بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 5 اردیبهشت 1401

1401-02-05 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
دوشنبه، 5 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، دوشنبه 5 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد فزر با حجم معاملات 52.22 میلیون سهم (7.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 153.66 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد فاراك با حجم معاملات 442.38 میلیون سهم (7.21 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 70.15 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد رمپنا با حجم معاملات 38.61 میلیون سهم (4.52 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 68.01 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد بترانس با حجم معاملات 191.81 میلیون سهم (2.85 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 42.45 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سنير با حجم معاملات 12.00 میلیون سهم (5.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 42.16 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد فاراك با برآیند ورود پول درشت 42.85 میلیارد تومان و حجم 7.21 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 42.78 میلیارد تومان و حجم 7.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 34.27 میلیارد تومان و حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد رمپنا با برآیند ورود پول درشت 17.04 میلیارد تومان و حجم 4.52 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 16.08 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 66.93 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 19.07 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 16.54 میلیارد تومان و حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد واميد با برآیند خروج پول درشت 16.35 میلیارد تومان و حجم 10.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 13.29 میلیارد تومان و حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند ورود پول درشت 40.41 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 39.86 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 18.93 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند ورود پول درشت 14.92 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 14.59 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 56.53 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 24.24 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 12.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 12.62 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 12.22 میلیارد تومان . 
 • ______________________
 • 12:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.51 ؛ 3روزه: -7.00 ؛ هفتگی: -68.33 ؛ دو هفته: -81.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:30؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 36.15 م.ت و سرانه فروش 24.54 م.ت .  
 • 12:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 452 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.10 ؛ 3روزه: -6.79 ؛ هفتگی: -6.15 ؛ دو هفته: -10.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.17 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: -1.90 ؛ دو هفته: -2.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 1.79 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: -2.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -3.99 ؛ هفتگی: -9.60 ؛ دو هفته: -9.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 1.79 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: -2.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 820 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.45 ؛ 3روزه: 1.98 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 4.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 823 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.04 ؛ 3روزه: -5.54 ؛ هفتگی: -4.73 ؛ دو هفته: -17.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 820 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.45 ؛ 3روزه: 1.98 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 4.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 208 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 152 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.91 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -7.00 ؛ هفتگی: -68.33 ؛ دو هفته: -81.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وايران (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .  
 • 12:26:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 93.37 و سرانه خرید 48.55 م.ت و سرانه فروش 0.52 م.ت .  
 • 12:26:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.71 ؛ 3روزه: -12.24 ؛ هفتگی: -36.26 ؛ دو هفته: 47.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 696 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: 1.67 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -0.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 204 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 152 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.21 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.56 ؛ 3روزه: -4.56 ؛ هفتگی: 9.95 ؛ دو هفته: 12.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 358 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 222 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.24 ؛ 3روزه: 56.33 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -221.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 345 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 214 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.83 ؛ 3روزه: 56.33 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -221.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: -4.87 ؛ دو هفته: -1.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:19؛ حجم مشکوک در نماد ولكار (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 19.30 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 0.84 م.ت .  
 • 12:18:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: -4.87 ؛ دو هفته: -1.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -7.00 ؛ هفتگی: -68.33 ؛ دو هفته: -81.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كماسه با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.11 م.ت و سرانه فروش 16.22 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.16. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -4.56 ؛ هفتگی: 9.95 ؛ دو هفته: 12.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 147 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.07 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.13 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 0.29 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.68 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 180 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 147 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.26 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 176 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 147 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.18 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رتاپ (در آخرین قیمت %1.74) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.2 م.ت .  
 • 12:14:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.07 ؛ 3روزه: 9.43 ؛ هفتگی: 13.40 ؛ دو هفته: 11.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 172 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 147 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.07 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 326 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.03 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.05 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: 0.10 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 5.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.61 و سرانه خرید 17.81 م.ت و سرانه فروش 2.34 م.ت .  
 • 12:12:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 5.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.61 و سرانه خرید 17.81 م.ت و سرانه فروش 2.34 م.ت .  
 • 12:11:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.25 ؛ 3روزه: 16.35 ؛ هفتگی: 44.36 ؛ دو هفته: 44.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1114 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -3.52 ؛ هفتگی: -3.10 ؛ دو هفته: -3.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.25 ؛ 3روزه: 16.35 ؛ هفتگی: 44.36 ؛ دو هفته: 44.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 190 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 118 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.14 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.54 ؛ 3روزه: -7.35 ؛ هفتگی: -13.55 ؛ دو هفته: 154.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 342 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 214 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.55 ؛ 3روزه: 56.33 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -221.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 181 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.60 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:45؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 28.46 م.ت و سرانه فروش 26.19 م.ت .  
 • 12:09:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.03 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 0.29 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كقزوي با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 153.26 م.ت و سرانه فروش 47.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.25. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:08:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.55 ؛ 3روزه: -7.35 ؛ هفتگی: -13.55 ؛ دو هفته: 154.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 101 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.61 ؛ 3روزه: -7.35 ؛ هفتگی: -13.55 ؛ دو هفته: 154.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.69 ؛ 3روزه: -7.35 ؛ هفتگی: -13.55 ؛ دو هفته: 154.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 138 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 92 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.34 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 92 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.89 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 323 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.34 ؛ 3روزه: -1.65 ؛ هفتگی: -3.51 ؛ دو هفته: -18.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 323 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.02 ؛ 3روزه: -1.65 ؛ هفتگی: -3.51 ؛ دو هفته: -18.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:35؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 19.43 م.ت و سرانه فروش 42.19 م.ت .  
 • 12:06:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 323 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.16 ؛ 3روزه: -1.65 ؛ هفتگی: -3.51 ؛ دو هفته: -18.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.63 ؛ هفتگی: -0.71 ؛ دو هفته: -5.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: 7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:46؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 15.33 م.ت و سرانه فروش 41.13 م.ت .  
 • 12:05:26؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 22.24 م.ت و سرانه فروش 29.58 م.ت .  
 • 12:05:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.1 م.ت .  
 • 12:04:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: -3.34 ؛ هفتگی: -2.20 ؛ دو هفته: -4.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 87 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.54 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.09) با حجم 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.33 و سرانه خرید 48.96 م.ت و سرانه فروش 7.73 م.ت .  
 • 12:04:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 99 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.55 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 729 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.11 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.53 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: 4.90 ؛ دو هفته: 2.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %2.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -12.24 ؛ هفتگی: -36.26 ؛ دو هفته: 47.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 1.67 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -0.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: 0.10 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: 7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -6.64 ؛ هفتگی: -10.60 ؛ دو هفته: -18.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 164 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 145 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.05 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 81 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.63 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: 4.90 ؛ دو هفته: 2.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:28؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.89) با حجم 9.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 15.57 م.ت و سرانه فروش 77.79 م.ت .  
 • 11:59:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.62 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: 0.10 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.35 ؛ 3روزه: 1.84 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: -6.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 555 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: 1.97 ؛ هفتگی: 0.75 ؛ دو هفته: 1.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:26؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.37 م.ت و سرانه فروش 20.31 م.ت .  
 • 11:57:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 1.17 ؛ هفتگی: -3.18 ؛ دو هفته: -4.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.52 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:42؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تاپكيش با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 58.15 م.ت و سرانه فروش 39.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.49. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:56:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.43 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:42؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تاپكيش با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 58.15 م.ت و سرانه فروش 39.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.49. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:56:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 145 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 95 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.28 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 134 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 92 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.27 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:31؛ حجم مشکوک در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 22.59 م.ت و سرانه فروش 28.17 م.ت .  
 • 11:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: 2.58 ؛ هفتگی: 2.40 ؛ دو هفته: 2.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 92 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.44 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.38 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: 0.10 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.35 و سرانه خرید 20.43 م.ت و سرانه فروش 1.53 م.ت .  
 • 11:52:50؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.35 و سرانه خرید 20.43 م.ت و سرانه فروش 1.53 م.ت .  
 • 11:52:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 92 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.70 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: -0.69 ؛ هفتگی: -0.95 ؛ دو هفته: -1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 360 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.94 ؛ 3روزه: -1.65 ؛ هفتگی: -3.51 ؛ دو هفته: -18.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.37 ؛ هفتگی: 0.81 ؛ دو هفته: 1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.87 ؛ 3روزه: 7.38 ؛ هفتگی: 6.65 ؛ دو هفته: -0.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: -1.84 ؛ دو هفته: -3.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:35؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-0.37) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 29.49 م.ت و سرانه فروش 37.96 م.ت .  
 • 11:48:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.96 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: -1.90 ؛ دو هفته: -2.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -1.92 ؛ دو هفته: -3.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 74 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -1.13 ؛ دو هفته: 1.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: 1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.06 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: -7.58 ؛ هفتگی: -14.94 ؛ دو هفته: -36.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 136 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.55 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: -0.44 ؛ هفتگی: -0.48 ؛ دو هفته: -1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 116 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.81 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.04 ؛ 3روزه: 9.43 ؛ هفتگی: 13.40 ؛ دو هفته: 11.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.75 ؛ 3روزه: 56.33 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -221.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: 7.01 ؛ دو هفته: 3.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 192 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.27 ؛ 3روزه: 56.33 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -221.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 181 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.00 ؛ 3روزه: 56.33 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -221.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 159 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.53 ؛ 3روزه: 56.33 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -221.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.44 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -3.34 ؛ هفتگی: -2.20 ؛ دو هفته: -4.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.13 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.94 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 515 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.93 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: -1.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.45 ؛ 3روزه: -1.47 ؛ هفتگی: -2.10 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:13؛ حجم مشکوک در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 12.15 م.ت و سرانه فروش 38.16 م.ت .  
 • 11:29:02؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 24.63 م.ت و سرانه فروش 20.19 م.ت .  
 • 11:28:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 0.29 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:10؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96) با حجم 5.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 14.36 م.ت و سرانه فروش 69.29 م.ت .  
 • 11:26:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.49 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: -14.31 ؛ هفتگی: -13.33 ؛ دو هفته: -13.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 736 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.78 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:03؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.77 و سرانه خرید 29.29 م.ت و سرانه فروش 10.56 م.ت .  
 • 11:22:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 201 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.90 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -9.84 ؛ هفتگی: -4.43 ؛ دو هفته: -8.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 88 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.54 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 1.67 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -0.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 194 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.31 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.47 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:28؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 19.10 م.ت و سرانه فروش 21.62 م.ت .  
 • 11:21:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 192 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.52 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:38؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.95 و سرانه خرید 103.86 م.ت و سرانه فروش 20.97 م.ت .  
 • 11:20:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 139 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.46 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.42 و سرانه خرید 92.52 م.ت و سرانه فروش 20.93 م.ت .  
 • 11:19:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.02 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 22.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %-1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 4.99 ؛ هفتگی: 6.42 ؛ دو هفته: 6.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 273 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.19 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:08؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.07 و سرانه خرید 57.79 م.ت و سرانه فروش 4.42 م.ت .  
 • 11:18:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: -1.47 ؛ هفتگی: -2.10 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: 1.59 ؛ هفتگی: 7.58 ؛ دو هفته: 2.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 259 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.70 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 227 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.56 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %5.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 220 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.06 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 192 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.09 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 105 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 83 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.26 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:33؛ حجم مشکوک در نماد سقاين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 21.18 م.ت و سرانه فروش 12.62 م.ت .  
 • 11:15:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 132 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.58 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.42 و سرانه خرید 48.43 م.ت و سرانه فروش 4.24 م.ت .  
 • 11:14:01؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 14.24 م.ت و سرانه فروش 28.79 م.ت .  
 • 11:13:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.24 ؛ 3روزه: 16.35 ؛ هفتگی: 44.36 ؛ دو هفته: 44.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 83 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -7.73 ؛ هفتگی: -6.36 ؛ دو هفته: -5.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.36 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.61 ؛ 3روزه: -1.47 ؛ هفتگی: -2.10 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.36 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 794 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.23 ؛ 3روزه: 1.98 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 4.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.49 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:50؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.75) با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.99 و سرانه خرید 42.95 م.ت و سرانه فروش 4.30 م.ت .  
 • 11:09:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: 2.27 ؛ هفتگی: 3.87 ؛ دو هفته: 1.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروي (در آخرین قیمت %2.45) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.7 م.ت .  
 • 11:08:05؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 18.89 م.ت و سرانه فروش 23.45 م.ت .  
 • 11:07:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 30.99 م.ت و سرانه فروش 17.38 م.ت .  
 • 11:06:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: -7.58 ؛ هفتگی: -14.94 ؛ دو هفته: -36.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 952 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 544 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -67.19 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1135 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.27 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.12 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 579 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.88 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:33؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.44 و سرانه خرید 79.88 م.ت و سرانه فروش 12.40 م.ت .  
 • 11:03:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.79) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.99 و سرانه خرید 40.24 م.ت و سرانه فروش 4.03 م.ت .  
 • 11:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.68 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 986 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 544 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -65.04 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.4 م.ت .  
 • 11:02:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 989 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 544 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.31 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-5.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -4.03 ؛ دو هفته: -6.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.64 و سرانه خرید 76.99 م.ت و سرانه فروش 11.60 م.ت .  
 • 11:02:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-5.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -4.03 ؛ دو هفته: -6.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.74 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: -1.84 ؛ دو هفته: -3.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 982 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 544 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.87 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.27 و سرانه خرید 61.46 م.ت و سرانه فروش 9.81 م.ت .  
 • 10:59:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.67 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاراك با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.46 م.ت و سرانه فروش 9.81 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.27. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:59:34؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.53 و سرانه خرید 44.35 م.ت و سرانه فروش 9.80 م.ت .  
 • 10:59:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.66 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -1.65 ؛ هفتگی: -3.51 ؛ دو هفته: -18.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:00؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.81) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.89 و سرانه خرید 34.42 م.ت و سرانه فروش 3.16 م.ت .  
 • 10:58:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 1004 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 558 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.68 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 1009 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 558 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.96 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 626 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.76 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: -1.90 ؛ دو هفته: -2.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: 0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:08؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 20.70 م.ت و سرانه فروش 26.59 م.ت .  
 • 10:58:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 942 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 558 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.79 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: 0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 824 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.95 ؛ 3روزه: 1.98 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 4.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:37؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %-1.68) با حجم 19.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 21.58 م.ت و سرانه فروش 27.27 م.ت .  
 • 10:57:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 940 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 558 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.76 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 3.66 ؛ هفتگی: -5.42 ؛ دو هفته: -5.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: 1.67 ؛ دو هفته: -3.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 946 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 567 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.68 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 967 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.87 ؛ 3روزه: 1.98 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 4.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 919 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 567 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.40 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 871 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 567 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.22 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.51 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: -1.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -7.73 ؛ هفتگی: -6.36 ؛ دو هفته: -5.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: -1.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 820 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 567 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.78 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -7.73 ؛ هفتگی: -6.36 ؛ دو هفته: -5.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: -1.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1339 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.68 ؛ 3روزه: 1.98 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 4.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 717 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 567 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.62 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 10:55:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.69 ؛ هفتگی: -0.95 ؛ دو هفته: -1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 10:54:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 689 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 567 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.85 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ساينا با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.65 م.ت و سرانه فروش 26.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:51:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.33 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 27.70 م.ت و سرانه فروش 3.08 م.ت .  
 • 10:51:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .  
 • 10:51:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -7.58 ؛ هفتگی: -14.94 ؛ دو هفته: -36.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.02 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: -13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.61 م.ت و سرانه فروش 9.48 م.ت .  
 • 10:50:24؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 33.02 م.ت و سرانه فروش 21.57 م.ت .  
 • 10:48:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 2.07 ؛ هفتگی: 7.22 ؛ دو هفته: 8.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: 1.73 ؛ دو هفته: 2.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:55؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 19.33 م.ت و سرانه فروش 13.91 م.ت .  
 • 10:45:39؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 25.81 م.ت و سرانه فروش 23.38 م.ت .  
 • 10:45:39؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %-5.96) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 10.59 م.ت و سرانه فروش 16.45 م.ت .  
 • 10:43:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: 6.71 ؛ دو هفته: 7.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -0.69 ؛ هفتگی: -1.71 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.37 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: 0.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %3.12) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .  
 • 10:42:46؛ حجم مشکوک در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 13.92 م.ت و سرانه فروش 12.48 م.ت .  
 • 10:42:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 10:42:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.12 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.97 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 10:41:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تاپكيش با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 63.19 م.ت و سرانه فروش 31.82 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.99. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:40:46؛ حجم مشکوک در نماد شفارا (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 21.96 م.ت و سرانه فروش 28.50 م.ت .  
 • 10:40:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: -0.82 ؛ دو هفته: 7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:58؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 27.81 م.ت و سرانه فروش 22.91 م.ت .  
 • 10:38:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.51 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.18 ؛ 3روزه: -8.04 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -19.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.51 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:51؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.53 م.ت و سرانه فروش 19.30 م.ت .  
 • 10:35:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غفارس (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .  
 • 10:34:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.88 ؛ 3روزه: -8.04 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -19.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:51؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.58 م.ت و سرانه فروش 26.32 م.ت .  
 • 10:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.35 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:27؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.80 و سرانه خرید 20.95 م.ت و سرانه فروش 3.61 م.ت .  
 • 10:34:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.42 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %3.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 12.47 ؛ هفتگی: 16.09 ؛ دو هفته: 7.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.71 ؛ 3روزه: -8.04 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -19.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: -8.04 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -19.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: -6.10 ؛ هفتگی: -3.55 ؛ دو هفته: -27.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.30) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.43 و سرانه خرید 19.81 م.ت و سرانه فروش 2.10 م.ت .  
 • 10:33:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.49 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: -1.90 ؛ دو هفته: -2.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:39؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 28.29 م.ت و سرانه فروش 22.07 م.ت .  
 • 10:30:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -0.47 ؛ دو هفته: 0.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: 4.90 ؛ دو هفته: 2.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 0.21 ؛ هفتگی: 0.43 ؛ دو هفته: 2.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: 4.90 ؛ دو هفته: 2.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:28؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.34 و سرانه خرید 15.09 م.ت و سرانه فروش 1.46 م.ت .  
 • 10:29:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ هفتگی: -6.62 ؛ دو هفته: -4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.63 ؛ 3روزه: 5.34 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 16.35 ؛ هفتگی: 44.36 ؛ دو هفته: 44.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 669 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 0.29 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:24؛ حجم مشکوک در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 38.79 م.ت و سرانه فروش 45.18 م.ت .  
 • 10:20:06؛ حجم مشکوک در نماد چافست (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 18.68 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .  
 • 10:19:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.48 ؛ 3روزه: 7.55 ؛ هفتگی: 6.26 ؛ دو هفته: 6.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:49؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 14.80 م.ت و سرانه فروش 10.41 م.ت .  
 • 10:18:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 10:17:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1657 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: 0.84 ؛ هفتگی: 4.21 ؛ دو هفته: 2.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %4.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.52 ؛ 3روزه: -4.20 ؛ هفتگی: -11.34 ؛ دو هفته: -11.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.8 م.ت .  
 • 10:15:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.48 ؛ 3روزه: -4.56 ؛ هفتگی: -4.53 ؛ دو هفته: -2.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.32 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.39 ؛ هفتگی: 0.55 ؛ دو هفته: 1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.03 ؛ 3روزه: 7.38 ؛ هفتگی: 6.65 ؛ دو هفته: -0.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 732 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: -4.56 ؛ هفتگی: -4.53 ؛ دو هفته: -2.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %-1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:02؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 40.08 م.ت و سرانه فروش 35.70 م.ت .  
 • 10:12:01؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %-5.86) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 14.05 م.ت و سرانه فروش 17.32 م.ت .  
 • 10:11:38؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چافست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.01 م.ت و سرانه فروش 15.41 م.ت .  
 • 10:11:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 714 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: 2.27 ؛ هفتگی: 3.87 ؛ دو هفته: 1.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:38؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چافست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.01 م.ت و سرانه فروش 15.41 م.ت .  
 • 10:11:37؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %2.27) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 13.57 م.ت و سرانه فروش 18.54 م.ت .  
 • 10:11:29؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 37.10 م.ت و سرانه فروش 22.81 م.ت .  
 • 10:11:12؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 39.12 م.ت و سرانه فروش 29.27 م.ت .  
 • 10:10:33؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.01 و سرانه خرید 33.17 م.ت و سرانه فروش 11.01 م.ت .  
 • 10:10:32؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 14.35 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 10:10:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارا (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.7 م.ت .  
 • 10:10:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %0.69) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 10:10:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.05 ؛ 3روزه: -0.76 ؛ هفتگی: 4.51 ؛ دو هفته: 1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %0.69) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 10:08:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.71) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .  
 • 10:08:36؛ حجم مشکوک در نماد وساخت (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 25.04 م.ت و سرانه فروش 15.24 م.ت .  
 • 10:08:23؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 30.18 م.ت و سرانه فروش 23.38 م.ت .  
 • 10:08:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.27 ؛ هفتگی: -0.24 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 894 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.73 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.56 ؛ 3روزه: 5.34 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:42؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 17.09 م.ت و سرانه فروش 13.47 م.ت .  
 • 10:05:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 2.27 ؛ هفتگی: 3.87 ؛ دو هفته: 1.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:23؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %-0.28) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 23.85 م.ت و سرانه فروش 17.35 م.ت .  
 • 10:03:53؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-2.65) با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 13.40 م.ت و سرانه فروش 22.34 م.ت .  
 • 10:03:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -5.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %0.62) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 56.0 م.ت .  
 • 09:57:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %3.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: -4.20 ؛ هفتگی: -11.34 ؛ دو هفته: -11.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -14.31 ؛ هفتگی: -13.33 ؛ دو هفته: -13.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:36؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-0.97) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.06 م.ت و سرانه فروش 20.64 م.ت .  
 • 09:56:29؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-0.97) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 26.06 م.ت و سرانه فروش 20.64 م.ت .  
 • 09:56:06؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.03 و سرانه خرید 21.83 م.ت و سرانه فروش 3.62 م.ت .  
 • 09:56:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: 7.55 ؛ هفتگی: 6.26 ؛ دو هفته: 6.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:44؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 72.09 م.ت و سرانه فروش 24.67 م.ت .  
 • 09:55:39؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %-0.63) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 9.49 م.ت و سرانه فروش 14.65 م.ت .  
 • 09:55:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتايد با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 72.09 م.ت و سرانه فروش 24.67 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.92. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.35 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.50 ؛ 3روزه: -94.59 ؛ هفتگی: -225.55 ؛ دو هفته: -237.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.44 ؛ 3روزه: -7.00 ؛ هفتگی: -68.33 ؛ دو هفته: -81.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:40؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 136.14 م.ت و سرانه فروش 51.22 م.ت .  
 • 09:54:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.44 ؛ 3روزه: -7.00 ؛ هفتگی: -68.33 ؛ دو هفته: -81.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -15.45 ؛ هفتگی: 26.03 ؛ دو هفته: 29.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -2.20 ؛ هفتگی: -4.79 ؛ دو هفته: -6.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:32؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 24.12 م.ت و سرانه فروش 13.30 م.ت .  
 • 09:53:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -4.44 ؛ هفتگی: 3.14 ؛ دو هفته: 10.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: 1.84 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: -6.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:02؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 47.13 و سرانه خرید 46.19 م.ت و سرانه فروش 0.98 م.ت .  
 • 09:50:48؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.41 و سرانه خرید 22.19 م.ت و سرانه فروش 9.19 م.ت .  
 • 09:50:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرديس (در آخرین قیمت %5.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 1.66 ؛ هفتگی: 1.53 ؛ دو هفته: -0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:42؛ حجم مشکوک در نماد وثخوز (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 57.88 م.ت و سرانه فروش 64.50 م.ت .  
 • 09:49:40؛ حجم مشکوک در نماد وثخوز (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 57.88 م.ت و سرانه فروش 64.50 م.ت .  
 • 09:49:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.47 ؛ هفتگی: -2.10 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:10؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %1.27) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 11.42 م.ت و سرانه فروش 16.55 م.ت .  
 • 09:48:35؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 26.32 م.ت و سرانه فروش 23.41 م.ت .  
 • 09:48:35؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 139.00 م.ت و سرانه فروش 64.23 م.ت .  
 • 09:48:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.4 م.ت .  
 • 09:47:39؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.64 و سرانه خرید 16.55 م.ت و سرانه فروش 3.57 م.ت .  
 • 09:47:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -4.20 ؛ هفتگی: -11.34 ؛ دو هفته: -11.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.3 م.ت .  
 • 09:46:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 961 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.61 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.63 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:06؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %4.19) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 16.49 م.ت و سرانه فروش 17.44 م.ت .  
 • 09:45:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 107 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.58 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:27؛ حجم مشکوک در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 83.93 م.ت و سرانه فروش 98.25 م.ت .  
 • 09:45:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.87 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:07؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 16.19 م.ت و سرانه فروش 12.83 م.ت .  
 • 09:44:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 531 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.23 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: 0.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.48 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:06؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.77 و سرانه خرید 151.98 م.ت و سرانه فروش 31.86 م.ت .  
 • 09:43:14؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.09) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 24.36 م.ت و سرانه فروش 19.73 م.ت .  
 • 09:43:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد رمپنا با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 146.09 م.ت و سرانه فروش 27.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.38. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:43:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.61 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1058 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.47 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: 5.34 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:36؛ حجم مشکوک در نماد بكهنوج (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 13.28 م.ت .  
 • 09:42:21؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %1.26) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 27.82 م.ت و سرانه فروش 22.29 م.ت .  
 • 09:42:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آبادا با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 9.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.29. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:42:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.88 ؛ 3روزه: -24.60 ؛ هفتگی: -44.92 ؛ دو هفته: -26.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آبادا با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 9.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.29. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:41:50؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.64) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 16.75 م.ت و سرانه فروش 17.90 م.ت .  
 • 09:41:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.81) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.9 م.ت .  
 • 09:41:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 7.38 ؛ هفتگی: 6.65 ؛ دو هفته: -0.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.64 ؛ دو هفته: -0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وارس با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 139.06 م.ت و سرانه فروش 38.14 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.65. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:40:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %3.93) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.3 م.ت .  
 • 09:40:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 1.84 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: -6.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وثخوز (در آخرین قیمت %-2.46) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.7 م.ت .  
 • 09:39:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-1.24) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.4 م.ت .  
 • 09:38:59؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 27.53 م.ت و سرانه فروش 29.16 م.ت .  
 • 09:38:52؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 18.12 م.ت و سرانه فروش 13.77 م.ت .  
 • 09:38:35؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.03 م.ت و سرانه فروش 15.28 م.ت .  
 • 09:37:13؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.35 و سرانه خرید 115.94 م.ت و سرانه فروش 26.63 م.ت .  
 • 09:36:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: -13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.8 م.ت .  
 • 09:34:36؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 68.17 م.ت و سرانه فروش 58.48 م.ت .  
 • 09:34:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.85 ؛ 3روزه: 4.50 ؛ هفتگی: 3.87 ؛ دو هفته: -4.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-0.79) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .  
 • 09:33:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.35 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:51؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %3.35) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.67 و سرانه خرید 59.10 م.ت و سرانه فروش 22.15 م.ت .  
 • 09:33:44؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 102.19 م.ت و سرانه فروش 28.40 م.ت .  
 • 09:33:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.47 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.95 ؛ 3روزه: 3.07 ؛ هفتگی: 4.03 ؛ دو هفته: 5.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.71 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:48؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.75) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 20.69 م.ت و سرانه فروش 20.37 م.ت .  
 • 09:31:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.59) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.7 م.ت .  
 • 09:31:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.68 ؛ 3روزه: -6.22 ؛ هفتگی: -2.10 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 9.01 م.ت و سرانه فروش 28.92 م.ت .  
 • 09:30:45؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 20.03 م.ت و سرانه فروش 14.57 م.ت .  
 • 09:30:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 63.3 م.ت .  
 • 09:30:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.00 ؛ 3روزه: -6.22 ؛ هفتگی: -2.10 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.80 ؛ 3روزه: 4.50 ؛ هفتگی: 3.87 ؛ دو هفته: -4.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:20؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 36.66 م.ت و سرانه فروش 28.58 م.ت .  
 • 09:29:13؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %0.44) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 25.66 م.ت و سرانه فروش 24.00 م.ت .  
 • 09:28:52؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %-0.36) با حجم 11.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 23.43 م.ت و سرانه فروش 35.33 م.ت .  
 • 09:28:42؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 15.51 م.ت و سرانه فروش 11.64 م.ت .  
 • 09:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %3.30) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.0 م.ت .  
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 21.09 م.ت و سرانه فروش 23.34 م.ت .  
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 28.30 م.ت و سرانه فروش 35.45 م.ت .  
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 27.14 م.ت و سرانه فروش 13.69 م.ت .  
 • 09:28:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كدما با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.48 م.ت و سرانه فروش 18.68 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.63. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:27:54؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.28 م.ت و سرانه فروش 34.08 م.ت .  
 • 09:27:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.45 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:49؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 16.70 م.ت .  
 • 09:27:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.45 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:22؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %1.03) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 8.08 م.ت و سرانه فروش 5.93 م.ت .  
 • 09:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 889 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.22 ؛ 3روزه: 3.21 ؛ هفتگی: 3.48 ؛ دو هفته: 4.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -3.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:41؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 29.38 م.ت و سرانه فروش 25.15 م.ت .  
 • 09:26:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 503 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: 132.73 ؛ هفتگی: 212.02 ؛ دو هفته: 225.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:22؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 53.32 م.ت و سرانه فروش 31.51 م.ت .  
 • 09:26:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وملي با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 53.30 م.ت و سرانه فروش 31.50 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.69. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:26:01؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.67 و سرانه خرید 40.88 م.ت و سرانه فروش 7.21 م.ت .  
 • 09:25:39؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.30) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 38.84 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .  
 • 09:25:23؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 20.33 م.ت و سرانه فروش 16.16 م.ت .  
 • 09:25:19؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 21.39 م.ت و سرانه فروش 14.71 م.ت .  
 • 09:24:55؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 26.41 م.ت و سرانه فروش 12.21 م.ت .  
 • 09:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -12.24 ؛ هفتگی: -36.26 ؛ دو هفته: 47.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 777 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: 3.21 ؛ هفتگی: 3.48 ؛ دو هفته: 4.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:33؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 6.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 75.49 م.ت و سرانه فروش 111.98 م.ت .  
 • 09:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -12.24 ؛ هفتگی: -36.26 ؛ دو هفته: 47.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 777 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: 3.21 ؛ هفتگی: 3.48 ؛ دو هفته: 4.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ماديرا با حجم 5.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 68.95 م.ت و سرانه فروش 130.25 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.53. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 55.51 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.54 ؛ 3روزه: -5.18 ؛ هفتگی: -12.43 ؛ دو هفته: -20.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:57؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.52 و سرانه خرید 34.90 م.ت و سرانه فروش 13.84 م.ت .  
 • 09:23:17؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 37.57 م.ت و سرانه فروش 31.48 م.ت .  
 • 09:23:17؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 31.24 م.ت و سرانه فروش 20.89 م.ت .  
 • 09:21:59؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.87 و سرانه خرید 87.81 م.ت و سرانه فروش 30.55 م.ت .  
 • 09:21:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:54؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 29.67 م.ت و سرانه فروش 51.97 م.ت .  
 • 09:21:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -15.87 ؛ هفتگی: -17.72 ؛ دو هفته: 122.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:48؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 35.73 م.ت و سرانه فروش 25.01 م.ت .  
 • 09:21:25؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 34.71 م.ت و سرانه فروش 16.31 م.ت .  
 • 09:20:32؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 51.38 م.ت و سرانه فروش 215.23 م.ت .  
 • 09:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 626 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.39 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: 1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 770 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.93 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: 1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:22؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %-2.39) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 15.93 م.ت و سرانه فروش 19.07 م.ت .  
 • 09:20:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1236 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.94 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: 1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.2 م.ت .  
 • 09:20:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1073 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.22 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: 1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.28 و سرانه خرید 62.34 م.ت و سرانه فروش 9.93 م.ت .  
 • 09:20:13؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.28 و سرانه خرید 62.34 م.ت و سرانه فروش 9.93 م.ت .  
 • 09:19:56؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %3.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 16.18 م.ت و سرانه فروش 15.29 م.ت .  
 • 09:19:48؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.28 و سرانه خرید 62.34 م.ت و سرانه فروش 9.93 م.ت .  
 • 09:19:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -0.70 ؛ هفتگی: 0.71 ؛ دو هفته: 1.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:35؛ حجم مشکوک در نماد آسام (در آخرین قیمت %-0.06) با حجم 5.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 3.72 م.ت و سرانه فروش 3.72 م.ت .  
 • 09:19:28؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %1.40) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 12.47 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .  
 • 09:19:28؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 39.45 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .  
 • 09:19:28؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %1.40) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 12.47 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .  
 • 09:19:28؛ حجم مشکوک در نماد آسام (در آخرین قیمت %-0.06) با حجم 5.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 3.72 م.ت و سرانه فروش 3.72 م.ت .  
 • 09:19:18؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.96 و سرانه خرید 23.63 م.ت و سرانه فروش 5.96 م.ت .  
 • 09:19:18؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 19.92 م.ت و سرانه فروش 65.27 م.ت .  
 • 09:18:58؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.66) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 58.66 م.ت و سرانه فروش 44.19 م.ت .  
 • 09:18:02؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 16.43 م.ت و سرانه فروش 27.92 م.ت .  
 • 09:18:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.08) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.7 م.ت .  
 • 09:17:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 09:17:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.20) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.8 م.ت .  
 • 09:16:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -12.24 ؛ هفتگی: -36.26 ؛ دو هفته: 47.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: 2.19 ؛ هفتگی: 2.06 ؛ دو هفته: 3.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:34؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.67 و سرانه خرید 31.83 م.ت و سرانه فروش 8.67 م.ت .  
 • 09:15:33؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 16.24 م.ت و سرانه فروش 12.94 م.ت .  
 • 09:14:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.86 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.66 ؛ 3روزه: 0.79 ؛ هفتگی: 1.47 ؛ دو هفته: 1.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.61 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اوان با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.69 م.ت و سرانه فروش 79.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.61. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:14:22؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 22.23 م.ت و سرانه فروش 7.42 م.ت .  
 • 09:13:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: -8.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:42؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 13.03 م.ت و سرانه فروش 17.65 م.ت .  
 • 09:11:34؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 29.82 م.ت و سرانه فروش 17.52 م.ت .  
 • 09:11:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.98 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 1.97 ؛ هفتگی: 0.75 ؛ دو هفته: 1.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:02؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 30.32 م.ت و سرانه فروش 319.36 م.ت .  
 • 09:09:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.87 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:12؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 33.41 م.ت و سرانه فروش 42.79 م.ت .  
 • 09:09:08؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 29.54 م.ت و سرانه فروش 20.83 م.ت .  
 • 09:09:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.41 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.37 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:06؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %1.16) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 23.88 م.ت و سرانه فروش 45.73 م.ت .  
 • 09:07:32؛ حجم مشکوک در نماد شتوكا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 28.72 م.ت و سرانه فروش 57.22 م.ت .  
 • 09:07:25؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %-5.50) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 48.79 م.ت و سرانه فروش 220.45 م.ت .  
 • 09:07:04؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %-1.36) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 17.62 م.ت و سرانه فروش 19.33 م.ت .  
 • 09:07:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1556 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.23 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:48؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 131.44 م.ت و سرانه فروش 109.84 م.ت .  
 • 09:06:32؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 48.69 م.ت و سرانه فروش 120.16 م.ت .  
 • 09:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 4.50 ؛ هفتگی: 3.87 ؛ دو هفته: -4.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:15؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 3.14 م.ت و سرانه فروش 628.75 م.ت .  
 • 09:06:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: -8.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1079 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.32 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 601 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.41 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:56؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 7.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 29.21 م.ت و سرانه فروش 47.51 م.ت .  
 • 09:05:34؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.49 و سرانه خرید 87.61 م.ت و سرانه فروش 10.32 م.ت .  
 • 09:05:25؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 29.15 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .  
 • 09:04:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 110 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.99 ؛ 3روزه: 9.43 ؛ هفتگی: 13.40 ؛ دو هفته: 11.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.54 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:30؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 53.05 م.ت و سرانه فروش 65.44 م.ت .  
 • 09:04:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.08 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: 0.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -7.00 ؛ هفتگی: -68.33 ؛ دو هفته: -81.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:03؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 14.63 م.ت و سرانه فروش 14.85 م.ت .  
 • 09:04:03؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 33.53 م.ت و سرانه فروش 12.14 م.ت .  
 • 09:03:16؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 29.20 م.ت و سرانه فروش 54.40 م.ت .  
 • 09:03:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:00؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 102.21 م.ت و سرانه فروش 47.26 م.ت .  
 • 09:02:56؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %-0.46) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 65.23 م.ت و سرانه فروش 161.96 م.ت .  
 • 09:02:50؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 113.87 م.ت و سرانه فروش 160.82 م.ت .  
 • 09:02:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 601 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -29.28 ؛ هفتگی: -37.57 ؛ دو هفته: -59.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:30؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.94 و سرانه خرید 228.17 م.ت و سرانه فروش 38.39 م.ت .  
 • 09:02:09؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %3.40) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 31.23 م.ت و سرانه فروش 69.03 م.ت .  
 • 09:02:07؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %3.40) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 31.24 م.ت و سرانه فروش 69.05 م.ت .  
 • 09:02:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.59 ؛ 3روزه: 0.84 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: -1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: 0.44 ؛ هفتگی: 1.42 ؛ دو هفته: 2.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک در نماد شتوكا (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 36.33 م.ت و سرانه فروش 116.88 م.ت .  
 • 09:02:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: 0.44 ؛ هفتگی: 1.42 ؛ دو هفته: 2.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:58؛ حجم مشکوک در نماد شتوكا (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 36.33 م.ت و سرانه فروش 116.88 م.ت .  
 • 09:01:58؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-0.93) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 124.43 م.ت و سرانه فروش 48.92 م.ت .  
 • 09:01:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتوكا (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: 1.30 ؛ هفتگی: 1.42 ؛ دو هفته: 2.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.33 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: -11.05 ؛ دو هفته: -19.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:57؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %3.37) با حجم 6.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 34.41 م.ت و سرانه فروش 54.56 م.ت .  
 • 09:01:54؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %3.37) با حجم 6.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 34.41 م.ت و سرانه فروش 54.56 م.ت .  
 • 09:01:54؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %2.70) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 36.76 م.ت و سرانه فروش 46.31 م.ت .  
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.88 و سرانه خرید 89.43 م.ت و سرانه فروش 31.10 م.ت .  
 • 09:01:49؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 33.14 م.ت و سرانه فروش 77.64 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 73.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 110.22 م.ت .  
 • 2- نماد ثاميد با ارزش صف خرید 71.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 49.07 م.ت .  
 • 3- نماد ماديرا با ارزش صف خرید 55.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.25 م.ت .  
 • 4- نماد وصنعت با ارزش صف خرید 50.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.50 م.ت .  
 • 5- نماد فتوسا با ارزش صف خرید 40.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.83 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 13.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 566.10 م.ت .  
 • 2- نماد سنير با ارزش صف فروش 10.82 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.09 م.ت .  
 • 3- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.27 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حسينا با ارزش صف خرید 6.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 198.21 م.ت .  
 • 2- نماد گكيش با ارزش صف خرید 12.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.71 م.ت .  
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 128.93 م.ت .  
 • 4- نماد بتك با ارزش صف خرید 9.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 113.80 م.ت .  
 • 5- نماد ورنا با ارزش صف خرید 6.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 111.68 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 13.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 566.10 م.ت .  
 • 2- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.27 م.ت .  
 • 3- نماد سنير با ارزش صف فروش 10.82 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.09 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 100.73 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 83.25 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 82.92 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 65.99 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه فلزات اساسي با تقاضا ی 56.92 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -9.05 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با عرضه ی -7.96 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -5.04 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1.29 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -0.81 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد سپيد با حجم معاملات 32.64 میلیون سهم (2.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 72.99 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد زاگرس با حجم معاملات 3.71 میلیون سهم (5.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 65.43 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد صبا با حجم معاملات 121.06 میلیون سهم (6.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 56.83 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد فسبزوار با حجم معاملات 18.70 میلیون سهم (5.05 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 51.29 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سيمرغ با حجم معاملات 17.10 میلیون سهم (3.44 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.09 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 16.11 میلیارد تومان و حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق فيروزا با برآیند ورود پول درشت 10.32 میلیارد تومان و حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 9.30 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد حتايد با برآیند ورود پول درشت 5.83 میلیارد تومان و حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 51.38 میلیارد تومان و حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 42.68 میلیارد تومان و حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 36.22 میلیارد تومان و حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد زاگرس با برآیند خروج پول درشت 26.55 میلیارد تومان و حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق آكورد با برآیند خروج پول درشت 21.42 میلیارد تومان و حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 6.20 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 5.37 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 132.49 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 96.98 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 66.78 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 23.92 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 23.53 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 56.60 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وصنعت با ارزش صف خرید 21.58 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فتوسا با ارزش صف خرید 10.49 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد آبين با ارزش صف خرید 7.55 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فسازان با ارزش صف خرید 6.92 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد گكيش با ارزش صف خرید 6.30 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد سنوين با ارزش صف خرید 4.06 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد تكنو با ارزش صف خرید 3.53 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 2.95 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد شتوكا با ارزش صف خرید 2.47 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد ولانا با ارزش صف خرید 1.91 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1.90 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

دوشنبه، 5 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها