بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 15 فروردین 1401

1401-01-15 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
دوشنبه، 15 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، دوشنبه 15 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شپنا با حجم معاملات 571.60 میلیون سهم (4.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 421.77 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خساپا با حجم معاملات 1782.94 میلیون سهم (3.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 406.07 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فولاد با حجم معاملات 229.95 میلیون سهم (3.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 284.20 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وبصادر با حجم معاملات 884.67 میلیون سهم (6.45 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 193.72 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كالا با حجم معاملات 69.89 میلیون سهم (7.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 176.39 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 255.90 میلیارد تومان و حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد وبصادر با برآیند ورود پول درشت 52.23 میلیارد تومان و حجم 6.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 50.37 میلیارد تومان و حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 43.20 میلیارد تومان و حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 21.61 میلیارد تومان و حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 78.87 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 78.19 میلیارد تومان و حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 35.71 میلیارد تومان و حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 24.38 میلیارد تومان و حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد كالا با برآیند خروج پول درشت 21.53 میلیارد تومان و حجم 7.28 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 200.40 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خگستر با ارزش صف خرید 182.41 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 39.51 میلیارد تومان .
 • 4- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 34.18 میلیارد تومان .
 • 5- نماد تنوين با ارزش صف خرید 18.56 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سخاش با ارزش صف خرید 12.83 میلیارد تومان .
 • 7- نماد فخاس با ارزش صف خرید 10.48 میلیارد تومان .
 • 8- نماد خكار با ارزش صف خرید 7.83 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %-2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 1.68 ؛ هفتگی: 0.59 ؛ دو هفته: -1.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 378 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -78.19 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:53؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 15.63 م.ت و سرانه فروش 12.31 م.ت .
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 378 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -78.19 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-3.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.18 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 220 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 144 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.59 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.37 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -27.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.77 ؛ 3روزه: 6.12 ؛ هفتگی: 6.42 ؛ دو هفته: 6.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 384 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -78.69 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %-4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.03 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.15 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 374 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -76.75 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.30 ؛ 3روزه: 15.67 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: 14.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.80 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.05 ؛ دو هفته: -3.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فافزا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -0.52 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:29:05؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سكرد با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.88 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.56. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:28:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.07 ؛ 3روزه: -4.63 ؛ هفتگی: -4.63 ؛ دو هفته: -3.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:28:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.21 ؛ 3روزه: -0.89 ؛ هفتگی: -0.89 ؛ دو هفته: -23.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:27:56؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 33.17 م.ت و سرانه فروش 30.30 م.ت .
 • 12:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -27.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:27:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.33 ؛ 3روزه: -18.00 ؛ هفتگی: -21.76 ؛ دو هفته: -21.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:26:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.5 م.ت .
 • 12:25:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وزمين (در آخرین قیمت %-1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1271 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: 0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:25:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 365 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -75.66 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 342 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -72.83 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:24:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.22 ؛ 3روزه: -7.14 ؛ هفتگی: -10.52 ؛ دو هفته: -15.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:24:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %-3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 1.22 ؛ هفتگی: 1.43 ؛ دو هفته: 1.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:24:08؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 17.81 م.ت و سرانه فروش 13.78 م.ت .
 • 12:23:07؛ حجم مشکوک در نماد دسبحا (در آخرین قیمت %-3.59) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 10.14 م.ت و سرانه فروش 25.77 م.ت .
 • 12:23:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 380 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 93 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -77.12 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: 1.55 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -1.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:22:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 378 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 93 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -73.03 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:22:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 377 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 93 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.36 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:21:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %2.78) با حجم 4.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 17.43 م.ت و سرانه فروش 17.32 م.ت .
 • 12:20:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.92 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.02 ؛ دو هفته: -2.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:19:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 369 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 92 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -68.60 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:19:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .
 • 12:19:22؛ حجم مشکوک در نماد رانفور (در آخرین قیمت %1.53) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 21.76 م.ت و سرانه فروش 39.45 م.ت .
 • 12:18:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 517 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 277 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.41 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:18:21؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 19.96 م.ت و سرانه فروش 21.19 م.ت .
 • 12:18:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 359 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 461 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -65.49 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:17:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: -0.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:17:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حاريا (در آخرین قیمت %1.87) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت .
 • 12:16:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 17.18 م.ت و سرانه فروش 13.00 م.ت .
 • 12:16:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.13 ؛ 3روزه: 1.76 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: 5.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:16:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 669 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.04 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: 5.41 ؛ دو هفته: 6.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:15:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 710 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 2.07 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:14:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 251 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.50 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:14:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.72 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.59 ؛ دو هفته: -2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:14:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 505 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 277 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.17 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:13:49؛ حجم مشکوک در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.81) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 17.43 م.ت و سرانه فروش 50.66 م.ت .
 • 12:13:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 205 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 137 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.43 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:12:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.12 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.59 ؛ دو هفته: -2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:12:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.01 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:12:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 353 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -64.36 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:12:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.01 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.08 ؛ 3روزه: 3.40 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:12:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.84 ؛ 3روزه: 0.89 ؛ هفتگی: 1.68 ؛ دو هفته: -2.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:11:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 351 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -62.27 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:10:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت .
 • 12:09:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -1.25 ؛ دو هفته: -3.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:09:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.40 ؛ 3روزه: 34.53 ؛ هفتگی: 52.45 ؛ دو هفته: 65.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:09:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.87 ؛ 3روزه: -5.94 ؛ هفتگی: -5.94 ؛ دو هفته: -16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:09:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.02 ؛ دو هفته: -2.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:08:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 500 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 277 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.70 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:07:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.02 ؛ دو هفته: -2.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:07:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.07 ؛ 3روزه: -7.14 ؛ هفتگی: -10.52 ؛ دو هفته: -15.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:06:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.29 ؛ 3روزه: -0.89 ؛ هفتگی: -0.89 ؛ دو هفته: -23.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:05:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.84 ؛ 3روزه: 15.67 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: 14.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:04:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.72 ؛ 3روزه: -0.89 ؛ هفتگی: -0.89 ؛ دو هفته: -23.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:03:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.13 ؛ 3روزه: 15.67 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: 14.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:03:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 327 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 453 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.70 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:03:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.88 ؛ 3روزه: 1.76 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: 5.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:03:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 133 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.20 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:02:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.67 ؛ 3روزه: 1.86 ؛ هفتگی: 2.04 ؛ دو هفته: 1.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:02:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.24 ؛ 3روزه: -3.91 ؛ هفتگی: -5.08 ؛ دو هفته: -9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:01:34؛ حجم مشکوک در نماد لخزر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 5.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 14.60 م.ت و سرانه فروش 10.73 م.ت .
 • 12:01:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.71 ؛ 3روزه: -4.63 ؛ هفتگی: -4.63 ؛ دو هفته: -3.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:01:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.85 ؛ 3روزه: 3.40 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 12:00:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.27 ؛ 3روزه: 3.40 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:59:31؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غدشت با حجم 4.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.55 م.ت و سرانه فروش 29.01 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.40. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:58:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-3.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1643 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.64 ؛ 3روزه: -4.23 ؛ هفتگی: -8.98 ؛ دو هفته: -6.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:58:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.65 ؛ 3روزه: -7.14 ؛ هفتگی: -10.52 ؛ دو هفته: -15.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:57:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.01 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:57:12؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %-3.30) با حجم 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 8.58 م.ت و سرانه فروش 18.23 م.ت .
 • 11:56:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.66 ؛ 3روزه: 3.40 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:56:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.97 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:55:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.86 ؛ 3روزه: -3.91 ؛ هفتگی: -5.08 ؛ دو هفته: -9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:55:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.45 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:55:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 39.76 م.ت و سرانه فروش 18.67 م.ت .
 • 11:55:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.31 ؛ 3روزه: 3.40 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:54:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: -8.35 ؛ هفتگی: -8.45 ؛ دو هفته: -8.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:53:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.10 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:53:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 321 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 459 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.78 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:52:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.05 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: 11.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:52:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.56 ؛ 3روزه: -8.35 ؛ هفتگی: -8.45 ؛ دو هفته: -8.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:52:29؛ حجم مشکوک در نماد لخزر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 12.51 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت .
 • 11:52:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %-1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.42 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 1.09 ؛ دو هفته: 0.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:52:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.24 ؛ 3روزه: -4.94 ؛ هفتگی: 2.48 ؛ دو هفته: -5.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:52:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 480 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.69 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:51:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.43 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:51:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 464 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.64 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:51:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 456 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.05 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:51:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.24 ؛ 3روزه: 34.53 ؛ هفتگی: 52.45 ؛ دو هفته: 65.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:50:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 320 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 459 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.73 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:50:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 444 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.41 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:49:54؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.74 و سرانه خرید 100.27 م.ت و سرانه فروش 26.78 م.ت .
 • 11:49:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.86 ؛ 3روزه: 3.40 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:49:43؛ حجم مشکوک در نماد ومشان (در آخرین قیمت %0.22) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 34.31 م.ت و سرانه فروش 29.41 م.ت .
 • 11:49:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.86 ؛ 3روزه: 3.40 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:49:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپنا با حجم 3.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 99.39 م.ت و سرانه فروش 24.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.99. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:49:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1140 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 231.46 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:49:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا با حجم 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.38 م.ت و سرانه فروش 15.30 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.16. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 432 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.88 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:48:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1127 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 227.13 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:48:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1127 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 225.61 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:48:23؛ حجم مشکوک در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-3.02) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 14.16 م.ت و سرانه فروش 45.81 م.ت .
 • 11:48:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: 1.12 ؛ دو هفته: -0.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:48:08؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 18.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 4.10 م.ت و سرانه فروش 10.12 م.ت .
 • 11:48:04؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 14.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 4.10 م.ت و سرانه فروش 10.12 م.ت .
 • 11:47:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كالا با حجم 6.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.32 م.ت و سرانه فروش 45.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.25. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:46:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 369 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.39 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:46:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.96 ؛ 3روزه: 34.53 ؛ هفتگی: 52.45 ؛ دو هفته: 65.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:46:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 180 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.63 ؛ 3روزه: 11.93 ؛ هفتگی: 11.89 ؛ دو هفته: 10.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:45:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1123 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 224.23 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:44:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1123 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 222.82 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:44:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %-4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -8.35 ؛ هفتگی: -8.45 ؛ دو هفته: -8.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:43:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.5 م.ت .
 • 11:43:25؛ حجم مشکوک در نماد ساروم (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 29.58 م.ت و سرانه فروش 17.72 م.ت .
 • 11:42:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: -0.90 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -1.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:42:16؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 37.81 م.ت و سرانه فروش 31.92 م.ت .
 • 11:42:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كفرا با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.81 م.ت و سرانه فروش 31.92 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.18. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.84 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:41:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 425 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.72 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:41:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.66 ؛ 3روزه: -18.00 ؛ هفتگی: -21.76 ؛ دو هفته: -21.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:41:10؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %0.49) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 11.81 م.ت و سرانه فروش 17.67 م.ت .
 • 11:41:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1121 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 221.30 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:40:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 311 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 464 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.06 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:40:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.73 ؛ 3روزه: -8.17 ؛ هفتگی: -5.57 ؛ دو هفته: -22.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:40:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 311 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 464 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.06 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:38:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -4.63 ؛ هفتگی: -4.63 ؛ دو هفته: -3.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:38:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سباقر (در آخرین قیمت %-2.58) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.9 م.ت .
 • 11:38:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.51 ؛ 3روزه: 1.76 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: 5.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:37:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 302 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 467 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.00 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:37:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.16 ؛ 3روزه: -5.94 ؛ هفتگی: -5.94 ؛ دو هفته: -16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:36:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 369 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.33 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:35:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.72 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -1.48 ؛ دو هفته: 1.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:35:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.78 ؛ 3روزه: 34.53 ؛ هفتگی: 52.45 ؛ دو هفته: 65.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:35:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.58 ؛ 3روزه: -8.17 ؛ هفتگی: -5.57 ؛ دو هفته: -22.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:35:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپلي با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 66.58 م.ت و سرانه فروش 45.98 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.45. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:35:16؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فولاي با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.17 م.ت و سرانه فروش 23.70 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.43. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:35:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد رمپنا با حجم 8.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 63.62 م.ت و سرانه فروش 72.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 11.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:33:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1116 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 219.23 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:33:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.91 ؛ 3روزه: -13.25 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:33:18؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 40.56 م.ت و سرانه فروش 26.63 م.ت .
 • 11:33:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.02 ؛ 3روزه: -1.33 ؛ هفتگی: 1.18 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:32:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.74 ؛ 3روزه: -2.30 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -3.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:32:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.45 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 0.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:32:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.07 ؛ 3روزه: -8.17 ؛ هفتگی: -5.57 ؛ دو هفته: -22.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:32:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.59 ؛ 3روزه: 3.40 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:31:46؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 23.66 م.ت و سرانه فروش 28.76 م.ت .
 • 11:30:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1108 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 217.79 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:30:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 416 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.42 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:29:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 688 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.94 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: 5.41 ؛ دو هفته: 6.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:29:10؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %0.70) با حجم 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 11.35 م.ت و سرانه فروش 46.23 م.ت .
 • 11:28:59؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %0.70) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 11.38 م.ت و سرانه فروش 46.37 م.ت .
 • 11:28:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.53 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: 5.41 ؛ دو هفته: 6.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:28:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %0.31) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 29.14 م.ت و سرانه فروش 22.42 م.ت .
 • 11:28:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1087 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 213.58 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:27:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 238 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.46 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:26:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 408 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.65 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: -1.44 ؛ دو هفته: -3.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:24:52؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 26.64 م.ت و سرانه فروش 27.70 م.ت .
 • 11:24:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 398 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 267 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.90 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:24:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 228 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.48 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:23:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.44 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:22:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 697 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 353 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.58 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:22:22؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 7.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 60.15 م.ت و سرانه فروش 73.47 م.ت .
 • 11:22:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 348 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.50 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:22:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 683 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 353 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 51.93 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:22:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 220 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.28 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:21:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 208 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.16 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:20:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.34 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: 4.71 ؛ دو هفته: 1.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:20:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.69 ؛ 3روزه: 34.53 ؛ هفتگی: 52.45 ؛ دو هفته: 65.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:20:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.34 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: 4.71 ؛ دو هفته: 1.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:20:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.60 ؛ 3روزه: -13.25 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:19:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.66 ؛ 3روزه: 1.88 ؛ هفتگی: 2.38 ؛ دو هفته: 7.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:18:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: 34.53 ؛ هفتگی: 52.45 ؛ دو هفته: 65.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:18:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.41 ؛ 3روزه: 17.52 ؛ هفتگی: 22.77 ؛ دو هفته: 29.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:17:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.29 ؛ 3روزه: 0.44 ؛ هفتگی: -2.97 ؛ دو هفته: -1.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:17:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.70 ؛ 3روزه: -1.33 ؛ هفتگی: 1.18 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:16:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.1 م.ت .
 • 11:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: -4.56 ؛ هفتگی: -17.76 ؛ دو هفته: -23.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 459 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.35 ؛ 3روزه: -1.33 ؛ هفتگی: 1.18 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: -4.56 ؛ هفتگی: -17.76 ؛ دو هفته: -23.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:15:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.14) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 34.02 م.ت و سرانه فروش 19.89 م.ت .
 • 11:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 727 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.45 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 0.10 ؛ دو هفته: -4.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:15:43؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.14) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 26.33 م.ت و سرانه فروش 18.90 م.ت .
 • 11:15:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1957 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.87 ؛ 3روزه: -3.23 ؛ هفتگی: -8.61 ؛ دو هفته: -8.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:15:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 727 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 0.10 ؛ دو هفته: -4.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:15:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپلي با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 65.28 م.ت و سرانه فروش 45.68 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:14:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -3.91 ؛ هفتگی: -5.08 ؛ دو هفته: -9.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:14:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.14) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.6 م.ت .
 • 11:14:32؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 5.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 18.76 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت .
 • 11:14:19؛ حجم مشکوک در نماد بهير (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 9.00 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت .
 • 11:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.11 ؛ 3روزه: -0.20 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: -1.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.73 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:12:49؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 24.12 م.ت و سرانه فروش 14.72 م.ت .
 • 11:12:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بهير با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.09 م.ت و سرانه فروش 23.87 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.34. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:11:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 390 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.86 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:11:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 1.28 ؛ هفتگی: 4.43 ؛ دو هفته: 4.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:11:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1066 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 204.49 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:10:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.74 ؛ 3روزه: -17.84 ؛ هفتگی: -8.68 ؛ دو هفته: -55.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:10:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 929 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.50 ؛ 3روزه: -4.57 ؛ هفتگی: -5.46 ؛ دو هفته: -10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:10:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 186 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.67 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:09:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1115 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.46 ؛ 3روزه: -4.57 ؛ هفتگی: -5.46 ؛ دو هفته: -10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 333 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.96 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:08:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ومشان (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 55.17 م.ت و سرانه فروش 37.43 م.ت .
 • 11:08:22؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ولغدر با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.58 م.ت و سرانه فروش 14.73 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.72. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:06:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: 2.38 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 9.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:05:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 177 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.66 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:05:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 380 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.54 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:05:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -2.30 ؛ دو هفته: 1.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:05:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1052 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 198.55 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:04:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.74 ؛ 3روزه: -4.94 ؛ هفتگی: 2.48 ؛ دو هفته: -5.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:04:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 286 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.22 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:04:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 284 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.10 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:04:21؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 26.46 م.ت و سرانه فروش 23.40 م.ت .
 • 11:04:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 284 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.10 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:04:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 172 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.38 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:04:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1052 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 196.68 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:03:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.90 ؛ 3روزه: -3.29 ؛ هفتگی: -4.29 ؛ دو هفته: -8.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:02:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 623 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 302 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.34 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:02:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 2.40 ؛ هفتگی: 2.75 ؛ دو هفته: -6.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:01:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 613 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 302 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 49.06 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.09 ؛ 3روزه: -5.94 ؛ هفتگی: -5.94 ؛ دو هفته: -16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:01:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: 1.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:00:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 754 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: 0.45 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 11:00:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 14.85 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .
 • 11:00:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 14.85 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .
 • 10:59:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 620 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.86 ؛ 3روزه: -4.57 ؛ هفتگی: -5.46 ؛ دو هفته: -10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:59:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 355 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.56 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:59:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 25.77 م.ت و سرانه فروش 20.86 م.ت .
 • 10:59:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 355 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.56 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:59:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: 3.02 ؛ دو هفته: 7.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:57:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.69 ؛ 3روزه: -7.14 ؛ هفتگی: -10.52 ؛ دو هفته: -15.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:57:21؛ حجم مشکوک در صندوق نهال (در آخرین قیمت %9.99) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 10.09 م.ت و سرانه فروش 16.83 م.ت .
 • 10:56:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 279 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.61 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:56:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %-1.75) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.2 م.ت .
 • 10:56:20؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 15.79 م.ت و سرانه فروش 23.31 م.ت .
 • 10:56:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1015 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 191.12 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:55:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 232 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 49 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.40 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:55:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1002 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 187.72 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:55:37؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 39.45 م.ت و سرانه فروش 26.89 م.ت .
 • 10:55:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 221 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 49 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.95 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:55:05؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %-3.43) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 7.34 م.ت و سرانه فروش 15.70 م.ت .
 • 10:55:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 161 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.62 ؛ 3روزه: 11.93 ؛ هفتگی: 11.89 ؛ دو هفته: 10.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:55:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 985 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 185.56 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:54:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 980 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 184.47 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:54:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.0 م.ت .
 • 10:54:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 272 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.08 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:53:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 967 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 182.54 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:53:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -3.37 ؛ هفتگی: -5.82 ؛ دو هفته: -5.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 539 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 255 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.19 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:52:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 760 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.62 ؛ 3روزه: 2.50 ؛ هفتگی: -16.07 ؛ دو هفته: -14.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:52:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.39 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:52:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.21 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:52:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.59 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:52:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.21 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:52:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 589 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.71 ؛ 3روزه: -3.29 ؛ هفتگی: -4.29 ؛ دو هفته: -8.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:52:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 139 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.06 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:51:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 132 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.33 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:51:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 961 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 180.29 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:51:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 183 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.45 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:50:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 164 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.88 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:50:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 472 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 204 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.86 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:50:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 0.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:50:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 472 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 204 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.86 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:50:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 957 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 178.58 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:50:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 446 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 204 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.00 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:50:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 149 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.15 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:50:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 436 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 204 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.93 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:49:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 424 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 204 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.27 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:48:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.86 ؛ 3روزه: 3.60 ؛ هفتگی: 3.10 ؛ دو هفته: 5.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:48:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: 5.41 ؛ دو هفته: 6.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:48:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 948 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 175.72 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:48:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 922 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 169.32 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:48:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -3.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:47:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.04 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:47:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: -4.63 ؛ هفتگی: -4.63 ؛ دو هفته: -3.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:47:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 907 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 167.72 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:47:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.74 ؛ 3روزه: -5.94 ؛ هفتگی: -5.94 ؛ دو هفته: -16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:47:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 414 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 200 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.16 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:46:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 136 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.03 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:46:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 893 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 166.28 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:46:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 877 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 163.89 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:46:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.84 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:46:18؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 15.14 م.ت و سرانه فروش 11.56 م.ت .
 • 10:46:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.84 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:46:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 404 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 200 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.58 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:45:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 856 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 161.34 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:45:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 339 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.70 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:45:29؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 12.24 م.ت و سرانه فروش 11.65 م.ت .
 • 10:45:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %-3.38) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .
 • 10:45:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 383 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 190 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.19 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:44:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 373 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 190 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.19 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:44:19؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-1.01) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 19.37 م.ت .
 • 10:44:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %-2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: 42.35 ؛ هفتگی: 42.14 ؛ دو هفته: 41.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:44:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 838 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 157.53 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:43:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 263 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.58 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:43:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.94 ؛ هفتگی: -0.61 ؛ دو هفته: -1.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:41:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 260 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 496 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.36 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:41:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 260 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 496 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.23 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:41:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 496 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.09 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:40:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.15 ؛ 3روزه: 3.60 ؛ هفتگی: 3.10 ؛ دو هفته: 5.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:40:46؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.23) با حجم 4.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 51.09 م.ت و سرانه فروش 46.56 م.ت .
 • 10:40:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 360 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 190 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.56 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:39:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: -10.79 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: 15.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:39:37؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 4.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 83.89 م.ت و سرانه فروش 33.51 م.ت .
 • 10:39:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-1.10) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.4 م.ت .
 • 10:39:08؛ حجم مشکوک در نماد كگاز (در آخرین قیمت %-4.18) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 18.03 م.ت و سرانه فروش 20.73 م.ت .
 • 10:38:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.87 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: 8.25 ؛ دو هفته: 8.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:38:32؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.50) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 19.61 م.ت و سرانه فروش 10.52 م.ت .
 • 10:38:12؛ حجم مشکوک در صندوق سحرخيز (در آخرین قیمت %7.20) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 16.90 م.ت و سرانه فروش 17.60 م.ت .
 • 10:37:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: -3.29 ؛ هفتگی: -4.29 ؛ دو هفته: -8.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:36:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -5.43 ؛ هفتگی: -4.53 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:36:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -8.17 ؛ هفتگی: -5.57 ؛ دو هفته: -22.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:35:00؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 8.27 م.ت و سرانه فروش 13.19 م.ت .
 • 10:34:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 504 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.26 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:34:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 0.49 ؛ هفتگی: 0.33 ؛ دو هفته: 1.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:34:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.75 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.59 ؛ دو هفته: -2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:32:40؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 15.70 م.ت و سرانه فروش 18.39 م.ت .
 • 10:32:20؛ حجم مشکوک در صندوق نهال (در آخرین قیمت %9.92) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 8.25 م.ت و سرانه فروش 14.79 م.ت .
 • 10:31:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 350 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 190 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.29 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:31:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -6.70 ؛ دو هفته: -11.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -4.40 ؛ هفتگی: -3.20 ؛ دو هفته: -3.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 324 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 49.71 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:30:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 1.18 ؛ هفتگی: 1.82 ؛ دو هفته: 1.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:30:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 337 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 190 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.43 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:30:09؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 15.52 م.ت و سرانه فروش 12.43 م.ت .
 • 10:30:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 42.35 ؛ هفتگی: 42.14 ؛ دو هفته: 41.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:30:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 337 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 190 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.43 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:30:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 827 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 155.37 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:29:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: 5.41 ؛ دو هفته: 6.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:28:37؛ حجم مشکوک در نماد كاردان (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 12.00 م.ت و سرانه فروش 25.22 م.ت .
 • 10:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 2.38 ؛ هفتگی: 8.12 ؛ دو هفته: 9.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:28:19؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 10.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 116.81 م.ت و سرانه فروش 67.71 م.ت .
 • 10:28:18؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-0.46) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 16.45 م.ت و سرانه فروش 23.43 م.ت .
 • 10:28:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.55 ؛ 3روزه: -18.00 ؛ هفتگی: -21.76 ؛ دو هفته: -21.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:28:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 821 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 154.14 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:27:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 243 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 63 بار با میانگین 513 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.64 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:27:17؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 58.29 م.ت و سرانه فروش 48.38 م.ت .
 • 10:27:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 243 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 63 بار با میانگین 513 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.64 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:26:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 813 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 152.67 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:26:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.87 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:26:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 813 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 152.67 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:26:07؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 24.01 م.ت و سرانه فروش 29.47 م.ت .
 • 10:25:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.91 ؛ 3روزه: -2.81 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: 0.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:25:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 450 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.22 ؛ 3روزه: -25.74 ؛ هفتگی: -31.49 ؛ دو هفته: -23.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:24:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -3.29 ؛ هفتگی: -4.29 ؛ دو هفته: -8.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:24:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 325 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.44 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:24:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 312 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 265 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:24:00؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 26.94 م.ت و سرانه فروش 20.85 م.ت .
 • 10:23:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 110 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: 1.61 ؛ هفتگی: 2.92 ؛ دو هفته: 3.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:23:47؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 12.52 م.ت و سرانه فروش 19.09 م.ت .
 • 10:23:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -2.85 ؛ هفتگی: -1.50 ؛ دو هفته: -3.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:23:35؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 35.58 م.ت و سرانه فروش 26.14 م.ت .
 • 10:23:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -2.85 ؛ هفتگی: -1.50 ؛ دو هفته: -3.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:23:09؛ حجم مشکوک در نماد بكهنوج (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 14.20 م.ت و سرانه فروش 18.17 م.ت .
 • 10:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 743 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.59 ؛ 3روزه: -10.97 ؛ هفتگی: -20.67 ؛ دو هفته: -44.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:22:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 426 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 243 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.98 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:22:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 241 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 63 بار با میانگین 513 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.83 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:22:23؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 14.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 23.00 م.ت و سرانه فروش 36.63 م.ت .
 • 10:22:09؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 8.45 م.ت و سرانه فروش 20.90 م.ت .
 • 10:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.39 ؛ 3روزه: -5.94 ؛ هفتگی: -5.94 ؛ دو هفته: -16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:21:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 467 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.32 ؛ 3روزه: 17.52 ؛ هفتگی: 22.77 ؛ دو هفته: 29.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:21:10؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 12.34 م.ت و سرانه فروش 18.53 م.ت .
 • 10:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -7.57 ؛ هفتگی: -13.29 ؛ دو هفته: -13.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:20:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.61 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:20:37؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 9.17 م.ت و سرانه فروش 19.24 م.ت .
 • 10:20:33؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 22.28 م.ت و سرانه فروش 25.52 م.ت .
 • 10:20:37؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 9.17 م.ت و سرانه فروش 19.24 م.ت .
 • 10:19:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:18:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 745 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: 2.50 ؛ هفتگی: -16.07 ؛ دو هفته: -14.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:18:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: 0.89 ؛ هفتگی: 1.68 ؛ دو هفته: -2.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:17:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: 1.46 ؛ دو هفته: 1.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:17:36؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %-0.69) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 14.08 م.ت و سرانه فروش 11.77 م.ت .
 • 10:17:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -4.06 ؛ هفتگی: -5.51 ؛ دو هفته: -6.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:17:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.92 ؛ 3روزه: -5.94 ؛ هفتگی: -5.94 ؛ دو هفته: -16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:17:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: 1.22 ؛ دو هفته: 1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:17:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.84 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:15:02؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثزاگرس با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.53 م.ت و سرانه فروش 104.12 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.09. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:14:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.35 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:14:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.28 ؛ 3روزه: -25.74 ؛ هفتگی: -31.49 ؛ دو هفته: -23.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:14:32؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 32.86 م.ت و سرانه فروش 18.65 م.ت .
 • 10:14:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.24 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -8.55 ؛ دو هفته: -3.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: 13.16 ؛ هفتگی: 15.06 ؛ دو هفته: 17.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:13:58؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 54.47 م.ت و سرانه فروش 47.67 م.ت .
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: 13.16 ؛ هفتگی: 15.06 ؛ دو هفته: 17.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:13:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.90 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:13:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.91 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -8.55 ؛ دو هفته: -3.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:13:42؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 56.51 م.ت و سرانه فروش 31.95 م.ت .
 • 10:13:42؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 14.78 م.ت و سرانه فروش 15.88 م.ت .
 • 10:13:42؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 56.51 م.ت و سرانه فروش 31.95 م.ت .
 • 10:13:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونفت با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 56.51 م.ت و سرانه فروش 31.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:13:26؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 61.71 م.ت و سرانه فروش 26.10 م.ت .
 • 10:12:58؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 8.30 م.ت و سرانه فروش 89.80 م.ت .
 • 10:12:57؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 8.30 م.ت و سرانه فروش 89.80 م.ت .
 • 10:12:57؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 18.94 م.ت و سرانه فروش 63.86 م.ت .
 • 10:12:42؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 13.89 م.ت و سرانه فروش 14.28 م.ت .
 • 10:12:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.50 ؛ 3روزه: -13.25 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:12:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شكلر با حجم 7.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 173.35 م.ت و سرانه فروش 90.45 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.92. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 28.12 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:12:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.76 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:11:50؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %-1.92) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 12.87 م.ت و سرانه فروش 22.07 م.ت .
 • 10:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 798 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 150.91 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:11:41؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.40) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 63.24 م.ت و سرانه فروش 53.76 م.ت .
 • 10:11:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:11:32؛ حجم مشکوک در نماد كاردان (در آخرین قیمت %1.13) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 11.28 م.ت و سرانه فروش 21.14 م.ت .
 • 10:11:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: -0.47 ؛ دو هفته: 1.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:11:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -4.94 ؛ هفتگی: 2.48 ؛ دو هفته: -5.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:11:23؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.51 و سرانه خرید 42.67 م.ت و سرانه فروش 12.16 م.ت .
 • 10:10:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 225 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 542 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.18 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:10:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -1.91 ؛ هفتگی: -4.09 ؛ دو هفته: -8.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:09:59؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 6.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 268.97 م.ت و سرانه فروش 84.63 م.ت .
 • 10:09:33؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 11.15 م.ت و سرانه فروش 27.50 م.ت .
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: 3.69 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:09:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -4.56 ؛ هفتگی: -17.76 ؛ دو هفته: -23.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:09:19؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 72.55 م.ت و سرانه فروش 91.15 م.ت .
 • 10:09:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 221 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 542 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.72 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:08:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.43 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:08:49؛ حجم مشکوک در نماد آپ (در آخرین قیمت %-4.91) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 13.15 م.ت و سرانه فروش 15.07 م.ت .
 • 10:08:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.43 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:08:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكهنوج (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.3 م.ت .
 • 10:08:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:08:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكهنوج (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.3 م.ت .
 • 10:08:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %-3.44) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .
 • 10:08:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.98 ؛ 3روزه: 6.12 ؛ هفتگی: 6.42 ؛ دو هفته: 6.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:07:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 580 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:07:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 283 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.35 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:07:29؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 36.76 و سرانه خرید 93.38 م.ت و سرانه فروش 2.54 م.ت .
 • 10:07:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 399 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.30 ؛ 3روزه: 9.18 ؛ هفتگی: 17.62 ؛ دو هفته: 11.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:06:45؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.16 و سرانه خرید 159.82 م.ت و سرانه فروش 17.44 م.ت .
 • 10:06:45؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 14.06 م.ت و سرانه فروش 25.30 م.ت .
 • 10:06:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كالا با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 159.82 م.ت و سرانه فروش 17.44 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.16. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:06:19؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.16 و سرانه خرید 159.82 م.ت و سرانه فروش 17.44 م.ت .
 • 10:06:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.18 ؛ 3روزه: 9.18 ؛ هفتگی: 17.62 ؛ دو هفته: 11.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:06:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 554 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.40 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:05:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.70 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:04:56؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.11 و سرانه خرید 97.07 م.ت و سرانه فروش 5.36 م.ت .
 • 10:04:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.66 ؛ 3روزه: -17.84 ؛ هفتگی: -8.68 ؛ دو هفته: -55.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:04:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.89 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:04:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.98 و سرانه خرید 132.28 م.ت و سرانه فروش 26.54 م.ت .
 • 10:04:39؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.07 و سرانه خرید 49.32 م.ت و سرانه فروش 16.05 م.ت .
 • 10:04:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد رمپنا با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 132.28 م.ت و سرانه فروش 26.54 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 11.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:04:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.98 و سرانه خرید 132.28 م.ت و سرانه فروش 26.54 م.ت .
 • 10:04:38؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.98 و سرانه خرید 132.28 م.ت و سرانه فروش 26.54 م.ت .
 • 10:04:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 84.21 م.ت و سرانه فروش 36.25 م.ت .
 • 10:04:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.01 ؛ 3روزه: -2.34 ؛ هفتگی: -1.95 ؛ دو هفته: -3.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:04:29؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 16.04 م.ت .
 • 10:04:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 60.75 م.ت و سرانه فروش 35.90 م.ت .
 • 10:04:29؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 16.04 م.ت .
 • 10:04:09؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.54 و سرانه خرید 127.25 م.ت و سرانه فروش 35.90 م.ت .
 • 10:03:51؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %1.26) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 14.10 م.ت و سرانه فروش 21.15 م.ت .
 • 10:03:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.37) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 31.64 م.ت و سرانه فروش 17.55 م.ت .
 • 10:03:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.79 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:03:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 515 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -1.13 ؛ دو هفته: 0.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:03:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-1.55) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.1 م.ت .
 • 10:03:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 467 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.30 ؛ 3روزه: 17.52 ؛ هفتگی: 22.77 ؛ دو هفته: 29.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:02:42؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %3.35) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 25.34 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت .
 • 10:02:30؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 7.93 م.ت و سرانه فروش 11.94 م.ت .
 • 10:02:23؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 11.81 م.ت و سرانه فروش 12.92 م.ت .
 • 10:02:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 276 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -68.52 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:02:02؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 9.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 22.15 م.ت و سرانه فروش 23.91 م.ت .
 • 10:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.14 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 0.99 ؛ دو هفته: 2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:01:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سهرمز با حجم 7.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.15 م.ت و سرانه فروش 22.25 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.00. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:01:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.08 ؛ 3روزه: -17.84 ؛ هفتگی: -8.68 ؛ دو هفته: -55.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:01:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سهرمز با حجم 7.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.15 م.ت و سرانه فروش 22.25 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.00. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:01:36؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.96 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .
 • 10:01:35؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.56 و سرانه خرید 132.21 م.ت و سرانه فروش 23.76 م.ت .
 • 10:01:18؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 7.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 25.55 م.ت و سرانه فروش 12.28 م.ت .
 • 10:01:16؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 7.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 25.55 م.ت و سرانه فروش 12.28 م.ت .
 • 10:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 273 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 141 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.29 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:00:47؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.46) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 30.39 م.ت و سرانه فروش 33.98 م.ت .
 • 10:00:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 10:00:11؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 12.50 م.ت و سرانه فروش 9.06 م.ت .
 • 09:59:27؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 10.54 م.ت و سرانه فروش 99.79 م.ت .
 • 09:59:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:58:41؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 15.02 م.ت و سرانه فروش 32.52 م.ت .
 • 09:58:32؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 16.49 م.ت و سرانه فروش 36.15 م.ت .
 • 09:58:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.08 ؛ 3روزه: 9.18 ؛ هفتگی: 17.62 ؛ دو هفته: 11.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:58:17؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %-2.16) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 11.79 م.ت و سرانه فروش 12.71 م.ت .
 • 09:58:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.08 ؛ 3روزه: 9.18 ؛ هفتگی: 17.62 ؛ دو هفته: 11.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:57:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 255 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 134 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.81 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:57:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 786 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 149.22 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:57:36؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 42.20 م.ت و سرانه فروش 25.49 م.ت .
 • 09:57:17؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 18.44 م.ت و سرانه فروش 20.13 م.ت .
 • 09:57:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.40 ؛ 3روزه: -18.00 ؛ هفتگی: -21.76 ؛ دو هفته: -21.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:56:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -6.67 ؛ هفتگی: -10.54 ؛ دو هفته: -4.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:56:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.73 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:56:31؛ حجم مشکوک در صندوق فراز (در آخرین قیمت %0.21) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.90 و سرانه خرید 52.60 م.ت و سرانه فروش 3.53 م.ت .
 • 09:56:30؛ حجم مشکوک در صندوق فراز (در آخرین قیمت %0.21) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.90 و سرانه خرید 52.60 م.ت و سرانه فروش 3.53 م.ت .
 • 09:55:41؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %0.34) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 24.67 م.ت و سرانه فروش 13.03 م.ت .
 • 09:55:39؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %3.92) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 19.50 م.ت و سرانه فروش 17.69 م.ت .
 • 09:55:39؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 10.44 م.ت و سرانه فروش 16.95 م.ت .
 • 09:55:11؛ حجم مشکوک در نماد فوكا (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 17.84 م.ت و سرانه فروش 32.85 م.ت .
 • 09:54:45؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %3.70) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 23.73 م.ت و سرانه فروش 23.38 م.ت .
 • 09:54:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-3.56) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .
 • 09:54:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 314 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 51 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.20 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:53:52؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 35.61 م.ت و سرانه فروش 24.02 م.ت .
 • 09:53:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %0.36) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.4 م.ت .
 • 09:53:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .
 • 09:53:25؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 15.28 م.ت و سرانه فروش 21.83 م.ت .
 • 09:53:15؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 21.74 م.ت و سرانه فروش 19.06 م.ت .
 • 09:53:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.72 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.05 ؛ دو هفته: -3.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:53:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.6 م.ت .
 • 09:53:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -5.42 ؛ هفتگی: -8.80 ؛ دو هفته: -8.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:53:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.6 م.ت .
 • 09:53:01؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 36.99 م.ت و سرانه فروش 28.53 م.ت .
 • 09:53:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -5.42 ؛ هفتگی: -8.80 ؛ دو هفته: -8.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:53:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.6 م.ت .
 • 09:52:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سامان با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.55 م.ت و سرانه فروش 38.23 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:52:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 780 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 147.58 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:52:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.56 ؛ 3روزه: 11.93 ؛ هفتگی: 11.89 ؛ دو هفته: 10.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:52:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 296 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 44 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.00 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:52:42؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.45 و سرانه خرید 70.51 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت .
 • 09:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.47 ؛ 3روزه: 11.93 ؛ هفتگی: 11.89 ؛ دو هفته: 10.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:52:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فرابورس با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 70.51 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.45. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:52:34؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 33.52 م.ت و سرانه فروش 29.59 م.ت .
 • 09:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.47 ؛ 3روزه: 11.93 ؛ هفتگی: 11.89 ؛ دو هفته: 10.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:52:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فرابورس با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 70.51 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.45. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:52:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 758 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 144.24 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:52:16؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %0.07) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 26.12 م.ت و سرانه فروش 19.77 م.ت .
 • 09:52:16؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.48) با حجم 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 74.16 م.ت و سرانه فروش 30.34 م.ت .
 • 09:52:07؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %-4.68) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 7.79 م.ت و سرانه فروش 11.60 م.ت .
 • 09:51:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %3.13) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .
 • 09:51:50؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.14 و سرانه خرید 82.97 م.ت و سرانه فروش 5.48 م.ت .
 • 09:51:49؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 13.16 م.ت و سرانه فروش 9.53 م.ت .
 • 09:51:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %-3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:51:37؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 14.57 م.ت و سرانه فروش 12.46 م.ت .
 • 09:51:29؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %-1.04) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 7.81 م.ت و سرانه فروش 5.42 م.ت .
 • 09:51:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: 0.45 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:51:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حآسا با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 56.02 م.ت و سرانه فروش 19.51 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:50:56؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %-4.19) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 11.19 م.ت و سرانه فروش 15.20 م.ت .
 • 09:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 718 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.29 ؛ 3روزه: 17.52 ؛ هفتگی: 22.77 ؛ دو هفته: 29.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:50:48؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %-1.12) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.48 و سرانه خرید 13.22 م.ت و سرانه فروش 2.95 م.ت .
 • 09:50:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 740 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 141.24 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:50:39؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.10) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 18.04 م.ت و سرانه فروش 28.72 م.ت .
 • 09:50:29؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-1.48) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 17.42 م.ت و سرانه فروش 28.11 م.ت .
 • 09:50:28؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.88) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 17.66 م.ت و سرانه فروش 20.90 م.ت .
 • 09:50:28؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 17.69 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .
 • 09:50:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 735 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 139.15 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:49:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: 15.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:49:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 718 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 17.52 ؛ هفتگی: 22.77 ؛ دو هفته: 29.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:49:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -2.35 ؛ هفتگی: 5.81 ؛ دو هفته: 4.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:48:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.8 م.ت .
 • 09:48:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -6.67 ؛ هفتگی: -10.54 ؛ دو هفته: -4.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:48:37؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %1.47) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.20 و سرانه خرید 10.60 م.ت و سرانه فروش 3.31 م.ت .
 • 09:48:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.4 م.ت .
 • 09:48:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -5.73 ؛ هفتگی: -5.83 ؛ دو هفته: 0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:48:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 715 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 133.37 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:48:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-0.05) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .
 • 09:48:18؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %-0.42) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 11.09 م.ت و سرانه فروش 17.61 م.ت .
 • 09:48:18؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %-0.65) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 18.03 م.ت و سرانه فروش 36.83 م.ت .
 • 09:47:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 698 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 130.64 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:47:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 42.06 و سرانه خرید 106.00 م.ت و سرانه فروش 2.52 م.ت .
 • 09:47:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 42.06 و سرانه خرید 106.00 م.ت و سرانه فروش 2.52 م.ت .
 • 09:47:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 42.06 و سرانه خرید 106.00 م.ت و سرانه فروش 2.52 م.ت .
 • 09:47:38؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 42.06 و سرانه خرید 106.00 م.ت و سرانه فروش 2.52 م.ت .
 • 09:47:31؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 18.23 م.ت و سرانه فروش 19.42 م.ت .
 • 09:47:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 695 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 127.21 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:47:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: -0.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:47:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 639 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 119.98 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:47:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.75 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: 8.25 ؛ دو هفته: 8.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:46:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .
 • 09:46:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 552 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 111.21 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:46:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .
 • 09:46:48؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %3.91) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 39.34 م.ت و سرانه فروش 26.63 م.ت .
 • 09:46:47؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %3.30) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 15.55 م.ت و سرانه فروش 15.05 م.ت .
 • 09:46:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپنا با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 101.19 م.ت و سرانه فروش 23.88 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:46:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 520 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 105.25 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:46:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 495 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 101.52 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:45:59؛ حجم مشکوک در نماد كگهر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.43 و سرانه خرید 107.64 م.ت و سرانه فروش 6.55 م.ت .
 • 09:45:59؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %2.68) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 17.18 م.ت و سرانه فروش 15.37 م.ت .
 • 09:45:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: 34.53 ؛ هفتگی: 52.45 ؛ دو هفته: 65.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:45:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.88 ؛ 3روزه: 0.49 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:45:41؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.54) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 43.96 م.ت و سرانه فروش 38.91 م.ت .
 • 09:45:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 489 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 99.89 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:45:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -7.14 ؛ هفتگی: -10.52 ؛ دو هفته: -15.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:45:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 489 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 98.86 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:44:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 485 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 96.60 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:44:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.16 و سرانه خرید 96.05 م.ت و سرانه فروش 23.07 م.ت .
 • 09:44:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.62 و سرانه خرید 93.79 م.ت و سرانه فروش 25.89 م.ت .
 • 09:44:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بساما (در آخرین قیمت %-0.76) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.0 م.ت .
 • 09:44:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 268 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 44 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.09 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:44:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بساما (در آخرین قیمت %-0.76) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.0 م.ت .
 • 09:44:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 2.94 ؛ هفتگی: 3.26 ؛ دو هفته: 3.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:44:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: -15.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:44:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -7.14 ؛ هفتگی: -10.52 ؛ دو هفته: -15.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:44:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 2.94 ؛ هفتگی: 3.26 ؛ دو هفته: 3.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:44:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: -15.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:44:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبصادر با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88.10 م.ت و سرانه فروش 24.23 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.64. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:44:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثپرديس با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.33 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.53. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:44:00؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 7.58 م.ت و سرانه فروش 12.58 م.ت .
 • 09:44:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثپرديس با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.33 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.53. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:43:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.12 ؛ 3روزه: 6.12 ؛ هفتگی: 6.42 ؛ دو هفته: 6.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:43:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 3.60 ؛ هفتگی: 3.10 ؛ دو هفته: 5.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:43:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.57 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:43:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 463 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 93.31 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:43:39؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.00) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 27.06 م.ت و سرانه فروش 24.65 م.ت .
 • 09:43:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 463 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 93.31 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:43:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وتجارت با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.59 م.ت و سرانه فروش 24.07 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:43:24؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.48 و سرانه خرید 103.12 م.ت و سرانه فروش 2.68 م.ت .
 • 09:43:18؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.48 و سرانه خرید 103.12 م.ت و سرانه فروش 2.68 م.ت .
 • 09:43:11؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 13.84 م.ت و سرانه فروش 9.48 م.ت .
 • 09:43:03؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 26.66 م.ت و سرانه فروش 25.70 م.ت .
 • 09:42:57؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.75 و سرانه خرید 64.09 م.ت و سرانه فروش 23.34 م.ت .
 • 09:42:57؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 12.77 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت .
 • 09:42:42؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 10.45 م.ت و سرانه فروش 13.81 م.ت .
 • 09:42:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 457 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 91.94 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:42:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.99 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:42:16؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 7.18 م.ت و سرانه فروش 11.34 م.ت .
 • 09:42:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 780 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.03 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:42:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 264 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -66.93 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:42:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 780 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.03 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:42:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 446 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 89.66 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:41:44؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.41 و سرانه خرید 32.84 م.ت و سرانه فروش 13.65 م.ت .
 • 09:41:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .
 • 09:41:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 435 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 87.27 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:41:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمحركه با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 93.94 م.ت و سرانه فروش 15.03 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.25. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:41:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -65.10 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:41:06؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.94 و سرانه خرید 62.55 م.ت و سرانه فروش 15.89 م.ت .
 • 09:41:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -65.10 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:41:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.81 ؛ 3روزه: 15.67 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: 14.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:41:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 431 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 85.96 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %-2.80) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .
 • 09:40:55؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.94 و سرانه خرید 97.13 م.ت و سرانه فروش 12.24 م.ت .
 • 09:40:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %-2.80) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 15.36 م.ت و سرانه فروش 24.64 م.ت .
 • 09:40:33؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 40.15 م.ت و سرانه فروش 14.64 م.ت .
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 15.36 م.ت و سرانه فروش 24.64 م.ت .
 • 09:40:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 425 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.74 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:40:16؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 15.84 م.ت و سرانه فروش 20.56 م.ت .
 • 09:40:09؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 53.76 م.ت و سرانه فروش 45.21 م.ت .
 • 09:40:08؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 9.22 م.ت و سرانه فروش 37.95 م.ت .
 • 09:39:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 238 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -63.23 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:39:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 1.76 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: 5.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:39:54؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.15 و سرانه خرید 45.16 م.ت و سرانه فروش 14.35 م.ت .
 • 09:39:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 420 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 82.97 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:39:54؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.66 م.ت و سرانه فروش 24.03 م.ت .
 • 09:39:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.70 ؛ هفتگی: -1.02 ؛ دو هفته: -1.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:39:43؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 15.03 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .
 • 09:39:43؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %-2.69) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 10.05 م.ت و سرانه فروش 11.43 م.ت .
 • 09:39:30؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 8.27 م.ت و سرانه فروش 32.76 م.ت .
 • 09:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.87 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:39:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 405 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 259 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.93 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.87 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 419 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 81.91 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:39:10؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 46.04 م.ت و سرانه فروش 18.90 م.ت .
 • 09:39:03؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %-1.10) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 17.30 م.ت و سرانه فروش 19.72 م.ت .
 • 09:38:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.07 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:38:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 413 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 80.84 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:38:44؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.56 و سرانه خرید 88.54 م.ت و سرانه فروش 24.86 م.ت .
 • 09:38:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -8.17 ؛ هفتگی: -5.57 ؛ دو هفته: -22.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:38:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.17 ؛ 3روزه: -10.79 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: 15.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:38:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خساپا با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88.50 م.ت و سرانه فروش 24.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.56. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:38:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.12) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .
 • 09:38:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 145 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.24 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:38:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 394 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.61 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:38:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.12) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .
 • 09:37:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.1 م.ت .
 • 09:37:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 222 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -59.44 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:37:51؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %1.69) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 22.58 م.ت و سرانه فروش 24.22 م.ت .
 • 09:37:50؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.76 و سرانه خرید 86.96 م.ت و سرانه فروش 23.12 م.ت .
 • 09:37:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 222 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -59.44 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:37:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.76 و سرانه خرید 86.96 م.ت و سرانه فروش 23.12 م.ت .
 • 09:37:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 353 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 73.29 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:37:40؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 37.02 م.ت و سرانه فروش 21.00 م.ت .
 • 09:37:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.29 ؛ 3روزه: 2.55 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -7.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:37:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 291 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.81 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:36:39؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 19.56 م.ت و سرانه فروش 30.24 م.ت .
 • 09:36:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.33 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:36:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 813 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: 2.50 ؛ هفتگی: -16.07 ؛ دو هفته: -14.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:36:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.63 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: 8.25 ؛ دو هفته: 8.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:36:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.37 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:36:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -3.29 ؛ هفتگی: -4.29 ؛ دو هفته: -8.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:35:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.0 م.ت .
 • 09:35:59؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %3.58) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 16.23 م.ت و سرانه فروش 15.23 م.ت .
 • 09:35:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.0 م.ت .
 • 09:35:52؛ حجم مشکوک در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-0.91) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 9.75 م.ت و سرانه فروش 28.42 م.ت .
 • 09:35:51؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 12.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 44.71 م.ت و سرانه فروش 52.44 م.ت .
 • 09:35:51؛ حجم مشکوک در نماد خمحور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 28.57 م.ت و سرانه فروش 14.40 م.ت .
 • 09:34:59؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 11.12 م.ت و سرانه فروش 13.85 م.ت .
 • 09:34:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 268 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 58.76 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:34:48؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 15.45 م.ت و سرانه فروش 28.12 م.ت .
 • 09:34:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.22 ؛ 3روزه: -1.33 ؛ هفتگی: 1.18 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:34:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: 6.45 ؛ هفتگی: 5.68 ؛ دو هفته: 3.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:34:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .
 • 09:34:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -1.33 ؛ هفتگی: 1.18 ؛ دو هفته: 4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:34:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 251 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.77 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:34:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .
 • 09:34:05؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 53.31 م.ت و سرانه فروش 25.56 م.ت .
 • 09:34:05؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.63) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 30.09 م.ت و سرانه فروش 16.70 م.ت .
 • 09:33:45؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 11.40 م.ت و سرانه فروش 17.10 م.ت .
 • 09:33:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.75 ؛ 3روزه: 2.06 ؛ هفتگی: 3.11 ؛ دو هفته: 3.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:33:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: 0.19 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: -1.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:33:26؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 10.24 م.ت و سرانه فروش 30.86 م.ت .
 • 09:33:26؛ حجم مشکوک در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-0.73) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 14.76 م.ت و سرانه فروش 19.66 م.ت .
 • 09:33:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1099 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: 1.40 ؛ دو هفته: 2.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:32:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.85 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: 11.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:32:52؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 13.11 م.ت و سرانه فروش 87.00 م.ت .
 • 09:32:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 0.67 ؛ هفتگی: 1.42 ؛ دو هفته: 12.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:32:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.59 ؛ 3روزه: -25.74 ؛ هفتگی: -31.49 ؛ دو هفته: -23.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:32:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 249 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 55.60 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:31:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 187 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.91 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:31:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: -25.74 ؛ هفتگی: -31.49 ؛ دو هفته: -23.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:31:51؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %4.68) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 16.43 م.ت و سرانه فروش 11.43 م.ت .
 • 09:31:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -25.74 ؛ هفتگی: -31.49 ؛ دو هفته: -23.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:31:28؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 34.99 م.ت و سرانه فروش 33.78 م.ت .
 • 09:31:27؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %-0.04) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 19.68 م.ت و سرانه فروش 35.59 م.ت .
 • 09:31:22؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.98) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 20.17 م.ت و سرانه فروش 31.88 م.ت .
 • 09:31:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 162 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.25 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:31:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 158 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.39 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:31:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.47 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:30:52؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 43.37 م.ت و سرانه فروش 21.86 م.ت .
 • 09:30:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.93 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:30:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.28 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:30:26؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 9.93 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .
 • 09:30:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.73 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:30:20؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.11) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 42.02 م.ت و سرانه فروش 31.09 م.ت .
 • 09:30:20؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 16.29 م.ت و سرانه فروش 20.23 م.ت .
 • 09:29:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .
 • 09:29:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.61 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:29:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .
 • 09:29:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 141 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.74 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:29:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.97 ؛ 3روزه: -10.79 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: 15.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:29:31؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 9.97 م.ت و سرانه فروش 30.44 م.ت .
 • 09:29:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 490 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.74 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:29:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.60 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:29:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.89 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:29:05؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 21.78 م.ت و سرانه فروش 15.79 م.ت .
 • 09:29:00؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 14.52 م.ت و سرانه فروش 22.18 م.ت .
 • 09:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 98 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.91 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:28:55؛ حجم مشکوک در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-0.73) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 9.65 م.ت و سرانه فروش 11.56 م.ت .
 • 09:28:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 400 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.76 ؛ 3روزه: -146.53 ؛ هفتگی: -254.69 ؛ دو هفته: -353.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:28:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 203 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.59 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:28:36؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %1.39) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 12.72 م.ت و سرانه فروش 13.08 م.ت .
 • 09:28:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.27 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 10.97 م.ت و سرانه فروش 68.45 م.ت .
 • 09:28:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.27 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.50 و سرانه خرید 79.07 م.ت و سرانه فروش 22.60 م.ت .
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 10.97 م.ت و سرانه فروش 68.45 م.ت .
 • 09:28:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.27 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:28:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 3.29 ؛ هفتگی: 5.85 ؛ دو هفته: 9.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:28:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %1.64) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .
 • 09:28:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.83 ؛ 3روزه: -17.84 ؛ هفتگی: -8.68 ؛ دو هفته: -55.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:28:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %1.64) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .
 • 09:28:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.77 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:58؛ حجم مشکوک در نماد آگاس (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 26.95 م.ت و سرانه فروش 17.52 م.ت .
 • 09:27:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %0.96) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.3 م.ت .
 • 09:27:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.11 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد نوري (در آخرین قیمت %-1.90) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 14.38 م.ت و سرانه فروش 18.63 م.ت .
 • 09:27:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.46 ؛ 3روزه: -10.79 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: 15.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:12؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 42.20 م.ت و سرانه فروش 20.68 م.ت .
 • 09:27:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.92 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.91 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.92 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:10؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.73) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 22.90 م.ت و سرانه فروش 22.60 م.ت .
 • 09:27:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.91 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.92 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:27:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.72 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:26:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.71 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.15 ؛ 3روزه: -46.13 ؛ هفتگی: -75.81 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:26:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.09 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:26:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.5 م.ت .
 • 09:26:31؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 17.91 م.ت و سرانه فروش 14.72 م.ت .
 • 09:25:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.76 ؛ 3روزه: 42.94 ؛ هفتگی: 76.84 ؛ دو هفته: 118.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:25:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 164 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.02 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 304 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.56 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:25:38؛ حجم مشکوک در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %4.55) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 11.04 م.ت و سرانه فروش 18.06 م.ت .
 • 09:25:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 780 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.36 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:25:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 231 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.70 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:25:26؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.55 و سرانه خرید 56.26 م.ت و سرانه فروش 22.09 م.ت .
 • 09:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.16 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:25:08؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 19.97 م.ت و سرانه فروش 13.27 م.ت .
 • 09:25:06؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %2.65) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 25.26 م.ت و سرانه فروش 44.60 م.ت .
 • 09:25:06؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 16.98 م.ت و سرانه فروش 10.97 م.ت .
 • 09:25:06؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %2.65) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 25.26 م.ت و سرانه فروش 44.60 م.ت .
 • 09:25:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.50 و سرانه خرید 79.10 م.ت و سرانه فروش 22.62 م.ت .
 • 09:25:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 3.69 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:25:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.50 و سرانه خرید 79.10 م.ت و سرانه فروش 22.62 م.ت .
 • 09:24:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.60 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: 8.25 ؛ دو هفته: 8.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:24:56؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-0.42) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 10.52 م.ت و سرانه فروش 17.54 م.ت .
 • 09:24:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -6.80 ؛ هفتگی: -14.41 ؛ دو هفته: 26.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:24:39؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %3.19) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 18.50 م.ت و سرانه فروش 15.87 م.ت .
 • 09:24:39؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %-2.40) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 10.05 م.ت و سرانه فروش 18.14 م.ت .
 • 09:24:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.7 م.ت .
 • 09:24:34؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 17.47 م.ت و سرانه فروش 23.38 م.ت .
 • 09:24:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.7 م.ت .
 • 09:24:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.52 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:24:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.38 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:24:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 111 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.39 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:23:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.80 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:23:30؛ حجم مشکوک در نماد خكمك (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 20.03 م.ت و سرانه فروش 17.31 م.ت .
 • 09:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.70 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: 11.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.41 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.08 ؛ 3روزه: -13.65 ؛ هفتگی: -22.17 ؛ دو هفته: -21.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:23:15؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %0.72) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 9.43 م.ت و سرانه فروش 13.75 م.ت .
 • 09:23:15؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 24.97 م.ت و سرانه فروش 16.56 م.ت .
 • 09:23:15؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %0.72) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 9.43 م.ت و سرانه فروش 13.75 م.ت .
 • 09:23:04؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 18.63 م.ت و سرانه فروش 18.17 م.ت .
 • 09:23:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .
 • 09:22:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.3 م.ت .
 • 09:22:50؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 20.00 م.ت و سرانه فروش 19.68 م.ت .
 • 09:22:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.82 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:22:31؛ حجم مشکوک در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 37.83 م.ت و سرانه فروش 58.43 م.ت .
 • 09:22:26؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 6.32 م.ت و سرانه فروش 87.87 م.ت .
 • 09:22:17؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %-0.42) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 8.94 م.ت و سرانه فروش 15.57 م.ت .
 • 09:22:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 225 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.46 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:22:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.42 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:22:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 55.78 م.ت و سرانه فروش 22.76 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.45. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:21:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .
 • 09:21:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.06 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:21:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 814 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.07 ؛ 3روزه: -2.42 ؛ هفتگی: -3.72 ؛ دو هفته: -5.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:21:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.10 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:21:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 885 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.11 ؛ 3روزه: 2.50 ؛ هفتگی: -16.07 ؛ دو هفته: -14.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:21:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -2.15 ؛ هفتگی: -3.70 ؛ دو هفته: 0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:21:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 885 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.11 ؛ 3روزه: 2.50 ؛ هفتگی: -16.07 ؛ دو هفته: -14.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:21:11؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.74) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 36.99 م.ت و سرانه فروش 26.13 م.ت .
 • 09:21:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -2.15 ؛ هفتگی: -3.70 ؛ دو هفته: 0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:21:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 885 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.11 ؛ 3روزه: 2.50 ؛ هفتگی: -16.07 ؛ دو هفته: -14.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:20:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.30 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:20:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1450 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.90 ؛ 3روزه: -2.42 ؛ هفتگی: -3.72 ؛ دو هفته: -5.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:20:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.42 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:20:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.97 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:20:19؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.73 و سرانه خرید 59.46 م.ت و سرانه فروش 21.75 م.ت .
 • 09:20:15؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.18) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 77.98 م.ت و سرانه فروش 38.33 م.ت .
 • 09:20:14؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %2.64) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 30.16 م.ت و سرانه فروش 20.17 م.ت .
 • 09:20:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 56.94 م.ت و سرانه فروش 23.35 م.ت .
 • 09:20:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 56.94 م.ت و سرانه فروش 23.35 م.ت .
 • 09:20:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.01 ؛ 3روزه: 22.53 ؛ هفتگی: 57.21 ؛ دو هفته: 52.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:20:04؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 43.90 م.ت و سرانه فروش 23.35 م.ت .
 • 09:20:03؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 29.17 م.ت و سرانه فروش 19.42 م.ت .
 • 09:19:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.05 ؛ دو هفته: -3.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:19:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 221 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.22 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:19:49؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 29.83 م.ت و سرانه فروش 19.09 م.ت .
 • 09:19:42؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 13.00 م.ت و سرانه فروش 31.08 م.ت .
 • 09:19:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.83 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -27.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:19:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 219 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.93 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:19:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %3.19) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .
 • 09:19:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.36 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:18:52؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 9.75 م.ت و سرانه فروش 18.17 م.ت .
 • 09:18:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 604 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.42 ؛ 3روزه: -10.79 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: 15.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:18:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 216 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.90 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:18:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.49 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:17:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 780 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.64 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.26 ؛ دو هفته: 5.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:17:45؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 97.33 م.ت و سرانه فروش 39.72 م.ت .
 • 09:17:45؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-3.24) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 7.92 م.ت و سرانه فروش 19.96 م.ت .
 • 09:17:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.81 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:17:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.93 ؛ 3روزه: -26.51 ؛ هفتگی: 73.82 ؛ دو هفته: 64.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:17:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 141 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.86 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:17:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.87 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:17:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.76 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:17:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.86 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:17:05؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 20.24 م.ت و سرانه فروش 15.79 م.ت .
 • 09:16:58؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.58 و سرانه خرید 41.79 م.ت و سرانه فروش 16.19 م.ت .
 • 09:16:58؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 19.48 م.ت و سرانه فروش 28.37 م.ت .
 • 09:16:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: -13.25 ؛ هفتگی: -19.66 ؛ دو هفته: -19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.67 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:16:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.03 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:16:23؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 231.13 م.ت و سرانه فروش 100.02 م.ت .
 • 09:16:04؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 231.13 م.ت و سرانه فروش 100.02 م.ت .
 • 09:15:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .
 • 09:15:53؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.22 و سرانه خرید 56.41 م.ت و سرانه فروش 17.54 م.ت .
 • 09:15:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .
 • 09:15:48؛ حجم مشکوک در نماد ثنور (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 25.18 م.ت و سرانه فروش 18.76 م.ت .
 • 09:15:41؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 19.80 م.ت و سرانه فروش 25.58 م.ت .
 • 09:15:34؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.49 و سرانه خرید 181.85 م.ت و سرانه فروش 72.92 م.ت .
 • 09:15:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.78 ؛ 3روزه: 1.42 ؛ هفتگی: 0.92 ؛ دو هفته: 4.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:15:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.08 ؛ 3روزه: 0.37 ؛ هفتگی: 18.75 ؛ دو هفته: 35.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:15:23؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 165.61 م.ت و سرانه فروش 56.78 م.ت .
 • 09:15:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.08 ؛ 3روزه: 0.37 ؛ هفتگی: 18.75 ؛ دو هفته: 35.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:15:22؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.20) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 27.53 م.ت و سرانه فروش 15.17 م.ت .
 • 09:15:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.63 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:14:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 2.55 ؛ هفتگی: -4.20 ؛ دو هفته: -7.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:14:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -1.51 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:14:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.60 ؛ 3روزه: 3.16 ؛ هفتگی: 3.83 ؛ دو هفته: 5.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:14:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: -1.51 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:14:45؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 19.20 م.ت و سرانه فروش 20.62 م.ت .
 • 09:14:40؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.71 و سرانه خرید 157.61 م.ت و سرانه فروش 20.45 م.ت .
 • 09:14:36؛ حجم مشکوک در صندوق سحرخيز (در آخرین قیمت %5.75) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 20.66 م.ت و سرانه فروش 17.63 م.ت .
 • 09:14:29؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.95 و سرانه خرید 121.99 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
 • 09:14:28؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-1.48) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 14.89 م.ت و سرانه فروش 33.15 م.ت .
 • 09:14:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.45 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 9.32 ؛ دو هفته: 7.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:14:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 204 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.30 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:14:11؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.07 و سرانه خرید 122.98 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
 • 09:14:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.41 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 9.32 ؛ دو هفته: 7.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:14:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.06 و سرانه خرید 114.74 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
 • 09:13:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 195 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.04 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:13:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.06 و سرانه خرید 114.74 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
 • 09:13:57؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.06 و سرانه خرید 114.74 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
 • 09:13:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 195 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.04 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.19 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 9.32 ؛ دو هفته: 7.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:13:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -10.79 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: 15.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:13:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.82 ؛ 3روزه: -20.23 ؛ هفتگی: -31.70 ؛ دو هفته: -101.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:13:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 9.32 ؛ دو هفته: 7.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:13:37؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.06 و سرانه خرید 114.69 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
 • 09:13:35؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.06 و سرانه خرید 114.69 م.ت و سرانه فروش 8.16 م.ت .
 • 09:13:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: 11.93 ؛ هفتگی: 11.89 ؛ دو هفته: 10.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:13:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.63 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 9.32 ؛ دو هفته: 7.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:12:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 238 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.61 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:12:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.57 ؛ 3روزه: -41.59 ؛ هفتگی: 11.42 ؛ دو هفته: 101.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.58 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:12:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.37 ؛ هفتگی: 18.75 ؛ دو هفته: 35.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:12:37؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 54.58 م.ت و سرانه فروش 27.83 م.ت .
 • 09:12:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.79 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:12:20؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %4.29) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 51.97 م.ت و سرانه فروش 44.67 م.ت .
 • 09:12:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.79 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:12:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 185 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.14 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:12:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.53 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:11:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.85 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:11:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 181 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.53 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:11:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 171 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.13 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:10:26؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 33.56 م.ت و سرانه فروش 23.84 م.ت .
 • 09:10:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 11.57 ؛ هفتگی: 17.94 ؛ دو هفته: 23.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:10:06؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.23 و سرانه خرید 46.99 م.ت و سرانه فروش 6.50 م.ت .
 • 09:10:00؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.33) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 51.53 م.ت و سرانه فروش 44.55 م.ت .
 • 09:10:00؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 8.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 52.55 م.ت و سرانه فروش 56.52 م.ت .
 • 09:10:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: 1.89 ؛ هفتگی: 29.17 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:09:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: 1.82 ؛ دو هفته: 1.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:09:55؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 104.90 م.ت و سرانه فروش 40.35 م.ت .
 • 09:09:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: 1.82 ؛ دو هفته: 1.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:09:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.07 ؛ 3روزه: 5.61 ؛ هفتگی: 7.73 ؛ دو هفته: 7.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:09:35؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.67 و سرانه خرید 164.55 م.ت و سرانه فروش 9.87 م.ت .
 • 09:09:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 156 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.21 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:09:03؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 16.82 م.ت و سرانه فروش 27.93 م.ت .
 • 09:07:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1022 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -5.94 ؛ هفتگی: -5.94 ؛ دو هفته: -16.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:07:17؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 58.14 م.ت و سرانه فروش 20.95 م.ت .
 • 09:07:16؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 51.63 م.ت و سرانه فروش 23.43 م.ت .
 • 09:07:16؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %1.57) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 19.58 م.ت و سرانه فروش 37.78 م.ت .
 • 09:07:16؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 51.63 م.ت و سرانه فروش 23.43 م.ت .
 • 09:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: -2.30 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -3.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.23 ؛ 3روزه: 29.75 ؛ هفتگی: 29.98 ؛ دو هفته: 27.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: -2.30 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -3.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:06:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 1.38 ؛ هفتگی: 1.63 ؛ دو هفته: 1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:06:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 205 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.91 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:06:33؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.68) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 25.71 م.ت و سرانه فروش 71.62 م.ت .
 • 09:06:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 1.40 ؛ دو هفته: 3.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:06:19؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.31 و سرانه خرید 58.02 م.ت و سرانه فروش 13.46 م.ت .
 • 09:06:09؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 117.22 و سرانه خرید 153.56 م.ت و سرانه فروش 1.31 م.ت .
 • 09:06:06؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 117.22 و سرانه خرید 153.56 م.ت و سرانه فروش 1.31 م.ت .
 • 09:05:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 139 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.02 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:05:57؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 58.27 م.ت و سرانه فروش 51.94 م.ت .
 • 09:05:55؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 19.39 م.ت و سرانه فروش 46.54 م.ت .
 • 09:05:51؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 14.47 م.ت و سرانه فروش 49.11 م.ت .
 • 09:05:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت (در آخرین قیمت %3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -0.92 ؛ هفتگی: -1.03 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:05:31؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 14.11 م.ت و سرانه فروش 39.53 م.ت .
 • 09:05:25؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.21) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 17.71 م.ت و سرانه فروش 22.81 م.ت .
 • 09:05:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.93 ؛ 3روزه: 5.61 ؛ هفتگی: 7.73 ؛ دو هفته: 7.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:05:06؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.48 و سرانه خرید 181.33 م.ت و سرانه فروش 9.81 م.ت .
 • 09:05:05؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.48 و سرانه خرید 181.33 م.ت و سرانه فروش 9.81 م.ت .
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: 4.92 ؛ هفتگی: 3.61 ؛ دو هفته: 7.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:04:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 0.99 ؛ دو هفته: 2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:04:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 133 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.74 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:04:13؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 5.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 47.75 م.ت و سرانه فروش 64.26 م.ت .
 • 09:04:02؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 69.53 م.ت و سرانه فروش 27.35 م.ت .
 • 09:03:30؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.23) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 32.66 م.ت و سرانه فروش 32.69 م.ت .
 • 09:03:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1422 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: 2.07 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:03:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: 55.67 ؛ هفتگی: 32.38 ؛ دو هفته: 150.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:02:52؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 40.95 م.ت و سرانه فروش 40.68 م.ت .
 • 09:02:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.82 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:02:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.85 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:02:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.49 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.32 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:01:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.65 ؛ 3روزه: 176.27 ؛ هفتگی: 342.70 ؛ دو هفته: 504.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:01:44؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.90 و سرانه خرید 158.49 م.ت و سرانه فروش 26.86 م.ت .
 • 09:01:33؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 43.49 م.ت و سرانه فروش 213.66 م.ت .
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 43.49 م.ت و سرانه فروش 213.66 م.ت .
 • 09:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.01 ؛ 3روزه: 29.75 ؛ هفتگی: 29.98 ؛ دو هفته: 27.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:01:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 2.06 ؛ هفتگی: 3.11 ؛ دو هفته: 3.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 57.88 م.ت و سرانه فروش 95.27 م.ت .
 • 09:01:20؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 57.88 م.ت و سرانه فروش 95.27 م.ت .
 • 09:01:19؛ حجم مشکوک در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.38) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 60.45 م.ت و سرانه فروش 280.14 م.ت .
 • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -56.64 ؛ 3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 78.24 ؛ دو هفته: 154.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:01:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 1.61 ؛ هفتگی: 2.92 ؛ دو هفته: 3.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 33.31 م.ت و سرانه فروش 48.12 م.ت .
 • 09:01:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.41 ؛ 3روزه: 1.70 ؛ هفتگی: 1.70 ؛ دو هفته: -7.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 362.82 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.17 م.ت .
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 314.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 138.30 م.ت .
 • 3- نماد خگستر با ارزش صف خرید 265.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.28 م.ت .
 • 4- نماد ولساپا با ارزش صف خرید 110.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 62.86 م.ت .
 • 5- نماد كالا با ارزش صف خرید 105.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.31 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.04 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شكلر با ارزش صف خرید 39.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 204.58 م.ت .
 • 2- نماد فجام با ارزش صف خرید 2.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 160.92 م.ت .
 • 3- نماد سخاش با ارزش صف خرید 44.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 156.69 م.ت .
 • 4- نماد تنوين با ارزش صف خرید 46.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 150.14 م.ت .
 • 5- نماد وساپا با ارزش صف خرید 314.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 138.30 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.04 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد فملي با حجم معاملات 271.48 میلیون سهم (2.92 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 212.47 میلیارد تومان .
 • 2- نماد گدنا با حجم معاملات 42.89 میلیون سهم (14.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.98 میلیارد تومان .
 • 3- نماد آريا با حجم معاملات 5.03 میلیون سهم (2.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.52 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كرماشا با حجم معاملات 6.13 میلیون سهم (4.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.61 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ولساپا با حجم معاملات 208.78 میلیون سهم (4.83 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.81 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 121.46 میلیارد تومان و حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 103.42 میلیارد تومان و حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 89.02 میلیارد تومان و حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 35.05 میلیارد تومان و حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد گدنا با برآیند ورود پول درشت 29.40 میلیارد تومان و حجم 14.75 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 130.25 میلیارد تومان و حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 77.94 میلیارد تومان و حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 32.32 میلیارد تومان و حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 25.52 میلیارد تومان و حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 23.31 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 229.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ورنا با ارزش صف خرید 201.31 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 39.21 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كالا با ارزش صف خرید 35.81 میلیارد تومان .
 • 5- نماد رمپنا با ارزش صف خرید 34.10 میلیارد تومان .
 • 6- نماد سخاش با ارزش صف خرید 14.66 میلیارد تومان .
 • 7- نماد خاذين با ارزش صف خرید 13.42 میلیارد تومان .
 • 8- نماد خكار با ارزش صف خرید 10.67 میلیارد تومان .
 • 9- نماد فخاس با ارزش صف خرید 9.58 میلیارد تومان .
 • 10- نماد كطبس با ارزش صف خرید 9.23 میلیارد تومان .
 • 11- نماد گكيش با ارزش صف خرید 4.23 میلیارد تومان .
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.92 میلیارد تومان .
</div?

کلمات کلیدی:

دوشنبه، 15 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mojtaba
میهمان
mojtaba
2 سال قبل

اقا عالیه دمتون گرم خسته نباشید

محمد
میهمان
محمد
2 سال قبل

مچکرم ،بابت وبسایت حرفه ایی