بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 16 فروردین 1401

1401-01-16 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
سه شنبه، 16 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، سه شنبه 16 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شپنا با حجم معاملات 392.84 میلیون سهم (2.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 302.09 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ومعادن با حجم معاملات 136.76 میلیون سهم (6.83 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 169.07 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد بورس با حجم معاملات 62.08 میلیون سهم (3.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 62.86 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد رمپنا با حجم معاملات 20.12 میلیون سهم (2.82 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.30 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وصندوق با حجم معاملات 22.75 میلیون سهم (4.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.63 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 113.15 میلیارد تومان و حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 90.05 میلیارد تومان و حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 32.23 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 16.64 میلیارد تومان و حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد بورس با برآیند ورود پول درشت 12.90 میلیارد تومان و حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 62.44 میلیارد تومان و حجم 6.83 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 47.21 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 38.52 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 23.14 میلیارد تومان و حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد آريان با برآیند خروج پول درشت 12.99 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 102.67 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 88.93 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 37.70 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه مخابرات با برآیند ورود پول درشت 7.91 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 6.31 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 93.87 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 61.51 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 34.18 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 18.40 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند خروج پول درشت 12.95 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 254.96 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 47.71 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 35.92 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد تنوين با ارزش صف خرید 22.31 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خاذين با ارزش صف خرید 9.47 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد خكار با ارزش صف خرید 9.34 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد كمنگنز با ارزش صف خرید 8.04 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد سيلام با ارزش صف خرید 6.20 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.08 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.83 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد تكنو با ارزش صف خرید 1.01 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:51؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 11.87 م.ت و سرانه فروش 19.81 م.ت .  
 • 12:29:46؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %-0.83) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 11.63 م.ت و سرانه فروش 18.03 م.ت .  
 • 12:29:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 10.96 ؛ هفتگی: 16.43 ؛ دو هفته: 21.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.69 ؛ 3روزه: -2.41 ؛ هفتگی: -6.94 ؛ دو هفته: 8.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -1.55 ؛ هفتگی: -2.07 ؛ دو هفته: -2.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.92 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: -51.15 ؛ دو هفته: -54.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: -2.55 ؛ هفتگی: -3.06 ؛ دو هفته: -4.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 711 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.53 ؛ 3روزه: -8.13 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -43.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:44؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 5.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 32.28 م.ت و سرانه فروش 23.46 م.ت .  
 • 12:27:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 988 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -0.06 ؛ هفتگی: -0.06 ؛ دو هفته: -0.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:06؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 19.78 م.ت و سرانه فروش 15.90 م.ت .  
 • 12:27:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.00 ؛ 3روزه: 11.43 ؛ هفتگی: 13.31 ؛ دو هفته: 20.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:06؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.78 م.ت و سرانه فروش 15.90 م.ت .  
 • 12:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 492 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 435 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.64 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 11.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.78 و سرانه خرید 102.63 م.ت و سرانه فروش 13.20 م.ت .  
 • 12:26:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %-1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.65 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 4215 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.43 ؛ 3روزه: 11.43 ؛ هفتگی: 13.31 ؛ دو هفته: 20.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:43؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 11.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.90 و سرانه خرید 92.58 م.ت و سرانه فروش 13.41 م.ت .  
 • 12:25:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 4215 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.43 ؛ 3روزه: 11.43 ؛ هفتگی: 13.31 ؛ دو هفته: 20.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 479 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 435 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.29 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.02 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 711 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.11 ؛ 3روزه: -8.13 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -43.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.02 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.90 ؛ 3روزه: 18.48 ؛ هفتگی: 68.56 ؛ دو هفته: 65.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1810 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.76 ؛ 3روزه: -0.60 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: 0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نطرين (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.9 م.ت .  
 • 12:22:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.67 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نطرين (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.9 م.ت .  
 • 12:22:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 8.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.92 و سرانه خرید 66.47 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .  
 • 12:22:14؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 39.21 م.ت و سرانه فروش 69.91 م.ت .  
 • 12:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -11.73 ؛ هفتگی: -22.26 ؛ دو هفته: -26.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 8.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.92 و سرانه خرید 66.47 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .  
 • 12:22:08؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 8.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.92 و سرانه خرید 66.47 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .  
 • 12:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -11.73 ؛ هفتگی: -22.26 ؛ دو هفته: -26.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.78 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:44؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 5.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 26.56 م.ت و سرانه فروش 13.46 م.ت .  
 • 12:20:38؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 13.41 م.ت و سرانه فروش 10.99 م.ت .  
 • 12:20:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 741 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.63 ؛ 3روزه: 12.70 ؛ هفتگی: 12.87 ؛ دو هفته: 14.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.30 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -5.26 ؛ دو هفته: -15.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.12 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-1.68) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 33.64 م.ت و سرانه فروش 25.77 م.ت .  
 • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.12 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 337 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 387 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.32 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.82 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: -51.15 ؛ دو هفته: -54.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:54؛ حجم مشکوک در نماد رتاپ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 18.71 م.ت .  
 • 12:19:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 166 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.83 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.37 ؛ 3روزه: 12.70 ؛ هفتگی: 12.87 ؛ دو هفته: 14.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 166 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.83 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.47 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.11 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 620 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112.96 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:28؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %-3.27) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 17.15 م.ت و سرانه فروش 19.92 م.ت .  
 • 12:16:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 664 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.86 ؛ 3روزه: 12.70 ؛ هفتگی: 12.87 ؛ دو هفته: 14.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: -0.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 428 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 405 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.96 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:04؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %3.95) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 16.50 م.ت و سرانه فروش 32.86 م.ت .  
 • 12:16:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 428 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 405 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.96 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 617 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 111.30 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.75 ؛ 3روزه: 55.60 ؛ هفتگی: 83.19 ؛ دو هفته: 75.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 418 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 401 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.48 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.13 ؛ 3روزه: 37.54 ؛ هفتگی: 19.61 ؛ دو هفته: 27.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 615 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 109.92 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 609 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107.78 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.25 ؛ 3روزه: -4.90 ؛ هفتگی: -3.92 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.58 ؛ 3روزه: 4.83 ؛ هفتگی: 3.74 ؛ دو هفته: 8.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 6.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 38.38 م.ت و سرانه فروش 14.75 م.ت .  
 • 12:11:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 44 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.73 ؛ 3روزه: -13.54 ؛ هفتگی: -8.63 ؛ دو هفته: -8.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.01 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 44 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.45 ؛ 3روزه: -13.54 ؛ هفتگی: -8.63 ؛ دو هفته: -8.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: -2.44 ؛ دو هفته: -6.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 604 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 106.23 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.38 ؛ 3روزه: 4.83 ؛ هفتگی: 3.74 ؛ دو هفته: 8.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.04 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 0.24 ؛ دو هفته: 0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 326 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت خرید 373 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.24 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -62.44 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 716 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.40 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.6 م.ت .  
 • 12:08:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.67 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: -3.75 ؛ دو هفته: -2.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 371 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.08 ؛ 3روزه: 6.38 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 35.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 752 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.11 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.03 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.80 ؛ دو هفته: 0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 164 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.21 ؛ 3روزه: -107.63 ؛ هفتگی: -242.21 ؛ دو هفته: -489.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.60 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 147 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.54 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 600 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 104.83 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 161 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.01 ؛ 3روزه: -107.63 ؛ هفتگی: -242.21 ؛ دو هفته: -489.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:45؛ حجم مشکوک در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-3.53) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 17.46 م.ت و سرانه فروش 25.22 م.ت .  
 • 12:06:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 161 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.01 ؛ 3روزه: -107.63 ؛ هفتگی: -242.21 ؛ دو هفته: -489.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 324 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 372 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.92 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 137 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.48 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 829 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.45 ؛ 3روزه: 4.73 ؛ هفتگی: 4.73 ؛ دو هفته: 6.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.18 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: -51.15 ؛ دو هفته: -54.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.78 ؛ هفتگی: 0.65 ؛ دو هفته: -0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.43 ؛ 3روزه: 12.70 ؛ هفتگی: 12.87 ؛ دو هفته: 14.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 829 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.45 ؛ 3روزه: 4.73 ؛ هفتگی: 4.73 ؛ دو هفته: 6.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %0.98) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.7 م.ت .  
 • 12:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.75 ؛ 3روزه: -8.13 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -43.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.90 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:21؛ حجم مشکوک در نماد رتاپ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 15.63 م.ت و سرانه فروش 13.24 م.ت .  
 • 12:05:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.90 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: -3.75 ؛ دو هفته: -2.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.69 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: -51.15 ؛ دو هفته: -54.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 620 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.58 ؛ 3روزه: -8.13 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -43.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 321 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 372 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.74 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.11 ؛ 3روزه: -1.17 ؛ هفتگی: -6.71 ؛ دو هفته: 3.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:55؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.35 م.ت و سرانه فروش 21.19 م.ت .  
 • 12:02:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.40 ؛ 3روزه: -1.17 ؛ هفتگی: -6.71 ؛ دو هفته: 3.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 319 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 372 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.61 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.88 ؛ 3روزه: -1.17 ؛ هفتگی: -6.71 ؛ دو هفته: 3.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-3.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.21 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.72 ؛ 3روزه: 37.54 ؛ هفتگی: 19.61 ؛ دو هفته: 27.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.41 ؛ 3روزه: 12.70 ؛ هفتگی: 12.87 ؛ دو هفته: 14.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رتاپ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 11:58:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.77 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رتاپ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 11:58:14؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 4.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 24.16 م.ت و سرانه فروش 20.39 م.ت .  
 • 11:58:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.82 ؛ 3روزه: 37.54 ؛ هفتگی: 19.61 ؛ دو هفته: 27.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 313 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 367 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.27 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.30 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:18؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 19.76 م.ت و سرانه فروش 15.96 م.ت .  
 • 11:52:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %-2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 0.59 ؛ هفتگی: 0.55 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.64 ؛ 3روزه: -107.63 ؛ هفتگی: -242.21 ؛ دو هفته: -489.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 804 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.32 ؛ 3روزه: 4.73 ؛ هفتگی: 4.73 ؛ دو هفته: 6.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 302 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 357 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.20 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 804 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.32 ؛ 3روزه: 4.73 ؛ هفتگی: 4.73 ؛ دو هفته: 6.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قاسم با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.36 م.ت و سرانه فروش 14.33 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.48 ؛ 3روزه: 17.05 ؛ هفتگی: 17.39 ؛ دو هفته: 16.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:43؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.48 و سرانه خرید 119.41 م.ت و سرانه فروش 18.43 م.ت .  
 • 11:48:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.14 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 11:47:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 375 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 376 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.00 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 11:47:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 299 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 356 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.07 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 13.93 ؛ هفتگی: 21.66 ؛ دو هفته: 25.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 296 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 350 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.38 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 355 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 362 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.82 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:59؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %-0.47) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 15.84 م.ت و سرانه فروش 17.02 م.ت .  
 • 11:43:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 295 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 350 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.93 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 593 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 131 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102.47 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.62 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 293 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 350 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.85 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.47 ؛ 3روزه: 18.48 ؛ هفتگی: 68.56 ؛ دو هفته: 65.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: -1.95 ؛ هفتگی: -2.20 ؛ دو هفته: -2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:39؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.74) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 28.63 م.ت و سرانه فروش 19.52 م.ت .  
 • 11:41:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.70 ؛ 3روزه: 2.93 ؛ هفتگی: 5.01 ؛ دو هفته: -1.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.80 ؛ 3روزه: 37.54 ؛ هفتگی: 19.61 ؛ دو هفته: 27.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 292 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 350 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.78 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.8 م.ت .  
 • 11:39:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.72 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.70 ؛ 3روزه: 6.38 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 35.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 288 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 348 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.15 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: 9.51 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: 71.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 282 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 348 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.56 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.95 ؛ 3روزه: -11.13 ؛ هفتگی: -34.38 ؛ دو هفته: -31.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:17؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %3.81) با حجم 4.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 10.23 م.ت و سرانه فروش 14.30 م.ت .  
 • 11:34:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %3.74) با حجم 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 35.31 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .  
 • 11:34:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.15 ؛ 3روزه: 2.72 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 3.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %3.74) با حجم 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 34.49 م.ت و سرانه فروش 14.50 م.ت .  
 • 11:33:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 280 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 347 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.12 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -3.57 ؛ هفتگی: -6.33 ؛ دو هفته: -8.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.67 ؛ 3روزه: 55.60 ؛ هفتگی: 83.19 ؛ دو هفته: 75.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: 0.80 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 402 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -2.13 ؛ هفتگی: -2.24 ؛ دو هفته: -5.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.76 ؛ 3روزه: 2.72 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 3.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:52؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 29.19 م.ت و سرانه فروش 15.47 م.ت .  
 • 11:28:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.89 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.37 ؛ 3روزه: -28.86 ؛ هفتگی: -42.06 ؛ دو هفته: -110.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.80 ؛ 3روزه: 3.23 ؛ هفتگی: 4.41 ؛ دو هفته: 5.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:55؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 16.44 م.ت و سرانه فروش 45.75 م.ت .  
 • 11:27:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 620 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.73 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -2.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.58 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.32 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 642 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.62 ؛ 3روزه: 0.68 ؛ هفتگی: 0.79 ؛ دو هفته: -1.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 582 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 100.35 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 271 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 339 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.11 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:48؛ حجم مشکوک در نماد ساروم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 21.54 م.ت و سرانه فروش 17.67 م.ت .  
 • 11:24:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 267 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 336 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.04 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.74 ؛ 3روزه: 3.43 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 5.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: 7.22 ؛ هفتگی: 3.34 ؛ دو هفته: 9.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -7.07 ؛ هفتگی: -6.95 ؛ دو هفته: -6.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 261 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 330 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.59 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -2.87 ؛ هفتگی: -5.17 ؛ دو هفته: -4.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:43؛ حجم مشکوک در نماد كاريس (در آخرین قیمت %-0.23) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 35.26 م.ت و سرانه فروش 34.76 م.ت .  
 • 11:19:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 9.51 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: 71.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2490 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -2.85 ؛ هفتگی: -2.73 ؛ دو هفته: -4.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 257 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 323 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.30 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 804 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.66 ؛ 3روزه: 4.73 ؛ هفتگی: 4.73 ؛ دو هفته: 6.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.79 ؛ 3روزه: -9.82 ؛ هفتگی: -5.28 ؛ دو هفته: -4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:06؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %0.31) با حجم 4.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 41.97 م.ت و سرانه فروش 105.77 م.ت .  
 • 11:15:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 513 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.50 ؛ 3روزه: -9.82 ؛ هفتگی: -5.28 ؛ دو هفته: -4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.88 ؛ 3روزه: -0.23 ؛ هفتگی: -4.64 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:41؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %0.31) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 42.97 م.ت و سرانه فروش 19.80 م.ت .  
 • 11:13:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 253 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 322 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.07 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:59؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 37.44 م.ت و سرانه فروش 18.95 م.ت .  
 • 11:10:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.62 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:17؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 14.67 م.ت و سرانه فروش 12.24 م.ت .  
 • 11:09:17؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 59.90 م.ت .  
 • 11:09:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.58 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.65 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 320 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.22 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.62 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: 0.80 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:14؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %-0.23) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 28.76 م.ت و سرانه فروش 28.13 م.ت .  
 • 11:08:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 320 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.22 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.62 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: 0.80 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:51؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.58 و سرانه خرید 45.75 م.ت و سرانه فروش 12.78 م.ت .  
 • 11:07:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 575 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 97.55 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.25 ؛ 3روزه: 37.54 ؛ هفتگی: 19.61 ؛ دو هفته: 27.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 245 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 320 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.62 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.75 ؛ 3روزه: 4.83 ؛ هفتگی: 3.74 ؛ دو هفته: 8.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.9 م.ت .  
 • 11:05:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 573 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 96.24 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.12 ؛ 3روزه: 37.54 ؛ هفتگی: 19.61 ؛ دو هفته: 27.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 243 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 320 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.69 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:17؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %1.74) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 18.70 م.ت و سرانه فروش 14.09 م.ت .  
 • 11:05:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 243 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 320 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.69 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 1.41 ؛ دو هفته: -0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:12؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.45) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 24.93 م.ت و سرانه فروش 50.30 م.ت .  
 • 11:03:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.51 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1983 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.83 ؛ 3روزه: -0.60 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: 0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 690 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.45 ؛ 3روزه: -3.31 ؛ هفتگی: -2.12 ؛ دو هفته: -6.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: -3.31 ؛ هفتگی: -2.12 ؛ دو هفته: -6.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: -3.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.66 ؛ 3روزه: 37.54 ؛ هفتگی: 19.61 ؛ دو هفته: 27.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:33؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 23.86 م.ت و سرانه فروش 12.80 م.ت .  
 • 11:00:45؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 32.66 م.ت و سرانه فروش 60.59 م.ت .  
 • 10:59:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.34 ؛ 3روزه: 93.91 ؛ هفتگی: 10.81 ؛ دو هفته: 115.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -4.76 ؛ هفتگی: -4.50 ؛ دو هفته: -4.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:16؛ حجم مشکوک در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 107.08 م.ت و سرانه فروش 53.93 م.ت .  
 • 10:56:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-4.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:23؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-4.38) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 11.12 م.ت و سرانه فروش 64.56 م.ت .  
 • 10:56:11؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 21.46 م.ت و سرانه فروش 15.92 م.ت .  
 • 10:55:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 444 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.29 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -2.87 ؛ هفتگی: -5.17 ؛ دو هفته: -4.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1056 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:30؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 23.35 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت .  
 • 10:53:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حخزر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 753 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: -0.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:10؛ حجم مشکوک در نماد حخزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 28.89 م.ت و سرانه فروش 35.22 م.ت .  
 • 10:52:56؛ حجم مشکوک در نماد حخزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 28.89 م.ت و سرانه فروش 35.22 م.ت .  
 • 10:52:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: -0.47 ؛ هفتگی: 2.22 ؛ دو هفته: 3.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قنقش (در آخرین قیمت %-1.59) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .  
 • 10:51:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 565 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 94.28 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -6.49 ؛ هفتگی: -8.82 ؛ دو هفته: -13.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:57؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %3.10) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 12.47 م.ت و سرانه فروش 15.44 م.ت .  
 • 10:49:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -18.35 ؛ هفتگی: -18.35 ؛ دو هفته: -29.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.09 م.ت و سرانه فروش 15.15 م.ت .  
 • 10:49:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 4.88 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 1.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.79 و سرانه خرید 55.99 م.ت و سرانه فروش 11.69 م.ت .  
 • 10:48:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.9 م.ت .  
 • 10:48:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.79 و سرانه خرید 55.99 م.ت و سرانه فروش 11.69 م.ت .  
 • 10:47:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 548 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 90.46 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:52؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 25.70 م.ت و سرانه فروش 21.25 م.ت .  
 • 10:46:35؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.71) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 13.76 م.ت و سرانه فروش 11.86 م.ت .  
 • 10:46:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 0.32 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: -1.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:46؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.80 و سرانه خرید 56.35 م.ت و سرانه فروش 11.74 م.ت .  
 • 10:45:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 546 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 88.88 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.26 ؛ 3روزه: 93.91 ؛ هفتگی: 10.81 ؛ دو هفته: 115.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 542 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 87.04 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.54 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: 0.57 ؛ دو هفته: 0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -2.47 ؛ دو هفته: 5.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-1.70) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.4 م.ت .  
 • 10:41:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.52 ؛ 3روزه: 1.24 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: 2.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:16؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 34.95 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .  
 • 10:39:32؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 15.96 م.ت و سرانه فروش 36.68 م.ت .  
 • 10:39:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: -0.47 ؛ هفتگی: 2.22 ؛ دو هفته: 3.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 759 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.79 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: 0.63 ؛ دو هفته: 0.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 535 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 126 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 85.40 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.46 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -0.60 ؛ هفتگی: -0.72 ؛ دو هفته: -0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:54؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 14.11 م.ت و سرانه فروش 23.50 م.ت .  
 • 10:36:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 531 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 126 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 83.89 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.35 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 7.63 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 530 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 126 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 82.88 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:11؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %0.29) با حجم 12.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 31.69 م.ت و سرانه فروش 36.96 م.ت .  
 • 10:34:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 511 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 126 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 80.01 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:41؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %3.01) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 11.33 م.ت و سرانه فروش 10.23 م.ت .  
 • 10:34:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1072 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.22 ؛ 3روزه: -6.12 ؛ هفتگی: -8.31 ؛ دو هفته: -10.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.11 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -0.86 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.50 ؛ 3روزه: 4.83 ؛ هفتگی: 3.74 ؛ دو هفته: 8.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.72 ؛ 3روزه: 2.72 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 3.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.03 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.05) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.1 م.ت .  
 • 10:31:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: 18.48 ؛ هفتگی: 68.56 ؛ دو هفته: 65.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.38 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:26؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 17.55 م.ت و سرانه فروش 9.44 م.ت .  
 • 10:30:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.65 ؛ 3روزه: 2.72 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 3.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:39؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %-0.19) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 30.71 م.ت و سرانه فروش 10.53 م.ت .  
 • 10:30:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.13 ؛ 3روزه: 2.72 ؛ هفتگی: 2.59 ؛ دو هفته: 3.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:53؛ حجم مشکوک در نماد تپولا (در آخرین قیمت %-1.41) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 13.05 م.ت و سرانه فروش 52.48 م.ت .  
 • 10:29:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.10 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.90 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: -4.90 ؛ هفتگی: -3.92 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2384 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.38 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: 0.63 ؛ دو هفته: 0.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:47؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.77 و سرانه خرید 32.52 م.ت و سرانه فروش 8.62 م.ت .  
 • 10:26:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 294 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 143 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.08 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 282 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 143 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.97 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %1.23) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 10:24:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 267 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 143 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.93 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 263 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 143 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.12 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:43؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 10.75 م.ت و سرانه فروش 11.33 م.ت .  
 • 10:24:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 263 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 143 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.12 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 259 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 143 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.35 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بميلا (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 5684 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.00 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:31؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 42.07 م.ت و سرانه فروش 327.39 م.ت .  
 • 10:21:48؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 19.46 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت .  
 • 10:20:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپولا (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1027 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 0.20 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 242 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.21 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1030 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.24 ؛ هفتگی: 0.63 ؛ دو هفته: 0.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 4.83 ؛ هفتگی: 3.74 ؛ دو هفته: 8.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 219 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.78 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بميلا (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4406 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.72 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-1.86) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 10:18:23؛ حجم مشکوک در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %4.44) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 19.91 م.ت و سرانه فروش 18.97 م.ت .  
 • 10:18:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 498 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 78.78 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 331 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.05 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .  
 • 10:17:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 55.60 ؛ هفتگی: 83.19 ؛ دو هفته: 75.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .  
 • 10:17:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بميلا (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3254 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 328 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.50 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 216 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.74 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 321 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.12 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:09؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 40.12 م.ت و سرانه فروش 200.10 م.ت .  
 • 10:16:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 321 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.12 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.54 ؛ دو هفته: -1.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 298 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.29 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:14؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 15.32 م.ت و سرانه فروش 21.16 م.ت .  
 • 10:14:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.02 ؛ 3روزه: 1.87 ؛ هفتگی: 2.58 ؛ دو هفته: 2.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 293 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.62 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 245 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.57 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 209 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.37 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 202 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.38 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 194 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.55 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 189 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.25 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 185 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.74 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:29؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 32.50 م.ت و سرانه فروش 9.88 م.ت .  
 • 10:11:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 530 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -4.90 ؛ هفتگی: -3.92 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 573 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 13.93 ؛ هفتگی: 21.66 ؛ دو هفته: 25.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:54؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.03) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 23.37 م.ت .  
 • 10:10:24؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %0.60) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 9.56 م.ت و سرانه فروش 9.90 م.ت .  
 • 10:10:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 10:10:08؛ حجم مشکوک در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 20.85 م.ت و سرانه فروش 19.51 م.ت .  
 • 10:10:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 10:09:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.77 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -2.54 ؛ هفتگی: -7.45 ؛ دو هفته: -21.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.54 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:05؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 30.85 م.ت و سرانه فروش 26.24 م.ت .  
 • 10:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.34 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:29؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 24.98 م.ت و سرانه فروش 109.44 م.ت .  
 • 10:08:29؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 36.53 م.ت و سرانه فروش 29.13 م.ت .  
 • 10:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.34 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:57؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %-0.32) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.46 و سرانه خرید 10.97 م.ت و سرانه فروش 2.46 م.ت .  
 • 10:07:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 93.91 ؛ هفتگی: 10.81 ؛ دو هفته: 115.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: -51.15 ؛ دو هفته: -54.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.17 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.55 ؛ 3روزه: -11.13 ؛ هفتگی: -34.38 ؛ دو هفته: -31.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:02؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %0.59) با حجم 9.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 19.86 م.ت و سرانه فروش 28.21 م.ت .  
 • 10:07:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -0.86 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.35) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.91 م.ت و سرانه فروش 27.12 م.ت .  
 • 10:05:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %0.48) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.0 م.ت .  
 • 10:04:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.21 ؛ 3روزه: -28.86 ؛ هفتگی: -42.06 ؛ دو هفته: -110.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.9 م.ت .  
 • 10:03:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 97 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.85 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:12؛ حجم مشکوک در نماد لخزر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 19.79 م.ت و سرانه فروش 17.86 م.ت .  
 • 10:03:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.57 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:01؛ حجم مشکوک در نماد لخزر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 19.79 م.ت و سرانه فروش 17.86 م.ت .  
 • 10:02:45؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 39.05 م.ت و سرانه فروش 25.78 م.ت .  
 • 10:02:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.74 ؛ 3روزه: 3.26 ؛ هفتگی: 5.31 ؛ دو هفته: 5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:10؛ حجم مشکوک در نماد تپولا (در آخرین قیمت %-0.44) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 10.52 م.ت و سرانه فروش 34.53 م.ت .  
 • 10:01:20؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 26.64 م.ت و سرانه فروش 33.67 م.ت .  
 • 10:01:19؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 26.64 م.ت و سرانه فروش 33.67 م.ت .  
 • 09:59:46؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 10.19 م.ت و سرانه فروش 40.96 م.ت .  
 • 09:59:37؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 28.08 م.ت و سرانه فروش 27.45 م.ت .  
 • 09:59:23؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %2.46) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 19.52 م.ت و سرانه فروش 24.15 م.ت .  
 • 09:58:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.41 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 3.07 ؛ دو هفته: 4.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 2123 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.49 ؛ 3روزه: -1.99 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -11.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.48 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:30؛ حجم مشکوک در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.96) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 16.78 م.ت و سرانه فروش 28.22 م.ت .  
 • 09:57:17؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %1.57) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 21.16 م.ت و سرانه فروش 10.84 م.ت .  
 • 09:56:42؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 18.01 م.ت و سرانه فروش 13.31 م.ت .  
 • 09:56:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.70 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 3.07 ؛ دو هفته: 4.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورازي با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 60.41 م.ت و سرانه فروش 28.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.09. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:56:11؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 27.30 م.ت و سرانه فروش 30.62 م.ت .  
 • 09:56:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.70 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 3.07 ؛ دو هفته: 4.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورازي با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 60.41 م.ت و سرانه فروش 28.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.09. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:51؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 13.01 م.ت و سرانه فروش 19.41 م.ت .  
 • 09:55:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 53.77 م.ت و سرانه فروش 28.74 م.ت .  
 • 09:55:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 3.07 ؛ دو هفته: 4.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.9 م.ت .  
 • 09:54:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 124 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.99 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.98 ؛ 3روزه: 0.27 ؛ هفتگی: 5.21 ؛ دو هفته: 4.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.32) با حجم 6.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 28.25 م.ت و سرانه فروش 17.55 م.ت .  
 • 09:54:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.12 ؛ 3روزه: -13.54 ؛ هفتگی: -8.63 ؛ دو هفته: -8.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:10؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد واحيا با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.62 م.ت و سرانه فروش 63.55 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.02. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:53:57؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.35) با حجم 6.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 24.64 م.ت و سرانه فروش 18.09 م.ت .  
 • 09:53:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.67 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.39 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.35) با حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 19.33 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت .  
 • 09:53:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.35) با حجم 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 19.33 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت .  
 • 09:53:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.39 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.37 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:50؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.35) با حجم 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 16.14 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت .  
 • 09:51:28؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 13.48 م.ت و سرانه فروش 57.98 م.ت .  
 • 09:50:13؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %0.70) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 22.91 م.ت و سرانه فروش 8.43 م.ت .  
 • 09:50:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 09:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.81 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.90 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.58 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.76 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:37؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 20.16 م.ت و سرانه فروش 39.16 م.ت .  
 • 09:46:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.93 ؛ 3روزه: -5.30 ؛ هفتگی: -8.48 ؛ دو هفته: -7.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:55؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 10.56 م.ت و سرانه فروش 16.84 م.ت .  
 • 09:44:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1119 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 0.26 ؛ دو هفته: -1.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:48؛ حجم مشکوک در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 14.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 94.33 م.ت و سرانه فروش 107.51 م.ت .  
 • 09:43:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.12 م.ت و سرانه فروش 9.27 م.ت .  
 • 09:43:24؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 21.71 م.ت و سرانه فروش 15.46 م.ت .  
 • 09:43:03؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.54 و سرانه خرید 177.61 م.ت و سرانه فروش 27.17 م.ت .  
 • 09:41:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: 97.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 9.51 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: 71.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:10؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.02) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 20.23 م.ت و سرانه فروش 28.75 م.ت .  
 • 09:41:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 12.70 ؛ هفتگی: 12.87 ؛ دو هفته: 14.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-0.49) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.1 م.ت .  
 • 09:40:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.32 ؛ 3روزه: 13.44 ؛ هفتگی: 13.53 ؛ دو هفته: 13.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:37؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-1.08) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 20.13 م.ت و سرانه فروش 30.93 م.ت .  
 • 09:40:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1021 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.77 ؛ 3روزه: 2.61 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:32؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 12.39 م.ت و سرانه فروش 11.61 م.ت .  
 • 09:40:29؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.49) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 18.03 م.ت و سرانه فروش 19.20 م.ت .  
 • 09:39:48؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %3.52) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 28.01 م.ت و سرانه فروش 23.91 م.ت .  
 • 09:38:32؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-1.10) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 18.73 م.ت و سرانه فروش 15.58 م.ت .  
 • 09:38:10؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 3.49 م.ت و سرانه فروش 76.94 م.ت .  
 • 09:37:13؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 27.12 م.ت و سرانه فروش 32.09 م.ت .  
 • 09:36:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 143 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 88 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.11 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:34؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 24.60 م.ت و سرانه فروش 30.98 م.ت .  
 • 09:36:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 430 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 72 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 76.18 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 132 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 88 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.94 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:55؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 29.50 م.ت و سرانه فروش 38.19 م.ت .  
 • 09:35:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 17.05 ؛ هفتگی: 17.39 ؛ دو هفته: 16.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:36؛ حجم مشکوک در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.81) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 23.64 م.ت و سرانه فروش 22.77 م.ت .  
 • 09:35:35؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 12.57 م.ت و سرانه فروش 32.73 م.ت .  
 • 09:35:08؛ حجم مشکوک در صندوق نهال (در آخرین قیمت %3.77) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 13.38 م.ت و سرانه فروش 22.01 م.ت .  
 • 09:35:08؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-1.40) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 12.02 م.ت و سرانه فروش 7.51 م.ت .  
 • 09:34:55؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %2.14) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 21.68 م.ت و سرانه فروش 21.98 م.ت .  
 • 09:34:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -1.00 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -22.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -16.44 ؛ هفتگی: 43.29 ؛ دو هفته: 55.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 55.60 ؛ هفتگی: 83.19 ؛ دو هفته: 75.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:27؛ حجم مشکوک در صندوق سحرخيز (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 14.40 م.ت و سرانه فروش 18.57 م.ت .  
 • 09:32:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.61 ؛ 3روزه: -4.47 ؛ هفتگی: -3.11 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.7 م.ت .  
 • 09:32:05؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 10.30 م.ت و سرانه فروش 10.55 م.ت .  
 • 09:31:46؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 42.07 م.ت و سرانه فروش 69.03 م.ت .  
 • 09:31:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.03 م.ت و سرانه فروش 19.47 م.ت .  
 • 09:31:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1042 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: -0.60 ؛ دو هفته: -11.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-2.01) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.2 م.ت .  
 • 09:31:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.7 م.ت .  
 • 09:30:59؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 25.94 م.ت و سرانه فروش 21.38 م.ت .  
 • 09:30:41؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 42.95 م.ت و سرانه فروش 23.05 م.ت .  
 • 09:30:39؛ حجم مشکوک در نماد هامرز (در آخرین قیمت %-1.55) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 11.36 م.ت و سرانه فروش 1093.40 م.ت .  
 • 09:30:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 23.03 م.ت .  
 • 09:30:22؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 11.61 م.ت و سرانه فروش 22.56 م.ت .  
 • 09:30:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 38.12 م.ت و سرانه فروش 14.23 م.ت .  
 • 09:29:08؛ حجم مشکوک در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 76.33 م.ت و سرانه فروش 55.20 م.ت .  
 • 09:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 408 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 65 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 74.78 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %3.13) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 16.77 م.ت و سرانه فروش 21.98 م.ت .  
 • 09:28:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.82 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:45؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %3.13) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 26.05 م.ت و سرانه فروش 23.09 م.ت .  
 • 09:28:37؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %1.25) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 21.12 م.ت و سرانه فروش 21.39 م.ت .  
 • 09:28:31؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.09 م.ت و سرانه فروش 18.07 م.ت .  
 • 09:28:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 480 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.99 ؛ هفتگی: -3.85 ؛ دو هفته: -2.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:28؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.86) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 25.63 م.ت و سرانه فروش 28.56 م.ت .  
 • 09:28:28؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.22 و سرانه خرید 17.63 م.ت و سرانه فروش 5.47 م.ت .  
 • 09:28:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 480 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.99 ؛ هفتگی: -3.85 ؛ دو هفته: -2.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.5 م.ت .  
 • 09:28:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 317 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 72.38 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.29 ؛ 3روزه: -5.52 ؛ هفتگی: -7.21 ؛ دو هفته: -11.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 37.54 ؛ هفتگی: 19.61 ؛ دو هفته: 27.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.67 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.77 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: 18.15 ؛ دو هفته: 123.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 263 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.99 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:36؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 20.65 م.ت و سرانه فروش 11.94 م.ت .  
 • 09:27:36؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 61.43 م.ت و سرانه فروش 34.51 م.ت .  
 • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.07 و سرانه خرید 36.83 م.ت و سرانه فروش 9.05 م.ت .  
 • 09:27:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورازي با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.83 م.ت و سرانه فروش 9.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.07. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:27:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.31 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:03؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %4.32) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 15.89 م.ت و سرانه فروش 10.56 م.ت .  
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.86 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.90 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.86 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:44؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-2.09) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 20.58 م.ت و سرانه فروش 30.15 م.ت .  
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.90 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.86 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:44؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.55) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 19.47 م.ت و سرانه فروش 18.51 م.ت .  
 • 09:26:44؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-2.09) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 20.58 م.ت و سرانه فروش 30.15 م.ت .  
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.90 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.86 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.35 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 18.48 ؛ هفتگی: 68.56 ؛ دو هفته: 65.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.58 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.43 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 176 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.85 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.29 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.50 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:47؛ حجم مشکوک در نماد ساروم (در آخرین قیمت %2.73) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 10.50 م.ت و سرانه فروش 27.99 م.ت .  
 • 09:25:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2264 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.79 ؛ 3روزه: -1.99 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -11.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:26؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 27.67 م.ت و سرانه فروش 21.38 م.ت .  
 • 09:25:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2264 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.79 ؛ 3روزه: -1.99 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -11.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1864 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.59 ؛ 3روزه: -1.99 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -11.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -10.95 ؛ دو هفته: -1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:26؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.75) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 43.97 م.ت و سرانه فروش 28.87 م.ت .  
 • 09:23:49؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 8.77 م.ت و سرانه فروش 23.48 م.ت .  
 • 09:23:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %2.22) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 12.81 م.ت و سرانه فروش 20.45 م.ت .  
 • 09:23:37؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 23.43 م.ت و سرانه فروش 15.90 م.ت .  
 • 09:23:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %2.22) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 12.81 م.ت و سرانه فروش 20.45 م.ت .  
 • 09:22:52؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 21.26 م.ت و سرانه فروش 19.06 م.ت .  
 • 09:22:52؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 28.78 م.ت و سرانه فروش 22.59 م.ت .  
 • 09:22:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.73 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.62 ؛ دو هفته: -1.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:27؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %1.84) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 7.20 م.ت و سرانه فروش 22.09 م.ت .  
 • 09:22:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.58 ؛ 3روزه: -209.95 ؛ هفتگی: -276.36 ؛ دو هفته: -429.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:56؛ حجم مشکوک در نماد كگهر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 24.30 م.ت و سرانه فروش 18.62 م.ت .  
 • 09:21:47؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-0.88) با حجم 7.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 34.13 م.ت و سرانه فروش 42.23 م.ت .  
 • 09:21:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: -11.13 ؛ هفتگی: -34.38 ؛ دو هفته: -31.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: -1.99 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -11.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.0 م.ت .  
 • 09:21:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.01 ؛ 3روزه: -28.86 ؛ هفتگی: -42.06 ؛ دو هفته: -110.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:09؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 15.54 م.ت و سرانه فروش 15.19 م.ت .  
 • 09:20:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 09:20:31؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 12.06 م.ت و سرانه فروش 12.14 م.ت .  
 • 09:20:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.1 م.ت .  
 • 09:20:18؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %2.32) با حجم 6.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 26.29 م.ت و سرانه فروش 103.77 م.ت .  
 • 09:20:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.83 ؛ 3روزه: -5.52 ؛ هفتگی: -7.21 ؛ دو هفته: -11.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:01؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 16.28 م.ت و سرانه فروش 13.51 م.ت .  
 • 09:19:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: -28.86 ؛ هفتگی: -42.06 ؛ دو هفته: -110.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 14.65 م.ت و سرانه فروش 14.85 م.ت .  
 • 09:19:04؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 17.12 م.ت و سرانه فروش 13.85 م.ت .  
 • 09:18:58؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 29.51 م.ت و سرانه فروش 16.93 م.ت .  
 • 09:18:50؛ حجم مشکوک در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 9.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 210.32 م.ت و سرانه فروش 158.17 م.ت .  
 • 09:18:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 147 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.47 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -5.52 ؛ هفتگی: -7.21 ؛ دو هفته: -11.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.35 ؛ 3روزه: 0.77 ؛ هفتگی: 0.08 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 6.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 177.5 م.ت .  
 • 09:17:09؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %1.27) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 28.47 م.ت و سرانه فروش 22.65 م.ت .  
 • 09:17:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 20.61 ؛ هفتگی: -51.15 ؛ دو هفته: -54.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:59؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.04 م.ت و سرانه فروش 13.28 م.ت .  
 • 09:16:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -1.45 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:51؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-1.61) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 6.83 م.ت و سرانه فروش 16.45 م.ت .  
 • 09:16:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 63 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.82 ؛ 3روزه: 91.75 ؛ هفتگی: 111.94 ؛ دو هفته: 174.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1101 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -6.12 ؛ هفتگی: -8.31 ؛ دو هفته: -10.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.92 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -5.26 ؛ دو هفته: -15.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.1 م.ت .  
 • 09:15:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -28.86 ؛ هفتگی: -42.06 ؛ دو هفته: -110.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:25؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %-2.77) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 24.08 م.ت و سرانه فروش 146.24 م.ت .  
 • 09:15:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: 93.91 ؛ هفتگی: 10.81 ؛ دو هفته: 115.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.40) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 09:15:05؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.88 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -5.26 ؛ دو هفته: -15.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:15؛ حجم مشکوک در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 5.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 199.20 م.ت و سرانه فروش 199.70 م.ت .  
 • 09:13:49؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.40) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 16.27 م.ت و سرانه فروش 16.83 م.ت .  
 • 09:13:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.67 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:32؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 45.00 م.ت و سرانه فروش 21.01 م.ت .  
 • 09:13:28؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 20.10 م.ت و سرانه فروش 47.00 م.ت .  
 • 09:13:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 791 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.54 ؛ 3روزه: 7.33 ؛ هفتگی: 6.51 ؛ دو هفته: 11.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.80 ؛ دو هفته: 0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 731 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.38 ؛ 3روزه: 7.33 ؛ هفتگی: 6.51 ؛ دو هفته: 11.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:06؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.43 و سرانه خرید 18.08 م.ت و سرانه فروش 5.27 م.ت .  
 • 09:13:06؛ حجم مشکوک در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-2.20) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 19.74 م.ت و سرانه فروش 26.82 م.ت .  
 • 09:12:56؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %3.28) با حجم 4.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 31.76 م.ت و سرانه فروش 53.60 م.ت .  
 • 09:12:41؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 29.00 م.ت و سرانه فروش 26.92 م.ت .  
 • 09:12:27؛ حجم مشکوک در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 160.13 م.ت و سرانه فروش 175.32 م.ت .  
 • 09:12:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: 0.27 ؛ هفتگی: 5.21 ؛ دو هفته: 4.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:23؛ حجم مشکوک در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 160.13 م.ت و سرانه فروش 175.32 م.ت .  
 • 09:12:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.62 ؛ هفتگی: 0.59 ؛ دو هفته: 0.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:00؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 32.72 م.ت و سرانه فروش 15.65 م.ت .  
 • 09:11:04؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 44.39 م.ت و سرانه فروش 31.33 م.ت .  
 • 09:10:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.05 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -5.26 ؛ دو هفته: -15.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:26؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 26.04 م.ت و سرانه فروش 27.95 م.ت .  
 • 09:10:13؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.92 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -5.26 ؛ دو هفته: -15.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -5.26 ؛ دو هفته: -15.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.38 ؛ 3روزه: -0.47 ؛ هفتگی: 2.22 ؛ دو هفته: 3.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.61 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.25 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:12؛ حجم مشکوک در صندوق سحرخيز (در آخرین قیمت %3.37) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 18.41 م.ت و سرانه فروش 21.24 م.ت .  
 • 09:08:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.82 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:51؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.93) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 59.29 م.ت و سرانه فروش 42.53 م.ت .  
 • 09:08:33؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 19.23 م.ت و سرانه فروش 35.43 م.ت .  
 • 09:08:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.00 ؛ 3روزه: 7.33 ؛ هفتگی: 6.51 ؛ دو هفته: 11.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:07؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 42.18 م.ت و سرانه فروش 16.47 م.ت .  
 • 09:08:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.69 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -11.65 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.68 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:02؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 46.43 م.ت و سرانه فروش 30.12 م.ت .  
 • 09:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.79 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.72 ؛ 3روزه: 187.63 ؛ هفتگی: 250.01 ؛ دو هفته: 517.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:29؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 11.35 م.ت و سرانه فروش 29.56 م.ت .  
 • 09:06:12؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 42.43 م.ت و سرانه فروش 30.12 م.ت .  
 • 09:06:03؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 39.94 م.ت و سرانه فروش 66.88 م.ت .  
 • 09:05:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.68 ؛ 3روزه: -10.13 ؛ هفتگی: -12.30 ؛ دو هفته: -13.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:52؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.38 و سرانه خرید 89.09 م.ت و سرانه فروش 26.35 م.ت .  
 • 09:04:18؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %-4.71) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 17.86 م.ت و سرانه فروش 190.15 م.ت .  
 • 09:04:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -10.13 ؛ هفتگی: -12.30 ؛ دو هفته: -13.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:22؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 21.39 م.ت و سرانه فروش 42.79 م.ت .  
 • 09:02:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.60 ؛ 3روزه: 263.48 ؛ هفتگی: 246.12 ؛ دو هفته: 287.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.71 ؛ 3روزه: -14.21 ؛ هفتگی: -14.57 ؛ دو هفته: 5.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 36.36 م.ت و سرانه فروش 115.28 م.ت .  
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 5.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 38.08 م.ت و سرانه فروش 198.06 م.ت .  
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 36.36 م.ت و سرانه فروش 115.28 م.ت .  
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 36.36 م.ت و سرانه فروش 115.28 م.ت .  
 • 09:01:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 10.98 ؛ دو هفته: 12.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 5.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 38.08 م.ت و سرانه فروش 198.06 م.ت .  
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 36.36 م.ت و سرانه فروش 115.28 م.ت .  
 • 09:01:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.89 ؛ 3روزه: 18.31 ؛ هفتگی: 18.31 ؛ دو هفته: 16.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 10.98 ؛ دو هفته: 12.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.91) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 49.50 م.ت و سرانه فروش 227.10 م.ت .  
 • 09:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.85 ؛ 3روزه: -14.21 ؛ هفتگی: -14.57 ؛ دو هفته: 5.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 38.49 م.ت و سرانه فروش 124.53 م.ت .  
 • 09:01:19؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 38.49 م.ت و سرانه فروش 124.53 م.ت .  
 • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.86 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 0.43 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 5.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 50.34 م.ت و سرانه فروش 108.94 م.ت .  
 • 09:01:15؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 5.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 50.34 م.ت و سرانه فروش 108.94 م.ت .  
 • 09:01:15؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 109.97 م.ت و سرانه فروش 81.23 م.ت .  
 • 09:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.05 ؛ 3روزه: 3.71 ؛ هفتگی: 3.13 ؛ دو هفته: 5.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 109.97 م.ت و سرانه فروش 81.23 م.ت .  
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.33) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 25.38 م.ت و سرانه فروش 60.27 م.ت .  
 • 09:01:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 110 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 13.44 ؛ هفتگی: 13.53 ؛ دو هفته: 13.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 421.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.86 م.ت .  
 • 2- نماد ولساپا با ارزش صف خرید 135.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 62.81 م.ت .  
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 106.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.45 م.ت .  
 • 4- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 73.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.05 م.ت .  
 • 5- نماد تنوين با ارزش صف خرید 43.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.41 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.60 م.ت .  
 • 2- نماد بالاس با ارزش صف فروش 7.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 121.42 م.ت .  
 • 3- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 3.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 32.51 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 421.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.86 م.ت .  
 • 2- نماد تنوين با ارزش صف خرید 43.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.41 م.ت .  
 • 3- نماد نبروج با ارزش صف خرید 2.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 116.56 م.ت .  
 • 4- نماد تملت با ارزش صف خرید 24.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.46 م.ت .  
 • 5- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 73.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.05 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد بالاس با ارزش صف فروش 7.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 121.42 م.ت .  
 • 2- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.60 م.ت .  
 • 3- نماد زكشت با ارزش صف فروش 2.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.28 م.ت .  
 • 4- نماد فنرژي با ارزش صف فروش 2.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.67 م.ت .  
 • 5- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 3.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 32.51 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شپنا با حجم معاملات 571.60 میلیون سهم (4.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 421.77 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خساپا با حجم معاملات 1782.94 میلیون سهم (3.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 406.07 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فولاد با حجم معاملات 229.95 میلیون سهم (3.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 284.20 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وبصادر با حجم معاملات 884.67 میلیون سهم (6.45 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 193.72 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كالا با حجم معاملات 69.89 میلیون سهم (7.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 176.39 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 255.90 میلیارد تومان و حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبصادر با برآیند ورود پول درشت 52.23 میلیارد تومان و حجم 6.45 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 50.37 میلیارد تومان و حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 43.20 میلیارد تومان و حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 21.61 میلیارد تومان و حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 78.87 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 78.19 میلیارد تومان و حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 35.71 میلیارد تومان و حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 24.38 میلیارد تومان و حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد كالا با برآیند خروج پول درشت 21.53 میلیارد تومان و حجم 7.28 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 314.19 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 46.98 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با برآیند ورود پول درشت 7.49 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه مخابرات با برآیند ورود پول درشت 7.12 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند ورود پول درشت 5.85 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 118.87 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 117.72 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 68.11 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 36.24 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 30.00 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 200.40 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خگستر با ارزش صف خرید 182.41 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 39.51 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 34.18 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد تنوين با ارزش صف خرید 18.56 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد سخاش با ارزش صف خرید 12.83 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فخاس با ارزش صف خرید 10.48 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد خكار با ارزش صف خرید 7.83 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

سه شنبه، 16 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
11 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mojtaba
میهمان
mojtaba
2 سال قبل

اقا عالیه دمتون گرم خسته نباشید

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
2 سال قبل

مچکرم ،باابت وبسایت حرفه ایی

فرشید مولائی
میهمان
فرشید مولائی
2 سال قبل

بسیار گزارش عالی بود دمتون گرم
خیلی استفاده کردیم

فرشید مولائی
میهمان
فرشید مولائی
2 سال قبل

گزارش عالی و فوق العاده که خیلی در خرید و فروش سهام به من کمک کرد عالیه واقعا

علی
میهمان
علی
2 سال قبل

فوق العاده

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
2 سال قبل

Hi there!