بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 31 فروردین 1401

1401-01-31 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
چهارشنبه، 31 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، چهارشنبه 31 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد دارا يكم با حجم معاملات 45.62 میلیون سهم (2.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 555.75 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وبانك با حجم معاملات 118.43 میلیون سهم (10.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 119.84 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وپارس با حجم معاملات 430.62 میلیون سهم (6.33 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 101.60 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وتوصا با حجم معاملات 80.87 میلیون سهم (3.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 92.94 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سپيد با حجم معاملات 35.45 میلیون سهم (3.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 76.05 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 103.26 میلیارد تومان و حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 102.89 میلیارد تومان و حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 84.00 میلیارد تومان و حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد وبانك با برآیند ورود پول درشت 22.42 میلیارد تومان و حجم 10.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 18.41 میلیارد تومان و حجم 6.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد چكارن با برآیند خروج پول درشت 14.98 میلیارد تومان و حجم 5.12 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد هماي با برآیند خروج پول درشت 12.47 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 11.91 میلیارد تومان و حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 10.77 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 9.90 میلیارد تومان و حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 187.71 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 59.64 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 30.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 15.86 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 5.53 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 29.94 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 26.75 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 25.46 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 17.34 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات كاغذي با برآیند خروج پول درشت 14.76 میلیارد تومان . 
 • __
 • 12:29:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 564 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 87 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.00 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.71 ؛ 3روزه: -39.08 ؛ هفتگی: -13.25 ؛ دو هفته: 6.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 564 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 87 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.00 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.60 ؛ 3روزه: -18.01 ؛ هفتگی: -16.00 ؛ دو هفته: -14.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 216 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 126 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.33 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.79 ؛ 3روزه: -1.45 ؛ هفتگی: -0.47 ؛ دو هفته: -6.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 0.45 ؛ هفتگی: 1.08 ؛ دو هفته: 0.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 212 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 123 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.23 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 123 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.76 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.17 م.ت و سرانه فروش 23.35 م.ت .  
 • 12:26:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.14 ؛ 3روزه: -4.76 ؛ هفتگی: -6.46 ؛ دو هفته: -12.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.79 ؛ 3روزه: 5.17 ؛ هفتگی: 5.74 ؛ دو هفته: 0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: 0.94 ؛ دو هفته: 0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 558 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 78 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 82.27 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 542 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 78 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.75 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 23.09 م.ت و سرانه فروش 19.94 م.ت .  
 • 12:23:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.48 ؛ 3روزه: 3.08 ؛ هفتگی: 5.46 ؛ دو هفته: 7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %2.01) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .  
 • 12:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.95 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: -0.04 ؛ هفتگی: 0.50 ؛ دو هفته: 1.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.48 ؛ 3روزه: -28.35 ؛ هفتگی: 56.96 ؛ دو هفته: 54.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.29 ؛ 3روزه: -0.82 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: -4.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 2.45 ؛ دو هفته: -5.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 1.43 ؛ هفتگی: 12.68 ؛ دو هفته: 11.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: 14.34 ؛ هفتگی: 26.18 ؛ دو هفته: 23.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 471 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.58 ؛ 3روزه: -28.78 ؛ هفتگی: -17.35 ؛ دو هفته: -13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -3.45 ؛ هفتگی: -7.53 ؛ دو هفته: -8.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.41 ؛ 3روزه: -28.35 ؛ هفتگی: 56.96 ؛ دو هفته: 54.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.53 ؛ 3روزه: 4.42 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -37.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنوال (در آخرین قیمت %-5.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: 0.61 ؛ دو هفته: -0.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:42؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 14.92 م.ت و سرانه فروش 13.44 م.ت .  
 • 12:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 535 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 76.15 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:26؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 7.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 14.16 م.ت و سرانه فروش 22.65 م.ت .  
 • 12:02:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.79 ؛ 3روزه: 5.67 ؛ هفتگی: 2.99 ؛ دو هفته: 0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.05 ؛ 3روزه: 5.67 ؛ هفتگی: 2.99 ؛ دو هفته: 0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 2.46 ؛ هفتگی: 2.46 ؛ دو هفته: -0.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -8.13 ؛ هفتگی: -8.13 ؛ دو هفته: -8.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.37 ؛ 3روزه: 13.75 ؛ هفتگی: 13.97 ؛ دو هفته: 12.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 772 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.54 ؛ 3روزه: -3.27 ؛ هفتگی: -6.24 ؛ دو هفته: -11.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:39؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %-2.29) با حجم 4.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 21.13 م.ت و سرانه فروش 16.77 م.ت .  
 • 12:00:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.09 ؛ 3روزه: 38.22 ؛ هفتگی: 43.72 ؛ دو هفته: 40.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 175 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 121 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.68 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -1.91 ؛ دو هفته: -1.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %-3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 2.27 ؛ هفتگی: 2.34 ؛ دو هفته: 2.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -1.91 ؛ دو هفته: -1.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.77) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 11:55:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -0.51 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:08؛ حجم مشکوک در نماد شفارا (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 64.88 م.ت و سرانه فروش 25.02 م.ت .  
 • 11:54:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.7 م.ت .  
 • 11:53:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت .  
 • 11:53:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.79 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:33؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 71.53 و سرانه خرید 41.49 م.ت و سرانه فروش 0.58 م.ت .  
 • 11:52:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.48 ؛ 3روزه: -28.78 ؛ هفتگی: -17.35 ؛ دو هفته: -13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.61) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .  
 • 11:51:23؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.61) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 11.89 م.ت و سرانه فروش 12.93 م.ت .  
 • 11:49:03؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 10.49 م.ت و سرانه فروش 2.76 م.ت .  
 • 11:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.59 ؛ 3روزه: -10.53 ؛ هفتگی: -11.73 ؛ دو هفته: -24.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.47 ؛ 3روزه: -12.37 ؛ هفتگی: -15.36 ؛ دو هفته: -17.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 851 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 263 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107.79 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 843 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 263 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 106.73 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: -0.82 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: -4.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1222 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 522 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112.34 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:00؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 25.94 م.ت .  
 • 11:46:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 58.12 و سرانه خرید 34.87 م.ت و سرانه فروش 0.60 م.ت .  
 • 11:45:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1212 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 522 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 110.99 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 136 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.54 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 526 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 75.10 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1206 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 522 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 109.44 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:51؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 8.96 م.ت و سرانه فروش 12.91 م.ت .  
 • 11:44:50؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 30.75 م.ت و سرانه فروش 21.29 م.ت .  
 • 11:44:51؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 8.96 م.ت و سرانه فروش 12.91 م.ت .  
 • 11:44:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.08 ؛ 3روزه: 1.72 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -7.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:10؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 32.56 م.ت و سرانه فروش 21.93 م.ت .  
 • 11:42:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: 0.44 ؛ دو هفته: 0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.82 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: -4.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.6 م.ت .  
 • 11:41:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 522 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 73.78 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -1.70 ؛ هفتگی: -2.22 ؛ دو هفته: -2.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 576 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.55 ؛ 3روزه: -18.01 ؛ هفتگی: -16.00 ؛ دو هفته: -14.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 828 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 259 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 103.30 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 519 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 71.84 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 515 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 70.75 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 505 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 67.49 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1177 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 500 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 108.36 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 500 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 65.64 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.96 ؛ 3روزه: -15.15 ؛ هفتگی: -28.88 ؛ دو هفته: -47.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 492 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 64.09 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-4.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.01 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -3.90 ؛ دو هفته: 0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 482 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.39 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.39 ؛ 3روزه: -1.43 ؛ هفتگی: -1.67 ؛ دو هفته: 2.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 45.73 و سرانه خرید 30.64 م.ت و سرانه فروش 0.67 م.ت .  
 • 11:35:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 478 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 61.08 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -1.74 ؛ هفتگی: -5.07 ؛ دو هفته: -7.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:16؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 30.19 م.ت و سرانه فروش 26.34 م.ت .  
 • 11:33:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 469 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.84 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 460 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 58.83 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 457 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 57.65 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 451 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.54 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 825 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 259 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102.22 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.43 ؛ هفتگی: -1.67 ؛ دو هفته: 2.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1165 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 495 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 106.41 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 419 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.61 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 397 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.98 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.39 ؛ 3روزه: 3.08 ؛ هفتگی: 5.46 ؛ دو هفته: 7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.48 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.21 ؛ 3روزه: 6.04 ؛ هفتگی: 10.49 ؛ دو هفته: -12.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: -13.24 ؛ هفتگی: -18.89 ؛ دو هفته: -8.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.59 م.ت و سرانه فروش 19.51 م.ت .  
 • 11:28:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 389 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.67 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.63 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 383 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.59 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 127 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.91 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 352 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.62 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.41 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 352 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.62 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 127 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.00 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 281 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.39 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 260 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.63 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 235 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 62 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.80 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 2.45 ؛ دو هفته: -5.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 0.38 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 0.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.17 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -21.54 ؛ دو هفته: -42.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:05؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 36.56 م.ت و سرانه فروش 28.54 م.ت .  
 • 11:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 204 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.85 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 194 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.56 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 45 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.17 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:55؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 30.77 و سرانه خرید 24.92 م.ت و سرانه فروش 0.81 م.ت .  
 • 11:20:01؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 17.25 م.ت و سرانه فروش 19.58 م.ت .  
 • 11:19:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 187 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.31 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 176 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.23 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:04؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .  
 • 11:18:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 176 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.23 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 479 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.41 ؛ 3روزه: 31.50 ؛ هفتگی: 39.27 ؛ دو هفته: 25.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:15؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 57.41 م.ت و سرانه فروش 28.58 م.ت .  
 • 11:15:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.05 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپاك با حجم 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 27.07 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:13:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1134 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 471 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 103.84 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:14؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 18.53 م.ت و سرانه فروش 16.76 م.ت .  
 • 11:13:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 126 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.15 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چافست (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.8 م.ت .  
 • 11:12:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: 0.27 ؛ هفتگی: -5.95 ؛ دو هفته: -16.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.10 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 2.75 ؛ هفتگی: 4.80 ؛ دو هفته: 0.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:53؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.64) با حجم 4.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 12.61 م.ت و سرانه فروش 20.52 م.ت .  
 • 11:08:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سباقر (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.5 م.ت .  
 • 11:08:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -3.41 ؛ هفتگی: -3.41 ؛ دو هفته: -3.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.4 م.ت .  
 • 11:07:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولراز با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.28 م.ت و سرانه فروش 19.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.63. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:07:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.4 م.ت .  
 • 11:07:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: 3.08 ؛ هفتگی: 5.46 ؛ دو هفته: 7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.18 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:20؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 28.59 م.ت و سرانه فروش 23.68 م.ت .  
 • 11:05:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1244 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: -0.82 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: -4.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 559 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 1.31 ؛ هفتگی: 1.07 ؛ دو هفته: 3.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:19؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 28.42 م.ت و سرانه فروش 10.17 م.ت .  
 • 11:05:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.84 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: 49.74 ؛ دو هفته: 53.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:21؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %-5.08) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 12.39 م.ت و سرانه فروش 13.33 م.ت .  
 • 11:04:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.83 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: 49.74 ؛ دو هفته: 53.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.4 م.ت .  
 • 11:03:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: 24.73 ؛ هفتگی: 69.59 ؛ دو هفته: 39.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1178 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -3.07 ؛ هفتگی: -2.75 ؛ دو هفته: -3.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5463 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 574 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.32 ؛ 3روزه: 8.45 ؛ هفتگی: 6.23 ؛ دو هفته: -0.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:51؛ حجم مشکوک در نماد صبا (در آخرین قیمت %11.81) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 29.55 م.ت و سرانه فروش 31.22 م.ت .  
 • 11:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5463 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 574 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.32 ؛ 3روزه: 8.45 ؛ هفتگی: 6.23 ؛ دو هفته: -0.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 777 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 222 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 101.18 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -10.50 ؛ هفتگی: -15.22 ؛ دو هفته: -37.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 772 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 222 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 99.67 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -4.95 ؛ هفتگی: -9.37 ؛ دو هفته: -9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 760 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 222 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 95.10 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 0.06 ؛ هفتگی: 0.06 ؛ دو هفته: -0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.0 م.ت .  
 • 10:53:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 117 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.07 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 14.34 ؛ هفتگی: 26.18 ؛ دو هفته: 23.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.12 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -21.54 ؛ دو هفته: -42.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآوا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:09؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.86) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 14.94 م.ت و سرانه فروش 6.17 م.ت .  
 • 10:49:09؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 16.29 م.ت و سرانه فروش 10.89 م.ت .  
 • 10:48:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %-3.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 579 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -3.90 ؛ دو هفته: 0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:17؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.27) با حجم 7.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 7.73 م.ت .  
 • 10:47:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -4.86 ؛ هفتگی: -4.58 ؛ دو هفته: -6.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپاك با حجم 4.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.50 م.ت و سرانه فروش 27.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.67. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:47:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1157 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 741 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.30 ؛ 3روزه: 19.22 ؛ هفتگی: 24.06 ؛ دو هفته: 24.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.14 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپاك با حجم 4.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.50 م.ت و سرانه فروش 27.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.67. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:47:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: -2.53 ؛ هفتگی: -4.11 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:44؛ حجم مشکوک در نماد نوين (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 9.15 م.ت و سرانه فروش 11.48 م.ت .  
 • 10:46:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.51 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: 49.74 ؛ دو هفته: 53.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.84 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %5.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1002 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 741 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: 19.22 ؛ هفتگی: 24.06 ؛ دو هفته: 24.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %6.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 748 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 219 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 92.77 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:26؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.66) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 12.29 م.ت و سرانه فروش 5.98 م.ت .  
 • 10:41:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدور (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: 0.54 ؛ هفتگی: 0.54 ؛ دو هفته: 0.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %2.73) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 10:40:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .  
 • 10:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %6.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 738 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 219 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 90.92 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.80 ؛ 3روزه: 3.13 ؛ هفتگی: 0.68 ؛ دو هفته: -3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %6.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 725 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 219 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 89.37 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:38؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %5.50) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 15.12 م.ت و سرانه فروش 14.66 م.ت .  
 • 10:37:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.06) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.2 م.ت .  
 • 10:36:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-5.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.01 ؛ 3روزه: 10.24 ؛ هفتگی: 8.31 ؛ دو هفته: -7.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:21؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 28.09 م.ت و سرانه فروش 21.55 م.ت .  
 • 10:35:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 2.75 ؛ هفتگی: 4.80 ؛ دو هفته: 0.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.03 ؛ هفتگی: -0.90 ؛ دو هفته: -1.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.27 ؛ هفتگی: -5.95 ؛ دو هفته: -16.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد والبر با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.19 م.ت و سرانه فروش 20.32 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:33:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.18 ؛ 3روزه: 16.97 ؛ هفتگی: -32.74 ؛ دو هفته: 321.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -8.13 ؛ هفتگی: -8.13 ؛ دو هفته: -8.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:53؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 19.21 م.ت و سرانه فروش 31.88 م.ت .  
 • 10:32:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.53 ؛ 3روزه: 4.42 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -37.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكيمي با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 72.16 م.ت و سرانه فروش 25.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.81. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:31:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وگستر (در آخرین قیمت %5.32) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 10:31:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.40 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: 3.28 ؛ دو هفته: 5.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:40؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 68.50 م.ت و سرانه فروش 24.78 م.ت .  
 • 10:30:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: 10.24 ؛ هفتگی: 8.31 ؛ دو هفته: -7.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:38؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 12.34 م.ت و سرانه فروش 14.39 م.ت .  
 • 10:30:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: 10.24 ؛ هفتگی: 8.31 ؛ دو هفته: -7.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %3.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: 1.44 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:03؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 6.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 117.55 م.ت و سرانه فروش 46.34 م.ت .  
 • 10:29:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -1.95 ؛ دو هفته: -1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: 3.08 ؛ هفتگی: 5.46 ؛ دو هفته: 7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.82 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -21.54 ؛ دو هفته: -42.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:22؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 28.99 م.ت و سرانه فروش 14.60 م.ت .  
 • 10:27:59؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 8.99 م.ت و سرانه فروش 27.26 م.ت .  
 • 10:27:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.67 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -21.54 ؛ دو هفته: -42.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.32 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 22.40 ؛ دو هفته: 140.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.62 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبانك با حجم 6.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 128.70 م.ت و سرانه فروش 45.18 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:24:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خموتور (در آخرین قیمت %-1.38) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.1 م.ت .  
 • 10:23:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.50 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: 49.74 ؛ دو هفته: 53.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -8.03 ؛ هفتگی: -7.33 ؛ دو هفته: -7.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: -3.45 ؛ هفتگی: -7.53 ؛ دو هفته: -8.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:41؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.76 و سرانه خرید 89.01 م.ت و سرانه فروش 23.66 م.ت .  
 • 10:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.39 ؛ 3روزه: 31.50 ؛ هفتگی: 39.27 ؛ دو هفته: 25.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.60 ؛ 3روزه: -7.02 ؛ هفتگی: -26.56 ؛ دو هفته: 56.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.26 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: 3.28 ؛ دو هفته: 5.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 685 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 0.76 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: -3.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -1.36 ؛ هفتگی: -2.46 ؛ دو هفته: -2.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت فروش 61 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.45 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:54؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 9.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 93.97 م.ت و سرانه فروش 143.32 م.ت .  
 • 10:18:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: 3.28 ؛ دو هفته: 5.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -39.08 ؛ هفتگی: -13.25 ؛ دو هفته: 6.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.05 ؛ 3روزه: -4.76 ؛ هفتگی: -6.46 ؛ دو هفته: -12.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:33؛ حجم مشکوک در نماد تابا (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 9.70 م.ت و سرانه فروش 24.93 م.ت .  
 • 10:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 19.25 ؛ هفتگی: 24.97 ؛ دو هفته: 8.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:55؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 11.33 م.ت و سرانه فروش 18.02 م.ت .  
 • 10:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.61 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:12؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 34.11 م.ت و سرانه فروش 81.24 م.ت .  
 • 10:14:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شصفها با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.47 م.ت و سرانه فروش 82.19 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:14:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.32 ؛ 3روزه: 13.75 ؛ هفتگی: 13.97 ؛ دو هفته: 12.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.77 ؛ 3روزه: 0.39 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: -7.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: 3.28 ؛ دو هفته: 5.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: 38.22 ؛ هفتگی: 43.72 ؛ دو هفته: 40.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:59؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 55.14 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .  
