بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 27 فروردین 1401

1401-01-27 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
شنبه، 27 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، شنبه 27 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد ورنا با حجم معاملات 303.25 میلیون سهم (8.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 156.26 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وساپا با حجم معاملات 301.75 میلیون سهم (3.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 150.59 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وتوصا با حجم معاملات 95.65 میلیون سهم (25.32 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 102.00 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وآذر با حجم معاملات 6.41 میلیون سهم (2.86 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 55.69 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد شگويا با حجم معاملات 37.94 میلیون سهم (4.27 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.07 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد وتوصا با برآیند ورود پول درشت 85.66 میلیارد تومان و حجم 25.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شكام با برآیند ورود پول درشت 11.98 میلیارد تومان و حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد هاي وب با برآیند ورود پول درشت 11.87 میلیارد تومان و حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد غديس با برآیند ورود پول درشت 11.43 میلیارد تومان و حجم 5.88 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شگويا با برآیند ورود پول درشت 11.32 میلیارد تومان و حجم 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 69.02 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 24.93 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 22.63 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 21.84 میلیارد تومان و حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 15.91 میلیارد تومان و حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 73.30 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 45.80 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 19.03 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه اطلاعات و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 11.87 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 9.13 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 141.99 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.46 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 22.09 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 11.62 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 5.75 میلیارد تومان . 
 • ______________________
 • 12:29:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.58 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -3.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد اپال (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.94 ؛ 3روزه: 1.02 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 1.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -0.72 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: -2.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.91 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.98 ؛ 3روزه: -4.96 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -26.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:55؛ حجم مشکوک در نماد اپال (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.77 و سرانه خرید 20.21 م.ت و سرانه فروش 4.24 م.ت .  
 • 12:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.98 ؛ 3روزه: -4.96 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -26.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 1.72 ؛ هفتگی: 1.99 ؛ دو هفته: 3.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.52 ؛ 3روزه: 15.33 ؛ هفتگی: 22.94 ؛ دو هفته: 22.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.58 ؛ 3روزه: -14.19 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -22.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.52 ؛ 3روزه: 15.33 ؛ هفتگی: 22.94 ؛ دو هفته: 22.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.32 ؛ 3روزه: -3.15 ؛ هفتگی: -9.75 ؛ دو هفته: -18.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:49؛ حجم مشکوک در نماد لازما (در آخرین قیمت %-1.99) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 12.64 م.ت و سرانه فروش 16.71 م.ت .  
 • 12:27:21؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 11.40 م.ت .  
 • 12:26:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -5.35 ؛ هفتگی: -10.66 ؛ دو هفته: -15.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:46؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 4.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 13.43 م.ت و سرانه فروش 23.09 م.ت .  
 • 12:26:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -5.35 ؛ هفتگی: -10.66 ؛ دو هفته: -15.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.33 ؛ 3روزه: -7.76 ؛ هفتگی: -7.64 ؛ دو هفته: -42.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:55؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 30.15 م.ت و سرانه فروش 37.03 م.ت .  
 • 12:25:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 644 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: -1.95 ؛ هفتگی: -7.31 ؛ دو هفته: -12.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كايتا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 7.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .  
 • 12:25:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 129 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.57 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.62 ؛ 3روزه: -5.87 ؛ هفتگی: -14.79 ؛ دو هفته: -26.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:51؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 24.59 م.ت و سرانه فروش 8.63 م.ت .  
 • 12:23:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -8.26 ؛ هفتگی: -11.83 ؛ دو هفته: -18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 5.12 ؛ هفتگی: 4.12 ؛ دو هفته: -1.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 295 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 119 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.29 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:42؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 37.09 م.ت و سرانه فروش 28.46 م.ت .  
 • 12:21:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -2.61 ؛ هفتگی: -2.66 ؛ دو هفته: -3.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.20 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -2.30 ؛ هفتگی: -1.98 ؛ دو هفته: -4.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.10 ؛ 3روزه: -0.90 ؛ هفتگی: 0.52 ؛ دو هفته: -10.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.99 ؛ هفتگی: 0.63 ؛ دو هفته: 0.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.10 ؛ 3روزه: -1.97 ؛ هفتگی: -2.20 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:00؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 35.28 م.ت و سرانه فروش 12.70 م.ت .  
 • 12:19:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 45.25 م.ت و سرانه فروش 42.50 م.ت .  
 • 12:19:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.98 ؛ 3روزه: -4.96 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -26.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.36 ؛ هفتگی: -0.36 ؛ دو هفته: -0.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:17؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 5.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 7.82 م.ت و سرانه فروش 3.83 م.ت .  
 • 12:16:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.15 ؛ 3روزه: 26.64 ؛ هفتگی: 9.22 ؛ دو هفته: -2.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.33 ؛ 3روزه: 4.48 ؛ هفتگی: 4.99 ؛ دو هفته: 8.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: -0.61 ؛ دو هفته: 6.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -1.41 ؛ هفتگی: -3.19 ؛ دو هفته: -4.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.78 ؛ 3روزه: -4.16 ؛ هفتگی: -5.34 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.42 ؛ 3روزه: 15.33 ؛ هفتگی: 22.94 ؛ دو هفته: 22.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.06 ؛ 3روزه: 3.62 ؛ هفتگی: 3.35 ؛ دو هفته: 3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.15 ؛ 3روزه: -13.14 ؛ هفتگی: -4.59 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 3.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 26.48 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .  
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.06 ؛ 3روزه: 3.62 ؛ هفتگی: 3.35 ؛ دو هفته: 3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.15 ؛ 3روزه: -13.14 ؛ هفتگی: -4.59 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.23 ؛ 3روزه: -7.29 ؛ هفتگی: -10.74 ؛ دو هفته: -12.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 691 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.56 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.80 ؛ 3روزه: 0.04 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.38 ؛ 3روزه: -4.16 ؛ هفتگی: -5.34 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.86 ؛ 3روزه: -4.96 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -26.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.36 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -3.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لابسا (در آخرین قیمت %-0.85) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 12:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.28 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.13 ؛ 3روزه: 46.38 ؛ هفتگی: 64.62 ؛ دو هفته: 38.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: 46.38 ؛ هفتگی: 64.62 ؛ دو هفته: 38.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: -0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 306 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 359 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.14 ؛ 3روزه: -43.20 ؛ هفتگی: -26.79 ؛ دو هفته: -21.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.25 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 306 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 359 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.14 ؛ 3روزه: -43.20 ؛ هفتگی: -26.79 ؛ دو هفته: -21.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 450 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: -1.47 ؛ هفتگی: -2.31 ؛ دو هفته: -1.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.59 ؛ 3روزه: 0.04 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.79 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:53؛ حجم مشکوک در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 20.84 م.ت و سرانه فروش 19.37 م.ت .  
 • 12:03:07؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 51.12 م.ت و سرانه فروش 26.35 م.ت .  
 • 12:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.33 ؛ 3روزه: -4.16 ؛ هفتگی: -5.34 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.14 ؛ 3روزه: -1.97 ؛ هفتگی: -2.20 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.28 ؛ 3روزه: -1.97 ؛ هفتگی: -2.20 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.38 ؛ 3روزه: -1.97 ؛ هفتگی: -2.20 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.07 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 743 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.03 ؛ 3روزه: -10.33 ؛ هفتگی: -19.78 ؛ دو هفته: -25.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 515 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.38 ؛ 3روزه: -10.33 ؛ هفتگی: -19.78 ؛ دو هفته: -25.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 3.62 ؛ هفتگی: 3.35 ؛ دو هفته: 3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.76 ؛ 3روزه: -2.31 ؛ هفتگی: -1.12 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 11:52:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.69 ؛ 3روزه: -5.81 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -12.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %-0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 15.33 ؛ هفتگی: 22.94 ؛ دو هفته: 22.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 0.15 ؛ هفتگی: -1.02 ؛ دو هفته: 1.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 752 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.52 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.46 ؛ 3روزه: -14.19 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -22.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:58؛ حجم مشکوک در نماد وثخوز (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 13.90 م.ت و سرانه فروش 14.65 م.ت .  
 • 11:47:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3319 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.71 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ هفتگی: -2.37 ؛ دو هفته: -3.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 515 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.96 ؛ 3روزه: -2.95 ؛ هفتگی: -0.71 ؛ دو هفته: 0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.33 ؛ 3روزه: -14.19 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -22.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -3.53 ؛ هفتگی: -1.38 ؛ دو هفته: -18.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:08؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.95 م.ت و سرانه فروش 24.51 م.ت .  
 • 11:44:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1895 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.67 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ هفتگی: -2.37 ؛ دو هفته: -3.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 1.32 ؛ هفتگی: 1.84 ؛ دو هفته: 2.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1895 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.67 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ هفتگی: -2.37 ؛ دو هفته: -3.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 1.51 ؛ هفتگی: 0.94 ؛ دو هفته: -1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -3.61 ؛ دو هفته: -3.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.72 ؛ 3روزه: -12.14 ؛ هفتگی: -12.73 ؛ دو هفته: -10.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.28 ؛ 3روزه: -12.14 ؛ هفتگی: -12.73 ؛ دو هفته: -10.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -12.14 ؛ هفتگی: -12.73 ؛ دو هفته: -10.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.16 ؛ 3روزه: -10.33 ؛ هفتگی: -19.78 ؛ دو هفته: -25.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 352 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: 5.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.7 م.ت .  
 • 11:39:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.93 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.7 م.ت .  
 • 11:38:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.91 ؛ 3روزه: -5.36 ؛ هفتگی: 12.80 ؛ دو هفته: 10.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 2.48 ؛ هفتگی: 1.18 ؛ دو هفته: 0.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.19 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -3.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 0.32 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.78 ؛ 3روزه: -5.36 ؛ هفتگی: 12.80 ؛ دو هفته: 10.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.71 ؛ 3روزه: -4.96 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -26.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.76 ؛ 3روزه: -2.95 ؛ هفتگی: -0.71 ؛ دو هفته: 0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 986 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 609 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: -1.94 ؛ هفتگی: -2.38 ؛ دو هفته: -8.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -4.16 ؛ هفتگی: -5.34 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد اپال (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.68 ؛ 3روزه: 1.02 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 1.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.38 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.66 ؛ 3روزه: -0.72 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: -2.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 262 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -70.08 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -2.59 ؛ هفتگی: -3.69 ؛ دو هفته: -1.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.96 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -3.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرما (در آخرین قیمت %4.08) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.33 م.ت و سرانه فروش 25.68 م.ت .  
 • 11:27:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت .  
 • 11:27:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.87) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 32.85 م.ت و سرانه فروش 13.36 م.ت .  
 • 11:27:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -3.22 ؛ دو هفته: -3.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 252 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -68.36 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.38 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:49؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 23.55 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .  
 • 11:24:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: 46.38 ؛ هفتگی: 64.62 ؛ دو هفته: 38.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:47؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 28.46 م.ت و سرانه فروش 12.55 م.ت .  
 • 11:23:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 85 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.97 ؛ 3روزه: 18.08 ؛ هفتگی: 9.58 ؛ دو هفته: 123.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.8 م.ت .  
 • 11:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.47 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.8 م.ت .  
 • 11:21:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.54 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -14.02 ؛ دو هفته: 13.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.62 ؛ هفتگی: -0.57 ؛ دو هفته: 1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد اپال (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.61 ؛ 3روزه: 1.02 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 1.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:04؛ حجم مشکوک در نماد اپال (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.25 و سرانه خرید 18.28 م.ت و سرانه فروش 4.30 م.ت .  
 • 11:17:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .  
 • 11:17:45؛ حجم مشکوک در نماد نتوس (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 13.15 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .  
 • 11:14:21؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.47 م.ت و سرانه فروش 21.14 م.ت .  
 • 11:14:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: -9.58 ؛ هفتگی: -11.47 ؛ دو هفته: -19.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.56 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -3.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.0 م.ت .  
 • 11:12:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -7.29 ؛ هفتگی: -10.74 ؛ دو هفته: -12.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -67.08 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 781 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -1.95 ؛ هفتگی: -7.31 ؛ دو هفته: -12.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 478 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.83 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:09؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 26.48 م.ت و سرانه فروش 11.66 م.ت .  
 • 11:07:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 399 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 85.66 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 24.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 11:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 0.32 ؛ هفتگی: 3.20 ؛ دو هفته: -4.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 435 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.62 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.22 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -14.02 ؛ دو هفته: 13.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.43 ؛ 3روزه: -2.31 ؛ هفتگی: -1.12 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 6.95 ؛ هفتگی: 37.36 ؛ دو هفته: 41.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.13 ؛ 3روزه: -13.14 ؛ هفتگی: -4.59 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 84 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.66 ؛ 3روزه: 18.08 ؛ هفتگی: 9.58 ؛ دو هفته: 123.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 987 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.39 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -8.26 ؛ هفتگی: -11.83 ؛ دو هفته: -18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.24 ؛ 3روزه: 6.08 ؛ هفتگی: 5.88 ؛ دو هفته: 6.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 244 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -66.00 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 46.38 ؛ هفتگی: 64.62 ؛ دو هفته: 38.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 244 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -64.36 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:37؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.61 و سرانه خرید 23.15 م.ت و سرانه فروش 2.41 م.ت .  
 • 10:56:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 242 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -63.34 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:42؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آبادا با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.39 م.ت و سرانه فروش 2.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 11.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:55:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد آبادا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.13 ؛ هفتگی: 0.24 ؛ دو هفته: 0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 6.08 ؛ هفتگی: 5.88 ؛ دو هفته: 6.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 84 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.66 ؛ 3روزه: 18.08 ؛ هفتگی: 9.58 ؛ دو هفته: 123.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.08 ؛ 3روزه: -2.31 ؛ هفتگی: -1.12 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 1.09 ؛ دو هفته: -1.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 234 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.82 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -59.57 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.75 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.10 ؛ 3روزه: -13.14 ؛ هفتگی: -4.59 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 392 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 83.84 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 23.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -1.56 ؛ دو هفته: -1.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 382 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 82.35 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 21.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 355 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.65 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 21.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 340 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 74.65 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 20.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1370 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.35 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:27؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 19.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.51 و سرانه خرید 142.05 م.ت و سرانه فروش 12.34 م.ت .  
 • 10:48:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 313 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 68.47 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 19.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 18.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.19 و سرانه خرید 139.13 م.ت و سرانه فروش 12.43 م.ت .  
 • 10:47:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 306 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 64.71 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 18.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 278 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 58.74 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.62 ؛ 3روزه: -5.87 ؛ هفتگی: -14.79 ؛ دو هفته: -26.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 177 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.06 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 12.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.98 و سرانه خرید 124.14 م.ت و سرانه فروش 12.44 م.ت .  
 • 10:47:15؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 12.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.98 و سرانه خرید 124.14 م.ت و سرانه فروش 12.44 م.ت .  
 • 10:47:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 148 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.21 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 143 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.04 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.65 ؛ 3روزه: -13.14 ؛ هفتگی: -4.59 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 135 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.20 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.21 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 124 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.44 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد آساس (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -0.71 ؛ دو هفته: -0.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.16 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:04؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 7.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.50 و سرانه خرید 93.71 م.ت و سرانه فروش 12.49 م.ت .  
 • 10:45:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.17 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 7.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.98 و سرانه خرید 87.19 م.ت و سرانه فروش 12.49 م.ت .  
 • 10:44:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.43 ؛ 3روزه: -2.26 ؛ هفتگی: -2.94 ؛ دو هفته: -7.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.18 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.67 ؛ 3روزه: -4.96 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -26.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 197 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.45 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.77 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -2.82 ؛ دو هفته: -5.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 493 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: -5.87 ؛ هفتگی: -14.79 ؛ دو هفته: -26.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 5.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.99 و سرانه خرید 75.27 م.ت و سرانه فروش 12.56 م.ت .  
 • 10:43:40؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 5.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.99 و سرانه خرید 75.27 م.ت و سرانه فروش 12.56 م.ت .  
 • 10:43:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.70 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.93 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:14؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 25.48 م.ت و سرانه فروش 16.46 م.ت .  
 • 10:43:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.00 ؛ 3روزه: -2.26 ؛ هفتگی: -2.94 ؛ دو هفته: -7.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 40.00 م.ت و سرانه فروش 12.57 م.ت .  
 • 10:43:14؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 25.48 م.ت و سرانه فروش 16.46 م.ت .  
 • 10:43:14؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 40.00 م.ت و سرانه فروش 12.57 م.ت .  
 • 10:43:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.00 ؛ 3روزه: -2.26 ؛ هفتگی: -2.94 ؛ دو هفته: -7.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.12 ؛ 3روزه: -13.14 ؛ هفتگی: -4.59 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:06؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.30 و سرانه خرید 24.42 م.ت و سرانه فروش 10.61 م.ت .  
 • 10:41:51؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 9.49 م.ت و سرانه فروش 22.72 م.ت .  
 • 10:41:48؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 28.24 م.ت و سرانه فروش 20.79 م.ت .  
 • 10:41:20؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 27.09 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .  
 • 10:40:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.77 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .  
 • 10:40:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.66 م.ت و سرانه فروش 18.17 م.ت .  
 • 10:39:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 864 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.49 ؛ 3روزه: -2.26 ؛ هفتگی: -2.94 ؛ دو هفته: -7.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 23.73 و سرانه خرید 50.08 م.ت و سرانه فروش 2.11 م.ت .  
 • 10:39:48؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 23.73 و سرانه خرید 50.08 م.ت و سرانه فروش 2.11 م.ت .  
 • 10:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %-4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: -0.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.63 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 70.86 و سرانه خرید 149.51 م.ت و سرانه فروش 2.11 م.ت .  
 • 10:39:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.57 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.07 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: 1.52 ؛ دو هفته: 1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 39.22 م.ت و سرانه فروش 12.65 م.ت .  
 • 10:39:03؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 12.69 م.ت .  
 • 10:38:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 72 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.34 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.10 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.8 م.ت .  
 • 10:35:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -1.24 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -18.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 180 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 71 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.09 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.90 ؛ هفتگی: 0.52 ؛ دو هفته: -10.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:44؛ حجم مشکوک در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 17.60 م.ت و سرانه فروش 15.79 م.ت .  
 • 10:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 1.51 ؛ هفتگی: 0.94 ؛ دو هفته: -1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1000 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد غسالم (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 593 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -0.47 ؛ هفتگی: -0.57 ؛ دو هفته: 0.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 4.48 ؛ هفتگی: 4.99 ؛ دو هفته: 8.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.6 م.ت .  
 • 10:30:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1217 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: -1.39 ؛ دو هفته: -1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %3.15) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 10:30:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.24 ؛ 3روزه: -40.29 ؛ هفتگی: -37.70 ؛ دو هفته: -28.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -2.95 ؛ هفتگی: -0.71 ؛ دو هفته: 0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.49 م.ت و سرانه فروش 15.11 م.ت .  
 • 10:29:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: 0.98 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: 0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -1.59 ؛ دو هفته: -4.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:03؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 10.37 م.ت و سرانه فروش 19.73 م.ت .  
 • 10:28:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 677 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -3.21 ؛ هفتگی: -3.20 ؛ دو هفته: -4.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.9 م.ت .  
 • 10:28:24؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.37 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:18؛ حجم مشکوک در نماد نطرين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 14.09 م.ت و سرانه فروش 10.21 م.ت .  
 • 10:27:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وثخوز (در آخرین قیمت %-2.36) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.3 م.ت .  
 • 10:26:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.40 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.68 ؛ 3روزه: 2.09 ؛ هفتگی: 2.04 ؛ دو هفته: 2.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -0.60 ؛ هفتگی: 1.55 ؛ دو هفته: 2.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اخابر با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 120.76 م.ت و سرانه فروش 19.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.30. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:24:04؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 9.93 م.ت و سرانه فروش 13.35 م.ت .  
 • 10:23:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.47 ؛ 3روزه: 4.04 ؛ هفتگی: 4.44 ؛ دو هفته: 21.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.38 ؛ هفتگی: 0.16 ؛ دو هفته: 2.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:16؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.80 و سرانه خرید 118.93 م.ت و سرانه فروش 10.08 م.ت .  
 • 10:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.38 ؛ هفتگی: 0.16 ؛ دو هفته: 2.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.20 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.14 ؛ 3روزه: -40.29 ؛ هفتگی: -37.70 ؛ دو هفته: -28.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.35 ؛ 3روزه: -4.96 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -26.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:28؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 35.74 م.ت و سرانه فروش 17.89 م.ت .  
 • 10:21:28؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 6.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 26.74 م.ت و سرانه فروش 33.32 م.ت .  
 • 10:19:52؛ حجم مشکوک در نماد ويسا (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 11.80 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .  
 • 10:17:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -43.20 ؛ هفتگی: -26.79 ؛ دو هفته: -21.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -6.29 ؛ هفتگی: -5.93 ؛ دو هفته: -26.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 700 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.31 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.55 ؛ 3روزه: -5.81 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -12.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 700 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.31 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.38 ؛ 3روزه: -20.01 ؛ هفتگی: -29.71 ؛ دو هفته: -69.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-0.99) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.7 م.ت .  
 • 10:15:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.70 ؛ 3روزه: -10.33 ؛ هفتگی: -19.78 ؛ دو هفته: -25.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -12.14 ؛ هفتگی: -12.73 ؛ دو هفته: -10.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.36 ؛ 3روزه: -7.07 ؛ هفتگی: -12.77 ؛ دو هفته: -14.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.65 ؛ 3روزه: -46.36 ؛ هفتگی: 57.27 ؛ دو هفته: 61.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:25؛ حجم مشکوک در نماد خپويش (در آخرین قیمت %-0.31) با حجم 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 10.87 م.ت و سرانه فروش 12.85 م.ت .  
 • 10:14:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.59 ؛ 3روزه: -5.36 ؛ هفتگی: 12.80 ؛ دو هفته: 10.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 171 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 58 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.04 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.03 ؛ 3روزه: -10.33 ؛ هفتگی: -19.78 ؛ دو هفته: -25.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:19؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.13 و سرانه خرید 16.92 م.ت و سرانه فروش 1.52 م.ت .  
 • 10:12:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %1.83) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .  
 • 10:11:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.08 ؛ 3روزه: 2.53 ؛ هفتگی: 2.73 ؛ دو هفته: 3.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:29؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %3.58) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 13.32 م.ت و سرانه فروش 40.58 م.ت .  
 • 10:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.54 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.05 ؛ 3روزه: -40.29 ؛ هفتگی: -37.70 ؛ دو هفته: -28.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا با حجم 7.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 123.44 م.ت و سرانه فروش 120.70 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.02. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 27.96 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:10:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.06 ؛ 3روزه: 26.64 ؛ هفتگی: 9.22 ؛ دو هفته: -2.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 245 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 187 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.73 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:29؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 15.99 م.ت و سرانه فروش 13.38 م.ت .  
 • 10:09:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.00 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 239 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 185 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.57 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 522 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -7.76 ؛ هفتگی: -7.64 ؛ دو هفته: -42.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:15؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 49.36 م.ت و سرانه فروش 15.91 م.ت .  
 • 10:08:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 234 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 185 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.39 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:54؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 12.37 م.ت و سرانه فروش 19.27 م.ت .  
 • 10:05:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.57 ؛ 3روزه: -46.36 ؛ هفتگی: 57.27 ؛ دو هفته: 61.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 229 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 185 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.73 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.36 ؛ 3روزه: -20.01 ؛ هفتگی: -29.71 ؛ دو هفته: -69.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.35) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.0 م.ت .  
 • 10:03:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.34 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:11؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 12.09 م.ت و سرانه فروش 17.03 م.ت .  
 • 10:02:34؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خفناور با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.72 م.ت و سرانه فروش 15.81 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:02:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 166 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.96 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -14.19 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -22.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -5.36 ؛ هفتگی: 12.80 ؛ دو هفته: 10.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 182 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.31 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 733 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.04 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.12 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.37 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 24.99 ؛ دو هفته: -11.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -2.31 ؛ هفتگی: -1.12 ؛ دو هفته: 1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 182 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.91 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:25؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 29.78 م.ت و سرانه فروش 13.90 م.ت .  
 • 09:59:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %-1.25) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.8 م.ت .  
 • 09:59:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.16 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 212 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 182 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.69 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.81 و سرانه خرید 104.24 م.ت و سرانه فروش 10.63 م.ت .  
 • 09:58:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.00 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:30؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.10 و سرانه خرید 32.26 م.ت و سرانه فروش 7.86 م.ت .  
 • 09:58:22؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.40 و سرانه خرید 98.34 م.ت و سرانه فروش 10.46 م.ت .  
 • 09:58:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 677 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.09 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:11؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.08 و سرانه خرید 74.10 م.ت و سرانه فروش 10.46 م.ت .  
 • 09:57:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3592 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.59 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:58؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.56 و سرانه خرید 57.69 م.ت و سرانه فروش 10.38 م.ت .  
 • 09:57:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2451 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.45 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:25؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.18 و سرانه خرید 21.69 م.ت و سرانه فروش 1.94 م.ت .  
 • 09:56:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.32 ؛ 3روزه: -20.01 ؛ هفتگی: -29.71 ؛ دو هفته: -69.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1046 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.01 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: 0.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -19.05 ؛ هفتگی: -16.41 ؛ دو هفته: -43.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:25؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.03 و سرانه خرید 25.74 م.ت و سرانه فروش 8.50 م.ت .  
 • 09:55:23؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 23.93 م.ت و سرانه فروش 8.40 م.ت .  
 • 09:55:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -3.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.0 م.ت .  
 • 09:55:06؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.30 و سرانه خرید 36.10 م.ت و سرانه فروش 15.72 م.ت .  
 • 09:54:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.19 ؛ 3روزه: 18.08 ؛ هفتگی: 9.58 ؛ دو هفته: 123.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:22؛ حجم مشکوک در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 13.30 م.ت و سرانه فروش 29.04 م.ت .  
 • 09:54:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.19 ؛ 3روزه: 18.08 ؛ هفتگی: 9.58 ؛ دو هفته: 123.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.37) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 09:54:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شاروم با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.49 م.ت و سرانه فروش 4.42 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.99. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:53:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 53.53 م.ت و سرانه فروش 26.11 م.ت .  
 • 09:53:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 56.58 م.ت و سرانه فروش 26.11 م.ت .  
 • 09:53:29؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 58.90 م.ت و سرانه فروش 26.33 م.ت .  
 • 09:52:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -17.91 ؛ هفتگی: -28.25 ؛ دو هفته: -44.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.88 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.3 م.ت .  
 • 09:50:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.88 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 206 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 181 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.66 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:33؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %3.54) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 30.05 م.ت و سرانه فروش 21.58 م.ت .  
 • 09:50:15؛ حجم مشکوک در نماد ومعلم (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 12.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.95 و سرانه خرید 18.86 م.ت و سرانه فروش 4.77 م.ت .  
 • 09:50:13؛ حجم مشکوک در نماد ومعلم (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 12.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.95 و سرانه خرید 18.86 م.ت و سرانه فروش 4.77 م.ت .  
 • 09:49:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.06 ؛ 3روزه: 7.21 ؛ هفتگی: 14.12 ؛ دو هفته: 11.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: -40.29 ؛ هفتگی: -37.70 ؛ دو هفته: -28.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %3.86) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.7 م.ت و سرانه فروش 22.11 م.ت .  
 • 09:48:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 153 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.55 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %3.86) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.7 م.ت و سرانه فروش 22.11 م.ت .  
 • 09:47:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 413 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.78 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2509 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.80 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.56 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:51؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 14.68 م.ت و سرانه فروش 13.43 م.ت .  
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2509 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.80 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.56 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 181 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.57 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1798 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.38 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:02؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 29.08 م.ت و سرانه فروش 29.41 م.ت .  
 • 09:47:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1798 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.38 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 09:46:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 555 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -5.36 ؛ هفتگی: -4.07 ؛ دو هفته: -6.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 700 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 7.74 ؛ هفتگی: 2.11 ؛ دو هفته: -8.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 144 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.27 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1236 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -8.55 ؛ هفتگی: -16.54 ؛ دو هفته: -34.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -5.36 ؛ هفتگی: -4.07 ؛ دو هفته: -6.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %0.47) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.2 م.ت .  
 • 09:43:30؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 21.75 م.ت و سرانه فروش 18.71 م.ت .  
 • 09:42:55؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 9.56 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت .  
 • 09:42:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خپويش (در آخرین قیمت %-2.18) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 09:42:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: 7.21 ؛ هفتگی: 14.12 ؛ دو هفته: 11.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %1.34) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 09:40:47؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.41 و سرانه خرید 20.88 م.ت و سرانه فروش 8.66 م.ت .  
 • 09:40:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 374 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: 1.00 ؛ هفتگی: 1.00 ؛ دو هفته: 0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:37؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فگستر با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.88 م.ت و سرانه فروش 7.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:40:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.50 ؛ 3روزه: -46.36 ؛ هفتگی: 57.27 ؛ دو هفته: 61.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.46 ؛ 3روزه: -5.81 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -12.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:03؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %-1.84) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 16.20 م.ت و سرانه فروش 21.06 م.ت .  
 • 09:39:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.96 ؛ 3روزه: 2.53 ؛ هفتگی: 2.73 ؛ دو هفته: 3.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.17 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 24.99 ؛ دو هفته: -11.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 193 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 180 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.42 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 138 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.12 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:56؛ حجم مشکوک در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %1.31) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 16.56 م.ت و سرانه فروش 20.36 م.ت .  
 • 09:37:55؛ حجم مشکوک در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %1.31) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 16.56 م.ت و سرانه فروش 20.36 م.ت .  
 • 09:37:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.82) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.5 م.ت .  
 • 09:37:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -14.19 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -22.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.86 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لسرما با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 60.32 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:37:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.85 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 132 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.55 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ويسا (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .  
 • 09:36:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 129 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 360 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.38 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:59؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %-1.15) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 13.08 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .  
 • 09:35:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 380 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.85 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.7 م.ت .  
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -14.02 ؛ دو هفته: 13.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.45 ؛ 3روزه: 8.09 ؛ هفتگی: 8.09 ؛ دو هفته: 7.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:28؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.48 و سرانه خرید 19.78 م.ت و سرانه فروش 3.61 م.ت .  
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -14.02 ؛ دو هفته: 13.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.45 ؛ 3روزه: 8.09 ؛ هفتگی: 8.09 ؛ دو هفته: 7.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.46 و سرانه خرید 85.74 م.ت و سرانه فروش 13.28 م.ت .  
 • 09:34:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.87 ؛ 3روزه: -3.35 ؛ هفتگی: -4.48 ؛ دو هفته: -10.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.31 و سرانه خرید 70.43 م.ت و سرانه فروش 13.26 م.ت .  
 • 09:33:48؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %-4.91) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 9.82 م.ت و سرانه فروش 7.90 م.ت .  
 • 09:33:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 180 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 176 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.04 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.50 ؛ 3روزه: -40.29 ؛ هفتگی: -37.70 ؛ دو هفته: -28.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -5.35 ؛ هفتگی: -10.66 ؛ دو هفته: -15.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:14؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 26.44 م.ت و سرانه فروش 19.34 م.ت .  
 • 09:32:56؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %-0.80) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 9.36 م.ت و سرانه فروش 12.08 م.ت .  
 • 09:32:56؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 12.70 م.ت و سرانه فروش 9.32 م.ت .  
 • 09:32:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.77 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: -4.96 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -26.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:05؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.99 و سرانه خرید 17.08 م.ت و سرانه فروش 5.72 م.ت .  
 • 09:32:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.55 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.50 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:22؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 18.48 م.ت و سرانه فروش 14.00 م.ت .  
 • 09:30:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.42 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:44؛ حجم مشکوک در نماد آپ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 30.73 م.ت و سرانه فروش 15.71 م.ت .  
 • 09:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.86 ؛ 3روزه: -11.48 ؛ هفتگی: -19.62 ؛ دو هفته: -30.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.83 ؛ 3روزه: -36.20 ؛ هفتگی: -71.96 ؛ دو هفته: 172.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %3.98) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 21.06 م.ت و سرانه فروش 36.24 م.ت .  
 • 09:30:12؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 8.08 م.ت و سرانه فروش 5.08 م.ت .  
 • 09:30:11؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 8.09 م.ت و سرانه فروش 5.09 م.ت .  
 • 09:30:11؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 13.70 م.ت و سرانه فروش 17.03 م.ت .  
 • 09:30:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كمنگنز با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 172.08 م.ت و سرانه فروش 24.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.94. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:30:04؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.94 و سرانه خرید 172.08 م.ت و سرانه فروش 24.78 م.ت .  
 • 09:30:04؛ حجم مشکوک در نماد خپويش (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 12.10 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .  
 • 09:30:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كسرام با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.70 م.ت و سرانه فروش 16.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.82. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:30:00؛ حجم مشکوک در نماد خپويش (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 12.10 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .  
 • 09:30:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كسرام با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.70 م.ت و سرانه فروش 16.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.82. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 171 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 173 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.80 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 173 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.56 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.54 ؛ 3روزه: -37.22 ؛ هفتگی: -70.47 ؛ دو هفته: -18.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -5.26 ؛ هفتگی: -6.99 ؛ دو هفته: -10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -1.94 ؛ هفتگی: -2.38 ؛ دو هفته: -8.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: -46.36 ؛ هفتگی: 57.27 ؛ دو هفته: 61.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:24؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 73.53 م.ت و سرانه فروش 50.91 م.ت .  
 • 09:28:13؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 146.57 م.ت و سرانه فروش 183.18 م.ت .  
 • 09:27:54؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 21.78 م.ت و سرانه فروش 13.03 م.ت .  
 • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.02 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: 1.71 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.02 ؛ 3روزه: 69.65 ؛ هفتگی: 49.69 ؛ دو هفته: -142.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 62.33 م.ت و سرانه فروش 38.97 م.ت .  
 • 09:27:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 62.33 م.ت و سرانه فروش 38.97 م.ت .  
 • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.14 و سرانه خرید 48.23 م.ت و سرانه فروش 15.36 م.ت .  
 • 09:27:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاذين با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.23 م.ت و سرانه فروش 15.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.14. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:27:20؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 19.36 م.ت و سرانه فروش 22.08 م.ت .  
 • 09:27:10؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 49.27 م.ت و سرانه فروش 28.16 م.ت .  
 • 09:27:07؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-4.41) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 18.84 م.ت و سرانه فروش 29.30 م.ت .  
 • 09:27:07؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 35.29 م.ت و سرانه فروش 19.39 م.ت .  
 • 09:26:58؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.64) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.48 م.ت و سرانه فروش 15.04 م.ت .  
 • 09:26:31؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 20.56 م.ت و سرانه فروش 25.43 م.ت .  
 • 09:26:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.25 م.ت و سرانه فروش 16.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:26:29؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-0.44) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 12.76 م.ت .  
 • 09:26:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 211 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 275 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.97 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.25 م.ت و سرانه فروش 16.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:26:28؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.34 و سرانه خرید 130.31 م.ت و سرانه فروش 15.63 م.ت .  
 • 09:26:22؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 38.77 م.ت و سرانه فروش 15.42 م.ت .  
 • 09:26:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -14.02 ؛ دو هفته: 13.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -20.01 ؛ هفتگی: -29.71 ؛ دو هفته: -69.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -14.02 ؛ دو هفته: 13.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:09؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 204.07 م.ت و سرانه فروش 198.20 م.ت .  
 • 09:26:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 09:26:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 204.07 م.ت و سرانه فروش 198.20 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.03. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 27.96 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:25:52؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 31.14 م.ت و سرانه فروش 36.97 م.ت .  
 • 09:25:52؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 27.04 م.ت و سرانه فروش 21.19 م.ت .  
 • 09:25:51؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 31.14 م.ت و سرانه فروش 36.97 م.ت .  
 • 09:25:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 151.34 م.ت و سرانه فروش 91.36 م.ت .  
 • 09:25:39؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 151.34 م.ت و سرانه فروش 91.36 م.ت .  
 • 09:25:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.7 م.ت .  
 • 09:25:11؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 9.69 م.ت و سرانه فروش 8.12 م.ت .  
 • 09:24:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -12.95 ؛ هفتگی: 20.61 ؛ دو هفته: 38.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %0.80) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.1 م.ت .  
 • 09:23:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -43.20 ؛ هفتگی: -26.79 ؛ دو هفته: -21.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -1.97 ؛ هفتگی: -6.43 ؛ دو هفته: -6.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:40؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 21.51 م.ت و سرانه فروش 17.22 م.ت .  
 • 09:23:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %2.68) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.9 م.ت .  
 • 09:23:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قاسم با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.42 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.53. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:23:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.77) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.5 م.ت .  
 • 09:23:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.74 ؛ 3روزه: 55.31 ؛ هفتگی: 51.90 ؛ دو هفته: 61.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .  
 • 09:23:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: -6.78 ؛ هفتگی: -6.88 ؛ دو هفته: -8.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:55؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 11.85 م.ت و سرانه فروش 14.41 م.ت .  
 • 09:22:01؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 11.82 م.ت و سرانه فروش 32.71 م.ت .  
 • 09:22:01؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 16.91 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .  
 • 09:22:01؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 11.82 م.ت و سرانه فروش 32.71 م.ت .  
 • 09:21:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.83 م.ت و سرانه فروش 17.18 م.ت .  
 • 09:21:29؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %0.76) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 22.71 م.ت و سرانه فروش 11.48 م.ت .  
 • 09:20:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 5095 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.09 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -2.96 ؛ دو هفته: -12.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -5.81 ؛ هفتگی: -13.80 ؛ دو هفته: -12.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:44؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 77.81 م.ت و سرانه فروش 44.01 م.ت .  
 • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 9.42 م.ت و سرانه فروش 14.35 م.ت .  
 • 09:19:22؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %-3.93) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 10.80 م.ت و سرانه فروش 5.97 م.ت .  
 • 09:18:52؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-0.65) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 17.51 م.ت و سرانه فروش 12.83 م.ت .  
 • 09:18:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-2.04) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .  
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-1.67) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 33.00 م.ت و سرانه فروش 53.79 م.ت .  
 • 09:16:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 621 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.01 ؛ 3روزه: 26.64 ؛ هفتگی: 9.22 ؛ دو هفته: -2.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:31؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 10.78 م.ت و سرانه فروش 169.50 م.ت .  
 • 09:15:34؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 31.70 م.ت و سرانه فروش 19.85 م.ت .  
 • 09:15:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3402 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.40 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -2.96 ؛ دو هفته: -12.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %2.41) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.6 م.ت .  
 • 09:15:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1026 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -7.76 ؛ هفتگی: -7.64 ؛ دو هفته: -42.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1928 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.93 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -2.96 ؛ دو هفته: -12.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:06؛ حجم مشکوک در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 21.07 م.ت و سرانه فروش 30.60 م.ت .  
 • 09:14:55؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.16 و سرانه خرید 144.89 م.ت و سرانه فروش 23.53 م.ت .  
 • 09:14:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.18 ؛ 3روزه: 18.08 ؛ هفتگی: 9.58 ؛ دو هفته: 123.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكارون (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.58 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.65 ؛ دو هفته: -0.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:28؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 45.27 م.ت و سرانه فروش 78.82 م.ت .  
 • 09:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.06 ؛ هفتگی: 0.11 ؛ دو هفته: -0.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 45.27 م.ت و سرانه فروش 78.82 م.ت .  
 • 09:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.06 ؛ هفتگی: 0.11 ؛ دو هفته: -0.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:13؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 26.53 م.ت و سرانه فروش 19.14 م.ت .  
 • 09:14:09؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 17.97 م.ت و سرانه فروش 29.51 م.ت .  
 • 09:13:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.08 ؛ 3روزه: -3.35 ؛ هفتگی: -4.48 ؛ دو هفته: -10.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:52؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.46 و سرانه خرید 70.04 م.ت و سرانه فروش 15.70 م.ت .  
 • 09:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.46 ؛ 3روزه: -3.35 ؛ هفتگی: -4.48 ؛ دو هفته: -10.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:47؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 32.42 م.ت و سرانه فروش 16.74 م.ت .  
 • 09:13:44؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %3.58) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 69.57 م.ت و سرانه فروش 50.15 م.ت .  
 • 09:13:32؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 23.80 م.ت و سرانه فروش 56.86 م.ت .  
 • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: -11.66 ؛ هفتگی: -27.37 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:11؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 82.46 م.ت و سرانه فروش 37.93 م.ت .  
 • 09:13:01؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 31.74 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت .  
 • 09:13:00؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 31.74 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت .  
 • 09:12:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 156 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.49 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:56؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 28.49 م.ت و سرانه فروش 43.48 م.ت .  
 • 09:11:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1164 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.83 ؛ 3روزه: -7.07 ؛ هفتگی: -12.77 ؛ دو هفته: -14.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:12؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 19.43 م.ت و سرانه فروش 13.11 م.ت .  
 • 09:11:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 118 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.84 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:02؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 70.57 م.ت و سرانه فروش 49.33 م.ت .  
 • 09:10:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 212 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 123 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.90 ؛ 3روزه: 170.21 ؛ هفتگی: 172.14 ؛ دو هفته: 175.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 2.43 ؛ دو هفته: 2.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:31؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.39 و سرانه خرید 69.06 م.ت و سرانه فروش 20.37 م.ت .  
 • 09:10:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 7.21 ؛ هفتگی: 14.12 ؛ دو هفته: 11.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 898 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.72 ؛ 3روزه: 26.64 ؛ هفتگی: 9.22 ؛ دو هفته: -2.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 111 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.57 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.81 و سرانه خرید 144.01 م.ت و سرانه فروش 24.78 م.ت .  
 • 09:09:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 101 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.33 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بايكا (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.24 ؛ دو هفته: -0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.77 ؛ 3روزه: -3.35 ؛ هفتگی: -4.48 ؛ دو هفته: -10.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 145 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.47 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:09؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 47.39 م.ت و سرانه فروش 21.24 م.ت .  
 • 09:08:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 6.95 ؛ هفتگی: 37.36 ؛ دو هفته: 41.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: 0.04 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.27 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.24 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.20 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:16؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 126.65 م.ت و سرانه فروش 83.44 م.ت .  
 • 09:08:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 151 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 82 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.37 ؛ 3روزه: 170.21 ؛ هفتگی: 172.14 ؛ دو هفته: 175.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 61 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.02 ؛ 3روزه: 170.21 ؛ هفتگی: 172.14 ؛ دو هفته: 175.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: -0.62 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.51 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:54؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.36 و سرانه خرید 154.14 م.ت و سرانه فروش 28.77 م.ت .  
 • 09:07:51؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 21.96 م.ت و سرانه فروش 32.54 م.ت .  
 • 09:07:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.89 ؛ 3روزه: 170.21 ؛ هفتگی: 172.14 ؛ دو هفته: 175.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.04 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.80 و سرانه خرید 166.84 م.ت و سرانه فروش 28.77 م.ت .  
 • 09:07:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -9.20 ؛ هفتگی: 1.77 ؛ دو هفته: 1.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.59 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: 170.21 ؛ هفتگی: 172.14 ؛ دو هفته: 175.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:24؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.14 و سرانه خرید 29.56 م.ت و سرانه فروش 9.42 م.ت .  
 • 09:06:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.13 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:20؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 87.71 م.ت و سرانه فروش 34.18 م.ت .  
 • 09:06:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.56 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.93 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 24.99 ؛ دو هفته: -11.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.75 ؛ 3روزه: -104.01 ؛ هفتگی: -149.67 ؛ دو هفته: 148.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 46.38 ؛ هفتگی: 64.62 ؛ دو هفته: 38.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 170.21 ؛ هفتگی: 172.14 ؛ دو هفته: 175.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:57؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.37 و سرانه خرید 29.34 م.ت و سرانه فروش 8.70 م.ت .  
 • 09:03:51؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 42.11 م.ت و سرانه فروش 25.05 م.ت .  
 • 09:03:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 703 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 7.10 ؛ هفتگی: 12.37 ؛ دو هفته: 9.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:17؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 35.08 م.ت و سرانه فروش 27.38 م.ت .  
 • 09:02:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1766 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.77 ؛ 3روزه: -11.48 ؛ هفتگی: -19.62 ؛ دو هفته: -30.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: 1.59 ؛ هفتگی: 1.69 ؛ دو هفته: 2.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.96 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: 1.52 ؛ دو هفته: 1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:28؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 86.27 م.ت و سرانه فروش 115.75 م.ت .  
 • 09:02:28؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 24.28 و سرانه خرید 171.19 م.ت و سرانه فروش 7.05 م.ت .  
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 131.05 ؛ هفتگی: 131.82 ؛ دو هفته: 132.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:51؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 79.99 م.ت و سرانه فروش 36.28 م.ت .  
 • 09:01:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.83 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 0.46 ؛ هفتگی: 0.12 ؛ دو هفته: -0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %0.39) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 25.29 م.ت و سرانه فروش 247.44 م.ت .  
 • 09:01:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.43 ؛ 3روزه: 8.09 ؛ هفتگی: 8.09 ؛ دو هفته: 7.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.96 و سرانه خرید 178.49 م.ت و سرانه فروش 25.64 م.ت .  
 • 09:00:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.90 ؛ 3روزه: 3.33 ؛ هفتگی: 3.90 ؛ دو هفته: 4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.21 ؛ 3روزه: 170.21 ؛ هفتگی: 172.14 ؛ دو هفته: 175.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:36؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 32.48 م.ت و سرانه فروش 29.70 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 190.01 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 150.56 م.ت .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 33.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 118.87 م.ت .  
 • 3- نماد فزرين با ارزش صف خرید 27.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.91 م.ت .  
 • 4- نماد وشهر با ارزش صف خرید 25.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 57.81 م.ت .  
 • 5- نماد وسالت با ارزش صف خرید 24.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 57.06 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد گنگين با ارزش صف فروش 18.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 143.39 م.ت .  
 • 2- نماد سكارون با ارزش صف فروش 3.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.92 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد بتك با ارزش صف خرید 3.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 163.73 م.ت .  
 • 2- نماد توسن با ارزش صف خرید 7.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.61 م.ت .  
 • 3- نماد ورنا با ارزش صف خرید 190.01 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 150.56 م.ت .  
 • 4- نماد وكادو با ارزش صف خرید 13.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.45 م.ت .  
 • 5- نماد اخابر با ارزش صف خرید 8.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 146.69 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد گنگين با ارزش صف فروش 18.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 143.39 م.ت .  
 • 2- نماد سكارون با ارزش صف فروش 3.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.92 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 221.12 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 79.97 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 60.89 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 50.10 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 36.66 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -18.32 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -3.18 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با عرضه ی -1.90 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -1.59 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه سيمان، آهك و گچ با عرضه ی -0.77 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 489.72 میلیون سهم (7.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 238.33 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خبهمن با حجم معاملات 727.31 میلیون سهم (3.03 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 150.41 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شپلي با حجم معاملات 72.07 میلیون سهم (4.46 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 58.14 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كنور با حجم معاملات 17.93 میلیون سهم (4.95 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 35.57 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كيمياتك با حجم معاملات 11.80 میلیون سهم (4.73 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.33 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 62.07 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 58.15 میلیارد تومان و حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 57.46 میلیارد تومان و حجم 7.16 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 45.94 میلیارد تومان و حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 42.76 میلیارد تومان و حجم 1.1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 77.30 میلیارد تومان و حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبصادر با برآیند خروج پول درشت 16.90 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد كنور با برآیند خروج پول درشت 14.36 میلیارد تومان و حجم 4.95 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 8.38 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شپلي با برآیند خروج پول درشت 6.74 میلیارد تومان و حجم 4.46 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 214.92 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 128.52 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 39.45 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 37.41 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 26.16 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 21.41 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 11.09 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 6.67 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وشهر با ارزش صف خرید 7.57 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد حگردش با ارزش صف خرید 6.60 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد داوه با ارزش صف خرید 4.00 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد آبين با ارزش صف خرید 3.97 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وليز با ارزش صف خرید 3.00 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

شنبه، 27 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها