بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 6 اردیبهشت 1401

1401-02-06 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
سه شنبه، 6 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، سه شنبه 6 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد غشهداب با حجم معاملات 259.35 میلیون سهم (15.64 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 73.57 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد فاراك با حجم معاملات 392.36 میلیون سهم (4.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.27 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد تاپيكو با حجم معاملات 36.50 میلیون سهم (3.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.71 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد لپارس با حجم معاملات 5.28 میلیون سهم (3.73 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 60.90 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد دسانكو با حجم معاملات 39.27 میلیون سهم (12.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.70 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 84.08 میلیارد تومان و حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 44.12 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 34.65 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 29.03 میلیارد تومان و حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد غشهداب با برآیند ورود پول درشت 26.16 میلیارد تومان و حجم 15.64 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 31.21 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد فاراك با برآیند خروج پول درشت 29.31 میلیارد تومان و حجم 4.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دسانكو با برآیند خروج پول درشت 21.72 میلیارد تومان و حجم 12.23 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 11.85 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد رمپنا با برآیند خروج پول درشت 11.67 میلیارد تومان و حجم 2.1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 156.91 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 24.57 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 22.67 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 14.62 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند ورود پول درشت 8.30 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند خروج پول درشت 30.47 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 23.36 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 21.08 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 13.22 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند خروج پول درشت 12.24 میلیارد تومان . 
 • __________________________________________
 • 12:29:51؛ حجم مشکوک در نماد ساروم (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 4.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 34.04 م.ت و سرانه فروش 39.35 م.ت .  
 • 12:29:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 407 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -7.28 ؛ هفتگی: -9.19 ؛ دو هفته: -18.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %15.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: 0.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-2.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.45 ؛ 3روزه: 12.29 ؛ هفتگی: 24.64 ؛ دو هفته: 16.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 221 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 51 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.65 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %-3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: -3.05 ؛ دو هفته: -5.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 221 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 51 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.65 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.6 م.ت .  
 • 12:28:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 1.00 ؛ دو هفته: 1.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.6 م.ت .  
 • 12:28:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.22 ؛ 3روزه: -11.98 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:53؛ حجم مشکوک در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 16.13 م.ت و سرانه فروش 10.72 م.ت .  
 • 12:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -13.84 ؛ هفتگی: -1.06 ؛ دو هفته: -0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: -1.02 ؛ دو هفته: -4.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشهداب با حجم 15.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.85 م.ت و سرانه فروش 28.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.06. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 9.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 197 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.97 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 15.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %15.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.17 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: 0.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:31؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.04 و سرانه خرید 13.29 م.ت و سرانه فروش 3.29 م.ت .  
 • 12:25:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.53 ؛ 3روزه: -35.71 ؛ هفتگی: -45.95 ؛ دو هفته: -69.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 12:24:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 540 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 311 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.57 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -0.43 ؛ دو هفته: -0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:08؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 12.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 13.57 م.ت و سرانه فروش 32.58 م.ت .  
 • 12:24:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.20 ؛ 3روزه: -3.49 ؛ هفتگی: -4.56 ؛ دو هفته: -11.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.40 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 522 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 302 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.18 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.34 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.40 ؛ 3روزه: -4.03 ؛ هفتگی: 13.39 ؛ دو هفته: 9.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 834 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.69 ؛ 3روزه: 6.40 ؛ هفتگی: 8.27 ؛ دو هفته: 18.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد البرز با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 68.53 م.ت و سرانه فروش 36.54 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.88. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:21:31؛ حجم مشکوک در نماد دالبر (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 8.72 م.ت .  
 • 12:20:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -2.42 ؛ دو هفته: -2.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 512 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 302 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.15 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -2.02 ؛ هفتگی: -4.49 ؛ دو هفته: -1.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولراز با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.29 م.ت و سرانه فروش 41.86 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.56. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:19:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 4.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:19؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 20.81 م.ت و سرانه فروش 19.89 م.ت .  
 • 12:19:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 4.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 805 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.37 ؛ 3روزه: -5.22 ؛ هفتگی: -11.04 ؛ دو هفته: -16.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 12.53 ؛ دو هفته: 15.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.70 ؛ 3روزه: -2.58 ؛ هفتگی: 3.19 ؛ دو هفته: -4.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 12.53 ؛ دو هفته: 15.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.66 ؛ 3روزه: -3.10 ؛ هفتگی: -6.51 ؛ دو هفته: -6.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.50 ؛ 3روزه: -4.03 ؛ هفتگی: 13.39 ؛ دو هفته: 9.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 478 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 293 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.94 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %15.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: 0.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:39؛ حجم مشکوک در نماد دفرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 15.38 م.ت و سرانه فروش 8.32 م.ت .  
 • 12:16:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %15.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: 0.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -4.03 ؛ هفتگی: 13.39 ؛ دو هفته: 9.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %-2.15) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.1 م.ت .  
 • 12:15:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -9.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:52؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 10.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 46.26 م.ت و سرانه فروش 25.42 م.ت .  
 • 12:13:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.64 ؛ 3روزه: -11.44 ؛ هفتگی: -22.61 ؛ دو هفته: 45.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -2.58 ؛ هفتگی: 3.19 ؛ دو هفته: -4.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.6 م.ت .  
 • 12:11:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 444 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 269 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.36 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:25؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 24.22 م.ت و سرانه فروش 9.76 م.ت .  
 • 12:11:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: 1.23 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: -2.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -2.42 ؛ دو هفته: -2.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 437 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 269 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.26 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -6.92 ؛ دو هفته: -7.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 437 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 269 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.26 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.27 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 694 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: 5.47 ؛ دو هفته: 1.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 430 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 269 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.07 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.64 ؛ 3روزه: -5.19 ؛ هفتگی: -9.36 ؛ دو هفته: -16.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 11.61 ؛ هفتگی: 8.13 ؛ دو هفته: -9.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:34؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-1.09) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 23.65 م.ت و سرانه فروش 24.27 م.ت .  
 • 12:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.45 ؛ 3روزه: 8.64 ؛ هفتگی: 13.41 ؛ دو هفته: 8.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:23؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %-6.00) با حجم 6.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 14.25 م.ت و سرانه فروش 22.14 م.ت .  