 • 10:12:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: 38.22 ؛ هفتگی: 43.72 ؛ دو هفته: 40.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.38 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد البرز با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 55.57 م.ت و سرانه فروش 19.64 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.83. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:12:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.83 ؛ 3روزه: 16.97 ؛ هفتگی: -32.74 ؛ دو هفته: 321.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:09؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 18.21 م.ت و سرانه فروش 27.71 م.ت .  
 • 10:09:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.60 ؛ 3روزه: 24.73 ؛ هفتگی: 69.59 ؛ دو هفته: 39.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.67 ؛ 3روزه: -14.33 ؛ هفتگی: -21.54 ؛ دو هفته: -42.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 24.31 م.ت و سرانه فروش 14.99 م.ت .  
 • 10:09:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 24.06 م.ت و سرانه فروش 15.08 م.ت .  
 • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: 10.32 ؛ هفتگی: 10.00 ؛ دو هفته: 10.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: 10.24 ؛ هفتگی: 8.31 ؛ دو هفته: -7.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.08 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.26 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.73 ؛ 3روزه: 2.42 ؛ هفتگی: 2.48 ؛ دو هفته: 3.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.72 ؛ 3روزه: 5.17 ؛ هفتگی: 5.74 ؛ دو هفته: 0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.15 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 22.40 ؛ دو هفته: 140.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.60 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.52 ؛ 3روزه: 16.97 ؛ هفتگی: -32.74 ؛ دو هفته: 321.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 656 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 149 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 88.22 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:44؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.16) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 55.49 م.ت و سرانه فروش 27.44 م.ت .  
 • 10:05:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 16.97 ؛ هفتگی: -32.74 ؛ دو هفته: 321.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 3.08 ؛ هفتگی: 5.46 ؛ دو هفته: 7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-3.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: 4.42 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -37.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.82 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:50؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 38.27 م.ت و سرانه فروش 19.67 م.ت .  
 • 10:02:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 10:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3371 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 728 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.64 ؛ 3روزه: 8.45 ؛ هفتگی: 6.23 ؛ دو هفته: -0.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:40؛ حجم مشکوک در نماد وليز (در آخرین قیمت %1.72) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 10.16 م.ت و سرانه فروش 10.73 م.ت .  
 • 10:01:33؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 98.01 م.ت و سرانه فروش 49.88 م.ت .  
 • 10:01:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.98 ؛ 3روزه: 6.11 ؛ هفتگی: 11.53 ؛ دو هفته: 13.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:18؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %-2.35) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 10.76 م.ت و سرانه فروش 17.29 م.ت .  
 • 10:00:59؛ حجم مشکوک در نماد خشرق (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 13.87 م.ت .  
 • 10:00:40؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 27.34 م.ت و سرانه فروش 26.58 م.ت .  
 • 10:00:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.05 و سرانه خرید 104.16 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .  
 • 10:00:40؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 27.34 م.ت و سرانه فروش 26.58 م.ت .  
 • 10:00:39؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.05 و سرانه خرید 104.16 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .  
 • 09:59:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 630 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 128 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 86.53 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.50 ؛ 3روزه: 3.45 ؛ هفتگی: 4.96 ؛ دو هفته: -1.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:50؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 12.86 م.ت و سرانه فروش 12.49 م.ت .  
 • 09:58:27؛ حجم مشکوک در نماد وليز (در آخرین قیمت %1.66) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 10.31 م.ت و سرانه فروش 10.36 م.ت .  
 • 09:57:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 795 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 148 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102.49 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.04 ؛ 3روزه: -7.02 ؛ هفتگی: -26.56 ؛ دو هفته: 56.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 767 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 148 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 97.35 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:48؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.42) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 69.16 م.ت و سرانه فروش 46.47 م.ت .  
 • 09:55:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 758 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 148 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 95.46 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 42.43 م.ت و سرانه فروش 35.68 م.ت .  
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %9.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 621 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 128 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 85.16 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: 49.74 ؛ دو هفته: 53.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: 2.59 ؛ هفتگی: 1.78 ؛ دو هفته: -0.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 729 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 148 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 89.11 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.58 ؛ 3روزه: -15.15 ؛ هفتگی: -28.88 ؛ دو هفته: -47.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %9.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 586 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 128 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.14 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %8.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 575 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 128 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 75.58 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %8.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 566 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 128 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 73.55 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 774 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: -2.57 ؛ هفتگی: -2.51 ؛ دو هفته: -3.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 1.44 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 675 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 148 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 79.43 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:37؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 21.93 م.ت و سرانه فروش 15.46 م.ت .  
 • 09:53:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: 12.70 ؛ هفتگی: 13.00 ؛ دو هفته: -13.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %-3.16) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:53:28؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 16.04 م.ت و سرانه فروش 45.25 م.ت .  
 • 09:53:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %-3.16) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:53:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.31 ؛ 3روزه: 13.75 ؛ هفتگی: 13.97 ؛ دو هفته: 12.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 608 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 148 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 71.07 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %5.86) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:52:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.03 ؛ 3روزه: 6.04 ؛ هفتگی: 10.49 ؛ دو هفته: -12.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:34؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %-5.20) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 14.13 م.ت و سرانه فروش 19.43 م.ت .  
 • 09:51:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %-3.23) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .  
 • 09:50:59؛ حجم مشکوک در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.17) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 65.53 م.ت و سرانه فروش 30.82 م.ت .  
 • 09:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 579 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -2.53 ؛ هفتگی: -4.11 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 805 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.04 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: 0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 1.44 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.31 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 22.40 ؛ دو هفته: 140.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:58؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 5.52 م.ت و سرانه فروش 2.81 م.ت .  
 • 09:48:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 514 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 107 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.20 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 467 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 107 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 53.09 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 456 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 107 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.25 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 430 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 107 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.88 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 38.22 ؛ هفتگی: 43.72 ؛ دو هفته: 40.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 405 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 107 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.95 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.5 م.ت .  
 • 09:47:22؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 15.40 م.ت و سرانه فروش 99.81 م.ت .  
 • 09:47:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 512 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 69.35 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.33 ؛ 3روزه: 1.44 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %7.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 503 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 67.83 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 1.20 ؛ هفتگی: -3.23 ؛ دو هفته: -1.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:21؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 25.14 م.ت و سرانه فروش 22.90 م.ت .  
 • 09:46:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %6.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 483 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 65.30 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %6.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 467 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 63.35 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %6.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 457 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.30 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -4.39 ؛ دو هفته: -5.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:31؛ حجم مشکوک در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-4.21) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 7.91 م.ت و سرانه فروش 29.98 م.ت .  
 • 09:45:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 107 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.74 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %6.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 445 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 60.92 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 0.13 ؛ هفتگی: 2.11 ؛ دو هفته: 0.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 6.04 ؛ هفتگی: 10.49 ؛ دو هفته: -12.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:55؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 20.04 م.ت و سرانه فروش 23.90 م.ت .  
 • 09:44:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.3 م.ت .  
 • 09:44:48؛ حجم مشکوک در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %5.49) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 8.98 م.ت و سرانه فروش 11.78 م.ت .  
 • 09:44:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %1.69) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.1 م.ت .  
 • 09:44:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -0.55 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 522 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.46 ؛ 3روزه: 6.11 ؛ هفتگی: 11.53 ؛ دو هفته: 13.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1989 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.55 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -2.92 ؛ دو هفته: -5.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.00 و سرانه خرید 147.33 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .  
 • 09:43:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.59 ؛ 3روزه: 6.11 ؛ هفتگی: 11.53 ؛ دو هفته: 13.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:47؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 37.68 م.ت و سرانه فروش 16.09 م.ت .  
 • 09:42:47؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 47.11 م.ت و سرانه فروش 41.90 م.ت .  
 • 09:42:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدور (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1019 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.54 ؛ هفتگی: 0.54 ؛ دو هفته: 0.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:27؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.59) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 30.73 م.ت و سرانه فروش 31.19 م.ت .  
 • 09:42:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -13.24 ؛ هفتگی: -18.89 ؛ دو هفته: -8.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -3.95 ؛ هفتگی: -6.45 ؛ دو هفته: -14.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:10؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 10.95 م.ت و سرانه فروش 41.15 م.ت .  
 • 09:41:04؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 9.31 م.ت و سرانه فروش 28.42 م.ت .  
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %-0.54) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .  
 • 09:40:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 342 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.94 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %-0.54) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .  
 • 09:40:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.25 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 22.40 ؛ دو هفته: 140.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:15؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 33.85 م.ت و سرانه فروش 15.87 م.ت .  
 • 09:40:09؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.05 و سرانه خرید 242.68 م.ت و سرانه فروش 26.81 م.ت .  
 • 09:39:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %6.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 405 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.38 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: 49.74 ؛ دو هفته: 53.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.32) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.0 م.ت .  
 • 09:39:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %5.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 399 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.17 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.04 ؛ 3روزه: -7.02 ؛ هفتگی: -26.56 ؛ دو هفته: 56.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.70 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:52؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 5.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 134.15 م.ت و سرانه فروش 152.13 م.ت .  
 • 09:38:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 19.25 ؛ هفتگی: 24.97 ؛ دو هفته: 8.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1141 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -1.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %5.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 351 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.64 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %5.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 331 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.84 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:05؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 20.39 م.ت و سرانه فروش 20.82 م.ت .  
 • 09:37:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.68 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:44؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 44.47 م.ت و سرانه فروش 36.43 م.ت .  
 • 09:37:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.68 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 322 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.96 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.55 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 308 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.76 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:20؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 13.30 م.ت و سرانه فروش 21.11 م.ت .  
 • 09:37:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -4.39 ؛ دو هفته: -5.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 36.22 م.ت و سرانه فروش 14.61 م.ت .  
 • 09:37:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -4.39 ؛ دو هفته: -5.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %0.25) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:37:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 36.22 م.ت و سرانه فروش 14.61 م.ت .  
 • 09:37:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %5.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 310 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.99 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:02؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 11.11 م.ت و سرانه فروش 13.74 م.ت .  
 • 09:37:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %5.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 310 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.99 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 300 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.65 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:47؛ حجم مشکوک در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 16.36 م.ت و سرانه فروش 120.16 م.ت .  
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: 31.50 ؛ هفتگی: 39.27 ؛ دو هفته: 25.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %-3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 475 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -2.47 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 290 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.61 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:27؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 9.99 م.ت و سرانه فروش 17.15 م.ت .  
 • 09:36:20؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 12.66 م.ت و سرانه فروش 5.06 م.ت .  
 • 09:36:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.26 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1497 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.37 ؛ 3روزه: -18.01 ؛ هفتگی: -16.00 ؛ دو هفته: -14.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.26 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1074 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.41 ؛ 3روزه: -18.01 ؛ هفتگی: -16.00 ؛ دو هفته: -14.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 281 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.82 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 278 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.71 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 277 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.90 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: -18.01 ؛ هفتگی: -16.00 ؛ دو هفته: -14.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 678 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: -0.73 ؛ هفتگی: -4.39 ؛ دو هفته: -5.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 255 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.42 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:45؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-0.36) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 24.16 م.ت و سرانه فروش 26.59 م.ت .  
 • 09:34:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.23 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.37 ؛ 3روزه: -63.72 ؛ هفتگی: -68.68 ؛ دو هفته: -77.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 266 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.25 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -6.53 ؛ هفتگی: -5.37 ؛ دو هفته: -6.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:06؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 199.70 م.ت و سرانه فروش 153.01 م.ت .  
 • 09:32:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 253 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.11 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.61 ؛ هفتگی: 0.95 ؛ دو هفته: -35.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:45؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 24.66 م.ت و سرانه فروش 15.20 م.ت .  
 • 09:31:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.45 م.ت و سرانه فروش 15.54 م.ت .  
 • 09:30:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -39.08 ؛ هفتگی: -13.25 ؛ دو هفته: 6.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:43؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 42.20 م.ت و سرانه فروش 34.25 م.ت .  
 • 09:30:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.83 ؛ 3روزه: 3.80 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: 4.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 236 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.47 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 258 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 55 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.21 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:28؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-4.20) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 9.79 م.ت و سرانه فروش 19.11 م.ت .  
 • 09:30:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 225 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.32 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: -0.82 ؛ هفتگی: -0.51 ؛ دو هفته: -0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آسيا با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.41 م.ت و سرانه فروش 30.32 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.40. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:29:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: 6.11 ؛ هفتگی: 11.53 ؛ دو هفته: 13.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 208 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.44 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 198 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.28 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:10؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.75 و سرانه خرید 40.78 م.ت و سرانه فروش 5.26 م.ت .  
 • 09:29:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.15 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 22.40 ؛ دو هفته: 140.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1285 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -2.92 ؛ دو هفته: -5.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 4.42 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -37.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -3.40 ؛ هفتگی: -9.11 ؛ دو هفته: -9.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:08؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1285 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -2.92 ؛ دو هفته: -5.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.85 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:00؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 20.40 م.ت و سرانه فروش 17.22 م.ت .  
 • 09:29:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.85 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وحافظ با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 63.10 م.ت و سرانه فروش 64.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.99. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 9.44 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:28:43؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %-0.35) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 19.24 م.ت و سرانه فروش 23.30 م.ت .  
 • 09:28:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.02 ؛ 3روزه: -4.76 ؛ هفتگی: -6.46 ؛ دو هفته: -12.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.9 م.ت .  
 • 09:28:30؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 20.16 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .  
 • 09:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 755 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -63.72 ؛ هفتگی: -68.68 ؛ دو هفته: -77.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:16؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %5.78) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 20.14 م.ت و سرانه فروش 13.65 م.ت .  
 • 09:27:49؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 9.86 م.ت و سرانه فروش 6.36 م.ت .  
 • 09:27:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: 2.59 ؛ هفتگی: 1.78 ؛ دو هفته: -0.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:30؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 130.06 م.ت و سرانه فروش 72.43 م.ت .  
 • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 130.06 م.ت و سرانه فروش 72.43 م.ت .  
 • 09:27:10؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %-4.54) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 8.65 م.ت و سرانه فروش 12.81 م.ت .  
 • 09:27:02؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %-5.96) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 17.00 م.ت و سرانه فروش 146.31 م.ت .  
 • 09:27:02؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 23.84 م.ت و سرانه فروش 12.00 م.ت .  
 • 09:26:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.28 ؛ 3روزه: -28.78 ؛ هفتگی: -17.35 ؛ دو هفته: -13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 51 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.52 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:47؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 19.90 م.ت و سرانه فروش 11.61 م.ت .  
 • 09:26:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.92 ؛ 3روزه: -28.78 ؛ هفتگی: -17.35 ؛ دو هفته: -13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:25؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 56.12 م.ت و سرانه فروش 25.25 م.ت .  
 • 09:26:25؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.26) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 14.10 م.ت و سرانه فروش 16.85 م.ت .  
 • 09:26:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.90 ؛ 3روزه: -28.78 ؛ هفتگی: -17.35 ؛ دو هفته: -13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.52 ؛ 3روزه: 0.64 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -2.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:05؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 24.04 م.ت و سرانه فروش 72.77 م.ت .  
 • 09:25:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.84 ؛ 3روزه: -7.02 ؛ هفتگی: -26.56 ؛ دو هفته: 56.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -2.47 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.64 ؛ 3روزه: -11.97 ؛ هفتگی: -11.97 ؛ دو هفته: -22.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:42؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 7.05 م.ت و سرانه فروش 118.59 م.ت .  
 • 09:25:16؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %-5.77) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 13.83 م.ت و سرانه فروش 102.01 م.ت .  
 • 09:25:07؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 7.05 م.ت و سرانه فروش 118.59 م.ت .  
 • 09:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 933 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.87 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -2.78 ؛ دو هفته: -2.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:52؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.95) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 16.14 م.ت و سرانه فروش 85.20 م.ت .  
 • 09:24:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 787 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.06 ؛ 3روزه: 3.80 ؛ هفتگی: 3.93 ؛ دو هفته: 4.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 25.04 ؛ هفتگی: 30.06 ؛ دو هفته: 29.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:36؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 96.04 م.ت و سرانه فروش 51.89 م.ت .  
 • 09:24:36؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 28.85 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .  
 • 09:24:30؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 18.27 م.ت و سرانه فروش 18.54 م.ت .  
 • 09:24:29؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 19.81 م.ت و سرانه فروش 13.00 م.ت .  
 • 09:24:20؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %3.95) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 27.55 م.ت و سرانه فروش 7.55 م.ت .  
 • 09:23:21؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 38.85 م.ت و سرانه فروش 59.74 م.ت .  
 • 09:23:07؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 26.03 م.ت و سرانه فروش 9.31 م.ت .  
 • 09:22:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 25.06 ؛ هفتگی: 80.47 ؛ دو هفته: -1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %1.23) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 09:22:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-3.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 10.24 ؛ هفتگی: 8.31 ؛ دو هفته: -7.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.01 ؛ 3روزه: -28.35 ؛ هفتگی: 56.96 ؛ دو هفته: 54.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.54 ؛ 3روزه: -28.35 ؛ هفتگی: 56.96 ؛ دو هفته: 54.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:07؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 11.82 م.ت و سرانه فروش 14.96 م.ت .  
 • 09:22:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: 2.42 ؛ هفتگی: 2.48 ؛ دو هفته: 3.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:05؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 28.25 م.ت و سرانه فروش 10.62 م.ت .  
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.77) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 24.57 م.ت و سرانه فروش 47.23 م.ت .  
 • 09:21:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.74 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:53؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.80 و سرانه خرید 167.22 م.ت و سرانه فروش 28.81 م.ت .  
 • 09:21:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.74 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كفپارس با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 167.22 م.ت و سرانه فروش 28.81 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:21:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.24 ؛ 3روزه: -171.61 ؛ هفتگی: -178.56 ؛ دو هفته: -126.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:20:20؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 35.66 م.ت و سرانه فروش 28.25 م.ت .  
 • 09:19:59؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-2.20) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 10.71 م.ت و سرانه فروش 17.35 م.ت .  
 • 09:19:33؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 9.98 م.ت و سرانه فروش 16.16 م.ت .  
 • 09:19:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: -15.15 ؛ هفتگی: -28.88 ؛ دو هفته: -47.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:19؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 17.51 م.ت و سرانه فروش 33.40 م.ت .  
 • 09:19:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.73 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 22.40 ؛ دو هفته: 140.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وامير (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.6 م.ت .  
 • 09:19:01؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %-4.62) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 12.10 م.ت و سرانه فروش 15.15 م.ت .  
 • 09:19:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.44 م.ت و سرانه فروش 20.01 م.ت .  
 • 09:18:51؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.68) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.43 و سرانه خرید 47.40 م.ت و سرانه فروش 10.69 م.ت .  
 • 09:18:35؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 42.28 م.ت و سرانه فروش 21.23 م.ت .  
 • 09:18:30؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 20.81 م.ت و سرانه فروش 17.81 م.ت .  
 • 09:18:24؛ حجم مشکوک در نماد غصينو (در آخرین قیمت %0.58) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 15.22 م.ت و سرانه فروش 21.54 م.ت .  
 • 09:18:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %3.44) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.5 م.ت .  
 • 09:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.50 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.40 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 1.00 ؛ دو هفته: 0.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.50 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %1.84) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 26.96 م.ت و سرانه فروش 10.75 م.ت .  
 • 09:17:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 09:16:54؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 18.52 م.ت و سرانه فروش 16.13 م.ت .  
 • 09:16:54؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-3.13) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 9.94 م.ت و سرانه فروش 19.04 م.ت .  
 • 09:16:49؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 20.85 م.ت و سرانه فروش 48.96 م.ت .  
 • 09:16:14؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %4.40) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 19.40 م.ت و سرانه فروش 25.29 م.ت .  
 • 09:15:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: 24.73 ؛ هفتگی: 69.59 ؛ دو هفته: 39.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 57.90 م.ت و سرانه فروش 43.59 م.ت .  
 • 09:15:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: 24.73 ؛ هفتگی: 69.59 ؛ دو هفته: 39.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.68 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 22.40 ؛ دو هفته: 140.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:27؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 12.93 م.ت و سرانه فروش 6.57 م.ت .  
 • 09:14:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.17 ؛ 3روزه: -53.18 ؛ هفتگی: -153.10 ؛ دو هفته: -225.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:08؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.07 و سرانه خرید 51.05 م.ت و سرانه فروش 16.62 م.ت .  
 • 09:13:59؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %5.08) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 47.62 م.ت و سرانه فروش 26.96 م.ت .  
 • 09:13:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.37 ؛ 3روزه: 0.64 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -2.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:49؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %1.20) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 57.05 م.ت و سرانه فروش 41.60 م.ت .  
 • 09:13:45؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 24.25 م.ت و سرانه فروش 20.49 م.ت .  
 • 09:13:03؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 155.81 م.ت و سرانه فروش 75.42 م.ت .  
 • 09:12:15؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %1.78) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 16.93 م.ت و سرانه فروش 23.98 م.ت .  
 • 09:11:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.54 ؛ 3روزه: 5.67 ؛ هفتگی: 2.99 ؛ دو هفته: 0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:30؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %3.40) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 13.45 م.ت و سرانه فروش 18.15 م.ت .  
 • 09:10:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 2.40 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: -0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:46؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 24.41 م.ت و سرانه فروش 13.26 م.ت .  
 • 09:10:36؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-3.40) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 19.16 م.ت و سرانه فروش 21.35 م.ت .  
 • 09:10:25؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 32.90 م.ت و سرانه فروش 33.16 م.ت .  
 • 09:09:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.84 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 0.64 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -2.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:47؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.59 و سرانه خرید 178.42 م.ت و سرانه فروش 49.67 م.ت .  
 • 09:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 0.64 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -2.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:42؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 18.29 م.ت و سرانه فروش 8.99 م.ت .  
 • 09:09:42؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-0.08) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 25.79 م.ت و سرانه فروش 33.03 م.ت .  
 • 09:09:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.40 ؛ 3روزه: 3.31 ؛ هفتگی: 3.41 ؛ دو هفته: 4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:23؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.36 و سرانه خرید 52.01 م.ت و سرانه فروش 15.48 م.ت .  
 • 09:09:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.40 ؛ 3روزه: 3.31 ؛ هفتگی: 3.41 ؛ دو هفته: 4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.66 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.08 ؛ 3روزه: 16.97 ؛ هفتگی: -32.74 ؛ دو هفته: 321.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:41؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 37.95 م.ت و سرانه فروش 35.02 م.ت .  
 • 09:08:18؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.47 و سرانه خرید 152.52 م.ت و سرانه فروش 43.90 م.ت .  
 • 09:08:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.48 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:09؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.54 و سرانه خرید 89.64 م.ت و سرانه فروش 25.32 م.ت .  
 • 09:08:02؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 10.49 م.ت .  
 • 09:07:54؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.48 و سرانه خرید 292.20 م.ت و سرانه فروش 53.32 م.ت .  
 • 09:07:50؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %3.45) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 18.27 م.ت و سرانه فروش 23.05 م.ت .  
 • 09:07:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: -15.15 ؛ هفتگی: -28.88 ؛ دو هفته: -47.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 792 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -4.76 ؛ هفتگی: -6.46 ؛ دو هفته: -12.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:39؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.09 و سرانه خرید 98.54 م.ت و سرانه فروش 16.17 م.ت .  
 • 09:07:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.41 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.40 ؛ 3روزه: 26.01 ؛ هفتگی: 25.83 ؛ دو هفته: 26.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:20؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 35.18 م.ت و سرانه فروش 36.08 م.ت .  
 • 09:07:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.59 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -1.76 ؛ هفتگی: -1.66 ؛ دو هفته: -1.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.38 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -28.35 ؛ هفتگی: 56.96 ؛ دو هفته: 54.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.61 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:31؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 85.59 م.ت و سرانه فروش 38.76 م.ت .  
 • 09:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.61 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 1.44 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 36.80 م.ت و سرانه فروش 22.44 م.ت .  
 • 09:06:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 36.80 م.ت و سرانه فروش 22.44 م.ت .  
 • 09:06:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.77 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 173 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.73 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 107 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.52 ؛ 3روزه: 32.21 ؛ هفتگی: 43.13 ؛ دو هفته: -5.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 147 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.65 ؛ 3روزه: 112.98 ؛ هفتگی: 140.45 ؛ دو هفته: 112.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:15؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.00 و سرانه خرید 252.85 م.ت و سرانه فروش 42.11 م.ت .  
 • 09:03:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.09 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.67 ؛ 3روزه: -1.87 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: -2.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:47؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 32.77 م.ت و سرانه فروش 98.50 م.ت .  
 • 09:03:25؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 42.59 م.ت و سرانه فروش 87.33 م.ت .  
 • 09:03:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: -1.87 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: -2.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.29 ؛ 3روزه: 13.75 ؛ هفتگی: 13.97 ؛ دو هفته: 12.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:34؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 63.45 م.ت و سرانه فروش 34.46 م.ت .  
 • 09:02:29؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.71 و سرانه خرید 59.60 م.ت و سرانه فروش 21.99 م.ت .  
 • 09:02:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: 5.67 ؛ هفتگی: 2.99 ؛ دو هفته: 0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.74 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.80 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:00؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 49.95 م.ت و سرانه فروش 97.54 م.ت .  
 • 09:01:57؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 49.95 م.ت و سرانه فروش 97.54 م.ت .  
 • 09:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -8.68 ؛ دو هفته: -12.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 8.45 ؛ هفتگی: 6.23 ؛ دو هفته: -0.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:52؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %1.65) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 18.91 م.ت و سرانه فروش 55.09 م.ت .  
 • 09:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 5.67 ؛ هفتگی: 2.99 ؛ دو هفته: 0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.55 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -0.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 5.67 ؛ هفتگی: 2.99 ؛ دو هفته: 0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:40؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 30.09 م.ت و سرانه فروش 56.24 م.ت .  
 • 09:01:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.11 ؛ 3روزه: 12.50 ؛ هفتگی: 12.61 ؛ دو هفته: 14.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.16 و سرانه خرید 131.95 م.ت و سرانه فروش 41.77 م.ت .  
 • 09:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.51 ؛ 3روزه: 5.50 ؛ هفتگی: 4.94 ؛ دو هفته: 1.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 56.04 م.ت و سرانه فروش 56.06 م.ت .  
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.07 و سرانه خرید 183.46 م.ت و سرانه فروش 36.18 م.ت .  
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 25.82 م.ت و سرانه فروش 1672.43 م.ت .  
 • 09:00:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1672 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: -11.97 ؛ هفتگی: -11.97 ؛ دو هفته: -22.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.19 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.32 ؛ دو هفته: -6.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 109 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.30 ؛ 3روزه: 3.31 ؛ هفتگی: 3.41 ؛ دو هفته: 4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:42؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 33.14 م.ت و سرانه فروش 76.09 م.ت .  
 • 09:00:36؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 45.97 م.ت و سرانه فروش 60.41 م.ت .  
 • 09:00:36؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 17.12 م.ت و سرانه فروش 84.84 م.ت .  
 • 09:00:31؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 45.97 م.ت و سرانه فروش 60.41 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وپست با ارزش صف خرید 127.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.75 م.ت .  
 • 2- نماد دجابر با ارزش صف خرید 73.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.97 م.ت .  
 • 3- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 66.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.58 م.ت .  
 • 4- نماد ونوين با ارزش صف خرید 52.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.61 م.ت .  
 • 5- نماد خاهن با ارزش صف خرید 44.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.36 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف فروش 7.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 315.49 م.ت .  
 • 2- نماد سنير با ارزش صف فروش 6.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.12 م.ت .  
 • 3- نماد سكارون با ارزش صف فروش 3.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.59 م.ت .  
 • 4- نماد سفاسي با ارزش صف فروش 3.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 11.22 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شمواد با ارزش صف خرید 4.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 265.57 م.ت .  
 • 2- نماد سلار با ارزش صف خرید 4.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 251.64 م.ت .  
 • 3- نماد ونوين با ارزش صف خرید 52.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.61 م.ت .  
 • 4- نماد دجابر با ارزش صف خرید 73.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.97 م.ت .  
 • 5- نماد داسوه با ارزش صف خرید 9.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 125.06 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف فروش 7.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 315.49 م.ت .  
 • 2- نماد سكارون با ارزش صف فروش 3.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.59 م.ت .  
 • 3- نماد سنير با ارزش صف فروش 6.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.12 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 260.48 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 108.15 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه مواد و محصولات دارويي با تقاضا ی 106.54 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 56.95 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 44.93 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -1.77 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه منسوجات با عرضه ی -0.57 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه محصولات چوبي با عرضه ی -0.45 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه لاستيك و پلاستيك با عرضه ی -0.42 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -0.39 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد ورنا با حجم معاملات 209.73 میلیون سهم (3.3 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 120.29 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ختوقا با حجم معاملات 184.16 میلیون سهم (3.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 55.52 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد سپيد با حجم معاملات 25.68 میلیون سهم (3.07 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 52.89 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد گدنا با حجم معاملات 31.78 میلیون سهم (4.09 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.46 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فلوله با حجم معاملات 211.13 میلیون سهم (3.72 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.16 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 36.53 میلیارد تومان و حجم 1.9 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 33.70 میلیارد تومان و حجم 1.4 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 23.32 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 14.21 میلیارد تومان و حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد چكارن با برآیند ورود پول درشت 13.30 میلیارد تومان و حجم 5.94 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 40.41 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شبريز با برآیند خروج پول درشت 15.56 میلیارد تومان و حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد سدبير با برآیند خروج پول درشت 13.60 میلیارد تومان و حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد فملي با برآیند خروج پول درشت 13.25 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 11.70 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 42.31 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 16.70 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه محصولات كاغذي با برآیند ورود پول درشت 12.84 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند ورود پول درشت 10.69 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 39.31 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 23.76 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 22.54 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند خروج پول درشت 14.72 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 14.20 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وپست با ارزش صف خرید 36.71 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد دجابر با ارزش صف خرید 23.86 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وشهر با ارزش صف خرید 12.76 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد آبين با ارزش صف خرید 9.59 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد گكيش با ارزش صف خرید 8.08 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد كماسه با ارزش صف خرید 6.42 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 6.00 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد تكنو با ارزش صف خرید 4.16 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد سنوين با ارزش صف خرید 3.62 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وسنا با ارزش صف خرید 2.75 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد كباده با ارزش صف خرید 2.17 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1.55 میلیارد تومان .  
 • 13- نماد پلاست با ارزش صف خرید 1.24 میلیارد تومان .  
 • 14- نماد شكف با ارزش صف خرید 0.58 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

چهارشنبه، 31 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
4 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
غلامرضا نوایی
میهمان
غلامرضا نوایی
1 سال قبل

سلام دکتر جان برلی وارد شدن در سایت هر نوبت باید شماره موبایل و رمز بزنیم

علی صبا
میهمان
علی صبا
1 سال قبل

سلام،موفق باشید.