بلاگ Live TSE

ایچیموکو چیست؟ – فیلترهای کاربردی بورس – فیلترنویسی ایچیموکو

1403-01-16 مجتبی لطیفی

فیلترنویسی اندیکاتور ایچی موکو

مقدمه

یکی از ویژگی های که سایت livetse دارد، قابلیت فیلترنویسی در بخش دیده‌بان است که می‌توان با طراحی فیلترهای متفاوت از تحرکات بازار بورس تهران اطلاع داشت. در سری مقالات فیلترهای کاربردی بورس، قصد داریم که فیلترهای مهم بازار بورس مانند اندیکاتور ایچیموکو «ichi moku»، کندل مارابوزو«marubozu»، کندل چکش«hammer»، کندل چکش معکوس «Inverted Hammer» کندل دوجی «Doji»، پول هوشمند، خریداران قوی، فیلترهای حوزه شناوری سهم و… را در فیلترنویسی دیده‌بان سایت livetse طراحی کنیم. در این مقاله ابتدا به معرفی اندیکاتور ایچیموکو «ichi moku» خواهیم پرداخت و سپس با چند کلیک این فیلتر بسیار کاربردی را خواهیم نوشت.

ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که برای نمایش تغییرات قیمتی و انعطافپذیری بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس معادله‌ای ساده محاسبه می‌شود که ترکیبی از حساب‌های ریاضی از قیمت‌های قبلی نمودار میانگین حساب می‌شود. به عبارت دیگر، این اندیکاتور به تحلیل قدرت خریداران و فروشندگان در بازار کمک می‌کند.

از اهمیت این اندیکاتور می‌توان به شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات، تشخیص محدوده‌های قیمتی، تأیید روندهای بازار و تعیین نقاط پیشرفت انتظاری اشاره کرد. ایچیموکو از پنج خط تنکانسن، کیچونسن، سنکو اسپن A و B یا (لیدینگ اسپن) و چیکو اسپن یا لگینگ اسپن تشکیل شده است که این خطوط الگوهای مختلفی را ایجاد می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای تصمیم‌گیری موفق استفاده کنند.

برخی از مهم‌ترین الگوهایی که این خطوط باهم تشکیل می‌دهند، الگوی تقاطع خط تنکاسن و کیجنسن، تقاطع خط سینکو اسپن A و B، تقاطع چیکو اسپن و سینکو اسپن B و… است. یکی از اصلی ترین چالش های معامله‌گران شناسایی این تقاطع ها است. افرادی که با استفاده از این اندیکاتور اقدام به معامله و نوسانگیری می‌کنند، می‌توانند با فیلترنویسی به سادگی نمادهایی که الگوی مورد نظر خود را دارند شناسایی کنند و اقدام به معامله کنند.  

تجربه و آموزش کافی در مورد این اندیکاتور ممکن است به معامله‌گران کمک کند تا الگوهای بازار را بهتر تفسیر کرده و تصمیمات معاملاتی را با دقت بیشتری انجام دهند. 

تقاطع ابر ایچیموکو

یکی از الگوهای که مورد توجه تحلیلگران و معامله‌گران است، الگوی تقاطع ابر ایچیموکو است. یعنی زمانی که ابر ایچی موکو از قرمز به سبز تغییر پیدا می‌کنند نشان دهنده تغییر روند در ابر است. تصویر زیر نمونه‌ای از این الگو است. 

ابر ایچیموکو
تغییر روند ابر ایچیموکو

آموزش نوشتن فیلتر کراس ابر ایچیموکو در دیده بان

برای طراحی الگوی تقاطع ابر ایچیموکو با استفاده از دیده بان سایت livetse، نیاز است که بدانیم این الگو چه شرایطی را دارد؟ شروط این الگو :

1- سینکو اسپن A آینده – بزرگتر از ستون – سینکو اسپن B آینده باشد. «ابر آینده سبز باشد.»
2- سینکو اسپن A آینده – تقسیم بر ستون کوچکتر از مقدار – سینکو اسپن  B آینده – 1.01 باشد. «ابر سبز در حال کراس ابر قرمز است.»

شرط های فیلتر کراس ایچیموکو

تقاطع تنکاسن و کیجنسن در ایچیموکو

یکی دیگر از الگوهای کاربردی این اندیکاتور، کراس تنکاسن و کیجنسن است. تنکاسن میانگین قیمت 9 کندل اخیر و کیجنسن میانگین قیمت 26 کندل اخیر است. تقاطع این دو خط نشان دهنده این است که قیمت با قدرت تغییر روندی را تجربه کرده و میانگین معاملات 9 کندل گذشته از 26 کندل گذشته بیشتر است و موجب تقاطع این خط شده است. به عنوان یک معامله گر، باید همیشه به دنبال الگوهای قابل پیش‌بینی باشید و با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله فیلترنویسی، قادر به پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی سودآور باشید.

تصویر زیر نمونه‌ای از تقاطع خط تنکاسن و کیجنسن است. 

کراس تنکانسن و کیجنسن

آموزش نوشتن فیلتر کراس تنکانسن و کیجنسن در دیده بان

برای طراحی الگوی کراس تنکانسن و کیجنسن با استفاده از دیده بان سایت livetse، نیاز است که بدانیم این الگو چه شرایطی را دارد؟ شروط این الگو :

1- tenkan sen – بزرگتر از ستون – kijun sen «تنکانسن بزرگتر از کیجنسن باشد.»
2- tenkan sen – تقسیم بر ستون کوچکتر از مقدار -kijun sen – مقدار 1.01 باشد. «تنکانسن به تازگی کیجنسن را کراس کرده باشد.»

فیلدهای الگوی کراس تنکانسن و کیحنسن

تقاطع کندل و ابر ایچیموکو

یکی دیگر از الگوهای کاربردی این اندیکاتور، تقاطع کندل و ابر ایچی موکو است. تقاطع کندل و ابر نشان دهنده این است که قیمت با قدرت تغییر روندی را تجربه کرده به طوری که کندل های فعلی بالاتر از میانگین 26 کندل گذشته است. به عنوان یک معامله گر، باید همیشه به دنبال الگوهای قابل پیش‌بینی باشید و با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله فیلترنویسی، قادر به پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی سودآور باشید.

تصویر زیر نمونه‌ای از تقاطع کندل و ابر ایچیموکو است. 

تقاطق کندل و ابر
کراس کندل و ابر

آموزش نوشتن فیلتر کراس کندل و ابر

برای طراحی الگوی کراس ابر و قیمت با استفاده از دیده بان سایت livetse، نیاز است که بدانیم این الگو چه شرایطی را دارد؟ شروط این الگو :

1- قیمت آخرین – بزرگتر از ستون – senkou span A «قیمت در حال خروج از ابر باشد.»
2- قیمت آخرین – بزرگتر از ستون – senkou span B «قیمت در حال خروج از ابر باشد.»
3- قیمت آخرین – تقسیم بر ستون کوچکتر از مقدار – senkou span B – مقدار 1.01 «قیمت در آستانه خروج باشد و فاصله کوچکی داشته باشد.» 

فیلد های فیلتر ایچیموکو

تقاطع چیکو اسپن و ابر ایچیموکو

یکی دیگر از الگوهای کاربردی این اندیکاتور، کراس چیکو اسپن و ابر است. چیکو اسپن همان نمودار قیمت به شکل خطی است که 26 کندل به عقب سورت شده است و ابر ایچی موکو هم نشان دهنده روند فعلی نماد است در 26 کندل گذشته خود را نشان می‌دهد. تقاطع این دو خط نشان دهنده این است که قیمت با قدرت تغییر روندی را تجربه کرده و موجب تقاطع این خطوط شده است. به عنوان یک معامله گر، باید همیشه به دنبال الگوهای قابل پیش‌بینی باشید و با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله فیلترنویسی، قادر به پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی سودآور باشید.

تصویر زیر نمونه‌ای از تقاطع چیکو اسپن و ابر ایچی موکو است. 

فیلترنویسی ایچی موکو
کراس چیکواسپن و ابر

آموزش نوشتن فیلتر کراس چیکو اسپن و ابر

برای طراحی الگوی کراس چیکو اسپن و ابر ایچی با استفاده از دیده بان سایت livetse، نیاز است که بدانیم این الگو چه شرایطی را دارد؟ شروط این الگو :

1- chikou span – بزرگتر از ستون – senkou span a گذشته «چیکو اسپن از ابر خارج شده باشد.»
2- chikou span – بزرگتر از ستون – senkou span b گذشته «چیکو اسپن از ابر خارج شده باشد.»
3- chikou span – تقسیم بر ستون کوچکتر از مقدار – senkou span b گذشته – 1.01 «قیمت در آستانه خروج باشد و فاصله کوچکی داشته باشد.»

کراس ابر و چیکو اسپن

تقاطع تنکانسن و کیجنسن زیر ابر ایچیموکو

یکی دیگر از الگوهای کاربردی این اندیکاتور، کراس تنکاسن و کیجنسن زیر ابر قرمز است. تنکاسن میانگین قیمت 9 کندل اخیر و کیجنسن میانگین قیمت 26 کندل اخیر است. تقاطع این دو خط نشان دهنده این است که قیمت با قدرت تغییر روندی را تجربه کرده و میانگین معاملات 9 کندل گذشته از 26 کندل گذشته بیشتر است و موجب تقاطع این خط شده است. به عنوان یک معامله گر، باید همیشه به دنبال الگوهای قابل پیش‌بینی باشید و با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله فیلترنویسی، قادر به پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی سودآور باشید.

تصویر زیر نمونه‌ای از تقاطع خط تنکاسن و کیجنسن زیر ابر است. 

فیلترنویسی ایچی موکو
کراس تنکن و کیجن زیر ابر

آموزش نوشتن فیلتر کراس تنکن و کیجن زیر ابر

برای طراحی الگوی کراس تنکن و کیجن زیر ابر ایچی موکو با استفاده از دیده بان سایت livetse، نیاز است که بدانیم این الگو چه شرایطی را دارد؟ شروط این الگو :

1- tenkan sen – بزرگتر از ستون – kijun sen «تنکن از کیجن بزرگتر باشد.»
2- tenkan sen – کوچکتر از ستون – senkou span a «کراس تنکن و کیجن زیر ابر باشد.»
3- tenkan sen – تقسیم بر ستون کوچکتر از مقدار – kijun sen – 1.01 «تنکن در حال قطع کیجن باشد و فاصله خیلی کمی داشته باشد.»
4- senkou span a – کوچکتر از ستون – senkou span b «ابر ایچی موکو قرمز باشد.» 

فیلترنویسی ایچی موکو، فیلتر ایچی موکو

خلاصه:

در این مقاله به کمک دیده بان سایت livetse چند نمونه از الگوی های کاربردی بازار بورس را طراحی کردیم. این الگوها عبارتند از کراس ابر ایچیموکو و کراس تنکانسن و کیجنسن، کراس قیمت و ابر ایچیموکو، کراس چیکو اسپن و ابر ایچیموکو و… است. توجه داشته باشید که این الگوها صرفاََ نشان دهنده وضعیت تکنیکال نمادها هستند و بهتر است در کنار این الگوها از کندل مارابوزو یا ورود پول درشت نیز تاییده های دریافت کرد چرا که ایچیموکو برای تشخیص روندها، سطوح حمایت و مقاومت و ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود. 

همچنین ترکیب کردن این اندیکاتور با ابزارهای دیگری چون RSI، فیبوناچی و… به خلاقیت فرد بستگی دارد. 

سوالات متداول

اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که برای نمایش تغییرات قیمتی و انعطافپذیری بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس معادله‌ای ساده محاسبه می‌شود که ترکیبی از حساب‌های ریاضی از قیمت‌های قبلی نمودار میانگین حساب می‌شود. به عبارت دیگر، این اندیکاتور به تحلیل قدرت خریداران و فروشندگان در بازار کمک می‌کند.

از آن جایی که برای محاسبه خطوط اندیکاتور ایچیموکو از بیشترین و کمترین قیمت 9،26،52 روزه استفاده شده است، کراس کردن هر خط با خط دیگر نشان دهنده افزایش قدرت خریدار و یا افزایش قدرت فروشنده در بازار است. به عنوان مثال زمانی که تنکانسن و کیجنسن هم دیگر را قطع می‌کند، نشان دهنده این است که قیمت در 9 روز گذشته نسبت به 26 روز گذشته سقف و یا کف بالاتری را ثبت کرده است. 

کلمات کلیدی :

مطالب مرتبط

آموزش فیلترنویسی, فیلتر صف فروش مشکوک فیلتر صف فروش مشکوک – فیلترهای کاربردی بورس

1403-03-24 تیم LIVE TSE

فیلترنویسی اندیکاتور مکدی، فیلترنویسی اندیکاتور macd اندیکاتور مکدی چیست؟ فیلترنویسی مکدی- فیلترهای کاربردی بورس

1403-02-20 مجتبی لطیفی

آموزش ایجاد واچ لیست و مدیریت آن آموزش ایجاد و مدیریت واچ لیست در وب سایت livetse

1403-01-30 تیم LIVE TSE

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
احمد محجوب
میهمان
احمد محجوب
1 ماه قبل

عالی بود جناب لطفی عزیز
ممنون می شود فیلتر کراس macd را ارایه فرمایید

حسین فلاح نژاد
میهمان
حسین فلاح نژاد
1 ماه قبل

بسیار عالی و مفید سپاس از زحماتتان آقای لطیفی بزرگوار

خاطره به شناخته
میهمان
خاطره به شناخته
1 ماه قبل

ممنون جناب لطیفی