بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 26 مرداد 1401

1401-05-26 محمدرضا سهرابی

گزارش بازار بورس

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
چهارشنبه، 26 مرداد 1401

گزارش بورس امروز، چهارشنبه 26 مرداد 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک هوشمند، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد. چربش صف مربوط به چربش صف خرید ها و صف فروش ها است. چربش جاری مربوط به سفارش های نمادهایی است که صف خرید یا صف فروش نیستند و چربش کل مجموع چربش جاری و چربش صف است.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
 • در پایان بازار امروز آماری از مهمترین تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم:
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1638.26 میلیون سهم (4.57 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.838 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 355.48 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خودرو با حجم معاملات 797.75 میلیون سهم (2.94 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.264 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 177.11 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد پترول با حجم معاملات 125.53 میلیون سهم (2.86 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.179 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 28.59 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد پدرخش با حجم معاملات 40.66 میلیون سهم (18.66 برابر حجم میانگین ماهانه) و 9.496 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 23.59 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد ثقزوي با حجم معاملات 21.85 میلیون سهم (45.18 برابر حجم میانگین ماهانه) و 10.926 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 19.78 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خساپا با حجم 4.57 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 158.54 میلیارد تومان(3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 میلیارد تومان)  
 • 2- صندوق كارا با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 80.58 میلیارد تومان(3روزه: 45.98 ؛ هفتگی: 49.79 میلیارد تومان)  
 • 3- صندوق افران با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 69.39 میلیارد تومان(3روزه: -29.26 ؛ هفتگی: -84.71 میلیارد تومان)  
 • 4- صندوق كمند با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 35.32 میلیارد تومان(3روزه: -58.86 ؛ هفتگی: -82.47 میلیارد تومان)  
 • 5- نماد دارا يكم با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 32.83 میلیارد تومان(3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 میلیارد تومان)  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد هاي وب با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -15.46 میلیارد تومان(3روزه: 8.84 ؛ هفتگی: 8.12 میلیارد تومان)  
 • 2- نماد پدرخش با حجم 18.66 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -14.08 میلیارد تومان(3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 میلیارد تومان)  
 • 3- نماد شپنا با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -12.87 میلیارد تومان(3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 میلیارد تومان)  
 • 4- نماد شبندر با حجم 1.7 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -12.79 میلیارد تومان(3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 میلیارد تومان)  
 • 5- نماد شتران با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -11.63 میلیارد تومان(3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 میلیارد تومان)  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت 197.65 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت 150.81 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت -60.26 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت -53.36 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند پول درشت -14.14 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه اطلاعات و ارتباطات با برآیند پول درشت -13.82 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند پول درشت -12.91 میلیارد تومان . __________________________________________
 • 12:29:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.74 ؛ 3روزه: 91.37 ؛ هفتگی: 109.22 ؛ دو هفته: 126.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 155 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 206 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.99 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -4.18 ؛ هفتگی: 1.55 ؛ دو هفته: 1.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.09 ؛ 3روزه: -9.08 ؛ هفتگی: -19.47 ؛ دو هفته: -29.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1272 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 241 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 157.72 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:54؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %-4.33) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 17.99 م.ت و سرانه فروش 14.90 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.58 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: 0.16) میلیارد تومان است.  
 • 12:28:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1166 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 241 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 147.00 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.23 ؛ 3روزه: 8.84 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 11.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1164 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 241 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 145.67 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:48؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 27.18 م.ت و سرانه فروش 22.03 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.48 ؛ 3روزه: 0.15 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: 0.37) میلیارد تومان است.  
 • 12:26:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1146 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 144.06 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 206 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.39 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.04 ؛ 3روزه: -25.56 ؛ هفتگی: -19.50 ؛ دو هفته: -11.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.89 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:58؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 12.15 م.ت و سرانه فروش 17.61 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.10 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: 0.39 ؛ دو هفته: 0.31) میلیارد تومان است.  
 • 12:24:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1116 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 140.67 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.00 ؛ 3روزه: -14.99 ؛ هفتگی: -23.70 ؛ دو هفته: -31.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1100 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 139.07 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.87 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %-4.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 92 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -1.97 ؛ هفتگی: -2.72 ؛ دو هفته: -8.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.06 ؛ 3روزه: -9.08 ؛ هفتگی: -19.47 ؛ دو هفته: -29.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.61 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 103 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.88 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -13.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1073 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 136.27 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 157 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.19 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.67 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: -0.40 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1069 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 135.26 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:51؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.99) با حجم 7.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 69.90 م.ت و سرانه فروش 143.85 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: -1.20) میلیارد تومان است.  
 • 12:20:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 193 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-5.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 97 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -2.48 ؛ دو هفته: -4.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.16 ؛ 3روزه: -11.41 ؛ هفتگی: -26.12 ؛ دو هفته: -33.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.14 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.16 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 136 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 193 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 556 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 327 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.11 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 549 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 327 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.06 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 18.14 م.ت و سرانه فروش 13.49 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -2.84 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است.  
 • 12:16:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.27 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: 0.82 ؛ دو هفته: -0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.04 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:41؛ حجم مشکوک در نماد ولانا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 5.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.93 و سرانه خرید 52.49 م.ت و سرانه فروش 17.90 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -0.21) میلیارد تومان است.  
 • 12:15:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 655 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.54 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: -6.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 351 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.70 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.89 ؛ 3روزه: -9.08 ؛ هفتگی: -19.47 ؛ دو هفته: -29.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.63 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: -0.40 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.38 ؛ 3روزه: -3.36 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: -10.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:28؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.18 و سرانه خرید 81.08 م.ت و سرانه فروش 13.12 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.84 ؛ 3روزه: 0.34 ؛ هفتگی: 0.29 ؛ دو هفته: 0.34) میلیارد تومان است.  
 • 12:12:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1063 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 227 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 134.06 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 134 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.45 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.04 ؛ 3روزه: 22.93 ؛ هفتگی: 30.08 ؛ دو هفته: 31.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.90 ؛ 3روزه: 16.90 ؛ هفتگی: 17.86 ؛ دو هفته: 22.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.83 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -13.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.12 ؛ 3روزه: -11.41 ؛ هفتگی: -26.12 ؛ دو هفته: -33.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1056 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 226 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 132.94 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 189 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 99 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -0.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:19؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 16.09 م.ت و سرانه فروش 19.35 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.28 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 0.36 ؛ دو هفته: 0.24) میلیارد تومان است.  
 • 12:07:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1054 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 226 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 131.29 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كشرق (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1568 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 545 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.98 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -4.29 ؛ هفتگی: -8.38 ؛ دو هفته: -12.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:50؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 9.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 85.90 م.ت و سرانه فروش 75.66 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.13) میلیارد تومان است.  
 • 12:06:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1053 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 226 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 130.24 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 89 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.52 ؛ هفتگی: -4.24 ؛ دو هفته: -3.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1052 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 226 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 129.04 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 141 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.19 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:43؛ حجم مشکوک در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.77) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 34.49 م.ت و سرانه فروش 28.77 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.10 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.59 ؛ دو هفته: 0.49) میلیارد تومان است.  
 • 12:05:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.37 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -13.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1035 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 226 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 127.42 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-0.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.11 ؛ 3روزه: 0.59 ؛ هفتگی: 2.06 ؛ دو هفته: -5.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -2.84 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:41؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 5.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 101.42 م.ت و سرانه فروش 78.60 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.13) میلیارد تومان است.  
 • 12:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 999 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 226 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 123.60 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.48 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-4.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -1.13 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -2.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:14؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 28.16 م.ت و سرانه فروش 22.23 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.13) میلیارد تومان است.  
 • 12:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 92 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -1.97 ؛ هفتگی: -2.72 ؛ دو هفته: -8.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 107 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.72 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 450 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 259 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.79 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 443 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 259 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.71 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد معيار (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.84 م.ت .  
 • 11:58:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 991 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 225 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 122.53 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %7.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 96 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:18؛ حجم مشکوک در نماد قشير (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 14.15 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.12 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -0.17) میلیارد تومان است.  
 • 11:57:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %-1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1900 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.50 ؛ 3روزه: -18.97 ؛ هفتگی: -28.95 ؛ دو هفته: -41.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.19 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1437 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.18 ؛ 3روزه: -18.97 ؛ هفتگی: -28.95 ؛ دو هفته: -41.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: 17.78 ؛ هفتگی: 18.10 ؛ دو هفته: 18.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 99 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.10 ؛ 3روزه: 8.84 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 11.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 99 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.48 ؛ 3روزه: 8.84 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 11.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %-0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -6.39 ؛ هفتگی: -8.31 ؛ دو هفته: -10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.54 م.ت .  
 • 11:49:40؛ حجم مشکوک در نماد كايتا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 21.91 م.ت و سرانه فروش 18.45 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است.  
 • 11:49:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 976 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.88 ؛ 3روزه: -18.97 ؛ هفتگی: -28.95 ؛ دو هفته: -41.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.37 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 99 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.89 ؛ 3روزه: 8.84 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 11.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 860 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.50 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.00 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:19؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-3.64) با حجم 12.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 16.76 م.ت و سرانه فروش 69.85 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -12.92 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است.  
 • 11:45:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 431 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 255 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.61 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:10؛ حجم مشکوک در نماد حخزر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 21.66 م.ت و سرانه فروش 12.88 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.34 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 0.58) میلیارد تومان است.  
 • 11:44:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 351 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.44 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 792 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.46 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.73 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: -6.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:46؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 8.52 م.ت و سرانه فروش 77.59 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -7.93 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است.  
 • 11:43:20؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.99) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 96.67 م.ت و سرانه فروش 842.40 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.84 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: -1.20) میلیارد تومان است.  
 • 11:43:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.23 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -6.08 ؛ دو هفته: -15.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -3.56 ؛ هفتگی: 0.35 ؛ دو هفته: 3.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 849 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 644 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: -1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.14 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 980 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 220 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 121.39 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.19 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:47؛ حجم مشکوک در نماد وايران (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 18.25 م.ت و سرانه فروش 10.69 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.38 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: 0.20 ؛ دو هفته: 0.19) میلیارد تومان است.  
 • 11:39:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 19.80 ؛ دو هفته: 24.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:53؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.99) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 143.08 م.ت و سرانه فروش 500.76 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: -1.20) میلیارد تومان است.  
 • 11:38:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 973 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.86 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1032 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.22 ؛ 3روزه: -3.36 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: -10.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.52 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 882 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.86 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: 2.05 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 3.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غچين (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وملي با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.65 م.ت و سرانه فروش 13.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:35:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 959 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 212 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 120.34 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:38؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 7.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 12.84 م.ت و سرانه فروش 45.70 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -7.73 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است.  
 • 11:34:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 858 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.73 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 943 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 203 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 118.99 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.84 ؛ 3روزه: -9.08 ؛ هفتگی: -19.47 ؛ دو هفته: -29.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.57 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:58؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 34.85 م.ت و سرانه فروش 31.73 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.92 ؛ 3روزه: 3.77 ؛ هفتگی: 4.94 ؛ دو هفته: 3.61) میلیارد تومان است.  
 • 11:32:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 915 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.41 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 622 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.25 ؛ 3روزه: -8.90 ؛ هفتگی: -18.47 ؛ دو هفته: -16.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:29؛ حجم مشکوک در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 18.48 م.ت و سرانه فروش 20.00 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.28 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -2.28) میلیارد تومان است.  
 • 11:30:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: -0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 423 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 254 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.43 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 351 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.93 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:15؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 223.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 35.41 م.ت و سرانه فروش 50.49 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.34 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است.  
 • 11:28:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.21 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.00 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 929 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 203 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 117.60 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كتوكا با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.61 م.ت و سرانه فروش 19.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.97. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:25:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 88 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.96 ؛ 3روزه: -11.41 ؛ هفتگی: -26.12 ؛ دو هفته: -33.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 917 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 203 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 116.18 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 969 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.71 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:36؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 57.54 م.ت و سرانه فروش 31.15 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 113.40 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است.  
 • 11:24:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.57 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 65 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.98 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 837 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112.67 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 402 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 248 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.12 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 815 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 109.43 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.08 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 790 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102.46 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.87 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 401 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 248 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.87 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 779 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 100.89 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:02؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 24.35 م.ت و سرانه فروش 23.89 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.11 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: 0.01 ؛ دو هفته: -0.14) میلیارد تومان است.  
 • 11:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 763 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 99.54 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 750 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 98.01 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:16؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-4.37) با حجم 6.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 15.22 م.ت و سرانه فروش 81.28 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -8.70 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است.  
 • 11:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 383 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 248 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.37 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالبر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.69 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -0.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.70 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 735 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 96.50 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 729 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 95.35 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.50 ؛ 3روزه: -10.42 ؛ هفتگی: -9.26 ؛ دو هفته: -36.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:56؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %5.29) با حجم 5.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 25.45 م.ت و سرانه فروش 17.35 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.33 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -2.44) میلیارد تومان است.  
 • 11:16:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 655 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.98 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: -0.40 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.28 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 23.52 ؛ دو هفته: 17.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 793 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.24 ؛ 3روزه: -8.90 ؛ هفتگی: -18.47 ؛ دو هفته: -16.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:49؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.01 و سرانه خرید 34.56 م.ت و سرانه فروش 6.89 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.09 ؛ 3روزه: 0.25 ؛ هفتگی: 0.45 ؛ دو هفته: 0.45) میلیارد تومان است.  
 • 11:15:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.77 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: -0.40 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.74 ؛ 3روزه: -9.08 ؛ هفتگی: -19.47 ؛ دو هفته: -29.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:49؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 23.50 م.ت و سرانه فروش 19.12 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.20 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: 0.01 ؛ دو هفته: -0.14) میلیارد تومان است.  
 • 11:13:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 243 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.03 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد قشرين (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: -0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:53؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 38.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 14.74 م.ت و سرانه فروش 24.37 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.98 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است.  
 • 11:12:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.46 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 88 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.87 ؛ 3روزه: -11.41 ؛ هفتگی: -26.12 ؛ دو هفته: -33.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:28؛ حجم مشکوک در نماد كايتا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 18.08 م.ت و سرانه فروش 15.76 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است.  
 • 11:10:03؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.24 و سرانه خرید 71.94 م.ت و سرانه فروش 4.17 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.09 ؛ 3روزه: 0.25 ؛ هفتگی: 0.45 ؛ دو هفته: 0.45) میلیارد تومان است.  
 • 11:10:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وشمال با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 71.94 م.ت و سرانه فروش 4.17 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 17.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.14 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:09:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وتوصا با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.49 م.ت و سرانه فروش 21.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:09:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.33 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: 3.77 ؛ هفتگی: 4.94 ؛ دو هفته: 3.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 366 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 243 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.90 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.15 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -6.08 ؛ دو هفته: -15.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.34 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:42؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 5.52 م.ت و سرانه فروش 56.49 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -3.90 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است.  
 • 11:06:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 781 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.90 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:42؛ حجم مشکوک در نماد نوين (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.42 و سرانه خرید 31.85 م.ت و سرانه فروش 9.31 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.09) میلیارد تومان است.  
 • 11:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.74 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1065 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 49.17 م.ت و سرانه فروش 17.26 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 4.62 ؛ 3روزه: 2.94 ؛ هفتگی: 8.55 ؛ دو هفته: 16.79) میلیارد تومان است.  
 • 11:03:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 877 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.70 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.82 ؛ 3روزه: 2.94 ؛ هفتگی: 8.55 ؛ دو هفته: 16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.64 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -3.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 604 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.90 ؛ 3روزه: -8.90 ؛ هفتگی: -18.47 ؛ دو هفته: -16.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:06؛ حجم مشکوک در نماد شتوكا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 9.19 م.ت و سرانه فروش 9.42 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.09 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: -0.02 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است.  
 • 10:59:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.30 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.67 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 960 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.70 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 91 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.48 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: -6.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 954 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.69 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 606 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 2.49 ؛ هفتگی: 3.09 ؛ دو هفته: 6.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 0.37 ؛ هفتگی: 0.52 ؛ دو هفته: -7.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 705 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 110 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 94.29 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:17؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 18.30 م.ت و سرانه فروش 16.40 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.32 ؛ 3روزه: 0.37 ؛ هفتگی: 0.52 ؛ دو هفته: -7.50) میلیارد تومان است.  
 • 10:50:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 97 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.82 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.69 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -6.08 ؛ دو هفته: -15.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 97 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -2.48 ؛ دو هفته: -4.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:12؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 23.01 م.ت و سرانه فروش 12.64 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.35 ؛ 3روزه: 1.29 ؛ هفتگی: 1.29 ؛ دو هفته: 0.88) میلیارد تومان است.  
 • 10:46:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.40 م.ت .  
 • 10:45:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولانا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -0.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:21؛ حجم مشکوک در نماد فروي (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 20.47 م.ت و سرانه فروش 7.76 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.56 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: 0.65) میلیارد تومان است.  
 • 10:44:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 91 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.77 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: -6.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 980 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.96 ؛ 3روزه: 0.77 ؛ هفتگی: 0.85 ؛ دو هفته: 1.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 91 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: -6.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:40؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.29 و سرانه خرید 84.70 م.ت و سرانه فروش 7.50 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.84 ؛ 3روزه: 0.77 ؛ هفتگی: 0.85 ؛ دو هفته: 1.06) میلیارد تومان است.  
 • 10:43:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 691 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 109 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 92.95 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:37؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 15.87 م.ت و سرانه فروش 8.73 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.37 ؛ 3روزه: 0.04 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: 0.05) میلیارد تومان است.  
 • 10:40:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.73 ؛ 3روزه: 91.37 ؛ هفتگی: 109.22 ؛ دو هفته: 126.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 639 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: 2.57 ؛ هفتگی: 5.83 ؛ دو هفته: 5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: 3.77 ؛ هفتگی: 4.94 ؛ دو هفته: 3.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1252 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 93 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.38 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: -0.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اسياتك (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.43 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 7.50 ؛ دو هفته: 13.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:39؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 22.50 م.ت و سرانه فروش 12.31 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.90 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: -0.51) میلیارد تومان است.  
 • 10:35:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1046 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.23 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:58؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 11.58 م.ت و سرانه فروش 87.23 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -4.83 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است.  
 • 10:34:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 837 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.18 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.63 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 474 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: -0.40 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 682 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 109 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 91.93 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.13 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:55؛ حجم مشکوک در نماد ولقمان (در آخرین قیمت %-2.31) با حجم 5.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 8.33 م.ت و سرانه فروش 21.10 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.35 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.83) میلیارد تومان است.  
 • 10:29:14؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 8.34 م.ت و سرانه فروش 51.51 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است.  
 • 10:29:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: 2.05 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 3.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.62 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 110 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.46 ؛ 3روزه: 8.84 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 11.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:33؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 7.66 م.ت و سرانه فروش 53.68 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 2.05 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 3.13) میلیارد تومان است.  
 • 10:28:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.29 ؛ 3روزه: 8.84 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 11.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 2.05 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 3.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.80 ؛ 3روزه: 8.84 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 11.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:46؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 7.79 م.ت و سرانه فروش 46.70 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.84 ؛ 3روزه: 2.05 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 3.13) میلیارد تومان است.  
 • 10:27:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %0.52) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.00 م.ت .  
 • 10:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -6.08 ؛ دو هفته: -15.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.27 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -13.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 2.57 ؛ هفتگی: 5.83 ؛ دو هفته: 5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.01 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1542 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.17 ؛ 3روزه: -3.36 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: -10.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد اسياتك (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 7.50 ؛ دو هفته: 13.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 89 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.87 ؛ 3روزه: -11.41 ؛ هفتگی: -26.12 ؛ دو هفته: -33.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -3.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:14؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 7.39 م.ت و سرانه فروش 47.87 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.60 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است.  
 • 10:18:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -1.13 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -2.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:02؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %-1.00) با حجم 140.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 59.23 م.ت و سرانه فروش 73.82 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.78 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است.  
 • 10:17:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 666 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 90.82 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.58 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد آرام (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1544 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -4.14 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -6.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:42؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.36 و سرانه خرید 27.99 م.ت و سرانه فروش 6.42 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.38 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: 1.73) میلیارد تومان است.  
 • 10:15:16؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 34.88 م.ت و سرانه فروش 20.15 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 2.34 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: 0.38) میلیارد تومان است.  
 • 10:15:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 653 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 89.61 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.48 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:49؛ حجم مشکوک در نماد ولقمان (در آخرین قیمت %-2.31) با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 7.79 م.ت و سرانه فروش 15.28 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.20 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.83) میلیارد تومان است.  
 • 10:14:48؛ حجم مشکوک در نماد ولقمان (در آخرین قیمت %-2.31) با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 7.79 م.ت و سرانه فروش 15.28 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.20 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.83) میلیارد تومان است.  
 • 10:14:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.62 ؛ 3روزه: 2.94 ؛ هفتگی: 8.55 ؛ دو هفته: 16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -13.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.49 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلات (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 124.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 97.18 م.ت و سرانه فروش 55.71 م.ت .  
 • 10:13:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلات (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.78 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 116.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:16؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 105.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 41.16 م.ت و سرانه فروش 183.65 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است.  
 • 10:13:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 630 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 87.65 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:03؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 85.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 41.13 م.ت و سرانه فروش 183.51 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است.  
 • 10:13:03؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 85.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 41.13 م.ت و سرانه فروش 183.51 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است.  
 • 10:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 320 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 193 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.80 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 193 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.75 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 603 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.38 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-3.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.66 ؛ 3روزه: -9.08 ؛ هفتگی: -19.47 ؛ دو هفته: -29.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1083 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.55 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 502 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: 0.91 ؛ هفتگی: 0.67 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1000 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:13؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 24.35 م.ت و سرانه فروش 20.11 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.66) میلیارد تومان است.  
 • 10:04:01؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 28.02 م.ت و سرانه فروش 14.48 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.69 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: 0.52) میلیارد تومان است.  
 • 10:03:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 283 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 182 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.52 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 901 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.46 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:45؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.99) با حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 17.83 م.ت و سرانه فروش 93.17 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -4.02 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است.  
 • 10:02:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.69 ؛ 3روزه: 91.37 ؛ هفتگی: 109.22 ؛ دو هفته: 126.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 10.07 ؛ هفتگی: 14.84 ؛ دو هفته: 35.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.36 ؛ 3روزه: -3.06 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 117 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -25.56 ؛ هفتگی: -19.50 ؛ دو هفته: -11.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:47؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 11.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 15.52 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.21) میلیارد تومان است.  
 • 09:57:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 682 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.29 ؛ 3روزه: -3.06 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: -3.06 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 2.94 ؛ هفتگی: 8.55 ؛ دو هفته: 16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 95 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -4.29 ؛ هفتگی: -8.38 ؛ دو هفته: -12.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 271 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 176 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.44 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:57؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 15.52 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.21) میلیارد تومان است.  
 • 09:53:09؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 18.14 م.ت و سرانه فروش 15.06 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.09 ؛ 3روزه: 0.28 ؛ هفتگی: -0.36 ؛ دو هفته: -0.21) میلیارد تومان است.  
 • 09:53:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اتكام با حجم 7.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 150.53 م.ت و سرانه فروش 48.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 20.82 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:52:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.47 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.03 و سرانه خرید 150.43 م.ت و سرانه فروش 49.62 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 2.13 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است.  
 • 09:52:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 732 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.45 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 262 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 176 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.21 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:27؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 150.42 م.ت و سرانه فروش 56.89 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 2.01 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است.  
 • 09:50:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: 2.94 ؛ هفتگی: 8.32 ؛ دو هفته: 10.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:03؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 4.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 15.52 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.21) میلیارد تومان است.  
 • 09:50:03؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 4.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 15.52 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.21) میلیارد تومان است.  
 • 09:49:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 17.78 ؛ هفتگی: 18.10 ؛ دو هفته: 18.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1090 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.32 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1022 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -6.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اسياتك (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.67 م.ت .  
 • 09:47:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1433 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: 1.16 ؛ هفتگی: 0.94 ؛ دو هفته: 0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:44؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 18.19 م.ت و سرانه فروش 23.79 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.73 ؛ 3روزه: 1.16 ؛ هفتگی: 0.94 ؛ دو هفته: 0.24) میلیارد تومان است.  
 • 09:46:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فافزا با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.19 م.ت و سرانه فروش 23.79 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:45:31؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.77 م.ت و سرانه فروش 15.62 م.ت .  
 • 09:45:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.45 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:06؛ حجم مشکوک در نماد كايزد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 33.15 م.ت و سرانه فروش 14.81 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.48 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: -9.85 ؛ دو هفته: -9.77) میلیارد تومان است.  
 • 09:45:05؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 23.29 م.ت و سرانه فروش 100.06 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.85 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است.  
 • 09:44:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كايزد با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.13 م.ت و سرانه فروش 14.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:44:24؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.01) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 28.06 م.ت و سرانه فروش 15.23 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.69 ؛ 3روزه: 0.91 ؛ هفتگی: 0.67 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است.  
 • 09:42:58؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.17) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 31.98 م.ت و سرانه فروش 18.97 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.58 ؛ 3روزه: -0.20 ؛ هفتگی: -0.71 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است.  
 • 09:42:43؛ حجم مشکوک در نماد غچين (در آخرین قیمت %-0.91) با حجم 7.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 34.76 م.ت و سرانه فروش 31.62 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.57 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است.  
 • 09:42:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.75 ؛ هفتگی: 0.63 ؛ دو هفته: 0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:20؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.99) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 16.96 م.ت و سرانه فروش 55.27 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است.  
 • 09:41:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.15) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.99 م.ت .  
 • 09:40:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.40 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.07 م.ت .  
 • 09:38:54؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 24.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 13.72 م.ت و سرانه فروش 28.30 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است.  
 • 09:38:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.38 م.ت .  
 • 09:37:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 104 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.46 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:51؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 15.29 م.ت و سرانه فروش 18.38 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.08 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 0.48 ؛ دو هفته: 0.48) میلیارد تومان است.  
 • 09:36:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 978 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.57 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: 0.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 754 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.45 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: 0.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:24؛ حجم مشکوک در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-1.00) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 15.42 م.ت و سرانه فروش 59.37 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.79 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: 0.39) میلیارد تومان است.  
 • 09:36:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.79 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: 0.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 124.80 م.ت و سرانه فروش 92.41 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است.  
 • 09:35:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 124.80 م.ت و سرانه فروش 92.41 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است.  
 • 09:35:39؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 12.39 م.ت و سرانه فروش 7.52 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.54 ؛ هفتگی: 0.54 ؛ دو هفته: 0.31) میلیارد تومان است.  
 • 09:34:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -2.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.34 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: 0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:41؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 29.31 م.ت و سرانه فروش 17.10 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.07 ؛ 3روزه: 3.77 ؛ هفتگی: 4.94 ؛ دو هفته: 3.61) میلیارد تومان است.  
 • 09:30:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -13.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:16؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %0.32) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 51.40 م.ت و سرانه فروش 50.94 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 5.99 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است.  
 • 09:29:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 92 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.53 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.89 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:19؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.14) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 25.62 م.ت و سرانه فروش 16.65 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.68 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است.  
 • 09:27:38؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.55 و سرانه خرید 91.09 م.ت و سرانه فروش 25.67 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.14 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: 1.91 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است.  
 • 09:27:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.43 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 88 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -11.41 ؛ هفتگی: -26.12 ؛ دو هفته: -33.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 17.78 ؛ هفتگی: 18.10 ؛ دو هفته: 18.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:15؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.88 و سرانه خرید 25.93 م.ت و سرانه فروش 3.77 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.47 ؛ 3روزه: 0.46 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 1.05) میلیارد تومان است.  
 • 09:25:55؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.83 م.ت و سرانه فروش 16.30 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.29 ؛ 3روزه: 4.24 ؛ هفتگی: 4.24 ؛ دو هفته: 4.24) میلیارد تومان است.  
 • 09:25:48؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-0.19) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 23.26 م.ت و سرانه فروش 15.20 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.88 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -2.44) میلیارد تومان است.  
 • 09:25:25؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %0.64) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 14.16 م.ت و سرانه فروش 18.60 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.50 ؛ 3روزه: -1.97 ؛ هفتگی: -2.72 ؛ دو هفته: -8.31) میلیارد تومان است.  
 • 09:25:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.63 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -30.29 ؛ هفتگی: -45.49 ؛ دو هفته: -115.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -8.12 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -34.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: -9.08 ؛ هفتگی: -19.47 ؛ دو هفته: -29.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:14؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.28 و سرانه خرید 287.55 م.ت و سرانه فروش 15.73 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 2.32 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است.  
 • 09:24:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 581 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.32 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:06؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.11 و سرانه خرید 53.12 م.ت و سرانه فروش 17.10 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است.  
 • 09:24:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اتكام با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 53.12 م.ت و سرانه فروش 17.10 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.11. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 11.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:04؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.11 و سرانه خرید 53.12 م.ت و سرانه فروش 17.10 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است.  
 • 09:23:02؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 13.55 م.ت و سرانه فروش 27.71 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 1.17 ؛ هفتگی: 1.31 ؛ دو هفته: 1.10) میلیارد تومان است.  
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 13.55 م.ت و سرانه فروش 29.22 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 1.17 ؛ هفتگی: 1.31 ؛ دو هفته: 1.10) میلیارد تومان است.  
 • 09:22:37؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 4.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 88.46 م.ت و سرانه فروش 46.00 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: -0.00 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: -0.15) میلیارد تومان است.  
 • 09:21:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.46 م.ت و سرانه فروش 13.17 م.ت .  
 • 09:20:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -16.32 ؛ هفتگی: -15.02 ؛ دو هفته: -8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 83 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:50؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-1.20) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 13.43 م.ت و سرانه فروش 22.01 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 2.52 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.47) میلیارد تومان است.  
 • 09:19:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فگستر (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.17 م.ت .  
 • 09:18:07؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %1.26) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 43.83 م.ت و سرانه فروش 25.20 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.32 ؛ 3روزه: 2.57 ؛ هفتگی: 5.83 ؛ دو هفته: 5.71) میلیارد تومان است.  
 • 09:18:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 83 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:39؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.07 و سرانه خرید 104.01 م.ت و سرانه فروش 33.85 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: -0.00 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: -0.15) میلیارد تومان است.  
 • 09:17:36؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.07 و سرانه خرید 104.01 م.ت و سرانه فروش 33.85 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: -0.00 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: -0.15) میلیارد تومان است.  
 • 09:17:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: -0.00 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: -0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:31؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 3.43 م.ت و سرانه فروش 6.30 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.41) میلیارد تومان است.  
 • 09:17:31؛ حجم مشکوک در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.11) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 23.00 م.ت و سرانه فروش 14.25 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: -10.42 ؛ هفتگی: -9.26 ؛ دو هفته: -36.79) میلیارد تومان است.  
 • 09:17:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.59 ؛ هفتگی: 2.06 ؛ دو هفته: -5.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:26؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %3.94) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 26.28 م.ت و سرانه فروش 25.64 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.52 ؛ 3روزه: 17.78 ؛ هفتگی: 18.10 ؛ دو هفته: 18.82) میلیارد تومان است.  
 • 09:16:43؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 29.47 م.ت و سرانه فروش 21.09 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.39 ؛ 3روزه: 2.94 ؛ هفتگی: 8.32 ؛ دو هفته: 10.25) میلیارد تومان است.  
 • 09:16:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:20؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.66) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 32.14 م.ت و سرانه فروش 34.81 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است.  
 • 09:15:58؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %0.72) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 47.76 م.ت و سرانه فروش 50.25 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -1.59 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -13.09) میلیارد تومان است.  
 • 09:15:24؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 23.73 م.ت و سرانه فروش 15.72 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.01 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -4.15 ؛ دو هفته: -9.82) میلیارد تومان است.  
 • 09:15:15؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 30.39 م.ت و سرانه فروش 16.38 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.90 ؛ 3روزه: -3.79 ؛ هفتگی: -4.67 ؛ دو هفته: -5.57) میلیارد تومان است.  
 • 09:15:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.65 م.ت .  
 • 09:14:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 83 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1062 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.19 ؛ 3روزه: -5.11 ؛ هفتگی: -9.80 ؛ دو هفته: -19.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:30؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 7.60 م.ت و سرانه فروش 292.75 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -5.11 ؛ هفتگی: -9.80 ؛ دو هفته: -19.98) میلیارد تومان است.  
 • 09:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 712 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -5.11 ؛ هفتگی: -9.80 ؛ دو هفته: -19.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:12؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 15.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 15.63 م.ت و سرانه فروش 40.12 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.96 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است.  
 • 09:12:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفن (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: -10.42 ؛ هفتگی: -9.26 ؛ دو هفته: -36.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:20؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 20.24 م.ت و سرانه فروش 20.89 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.05 ؛ 3روزه: 17.78 ؛ هفتگی: 18.10 ؛ دو هفته: 18.82) میلیارد تومان است.  
 • 09:12:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -4.78 ؛ هفتگی: -3.59 ؛ دو هفته: 0.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1066 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -5.11 ؛ هفتگی: -9.80 ؛ دو هفته: -19.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:38؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %0.66) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 45.96 م.ت و سرانه فروش 22.77 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 3.47 ؛ 3روزه: 91.37 ؛ هفتگی: 109.22 ؛ دو هفته: 126.80) میلیارد تومان است.  
 • 09:10:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشهر (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -3.71 ؛ هفتگی: -3.29 ؛ دو هفته: -3.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 559 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 81 بار با میانگین 86 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 83.30 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 531 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 81 بار با میانگین 86 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 80.93 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 82 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.14 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 509 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 81 بار با میانگین 86 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 78.14 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:29؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.91 و سرانه خرید 61.08 م.ت و سرانه فروش 21.02 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: 0.38) میلیارد تومان است.  
 • 09:09:26؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %0.57) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 32.35 م.ت و سرانه فروش 17.20 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.63 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است.  
 • 09:09:25؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %0.57) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 32.35 م.ت و سرانه فروش 17.20 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.63 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است.  
 • 09:09:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 23.52 ؛ دو هفته: 17.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:53؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 31.24 م.ت و سرانه فروش 27.16 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.91 ؛ 3روزه: -4.78 ؛ هفتگی: -3.59 ؛ دو هفته: 0.12) میلیارد تومان است.  
 • 09:08:26؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %5.86) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 29.25 م.ت و سرانه فروش 25.15 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.04 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -2.44) میلیارد تومان است.  
 • 09:08:09؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 32.04 م.ت و سرانه فروش 25.74 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 22.93 ؛ هفتگی: 30.08 ؛ دو هفته: 31.44) میلیارد تومان است.  
 • 09:07:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفن (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 583 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -10.42 ؛ هفتگی: -9.26 ؛ دو هفته: -36.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -49.34 ؛ هفتگی: -58.40 ؛ دو هفته: -86.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:46؛ حجم مشکوک در نماد غچين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 45.84 م.ت و سرانه فروش 30.56 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.17 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است.  
 • 09:06:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 462 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 85 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 73.58 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 694 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 98 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: 0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.67 ؛ 3روزه: 91.37 ؛ هفتگی: 109.22 ؛ دو هفته: 126.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 386 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 85 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.22 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:28؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.48 و سرانه خرید 130.09 م.ت و سرانه فروش 37.40 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 50.09 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است.  
 • 09:06:27؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.23 و سرانه خرید 70.55 م.ت و سرانه فروش 21.83 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 3.78 ؛ 3روزه: 16.90 ؛ هفتگی: 17.86 ؛ دو هفته: 22.97) میلیارد تومان است.  
 • 09:06:23؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 40.69 م.ت و سرانه فروش 17.51 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.66 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: 0.38) میلیارد تومان است.  
 • 09:06:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 320 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 89 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 49.66 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:10؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.19) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 72.80 م.ت و سرانه فروش 42.35 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 8.46 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است.  
 • 09:06:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 117 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -13.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 309 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 89 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.16 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 290 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 89 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.11 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 279 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 89 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.82 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:21؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 46.56 م.ت و سرانه فروش 32.47 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: -1.06) میلیارد تومان است.  
 • 09:05:19؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 46.56 م.ت و سرانه فروش 32.47 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: -1.06) میلیارد تومان است.  
 • 09:05:11؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.37) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 43.46 م.ت و سرانه فروش 25.13 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -12.83 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است.  
 • 09:05:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.44 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 84 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.24 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.61 ؛ 3روزه: 91.37 ؛ هفتگی: 109.22 ؛ دو هفته: 126.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 259 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 89 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.20 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.36 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 247 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.91 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.69 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:17؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 83.29 م.ت و سرانه فروش 44.88 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 6.64 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است.  
 • 09:04:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.64 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 234 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.41 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 225 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.78 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.50 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: 6.59 ؛ دو هفته: 2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:48؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 9.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 19.14 م.ت و سرانه فروش 46.01 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.09 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است.  
 • 09:03:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 195 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.63 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -3.79 ؛ هفتگی: -4.67 ؛ دو هفته: -5.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.14 ؛ 3روزه: 16.90 ؛ هفتگی: 17.86 ؛ دو هفته: 22.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.18 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 83 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: -42.79 ؛ هفتگی: -30.72 ؛ دو هفته: -51.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.83 ؛ 3روزه: 16.90 ؛ هفتگی: 17.86 ؛ دو هفته: 22.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:48؛ حجم مشکوک در نماد ثنور (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 68.11 م.ت و سرانه فروش 33.64 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -0.11 ؛ 3روزه: -3.08 ؛ هفتگی: -3.67 ؛ دو هفته: -5.12) میلیارد تومان است.  
 • 09:02:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 186 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.20 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:43؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 18.83 م.ت و سرانه فروش 261.99 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -3.03 ؛ 3روزه: -2.99 ؛ هفتگی: 1.05 ؛ دو هفته: -1.89) میلیارد تومان است.  
 • 09:02:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 86 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 22.93 ؛ هفتگی: 30.08 ؛ دو هفته: 31.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.88 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.36 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:59؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 76.46 م.ت و سرانه فروش 47.80 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 5.89 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است.  
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 30.66 م.ت و سرانه فروش 27.00 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -2.44) میلیارد تومان است.  
 • 09:01:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 95 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.89 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.12 ؛ 3روزه: 21.86 ؛ هفتگی: 32.18 ؛ دو هفته: 16.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 90 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.98 ؛ 3روزه: 45.53 ؛ هفتگی: 52.13 ؛ دو هفته: 59.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:19؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 19.74 م.ت و سرانه فروش 720.40 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: -2.87 ؛ 3روزه: -2.99 ؛ هفتگی: 1.05 ؛ دو هفته: -1.89) میلیارد تومان است.  
 • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 717 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.87 ؛ 3روزه: -2.99 ؛ هفتگی: 1.05 ؛ دو هفته: -1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.77) با حجم 8.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 21.39 م.ت و سرانه فروش 64.53 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است.  
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد غچين (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 48.21 م.ت و سرانه فروش 62.45 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است.  
 • 09:01:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.77) با حجم 8.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 21.39 م.ت و سرانه فروش 64.53 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است.  
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد غچين (در آخرین قیمت %3.45) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 48.42 م.ت و سرانه فروش 62.72 م.ت که برآیند پول درشت (امروز: 0.00 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • 08:56:00؛ آنالیز دوم پیش گشایش امروز:
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وسالت با ارزش صف خرید 21.44 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 35.56 م.ت .  
 • 2- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 18.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 34.15 م.ت .  
 • 3- نماد بكاب با ارزش صف خرید 13.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 56.62 م.ت .  
 • 4- نماد كورز با ارزش صف خرید 7.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 146.63 م.ت .  
 • 5- نماد دحاوي با ارزش صف خرید 7.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 47.12 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد پلاست با ارزش صف فروش 29.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.92 م.ت .  
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 12.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 113.40 م.ت .  
 • 3- نماد شمواد با ارزش صف فروش 8.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 305.11 م.ت .  
 • 4- نماد فجوش با ارزش صف فروش 4.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 26.69 م.ت .  
 • 5- نماد فلات با ارزش صف فروش 4.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.10 م.ت .  
 • سنگین ترین سفارش ها در صف خرید
 • 1- نماد كورز با متوسط هر سفارش 146.63 م.ت و ارزش صف خرید 7.33 میلیارد تومان.  
 • 2- نماد وشمال با متوسط هر سفارش 120.73 م.ت و ارزش صف خرید 5.19 میلیارد تومان.  
 • 3- نماد اتكام با متوسط هر سفارش 72.24 م.ت و ارزش صف خرید 4.19 میلیارد تومان.  
 • 4- نماد قيستو با متوسط هر سفارش 116.48 م.ت و ارزش صف خرید 3.26 میلیارد تومان.  
 • 5- نماد شصفها با متوسط هر سفارش 106.61 م.ت و ارزش صف خرید 2.13 میلیارد تومان.  
 • سنگین ترین سفارش ها در صف فروش
 • 1- نماد شمواد با متوسط هر سفارش 305.11 م.ت و ارزش صف فروش 8.54 میلیارد تومان.  
 • 2- نماد فنفت با متوسط هر سفارش 113.40 م.ت و ارزش صف فروش 12.81 میلیارد تومان.  
 • 3- نماد فلات با متوسط هر سفارش 80.10 م.ت و ارزش صف فروش 4.17 میلیارد تومان.  
 • 4- نماد غناب با متوسط هر سفارش 77.00 م.ت و ارزش صف فروش 2.46 میلیارد تومان.  
 • 5- نماد پلاست با متوسط هر سفارش 72.92 م.ت و ارزش صف فروش 29.32 میلیارد تومان.  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 91.75 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 21.68 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 17.47 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با تقاضا ی 16.75 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 15.77 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه لاستيك و پلاستيك با عرضه ی -24.15 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -15.77 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -12.12 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه محصولات شيميايي با عرضه ی -5.25 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -5.00 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش. 
 • پیش گشایش را دو بار راس ساعت 8:46 و 8:56 آنالیز میکنم. مقایسه نتایج این دو میتونه جالب باشه!
 • 08:46:00؛ آنالیز اول پیش گشایش امروز:
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وسالت با ارزش صف خرید 129.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 128.61 م.ت .  
 • 2- نماد خساپا با ارزش صف خرید 92.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.40 م.ت .  
 • 3- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 87.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.12 م.ت .  
 • 4- نماد بكاب با ارزش صف خرید 64.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 85.89 م.ت .  
 • 5- نماد جوين با ارزش صف خرید 59.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.02 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد پلاست با ارزش صف فروش 34.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.36 م.ت .  
 • 2- نماد شمواد با ارزش صف فروش 13.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 326.74 م.ت .  
 • 3- نماد فجوش با ارزش صف فروش 10.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 32.07 م.ت .  
 • 4- نماد فنفت با ارزش صف فروش 8.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 88.81 م.ت .  
 • 5- نماد فلات با ارزش صف فروش 6.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 111.08 م.ت .  
 • سنگین ترین سفارش ها در صف خرید
 • 1- نماد وسالت با متوسط هر سفارش 128.61 م.ت و ارزش صف خرید 129.64 میلیارد تومان.  
 • 2- نماد شصفها با متوسط هر سفارش 667.35 م.ت و ارزش صف خرید 12.01 میلیارد تومان.  
 • 3- نماد پلوله با متوسط هر سفارش 158.54 م.ت و ارزش صف خرید 8.88 میلیارد تومان.  
 • 4- نماد كورز با متوسط هر سفارش 134.74 م.ت و ارزش صف خرید 7.41 میلیارد تومان.  
 • 5- نماد قصفها با متوسط هر سفارش 135.29 م.ت و ارزش صف خرید 5.95 میلیارد تومان.  
 • سنگین ترین سفارش ها در صف فروش
 • 1- نماد شمواد با متوسط هر سفارش 326.74 م.ت و ارزش صف فروش 13.40 میلیارد تومان.  
 • 2- نماد فنوال با متوسط هر سفارش 239.80 م.ت و ارزش صف فروش 2.40 میلیارد تومان.  
 • 3- نماد فلات با متوسط هر سفارش 111.08 م.ت و ارزش صف فروش 6.00 میلیارد تومان.  
 • 4- نماد فنفت با متوسط هر سفارش 88.81 م.ت و ارزش صف فروش 8.88 میلیارد تومان.  
 • 5- نماد غناب با متوسط هر سفارش 86.19 م.ت و ارزش صف فروش 2.41 میلیارد تومان.  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 186.19 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 139.49 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با تقاضا ی 70.57 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 60.77 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه مواد و محصولات دارويي با تقاضا ی 47.34 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه لاستيك و پلاستيك با عرضه ی -16.99 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -13.11 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -10.84 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه محصولات شيميايي با عرضه ی -4.94 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه كاشي و سراميك با عرضه ی -4.76 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 08:00:00؛ سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مهم بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم
 • مروری بر گزارش پایانی دیروز:
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1170.24 میلیون سهم (3.71 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.598 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 242.91 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد دارا يكم با حجم معاملات 23.12 میلیون سهم (3.25 برابر حجم میانگین ماهانه) و 3.915 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 231.88 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وتجارت با حجم معاملات 642.88 میلیون سهم (4.21 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.287 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 112.74 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد اخابر با حجم معاملات 117.49 میلیون سهم (11.29 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.196 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 84.22 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وبصادر با حجم معاملات 463.09 میلیون سهم (4.65 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.264 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 79.10 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد ذوب با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 28.36 میلیارد تومان(3روزه: 67.95 ؛ هفتگی: 88.51 میلیارد تومان)  
 • 2- نماد وتجارت با حجم 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 19.95 میلیارد تومان(3روزه: 10.62 ؛ هفتگی: 8.57 میلیارد تومان)  
 • 3- نماد پترول با حجم 6.87 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 17.64 میلیارد تومان(3روزه: 0.68 ؛ هفتگی: 0.33 میلیارد تومان)  
 • 4- نماد سلام با حجم 20 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 16.79 میلیارد تومان(3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: 0.02 میلیارد تومان)  
 • 5- نماد وبصادر با حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 14.29 میلیارد تومان(3روزه: 5.37 ؛ هفتگی: 3.07 میلیارد تومان)  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد شپنا با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -30.38 میلیارد تومان(3روزه: -24.01 ؛ هفتگی: -38.71 میلیارد تومان)  
 • 2- نماد دارا يكم با حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -26.22 میلیارد تومان(3روزه: 35.39 ؛ هفتگی: 30.22 میلیارد تومان)  
 • 3- نماد خگستر با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -24.02 میلیارد تومان(3روزه: -4.97 ؛ هفتگی: -20.14 میلیارد تومان)  
 • 4- نماد خساپا با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -18.06 میلیارد تومان(3روزه: 63.85 ؛ هفتگی: 71.98 میلیارد تومان)  
 • 5- نماد خزاميا با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -14.72 میلیارد تومان(3روزه: -7.59 ؛ هفتگی: -4.78 میلیارد تومان)  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت 12.11 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند پول درشت 37.30 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت -84.57 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت -61.03 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت -19.38 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند پول درشت -11.84 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت -10.74 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز (مناسب برای بررسی سرخطی)
 • 1- نماد سنوين با ارزش صف خرید 0.99 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد بكاب با ارزش صف خرید 10.08 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد پلوله با ارزش صف خرید 2.75 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد قصفها با ارزش صف خرید 3.71 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد اتكام با ارزش صف خرید 1.80 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد وسالت با ارزش صف خرید 18.33 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد كورز با ارزش صف خرید 7.31 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 15.50 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد جوين با ارزش صف خرید 6.78 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد غچين با ارزش صف خرید 9.02 میلیارد تومان .  

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها