بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 12 اردیبهشت 1401

1401-02-12 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
دوشنبه، 12 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، دوشنبه 12 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد پارسيان با حجم معاملات 175.85 میلیون سهم (9.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 72.86 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شاوان با حجم معاملات 2.90 میلیون سهم (3.37 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.84 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد غدام با حجم معاملات 6.72 میلیون سهم (8.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.71 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد ثاميد با حجم معاملات 170.42 میلیون سهم (3.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.71 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خودكفا با حجم معاملات 34.76 میلیون سهم (3.31 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.71 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 77.72 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 38.39 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 24.30 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 17.90 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند ورود پول درشت 12.64 میلیارد تومان و حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 27.81 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 26.39 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد سمگا با برآیند خروج پول درشت 19.02 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد اطلس با برآیند خروج پول درشت 13.35 میلیارد تومان و حجم 2 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وبصادر با برآیند خروج پول درشت 11.71 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 97.18 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 19.79 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند ورود پول درشت 15.79 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 30.83 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 20.79 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 19.59 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 18.33 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 17.37 میلیارد تومان . 
 •  
 • 12:29:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -0.36 ؛ دو هفته: -2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.88 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: -4.41 ؛ دو هفته: -10.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 293 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.72 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگلح (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.22 ؛ 3روزه: 3.81 ؛ هفتگی: 3.96 ؛ دو هفته: 3.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگلح (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: 3.81 ؛ هفتگی: 3.96 ؛ دو هفته: 3.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 270 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 72.88 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 242 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 66.32 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 235 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 65.01 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 232 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.71 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.24 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.18 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -5.96 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 337 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 145 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.43 ؛ 3روزه: 36.98 ؛ هفتگی: 97.31 ؛ دو هفته: 309.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:44؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 9.39 م.ت و سرانه فروش 3.15 م.ت .  
 • 12:23:44؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %-0.31) با حجم 5.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 26.08 م.ت و سرانه فروش 38.07 م.ت .  
 • 12:23:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.32 ؛ هفتگی: 0.17 ؛ دو هفته: -1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 229 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 61.61 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.99 ؛ 3روزه: 1.51 ؛ هفتگی: -4.42 ؛ دو هفته: -29.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 60.28 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:10؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 16.14 م.ت و سرانه فروش 16.53 م.ت .  
 • 12:18:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.23 ؛ 3روزه: -11.97 ؛ هفتگی: -22.30 ؛ دو هفته: -90.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.91 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.43 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.74 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -8.14 ؛ دو هفته: 3.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %-2.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -2.33 ؛ هفتگی: -2.33 ؛ دو هفته: 0.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 217 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.07 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 49 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.60 ؛ 3روزه: -7.99 ؛ هفتگی: -9.18 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حرهشا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.0 م.ت .  
 • 12:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 205 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 55.64 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:44؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 34.67 م.ت و سرانه فروش 55.62 م.ت .  
 • 12:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 205 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 55.64 ؛ 3روزه: 10.89 ؛ هفتگی: 45.14 ؛ دو هفته: 50.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %3.10) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.5 م.ت .  
 • 12:16:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 1.58 ؛ هفتگی: 3.02 ؛ دو هفته: 9.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد كگلح (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1168 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 3.81 ؛ هفتگی: 3.96 ؛ دو هفته: 3.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: -7.99 ؛ هفتگی: -9.18 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.25 ؛ 3روزه: -53.29 ؛ هفتگی: -113.19 ؛ دو هفته: -158.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -1.26 ؛ هفتگی: -1.30 ؛ دو هفته: -2.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.89 ؛ 3روزه: -53.29 ؛ هفتگی: -113.19 ؛ دو هفته: -158.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 838 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.63 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخواف (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 772 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: 0.31 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .  
 • 12:07:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -2.35 ؛ دو هفته: -3.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 754 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.92 ؛ 3روزه: -6.74 ؛ هفتگی: -8.60 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.04 ؛ 3روزه: -53.29 ؛ هفتگی: -113.19 ؛ دو هفته: -158.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:22؛ حجم مشکوک در نماد وآتوس (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 10.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 48.62 م.ت .  
 • 12:04:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآتوس (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -0.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 857 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -7.95 ؛ هفتگی: 14.10 ؛ دو هفته: 14.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:29؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %2.14) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 11.09 م.ت و سرانه فروش 7.10 م.ت .  
 • 12:00:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.93 ؛ 3روزه: 1.51 ؛ هفتگی: -4.42 ؛ دو هفته: -29.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.97 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -5.96 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:04؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 12.49 م.ت و سرانه فروش 75.39 م.ت .  
 • 11:58:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: -1.62 ؛ هفتگی: -6.33 ؛ دو هفته: -1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد زيتون (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: -0.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 573 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.76 ؛ 3روزه: -9.23 ؛ هفتگی: -4.12 ؛ دو هفته: -12.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %-2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -6.46 ؛ هفتگی: -7.35 ؛ دو هفته: -2.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.32 ؛ 3روزه: -1.46 ؛ هفتگی: -7.01 ؛ دو هفته: -3.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.49 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.18 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:12؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 8.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 43.90 م.ت و سرانه فروش 20.09 م.ت .  
 • 11:53:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.17 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.18 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:57؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 29.56 م.ت و سرانه فروش 40.02 م.ت .  
 • 11:51:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.26 ؛ هفتگی: 1.44 ؛ دو هفته: 2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:55؛ حجم مشکوک در نماد كگلح (در آخرین قیمت %-1.05) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.82 و سرانه خرید 15.15 م.ت و سرانه فروش 3.97 م.ت .  
 • 11:51:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.26 ؛ هفتگی: 1.44 ؛ دو هفته: 2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.08 ؛ 3روزه: -1.46 ؛ هفتگی: -7.01 ؛ دو هفته: -3.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.78 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -5.96 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.60 ؛ 3روزه: 63.63 ؛ هفتگی: 66.11 ؛ دو هفته: 91.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.46 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: -4.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -8.85 ؛ هفتگی: -13.19 ؛ دو هفته: -14.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پاسا (در آخرین قیمت %-0.29) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .  
 • 11:43:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -1.89 ؛ هفتگی: -2.12 ؛ دو هفته: -1.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 224 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 140 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.54 ؛ 3روزه: -20.98 ؛ هفتگی: -68.72 ؛ دو هفته: -294.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 6.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 40.44 م.ت و سرانه فروش 18.37 م.ت .  
 • 11:40:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 1.38 ؛ هفتگی: 1.28 ؛ دو هفته: -0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 218 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.32 ؛ 3روزه: -20.98 ؛ هفتگی: -68.72 ؛ دو هفته: -294.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 0.72 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -6.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثغرب (در آخرین قیمت %-1.45) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.4 م.ت .  
 • 11:39:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.16 ؛ 3روزه: -20.98 ؛ هفتگی: -68.72 ؛ دو هفته: -294.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:54؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كطبس با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.03 م.ت و سرانه فروش 77.28 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.14. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:37:51؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 4.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 17.70 م.ت و سرانه فروش 23.38 م.ت .  
 • 11:35:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %-1.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.83 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.43 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.73 ؛ 3روزه: -9.23 ؛ هفتگی: -4.12 ؛ دو هفته: -12.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.20 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:22؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %-0.16) با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 14.41 م.ت و سرانه فروش 30.39 م.ت .  
 • 11:31:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 211 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.88 ؛ 3روزه: -20.98 ؛ هفتگی: -68.72 ؛ دو هفته: -294.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:59؛ حجم مشکوک در نماد تابا (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 12.73 م.ت و سرانه فروش 18.88 م.ت .  
 • 11:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 701 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 352 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -0.84 ؛ دو هفته: -1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-4.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.59 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:36؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.64) با حجم 6.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 18.24 م.ت و سرانه فروش 28.31 م.ت .  
 • 11:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.49 ؛ 3روزه: -2.01 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: -2.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.6 م.ت .  
 • 11:24:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دقاضي با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.33 م.ت و سرانه فروش 20.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.90. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:23:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.42 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -5.96 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -0.23 ؛ هفتگی: -1.81 ؛ دو هفته: -1.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.84 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكار (در آخرین قیمت %5.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.88 ؛ هفتگی: -1.32 ؛ دو هفته: -2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 610 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.60 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: -6.30 ؛ هفتگی: -6.70 ؛ دو هفته: -10.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %-4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 770 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -1.46 ؛ هفتگی: -7.01 ؛ دو هفته: -3.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.17 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 0.53 ؛ دو هفته: -1.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:59؛ حجم مشکوک در نماد دسينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 65.16 م.ت و سرانه فروش 23.57 م.ت .  
 • 11:17:16؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 39.09 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .  
 • 11:16:17؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 8.94 م.ت و سرانه فروش 21.81 م.ت .  
 • 11:16:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -11.97 ؛ هفتگی: -22.30 ؛ دو هفته: -90.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.74 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -1.01 ؛ دو هفته: -3.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.27 ؛ 3روزه: -53.29 ؛ هفتگی: -113.19 ؛ دو هفته: -158.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -3.53 ؛ هفتگی: 10.01 ؛ دو هفته: 10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 840 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 0.72 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -6.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:53؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 15.18 م.ت و سرانه فروش 16.46 م.ت .  
 • 11:07:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سكرد با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.24 م.ت و سرانه فروش 17.22 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.18. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:07:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -2.54 ؛ هفتگی: -1.95 ؛ دو هفته: -2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكار (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.02 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .  
 • 11:06:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.17 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %3.77) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 11:03:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %-4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 329 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.95 ؛ هفتگی: 1.01 ؛ دو هفته: 8.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.6 م.ت .  
 • 11:02:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 133 بار با میانگین 402 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.74 ؛ 3روزه: -20.98 ؛ هفتگی: -68.72 ؛ دو هفته: -294.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.49 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.43 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:15؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.41) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 25.62 م.ت و سرانه فروش 26.63 م.ت .  
 • 11:00:46؛ حجم مشکوک در نماد ثجوان (در آخرین قیمت %-2.62) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 8.70 م.ت و سرانه فروش 14.19 م.ت .  
 • 10:59:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.25 ؛ 3روزه: -53.29 ؛ هفتگی: -113.19 ؛ دو هفته: -158.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفنر (در آخرین قیمت %-0.42) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.0 م.ت .  
 • 10:55:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -3.71 ؛ هفتگی: -3.18 ؛ دو هفته: -3.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.29 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -0.95 ؛ هفتگی: -0.52 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -11.97 ؛ هفتگی: -22.30 ؛ دو هفته: -90.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.84 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 3062 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.92 ؛ 3روزه: -3.39 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 2.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %3.08) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.37 م.ت و سرانه فروش 12.25 م.ت .  
 • 10:49:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.28 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:20؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.68) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 27.08 م.ت و سرانه فروش 27.78 م.ت .  
 • 10:46:56؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %3.10) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 17.32 م.ت و سرانه فروش 24.39 م.ت .  
 • 10:46:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 43.33 م.ت و سرانه فروش 11.63 م.ت .  
 • 10:46:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -4.35 ؛ هفتگی: -3.05 ؛ دو هفته: -14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 639 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -9.23 ؛ هفتگی: -4.12 ؛ دو هفته: -12.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1222 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.62 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت خرید 127 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.53 ؛ 3روزه: -20.98 ؛ هفتگی: -68.72 ؛ دو هفته: -294.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.93 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.18 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.20 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:36؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.42 و سرانه خرید 42.10 م.ت و سرانه فروش 7.77 م.ت .  
 • 10:39:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.45 ؛ 3روزه: 63.63 ؛ هفتگی: 66.11 ؛ دو هفته: 91.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:11؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %-5.57) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 16.87 م.ت و سرانه فروش 24.90 م.ت .  
 • 10:37:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1069 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.88 ؛ 3روزه: -6.75 ؛ هفتگی: -1.39 ؛ دو هفته: -1.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.05 و سرانه خرید 36.45 م.ت و سرانه فروش 6.02 م.ت .  
 • 10:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.82 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.18 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:34؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.77 و سرانه خرید 28.67 م.ت و سرانه فروش 6.01 م.ت .  
 • 10:36:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.41 ؛ 3روزه: 63.63 ؛ هفتگی: 66.11 ؛ دو هفته: 91.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.34 و سرانه خرید 26.06 م.ت و سرانه فروش 6.00 م.ت .  
 • 10:36:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.41 ؛ 3روزه: 63.63 ؛ هفتگی: 66.11 ؛ دو هفته: 91.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.00 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.18 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.18 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:03؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 52.22 م.ت و سرانه فروش 23.10 م.ت .  
 • 10:35:00؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 53.95 م.ت و سرانه فروش 20.47 م.ت .  
 • 10:35:03؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 52.22 م.ت و سرانه فروش 23.10 م.ت .  
 • 10:33:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 846 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.58 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.95 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:15؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 15.88 م.ت و سرانه فروش 35.96 م.ت .  
 • 10:31:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.32 ؛ 3روزه: 63.63 ؛ هفتگی: 66.11 ؛ دو هفته: 91.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.67 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.43 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:05؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 8.02 م.ت و سرانه فروش 17.05 م.ت .  
 • 10:29:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 24.91 م.ت و سرانه فروش 19.63 م.ت .  
 • 10:29:34؛ حجم مشکوک در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %-0.59) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 20.20 م.ت و سرانه فروش 31.25 م.ت .  
 • 10:28:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 26.32 م.ت و سرانه فروش 17.59 م.ت .  
 • 10:28:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارا (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 10:27:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.82 ؛ 3روزه: -1.22 ؛ هفتگی: -8.56 ؛ دو هفته: -11.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:48؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 10.78 م.ت و سرانه فروش 19.31 م.ت .  
 • 10:25:46؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.07) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 18.43 م.ت و سرانه فروش 17.44 م.ت .  
 • 10:24:48؛ حجم مشکوک در نماد ولقمان (در آخرین قیمت %-0.02) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 7.78 م.ت و سرانه فروش 20.92 م.ت .  
 • 10:24:34؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 21.68 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .  
 • 10:23:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -22.05 ؛ هفتگی: -21.69 ؛ دو هفته: -21.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: 63.63 ؛ هفتگی: 66.11 ؛ دو هفته: 91.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -9.23 ؛ هفتگی: -4.12 ؛ دو هفته: -12.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:57؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.93 و سرانه خرید 80.89 م.ت و سرانه فروش 16.40 م.ت .  
 • 10:20:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.7 م.ت .  
 • 10:20:01؛ حجم مشکوک در نماد بايكا (در آخرین قیمت %-0.75) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 27.96 م.ت .  
 • 10:19:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.40 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:58؛ حجم مشکوک در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.43 م.ت و سرانه فروش 20.28 م.ت .  
 • 10:16:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -1.65 ؛ هفتگی: 2.17 ؛ دو هفته: 0.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: 1.97 ؛ هفتگی: -15.65 ؛ دو هفته: -86.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.0 م.ت .  
 • 10:10:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %5.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 664 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.61 ؛ 3روزه: -6.75 ؛ هفتگی: -1.39 ؛ دو هفته: -1.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.68 ؛ 3روزه: -1.22 ؛ هفتگی: -8.56 ؛ دو هفته: -11.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:23؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %-2.43) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 10.44 م.ت و سرانه فروش 23.64 م.ت .  
 • 10:09:10؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 42.09 م.ت و سرانه فروش 23.29 م.ت .  
 • 10:08:30؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 13.84 م.ت و سرانه فروش 16.74 م.ت .  
 • 10:08:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -5.96 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: 0.28 ؛ هفتگی: 1.04 ؛ دو هفته: -15.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ هفتگی: 0.53 ؛ دو هفته: -1.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 10:06:13؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 42.16 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .  
 • 10:06:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 10:06:12؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 14.96 م.ت و سرانه فروش 20.69 م.ت .  
 • 10:05:42؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 13.24 م.ت و سرانه فروش 19.45 م.ت .  
 • 10:05:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .  
 • 10:05:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.24 ؛ 3روزه: -7.99 ؛ هفتگی: -9.18 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.46 ؛ 3روزه: 1.22 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: -0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.32 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: 1.19 ؛ دو هفته: 14.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.01 ؛ 3روزه: 4.32 ؛ هفتگی: 6.64 ؛ دو هفته: 9.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:51؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.41 و سرانه خرید 72.64 م.ت و سرانه فروش 30.08 م.ت .  
 • 10:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد سقاين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.32 ؛ هفتگی: 0.91 ؛ دو هفته: 1.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 63.63 ؛ هفتگی: 66.11 ؛ دو هفته: 91.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.5 م.ت .  
 • 10:03:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.83 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: 1.19 ؛ دو هفته: 14.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:27؛ حجم مشکوک در نماد وآتوس (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 7.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 17.41 م.ت و سرانه فروش 43.52 م.ت .  
 • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد وآتوس (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 7.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 17.41 م.ت و سرانه فروش 43.52 م.ت .  
 • 10:03:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.41 ؛ 3روزه: 1.22 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: -0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.67 ؛ 3روزه: 4.32 ؛ هفتگی: 6.64 ؛ دو هفته: 9.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:00؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 42.82 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .  
 • 10:01:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1239 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 3.92 ؛ هفتگی: 8.51 ؛ دو هفته: 21.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.15 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:56؛ حجم مشکوک در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %41.05) با حجم 12.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 32.72 م.ت و سرانه فروش 25.29 م.ت .  
 • 09:59:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.99 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:45؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 57.10 م.ت و سرانه فروش 20.82 م.ت .  
 • 09:59:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.99 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.72 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:28؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 28.66 م.ت و سرانه فروش 72.29 م.ت .  
 • 09:59:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 0.72 ؛ هفتگی: 0.91 ؛ دو هفته: 2.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:01؛ حجم مشکوک در نماد گكيش (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 31.55 م.ت و سرانه فروش 39.19 م.ت .  
 • 09:59:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.21 ؛ 3روزه: -7.99 ؛ هفتگی: -9.18 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:53؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 30.96 م.ت و سرانه فروش 18.27 م.ت .  
 • 09:58:52؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %0.44) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 11.23 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .  
 • 09:58:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -16.89 ؛ هفتگی: -20.85 ؛ دو هفته: -25.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:42؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شزنگ با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.18 م.ت و سرانه فروش 83.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:58:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.66 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.14 ؛ دو هفته: -16.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:27؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 35.43 م.ت و سرانه فروش 69.32 م.ت .  
 • 09:58:11؛ حجم مشکوک در نماد كايتا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 16.53 م.ت و سرانه فروش 26.86 م.ت .  
 • 09:58:10؛ حجم مشکوک در نماد كايتا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 16.53 م.ت و سرانه فروش 26.86 م.ت .  
 • 09:58:10؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.10 و سرانه خرید 34.61 م.ت و سرانه فروش 8.44 م.ت .  
 • 09:58:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 0.28 ؛ هفتگی: 1.04 ؛ دو هفته: -15.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.78 ؛ 3روزه: -1.64 ؛ هفتگی: 0.85 ؛ دو هفته: -10.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-5.98) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 22.58 م.ت و سرانه فروش 21.26 م.ت .  
 • 09:57:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-5.41) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 22.58 م.ت و سرانه فروش 21.26 م.ت .  
 • 09:57:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-5.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: 1.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-5.41) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.6 م.ت .  
 • 09:57:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.09 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.68 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.87 ؛ هفتگی: -6.55 ؛ دو هفته: -5.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -20.20 ؛ هفتگی: -22.03 ؛ دو هفته: -28.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:32؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.14) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 9.96 م.ت و سرانه فروش 18.02 م.ت .  
 • 09:56:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -20.20 ؛ هفتگی: -22.03 ؛ دو هفته: -28.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1738 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.74 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -3.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: 1.19 ؛ دو هفته: 14.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:59؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 248.73 م.ت و سرانه فروش 142.13 م.ت .  
 • 09:55:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: 1.19 ؛ دو هفته: 14.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: 8.05 ؛ هفتگی: 10.74 ؛ دو هفته: 14.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.38 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -5.96 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.38 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:59؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-5.98) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 17.44 م.ت و سرانه فروش 22.15 م.ت .  
 • 09:54:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.33 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %3.89) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .  
 • 09:54:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -5.51 ؛ هفتگی: -5.97 ؛ دو هفته: -6.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:36؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 19.09 م.ت و سرانه فروش 16.12 م.ت .  
 • 09:53:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: -1.51 ؛ هفتگی: -2.35 ؛ دو هفته: -3.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.5 م.ت .  
 • 09:52:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 4.29 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: 28.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:41؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 19.91 م.ت و سرانه فروش 28.39 م.ت .  
 • 09:51:34؛ حجم مشکوک در نماد قشكر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 11.61 م.ت و سرانه فروش 13.88 م.ت .  
 • 09:49:55؛ حجم مشکوک در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 10.60 م.ت و سرانه فروش 16.83 م.ت .  
 • 09:49:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 34.04 ؛ هفتگی: 34.04 ؛ دو هفته: 36.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:08؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.12 و سرانه خرید 23.59 م.ت و سرانه فروش 4.61 م.ت .  
 • 09:47:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: 1.88 ؛ هفتگی: 3.28 ؛ دو هفته: 2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:37؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 10.22 م.ت و سرانه فروش 5.59 م.ت .  
 • 09:47:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.02 ؛ 3روزه: 2.33 ؛ هفتگی: 5.38 ؛ دو هفته: 6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:13؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 7.23 م.ت و سرانه فروش 14.34 م.ت .  
 • 09:46:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.8 م.ت .  
 • 09:46:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -1.61 ؛ هفتگی: -2.14 ؛ دو هفته: 1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:10؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %3.46) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 25.34 م.ت و سرانه فروش 18.43 م.ت .  
 • 09:46:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -1.61 ؛ هفتگی: -2.14 ؛ دو هفته: 1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:55؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 9.66 م.ت و سرانه فروش 22.92 م.ت .  
 • 09:45:54؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %-4.53) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 9.12 م.ت و سرانه فروش 15.45 م.ت .  
 • 09:45:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -7.99 ؛ هفتگی: -9.18 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:44؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 431 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.10 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:36؛ حجم مشکوک در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %5.33) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 9.97 م.ت و سرانه فروش 16.84 م.ت .  
 • 09:44:20؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 35.90 م.ت و سرانه فروش 29.08 م.ت .  
 • 09:43:58؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %-2.71) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 8.35 م.ت و سرانه فروش 12.94 م.ت .  
 • 09:43:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.5 م.ت .  
 • 09:43:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .  
 • 09:42:52؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 14.49 م.ت و سرانه فروش 19.49 م.ت .  
 • 09:42:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .  
 • 09:41:50؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 11.61 م.ت و سرانه فروش 12.07 م.ت .  
 • 09:41:33؛ حجم مشکوک در نماد سقاين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 28.74 م.ت و سرانه فروش 14.76 م.ت .  
 • 09:41:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.88 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: -3.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:21؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 43.66 م.ت و سرانه فروش 30.98 م.ت .  
 • 09:41:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.88 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: -3.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:16؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 78.18 م.ت و سرانه فروش 30.40 م.ت .  
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 58.94 م.ت و سرانه فروش 23.25 م.ت .  
 • 09:40:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %3.45) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.3 م.ت .  
 • 09:40:16؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دسبحان با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 143.53 م.ت و سرانه فروش 8.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 16.83. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:40:06؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %-2.65) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 10.59 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .  
 • 09:39:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.4 م.ت .  
 • 09:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.44 ؛ 3روزه: -6.30 ؛ هفتگی: -6.70 ؛ دو هفته: -10.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.07 ؛ 3روزه: -16.81 ؛ هفتگی: -26.14 ؛ دو هفته: -29.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: -4.35 ؛ هفتگی: -3.05 ؛ دو هفته: -14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.58 ؛ 3روزه: -16.81 ؛ هفتگی: -26.14 ؛ دو هفته: -29.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وثوق با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.04 م.ت و سرانه فروش 5.47 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.69. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:38:13؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 10.02 م.ت و سرانه فروش 44.51 م.ت .  
 • 09:37:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.45 ؛ 3روزه: -16.81 ؛ هفتگی: -26.14 ؛ دو هفته: -29.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:49؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.59 و سرانه خرید 152.90 م.ت و سرانه فروش 15.95 م.ت .  
 • 09:37:41؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.77 و سرانه خرید 47.46 م.ت و سرانه فروش 4.86 م.ت .  
 • 09:37:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -5.96 ؛ دو هفته: -5.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 532 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.73 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: -3.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:38؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 32.16 م.ت و سرانه فروش 17.85 م.ت .  
 • 09:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 2.33 ؛ هفتگی: 5.38 ؛ دو هفته: 6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:39؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %-1.64) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 8.88 م.ت و سرانه فروش 12.77 م.ت .  
 • 09:34:53؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 19.63 م.ت و سرانه فروش 17.17 م.ت .  
 • 09:34:35؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-3.27) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 17.60 م.ت و سرانه فروش 35.33 م.ت .  
 • 09:34:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1558 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.42 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:13؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.89 م.ت و سرانه فروش 16.57 م.ت .  
 • 09:33:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: 0.10 ؛ دو هفته: 3.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثپرديس با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.65 م.ت و سرانه فروش 33.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.70. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:33:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: -11.72 ؛ هفتگی: -15.61 ؛ دو هفته: -26.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثپرديس با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.65 م.ت و سرانه فروش 33.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.70. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:33:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1144 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.73 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:06؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 7.66 م.ت .  
 • 09:32:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.12 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.14 ؛ دو هفته: -16.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 722 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 1.97 ؛ هفتگی: -15.65 ؛ دو هفته: -86.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:27؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.75) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 17.98 م.ت و سرانه فروش 26.73 م.ت .  
 • 09:31:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -1.39 ؛ هفتگی: -1.73 ؛ دو هفته: 0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:01؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.04 و سرانه خرید 27.08 م.ت و سرانه فروش 636.88 م.ت .  
 • 09:30:31؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-3.31) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 11.84 م.ت و سرانه فروش 16.24 م.ت .  
 • 09:30:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 977 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.48 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:13؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 31.88 م.ت و سرانه فروش 636.88 م.ت .  
 • 09:30:13؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-5.98) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 23.64 م.ت و سرانه فروش 23.60 م.ت .  
 • 09:30:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-2.16) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .  
 • 09:30:01؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 17.74 م.ت و سرانه فروش 17.41 م.ت .  
 • 09:29:57؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.43 م.ت و سرانه فروش 19.33 م.ت .  
 • 09:29:37؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %-2.60) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 10.67 م.ت و سرانه فروش 12.82 م.ت .  
 • 09:28:39؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 27.07 م.ت و سرانه فروش 21.02 م.ت .  
 • 09:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: 0.20 ؛ دو هفته: -4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:28؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %5.19) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 19.78 م.ت و سرانه فروش 23.34 م.ت .  
 • 09:28:22؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 32.42 م.ت و سرانه فروش 20.51 م.ت .  
 • 09:28:11؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.05) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 21.44 م.ت و سرانه فروش 22.51 م.ت .  
 • 09:28:09؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %-0.93) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 11.28 م.ت و سرانه فروش 18.80 م.ت .  
 • 09:28:04؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 22.91 م.ت و سرانه فروش 14.86 م.ت .  
 • 09:28:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.93 ؛ 3روزه: -8.19 ؛ هفتگی: -9.17 ؛ دو هفته: -15.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -6.30 ؛ هفتگی: -6.70 ؛ دو هفته: -10.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1858 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -7.86 ؛ هفتگی: -8.21 ؛ دو هفته: -12.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -7.99 ؛ هفتگی: -9.18 ؛ دو هفته: -11.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1858 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -7.86 ؛ هفتگی: -8.21 ؛ دو هفته: -12.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.17) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.8 م.ت .  
 • 09:27:18؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 17.36 م.ت و سرانه فروش 21.65 م.ت .  
 • 09:27:11؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 21.91 م.ت و سرانه فروش 39.94 م.ت .  
 • 09:26:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1490 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.98 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.14 ؛ دو هفته: -16.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:52؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 12.03 م.ت و سرانه فروش 20.77 م.ت .  
 • 09:25:54؛ حجم مشکوک در نماد غصينو (در آخرین قیمت %0.47) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 15.86 م.ت و سرانه فروش 17.73 م.ت .  
 • 09:24:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 09:24:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.38) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.4 م.ت .  
 • 09:24:10؛ حجم مشکوک در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 20.98 م.ت و سرانه فروش 12.74 م.ت .  
 • 09:24:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.38) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.4 م.ت .  
 • 09:23:46؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.38) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .  
 • 09:23:25؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %0.32) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 14.37 م.ت و سرانه فروش 20.61 م.ت .  
 • 09:23:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -16.81 ؛ هفتگی: -26.14 ؛ دو هفته: -29.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:03؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.38) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 21.45 م.ت و سرانه فروش 21.77 م.ت .  
 • 09:23:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسديد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -0.46 ؛ هفتگی: 1.26 ؛ دو هفته: 1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1875 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.87 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -2.14 ؛ دو هفته: -16.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.86 ؛ 3روزه: -8.19 ؛ هفتگی: -9.17 ؛ دو هفته: -15.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -22.05 ؛ هفتگی: -21.69 ؛ دو هفته: -21.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.50 ؛ 3روزه: -3.44 ؛ هفتگی: -26.19 ؛ دو هفته: -25.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:13؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 34.09 م.ت و سرانه فروش 19.58 م.ت .  
 • 09:21:49؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 18.60 م.ت و سرانه فروش 28.06 م.ت .  
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 15.91 م.ت و سرانه فروش 12.75 م.ت .  
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.72) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 10.66 م.ت و سرانه فروش 16.61 م.ت .  
 • 09:21:28؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 37.96 م.ت و سرانه فروش 33.66 م.ت .  
 • 09:21:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.14 ؛ 3روزه: 4.41 ؛ هفتگی: 4.12 ؛ دو هفته: 4.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:13؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.31) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 13.64 م.ت .  
 • 09:20:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -8.53 ؛ دو هفته: -12.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:26؛ حجم مشکوک در نماد گكيش (در آخرین قیمت %-0.24) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 40.60 م.ت و سرانه فروش 35.31 م.ت .  
 • 09:20:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.7 م.ت .  
 • 09:20:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 374 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.02 ؛ 3روزه: 33.41 ؛ هفتگی: 21.71 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.7 م.ت .  
 • 09:20:21؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 48.29 م.ت و سرانه فروش 36.47 م.ت .  
 • 09:20:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.07 ؛ 3روزه: -25.21 ؛ هفتگی: -43.14 ؛ دو هفته: -80.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:34؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.45) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 23.44 م.ت و سرانه فروش 16.79 م.ت .  
 • 09:19:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %-2.24) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.7 م.ت .  
 • 09:18:44؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 10.68 م.ت و سرانه فروش 12.67 م.ت .  
 • 09:18:15؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.41) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 17.04 م.ت و سرانه فروش 25.60 م.ت .  
 • 09:17:59؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.82) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 11.70 م.ت و سرانه فروش 4.52 م.ت .  
 • 09:16:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.87 ؛ 3روزه: -2.06 ؛ هفتگی: -2.04 ؛ دو هفته: -1.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:18؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 53.27 م.ت و سرانه فروش 50.39 م.ت .  
 • 09:16:13؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.19) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 12.65 م.ت و سرانه فروش 20.15 م.ت .  
 • 09:15:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 4.62 ؛ هفتگی: 5.27 ؛ دو هفته: 14.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:29؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 13.95 م.ت و سرانه فروش 11.94 م.ت .  
 • 09:15:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %3.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: 6.66 ؛ هفتگی: 4.18 ؛ دو هفته: -14.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:42؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 19.77 م.ت و سرانه فروش 17.65 م.ت .  
 • 09:14:13؛ حجم مشکوک در نماد وصنعت (در آخرین قیمت %2.46) با حجم 8.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 16.54 م.ت و سرانه فروش 35.00 م.ت .  
 • 09:13:51؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 21.75 م.ت و سرانه فروش 12.50 م.ت .  
 • 09:13:19؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 24.73 م.ت و سرانه فروش 24.43 م.ت .  
 • 09:13:00؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 23.35 م.ت و سرانه فروش 19.29 م.ت .  
 • 09:12:34؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.13 و سرانه خرید 67.42 م.ت و سرانه فروش 8.29 م.ت .  
 • 09:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.44 ؛ 3روزه: -3.41 ؛ هفتگی: -11.43 ؛ دو هفته: -16.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:36؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 16.73 م.ت و سرانه فروش 24.93 م.ت .  
 • 09:11:36؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 17.38 م.ت و سرانه فروش 37.44 م.ت .  
 • 09:11:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1078 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.10 ؛ هفتگی: -0.00 ؛ دو هفته: -0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -3.31 ؛ هفتگی: -1.96 ؛ دو هفته: -13.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:54؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 19.61 م.ت و سرانه فروش 20.25 م.ت .  
 • 09:09:48؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %4.20) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 15.09 م.ت و سرانه فروش 22.95 م.ت .  
 • 09:08:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -0.61 ؛ هفتگی: -2.28 ؛ دو هفته: -10.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:21؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 26.19 م.ت و سرانه فروش 55.99 م.ت .  
 • 09:06:56؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 40.69 م.ت و سرانه فروش 44.32 م.ت .  
 • 09:06:32؛ حجم مشکوک در نماد گكيش (در آخرین قیمت %-0.59) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 72.06 م.ت و سرانه فروش 42.57 م.ت .  
 • 09:06:20؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %-0.55) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 12.59 م.ت و سرانه فروش 21.57 م.ت .  
 • 09:05:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 7408 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.41 ؛ 3روزه: -3.39 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 2.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -3.41 ؛ هفتگی: -11.43 ؛ دو هفته: -16.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:49؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 10.00 م.ت و سرانه فروش 1244.32 م.ت .  
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد گكيش (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: -3.61 ؛ هفتگی: -4.09 ؛ دو هفته: -5.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4966 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.97 ؛ 3روزه: -3.39 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 2.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:40؛ حجم مشکوک در نماد گكيش (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 41.21 م.ت و سرانه فروش 87.07 م.ت .  
 • 09:05:15؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.02 و سرانه خرید 143.08 م.ت و سرانه فروش 20.37 م.ت .  
 • 09:05:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1501 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:53؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-1.17) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 56.45 م.ت و سرانه فروش 707.55 م.ت .  
 • 09:04:41؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 12.09 م.ت و سرانه فروش 18.69 م.ت .  
 • 09:04:40؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 44.74 م.ت و سرانه فروش 79.99 م.ت .  
 • 09:03:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2530 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: -6.74 ؛ هفتگی: -8.60 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1190 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1533 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.53 ؛ 3روزه: 1.54 ؛ هفتگی: 1.54 ؛ دو هفته: -0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 62.81 م.ت و سرانه فروش 159.57 م.ت .  
 • 09:01:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.27 ؛ هفتگی: -0.46 ؛ دو هفته: -0.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:06؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 62.81 م.ت و سرانه فروش 159.57 م.ت .  
 • 09:01:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.27 ؛ هفتگی: -0.46 ؛ دو هفته: -0.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.87 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 0.83 ؛ دو هفته: -7.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:05؛ حجم مشکوک در نماد وصنعت (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 24.26 م.ت و سرانه فروش 78.20 م.ت .  
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد وصنعت (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 24.27 م.ت و سرانه فروش 78.23 م.ت .  
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 52.49 م.ت و سرانه فروش 101.49 م.ت .  
 • 09:00:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 101 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.04 ؛ 3روزه: 4.41 ؛ هفتگی: 4.12 ؛ دو هفته: 4.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 61.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.16 م.ت .  
 • 2- نماد غسالم با ارزش صف خرید 46.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.23 م.ت .  
 • 3- نماد وشهر با ارزش صف خرید 28.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.55 م.ت .  
 • 4- نماد شگل با ارزش صف خرید 25.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.01 م.ت .  
 • 5- نماد شپترو با ارزش صف خرید 21.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.35 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد خاور با ارزش صف فروش 19.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 32.31 م.ت .  
 • 2- نماد فافزا با ارزش صف فروش 6.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 41.53 م.ت .  
 • 3- نماد ولراز با ارزش صف فروش 4.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 34.46 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سلار با ارزش صف خرید 2.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 213.82 م.ت .  
 • 2- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 17.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.40 م.ت .  
 • 3- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 61.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.16 م.ت .  
 • 4- نماد دسبحان با ارزش صف خرید 5.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.00 م.ت .  
 • 5- نماد فسازان با ارزش صف خرید 15.22 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 96.30 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد فافزا با ارزش صف فروش 6.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 41.53 م.ت .  
 • 2- نماد ولراز با ارزش صف فروش 4.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 34.46 م.ت .  
 • 3- نماد خاور با ارزش صف فروش 19.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 32.31 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با تقاضا ی 63.38 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 53.94 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 46.18 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 43.84 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 42.71 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -2.16 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -1.24 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با عرضه ی -0.95 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با عرضه ی -0.85 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با عرضه ی -0.70 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خاور با حجم معاملات 791.08 میلیون سهم (3.47 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 151.89 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد لپارس با حجم معاملات 6.52 میلیون سهم (3.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 83.00 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شكام با حجم معاملات 19.53 میلیون سهم (5.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.99 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد ثرود با حجم معاملات 53.34 میلیون سهم (16.05 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 48.26 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سخوز با حجم معاملات 15.73 میلیون سهم (11.42 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.18 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد وبصادر با برآیند ورود پول درشت 72.00 میلیارد تومان و حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شبريز با برآیند ورود پول درشت 55.20 میلیارد تومان و حجم 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 42.05 میلیارد تومان و حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 24.06 میلیارد تومان و حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق امين يكم با برآیند ورود پول درشت 10.22 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد سخوز با برآیند خروج پول درشت 41.83 میلیارد تومان و حجم 11.42 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خاور با برآیند خروج پول درشت 40.28 میلیارد تومان و حجم 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد ثرود با برآیند خروج پول درشت 22.24 میلیارد تومان و حجم 16.05 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 21.51 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 12.80 میلیارد تومان و حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 63.00 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 49.46 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 40.93 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 59.62 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند خروج پول درشت 42.79 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 28.77 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 23.74 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند خروج پول درشت 23.12 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 20.80 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وشهر با ارزش صف خرید 10.49 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شپترو با ارزش صف خرید 9.90 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد فسازان با ارزش صف خرید 7.55 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وسنا با ارزش صف خرید 6.04 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد حبندر با ارزش صف خرید 5.24 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد تكنو با ارزش صف خرید 1.71 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 1.55 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

دوشنبه، 12 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بهزاد رحیمیان
میهمان
بهزاد رحیمیان
2 سال قبل

با سلام و عرض ادب خدمت همه دست اندرکاران سایت بویژه دکتر عبدی پور عزیز
ضمن تبریک عید فطر
پیشنهاد داشتم چنانچه امکانش باشه تو بخش نوتیفیکیشن برای نمایش ارقام میزان حجم ماه و خرید و فروش از 3 رنگ مختلف مثل آبی و سبز و قرمز استفاده بشه
گاها بدلیل تعداد زیاد نوتیف ها هم فرصت کافی برای خواندن تمام جملات نیست هم اینکه تمرکز کاربر کاهش پیدا میکنه
با تشکر مجدد
بهزاد رحیمیان