 • 12:06:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 424 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 269 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.00 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.48 ؛ 3روزه: -0.25 ؛ هفتگی: 0.07 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.34 ؛ 3روزه: -4.93 ؛ هفتگی: -11.86 ؛ دو هفته: -19.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.26 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 9.42 ؛ دو هفته: 11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -4.93 ؛ هفتگی: -11.86 ؛ دو هفته: -19.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1226 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.58 ؛ 3روزه: -8.67 ؛ هفتگی: -16.78 ؛ دو هفته: -17.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.22 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 9.42 ؛ دو هفته: 11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.32 ؛ 3روزه: -3.39 ؛ هفتگی: -3.93 ؛ دو هفته: -1.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 950 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.26 ؛ 3روزه: -3.61 ؛ هفتگی: -12.98 ؛ دو هفته: -21.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 151 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 82 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.26 ؛ 3روزه: -19.84 ؛ هفتگی: -39.17 ؛ دو هفته: -87.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.90 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 19.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.63 ؛ 3روزه: -3.39 ؛ هفتگی: -3.93 ؛ دو هفته: -1.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:17؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.12 و سرانه خرید 52.87 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 12:03:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.25 ؛ هفتگی: 0.07 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.05 ؛ 3روزه: -11.98 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.62 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 988 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.64 ؛ 3روزه: 2.24 ؛ هفتگی: -9.84 ؛ دو هفته: -9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.62 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.15 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 2.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -7.14 ؛ هفتگی: -9.16 ؛ دو هفته: -15.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -3.39 ؛ هفتگی: -3.93 ؛ دو هفته: -1.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.97 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: -5.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 101 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.92 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 9.42 ؛ دو هفته: 11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.02 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: 1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 101 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.92 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 9.42 ؛ دو هفته: 11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.4 م.ت .  
 • 11:58:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.41 ؛ 3روزه: -3.19 ؛ هفتگی: -8.11 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:59؛ حجم مشکوک در نماد بايكا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 10.76 م.ت و سرانه فروش 63.99 م.ت .  
 • 11:56:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.49 ؛ 3روزه: -11.44 ؛ هفتگی: -22.61 ؛ دو هفته: 45.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %-6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -3.04 ؛ هفتگی: -3.04 ؛ دو هفته: -3.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %-0.32) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.9 م.ت .  
 • 11:56:33؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %-6.00) با حجم 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 11.12 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت .  
 • 11:56:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 412 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 262 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.88 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %-3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: 4.42 ؛ دو هفته: 3.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: -8.13 ؛ هفتگی: -16.11 ؛ دو هفته: -33.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 753 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: 1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 139 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 79 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.22 ؛ 3روزه: -19.84 ؛ هفتگی: -39.17 ؛ دو هفته: -87.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: 0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:12؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 8.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 8.55 م.ت و سرانه فروش 27.81 م.ت .  
 • 11:54:35؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 12.13 م.ت و سرانه فروش 17.54 م.ت .  
 • 11:54:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.12 ؛ 3روزه: -3.49 ؛ هفتگی: -4.56 ؛ دو هفته: -11.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد بايكا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 459 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -1.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.3 م.ت .  
 • 11:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 406 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 262 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.80 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 8.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 41.15 م.ت و سرانه فروش 20.40 م.ت .  
 • 11:52:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: 0.35 ؛ دو هفته: -3.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 200 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.59 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.67 ؛ 3روزه: -1.96 ؛ هفتگی: -1.92 ؛ دو هفته: -10.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 11:52:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.87 م.ت و سرانه فروش 16.25 م.ت .  
 • 11:49:43؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 6.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 36.23 م.ت و سرانه فروش 19.89 م.ت .  
 • 11:48:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.10 و سرانه خرید 76.98 م.ت و سرانه فروش 7.62 م.ت .  
 • 11:48:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.12 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: 0.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.07 ؛ 3روزه: 3.83 ؛ هفتگی: 5.26 ؛ دو هفته: -7.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.28 ؛ 3روزه: -3.19 ؛ هفتگی: -8.11 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.81 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: 1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 392 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 257 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.66 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.10 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 1.09 ؛ دو هفته: 1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %-1.09) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.7 م.ت .  
 • 11:44:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.29 ؛ 3روزه: -35.71 ؛ هفتگی: -45.95 ؛ دو هفته: -69.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2074 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 382 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.38 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: 2.24 ؛ هفتگی: 1.98 ؛ دو هفته: 2.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2354 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 382 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.80 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -3.19 ؛ هفتگی: -8.11 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: 1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.5 م.ت .  
 • 11:42:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.16 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -9.05 ؛ دو هفته: 2.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.92 ؛ 3روزه: -0.44 ؛ هفتگی: 3.00 ؛ دو هفته: -2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.80 ؛ 3روزه: -68.58 ؛ هفتگی: -72.62 ؛ دو هفته: -105.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.66 ؛ 3روزه: -0.44 ؛ هفتگی: 3.00 ؛ دو هفته: -2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 382 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 248 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.44 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.80 ؛ 3روزه: -0.44 ؛ هفتگی: 3.00 ؛ دو هفته: -2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: -2.79 ؛ هفتگی: -4.90 ؛ دو هفته: -8.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:32؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 29.99 م.ت و سرانه فروش 19.54 م.ت .  
 • 11:40:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.50 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -0.83 ؛ دو هفته: -0.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.50 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:27؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 17.09 م.ت و سرانه فروش 10.84 م.ت .  
 • 11:38:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: -3.49 ؛ هفتگی: -4.56 ؛ دو هفته: -11.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 471 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.98 ؛ 3روزه: -11.98 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -3.19 ؛ هفتگی: -8.11 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.34 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %-3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 839 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: 1.03 ؛ هفتگی: 0.80 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.36 ؛ 3روزه: -11.98 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:56؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.59 و سرانه خرید 15.94 م.ت و سرانه فروش 2.85 م.ت .  
 • 11:30:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: 0.23 ؛ دو هفته: -5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.05 ؛ 3روزه: -15.94 ؛ هفتگی: -15.48 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 318 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.44 ؛ 3روزه: -9.03 ؛ هفتگی: -18.15 ؛ دو هفته: 130.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.06 ؛ 3روزه: 3.83 ؛ هفتگی: 5.26 ؛ دو هفته: -7.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:49؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 13.68 م.ت .  
 • 11:28:49؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.77) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 16.38 م.ت و سرانه فروش 66.45 م.ت .  
 • 11:28:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %3.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 756 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 988 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -0.78 ؛ دو هفته: 0.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -2.45 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 950 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -3.61 ؛ هفتگی: -12.98 ؛ دو هفته: -21.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 536 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.03 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 6.20 ؛ هفتگی: 6.20 ؛ دو هفته: 7.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 4.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.83 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: -1.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -4.29 ؛ دو هفته: -4.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.99 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 536 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.96 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.99 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 12.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 46.21 م.ت و سرانه فروش 26.50 م.ت .  
 • 11:21:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.71 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:03؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 10.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 45.36 م.ت و سرانه فروش 26.60 م.ت .  
 • 11:20:48؛ حجم مشکوک در نماد ثشرق (در آخرین قیمت %2.58) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 28.53 م.ت و سرانه فروش 31.46 م.ت .  
 • 11:20:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.44 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت .  
 • 11:20:15؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.35) با حجم 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 18.36 م.ت و سرانه فروش 30.19 م.ت .  
 • 11:20:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.10 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.10 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:25؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-2.74) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 24.37 م.ت و سرانه فروش 23.23 م.ت .  
 • 11:18:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.9 م.ت .  
 • 11:18:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.55 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.9 م.ت .  
 • 11:17:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 7.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 34.25 م.ت و سرانه فروش 25.46 م.ت .  
 • 11:17:12؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 7.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 32.81 م.ت و سرانه فروش 25.42 م.ت .  
 • 11:17:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 32.67 م.ت و سرانه فروش 25.31 م.ت .  
 • 11:16:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.41 ؛ 3روزه: -0.36 ؛ هفتگی: -2.06 ؛ دو هفته: -1.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.87 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -2.41 ؛ دو هفته: -2.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 191 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.42 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:15؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 8.02 م.ت و سرانه فروش 30.20 م.ت .  
 • 11:12:49؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 29.85 م.ت و سرانه فروش 21.93 م.ت .  
 • 11:11:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 539 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 1.23 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: -2.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:01؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 7.50 م.ت و سرانه فروش 29.68 م.ت .  
 • 11:11:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 2.13 ؛ هفتگی: -4.07 ؛ دو هفته: -3.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.77 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.51 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: 1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:05؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 32.80 م.ت و سرانه فروش 14.73 م.ت .  
 • 11:06:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 31.39 م.ت و سرانه فروش 16.58 م.ت .  
 • 11:06:05؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 32.80 م.ت و سرانه فروش 14.73 م.ت .  
 • 11:06:05؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 31.39 م.ت و سرانه فروش 16.58 م.ت .  
 • 11:05:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خريخت با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.62 م.ت و سرانه فروش 13.71 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:05:17؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 8.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 29.21 م.ت و سرانه فروش 27.99 م.ت .  
 • 11:05:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.45 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگستر (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: -0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 198 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.15 ؛ 3روزه: -9.03 ؛ هفتگی: -18.15 ؛ دو هفته: 130.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:37؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.98 م.ت و سرانه فروش 23.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.51. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.88 ؛ 3روزه: -9.03 ؛ هفتگی: -18.15 ؛ دو هفته: 130.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %-0.26) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 24.69 م.ت و سرانه فروش 16.86 م.ت .  
 • 11:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.88 ؛ 3روزه: -9.03 ؛ هفتگی: -18.15 ؛ دو هفته: 130.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.33 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -5.14 ؛ دو هفته: -3.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:27؛ حجم مشکوک در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %-0.26) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 8.28 م.ت و سرانه فروش 15.08 م.ت .  
 • 11:02:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.44 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 169 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.22 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: 0.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:31؛ حجم مشکوک در نماد ساروم (در آخرین قیمت %2.50) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 31.09 م.ت و سرانه فروش 25.51 م.ت .  
 • 11:00:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 8.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.6 م.ت .  
 • 10:59:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 159 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.18 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 270 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 131 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.44 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.93 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.64 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.46 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 259 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 131 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.54 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 137 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 66 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.68 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.10 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.64 ؛ 3روزه: -5.19 ؛ هفتگی: -9.36 ؛ دو هفته: -16.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.10 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 101 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.32 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.63 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -2.50 ؛ هفتگی: -3.01 ؛ دو هفته: -11.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.59 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.40 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.68 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 220 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 131 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.02 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -2.50 ؛ هفتگی: -3.01 ؛ دو هفته: -11.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: -11.44 ؛ هفتگی: -22.61 ؛ دو هفته: 45.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:44؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.05) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 16.26 م.ت و سرانه فروش 27.51 م.ت .  
 • 10:54:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 218 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 131 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.43 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 2.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 27.41 م.ت و سرانه فروش 12.31 م.ت .  
 • 10:52:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.22 ؛ 3روزه: -11.98 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: -3.77 ؛ دو هفته: -4.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 23.45 م.ت و سرانه فروش 10.55 م.ت .  
 • 10:49:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.61 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.23 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -2.41 ؛ دو هفته: -2.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.78 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:23؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 18.16 م.ت و سرانه فروش 10.16 م.ت .  
 • 10:49:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.74 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %3.50) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 21.12 م.ت و سرانه فروش 12.04 م.ت .  
 • 10:49:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.40 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -2.41 ؛ دو هفته: -2.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -2.41 ؛ دو هفته: -2.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.43 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -2.41 ؛ دو هفته: -2.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد انار (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 568 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -0.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 537 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.82 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -2.79 ؛ هفتگی: -4.90 ؛ دو هفته: -8.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.80 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:12؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 17.07 م.ت و سرانه فروش 8.49 م.ت .  
 • 10:47:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.80 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سجام (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 5.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.2 م.ت .  
 • 10:46:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.96 ؛ 3روزه: -11.58 ؛ هفتگی: 24.94 ؛ دو هفته: 46.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سجام (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 5.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.2 م.ت .  
 • 10:46:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار (در آخرین قیمت %2.77) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.6 م.ت .  
 • 10:45:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %4.03) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 10:43:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.56 ؛ 3روزه: 43.23 ؛ هفتگی: 43.11 ؛ دو هفته: 45.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.73 ؛ 3روزه: -5.78 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -13.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.52 ؛ 3روزه: 12.29 ؛ هفتگی: 24.64 ؛ دو هفته: 16.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 117 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.07 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 183 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 117 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.16 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 632 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 299 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 86.27 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:13؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %-2.35) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.46 و سرانه خرید 14.42 م.ت و سرانه فروش 4.17 م.ت .  
 • 10:38:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.38 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 631 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 299 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 85.07 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 700 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -0.04 ؛ دو هفته: -5.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 162 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 117 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.22 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 98 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.78 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 9.42 ؛ دو هفته: 11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 1.71 ؛ هفتگی: 4.78 ؛ دو هفته: 5.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 117 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.22 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 364 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.78 ؛ 3روزه: -68.58 ؛ هفتگی: -72.62 ؛ دو هفته: -105.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.92 ؛ 3روزه: -6.90 ؛ هفتگی: -9.35 ؛ دو هفته: -17.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:42؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 8.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 14.37 م.ت و سرانه فروش 105.50 م.ت .  
 • 10:37:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.27 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 143 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 117 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.58 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:14؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-5.79) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 17.75 م.ت و سرانه فروش 22.82 م.ت .  
 • 10:37:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-5.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.80 ؛ 3روزه: 3.13 ؛ هفتگی: 3.95 ؛ دو هفته: 6.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسينا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1062 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 3.83 ؛ هفتگی: 5.26 ؛ دو هفته: -7.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.43 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:25؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 5.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 25.63 م.ت و سرانه فروش 36.48 م.ت .  
 • 10:34:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.61 ؛ دو هفته: -0.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.30 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:57؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 34.12 م.ت و سرانه فروش 22.05 م.ت .  
 • 10:31:17؛ حجم مشکوک در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 12.74 م.ت و سرانه فروش 20.15 م.ت .  
 • 10:31:12؛ حجم مشکوک در نماد حخزر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 27.99 م.ت و سرانه فروش 18.66 م.ت .  
 • 10:30:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.22 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:22؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %5.84) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 33.03 م.ت و سرانه فروش 20.67 م.ت .  
 • 10:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: 11.61 ؛ هفتگی: 8.13 ؛ دو هفته: -9.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.22 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.78 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:43؛ حجم مشکوک در نماد قتربت (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 9.94 م.ت و سرانه فروش 15.90 م.ت .  
 • 10:28:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زدشت با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 114.27 م.ت و سرانه فروش 22.79 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.01. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:28:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: 0.31 ؛ هفتگی: 0.31 ؛ دو هفته: 0.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:11؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.49 و سرانه خرید 104.64 م.ت و سرانه فروش 16.12 م.ت .  
 • 10:28:03؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 42.11 م.ت و سرانه فروش 17.94 م.ت .  
 • 10:27:57؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 42.11 م.ت و سرانه فروش 17.94 م.ت .  
 • 10:27:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.99 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: -1.73 ؛ دو هفته: -14.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:53؛ حجم مشکوک در نماد ومعلم (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.74 و سرانه خرید 51.68 م.ت و سرانه فروش 13.81 م.ت .  
 • 10:25:08؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.07) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 12.12 م.ت و سرانه فروش 9.19 م.ت .  
 • 10:25:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.80 ؛ دو هفته: -4.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 374 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 4.76 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: -34.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.46 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %-0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -4.04 ؛ دو هفته: 4.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 459 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.32 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:38؛ حجم مشکوک در نماد شتوكا (در آخرین قیمت %1.54) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 12.26 م.ت و سرانه فروش 11.33 م.ت .  
 • 10:23:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.07 ؛ 3روزه: -6.86 ؛ هفتگی: 18.63 ؛ دو هفته: 22.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.90 ؛ 3روزه: -9.03 ؛ هفتگی: -18.15 ؛ دو هفته: 130.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.89 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.31 ؛ 3روزه: -1.96 ؛ هفتگی: -1.92 ؛ دو هفته: -10.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 417 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.15 ؛ 3روزه: -68.58 ؛ هفتگی: -72.62 ؛ دو هفته: -105.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:18؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 22.31 م.ت و سرانه فروش 24.66 م.ت .  
 • 10:21:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 417 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.15 ؛ 3روزه: -68.58 ؛ هفتگی: -72.62 ؛ دو هفته: -105.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:08؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.62) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 29.59 م.ت و سرانه فروش 59.61 م.ت .  
 • 10:20:57؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %1.09) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 16.43 م.ت و سرانه فروش 21.22 م.ت .  
 • 10:20:57؛ حجم مشکوک در نماد ومعلم (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 43.25 م.ت و سرانه فروش 14.14 م.ت .  
 • 10:20:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.64 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:19؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 4.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 13.56 م.ت و سرانه فروش 77.25 م.ت .  
 • 10:19:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.86 ؛ 3روزه: -10.52 ؛ هفتگی: -3.85 ؛ دو هفته: 16.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.37 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -6.92 ؛ دو هفته: -7.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.29 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.71 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بنو با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.71 م.ت و سرانه فروش 15.44 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.34. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:16:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خريخت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.11 ؛ هفتگی: -0.02 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %5.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 618 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -0.90 ؛ هفتگی: -2.67 ؛ دو هفته: -2.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.66 ؛ 3روزه: -10.52 ؛ هفتگی: -3.85 ؛ دو هفته: 16.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:45؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 70.35 م.ت و سرانه فروش 27.71 م.ت .  
 • 10:15:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.21 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:44؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.38 و سرانه خرید 43.21 م.ت و سرانه فروش 9.86 م.ت .  
 • 10:13:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.14 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.57 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.61 ؛ دو هفته: -0.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-3.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 833 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -3.61 ؛ هفتگی: -12.98 ؛ دو هفته: -21.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 102 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.44 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 102 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.34 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.09 و سرانه خرید 88.38 م.ت و سرانه فروش 14.52 م.ت .  
 • 10:09:41؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %1.40) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 15.54 م.ت و سرانه فروش 17.59 م.ت .  
 • 10:09:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 351 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.45 ؛ 3روزه: -2.97 ؛ هفتگی: -4.24 ؛ دو هفته: -4.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.71 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:04؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %-1.80) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 9.72 م.ت و سرانه فروش 9.04 م.ت .  
 • 10:06:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.69 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 19.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.47 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.38 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كيسون با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 59.55 م.ت و سرانه فروش 47.42 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:06:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعلم (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.11 ؛ دو هفته: 1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:37؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %4.50) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 15.80 م.ت و سرانه فروش 17.47 م.ت .  
 • 10:05:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غديس با حجم 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 56.25 م.ت و سرانه فروش 58.51 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:05:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -4.15 ؛ هفتگی: -7.09 ؛ دو هفته: -4.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %1.85) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 10:04:21؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 7.42 م.ت و سرانه فروش 12.49 م.ت .  
 • 10:03:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.97 ؛ 3روزه: -2.82 ؛ هفتگی: -14.43 ؛ دو هفته: -3.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:36؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.64 م.ت و سرانه فروش 8.07 م.ت .  
 • 10:03:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 10:03:02؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 18.75 م.ت و سرانه فروش 10.58 م.ت .  
 • 10:01:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.08 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: -1.73 ؛ دو هفته: -14.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.82 ؛ 3روزه: -8.52 ؛ هفتگی: -68.68 ؛ دو هفته: -79.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.90 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1003 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -4.29 ؛ دو هفته: -4.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.95 و سرانه خرید 62.32 م.ت و سرانه فروش 10.47 م.ت .  
 • 10:00:29؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.95 و سرانه خرید 62.32 م.ت و سرانه فروش 10.47 م.ت .  
 • 10:00:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.44 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.49 ؛ 3روزه: -5.19 ؛ هفتگی: -9.36 ؛ دو هفته: -16.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:07؛ حجم مشکوک در نماد آسام (در آخرین قیمت %1.05) با حجم 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 3.77 م.ت و سرانه فروش 11.00 م.ت .  
 • 10:00:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 551 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.86 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:05؛ حجم مشکوک در نماد آسام (در آخرین قیمت %1.05) با حجم 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 3.77 م.ت و سرانه فروش 11.00 م.ت .  
 • 10:00:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 551 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.86 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.64 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.0 م.ت .  
 • 09:59:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 885 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.66 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1188 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:33؛ حجم مشکوک در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %-0.49) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 8.89 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت .  
 • 09:59:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1188 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: -1.96 ؛ هفتگی: -1.92 ؛ دو هفته: -10.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.37 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:05؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 18.04 م.ت و سرانه فروش 19.19 م.ت .  
 • 09:57:12؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %-1.55) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 10.59 م.ت و سرانه فروش 12.66 م.ت .  
 • 09:56:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 11.61 ؛ هفتگی: 8.13 ؛ دو هفته: -9.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 09:54:08؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 15.96 م.ت و سرانه فروش 68.59 م.ت .  
 • 09:54:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: 0.35 ؛ دو هفته: -3.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 622 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -0.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.48 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.22 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.58 ؛ 3روزه: 22.35 ؛ هفتگی: 47.96 ؛ دو هفته: 47.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.60 ؛ 3روزه: 2.55 ؛ هفتگی: 0.14 ؛ دو هفته: 0.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1143 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.28 ؛ 3روزه: -0.62 ؛ هفتگی: -1.80 ؛ دو هفته: -2.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.12 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: -1.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -3.33 ؛ هفتگی: -3.30 ؛ دو هفته: -7.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.12 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: -1.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:46؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 16.50 م.ت و سرانه فروش 23.10 م.ت .  
 • 09:51:46؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 23.69 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 09:51:20؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.72) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 11.30 م.ت و سرانه فروش 36.05 م.ت .  
 • 09:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.14 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 444 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 83.93 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:51؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.95 و سرانه خرید 82.71 م.ت و سرانه فروش 28.06 م.ت .  
 • 09:50:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 433 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 81.74 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: -1.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1133 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -1.70 ؛ هفتگی: -0.84 ؛ دو هفته: -5.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -11.44 ؛ هفتگی: -22.61 ؛ دو هفته: 45.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .  
 • 09:50:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -68.58 ؛ هفتگی: -72.62 ؛ دو هفته: -105.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 419 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 78.57 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.23 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.21 ؛ 3روزه: -11.98 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 2673 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.58 ؛ 3روزه: -8.67 ؛ هفتگی: -16.78 ؛ دو هفته: -17.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:53؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 30.37 م.ت و سرانه فروش 26.25 م.ت .  
 • 09:48:52؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-2.43) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 15.02 م.ت و سرانه فروش 23.26 م.ت .  
 • 09:48:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.0 م.ت .  
 • 09:48:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 410 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 76.19 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.75 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 12.53 ؛ دو هفته: 15.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 406 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 74.23 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد لطيف (در آخرین قیمت %1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 1.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %-3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: 2.20 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.55 ؛ 3روزه: -10.52 ؛ هفتگی: -3.85 ؛ دو هفته: 16.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:35؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.84 و سرانه خرید 17.65 م.ت و سرانه فروش 3.02 م.ت .  
 • 09:47:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 397 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 71.54 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.68 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.2 م.ت .  
 • 09:47:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 392 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 69.59 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 386 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 67.59 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: -10.52 ؛ هفتگی: -3.85 ؛ دو هفته: 16.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 906 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: 0.27 ؛ دو هفته: -2.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: -10.52 ؛ هفتگی: -3.85 ؛ دو هفته: 16.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.65 ؛ 3روزه: -8.52 ؛ هفتگی: -68.68 ؛ دو هفته: -79.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 381 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 66.42 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:27؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 8.32 م.ت و سرانه فروش 10.23 م.ت .  
 • 09:46:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.65 ؛ 3روزه: -8.52 ؛ هفتگی: -68.68 ؛ دو هفته: -79.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 381 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 66.42 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:25؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %3.42) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 12.50 م.ت و سرانه فروش 19.09 م.ت .  
 • 09:46:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -11.98 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -0.78 ؛ دو هفته: -4.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -0.46 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: -2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 376 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 65.16 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 371 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 63.65 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:34؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %4.19) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 25.87 م.ت و سرانه فروش 13.69 م.ت .  
 • 09:45:21؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %-3.75) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 11.64 م.ت و سرانه فروش 20.66 م.ت .  
 • 09:45:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 12.53 ؛ دو هفته: 15.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -10.52 ؛ هفتگی: -3.85 ؛ دو هفته: 16.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 366 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 61.25 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.40 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1036 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.07 ؛ 3روزه: -0.62 ؛ هفتگی: -1.80 ؛ دو هفته: -2.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:31؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 43.44 م.ت و سرانه فروش 20.95 م.ت .  
 • 09:44:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -16.62 ؛ هفتگی: -17.67 ؛ دو هفته: -15.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:25؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 41.03 م.ت و سرانه فروش 14.42 م.ت .  
 • 09:44:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -16.62 ؛ هفتگی: -17.67 ؛ دو هفته: -15.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %3.19) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.9 م.ت .  
 • 09:44:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.94 ؛ 3روزه: -4.03 ؛ هفتگی: 13.39 ؛ دو هفته: 9.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -8.13 ؛ هفتگی: -16.11 ؛ دو هفته: -33.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.94 ؛ 3روزه: -4.03 ؛ هفتگی: 13.39 ؛ دو هفته: 9.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.69 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:39؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.29) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 12.19 م.ت و سرانه فروش 39.83 م.ت .  
 • 09:43:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 360 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 60.19 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:20؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %-1.06) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.75 و سرانه خرید 8.73 م.ت و سرانه فروش 3.17 م.ت .  
 • 09:43:19؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 16.66 م.ت و سرانه فروش 19.38 م.ت .  
 • 09:43:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.42 ؛ 3روزه: 0.07 ؛ هفتگی: -0.23 ؛ دو هفته: -8.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.9 م.ت .  
 • 09:43:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: 0.06 ؛ هفتگی: 0.41 ؛ دو هفته: -0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 351 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.04 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.5 م.ت .  
 • 09:42:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.62 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.5 م.ت .  
 • 09:42:28؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 37.71 م.ت و سرانه فروش 24.14 م.ت .  
 • 09:42:26؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.91 و سرانه خرید 55.14 م.ت و سرانه فروش 14.11 م.ت .  
 • 09:42:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -6.76 ؛ دو هفته: -4.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.17 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 342 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.93 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:40؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 14.95 م.ت و سرانه فروش 18.94 م.ت .  
 • 09:41:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 333 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.03 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 2.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 09:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.62 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -2.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 09:40:54؛ حجم مشکوک در نماد خفنر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 26.64 م.ت و سرانه فروش 17.37 م.ت .  
 • 09:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.62 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -2.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.35 ؛ 3روزه: 43.23 ؛ هفتگی: 43.11 ؛ دو هفته: 45.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 09:40:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.16 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-0.66) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .  
 • 09:40:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.31) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.8 م.ت .  
 • 09:40:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 330 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.95 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 8.61 ؛ هفتگی: 10.05 ؛ دو هفته: 7.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:46؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 33.89 م.ت و سرانه فروش 24.46 م.ت .  
 • 09:39:45؛ حجم مشکوک در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %-2.61) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 21.01 م.ت .  
 • 09:39:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -15.94 ؛ هفتگی: -15.48 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.63 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 323 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 51.47 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.62 ؛ 3روزه: -4.03 ؛ هفتگی: 13.39 ؛ دو هفته: 9.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: 1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.62 ؛ 3روزه: -4.03 ؛ هفتگی: 13.39 ؛ دو هفته: 9.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 309 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.55 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:48؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.07) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 13.09 م.ت و سرانه فروش 28.50 م.ت .  
 • 09:38:35؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-2.01) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 11.87 م.ت و سرانه فروش 16.48 م.ت .  
 • 09:38:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 297 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.69 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -11.98 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.91 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 292 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.45 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 09:37:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پرديس (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.1 م.ت .  
 • 09:37:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 507 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.84 ؛ 3روزه: -9.87 ؛ هفتگی: -24.25 ؛ دو هفته: -8.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:33؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.74 م.ت و سرانه فروش 22.86 م.ت .  
 • 09:37:23؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 8.87 م.ت و سرانه فروش 16.02 م.ت .  
 • 09:36:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 281 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.32 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 250 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.66 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 235 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.42 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكار (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.66 م.ت و سرانه فروش 8.92 م.ت .  
 • 09:36:00؛ حجم مشکوک در نماد شفارا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 44.53 م.ت و سرانه فروش 46.91 م.ت .  
 • 09:36:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.95 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -8.52 ؛ هفتگی: -68.68 ؛ دو هفته: -79.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 199 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.78 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.69 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: 1.60 ؛ دو هفته: -0.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -0.60 ؛ هفتگی: -2.64 ؛ دو هفته: 1.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.55 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.89 ؛ 3روزه: -19.84 ؛ هفتگی: -39.17 ؛ دو هفته: -87.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 177 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.10 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.81 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -3.99 ؛ هفتگی: 1.35 ؛ دو هفته: -0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -0.04 ؛ دو هفته: -5.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 577 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -9.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: -3.80 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 107 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.44 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:57؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 23.90 م.ت و سرانه فروش 22.90 م.ت .  
 • 09:33:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.95 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.32 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.61 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: -1.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -11.61 ؛ هفتگی: -10.25 ؛ دو هفته: -9.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.77 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.52 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.37) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.7 م.ت .  
 • 09:32:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:32:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.38 ؛ 3روزه: 2.12 ؛ هفتگی: 25.39 ؛ دو هفته: 31.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:39؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 25.19 م.ت و سرانه فروش 9.00 م.ت .  
 • 09:32:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.48 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -6.86 ؛ هفتگی: 18.63 ؛ دو هفته: 22.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.06 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.00 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.98 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-1.80) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .  
 • 09:31:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.92 م.ت و سرانه فروش 26.54 م.ت .  
 • 09:31:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.63 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 19.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.43 ؛ 3روزه: -30.37 ؛ هفتگی: -35.36 ؛ دو هفته: -139.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:24؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %1.48) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 20.58 م.ت و سرانه فروش 16.40 م.ت .  
 • 09:31:15؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-3.13) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 10.66 م.ت و سرانه فروش 24.49 م.ت .  
 • 09:31:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: -1.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 19.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:09؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 35.18 م.ت و سرانه فروش 31.42 م.ت .  
 • 09:31:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 7.69 ؛ دو هفته: 19.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.78 ؛ 3روزه: 3.13 ؛ هفتگی: 3.95 ؛ دو هفته: 6.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.17 ؛ 3روزه: -19.84 ؛ هفتگی: -39.17 ؛ دو هفته: -87.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 101 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.47 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 3.13 ؛ هفتگی: 3.95 ؛ دو هفته: 6.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:34؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-5.93) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 16.18 م.ت و سرانه فروش 24.98 م.ت .  
 • 09:30:34؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %-0.76) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 12.25 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .  
 • 09:30:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.74 ؛ 3روزه: -9.03 ؛ هفتگی: -18.15 ؛ دو هفته: 130.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 18.86 م.ت و سرانه فروش 17.58 م.ت .  
 • 09:30:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.24 ؛ 3روزه: -19.84 ؛ هفتگی: -39.17 ؛ دو هفته: -87.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.0 م.ت .  
 • 09:30:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.0 م.ت .  
 • 09:29:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.31 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:59؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.2 م.ت و سرانه فروش 30.74 م.ت .  
 • 09:29:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفن (در آخرین قیمت %-0.56) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت .  
 • 09:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.72 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.9 م.ت .  
 • 09:29:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.66 ؛ 3روزه: 11.55 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 163.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.79 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -16.29 ؛ دو هفته: -29.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.13 ؛ 3روزه: 112.64 ؛ هفتگی: 135.17 ؛ دو هفته: 102.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:14؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %3.82) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 19.03 م.ت و سرانه فروش 31.76 م.ت .  
 • 09:29:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تابا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.0 م.ت .  
 • 09:28:48؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-4.79) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 20.77 م.ت و سرانه فروش 21.77 م.ت .  
 • 09:28:46؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 35.11 م.ت و سرانه فروش 29.01 م.ت .  
 • 09:28:41؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 14.22 م.ت و سرانه فروش 13.71 م.ت .  
 • 09:28:36؛ حجم مشکوک در نماد كاريس (در آخرین قیمت %0.91) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.40 و سرانه خرید 13.84 م.ت و سرانه فروش 4.07 م.ت .  
 • 09:28:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -16.29 ؛ دو هفته: -29.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:19؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 6.79 م.ت و سرانه فروش 10.21 م.ت .  
 • 09:28:04؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 3.08 م.ت و سرانه فروش 1.63 م.ت .  
 • 09:27:59؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 3.08 م.ت و سرانه فروش 1.63 م.ت .  
 • 09:27:52؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 19.57 م.ت و سرانه فروش 13.65 م.ت .  
 • 09:27:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.60 ؛ 3روزه: -9.03 ؛ هفتگی: -18.15 ؛ دو هفته: 130.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:46؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.62 و سرانه خرید 20.66 م.ت و سرانه فروش 4.47 م.ت .  
 • 09:27:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: -3.90 ؛ هفتگی: 1.59 ؛ دو هفته: 2.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:37؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %1.76) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 8.36 م.ت و سرانه فروش 5.17 م.ت .  
 • 09:27:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -0.36 ؛ هفتگی: -0.49 ؛ دو هفته: 1.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.09 ؛ 3روزه: 11.55 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 163.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:20؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 67.85 م.ت و سرانه فروش 43.08 م.ت .  
 • 09:27:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 18.65 م.ت و سرانه فروش 17.34 م.ت .  
 • 09:26:50؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 23.09 م.ت و سرانه فروش 24.90 م.ت .  
 • 09:26:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.5 م.ت .  
 • 09:26:35؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %2.01) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 32.16 م.ت و سرانه فروش 32.16 م.ت .  
 • 09:26:25؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %-2.60) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 10.02 م.ت و سرانه فروش 18.18 م.ت .  
 • 09:26:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.19 ؛ 3روزه: 11.55 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 163.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:49؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.02) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 13.25 م.ت و سرانه فروش 32.36 م.ت .  
 • 09:25:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قتربت (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.1 م.ت .  
 • 09:25:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -8.52 ؛ هفتگی: -68.68 ؛ دو هفته: -79.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قتربت (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.1 م.ت .  
 • 09:25:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 11.55 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 163.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.64 ؛ 3روزه: 0.34 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: -0.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 11.55 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 163.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:11؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 13.74 م.ت و سرانه فروش 5.66 م.ت .  
 • 09:25:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %3.14) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 09:25:09؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.49 و سرانه خرید 24.56 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .  
 • 09:25:04؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %3.61) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 39.98 م.ت و سرانه فروش 40.69 م.ت .  
 • 09:24:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 09:24:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.11 ؛ 3روزه: 11.55 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 163.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-0.31) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.9 م.ت .  
 • 09:24:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-3.73) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.7 م.ت .  
 • 09:24:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.69 ؛ 3روزه: -9.03 ؛ هفتگی: -18.15 ؛ دو هفته: 130.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:53؛ حجم مشکوک در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 27.43 م.ت و سرانه فروش 14.46 م.ت .  
 • 09:23:35؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 17.62 م.ت و سرانه فروش 16.96 م.ت .  
 • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 15.64 م.ت و سرانه فروش 36.31 م.ت .  
 • 09:23:19؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %3.72) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 36.09 م.ت و سرانه فروش 105.51 م.ت .  
 • 09:22:58؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 11.45 م.ت و سرانه فروش 8.78 م.ت .  
 • 09:22:51؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %5.89) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 37.42 م.ت و سرانه فروش 18.67 م.ت .  
 • 09:22:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 11.55 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 163.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:17؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %0.62) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 22.10 م.ت و سرانه فروش 64.76 م.ت .  
 • 09:22:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %1.45) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.23 و سرانه خرید 39.67 م.ت و سرانه فروش 12.27 م.ت .  
 • 09:21:50؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 35.22 م.ت و سرانه فروش 17.23 م.ت .  
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 13.20 م.ت و سرانه فروش 28.27 م.ت .  
 • 09:21:34؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 28.27 م.ت و سرانه فروش 17.71 م.ت .  
 • 09:21:07؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 22.64 م.ت و سرانه فروش 14.75 م.ت .  
 • 09:21:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.88 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.83 ؛ 3روزه: 112.94 ؛ هفتگی: 200.90 ؛ دو هفته: 243.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:42؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 75.37 م.ت و سرانه فروش 75.92 م.ت .  
 • 09:20:32؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.09 و سرانه خرید 32.06 م.ت و سرانه فروش 10.36 م.ت .  
 • 09:20:03؛ حجم مشکوک در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 73.54 م.ت و سرانه فروش 29.32 م.ت .  
 • 09:20:02؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.82 ؛ 3روزه: -79.72 ؛ هفتگی: -103.37 ؛ دو هفته: -92.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: 2.55 ؛ هفتگی: 0.14 ؛ دو هفته: 0.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: 2.24 ؛ هفتگی: 1.98 ؛ دو هفته: 2.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.37 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: -3.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.38 م.ت و سرانه فروش 16.50 م.ت .  
 • 09:19:14؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 51.21 م.ت و سرانه فروش 31.71 م.ت .  
 • 09:18:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %1.13) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.8 م.ت .  
 • 09:18:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.14 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -9.05 ؛ دو هفته: 2.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:20؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 37.78 م.ت و سرانه فروش 15.96 م.ت .  
 • 09:18:15؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %2.58) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 15.11 م.ت و سرانه فروش 24.38 م.ت .  
 • 09:18:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 537 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -9.05 ؛ دو هفته: 2.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:51؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 114.22 م.ت و سرانه فروش 39.16 م.ت .  
 • 09:17:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غديس با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 114.22 م.ت و سرانه فروش 39.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.92. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:17:47؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.63 و سرانه خرید 85.95 م.ت و سرانه فروش 18.55 م.ت .  
 • 09:17:17؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 118.01 م.ت و سرانه فروش 76.59 م.ت .  
 • 09:17:15؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-4.30) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 14.86 م.ت و سرانه فروش 15.25 م.ت .  
 • 09:16:57؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.94 و سرانه خرید 78.43 م.ت و سرانه فروش 26.67 م.ت .  
 • 09:16:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 2.26 ؛ هفتگی: 0.94 ؛ دو هفته: -1.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -68.58 ؛ هفتگی: -72.62 ؛ دو هفته: -105.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:28؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 38.71 م.ت و سرانه فروش 37.60 م.ت .  
 • 09:16:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.7 م.ت .  
 • 09:16:20؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.17 و سرانه خرید 73.57 م.ت و سرانه فروش 17.63 م.ت .  
 • 09:16:12؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %-0.62) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 13.25 م.ت و سرانه فروش 21.46 م.ت .  
 • 09:16:10؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 9.85 م.ت و سرانه فروش 7.34 م.ت .  
 • 09:16:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 2.55 ؛ هفتگی: 0.14 ؛ دو هفته: 0.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -0.78 ؛ دو هفته: -4.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: -0.08 ؛ دو هفته: -15.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -0.78 ؛ دو هفته: -4.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:11؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 16.52 م.ت و سرانه فروش 24.05 م.ت .  
 • 09:15:11؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %0.72) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 12.81 م.ت و سرانه فروش 19.70 م.ت .  
 • 09:15:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 9560 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.45 ؛ 3روزه: -8.67 ؛ هفتگی: -16.78 ؛ دو هفته: -17.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.21 ؛ 3روزه: 43.23 ؛ هفتگی: 43.11 ؛ دو هفته: 45.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:02؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.30 و سرانه خرید 25.65 م.ت و سرانه فروش 11.13 م.ت .  
 • 09:15:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .  
 • 09:14:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -1.96 ؛ هفتگی: -1.92 ؛ دو هفته: -10.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:40؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 22.92 م.ت و سرانه فروش 15.53 م.ت .  
 • 09:14:40؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.48 م.ت و سرانه فروش 17.47 م.ت .  
 • 09:13:45؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 62.98 م.ت و سرانه فروش 22.11 م.ت .  
 • 09:13:42؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 22.83 م.ت و سرانه فروش 28.85 م.ت .  
 • 09:13:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.38 ؛ 3روزه: 11.55 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 163.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:31؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.59 و سرانه خرید 18.84 م.ت و سرانه فروش 5.25 م.ت .  
 • 09:13:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: -3.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:20؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 21.89 م.ت و سرانه فروش 26.00 م.ت .  
 • 09:12:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 5651 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: 0.27 ؛ دو هفته: -2.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:01؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.22 و سرانه خرید 24.15 م.ت و سرانه فروش 7.51 م.ت .  
 • 09:12:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 5651 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: 0.27 ؛ دو هفته: -2.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.90 ؛ 3روزه: 82.22 ؛ هفتگی: 76.26 ؛ دو هفته: -97.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:48؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 23.88 م.ت و سرانه فروش 18.57 م.ت .  
 • 09:11:23؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 46.66 و سرانه خرید 327.12 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .  
 • 09:11:02؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 14.35 م.ت و سرانه فروش 18.55 م.ت .  
 • 09:10:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 2.24 ؛ هفتگی: 1.98 ؛ دو هفته: 2.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:40؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 16.96 م.ت و سرانه فروش 24.71 م.ت .  
 • 09:09:07؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 15.93 م.ت و سرانه فروش 13.94 م.ت .  
 • 09:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.41 ؛ 3روزه: 6.54 ؛ هفتگی: 4.57 ؛ دو هفته: -2.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:48؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 21.55 م.ت .  
 • 09:08:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.83 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 9.42 ؛ دو هفته: 11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:35؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 74.87 م.ت و سرانه فروش 22.75 م.ت .  
 • 09:08:23؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 28.94 م.ت و سرانه فروش 31.78 م.ت .  
 • 09:08:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: 2.24 ؛ هفتگی: -9.84 ؛ دو هفته: -9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:50؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %-1.22) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 9.35 م.ت و سرانه فروش 21.73 م.ت .  
 • 09:07:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 572 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -1.70 ؛ هفتگی: -0.84 ؛ دو هفته: -5.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:45؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 46.69 م.ت و سرانه فروش 24.34 م.ت .  
 • 09:06:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 4.14 ؛ هفتگی: 2.36 ؛ دو هفته: 2.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:26؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 36.24 م.ت و سرانه فروش 12.07 م.ت .  
 • 09:05:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 1.32 ؛ هفتگی: 5.39 ؛ دو هفته: 8.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:28؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 88.07 م.ت و سرانه فروش 54.81 م.ت .  
 • 09:04:17؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 19.12 م.ت و سرانه فروش 51.03 م.ت .  
 • 09:04:13؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 114.38 م.ت و سرانه فروش 62.74 م.ت .  
 • 09:04:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.82 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:14؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 17.43 م.ت و سرانه فروش 43.73 م.ت .  
 • 09:02:45؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %3.35) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 15.53 م.ت و سرانه فروش 24.39 م.ت .  
 • 09:02:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجوش (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1005 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.55 ؛ 3روزه: 16.74 ؛ هفتگی: 15.72 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:44؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 14.17 م.ت و سرانه فروش 39.39 م.ت .  
 • 09:01:43؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 29.30 م.ت و سرانه فروش 86.85 م.ت .  
 • 09:01:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %4.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.52 ؛ 3روزه: 0.34 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: -0.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %3.28) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 47.97 م.ت و سرانه فروش 329.57 م.ت .  
 • 09:01:29؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 47.97 م.ت و سرانه فروش 329.57 م.ت .  
 • 09:01:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.03 ؛ 3روزه: 43.23 ؛ هفتگی: 43.11 ؛ دو هفته: 45.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:28؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-1.95) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 59.75 م.ت و سرانه فروش 28.63 م.ت .  
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.71 و سرانه خرید 63.21 م.ت و سرانه فروش 17.06 م.ت .  
 • 09:01:08؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.61 و سرانه خرید 198.86 م.ت و سرانه فروش 43.12 م.ت .  
 • 09:01:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.71 ؛ 3روزه: 40.75 ؛ هفتگی: 46.57 ؛ دو هفته: 46.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.32) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 156.23 م.ت و سرانه فروش 81.80 م.ت .  
 • 09:01:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.72 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 9.42 ؛ دو هفته: 11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.86 و سرانه خرید 146.49 م.ت و سرانه فروش 51.28 م.ت .  
 • 09:00:59؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 29.60 م.ت و سرانه فروش 96.22 م.ت .  
 • 09:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.52 ؛ 3روزه: -0.23 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: 0.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 82.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.02 م.ت .  
 • 2- نماد وصنعت با ارزش صف خرید 69.47 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.26 م.ت .  
 • 3- نماد فزر با ارزش صف خرید 61.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 154.12 م.ت .  
 • 4- نماد خاور با ارزش صف خرید 53.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 31.94 م.ت .  
 • 5- نماد ثاميد با ارزش صف خرید 50.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 46.25 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 14.01 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 583.80 م.ت .  
 • 2- نماد فلوله با ارزش صف فروش 6.23 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 31.33 م.ت .  
 • 3- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.76 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد دكپسول با ارزش صف خرید 10.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 405.69 م.ت .  
 • 2- نماد شمواد با ارزش صف خرید 3.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 227.41 م.ت .  
 • 3- نماد فزر با ارزش صف خرید 61.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 154.12 م.ت .  
 • 4- نماد گكيش با ارزش صف خرید 12.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.86 م.ت .  
 • 5- نماد پلوله با ارزش صف خرید 6.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.04 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 14.01 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 583.80 م.ت .  
 • 2- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.76 م.ت .  
 • 3- نماد فلوله با ارزش صف فروش 6.23 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 31.33 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 149.26 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 104.83 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 95.72 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه ساخت محصولات فلزي با تقاضا ی 73.63 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با تقاضا ی 61.59 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -13.55 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1.59 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه محصولات كاغذي با عرضه ی -0.75 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -0.45 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه اطلاعات و ارتباطات با عرضه ی -0.43 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد فزر با حجم معاملات 52.22 میلیون سهم (7.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 153.66 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد فاراك با حجم معاملات 442.38 میلیون سهم (7.21 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 70.15 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد رمپنا با حجم معاملات 38.61 میلیون سهم (4.52 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 68.01 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد بترانس با حجم معاملات 191.81 میلیون سهم (2.85 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 42.45 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سنير با حجم معاملات 12.00 میلیون سهم (5.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 42.16 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد فاراك با برآیند ورود پول درشت 42.85 میلیارد تومان و حجم 7.21 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 42.78 میلیارد تومان و حجم 7.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 34.27 میلیارد تومان و حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد رمپنا با برآیند ورود پول درشت 17.04 میلیارد تومان و حجم 4.52 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 16.08 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 66.93 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 19.07 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 16.54 میلیارد تومان و حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد واميد با برآیند خروج پول درشت 16.35 میلیارد تومان و حجم 10.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 13.29 میلیارد تومان و حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند ورود پول درشت 40.41 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 39.86 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 18.93 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند ورود پول درشت 14.92 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 14.59 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 56.53 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 24.24 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 12.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 12.62 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 12.22 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 51.34 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ثرود با ارزش صف خرید 23.38 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وصنعت با ارزش صف خرید 15.79 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد فتوسا با ارزش صف خرید 14.57 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كصدف با ارزش صف خرید 7.97 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد گكيش با ارزش صف خرید 7.39 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فسازان با ارزش صف خرید 6.53 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد فجوش با ارزش صف خرید 6.28 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد فلات با ارزش صف خرید 5.84 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وسنا با ارزش صف خرید 4.58 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1.23 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

سه شنبه، 6 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها