بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 24 فروردین 1401

1401-01-24 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
چهارشنبه، 24 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، چهارشنبه 24 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 489.72 میلیون سهم (7.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 238.33 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خبهمن با حجم معاملات 727.31 میلیون سهم (3.03 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 150.41 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شپلي با حجم معاملات 72.07 میلیون سهم (4.46 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 58.14 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كنور با حجم معاملات 17.93 میلیون سهم (4.95 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 35.57 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كيمياتك با حجم معاملات 11.80 میلیون سهم (4.73 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.33 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 62.07 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 58.15 میلیارد تومان و حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 57.46 میلیارد تومان و حجم 7.16 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 45.94 میلیارد تومان و حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 42.76 میلیارد تومان و حجم 1.1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 77.30 میلیارد تومان و حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبصادر با برآیند خروج پول درشت 16.90 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد كنور با برآیند خروج پول درشت 14.36 میلیارد تومان و حجم 4.95 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 8.38 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شپلي با برآیند خروج پول درشت 6.74 میلیارد تومان و حجم 4.46 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 214.92 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 128.52 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 39.45 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 37.41 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 26.16 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 21.41 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 11.09 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 6.67 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 811 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 457 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.94 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.76 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.7 م.ت .  
 • 12:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: -58.01 ؛ هفتگی: -71.97 ؛ دو هفته: -21.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.7 م.ت .  
 • 12:29:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 121 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.02 ؛ 3روزه: -59.21 ؛ هفتگی: -109.78 ؛ دو هفته: 167.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرود (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 677 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -1.03 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: -1.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 395 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.17 ؛ 3روزه: 3.10 ؛ هفتگی: 3.02 ؛ دو هفته: 3.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:24؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 15.35 م.ت و سرانه فروش 21.90 م.ت .  
 • 12:28:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .  
 • 12:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 71 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.13 ؛ 3روزه: -43.38 ؛ هفتگی: -48.84 ؛ دو هفته: -53.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: 10.24 ؛ هفتگی: 1.69 ؛ دو هفته: 42.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 71 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.13 ؛ 3روزه: -43.38 ؛ هفتگی: -48.84 ؛ دو هفته: -53.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: -0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.2 م.ت .  
 • 12:28:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.2 م.ت .  
 • 12:28:10؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 46.68 م.ت و سرانه فروش 24.00 م.ت .  
 • 12:27:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.64 ؛ دو هفته: -17.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.90 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.63 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -8.29 ؛ هفتگی: -10.74 ؛ دو هفته: -18.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.63 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 252 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 115 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.39 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 248 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 115 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.89 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -6.18 ؛ هفتگی: -6.84 ؛ دو هفته: -7.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.62 ؛ 3روزه: -2.05 ؛ هفتگی: -1.72 ؛ دو هفته: -3.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.65 ؛ 3روزه: -43.38 ؛ هفتگی: -48.84 ؛ دو هفته: -53.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -1.16 ؛ هفتگی: -3.30 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 111 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.31 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 363 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.27 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.10 ؛ 3روزه: -0.62 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: 0.57 ؛ دو هفته: 0.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زكوثر با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.04 م.ت و سرانه فروش 9.42 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.40. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:16:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: -12.19 ؛ هفتگی: -28.02 ؛ دو هفته: -17.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زكوثر با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.04 م.ت و سرانه فروش 9.42 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.40. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 338 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.74 ؛ 3روزه: -7.76 ؛ هفتگی: -9.03 ؛ دو هفته: -12.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 444 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.47 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 444 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 382 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.30 ؛ 3روزه: 1.52 ؛ هفتگی: 2.39 ؛ دو هفته: 5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.70 ؛ 3روزه: 0.96 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: 2.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.18 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 329 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 57.36 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 590 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 377 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 57.91 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 351 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.69 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1191 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: -6.61 ؛ هفتگی: -10.06 ؛ دو هفته: -15.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 590 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 377 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 57.91 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 351 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.69 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 880 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 431 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.77 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 852 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 428 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.97 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 429 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.29 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.96 ؛ 3روزه: 4.54 ؛ هفتگی: 11.47 ؛ دو هفته: 13.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 435 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.90 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 364 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 6.51 ؛ هفتگی: 11.03 ؛ دو هفته: 9.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 231 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.74 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:54؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 62.02 م.ت و سرانه فروش 29.18 م.ت .  
 • 12:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1056 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.87 ؛ 3روزه: -6.61 ؛ هفتگی: -10.06 ؛ دو هفته: -15.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ما با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.34 م.ت و سرانه فروش 17.64 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.55. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:07:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 335 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.51 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.74 ؛ 3روزه: -43.38 ؛ هفتگی: -48.84 ؛ دو هفته: -53.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.36 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:52؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.97) با حجم 5.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 12.03 م.ت و سرانه فروش 10.84 م.ت .  
 • 12:05:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 332 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.46 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 576 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 372 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.12 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.67 ؛ 3روزه: 1.87 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: 3.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 566 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 372 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.56 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 560 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 372 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 53.45 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 548 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 367 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 51.25 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 320 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 55.49 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 535 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 361 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.25 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 531 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 360 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.75 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -6.18 ؛ هفتگی: -6.84 ؛ دو هفته: -7.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 531 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 360 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.75 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 745 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.98 ؛ 3روزه: 0.96 ؛ هفتگی: 1.86 ؛ دو هفته: 1.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 523 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 357 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.65 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: 0.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 506 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 357 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.73 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:17؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 4.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 32.85 م.ت و سرانه فروش 42.17 م.ت .  
 • 12:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: 0.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 506 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 357 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.73 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 484 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 357 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.02 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 481 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 357 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.45 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -7.84 ؛ هفتگی: -14.16 ؛ دو هفته: -15.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:24؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 2.09 ؛ هفتگی: 1.12 ؛ دو هفته: 7.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.73 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.37 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:05؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-0.79) با حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 6.33 م.ت و سرانه فروش 14.65 م.ت .  
 • 11:59:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.83 ؛ 3روزه: 0.96 ؛ هفتگی: 1.86 ؛ دو هفته: 1.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 217 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.61 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غالبر با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.92 م.ت و سرانه فروش 17.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.69. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:58:13؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 36.76 م.ت و سرانه فروش 54.75 م.ت .  
 • 11:58:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 217 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.61 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غالبر با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.92 م.ت و سرانه فروش 17.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.69. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:56:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.04 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.72 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 316 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.48 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.51 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 212 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 102 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.41 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 1.60 ؛ دو هفته: 18.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 319 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.59 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.12 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.32 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.94 ؛ 3روزه: -23.18 ؛ هفتگی: -32.67 ؛ دو هفته: -72.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.32 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 212 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 102 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.01 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.93 ؛ 3روزه: -23.18 ؛ هفتگی: -32.67 ؛ دو هفته: -72.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 304 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.84 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكار (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -2.71 ؛ هفتگی: -2.60 ؛ دو هفته: -2.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.23 ؛ 3روزه: 11.52 ؛ هفتگی: 12.29 ؛ دو هفته: 11.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 1.51 ؛ دو هفته: 1.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:29؛ حجم مشکوک در نماد شليا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 27.44 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت .  
 • 11:42:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 299 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.43 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 288 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.91 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:11؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 76.30 م.ت و سرانه فروش 41.37 م.ت .  
 • 11:39:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %3.78) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 11:39:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.46 ؛ 3روزه: 1.87 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: 3.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كپشير با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.89 م.ت و سرانه فروش 22.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:36:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: -0.64 ؛ دو هفته: -0.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.74 ؛ 3روزه: 8.89 ؛ هفتگی: 5.18 ؛ دو هفته: 7.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 287 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.71 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:42؛ حجم مشکوک در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 25.84 م.ت و سرانه فروش 19.67 م.ت .  
 • 11:35:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 287 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.71 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.66 ؛ 3روزه: -43.38 ؛ هفتگی: -48.84 ؛ دو هفته: -53.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 202 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.64 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 443 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 336 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.89 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 439 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 336 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.46 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حفارس با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 70.22 م.ت و سرانه فروش 33.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:33:45؛ حجم مشکوک در نماد وساخت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 24.65 م.ت و سرانه فروش 28.35 م.ت .  
 • 11:33:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 717 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.02 ؛ 3روزه: -3.59 ؛ هفتگی: -4.03 ؛ دو هفته: -0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 430 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 336 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.45 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 420 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 336 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.25 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 415 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 336 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.01 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:26؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.26 م.ت و سرانه فروش 33.59 م.ت .  
 • 11:28:17؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 26.12 م.ت و سرانه فروش 31.73 م.ت .  
 • 11:27:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -4.21 ؛ هفتگی: -5.36 ؛ دو هفته: -4.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.37 ؛ 3روزه: 1.87 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: 3.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -3.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: -4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:58؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.96 م.ت و سرانه فروش 16.25 م.ت .  
 • 11:23:45؛ حجم مشکوک در نماد شگل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 15.31 م.ت و سرانه فروش 15.96 م.ت .  
 • 11:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 841 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.67 ؛ 3روزه: -2.31 ؛ هفتگی: -3.48 ؛ دو هفته: -4.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.28 ؛ 3روزه: 1.52 ؛ هفتگی: 2.39 ؛ دو هفته: 5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.82 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.79 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 1.60 ؛ دو هفته: 18.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 980 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.28 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:02؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.11 و سرانه خرید 76.58 م.ت و سرانه فروش 12.54 م.ت .  
 • 11:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.51 ؛ 3روزه: 5.35 ؛ هفتگی: -4.66 ؛ دو هفته: -6.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -16.50 ؛ هفتگی: -22.49 ؛ دو هفته: -29.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:50؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 16.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 34.33 م.ت و سرانه فروش 35.78 م.ت .  
 • 11:19:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 401 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 329 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.89 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -2.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 401 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 329 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.89 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 283 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.67 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 349 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.64 ؛ 3روزه: -7.76 ؛ هفتگی: -9.03 ؛ دو هفته: -12.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 283 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.67 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 799 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.54 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -2.23 ؛ دو هفته: -4.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.37 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 1126 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.61 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 705 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 274 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -81.51 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -2.27 ؛ هفتگی: -2.73 ؛ دو هفته: 0.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 1073 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.08 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.46 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 996 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.85 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 923 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.74 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: -1.02 ؛ دو هفته: -1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 276 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.63 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 854 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.74 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 699 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -80.34 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 673 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -74.26 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.99 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:39؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 24.75 م.ت و سرانه فروش 19.87 م.ت .  
 • 11:15:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 687 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: -2.31 ؛ هفتگی: -3.48 ؛ دو هفته: -4.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 652 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: -11.10 ؛ دو هفته: -15.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.36 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.95 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:33؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.01 و سرانه خرید 11.40 م.ت و سرانه فروش 2.84 م.ت .  
 • 11:13:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 270 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.59 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 459 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.57 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:22؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سمايه با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.47 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:11:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفنر (در آخرین قیمت %-2.19) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.3 م.ت .  
 • 11:10:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: 1.87 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: 3.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:35؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 17.24 م.ت و سرانه فروش 32.44 م.ت .  
 • 11:10:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارتا (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 1.08 ؛ هفتگی: 1.17 ؛ دو هفته: 1.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 6.37 ؛ دو هفته: 9.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.2 م.ت .  
 • 11:09:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.36 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -8.29 ؛ هفتگی: -10.74 ؛ دو هفته: -18.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 393 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 323 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.40 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سباقر (در آخرین قیمت %1.37) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.5 م.ت .  
 • 11:06:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.13 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 371 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 6.51 ؛ هفتگی: 11.03 ؛ دو هفته: 9.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:46؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 28.23 م.ت و سرانه فروش 56.30 م.ت .  
 • 11:04:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.75 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 840 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -0.93 ؛ دو هفته: -5.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.52 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.25 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 1.87 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: 3.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 488 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.00 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 474 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.12 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.06 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 262 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.27 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.75 ؛ 3روزه: 2.82 ؛ هفتگی: -11.77 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.66 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 661 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 259 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -72.86 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 656 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 259 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -70.81 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.59 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.66 ؛ 3روزه: 1.70 ؛ هفتگی: -2.03 ؛ دو هفته: -11.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.51 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:17؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %-1.97) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 40.77 م.ت و سرانه فروش 57.34 م.ت .  
 • 10:44:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 382 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 317 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.36 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:39؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %3.69) با حجم 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 12.76 م.ت و سرانه فروش 64.37 م.ت .  
 • 10:43:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.79 ؛ 3روزه: -8.06 ؛ هفتگی: -7.31 ؛ دو هفته: -15.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 378 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 317 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.32 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غالبر با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.97 م.ت و سرانه فروش 17.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.14. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:40:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 576 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 216 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -69.78 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -1.74 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -8.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 547 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 205 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -68.50 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.65 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.64 ؛ 3روزه: 2.82 ؛ هفتگی: -11.77 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: 0.91 ؛ هفتگی: -1.12 ؛ دو هفته: 17.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %1.69) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت .  
 • 10:38:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.50 ؛ دو هفته: -5.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.56 ؛ 3روزه: -14.42 ؛ هفتگی: -37.34 ؛ دو هفته: -38.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:08؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 25.52 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .  
 • 10:36:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 525 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 201 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -66.30 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:37؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 26.92 م.ت و سرانه فروش 19.95 م.ت .  
 • 10:34:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.04 ؛ 3روزه: 2.10 ؛ هفتگی: 1.92 ؛ دو هفته: -1.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:27؛ حجم مشکوک در نماد وساخت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 19.25 م.ت و سرانه فروش 15.58 م.ت .  
 • 10:34:17؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.49 و سرانه خرید 9.96 م.ت و سرانه فروش 2.22 م.ت .  
 • 10:34:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.23 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:53؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.84 و سرانه خرید 45.66 م.ت و سرانه فروش 7.82 م.ت .  
 • 10:33:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.05 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 513 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 201 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -63.14 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.97 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 507 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 201 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.26 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 494 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 201 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.45 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.49 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 481 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 201 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.45 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خبهمن با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.19 م.ت و سرانه فروش 29.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:32:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 221 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.66 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.06 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: 2.02 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.50 ؛ 3روزه: 2.82 ؛ هفتگی: -11.77 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.76 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: -2.39 ؛ دو هفته: 3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.06 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: 2.02 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 476 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 201 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.62 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.91 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.19 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.64 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 216 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.33 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -5.45 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -5.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.40 ؛ دو هفته: 0.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.40 ؛ دو هفته: 0.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1135 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 1.52 ؛ هفتگی: 2.39 ؛ دو هفته: 5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2180 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -1.11 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونفت با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.87 م.ت و سرانه فروش 16.86 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.89. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 469 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 198 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.26 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-3.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.13 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.73 ؛ 3روزه: 8.89 ؛ هفتگی: 5.18 ؛ دو هفته: 7.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: -2.49 ؛ دو هفته: 3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.88 م.ت و سرانه فروش 10.48 م.ت .  
 • 10:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.16 ؛ 3روزه: -8.06 ؛ هفتگی: -7.31 ؛ دو هفته: -15.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.88 م.ت و سرانه فروش 10.48 م.ت .  
 • 10:19:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 537 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.01 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.01 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.97 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.00 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:28؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 25.63 م.ت و سرانه فروش 23.34 م.ت .  
 • 10:18:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.00 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 251 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.08 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 285 بار با میانگین 111 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.32 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:26؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.93 و سرانه خرید 34.77 م.ت و سرانه فروش 5.86 م.ت .  
 • 10:14:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .  
 • 10:13:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.43 ؛ 3روزه: 8.89 ؛ هفتگی: 5.18 ؛ دو هفته: 7.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:04؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 15.60 م.ت و سرانه فروش 25.73 م.ت .  
 • 10:11:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -5.76 ؛ هفتگی: -18.66 ؛ دو هفته: -19.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 10.24 ؛ هفتگی: 1.69 ؛ دو هفته: 42.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.29 ؛ 3روزه: 1.70 ؛ هفتگی: -2.03 ؛ دو هفته: -11.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:24؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.09 و سرانه خرید 57.69 م.ت و سرانه فروش 11.33 م.ت .  
 • 10:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 1.70 ؛ هفتگی: -2.03 ؛ دو هفته: -11.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .  
 • 10:08:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.1 م.ت .  
 • 10:06:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.77 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.13 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 460 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 192 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.06 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:04؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %4.13) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 26.80 م.ت و سرانه فروش 17.94 م.ت .  
 • 10:04:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 212 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.23 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 198 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.60 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 10:02:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.49 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 10:01:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.48 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 492 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.90 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:27؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.59 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.95 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.32 ؛ 3روزه: 10.42 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 10.69 ؛ دو هفته: 3.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.78 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -2.23 ؛ دو هفته: -4.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خچرخش با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.40 م.ت و سرانه فروش 27.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:59:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.59 ؛ 3روزه: 0.97 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:56؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.12 م.ت و سرانه فروش 24.23 م.ت .  
 • 09:59:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشرين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:59:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.99 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -0.65 ؛ دو هفته: -0.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:49؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.95 م.ت و سرانه فروش 10.96 م.ت .  
 • 09:59:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 104 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.16 ؛ 3روزه: -4.19 ؛ هفتگی: -4.06 ؛ دو هفته: -4.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهرام (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.37 م.ت و سرانه فروش 13.40 م.ت .  
 • 09:58:40؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 27.11 م.ت و سرانه فروش 18.15 م.ت .  
 • 09:57:11؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 3.98 م.ت و سرانه فروش 25.22 م.ت .  
 • 09:56:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 148 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.07 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 190 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.53 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -3.59 ؛ هفتگی: -4.03 ؛ دو هفته: -0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: -8.06 ؛ هفتگی: -7.31 ؛ دو هفته: -15.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:21؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.02) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 78.47 م.ت و سرانه فروش 75.39 م.ت .  
 • 09:52:55؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 34.08 م.ت و سرانه فروش 49.45 م.ت .  
 • 09:52:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثتران با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.65 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:52:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 238 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.37 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:41؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 37.24 م.ت و سرانه فروش 21.48 م.ت .  
 • 09:51:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -4.45 ؛ هفتگی: -3.62 ؛ دو هفته: -5.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:21؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %0.72) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 9.61 م.ت و سرانه فروش 65.85 م.ت .  
 • 09:50:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 230 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.29 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.0 م.ت .  
 • 09:49:59؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.55) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 11.44 م.ت و سرانه فروش 12.48 م.ت .  
 • 09:48:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: 0.32 ؛ دو هفته: -0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:49؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 14.93 م.ت و سرانه فروش 20.60 م.ت .  
 • 09:47:42؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %3.69) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 25.31 م.ت و سرانه فروش 44.76 م.ت .  
 • 09:47:21؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 24.26 م.ت و سرانه فروش 26.25 م.ت .  
 • 09:46:21؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.49) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 12.73 م.ت و سرانه فروش 23.69 م.ت .  
 • 09:46:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: 7.23 ؛ هفتگی: 2.72 ؛ دو هفته: 1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:04؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 12.03 م.ت و سرانه فروش 14.47 م.ت .  
 • 09:46:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: 7.23 ؛ هفتگی: 2.72 ؛ دو هفته: 1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -8.06 ؛ هفتگی: -7.31 ؛ دو هفته: -15.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.51 ؛ 3روزه: 2.47 ؛ هفتگی: 3.26 ؛ دو هفته: 3.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.49 ؛ هفتگی: -0.29 ؛ دو هفته: 0.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:50؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.58 و سرانه خرید 24.66 م.ت و سرانه فروش 5.38 م.ت .  
 • 09:43:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.71 ؛ 3روزه: 2.10 ؛ هفتگی: 1.92 ؛ دو هفته: -1.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:49؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 32.78 م.ت و سرانه فروش 14.36 م.ت .  
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 48.36 م.ت و سرانه فروش 21.84 م.ت .  
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.97) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 3.93 م.ت و سرانه فروش 24.87 م.ت .  
 • 09:43:14؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %3.07) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 19.08 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .  
 • 09:43:14؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وشمال با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 3.93 م.ت و سرانه فروش 24.87 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.16. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:43:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -7.94 ؛ هفتگی: 1.67 ؛ دو هفته: 1.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.41 ؛ هفتگی: 1.07 ؛ دو هفته: 15.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -58.01 ؛ هفتگی: -71.97 ؛ دو هفته: -21.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:05؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 27.83 م.ت و سرانه فروش 20.51 م.ت .  
 • 09:41:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.53 ؛ 3روزه: -43.38 ؛ هفتگی: -48.84 ؛ دو هفته: -53.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 216 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.72 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: -5.86 ؛ دو هفته: -4.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .  
 • 09:41:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.4 م.ت .  
 • 09:41:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.8 م.ت .  
 • 09:41:22؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.37) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.73 م.ت و سرانه فروش 11.75 م.ت .  
 • 09:41:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.37) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 28.59 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت .  
 • 09:41:22؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.37) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.73 م.ت و سرانه فروش 11.75 م.ت .  
 • 09:41:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.08 ؛ 3روزه: -10.43 ؛ هفتگی: -11.59 ؛ دو هفته: -216.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 901 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.31 ؛ دو هفته: -2.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:14؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.71 م.ت و سرانه فروش 12.69 م.ت .  
 • 09:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 210 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.51 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:14؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.71 م.ت و سرانه فروش 12.69 م.ت .  
 • 09:40:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 200 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.68 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:42؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %-0.73) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 13.83 م.ت و سرانه فروش 15.81 م.ت .  
 • 09:40:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.42 ؛ 3روزه: -3.43 ؛ هفتگی: -3.73 ؛ دو هفته: -6.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.13 ؛ 3روزه: 11.52 ؛ هفتگی: 12.29 ؛ دو هفته: 11.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.51 ؛ 3روزه: 19.66 ؛ هفتگی: 13.44 ؛ دو هفته: -25.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:51؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 33.25 م.ت و سرانه فروش 25.42 م.ت .  
 • 09:39:42؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 30.32 م.ت و سرانه فروش 14.15 م.ت .  
 • 09:39:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 197 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.62 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 30.35 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .  
 • 09:39:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 729 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -0.93 ؛ دو هفته: -5.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.87 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.50 ؛ 3روزه: 2.47 ؛ هفتگی: 3.26 ؛ دو هفته: 3.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.62 و سرانه خرید 44.27 م.ت و سرانه فروش 7.88 م.ت .  
 • 09:38:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %3.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 7.23 ؛ هفتگی: 2.72 ؛ دو هفته: 1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:33؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 25.47 م.ت و سرانه فروش 19.10 م.ت .  
 • 09:37:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %1.31) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.8 م.ت .  
 • 09:37:32؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 25.47 م.ت و سرانه فروش 19.10 م.ت .  
 • 09:37:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %1.31) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.8 م.ت .  
 • 09:37:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 447 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 188 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.04 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.50 ؛ 3روزه: -14.42 ؛ هفتگی: -37.34 ؛ دو هفته: -38.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 441 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 188 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.01 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:14؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 9.40 م.ت و سرانه فروش 12.37 م.ت .  
 • 09:36:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.52 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 434 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 188 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.68 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.52 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -9.56 ؛ هفتگی: -12.59 ؛ دو هفته: -13.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:44؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.64 و سرانه خرید 51.50 م.ت و سرانه فروش 14.14 م.ت .  
 • 09:35:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 172 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.92 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:27؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %1.11) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 19.82 م.ت و سرانه فروش 21.46 م.ت .  
 • 09:35:14؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-4.84) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 5.65 م.ت و سرانه فروش 16.90 م.ت .  
 • 09:34:41؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 26.72 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .  
 • 09:34:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لوتوس با حجم 13.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.63 م.ت و سرانه فروش 45.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.88. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 123.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.53 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 169 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.47 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.00 ؛ 3روزه: -32.81 ؛ هفتگی: 7.55 ؛ دو هفته: 9.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.49 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 275 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.30 ؛ 3روزه: -45.23 ؛ هفتگی: -30.34 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:44؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.24 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: -29.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:39؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %-1.52) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 14.99 م.ت و سرانه فروش 6.60 م.ت .  
 • 09:30:55؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.12) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 31.31 م.ت و سرانه فروش 15.14 م.ت .  
 • 09:30:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.08 ؛ 3روزه: -10.43 ؛ هفتگی: -11.59 ؛ دو هفته: -216.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:19؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 30.00 م.ت و سرانه فروش 19.29 م.ت .  
 • 09:29:09؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %-1.67) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 20.21 م.ت و سرانه فروش 41.70 م.ت .  
 • 09:28:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -11.34 ؛ هفتگی: -13.63 ؛ دو هفته: -17.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %-0.38) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 14.67 م.ت و سرانه فروش 26.27 م.ت .  
 • 09:28:38؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 38.08 م.ت و سرانه فروش 58.75 م.ت .  
 • 09:27:52؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 10.69 م.ت و سرانه فروش 19.50 م.ت .  
 • 09:27:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.17 ؛ 3روزه: -43.38 ؛ هفتگی: -48.84 ؛ دو هفته: -53.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:19؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 9.04 م.ت و سرانه فروش 18.01 م.ت .  
 • 09:27:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.17 ؛ 3روزه: -43.38 ؛ هفتگی: -48.84 ؛ دو هفته: -53.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.50 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 414 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 188 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.59 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.35 و سرانه خرید 79.68 م.ت و سرانه فروش 18.30 م.ت .  
 • 09:26:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.87 ؛ 3روزه: 4.54 ؛ هفتگی: 11.47 ؛ دو هفته: 13.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -18.10 ؛ هفتگی: -26.43 ؛ دو هفته: -30.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .  
 • 09:25:08؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 23.41 م.ت و سرانه فروش 23.19 م.ت .  
 • 09:24:46؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 26.59 م.ت و سرانه فروش 17.55 م.ت .  
 • 09:24:38؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 26.86 م.ت و سرانه فروش 21.07 م.ت .  
 • 09:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 114 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.54 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: -13.62 ؛ هفتگی: -29.55 ؛ دو هفته: -34.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %-0.12) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.4 م.ت .  
 • 09:24:14؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 30.33 م.ت و سرانه فروش 19.50 م.ت .  
 • 09:24:12؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.43 و سرانه خرید 47.83 م.ت و سرانه فروش 5.07 م.ت .  
 • 09:24:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .  
 • 09:23:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.79 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:53؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %1.67) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 25.97 م.ت و سرانه فروش 18.71 م.ت .  
 • 09:23:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.79 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.41 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:48؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 48.73 م.ت و سرانه فروش 27.81 م.ت .  
 • 09:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.74 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 41.63 م.ت و سرانه فروش 17.51 م.ت .  
 • 09:23:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.09 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.22 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 98.21 ؛ هفتگی: -24.29 ؛ دو هفته: -3.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 4.54 ؛ هفتگی: 11.47 ؛ دو هفته: 13.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.13 ؛ 3روزه: -13.73 ؛ هفتگی: -28.06 ؛ دو هفته: 97.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.60 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:45؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.34) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 29.17 م.ت و سرانه فروش 41.14 م.ت .  
 • 09:22:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.78 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.49 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:29؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.88 و سرانه خرید 22.40 م.ت و سرانه فروش 4.59 م.ت .  
 • 09:22:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.4 م.ت .  
 • 09:22:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 73.06 ؛ هفتگی: 82.59 ؛ دو هفته: 142.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 401 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 188 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.84 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -30.04 ؛ هفتگی: -81.97 ؛ دو هفته: -114.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.35 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.86 ؛ 3روزه: 2.82 ؛ هفتگی: -11.77 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:34؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 9.68 م.ت و سرانه فروش 146.04 م.ت .  
 • 09:21:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كنور با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.75 م.ت و سرانه فروش 146.96 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.07. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:21:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 394 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 188 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.54 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:04؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 18.68 م.ت و سرانه فروش 21.93 م.ت .  
 • 09:21:03؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 13.68 م.ت .  
 • 09:20:53؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %2.31) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 22.38 م.ت و سرانه فروش 17.87 م.ت .  
 • 09:20:00؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 32.66 م.ت و سرانه فروش 22.07 م.ت .  
 • 09:19:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.61 ؛ 3روزه: 14.53 ؛ هفتگی: 19.92 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-1.74) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 16.49 م.ت و سرانه فروش 42.49 م.ت .  
 • 09:19:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.8 م.ت .  
 • 09:19:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -2.23 ؛ دو هفته: -4.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 34.46 م.ت و سرانه فروش 14.46 م.ت .  
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.50) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 28.46 م.ت و سرانه فروش 28.48 م.ت .  
 • 09:19:06؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 31.67 م.ت و سرانه فروش 36.19 م.ت .  
 • 09:18:54؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 85.13 م.ت و سرانه فروش 71.75 م.ت .  
 • 09:18:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.02 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: 2.02 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 22.10 م.ت و سرانه فروش 22.32 م.ت .  
 • 09:17:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -1.74 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -8.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولصنم (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.1 م.ت .  
 • 09:15:56؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 23.12 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت .  
 • 09:15:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 221 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.99 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.4 م.ت .  
 • 09:15:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1231 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1008 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.22 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: -14.42 ؛ هفتگی: -37.34 ؛ دو هفته: -38.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1231 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1008 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.22 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:21؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 31.47 م.ت و سرانه فروش 12.77 م.ت .  
 • 09:15:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1008 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.88 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:20؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.44 و سرانه خرید 57.40 م.ت و سرانه فروش 16.71 م.ت .  
 • 09:15:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1008 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.88 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 1016 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1008 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.19 ؛ 3روزه: 17.84 ؛ هفتگی: 11.67 ؛ دو هفته: -51.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.43 ؛ 3روزه: 19.66 ؛ هفتگی: 13.44 ؛ دو هفته: -25.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: -24.65 ؛ هفتگی: -35.95 ؛ دو هفته: -38.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 218 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.98 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.23 ؛ 3روزه: 19.66 ؛ هفتگی: 13.44 ؛ دو هفته: -25.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: 2.10 ؛ هفتگی: 1.92 ؛ دو هفته: -1.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: -1.41 ؛ هفتگی: -1.41 ؛ دو هفته: -2.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 0.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:41؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 18.17 م.ت و سرانه فروش 37.15 م.ت .  
 • 09:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 0.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: 2.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 9.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 37.54 م.ت و سرانه فروش 51.42 م.ت .  
 • 09:10:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.12 ؛ 3روزه: 11.52 ؛ هفتگی: 12.29 ؛ دو هفته: 11.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:47؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 18.46 م.ت و سرانه فروش 12.11 م.ت .  
 • 09:09:26؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 60.89 م.ت و سرانه فروش 41.24 م.ت .  
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-0.15) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 38.22 م.ت و سرانه فروش 23.55 م.ت .  
 • 09:08:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 214 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.86 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 185 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.98 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:45؛ حجم مشکوک در نماد كپرور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 24.93 م.ت و سرانه فروش 29.14 م.ت .  
 • 09:08:42؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %3.44) با حجم 4.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 25.88 م.ت و سرانه فروش 16.84 م.ت .  
 • 09:08:15؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.82 و سرانه خرید 131.11 م.ت و سرانه فروش 9.49 م.ت .  
 • 09:07:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.58 ؛ 3روزه: 2.82 ؛ هفتگی: -11.77 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %3.31) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 24.55 و سرانه خرید 149.50 م.ت و سرانه فروش 6.09 م.ت .  
 • 09:07:38؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 6.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 69.31 م.ت و سرانه فروش 63.73 م.ت .  
 • 09:07:31؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 10.75 م.ت و سرانه فروش 100.56 م.ت .  
 • 09:07:26؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 25.10 م.ت و سرانه فروش 16.45 م.ت .  
 • 09:06:43؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %0.82) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 103.23 م.ت و سرانه فروش 64.87 م.ت .  
 • 09:06:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.48 ؛ 3روزه: 4.38 ؛ هفتگی: 4.38 ؛ دو هفته: 3.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:18؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 9.37 م.ت و سرانه فروش 29.40 م.ت .  
 • 09:06:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 795 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 4.38 ؛ هفتگی: 4.38 ؛ دو هفته: 3.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 107 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.98 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:56؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.04) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 21.46 م.ت و سرانه فروش 22.57 م.ت .  
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.01 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.65 ؛ 3روزه: -59.21 ؛ هفتگی: -109.78 ؛ دو هفته: 167.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.44 و سرانه خرید 192.55 م.ت و سرانه فروش 10.44 م.ت .  
 • 09:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.82 ؛ 3روزه: 11.52 ؛ هفتگی: 12.29 ؛ دو هفته: 11.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:36؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.86) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 56.91 م.ت و سرانه فروش 71.11 م.ت .  
 • 09:05:28؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 10.54 م.ت و سرانه فروش 4.15 م.ت .  
 • 09:04:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1084 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 2.82 ؛ هفتگی: -11.77 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -1.41 ؛ هفتگی: -1.41 ؛ دو هفته: -2.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.69 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -1.41 ؛ هفتگی: -1.41 ؛ دو هفته: -2.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1054 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.62 ؛ هفتگی: 1.49 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.33 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.73 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.85 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.13 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 674 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.00 ؛ 3روزه: 117.62 ؛ هفتگی: 117.88 ؛ دو هفته: 118.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.34 ؛ 3روزه: -116.10 ؛ هفتگی: -72.26 ؛ دو هفته: 273.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 117 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -59.21 ؛ هفتگی: -109.78 ؛ دو هفته: 167.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -14.42 ؛ هفتگی: -37.34 ؛ دو هفته: -38.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 43.32 م.ت و سرانه فروش 18.26 م.ت .  
 • 09:02:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: -3.69 ؛ هفتگی: -7.55 ؛ دو هفته: -12.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -4.36 ؛ دو هفته: -6.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: -2.39 ؛ دو هفته: 3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.21 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -5.05 ؛ هفتگی: -6.40 ؛ دو هفته: -6.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:52؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-1.28) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 136.68 م.ت و سرانه فروش 56.25 م.ت .  
 • 09:01:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -4.21 ؛ هفتگی: -5.36 ؛ دو هفته: -4.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 8.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 66.35 م.ت و سرانه فروش 71.91 م.ت .  
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.93 و سرانه خرید 210.92 م.ت و سرانه فروش 53.61 م.ت .  
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 30.33 م.ت و سرانه فروش 24.45 م.ت .  
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 8.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 66.35 م.ت و سرانه فروش 71.91 م.ت .  
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 77.32 م.ت و سرانه فروش 79.16 م.ت .  
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 30.33 م.ت و سرانه فروش 24.45 م.ت .  
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 35.74 م.ت و سرانه فروش 144.47 م.ت .  
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 77.32 م.ت و سرانه فروش 79.16 م.ت .  
 • 09:01:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: 3.10 ؛ هفتگی: 3.02 ؛ دو هفته: 3.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 95.58 م.ت و سرانه فروش 38.55 م.ت .  
 • 09:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1036 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.24 ؛ هفتگی: -0.83 ؛ دو هفته: -1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.76 ؛ 3روزه: 117.62 ؛ هفتگی: 117.88 ؛ دو هفته: 118.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.43) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 52.62 م.ت و سرانه فروش 56.07 م.ت .  
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 95.58 م.ت و سرانه فروش 38.55 م.ت .  
 • 09:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.85 ؛ 3روزه: 114.53 ؛ هفتگی: 117.04 ؛ دو هفته: 117.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.86) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.23 و سرانه خرید 139.76 م.ت و سرانه فروش 43.23 م.ت .  
 • 09:00:44؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.86) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.23 و سرانه خرید 139.76 م.ت و سرانه فروش 43.23 م.ت .  
 • 09:00:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.55 ؛ 3روزه: -12.92 ؛ هفتگی: -16.17 ؛ دو هفته: -13.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وسالت با ارزش صف خرید 24.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.07 م.ت .  
 • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 22.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.02 م.ت .  
 • 3- نماد كيميا با ارزش صف خرید 20.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.22 م.ت .  
 • 4- نماد وشهر با ارزش صف خرید 18.83 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.19 م.ت .  
 • 5- نماد تليسه با ارزش صف خرید 17.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 48.02 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد خگستر با ارزش صف فروش 174.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 91.31 م.ت .  
 • 2- نماد خساپا با ارزش صف فروش 75.29 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 58.77 م.ت .  
 • 3- نماد خودرو با ارزش صف فروش 42.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.92 م.ت .  
 • 4- نماد وساپا با ارزش صف فروش 24.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 123.84 م.ت .  
 • 5- نماد وبصادر با ارزش صف فروش 22.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.09 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد ثمسكن با ارزش صف خرید 3.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 130.54 م.ت .  
 • 2- نماد نبروج با ارزش صف خرید 2.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.81 م.ت .  
 • 3- نماد ورنا با ارزش صف خرید 10.23 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.21 م.ت .  
 • 4- نماد فلات با ارزش صف خرید 4.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.67 م.ت .  
 • 5- نماد تكنو با ارزش صف خرید 13.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 77.40 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كدما با ارزش صف فروش 7.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 162.74 م.ت .  
 • 2- نماد گنگين با ارزش صف فروش 19.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.15 م.ت .  
 • 3- نماد ارفع با ارزش صف فروش 2.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.06 م.ت .  
 • 4- نماد وساپا با ارزش صف فروش 24.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 123.84 م.ت .  
 • 5- نماد سكارون با ارزش صف فروش 8.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 108.01 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 52.77 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 26.60 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 22.29 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه استخراج زغال سنگ با تقاضا ی 10.47 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه ساير واسطه گريهاي مالي با تقاضا ی 10.13 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با عرضه ی -275.04 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -18.04 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -15.72 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -13.44 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با عرضه ی -7.19 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 998.81 میلیون سهم (42.21 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 475.61 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 572.83 میلیون سهم (57.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 269.02 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ملت با حجم معاملات 373.28 میلیون سهم (9.62 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 55.76 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد مفاخر با حجم معاملات 7.74 میلیون سهم (2.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.79 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كهمدا با حجم معاملات 31.76 میلیون سهم (8.44 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.44 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 116.97 میلیارد تومان و حجم 57.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 84.97 میلیارد تومان و حجم 42.21 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند ورود پول درشت 29.76 میلیارد تومان و حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد مفاخر با برآیند ورود پول درشت 12.18 میلیارد تومان و حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 8.39 میلیارد تومان و حجم 0.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد تجلي با برآیند خروج پول درشت 65.42 میلیارد تومان و حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 48.12 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دارا يكم با برآیند خروج پول درشت 43.49 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 36.54 میلیارد تومان و حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 23.10 میلیارد تومان و حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 57.54 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 30.43 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 8.33 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 103.21 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 101.22 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 95.90 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 90.80 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 37.04 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وسپهر با ارزش صف خرید 12.09 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وشهر با ارزش صف خرید 8.96 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 8.42 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد سنير با ارزش صف خرید 7.92 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كطبس با ارزش صف خرید 6.89 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد نمرينو با ارزش صف خرید 5.92 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد آبين با ارزش صف خرید 5.47 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد داوه با ارزش صف خرید 4.81 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد كباده با ارزش صف خرید 3.53 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد تكنو با ارزش صف خرید 2.22 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 2.14 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

چهارشنبه، 24 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها