بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 7 اردیبهشت 1401

1401-02-07 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
چهارشنبه، 7 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 412.46 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 229.15 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 250.64 میلیون سهم (2.64 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 156.13 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خاور با حجم معاملات 712.50 میلیون سهم (3.71 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 133.59 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد ثاميد با حجم معاملات 559.38 میلیون سهم (28.51 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 94.51 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كدما با حجم معاملات 8.28 میلیون سهم (2.88 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.84 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 47.40 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد ثاميد با برآیند ورود پول درشت 31.24 میلیارد تومان و حجم 28.51 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 21.34 میلیارد تومان و حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 17.13 میلیارد تومان و حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان و حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 56.57 میلیارد تومان و حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 27.30 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 22.83 میلیارد تومان و حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خاور با برآیند خروج پول درشت 19.97 میلیارد تومان و حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 14.65 میلیارد تومان و حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 77.19 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 24.37 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 7.57 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 6.41 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با برآیند ورود پول درشت 5.09 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 106.64 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 29.09 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 28.48 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 11.89 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 11.84 میلیارد تومان . 
 • ______________________
 • 12:29:37؛ حجم مشکوک در نماد فيروزه (در آخرین قیمت %-0.52) با حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 5.64 م.ت و سرانه فروش 11.06 م.ت .  
 • 12:29:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.48 ؛ 3روزه: -7.76 ؛ هفتگی: -24.05 ؛ دو هفته: -65.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سرچشمه با حجم 5.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.22 م.ت و سرانه فروش 14.13 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.99 ؛ 3روزه: -12.82 ؛ هفتگی: -13.85 ؛ دو هفته: -11.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.34 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سرچشمه با حجم 5.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.22 م.ت و سرانه فروش 14.13 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:29:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپينو با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.34 م.ت و سرانه فروش 17.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.27. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:28:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 242 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.93 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 452 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.76 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -2.26 ؛ دو هفته: -4.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 242 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.93 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: 1.40 ؛ دو هفته: -1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 239 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.79 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وپسا با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.24 م.ت و سرانه فروش 13.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:27:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %3.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.40 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: -2.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 233 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.49 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 11.19 ؛ هفتگی: 9.01 ؛ دو هفته: 1.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.14 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %-3.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -1.57 ؛ دو هفته: 0.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.14 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 228 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.57 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: 1.40 ؛ دو هفته: -1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 817 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.65 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.09 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.01 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: 11.96 ؛ دو هفته: 39.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.05 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -18.70 ؛ هفتگی: -17.68 ؛ دو هفته: -21.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -3.20 ؛ هفتگی: -12.92 ؛ دو هفته: 41.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -1.87 ؛ هفتگی: 2.39 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 0.97 ؛ دو هفته: 4.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 220 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.50 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 817 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.89 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:47؛ حجم مشکوک در نماد سرود (در آخرین قیمت %-0.42) با حجم 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 21.12 م.ت و سرانه فروش 32.88 م.ت .  
 • 12:23:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 217 بار با میانگین 457 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.28 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 367 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 160 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.56 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 217 بار با میانگین 457 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.28 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 211 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت فروش 234 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.93 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.02 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 817 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.64 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -1.74 ؛ هفتگی: -1.65 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 359 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 153 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.33 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -0.36 ؛ هفتگی: 0.54 ؛ دو هفته: 0.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 817 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.48 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكارون (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 0.97 ؛ دو هفته: 4.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 345 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 149 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -56.02 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 0.97 ؛ دو هفته: 4.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 337 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 149 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.91 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 817 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.35 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 201 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت فروش 231 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.53 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 817 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.02 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 817 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.92 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: 0.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.92 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: 11.96 ؛ دو هفته: 39.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %-5.30) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 24.57 م.ت و سرانه فروش 9.79 م.ت .  
 • 12:17:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 153 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.38 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -22.89 ؛ هفتگی: -22.89 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %3.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: -2.17 ؛ هفتگی: -3.04 ؛ دو هفته: -6.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %-5.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 532 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.49 ؛ 3روزه: 0.94 ؛ هفتگی: 0.26 ؛ دو هفته: 0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: -24.81 ؛ هفتگی: -22.67 ؛ دو هفته: -26.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد داوه با حجم 6.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.33 م.ت و سرانه فروش 22.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.28. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:15:39؛ حجم مشکوک در نماد واعتبار (در آخرین قیمت %-4.20) با حجم 5.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 10.10 م.ت و سرانه فروش 33.50 م.ت .  
 • 12:15:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.70 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 1.29 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.87 ؛ 3روزه: -12.82 ؛ هفتگی: -13.85 ؛ دو هفته: -11.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.81 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد مديريت (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.74 ؛ 3روزه: -0.07 ؛ هفتگی: -0.03 ؛ دو هفته: -0.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.89 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -12.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد درازك (در آخرین قیمت %1.20) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 12:10:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.65 ؛ دو هفته: 2.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.79 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 190 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت فروش 227 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.06 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.89 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: -2.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %-3.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.28 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -1.24 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -5.82 ؛ هفتگی: -2.38 ؛ دو هفته: 12.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 487 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.46 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.11 ؛ 3روزه: 1.25 ؛ هفتگی: 1.25 ؛ دو هفته: 2.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:14؛ حجم مشکوک در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 12.62 م.ت و سرانه فروش 15.87 م.ت .  
 • 12:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.74 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -2.26 ؛ دو هفته: -4.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 185 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت فروش 224 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.30 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 326 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 146 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.43 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زنگان با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.33 م.ت و سرانه فروش 13.38 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.15. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:01:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 324 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 146 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.35 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: -0.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 317 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 146 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.00 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 304 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 146 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.05 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.71 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فردا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: 0.04 ؛ هفتگی: 2.88 ؛ دو هفته: 1.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 709 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: 2.18 ؛ هفتگی: 3.21 ؛ دو هفته: -2.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 1.34 ؛ هفتگی: -9.69 ؛ دو هفته: -12.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.77 ؛ 3روزه: -63.08 ؛ هفتگی: -84.51 ؛ دو هفته: -76.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت فروش 70 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.57 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 180 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت فروش 224 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.65 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: -0.57 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: -18.10 ؛ هفتگی: -18.57 ؛ دو هفته: -17.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: 1.40 ؛ دو هفته: -1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %-6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 452 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -2.10 ؛ هفتگی: -3.11 ؛ دو هفته: -4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -3.18 ؛ هفتگی: -4.84 ؛ دو هفته: -5.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:04؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 14.61 م.ت .  
 • 11:53:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 299 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 141 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.57 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد واعتبار (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 601 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: 0.55 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: -0.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:36؛ حجم مشکوک در نماد واعتبار (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 10.71 م.ت و سرانه فروش 30.16 م.ت .  
 • 11:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -8.18 ؛ دو هفته: 26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غمينو با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.56 م.ت و سرانه فروش 17.39 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.64. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:49:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %-2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.21 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -1.24 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.38 ؛ 3روزه: 2.78 ؛ هفتگی: 1.01 ؛ دو هفته: -9.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:48؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.45 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.4 م.ت .  
 • 11:47:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.63 ؛ 3روزه: -9.80 ؛ هفتگی: -30.66 ؛ دو هفته: -42.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 165 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت فروش 220 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.57 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:14؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سنير با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.65 م.ت و سرانه فروش 23.38 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.54. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:45:49؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 219 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.40 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.42 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 219 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.24 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %-0.39) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.2 م.ت .  
 • 11:44:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.73 ؛ 3روزه: -63.08 ؛ هفتگی: -84.51 ؛ دو هفته: -76.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %-0.39) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.2 م.ت .  
 • 11:43:03؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %-6.00) با حجم 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 12.66 م.ت و سرانه فروش 19.39 م.ت .  
 • 11:42:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 294 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.49 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.92 ؛ 3روزه: -12.82 ؛ هفتگی: -13.85 ؛ دو هفته: -11.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.08 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: 2.89 ؛ دو هفته: 3.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غگلستا با حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.30 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.14. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:35:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.14 ؛ 3روزه: 11.19 ؛ هفتگی: 9.01 ؛ دو هفته: 1.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.34 ؛ 3روزه: 7.59 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 149 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.52 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: 1.00 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: -18.10 ؛ هفتگی: -18.57 ؛ دو هفته: -17.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 45.71 م.ت و سرانه فروش 16.55 م.ت .  
 • 11:33:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 45.71 م.ت و سرانه فروش 16.55 م.ت .  
 • 11:33:37؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 45.71 م.ت و سرانه فروش 16.55 م.ت .  
 • 11:32:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.20 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -3.12 ؛ دو هفته: -16.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.00 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %-2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -1.27 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: 1.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:12؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 149 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت فروش 210 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.15 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.28 ؛ 3روزه: -0.61 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -4.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 143 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت فروش 207 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.07 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.52 ؛ 3روزه: -0.61 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -4.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:49؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت فروش 206 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.81 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:07؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 141 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت فروش 206 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.78 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.76 ؛ 3روزه: 6.70 ؛ هفتگی: 2.15 ؛ دو هفته: 2.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -0.61 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -4.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.28 ؛ 3روزه: 1.34 ؛ هفتگی: 0.61 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: -0.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:44؛ حجم مشکوک در نماد سجام (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 15.16 م.ت و سرانه فروش 16.03 م.ت .  
 • 11:18:43؛ حجم مشکوک در نماد سجام (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 15.25 م.ت و سرانه فروش 16.00 م.ت .  
 • 11:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.94 ؛ 3روزه: -7.03 ؛ هفتگی: -11.77 ؛ دو هفته: -31.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.59 ؛ 3روزه: -12.82 ؛ هفتگی: -13.85 ؛ دو هفته: -11.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.94 ؛ 3روزه: -7.03 ؛ هفتگی: -11.77 ؛ دو هفته: -31.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:17؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 38.99 م.ت و سرانه فروش 42.65 م.ت .  
 • 11:18:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.89 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: 11.96 ؛ دو هفته: 39.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: 1.34 ؛ هفتگی: 0.61 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپاس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 294 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.56 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:33؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 39.28 م.ت و سرانه فروش 10.72 م.ت .  
 • 11:16:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 294 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.56 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.67 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.15 ؛ 3روزه: -12.82 ؛ هفتگی: -13.85 ؛ دو هفته: -11.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: 1.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:50؛ حجم مشکوک در نماد بايكا (در آخرین قیمت %-1.81) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 8.70 م.ت و سرانه فروش 8.14 م.ت .  
 • 11:10:27؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 23.45 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .  
 • 11:08:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: -1.64 ؛ هفتگی: -1.56 ؛ دو هفته: -0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.25 ؛ 3روزه: -6.74 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -3.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 285 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.05 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1058 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -1.24 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 701 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: 2.18 ؛ هفتگی: 3.21 ؛ دو هفته: -2.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.72 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 276 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.74 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 275 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.73 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: -6.74 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -3.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -27.72 ؛ هفتگی: -43.21 ؛ دو هفته: -79.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 257 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.41 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.01 ؛ 3روزه: -14.86 ؛ هفتگی: -17.33 ؛ دو هفته: -84.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %-6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: 1.62 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: -3.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 255 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.40 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -5.35 ؛ هفتگی: -4.54 ؛ دو هفته: -5.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.79 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.34 ؛ 3روزه: -19.95 ؛ هفتگی: -8.95 ؛ دو هفته: 44.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 0.23 ؛ دو هفته: 7.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:10؛ حجم مشکوک در صندوق نهال (در آخرین قیمت %0.01) با حجم 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.26 و سرانه خرید 19.29 م.ت و سرانه فروش 5.92 م.ت .  
 • 11:00:00؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %-6.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 15.53 م.ت و سرانه فروش 20.80 م.ت .  
 • 11:00:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.64 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:32؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 51.01 م.ت و سرانه فروش 45.54 م.ت .  
 • 10:59:21؛ حجم مشکوک در صندوق نهال (در آخرین قیمت %0.01) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.25 و سرانه خرید 19.25 م.ت و سرانه فروش 5.92 م.ت .  
 • 10:59:06؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.32 و سرانه خرید 34.98 م.ت و سرانه فروش 10.55 م.ت .  
 • 10:58:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.00 ؛ 3روزه: -12.82 ؛ هفتگی: -13.85 ؛ دو هفته: -11.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1031 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 674 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: -0.29 ؛ دو هفته: -0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.1 م.ت .  
 • 10:53:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.56 ؛ 3روزه: -9.61 ؛ هفتگی: -10.85 ؛ دو هفته: -16.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:24؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 21.09 م.ت و سرانه فروش 13.58 م.ت .  
 • 10:53:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.48 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:20؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 21.09 م.ت و سرانه فروش 13.76 م.ت .  
 • 10:50:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.25 ؛ 3روزه: -19.95 ؛ هفتگی: -8.95 ؛ دو هفته: 44.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:38؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 27.62 م.ت و سرانه فروش 25.17 م.ت .  
 • 10:50:20؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %3.15) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 31.42 م.ت و سرانه فروش 33.01 م.ت .  
 • 10:50:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 249 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.11 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.53 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: -34.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %-2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -1.57 ؛ دو هفته: 0.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.53 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: -34.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.28 ؛ 3روزه: -9.62 ؛ هفتگی: -9.58 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 667 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.15 ؛ 3روزه: 1.84 ؛ هفتگی: 3.70 ؛ دو هفته: 2.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:28؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 20.59 م.ت و سرانه فروش 16.98 م.ت .  
 • 10:46:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.16 ؛ 3روزه: -9.62 ؛ هفتگی: -9.58 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 667 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 1.84 ؛ هفتگی: 3.70 ؛ دو هفته: 2.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 238 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 143 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.54 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.70 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -3.64 ؛ دو هفته: -16.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 2.78 ؛ هفتگی: 1.01 ؛ دو هفته: -9.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 67.13 م.ت و سرانه فروش 30.22 م.ت .  
 • 10:41:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سشمال با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 30.64 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.11. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:41:24؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 30.64 م.ت .  
 • 10:41:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 0.95 ؛ هفتگی: 0.74 ؛ دو هفته: 0.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:37؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 26.46 م.ت و سرانه فروش 18.06 م.ت .  
 • 10:40:35؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 26.27 م.ت و سرانه فروش 18.02 م.ت .  
 • 10:40:15؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.12 و سرانه خرید 45.64 م.ت و سرانه فروش 14.64 م.ت .  
 • 10:39:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 230 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 141 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.48 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:51؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 18.53 م.ت و سرانه فروش 17.99 م.ت .  
 • 10:38:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 224 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 141 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.25 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:36؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.27 و سرانه خرید 212.87 م.ت و سرانه فروش 49.82 م.ت .  
 • 10:37:24؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حرهشا با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 212.87 م.ت و سرانه فروش 49.82 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.27. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:37:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 132 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.32 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وامير (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .  
 • 10:37:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: 1.46 ؛ هفتگی: 11.07 ؛ دو هفته: 11.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.84 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -6.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.95 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:57؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 42.73 م.ت و سرانه فروش 15.09 م.ت .  
 • 10:34:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.5 م.ت .  
 • 10:33:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 215 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 137 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.57 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:01؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قيستو با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.92 م.ت و سرانه فروش 89.74 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.17. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:31:38؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %0.29) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 24.83 م.ت و سرانه فروش 19.71 م.ت .  
 • 10:31:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.58 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 1.06 ؛ دو هفته: -33.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.45 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: -34.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %5.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: -4.38 ؛ هفتگی: -4.38 ؛ دو هفته: -4.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:50؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 43.09 م.ت و سرانه فروش 20.95 م.ت .  
 • 10:30:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %5.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: -4.38 ؛ هفتگی: -4.38 ؛ دو هفته: -4.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:30؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %5.79) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 24.78 م.ت و سرانه فروش 19.40 م.ت .  
 • 10:29:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %5.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -4.38 ؛ هفتگی: -4.38 ؛ دو هفته: -4.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: -2.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.57 ؛ 3روزه: 30.29 ؛ هفتگی: 59.48 ؛ دو هفته: -32.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.45 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:55؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 30.53 م.ت و سرانه فروش 39.17 م.ت .  
 • 10:28:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونيرو با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.88 م.ت و سرانه فروش 15.67 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.93. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: -2.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 23.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.06 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 1.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:30؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 87.56 م.ت و سرانه فروش 66.28 م.ت .  
 • 10:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1238 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.85 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.64 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 1.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:24؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.86 و سرانه خرید 204.48 م.ت و سرانه فروش 42.10 م.ت .  
 • 10:24:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.87 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: 11.96 ؛ دو هفته: 39.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.09 ؛ 3روزه: 4.14 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: -2.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:03؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.90 و سرانه خرید 101.12 م.ت و سرانه فروش 14.66 م.ت .  
 • 10:23:43؛ حجم مشکوک در نماد رافزا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.81 و سرانه خرید 19.38 م.ت و سرانه فروش 2.20 م.ت .  
 • 10:23:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد رافزا با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.38 م.ت و سرانه فروش 2.20 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 8.81. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:23:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش (در آخرین قیمت %2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.84 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -0.62 ؛ دو هفته: -1.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.47 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:06؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.08 و سرانه خرید 54.86 م.ت و سرانه فروش 13.43 م.ت .  
 • 10:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.47 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:54؛ حجم مشکوک در نماد گكيش (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 74.67 م.ت و سرانه فروش 53.34 م.ت .  
 • 10:22:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.1 م.ت .  
 • 10:22:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.69 ؛ 3روزه: 6.70 ؛ هفتگی: 2.15 ؛ دو هفته: 2.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.82 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.22 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %1.32) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.9 م.ت .  
 • 10:21:00؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.34 م.ت و سرانه فروش 16.02 م.ت .  
 • 10:20:20؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 22.14 م.ت و سرانه فروش 22.39 م.ت .  
 • 10:20:11؛ حجم مشکوک در نماد گكيش (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 80.18 م.ت و سرانه فروش 40.09 م.ت .  
 • 10:20:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.57 ؛ 3روزه: -4.54 ؛ هفتگی: -4.12 ؛ دو هفته: -7.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.65 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -8.18 ؛ دو هفته: 26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: -4.29 ؛ دو هفته: -9.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.8 م.ت .  
 • 10:17:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 54.26 ؛ هفتگی: 53.74 ؛ دو هفته: 58.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %-0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 21.91 ؛ هفتگی: 24.02 ؛ دو هفته: 24.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 54.26 ؛ هفتگی: 53.74 ؛ دو هفته: 58.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:17؛ حجم مشکوک در نماد مديريت (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.90 و سرانه خرید 16.38 م.ت و سرانه فروش 1.03 م.ت .  
 • 10:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.09 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 566 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: -3.62 ؛ دو هفته: 3.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.45 ؛ 3روزه: -4.54 ؛ هفتگی: -4.12 ؛ دو هفته: -7.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 566 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: -3.62 ؛ دو هفته: 3.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 253 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.40 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 119 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.57 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.98 ؛ 3روزه: -12.82 ؛ هفتگی: -13.85 ؛ دو هفته: -11.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.52 ؛ 3روزه: 30.29 ؛ هفتگی: 59.48 ؛ دو هفته: -32.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تبرك با حجم 5.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.16 م.ت و سرانه فروش 45.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.19. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:15:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.41) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.3 م.ت .  
 • 10:14:37؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %0.74) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 18.99 م.ت و سرانه فروش 33.67 م.ت .  
 • 10:14:29؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 8.63 م.ت و سرانه فروش 15.49 م.ت .  
 • 10:12:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.07 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.44 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -3.12 ؛ دو هفته: -16.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-2.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 2.18 ؛ هفتگی: 3.21 ؛ دو هفته: -2.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.55 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -0.96 ؛ هفتگی: -2.41 ؛ دو هفته: -1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.45 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1071 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.22 ؛ هفتگی: -2.39 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.86 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.94 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-4.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.74 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.95 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 595 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.36 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 108 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.17 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -6.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 108 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.17 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.41 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 1.06 ؛ دو هفته: -33.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ماديرا با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.15 م.ت و سرانه فروش 13.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.03. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:08:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.06 ؛ هفتگی: -2.15 ؛ دو هفته: -4.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.91 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:13؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.88 و سرانه خرید 115.57 م.ت و سرانه فروش 23.66 م.ت .  
 • 10:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.33 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كوير با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 115.57 م.ت و سرانه فروش 23.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.88. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 28.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:07:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 6.70 ؛ هفتگی: 2.15 ؛ دو هفته: 2.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.47 ؛ 3روزه: 4.49 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 1.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:39؛ حجم مشکوک در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 15.51 م.ت و سرانه فروش 14.92 م.ت .  
 • 10:05:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 97 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.54 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وساپا با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 142.51 م.ت و سرانه فروش 83.56 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.71. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.53 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.87 ؛ 3روزه: -7.76 ؛ هفتگی: -24.05 ؛ دو هفته: -65.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.45 ؛ 3روزه: -7.76 ؛ هفتگی: -24.05 ؛ دو هفته: -65.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.73 ؛ 3روزه: 2.62 ؛ هفتگی: 2.76 ؛ دو هفته: 1.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.04 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.73 ؛ 3روزه: 2.62 ؛ هفتگی: 2.76 ؛ دو هفته: 1.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -0.96 ؛ هفتگی: -2.41 ؛ دو هفته: -1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: -9.61 ؛ هفتگی: -10.85 ؛ دو هفته: -16.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:16؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 19.92 م.ت و سرانه فروش 21.61 م.ت .  
 • 10:03:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.03 ؛ 3روزه: -19.95 ؛ هفتگی: -8.95 ؛ دو هفته: 44.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 439 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 340 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.19 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.60 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -2.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .  
 • 10:01:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.81 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: 11.96 ؛ دو هفته: 39.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا (در آخرین قیمت %-1.84) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.1 م.ت .  
 • 10:00:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .  
 • 10:00:18؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 18.75 م.ت و سرانه فروش 15.15 م.ت .  
 • 09:59:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.10 ؛ 3روزه: 4.83 ؛ هفتگی: 3.46 ؛ دو هفته: 17.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -20.33 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -0.06 ؛ دو هفته: 8.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سجام (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.6 م.ت .  
 • 09:59:06؛ حجم مشکوک در نماد سرود (در آخرین قیمت %-0.29) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 15.72 م.ت و سرانه فروش 26.23 م.ت .  
 • 09:59:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 241 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 55 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.20 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سجام (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.6 م.ت .  
 • 09:59:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.37 ؛ 3روزه: -3.72 ؛ هفتگی: -2.66 ؛ دو هفته: -4.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .  
 • 09:58:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.41 ؛ هفتگی: -3.16 ؛ دو هفته: -34.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 09:57:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: -5.35 ؛ هفتگی: -4.54 ؛ دو هفته: -5.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 244 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 107 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.38 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.24 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 232 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.67 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.58 ؛ 3روزه: -9.80 ؛ هفتگی: -30.66 ؛ دو هفته: -42.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وكادو (در آخرین قیمت %-1.22) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.4 م.ت .  
 • 09:54:07؛ حجم مشکوک در نماد خفنر (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 11.04 م.ت و سرانه فروش 10.68 م.ت .  
 • 09:54:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: 26.86 ؛ هفتگی: 23.14 ؛ دو هفته: 25.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:57؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 12.17 م.ت و سرانه فروش 62.43 م.ت .  
 • 09:53:43؛ حجم مشکوک در نماد وساخت (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 34.75 م.ت و سرانه فروش 17.38 م.ت .  
 • 09:53:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 227 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.61 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.29 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 233 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.10 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:56؛ حجم مشکوک در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 38.97 م.ت و سرانه فروش 26.77 م.ت .  
 • 09:52:31؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 26.07 م.ت و سرانه فروش 14.45 م.ت .  
 • 09:52:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.57 و سرانه خرید 114.52 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .  
 • 09:52:24؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %1.83) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 10.13 م.ت و سرانه فروش 12.24 م.ت .  
 • 09:52:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -3.35 ؛ هفتگی: -3.67 ؛ دو هفته: -4.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -27.72 ؛ هفتگی: -43.21 ؛ دو هفته: -79.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.57 و سرانه خرید 114.52 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .  
 • 09:52:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -27.72 ؛ هفتگی: -43.21 ؛ دو هفته: -79.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:15؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.20 و سرانه خرید 123.99 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .  
 • 09:52:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -5.82 ؛ هفتگی: -2.38 ؛ دو هفته: 12.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.25 ؛ 3روزه: 4.49 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 1.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:07؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز (در آخرین قیمت %-0.68) با حجم 6.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 20.96 م.ت و سرانه فروش 23.81 م.ت .  
 • 09:52:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.25 ؛ 3روزه: 4.49 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 1.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 3.29 ؛ هفتگی: 3.79 ؛ دو هفته: 2.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -3.72 ؛ هفتگی: -2.66 ؛ دو هفته: -4.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:51؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 15.58 م.ت و سرانه فروش 13.03 م.ت .  
 • 09:51:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .  
 • 09:51:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 21.91 ؛ هفتگی: 24.02 ؛ دو هفته: 24.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:53؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %5.53) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 12.25 م.ت و سرانه فروش 12.48 م.ت .  
 • 09:49:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 81 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.92 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: -0.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 1.94 ؛ دو هفته: 2.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-1.17) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .  
 • 09:48:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %1.13) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:48:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 4.14 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: -2.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:48:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 11.19 ؛ هفتگی: 9.01 ؛ دو هفته: 1.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -4.54 ؛ هفتگی: -4.12 ؛ دو هفته: -7.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 1.46 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: 0.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:44؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.29) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 27.41 م.ت و سرانه فروش 18.99 م.ت .  
 • 09:46:44؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 24.71 م.ت و سرانه فروش 15.38 م.ت .  
 • 09:46:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.81 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:02؛ حجم مشکوک در نماد نيرو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 37.09 م.ت و سرانه فروش 32.54 م.ت .  
 • 09:45:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 223 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.70 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:48؛ حجم مشکوک در نماد نيرو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 40.84 م.ت و سرانه فروش 32.54 م.ت .  
 • 09:45:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .  
 • 09:45:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 713 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.24 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .  
 • 09:45:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 222 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.52 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 794 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.22 ؛ 3روزه: -63.08 ؛ هفتگی: -84.51 ؛ دو هفته: -76.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.96 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:08؛ حجم مشکوک در نماد رافزا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.71 و سرانه خرید 12.88 م.ت و سرانه فروش 1.67 م.ت .  
 • 09:45:07؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 22.25 م.ت و سرانه فروش 15.58 م.ت .  
 • 09:44:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.13 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 932 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.13 ؛ 3روزه: -63.08 ؛ هفتگی: -84.51 ؛ دو هفته: -76.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 682 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.83 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-0.18) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت .  
 • 09:44:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 728 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.43 ؛ 3روزه: -63.08 ؛ هفتگی: -84.51 ؛ دو هفته: -76.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: 11.96 ؛ دو هفته: 39.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %-2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -1.24 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:03؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت فروش 71 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.18 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:45؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %-0.36) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 14.92 م.ت و سرانه فروش 7.55 م.ت .  
 • 09:42:41؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 15.09 م.ت و سرانه فروش 16.42 م.ت .  
 • 09:42:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -3.64 ؛ دو هفته: -16.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت فروش 71 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.73 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 4.83 ؛ هفتگی: 3.46 ؛ دو هفته: 17.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:43؛ حجم مشکوک در نماد ثنور (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 23.02 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .  
 • 09:40:23؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 57.14 م.ت و سرانه فروش 47.46 م.ت .  
 • 09:40:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تبرك با حجم 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.14 م.ت و سرانه فروش 47.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.20. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:40:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.04) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 09:40:08؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 16.53 م.ت و سرانه فروش 12.30 م.ت .  
 • 09:40:08؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 60.10 م.ت و سرانه فروش 88.82 م.ت .  
 • 09:39:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -14.86 ؛ هفتگی: -17.33 ؛ دو هفته: -84.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاور با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 60.51 م.ت و سرانه فروش 87.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.69. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:38:47؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 21.44 م.ت و سرانه فروش 14.54 م.ت .  
 • 09:38:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -7.09 ؛ هفتگی: -6.91 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1723 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.72 ؛ 3روزه: 9.05 ؛ هفتگی: 3.97 ؛ دو هفته: 9.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:34؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 27.59 م.ت و سرانه فروش 13.24 م.ت .  
 • 09:38:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1723 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.72 ؛ 3روزه: 9.05 ؛ هفتگی: 3.97 ؛ دو هفته: 9.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 1.25 ؛ هفتگی: 1.25 ؛ دو هفته: 2.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:21؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %-0.22) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 15.35 م.ت و سرانه فروش 13.54 م.ت .  
 • 09:38:21؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.55 و سرانه خرید 35.78 م.ت و سرانه فروش 14.04 م.ت .  
 • 09:38:21؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %-0.22) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 15.35 م.ت و سرانه فروش 13.54 م.ت .  
 • 09:38:20؛ حجم مشکوک در نماد وساخت (در آخرین قیمت %3.71) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 24.65 م.ت و سرانه فروش 13.20 م.ت .  
 • 09:37:41؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 25.20 م.ت و سرانه فروش 28.53 م.ت .  
 • 09:37:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.65 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكشا با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.55 م.ت و سرانه فروش 12.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:37:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.06 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: -0.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكشا با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.55 م.ت و سرانه فروش 12.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.26 ؛ 3روزه: -9.62 ؛ هفتگی: -9.58 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكشا با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.55 م.ت و سرانه فروش 12.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:37:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -2.25 ؛ هفتگی: -2.25 ؛ دو هفته: -8.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:47؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 29.20 م.ت و سرانه فروش 13.15 م.ت .  
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.56 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: 11.96 ؛ دو هفته: 39.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 211 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.07 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %-2.01) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.4 م.ت .  
 • 09:36:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.10 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %-2.01) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.4 م.ت .  
 • 09:36:00؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 16.96 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .  
 • 09:36:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %1.25) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .  
 • 09:35:46؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 26.44 م.ت و سرانه فروش 16.32 م.ت .  
 • 09:35:41؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 12.58 م.ت و سرانه فروش 11.73 م.ت .  
 • 09:35:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.74 ؛ 3روزه: -9.62 ؛ هفتگی: -9.58 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -19.95 ؛ هفتگی: -8.95 ؛ دو هفته: 44.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.33 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: -10.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -9.62 ؛ هفتگی: -9.58 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:35:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 0.98 ؛ هفتگی: 1.87 ؛ دو هفته: 1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:08؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.67) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 17.08 م.ت و سرانه فروش 14.84 م.ت .  
 • 09:35:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %-1.76) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 09:34:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -22.89 ؛ هفتگی: -22.89 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.40 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -7.73 ؛ دو هفته: -23.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.35 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:59؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %3.73) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 15.27 م.ت و سرانه فروش 8.72 م.ت .  
 • 09:33:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .  
 • 09:33:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 493 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.92 ؛ 3روزه: 7.59 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.01) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 09:33:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 09:32:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: 0.62 ؛ هفتگی: 0.48 ؛ دو هفته: 0.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:29؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 14.20 م.ت و سرانه فروش 11.32 م.ت .  
 • 09:32:23؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 14.20 م.ت و سرانه فروش 11.32 م.ت .  
 • 09:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %-0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.45 ؛ 3روزه: 0.80 ؛ هفتگی: 0.99 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 1.94 ؛ دو هفته: 2.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 1.00 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:17؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %-0.91) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 16.52 م.ت و سرانه فروش 17.31 م.ت .  
 • 09:31:57؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %-1.68) با حجم 5.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 31.54 م.ت و سرانه فروش 58.87 م.ت .  
 • 09:31:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: 11.96 ؛ دو هفته: 39.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:23؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 23.36 م.ت و سرانه فروش 27.51 م.ت .  
 • 09:31:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.6 م.ت .  
 • 09:31:15؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 27.40 م.ت و سرانه فروش 18.12 م.ت .  
 • 09:31:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.14 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %-1.75) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.5 م.ت .  
 • 09:30:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-0.20) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .  
 • 09:30:24؛ حجم مشکوک در نماد خشرق (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 16.25 م.ت و سرانه فروش 16.91 م.ت .  
 • 09:30:23؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-0.81) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 23.11 م.ت و سرانه فروش 26.84 م.ت .  
 • 09:30:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -9.61 ؛ هفتگی: -10.85 ؛ دو هفته: -16.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %3.81) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 09:30:03؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 19.03 م.ت و سرانه فروش 15.93 م.ت .  
 • 09:29:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 09:29:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد نمرينو با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.98 م.ت و سرانه فروش 14.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.37. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:29:50؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-0.65) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 19.55 م.ت و سرانه فروش 13.96 م.ت .  
 • 09:29:45؛ حجم مشکوک در نماد نطرين (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 22.22 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .  
 • 09:29:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %3.43) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:29:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: 1.76 ؛ دو هفته: 2.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 0.54 ؛ هفتگی: 0.32 ؛ دو هفته: 0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:07؛ حجم مشکوک در نماد غشان (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 23.94 م.ت و سرانه فروش 18.78 م.ت .  
 • 09:29:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.39 م.ت و سرانه فروش 17.96 م.ت .  
 • 09:29:00؛ حجم مشکوک در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 18.38 م.ت و سرانه فروش 7.53 م.ت .  
 • 09:29:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.80 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.91 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:21؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-2.08) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 12.88 م.ت و سرانه فروش 18.83 م.ت .  
 • 09:28:19؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 10.11 م.ت و سرانه فروش 14.86 م.ت .  
 • 09:28:08؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 23.32 م.ت و سرانه فروش 17.25 م.ت .  
 • 09:28:07؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 678 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.38 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:55؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 16.30 م.ت و سرانه فروش 19.30 م.ت .  
 • 09:27:39؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 25.51 م.ت و سرانه فروش 17.88 م.ت .  
 • 09:27:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: 30.29 ؛ هفتگی: 59.48 ؛ دو هفته: -32.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:19؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 4.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 22.46 م.ت و سرانه فروش 28.13 م.ت .  
 • 09:27:18؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 4.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 22.46 م.ت و سرانه فروش 28.13 م.ت .  
 • 09:26:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 314 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 303 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.58 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:55؛ حجم مشکوک در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 18.26 م.ت و سرانه فروش 7.56 م.ت .  
 • 09:26:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 314 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 303 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.58 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 19.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %5.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -0.95 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: -1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:26؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 14.74 م.ت و سرانه فروش 21.15 م.ت .  
 • 09:26:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.66 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 1.34 ؛ هفتگی: -9.69 ؛ دو هفته: -12.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:00؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 23.53 م.ت و سرانه فروش 40.00 م.ت .  
 • 09:25:53؛ حجم مشکوک در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 16.92 م.ت و سرانه فروش 60.15 م.ت .  
 • 09:25:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت فروش 44 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.51 ؛ 3روزه: -20.04 ؛ هفتگی: -31.03 ؛ دو هفته: 28.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:39؛ حجم مشکوک در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 16.92 م.ت و سرانه فروش 60.15 م.ت .  
 • 09:25:34؛ حجم مشکوک در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 16.92 م.ت و سرانه فروش 60.15 م.ت .  
 • 09:25:29؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 23.63 م.ت و سرانه فروش 10.22 م.ت .  
 • 09:25:16؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 21.38 م.ت و سرانه فروش 15.80 م.ت .  
 • 09:25:16؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 23.21 م.ت و سرانه فروش 22.85 م.ت .  
 • 09:25:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %-1.65) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.0 م.ت .  
 • 09:25:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.29 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %-1.65) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.0 م.ت .  
 • 09:25:05؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %-3.07) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 11.36 م.ت و سرانه فروش 7.42 م.ت .  
 • 09:24:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت .  
 • 09:24:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 303 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.13 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 303 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.13 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:33؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 33.54 م.ت و سرانه فروش 16.65 م.ت .  
 • 09:24:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 303 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.13 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:26؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %2.03) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 14.54 م.ت و سرانه فروش 16.63 م.ت .  
 • 09:24:18؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.35) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 19.72 م.ت و سرانه فروش 14.15 م.ت .  
 • 09:24:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 49.32 م.ت و سرانه فروش 26.19 م.ت .  
 • 09:23:48؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.50) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 18.51 م.ت و سرانه فروش 21.30 م.ت .  
 • 09:23:47؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 18.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.07 و سرانه خرید 66.57 م.ت و سرانه فروش 21.70 م.ت .  
 • 09:23:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.7 م.ت .  
 • 09:23:36؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %0.29) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 7.52 م.ت و سرانه فروش 26.52 م.ت .  
 • 09:23:36؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 31.11 م.ت و سرانه فروش 16.09 م.ت .  
 • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 11.22 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .  
 • 09:22:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.62 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 1.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:44؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 24.87 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت .  
 • 09:22:33؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 14.74 م.ت و سرانه فروش 12.79 م.ت .  
 • 09:22:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.80 ؛ 3روزه: -6.74 ؛ هفتگی: -4.31 ؛ دو هفته: -3.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:56؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 10.59 م.ت و سرانه فروش 19.54 م.ت .  
 • 09:21:35؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 17.07 م.ت و سرانه فروش 18.59 م.ت .  
 • 09:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -12.82 ؛ هفتگی: -13.85 ؛ دو هفته: -11.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 2.78 ؛ هفتگی: 1.01 ؛ دو هفته: -9.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.7 م.ت .  
 • 09:21:15؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 15.60 م.ت و سرانه فروش 10.05 م.ت .  
 • 09:20:58؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 12.48 م.ت و سرانه فروش 13.22 م.ت .  
 • 09:20:52؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %-0.32) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.61 و سرانه خرید 19.54 م.ت و سرانه فروش 7.50 م.ت .  
 • 09:20:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.59 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.19 ؛ 3روزه: 56.10 ؛ هفتگی: 193.06 ؛ دو هفته: 288.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:24؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 28.77 م.ت و سرانه فروش 62.76 م.ت .  
 • 09:20:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: 60.17 ؛ هفتگی: 55.31 ؛ دو هفته: -25.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.59 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 15.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:58؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 45.15 م.ت و سرانه فروش 29.82 م.ت .  
 • 09:19:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.59 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 15.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:54؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 73.16 م.ت و سرانه فروش 39.75 م.ت .  
 • 09:19:53؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %1.75) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 17.80 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت .  
 • 09:19:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 198 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.73 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:36؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 30.59 م.ت و سرانه فروش 15.71 م.ت .  
 • 09:19:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بايكا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .  
 • 09:19:09؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.48 و سرانه خرید 65.92 م.ت و سرانه فروش 12.02 م.ت .  
 • 09:19:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثقزوي با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 65.92 م.ت و سرانه فروش 12.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.48. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:19:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.7 م.ت .  
 • 09:19:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.47 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -8.18 ؛ دو هفته: 26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:57؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 43.76 م.ت و سرانه فروش 29.98 م.ت .  
 • 09:18:50؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 9.79 م.ت و سرانه فروش 17.96 م.ت .  
 • 09:18:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: -3.20 ؛ هفتگی: -12.92 ؛ دو هفته: 41.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.13 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.37 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: 0.64 ؛ دو هفته: -1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 691 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 2.70 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.54 ؛ 3روزه: 7.59 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.63 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:39؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %5.78) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 23.51 م.ت و سرانه فروش 16.38 م.ت .  
 • 09:17:36؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 18.90 م.ت و سرانه فروش 23.40 م.ت .  
 • 09:17:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 192 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.40 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:21؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 61.92 م.ت و سرانه فروش 105.01 م.ت .  
 • 09:17:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاور با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.92 م.ت و سرانه فروش 105.01 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.59. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:16:50؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 26.94 م.ت و سرانه فروش 27.44 م.ت .  
 • 09:16:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: -0.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.72 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -2.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:20؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.35 و سرانه خرید 22.80 م.ت و سرانه فروش 2.73 م.ت .  
 • 09:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 190 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.52 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:58؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.31) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 35.25 م.ت و سرانه فروش 24.16 م.ت .  
 • 09:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 190 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.52 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 7.59 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.50 ؛ 3روزه: -20.04 ؛ هفتگی: -31.03 ؛ دو هفته: 28.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 182 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.00 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.35 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 1.06 ؛ دو هفته: -33.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:08؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 43.29 م.ت و سرانه فروش 30.37 م.ت .  
 • 09:14:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 149 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.28 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.54 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 149 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.28 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:13؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %3.53) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 16.62 م.ت و سرانه فروش 21.58 م.ت .  
 • 09:14:09؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 33.78 م.ت و سرانه فروش 94.58 م.ت .  
 • 09:13:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.20 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -1.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.20 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.50 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.11 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 1.06 ؛ دو هفته: -33.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:41؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.54) با حجم 4.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 8.09 م.ت و سرانه فروش 83.15 م.ت .  
 • 09:13:31؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.31) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 12.60 م.ت و سرانه فروش 32.15 م.ت .  
 • 09:13:26؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 71.99 م.ت و سرانه فروش 167.92 م.ت .  
 • 09:13:15؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 35.06 م.ت و سرانه فروش 15.65 م.ت .  
 • 09:13:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.41 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 1.06 ؛ دو هفته: -33.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.33 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:54؛ حجم مشکوک در نماد نطرين (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 23.32 م.ت و سرانه فروش 11.10 م.ت .  
 • 09:12:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.51 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 1.06 ؛ دو هفته: -33.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.06 ؛ 3روزه: 4.49 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 1.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -2.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:41؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 34.39 م.ت و سرانه فروش 21.48 م.ت .  
 • 09:12:40؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.72 و سرانه خرید 82.30 م.ت و سرانه فروش 6.47 م.ت .  
 • 09:12:40؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.55) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 28.51 م.ت و سرانه فروش 23.29 م.ت .  
 • 09:12:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گنگين با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 104.49 م.ت و سرانه فروش 160.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.65. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:12:23؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 104.34 م.ت و سرانه فروش 160.31 م.ت .  
 • 09:12:13؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %-5.89) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 9.17 م.ت و سرانه فروش 23.81 م.ت .  
 • 09:11:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -90.63 ؛ هفتگی: -142.33 ؛ دو هفته: -278.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.67 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ هفتگی: 31.15 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:41؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 34.57 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .  
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 22.09 م.ت و سرانه فروش 23.99 م.ت .  
 • 09:10:33؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 45.51 م.ت و سرانه فروش 30.12 م.ت .  
 • 09:10:14؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 42.38 م.ت و سرانه فروش 25.69 م.ت .  
 • 09:10:07؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %4.15) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 17.93 م.ت و سرانه فروش 28.85 م.ت .  
 • 09:10:07؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %3.35) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 27.57 م.ت و سرانه فروش 19.05 م.ت .  
 • 09:10:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.20 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -1.27 ؛ هفتگی: -2.42 ؛ دو هفته: -4.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -5.74 ؛ هفتگی: -8.78 ؛ دو هفته: -17.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:41؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %2.14) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 37.43 م.ت و سرانه فروش 45.70 م.ت .  
 • 09:09:37؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 27.49 م.ت و سرانه فروش 28.76 م.ت .  
 • 09:09:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.22 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:23؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %0.35) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 15.09 م.ت و سرانه فروش 25.58 م.ت .  
 • 09:09:16؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.50) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.10 و سرانه خرید 30.39 م.ت و سرانه فروش 5.96 م.ت .  
 • 09:08:50؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 21.50 م.ت و سرانه فروش 56.09 م.ت .  
 • 09:08:40؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %5.66) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 19.92 م.ت و سرانه فروش 28.34 م.ت .  
 • 09:08:37؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.69 و سرانه خرید 68.91 م.ت و سرانه فروش 18.69 م.ت .  
 • 09:08:34؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 33.93 م.ت و سرانه فروش 43.31 م.ت .  
 • 09:08:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 2.64 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 7.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:00؛ حجم مشکوک در نماد نيرو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 41.39 م.ت و سرانه فروش 43.19 م.ت .  
 • 09:07:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1107 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 0.51 ؛ دو هفته: 1.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: 29.91 ؛ هفتگی: 22.00 ؛ دو هفته: 159.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:37؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 59.13 م.ت و سرانه فروش 21.26 م.ت .  
 • 09:07:22؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %2.61) با حجم 12.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 81.53 م.ت و سرانه فروش 35.30 م.ت .  
 • 09:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.72 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -9.93 ؛ هفتگی: -9.03 ؛ دو هفته: -8.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:51؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.68) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 26.49 م.ت و سرانه فروش 26.27 م.ت .  
 • 09:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.72 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -9.93 ؛ هفتگی: -9.03 ؛ دو هفته: -8.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.97 ؛ 3روزه: 2.90 ؛ هفتگی: 11.45 ؛ دو هفته: 12.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:47؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %1.75) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 23.31 م.ت و سرانه فروش 18.12 م.ت .  
 • 09:06:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.51 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: 5.35 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:25؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %3.52) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 9.43 م.ت و سرانه فروش 26.23 م.ت .  
 • 09:06:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 103 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.60 ؛ 3روزه: 16.59 ؛ هفتگی: 109.14 ؛ دو هفته: -70.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:52؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 150.94 م.ت و سرانه فروش 109.75 م.ت .  
 • 09:05:48؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 15.52 م.ت و سرانه فروش 11.93 م.ت .  
 • 09:05:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.78 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.39 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -7.73 ؛ دو هفته: -23.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:03؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 91.16 م.ت و سرانه فروش 34.07 م.ت .  
 • 09:04:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 95.86 م.ت و سرانه فروش 90.29 م.ت .  
 • 09:04:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 95.86 م.ت و سرانه فروش 90.29 م.ت .  
 • 09:04:36؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 19.29 م.ت و سرانه فروش 21.93 م.ت .  
 • 09:04:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.50 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.95 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:05؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 8.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.12 و سرانه خرید 71.95 م.ت و سرانه فروش 33.99 م.ت .  
 • 09:03:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.85 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.63 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 2.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:31؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 58.14 م.ت و سرانه فروش 30.17 م.ت .  
 • 09:03:15؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 50.88 م.ت و سرانه فروش 56.24 م.ت .  
 • 09:03:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 185 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.94 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:07؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 45.81 م.ت و سرانه فروش 53.44 م.ت .  
 • 09:02:57؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 18.61 م.ت و سرانه فروش 40.98 م.ت .  
 • 09:02:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 183 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.55 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:34؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 52.80 م.ت و سرانه فروش 27.82 م.ت .  
 • 09:02:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 183 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.87 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -7.73 ؛ دو هفته: -23.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:27؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 29.04 م.ت و سرانه فروش 18.01 م.ت .  
 • 09:02:20؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 53.23 م.ت و سرانه فروش 27.94 م.ت .  
 • 09:02:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 163 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 66 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.99 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 41.11 م.ت و سرانه فروش 19.00 م.ت .  
 • 09:01:46؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 35.80 م.ت و سرانه فروش 56.31 م.ت .  
 • 09:01:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 881 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.76 ؛ 3روزه: -1.02 ؛ هفتگی: -2.37 ؛ دو هفته: -2.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -2.00 ؛ هفتگی: -2.54 ؛ دو هفته: -7.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -1.30 ؛ دو هفته: -2.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:39؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 30.48 م.ت و سرانه فروش 45.70 م.ت .  
 • 09:01:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -1.30 ؛ دو هفته: -2.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 159.78 م.ت و سرانه فروش 75.90 م.ت .  
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 9.17 م.ت و سرانه فروش 158.27 م.ت .  
 • 09:01:28؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 9.17 م.ت و سرانه فروش 158.27 م.ت .  
 • 09:01:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 931 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.96 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 1.47 ؛ دو هفته: 2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -1.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 931 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:26؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 18.37 م.ت و سرانه فروش 105.99 م.ت .  
 • 09:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.96 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 1.47 ؛ دو هفته: 2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -1.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 931 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: 25.50 ؛ هفتگی: 15.69 ؛ دو هفته: 147.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.71 و سرانه خرید 182.04 م.ت و سرانه فروش 38.68 م.ت .  
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.86) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 27.42 م.ت و سرانه فروش 30.61 م.ت .  
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 52.12 م.ت و سرانه فروش 65.01 م.ت .  
 • 09:01:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكارون (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:10؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.93 و سرانه خرید 62.20 م.ت و سرانه فروش 8.97 م.ت .  
 • 09:01:10؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 50.42 م.ت و سرانه فروش 21.84 م.ت .  
 • 09:01:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 106 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.77 ؛ 3روزه: 26.86 ؛ هفتگی: 23.14 ؛ دو هفته: 25.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.93 و سرانه خرید 62.20 م.ت و سرانه فروش 8.97 م.ت .  
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 50.42 م.ت و سرانه فروش 21.84 م.ت .  
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 88.21 م.ت و سرانه فروش 26.78 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 127.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.96 م.ت .  
 • 2- نماد خاور با ارزش صف خرید 74.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 32.15 م.ت .  
 • 3- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 66.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.07 م.ت .  
 • 4- نماد وصنعت با ارزش صف خرید 55.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 52.76 م.ت .  
 • 5- نماد كوير با ارزش صف خرید 53.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.04 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.62 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 5.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 161.67 م.ت .  
 • 2- نماد چخزر با ارزش صف خرید 2.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 161.19 م.ت .  
 • 3- نماد وساپا با ارزش صف خرید 127.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.96 م.ت .  
 • 4- نماد سفار با ارزش صف خرید 7.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 122.45 م.ت .  
 • 5- نماد حرهشا با ارزش صف خرید 5.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 119.98 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كهرام با ارزش صف فروش 2.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 110.44 م.ت .  
 • 2- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.62 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 231.20 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 221.09 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه فلزات اساسي با تقاضا ی 124.21 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 92.70 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 63.85 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با عرضه ی -3.10 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -2.78 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -1.39 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه محصولات كاغذي با عرضه ی -1.37 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1.04 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد غشهداب با حجم معاملات 259.35 میلیون سهم (15.64 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 73.57 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد فاراك با حجم معاملات 392.36 میلیون سهم (4.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.27 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد تاپيكو با حجم معاملات 36.50 میلیون سهم (3.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.71 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد لپارس با حجم معاملات 5.28 میلیون سهم (3.73 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 60.90 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد دسانكو با حجم معاملات 39.27 میلیون سهم (12.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.70 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 84.08 میلیارد تومان و حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 44.12 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 34.65 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 29.03 میلیارد تومان و حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد غشهداب با برآیند ورود پول درشت 26.16 میلیارد تومان و حجم 15.64 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 31.21 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد فاراك با برآیند خروج پول درشت 29.31 میلیارد تومان و حجم 4.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دسانكو با برآیند خروج پول درشت 21.72 میلیارد تومان و حجم 12.23 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 11.85 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد رمپنا با برآیند خروج پول درشت 11.67 میلیارد تومان و حجم 2.1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 156.91 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 24.57 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 22.67 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 14.62 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند ورود پول درشت 8.30 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند خروج پول درشت 30.47 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 23.36 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 21.08 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 13.22 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند خروج پول درشت 12.24 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 54.03 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وصنعت با ارزش صف خرید 23.86 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ثرود با ارزش صف خرید 18.59 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد فتوسا با ارزش صف خرید 14.87 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فسازان با ارزش صف خرید 9.41 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد كصدف با ارزش صف خرید 5.84 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فلات با ارزش صف خرید 5.64 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وسنا با ارزش صف خرید 5.18 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد سنوين با ارزش صف خرید 5.10 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد تكنو با ارزش صف خرید 4.99 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد جهرم با ارزش صف خرید 2.43 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 2.36 میلیارد تومان .  
 • 13- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1.23 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

چهارشنبه، 7 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها