بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ دوشنبه، 25 بهمن 1400

1400-11-25 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش بازار بورس تهران؛ دوشنبه، 25 بهمن 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار بورس تهران 25 بهمن 1400
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد فسبزوار با حجم معاملات 14.07 میلیون سهم (4.86 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 49.46 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شپلي با حجم معاملات 43.69 میلیون سهم (3.57 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.93 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كمنگنز با حجم معاملات 15.55 میلیون سهم (3.37 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.67 میلیارد تومان .
 • 4- نماد قثابت با حجم معاملات 97.21 میلیون سهم (4.49 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 14.45 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ونفت با حجم معاملات 31.68 میلیون سهم (20.63 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.34 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق ثبات با برآیند ورود پول درشت 14.16 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 11.83 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد فسبزوار با برآیند ورود پول درشت 10.33 میلیارد تومان و حجم 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 8.90 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 8.72 میلیارد تومان و حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق پارند با برآیند خروج پول درشت 44.74 میلیارد تومان و حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد ميدكو با برآیند خروج پول درشت 11.63 میلیارد تومان و حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 9.41 میلیارد تومان و حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 8.45 میلیارد تومان و حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد كمنگنز با برآیند خروج پول درشت 5.26 میلیارد تومان و حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 9.71 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 8.79 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 16.27 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 15.81 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 9.15 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 8.38 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 6.83 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد سخواف با ارزش صف خرید 11.74 میلیارد تومان .
 • 2- نماد قچار با ارزش صف خرید 8.61 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شلعاب با ارزش صف خرید 5.87 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:31؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 10.60 م.ت و سرانه فروش 16.76 م.ت .
 • 12:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1555 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:12؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.95 و سرانه خرید 89.91 م.ت و سرانه فروش 11.31 م.ت .
 • 12:26:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بالاس با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.97 م.ت و سرانه فروش 21.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.56. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:25:06؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.05 و سرانه خرید 34.12 م.ت و سرانه فروش 4.84 م.ت .
 • 12:23:39؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 33.05 م.ت و سرانه فروش 21.10 م.ت .
 • 12:22:49؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 31.15 م.ت و سرانه فروش 18.94 م.ت .
 • 12:16:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:23؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 17.60 م.ت و سرانه فروش 29.44 م.ت .
 • 12:11:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:58:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1123 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 616 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:58:18؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.61 و سرانه خرید 62.60 م.ت و سرانه فروش 11.16 م.ت .
 • 11:58:05؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.61 و سرانه خرید 62.60 م.ت و سرانه فروش 11.16 م.ت .
 • 11:58:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:58:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاهن با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.60 م.ت و سرانه فروش 11.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.61. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 47.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:57:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:39؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 26.89 م.ت و سرانه فروش 15.55 م.ت .
 • 11:56:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كاما با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.17 م.ت و سرانه فروش 18.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.56. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:55:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دتوزيع با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.29 م.ت و سرانه فروش 7.24 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:54:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:00؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 43.75 م.ت و سرانه فروش 21.69 م.ت .
 • 11:49:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت فروش 82 بار با میانگین 339 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 689 م.ت و پول درشت فروش 81 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 665 م.ت و پول درشت فروش 81 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:26؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ونفت با حجم 17.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.57 م.ت و سرانه فروش 46.87 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.27. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار ??? برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:49:14؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 15.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 11.29 م.ت و سرانه فروش 44.05 م.ت .
 • 11:48:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 478 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.9 م.ت .
 • 11:42:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 11.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 1497 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 1532 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 1564 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:42؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 18.19 م.ت و سرانه فروش 65.99 م.ت .
 • 11:30:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 1583 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 493 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:27؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 7.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 37.95 م.ت و سرانه فروش 18.49 م.ت .
 • 11:21:12؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 18.47 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .
 • 11:21:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 1239 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:43؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 4.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.77 و سرانه خرید 83.69 م.ت و سرانه فروش 4.71 م.ت .
 • 11:16:37؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 4.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.78 و سرانه خرید 82.67 م.ت و سرانه فروش 4.65 م.ت .
 • 11:15:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1660 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %4.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .
 • 11:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 1726 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 1626 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1654 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:55؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 7.63 م.ت و سرانه فروش 7.49 م.ت .
 • 11:08:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1387 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1492 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:40؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %-0.38) با حجم 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 9.38 م.ت و سرانه فروش 12.81 م.ت .
 • 11:06:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 507 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 956 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:40؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %0.66) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 16.11 م.ت و سرانه فروش 17.49 م.ت .
 • 10:54:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:14؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 6.67 م.ت و سرانه فروش 7.50 م.ت .
 • 10:49:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1948 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1419 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 936 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:57؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %0.21) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 1.71 م.ت و سرانه فروش 11.12 م.ت .
 • 10:33:22؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 23.72 م.ت و سرانه فروش 90.29 م.ت .
 • 10:32:17؛ حجم مشکوک در نماد خفنر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 20.58 م.ت و سرانه فروش 20.83 م.ت .
 • 10:31:21؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 21.16 م.ت و سرانه فروش 79.69 م.ت .
 • 10:26:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .
 • 10:24:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:41؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سصفها با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.52 م.ت و سرانه فروش 36.82 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.37. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار ??? برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:18:53؛ حجم مشکوک در نماد وسكرد (در آخرین قیمت %0.69) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 52.22 م.ت و سرانه فروش 31.75 م.ت .
 • 10:17:52؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 34.73 م.ت و سرانه فروش 21.90 م.ت .
 • 10:12:22؛ حجم مشکوک در نماد كلوند (در آخرین قیمت %1.02) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 15.77 م.ت و سرانه فروش 23.96 م.ت .
 • 10:11:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:40؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.11 و سرانه خرید 30.32 م.ت و سرانه فروش 4.96 م.ت .
 • 10:05:49؛ حجم مشکوک در نماد ولكار (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 11.53 م.ت و سرانه فروش 4.55 م.ت .
 • 10:05:15؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 7.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 10.71 م.ت و سرانه فروش 103.08 م.ت .
 • 10:05:15؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ونفت با حجم 7.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.71 م.ت و سرانه فروش 103.08 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.10. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار ??? برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:05:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپلي با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88.74 م.ت و سرانه فروش 40.92 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.17. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:58:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:37؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 5.97 م.ت و سرانه فروش 97.03 م.ت .
 • 09:54:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:21؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 9.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 32.96 م.ت و سرانه فروش 39.84 م.ت .
 • 09:52:20؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 6.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 35.81 م.ت و سرانه فروش 28.10 م.ت .
 • 09:52:20؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 6.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 35.81 م.ت و سرانه فروش 28.10 م.ت .
 • 09:49:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 709 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %-0.05) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .
 • 09:47:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:08؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 24.23 م.ت و سرانه فروش 29.52 م.ت .
 • 09:40:48؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 34.05 م.ت و سرانه فروش 40.27 م.ت .
 • 09:40:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2839 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 683 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:32؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-2.27) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 9.98 م.ت و سرانه فروش 12.12 م.ت .
 • 09:38:31؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %1.73) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 35.81 م.ت و سرانه فروش 16.22 م.ت .
 • 09:38:03؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 23.96 م.ت و سرانه فروش 11.08 م.ت .
 • 09:37:27؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 23.96 م.ت و سرانه فروش 11.08 م.ت .
 • 09:36:51؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 35.30 م.ت و سرانه فروش 11.08 م.ت .
 • 09:36:31؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-2.27) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 10.03 م.ت و سرانه فروش 11.93 م.ت .
 • 09:34:44؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 86.66 م.ت و سرانه فروش 65.68 م.ت .
 • 09:34:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1874 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:32؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.94 و سرانه خرید 100.64 م.ت و سرانه فروش 16.95 م.ت .
 • 09:33:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1143 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:34؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 1072 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:27؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 843 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 455 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %-2.42) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.4 م.ت .
 • 09:29:18؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 12.93 م.ت .
 • 09:27:37؛ حجم مشکوک در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-3.23) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 13.16 م.ت و سرانه فروش 31.87 م.ت .
 • 09:26:00؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %3.08) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 30.83 م.ت و سرانه فروش 17.94 م.ت .
 • 09:25:53؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 20.81 م.ت و سرانه فروش 23.99 م.ت .
 • 09:25:22؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.33) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 3.68 م.ت و سرانه فروش 15.43 م.ت .
 • 09:24:36؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 8.30 م.ت و سرانه فروش 8.26 م.ت .
 • 09:23:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.1 م.ت .
 • 09:23:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:57؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %1.73) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 10.43 م.ت و سرانه فروش 20.06 م.ت .
 • 09:22:50؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %1.19) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 6.21 م.ت و سرانه فروش 12.01 م.ت .
 • 09:22:31؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.04) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.61 م.ت و سرانه فروش 61.77 م.ت .
 • 09:22:20؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-0.81) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.84 م.ت و سرانه فروش 15.32 م.ت .
 • 09:20:52؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 15.89 م.ت و سرانه فروش 13.99 م.ت .
 • 09:20:20؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 4.33 م.ت و سرانه فروش 19.69 م.ت .
 • 09:20:14؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 4.33 م.ت و سرانه فروش 19.69 م.ت .
 • 09:20:07؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 13.26 م.ت و سرانه فروش 9.50 م.ت .
 • 09:19:58؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 16.48 م.ت و سرانه فروش 13.98 م.ت .
 • 09:19:23؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.29) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 13.16 م.ت و سرانه فروش 10.45 م.ت .
 • 09:17:55؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 24.32 م.ت و سرانه فروش 13.97 م.ت .
 • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.74 و سرانه خرید 24.53 م.ت و سرانه فروش 6.56 م.ت .
 • 09:16:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.2 م.ت .
 • 09:16:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 2544 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 3227 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.6 م.ت .
 • 09:15:31؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 24.56 م.ت و سرانه فروش 23.03 م.ت .
 • 09:15:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .
 • 09:14:22؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 22.19 م.ت و سرانه فروش 21.06 م.ت .
 • 09:13:34؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 31.19 م.ت و سرانه فروش 16.36 م.ت .
 • 09:13:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكشا با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.69 م.ت و سرانه فروش 19.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:12:59؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 3.11 م.ت و سرانه فروش 19.82 م.ت .
 • 09:11:41؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 266.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 61.49 م.ت و سرانه فروش 42.28 م.ت .
 • 09:11:29؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 265.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 61.39 م.ت و سرانه فروش 42.29 م.ت .
 • 09:11:23؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 265.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 61.39 م.ت و سرانه فروش 42.29 م.ت .
 • 09:10:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 2697 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:35؛ حجم مشکوک در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.04 و سرانه خرید 38.20 م.ت و سرانه فروش 1085.33 م.ت .
 • 09:09:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2893 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1609 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1347 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:08؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 8.56 م.ت و سرانه فروش 76.28 م.ت .
 • 09:09:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1096 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:48؛ حجم مشکوک در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 41.34 م.ت و سرانه فروش 17.59 م.ت .
 • 09:08:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1907 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:06؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-2.14) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 27.36 م.ت و سرانه فروش 23.74 م.ت .
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 551 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:29؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 27.10 م.ت و سرانه فروش 28.56 م.ت .
 • 09:06:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1347 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:57؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %4.14) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.20 و سرانه خرید 32.39 م.ت و سرانه فروش 7.72 م.ت .
 • 09:05:01؛ حجم مشکوک در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 21.05 م.ت و سرانه فروش 93.37 م.ت .
 • 09:04:50؛ حجم مشکوک در نماد فارس (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.60 م.ت و سرانه فروش 46.51 م.ت .
 • 09:04:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 3602 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:13؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 45.99 م.ت و سرانه فروش 38.83 م.ت .
 • 09:03:57؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 21.97 م.ت و سرانه فروش 21.12 م.ت .
 • 09:02:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.51 و سرانه خرید 131.57 م.ت و سرانه فروش 37.44 م.ت .
 • 09:01:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 4502 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد فزر با ارزش صف خرید 166.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 16.61 م.ت .
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 31.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 48.08 م.ت .
 • 3- نماد شپلي با ارزش صف خرید 14.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 76.88 م.ت .
 • 4- نماد سخواف با ارزش صف خرید 14.47 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.59 م.ت .
 • 5- نماد قچار با ارزش صف خرید 11.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 142.65 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف فروش 27.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 107.14 م.ت .
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 18.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 68.13 م.ت .
 • 3- نماد لپارس با ارزش صف فروش 12.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.80 م.ت .
 • 4- نماد وشمال با ارزش صف فروش 11.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14.93 م.ت .
 • 5- نماد كايتا با ارزش صف فروش 11.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 224.94 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد قچار با ارزش صف خرید 11.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 142.65 م.ت .
 • 2- نماد سخواف با ارزش صف خرید 14.47 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.59 م.ت .
 • 3- نماد شتهران با ارزش صف خرید 2.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.61 م.ت .
 • 4- نماد فلات با ارزش صف خرید 3.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.16 م.ت .
 • 5- نماد سكارون با ارزش صف خرید 2.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 88.55 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كايتا با ارزش صف فروش 11.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 224.94 م.ت .
 • 2- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 7.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 140.04 م.ت .
 • 3- نماد خكمك با ارزش صف فروش 2.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 125.35 م.ت .
 • 4- نماد وبرق با ارزش صف فروش 27.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 107.14 م.ت .
 • 5- نماد لپارس با ارزش صف فروش 12.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.80 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خكاوه با حجم معاملات 132.52 میلیون سهم (8.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 67.52 میلیارد تومان .
 • 2- نماد گشان با حجم معاملات 26.57 میلیون سهم (8.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 52.29 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سپيد با حجم معاملات 25.88 میلیون سهم (10.09 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 52.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غنوش با حجم معاملات 50.33 میلیون سهم (4.33 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد آريان با حجم معاملات 50.45 میلیون سهم (5.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.58 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 27.08 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 11.28 میلیارد تومان و حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خكاوه با برآیند ورود پول درشت 8.10 میلیارد تومان و حجم 8.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد آريان با برآیند ورود پول درشت 7.54 میلیارد تومان و حجم 5.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كيان با برآیند ورود پول درشت 6.28 میلیارد تومان و حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 25.70 میلیارد تومان و حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.05 میلیارد تومان و حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 13.83 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 12.48 میلیارد تومان و حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد سامان با برآیند خروج پول درشت 10.35 میلیارد تومان و حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 17.72 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 10.96 میلیارد تومان .
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 5.64 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 44.88 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 27.64 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 14.94 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 13.32 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 11.58 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد سخواف با ارزش صف خرید 12.77 میلیارد تومان .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 11.18 میلیارد تومان .
 • 3- نماد خاهن با ارزش صف خرید 6.98 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كطبس با ارزش صف خرید 4.92 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، دوشنبه 25 بهمن 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رسول مومنی
میهمان
رسول مومنی
2 سال قبل

عالی هستین.