بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 22 فروردین 1401

1401-01-24 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
دوشنبه، 22 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، دوشنبه 22 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خبهمن با حجم معاملات 1450.86 میلیون سهم (8.87 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 296.60 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با حجم معاملات 330.28 میلیون سهم (7.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 74.93 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وساپا با حجم معاملات 132.69 میلیون سهم (7.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 63.00 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد اخابر با حجم معاملات 64.51 میلیون سهم (3.58 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 53.66 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد گشان با حجم معاملات 15.64 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.55 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خبهمن با برآیند ورود پول درشت 31.84 میلیارد تومان و حجم 8.87 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 27.78 میلیارد تومان و حجم 7.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شسپا با برآیند ورود پول درشت 11.80 میلیارد تومان و حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد همراه با برآیند ورود پول درشت 11.51 میلیارد تومان و حجم 5.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 6.10 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 30.22 میلیارد تومان و حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 20.14 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 19.55 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 18.11 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد آريان با برآیند خروج پول درشت 17.99 میلیارد تومان و حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه مخابرات با برآیند ورود پول درشت 8.91 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 57.31 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 36.96 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 36.93 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 27.56 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 25.59 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد كيميا با ارزش صف خرید 41.18 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 26.81 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خكار با ارزش صف خرید 13.72 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد دكوثر با ارزش صف خرید 11.57 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خاذين با ارزش صف خرید 11.19 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد وسپهر با ارزش صف خرید 10.79 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 8.32 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وشهر با ارزش صف خرید 7.13 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد آبين با ارزش صف خرید 5.22 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد كپشير با ارزش صف خرید 3.46 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد ولپارس با ارزش صف خرید 3.17 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1.18 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 127 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.45 ؛ 3روزه: 10.51 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 12.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:24؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.48 و سرانه خرید 20.08 م.ت و سرانه فروش 3.10 م.ت .  
 • 12:29:24؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 13.36 م.ت و سرانه فروش 33.67 م.ت .  
 • 12:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 127 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.45 ؛ 3روزه: 10.51 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 12.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.27 ؛ 3روزه: -3.03 ؛ هفتگی: -3.63 ؛ دو هفته: -5.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -2.71 ؛ هفتگی: -2.55 ؛ دو هفته: 0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.82 ؛ 3روزه: 15.89 ؛ هفتگی: 14.59 ؛ دو هفته: 8.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 272 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 205 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.97 ؛ 3روزه: -45.55 ؛ هفتگی: 36.80 ؛ دو هفته: 383.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1635 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.99 ؛ 3روزه: -19.68 ؛ هفتگی: -35.93 ؛ دو هفته: -56.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.01 ؛ 3روزه: 15.89 ؛ هفتگی: 14.59 ؛ دو هفته: 8.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:32؛ حجم مشکوک در نماد زرين (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 5.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 11.45 م.ت و سرانه فروش 11.85 م.ت .  
 • 12:27:58؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.09 و سرانه خرید 53.56 م.ت و سرانه فروش 5.31 م.ت .  
 • 12:27:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.48 ؛ 3روزه: -2.37 ؛ هفتگی: -3.62 ؛ دو هفته: -2.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكادو (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 568 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -1.29 ؛ دو هفته: -1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.66 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.80 ؛ 3روزه: -3.03 ؛ هفتگی: -3.63 ؛ دو هفته: -5.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -16.10 ؛ هفتگی: -10.09 ؛ دو هفته: -18.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.75 ؛ 3روزه: -18.80 ؛ هفتگی: -33.28 ؛ دو هفته: -21.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: 29.12 ؛ هفتگی: 29.48 ؛ دو هفته: 31.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -4.00 ؛ دو هفته: 6.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.88 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.59 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: -13.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -3.40 ؛ هفتگی: -1.93 ؛ دو هفته: 1.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 191 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.61 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 2.80 ؛ هفتگی: 5.10 ؛ دو هفته: 6.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:29؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد زشريف با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.28 م.ت و سرانه فروش 38.04 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.32. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:25:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.62 ؛ 3روزه: -18.80 ؛ هفتگی: -33.28 ؛ دو هفته: -21.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 381 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 690 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.67 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:17؛ حجم مشکوک در نماد چفيبر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 27.43 م.ت و سرانه فروش 18.24 م.ت .  
 • 12:23:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -2.11 ؛ هفتگی: 2.20 ؛ دو هفته: 2.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:34؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 24.10 م.ت و سرانه فروش 12.24 م.ت .  
 • 12:23:34؛ حجم مشکوک در نماد قنيشا (در آخرین قیمت %-0.18) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 14.20 م.ت و سرانه فروش 18.47 م.ت .  
 • 12:23:34؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 24.10 م.ت و سرانه فروش 12.24 م.ت .  
 • 12:23:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.11 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.34 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 5.51 ؛ دو هفته: 4.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1508 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.59 ؛ 3روزه: -19.68 ؛ هفتگی: -35.93 ؛ دو هفته: -56.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -2.19 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -2.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: 0.06 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: -2.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.72 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %1.78) با حجم 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 14.84 م.ت و سرانه فروش 36.67 م.ت .  
 • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.56 ؛ 3روزه: -3.03 ؛ هفتگی: -3.63 ؛ دو هفته: -5.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.72 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.38 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: 0.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارتا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 12:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.74 ؛ 3روزه: 0.13 ؛ هفتگی: 4.03 ؛ دو هفته: -1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.10 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -1.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.83 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -1.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -1.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.46 ؛ 3روزه: -3.03 ؛ هفتگی: -3.63 ؛ دو هفته: -5.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.94 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 183 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.15 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.94 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: 7.94 ؛ هفتگی: 6.71 ؛ دو هفته: 7.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.52 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.83 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.71 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.73 ؛ 3روزه: 5.96 ؛ هفتگی: 3.64 ؛ دو هفته: 3.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 12:17:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: -2.37 ؛ هفتگی: -3.62 ؛ دو هفته: -2.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -3.03 ؛ هفتگی: -3.63 ؛ دو هفته: -5.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.06 ؛ 3روزه: 29.12 ؛ هفتگی: 29.48 ؛ دو هفته: 31.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:45؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.96 و سرانه خرید 9.16 م.ت و سرانه فروش 0.92 م.ت .  
 • 12:16:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.34 ؛ 3روزه: -1.66 ؛ هفتگی: -4.48 ؛ دو هفته: -3.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: -1.66 ؛ هفتگی: -4.48 ؛ دو هفته: -3.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.94 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 407 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.23 ؛ 3روزه: -0.94 ؛ هفتگی: -0.94 ؛ دو هفته: -3.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.84 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:22؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 23.12 م.ت و سرانه فروش 9.92 م.ت .  
 • 12:10:49؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا (در آخرین قیمت %-2.59) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 8.53 م.ت و سرانه فروش 13.96 م.ت .  
 • 12:10:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: 13.48 ؛ هفتگی: 14.00 ؛ دو هفته: 15.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.28 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: -4.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:33؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 20.40 م.ت و سرانه فروش 9.88 م.ت .  
 • 12:08:54؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %3.95) با حجم 7.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 10.97 م.ت و سرانه فروش 18.20 م.ت .  
 • 12:08:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.01 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.56 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: -13.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.70 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.54 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:56؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %1.09) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 15.28 م.ت و سرانه فروش 27.41 م.ت .  
 • 12:07:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 3.24 ؛ دو هفته: 2.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 7.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 25.07 م.ت و سرانه فروش 16.93 م.ت .  
 • 12:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.48 ؛ 3روزه: -18.82 ؛ هفتگی: -20.23 ؛ دو هفته: -22.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.80 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -5.32 ؛ دو هفته: -6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.43 و سرانه خرید 53.80 م.ت و سرانه فروش 12.15 م.ت .  
 • 12:06:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شسپا با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.00 م.ت و سرانه فروش 9.81 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:05:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -6.42 ؛ هفتگی: -6.87 ؛ دو هفته: -9.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .  
 • 12:05:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.80 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.25 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:32؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 27.60 م.ت و سرانه فروش 46.92 م.ت .  
 • 12:03:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.66 ؛ 3روزه: -4.11 ؛ هفتگی: -7.06 ؛ دو هفته: -17.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.33 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.93 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.79 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -5.32 ؛ دو هفته: -6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.31 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.79 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -5.32 ؛ دو هفته: -6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.52 ؛ 3روزه: -4.11 ؛ هفتگی: -7.06 ؛ دو هفته: -17.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.38 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:30؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 18.95 م.ت و سرانه فروش 14.58 م.ت .  
 • 12:02:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.76 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 765 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 2.41 ؛ هفتگی: 1.87 ؛ دو هفته: 1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.16 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1669 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.88 ؛ 3روزه: -1.38 ؛ هفتگی: -12.10 ؛ دو هفته: 3.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1406 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.46 ؛ 3روزه: -19.68 ؛ هفتگی: -35.93 ؛ دو هفته: -56.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -2.80 ؛ دو هفته: -2.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.41 ؛ 3روزه: -0.87 ؛ هفتگی: 1.86 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: -20.38 ؛ هفتگی: -31.55 ؛ دو هفته: -17.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.01 ؛ 3روزه: 18.27 ؛ هفتگی: 36.37 ؛ دو هفته: 93.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: 8.75 ؛ هفتگی: 16.14 ؛ دو هفته: 19.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.43 ؛ 3روزه: -18.82 ؛ هفتگی: -20.23 ؛ دو هفته: -22.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1140 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.98 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -1.13 ؛ دو هفته: -0.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:26؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %2.03) با حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 19.43 م.ت و سرانه فروش 19.28 م.ت .  
 • 11:56:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: -0.94 ؛ هفتگی: -0.94 ؛ دو هفته: -3.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %2.50) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .  
 • 11:55:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.3 م.ت .  
 • 11:55:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -2.37 ؛ هفتگی: -3.62 ؛ دو هفته: -2.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.85 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -20.38 ؛ هفتگی: -31.55 ؛ دو هفته: -17.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.20 ؛ 3روزه: 9.63 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -7.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لازما با حجم 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.03. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:54:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.14 ؛ 3روزه: 9.63 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -7.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لازما با حجم 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.03. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:53:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.25 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 5.51 ؛ دو هفته: 4.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1700 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.60 ؛ 3روزه: -19.68 ؛ هفتگی: -35.93 ؛ دو هفته: -56.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.53 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -5.32 ؛ دو هفته: -6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 7.94 ؛ هفتگی: 6.71 ؛ دو هفته: 7.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.94 ؛ هفتگی: -0.94 ؛ دو هفته: -3.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 15.22 م.ت و سرانه فروش 10.54 م.ت .  
 • 11:48:52؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 3.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.96 م.ت و سرانه فروش 16.44 م.ت .  
 • 11:48:04؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 14.96 م.ت .  
 • 11:47:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.55 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: -13.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-3.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: -18.80 ؛ هفتگی: -33.28 ؛ دو هفته: -21.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: -13.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.49 ؛ هفتگی: -0.77 ؛ دو هفته: -0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.50 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.22 ؛ 3روزه: -34.25 ؛ هفتگی: -44.77 ؛ دو هفته: -48.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -18.29 ؛ دو هفته: -18.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -18.29 ؛ دو هفته: -18.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.33 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -1.47 ؛ هفتگی: -1.97 ؛ دو هفته: -2.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2037 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.22 ؛ 3روزه: -19.68 ؛ هفتگی: -35.93 ؛ دو هفته: -56.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.11 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1849 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.10 ؛ 3روزه: -19.68 ؛ هفتگی: -35.93 ؛ دو هفته: -56.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1633 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.80 ؛ 3روزه: -19.68 ؛ هفتگی: -35.93 ؛ دو هفته: -56.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.51 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.79 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:32؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 21.63 م.ت و سرانه فروش 14.47 م.ت .  
 • 11:38:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.6 م.ت .  
 • 11:37:31؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.96) با حجم 6.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.30 م.ت و سرانه فروش 17.15 م.ت .  
 • 11:37:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.42 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.08 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:42؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 13.92 م.ت و سرانه فروش 15.22 م.ت .  
