بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ سه شنبه، 17 اسفند 1400

1400-12-17 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ سه شنبه، 17 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد ميدكو با حجم معاملات 22.23 میلیون سهم (4.37 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 100.74 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد فايرا با حجم معاملات 33.34 میلیون سهم (20.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 67.63 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فاسمين با حجم معاملات 29.13 میلیون سهم (4.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.54 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد پترول با حجم معاملات 176.70 میلیون سهم (3.37 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.03 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كروي با حجم معاملات 9.97 میلیون سهم (5.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 24.05 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد فاسمين با برآیند ورود پول درشت 13.70 میلیارد تومان و حجم 4.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد تجلي با برآیند ورود پول درشت 12.84 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 9.74 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد فملي با برآیند ورود پول درشت 8.25 میلیارد تومان و حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد كاما با برآیند ورود پول درشت 7.86 میلیارد تومان و حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 32.19 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 15.31 میلیارد تومان و حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 14.70 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 14.14 میلیارد تومان و حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 11.48 میلیارد تومان و حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 25.44 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 14.76 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 96.94 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.08 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 23.03 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 12.51 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند خروج پول درشت 11.27 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد واحيا با ارزش صف خرید 19.49 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 12.51 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 9.81 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.33 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.93 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد سكارون با ارزش صف خرید 3.08 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:30:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فايرا با حجم 20.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.67 م.ت و سرانه فروش 49.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 22.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:29:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كروي با حجم 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 53.69 م.ت و سرانه فروش 23.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:29:18؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 21.65 م.ت و سرانه فروش 13.37 م.ت .  
 • 12:27:33؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 50.04 م.ت و سرانه فروش 21.07 م.ت .  
 • 12:24:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:22:27؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 4.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 150.30 م.ت و سرانه فروش 126.39 م.ت .  
 • 12:22:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:31؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.07 و سرانه خرید 15.22 م.ت و سرانه فروش 1.01 م.ت .  
 • 12:14:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:14:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:14:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 588 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 706 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 535 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:11:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فروي با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.41 م.ت و سرانه فروش 10.51 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:11:32؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 14.73 م.ت و سرانه فروش 165.37 م.ت .  
 • 12:11:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 600 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 79.45 م.ت و سرانه فروش 44.84 م.ت .  
 • 12:09:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شكام با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 79.45 م.ت و سرانه فروش 44.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:09:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاسمين با حجم 4.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 68.27 م.ت و سرانه فروش 34.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:08:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 646 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:07:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 610 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:58؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 67.59 م.ت و سرانه فروش 27.69 م.ت .  
 • 12:04:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفن (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:03:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 548 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:17؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 13.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.82 و سرانه خرید 33.88 م.ت و سرانه فروش 8.87 م.ت .  
 • 12:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 746 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 12.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 29.42 م.ت و سرانه فروش 8.93 م.ت .  
 • 11:59:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 9.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 25.61 م.ت و سرانه فروش 8.37 م.ت .  
 • 11:59:30؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 9.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 25.61 م.ت و سرانه فروش 8.37 م.ت .  
 • 11:59:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد حبندر (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 578 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كيميا با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.82 م.ت و سرانه فروش 24.56 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:56:09؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 9.08 م.ت و سرانه فروش 8.95 م.ت .  
 • 11:56:09؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %3.92) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.87 و سرانه خرید 20.33 م.ت و سرانه فروش 7.08 م.ت .  
 • 11:55:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكرما (در آخرین قیمت %3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1318 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:54؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 12.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 33.57 م.ت و سرانه فروش 55.03 م.ت .  
 • 11:54:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:12؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %3.54) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 16.41 م.ت و سرانه فروش 6.40 م.ت .  
 • 11:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد افرا با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.34 م.ت و سرانه فروش 13.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.32. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:48:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 513 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:00؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %-0.95) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 8.74 م.ت و سرانه فروش 8.42 م.ت .  
 • 11:48:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 513 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:48؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 38.87 م.ت و سرانه فروش 29.30 م.ت .  
 • 11:41:39؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.60 و سرانه خرید 79.80 م.ت و سرانه فروش 14.25 م.ت .  
 • 11:39:55؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 135.84 م.ت و سرانه فروش 83.90 م.ت .  
 • 11:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:39:41؛ حجم مشکوک در نماد فروي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 16.10 م.ت و سرانه فروش 9.26 م.ت .  
 • 11:34:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 726 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:33:47؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 17.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 59.00 م.ت و سرانه فروش 47.52 م.ت .  
 • 11:33:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:16؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 13.75 م.ت و سرانه فروش 12.35 م.ت .  
 • 11:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:46؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 28.31 م.ت و سرانه فروش 21.10 م.ت .  
 • 11:27:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 747 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:53؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 20.32 م.ت و سرانه فروش 15.69 م.ت .  
 • 11:25:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 747 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 609 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:19:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:18:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 747 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:11؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 8.44 م.ت و سرانه فروش 12.44 م.ت .  
 • 11:14:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.2 م.ت .  
 • 11:14:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 674 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:14:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.2 م.ت .  
 • 11:14:17؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 20.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 16.60 م.ت و سرانه فروش 28.81 م.ت .  
 • 11:14:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:14:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 735 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 17.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:13:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:13:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:13:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 620 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 379 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:56؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.44) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 42.02 م.ت و سرانه فروش 26.10 م.ت .  
 • 11:10:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:21؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.96 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 6.29 م.ت .  
 • 11:09:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:43؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 30.34 م.ت و سرانه فروش 17.69 م.ت .  
 • 11:08:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %1.35) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.0 م.ت .  
 • 11:08:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:10؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 13.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 16.54 م.ت و سرانه فروش 30.00 م.ت .  
 • 11:05:11؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 6.53 م.ت و سرانه فروش 40.17 م.ت .  
 • 10:57:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:48؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 8.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 17.27 م.ت و سرانه فروش 31.40 م.ت .  
 • 10:55:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 542 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:15؛ حجم مشکوک در نماد ولصنم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت .  
 • 10:52:54؛ حجم مشکوک در نماد فيروزه (در آخرین قیمت %-1.32) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 10.78 م.ت و سرانه فروش 62.39 م.ت .  
 • 10:50:47؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 5.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 17.27 م.ت و سرانه فروش 31.40 م.ت .  
 • 10:49:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %-2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:27؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 17.27 م.ت و سرانه فروش 31.40 م.ت .  
 • 10:47:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:47:08؛ حجم مشکوک در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 18.18 م.ت و سرانه فروش 31.40 م.ت .  
 • 10:46:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 615 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:46:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:46:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:45:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %-0.04) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.7 م.ت .  
 • 10:42:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:08؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 2.00 م.ت و سرانه فروش 33.36 م.ت .  
 • 10:39:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2060 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:35:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2521 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:35:01؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 27.84 و سرانه خرید 631.05 م.ت و سرانه فروش 22.67 م.ت .  
 • 10:34:54؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 4592 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:34:23؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 1.88 م.ت و سرانه فروش 31.56 م.ت .  
 • 10:32:32؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 45.93 م.ت و سرانه فروش 12.77 م.ت .  
 • 10:31:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:00؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 22.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 14.28 م.ت .  
 • 10:31:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:44؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 9.34 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 10:28:29؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.17) با حجم 11.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 16.26 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .  
 • 10:28:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 595 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:29؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %0.31) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 19.75 م.ت و سرانه فروش 11.26 م.ت .  
 • 10:26:33؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 19.46 م.ت و سرانه فروش 28.51 م.ت .  
 • 10:25:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:48؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-0.11) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 35.45 م.ت و سرانه فروش 35.72 م.ت .  
 • 10:22:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت .  
 • 10:22:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 735 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 755 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 447 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:25؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 39.39 م.ت و سرانه فروش 52.11 م.ت .  
 • 10:21:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:20:46؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 14.62 م.ت و سرانه فروش 8.71 م.ت .  
 • 10:19:57؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 1.98 م.ت و سرانه فروش 89.50 م.ت .  
 • 10:19:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:16:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:15:59؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 16.38 م.ت و سرانه فروش 9.48 م.ت .  
 • 10:14:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فيروزه (در آخرین قیمت %-1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 752 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:20؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 22.15 م.ت و سرانه فروش 14.78 م.ت .  
 • 10:14:08؛ حجم مشکوک در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-1.93) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 8.51 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت .  
 • 10:14:00؛ حجم مشکوک در نماد بموتو (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 8.02 م.ت و سرانه فروش 16.36 م.ت .  
 • 10:13:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:11؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 46.62 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت .  
 • 10:12:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثرود با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.62 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:12:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:01؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 10.92 م.ت و سرانه فروش 6.55 م.ت .  
 • 10:10:59؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 15.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 19.27 م.ت و سرانه فروش 11.20 م.ت .  
 • 10:10:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:34؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 13.90 م.ت و سرانه فروش 6.39 م.ت .  
 • 10:08:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:21؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 19.65 م.ت و سرانه فروش 19.46 م.ت .  
 • 10:06:15؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 7.96 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .  
 • 10:05:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:07؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %0.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 13.43 م.ت و سرانه فروش 20.67 م.ت .  
 • 10:04:00؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.82 و سرانه خرید 57.26 م.ت و سرانه فروش 9.84 م.ت .  
 • 10:01:23؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-1.08) با حجم 9.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 26.38 م.ت و سرانه فروش 10.77 م.ت .  
 • 10:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 435 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 528 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:57؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-0.49) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 23.63 م.ت .  
 • 09:59:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:24؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.06) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 32.98 م.ت و سرانه فروش 25.35 م.ت .  
 • 09:59:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:46؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 7.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.75 م.ت و سرانه فروش 9.28 م.ت .  
 • 09:58:40؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 7.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.84 م.ت و سرانه فروش 16.28 م.ت .  
 • 09:58:37؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 7.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 13.33 م.ت و سرانه فروش 17.33 م.ت .  
 • 09:58:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 349 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:31؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.65 و سرانه خرید 83.32 م.ت و سرانه فروش 31.41 م.ت .  
 • 09:55:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاهن با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 83.32 م.ت و سرانه فروش 31.41 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.65. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:53:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 710 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:45؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 13.09 م.ت و سرانه فروش 11.01 م.ت .  
 • 09:51:52؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %-0.40) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 12.46 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .  
 • 09:51:33؛ حجم مشکوک در نماد ويستا (در آخرین قیمت %1.32) با حجم 103.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 1.29 م.ت و سرانه فروش 0.43 م.ت .  
 • 09:51:31؛ حجم مشکوک در نماد ويستا (در آخرین قیمت %1.32) با حجم 103.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 1.29 م.ت و سرانه فروش 0.43 م.ت .  
 • 09:50:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:30؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 22.66 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .  
 • 09:49:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولكار (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:01؛ حجم مشکوک در نماد ولكار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 1.01 م.ت و سرانه فروش 7.68 م.ت .  
 • 09:47:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولكار (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.6 م.ت .  
 • 09:46:57؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-0.40) با حجم 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 24.63 م.ت و سرانه فروش 46.54 م.ت .  
 • 09:46:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 674 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 850 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 674 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:54؛ حجم مشکوک در نماد ولصنم (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 18.30 م.ت و سرانه فروش 18.92 م.ت .  
 • 09:44:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:05؛ حجم مشکوک در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 29.25 م.ت و سرانه فروش 17.60 م.ت .  
 • 09:43:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:30؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 85.96 م.ت و سرانه فروش 126.65 م.ت .  
 • 09:42:24؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 85.96 م.ت و سرانه فروش 126.65 م.ت .  
 • 09:42:21؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-1.78) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 85.99 م.ت و سرانه فروش 126.71 م.ت .  
 • 09:40:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 920 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:35؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 14.29 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت .  
 • 09:40:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 920 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:39:54؛ حجم مشکوک در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 19.11 م.ت و سرانه فروش 13.43 م.ت .  
 • 09:39:48؛ حجم مشکوک در نماد ولصنم (در آخرین قیمت %0.62) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 17.73 م.ت و سرانه فروش 19.11 م.ت .  
 • 09:39:36؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %-0.19) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 9.77 م.ت و سرانه فروش 17.82 م.ت .  
 • 09:38:44؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 9.77 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت .  
 • 09:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 974 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 635 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:45؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 18.35 م.ت و سرانه فروش 44.75 م.ت .  
 • 09:34:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 551 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:23؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 33.47 م.ت و سرانه فروش 27.16 م.ت .  
 • 09:34:03؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 73.16 م.ت و سرانه فروش 56.91 م.ت .  
 • 09:33:58؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 73.16 م.ت و سرانه فروش 56.91 م.ت .  
 • 09:33:46؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.61) با حجم 6.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.29 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .  
 • 09:31:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 742 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:24؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 34.90 م.ت و سرانه فروش 26.63 م.ت .  
 • 09:30:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.01) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 6.5 م.ت .  
 • 09:30:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1322 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:42؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.44 و سرانه خرید 86.13 م.ت و سرانه فروش 6.41 م.ت .  
 • 09:28:52؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 41.74 م.ت و سرانه فروش 27.18 م.ت .  
 • 09:28:33؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غالبر با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.44 م.ت و سرانه فروش 20.06 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.57. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:28:23؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 1.34 م.ت و سرانه فروش 134.46 م.ت .  
 • 09:28:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 415 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:54؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %2.71) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 20.50 م.ت و سرانه فروش 15.38 م.ت .  
 • 09:27:45؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 11.39 م.ت و سرانه فروش 19.36 م.ت .  
 • 09:27:10؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 12.48 م.ت و سرانه فروش 258.85 م.ت .  
 • 09:27:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 09:27:00؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غپآذر با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.48 م.ت و سرانه فروش 258.85 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.05. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:26:38؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 10.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 73.05 م.ت و سرانه فروش 57.55 م.ت .  
 • 09:26:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:25:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.4 م.ت .  
 • 09:25:36؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %1.68) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 17.71 م.ت و سرانه فروش 18.32 م.ت .  
 • 09:25:08؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %-0.47) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 19.76 م.ت و سرانه فروش 10.17 م.ت .  
 • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 22.99 م.ت و سرانه فروش 23.11 م.ت .  
 • 09:23:19؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 13.85 م.ت و سرانه فروش 11.88 م.ت .  
 • 09:23:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-0.89) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.0 م.ت .  
 • 09:22:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1361 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 775 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 656 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 724 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 656 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:17؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %-0.05) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 20.12 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .  
 • 09:21:16؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 14.02 م.ت و سرانه فروش 11.30 م.ت .  
 • 09:20:55؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 4.93 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت .  
 • 09:20:38؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 87.68 م.ت و سرانه فروش 44.96 م.ت .  
 • 09:20:33؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 4.94 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت .  
 • 09:20:22؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.66 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .  
 • 09:20:20؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.66 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .  
 • 09:20:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 8.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 71.84 م.ت و سرانه فروش 56.67 م.ت .  
 • 09:19:53؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 6.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 50.66 م.ت و سرانه فروش 60.26 م.ت .  
 • 09:19:51؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 4.93 م.ت و سرانه فروش 17.14 م.ت .  
 • 09:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 656 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 357 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:57؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 16.60 م.ت و سرانه فروش 25.55 م.ت .  
 • 09:18:38؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 33.77 م.ت و سرانه فروش 19.62 م.ت .  
 • 09:17:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:09؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.69) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 18.85 م.ت و سرانه فروش 26.60 م.ت .  
 • 09:16:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت .  
 • 09:15:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .  
 • 09:15:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 799 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 677 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .  
 • 09:15:44؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %2.37) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 21.80 م.ت و سرانه فروش 21.49 م.ت .  
 • 09:15:32؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-1.48) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 23.53 م.ت و سرانه فروش 17.22 م.ت .  
 • 09:15:32؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-2.57) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 11.04 م.ت و سرانه فروش 19.03 م.ت .  
 • 09:15:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 682 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:21؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 33.81 و سرانه خرید 863.20 م.ت و سرانه فروش 25.53 م.ت .  
 • 09:15:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاهن با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 857.20 م.ت و سرانه فروش 22.63 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 37.88. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:15:08؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 37.87 و سرانه خرید 856.20 م.ت و سرانه فروش 22.61 م.ت .  
 • 09:14:56؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.84) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 11.60 م.ت و سرانه فروش 23.89 م.ت .  
 • 09:14:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:16؛ حجم مشکوک در نماد كگل (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 4.27 م.ت و سرانه فروش 26.58 م.ت .  
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %3.78) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 76.94 م.ت و سرانه فروش 53.43 م.ت .  
 • 09:13:50؛ حجم مشکوک در نماد بركت (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 13.95 م.ت و سرانه فروش 13.52 م.ت .  
 • 09:13:24؛ حجم مشکوک در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 34.97 م.ت و سرانه فروش 42.17 م.ت .  
 • 09:13:13؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 13.13 م.ت و سرانه فروش 10.52 م.ت .  
 • 09:12:29؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 16.25 م.ت و سرانه فروش 17.27 م.ت .  
 • 09:12:26؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-4.78) با حجم 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 27.46 م.ت و سرانه فروش 15.34 م.ت .  
 • 09:12:21؛ حجم مشکوک در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 31.12 م.ت و سرانه فروش 20.69 م.ت .  
 • 09:12:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 975 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 521 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:17؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 103.53 م.ت و سرانه فروش 80.66 م.ت .  
 • 09:12:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 975 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 521 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:13؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 48.23 م.ت و سرانه فروش 20.26 م.ت .  
 • 09:12:01؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت .  
 • 09:11:55؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 8.74 م.ت .  
 • 09:11:48؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 40.83 م.ت و سرانه فروش 35.45 م.ت .  
 • 09:11:44؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 79.57 م.ت و سرانه فروش 32.75 م.ت .  
 • 09:11:43؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 70.40 م.ت و سرانه فروش 29.90 م.ت .  
 • 09:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:11:10؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.13) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 24.18 م.ت و سرانه فروش 15.56 م.ت .  
 • 09:11:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:11:04؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.50) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 21.76 م.ت و سرانه فروش 20.67 م.ت .  
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.06 و سرانه خرید 106.28 م.ت و سرانه فروش 6.23 م.ت .  
 • 09:10:43؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 22.29 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .  
 • 09:10:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 69.88 م.ت و سرانه فروش 32.69 م.ت .  
 • 09:10:25؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 14.23 م.ت و سرانه فروش 24.02 م.ت .  
 • 09:10:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:13؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 36.19 م.ت و سرانه فروش 17.90 م.ت .  
 • 09:10:06؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 15.45 م.ت و سرانه فروش 12.45 م.ت .  
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 27.86 م.ت و سرانه فروش 111.45 م.ت .  
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 69.25 م.ت و سرانه فروش 29.04 م.ت .  
 • 09:09:14؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 27.86 م.ت و سرانه فروش 111.45 م.ت .  
 • 09:08:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1106 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:23؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 49.60 م.ت و سرانه فروش 67.27 م.ت .  
 • 09:08:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:07؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 19.46 م.ت و سرانه فروش 28.03 م.ت .  
 • 09:07:04؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 47.02 م.ت و سرانه فروش 37.92 م.ت .  
 • 09:07:03؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 47.02 م.ت و سرانه فروش 37.92 م.ت .  
 • 09:06:53؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 72.36 م.ت و سرانه فروش 38.52 م.ت .  
 • 09:06:53؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.50 و سرانه خرید 249.06 م.ت و سرانه فروش 29.30 م.ت .  
 • 09:06:24؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-1.97) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 12.61 م.ت و سرانه فروش 20.39 م.ت .  
 • 09:06:22؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 59.05 م.ت و سرانه فروش 37.29 م.ت .  
 • 09:06:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 817 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:06:21؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.28) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 35.57 م.ت و سرانه فروش 23.52 م.ت .  
 • 09:05:58؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 46.02 م.ت و سرانه فروش 22.74 م.ت .  
 • 09:05:35؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-1.95) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 13.97 م.ت و سرانه فروش 23.41 م.ت .  
 • 09:05:12؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 35.28 م.ت و سرانه فروش 45.34 م.ت .  
 • 09:04:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:27؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 19.71 م.ت و سرانه فروش 28.91 م.ت .  
 • 09:04:19؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 43.15 م.ت و سرانه فروش 21.95 م.ت .  
 • 09:04:14؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 54.02 م.ت و سرانه فروش 28.94 م.ت .  
 • 09:04:12؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 65.49 م.ت و سرانه فروش 34.67 م.ت .  
 • 09:03:40؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 1.65 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .  
 • 09:03:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3633 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1731 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:12؛ حجم مشکوک در نماد فارس (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.36 و سرانه خرید 62.85 م.ت و سرانه فروش 18.69 م.ت .  
 • 09:03:11؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.75 و سرانه خرید 81.47 م.ت و سرانه فروش 17.15 م.ت .  
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %-2.07) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 13.66 م.ت و سرانه فروش 22.25 م.ت .  
 • 09:01:53؛ حجم مشکوک در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 35.70 م.ت و سرانه فروش 37.79 م.ت .  
 • 09:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3371 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:50؛ حجم مشکوک در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 35.70 م.ت و سرانه فروش 37.79 م.ت .  
 • 09:01:29؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.00 و سرانه خرید 142.15 م.ت و سرانه فروش 8.36 م.ت .  
 • 09:01:25؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 35.79 م.ت و سرانه فروش 23.78 م.ت .  
 • 09:01:24؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.00 و سرانه خرید 142.15 م.ت و سرانه فروش 8.36 م.ت .  
 • 09:01:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1813 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 57.79 م.ت و سرانه فروش 107.45 م.ت .  
 • 09:00:54؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 57.79 م.ت و سرانه فروش 107.45 م.ت .  
 • 09:00:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3148 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %-2.61) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 66.96 م.ت و سرانه فروش 132.79 م.ت .  
 • 09:00:50؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %-2.61) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 66.96 م.ت و سرانه فروش 132.79 م.ت .  
 • 09:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 8839 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 108.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.70 م.ت .  
 • 2- نماد شلرد با ارزش صف خرید 50.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.93 م.ت .  
 • 3- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 45.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.40 م.ت .  
 • 4- نماد جوين با ارزش صف خرید 27.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 41.18 م.ت .  
 • 5- نماد فايرا با ارزش صف خرید 26.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.62 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد پارتا با ارزش صف فروش 17.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 235.28 م.ت .  
 • 2- نماد سدبير با ارزش صف فروش 16.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.17 م.ت .  
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 15.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.65 م.ت .  
 • 4- نماد زنجان با ارزش صف فروش 11.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 35.23 م.ت .  
 • 5- نماد قشير با ارزش صف فروش 8.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.96 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد واحصا با ارزش صف خرید 7.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 181.83 م.ت .  
 • 2- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 18.71 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 158.58 م.ت .  
 • 3- نماد واحيا با ارزش صف خرید 19.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 135.94 م.ت .  
 • 4- نماد شلرد با ارزش صف خرید 50.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.93 م.ت .  
 • 5- نماد سكارون با ارزش صف خرید 5.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.83 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد قنقش با ارزش صف فروش 3.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 247.02 م.ت .  
 • 2- نماد پارتا با ارزش صف فروش 17.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 235.28 م.ت .  
 • 3- نماد سلار با ارزش صف فروش 3.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.90 م.ت .  
 • 4- نماد غپآذر با ارزش صف فروش 3.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 136.28 م.ت .  
 • 5- نماد كايتا با ارزش صف فروش 2.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 105.43 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شبندر با حجم معاملات 405.06 میلیون سهم (4.53 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 308.01 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 292.16 میلیون سهم (3.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 191.74 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد نوري با حجم معاملات 7.61 میلیون سهم (3.47 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 71.90 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وغدير با حجم معاملات 43.85 میلیون سهم (3.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.34 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد شپديس با حجم معاملات 3.86 میلیون سهم (3.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.24 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 49.37 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 38.66 میلیارد تومان و حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 32.22 میلیارد تومان و حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 26.31 میلیارد تومان و حجم 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان و حجم 8.15 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 78.67 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 75.96 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد حكشتي با برآیند خروج پول درشت 33.95 میلیارد تومان و حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 29.18 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 27.34 میلیارد تومان و حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 104.72 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 78.13 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 16.45 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 5.02 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 228.64 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 36.11 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 35.37 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 32.18 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 32.12 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 49.63 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد فايرا با ارزش صف خرید 43.37 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شلرد با ارزش صف خرید 36.18 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 26.53 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 19.27 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد كاوه با ارزش صف خرید 17.37 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد واحيا با ارزش صف خرید 14.44 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد جوين با ارزش صف خرید 10.72 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.19 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وهنر با ارزش صف خرید 5.60 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد وبشهر با ارزش صف خرید 4.72 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.12 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، سه شنبه، 17 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار.

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 5 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-05 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها