بلاگ Live TSE

1401-11-01حامد عبدی پور

آموزش نوتیفیکیشن + ویدئو

در بخش نوتیفیکیشن، کاربران با دانش جزئی از تابلوخوانی و بدون نیاز به دانش فیلترنویسی همانند حرفه‌ای‌ها، می توانند تحرکات بازار را رصد کنند.
آموزش نوتیفیکیشن سایت livetse

1401-09-03حامد عبدی پور

استراتژی نوسان گیری با استفاده از آنالیز پیش گشایش بازار + ویدئو

رصد لحظه‌ای بورس یعنی بررسی تحرکات، عرضه و تقاضا، ردیابی پول درشت حقیقی، برترین صنایع و همچنین هیجانات معامله‌گران در حین بازار و ...
استراتژی نوسانگیری در پیش گشایش بازار

1401-09-02حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 2 آذر 1401

گزارش بورس امروز شامل تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار و ...
گزارش بازار بورس چهارشنبه 2 آذر 1401

1401-06-05حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 5 شهریور 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بازار بورس

1401-05-05حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 5 مرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بازار بورس

1401-05-04حامد عبدی پور

حضور در نمایشگاه بورس بانک بیمه 1401 (FINEX2022)

گزارش تصویری از غرفه LIVE TSE در نمایشگاه بورس بانک بیمه 1401 (FINEX2022) به همراه برنامه کارگاه های آموزشی برگزار شده
نمایشگاه بورس بانک بیمه 1401

1401-03-30حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 30 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-29حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 29 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-28حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 28 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-25حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 25 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-24حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 24 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز

1401-03-23حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 23 خرداد 1401

تحرکات مهم سهم ها، رصد جریان نقدینگی با نمودارهای ورود پول حقیقی و پول درشت حقیقی، سرانه خرید و فروش لحظه ای بازار، چربش، هیجان و ...
گزارش بورس امروز