بلاگ Live TSE

آخرین های روانشناسی معامله گری

1402-05-05مجتبی لطیفی

چالش های معامله گری – روانشناسی بازار

چالش های معامله گری در واقع مشکلات رفتاری هستند که معامله‌گران آماتور با آنها مواجه هستند. در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
روانشناسی معامله گری - روانشناسی بازار - چالش های معامله گری

1402-04-15مجتبی لطیفی

ماهیت معامله گری – روانشناسی بازار

ماهیت معامله گری نشان دهنده تاثیر روانشناسی معامله گری و ریسک پذیری در کسب سود مستمر از بازار است.در این مقاله به ماهیت معامله گری می‌پردازیم.
ماهیت معامله گری، روانشناسی بازار

1402-03-15مجتبی لطیفی

معامله گر منضبط – روانشناسی معامله گری

معامله گر منضبط به چه معنی است؟ تبدیل شدن به فردی منضبط، چه کمکی به فرد می‌کند؟ در این مقاله به خلاصه‌ای از کتاب معامله گر منضبط می‌پردازیم.
معامله گر منضبط - روانشناسی معامله گری

1402-02-29مجتبی لطیفی

مدیریت ذهن در معامله گری – روانشناسی معامله گری

مدیریت ذهن چیست؟ معامله‌گر چگونه می‌تواند با مدیریت کردن انرژی ذهنی، چارچوب فکری خود را تغییر دهد؟ در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم.
مدیریت ذهن در معامله گری - روانشناسی معامله گری

1402-02-15مجتبی لطیفی

معامله گر پویا – روانشناسی معامله گری

معامله گر پویا به چه معنی است؟ ارتباط معامله گر پویا و بازار چگونه است؟ در این مقاله به بررسی پویایی بازار و شناور بودن رفتار می‌پردازیم.
روانشناسی معامله گری - معامله گر پویا - روانشناسی بازار

1402-02-02مجتبی لطیفی

انرژی ذهنی – روانشناسی معامله گری

انرژی ذهنی چگونه به وجود می‌آید؟ ویژگی انرژی مثبت و منفی چیست؟ در این مقاله به بررسی محیط ذهنی و اثرات آن بر معامله گری می‌پردازیم.

1402-01-24مجتبی لطیفی

محیط ذهنی – روانشناسی معامله گری

محیط ذهنی و محیط روانی چه تأثیری بر معامله‌گری دارد؟ در این مقاله به ارتباط محیط ذهنی، احساسات، باورها و روانشناسی معامله گری میپردازیم.
محیط ذهنی - روانشناسی معامله گری - روانشناسی بازار - روانشناسی مالی

1402-01-17مجتبی لطیفی

رفتار قیمت – روانشناسی بازار

درک رفتار قیمت چه تأثیری بر معامله‌گری دارد؟ در این مقاله به ارتباط روانشناسی بازار، رفتار قیمت و عوامل تاثیر گذار بر قیمت می‌پردازیم.
روانشناسی معامله گری - روانشناسی مالی - روانشناسی بازار - رفتار قیمت

1402-01-11مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری – فهرست مقالات

مباحث رفتاری و روانشناسی معامله گری چه تاثیری بر معامله‌گر دارد؟در این مقاله به فهرستی از مقالات روانشناسی مرتبط به معامله‌گری می‌پردازیم.
روانشناسی معامله گری

1402-01-03مجتبی لطیفی

روانشناسی بازار چیست؟ – روانشناسی بازار

روانشناسی بازار چیست؟ رفتارهای مناسب بازار سهام کدام‌اند؟ در این مقاله به بررسی تفاوت‌ روانشناسی بازار و روانشناسی معامله‌ گری می‌پردازیم.
روانشناسی بازار - روانشناسی معامله گری - روانشناسی مالی

1401-12-25مجتبی لطیفی

جهت گیری شناختی – روانشناسی معامله گری + ویدیو

جهت گیری شناختی چیست؟ معامله‌گر چه زمانی به اثر شترمرغی، قوی سیاه دچار می‌شود؟ در این مقاله به بررسی جهت گیری شناختی و راه‌حل آن می‌پردازیم.
جهت گیری شناختی - روانشناختی معامله گری

1401-12-12مجتبی لطیفی

سود مستمر در بازارهای مالی – روانشناسی معامله گری

برای اینکه معامله گر در بازارهای مالی به سود مستمر و نظم برسد. باید یک سری رفتار را رعایت کند که به این موضوع در این مقاله اشاره‌ شده است.
سود مستمر در بازار های مالی - روانشناسی معامله گری