بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ دوشنبه، 9 اسفند 1400

1400-12-09 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ دوشنبه، 9 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد ثشاهد با حجم معاملات 47.78 میلیون سهم (5.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 36.22 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ثنوسا با حجم معاملات 60.74 میلیون سهم (7.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.03 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كسرا با حجم معاملات 44.70 میلیون سهم (4.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.32 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واميد با حجم معاملات 17.32 میلیون سهم (3.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.96 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حتايد با حجم معاملات 37.84 میلیون سهم (4.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.53 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد ثشاهد با برآیند ورود پول درشت 24.21 میلیارد تومان و حجم 5.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 8.22 میلیارد تومان و حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد غمينو با برآیند ورود پول درشت 7.48 میلیارد تومان و حجم 11.59 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 5.74 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فسبزوار با برآیند ورود پول درشت 5.27 میلیارد تومان و حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 51.38 میلیارد تومان و حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد كسرا با برآیند خروج پول درشت 15.08 میلیارد تومان و حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 11.81 میلیارد تومان و حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 10.31 میلیارد تومان و حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 8.62 میلیارد تومان و حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 22.28 میلیارد تومان .
 • 2- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 8.63 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 8.48 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 73.77 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 14.53 میلیارد تومان .
 • 3- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند خروج پول درشت 13.14 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 8.36 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 7.36 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 12.55 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 12.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 11.20 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كساوه با ارزش صف خرید 11.14 میلیارد تومان .
 • 5- نماد وهنر با ارزش صف خرید 9.76 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سكارون با ارزش صف خرید 6.19 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:31؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 7.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.78 و سرانه خرید 9.89 م.ت و سرانه فروش 2.07 م.ت .
 • 12:28:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 720 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:14؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.31 و سرانه خرید 43.82 م.ت و سرانه فروش 10.16 م.ت .
 • 12:24:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:14؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 38.08 م.ت و سرانه فروش 40.82 م.ت .
 • 12:20:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:11؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-3.86) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 17.45 م.ت و سرانه فروش 18.97 م.ت .
 • 12:18:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 379 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:06؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 4.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 32.99 م.ت و سرانه فروش 19.28 م.ت .
 • 12:14:45؛ حجم مشکوک در نماد كمينا (در آخرین قیمت %-1.08) با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 17.91 م.ت و سرانه فروش 41.31 م.ت .
 • 12:14:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 10.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.37 و سرانه خرید 47.52 م.ت و سرانه فروش 8.85 م.ت .
 • 12:12:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيستم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:05؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.31 و سرانه خرید 45.16 م.ت و سرانه فروش 8.51 م.ت .
 • 12:11:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.31 و سرانه خرید 45.10 م.ت و سرانه فروش 8.49 م.ت .
 • 12:11:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.31 و سرانه خرید 45.12 م.ت و سرانه فروش 8.50 م.ت .
 • 12:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيستم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:29؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.69 و سرانه خرید 38.05 م.ت و سرانه فروش 8.11 م.ت .
 • 12:11:29؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 8.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 32.79 م.ت و سرانه فروش 36.69 م.ت .
 • 12:11:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:22؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 5.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 11.13 م.ت و سرانه فروش 8.86 م.ت .
 • 12:09:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:20؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.07 و سرانه خرید 29.97 م.ت و سرانه فروش 9.75 م.ت .
 • 11:55:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.27) با حجم 34.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 33.45 م.ت و سرانه فروش 16.93 م.ت .
 • 11:55:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:18؛ حجم مشکوک در نماد ثغرب (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 16.76 م.ت و سرانه فروش 12.82 م.ت .
 • 11:52:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.13) با حجم 31.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 46.23 م.ت و سرانه فروش 18.76 م.ت .
 • 11:47:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.13) با حجم 31.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 46.23 م.ت و سرانه فروش 18.76 م.ت .
 • 11:45:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:04؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 19.94 م.ت و سرانه فروش 13.93 م.ت .
 • 11:43:35؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 32.31 م.ت و سرانه فروش 14.45 م.ت .
 • 11:43:18؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 30.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.34 و سرانه خرید 62.96 م.ت و سرانه فروش 18.86 م.ت .
 • 11:40:42؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 17.98 م.ت و سرانه فروش 12.64 م.ت .
 • 11:40:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1356 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 26.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:46؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 26.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.21 و سرانه خرید 370.68 م.ت و سرانه فروش 18.34 م.ت .
 • 11:38:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1118 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 14.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:12؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 21.65 م.ت و سرانه فروش 18.49 م.ت .
 • 11:38:10؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 14.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 4.55 م.ت و سرانه فروش 22.77 م.ت .
 • 11:37:54؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 13.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 4.55 م.ت و سرانه فروش 22.73 م.ت .
 • 11:37:48؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.54 و سرانه خرید 49.82 م.ت و سرانه فروش 6.61 م.ت .
 • 11:37:33؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.71) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 25.56 م.ت و سرانه فروش 23.13 م.ت .
 • 11:37:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيستم (در آخرین قیمت %0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 31.67 م.ت و سرانه فروش 17.50 م.ت .
 • 11:30:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خلنت با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.15 م.ت و سرانه فروش 23.24 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:26:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 824 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:50؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.12 و سرانه خرید 24.33 م.ت و سرانه فروش 7.81 م.ت .
 • 11:20:58؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 14.67 م.ت و سرانه فروش 27.05 م.ت .
 • 11:14:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 4335 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:57؛ حجم مشکوک در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 14.34 م.ت و سرانه فروش 19.00 م.ت .
 • 11:14:33؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-4.24) با حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 29.24 م.ت و سرانه فروش 64.83 م.ت .
 • 11:14:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2233 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.6 م.ت .
 • 11:07:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 11.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:50؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %1.59) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 9.70 م.ت و سرانه فروش 10.98 م.ت .
 • 10:48:19؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 11.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.49 و سرانه خرید 78.25 م.ت و سرانه فروش 9.22 م.ت .
 • 10:48:18؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 22.68 م.ت و سرانه فروش 11.74 م.ت .
 • 10:48:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تليسه با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.08 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.95. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:46:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 475 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:00؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 30.73 م.ت و سرانه فروش 25.10 م.ت .
 • 10:46:00؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 30.73 م.ت و سرانه فروش 25.10 م.ت .
 • 10:45:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 492 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:37؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.66 و سرانه خرید 57.41 م.ت و سرانه فروش 8.62 م.ت .
 • 10:45:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:04؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.14 و سرانه خرید 44.56 م.ت و سرانه فروش 8.67 م.ت .
 • 10:43:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .
 • 10:43:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:31؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خكاوه با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.13 م.ت و سرانه فروش 22.69 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.71. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:42:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:09؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %1.48) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 7.16 م.ت و سرانه فروش 8.18 م.ت .
 • 10:38:50؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %1.48) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 7.12 م.ت و سرانه فروش 8.13 م.ت .
 • 10:38:00؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 33.68 م.ت و سرانه فروش 9.04 م.ت .
 • 10:37:57؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 16.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 13.41 م.ت و سرانه فروش 23.26 م.ت .
 • 10:37:01؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 24.68 م.ت و سرانه فروش 12.50 م.ت .
 • 10:35:09؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 50.94 م.ت و سرانه فروش 21.70 م.ت .
 • 10:28:48؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %3.88) با حجم 53.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 18.81 م.ت و سرانه فروش 28.25 م.ت .
 • 10:28:35؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 42.36 م.ت و سرانه فروش 30.22 م.ت .
 • 10:28:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 664 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:12؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 7.23 م.ت و سرانه فروش 17.04 م.ت .
 • 10:26:11؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 7.23 م.ت و سرانه فروش 17.04 م.ت .
 • 10:23:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:48؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 40.61 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .
 • 10:22:36؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 40.57 م.ت و سرانه فروش 13.69 م.ت .
 • 10:21:14؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.89 و سرانه خرید 35.08 م.ت و سرانه فروش 7.18 م.ت .
 • 10:21:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:36؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.54 و سرانه خرید 99.46 م.ت و سرانه فروش 6.84 م.ت .
 • 10:19:13؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 18.43 م.ت و سرانه فروش 7.54 م.ت .
 • 10:17:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:23؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 16.81 م.ت و سرانه فروش 11.87 م.ت .
 • 10:15:23؛ حجم مشکوک در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 25.33 م.ت و سرانه فروش 17.18 م.ت .
 • 10:15:09؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 26.03 م.ت و سرانه فروش 14.56 م.ت .
 • 10:15:06؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 26.03 م.ت و سرانه فروش 14.56 م.ت .
 • 10:14:59؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 8.97 م.ت و سرانه فروش 36.01 م.ت .
 • 10:14:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:39؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-2.07) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 6.69 م.ت و سرانه فروش 7.47 م.ت .
 • 10:14:29؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %3.66) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 6.55 م.ت .
 • 10:13:55؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.23 و سرانه خرید 28.37 م.ت و سرانه فروش 8.77 م.ت .
 • 10:12:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 739 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 26.73 و سرانه خرید 152.10 م.ت و سرانه فروش 5.69 م.ت .
 • 10:10:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 26.73 و سرانه خرید 152.10 م.ت و سرانه فروش 5.69 م.ت .
 • 10:10:45؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 26.73 و سرانه خرید 152.10 م.ت و سرانه فروش 5.69 م.ت .
 • 10:10:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:03؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 9.52 م.ت و سرانه فروش 12.09 م.ت .
 • 10:00:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1306 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.22 و سرانه خرید 108.86 م.ت و سرانه فروش 17.50 م.ت .
 • 09:59:02؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.22 و سرانه خرید 108.86 م.ت و سرانه فروش 17.50 م.ت .
 • 09:58:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 1412 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 1453 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:32؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 18.43 م.ت و سرانه فروش 19.20 م.ت .
 • 09:56:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 1447 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:54؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 16.29 م.ت و سرانه فروش 21.48 م.ت .
 • 09:55:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1028 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلوله با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.35 م.ت و سرانه فروش 18.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:55:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 977 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.00 و سرانه خرید 71.72 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .
 • 09:55:24؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.00 و سرانه خرید 71.63 م.ت و سرانه فروش 17.91 م.ت .
 • 09:55:15؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %0.29) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 28.67 م.ت و سرانه فروش 29.90 م.ت .
 • 09:55:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 916 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 879 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:01؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %3.55) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 28.10 م.ت و سرانه فروش 26.70 م.ت .
 • 09:52:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 853 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 52.18 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .
 • 09:52:38؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 26.37 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .
 • 09:52:38؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 52.18 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .
 • 09:52:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 52.11 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .
 • 09:52:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:53؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 30.45 م.ت و سرانه فروش 12.43 م.ت .
 • 09:51:21؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 22.96 م.ت و سرانه فروش 9.05 م.ت .
 • 09:50:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:40؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.25 و سرانه خرید 189.09 م.ت و سرانه فروش 10.36 م.ت .
 • 09:49:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:36؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 8.47 م.ت و سرانه فروش 9.76 م.ت .
 • 09:47:35؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 8.47 م.ت و سرانه فروش 9.76 م.ت .
 • 09:47:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:50؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 34.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 15.37 م.ت و سرانه فروش 26.91 م.ت .
 • 09:44:55؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 26.18 م.ت و سرانه فروش 14.13 م.ت .
 • 09:44:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:43؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 11.34 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .
 • 09:44:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 954 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:07؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 23.86 و سرانه خرید 138.89 م.ت و سرانه فروش 5.82 م.ت .
 • 09:43:05؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 13.99 م.ت و سرانه فروش 32.32 م.ت .
 • 09:42:59؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 13.98 م.ت و سرانه فروش 32.86 م.ت .
 • 09:42:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .
 • 09:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 930 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:39؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 9.66 م.ت و سرانه فروش 13.01 م.ت .
 • 09:41:23؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.57 و سرانه خرید 13.75 م.ت و سرانه فروش 3.01 م.ت .
 • 09:40:59؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.07 و سرانه خرید 13.62 م.ت و سرانه فروش 3.35 م.ت .
 • 09:40:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:53؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.07 و سرانه خرید 13.62 م.ت و سرانه فروش 3.35 م.ت .
 • 09:37:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %3.22) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 31.18 م.ت و سرانه فروش 27.31 م.ت .
 • 09:37:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %3.22) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 31.18 م.ت و سرانه فروش 27.31 م.ت .
 • 09:37:39؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.55 و سرانه خرید 80.11 م.ت و سرانه فروش 22.56 م.ت .
 • 09:37:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:11؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 29.04 م.ت و سرانه فروش 27.82 م.ت .
 • 09:33:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:08؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غپآذر با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.68 م.ت و سرانه فروش 777.00 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.02. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:31:34؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 15.61 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .
 • 09:31:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:14؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 13.07 م.ت و سرانه فروش 666.82 م.ت .
 • 09:30:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.1 م.ت .
 • 09:30:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 796 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حسير با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.12 م.ت و سرانه فروش 26.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:30:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1008 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 596 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:50؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 6.32 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 09:23:44؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 50.34 م.ت و سرانه فروش 49.05 م.ت .
 • 09:23:18؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-1.19) با حجم 10.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 17.00 م.ت و سرانه فروش 31.22 م.ت .
 • 09:22:51؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 41.64 م.ت و سرانه فروش 19.96 م.ت .
 • 09:21:32؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 13.47 م.ت .
 • 09:21:22؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.58) با حجم 22.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 14.43 م.ت و سرانه فروش 25.03 م.ت .
 • 09:20:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1908 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 48.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:27؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-0.68) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 26.27 م.ت و سرانه فروش 16.89 م.ت .
 • 09:19:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.7 م.ت .
 • 09:19:19؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-0.48) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 26.62 م.ت و سرانه فروش 16.71 م.ت .
 • 09:19:18؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 0.65 م.ت و سرانه فروش 4.34 م.ت .
 • 09:19:18؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 41.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 137.88 م.ت و سرانه فروش 36.28 م.ت .
 • 09:19:09؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 35.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 136.86 م.ت و سرانه فروش 36.02 م.ت .
 • 09:19:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 35.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 136.86 م.ت و سرانه فروش 36.02 م.ت .
 • 09:19:07؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 35.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 136.86 م.ت و سرانه فروش 36.02 م.ت .
 • 09:19:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2605 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 35.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 8.93 م.ت و سرانه فروش 13.86 م.ت .
 • 09:18:15؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 46.97 م.ت و سرانه فروش 21.03 م.ت .
 • 09:18:02؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 17.41 م.ت و سرانه فروش 13.13 م.ت .
 • 09:17:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رافزا (در آخرین قیمت %1.48) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .
 • 09:17:39؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 17.11 م.ت و سرانه فروش 7.83 م.ت .
 • 09:17:23؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 12.29 م.ت و سرانه فروش 17.62 م.ت .
 • 09:17:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .
 • 09:17:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.8 م.ت .
 • 09:16:53؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 33.20 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .
 • 09:16:51؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 33.20 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .
 • 09:16:40؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.52 م.ت و سرانه فروش 68.16 م.ت .
 • 09:16:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %-0.19) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .
 • 09:16:18؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.38 و سرانه خرید 78.93 م.ت و سرانه فروش 18.01 م.ت .
 • 09:16:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.11 م.ت و سرانه فروش 30.18 م.ت .
 • 09:15:43؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 27.61 م.ت و سرانه فروش 32.77 م.ت .
 • 09:15:04؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 17.83 م.ت و سرانه فروش 34.09 م.ت .
 • 09:14:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1280 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:29؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 29.22 م.ت و سرانه فروش 39.08 م.ت .
 • 09:13:02؛ حجم مشکوک در نماد رافزا (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 11.88 م.ت و سرانه فروش 13.09 م.ت .
 • 09:13:01؛ حجم مشکوک در نماد رافزا (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 11.91 م.ت و سرانه فروش 13.21 م.ت .
 • 09:11:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:48؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %1.73) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 11.04 م.ت و سرانه فروش 16.54 م.ت .
 • 09:11:26؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-0.41) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 12.98 م.ت و سرانه فروش 10.59 م.ت .
 • 09:11:27؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-3.07) با حجم 14.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 22.17 م.ت .
 • 09:11:18؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 6.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 21.57 م.ت و سرانه فروش 44.39 م.ت .
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 2.68 م.ت و سرانه فروش 7.90 م.ت .
 • 09:09:29؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 11.41 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .
 • 09:09:26؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 11.41 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .
 • 09:09:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:28؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 13.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 17.46 م.ت و سرانه فروش 23.61 م.ت .
 • 09:07:21؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 13.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 17.46 م.ت و سرانه فروش 23.61 م.ت .
 • 09:07:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:59؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-4.60) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 35.85 م.ت و سرانه فروش 34.52 م.ت .
 • 09:06:57؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-4.60) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 35.85 م.ت و سرانه فروش 34.52 م.ت .
 • 09:06:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 401 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:33؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.82 و سرانه خرید 157.95 م.ت و سرانه فروش 32.78 م.ت .
 • 09:05:19؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-1.53) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 16.31 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .
 • 09:04:59؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 46.59 م.ت و سرانه فروش 25.93 م.ت .
 • 09:04:29؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 36.05 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت .
 • 09:04:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2224 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:13؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 39.83 م.ت و سرانه فروش 17.04 م.ت .
 • 09:03:53؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 13.82 م.ت و سرانه فروش 35.09 م.ت .
 • 09:03:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1060 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.60 و سرانه خرید 119.28 م.ت و سرانه فروش 18.07 م.ت .
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.25 و سرانه خرید 144.69 م.ت و سرانه فروش 34.05 م.ت .
 • 09:02:53؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.53 و سرانه خرید 192.69 م.ت و سرانه فروش 29.49 م.ت .
 • 09:02:49؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 81.35 م.ت و سرانه فروش 104.63 م.ت .
 • 09:02:03؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 25.52 م.ت و سرانه فروش 22.16 م.ت .
 • 09:01:59؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.68 و سرانه خرید 203.51 م.ت و سرانه فروش 30.47 م.ت .
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.07 و سرانه خرید 141.67 م.ت و سرانه فروش 23.34 م.ت .
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 52.13 م.ت و سرانه فروش 48.51 م.ت .
 • 09:01:21؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 52.13 م.ت و سرانه فروش 48.51 م.ت .
 • 09:01:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1515 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1644 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.54) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 139.24 م.ت و سرانه فروش 196.75 م.ت .
 • 09:01:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1276 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 48.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.70 م.ت .
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 32.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.61 م.ت .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 30.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 43.02 م.ت .
 • 4- نماد كساوه با ارزش صف خرید 27.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.92 م.ت .
 • 5- نماد ثنوسا با ارزش صف خرید 24.69 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 90.77 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 19.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.02 م.ت .
 • 2- نماد كباده با ارزش صف فروش 3.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 26.33 م.ت .
 • 3- نماد ساذري با ارزش صف فروش 3.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 29.28 م.ت .
 • 4- نماد وسين با ارزش صف فروش 3.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.62 م.ت .
 • 5- نماد وامير با ارزش صف فروش 3.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3.29 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 48.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.70 م.ت .
 • 2- نماد ومدير با ارزش صف خرید 10.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 149.87 م.ت .
 • 3- نماد كساوه با ارزش صف خرید 27.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.92 م.ت .
 • 4- نماد وكادو با ارزش صف خرید 2.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 139.13 م.ت .
 • 5- نماد قچار با ارزش صف خرید 2.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 123.06 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 19.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.02 م.ت .
 • 2- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.77 م.ت .
 • 3- نماد كايتا با ارزش صف فروش 2.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 56.11 م.ت .
 • 4- نماد وسين با ارزش صف فروش 3.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.62 م.ت .
 • 5- نماد ساذري با ارزش صف فروش 3.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 29.28 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد تپكو با حجم معاملات 228.10 میلیون سهم (4.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شرنگي با حجم معاملات 0.49 میلیون سهم (2.72 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.17 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شكام با حجم معاملات 4.60 میلیون سهم (3.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 14.19 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سصفها با حجم معاملات 4.22 میلیون سهم (2.68 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.39 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حتايد با حجم معاملات 21.78 میلیون سهم (2.94 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 11.82 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 22.41 میلیارد تومان و حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 8.71 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خلنت با برآیند ورود پول درشت 7.07 میلیارد تومان و حجم 7.46 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 5.75 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 5.36 میلیارد تومان و حجم 0.3 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 11.90 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 6.74 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد لپارس با برآیند خروج پول درشت 6.31 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد گنگين با برآیند خروج پول درشت 5.77 میلیارد تومان و حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 19.25 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند ورود پول درشت 5.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 8.73 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 6.69 میلیارد تومان .
 • 3- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با برآیند خروج پول درشت 6.31 میلیارد تومان .
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 5.93 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 19.88 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف خرید 18.87 میلیارد تومان .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 16.28 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثنوسا با ارزش صف خرید 14.84 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كساوه با ارزش صف خرید 9.83 میلیارد تومان .
 • 6- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 7.95 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.13 میلیارد تومان .
 • 8- نماد غمهرا با ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، دوشنبه، 9 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمدباقر کاظمی
میهمان
محمدباقر کاظمی
1 سال قبل

سلام. بنده امروز با استفاده از نوتیف های شما نماد سیستم را خریدم و به صف خرید نشست. با تشکر