بلاگ Live TSE

آخرین های روانشناسی معامله گری

1401-09-17مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری-معامله‌گری آسان

معامله‌گری آسان است یا خیر؟ چگونه عملکرد معامله‌گر ارزیابی شود؟ تله‌های روان‌شناختی چیست؟ معامله‌گر چگونه به تله‌های روان‌شناختی دچار نشود؟
معامله گری آسان- روانشناسی معامله گری

1401-08-20مجتبی لطیفی

چرخه‌های پولی در بازارهای مالی- سهام

با آگاهی از وجود چرخه‌های پولی مورد قبول سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، می‌توان با آگاهی بیشتری در موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری کرد.
چرخه های پولی در بازارهای مالی

1401-07-21مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

چرا تغییر الگوی فکری لازمه موفقیت در بازار است؟ چگونه در یک وضعیت هیجانی بهترین تصمیم باید گرفته شود؟ در این مقاله به این مباحث خواهیم پرداخت.
روان شناسی معامله گری

1401-06-24مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

چرا تعداد کمی از معامله گران در بورس سود میکنند و چرا تعداد زیادی با زیان مواجه می شوند؟ تفاوت این دو گروه در چیست؟
روانشناسی معامله گری