بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ یکشنبه، 7 فروردین 1401

1401-01-07 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ یکشنبه، 7 فروردین 1401

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1345.07 میلیون سهم (3.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 267.09 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ثشاهد با حجم معاملات 70.70 میلیون سهم (4.15 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 55.56 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد كسرا با حجم معاملات 52.72 میلیون سهم (3.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.28 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد اخابر با حجم معاملات 37.60 میلیون سهم (3.83 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.78 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد واحيا با حجم معاملات 12.40 میلیون سهم (3.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 22.48 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 103.92 میلیارد تومان و حجم 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 47.45 میلیارد تومان و حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 18.11 میلیارد تومان و حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 15.27 میلیارد تومان و حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 13.36 میلیارد تومان و حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 57.21 میلیارد تومان و حجم 0.4 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 23.91 میلیارد تومان و حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 23.23 میلیارد تومان و حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 14.14 میلیارد تومان و حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق پارند با برآیند خروج پول درشت 12.32 میلیارد تومان و حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 126.74 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 14.35 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 7.52 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 105.68 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 12.71 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 10.41 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 8.70 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند خروج پول درشت 8.64 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 105.00 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 71.54 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد زكشت با ارزش صف خرید 38.07 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شكلر با ارزش صف خرید 21.75 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد ثنور با ارزش صف خرید 17.47 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد خوساز با ارزش صف خرید 13.75 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فخاس با ارزش صف خرید 12.29 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وهنر با ارزش صف خرید 9.28 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:10؛ حجم مشکوک در نماد فسازان (در آخرین قیمت %-3.99) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 5.84 م.ت و سرانه فروش 14.40 م.ت .  
 • 12:27:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 809 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:22:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 172 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:22:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 245 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 172 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:22:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 300 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 273 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 963 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 833 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %-0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:48؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 14.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 13.58 م.ت و سرانه فروش 17.28 م.ت .  
 • 12:15:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 106 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:14:18؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 29.02 م.ت و سرانه فروش 12.46 م.ت .  
 • 12:13:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 279 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 64 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:28؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-1.54) با حجم 5.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 9.16 م.ت و سرانه فروش 12.44 م.ت .  
 • 12:07:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1053 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 232 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 169 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %-0.98) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.0 م.ت .  
 • 12:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 278 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 263 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2089 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:05؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 5.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 40.33 م.ت و سرانه فروش 89.30 م.ت .  
 • 12:01:04؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 26.72 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 12:00:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد لسرما با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.85 م.ت و سرانه فروش 16.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 9.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:00:39؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 40.33 م.ت و سرانه فروش 89.30 م.ت .  
 • 12:00:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 276 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 61 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 268 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 263 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:45؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 20.92 م.ت و سرانه فروش 10.30 م.ت .  
 • 11:58:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 821 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:57:37؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 28.48 م.ت و سرانه فروش 17.05 م.ت .  
 • 11:57:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 8.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 13.39 م.ت و سرانه فروش 11.88 م.ت .  
 • 11:53:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 8.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 13.39 م.ت و سرانه فروش 11.88 م.ت .  
 • 11:52:55؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-0.63) با حجم 17.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.84 و سرانه خرید 45.84 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .  
 • 11:52:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 218 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 169 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:52:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:52:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.89 و سرانه خرید 52.65 م.ت و سرانه فروش 18.24 م.ت .  
 • 11:51:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 711 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 784 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 595 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 572 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 156 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 96.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خساپا با حجم 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 84.25 م.ت و سرانه فروش 31.44 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:49:29؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-0.16) با حجم 13.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 110.85 م.ت و سرانه فروش 16.63 م.ت .  
 • 11:49:28؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-0.16) با حجم 13.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.00 و سرانه خرید 117.03 م.ت و سرانه فروش 16.72 م.ت .  
 • 11:49:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.39 م.ت و سرانه فروش 34.99 م.ت .  
 • 11:49:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 521 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 81.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:49:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.39 م.ت و سرانه فروش 34.99 م.ت .  
 • 11:48:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 198 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 169 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 506 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 77.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1234 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1384 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:41:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 169 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:37:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 262 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:37:03؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %-2.28) با حجم 4.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 12.83 م.ت و سرانه فروش 5.77 م.ت .  
 • 11:36:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 169 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:27؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 11.39 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .  
 • 11:36:27؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 22.44 م.ت و سرانه فروش 18.09 م.ت .  
 • 11:36:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:33:52؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 6.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 13.30 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .  
 • 11:33:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 164 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 169 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 480 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 85 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 74.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 260 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 260 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 209 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 199 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 3.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 61.74 م.ت و سرانه فروش 33.30 م.ت .  
 • 11:28:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 194 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 199 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 182 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 199 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.5 م.ت .  
 • 11:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1969 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 820 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:10؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 18.14 م.ت و سرانه فروش 13.92 م.ت .  
 • 11:25:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .  
 • 11:22:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثشاهد با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 76.63 م.ت و سرانه فروش 20.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.75. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:21:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:20:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 258 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:19:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:19:19؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %-0.90) با حجم 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 17.19 م.ت و سرانه فروش 20.86 م.ت .  
 • 11:17:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 7805 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 598 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1839 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 875 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:14:55؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 13.25 م.ت و سرانه فروش 16.37 م.ت .  
 • 11:12:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فگستر (در آخرین قیمت %-4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 218 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 120 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.65) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.4 م.ت .  
 • 11:10:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 470 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 73.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وآذر با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.20 م.ت و سرانه فروش 9.97 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:09:43؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 10.23 م.ت و سرانه فروش 3.50 م.ت .  
 • 11:09:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 120 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 138 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 135 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 138 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 199 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 120 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 4399 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 598 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:04:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:04:40؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 12.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 4.11 م.ت و سرانه فروش 9.96 م.ت .  
 • 11:04:39؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 12.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 4.11 م.ت و سرانه فروش 9.96 م.ت .  
 • 11:04:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:04:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 466 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 72.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شخارك (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.8 م.ت .  
 • 11:01:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد توريل با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.86 م.ت و سرانه فروش 30.18 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:58:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجهان (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجهان (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:50:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 3344 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 910 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:50:20؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 85.90 م.ت و سرانه فروش 122.20 م.ت .  
 • 10:49:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 456 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 70.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:00؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 18.50 م.ت و سرانه فروش 13.92 م.ت .  
 • 10:45:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:59؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 30.75 م.ت و سرانه فروش 75.24 م.ت .  
 • 10:43:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 450 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 68.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:59؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.68) با حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 9.02 م.ت و سرانه فروش 14.34 م.ت .  
 • 10:42:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 665 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 446 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 66.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:47؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 13.61 م.ت و سرانه فروش 11.54 م.ت .  
 • 10:41:28؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %-0.34) با حجم 14.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 11.76 م.ت و سرانه فروش 24.21 م.ت .  
 • 10:41:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 441 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 64.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:03؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 9.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 16.46 م.ت و سرانه فروش 18.15 م.ت .  
 • 10:41:00؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 9.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 16.46 م.ت و سرانه فروش 18.15 م.ت .  
 • 10:40:31؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 18.72 م.ت و سرانه فروش 26.40 م.ت .  
 • 10:39:42؛ حجم مشکوک در نماد سفانو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 12.40 م.ت و سرانه فروش 11.30 م.ت .  
 • 10:39:04؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 13.07 م.ت و سرانه فروش 11.65 م.ت .  
 • 10:38:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد مديريت با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.45 م.ت و سرانه فروش 2.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.62. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:36:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 10:35:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 438 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:33:02؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 28.34 م.ت و سرانه فروش 17.97 م.ت .  
 • 10:32:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 254 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 432 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.7 م.ت .  
 • 10:31:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 427 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 147 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 85 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 424 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:45؛ حجم مشکوک در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %0.78) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 13.79 م.ت و سرانه فروش 14.73 م.ت .  
 • 10:29:41؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.78 م.ت و سرانه فروش 15.66 م.ت .  
 • 10:29:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 124 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 85 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 244 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 423 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 57.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 318 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 79 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 412 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 52.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.69) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.8 م.ت .  
 • 10:26:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 79 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 318 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 407 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 748 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 407 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 79 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 79 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 404 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 77 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 233 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 233 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:25؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.04 و سرانه خرید 13.75 م.ت و سرانه فروش 2.73 م.ت .  
 • 10:20:55؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 20.57 م.ت و سرانه فروش 19.87 م.ت .  
 • 10:20:46؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %-2.70) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 19.21 م.ت و سرانه فروش 33.86 م.ت .  
 • 10:16:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-0.32) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 18.00 م.ت و سرانه فروش 10.05 م.ت .  
 • 10:15:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 110 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:15:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثشاهد با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 76.07 م.ت و سرانه فروش 19.33 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.94. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:12:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 431 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:35؛ حجم مشکوک در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 23.91 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .  
 • 10:12:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 331 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:34؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.90 و سرانه خرید 66.31 م.ت و سرانه فروش 16.99 م.ت .  
 • 10:11:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:19؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 15.92 م.ت و سرانه فروش 16.76 م.ت .  
 • 10:10:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.12 و سرانه خرید 63.33 م.ت و سرانه فروش 15.37 م.ت .  
 • 10:10:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:30؛ حجم مشکوک در نماد خشرق (در آخرین قیمت %0.71) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 17.57 م.ت و سرانه فروش 20.67 م.ت .  
 • 10:10:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 219 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 114 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 211 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 325 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:38؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 18.14 م.ت و سرانه فروش 24.57 م.ت .  
 • 10:09:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-0.32) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 18.64 م.ت و سرانه فروش 9.54 م.ت .  
 • 10:09:31؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-0.32) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 18.64 م.ت و سرانه فروش 9.54 م.ت .  
 • 10:09:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 317 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 294 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:37؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 51.49 م.ت و سرانه فروش 28.25 م.ت .  
 • 10:08:36؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.67) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 32.36 م.ت و سرانه فروش 29.60 م.ت .  
 • 10:08:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 236 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 230 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 180 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.71 و سرانه خرید 36.08 م.ت و سرانه فروش 13.32 م.ت .  
 • 10:06:29؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.71 و سرانه خرید 36.08 م.ت و سرانه فروش 13.32 م.ت .  
 • 10:06:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 169 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .  
 • 10:04:27؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.55) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 43.16 م.ت و سرانه فروش 33.71 م.ت .  
 • 10:04:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 120 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:08؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %0.73) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 15.27 م.ت و سرانه فروش 25.38 م.ت .  
 • 10:02:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:45؛ حجم مشکوک در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 12.85 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .  
 • 10:01:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اپرداز با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.85 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.97. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:01:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 186 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 184 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:01؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-1.84) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 13.28 م.ت و سرانه فروش 20.61 م.ت .  
 • 10:00:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 173 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 164 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:03؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %1.68) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 9.64 م.ت و سرانه فروش 17.50 م.ت .  
 • 09:57:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:22؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 11.85 م.ت و سرانه فروش 10.38 م.ت .  
 • 09:57:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 148 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:07؛ حجم مشکوک در نماد ويسا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 14.49 م.ت و سرانه فروش 23.14 م.ت .  
 • 09:51:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 131 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:48؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 18.11 م.ت و سرانه فروش 13.16 م.ت .  
 • 09:50:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:22؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.39 و سرانه خرید 44.53 م.ت و سرانه فروش 8.26 م.ت .  
 • 09:45:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد توريل با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.98 م.ت و سرانه فروش 27.48 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:44:55؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 60.63 م.ت و سرانه فروش 25.74 م.ت .  
 • 09:44:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.9 م.ت .  
 • 09:44:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.43) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .  
 • 09:43:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:08؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-0.28) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 13.80 م.ت و سرانه فروش 10.55 م.ت .  
 • 09:40:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:38؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 15.53 م.ت و سرانه فروش 16.14 م.ت .  
 • 09:38:16؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %3.32) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 23.48 م.ت و سرانه فروش 21.01 م.ت .  
 • 09:37:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 734 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:19؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 43.22 م.ت و سرانه فروش 36.55 م.ت .  
 • 09:36:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:33؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 28.41 م.ت و سرانه فروش 28.59 م.ت .  
 • 09:36:01؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %0.76) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 10.96 م.ت و سرانه فروش 12.68 م.ت .  
 • 09:35:42؛ حجم مشکوک در نماد خفنر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 21.28 م.ت و سرانه فروش 24.30 م.ت .  
 • 09:35:16؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 8.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 13.94 م.ت و سرانه فروش 26.03 م.ت .  
 • 09:34:56؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 23.08 م.ت و سرانه فروش 18.68 م.ت .  
 • 09:34:10؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %1.30) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 24.36 م.ت و سرانه فروش 24.66 م.ت .  
 • 09:33:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:33:38؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 15.25 م.ت و سرانه فروش 14.80 م.ت .  
 • 09:33:25؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-3.24) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 14.51 م.ت و سرانه فروش 20.19 م.ت .  
 • 09:33:25؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 19.13 م.ت و سرانه فروش 28.88 م.ت .  
 • 09:33:15؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-3.26) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 14.51 م.ت و سرانه فروش 20.19 م.ت .  
 • 09:33:15؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 19.13 م.ت و سرانه فروش 28.88 م.ت .  
 • 09:33:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.66) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.2 م.ت .  
 • 09:33:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 09:32:59؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 6.26 م.ت و سرانه فروش 13.73 م.ت .  
 • 09:32:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:29؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 26.43 م.ت و سرانه فروش 21.03 م.ت .  
 • 09:32:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:53؛ حجم مشکوک در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 12.93 م.ت و سرانه فروش 12.34 م.ت .  
 • 09:31:52؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.54 و سرانه خرید 101.53 م.ت و سرانه فروش 22.38 م.ت .  
 • 09:31:53؛ حجم مشکوک در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 12.93 م.ت و سرانه فروش 12.34 م.ت .  
 • 09:31:37؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 56.27 م.ت و سرانه فروش 15.63 م.ت .  
 • 09:31:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:15؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 30.20 م.ت و سرانه فروش 19.12 م.ت .  
 • 09:29:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:49؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 21.39 م.ت و سرانه فروش 13.37 م.ت .  
 • 09:28:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 09:28:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.2 م.ت .  
 • 09:27:48؛ حجم مشکوک در نماد وايران (در آخرین قیمت %3.53) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 42.53 م.ت و سرانه فروش 40.43 م.ت .  
 • 09:27:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 09:26:24؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %-0.34) با حجم 7.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 13.12 م.ت و سرانه فروش 32.35 م.ت .  
 • 09:26:18؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %-0.34) با حجم 7.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 13.12 م.ت و سرانه فروش 32.35 م.ت .  
 • 09:26:12؛ حجم مشکوک در نماد آپ (در آخرین قیمت %-1.87) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 10.38 م.ت و سرانه فروش 43.26 م.ت .  
 • 09:24:09؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 10.98 م.ت و سرانه فروش 13.81 م.ت .  
 • 09:23:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:08؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 18.26 م.ت و سرانه فروش 19.49 م.ت .  
 • 09:20:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1235 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:52؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 10.82 م.ت و سرانه فروش 19.81 م.ت .  
 • 09:19:58؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.51 م.ت و سرانه فروش 9.18 م.ت .  
 • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 84.73 م.ت و سرانه فروش 43.98 م.ت .  
 • 09:18:51؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 26.82 م.ت و سرانه فروش 46.99 م.ت .  
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.34 و سرانه خرید 99.10 م.ت و سرانه فروش 13.51 م.ت .  
 • 09:18:05؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 42.54 م.ت و سرانه فروش 26.39 م.ت .  
 • 09:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحور (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 25.59 م.ت و سرانه فروش 35.74 م.ت .  
 • 09:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:36؛ حجم مشکوک در نماد خمحور (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 25.59 م.ت و سرانه فروش 35.74 م.ت .  
 • 09:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 111 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:55؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 37.17 م.ت و سرانه فروش 26.48 م.ت .  
 • 09:15:22؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 19.37 م.ت و سرانه فروش 25.89 م.ت .  
 • 09:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:19؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %1.23) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 21.37 م.ت و سرانه فروش 30.10 م.ت .  
 • 09:13:10؛ حجم مشکوک در نماد بهير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 5.04 م.ت و سرانه فروش 13.95 م.ت .  
 • 09:12:58؛ حجم مشکوک در نماد بهير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 5.04 م.ت و سرانه فروش 13.95 م.ت .  
 • 09:12:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بهير با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 5.04 م.ت و سرانه فروش 13.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:11:10؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 31.74 م.ت و سرانه فروش 34.58 م.ت .  
 • 09:11:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 106 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-4.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:00؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 14.06 م.ت و سرانه فروش 43.32 م.ت .  
 • 09:07:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.43 و سرانه خرید 126.13 م.ت و سرانه فروش 36.82 م.ت .  
 • 09:07:14؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 12.85 م.ت و سرانه فروش 41.43 م.ت .  
 • 09:06:44؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.56) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 34.07 م.ت و سرانه فروش 12.26 م.ت .  
 • 09:06:41؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %1.45) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 19.00 م.ت و سرانه فروش 19.34 م.ت .  
 • 09:06:17؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.31 و سرانه خرید 273.95 م.ت و سرانه فروش 37.48 م.ت .  
 • 09:05:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 109 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.76 و سرانه خرید 295.17 م.ت و سرانه فروش 43.65 م.ت .  
 • 09:05:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:02؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 80.81 م.ت و سرانه فروش 36.94 م.ت .  
 • 09:04:53؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.01) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.29 و سرانه خرید 574.29 م.ت و سرانه فروش 69.31 م.ت .  
 • 09:04:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:40؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 18.93 م.ت و سرانه فروش 36.45 م.ت .  
 • 09:02:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحور (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1037 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 66.61 م.ت و سرانه فروش 40.99 م.ت .  
 • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.00 و سرانه خرید 84.34 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .  
 • 09:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وايران (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1715 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %3.30) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 44.91 م.ت و سرانه فروش 91.97 م.ت .  
 • 09:00:53؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 65.01 م.ت و سرانه فروش 176.96 م.ت .  
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 214.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 109.50 م.ت .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 154.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.61 م.ت .  
 • 3- نماد شكلر با ارزش صف خرید 55.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 179.52 م.ت .  
 • 4- نماد ثنور با ارزش صف خرید 35.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.38 م.ت .  
 • 5- نماد خوساز با ارزش صف خرید 23.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 100.24 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 13.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.80 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد زكشت با ارزش صف خرید 22.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 199.91 م.ت .  
 • 2- نماد شكلر با ارزش صف خرید 55.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 179.52 م.ت .  
 • 3- نماد فكمند با ارزش صف خرید 2.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 157.58 م.ت .  
 • 4- نماد واحيا با ارزش صف خرید 9.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 147.59 م.ت .  
 • 5- نماد نبروج با ارزش صف خرید 4.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.66 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 13.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.80 م.ت .  
 • 2- نماد كهرام با ارزش صف فروش 2.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 68.95 م.ت .  
 • 3- نماد لازما با ارزش صف فروش 2.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 47.22 م.ت .  
 • 4- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 2.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 34.44 م.ت .  
 • 5- نماد غناب با ارزش صف فروش 2.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 31.39 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1824.96 میلیون سهم (6.53 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 349.20 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خگستر با حجم معاملات 851.05 میلیون سهم (5.71 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 233.57 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خراسان با حجم معاملات 1.94 میلیون سهم (3.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.51 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد زنجان با حجم معاملات 59.95 میلیون سهم (22.48 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 20.99 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سنير با حجم معاملات 5.13 میلیون سهم (5.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.96 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 114.67 میلیارد تومان و حجم 6.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 76.13 میلیارد تومان و حجم 5.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 56.17 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 34.83 میلیارد تومان و حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 23.07 میلیارد تومان و حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 114.00 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 91.83 میلیارد تومان و حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 31.24 میلیارد تومان و حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 24.33 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 24.03 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 161.89 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 76.92 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 64.51 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 49.16 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 7.43 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 342.52 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 10.64 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 10.25 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 7.67 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 5.68 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 126.37 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شكلر با ارزش صف خرید 18.71 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ثنور با ارزش صف خرید 13.17 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خوساز با ارزش صف خرید 10.41 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 7.79 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد وهنر با ارزش صف خرید 7.66 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد همراه با ارزش صف خرید 7.02 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد خمحور با ارزش صف خرید 2.44 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.73 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد تكنو با ارزش صف خرید 1.40 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد قشهد با ارزش صف خرید 0.88 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

یکشنبه، 7 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها