بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ شنبه، 28 اسفند 1400

1400-12-28 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ شنبه، 28 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد تكشا با حجم معاملات 6.91 میلیون سهم (5.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.26 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وخاور با حجم معاملات 35.06 میلیون سهم (4.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.15 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ولساپا با حجم معاملات 100.35 میلیون سهم (3.5 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.11 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وامير با حجم معاملات 0.44 میلیون سهم (10.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.28 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فاراك با حجم معاملات 87.27 میلیون سهم (3.06 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 11.77 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 37.41 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 30.48 میلیارد تومان و حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 30.46 میلیارد تومان و حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 18.60 میلیارد تومان و حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق ثبات با برآیند ورود پول درشت 14.53 میلیارد تومان و حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 23.60 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 19.59 میلیارد تومان و حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 14.54 میلیارد تومان و حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 8.42 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 7.15 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 71.83 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 58.97 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 44.40 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 15.55 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه پيمانكاري صنعتي با برآیند ورود پول درشت 9.61 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 9.46 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 7.76 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 141.37 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 105.31 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فجوش با ارزش صف خرید 9.84 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 9.58 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد تكنو با ارزش صف خرید 6.28 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.77 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:30:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 405 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 258 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:30:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:30:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 405 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 258 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:30:02؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:43؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.61) با حجم 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 28.09 م.ت و سرانه فروش 17.57 م.ت .  
 • 12:28:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 835 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:34؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 19.01 م.ت و سرانه فروش 31.22 م.ت .  
 • 12:27:15؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %-4.49) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 14.67 م.ت و سرانه فروش 39.75 م.ت .  
 • 12:26:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 13.53 م.ت و سرانه فروش 6.70 م.ت .  
 • 12:26:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 364 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 245 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاملا (در آخرین قیمت %4.03) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.0 م.ت .  
 • 12:25:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 812 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:43؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 713 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:21؛ حجم مشکوک در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11) با حجم 4.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.88 و سرانه خرید 178.38 م.ت و سرانه فروش 25.91 م.ت .  
 • 12:23:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 351 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 238 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:15؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد مفاخر با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.67 م.ت و سرانه فروش 92.85 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.24. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:21:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1080 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 670 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.2 م.ت .  
 • 12:21:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 336 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 238 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 317 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 223 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 310 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 223 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:13؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %0.39) با حجم 6.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 7.27 م.ت و سرانه فروش 9.04 م.ت .  
 • 12:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد يارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2584 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:13:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 733 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:11:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-3.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1411 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 360 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:11:05؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %0.39) با حجم 6.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 7.16 م.ت و سرانه فروش 8.70 م.ت .  
 • 12:11:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 837 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:49؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.66 و سرانه خرید 25.69 م.ت و سرانه فروش 1.64 م.ت .  
 • 12:10:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپترو (در آخرین قیمت %2.50) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.4 م.ت .  
 • 12:08:54؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 23.78 م.ت و سرانه فروش 20.12 م.ت .  
 • 12:08:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 922 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 890 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:07:29؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 14.36 م.ت و سرانه فروش 30.63 م.ت .  
 • 12:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:37؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %1.16) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 11.55 م.ت و سرانه فروش 5.41 م.ت .  
 • 12:05:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.50) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 78.23 م.ت و سرانه فروش 36.58 م.ت .  
 • 12:02:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:59؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 8.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.85 و سرانه خرید 31.51 م.ت و سرانه فروش 3.56 م.ت .  
 • 12:00:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پيزد با حجم 6.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 167.09 م.ت و سرانه فروش 1.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 91.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 30.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:00:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 377 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سغرب با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.96 م.ت و سرانه فروش 25.82 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:55:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بخاور (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .  
 • 11:55:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 371 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1120 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:33؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:16؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %3.35) با حجم 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 23.50 م.ت و سرانه فروش 26.72 م.ت .  
 • 11:43:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %-0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:33؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 7.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 24.24 م.ت و سرانه فروش 30.53 م.ت .  
 • 11:41:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:40:52؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 14.07 م.ت و سرانه فروش 6.92 م.ت .  
 • 11:40:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:40:40؛ حجم مشکوک در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.09 و سرانه خرید 141.23 م.ت و سرانه فروش 15.54 م.ت .  
 • 11:37:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:53؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.52 و سرانه خرید 17.47 م.ت و سرانه فروش 1.66 م.ت .  
 • 11:32:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:30:38؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 19.69 م.ت و سرانه فروش 22.31 م.ت .  
 • 11:24:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:24:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:24:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1131 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 404 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:47؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %3.72) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.57 و سرانه خرید 24.57 م.ت و سرانه فروش 5.38 م.ت .  
 • 11:22:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 43.82 م.ت و سرانه فروش 15.50 م.ت .  
 • 11:21:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 161 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.3 م.ت .  
 • 11:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:14:27؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 10.43 م.ت و سرانه فروش 26.68 م.ت .  
 • 11:12:50؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 18.83 م.ت و سرانه فروش 23.07 م.ت .  
 • 11:12:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 111 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .  
 • 11:09:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولساپا با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.23 م.ت و سرانه فروش 14.49 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:09:16؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 73.70 م.ت و سرانه فروش 38.82 م.ت .  
 • 11:09:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولساپا با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.23 م.ت و سرانه فروش 14.49 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:09:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 40.28 م.ت و سرانه فروش 14.46 م.ت .  
 • 11:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 80 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:41؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 37.41 م.ت و سرانه فروش 14.46 م.ت .  
 • 11:08:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 80 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:20؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 13.14 م.ت و سرانه فروش 8.86 م.ت .  
 • 11:06:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:05:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:05:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:44؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 23.41 م.ت و سرانه فروش 22.36 م.ت .  
 • 11:03:44؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وامير با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.41 م.ت و سرانه فروش 22.36 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.05. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:02:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 233 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 128 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.14 م.ت و سرانه فروش 13.00 م.ت .  
 • 11:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.14 م.ت و سرانه فروش 13.00 م.ت .  
 • 11:01:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 1210 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 665 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:39؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-3.97) با حجم 163.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 16.67 م.ت و سرانه فروش 38.45 م.ت .  
 • 11:01:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 1210 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 665 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 224 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 128 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 205 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 128 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1077 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1496 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:46؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 7.04 م.ت و سرانه فروش 17.59 م.ت .  
 • 10:55:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 150 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:53؛ حجم مشکوک در نماد خموتور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 13.24 م.ت و سرانه فروش 14.35 م.ت .  
 • 10:53:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3438 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:50:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:50:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:46؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 20.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 9.13 م.ت و سرانه فروش 9.88 م.ت .  
 • 10:49:33؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 20.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 9.40 م.ت و سرانه فروش 9.71 م.ت .  
 • 10:49:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 162 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 95 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:47:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:46:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 935 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:46:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:45:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 89 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:42؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 28.36 م.ت و سرانه فروش 10.18 م.ت .  
 • 10:41:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:07؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 653 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1272 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 447 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1514 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:05؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 8.67 م.ت و سرانه فروش 60.40 م.ت .  
 • 10:35:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:34:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:44؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 26.76 م.ت و سرانه فروش 8.99 م.ت .  
 • 10:32:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:03؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.12 و سرانه خرید 17.94 م.ت و سرانه فروش 2.93 م.ت .  
 • 10:29:45؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 11.12 م.ت و سرانه فروش 6.78 م.ت .  
 • 10:28:56؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-0.93) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 12.19 م.ت و سرانه فروش 15.84 م.ت .  
 • 10:27:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 475 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 116.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:41؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-3.97) با حجم 107.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 18.71 م.ت و سرانه فروش 33.03 م.ت .  
 • 10:26:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:34؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 43.05 م.ت و سرانه فروش 24.36 م.ت .  
 • 10:26:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:19:30؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 71.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 26.02 م.ت و سرانه فروش 31.14 م.ت .  
 • 10:19:30؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 48.82 م.ت و سرانه فروش 30.22 م.ت .  
 • 10:18:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:18:32؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 17.89 م.ت و سرانه فروش 12.72 م.ت .  
 • 10:16:49؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 13.17 م.ت و سرانه فروش 16.50 م.ت .  
 • 10:16:39؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-3.97) با حجم 57.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 20.25 م.ت و سرانه فروش 55.67 م.ت .  
 • 10:16:33؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-3.97) با حجم 40.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 20.25 م.ت و سرانه فروش 55.67 م.ت .  
 • 10:16:31؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-3.97) با حجم 40.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 20.25 م.ت و سرانه فروش 55.67 م.ت .  
 • 10:15:28؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 8.01 م.ت و سرانه فروش 34.17 م.ت .  
 • 10:13:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:05؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.61) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 35.31 م.ت و سرانه فروش 23.01 م.ت .  
 • 10:12:55؛ حجم مشکوک در نماد صبا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 35.15 م.ت و سرانه فروش 11.88 م.ت .  
 • 10:12:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 334 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:31؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %-1.54) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 11.54 م.ت و سرانه فروش 18.40 م.ت .  
 • 10:00:14؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %3.80) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 31.00 م.ت و سرانه فروش 27.69 م.ت .  
 • 09:59:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:21؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 26.68 م.ت و سرانه فروش 19.77 م.ت .  
 • 09:54:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:27؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 43.13 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .  
 • 09:47:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سغرب با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 58.73 م.ت و سرانه فروش 30.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.94. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:47:18؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 58.73 م.ت و سرانه فروش 30.31 م.ت .  
 • 09:47:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 680 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 782 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:50؛ حجم مشکوک در نماد صبا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 18.58 م.ت و سرانه فروش 8.40 م.ت .  
 • 09:46:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 782 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غسالم (در آخرین قیمت %4.71) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.3 م.ت .  
 • 09:42:43؛ حجم مشکوک در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %3.13) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 5.77 م.ت و سرانه فروش 21.80 م.ت .  
 • 09:41:47؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.84 و سرانه خرید 42.69 م.ت و سرانه فروش 6.24 م.ت .  
 • 09:41:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:41:29؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 12.33 م.ت و سرانه فروش 10.00 م.ت .  
 • 09:40:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 45 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 9.02 م.ت و سرانه فروش 12.51 م.ت .  
 • 09:40:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.12 و سرانه خرید 107.00 م.ت و سرانه فروش 20.90 م.ت .  
 • 09:40:19؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 14.01 م.ت و سرانه فروش 28.09 م.ت .  
 • 09:40:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:39:45؛ حجم مشکوک در نماد يارا (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 132.60 م.ت و سرانه فروش 52.16 م.ت .  
 • 09:39:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .  
 • 09:37:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 522 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 959 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 959 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:16؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 7.66 م.ت و سرانه فروش 16.99 م.ت .  
 • 09:35:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 39.69 م.ت و سرانه فروش 39.24 م.ت .  
 • 09:35:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 39.69 م.ت و سرانه فروش 39.24 م.ت .  
 • 09:35:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.7 م.ت .  
 • 09:35:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:33:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:50؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 34.97 م.ت و سرانه فروش 18.33 م.ت .  
 • 09:32:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:28؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.45) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 18.83 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت .  
 • 09:32:17؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.45) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 18.82 م.ت و سرانه فروش 16.74 م.ت .  
 • 09:32:05؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 1150 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 809 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:41؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 12.15 م.ت و سرانه فروش 26.47 م.ت .  
 • 09:31:33؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-1.67) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 35.84 م.ت و سرانه فروش 44.28 م.ت .  
 • 09:31:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 961 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 809 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:12؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 781 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 809 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاراك با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 52.77 م.ت و سرانه فروش 27.86 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.89. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:31:10؛ حجم مشکوک در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 472.88 م.ت و سرانه فروش 296.89 م.ت .  
 • 09:31:04؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-1.67) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 16.55 م.ت و سرانه فروش 44.47 م.ت .  
 • 09:30:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.65) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.7 م.ت .  
 • 09:30:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 758 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 809 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:50؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 50.71 م.ت و سرانه فروش 25.96 م.ت .  
 • 09:30:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 758 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 809 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:34؛ حجم مشکوک در نماد داراب (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 93.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 9.68 م.ت و سرانه فروش 7.73 م.ت .  
 • 09:30:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:26؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.71 و سرانه خرید 127.82 م.ت و سرانه فروش 47.12 م.ت .  
 • 09:29:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اوان با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 142.24 م.ت و سرانه فروش 45.54 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.12. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 17.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:28:18؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %2.06) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 20.91 م.ت و سرانه فروش 12.41 م.ت .  
 • 09:28:03؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 11.03 م.ت و سرانه فروش 12.63 م.ت .  
 • 09:27:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 573 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 917 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:25:58؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.98 و سرانه خرید 83.57 م.ت و سرانه فروش 11.97 م.ت .  
 • 09:25:54؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 192.80 و سرانه خرید 343.19 م.ت و سرانه فروش 1.78 م.ت .  
 • 09:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:25:21؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 123.47 م.ت و سرانه فروش 48.57 م.ت .  
 • 09:25:20؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 123.47 م.ت و سرانه فروش 48.57 م.ت .  
 • 09:25:14؛ حجم مشکوک در نماد وساخت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 35.56 م.ت و سرانه فروش 38.54 م.ت .  
 • 09:24:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:17؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 11.67 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .  
 • 09:22:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:16؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.19) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 15.08 م.ت و سرانه فروش 19.99 م.ت .  
 • 09:20:51؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 36.16 م.ت و سرانه فروش 34.41 م.ت .  
 • 09:20:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:23؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 42.32 م.ت و سرانه فروش 17.35 م.ت .  
 • 09:20:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.23) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.9 م.ت .  
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.84 و سرانه خرید 38.57 م.ت و سرانه فروش 13.57 م.ت .  
 • 09:19:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 106 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:52؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 10.08 م.ت و سرانه فروش 15.78 م.ت .  
 • 09:18:37؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 11.64 م.ت و سرانه فروش 16.27 م.ت .  
 • 09:18:18؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 39.74 م.ت و سرانه فروش 28.61 م.ت .  
 • 09:18:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.60 و سرانه خرید 81.72 م.ت و سرانه فروش 7.71 م.ت .  
 • 09:18:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:08؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 18.72 م.ت و سرانه فروش 20.70 م.ت .  
 • 09:18:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:32؛ حجم مشکوک در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 29.12 م.ت و سرانه فروش 25.60 م.ت .  
 • 09:17:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:05؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1223 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:36؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 31.58 م.ت و سرانه فروش 19.41 م.ت .  
 • 09:15:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:07؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:59؛ حجم مشکوک در نماد وساخت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 25.37 م.ت و سرانه فروش 25.74 م.ت .  
 • 09:14:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:32؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.36 و سرانه خرید 52.98 م.ت و سرانه فروش 15.78 م.ت .  
 • 09:14:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:21؛ حجم مشکوک در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 9.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 62.34 م.ت و سرانه فروش 66.64 م.ت .  
 • 09:14:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:58؛ حجم مشکوک در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 5.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 50.31 م.ت و سرانه فروش 65.37 م.ت .  
 • 09:13:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:45؛ حجم مشکوک در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 47.96 م.ت و سرانه فروش 59.89 م.ت .  
 • 09:13:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 861 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:20؛ حجم مشکوک در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.34) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 54.37 م.ت و سرانه فروش 90.82 م.ت .  
 • 09:13:12؛ حجم مشکوک در نماد بركت (در آخرین قیمت %4.03) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 12.96 م.ت .  
 • 09:13:02؛ حجم مشکوک در نماد داراب (در آخرین قیمت %0.80) با حجم 62.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 14.03 م.ت و سرانه فروش 8.62 م.ت .  
 • 09:13:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:59؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.65 و سرانه خرید 44.77 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .  
 • 09:12:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 572 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:56؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.37) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.63 و سرانه خرید 301.47 م.ت و سرانه فروش 65.17 م.ت .  
 • 09:12:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:08؛ حجم مشکوک در نماد داراب (در آخرین قیمت %2.52) با حجم 60.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 8.52 م.ت .  
 • 09:12:05؛ حجم مشکوک در نماد داراب (در آخرین قیمت %2.52) با حجم 60.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 8.52 م.ت .  
 • 09:11:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1061 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:33؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لابسا با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.87 م.ت و سرانه فروش 55.21 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 53.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:10:17؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 19.09 م.ت .  
 • 09:10:09؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 20.42 م.ت و سرانه فروش 16.53 م.ت .  
 • 09:10:09؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.27) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 44.52 م.ت و سرانه فروش 22.47 م.ت .  
 • 09:10:09؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 20.42 م.ت و سرانه فروش 16.53 م.ت .  
 • 09:10:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 106 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1114 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 82.93 م.ت و سرانه فروش 60.00 م.ت .  
 • 09:08:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:14؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 39.82 م.ت و سرانه فروش 22.21 م.ت .  
 • 09:08:10؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 20.55 م.ت و سرانه فروش 19.81 م.ت .  
 • 09:07:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1213 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 747 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:27؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 38.09 م.ت و سرانه فروش 47.11 م.ت .  
 • 09:07:19؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 24.32 م.ت و سرانه فروش 21.62 م.ت .  
 • 09:07:09؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 21.19 م.ت و سرانه فروش 266.78 م.ت .  
 • 09:06:53؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.48 و سرانه خرید 108.02 م.ت و سرانه فروش 19.72 م.ت .  
 • 09:06:24؛ حجم مشکوک در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 99.32 م.ت و سرانه فروش 55.55 م.ت .  
 • 09:06:17؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 60.38 م.ت و سرانه فروش 29.03 م.ت .  
 • 09:06:15؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.84 و سرانه خرید 61.21 م.ت و سرانه فروش 15.96 م.ت .  
 • 09:06:17؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 60.38 م.ت و سرانه فروش 29.03 م.ت .  
 • 09:06:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:57؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 38.15 م.ت و سرانه فروش 17.39 م.ت .  
 • 09:04:56؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 31.82 م.ت و سرانه فروش 27.46 م.ت .  
 • 09:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:39؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.67 و سرانه خرید 226.36 م.ت و سرانه فروش 29.50 م.ت .  
 • 09:04:39؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 35.85 م.ت و سرانه فروش 19.61 م.ت .  
 • 09:04:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:17؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.83 و سرانه خرید 89.28 م.ت و سرانه فروش 23.30 م.ت .  
 • 09:03:06؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 40.33 م.ت و سرانه فروش 37.45 م.ت .  
 • 09:02:59؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 27.01 م.ت و سرانه فروش 13.11 م.ت .  
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 57.66 م.ت و سرانه فروش 26.46 م.ت .  
 • 09:01:37؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.50 و سرانه خرید 345.03 م.ت و سرانه فروش 62.73 م.ت .  
 • 09:01:23؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 18.38 م.ت و سرانه فروش 276.57 م.ت .  
 • 09:01:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %3.28) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 50.21 م.ت و سرانه فروش 56.02 م.ت .  
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %1.56) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 21.43 م.ت و سرانه فروش 33.09 م.ت .  
 • 09:00:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 269.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 110.24 م.ت .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 220.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 110.93 م.ت .  
 • 3- نماد خگستر با ارزش صف خرید 165.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 84.04 م.ت .  
 • 4- نماد خودرو با ارزش صف خرید 151.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.98 م.ت .  
 • 5- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 17.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 21.41 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 17.46 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.06 م.ت .  
 • 2- نماد زنجان با ارزش صف فروش 7.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.44 م.ت .  
 • 3- نماد مفاخر با ارزش صف فروش 5.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 253.20 م.ت .  
 • 4- نماد وامير با ارزش صف فروش 4.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3.01 م.ت .  
 • 5- نماد غشوكو با ارزش صف فروش 4.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.20 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شتهران با ارزش صف خرید 4.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 158.08 م.ت .  
 • 2- نماد اوان با ارزش صف خرید 13.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 130.61 م.ت .  
 • 3- نماد توسن با ارزش صف خرید 4.47 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 127.75 م.ت .  
 • 4- نماد گنگين با ارزش صف خرید 3.22 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 119.15 م.ت .  
 • 5- نماد وساپا با ارزش صف خرید 220.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 110.93 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد مفاخر با ارزش صف فروش 5.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 253.20 م.ت .  
 • 2- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 17.46 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.06 م.ت .  
 • 3- نماد قنقش با ارزش صف فروش 3.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.32 م.ت .  
 • 4- نماد غشوكو با ارزش صف فروش 4.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.20 م.ت .  
 • 5- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.05 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد مبين با حجم معاملات 23.48 میلیون سهم (10.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 49.58 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خديزل با حجم معاملات 44.82 میلیون سهم (9.32 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 35.14 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد سدبير با حجم معاملات 11.77 میلیون سهم (4.69 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.40 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.35 میلیون سهم (3.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.26 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد قچار با حجم معاملات 20.74 میلیون سهم (3.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.45 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 66.65 میلیارد تومان و حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 60.81 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 20.94 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد مبين با برآیند ورود پول درشت 19.40 میلیارد تومان و حجم 10.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 15.22 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 33.49 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 21.73 میلیارد تومان و حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد سپيد با برآیند خروج پول درشت 16.63 میلیارد تومان و حجم 2.9 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 16.57 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد هامرز با برآیند خروج پول درشت 8.15 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 103.35 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 19.16 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 11.23 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 9.29 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 7.23 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 23.14 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 17.73 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 10.51 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 9.39 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 110.43 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.42 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.53 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.54 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

شنبه، 28 اسفند 1400, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

اخرین روز معاملاتی بازار بورس سال 1400 نیز به پایان رسید. هر چند امسال سال خوش آیندی در مجموع برای سهامداران نبود ولی روزهای پایانی سال نسبتا بهتر بود. برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علیرضا کلانتری
میهمان
علیرضا کلانتری
1 سال قبل

آخرین گزارش سال ۱۴۰۰ ،
🌹🌹🌹✌️✌️✌️
انشالله سال آینده سال بورسی خیلی بهتری برای همه همراهان لایو TSE باشه.