بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ دوشنبه، 8 فروردین 1401

1401-01-08 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ دوشنبه، 8 فروردین 1401

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1250.27 میلیون سهم (3.06 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 260.34 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وبملت با حجم معاملات 595.58 میلیون سهم (2.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 238.31 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وبصادر با حجم معاملات 363.76 میلیون سهم (3.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 75.52 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وصندوق با حجم معاملات 24.93 میلیون سهم (9.17 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.75 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد بترانس با حجم معاملات 146.61 میلیون سهم (3.64 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.24 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 100.55 میلیارد تومان و حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 62.51 میلیارد تومان و حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 53.89 میلیارد تومان و حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 39.65 میلیارد تومان و حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 35.39 میلیارد تومان و حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 75.98 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 50.95 میلیارد تومان و حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 26.63 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 23.23 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 15.34 میلیارد تومان و حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 170.61 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 97.28 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 25.87 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 14.83 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 10.03 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 101.29 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 40.78 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 159.09 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 139.32 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 28.38 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شكلر با ارزش صف خرید 19.03 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خوساز با ارزش صف خرید 17.77 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد سامان با ارزش صف خرید 15.67 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فخاس با ارزش صف خرید 14.83 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد زكشت با ارزش صف خرید 11.68 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.52 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد ثنور با ارزش صف خرید 7.99 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد شپارس با ارزش صف خرید 7.46 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد والبر با ارزش صف خرید 6.04 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:51؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %0.93) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 30.73 م.ت و سرانه فروش 18.40 م.ت .  
 • 12:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 23.01 م.ت و سرانه فروش 21.61 م.ت .  
 • 12:29:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:08؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 14.56 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .  
 • 12:28:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 391 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 100.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 379 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 97.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 366 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 96.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 358 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 94.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 357 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 92.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 439 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 300 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 2444 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 387 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 357 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 90.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:17؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %1.59) با حجم 6.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 15.59 م.ت و سرانه فروش 19.92 م.ت .  
 • 12:21:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 89.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 380 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:38؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.20) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 16.67 م.ت و سرانه فروش 13.79 م.ت .  
 • 12:20:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 277 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 285 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 165 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 281 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 165 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 87.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 85.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.48) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 12:17:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 182 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 80.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:14:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 78.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:14:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 63.06 م.ت و سرانه فروش 24.52 م.ت .  
 • 12:14:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 355 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 74.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 350 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 70.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 43.55 م.ت و سرانه فروش 20.13 م.ت .  
 • 12:12:09؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 43.55 م.ت و سرانه فروش 20.13 م.ت .  
 • 12:10:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:29؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 25.61 م.ت و سرانه فروش 10.40 م.ت .  
 • 12:09:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.21 و سرانه خرید 51.85 م.ت و سرانه فروش 16.16 م.ت .  
 • 12:09:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 173 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبصادر با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.77 م.ت و سرانه فروش 16.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.97. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:09:00؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 7.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.38 و سرانه خرید 36.12 م.ت و سرانه فروش 6.71 م.ت .  
 • 12:08:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:37؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.73 و سرانه خرید 43.92 م.ت و سرانه فروش 16.07 م.ت .  
 • 12:08:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 137 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 340 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 68.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:07:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 338 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 67.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:07:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 337 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 65.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 19.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 329 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 687 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 374 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 105 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفنر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت .  
 • 11:59:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 372 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 105 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 57.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 328 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 62.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %3.65) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.4 م.ت .  
 • 11:55:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لابسا با حجم 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.31 م.ت و سرانه فروش 17.62 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.59. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:54:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 297 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 370 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 105 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 56.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:52:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.1 م.ت .  
 • 11:51:29؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %3.95) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.55 و سرانه خرید 94.24 م.ت و سرانه فروش 26.58 م.ت .  
 • 11:51:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 535 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %3.85) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.37 و سرانه خرید 89.54 م.ت و سرانه فروش 26.56 م.ت .  
 • 11:50:56؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.43 م.ت و سرانه فروش 9.77 م.ت .  
 • 11:50:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:49:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3071 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2446 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 545 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 164 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 38.59 م.ت و سرانه فروش 23.15 م.ت .  
 • 11:45:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 164 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 405 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 283 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چفيبر (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.1 م.ت .  
 • 11:41:44؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 24.47 م.ت و سرانه فروش 17.71 م.ت .  
 • 11:41:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:40:43؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 16.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 11.39 م.ت و سرانه فروش 32.95 م.ت .  
 • 11:38:37؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 3.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 13.39 م.ت و سرانه فروش 22.40 م.ت .  
 • 11:38:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 327 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:37:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 355 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 307 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 57.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:54؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.62 م.ت و سرانه فروش 23.31 م.ت .  
 • 11:35:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 351 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:55؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 9.53 م.ت و سرانه فروش 13.96 م.ت .  
 • 11:34:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 336 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 626 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.6 م.ت .  
 • 11:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:30:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:30:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:30:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.5 م.ت .  
 • 11:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 294 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 52.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 298 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 298 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 445 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:26؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %10.32) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 18.71 م.ت و سرانه فروش 18.76 م.ت .  
 • 11:25:44؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %3.08) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 22.28 م.ت و سرانه فروش 30.37 م.ت .  
 • 11:22:20؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 15.86 م.ت و سرانه فروش 15.02 م.ت .  
 • 11:20:12؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 28.52 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت .  
 • 11:19:52؛ حجم مشکوک در نماد شگل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 20.65 م.ت و سرانه فروش 21.22 م.ت .  
 • 11:19:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 316 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 221 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:18:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 273 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت .  
 • 11:16:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 264 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 255 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 247 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-0.11) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.0 م.ت .  
 • 11:15:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:14:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:14:33؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 16.03 م.ت و سرانه فروش 10.84 م.ت .  
 • 11:14:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.0 م.ت .  
 • 11:13:29؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 28.80 م.ت و سرانه فروش 14.96 م.ت .  
 • 11:12:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 240 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 240 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 294 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 210 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.18 م.ت و سرانه فروش 18.89 م.ت .  
 • 11:11:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 730 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشهد با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.28 م.ت و سرانه فروش 19.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 210 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 210 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 237 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 129 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 273 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 210 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 224 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 129 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 228 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 291 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:05:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:18؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.79 و سرانه خرید 64.46 م.ت و سرانه فروش 5.04 م.ت .  
 • 11:03:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 220 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 247 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 107 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .  
 • 10:58:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 203 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 254 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 183 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپترو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 625 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:56؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 44.53 م.ت و سرانه فروش 26.14 م.ت .  
 • 10:57:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 237 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 183 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 187 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:17؛ حجم مشکوک در نماد شگل (در آخرین قیمت %4.12) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 19.92 م.ت و سرانه فروش 20.59 م.ت .  
 • 10:57:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 228 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 183 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 183 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %0.77) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.4 م.ت .  
 • 10:56:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:54؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %3.13) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 14.66 م.ت و سرانه فروش 24.10 م.ت .  
 • 10:55:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 171 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 166 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 159 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 153 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 189 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 10:51:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 148 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 232 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:50:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 212 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.1 م.ت .  
 • 10:49:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:47:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 195 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 192 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 174 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 179 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 153 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 156 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.7 م.ت .  
 • 10:39:01؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 8.00 م.ت و سرانه فروش 4.66 م.ت .  
 • 10:39:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 133 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحور (در آخرین قیمت %-0.69) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 11.25 م.ت و سرانه فروش 18.48 م.ت .  
 • 10:38:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:58؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 6.31 م.ت و سرانه فروش 4.43 م.ت .  
 • 10:37:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 11.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.8 م.ت .  
 • 10:36:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:35:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 120 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:34:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:34:01؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %1.97) با حجم 10.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 11.06 م.ت و سرانه فروش 25.70 م.ت .  
 • 10:33:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 51 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 51 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.9 م.ت .  
 • 10:32:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 323 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 99 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.9 م.ت .  
 • 10:32:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 183 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 41.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:41؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %-1.26) با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 11.13 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .  
 • 10:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 259 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 74 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %3.22) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .  
 • 10:29:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.21) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.5 م.ت .  
 • 10:29:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 239 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 74 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 286 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1219 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 218 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 273 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسبحا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:51؛ حجم مشکوک در نماد دسبحا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 10.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.46 و سرانه خرید 21.59 م.ت و سرانه فروش 4.84 م.ت .  
 • 10:21:18؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %7.25) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 23.35 م.ت و سرانه فروش 22.26 م.ت .  
 • 10:19:57؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.41 م.ت و سرانه فروش 12.77 م.ت .  
 • 10:18:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 211 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:17:46؛ حجم مشکوک در نماد دسبحا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 7.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.94 و سرانه خرید 19.13 م.ت و سرانه فروش 4.86 م.ت .  
 • 10:17:45؛ حجم مشکوک در نماد دسبحا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 7.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.94 و سرانه خرید 19.13 م.ت و سرانه فروش 4.86 م.ت .  
 • 10:17:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 10:17:01؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 11.82 م.ت .  
 • 10:17:01؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 31.35 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .  
 • 10:16:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:53؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 41.52 م.ت و سرانه فروش 28.53 م.ت .  
 • 10:11:16؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 29.27 م.ت و سرانه فروش 25.11 م.ت .  
 • 10:09:47؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 63.83 م.ت و سرانه فروش 50.40 م.ت .  
 • 10:09:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1710 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:07؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %3.94) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 29.70 م.ت و سرانه فروش 24.59 م.ت .  
 • 10:07:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 22.35 م.ت و سرانه فروش 13.00 م.ت .  
 • 10:04:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:50؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 14.07 م.ت و سرانه فروش 13.41 م.ت .  
 • 10:02:49؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 14.07 م.ت و سرانه فروش 13.41 م.ت .  
 • 10:02:33؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 15.15 م.ت و سرانه فروش 10.22 م.ت .  
 • 10:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1374 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 526 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:56؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %1.50) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 12.89 م.ت و سرانه فروش 19.96 م.ت .  
 • 10:00:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1001 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 526 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:40؛ حجم مشکوک در نماد درازك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 30.25 م.ت و سرانه فروش 28.31 م.ت .  
 • 10:00:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 526 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:18؛ حجم مشکوک در نماد درازك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 30.23 م.ت و سرانه فروش 28.30 م.ت .  
 • 10:00:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 7986 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:12؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 6.54 م.ت و سرانه فروش 22.82 م.ت .  
 • 09:59:08؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 20.74 م.ت و سرانه فروش 9.27 م.ت .  
 • 09:59:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 146 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خساپا با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 72.98 م.ت و سرانه فروش 32.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:58:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 19.09 م.ت و سرانه فروش 8.57 م.ت .  
 • 09:58:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 146 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خساپا با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 72.98 م.ت و سرانه فروش 32.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:58:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %-0.30) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 09:58:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %-0.30) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 09:58:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:54؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 66.87 م.ت و سرانه فروش 29.85 م.ت .  
 • 09:57:41؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 21.42 م.ت و سرانه فروش 23.43 م.ت .  
 • 09:57:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:13؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 23.92 م.ت و سرانه فروش 23.66 م.ت .  
 • 09:56:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ديران با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.25 م.ت و سرانه فروش 27.96 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.12. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:52؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 42.24 م.ت و سرانه فروش 23.21 م.ت .  
 • 09:55:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:34؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 24.22 م.ت و سرانه فروش 21.77 م.ت .  
 • 09:54:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:22؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 14.89 م.ت و سرانه فروش 10.00 م.ت .  
 • 09:52:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:18؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 12.31 م.ت و سرانه فروش 15.05 م.ت .  
 • 09:50:54؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %3.19) با حجم 6.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 11.06 م.ت و سرانه فروش 22.62 م.ت .  
 • 09:49:55؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 23.22 م.ت و سرانه فروش 21.30 م.ت .  
 • 09:49:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:28؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 24.09 م.ت و سرانه فروش 19.65 م.ت .  
 • 09:48:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:58؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.72 م.ت و سرانه فروش 8.63 م.ت .  
 • 09:46:58؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 32.87 م.ت و سرانه فروش 10.00 م.ت .  
 • 09:46:58؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.72 م.ت و سرانه فروش 8.63 م.ت .  
 • 09:46:43؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %-2.77) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 9.68 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت .  
 • 09:46:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:03؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 24.45 م.ت و سرانه فروش 12.34 م.ت .  
 • 09:46:02؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 22.37 م.ت و سرانه فروش 16.92 م.ت .  
 • 09:45:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:14؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 25.36 م.ت و سرانه فروش 11.86 م.ت .  
 • 09:44:57؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 24.32 م.ت و سرانه فروش 17.44 م.ت .  
 • 09:44:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %3.76) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.6 م.ت .  
 • 09:44:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 259 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:46؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 26.33 م.ت و سرانه فروش 21.19 م.ت .  
 • 09:41:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 258 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 41.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:17؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.84 و سرانه خرید 32.01 م.ت و سرانه فروش 8.33 م.ت .  
 • 09:39:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.68) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.8 م.ت .  
 • 09:37:13؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 51.46 م.ت و سرانه فروش 23.37 م.ت .  
 • 09:36:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 114 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .  
 • 09:36:24؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 34.93 م.ت و سرانه فروش 54.69 م.ت .  
 • 09:36:17؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 41.80 م.ت و سرانه فروش 24.87 م.ت .  
 • 09:36:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:49؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.63 و سرانه خرید 32.07 م.ت و سرانه فروش 12.21 م.ت .  
 • 09:35:45؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 22.05 م.ت و سرانه فروش 15.93 م.ت .  
 • 09:35:42؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 8.14 م.ت و سرانه فروش 22.26 م.ت .  
 • 09:35:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:05؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.94 م.ت و سرانه فروش 19.03 م.ت .  
 • 09:35:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:05؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.94 م.ت و سرانه فروش 19.03 م.ت .  
 • 09:33:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد درازك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.2 م.ت .  
 • 09:33:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 241 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:33:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:33:00؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 11.62 م.ت و سرانه فروش 20.03 م.ت .  
 • 09:32:17؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %1.44) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 15.25 م.ت و سرانه فروش 5.77 م.ت .  
 • 09:32:09؛ حجم مشکوک در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 12.21 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت .  
 • 09:31:35؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.81 و سرانه خرید 48.09 م.ت و سرانه فروش 12.61 م.ت .  
 • 09:31:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:30؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 27.27 م.ت و سرانه فروش 16.18 م.ت .  
 • 09:31:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:18؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 14.51 م.ت و سرانه فروش 9.92 م.ت .  
 • 09:30:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %1.77) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 09:29:38؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 20.94 م.ت و سرانه فروش 19.19 م.ت .  
 • 09:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 111 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:17؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 57.72 م.ت و سرانه فروش 40.43 م.ت .  
 • 09:26:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شيران با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.72 م.ت و سرانه فروش 40.43 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:26:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:10؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 21.69 م.ت و سرانه فروش 15.28 م.ت .  
 • 09:26:03؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:25:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.7 م.ت .  
 • 09:24:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:11؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 18.28 م.ت و سرانه فروش 21.22 م.ت .  
 • 09:22:56؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 58.12 م.ت و سرانه فروش 32.13 م.ت .  
 • 09:22:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 101 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:44؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 35.44 م.ت و سرانه فروش 36.32 م.ت .  
 • 09:20:29؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 40.36 م.ت و سرانه فروش 44.10 م.ت .  
 • 09:20:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:21؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 39.02 م.ت و سرانه فروش 26.32 م.ت .  
 • 09:18:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:03؛ حجم مشکوک در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 12.23 م.ت و سرانه فروش 8.63 م.ت .  
 • 09:15:51؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.86 و سرانه خرید 80.65 م.ت و سرانه فروش 20.91 م.ت .  
 • 09:15:42؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.73 و سرانه خرید 86.66 م.ت و سرانه فروش 9.93 م.ت .  
 • 09:09:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 232 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %-1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1103 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 224 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:18؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-0.90) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 13.64 م.ت و سرانه فروش 22.13 م.ت .  
 • 09:07:18؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-0.90) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 13.64 م.ت و سرانه فروش 22.13 م.ت .  
 • 09:06:44؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 55.09 م.ت و سرانه فروش 27.08 م.ت .  
 • 09:06:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 103 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 208 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:15؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 144.28 م.ت و سرانه فروش 72.01 م.ت .  
 • 09:01:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 203 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:03؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.00 و سرانه خرید 2102.11 م.ت و سرانه فروش 95.55 م.ت .  
 • 09:01:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2102 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 273.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 110.42 م.ت .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 224.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 116.66 م.ت .  
 • 3- نماد شكلر با ارزش صف خرید 70.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 185.83 م.ت .  
 • 4- نماد خگستر با ارزش صف خرید 50.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 78.76 م.ت .  
 • 5- نماد خوساز با ارزش صف خرید 26.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 88.04 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.36 م.ت .  
 • 2- نماد شمواد با ارزش صف فروش 9.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.44 م.ت .  
 • 3- نماد ورازي با ارزش صف فروش 4.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 18.62 م.ت .  
 • 4- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 3.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 24.22 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شكلر با ارزش صف خرید 70.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 185.83 م.ت .  
 • 2- نماد زكشت با ارزش صف خرید 11.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.68 م.ت .  
 • 3- نماد نبروج با ارزش صف خرید 3.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.10 م.ت .  
 • 4- نماد پشاهن با ارزش صف خرید 3.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.30 م.ت .  
 • 5- نماد وساپا با ارزش صف خرید 224.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 116.66 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد شمواد با ارزش صف فروش 9.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.44 م.ت .  
 • 2- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.36 م.ت .  
 • 3- نماد كهرام با ارزش صف فروش 2.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 39.26 م.ت .  
 • 4- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 32.60 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1345.07 میلیون سهم (3.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 267.09 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ثشاهد با حجم معاملات 70.70 میلیون سهم (4.15 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 55.56 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد كسرا با حجم معاملات 52.72 میلیون سهم (3.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.28 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد اخابر با حجم معاملات 37.60 میلیون سهم (3.83 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.78 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد واحيا با حجم معاملات 12.40 میلیون سهم (3.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.48 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 103.92 میلیارد تومان و حجم 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 47.45 میلیارد تومان و حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 18.11 میلیارد تومان و حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 15.27 میلیارد تومان و حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 13.36 میلیارد تومان و حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 57.21 میلیارد تومان و حجم 0.4 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 23.91 میلیارد تومان و حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 23.23 میلیارد تومان و حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 14.14 میلیارد تومان و حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق پارند با برآیند خروج پول درشت 12.32 میلیارد تومان و حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 126.74 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 14.35 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 7.52 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 105.68 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 12.71 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 10.41 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 8.70 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند خروج پول درشت 8.64 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 105.00 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 71.54 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد زكشت با ارزش صف خرید 38.07 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شكلر با ارزش صف خرید 21.75 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد ثنور با ارزش صف خرید 17.47 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد خوساز با ارزش صف خرید 13.75 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فخاس با ارزش صف خرید 12.29 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وهنر با ارزش صف خرید 9.28 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

دوشنبه، 8 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها