بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 21 فروردین 1401

1401-01-21 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
یکشنبه، 21 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، یکشنبه 21 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خگستر با حجم معاملات 1248.93 میلیون سهم (3.17 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 469.29 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وبصادر با حجم معاملات 927.83 میلیون سهم (4.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 213.99 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خزاميا با حجم معاملات 71.31 میلیون سهم (2.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 62.11 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد ارفع با حجم معاملات 24.60 میلیون سهم (10.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.81 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كنور با حجم معاملات 15.08 میلیون سهم (6.32 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.40 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 136.19 میلیارد تومان و حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبصادر با برآیند ورود پول درشت 86.22 میلیارد تومان و حجم 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 26.82 میلیارد تومان و حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 17.08 میلیارد تومان و حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد واحيا با برآیند ورود پول درشت 12.80 میلیارد تومان و حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 89.39 میلیارد تومان و حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 26.28 میلیارد تومان و حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 19.07 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 17.99 میلیارد تومان و حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 12.67 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 112.55 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 43.46 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 16.30 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 43.78 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 31.30 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 14.29 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 10.83 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 10.14 میلیارد تومان . 
 • __________________________________________
 • 12:29:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.87 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -11.79 ؛ دو هفته: -13.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1850 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 429 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 3.21 ؛ هفتگی: 4.78 ؛ دو هفته: 5.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %3.68) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 12:29:42؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 35.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 201.21 م.ت و سرانه فروش 240.23 م.ت .  
 • 12:29:42؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثتران با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.83 م.ت و سرانه فروش 9.19 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:29:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 793 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 80 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 136.19 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -1.93 ؛ دو هفته: -3.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.28 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.20 ؛ 3روزه: -10.59 ؛ هفتگی: -4.71 ؛ دو هفته: -24.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاور با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.09 م.ت و سرانه فروش 45.98 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.07. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:28:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %-3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 809 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 20.95 ؛ هفتگی: 20.78 ؛ دو هفته: 20.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.75 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:24؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 20.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 190.96 م.ت و سرانه فروش 162.50 م.ت .  
 • 12:28:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-3.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.11 ؛ دو هفته: -2.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 339 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -3.59 ؛ هفتگی: -9.04 ؛ دو هفته: -8.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: -5.91 ؛ هفتگی: -8.44 ؛ دو هفته: -12.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %2.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.31 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -1.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: -7.10 ؛ دو هفته: -9.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.91 ؛ 3روزه: 6.23 ؛ هفتگی: 8.83 ؛ دو هفته: 8.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:08؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 13.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 164.31 م.ت و سرانه فروش 112.77 م.ت .  
 • 12:26:45؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 10.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 119.10 م.ت و سرانه فروش 76.72 م.ت .  
 • 12:26:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.72 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -11.79 ؛ دو هفته: -13.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 297 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 174 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.52 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:32؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 6.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 75.39 م.ت و سرانه فروش 54.43 م.ت .  
 • 12:25:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 0.68 ؛ دو هفته: 3.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.35 ؛ 3روزه: 3.28 ؛ هفتگی: 41.02 ؛ دو هفته: 34.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 183 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 120 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.44 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.48 و سرانه خرید 47.02 م.ت و سرانه فروش 13.52 م.ت .  
 • 12:23:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.24 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.76 ؛ هفتگی: 0.92 ؛ دو هفته: 0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 921 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 325 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -90.35 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.76 ؛ هفتگی: 0.92 ؛ دو هفته: 0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.75 ؛ 3روزه: 6.23 ؛ هفتگی: 8.83 ؛ دو هفته: 8.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 790 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 135.03 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 288 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 174 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.45 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -2.04 ؛ هفتگی: 3.31 ؛ دو هفته: 7.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:45؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-1.79) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 26.77 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .  
 • 12:17:29؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.78) با حجم 5.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.99 و سرانه خرید 24.18 م.ت و سرانه فروش 4.04 م.ت .  
 • 12:17:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.77 ؛ 3روزه: -3.26 ؛ هفتگی: 7.57 ؛ دو هفته: 52.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -4.57 ؛ هفتگی: -8.91 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكپسول با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.39 م.ت و سرانه فروش 17.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:15:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: 0.03 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.04 و سرانه خرید 24.65 م.ت و سرانه فروش 4.08 م.ت .  
 • 12:15:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: 0.03 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.04 و سرانه خرید 24.65 م.ت و سرانه فروش 4.08 م.ت .  
 • 12:15:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.04 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 787 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 133.66 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.59 ؛ 3روزه: -6.45 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 787 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 133.66 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:16؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 25.20 م.ت و سرانه فروش 18.83 م.ت .  
 • 12:13:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.60 ؛ 3روزه: -11.22 ؛ هفتگی: 7.09 ؛ دو هفته: 7.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:30؛ حجم مشکوک در نماد گكيش (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 112.51 م.ت و سرانه فروش 60.70 م.ت .  
 • 12:13:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -2.06 ؛ هفتگی: -2.46 ؛ دو هفته: -3.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:50؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.50 و سرانه خرید 31.72 م.ت و سرانه فروش 7.05 م.ت .  
 • 12:11:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 134 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.64 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -2.82 ؛ هفتگی: -6.27 ؛ دو هفته: -7.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 784 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 132.48 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 1.02 ؛ هفتگی: -0.52 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.33 ؛ 3روزه: 34.00 ؛ هفتگی: 30.55 ؛ دو هفته: 24.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: -1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.87 ؛ 3روزه: 3.95 ؛ هفتگی: -24.41 ؛ دو هفته: -38.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.16 ؛ 3روزه: -4.21 ؛ هفتگی: -3.89 ؛ دو هفته: -5.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:08؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 9.57 م.ت و سرانه فروش 16.63 م.ت .  
 • 12:06:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.1 م.ت .  
 • 12:06:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.39 ؛ هفتگی: -0.93 ؛ دو هفته: -1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.55 ؛ 3روزه: 21.77 ؛ هفتگی: 9.34 ؛ دو هفته: 5.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -0.53 ؛ دو هفته: 1.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: 1.20 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.12 ؛ 3روزه: 3.28 ؛ هفتگی: 41.02 ؛ دو هفته: 34.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.7 م.ت .  
 • 12:02:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 779 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 131.43 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 31.29 م.ت و سرانه فروش 6.82 م.ت .  
 • 12:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.45 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: 4.45 ؛ دو هفته: 4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -2.56 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: -3.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: 4.45 ؛ دو هفته: 4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.04 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -1.05 ؛ دو هفته: 3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:53؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 15.09 م.ت و سرانه فروش 25.05 م.ت .  
 • 11:57:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 771 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 130.30 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1140 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.08 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 34.00 ؛ هفتگی: 30.55 ؛ دو هفته: 24.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 762 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 128.53 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:11؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 11.05 م.ت و سرانه فروش 6.07 م.ت .  
 • 11:53:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 881 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 299 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -89.21 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 750 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 126.39 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.54 و سرانه خرید 30.54 م.ت و سرانه فروش 6.72 م.ت .  
 • 11:52:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 391 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.32 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 391 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.01 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.03 ؛ 3روزه: 3.28 ؛ هفتگی: 41.02 ؛ دو هفته: 34.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:25؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 19.19 م.ت و سرانه فروش 18.67 م.ت .  
 • 11:49:44؛ حجم مشکوک در نماد آرمان (در آخرین قیمت %-0.82) با حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 7.33 م.ت و سرانه فروش 14.49 م.ت .  
 • 11:49:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.4 م.ت .  
 • 11:49:19؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 15.32 م.ت و سرانه فروش 31.09 م.ت .  
 • 11:48:46؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %2.19) با حجم 9.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 20.34 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .  
 • 11:48:41؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %2.19) با حجم 9.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 20.34 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .  
 • 11:47:56؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 19.11 م.ت و سرانه فروش 15.45 م.ت .  
 • 11:47:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: 2.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 2.84 ؛ هفتگی: 3.23 ؛ دو هفته: 3.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.37 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 6.23 ؛ هفتگی: 8.83 ؛ دو هفته: 8.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 152 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.20 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 741 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 125.30 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 730 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 121.45 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: -1.34 ؛ دو هفته: 0.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:20؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 6.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 11.01 م.ت و سرانه فروش 22.29 م.ت .  
 • 11:43:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %-3.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: 2.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 35.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.48 ؛ 3روزه: -9.72 ؛ هفتگی: -13.02 ؛ دو هفته: -12.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .  
 • 11:40:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 1.66 ؛ هفتگی: 1.42 ؛ دو هفته: 2.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.51 ؛ 3روزه: -3.44 ؛ هفتگی: -7.98 ؛ دو هفته: -14.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كشرق (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 572 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -0.70 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -1.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.11 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: 0.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 9.61 ؛ هفتگی: 9.86 ؛ دو هفته: 11.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:37؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.06) با حجم 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 16.40 م.ت و سرانه فروش 23.13 م.ت .  
 • 11:36:31؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 16.41 م.ت و سرانه فروش 11.03 م.ت .  
 • 11:35:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.47 ؛ 3روزه: -5.23 ؛ هفتگی: -23.11 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد غچين (در آخرین قیمت %-3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1092 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 1.22 ؛ هفتگی: 1.06 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:50؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 21.46 م.ت و سرانه فروش 5.87 م.ت .  
 • 11:35:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.47 ؛ 3روزه: -5.23 ؛ هفتگی: -23.11 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد غچين (در آخرین قیمت %-3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1092 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 1.22 ؛ هفتگی: 1.06 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:34؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 15.93 م.ت و سرانه فروش 13.30 م.ت .  
 • 11:34:10؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فكمند با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.96 م.ت و سرانه فروش 25.16 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.36. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:33:55؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 35.50 م.ت و سرانه فروش 18.59 م.ت .  
 • 11:32:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.53 ؛ 3روزه: -10.87 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -1.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.97 ؛ 3روزه: 3.28 ؛ هفتگی: 41.02 ؛ دو هفته: 34.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:00؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 24.84 م.ت و سرانه فروش 30.32 م.ت .  
 • 11:32:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -5.01 ؛ دو هفته: -3.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 858 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 284 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -87.44 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 721 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 119.68 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.35 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 712 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 116.69 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 711 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 113.46 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 2.62 ؛ هفتگی: 3.25 ؛ دو هفته: 3.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.29 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: 0.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.40 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: -9.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.15 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.58 ؛ 3روزه: -3.26 ؛ هفتگی: 7.57 ؛ دو هفته: 52.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:04؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 11.99 م.ت و سرانه فروش 14.55 م.ت .  
 • 11:25:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 841 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 279 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -85.39 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:40؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 4.64 م.ت و سرانه فروش 6.80 م.ت .  
 • 11:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 816 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 256 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -83.48 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: 2.01 ؛ هفتگی: 1.47 ؛ دو هفته: 1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:56؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 30.23 م.ت و سرانه فروش 23.69 م.ت .  
 • 11:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -10.87 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -1.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 770 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 247 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -78.56 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:21؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 23.14 م.ت و سرانه فروش 36.05 م.ت .  
 • 11:23:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 770 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 247 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -78.56 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وجامي (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -1.71 ؛ دو هفته: -1.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 150 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.94 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 762 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 247 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -75.88 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 150 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.94 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:59؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %0.68) با حجم 3.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 19.34 م.ت و سرانه فروش 30.00 م.ت .  
 • 11:22:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 762 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 247 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -75.88 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 150 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.94 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -10.87 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -1.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 718 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 247 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.94 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:36؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 11.01 م.ت و سرانه فروش 29.34 م.ت .  
 • 11:20:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 718 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 247 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.94 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -2.05 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -5.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشمال (در آخرین قیمت %-0.59) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.1 م.ت .  
 • 11:18:50؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 14.02 م.ت و سرانه فروش 8.88 م.ت .  
 • 11:18:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .  
 • 11:17:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 869 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -11.79 ؛ دو هفته: -13.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.68 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: -9.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 704 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 240 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -56.94 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 34.00 ؛ هفتگی: 30.55 ؛ دو هفته: 24.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 857 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 2.01 ؛ هفتگی: 1.47 ؛ دو هفته: 1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.93 ؛ 3روزه: -10.59 ؛ هفتگی: -4.71 ؛ دو هفته: -24.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.90 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.41 ؛ 3روزه: -9.72 ؛ هفتگی: -13.02 ؛ دو هفته: -12.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 3.27 ؛ هفتگی: 1.61 ؛ دو هفته: 7.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.47 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -4.04 ؛ دو هفته: -1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سنير با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.43 م.ت و سرانه فروش 34.63 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:09:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -3.58 ؛ هفتگی: -5.19 ؛ دو هفته: 0.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.86 ؛ 3روزه: 3.28 ؛ هفتگی: 41.02 ؛ دو هفته: 34.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.2 م.ت .  
 • 11:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 701 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112.12 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.40 ؛ 3روزه: -5.23 ؛ هفتگی: -23.11 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 701 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112.12 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 695 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 110.23 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -4.57 ؛ هفتگی: -8.91 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 691 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 109.04 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 470 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.34 ؛ 3روزه: -4.66 ؛ هفتگی: -9.66 ؛ دو هفته: -7.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 690 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107.81 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: -2.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:27؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 17.76 م.ت و سرانه فروش 6.33 م.ت .  
 • 11:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 690 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 238 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.36 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:15؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 21.89 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت .  
 • 11:00:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %3.98) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.9 م.ت .  
 • 10:59:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.52 ؛ 3روزه: 3.95 ؛ هفتگی: -24.41 ؛ دو هفته: -38.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 761 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: 0.14 ؛ دو هفته: 0.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.52 ؛ 3روزه: 3.95 ؛ هفتگی: -24.41 ؛ دو هفته: -38.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.27 ؛ 3روزه: -3.26 ؛ هفتگی: 7.57 ؛ دو هفته: 52.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.08 ؛ 3روزه: -3.02 ؛ هفتگی: -12.78 ؛ دو هفته: -14.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:57؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 10.73 م.ت و سرانه فروش 30.29 م.ت .  
 • 10:56:57؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 138.20 م.ت و سرانه فروش 58.95 م.ت .  
 • 10:56:57؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 10.73 م.ت و سرانه فروش 30.29 م.ت .  
 • 10:56:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -6.45 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:42؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبشهر با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 116.61 م.ت و سرانه فروش 51.55 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:55:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 3.27 ؛ هفتگی: 1.61 ؛ دو هفته: 7.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:31؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %0.72) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 15.62 م.ت و سرانه فروش 36.19 م.ت .  
 • 10:54:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: 2.42 ؛ هفتگی: 5.22 ؛ دو هفته: 5.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.08 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .  
 • 10:53:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غبشهر با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 85.01 م.ت و سرانه فروش 27.15 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.13. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:52:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 223 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 137 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.79 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:48؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 16.75 م.ت و سرانه فروش 39.44 م.ت .  
 • 10:51:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.68 ؛ 3روزه: -2.75 ؛ هفتگی: -3.87 ؛ دو هفته: -5.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:34؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %2.74) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 17.99 م.ت و سرانه فروش 29.81 م.ت .  
 • 10:51:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.68 ؛ 3روزه: -2.75 ؛ هفتگی: -3.87 ؛ دو هفته: -5.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وهامون (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 0.56 ؛ دو هفته: 0.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %2.50) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.1 م.ت .  
 • 10:49:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1379 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.38 ؛ 3روزه: -13.26 ؛ هفتگی: -14.04 ؛ دو هفته: -12.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.32) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 20.99 م.ت و سرانه فروش 12.53 م.ت .  
 • 10:46:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: 3.34 ؛ هفتگی: 0.73 ؛ دو هفته: 2.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وهور (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.9 م.ت .  
 • 10:45:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.1 م.ت .  
 • 10:45:09؛ حجم مشکوک در نماد ويسا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 18.97 م.ت و سرانه فروش 24.10 م.ت .  
 • 10:44:49؛ حجم مشکوک در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 12.97 م.ت و سرانه فروش 21.61 م.ت .  
 • 10:44:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 685 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 105.78 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -5.91 ؛ هفتگی: -8.44 ؛ دو هفته: -12.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:25؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 18.92 م.ت و سرانه فروش 13.26 م.ت .  
 • 10:40:13؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 61 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.92 ؛ 3روزه: -14.56 ؛ هفتگی: -50.23 ؛ دو هفته: -116.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:51؛ حجم مشکوک در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.12 و سرانه خرید 5.90 م.ت و سرانه فروش 1.89 م.ت .  
 • 10:39:38؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 18.63 م.ت و سرانه فروش 20.60 م.ت .  
 • 10:39:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.18 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -3.71 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:37؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 47.54 م.ت و سرانه فروش 27.57 م.ت .  
 • 10:39:27؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 18.96 م.ت و سرانه فروش 21.77 م.ت .  
 • 10:38:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -3.59 ؛ هفتگی: -6.56 ؛ دو هفته: -4.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:06؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 11.19 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .  
 • 10:38:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -3.59 ؛ هفتگی: -6.56 ؛ دو هفته: -4.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:23؛ حجم مشکوک در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 10.00 م.ت و سرانه فروش 25.94 م.ت .  
 • 10:37:14؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %3.35) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 33.57 م.ت و سرانه فروش 43.04 م.ت .  
 • 10:36:33؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 13.69 م.ت و سرانه فروش 12.38 م.ت .  
 • 10:35:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.15 ؛ 3روزه: 4.67 ؛ هفتگی: -0.98 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 670 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 104.14 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:53؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 25.03 م.ت و سرانه فروش 16.81 م.ت .  
 • 10:31:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.69 ؛ 3روزه: -10.59 ؛ هفتگی: -4.71 ؛ دو هفته: -24.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.88 ؛ 3روزه: -14.56 ؛ هفتگی: -50.23 ؛ دو هفته: -116.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:41؛ حجم مشکوک در نماد وهامون (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.02 و سرانه خرید 16.38 م.ت و سرانه فروش 2.72 م.ت .  
 • 10:30:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.71 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:42؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.72 ؛ 3روزه: -14.56 ؛ هفتگی: -50.23 ؛ دو هفته: -116.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 10:29:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 16.27 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .  
 • 10:28:58؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %-3.43) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 16.39 م.ت و سرانه فروش 25.29 م.ت .  
 • 10:27:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %-2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -2.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 0.39 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: -2.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.41 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 3.22 ؛ دو هفته: 3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپينو با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.36 م.ت و سرانه فروش 27.63 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:26:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.33 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -1.05 ؛ دو هفته: 3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:56؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.62 و سرانه خرید 113.13 م.ت و سرانه فروش 20.14 م.ت .  
 • 10:25:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.82 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -1.05 ؛ دو هفته: 3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.61 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -1.05 ؛ دو هفته: 3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 214 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 135 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.78 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.59 ؛ 3روزه: 8.75 ؛ هفتگی: -9.60 ؛ دو هفته: -15.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:40؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 19.03 م.ت و سرانه فروش 17.78 م.ت .  
 • 10:23:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 655 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.34 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -3.17 ؛ دو هفته: -1.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 649 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.11 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمينا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.0 م.ت .  
 • 10:21:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 640 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.97 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.80 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.18 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -3.71 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:25؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 41.50 م.ت و سرانه فروش 16.53 م.ت .  
 • 10:20:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپارس با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.34 م.ت و سرانه فروش 16.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.54. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:20:16؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.85) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 44.56 م.ت و سرانه فروش 62.19 م.ت .  
 • 10:20:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: 2.53 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپارس با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.34 م.ت و سرانه فروش 16.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.54. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:20:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %1.87) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 10:19:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 911 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 473 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.61 ؛ 3روزه: 0.91 ؛ هفتگی: 1.51 ؛ دو هفته: -1.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.71 م.ت و سرانه فروش 26.85 م.ت .  
 • 10:19:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.29 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 26.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 911 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 473 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.61 ؛ 3روزه: 0.91 ؛ هفتگی: 1.51 ؛ دو هفته: -1.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.71 م.ت و سرانه فروش 26.85 م.ت .  
 • 10:19:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2210 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -4.04 ؛ دو هفته: -1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.5 م.ت .  
 • 10:18:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 513 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 99 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 86.99 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 135 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.75 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سنير با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.40 م.ت و سرانه فروش 26.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:18:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 495 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 99 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 85.02 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.06 ؛ 3روزه: -35.25 ؛ هفتگی: -47.99 ؛ دو هفته: -33.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.68 ؛ 3روزه: 12.46 ؛ هفتگی: 12.24 ؛ دو هفته: 7.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.64 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاور با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 59.14 م.ت و سرانه فروش 37.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.57. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:16:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.49 ؛ 3روزه: 8.75 ؛ هفتگی: -9.60 ؛ دو هفته: -15.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.82 ؛ 3روزه: 3.28 ؛ هفتگی: 41.02 ؛ دو هفته: 34.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -2.58 ؛ دو هفته: -2.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:33؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 24.89 م.ت و سرانه فروش 31.03 م.ت .  
 • 10:13:32؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 11.37 م.ت و سرانه فروش 11.73 م.ت .  
 • 10:13:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 3.21 ؛ هفتگی: 4.78 ؛ دو هفته: 5.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 135 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.32 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 629 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.59 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.17 ؛ 3روزه: 12.46 ؛ هفتگی: 12.24 ؛ دو هفته: 7.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: -4.89 ؛ دو هفته: -9.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.02 ؛ 3روزه: -3.02 ؛ هفتگی: -12.78 ؛ دو هفته: -14.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 0.15 ؛ هفتگی: 1.26 ؛ دو هفته: -1.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -3.23 ؛ هفتگی: -8.96 ؛ دو هفته: -18.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 0.15 ؛ هفتگی: 1.26 ؛ دو هفته: -1.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 654 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 69 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102.83 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:05؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 15.66 م.ت و سرانه فروش 20.41 م.ت .  
 • 10:11:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.56 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:42؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 73.99 م.ت و سرانه فروش 40.63 م.ت .  
 • 10:11:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %1.66) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.8 م.ت .  
 • 10:11:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.1 م.ت .  
 • 10:11:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خزاميا با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 73.62 م.ت و سرانه فروش 40.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.81. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:11:11؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 9.23 م.ت و سرانه فروش 16.37 م.ت .  
 • 10:11:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 615 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.13 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:27؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 16.90 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .  
 • 10:10:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وپويا با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.23 م.ت و سرانه فروش 4.63 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:09:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وخارزم با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 60.41 م.ت و سرانه فروش 19.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.07. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:09:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.00 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:21؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %0.46) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 40.67 م.ت و سرانه فروش 19.53 م.ت .  
 • 10:09:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.88 ؛ 3روزه: -3.02 ؛ هفتگی: -12.78 ؛ دو هفته: -14.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:39؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 25.29 م.ت و سرانه فروش 14.93 م.ت .  
 • 10:08:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.53 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: -9.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.73 ؛ 3روزه: -35.25 ؛ هفتگی: -47.99 ؛ دو هفته: -33.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:56؛ حجم مشکوک در نماد وپويا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.21 و سرانه خرید 21.17 م.ت و سرانه فروش 3.41 م.ت .  
 • 10:07:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.12 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خپارس با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.36 م.ت و سرانه فروش 28.24 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.61. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:07:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپيام (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .  
 • 10:07:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.27 ؛ 3روزه: -0.94 ؛ هفتگی: -11.26 ؛ دو هفته: -18.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.30 ؛ 3روزه: -5.23 ؛ هفتگی: -23.11 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:57؛ حجم مشکوک در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 23.73 م.ت و سرانه فروش 115.31 م.ت .  
 • 10:06:52؛ حجم مشکوک در نماد خشرق (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 26.03 م.ت و سرانه فروش 19.77 م.ت .  
 • 10:06:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 591 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.52 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 540 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.51 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:43؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.37) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 42.89 م.ت و سرانه فروش 62.72 م.ت .  
 • 10:05:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 498 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.16 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 568 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 69 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 93.45 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.41 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 182 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 135 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.87 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 13.21 ؛ هفتگی: 17.31 ؛ دو هفته: 19.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 470 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.31 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 135 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.92 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 477 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 99 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 83.15 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:06؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 14.17 م.ت و سرانه فروش 18.34 م.ت .  
 • 10:03:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -6.10 ؛ هفتگی: -3.24 ؛ دو هفته: -3.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 452 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 215 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.34 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.56 ؛ 3روزه: -0.62 ؛ هفتگی: 0.35 ؛ دو هفته: 3.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:25؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %-0.26) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 7.16 م.ت و سرانه فروش 20.63 م.ت .  
 • 10:02:11؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فوكا با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.10 م.ت و سرانه فروش 141.14 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.16. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:02:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبصادر با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 140.04 م.ت و سرانه فروش 36.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.83. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:02:11؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فوكا با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.10 م.ت و سرانه فروش 141.14 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.16. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 734 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.81 ؛ 3روزه: -3.02 ؛ هفتگی: -12.78 ؛ دو هفته: -14.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 135 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: -9.72 ؛ هفتگی: -13.02 ؛ دو هفته: -12.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1742 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.16 ؛ 3روزه: -3.02 ؛ هفتگی: -12.78 ؛ دو هفته: -14.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:35؛ حجم مشکوک در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 21.87 م.ت و سرانه فروش 56.02 م.ت .  
 • 10:01:19؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 26.87 م.ت .  
 • 10:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-3.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.73 ؛ 3روزه: -35.25 ؛ هفتگی: -47.99 ؛ دو هفته: -33.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:10؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 56.86 م.ت و سرانه فروش 34.16 م.ت .  
 • 10:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1794 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: 1.79 ؛ هفتگی: 1.31 ؛ دو هفته: 1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:04؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 24.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 28.15 م.ت و سرانه فروش 62.00 م.ت .  
 • 10:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1794 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: 1.79 ؛ هفتگی: 1.31 ؛ دو هفته: 1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.7 م.ت .  
 • 10:00:55؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 27.72 م.ت و سرانه فروش 26.26 م.ت .  
 • 10:00:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 427 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 203 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.38 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -3.71 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسديد (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.61 ؛ هفتگی: 0.45 ؛ دو هفته: 1.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:53؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 30.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 22.96 م.ت و سرانه فروش 24.21 م.ت .  
 • 09:59:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-3.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: -35.25 ؛ هفتگی: -47.99 ؛ دو هفته: -33.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 473 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 99 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 81.88 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.29 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 552 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 91.15 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 418 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 201 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.29 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 462 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 80.62 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.7 م.ت .  
 • 09:58:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.11 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 3.75 ؛ هفتگی: 14.49 ؛ دو هفته: 17.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:14؛ حجم مشکوک در نماد هامرز (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 1.00 م.ت و سرانه فروش 69.07 م.ت .  
 • 09:58:12؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 12.59 م.ت و سرانه فروش 15.85 م.ت .  
 • 09:57:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 455 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 79.46 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:57؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.71 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 8.59 م.ت .  
 • 09:57:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 102 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -1.05 ؛ دو هفته: 3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:36؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 37.01 م.ت و سرانه فروش 20.78 م.ت .  
 • 09:57:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحيا با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.01 م.ت و سرانه فروش 20.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:57:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 548 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 89.62 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 452 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 78.08 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 450 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 76.91 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.02 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: -6.44 ؛ دو هفته: -7.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 545 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 88.03 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.61 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: 0.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وجامي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.3 م.ت .  
 • 09:55:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونوين با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.68 م.ت و سرانه فروش 30.10 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وجامي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.3 م.ت .  
 • 09:54:45؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 18.35 م.ت و سرانه فروش 15.88 م.ت .  
 • 09:54:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.44 ؛ 3روزه: 0.46 ؛ هفتگی: -0.81 ؛ دو هفته: -2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 435 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 73.62 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: -6.44 ؛ دو هفته: -7.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:02؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 21.06 م.ت و سرانه فروش 18.84 م.ت .  
 • 09:54:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: -6.44 ؛ دو هفته: -7.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %2.17) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 09:52:16؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 18.99 م.ت و سرانه فروش 28.06 م.ت .  
 • 09:52:15؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 50.16 م.ت و سرانه فروش 41.83 م.ت .  
 • 09:51:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 429 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 72.57 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: -1.62 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: 0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سخوز با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.32 م.ت و سرانه فروش 28.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.37. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:50:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 540 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.81 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:55؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %1.11) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 9.31 م.ت و سرانه فروش 15.84 م.ت .  
 • 09:49:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 475 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 3.22 ؛ دو هفته: 3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.08 م.ت و سرانه فروش 23.52 م.ت .  
 • 09:49:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.10 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 530 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 82.91 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 407 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 67.59 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:39؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.67 و سرانه خرید 128.70 م.ت و سرانه فروش 35.06 م.ت .  
 • 09:48:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.78 و سرانه خرید 126.03 م.ت و سرانه فروش 33.35 م.ت .  
 • 09:48:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 400 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 66.37 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 394 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 64.62 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2390 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.18 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -11.82 ؛ دو هفته: -9.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 256 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 72 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.88 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:25؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 38.58 م.ت و سرانه فروش 38.58 م.ت .  
 • 09:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 256 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 72 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.88 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:23؛ حجم مشکوک در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 29.42 م.ت و سرانه فروش 56.75 م.ت .  
 • 09:47:23؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 38.58 م.ت و سرانه فروش 38.58 م.ت .  
 • 09:46:05؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 95.63 م.ت و سرانه فروش 34.95 م.ت .  
 • 09:45:58؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %3.63) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 14.69 م.ت و سرانه فروش 19.77 م.ت .  
 • 09:45:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 525 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 81.84 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:29؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.55 و سرانه خرید 25.94 م.ت و سرانه فروش 10.16 م.ت .  
 • 09:44:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 376 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 174 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.15 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 508 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.33 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 326 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.82 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 370 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 173 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.71 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 495 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 79.63 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -2.96 ؛ دو هفته: -2.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 472 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.18 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 361 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 173 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.59 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 472 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.18 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 3.22 ؛ دو هفته: 3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2575 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.16 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -11.82 ؛ دو هفته: -9.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:51؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %1.47) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 9.12 م.ت و سرانه فروش 29.83 م.ت .  
 • 09:42:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2575 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.16 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -11.82 ؛ دو هفته: -9.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 318 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 53.57 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 253 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.54 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -3.26 ؛ هفتگی: 7.57 ؛ دو هفته: 52.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 469 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 75.87 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 228 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.68 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 211 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.97 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبصادر با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 125.12 م.ت و سرانه فروش 21.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:41:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.76 و سرانه خرید 125.06 م.ت و سرانه فروش 21.71 م.ت .  
 • 09:41:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 191 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.73 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:37؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.78 و سرانه خرید 122.86 م.ت و سرانه فروش 21.25 م.ت .  
 • 09:41:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.09 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .  
 • 09:40:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 465 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 74.84 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:33؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 39.86 م.ت و سرانه فروش 32.88 م.ت .  
 • 09:40:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 181 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.82 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وتجارت با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 125.83 م.ت و سرانه فروش 27.86 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:39:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 177 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.36 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 179 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.55 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.26 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 172 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.03 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -4.66 ؛ هفتگی: -9.66 ؛ دو هفته: -7.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 459 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 72.17 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.23 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -1.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 502 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.32 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 143 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.82 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.60 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.34 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 502 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.00 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.46 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.70 ؛ 3روزه: 21.77 ؛ هفتگی: 9.34 ؛ دو هفته: 5.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:48؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %-2.03) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 13.04 م.ت و سرانه فروش 25.29 م.ت .  
 • 09:37:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.62 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.55 و سرانه خرید 111.72 م.ت و سرانه فروش 20.14 م.ت .  
 • 09:36:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.89 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.37 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.59 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:01؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 27.71 م.ت و سرانه فروش 84.92 م.ت .  
 • 09:36:00؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 27.71 م.ت و سرانه فروش 84.92 م.ت .  
 • 09:35:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 447 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 68.82 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:16؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 23.01 م.ت و سرانه فروش 30.92 م.ت .  
 • 09:34:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -1.40 ؛ دو هفته: -5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 441 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 67.40 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:32؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت و سرانه فروش 11.23 م.ت .  
 • 09:34:21؛ حجم مشکوک در نماد خموتور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 23.02 م.ت و سرانه فروش 17.52 م.ت .  
 • 09:34:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.04 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 427 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 64.43 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:35؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 19.07 م.ت و سرانه فروش 22.18 م.ت .  
 • 09:32:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.09 ؛ 3روزه: -5.23 ؛ هفتگی: -23.11 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 425 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 63.13 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:21؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.47) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 38.38 م.ت و سرانه فروش 32.17 م.ت .  
 • 09:31:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 306 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 146 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.26 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 420 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 61.97 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 420 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 60.81 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 476 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.86 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 295 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 146 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.85 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:20؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %3.04) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 12.68 م.ت و سرانه فروش 14.02 م.ت .  
 • 09:29:59؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 59.22 م.ت و سرانه فروش 16.76 م.ت .  
 • 09:29:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 280 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 146 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.30 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 09:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 418 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.76 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -8.99 ؛ هفتگی: -21.54 ؛ دو هفته: -0.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.48 ؛ 3روزه: 3.28 ؛ هفتگی: 41.02 ؛ دو هفته: 34.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 09:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 21.77 ؛ هفتگی: 9.34 ؛ دو هفته: 5.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1220 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.44 ؛ 3روزه: -3.07 ؛ هفتگی: -7.32 ؛ دو هفته: -9.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 408 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.60 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:25؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 12.84 م.ت و سرانه فروش 11.93 م.ت .  
 • 09:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 213 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.75 ؛ 3روزه: -46.04 ؛ هفتگی: -80.95 ؛ دو هفته: 11.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.46) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 7.14 م.ت و سرانه فروش 22.10 م.ت .  
 • 09:27:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 393 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.70 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:35؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 18.42 م.ت و سرانه فروش 14.04 م.ت .  
 • 09:27:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 380 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 53.13 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:11؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 44.77 م.ت و سرانه فروش 21.54 م.ت .  
 • 09:26:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 448 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.70 ؛ 3روزه: -39.68 ؛ هفتگی: -142.00 ؛ دو هفته: -419.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 360 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.90 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:42؛ حجم مشکوک در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 16.69 م.ت و سرانه فروش 40.62 م.ت .  
 • 09:25:42؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 15.75 م.ت و سرانه فروش 24.21 م.ت .  
 • 09:25:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 290 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.48 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.30 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:18؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 56.15 م.ت و سرانه فروش 28.48 م.ت .  
 • 09:25:09؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-3.87) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 13.43 م.ت و سرانه فروش 23.34 م.ت .  
 • 09:25:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1590 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -0.94 ؛ هفتگی: -11.26 ؛ دو هفته: -18.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1265 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.06 ؛ هفتگی: 8.43 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 146 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.35 ؛ 3روزه: 11.18 ؛ هفتگی: 17.61 ؛ دو هفته: 28.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.05 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 255 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.54 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 133 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.78 ؛ 3روزه: 11.18 ؛ هفتگی: 17.61 ؛ دو هفته: 28.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.25 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.07 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:29؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 24.18 م.ت و سرانه فروش 13.63 م.ت .  
 • 09:23:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.00 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.30 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.60 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.36 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت فروش 99 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.31 ؛ 3روزه: 10.21 ؛ هفتگی: -198.92 ؛ دو هفته: -415.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.06 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:54؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 25.94 م.ت و سرانه فروش 11.59 م.ت .  
 • 09:22:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.06 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت فروش 99 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.16 ؛ 3روزه: 10.21 ؛ هفتگی: -198.92 ؛ دو هفته: -415.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.17 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.79 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:30؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.39) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 14.66 م.ت و سرانه فروش 22.23 م.ت .  
 • 09:22:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.79 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.30 ؛ 3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: 3.88 ؛ دو هفته: 15.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:07؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 49.14 م.ت و سرانه فروش 26.38 م.ت .  
 • 09:22:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: -0.94 ؛ هفتگی: -11.26 ؛ دو هفته: -18.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:07؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.5 م.ت و سرانه فروش 15.16 م.ت .  
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 17.27 م.ت و سرانه فروش 23.47 م.ت .  
 • 09:20:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.42 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.32 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.76 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.25) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.9 م.ت .  
 • 09:20:43؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 52.33 م.ت و سرانه فروش 22.16 م.ت .  
 • 09:20:43؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 26.78 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .  
 • 09:20:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.76 ؛ 3روزه: -121.98 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: -142.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.25) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.9 م.ت .  
 • 09:20:28؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.10) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 22.93 م.ت و سرانه فروش 70.54 م.ت .  
 • 09:20:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.19 ؛ 3روزه: 11.18 ؛ هفتگی: 17.61 ؛ دو هفته: 28.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:18؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 16.32 م.ت و سرانه فروش 21.14 م.ت .  
 • 09:20:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.19 ؛ 3روزه: 11.18 ؛ هفتگی: 17.61 ؛ دو هفته: 28.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.25 ؛ 3روزه: -14.56 ؛ هفتگی: -50.23 ؛ دو هفته: -116.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:36؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-1.27) با حجم 15.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 34.27 م.ت و سرانه فروش 79.66 م.ت .  
 • 09:19:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .  
 • 09:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.92 ؛ 3روزه: 67.09 ؛ هفتگی: 330.97 ؛ دو هفته: 329.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .  
 • 09:18:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلوله با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.96 م.ت و سرانه فروش 32.38 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.70. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:18:45؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 54.96 م.ت و سرانه فروش 32.38 م.ت .  
 • 09:18:13؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت فروش 94 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.47 ؛ 3روزه: 10.21 ؛ هفتگی: -198.92 ؛ دو هفته: -415.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.43 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .  
 • 09:17:34؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.45 و سرانه خرید 75.48 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 09:17:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 593 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.52 ؛ 3روزه: -0.62 ؛ هفتگی: 0.35 ؛ دو هفته: 3.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.5 م.ت .  
 • 09:16:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -0.36 ؛ دو هفته: -2.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -3.71 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -0.36 ؛ دو هفته: -2.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:35؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 21.39 م.ت و سرانه فروش 37.61 م.ت .  
 • 09:16:21؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 29.81 م.ت و سرانه فروش 24.72 م.ت .  
 • 09:16:02؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 31.20 م.ت و سرانه فروش 30.92 م.ت .  
 • 09:15:58؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 70.69 م.ت و سرانه فروش 43.13 م.ت .  
 • 09:15:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 203 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.63 ؛ 3روزه: -46.04 ؛ هفتگی: -80.95 ؛ دو هفته: 11.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:47؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %1.16) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 10.65 م.ت و سرانه فروش 19.86 م.ت .  
 • 09:15:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.51 ؛ 3روزه: 12.46 ؛ هفتگی: 12.24 ؛ دو هفته: 7.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.37) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 09:15:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 149 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.35 ؛ 3روزه: -46.04 ؛ هفتگی: -80.95 ؛ دو هفته: 11.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -0.94 ؛ هفتگی: -11.26 ؛ دو هفته: -18.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.01 ؛ 3روزه: -5.23 ؛ هفتگی: -23.11 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خموتور با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.77 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.62. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:14:56؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 24.04 م.ت و سرانه فروش 31.79 م.ت .  
 • 09:14:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاهن با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.48 م.ت و سرانه فروش 12.25 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:14:50؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.24) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 14.32 م.ت و سرانه فروش 33.72 م.ت .  
 • 09:14:44؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.62 و سرانه خرید 31.60 م.ت و سرانه فروش 12.04 م.ت .  
 • 09:14:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.27 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 41.77 م.ت و سرانه فروش 36.89 م.ت .  
 • 09:14:20؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.88 و سرانه خرید 30.36 م.ت و سرانه فروش 6.22 م.ت .  
 • 09:14:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.66 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.28 ؛ 3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: 3.88 ؛ دو هفته: 15.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:07؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 49.48 م.ت و سرانه فروش 27.16 م.ت .  
 • 09:13:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.38 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.38 ؛ 3روزه: 39.47 ؛ هفتگی: 154.13 ؛ دو هفته: 508.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:44؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %2.73) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 15.12 م.ت و سرانه فروش 18.65 م.ت .  
 • 09:13:15؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.30 و سرانه خرید 48.27 م.ت و سرانه فروش 9.11 م.ت .  
 • 09:12:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.88 ؛ 3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: 3.88 ؛ دو هفته: 15.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:46؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-1.77) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 27.23 م.ت .  
 • 09:12:32؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.53) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 37.91 م.ت و سرانه فروش 57.62 م.ت .  
 • 09:12:10؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 16.35 م.ت و سرانه فروش 21.55 م.ت .  
 • 09:11:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: 0.84 ؛ دو هفته: 2.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.62 ؛ 3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: 3.88 ؛ دو هفته: 15.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.00 ؛ 3روزه: -14.56 ؛ هفتگی: -50.23 ؛ دو هفته: -116.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.62 ؛ 3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: 3.88 ؛ دو هفته: 15.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:38؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 10.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 63.58 م.ت و سرانه فروش 87.92 م.ت .  
 • 09:11:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.00 ؛ 3روزه: -14.56 ؛ هفتگی: -50.23 ؛ دو هفته: -116.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.62 ؛ 3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: 3.88 ؛ دو هفته: 15.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:11؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 6.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 95.46 م.ت و سرانه فروش 110.17 م.ت .  
 • 09:11:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.52 و سرانه خرید 48.50 م.ت و سرانه فروش 10.73 م.ت .  
 • 09:11:10؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وحافظ با حجم 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 95.46 م.ت و سرانه فروش 110.17 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 15.40 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:11:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.76 ؛ 3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: 3.88 ؛ دو هفته: 15.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:06؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.98 و سرانه خرید 42.43 م.ت و سرانه فروش 10.65 م.ت .  
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 3.61 م.ت و سرانه فروش 47.75 م.ت .  
 • 09:11:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.73 ؛ 3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: 3.88 ؛ دو هفته: 15.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.81 ؛ 3روزه: -46.04 ؛ هفتگی: -80.95 ؛ دو هفته: 11.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:02؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 3.61 م.ت و سرانه فروش 47.75 م.ت .  
 • 09:10:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.63 ؛ 3روزه: -46.04 ؛ هفتگی: -80.95 ؛ دو هفته: 11.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:47؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 30.40 م.ت و سرانه فروش 24.15 م.ت .  
 • 09:10:44؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 32.29 م.ت و سرانه فروش 17.20 م.ت .  
 • 09:10:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.41 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.19 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.72 ؛ 3روزه: -46.04 ؛ هفتگی: -80.95 ؛ دو هفته: 11.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.34 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.19 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.34 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.75 ؛ 3روزه: 11.18 ؛ هفتگی: 17.61 ؛ دو هفته: 28.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.68 ؛ 3روزه: 11.18 ؛ هفتگی: 17.61 ؛ دو هفته: 28.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.82 ؛ 3روزه: -46.04 ؛ هفتگی: -80.95 ؛ دو هفته: 11.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.35 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:00؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 21.96 م.ت و سرانه فروش 16.27 م.ت .  
 • 09:10:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 109 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.00 ؛ 3روزه: -46.04 ؛ هفتگی: -80.95 ؛ دو هفته: 11.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1416 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: 1.04 ؛ هفتگی: 0.76 ؛ دو هفته: 3.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:12؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 113.15 م.ت و سرانه فروش 84.39 م.ت .  
 • 09:09:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 21.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:00؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 58.49 م.ت و سرانه فروش 47.00 م.ت .  
 • 09:09:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 21.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.80 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:41؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 20.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 31.85 م.ت و سرانه فروش 33.10 م.ت .  
 • 09:08:28؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.68 و سرانه خرید 86.44 م.ت و سرانه فروش 23.46 م.ت .  
 • 09:08:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: -9.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.23 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.95 ؛ 3روزه: -11.93 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -19.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.17 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:35؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %2.01) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 42.80 م.ت و سرانه فروش 108.62 م.ت .  
 • 09:07:23؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.78 و سرانه خرید 115.09 م.ت و سرانه فروش 30.45 م.ت .  
 • 09:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.05 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.24 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:36؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %3.15) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.68 و سرانه خرید 58.26 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت .  
 • 09:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.38 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:25؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 13.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 34.09 م.ت و سرانه فروش 25.92 م.ت .  
 • 09:05:50؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %-1.43) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 13.77 م.ت و سرانه فروش 28.38 م.ت .  
 • 09:05:47؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 11.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 33.52 م.ت و سرانه فروش 24.47 م.ت .  
 • 09:05:45؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 11.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 33.52 م.ت و سرانه فروش 24.47 م.ت .  
 • 09:05:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.07 ؛ 3روزه: 11.18 ؛ هفتگی: 17.61 ؛ دو هفته: 28.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: -11.93 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -19.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.74 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: -9.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.16 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -9.72 ؛ هفتگی: -13.02 ؛ دو هفته: -12.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.47 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.79 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.06 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: 50.74 ؛ هفتگی: 288.10 ؛ دو هفته: 483.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.06 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.02 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.09 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.09 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %3.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.93 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: 14.83 ؛ دو هفته: 64.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 4.67 ؛ هفتگی: -0.98 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.78 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.44 ؛ 3روزه: 15.25 ؛ هفتگی: 68.08 ؛ دو هفته: 96.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.45 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:50؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 373.29 م.ت و سرانه فروش 149.32 م.ت .  
 • 09:02:44؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 373.29 م.ت و سرانه فروش 149.32 م.ت .  
 • 09:01:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.39 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -1.72 ؛ دو هفته: -0.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 91.21 م.ت و سرانه فروش 43.21 م.ت .  
 • 09:01:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -4.04 ؛ دو هفته: -1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:42؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 57.62 م.ت و سرانه فروش 56.10 م.ت .  
 • 09:01:42؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 33.20 م.ت و سرانه فروش 31.37 م.ت .  
 • 09:01:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: 38.80 ؛ هفتگی: 44.90 ؛ دو هفته: 50.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 1.34 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:26؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 22.08 م.ت و سرانه فروش 37.43 م.ت .  
 • 09:01:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 1.34 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:23؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 55.72 م.ت و سرانه فروش 55.62 م.ت .  
 • 09:01:19؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 57.15 م.ت و سرانه فروش 58.18 م.ت .  
 • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -1.72 ؛ دو هفته: -0.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.40) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 120.18 م.ت و سرانه فروش 145.93 م.ت .  
 • 09:01:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -0.62 ؛ هفتگی: 0.35 ؛ دو هفته: 3.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:59؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 64.44 م.ت و سرانه فروش 42.94 م.ت .  
 • 09:00:26؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.89 و سرانه خرید 146.79 م.ت و سرانه فروش 10.57 م.ت .  
 • 09:00:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.06 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد خبهمن با ارزش صف خرید 260.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.07 م.ت .  
 • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 82.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.20 م.ت .  
 • 3- نماد كيميا با ارزش صف خرید 76.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.38 م.ت .  
 • 4- نماد وپارس با ارزش صف خرید 48.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.36 م.ت .  
 • 5- نماد خاذين با ارزش صف خرید 40.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 53.87 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.14 م.ت .  
 • 2- نماد گشان با ارزش صف فروش 8.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.00 م.ت .  
 • 3- نماد وسديد با ارزش صف فروش 3.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 4.28 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد كيمياتك با ارزش صف خرید 9.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 215.09 م.ت .  
 • 2- نماد اوان با ارزش صف خرید 7.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 136.28 م.ت .  
 • 3- نماد تكنو با ارزش صف خرید 12.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 96.65 م.ت .  
 • 4- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 16.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 91.39 م.ت .  
 • 5- نماد كيميا با ارزش صف خرید 76.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.38 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد گشان با ارزش صف فروش 8.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.00 م.ت .  
 • 2- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.14 م.ت .  
 • 3- نماد ثاصفا با ارزش صف فروش 2.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 44.71 م.ت .  
 • 4- نماد فنرژي با ارزش صف فروش 2.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 39.36 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 364.07 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه فلزات اساسي با تقاضا ی 88.20 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با تقاضا ی 81.15 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 75.09 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 74.76 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -6.07 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه قند و شكر با عرضه ی -3.04 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -2.00 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -0.78 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف با عرضه ی -0.68 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خگستر با حجم معاملات 1297.75 میلیون سهم (3.83 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 502.24 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شبريز با حجم معاملات 20.92 میلیون سهم (4.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 88.36 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وپارس با حجم معاملات 311.04 میلیون سهم (11.95 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 65.00 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كنور با حجم معاملات 13.00 میلیون سهم (7.13 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.93 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد توسن با حجم معاملات 12.06 میلیون سهم (3.42 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.59 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 43.72 میلیارد تومان و حجم 3.83 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شبريز با برآیند ورود پول درشت 41.66 میلیارد تومان و حجم 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 23.08 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خبهمن با برآیند ورود پول درشت 18.36 میلیارد تومان و حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 13.98 میلیارد تومان و حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 32.56 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 30.26 میلیارد تومان و حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 23.43 میلیارد تومان و حجم 1.3 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 17.77 میلیارد تومان و حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد كنور با برآیند خروج پول درشت 14.48 میلیارد تومان و حجم 7.13 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 42.35 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 36.01 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 47.24 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 33.87 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 23.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 20.54 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 13.02 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 31.87 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد كيميا با ارزش صف خرید 27.36 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خاذين با ارزش صف خرید 14.34 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خكار با ارزش صف خرید 11.46 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وشهر با ارزش صف خرید 4.01 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد كپشير با ارزش صف خرید 3.37 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.54 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 0.90 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

یکشنبه، 21 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
صالح نمین
میهمان
صالح نمین
2 سال قبل

سلام
خداقوت بابت این وبسایت کاربردی و حرفه ای