بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 26 بهمن 1401

1401-11-28 حامد عبدی پور

گزارش بازار بورس و پیش بینی بورس فردا

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
چهارشنبه، 26 بهمن1401

گزارش بورس امروز، چهارشنبه 26 بهمن 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک هوشمند، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد. چربش صف مربوط به چربش صف خرید ها و صف فروش ها است. چربش جاری مربوط به سفارش های نمادهایی است که صف خرید یا صف فروش نیستند و چربش کل مجموع چربش جاری و چربش صف است.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
 • در پایان بازار امروز آماری از مهمترین تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم:
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد ثروتم با حجم معاملات 5.07 میلیون سهم (27.03 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.535 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 51.96 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد سلام با حجم معاملات 10.31 میلیون سهم (3.63 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.06 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 10.87 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فغدير با حجم معاملات 11.54 میلیون سهم (7.92 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.033 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 7.14 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد گوهران با حجم معاملات 7.80 میلیون سهم (4.55 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.12 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 4.03 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد گوهر با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 27.16 میلیارد تومان(3روزه: 44.69 ؛ هفتگی: 45.10 میلیارد تومان)  
 • 2- صندوق كمند با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 24.36 میلیارد تومان(3روزه: -6.44 ؛ هفتگی: 25.67 میلیارد تومان)  
 • 3- صندوق كاج با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 23.58 میلیارد تومان(3روزه: 3.62 ؛ هفتگی: 11.03 میلیارد تومان)  
 • 4- صندوق پارند با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 19.55 میلیارد تومان(3روزه: -77.52 ؛ هفتگی: -21.03 میلیارد تومان)  
 • 5- صندوق كارا با حجم 0.3 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 15.78 میلیارد تومان(3روزه: -44.44 ؛ هفتگی: 46.45 میلیارد تومان)  
 • 6- صندوق كامياب با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 12.87 میلیارد تومان(3روزه: -19.30 ؛ هفتگی: -23.22 میلیارد تومان)  
 • 7- نماد عيار با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 10.51 میلیارد تومان(3روزه: 11.27 ؛ هفتگی: 10.73 میلیارد تومان)  
 • 8- صندوق لبخند با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 10.06 میلیارد تومان(3روزه: -12.54 ؛ هفتگی: -22.44 میلیارد تومان)  
 • 9- نماد وسينا با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 8.95 میلیارد تومان(3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: -0.96 میلیارد تومان)  
 • 10- نماد پالايش با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 8.89 میلیارد تومان(3روزه: 35.00 ؛ هفتگی: 59.43 میلیارد تومان)  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد طلا با حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -33.65 میلیارد تومان(3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -15.72 میلیارد تومان)  
 • 2- صندوق هماي با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -31.17 میلیارد تومان(3روزه: -15.91 ؛ هفتگی: -16.84 میلیارد تومان)  
 • 3- صندوق اعتماد با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -28.57 میلیارد تومان(3روزه: -123.08 ؛ هفتگی: -174.53 میلیارد تومان)  
 • 4- نماد حفارس با حجم 2.1 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -15.72 میلیارد تومان(3روزه: -7.27 ؛ هفتگی: -13.67 میلیارد تومان)  
 • 5- نماد اهرم با حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -13.88 میلیارد تومان(3روزه: 4.46 ؛ هفتگی: -6.73 میلیارد تومان)  
 • 6- نماد بپاس با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -12.26 میلیارد تومان(3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -24.06 میلیارد تومان)  
 • 7- نماد ذوب با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -11.47 میلیارد تومان(3روزه: 22.17 ؛ هفتگی: 51.01 میلیارد تومان)  
 • 8- نماد اطلس با حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -7.55 میلیارد تومان(3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.27 میلیارد تومان)  
 • 9- صندوق آوند با حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -7.53 میلیارد تومان(3روزه: -56.56 ؛ هفتگی: -50.19 میلیارد تومان)  
 • 10- نماد دارا يكم با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -7.04 میلیارد تومان(3روزه: 27.85 ؛ هفتگی: 66.81 میلیارد تومان)  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات كاغذي با برآیند پول درشت 8.40 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند پول درشت 7.17 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت -24.89 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند پول درشت -24.13 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت -22.45 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند پول درشت -14.27 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت -12.36 میلیارد تومان . 
 • 6- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند پول درشت -10.75 میلیارد تومان . 
 • 7- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند پول درشت -10.26 میلیارد تومان . 
 • 8- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت -9.21 میلیارد تومان . 
 • 9- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت -8.50 میلیارد تومان . 
 • 10- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت -7.17 میلیارد تومان . 
 • __________________________________________
 • 12:30:01؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد اتكام  
 • 12:29:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.50 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -24.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -5.52 ؛ هفتگی: -9.86 ؛ دو هفته: -12.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.47 ؛ 3روزه: 22.17 ؛ هفتگی: 51.01 ؛ دو هفته: 30.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %5.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: 3.46 ؛ هفتگی: 3.90 ؛ دو هفته: 2.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:37؛ در حال کاهش فروش درشت حقیقی در نماد وتوس  
 • 12:25:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد عيار (در آخرین قیمت %5.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.51 ؛ 3روزه: 11.27 ؛ هفتگی: 10.73 ؛ دو هفته: 6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:11؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 12:23:29؛ حجم مشکوک در نماد فغدير (در آخرین قیمت %6.91) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.38 و سرانه خرید 56.64 م.ت و سرانه فروش 8.88 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -1.50 ؛ دو هفته: -2.93) میلیارد تومان است.  
 • 12:20:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %-6.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.68 ؛ 3روزه: -1.61 ؛ هفتگی: -23.16 ؛ دو هفته: -21.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد گوهر  
 • 12:20:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.39 ؛ 3روزه: -18.15 ؛ هفتگی: -34.58 ؛ دو هفته: -62.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 552 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.45 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: 0.33 ؛ دو هفته: -5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: -4.88 ؛ هفتگی: -4.40 ؛ دو هفته: 4.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:18؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد خفولا  
 • 12:17:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.58 ؛ 3روزه: -9.91 ؛ هفتگی: -15.29 ؛ دو هفته: -26.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.22 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -24.06 ؛ دو هفته: -38.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:15؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد گوهر  
 • 12:14:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.72 ؛ 3روزه: 4.46 ؛ هفتگی: -6.73 ؛ دو هفته: -49.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:38؛ در حال کاهش فروش درشت حقیقی در نماد طلا  
 • 12:12:38؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد غدانه  
 • 12:10:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد طلا (در آخرین قیمت %3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 159 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.07 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -15.72 ؛ دو هفته: -49.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-4.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 137 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.78 ؛ 3روزه: 35.00 ؛ هفتگی: 59.43 ؛ دو هفته: 108.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد طلا (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.35 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -15.72 ؛ دو هفته: -49.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد گوهر (در آخرین قیمت %1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.97 ؛ 3روزه: 44.69 ؛ هفتگی: 45.10 ؛ دو هفته: 42.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد طلا (در آخرین قیمت %2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.52 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -15.72 ؛ دو هفته: -49.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خموتور (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.61 ؛ دو هفته: -5.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد طلا (در آخرین قیمت %2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.29 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -15.72 ؛ دو هفته: -49.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد گوهر (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.26 ؛ 3روزه: 44.69 ؛ هفتگی: 45.10 ؛ دو هفته: 42.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد عيار (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.34 ؛ 3روزه: 11.27 ؛ هفتگی: 10.73 ؛ دو هفته: 6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد گوهر (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.34 ؛ 3روزه: 44.69 ؛ هفتگی: 45.10 ؛ دو هفته: 42.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:47؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 21.35 م.ت و سرانه فروش 15.01 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است.  
 • 11:59:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.24 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -24.06 ؛ دو هفته: -38.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.83 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -24.06 ؛ دو هفته: -38.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -24.06 ؛ دو هفته: -38.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:16؛ احتمال جمع شدن قوی صف فروش در نماد وجامي  
 • 11:57:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وجامي (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1392 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.78 ؛ 3روزه: -0.96 ؛ هفتگی: -0.95 ؛ دو هفته: -0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:42؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وجامي با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.06 م.ت و سرانه فروش 36.06 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.42. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.52 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: 0.33 ؛ دو هفته: -5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.04 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 11.35 ؛ دو هفته: 14.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.89 ؛ 3روزه: 27.85 ؛ هفتگی: 66.81 ؛ دو هفته: 119.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:10؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد غدانه  
 • 11:48:24؛ حجم مشکوک در نماد سلام (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 11.26 م.ت و سرانه فروش 5.73 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.51) میلیارد تومان است.  
 • 11:45:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسينا (در آخرین قیمت %6.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 101 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.82 ؛ 3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: 15.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:31؛ حجم مشکوک در نماد ثروتم (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 26.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 1.32 م.ت و سرانه فروش 1.38 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -0.61 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -1.33) میلیارد تومان است.  
 • 11:41:17؛ حجم مشکوک در نماد ثروتم (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 26.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 1.32 م.ت و سرانه فروش 1.38 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -0.61 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -1.33) میلیارد تومان است.  
 • 11:41:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.31 ؛ 3روزه: 4.46 ؛ هفتگی: -6.73 ؛ دو هفته: -49.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:26؛ حجم مشکوک در نماد چفيبر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 29.52 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.41 ؛ دو هفته: 0.67) میلیارد تومان است.  
 • 11:33:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.65 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: 0.33 ؛ دو هفته: -5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 561 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.99 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.27 ؛ دو هفته: -7.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:05؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كازرو با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.48 م.ت و سرانه فروش 33.14 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.26. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:17:17؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد پالايش  
 • 11:16:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فغدير (در آخرین قیمت %6.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.07 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -1.50 ؛ دو هفته: -2.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.92 ؛ 3روزه: -7.27 ؛ هفتگی: -13.67 ؛ دو هفته: -21.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.50 ؛ 3روزه: 22.17 ؛ هفتگی: 51.01 ؛ دو هفته: 30.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:34؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 30.51 م.ت و سرانه فروش 14.11 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.20 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -0.75 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است.  
 • 11:04:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدانه (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.38 ؛ 3روزه: 40.82 ؛ هفتگی: 40.82 ؛ دو هفته: 40.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.80 ؛ 3روزه: -7.27 ؛ هفتگی: -13.67 ؛ دو هفته: -21.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2031 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.91 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: 0.01 ؛ دو هفته: -0.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:19؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 20.70 م.ت و سرانه فروش 9.73 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.21 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است.  
 • 10:51:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.49 ؛ 3روزه: -7.27 ؛ هفتگی: -13.67 ؛ دو هفته: -21.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:33؛ تحرک ویژه تابلو در نماد پالايش  
 • 10:50:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 64 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.86 ؛ 3روزه: 35.00 ؛ هفتگی: 59.43 ؛ دو هفته: 108.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كصدف (در آخرین قیمت %1.32) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.79 م.ت .  
 • 10:42:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 715 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.31 ؛ 3روزه: 3.07 ؛ هفتگی: 3.50 ؛ دو هفته: -16.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %-4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.36 ؛ 3روزه: -1.61 ؛ هفتگی: -23.16 ؛ دو هفته: -21.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:57؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-3.49) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.35 م.ت و سرانه فروش 27.56 م.ت .  
 • 10:23:22؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 42.46 م.ت و سرانه فروش 284.58 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.76 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -0.93) میلیارد تومان است.  
 • 10:23:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمتاز (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 880 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.76 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -0.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.63 ؛ 3روزه: 35.00 ؛ هفتگی: 59.43 ؛ دو هفته: 108.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:04؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شليا با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.65 م.ت و سرانه فروش 61.65 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.53. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:08:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلامي (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: 2.84 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 2.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: -7.27 ؛ هفتگی: -13.67 ؛ دو هفته: -21.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد هم وزن (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3535 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.71 ؛ 3روزه: -1.80 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: -4.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-3.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.46 ؛ 3روزه: 22.17 ؛ هفتگی: 51.01 ؛ دو هفته: 30.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1415 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 20.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:41؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 26.95 م.ت و سرانه فروش 17.65 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.12 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.36 ؛ دو هفته: -2.07) میلیارد تومان است.  
 • 09:55:51؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %3.43) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 12.09 م.ت و سرانه فروش 27.71 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.56 ؛ 3روزه: -0.75 ؛ هفتگی: -1.52 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است.  
 • 09:54:31؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 23.73 م.ت و سرانه فروش 24.97 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.46 ؛ 3روزه: -3.57 ؛ هفتگی: -3.57 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است.  
 • 09:52:52؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد تكشا با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.66 م.ت و سرانه فروش 28.08 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.74. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:50:45؛ حجم مشکوک در نماد قشير (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 81.82 م.ت و سرانه فروش 33.75 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.77 ؛ 3روزه: 0.94 ؛ هفتگی: 2.65 ؛ دو هفته: 0.57) میلیارد تومان است.  
 • 09:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -3.21 ؛ دو هفته: -3.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.17 ؛ 3روزه: 3.33 ؛ هفتگی: 3.03 ؛ دو هفته: 2.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 56.20 م.ت .  
 • 09:44:30؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 29.88 م.ت و سرانه فروش 20.42 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.07 ؛ 3روزه: -12.04 ؛ هفتگی: -12.00 ؛ دو هفته: -15.96) میلیارد تومان است.  
 • 09:44:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فوكا با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.07 م.ت و سرانه فروش 25.61 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:39:20؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 60.43 م.ت و سرانه فروش 61.91 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: 4.62 ؛ دو هفته: 5.69) میلیارد تومان است.  
 • 09:38:49؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد اعتلا  
 • 09:38:02؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.62 و سرانه خرید 82.09 م.ت و سرانه فروش 31.31 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: -4.94 ؛ دو هفته: -19.07) میلیارد تومان است.  
 • 09:34:52؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %-4.07) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 10.50 م.ت و سرانه فروش 15.76 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.05 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 1.12 ؛ دو هفته: 0.78) میلیارد تومان است.  
 • 09:34:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اعتلا با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 86.16 م.ت و سرانه فروش 14.94 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:33:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %0.36) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.97 م.ت .  
 • 09:31:44؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 30.11 م.ت و سرانه فروش 37.28 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.49 ؛ 3روزه: -10.70 ؛ هفتگی: -10.70 ؛ دو هفته: -11.22) میلیارد تومان است.  
 • 09:30:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.77 ؛ 3روزه: 5.21 ؛ هفتگی: 4.13 ؛ دو هفته: 3.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.30 م.ت .  
 • 09:29:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.64 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: -4.94 ؛ دو هفته: -19.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 100.33 م.ت و سرانه فروش 33.18 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.94 ؛ 3روزه: 5.21 ؛ هفتگی: 4.13 ؛ دو هفته: 3.69) میلیارد تومان است.  
 • 09:29:47؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 100.33 م.ت و سرانه فروش 33.18 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.94 ؛ 3روزه: 5.21 ؛ هفتگی: 4.13 ؛ دو هفته: 3.69) میلیارد تومان است.  
 • 09:28:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدانه (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.40 ؛ 3روزه: 40.82 ؛ هفتگی: 40.82 ؛ دو هفته: 40.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:21؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.61 و سرانه خرید 42.90 م.ت و سرانه فروش 11.90 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.44 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: -4.94 ؛ دو هفته: -19.07) میلیارد تومان است.  
 • 09:27:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: 4.62 ؛ دو هفته: 5.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:54؛ حجم مشکوک در نماد وسينا (در آخرین قیمت %5.09) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 77.18 م.ت و سرانه فروش 60.89 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: 15.11) میلیارد تومان است.  
 • 09:26:43؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 110.64 م.ت و سرانه فروش 86.71 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.95 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: 4.62 ؛ دو هفته: 5.69) میلیارد تومان است.  
 • 09:26:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلات با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 110.44 م.ت و سرانه فروش 86.56 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.28. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.29 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:26:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بشهاب با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.29 م.ت و سرانه فروش 20.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.44. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: 2.65 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 1.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %-2.38) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.13 م.ت .  
 • 09:24:48؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %-1.59) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 3.84 م.ت و سرانه فروش 59.11 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.52 ؛ 3روزه: 2.65 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 1.07) میلیارد تومان است.  
 • 09:23:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 55.21 م.ت .  
 • 09:23:04؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.91) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 24.77 م.ت و سرانه فروش 102.62 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -3.21 ؛ دو هفته: -3.37) میلیارد تومان است.  
 • 09:21:05؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 10.24 م.ت و سرانه فروش 8.91 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -2.41 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است.  
 • 09:20:45؛ حجم مشکوک در نماد تكنو (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 41.90 م.ت و سرانه فروش 95.82 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.67 ؛ 3روزه: 0.39 ؛ هفتگی: -2.37 ؛ دو هفته: 4.55) میلیارد تومان است.  
 • 09:20:45؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 56.68 م.ت و سرانه فروش 43.92 م.ت .  
 • 09:19:48؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 13.41 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -3.57 ؛ هفتگی: -3.57 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است.  
 • 09:18:24؛ حجم مشکوک در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 164.23 م.ت و سرانه فروش 64.76 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.48 ؛ 3روزه: -8.35 ؛ هفتگی: -9.45 ؛ دو هفته: -18.76) میلیارد تومان است.  
 • 09:18:18؛ حجم مشکوک در نماد غدانه (در آخرین قیمت %2.58) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 52.78 م.ت و سرانه فروش 79.73 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 5.05 ؛ 3روزه: 40.82 ؛ هفتگی: 40.82 ؛ دو هفته: 40.82) میلیارد تومان است.  
 • 09:17:45؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد ميهن  
 • 09:16:23؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 52.33 م.ت و سرانه فروش 26.70 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.70 ؛ 3روزه: 3.33 ؛ هفتگی: 3.03 ؛ دو هفته: 2.46) میلیارد تومان است.  
 • 09:14:50؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 16.72 م.ت و سرانه فروش 12.49 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -12.04 ؛ هفتگی: -12.00 ؛ دو هفته: -15.96) میلیارد تومان است.  
 • 09:14:03؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 54.48 م.ت و سرانه فروش 31.27 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.63 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.28 ؛ دو هفته: 0.84) میلیارد تومان است.  
 • 09:14:03؛ در حال کاهش خرید درشت حقیقی در نماد چكارن  
 • 09:13:45؛ حجم مشکوک در نماد كايزد (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 13.19 م.ت و سرانه فروش 22.73 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -3.03 ؛ هفتگی: -3.07 ؛ دو هفته: -3.83) میلیارد تومان است.  
 • 09:10:59؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %6.86) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 16.57 م.ت و سرانه فروش 19.25 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.12 ؛ 3روزه: -0.40 ؛ هفتگی: -0.88 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است.  
 • 09:08:42؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 64.80 م.ت و سرانه فروش 34.26 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 3.40 ؛ 3روزه: -1.70 ؛ هفتگی: 4.63 ؛ دو هفته: 2.04) میلیارد تومان است.  
 • 09:07:53؛ حجم مشکوک در نماد تكنو (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 37.35 م.ت و سرانه فروش 26.85 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.72 ؛ 3روزه: 0.39 ؛ هفتگی: -2.37 ؛ دو هفته: 4.55) میلیارد تومان است.  
 • 09:07:27؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 145.93 م.ت و سرانه فروش 60.08 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 5.07 ؛ 3روزه: 17.52 ؛ هفتگی: 24.24 ؛ دو هفته: 37.78) میلیارد تومان است.  
 • 09:06:50؛ در حال کاهش فروش درشت حقیقی در نماد وسينا  
 • 09:06:41؛ حجم مشکوک در نماد وسينا (در آخرین قیمت %7.00) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 76.19 م.ت و سرانه فروش 57.23 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -4.32 ؛ 3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: 15.11) میلیارد تومان است.  
 • 09:05:44؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.65) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.05 و سرانه خرید 75.94 م.ت و سرانه فروش 24.92 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: 3.33 ؛ هفتگی: 3.03 ؛ دو هفته: 2.46) میلیارد تومان است.  
 • 09:04:20؛ حجم مشکوک در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 40.51 م.ت و سرانه فروش 21.06 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.48 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: 0.74 ؛ دو هفته: 1.07) میلیارد تومان است.  
 • 09:03:45؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 193.58 م.ت و سرانه فروش 90.67 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.26 ؛ 3روزه: 9.68 ؛ هفتگی: 10.32 ؛ دو هفته: 6.26) میلیارد تومان است.  
 • 09:03:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.77 و سرانه خرید 174.67 م.ت و سرانه فروش 36.58 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 5.09 ؛ 3روزه: 17.52 ؛ هفتگی: 24.24 ؛ دو هفته: 37.78) میلیارد تومان است.  
 • 09:02:36؛ حجم مشکوک در نماد غدانه (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 52.54 م.ت و سرانه فروش 107.28 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 40.82 ؛ هفتگی: 40.82 ؛ دو هفته: 40.82) میلیارد تومان است.  
 • 09:02:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.86 ؛ 3روزه: -1.70 ؛ هفتگی: 4.63 ؛ دو هفته: 2.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:19؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد سصفها  
 • 09:02:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: -5.52 ؛ هفتگی: -9.86 ؛ دو هفته: -12.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.19 ؛ 3روزه: 17.52 ؛ هفتگی: 24.24 ؛ دو هفته: 37.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:39؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %-4.68) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 210.65 م.ت و سرانه فروش 152.25 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.44 ؛ 3روزه: -15.28 ؛ هفتگی: 7.50 ؛ دو هفته: 24.69) میلیارد تومان است.  
 • 09:01:05؛ تحرک ویژه تابلو در نماد چكارن  
 • 09:01:05؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-3.01) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.09 و سرانه خرید 317.82 م.ت و سرانه فروش 77.68 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 6.67 ؛ 3روزه: -8.86 ؛ هفتگی: -10.83 ؛ دو هفته: -8.28) میلیارد تومان است.  
 • 09:01:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسينا (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.61 ؛ 3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: 15.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.67 ؛ 3روزه: -8.86 ؛ هفتگی: -10.83 ؛ دو هفته: -8.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • 08:56:00؛ آنالیز دوم پیش گشایش امروز:
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد غدانه با ارزش صف خرید 28.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 39.86 م.ت .  
 • 2- نماد غناب با ارزش صف خرید 25.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 108.36 م.ت .  
 • 3- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 6.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 110.93 م.ت .  
 • 4- نماد وسينا با ارزش صف خرید 5.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.59 م.ت .  
 • 5- نماد شزنگ با ارزش صف خرید 5.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.49 م.ت .  
 • 6- نماد غگز با ارزش صف خرید 5.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 16.37 م.ت .  
 • 7- نماد ثتوسا با ارزش صف خرید 3.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.81 م.ت .  
 • 8- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 3.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 112.59 م.ت .  
 • 9- نماد فلات با ارزش صف خرید 3.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.33 م.ت .  
 • 10- نماد كورز با ارزش صف خرید 3.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 48.46 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وسالت با ارزش صف فروش 156.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 140.65 م.ت .  
 • 2- نماد خبنيان با ارزش صف فروش 155.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.83 م.ت .  
 • 3- نماد آواپارس با ارزش صف فروش 39.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3.94 م.ت .  
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف فروش 38.44 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 128.57 م.ت .  
 • 5- نماد فنفت با ارزش صف فروش 27.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.91 م.ت .  
 • 6- نماد وسديد با ارزش صف فروش 12.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 36.56 م.ت .  
 • 7- نماد وشهر با ارزش صف فروش 12.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 58.15 م.ت .  
 • 8- نماد آبين با ارزش صف فروش 12.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.14 م.ت .  
 • 9- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 7.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.40 م.ت .  
 • 10- نماد چكارن با ارزش صف فروش 7.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.22 م.ت .  
 • سنگین ترین سفارش ها در صف خرید
 • 1- نماد كقزوي با متوسط هر سفارش 112.59 م.ت و ارزش صف خرید 3.49 میلیارد تومان.  
 • 2- نماد وآتوس با متوسط هر سفارش 110.93 م.ت و ارزش صف خرید 6.88 میلیارد تومان.  
 • 3- نماد غناب با متوسط هر سفارش 108.36 م.ت و ارزش صف خرید 25.03 میلیارد تومان.  
 • 4- نماد سلار با متوسط هر سفارش 107.08 م.ت و ارزش صف خرید 2.68 میلیارد تومان.  
 • 5- نماد فلات با متوسط هر سفارش 95.33 م.ت و ارزش صف خرید 3.43 میلیارد تومان.  
 • 6- نماد آرمان با متوسط هر سفارش 88.08 م.ت و ارزش صف خرید 3.17 میلیارد تومان.  
 • 7- نماد ثتوسا با متوسط هر سفارش 69.81 م.ت و ارزش صف خرید 3.70 میلیارد تومان.  
 • 8- نماد وسينا با متوسط هر سفارش 61.59 م.ت و ارزش صف خرید 5.42 میلیارد تومان.  
 • 9- نماد معيار با متوسط هر سفارش 60.43 م.ت و ارزش صف خرید 2.84 میلیارد تومان.  
 • 10- نماد كسرام با متوسط هر سفارش 57.69 م.ت و ارزش صف خرید 2.83 میلیارد تومان.  
 • سنگین ترین سفارش ها در صف فروش
 • 1- نماد داسوه با متوسط هر سفارش 172.01 م.ت و ارزش صف فروش 2.41 میلیارد تومان.  
 • 2- نماد وسالت با متوسط هر سفارش 140.65 م.ت و ارزش صف فروش 156.40 میلیارد تومان.  
 • 3- نماد خكاوه با متوسط هر سفارش 128.57 م.ت و ارزش صف فروش 38.44 میلیارد تومان.  
 • 4- نماد فنفت با متوسط هر سفارش 104.91 م.ت و ارزش صف فروش 27.80 میلیارد تومان.  
 • 5- نماد آبين با متوسط هر سفارش 98.14 م.ت و ارزش صف فروش 12.37 میلیارد تومان.  
 • 6- نماد فالوم با متوسط هر سفارش 83.25 م.ت و ارزش صف فروش 3.25 میلیارد تومان.  
 • 7- نماد ولانا با متوسط هر سفارش 79.87 م.ت و ارزش صف فروش 3.35 میلیارد تومان.  
 • 8- نماد خبنيان با متوسط هر سفارش 79.83 م.ت و ارزش صف فروش 155.26 میلیارد تومان.  
 • 9- نماد بتك با متوسط هر سفارش 67.03 م.ت و ارزش صف فروش 5.56 میلیارد تومان.  
 • 10- نماد وشهر با متوسط هر سفارش 58.15 م.ت و ارزش صف فروش 12.62 میلیارد تومان.  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با تقاضا ی 63.28 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 51.66 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 12.30 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 11.58 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با تقاضا ی 6.29 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با عرضه ی -192.28 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با عرضه ی -169.91 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -42.93 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با عرضه ی -38.20 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -22.81 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 6- گروه زراعت و خدمات وابسته با عرضه ی -12.32 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 7- گروه محصولات كاغذي با عرضه ی -8.20 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 8- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با عرضه ی -5.47 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 9- گروه ماشين آلات و تجهيزات با عرضه ی -4.08 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 10- گروه مواد و محصولات دارويي با عرضه ی -3.87 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 08:46:00؛ آنالیز اول پیش گشایش امروز:
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد غناب با ارزش صف خرید 142.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 218.62 م.ت .  
 • 2- نماد غدانه با ارزش صف خرید 81.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 52.55 م.ت .  
 • 3- نماد وسينا با ارزش صف خرید 34.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.57 م.ت .  
 • 4- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 30.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 189.20 م.ت .  
 • 5- نماد ثتوسا با ارزش صف خرید 16.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 105.35 م.ت .  
 • 6- نماد چنوپا با ارزش صف خرید 16.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 56.31 م.ت .  
 • 7- نماد خعمرا با ارزش صف خرید 16.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 45.01 م.ت .  
 • 8- نماد غگز با ارزش صف خرید 12.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 16.43 م.ت .  
 • 9- نماد فلات با ارزش صف خرید 12.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.31 م.ت .  
 • 10- نماد كورز با ارزش صف خرید 10.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.48 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد خبنيان با ارزش صف فروش 144.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.16 م.ت .  
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف فروش 108.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.08 م.ت .  
 • 3- نماد غديس با ارزش صف فروش 39.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 136.53 م.ت .  
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف فروش 38.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 146.93 م.ت .  
 • 5- نماد آواپارس با ارزش صف فروش 37.22 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3.87 م.ت .  
 • 6- نماد فنفت با ارزش صف فروش 28.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 126.50 م.ت .  
 • 7- نماد وسديد با ارزش صف فروش 18.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 40.46 م.ت .  
 • 8- نماد وشهر با ارزش صف فروش 14.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.39 م.ت .  
 • 9- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 8.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 68.22 م.ت .  
 • 10- نماد چكارن با ارزش صف فروش 8.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 68.61 م.ت .  
 • سنگین ترین سفارش ها در صف خرید
 • 1- نماد خفولا با متوسط هر سفارش 230.47 م.ت و ارزش صف خرید 6.22 میلیارد تومان.  
 • 2- نماد غناب با متوسط هر سفارش 218.62 م.ت و ارزش صف خرید 142.54 میلیارد تومان.  
 • 3- نماد وآتوس با متوسط هر سفارش 189.20 م.ت و ارزش صف خرید 30.65 میلیارد تومان.  
 • 4- نماد تكشا با متوسط هر سفارش 186.20 م.ت و ارزش صف خرید 2.79 میلیارد تومان.  
 • 5- نماد سلار با متوسط هر سفارش 176.15 م.ت و ارزش صف خرید 4.05 میلیارد تومان.  
 • 6- نماد كقزوي با متوسط هر سفارش 175.32 م.ت و ارزش صف خرید 8.24 میلیارد تومان.  
 • 7- نماد فلات با متوسط هر سفارش 148.31 م.ت و ارزش صف خرید 12.75 میلیارد تومان.  
 • 8- نماد ثتوسا با متوسط هر سفارش 105.35 م.ت و ارزش صف خرید 16.96 میلیارد تومان.  
 • 9- نماد آرمان با متوسط هر سفارش 101.73 م.ت و ارزش صف خرید 6.92 میلیارد تومان.  
 • 10- نماد وسينا با متوسط هر سفارش 92.57 م.ت و ارزش صف خرید 34.81 میلیارد تومان.  
 • سنگین ترین سفارش ها در صف فروش
 • 1- نماد داسوه با متوسط هر سفارش 233.58 م.ت و ارزش صف فروش 2.57 میلیارد تومان.  
 • 2- نماد خكاوه با متوسط هر سفارش 146.93 م.ت و ارزش صف فروش 38.50 میلیارد تومان.  
 • 3- نماد ولانا با متوسط هر سفارش 136.88 م.ت و ارزش صف فروش 6.84 میلیارد تومان.  
 • 4- نماد غديس با متوسط هر سفارش 136.53 م.ت و ارزش صف فروش 39.19 میلیارد تومان.  
 • 5- نماد فنفت با متوسط هر سفارش 126.50 م.ت و ارزش صف فروش 28.84 میلیارد تومان.  
 • 6- نماد وسالت با متوسط هر سفارش 104.08 م.ت و ارزش صف فروش 108.24 میلیارد تومان.  
 • 7- نماد فالوم با متوسط هر سفارش 102.53 م.ت و ارزش صف فروش 4.61 میلیارد تومان.  
 • 8- نماد خبنيان با متوسط هر سفارش 81.16 م.ت و ارزش صف فروش 144.30 میلیارد تومان.  
 • 9- نماد بتك با متوسط هر سفارش 76.38 م.ت و ارزش صف فروش 6.26 میلیارد تومان.  
 • 10- نماد وشهر با متوسط هر سفارش 69.39 م.ت و ارزش صف فروش 14.09 میلیارد تومان.  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با تقاضا ی 191.84 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 56.77 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با تقاضا ی 30.49 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه محصولات چوبي با تقاضا ی 18.33 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 15.73 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 6- گروه ماشين آلات و تجهيزات با تقاضا ی 9.06 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 7- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 8.69 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با عرضه ی -168.84 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با عرضه ی -93.36 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -49.80 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با عرضه ی -30.76 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -24.33 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 6- گروه محصولات كاغذي با عرضه ی -6.97 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 7- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با عرضه ی -6.19 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 8- گروه ساير واسطه گريهاي مالي با عرضه ی -6.15 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 9- گروه مواد و محصولات دارويي با عرضه ی -4.72 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 10- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -3.50 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 08:00:00؛ سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مهم بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم
 • مروری بر گزارش پایانی دیروز:
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد كرماشا با حجم معاملات 8.31 میلیون سهم (4.58 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.235 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 44.88 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد تپكو با حجم معاملات 166.25 میلیون سهم (3.19 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.787 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 26.55 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد دريا با حجم معاملات 16.76 میلیون سهم (7.58 برابر حجم میانگین ماهانه) و 5.581 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 18.03 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد مبين با حجم معاملات 6.08 میلیون سهم (3.92 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.03 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 17.51 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كاوه با حجم معاملات 20.76 میلیون سهم (3.16 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.065 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 17.35 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد تكشا با حجم معاملات 5.63 میلیون سهم (4.33 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.815 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 16.56 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد شدوص با حجم معاملات 11.48 میلیون سهم (3.66 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.208 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 14.31 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد كيا با حجم معاملات 9.49 میلیون سهم (2.5 برابر حجم میانگین ماهانه) و 4.306 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 12.89 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد كنور با حجم معاملات 7.73 میلیون سهم (4.74 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.061 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 12.47 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد سپ با حجم معاملات 6.16 میلیون سهم (12.49 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.054 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 9.64 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق هماي با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 44.47 میلیارد تومان(3روزه: -71.74 ؛ هفتگی: -87.35 میلیارد تومان)  
 • 2- صندوق كمند با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 14.12 میلیارد تومان(3روزه: 8.80 ؛ هفتگی: 29.70 میلیارد تومان)  
 • 3- نماد سصفها با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 12.14 میلیارد تومان(3روزه: 8.18 ؛ هفتگی: 11.18 میلیارد تومان)  
 • 4- نماد پالايش با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 12.01 میلیارد تومان(3روزه: 29.22 ؛ هفتگی: 64.55 میلیارد تومان)  
 • 5- نماد گوهر با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 8.39 میلیارد تومان(3روزه: 37.02 ؛ هفتگی: 41.98 میلیارد تومان)  
 • 6- نماد سرچشمه با حجم 2.3 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 8.07 میلیارد تومان(3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: 1.79 میلیارد تومان)  
 • 7- نماد وسينا با حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 6.28 میلیارد تومان(3روزه: -6.10 ؛ هفتگی: 4.49 میلیارد تومان)  
 • 8- صندوق ثبات با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 6.26 میلیارد تومان(3روزه: -10.36 ؛ هفتگی: -22.01 میلیارد تومان)  
 • 9- صندوق كيان با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 6.15 میلیارد تومان(3روزه: -37.22 ؛ هفتگی: -29.21 میلیارد تومان)  
 • 10- نماد شپلي با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 5.38 میلیارد تومان(3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -3.25 میلیارد تومان)  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق افران با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -40.56 میلیارد تومان(3روزه: -86.16 ؛ هفتگی: -117.35 میلیارد تومان)  
 • 2- صندوق آوند با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -39.14 میلیارد تومان(3روزه: -8.70 ؛ هفتگی: 4.16 میلیارد تومان)  
 • 3- نماد غدشت با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -25.86 میلیارد تومان(3روزه: -8.50 ؛ هفتگی: -6.59 میلیارد تومان)  
 • 4- صندوق فيروزا با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -18.88 میلیارد تومان(3روزه: -8.81 ؛ هفتگی: -23.61 میلیارد تومان)  
 • 5- صندوق اعتماد با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -17.26 میلیارد تومان(3روزه: -115.23 ؛ هفتگی: -143.07 میلیارد تومان)  
 • 6- نماد مبين با حجم 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -14.67 میلیارد تومان(3روزه: -0.92 ؛ هفتگی: -1.57 میلیارد تومان)  
 • 7- نماد شپنا با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -13.64 میلیارد تومان(3روزه: -5.84 ؛ هفتگی: -13.70 میلیارد تومان)  
 • 8- صندوق لبخند با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -11.50 میلیارد تومان(3روزه: -3.98 ؛ هفتگی: -6.22 میلیارد تومان)  
 • 9- نماد كالا با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -10.85 میلیارد تومان(3روزه: -12.94 ؛ هفتگی: -6.92 میلیارد تومان)  
 • 10- نماد كنور با حجم 4.74 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -10.41 میلیارد تومان(3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: 1.27 میلیارد تومان)  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت 10.74 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند پول درشت 7.72 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند پول درشت -42.51 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت -31.14 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت -29.96 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت -25.27 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند پول درشت -20.41 میلیارد تومان . 
 • 6- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند پول درشت -20.18 میلیارد تومان . 
 • 7- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند پول درشت -19.27 میلیارد تومان . 
 • 8- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت -18.69 میلیارد تومان . 
 • 9- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند پول درشت -16.78 میلیارد تومان . 
 • 10- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند پول درشت -15.63 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز (مناسب برای بررسی سرخطی)
 • 1- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 6.05 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ثتوسا با ارزش صف خرید 3.16 میلیارد تومان .  

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 5 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-05 LIVE TSE

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها