بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ چهارشنبه، 25 اسفند 1400

1400-12-25 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ چهارشنبه، 25 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد مبين با حجم معاملات 23.48 میلیون سهم (10.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 49.58 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خديزل با حجم معاملات 44.82 میلیون سهم (9.32 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 35.14 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سدبير با حجم معاملات 11.77 میلیون سهم (4.69 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.40 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.35 میلیون سهم (3.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.26 میلیارد تومان .
 • 5- نماد قچار با حجم معاملات 20.74 میلیون سهم (3.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.45 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 66.65 میلیارد تومان و حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 60.81 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 20.94 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد مبين با برآیند ورود پول درشت 19.40 میلیارد تومان و حجم 10.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 15.22 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 33.49 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 21.73 میلیارد تومان و حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد سپيد با برآیند خروج پول درشت 16.63 میلیارد تومان و حجم 2.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 16.57 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد هامرز با برآیند خروج پول درشت 8.15 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 103.35 میلیارد تومان .
 • 2- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 19.16 میلیارد تومان .
 • 3- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 11.23 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 9.29 میلیارد تومان .
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 7.23 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 23.14 میلیارد تومان .
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند خروج پول درشت 17.73 میلیارد تومان .
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 10.51 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 9.39 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 110.43 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.42 میلیارد تومان .
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.53 میلیارد تومان .
 • 4- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.54 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:25؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 4.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.87 و سرانه خرید 108.52 م.ت و سرانه فروش 8.43 م.ت .
 • 12:29:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:43؛ حجم مشکوک در نماد ثشرق (در آخرین قیمت %4.59) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 30.86 م.ت و سرانه فروش 17.94 م.ت .
 • 12:28:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 516 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 201 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 66.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 17.92 م.ت و سرانه فروش 13.27 م.ت .
 • 12:27:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد يارا (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 678 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:13؛ حجم مشکوک در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 7.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.01 و سرانه خرید 10.93 م.ت و سرانه فروش 0.91 م.ت .
 • 12:25:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:40؛ حجم مشکوک در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 6.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.41 و سرانه خرید 10.80 م.ت و سرانه فروش 0.87 م.ت .
 • 12:24:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 607 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 815 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:00؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %3.63) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.60 و سرانه خرید 57.70 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت .
 • 12:05:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1176 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيستم (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2540 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:43؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 29.21 م.ت و سرانه فروش 14.41 م.ت .
 • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:47؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 10.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 10.20 م.ت .
 • 11:57:33؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 7.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.58 و سرانه خرید 40.19 م.ت و سرانه فروش 3.80 م.ت .
 • 11:53:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 477 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 65.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:51:57؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 25.14 م.ت و سرانه فروش 12.76 م.ت .
 • 11:51:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:33؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-4.18) با حجم 73.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 10.86 م.ت و سرانه فروش 12.40 م.ت .
 • 11:48:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %1.68) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 19.05 م.ت و سرانه فروش 12.95 م.ت .
 • 11:44:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .
 • 11:44:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 467 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 156 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 917 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاراك با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.92 م.ت و سرانه فروش 11.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.07. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:40:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:46؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 19.24 م.ت و سرانه فروش 8.14 م.ت .
 • 11:37:46؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 28.97 م.ت و سرانه فروش 11.17 م.ت .
 • 11:37:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشهد (در آخرین قیمت %1.27) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .
 • 11:36:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1002 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:20؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 4.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.92 و سرانه خرید 56.24 م.ت و سرانه فروش 14.36 م.ت .
 • 11:26:17؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 4.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.22 و سرانه خرید 56.19 م.ت و سرانه فروش 9.03 م.ت .
 • 11:23:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:08؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %-4.74) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 12.84 م.ت و سرانه فروش 16.03 م.ت .
 • 11:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 453 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 146 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 62.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 661 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:40؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 30.78 م.ت و سرانه فروش 18.38 م.ت .
 • 11:11:34؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 13.49 م.ت و سرانه فروش 18.95 م.ت .
 • 11:10:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 448 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 137 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:51؛ حجم مشکوک در نماد تابا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 16.29 م.ت و سرانه فروش 20.71 م.ت .
 • 11:07:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 440 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 134 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:58؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %3.88) با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.14 و سرانه خرید 31.65 م.ت و سرانه فروش 10.07 م.ت .
 • 11:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 820 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:46؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 17.86 م.ت .
 • 10:44:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:58؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.07) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 48.88 م.ت و سرانه فروش 110.87 م.ت .
 • 10:39:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 806 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 488 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 480 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:31؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 51.00 م.ت و سرانه فروش 25.50 م.ت .
 • 10:23:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:05؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.97 و سرانه خرید 40.77 م.ت و سرانه فروش 4.09 م.ت .
 • 10:22:29؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد آ س پ با حجم 6.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.23 م.ت و سرانه فروش 37.31 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.73. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 687 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:15؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 15.21 م.ت و سرانه فروش 12.54 م.ت .
 • 10:14:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .
 • 10:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .
 • 10:12:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:18؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 12.11 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 10:09:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:36؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 12.80 م.ت و سرانه فروش 16.92 م.ت .
 • 10:07:51؛ حجم مشکوک در نماد بساما (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 31.97 م.ت و سرانه فروش 21.83 م.ت .
 • 10:07:29؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.42 و سرانه خرید 31.47 م.ت و سرانه فروش 5.81 م.ت .
 • 10:07:29؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 6.81 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت .
 • 10:07:06؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.12 و سرانه خرید 20.71 م.ت و سرانه فروش 2.55 م.ت .
 • 10:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 661 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:53؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.37 و سرانه خرید 43.19 م.ت و سرانه فروش 2.81 م.ت .
 • 10:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:17؛ حجم مشکوک در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.46) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 32.29 م.ت و سرانه فروش 62.08 م.ت .
 • 10:02:41؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 10.25 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .
 • 10:00:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:07؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 47.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 9.73 م.ت و سرانه فروش 12.79 م.ت .
 • 09:58:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:45؛ حجم مشکوک در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %-1.68) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 11.24 م.ت و سرانه فروش 12.74 م.ت .
 • 09:57:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:15؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-1.91) با حجم 5.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 15.38 م.ت .
 • 09:56:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:52؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 10.66 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .
 • 09:55:51؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 11.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 20.70 م.ت و سرانه فروش 34.58 م.ت .
 • 09:55:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 392 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 57.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:36؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-2.82) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 17.05 م.ت و سرانه فروش 12.51 م.ت .
 • 09:54:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 376 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:41؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 20.69 م.ت و سرانه فروش 50.60 م.ت .
 • 09:52:28؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 6.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.78 و سرانه خرید 103.47 م.ت و سرانه فروش 15.25 م.ت .
 • 09:52:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 368 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:40؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %3.72) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 36.62 م.ت و سرانه فروش 27.44 م.ت .
 • 09:50:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 362 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 52.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:26؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %3.61) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 21.02 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .
 • 09:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %6.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:33؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 5.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 30.07 م.ت و سرانه فروش 38.89 م.ت .
 • 09:47:19؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد آ س پ با حجم 5.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.15 م.ت و سرانه فروش 38.99 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.77. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:46:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 722 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 660 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:15؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-3.62) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 22.08 م.ت و سرانه فروش 8.23 م.ت .
 • 09:45:14؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-3.62) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 22.08 م.ت و سرانه فروش 8.23 م.ت .
 • 09:43:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 329 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 74 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:05؛ حجم مشکوک در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .
 • 09:41:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 19.42 م.ت و سرانه فروش 6.11 م.ت .
 • 09:41:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 19.42 م.ت و سرانه فروش 6.11 م.ت .
 • 09:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:55؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 47.52 م.ت و سرانه فروش 19.39 م.ت .
 • 09:40:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.12 و سرانه خرید 41.38 م.ت و سرانه فروش 19.49 م.ت .
 • 09:40:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:50؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 46.46 م.ت و سرانه فروش 18.92 م.ت .
 • 09:39:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:54؛ حجم مشکوک در نماد خريخت (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 29.95 م.ت و سرانه فروش 13.21 م.ت .
 • 09:38:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:03؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-1.37) با حجم 31.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 10.38 م.ت و سرانه فروش 11.01 م.ت .
 • 09:37:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:07؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.58 و سرانه خرید 136.32 م.ت و سرانه فروش 38.10 م.ت .
 • 09:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 473 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:19؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.57) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 22.83 م.ت و سرانه فروش 21.04 م.ت .
 • 09:34:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:07؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.38 و سرانه خرید 19.55 م.ت و سرانه فروش 5.79 م.ت .
 • 09:33:42؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 6.02 م.ت و سرانه فروش 27.65 م.ت .
 • 09:33:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 700 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:46؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 14.32 م.ت و سرانه فروش 5.91 م.ت .
 • 09:31:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:43؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 14.32 م.ت و سرانه فروش 5.91 م.ت .
 • 09:31:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:51؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 29.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 10.64 م.ت و سرانه فروش 10.81 م.ت .
 • 09:30:49؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 29.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 10.64 م.ت و سرانه فروش 10.81 م.ت .
 • 09:30:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:10؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 6.11 م.ت و سرانه فروش 27.55 م.ت .
 • 09:30:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 197 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:45؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 13.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 45.06 م.ت و سرانه فروش 25.20 م.ت .
 • 09:28:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فگستر با حجم 13.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.06 م.ت و سرانه فروش 25.20 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 52.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:26:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.4 م.ت .
 • 09:26:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.53 و سرانه خرید 99.81 م.ت و سرانه فروش 15.29 م.ت .
 • 09:26:11؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.64) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.14 م.ت و سرانه فروش 24.20 م.ت .
 • 09:26:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:40؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 19.50 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت .
 • 09:25:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 234 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:45؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %3.85) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 27.56 م.ت و سرانه فروش 27.55 م.ت .
 • 09:24:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.8 م.ت .
 • 09:23:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1107 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:34؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 28.00 و سرانه خرید 117.06 م.ت و سرانه فروش 4.18 م.ت .
 • 09:22:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.17) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .
 • 09:22:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 798 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 16.78 م.ت .
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.60 و سرانه خرید 112.72 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .
 • 09:21:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 776 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.77) با حجم 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.8 م.ت .
 • 09:21:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-0.50) با حجم 23.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .
 • 09:20:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 116.84 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت .
 • 09:20:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 116.84 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت .
 • 09:20:44؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-1.72) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 34.81 م.ت و سرانه فروش 30.08 م.ت .
 • 09:20:39؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %3.12) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 21.59 م.ت و سرانه فروش 16.98 م.ت .
 • 09:20:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 179 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 998 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:32؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 79.21 م.ت و سرانه فروش 28.11 م.ت .
 • 09:19:29؛ حجم مشکوک در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 28.25 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .
 • 09:19:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خزر با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 94.11 م.ت و سرانه فروش 26.89 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.50. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:19:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:45؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.95 و سرانه خرید 98.72 م.ت و سرانه فروش 24.99 م.ت .
 • 09:18:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 27.12 م.ت و سرانه فروش 18.50 م.ت .
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 27.12 م.ت و سرانه فروش 18.50 م.ت .
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 121.19 م.ت .
 • 09:18:04؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 32.44 م.ت و سرانه فروش 25.37 م.ت .
 • 09:18:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 894 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 951 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:28؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 16.57 م.ت و سرانه فروش 28.12 م.ت .
 • 09:17:22؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 56.12 م.ت و سرانه فروش 28.63 م.ت .
 • 09:17:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:56؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 27.02 م.ت و سرانه فروش 13.06 م.ت .
 • 09:16:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1469 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:30؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 11.47 م.ت و سرانه فروش 39.66 م.ت .
 • 09:16:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2849 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:09؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.31 و سرانه خرید 62.61 م.ت و سرانه فروش 18.94 م.ت .
 • 09:13:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 111 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:23؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 55.11 م.ت و سرانه فروش 27.56 م.ت .
 • 09:12:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:32؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 34.55 و سرانه خرید 248.05 م.ت و سرانه فروش 7.18 م.ت .
 • 09:11:32؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 14.83 م.ت و سرانه فروش 18.85 م.ت .
 • 09:11:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:24؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 69.99 م.ت و سرانه فروش 33.75 م.ت .
 • 09:11:21؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-3.93) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 19.85 م.ت و سرانه فروش 152.20 م.ت .
 • 09:11:16؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 14.27 م.ت و سرانه فروش 99.91 م.ت .
 • 09:11:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 566 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:54؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 23.71 م.ت و سرانه فروش 11.86 م.ت .
 • 09:10:54؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 17.02 م.ت و سرانه فروش 4.83 م.ت .
 • 09:10:51؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 17.02 م.ت و سرانه فروش 4.83 م.ت .
 • 09:10:15؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.47) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 23.18 م.ت و سرانه فروش 14.50 م.ت .
 • 09:10:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:44؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 68.00 م.ت و سرانه فروش 27.49 م.ت .
 • 09:09:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2254 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:32؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 8.81 م.ت و سرانه فروش 19.21 م.ت .
 • 09:09:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:17؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-2.54) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 15.23 م.ت و سرانه فروش 49.10 م.ت .
 • 09:09:16؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.16 و سرانه خرید 120.26 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .
 • 09:09:12؛ حجم مشکوک در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 30.92 م.ت و سرانه فروش 24.77 م.ت .
 • 09:08:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 507 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:32؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.26) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 35.14 م.ت و سرانه فروش 56.41 م.ت .
 • 09:08:28؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %-0.95) با حجم 7.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 358.06 م.ت و سرانه فروش 53.71 م.ت .
 • 09:08:25؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 358.37 م.ت و سرانه فروش 53.75 م.ت .
 • 09:08:24؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 358.37 م.ت و سرانه فروش 53.75 م.ت .
 • 09:08:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:16؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %-0.93) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 32.78 م.ت .
 • 09:08:15؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %-0.93) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 32.78 م.ت .
 • 09:08:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:55؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 64.89 م.ت و سرانه فروش 27.50 م.ت .
 • 09:07:52؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 39.28 م.ت و سرانه فروش 22.31 م.ت .
 • 09:07:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:34؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 2.99 م.ت و سرانه فروش 20.13 م.ت .
 • 09:07:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:19؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 12.45 م.ت و سرانه فروش 13.58 م.ت .
 • 09:07:19؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.29 و سرانه خرید 124.32 م.ت و سرانه فروش 7.19 م.ت .
 • 09:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 457 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:05؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.30) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 23.27 م.ت و سرانه فروش 55.31 م.ت .
 • 09:06:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.48 و سرانه خرید 451.06 م.ت و سرانه فروش 129.67 م.ت .
 • 09:06:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-1.44) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 29.39 م.ت و سرانه فروش 48.74 م.ت .
 • 09:06:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 552 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:01؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-3.49) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 20.87 م.ت و سرانه فروش 20.62 م.ت .
 • 09:05:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:56؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 437.62 م.ت و سرانه فروش 95.32 م.ت .
 • 09:05:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:40؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.71 و سرانه خرید 124.46 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .
 • 09:05:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:39؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 27.71 م.ت و سرانه فروش 14.59 م.ت .
 • 09:05:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.81 و سرانه خرید 161.44 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .
 • 09:05:30؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 30.71 م.ت و سرانه فروش 56.93 م.ت .
 • 09:05:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:21؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 12.60 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .
 • 09:05:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:00؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 19.17 م.ت و سرانه فروش 22.26 م.ت .
 • 09:04:56؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 45.82 م.ت و سرانه فروش 22.91 م.ت .
 • 09:04:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:39؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 22.64 م.ت و سرانه فروش 71.43 م.ت .
 • 09:04:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:33؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.67 و سرانه خرید 62.96 م.ت و سرانه فروش 23.59 م.ت .
 • 09:04:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:46؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.97 و سرانه خرید 63.95 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .
 • 09:03:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:38؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 28.33 م.ت و سرانه فروش 29.86 م.ت .
 • 09:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 752 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:20؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.38 و سرانه خرید 96.91 م.ت و سرانه فروش 18.01 م.ت .
 • 09:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 604 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:41؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 8.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 34.01 م.ت و سرانه فروش 26.95 م.ت .
 • 09:01:34؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 66.64 م.ت و سرانه فروش 24.47 م.ت .
 • 09:01:34؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-4.67) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 60.77 م.ت و سرانه فروش 69.04 م.ت .
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 64.66 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-4.67) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 60.77 م.ت و سرانه فروش 69.04 م.ت .
 • 09:01:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 817 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 70.68 م.ت و سرانه فروش 27.15 م.ت .
 • 09:01:03؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-3.16) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 38.89 م.ت و سرانه فروش 89.05 م.ت .
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.90 و سرانه خرید 229.92 م.ت و سرانه فروش 79.28 م.ت .
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.10 و سرانه خرید 108.60 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت .
 • 09:01:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 109 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 160.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.88 م.ت .
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 93.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.11 م.ت .
 • 3- نماد خگستر با ارزش صف خرید 38.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.10 م.ت .
 • 4- نماد وسالت با ارزش صف خرید 28.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.36 م.ت .
 • 5- نماد خاور با ارزش صف خرید 23.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 22.61 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 19.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.09 م.ت .
 • 2- نماد سدبير با ارزش صف فروش 13.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.75 م.ت .
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 13.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.63 م.ت .
 • 4- نماد زنجان با ارزش صف فروش 9.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 35.99 م.ت .
 • 5- نماد توسن با ارزش صف فروش 7.79 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 84.62 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حسير با ارزش صف خرید 2.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 357.76 م.ت .
 • 2- نماد خديزل با ارزش صف خرید 10.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 150.45 م.ت .
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 22.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.91 م.ت .
 • 4- نماد فالوم با ارزش صف خرید 2.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.31 م.ت .
 • 5- نماد ورنا با ارزش صف خرید 160.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.88 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد افرا با ارزش صف فروش 2.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 173.85 م.ت .
 • 2- نماد ثاباد با ارزش صف فروش 3.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.71 م.ت .
 • 3- نماد قنقش با ارزش صف فروش 5.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.28 م.ت .
 • 4- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 19.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.09 م.ت .
 • 5- نماد سدبير با ارزش صف فروش 13.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.75 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد هماي با حجم معاملات 162.73 میلیون سهم (7.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 162.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.31 میلیون سهم (4.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فنفت با حجم معاملات 8.05 میلیون سهم (3.49 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واحيا با حجم معاملات 12.42 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كمنگنز با حجم معاملات 14.40 میلیون سهم (3.17 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 82.71 میلیارد تومان و حجم 7.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 38.30 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 38.05 میلیارد تومان و حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 30.46 میلیارد تومان و حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 9.28 میلیارد تومان و حجم 0.7 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 56.30 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 27.17 میلیارد تومان و حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد آريان با برآیند خروج پول درشت 11.24 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 10.95 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 113.11 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 41.84 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 17.79 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 13.92 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 11.28 میلیارد تومان .
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 6.93 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد غدام با ارزش صف خرید 10.79 میلیارد تومان .
 • 2- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 7.44 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فگستر با ارزش صف خرید 6.82 میلیارد تومان .
 • 5- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.76 میلیارد تومان .
 • 6- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.50 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، چهارشنبه، 25 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سعید منظمی
میهمان
سعید منظمی
2 سال قبل

بسیار عالی و پرقدرت 🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️🌷❤️