 • 11:36:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.08 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:55؛ حجم مشکوک در نماد ساوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.87 و سرانه خرید 17.72 م.ت و سرانه فروش 4.58 م.ت .  
 • 11:35:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 1.35 ؛ هفتگی: 1.52 ؛ دو هفته: 1.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لازما (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 11:34:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.37 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:45؛ حجم مشکوک در نماد لازما (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 15.35 م.ت .  
 • 11:34:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.59 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: 9.09 ؛ هفتگی: 9.18 ؛ دو هفته: 17.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.62 ؛ 3روزه: 18.27 ؛ هفتگی: 36.37 ؛ دو هفته: 93.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ هفتگی: -2.54 ؛ دو هفته: -2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.42 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.37 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.42 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.93 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:44؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-1.69) با حجم 18.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 12.77 م.ت و سرانه فروش 18.41 م.ت .  
 • 11:30:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: -13.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.71 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.12 ؛ 3روزه: -18.82 ؛ هفتگی: -20.23 ؛ دو هفته: -22.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:24؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 12.45 م.ت و سرانه فروش 18.12 م.ت .  
 • 11:27:27؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.96 و سرانه خرید 14.04 م.ت و سرانه فروش 1.41 م.ت .  
 • 11:26:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.24 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.35 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.57 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:42؛ حجم مشکوک در نماد لازما (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 14.07 م.ت و سرانه فروش 15.38 م.ت .  
 • 11:24:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 3.24 ؛ دو هفته: 2.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.05 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -0.95 ؛ دو هفته: 0.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.14 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -4.74 ؛ هفتگی: -3.29 ؛ دو هفته: 1.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %3.48) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.4 م.ت .  
 • 11:22:04؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 24.26 م.ت و سرانه فروش 14.76 م.ت .  
 • 11:20:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %-2.80) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .  
 • 11:19:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.03 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد پرديس (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 921 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.74 ؛ 3روزه: -0.61 ؛ هفتگی: -0.61 ؛ دو هفته: -0.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.42 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:27؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %-0.48) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 10.98 م.ت و سرانه فروش 14.91 م.ت .  
 • 11:16:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.04 ؛ هفتگی: 0.60 ؛ دو هفته: -2.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:41؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 10.55 م.ت و سرانه فروش 11.29 م.ت .  
 • 11:15:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.15 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.06 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 13.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:05؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 14.82 م.ت و سرانه فروش 15.05 م.ت .  
 • 11:12:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: 0.76 ؛ دو هفته: 22.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:30؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 30.75 م.ت و سرانه فروش 20.88 م.ت .  
 • 11:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 688 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 0.97 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2231 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.62 ؛ 3روزه: -13.57 ؛ هفتگی: -17.24 ؛ دو هفته: -19.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:28؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 10.35 م.ت و سرانه فروش 14.32 م.ت .  
 • 11:10:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.34 ؛ 3روزه: 0.85 ؛ هفتگی: -1.56 ؛ دو هفته: -0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحيا با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.12 م.ت و سرانه فروش 26.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:09:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 2.17 ؛ دو هفته: 3.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.08 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.97 ؛ 3روزه: 18.27 ؛ هفتگی: 36.37 ؛ دو هفته: 93.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:30؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 14.87 م.ت و سرانه فروش 10.80 م.ت .  
 • 11:06:43؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 19.82 م.ت و سرانه فروش 13.28 م.ت .  
 • 11:05:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 33.50 م.ت و سرانه فروش 13.79 م.ت .  
 • 11:04:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.85 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -5.32 ؛ دو هفته: -6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: 0.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:13؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 20.08 م.ت و سرانه فروش 13.44 م.ت .  
 • 10:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: 0.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: -0.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.27 م.ت و سرانه فروش 10.65 م.ت .  
 • 10:53:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -2.10 ؛ هفتگی: -1.77 ؛ دو هفته: -2.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.96 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.74 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -1.67 ؛ دو هفته: -0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 48.30 م.ت و سرانه فروش 22.48 م.ت .  
 • 10:52:46؛ حجم مشکوک در نماد شگل (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 12.74 م.ت و سرانه فروش 12.32 م.ت .  
 • 10:52:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 48.30 م.ت و سرانه فروش 22.48 م.ت .  
 • 10:49:52؛ حجم مشکوک در نماد رتاپ (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 25.14 م.ت و سرانه فروش 10.32 م.ت .  
 • 10:49:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -2.99 ؛ دو هفته: -4.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:08؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.82) با حجم 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 12.54 م.ت و سرانه فروش 15.42 م.ت .  
 • 10:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: 1.26 ؛ هفتگی: 3.57 ؛ دو هفته: 9.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:45؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.82) با حجم 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 12.00 م.ت و سرانه فروش 14.79 م.ت .  
 • 10:47:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 0.85 ؛ هفتگی: -1.56 ؛ دو هفته: -0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.25 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: 3.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:00؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 34.82 م.ت و سرانه فروش 17.58 م.ت .  
 • 10:46:35؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 17.97 م.ت و سرانه فروش 21.83 م.ت .  
 • 10:45:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %-0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.12 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 7.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:55؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %-3.27) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 20.30 م.ت و سرانه فروش 28.99 م.ت .  
 • 10:43:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.99 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 2.18 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: 1.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.79 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.63 ؛ 3روزه: 9.63 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -7.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.24 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -9.76 ؛ دو هفته: -18.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -23.33 ؛ هفتگی: -33.87 ؛ دو هفته: -16.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.51 ؛ 3روزه: 0.13 ؛ هفتگی: 4.03 ؛ دو هفته: -1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1919 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -9.76 ؛ دو هفته: -18.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -20.38 ؛ هفتگی: -31.55 ؛ دو هفته: -17.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-0.56) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.6 م.ت .  
 • 10:40:55؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 27.46 م.ت و سرانه فروش 18.50 م.ت .  
 • 10:40:55؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 19.94 م.ت و سرانه فروش 29.85 م.ت .  
 • 10:40:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثاصفا با حجم 4.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.89 م.ت و سرانه فروش 29.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.67. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:40:44؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 18.61 م.ت و سرانه فروش 11.27 م.ت .  
 • 10:40:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.01 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثاصفا با حجم 4.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.89 م.ت و سرانه فروش 29.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.67. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:40:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.47 ؛ 3روزه: 0.27 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: 1.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:27؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 30.43 م.ت و سرانه فروش 15.83 م.ت .  
 • 10:39:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -4.00 ؛ هفتگی: -5.67 ؛ دو هفته: -7.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -6.84 ؛ هفتگی: -9.98 ؛ دو هفته: -14.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1563 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 612 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.51 ؛ 3روزه: -13.57 ؛ هفتگی: -17.24 ؛ دو هفته: -19.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -9.15 ؛ دو هفته: -12.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.66 و سرانه خرید 20.60 م.ت و سرانه فروش 3.64 م.ت .  
 • 10:37:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.66 و سرانه خرید 20.60 م.ت و سرانه فروش 3.64 م.ت .  
 • 10:36:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 0.06 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: -2.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:22؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.24 و سرانه خرید 19.12 م.ت و سرانه فروش 3.65 م.ت .  
 • 10:36:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.11 ؛ هفتگی: -3.44 ؛ دو هفته: -5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 5.51 ؛ دو هفته: 4.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وايران (در آخرین قیمت %3.30) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .  
 • 10:34:06؛ حجم مشکوک در نماد ولملت (در آخرین قیمت %-2.39) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 8.73 م.ت و سرانه فروش 16.11 م.ت .  
 • 10:32:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونيرو با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.22 م.ت و سرانه فروش 20.10 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.75. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:32:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.14) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.2 م.ت .  
 • 10:31:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.95 و سرانه خرید 77.83 م.ت و سرانه فروش 15.73 م.ت .  
 • 10:31:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.95 و سرانه خرید 77.83 م.ت و سرانه فروش 15.73 م.ت .  
 • 10:30:23؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 22.88 م.ت و سرانه فروش 13.98 م.ت .  
 • 10:29:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.7 م.ت .  
 • 10:29:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.19 ؛ 3روزه: -2.44 ؛ هفتگی: -2.40 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:15؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.09 و سرانه خرید 14.12 م.ت و سرانه فروش 3.45 م.ت .  
 • 10:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.54 ؛ 3روزه: 5.96 ؛ هفتگی: 3.64 ؛ دو هفته: 3.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:45؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 4.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 12.11 م.ت و سرانه فروش 17.40 م.ت .  
 • 10:28:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -1.65 ؛ هفتگی: -3.23 ؛ دو هفته: -0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ هفتگی: -2.54 ؛ دو هفته: -2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: -13.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:04؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.22) با حجم 10.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 11.45 م.ت و سرانه فروش 15.80 م.ت .  
 • 10:24:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 29.47 م.ت و سرانه فروش 20.31 م.ت .  
 • 10:24:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: 5.96 ؛ هفتگی: 3.64 ؛ دو هفته: 3.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:43؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %-4.47) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 11.18 م.ت و سرانه فروش 17.20 م.ت .  
 • 10:23:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.98 ؛ 3روزه: -19.87 ؛ هفتگی: -7.57 ؛ دو هفته: -6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:42؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 51.03 م.ت و سرانه فروش 40.70 م.ت .  
 • 10:21:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.76 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:45؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 28.46 م.ت و سرانه فروش 17.40 م.ت .  
 • 10:21:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 10:19:49؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 12.27 م.ت و سرانه فروش 15.51 م.ت .  
 • 10:19:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.53 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.85 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:28؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 13.55 م.ت و سرانه فروش 82.88 م.ت .  
 • 10:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.70 ؛ 3روزه: 3.70 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 6.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.4 م.ت .  
 • 10:17:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.26 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.4 م.ت .  
 • 10:17:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.33 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 375 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 690 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.25 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:24؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 22.37 م.ت و سرانه فروش 17.96 م.ت .  
 • 10:15:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.83 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.05 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:41؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 41.39 م.ت و سرانه فروش 23.02 م.ت .  
 • 10:15:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.05 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.78 ؛ 3روزه: -19.87 ؛ هفتگی: -7.57 ؛ دو هفته: -6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:29؛ حجم مشکوک در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 36.84 م.ت و سرانه فروش 23.01 م.ت .  
 • 10:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: -1.31 ؛ دو هفته: -1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: -4.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -2.44 ؛ هفتگی: -2.40 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: -13.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:57؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.86) با حجم 8.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 9.81 م.ت و سرانه فروش 11.92 م.ت .  
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: -13.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:57؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-3.86) با حجم 8.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 9.81 م.ت و سرانه فروش 11.92 م.ت .  
 • 10:12:37؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 14.29 م.ت و سرانه فروش 16.96 م.ت .  
 • 10:12:22؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.60 و سرانه خرید 76.59 م.ت و سرانه فروش 16.64 م.ت .  
 • 10:12:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.54 ؛ 3روزه: -0.87 ؛ هفتگی: 1.86 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:17؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 14.29 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .  
 • 10:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.46 ؛ 3روزه: 4.84 ؛ هفتگی: 2.37 ؛ دو هفته: -5.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:24؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 20.18 م.ت و سرانه فروش 10.86 م.ت .  
 • 10:11:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 3.24 ؛ دو هفته: 2.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.75 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 647 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: 3.70 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 6.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:07؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %4.19) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.75 و سرانه خرید 38.74 م.ت و سرانه فروش 10.33 م.ت .  
 • 10:10:06؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-3.67) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 10.91 م.ت و سرانه فروش 41.49 م.ت .  
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.62 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %4.63) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت .  
 • 10:08:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -23.33 ؛ هفتگی: -33.87 ؛ دو هفته: -16.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -0.95 ؛ دو هفته: 0.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1105 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 3.70 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 6.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.27 ؛ 3روزه: -45.55 ؛ هفتگی: 36.80 ؛ دو هفته: 383.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.41 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.4 م.ت .  
 • 10:06:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.27) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت .  
 • 10:05:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -19.87 ؛ هفتگی: -7.57 ؛ دو هفته: -6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.77 ؛ 3روزه: -10.99 ؛ هفتگی: -1.77 ؛ دو هفته: 6.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 192 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.21 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.34 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.81 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -4.00 ؛ دو هفته: 6.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:52؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 24.90 م.ت و سرانه فروش 21.50 م.ت .  
 • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:49؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 21.19 م.ت و سرانه فروش 7.54 م.ت .  
 • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 6.76 ؛ دو هفته: 12.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 850 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.52 ؛ 3روزه: -0.87 ؛ هفتگی: 1.86 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:41؛ حجم مشکوک در نماد خشرق (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 25.58 م.ت و سرانه فروش 13.74 م.ت .  
 • 10:01:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .  
 • 10:01:44؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-4.65) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 10.46 م.ت و سرانه فروش 16.70 م.ت .  
 • 10:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.69 ؛ 3روزه: -45.55 ؛ هفتگی: 36.80 ؛ دو هفته: 383.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.69 ؛ 3روزه: 31.78 ؛ هفتگی: 25.61 ؛ دو هفته: 20.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:34؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 27.77 م.ت و سرانه فروش 18.69 م.ت .  
 • 10:01:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.4 م.ت .  
 • 10:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 13.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:15؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %0.29) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 21.72 م.ت و سرانه فروش 22.50 م.ت .  
 • 09:59:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غگرجي با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 7.62 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.94. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:59:21؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %3.62) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 37.63 م.ت و سرانه فروش 17.48 م.ت .  
 • 09:59:19؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 41.79 م.ت و سرانه فروش 21.98 م.ت .  
 • 09:59:03؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %-2.23) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 11.45 م.ت و سرانه فروش 27.30 م.ت .  
 • 09:59:03؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 6.73 م.ت و سرانه فروش 29.89 م.ت .  
 • 09:59:01؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.58 و سرانه خرید 42.79 م.ت و سرانه فروش 16.57 م.ت .  
 • 09:58:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.25 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -1.67 ؛ دو هفته: -0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:33؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 979 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 612 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: -13.57 ؛ هفتگی: -17.24 ؛ دو هفته: -19.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سيلام با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.48 م.ت و سرانه فروش 13.42 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:58:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.94 ؛ 3روزه: 18.27 ؛ هفتگی: 36.37 ؛ دو هفته: 93.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.49 و سرانه خرید 25.97 م.ت و سرانه فروش 10.41 م.ت .  
 • 09:58:22؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.49 و سرانه خرید 25.97 م.ت و سرانه فروش 10.41 م.ت .  
 • 09:58:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -3.32 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -10.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 0.13 ؛ هفتگی: 4.03 ؛ دو هفته: -1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 09:56:44؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 14.39 م.ت و سرانه فروش 9.70 م.ت .  
 • 09:56:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.37 ؛ 3روزه: -4.20 ؛ هفتگی: -5.28 ؛ دو هفته: -6.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:30؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.20) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 20.33 م.ت و سرانه فروش 25.95 م.ت .  
 • 09:56:13؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.67 و سرانه خرید 43.02 م.ت و سرانه فروش 11.73 م.ت .  
 • 09:56:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.8 م.ت .  
 • 09:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: 18.27 ؛ هفتگی: 36.37 ؛ دو هفته: 93.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:01؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %2.23) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 16.99 م.ت و سرانه فروش 23.36 م.ت .  
 • 09:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: 18.27 ؛ هفتگی: 36.37 ؛ دو هفته: 93.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.15 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1014 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.47 ؛ 3روزه: -0.87 ؛ هفتگی: 1.86 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:18؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 35.83 م.ت و سرانه فروش 15.16 م.ت .  
 • 09:55:10؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 14.25 م.ت و سرانه فروش 9.19 م.ت .  
 • 09:55:10؛ حجم مشکوک در نماد وپويا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.90 و سرانه خرید 11.96 م.ت و سرانه فروش 4.12 م.ت .  
 • 09:54:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.61 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:39؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %0.25) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 46.86 م.ت و سرانه فروش 17.34 م.ت .  
 • 09:54:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 854 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.26 ؛ 3روزه: -15.62 ؛ هفتگی: -7.01 ؛ دو هفته: -4.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:39؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %0.25) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.86 م.ت و سرانه فروش 17.34 م.ت .  
 • 09:54:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 400 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.31 ؛ هفتگی: -0.81 ؛ دو هفته: -1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.57 ؛ 3روزه: -34.25 ؛ هفتگی: -44.77 ؛ دو هفته: -48.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.87 ؛ هفتگی: 1.86 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.33 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:22؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 5.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 39.21 م.ت و سرانه فروش 43.65 م.ت .  
 • 09:53:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.11 ؛ هفتگی: 0.11 ؛ دو هفته: -0.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 746 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -1.67 ؛ دو هفته: -0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:03؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.57 م.ت و سرانه فروش 19.29 م.ت .  
 • 09:52:42؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.22) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 16.25 م.ت و سرانه فروش 19.28 م.ت .  
 • 09:52:42؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 20.23 م.ت و سرانه فروش 15.47 م.ت .  
 • 09:52:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.97 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.08 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 183 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.07 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.14 ؛ 3روزه: 25.37 ؛ هفتگی: 56.97 ؛ دو هفته: 34.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:52؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 31.87 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .  
 • 09:50:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.73 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -5.32 ؛ دو هفته: -6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونيرو با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.87 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:50:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.14 و سرانه خرید 45.30 م.ت و سرانه فروش 10.94 م.ت .  
 • 09:50:35؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %1.09) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 12.12 م.ت و سرانه فروش 20.51 م.ت .  
 • 09:50:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونيرو با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.87 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:50:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.14 و سرانه خرید 45.21 م.ت و سرانه فروش 10.92 م.ت .  
 • 09:50:20؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.14 و سرانه خرید 45.21 م.ت و سرانه فروش 10.92 م.ت .  
 • 09:49:45؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 21.50 م.ت و سرانه فروش 19.86 م.ت .  
 • 09:49:45؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 36.93 م.ت و سرانه فروش 33.71 م.ت .  
 • 09:49:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 2.44 ؛ هفتگی: 2.16 ؛ دو هفته: 0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.8 م.ت .  
 • 09:48:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.93 ؛ 3روزه: 25.37 ؛ هفتگی: 56.97 ؛ دو هفته: 34.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:23؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 20.87 م.ت و سرانه فروش 16.86 م.ت .  
 • 09:48:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 59.7 م.ت و سرانه فروش 38.38 م.ت .  
 • 09:47:53؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-3.04) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 15.24 م.ت و سرانه فروش 27.90 م.ت .  
 • 09:47:46؛ حجم مشکوک در نماد سشرق (در آخرین قیمت %1.87) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 18.70 م.ت و سرانه فروش 13.14 م.ت .  
 • 09:47:27؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 28.45 م.ت و سرانه فروش 18.60 م.ت .  
 • 09:47:25؛ حجم مشکوک در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 13.50 م.ت و سرانه فروش 12.09 م.ت .  
 • 09:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: -4.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -7.84 ؛ هفتگی: -11.68 ؛ دو هفته: -9.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 174 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.22 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:05؛ حجم مشکوک در نماد نطرين (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 22.55 م.ت و سرانه فروش 13.93 م.ت .  
 • 09:45:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.85 ؛ 3روزه: 25.37 ؛ هفتگی: 56.97 ؛ دو هفته: 34.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 29.39 م.ت و سرانه فروش 16.46 م.ت .  
 • 09:45:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.85 ؛ 3روزه: 25.37 ؛ هفتگی: 56.97 ؛ دو هفته: 34.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 29.39 م.ت و سرانه فروش 16.46 م.ت .  
 • 09:45:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: -0.65 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:03؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 15.94 م.ت و سرانه فروش 18.84 م.ت .  
 • 09:44:50؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 30.87 م.ت و سرانه فروش 18.74 م.ت .  
 • 09:44:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.14 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %4.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 408 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.31 ؛ هفتگی: 0.32 ؛ دو هفته: 1.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.14 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:31؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %4.37) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 23.03 م.ت و سرانه فروش 20.83 م.ت .  
 • 09:44:25؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 15.94 م.ت و سرانه فروش 19.08 م.ت .  
 • 09:44:13؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.84 م.ت و سرانه فروش 8.62 م.ت .  
 • 09:44:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.38 ؛ 3روزه: 25.37 ؛ هفتگی: 56.97 ؛ دو هفته: 34.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:13؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.84 م.ت و سرانه فروش 8.62 م.ت .  
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 29.49 م.ت و سرانه فروش 15.06 م.ت .  
 • 09:43:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.59 ؛ 3روزه: -5.08 ؛ هفتگی: -2.80 ؛ دو هفته: -6.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 9.88 ؛ هفتگی: 5.51 ؛ دو هفته: 4.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.29 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:15؛ حجم مشکوک در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 24.90 م.ت و سرانه فروش 15.97 م.ت .  
 • 09:42:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.62 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.35 ؛ 3روزه: 25.37 ؛ هفتگی: 56.97 ؛ دو هفته: 34.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:42؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 26.55 م.ت و سرانه فروش 16.43 م.ت .  
 • 09:41:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.24 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:31؛ حجم مشکوک در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 33.00 م.ت و سرانه فروش 10.80 م.ت .  
 • 09:41:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.24 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: 18.27 ؛ هفتگی: 36.37 ؛ دو هفته: 93.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.58 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:04؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 40.41 م.ت و سرانه فروش 13.04 م.ت .  
 • 09:40:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %3.67) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.7 م.ت .  
 • 09:39:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 29.12 ؛ هفتگی: 29.48 ؛ دو هفته: 31.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.15 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -5.32 ؛ دو هفته: -6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:20؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 23.98 م.ت و سرانه فروش 10.84 م.ت .  
 • 09:39:20؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.97 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت .  
 • 09:38:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.65 ؛ 3روزه: -45.55 ؛ هفتگی: 36.80 ؛ دو هفته: 383.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.74 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:47؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 21.12 م.ت و سرانه فروش 18.13 م.ت .  
 • 09:36:42؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 20.02 م.ت و سرانه فروش 24.08 م.ت .  
 • 09:36:09؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.13 و سرانه خرید 32.96 م.ت و سرانه فروش 7.99 م.ت .  
 • 09:35:40؛ حجم مشکوک در نماد دلقما (در آخرین قیمت %3.83) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 11.41 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .  
 • 09:35:39؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 14.35 م.ت و سرانه فروش 18.49 م.ت .  
 • 09:35:06؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %2.05) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 27.79 م.ت و سرانه فروش 17.15 م.ت .  
 • 09:34:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 18.27 ؛ هفتگی: 36.37 ؛ دو هفته: 93.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.12 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:43؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %3.68) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 52.37 م.ت و سرانه فروش 84.59 م.ت .  
 • 09:32:58؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %0.41) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 13.68 م.ت و سرانه فروش 11.00 م.ت .  
 • 09:32:47؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-2.72) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 16.97 م.ت و سرانه فروش 42.13 م.ت .  
 • 09:32:40؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 61.47 م.ت و سرانه فروش 46.22 م.ت .  
 • 09:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -37.10 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 30.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 72 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: -45.55 ؛ هفتگی: 36.80 ؛ دو هفته: 383.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.20 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.90 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %2.51) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:31:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: 4.84 ؛ هفتگی: 2.37 ؛ دو هفته: -5.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 09:31:00؛ حجم مشکوک در نماد وپويا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.25 و سرانه خرید 13.82 م.ت و سرانه فروش 4.25 م.ت .  
 • 09:30:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %3.91) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 13.65 م.ت و سرانه فروش 27.39 م.ت .  
 • 09:30:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 1.16 ؛ هفتگی: 6.61 ؛ دو هفته: 6.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:57؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.29 و سرانه خرید 25.65 م.ت و سرانه فروش 11.20 م.ت .  
 • 09:29:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 72 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -45.55 ؛ هفتگی: 36.80 ؛ دو هفته: 383.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:35؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 24.22 م.ت و سرانه فروش 15.88 م.ت .  
 • 09:29:28؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 18.56 م.ت و سرانه فروش 17.50 م.ت .  
 • 09:29:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.48 ؛ 3روزه: -34.25 ؛ هفتگی: -44.77 ؛ دو هفته: -48.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.67 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -18.80 ؛ هفتگی: -33.28 ؛ دو هفته: -21.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.4 م.ت .  
 • 09:28:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.38) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 09:28:06؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 25.00 م.ت و سرانه فروش 16.23 م.ت .  
 • 09:27:56؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 30.81 م.ت و سرانه فروش 12.20 م.ت .  
 • 09:27:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: -5.08 ؛ هفتگی: -2.80 ؛ دو هفته: -6.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 166 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.89 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 907 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: 1.26 ؛ هفتگی: 3.57 ؛ دو هفته: 9.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:07؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 11.14 م.ت و سرانه فروش 13.45 م.ت .  
 • 09:26:41؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %3.04) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 18.65 م.ت و سرانه فروش 20.81 م.ت .  
 • 09:26:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 0.85 ؛ هفتگی: -1.56 ؛ دو هفته: -0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:02؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 16.23 م.ت و سرانه فروش 9.60 م.ت .  
 • 09:25:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: 4.84 ؛ هفتگی: 2.37 ؛ دو هفته: -5.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .  
 • 09:24:25؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 65.92 م.ت و سرانه فروش 61.92 م.ت .  
 • 09:24:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -1.84 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -18.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:17؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.99 م.ت و سرانه فروش 17.54 م.ت .  
 • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 10.49 م.ت و سرانه فروش 34.38 م.ت .  
 • 09:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.33 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 09:23:28؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.70) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 22.85 م.ت و سرانه فروش 23.62 م.ت .  
 • 09:23:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 09:23:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -2.44 ؛ هفتگی: -2.40 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:03؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 11.65 م.ت و سرانه فروش 12.68 م.ت .  
 • 09:22:46؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %-0.08) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 70.63 م.ت و سرانه فروش 65.92 م.ت .  
 • 09:22:38؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 16.45 م.ت و سرانه فروش 22.23 م.ت .  
 • 09:22:21؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 11.92 م.ت و سرانه فروش 16.61 م.ت .  
 • 09:21:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -34.25 ؛ هفتگی: -44.77 ؛ دو هفته: -48.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 15.89 ؛ هفتگی: 14.59 ؛ دو هفته: 8.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 31.78 ؛ هفتگی: 25.61 ؛ دو هفته: 20.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:36؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.70) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 53.71 م.ت و سرانه فروش 35.93 م.ت .  
 • 09:21:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 31.78 ؛ هفتگی: 25.61 ؛ دو هفته: 20.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:32؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 19.46 م.ت و سرانه فروش 12.39 م.ت .  
 • 09:21:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %2.27) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.0 م.ت .  
 • 09:21:15؛ حجم مشکوک در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %-3.67) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 11.16 م.ت و سرانه فروش 22.20 م.ت .  
 • 09:20:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.70 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.58 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:00؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 34.08 م.ت و سرانه فروش 23.84 م.ت .  
 • 09:19:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 5.96 ؛ هفتگی: 3.64 ؛ دو هفته: 3.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:50؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 13.32 م.ت و سرانه فروش 20.54 م.ت .  
 • 09:19:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %0.31) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.0 م.ت .  
 • 09:19:17؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.30) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 14.45 م.ت و سرانه فروش 17.88 م.ت .  
 • 09:19:13؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %2.62) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 20.71 م.ت و سرانه فروش 27.46 م.ت .  
 • 09:19:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.55 ؛ 3روزه: -72.34 ؛ هفتگی: 296.71 ؛ دو هفته: 282.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.32 ؛ 3روزه: -43.90 ؛ هفتگی: -55.02 ؛ دو هفته: 18.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -68.56 ؛ هفتگی: 32.72 ؛ دو هفته: 375.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1218 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 1.24 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.88 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: -1.81 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -9.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: -4.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:18؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.73) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 9.11 م.ت و سرانه فروش 8.46 م.ت .  
 • 09:17:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.66 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.79 ؛ 3روزه: 13.69 ؛ هفتگی: -21.50 ؛ دو هفته: 10.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:39؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 20.54 م.ت و سرانه فروش 30.44 م.ت .  
 • 09:16:37؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 32.03 م.ت و سرانه فروش 16.77 م.ت .  
 • 09:16:04؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 18.13 م.ت و سرانه فروش 24.83 م.ت .  
 • 09:15:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 138 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.92 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: 95.75 ؛ هفتگی: 153.69 ؛ دو هفته: 182.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.73 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.63 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:11؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 24.10 م.ت و سرانه فروش 18.99 م.ت .  
 • 09:14:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.64 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:38؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 22.41 م.ت و سرانه فروش 14.64 م.ت .  
 • 09:14:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.89 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -10.66 ؛ دو هفته: -21.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.59 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:19؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %2.36) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 31.47 م.ت و سرانه فروش 33.61 م.ت .  
 • 09:14:18؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 17.55 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 09:14:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.00 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:55؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 26.00 م.ت و سرانه فروش 20.66 م.ت .  
 • 09:13:23؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %0.71) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 50.35 م.ت و سرانه فروش 72.61 م.ت .  
 • 09:12:20؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 16.88 م.ت و سرانه فروش 24.10 م.ت .  
 • 09:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.69 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:18؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 24.40 م.ت و سرانه فروش 72.72 م.ت .  
 • 09:11:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -4.20 ؛ هفتگی: -5.28 ؛ دو هفته: -6.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:02؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 28.40 م.ت و سرانه فروش 21.32 م.ت .  
 • 09:10:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.47 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:15؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %0.45) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 12.30 م.ت و سرانه فروش 17.01 م.ت .  
 • 09:09:36؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 68.81 م.ت و سرانه فروش 32.34 م.ت .  
 • 09:08:44؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 55.13 م.ت و سرانه فروش 73.48 م.ت .  
 • 09:08:34؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %3.89) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 33.25 م.ت و سرانه فروش 23.44 م.ت .  
 • 09:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 15.89 ؛ هفتگی: 14.59 ؛ دو هفته: 8.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:17؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 67.76 م.ت و سرانه فروش 51.28 م.ت .  
 • 09:08:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -3.46 ؛ هفتگی: -5.77 ؛ دو هفته: 0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:30؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 14.03 م.ت و سرانه فروش 15.16 م.ت .  
 • 09:07:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.22 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:09؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 26.50 م.ت و سرانه فروش 17.67 م.ت .  
 • 09:07:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.22 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.26 و سرانه خرید 68.66 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .  
 • 09:06:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.26 و سرانه خرید 68.66 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .  
 • 09:06:40؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.26 و سرانه خرید 68.66 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .  
 • 09:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 357 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.00 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %4.23) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 39.64 م.ت و سرانه فروش 58.59 م.ت .  
 • 09:06:05؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 21.38 م.ت و سرانه فروش 18.52 م.ت .  
 • 09:06:05؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.36) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 68.20 م.ت و سرانه فروش 90.41 م.ت .  
 • 09:06:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 336 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.68 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 329 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.62 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 319 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.35 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.81 ؛ 3روزه: -45.55 ؛ هفتگی: 36.80 ؛ دو هفته: 383.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:59؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 136.41 م.ت و سرانه فروش 220.69 م.ت .  
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 299 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.68 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 240 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 964 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.12 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.46 و سرانه خرید 136.82 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .  
 • 09:04:45؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.46 و سرانه خرید 136.82 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .  
 • 09:04:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.46 و سرانه خرید 136.82 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .  
 • 09:04:39؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.46 و سرانه خرید 136.82 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .  
 • 09:04:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.46 و سرانه خرید 136.82 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .  
 • 09:04:35؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.46 و سرانه خرید 136.82 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .  
 • 09:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.32 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:14؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.40 و سرانه خرید 58.42 م.ت و سرانه فروش 7.89 م.ت .  
 • 09:02:53؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 103.28 م.ت و سرانه فروش 108.45 م.ت .  
 • 09:02:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.54 ؛ 3روزه: 5.28 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -23.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:24؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 75.31 م.ت و سرانه فروش 108.44 م.ت .  
 • 09:02:22؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.22 و سرانه خرید 129.77 م.ت و سرانه فروش 17.98 م.ت .  
 • 09:02:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.37 ؛ 3روزه: 10.51 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 12.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: 0.22 ؛ دو هفته: 1.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:05؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.61) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 1.90 م.ت و سرانه فروش 2.84 م.ت .  
 • 09:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: 0.22 ؛ دو هفته: 1.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:03؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 34.14 م.ت و سرانه فروش 58.73 م.ت .  
 • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.39 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.70 ؛ 3روزه: 10.51 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 12.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.39 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 4.70 ؛ دو هفته: 7.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:39؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %3.80) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 76.57 م.ت و سرانه فروش 68.03 م.ت .  
 • 09:01:37؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.83 و سرانه خرید 172.94 م.ت و سرانه فروش 29.65 م.ت .  
 • 09:01:37؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.64 و سرانه خرید 57.47 م.ت و سرانه فروش 15.79 م.ت .  
 • 09:01:37؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.36) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 76.57 م.ت و سرانه فروش 68.03 م.ت .  
 • 09:01:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.89 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: -1.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %1.61) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 42.54 م.ت و سرانه فروش 74.08 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم 
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 288.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 147.17 م.ت .  
 • 2- نماد خبهمن با ارزش صف خرید 123.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.07 م.ت .  
 • 3- نماد كيميا با ارزش صف خرید 79.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 90.94 م.ت .  
 • 4- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 72.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.24 م.ت .  
 • 5- نماد وپارس با ارزش صف خرید 35.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.62 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد گشان با ارزش صف فروش 14.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 118.93 م.ت .  
 • 2- نماد سغرب با ارزش صف فروش 6.72 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.00 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سلار با ارزش صف خرید 2.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 172.38 م.ت .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 288.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 147.17 م.ت .  
 • 3- نماد نمرينو با ارزش صف خرید 5.46 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.25 م.ت .  
 • 4- نماد چكارن با ارزش صف خرید 2.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.77 م.ت .  
 • 5- نماد بالبر با ارزش صف خرید 2.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.31 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد گشان با ارزش صف فروش 14.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 118.93 م.ت .  
 • 2- نماد سغرب با ارزش صف فروش 6.72 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.00 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 320.05 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 171.03 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه فلزات اساسي با تقاضا ی 84.86 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با تقاضا ی 73.20 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 70.54 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -13.60 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1.90 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه كاشي و سراميك با عرضه ی -1.19 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با عرضه ی -1.15 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -1.14 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خگستر با حجم معاملات 1248.93 میلیون سهم (3.17 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 469.29 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وبصادر با حجم معاملات 927.83 میلیون سهم (4.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 213.99 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خزاميا با حجم معاملات 71.31 میلیون سهم (2.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 62.11 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد ارفع با حجم معاملات 24.60 میلیون سهم (10.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.81 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كنور با حجم معاملات 15.08 میلیون سهم (6.32 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.40 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 136.19 میلیارد تومان و حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبصادر با برآیند ورود پول درشت 86.22 میلیارد تومان و حجم 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 26.82 میلیارد تومان و حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 17.08 میلیارد تومان و حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد واحيا با برآیند ورود پول درشت 12.80 میلیارد تومان و حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 89.39 میلیارد تومان و حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 26.28 میلیارد تومان و حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 19.07 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 17.99 میلیارد تومان و حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 12.67 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 112.55 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 43.46 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 16.30 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 43.78 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 31.30 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 14.29 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 10.83 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 10.14 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد كيميا با ارزش صف خرید 42.70 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 32.69 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 22.52 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خكار با ارزش صف خرید 13.59 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خاذين با ارزش صف خرید 11.75 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 7.08 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد دكوثر با ارزش صف خرید 5.81 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد نمرينو با ارزش صف خرید 5.59 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد كپشير با ارزش صف خرید 5.57 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وشهر با ارزش صف خرید 5.27 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد تكنو با ارزش صف خرید 2.75 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 2.20 میلیارد تومان .  

 

کلمات کلیدی:

دوشنبه، 22 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها