بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ دوشنبه، 16 اسفند 1400

1400-12-16 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ دوشنبه، 16 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شبندر با حجم معاملات 405.06 میلیون سهم (4.53 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 308.01 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 292.16 میلیون سهم (3.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 191.74 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد نوري با حجم معاملات 7.61 میلیون سهم (3.47 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 71.90 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وغدير با حجم معاملات 43.85 میلیون سهم (3.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.34 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد شپديس با حجم معاملات 3.86 میلیون سهم (3.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.24 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 49.37 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 38.66 میلیارد تومان و حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 32.22 میلیارد تومان و حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 26.31 میلیارد تومان و حجم 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان و حجم 8.15 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 78.67 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 75.96 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد حكشتي با برآیند خروج پول درشت 33.95 میلیارد تومان و حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 29.18 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 27.34 میلیارد تومان و حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 104.72 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 78.13 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 16.45 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 5.02 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 228.64 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 36.11 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 35.37 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 32.18 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 32.12 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 49.63 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد فايرا با ارزش صف خرید 43.37 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شلرد با ارزش صف خرید 36.18 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 26.53 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 19.27 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد كاوه با ارزش صف خرید 17.37 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد واحيا با ارزش صف خرید 14.44 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد جوين با ارزش صف خرید 10.72 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.19 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وهنر با ارزش صف خرید 5.60 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد وبشهر با ارزش صف خرید 4.72 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.12 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:30:04؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قجام با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.41 م.ت و سرانه فروش 50.53 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.19. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:28:52؛ حجم مشکوک در نماد فسازان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 13.99 م.ت و سرانه فروش 5.46 م.ت .  
 • 12:28:50؛ حجم مشکوک در نماد نوين (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 8.86 م.ت و سرانه فروش 22.55 م.ت .  
 • 12:28:38؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.84 و سرانه خرید 18.76 م.ت و سرانه فروش 6.61 م.ت .  
 • 12:28:36؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 11.05 م.ت و سرانه فروش 10.49 م.ت .  
 • 12:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كروي با حجم 4.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 138.98 م.ت و سرانه فروش 41.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 34.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:26:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 14.41 م.ت و سرانه فروش 5.26 م.ت .  
 • 12:26:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:22؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.38) با حجم 14.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 145.63 م.ت و سرانه فروش 478.96 م.ت .  
 • 12:25:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-1.01) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.6 م.ت .  
 • 12:24:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واتي با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.33 م.ت و سرانه فروش 32.96 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.38. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:24:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تجلي با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 91.74 م.ت و سرانه فروش 18.27 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.02. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:24:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شتران با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 112.61 م.ت و سرانه فروش 18.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:10؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 10.39 م.ت و سرانه فروش 9.35 م.ت .  
 • 12:22:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:24؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپنا با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.46 م.ت و سرانه فروش 19.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:21:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 58 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شسپا با حجم 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.56 م.ت و سرانه فروش 23.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.59. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:56؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %0.49) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 14.21 م.ت و سرانه فروش 5.60 م.ت .  
 • 12:17:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1246 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 586 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 32.66 و سرانه خرید 95.68 م.ت و سرانه فروش 2.93 م.ت .  
 • 12:17:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1246 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 586 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غكورش با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 95.68 م.ت و سرانه فروش 2.93 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 32.66. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شاوان با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 79.34 م.ت و سرانه فروش 33.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:16:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فسازان با حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.59 م.ت و سرانه فروش 5.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.15. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 13.25 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:16:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:44؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 9.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 59.73 م.ت و سرانه فروش 174.58 م.ت .  
 • 12:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:28؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 6.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 21.21 م.ت و سرانه فروش 50.48 م.ت .  
 • 12:15:08؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 21.36 م.ت و سرانه فروش 50.83 م.ت .  
 • 12:15:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:14:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1725 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:13:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1711 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:13:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:11:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:11:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 882 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 706 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 835 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 706 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:54؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 18.87 م.ت و سرانه فروش 16.62 م.ت .  
 • 12:04:41؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 13.82 م.ت و سرانه فروش 20.81 م.ت .  
 • 12:04:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 819 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 706 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 831 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 559 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 77.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:51؛ حجم مشکوک در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 45.07 م.ت و سرانه فروش 24.13 م.ت .  
 • 12:00:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1851 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:22؛ حجم مشکوک در نماد دفرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 9.50 م.ت و سرانه فروش 23.23 م.ت .  
 • 11:54:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 844 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 579 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 606 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كوير با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 85.77 م.ت و سرانه فروش 11.41 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:52:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 566 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حآفرين با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.01 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:44:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حآفرين با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.01 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:44:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:05؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.42 و سرانه خرید 13.17 م.ت و سرانه فروش 1.06 م.ت .  
 • 11:41:41؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 13.35 م.ت و سرانه فروش 8.33 م.ت .  
 • 11:41:13؛ حجم مشکوک در نماد دپارس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.30 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 10.11 م.ت .  
 • 11:40:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:40:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:39:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:38:38؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 40.61 م.ت و سرانه فروش 20.40 م.ت .  
 • 11:38:23؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 6.04 م.ت و سرانه فروش 10.08 م.ت .  
 • 11:37:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:35؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.97 و سرانه خرید 15.56 م.ت و سرانه فروش 5.24 م.ت .  
 • 11:36:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 791 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 774 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپديس با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.57 م.ت و سرانه فروش 26.44 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:31:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:30:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 41.28 م.ت و سرانه فروش 20.94 م.ت .  
 • 11:29:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:39؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وساپا با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.60 م.ت و سرانه فروش 33.62 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.40. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:28:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 114.53 و سرانه خرید 108.80 م.ت و سرانه فروش 0.95 م.ت .  
 • 11:27:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 239 بار با میانگین 589 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 453 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 106.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:24:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ذوب با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.54 م.ت و سرانه فروش 23.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %-4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 14.92 م.ت و سرانه فروش 5.27 م.ت .  
 • 11:21:50؛ حجم مشکوک در نماد فيروزه (در آخرین قیمت %3.45) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 18.46 م.ت و سرانه فروش 26.86 م.ت .  
 • 11:21:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 234 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 453 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 104.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:20:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:20:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 914 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 799 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:16؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 23.31 م.ت و سرانه فروش 14.53 م.ت .  
 • 11:16:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:13:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 48.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:52؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 19.90 م.ت .  
 • 11:12:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:52؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 19.90 م.ت .  
 • 11:11:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قجام با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.74 م.ت و سرانه فروش 77.65 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.24. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:11:45؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 20.20 م.ت و سرانه فروش 22.85 م.ت .  
 • 11:11:24؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 29.57 م.ت و سرانه فروش 15.65 م.ت .  
 • 11:11:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 906 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 615 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 74.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد اميد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:53؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 51.25 م.ت و سرانه فروش 105.24 م.ت .  
 • 11:07:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:04:52؛ حجم مشکوک در نماد وپسا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 15.82 م.ت و سرانه فروش 9.46 م.ت .  
 • 11:04:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 928 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 799 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:04:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.89 و سرانه خرید 83.47 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .  
 • 11:04:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.89 و سرانه خرید 83.47 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .  
 • 11:03:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 220 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 445 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 100.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:10؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 16.76 م.ت و سرانه فروش 12.68 م.ت .  
 • 10:59:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شخارك (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:11؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 28.55 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .  
 • 10:55:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 33.75 م.ت و سرانه فروش 14.51 م.ت .  
 • 10:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 625 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1090 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 944 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 799 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 799 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 28.46 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .  
 • 10:53:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 921 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 73.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:28؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %-1.97) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 14.76 م.ت و سرانه فروش 38.03 م.ت .  
 • 10:52:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 937 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 71.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1444 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 935 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:50:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:50:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:31؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 6.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 9.94 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت .  
 • 10:49:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:47:38؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 5.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 29.31 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .  
 • 10:47:11؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 23.07 م.ت و سرانه فروش 9.53 م.ت .  
 • 10:45:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:20؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 14.66 م.ت و سرانه فروش 11.24 م.ت .  
 • 10:43:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 962 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 659 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 927 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 980 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 599 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 67.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 38.85 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت .  
 • 10:41:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %1.00) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.6 م.ت .  
 • 10:40:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 628 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 97.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 198 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 96.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:45؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 24.23 م.ت و سرانه فروش 24.00 م.ت .  
 • 10:37:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 464 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 94.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:51؛ حجم مشکوک در نماد شاراك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 38.70 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت .  
 • 10:36:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شاراك با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.70 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.21. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:36:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:32؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 4.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 66.26 م.ت و سرانه فروش 30.79 م.ت .  
 • 10:36:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 191 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 464 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 92.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:34:54؛ حجم مشکوک در نماد اميد (در آخرین قیمت %-0.49) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 4.99 م.ت و سرانه فروش 23.78 م.ت .  
 • 10:34:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:34:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد اميد (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 22.24 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .  
 • 10:33:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 1008 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 638 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 66.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:50؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 19.23 م.ت و سرانه فروش 35.91 م.ت .  
 • 10:31:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 644 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 91.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 1609 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1616 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:51؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 135.98 و سرانه خرید 118.30 م.ت و سرانه فروش 0.87 م.ت .  
 • 10:28:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:06؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 69.67 م.ت و سرانه فروش 40.49 م.ت .  
 • 10:28:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 973 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 638 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 62.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شمواد با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 70.33 م.ت و سرانه فروش 40.01 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:27:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 32.94 م.ت و سرانه فروش 17.64 م.ت .  
 • 10:25:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:43؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.91 و سرانه خرید 57.81 م.ت و سرانه فروش 14.80 م.ت .  
 • 10:24:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:27؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 31.30 م.ت .  
 • 10:24:26؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 21.13 م.ت و سرانه فروش 31.53 م.ت .  
 • 10:24:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 174 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 506 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 90.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دلر با حجم 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.80 م.ت و سرانه فروش 68.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.37. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 508 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 82.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 672 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:55؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 24.15 م.ت و سرانه فروش 59.03 م.ت .  
 • 10:19:49؛ حجم مشکوک در نماد شبصير (در آخرین قیمت %3.49) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 27.57 م.ت و سرانه فروش 38.94 م.ت .  
 • 10:19:30؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.37 م.ت و سرانه فروش 13.87 م.ت .  
 • 10:18:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1437 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:18:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:17:43؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 37.53 م.ت و سرانه فروش 34.19 م.ت .  
 • 10:17:34؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 27.98 م.ت و سرانه فروش 14.84 م.ت .  
 • 10:17:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحصا با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 68.30 م.ت و سرانه فروش 38.15 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:16:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 159 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 565 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 80.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:16:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:16:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 941 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 646 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:15:09؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 29.38 م.ت و سرانه فروش 20.13 م.ت .  
 • 10:15:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.29 و سرانه خرید 53.15 م.ت و سرانه فروش 10.04 م.ت .  
 • 10:14:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:49؛ حجم مشکوک در نماد وايران (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 21.98 م.ت و سرانه فروش 24.18 م.ت .  
 • 10:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 957 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 55.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وملي با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.59 م.ت و سرانه فروش 17.12 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.02. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:12:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:58؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %1.11) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 15.82 م.ت و سرانه فروش 27.33 م.ت .  
 • 10:11:25؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 8.15 م.ت و سرانه فروش 8.78 م.ت .  
 • 10:11:18؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 8.16 م.ت و سرانه فروش 8.80 م.ت .  
 • 10:10:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:49؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 13.68 م.ت و سرانه فروش 10.04 م.ت .  
 • 10:10:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.1 م.ت .  
 • 10:10:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.1 م.ت .  
 • 10:08:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 974 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 1186 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 1024 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:24؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-0.36) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 8.87 م.ت و سرانه فروش 10.65 م.ت .  
 • 10:05:23؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 18.11 م.ت .  
 • 10:05:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:49؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.82 و سرانه خرید 73.86 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .  
 • 10:04:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:30؛ حجم مشکوک در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 19.55 م.ت و سرانه فروش 14.16 م.ت .  
 • 10:04:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كلوند با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.35 م.ت و سرانه فروش 11.39 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.93. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.66 م.ت و سرانه فروش 7.07 م.ت .  
 • 10:03:35؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 33.71 م.ت و سرانه فروش 14.93 م.ت .  
 • 10:02:48؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 36.85 م.ت و سرانه فروش 37.76 م.ت .  
 • 10:02:20؛ حجم مشکوک در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 35.05 م.ت و سرانه فروش 11.29 م.ت .  
 • 10:01:52؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.18 م.ت و سرانه فروش 13.74 م.ت .  
 • 10:01:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 987 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 581 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 15.17 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .  
 • 10:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.04) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.1 م.ت .  
 • 10:00:53؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.91 و سرانه خرید 69.98 م.ت و سرانه فروش 7.06 م.ت .  
 • 10:00:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 712 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 614 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 79.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:52؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 18.50 م.ت و سرانه فروش 9.19 م.ت .  
 • 09:59:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 729 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 663 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 78.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:30؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 35.90 م.ت و سرانه فروش 24.92 م.ت .  
 • 09:55:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دتوزيع با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.91 م.ت و سرانه فروش 27.19 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:27؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 39.58 م.ت و سرانه فروش 29.72 م.ت .  
 • 09:55:26؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 39.58 م.ت و سرانه فروش 29.72 م.ت .  
 • 09:55:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 129 بار با میانگین 747 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 77.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 44.93 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .  
 • 09:54:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 44.93 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .  
 • 09:54:49؛ حجم مشکوک در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 43.98 م.ت و سرانه فروش 20.11 م.ت .  
 • 09:54:41؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 44.93 م.ت و سرانه فروش 22.53 م.ت .  
 • 09:54:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:50؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 18.81 م.ت و سرانه فروش 11.02 م.ت .  
 • 09:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 752 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:31؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 22.94 م.ت و سرانه فروش 29.60 م.ت .  
 • 09:52:30؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 32.29 م.ت و سرانه فروش 17.81 م.ت .  
 • 09:52:29؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 22.94 م.ت و سرانه فروش 29.60 م.ت .  
 • 09:52:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 444 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 371 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:12؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %0.60) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.62 و سرانه خرید 14.12 م.ت و سرانه فروش 5.38 م.ت .  
 • 09:51:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:56؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 17.80 م.ت و سرانه فروش 8.51 م.ت .  
 • 09:50:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:45؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.36 و سرانه خرید 75.27 م.ت و سرانه فروش 14.03 م.ت .  
 • 09:50:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:23؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %-1.98) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 19.03 م.ت و سرانه فروش 28.14 م.ت .  
 • 09:50:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 769 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 74.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:31؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 13.96 م.ت و سرانه فروش 11.54 م.ت .  
 • 09:49:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 764 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 73.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:17؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.23) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 19.44 م.ت و سرانه فروش 20.38 م.ت .  
 • 09:49:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 7.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.1 م.ت .  
 • 09:48:52؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 7.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 29.89 م.ت و سرانه فروش 35.31 م.ت .  
 • 09:48:42؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 7.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 29.80 م.ت و سرانه فروش 35.20 م.ت .  
 • 09:48:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:28؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 50.35 م.ت و سرانه فروش 21.06 م.ت .  
 • 09:48:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 762 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:14؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 8.46 م.ت و سرانه فروش 35.01 م.ت .  
 • 09:46:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:58؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.70) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 9.99 م.ت و سرانه فروش 34.06 م.ت .  
 • 09:45:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.3 م.ت .  
 • 09:45:23؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %3.76) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 45.14 م.ت و سرانه فروش 22.49 م.ت .  
 • 09:45:17؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 44.47 م.ت و سرانه فروش 21.61 م.ت .  
 • 09:45:10؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-3.48) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 10.54 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .  
 • 09:44:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 59.4 م.ت .  
 • 09:44:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 384 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:15؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %0.89) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 11.24 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .  
 • 09:44:15؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.37 و سرانه خرید 41.06 م.ت و سرانه فروش 12.18 م.ت .  
 • 09:44:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:54؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 15.31 م.ت و سرانه فروش 9.53 م.ت .  
 • 09:43:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:30؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 18.39 م.ت و سرانه فروش 10.02 م.ت .  
 • 09:43:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-1.57) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .  
 • 09:43:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 790 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:56؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 15.82 م.ت و سرانه فروش 14.83 م.ت .  
 • 09:42:50؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 31.85 م.ت و سرانه فروش 20.00 م.ت .  
 • 09:42:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 68.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 09:42:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:41:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:41:39؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 28.64 م.ت و سرانه فروش 28.42 م.ت .  
 • 09:41:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 698 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 66.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:39:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:39:21؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 41.68 م.ت و سرانه فروش 25.33 م.ت .  
 • 09:39:03؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 22.84 م.ت و سرانه فروش 29.79 م.ت .  
 • 09:38:59؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 23.53 م.ت و سرانه فروش 30.49 م.ت .  
 • 09:38:59؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپنا با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.61 م.ت و سرانه فروش 20.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:38:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 816 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 721 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 65.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:02؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 49.52 م.ت و سرانه فروش 59.70 م.ت .  
 • 09:37:55؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 49.52 م.ت و سرانه فروش 59.70 م.ت .  
 • 09:37:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 983 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:55؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 28.57 م.ت و سرانه فروش 29.24 م.ت .  
 • 09:37:55؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 49.52 م.ت و سرانه فروش 59.70 م.ت .  
 • 09:37:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 983 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 787 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 721 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 61.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:37:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1781 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:37:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:37:12؛ حجم مشکوک در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 15.30 م.ت و سرانه فروش 5.48 م.ت . 
 • 09:37:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 913 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:37:04؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 14.49 م.ت و سرانه فروش 18.07 م.ت . 
 • 09:36:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 1106 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:36:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:36:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 1075 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:36:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:36:25؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 22.87 م.ت و سرانه فروش 9.41 م.ت . 
 • 09:36:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 1091 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:35:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:34:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 769 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:34:52؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 9.47 م.ت و سرانه فروش 10.49 م.ت . 
 • 09:34:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:34:38؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %3.74) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 16.88 م.ت و سرانه فروش 15.39 م.ت . 
 • 09:34:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 741 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:34:13؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 25.36 م.ت و سرانه فروش 14.15 م.ت . 
 • 09:34:13؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 33.75 م.ت و سرانه فروش 62.75 م.ت . 
 • 09:34:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 1091 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:33:54؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 31.82 و سرانه خرید 179.16 م.ت و سرانه فروش 5.63 م.ت . 
 • 09:33:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:33:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.08) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 340.6 م.ت . 
 • 09:33:28؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 18.12 م.ت و سرانه فروش 15.03 م.ت . 
 • 09:33:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:33:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.08) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 340.6 م.ت . 
 • 09:33:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:32:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.41 و سرانه خرید 50.90 م.ت و سرانه فروش 11.54 م.ت . 
 • 09:32:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 984 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 19.48 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت . 
 • 09:32:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 984 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 28.88 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت . 
 • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 19.48 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت . 
 • 09:32:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 984 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 845 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:32:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:32:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 821 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 751 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:32:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 25.34 م.ت و سرانه فروش 14.53 م.ت . 
 • 09:32:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 25.34 م.ت و سرانه فروش 14.53 م.ت . 
 • 09:32:10؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.11) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.78 و سرانه خرید 30.10 م.ت و سرانه فروش 4.44 م.ت . 
 • 09:32:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 751 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:31:54؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 7.42 م.ت و سرانه فروش 27.33 م.ت . 
 • 09:31:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 818 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:31:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.5 م.ت . 
 • 09:31:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:31:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:31:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 987 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 985 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:30:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:30:53؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 25.70 م.ت و سرانه فروش 22.89 م.ت . 
 • 09:30:52؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 36.80 م.ت و سرانه فروش 22.72 م.ت . 
 • 09:30:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:30:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 52.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:30:14؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %1.84) با حجم 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 25.27 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت . 
 • 09:30:09؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.92 م.ت و سرانه فروش 15.53 م.ت . 
 • 09:30:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 775 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 701 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:30:04؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 53.42 م.ت و سرانه فروش 27.64 م.ت . 
 • 09:29:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:29:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %-3.46) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت . 
 • 09:29:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %-3.26) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 13.30 م.ت . 
 • 09:29:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %-3.46) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 13.30 م.ت . 
 • 09:29:43؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 60.19 م.ت و سرانه فروش 25.06 م.ت . 
 • 09:29:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:29:26؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-0.13) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 7.68 م.ت و سرانه فروش 8.96 م.ت . 
 • 09:29:26؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 23.64 م.ت و سرانه فروش 20.80 م.ت . 
 • 09:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:29:14؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-0.13) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 7.68 م.ت و سرانه فروش 8.96 م.ت . 
 • 09:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:29:07؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 4.78 م.ت و سرانه فروش 9.86 م.ت . 
 • 09:28:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:28:53؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 13.18 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت . 
 • 09:28:53؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 21.09 م.ت و سرانه فروش 34.10 م.ت . 
 • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.39) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 32.11 م.ت . 
 • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد شليا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.84 و سرانه خرید 55.22 م.ت و سرانه فروش 19.44 م.ت . 
 • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.39) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 32.11 م.ت . 
 • 09:28:40؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.65 و سرانه خرید 97.69 م.ت و سرانه فروش 6.67 م.ت . 
 • 09:28:19؛ حجم مشکوک در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 17.91 م.ت و سرانه فروش 13.59 م.ت . 
 • 09:28:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %-2.76) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.47 م.ت و سرانه فروش 18.25 م.ت . 
 • 09:28:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 1037 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 985 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:27:53؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 41.88 م.ت و سرانه فروش 35.92 م.ت . 
 • 09:27:33؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %-2.76) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 26.24 م.ت و سرانه فروش 36.35 م.ت . 
 • 09:27:26؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 27.23 م.ت و سرانه فروش 19.60 م.ت . 
 • 09:27:16؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 20.47 م.ت و سرانه فروش 38.99 م.ت . 
 • 09:27:16؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 29.41 م.ت و سرانه فروش 24.63 م.ت . 
 • 09:27:16؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 20.47 م.ت و سرانه فروش 38.99 م.ت . 
 • 09:27:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:27:08؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 177.31 م.ت و سرانه فروش 66.73 م.ت . 
 • 09:27:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:27:03؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %-1.82) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 18.20 م.ت و سرانه فروش 40.44 م.ت . 
 • 09:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 6029 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:26:59؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 177.31 م.ت و سرانه فروش 66.73 م.ت . 
 • 09:26:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شليا (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:26:49؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 51.86 م.ت و سرانه فروش 28.34 م.ت . 
 • 09:26:49؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كترام با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 5.72 م.ت و سرانه فروش 59.09 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.10. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه بود . 
 • 09:26:46؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 5.72 م.ت و سرانه فروش 59.09 م.ت . 
 • 09:26:29؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.42 و سرانه خرید 96.79 م.ت و سرانه فروش 13.04 م.ت . 
 • 09:26:13؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 13.02 م.ت . 
 • 09:25:53؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 45.79 م.ت و سرانه فروش 20.24 م.ت . 
 • 09:25:52؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 25.26 م.ت و سرانه فروش 20.25 م.ت . 
 • 09:25:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-1.93) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.21 م.ت و سرانه فروش 34.95 م.ت . 
 • 09:25:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2414 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:25:11؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 26.47 م.ت و سرانه فروش 17.12 م.ت . 
 • 09:25:01؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 22.75 م.ت و سرانه فروش 66.36 م.ت . 
 • 09:24:55؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فنفت با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.75 م.ت و سرانه فروش 66.36 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.34. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه بود . 
 • 09:24:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.43 م.ت و سرانه فروش 9.32 م.ت . 
 • 09:24:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 738 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 561 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:24:40؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 11.04 م.ت و سرانه فروش 6.08 م.ت . 
 • 09:24:35؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 51.65 م.ت و سرانه فروش 31.82 م.ت . 
 • 09:24:35؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 141.46 م.ت و سرانه فروش 44.30 م.ت . 
 • 09:24:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:24:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:24:26؛ حجم مشکوک در نماد كگل (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 17.52 م.ت و سرانه فروش 23.58 م.ت . 
 • 09:24:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:24:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:24:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1875 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:24:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كبافق با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.06 م.ت و سرانه فروش 21.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.11. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 19.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود . 
 • 09:24:08؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 24.72 م.ت و سرانه فروش 21.62 م.ت . 
 • 09:24:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كبافق با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.06 م.ت و سرانه فروش 21.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.11. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 19.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود . 
 • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 36.51 م.ت و سرانه فروش 48.17 م.ت . 
 • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.11 و سرانه خرید 67.06 م.ت و سرانه فروش 21.53 م.ت . 
 • 09:24:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت . 
 • 09:23:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت . 
 • 09:23:55؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 25.60 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت . 
 • 09:23:51؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 25.60 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت . 
 • 09:23:51؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.13 و سرانه خرید 64.22 م.ت و سرانه فروش 20.53 م.ت . 
 • 09:23:48؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.13 و سرانه خرید 64.22 م.ت و سرانه فروش 20.53 م.ت . 
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 871 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:23:26؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 10.59 م.ت و سرانه فروش 12.57 م.ت . 
 • 09:23:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 596 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:23:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 1071 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 985 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:23:12؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد حگردش با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.59 م.ت و سرانه فروش 12.58 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.84. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود . 
 • 09:23:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:22:55؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 15.78 م.ت و سرانه فروش 11.51 م.ت . 
 • 09:22:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:22:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %0.41) با حجم 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت . 
 • 09:22:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت . 
 • 09:22:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:22:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت . 
 • 09:22:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 717 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:21:47؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 48.23 م.ت و سرانه فروش 23.12 م.ت . 
 • 09:21:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:21:39؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 17.61 م.ت و سرانه فروش 48.45 م.ت . 
 • 09:21:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 473 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:21:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:21:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 1045 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:20:45؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 11.02 م.ت و سرانه فروش 14.43 م.ت . 
 • 09:20:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:20:33؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 32.37 م.ت و سرانه فروش 19.81 م.ت . 
 • 09:20:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.88 و سرانه خرید 63.07 م.ت و سرانه فروش 16.24 م.ت . 
 • 09:20:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.93 و سرانه خرید 67.74 م.ت و سرانه فروش 1.74 م.ت . 
 • 09:20:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.93 و سرانه خرید 67.74 م.ت و سرانه فروش 1.74 م.ت . 
 • 09:20:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 917 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 43.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:20:07؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.90 و سرانه خرید 67.68 م.ت و سرانه فروش 1.74 م.ت . 
 • 09:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:20:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:20:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:20:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 1161 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:19:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:19:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كباده (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.91 م.ت و سرانه فروش 20.40 م.ت . 
 • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 13.12 م.ت و سرانه فروش 23.86 م.ت . 
 • 09:19:35؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 10.31 م.ت و سرانه فروش 9.52 م.ت . 
 • 09:19:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:19:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 570 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 522 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:18:47؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 29.78 م.ت و سرانه فروش 23.74 م.ت . 
 • 09:18:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 522 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:18:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 919 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:18:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:18:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1205 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.90 و سرانه خرید 29.95 م.ت و سرانه فروش 7.67 م.ت . 
 • 09:18:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:17:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.0 م.ت . 
 • 09:17:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:17:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.0 م.ت . 
 • 09:17:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1727 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1254 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:17:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:17:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:17:47؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 17.19 م.ت و سرانه فروش 167.44 م.ت . 
 • 09:17:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:17:18؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.12 و سرانه خرید 79.65 م.ت و سرانه فروش 15.55 م.ت . 
 • 09:17:14؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-1.74) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 24.80 م.ت و سرانه فروش 34.63 م.ت . 
 • 09:17:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:17:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پارسان با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 167.19 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 12.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه بود . 
 • 09:16:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 1261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:16:55؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-2.51) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 25.08 م.ت و سرانه فروش 34.93 م.ت . 
 • 09:16:55؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %3.26) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 17.94 م.ت و سرانه فروش 16.99 م.ت . 
 • 09:16:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 817 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:16:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 2597 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:16:42؛ حجم مشکوک در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 21.44 م.ت و سرانه فروش 25.13 م.ت . 
 • 09:16:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 2597 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:16:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 683 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:16:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:16:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 911 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 683 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:16:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:15:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1823 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1049 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:15:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 118.91 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت . 
 • 09:15:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.99 و سرانه خرید 118.91 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت . 
 • 09:15:47؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 10.48 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت . 
 • 09:15:43؛ حجم مشکوک در نماد شاراك (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 27.00 م.ت و سرانه فروش 16.57 م.ت . 
 • 09:15:42؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 22.49 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت . 
 • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 21.97 م.ت و سرانه فروش 74.05 م.ت . 
 • 09:15:37؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 11.02 م.ت و سرانه فروش 16.33 م.ت . 
 • 09:15:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:15:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.33) با حجم 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.4 م.ت . 
 • 09:15:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1621 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1049 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:15:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:15:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.0 م.ت . 
 • 09:15:19؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت . 
 • 09:15:17؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 88.50 م.ت و سرانه فروش 45.43 م.ت . 
 • 09:15:17؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 14.24 م.ت . 
 • 09:15:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 930 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:15:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %2.78) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.9 م.ت . 
 • 09:15:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.71) با حجم 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت . 
 • 09:14:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 708 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 568 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:48؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 15.54 م.ت و سرانه فروش 24.51 م.ت . 
 • 09:14:36؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 27.01 و سرانه خرید 53.20 م.ت و سرانه فروش 1.97 م.ت . 
 • 09:14:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 939 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 714 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1349 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1049 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 909 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 705 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:23؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.67) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 25.12 م.ت و سرانه فروش 27.71 م.ت . 
 • 09:14:20؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 38.52 م.ت و سرانه فروش 34.85 م.ت . 
 • 09:14:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 739 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 568 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:12؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 40.34 م.ت و سرانه فروش 36.52 م.ت . 
 • 09:14:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 2246 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:07؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 31.75 و سرانه خرید 194.02 م.ت و سرانه فروش 6.11 م.ت . 
 • 09:14:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:14:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2329 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1356 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:13:55؛ حجم مشکوک در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 25.87 م.ت و سرانه فروش 171.06 م.ت . 
 • 09:13:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:13:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 2005 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:13:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 798 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:13:40؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 71.99 و سرانه خرید 997.75 م.ت و سرانه فروش 13.86 م.ت . 
 • 09:13:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 910 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:13:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:13:07؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %1.26) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 25.06 م.ت و سرانه فروش 12.96 م.ت . 
 • 09:12:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:12:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:12:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:12:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3544 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:12:34؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.91 و سرانه خرید 189.62 م.ت و سرانه فروش 32.10 م.ت . 
 • 09:12:34؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 38.37 م.ت و سرانه فروش 41.25 م.ت . 
 • 09:12:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:12:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3544 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:12:25؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 41.18 م.ت و سرانه فروش 30.04 م.ت . 
 • 09:12:22؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 3.53 م.ت و سرانه فروش 6.36 م.ت . 
 • 09:12:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1354 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:12:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1869 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:12:06؛ حجم مشکوک در نماد وغدير (در آخرین قیمت %3.78) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 25.58 م.ت و سرانه فروش 25.36 م.ت . 
 • 09:12:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:11:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 920 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:11:46؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.89 و سرانه خرید 45.15 م.ت و سرانه فروش 15.60 م.ت . 
 • 09:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1930 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:11:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 1081 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:11:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:11:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:11:07؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 14.56 م.ت و سرانه فروش 12.39 م.ت . 
 • 09:10:57؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.22) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 28.09 م.ت و سرانه فروش 12.39 م.ت . 
 • 09:10:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 559 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:10:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 1107 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:10:25؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.72 م.ت و سرانه فروش 16.86 م.ت . 
 • 09:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 1690 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:10:10؛ حجم مشکوک در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 19.72 م.ت و سرانه فروش 8.73 م.ت . 
 • 09:09:46؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 243.51 م.ت و سرانه فروش 107.59 م.ت . 
 • 09:09:45؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 29.20 م.ت و سرانه فروش 11.91 م.ت . 
 • 09:09:45؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %3.59) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 11.98 م.ت . 
 • 09:09:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:09:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 564 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.67 و سرانه خرید 165.26 م.ت و سرانه فروش 35.41 م.ت . 
 • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 23.54 م.ت و سرانه فروش 12.30 م.ت . 
 • 09:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 1908 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:08:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 1958 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 2405 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:08:44؛ حجم مشکوک در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 11.37 م.ت و سرانه فروش 18.20 م.ت . 
 • 09:08:30؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.46 و سرانه خرید 173.97 م.ت و سرانه فروش 39.05 م.ت . 
 • 09:08:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1536 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 624 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:08:24؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.69 و سرانه خرید 59.63 م.ت و سرانه فروش 22.14 م.ت . 
 • 09:08:20؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.12 و سرانه خرید 74.47 م.ت و سرانه فروش 35.12 م.ت . 
 • 09:08:11؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 4.02 م.ت و سرانه فروش 3.27 م.ت . 
 • 09:08:05؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 104.01 و سرانه خرید 1828.53 م.ت و سرانه فروش 17.58 م.ت . 
 • 09:07:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:07:53؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 27.49 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت . 
 • 09:07:53؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 17.89 م.ت و سرانه فروش 12.19 م.ت . 
 • 09:07:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1693 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 671 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:07:37؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 36.44 م.ت و سرانه فروش 24.71 م.ت . 
 • 09:07:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1753 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 561 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:07:24؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 32.62 م.ت و سرانه فروش 21.84 م.ت . 
 • 09:07:19؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-0.59) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 18.21 م.ت و سرانه فروش 33.44 م.ت . 
 • 09:07:18؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 129.67 م.ت و سرانه فروش 80.78 م.ت . 
 • 09:07:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 751 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1035 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:07:07؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 13.58 م.ت و سرانه فروش 32.73 م.ت . 
 • 09:06:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 992 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:06:50؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 29.17 و سرانه خرید 82.56 م.ت و سرانه فروش 2.83 م.ت . 
 • 09:06:40؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 31.37 م.ت و سرانه فروش 67.96 م.ت . 
 • 09:06:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:06:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 3410 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:06:20؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 52.77 و سرانه خرید 414.80 م.ت و سرانه فروش 7.86 م.ت . 
 • 09:06:18؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 52.77 و سرانه خرید 414.80 م.ت و سرانه فروش 7.86 م.ت . 
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 36.39 م.ت و سرانه فروش 64.57 م.ت . 
 • 09:06:10؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 113.12 م.ت و سرانه فروش 66.63 م.ت . 
 • 09:05:58؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 28.41 م.ت و سرانه فروش 48.18 م.ت . 
 • 09:05:57؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.48 و سرانه خرید 84.41 م.ت و سرانه فروش 18.85 م.ت . 
 • 09:05:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 2428 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 909 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:05:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 926 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:05:12؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 71.52 م.ت و سرانه فروش 38.95 م.ت . 
 • 09:05:08؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %3.05) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 32.27 م.ت . 
 • 09:04:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 2828 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 976 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 53.82 م.ت و سرانه فروش 37.19 م.ت . 
 • 09:04:36؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 59.98 م.ت و سرانه فروش 89.97 م.ت . 
 • 09:04:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1708 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:04:24؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 15.68 م.ت و سرانه فروش 67.73 م.ت . 
 • 09:04:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1708 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 2419 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:04:23؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 15.68 م.ت و سرانه فروش 67.73 م.ت . 
 • 09:04:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 2419 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2321 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:04:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2953 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:04:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2179 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:04:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2953 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 2343 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1076 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:49؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 26.46 م.ت و سرانه فروش 48.12 م.ت . 
 • 09:03:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 3727 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 3190 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4645 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2563 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2294 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 6115 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2462 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2294 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 2412 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:03:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1031 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:02:57؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 44.69 م.ت و سرانه فروش 71.39 م.ت . 
 • 09:02:54؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.63) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 42.49 م.ت و سرانه فروش 23.76 م.ت . 
 • 09:02:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 2795 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:02:50؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.68) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 27.76 م.ت و سرانه فروش 48.24 م.ت . 
 • 09:02:50؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.32 و سرانه خرید 77.01 م.ت و سرانه فروش 23.17 م.ت . 
 • 09:02:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3067 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 3046 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 3261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3658 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:02:34؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 27.52 م.ت و سرانه فروش 47.38 م.ت . 
 • 09:02:32؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 39.48 م.ت و سرانه فروش 67.79 م.ت . 
 • 09:02:22؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 18.42 م.ت و سرانه فروش 49.20 م.ت . 
 • 09:02:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.49 و سرانه خرید 123.94 م.ت و سرانه فروش 11.81 م.ت . 
 • 09:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 2623 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:02:11؛ حجم مشکوک در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 58.02 م.ت و سرانه فروش 24.75 م.ت . 
 • 09:02:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1108 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 595 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:02:05؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.15 و سرانه خرید 121.48 م.ت و سرانه فروش 11.97 م.ت . 
 • 09:01:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1921 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1094 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.55 و سرانه خرید 140.72 م.ت و سرانه فروش 30.92 م.ت . 
 • 09:01:25؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 65.70 م.ت و سرانه فروش 136.01 م.ت . 
 • 09:01:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:01:20؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.17 و سرانه خرید 114.77 م.ت و سرانه فروش 22.22 م.ت . 
 • 09:01:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1312 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:01:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1508 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:01:04؛ حجم مشکوک در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 25.81 و سرانه خرید 1382.68 م.ت و سرانه فروش 53.57 م.ت . 
 • 09:01:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5531 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 51.53 م.ت و سرانه فروش 19.34 م.ت . 
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.13 و سرانه خرید 135.93 م.ت و سرانه فروش 32.93 م.ت . 
 • 09:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 4690 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4871 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:00:49؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.36) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.81 و سرانه خرید 75.53 م.ت و سرانه فروش 15.71 م.ت . 
 • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %4.05) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 74.64 م.ت و سرانه فروش 60.54 م.ت . 
 • 09:00:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5800 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است . 
 • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 49.65 م.ت و سرانه فروش 42.93 م.ت . 
 • 09:00:44؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.97 و سرانه خرید 104.38 م.ت و سرانه فروش 17.49 م.ت .  
 • 09:00:43؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 49.65 م.ت و سرانه فروش 42.93 م.ت .  
 • 09:00:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3303 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شتران با ارزش صف خرید 120.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 122.84 م.ت .  
 • 2- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 116.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.65 م.ت .  
 • 3- نماد فايرا با ارزش صف خرید 65.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 118.21 م.ت .  
 • 4- نماد شلرد با ارزش صف خرید 59.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 147.87 م.ت .  
 • 5- نماد كروي با ارزش صف خرید 52.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.49 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 25.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 105.09 م.ت .  
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 21.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.78 م.ت .  
 • 3- نماد سدبير با ارزش صف فروش 21.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 116.08 م.ت .  
 • 4- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 14.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.95 م.ت .  
 • 5- نماد حفارس با ارزش صف فروش 13.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 47.27 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حسينا با ارزش صف خرید 6.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 509.98 م.ت .  
 • 2- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 29.73 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 487.33 م.ت .  
 • 3- نماد بالاس با ارزش صف خرید 9.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 332.76 م.ت .  
 • 4- نماد حسير با ارزش صف خرید 2.69 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 268.94 م.ت .  
 • 5- نماد خراسان با ارزش صف خرید 2.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 258.89 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف فروش 21.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 116.08 م.ت .  
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 25.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 105.09 م.ت .  
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 21.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 73.78 م.ت .  
 • 4- نماد كترام با ارزش صف فروش 3.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 70.45 م.ت .  
 • 5- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 14.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.95 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شبندر با حجم معاملات 332.73 میلیون سهم (3.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 241.45 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 223.36 میلیون سهم (2.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 139.80 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد حكشتي با حجم معاملات 44.90 میلیون سهم (2.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.49 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كچاد با حجم معاملات 30.20 میلیون سهم (6.78 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.47 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد زشگزا با حجم معاملات 63.43 میلیون سهم (13.45 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.50 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 75.02 میلیارد تومان و حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 67.12 میلیارد تومان و حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 62.17 میلیارد تومان و حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 47.00 میلیارد تومان و حجم 2.2 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 44.48 میلیارد تومان و حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 130.53 میلیارد تومان و حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 53.19 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 34.07 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 21.93 میلیارد تومان و حجم 1.1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 17.01 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 197.12 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 72.06 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 24.17 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 19.22 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 238.59 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 14.91 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 12.06 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 7.34 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند خروج پول درشت 5.09 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد فايرا با ارزش صف خرید 43.20 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شلرد با ارزش صف خرید 15.41 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 13.35 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.15 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 7.56 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.17 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد گكيش با ارزش صف خرید 2.02 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، دوشنبه، 16 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد
میهمان
محمد
2 سال قبل

عالی دمتون گرم بهترین وب سایت تابلوخوانی ایران هستید