بلاگ Live TSE

سیگنال رایگان بورس – استراتژی ترکیب نوتیفیکیشن ها

1402-04-23 مجتبی لطیفی

مقدمه

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معامله‌گری، نوسان گیری است. نوسان گیری به افراد کمک می‌کند تا در بازار منفی نیز فرد از بازار بتواند سود کسب کند، ضمن اینکه در نوسان گیری باید به روند روز بازار نیز توجه داشت. در بازار بورس تهران، می‌توان به کمک تابلو خوانی و رصد تحرکات نمادها معاملاتی با دیدگاه نوسان کوتاه مدت در بازار انجام داد. در این مقاله به بررسی سیگنال رایگان با نوتیفیکیشن های سایت livetse می‌پردازیم و با ترکیب کردن این نوتفیکیشن‌ها، برخی از نقطه ورودهای مناسب برای نمادها را به‌ صورت رایگان پیدا می‌کنیم.

همچنین این نوتیفیکیشن ها و سیگنال‌ رایگان، صرفاً رصد تحرکات تابلو نماد بوده و بررسی تکنیکال نماد به معامله‌گر کمک می‌کند تا با ریسک کمتری به معامله بپردازد.

استراتژی های معاملاتی

1- خرید درشت در صف فروش : نمادهای که صف فروش هستند و در صف فروش نوتفیکیشن خرید درشت برای نماد ارسال می‌شود، نشان دهنده این است که نماد با قدرت بالایی در حال جمع شدن صف فروش است و احتمال نوسان دارد.

خرید درشت همراه با حجم مشکوک در نماد ذوب و نوسان آن تا منفی 1 - ضمن اینکه در روز کاری بعد صف خرید شد.

2- خرید درشت در منفی : روزهای که بازار منفی سنگینی تجربه می‌کند و نماد در منفی‌ها خریدار درشت دارد، نشان دهنده این است که اقبال بیشتری برای خرید این نماد وجود دارد و با وجود بازار منفی احتمال نوسان دارد. ضمن اینکه نمادهای که در بازار منفی ورود پول درشت دارند، ممکن است در روزهای آتی راه خود را از بازار جدا کنند.

خرید درشت در منفی نماد توان و صف خرید آن روز کاری بعد

3- خرید درشت پیاپی : نمادهای که در صف خرید نیستند و خرید درشت‌های پیاپی برای نماد ارسال می‌شود، نشان دهنده این است که نماد با خریدارهای درشت متوالی روبه‌رو شده است و احتمال اینکه نماد نوسان داشته باشد، وجود دارد. همچنین بررسی کردن ارزش بازار نماد نیز مهم است، نمادهای که ارزش بازار پایین‌تری دارند، احتمال بیشتری وجود دارد که نوسان بدهند.

خرید درشت پی در پی در نماد خودرو و حرکت تا منفی 2 - ضمن اینکه نماد در روز کاری بعد صف خرید شد.

4- حجم مشکوک با افزایش قدرت خرید : نمادهای که نوتفیکیشن های پیاپی حجم مشکوک با افزایش قدرت خرید دارند، نشان دهنده این است که نماد مورد تقاضایی بازار است و حجم بالایی معاملات آن، نشان دهنده این موضوع است.

حجم مشکوک با افزایش قدرت خرید و حرکت نماد از صف فروش به صف خرید - ضمن اینکه نماد خرید درشت در صف فروش نیز داشت.

5- حجم مشکوک همراه با خرید درشت : نمادهای که صف خرید نیستند و برای آن‌ها نوتفیکیشن خرید درشت همراه با حجم مشکوک ارسال می‌شود، نشان دهنده این است که نماد حجم بالایی را همراه با خرید درشت معامله کرده است و احتمال اینکه نماد نوسان دهد، وجود دارد. ضمن اینکه اگر حجم مشکوک و خرید درشت در صف فروش باشد، ریسک معامله کمتر نیز می‌شود و اگر خرید درشت در نماد ادامه‌دار باشد، نشان دهنده قدرت بالای خریدار است و همچنین اگر نماد هم حجم مشکوک با افزایش قدرت خرید نیز داشته باشد، نشان می‌دهد که 4 نوع تریگر متفاوت برای نماد فعال شده و باعث می‌شود که ریسک معامله کاهش پیدا کرده و احتمال نوسان بیشتر شود.

خرید درشت همراه با حجم مشکوک در نماد ذوب و نوسان آن تا منفی 1 - ضمن اینکه در روز کاری بعد صف خرید شد.

6- کد به کد : نمادهای که صف خرید نیستند و حین معامله، کد به کدی صورت می‌گیرد، نشان دهنده این است که خریدار قوی رو تابلو است و ممکن است نماد نوسانی داشته باشد. ضمن اینکه اگر نماد همراه با کد به کد، خرید درشت نیز داشته باشد، احتمال نوسان بیشتر شده و احتمال خطا در معامله کاهش پیدا می‌کند.

کد به کد در نماد همراه با خرید درشت و نوسان تا صف خرید

7- تبدیل فروش درشت به خرید درشت : نمادهای که در ابتدا نوتیفیکیشن فروش درشت داشتند و سپس فروش درشت تبدیل به نوتیفیکیشن خرید درشت شده است، بیانگر تغییر روند عرضه تقاضا در سهم و پیشی گرفتن خریداران درشت نسبت به فروشندهای درشت بر روی تابلو است و احتمال اینکه نماد نوسان دهد وجود دارد.

تبدیل برآیند پول درشت از منفی به مثبت و حرکت نماد تا مثبت 4

8- جهش و کراس : نمادهای که نوتیفیکیشن جهش و کراس دارند، نشان دهنده این است که سرانه خرید نماد در زمان کوتاهی افزایش داشته است که نشان دهنده خریدار قوی بر روی نماد است. زمانی که نماد نوتیفیکیشن جهش و کراس دارد باید توجه داشته باشید که سرانه خرید نماد، بزرگ‌تر از سرانه خرید بازار نیز باشد تا تحرکات معتبر باشد. ضمن اینکه اگر نوتیفیکیشن جهش و کراس همراه با ورود پول درشت نیز باشد، نشان دهنده تحرکات قوی بر روی تابلو نماد است و ریسک معامله کاهش پیدا می‌کند. همچنین توجه داشته باشید که نوتیفیکیشن جهش و کراس، در صف خرید یا آستانه صف خرید ارسال نشود و با سقف مجاز بالا، 2درصد اختلاف داشته باشد.

جهش و کراس سرانه و حرکت نماد از صف فروش به صف خرید

9- خرید درشت در 15 دقیقه انتهایی بازار : نمادهای که آخر وقت شروع به تحرک می‌کنند و صف خرید نیستند، نشان دهنده هیجان خرید بعلت اتمام زمان معاملات است. توجه شود اگر نماد جامپ حجمی نیز داشته باشد، تاییده‌ی از تحرکات نماد است. 

خرید درشت آخر بازار و صف خرید نماد در روز کاری بعد

10- خرید درشت در 30 دقیقه ابتدایی بازار : نمادهای که در اوایل بازار با تحرک ظاهر می‌شوند و علاوه بر ورود پول درشت  نصف حجم میانگین ماه را نیز معامله می‌کنند، نشان دهنده مورد توجه بودن نماد است و احتمال نوسان برای نماد وجود دارد.

خرید درشت در ابتدای بازار و حرکت قیمت تا مثبت 8

توضیحات تکمیلی

خرید درشت در صف خرید : نمادهای که در صف خرید معامله می‌شوند و خرید درشت نیز دارند، ورود پول درشت به نماد لزوماً پارامتر مثبت نیست و احتمال تابلوسازی وجود دارد. ضمن اینکه نشان دهنده فروشنده‌های ریز بر روی تابلو نماد است.

خرید درشت در صف خرید لزوما پارامتر مثبت به شمار نمی‌آید.

فروش درشت در صف فروش : نمادهای که صف فروش معامله می‌شوند و فروش درشت نیز دارند، خروج پول درشت از نماد لزوماً پارامتر منفی نیست و احتمال تابلوسازی وجود دارد. ضمن اینکه نشان دهنده خریدارهای ریز بر روی تابلو نماد و اعلام حضور بازیگر نیز است.
این نوتیفیکیشن ها نشان دهنده تحرکات در تابلو نماد است و نماد ممکن است نوسانی داشته باشد، در نظر داشتن نمودار هیجان و اینکه نماد از مثبت‌ها به پایین نیامده باشد، ریسک معامله را کم می‌کند. چرا که اگر نمادی در آستانه صف خرید حجم خورده باشد و سپس به سمت پایین حرکت کرده باشد، پارامتر مثبتی نیست و ممکن است با وجود تحرکات، تحرکات نماد تابلوسازی باشد.

فروش درشت در نماد لزوما پارامتر منفی به شمار نمی‌آید.

همچنین اگر نمادی تحرک داشته باشد و پول درشت وارد نماد شود، ولی نماد نوسان ندهد و علاوه بر آن 65 درصد از ورود پول درشت نماد، کاهش پیدا کند. نشان دهنده این است که تحرکات نماد اعتبار خود را از دست داده است و احتمال نوسان نماد کم است.

نتیجه

در این مقاله به بررسی و آموزش نوتیفیکیشن و همچنین استفاده از سیگنال رایگان سایت livetse پرداختیم. اگر توجه داشته باشید، پارامتر ورود پول درشت موردی بود که بین نوتیفیکیشن ها بیشترین تکرار را داشت و باعث می‌شود نماد نوسان دهد. پس در معاملات خود با استفاده از livetse به پارامتر ورود پول درشت وزن بیشتری دهید. ضمن اینکه میتوانید از بخش دیده بان سایت پول درشت نماد را رصد کرده و همچنین فیلتر های دلخواه خود را طراحی کنید. همچنین توجه داشته باشید، استفاده از بخش نوتیفیکیشن و تکنیکال سایت رایگان بوده و نیازی به تهیه اشتراک ندارید و میتوانید با تهیه اشتراک، از بخش تحلیل هوشمند و سیگنال های طلایی استفاده کنید. 

کلمات کلیدی:

dideban, live tse, livetse, tablokhani, tsetmc, vip, آموزش بورس, آموزش تابلو خوانی, آموزش دیده بان, بورس تهران, پول درشت, پول هوشمند, تابلوخوانی, تحرک سهم, تی اس ای تی ام سی, حجم مشکوک, حجم مشکوک هوشمند, خروج پول درشت, خرید درشت حقیقی, دیتاهای تابلوخوانی, روند خرید درشت سهم, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شکار سهم, صندوق درآمد ثابت, فروش درشت حقیقی, فیلترنویسی, قدرت خریدار, قدرت خریدار حقیقی, قدرت فروشنده, کانال vip, کد به کد, لایو تی اس ای, واچ لیست, ورود پول درشت, ورود و خروج بازیگر, جامپ حجمی, جامپ حجمی معاملات, دیده بان صندوق درامد ثابت, PE, P/E, تعداد معاملات, حجم به کل شرکت, حجم به شناوری, حجم معاملات, میانگین ماهانه حجم معاملات, تعداد خریدار حقوقی, تعداد فروشنده حقوقی, درصد خرید حقوقی, درصد فروش حقوقی, تعداد خریدار حقیقی, تعداد فروشنده حقیقی, درصد خرید حقیقی, سفارش های خرید, سفارش های فروش, درصد سود حقیقی, درصد سود حقوقی, فاصله از سقف, فاصله از کف ,تکنیکال, فاصله از سقف تاریخی, ورود پول حقیقی, ورود پول حقوقی, خروج پول حقیقی, خروج پول حقوقی, سرانه خریدار حقیقی, سرانه فروشنده حقیقی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت نسبی خریدار حقیقی, روند قدرت خریدار, روند سرانه خریدار, شناوری سهم ,حجم به شناوری, جمع کردن سهم, جمع شدن شناوری سهم, ورود بازیگر, تحرکات سهامدار عمده, حمایت سهامدار عمده, دیده بان حرفه ای بورس تهران، فیلتر نویسی در دیده بان، سیگنال رایگان

مطالب مرتبط

آموزش استفاده از یک اکانت در 2 سیستم مختلف

1402-07-07 مجتبی لطیفی

نوتیفکیشن طلایی نوتیفیکیشن طلایی چیست؟ – آموزش وب‌سایت

1402-06-24 مجتبی لطیفی

ژورنال معاملاتی لایونگار آموزش استفاده از ژورنال معاملاتی لایونگار

1402-06-23 مجتبی لطیفی

4.1 9 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رجبعلی اخلاقی
میهمان
رجبعلی اخلاقی
12 روز قبل

خیلی ممنون از تیم خوب سایت این موارد را با سعی وخطا یاد گرفته بودم و واقعا این مطالب کم کننده است .اگر با دقت به این موارد معامله بزنیم حتی در این روزهای کم رمق هم متوانیم سود کنیم

حامد عبدی پور
مدیر
5 روز قبل

ان شاالله که پر سود باشید. خوشحال میشم تجربیاتی که مفید هستند رو هم به اشتراک بگذارید. بخصوص مواردی که در این پست اموزشی ذکر نشده بود.