بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ یکشنبه، 8 اسفند 1400

1400-12-08 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ یکشنبه، 8 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار بورس تهران وضعیت نمادهای بازار چربش هیجان
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد تپكو با حجم معاملات 228.10 میلیون سهم (4.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شرنگي با حجم معاملات 0.49 میلیون سهم (2.72 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.17 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شكام با حجم معاملات 4.60 میلیون سهم (3.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 14.19 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سصفها با حجم معاملات 4.22 میلیون سهم (2.68 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.39 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حتايد با حجم معاملات 21.78 میلیون سهم (2.94 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 11.82 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 22.41 میلیارد تومان و حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 8.71 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خلنت با برآیند ورود پول درشت 7.07 میلیارد تومان و حجم 7.46 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 5.75 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 5.36 میلیارد تومان و حجم 0.3 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 11.90 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 6.74 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد لپارس با برآیند خروج پول درشت 6.31 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد گنگين با برآیند خروج پول درشت 5.77 میلیارد تومان و حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 19.25 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند ورود پول درشت 5.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 8.73 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 6.69 میلیارد تومان .
 • 3- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با برآیند خروج پول درشت 6.31 میلیارد تومان .
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 5.93 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 19.88 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف خرید 18.87 میلیارد تومان .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 16.28 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثنوسا با ارزش صف خرید 14.84 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كساوه با ارزش صف خرید 9.83 میلیارد تومان .
 • 6- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 7.95 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.13 میلیارد تومان .
 • 8- نماد غمهرا با ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:58؛ حجم مشکوک در نماد ثاژن (در آخرین قیمت %-3.99) با حجم 17.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 21.46 م.ت و سرانه فروش 11.14 م.ت .
 • 12:29:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 39.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:21؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %0.02) با حجم 39.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 2.86 م.ت و سرانه فروش 257.52 م.ت .
 • 12:29:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 27.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:23؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %0.02) با حجم 25.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 2.86 م.ت و سرانه فروش 164.93 م.ت .
 • 12:25:23؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %0.02) با حجم 25.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 2.86 م.ت و سرانه فروش 164.93 م.ت .
 • 12:23:47؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 25.98 م.ت و سرانه فروش 13.64 م.ت .
 • 12:23:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:27؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %-4.91) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 6.70 م.ت و سرانه فروش 23.87 م.ت .
 • 12:20:27؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد دروز با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.46 م.ت و سرانه فروش 13.06 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.57. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:19:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 15.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:28؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 1075 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:41؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 1092 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:55؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 5.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 12.57 م.ت و سرانه فروش 8.68 م.ت .
 • 12:12:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تكمبا (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.1 م.ت .
 • 12:11:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 4.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 10.89 م.ت و سرانه فروش 8.68 م.ت .
 • 12:08:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:40؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 4.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 10.53 م.ت و سرانه فروش 8.68 م.ت .
 • 12:07:32؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 21.78 م.ت و سرانه فروش 11.76 م.ت .
 • 12:02:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد فيروزه (در آخرین قیمت %-1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 568 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2291 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:58:56؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 3.58 م.ت و سرانه فروش 112.13 م.ت .
 • 11:58:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3581 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:56؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 41.23 م.ت و سرانه فروش 26.29 م.ت .
 • 11:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:07؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 37.31 م.ت و سرانه فروش 28.01 م.ت .
 • 11:44:21؛ حجم مشکوک در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %-0.24) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 11.66 م.ت و سرانه فروش 29.58 م.ت .
 • 11:42:38؛ حجم مشکوک در نماد سرود (در آخرین قیمت %4.63) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 37.47 م.ت و سرانه فروش 30.49 م.ت .
 • 11:41:27؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %-1.05) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 23.94 م.ت و سرانه فروش 34.63 م.ت .
 • 11:40:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 584 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:20؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 8.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 59.50 م.ت و سرانه فروش 35.83 م.ت .
 • 11:30:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %1.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 380 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:02؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 26.92 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .
 • 11:27:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شكام با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.00 م.ت و سرانه فروش 54.92 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:26:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.67 و سرانه خرید 72.53 م.ت و سرانه فروش 15.52 م.ت .
 • 11:26:24؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 1402 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %-1.69) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .
 • 11:23:59؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.01 م.ت و سرانه فروش 12.72 م.ت .
 • 11:23:12؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 52.54 م.ت و سرانه فروش 24.26 م.ت .
 • 11:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:37؛ حجم مشکوک در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 27.86 م.ت و سرانه فروش 14.04 م.ت .
 • 11:21:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1199 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 1098 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 1073 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:12؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 13.94 م.ت و سرانه فروش 9.94 م.ت .
 • 11:15:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زشگزا با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 55.80 م.ت و سرانه فروش 21.07 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.65. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:14:26؛ حجم مشکوک در نماد غچين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 30.23 م.ت و سرانه فروش 18.56 م.ت .
 • 11:13:59؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.52 و سرانه خرید 69.04 م.ت و سرانه فروش 15.26 م.ت .
 • 11:10:21؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 28.19 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .
 • 11:10:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:04؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 8.33 م.ت و سرانه فروش 9.44 م.ت .
 • 11:07:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 496 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:11؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 27.73 م.ت و سرانه فروش 15.81 م.ت .
 • 11:02:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 500 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:05؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %4.13) با حجم 3.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 9.06 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .
 • 10:59:54؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.65 و سرانه خرید 59.20 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .
 • 10:57:44؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 452 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 413 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %1.27) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.9 م.ت .
 • 10:50:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:45؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 10.19 م.ت و سرانه فروش 10.60 م.ت .
 • 10:45:36؛ حجم مشکوک در نماد دلقما (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 12.24 م.ت و سرانه فروش 10.52 م.ت .
 • 10:44:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زملارد با حجم 6.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.54 م.ت و سرانه فروش 1.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 16.30. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.90 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:43:45؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 5.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.02 و سرانه خرید 23.83 م.ت و سرانه فروش 1.70 م.ت .
 • 10:43:45؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 5.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.02 و سرانه خرید 23.83 م.ت و سرانه فروش 1.70 م.ت .
 • 10:40:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 43.98 م.ت و سرانه فروش 32.58 م.ت .
 • 10:35:44؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 4.57 م.ت و سرانه فروش 11.14 م.ت .
 • 10:34:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:00؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 34.40 م.ت و سرانه فروش 17.02 م.ت .
 • 10:30:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتايد با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.94 م.ت و سرانه فروش 14.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:22:33؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 34.27 م.ت و سرانه فروش 27.99 م.ت .
 • 10:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:42؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 12.29 م.ت .
 • 10:19:41؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 25.50 م.ت و سرانه فروش 11.68 م.ت .
 • 10:19:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آپ با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.19 م.ت و سرانه فروش 24.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.34. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:18:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.9 م.ت .
 • 10:17:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:47؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.87 و سرانه خرید 33.41 م.ت و سرانه فروش 11.66 م.ت .
 • 10:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1933 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 659 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 32.44 و سرانه خرید 121.96 م.ت و سرانه فروش 3.76 م.ت .
 • 10:11:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 32.44 و سرانه خرید 121.96 م.ت و سرانه فروش 3.76 م.ت .
 • 10:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5219 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:39؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 19.60 و سرانه خرید 73.68 م.ت و سرانه فروش 3.76 م.ت .
 • 10:11:37؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 19.60 و سرانه خرید 73.68 م.ت و سرانه فروش 3.76 م.ت .
 • 10:08:46؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-3.51) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 18.07 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .
 • 10:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 570 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 506 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:19؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد تپكو با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.10 م.ت و سرانه فروش 41.17 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.25. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:03:03؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 17.30 م.ت و سرانه فروش 11.68 م.ت .
 • 10:02:55؛ حجم مشکوک در نماد وپسا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 20.85 م.ت و سرانه فروش 21.71 م.ت .
 • 10:02:01؛ حجم مشکوک در نماد وپسا (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 19.87 م.ت و سرانه فروش 22.07 م.ت .
 • 10:00:22؛ حجم مشکوک در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 24.99 م.ت و سرانه فروش 18.12 م.ت .
 • 09:55:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت .
 • 09:54:47؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-2.00) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 24.68 م.ت و سرانه فروش 13.98 م.ت .
 • 09:52:04؛ حجم مشکوک در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 12.03 م.ت و سرانه فروش 10.53 م.ت .
 • 09:51:41؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 102.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 24.29 م.ت و سرانه فروش 11.72 م.ت .
 • 09:51:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.09 م.ت و سرانه فروش 15.47 م.ت .
 • 09:51:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:29؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.35 و سرانه خرید 45.59 م.ت و سرانه فروش 13.61 م.ت .
 • 09:49:21؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 12.72 م.ت و سرانه فروش 16.85 م.ت .
 • 09:48:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:54؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.56 و سرانه خرید 14.15 م.ت و سرانه فروش 3.98 م.ت .
 • 09:46:21؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.16 و سرانه خرید 33.03 م.ت و سرانه فروش 10.45 م.ت .
 • 09:46:18؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 27.12 م.ت و سرانه فروش 13.40 م.ت .
 • 09:46:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:15؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 10.44 م.ت و سرانه فروش 23.28 م.ت .
 • 09:44:36؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 37.33 م.ت و سرانه فروش 34.54 م.ت .
 • 09:43:36؛ حجم مشکوک در نماد بموتو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 5.61 م.ت و سرانه فروش 47.41 م.ت .
 • 09:43:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد بموتو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %1.77) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.7 م.ت .
 • 09:42:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:24؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 29.25 م.ت و سرانه فروش 10.45 م.ت .
 • 09:39:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.3 م.ت .
 • 09:39:02؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 39.80 م.ت و سرانه فروش 19.29 م.ت .
 • 09:37:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لكما (در آخرین قیمت %-2.70) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.9 م.ت .
 • 09:36:45؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 12.26 م.ت و سرانه فروش 11.20 م.ت .
 • 09:33:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 756 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بكاب با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.49 م.ت و سرانه فروش 9.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:30:01؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 10.94 م.ت .
 • 09:29:02؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 13.16 م.ت و سرانه فروش 44.72 م.ت .
 • 09:28:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1612 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 699 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.1 م.ت .
 • 09:27:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1340 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:29؛ خرید درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 961 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:02؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 100.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 24.68 م.ت و سرانه فروش 12.45 م.ت .
 • 09:26:59؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 100.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 24.68 م.ت و سرانه فروش 12.45 م.ت .
 • 09:25:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .
 • 09:23:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1051 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2130 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 709 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2431 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 709 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:00؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 195.82 م.ت و سرانه فروش 84.17 م.ت .
 • 09:20:58؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 15.13 م.ت و سرانه فروش 21.04 م.ت .
 • 09:20:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 709 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:39؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 12.92 م.ت و سرانه فروش 45.27 م.ت .
 • 09:20:01؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 35.03 م.ت و سرانه فروش 23.56 م.ت .
 • 09:19:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:15؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 11.39 م.ت و سرانه فروش 34.90 م.ت .
 • 09:18:03؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 13.52 م.ت و سرانه فروش 10.36 م.ت .
 • 09:17:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:53؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 15.21 م.ت و سرانه فروش 7.85 م.ت .
 • 09:16:48؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 25.84 م.ت و سرانه فروش 12.71 م.ت .
 • 09:14:36؛ حجم مشکوک در نماد بركت (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 13.44 م.ت و سرانه فروش 12.95 م.ت .
 • 09:14:25؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 24.37 م.ت و سرانه فروش 11.34 م.ت .
 • 09:13:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2787 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.23 و سرانه خرید 173.69 م.ت و سرانه فروش 15.46 م.ت .
 • 09:13:43؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.23 و سرانه خرید 173.69 م.ت و سرانه فروش 15.46 م.ت .
 • 09:13:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حسينا با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 173.69 م.ت و سرانه فروش 15.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 11.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:13:29؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 11.77 م.ت و سرانه فروش 19.22 م.ت .
 • 09:13:28؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 21.73 و سرانه خرید 342.64 م.ت و سرانه فروش 15.77 م.ت .
 • 09:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:14؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 25.23 و سرانه خرید 397.41 م.ت و سرانه فروش 15.75 م.ت .
 • 09:12:16؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 11.64 م.ت و سرانه فروش 21.24 م.ت .
 • 09:11:45؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.13) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 33.02 م.ت و سرانه فروش 26.89 م.ت .
 • 09:11:42؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 39.54 م.ت و سرانه فروش 36.61 م.ت .
 • 09:11:37؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 11.54 م.ت و سرانه فروش 9.99 م.ت .
 • 09:11:33؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.74) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 11.54 م.ت و سرانه فروش 9.99 م.ت .
 • 09:11:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 568 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:12؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 52.00 م.ت و سرانه فروش 28.12 م.ت .
 • 09:11:10؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 17.06 م.ت و سرانه فروش 27.34 م.ت .
 • 09:10:07؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 17.06 م.ت و سرانه فروش 13.98 م.ت .
 • 09:10:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 471 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:39؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %3.45) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 26.30 م.ت و سرانه فروش 63.01 م.ت .
 • 09:04:59؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.64 و سرانه خرید 176.16 م.ت و سرانه فروش 20.40 م.ت .
 • 09:04:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1177 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:22؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.72) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 11.13 م.ت و سرانه فروش 62.61 م.ت .
 • 09:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1992 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 532 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد گپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1408 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 69.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:35؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 43.66 م.ت و سرانه فروش 189.21 م.ت .
 • 09:01:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1273 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-4.54) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 31.87 م.ت و سرانه فروش 98.58 م.ت .
 • 09:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1830 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:18؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 111.93 م.ت و سرانه فروش 47.97 م.ت .
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 108.73 م.ت و سرانه فروش 46.60 م.ت .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 35.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.73 م.ت .
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 34.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.05 م.ت .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 34.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 48.65 م.ت .
 • 4- نماد سدبير با ارزش صف خرید 34.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.97 م.ت .
 • 5- نماد كساوه با ارزش صف خرید 27.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 137.47 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 18.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.87 م.ت .
 • 2- نماد تپكو با ارزش صف فروش 8.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 19.95 م.ت .
 • 3- نماد كباده با ارزش صف فروش 4.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 40.99 م.ت .
 • 4- نماد ساذري با ارزش صف فروش 3.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 25.34 م.ت .
 • 5- نماد وامير با ارزش صف فروش 3.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 3.30 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 34.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.97 م.ت .
 • 2- نماد كساوه با ارزش صف خرید 27.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 137.47 م.ت .
 • 3- نماد حسينا با ارزش صف خرید 2.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.65 م.ت .
 • 4- نماد گنگين با ارزش صف خرید 7.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 93.93 م.ت .
 • 5- نماد غمهرا با ارزش صف خرید 4.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.85 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 18.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.87 م.ت .
 • 2- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 2.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 62.32 م.ت .
 • 3- نماد كباده با ارزش صف فروش 4.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 40.99 م.ت .
 • 4- نماد خبازرس با ارزش صف فروش 2.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 40.73 م.ت .
 • 5- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 2.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 28.85 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 90.15 میلیون سهم (7.94 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.64 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بترانس با حجم معاملات 107.12 میلیون سهم (4.19 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.05 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كماسه با حجم معاملات 68.68 میلیون سهم (4.48 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 17.55 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خفولا با حجم معاملات 9.64 میلیون سهم (6.88 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.93 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ورنا با حجم معاملات 47.85 میلیون سهم (3.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 14.48 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد آريان با برآیند ورود پول درشت 20.03 میلیارد تومان و حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد حفارس با برآیند ورود پول درشت 7.75 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 5.87 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 22.74 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 22.25 میلیارد تومان و حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 17.96 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 14.93 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 13.26 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 16.43 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 5.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 117.24 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 49.19 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 29.04 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 11.44 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 9.72 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وبرق با ارزش صف خرید 18.23 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سدبير با ارزش صف خرید 16.51 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فنفت با ارزش صف خرید 12.38 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثنوسا با ارزش صف خرید 12.11 میلیارد تومان .
 • 5- نماد جوين با ارزش صف خرید 10.58 میلیارد تومان .
 • 6- نماد گنگين با ارزش صف خرید 10.21 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.43 میلیارد تومان .
 • 8- نماد خعمرا با ارزش صف خرید 5.38 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، یکشنبه، 8 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها