بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ شنبه، 6 فروردین 1401

1401-01-06 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ شنبه، 6 فروردین 1401

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1824.96 میلیون سهم (6.53 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 349.20 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خگستر با حجم معاملات 851.05 میلیون سهم (5.71 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 233.57 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خراسان با حجم معاملات 1.94 میلیون سهم (3.66 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.51 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد زنجان با حجم معاملات 59.95 میلیون سهم (22.48 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 20.99 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سنير با حجم معاملات 5.13 میلیون سهم (5.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.96 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 114.67 میلیارد تومان و حجم 6.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 76.13 میلیارد تومان و حجم 5.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 56.17 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 34.83 میلیارد تومان و حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 23.07 میلیارد تومان و حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 114.00 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 91.83 میلیارد تومان و حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 31.24 میلیارد تومان و حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 24.33 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 24.03 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 161.89 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 76.92 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 64.51 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 49.16 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 7.43 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 342.52 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 10.64 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 10.25 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 7.67 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 5.68 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 126.37 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شكلر با ارزش صف خرید 18.71 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ثنور با ارزش صف خرید 13.17 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خوساز با ارزش صف خرید 10.41 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 7.79 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد وهنر با ارزش صف خرید 7.66 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد همراه با ارزش صف خرید 7.02 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد خمحور با ارزش صف خرید 2.44 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.73 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد تكنو با ارزش صف خرید 1.40 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد قشهد با ارزش صف خرید 0.88 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 376 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-0.12) با حجم 5.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 19.79 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .  
 • 12:29:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 153 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 433 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 138 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 75.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %-2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 427 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 138 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 73.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:53؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %2.61) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 9.66 م.ت و سرانه فروش 5.52 م.ت .  
 • 12:24:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 24.56 م.ت و سرانه فروش 16.85 م.ت .  
 • 12:24:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 367 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 367 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 235 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 645 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 717 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 991 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1003 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1059 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 413 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 138 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 71.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2008 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:14:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 398 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 138 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 69.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:17؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-4.17) با حجم 36.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 12.20 م.ت و سرانه فروش 41.64 م.ت .  
 • 12:11:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1302 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:11:18؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 41.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 14.97 م.ت و سرانه فروش 17.06 م.ت .  
 • 12:11:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 427 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 317 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 115.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 135 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:06:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 300 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1200 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 792 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:03:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:03:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 852 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 314 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 114.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:29؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 26.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 2.80 م.ت و سرانه فروش 2.69 م.ت .  
 • 11:59:19؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 13.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 2.80 م.ت و سرانه فروش 2.69 م.ت .  
 • 11:59:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 314 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 113.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:18؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 13.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 2.80 م.ت و سرانه فروش 2.69 م.ت .  
 • 11:59:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 299 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 377 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:57:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:52:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 545 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:52:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 886 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:33؛ حجم مشکوک در نماد سفانو (در آخرین قیمت %-0.15) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 37.87 م.ت و سرانه فروش 29.68 م.ت .  
 • 11:49:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 308 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 111.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:49:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 321 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 197 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 302 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 109.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 197 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.51 و سرانه خرید 61.90 م.ت و سرانه فروش 17.64 م.ت .  
 • 11:42:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:42:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 303 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 197 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:42:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:40:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:38:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:37:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1171 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 835 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1127 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 835 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 940 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 835 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 816 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 835 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 773 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 835 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:33:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:33:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 374 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 126 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 68.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:33:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:19؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 20.02 م.ت و سرانه فروش 14.32 م.ت .  
 • 11:31:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:11؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 35.77 م.ت و سرانه فروش 15.70 م.ت .  
 • 11:28:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 297 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 107.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 476 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 604 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 177 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 114.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 294 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 604 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 177 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 114.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 294 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 103.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:21؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-1.65) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 17.32 م.ت و سرانه فروش 10.36 م.ت .  
 • 11:23:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 288 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 101.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 144 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 284 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 100.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 144 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 284 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 100.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 476 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 283 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 98.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:20:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 286 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 178 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:19:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:18:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 265 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 154 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-1.65) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 15.69 م.ت و سرانه فروش 9.88 م.ت .  
 • 11:16:35؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 21.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 10.85 م.ت و سرانه فروش 10.96 م.ت .  
 • 11:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 920 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 875 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 252 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 154 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 47.02 م.ت و سرانه فروش 20.10 م.ت .  
 • 11:12:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 257 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 163 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 592 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 177 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 112.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 271 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 93.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 125 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 66.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 270 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 92.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %1.57) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 14.16 م.ت و سرانه فروش 8.15 م.ت .  
 • 11:08:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 35.89 م.ت و سرانه فروش 16.13 م.ت .  
 • 11:08:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 251 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 162 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 267 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:36؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 16.54 م.ت و سرانه فروش 12.69 م.ت .  
 • 11:07:16؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 4.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 16.53 م.ت و سرانه فروش 12.68 م.ت .  
 • 11:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:05:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 265 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 90.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:05:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.63 و سرانه خرید 52.99 م.ت و سرانه فروش 14.61 م.ت .  
 • 11:03:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 261 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 89.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 239 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 162 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 261 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 87.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 239 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 162 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:24؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 13.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 8.35 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .  
 • 11:01:37؛ حجم مشکوک در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-0.19) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 23.05 م.ت و سرانه فروش 39.30 م.ت .  
 • 11:01:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 83.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 653 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:44؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 11.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 7.86 م.ت و سرانه فروش 9.16 م.ت .  
 • 10:59:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 82.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:43؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 11.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 7.86 م.ت و سرانه فروش 9.16 م.ت .  
 • 10:59:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 110 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:05؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 19.08 م.ت و سرانه فروش 40.49 م.ت .  
 • 10:59:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:42؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 46.34 م.ت و سرانه فروش 19.86 م.ت .  
 • 10:58:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 256 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 81.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 228 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 159 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:04؛ حجم مشکوک در نماد ساروم (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 23.43 م.ت و سرانه فروش 36.55 م.ت .  
 • 10:55:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 251 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 80.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 587 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 177 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 111.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 786 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 77.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 249 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 76.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:44؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %3.53) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 14.18 م.ت و سرانه فروش 31.84 م.ت .  
 • 10:51:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 47.13 م.ت و سرانه فروش 20.63 م.ت .  
 • 10:51:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 247 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 732 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 209 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 242 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 73.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:22؛ حجم مشکوک در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.26 و سرانه خرید 52.59 م.ت و سرانه فروش 16.11 م.ت .  
 • 10:48:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 242 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 73.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:47:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:46:43؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-1.65) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 14.54 م.ت و سرانه فروش 8.02 م.ت .  
 • 10:46:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 192 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 134 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:45:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 200 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:45:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 238 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 235 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 194 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:44؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 23.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 17.18 م.ت و سرانه فروش 99.44 م.ت .  
 • 10:43:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 232 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 68.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 173 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 229 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 59.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 21.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 228 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 58.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 727 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 138 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 769 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 853 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 362 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 123 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 65.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 224 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 55.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 359 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 123 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 64.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 176 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 118 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 223 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1399 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 118 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 118 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:35:55؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 32.77 م.ت و سرانه فروش 20.92 م.ت .  
 • 10:35:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:34:47؛ حجم مشکوک در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 10.12 م.ت و سرانه فروش 68.16 م.ت .  
 • 10:34:44؛ حجم مشکوک در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 10.12 م.ت و سرانه فروش 68.16 م.ت .  
 • 10:34:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 219 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 52.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:04؛ حجم مشکوک در نماد تپولا (در آخرین قیمت %1.35) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 10.53 م.ت و سرانه فروش 24.58 م.ت .  
 • 10:30:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 115 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:54؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 21.10 م.ت و سرانه فروش 25.42 م.ت .  
 • 10:27:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:44؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.06 و سرانه خرید 26.33 م.ت و سرانه فروش 3.73 م.ت .  
 • 10:26:10؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 16.69 م.ت و سرانه فروش 14.52 م.ت .  
 • 10:25:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:24:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:41؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 17.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.87 م.ت و سرانه فروش 20.81 م.ت .  
 • 10:23:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:13؛ حجم مشکوک در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 43.26 م.ت و سرانه فروش 21.83 م.ت .  
 • 10:22:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 574 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 172 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 109.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 571 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 172 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 107.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 564 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 172 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 105.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 563 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 172 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 104.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 115 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:19:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 344 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 114 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 62.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:18:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:16:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:16:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 80 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:15:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 212 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 210 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:24؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 14.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 20.12 م.ت و سرانه فروش 115.07 م.ت .  
 • 10:14:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 71 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:14:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.15 و سرانه خرید 29.21 م.ت و سرانه فروش 9.27 م.ت .  
 • 10:12:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 205 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 45.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 204 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:46؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 10.77 م.ت و سرانه فروش 7.94 م.ت .  
 • 10:10:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 335 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 112 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 60.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 328 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 112 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 105 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:43؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 4.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 103.59 م.ت و سرانه فروش 49.06 م.ت .  
 • 10:07:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 315 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 112 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 56.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 471 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 306 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 112 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:27؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 29.13 م.ت و سرانه فروش 17.59 م.ت .  
 • 10:05:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 295 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 112 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 609 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:20؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 105.36 م.ت و سرانه فروش 76.08 م.ت .  
 • 10:04:06؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %-2.45) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 11.61 م.ت و سرانه فروش 15.65 م.ت .  
 • 10:04:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 191 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 186 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 279 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 112 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 94 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:22؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 9.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 35.08 م.ت و سرانه فروش 207.79 م.ت .  
 • 10:01:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:58؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 7.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 17.94 م.ت و سرانه فروش 114.81 م.ت .  
 • 10:01:57؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 7.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 17.94 م.ت و سرانه فروش 114.81 م.ت .  
 • 10:01:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.08 و سرانه خرید 29.54 م.ت و سرانه فروش 9.58 م.ت .  
 • 09:59:12؛ حجم مشکوک در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 11.75 م.ت و سرانه فروش 54.85 م.ت .  
 • 09:59:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:59؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 22.72 م.ت و سرانه فروش 17.76 م.ت .  
 • 09:57:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:44؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 39.79 م.ت و سرانه فروش 42.70 م.ت .  
 • 09:54:42؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 25.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 14.54 م.ت و سرانه فروش 15.77 م.ت .  
 • 09:54:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 94 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 530 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 155 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 100.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 526 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 155 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 99.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:15؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 49.65 م.ت و سرانه فروش 31.14 م.ت .  
 • 09:52:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 272 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 111 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:32؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 16.09 م.ت و سرانه فروش 45.60 م.ت .  
 • 09:46:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:34؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 16.44 م.ت و سرانه فروش 13.34 م.ت .  
 • 09:45:33؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 24.92 م.ت و سرانه فروش 29.33 م.ت .  
 • 09:44:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:55؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.25) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.61 و سرانه خرید 38.39 م.ت و سرانه فروش 10.62 م.ت .  
 • 09:41:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:41:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:19؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 19.11 م.ت و سرانه فروش 26.60 م.ت .  
 • 09:40:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:39:05؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.35 و سرانه خرید 81.21 م.ت و سرانه فروش 9.73 م.ت .  
 • 09:39:05؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %3.07) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 35.95 م.ت و سرانه فروش 30.73 م.ت .  
 • 09:38:22؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 20.01 م.ت و سرانه فروش 13.77 م.ت .  
 • 09:36:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 548 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 646 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:33:56؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 3.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 108.63 م.ت و سرانه فروش 44.13 م.ت .  
 • 09:33:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 241 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:47؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 11.55 م.ت و سرانه فروش 7.19 م.ت .  
 • 09:29:34؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-0.87) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 12.52 م.ت و سرانه فروش 17.25 م.ت .  
 • 09:29:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:10؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %-1.65) با حجم 11.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 16.80 م.ت و سرانه فروش 26.11 م.ت .  
 • 09:28:55؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 34.80 م.ت و سرانه فروش 22.71 م.ت .  
 • 09:28:27؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.01) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 42.25 م.ت و سرانه فروش 24.56 م.ت .  
 • 09:28:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 219 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:30؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 11.20 م.ت و سرانه فروش 6.97 م.ت .  
 • 09:27:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 203 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 97 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:05؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %2.62) با حجم 16.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 15.03 م.ت و سرانه فروش 15.73 م.ت .  
 • 09:25:57؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.17) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 50.31 م.ت و سرانه فروش 43.32 م.ت .  
 • 09:25:23؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.75 و سرانه خرید 38.00 م.ت و سرانه فروش 10.12 م.ت .  
 • 09:24:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 417 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 97.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:16؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 15.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 15.32 م.ت و سرانه فروش 14.97 م.ت .  
 • 09:24:15؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 15.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 15.32 م.ت و سرانه فروش 14.97 م.ت .  
 • 09:24:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 413 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 96.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:49؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 50.48 م.ت و سرانه فروش 37.49 م.ت .  
 • 09:23:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 407 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 94.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 24.74 م.ت و سرانه فروش 25.37 م.ت .  
 • 09:22:53؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 55.40 م.ت و سرانه فروش 22.03 م.ت .  
 • 09:22:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 403 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 93.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:17؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 17.27 م.ت و سرانه فروش 20.89 م.ت .  
 • 09:22:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 389 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 92.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:07؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 16.20 م.ت و سرانه فروش 29.77 م.ت .  
 • 09:21:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 383 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 90.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 332 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 79.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:34؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.54) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 31.42 م.ت و سرانه فروش 211.96 م.ت .  
 • 09:21:34؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 31.66 م.ت و سرانه فروش 27.70 م.ت .  
 • 09:21:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 312 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 77.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 304 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 75.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 576 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 548 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:26؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.50 و سرانه خرید 366.36 م.ت و سرانه فروش 22.20 م.ت .  
 • 09:17:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 293 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 74.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 286 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 72.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 283 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 70.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:01؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.09 و سرانه خرید 137.96 م.ت و سرانه فروش 44.71 م.ت .  
 • 09:16:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 568 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:46؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.63 و سرانه خرید 173.53 م.ت و سرانه فروش 66.06 م.ت .  
 • 09:16:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 493 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 41.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:35؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 25.89 م.ت .  
 • 09:16:28؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.16) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 39.94 م.ت و سرانه فروش 54.02 م.ت .  
 • 09:16:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 576 م.ت و پول درشت فروش 86 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1043 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت فروش 86 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:01؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 87.19 م.ت و سرانه فروش 35.59 م.ت .  
 • 09:15:56؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 119.19 م.ت و سرانه فروش 58.78 م.ت .  
 • 09:15:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:14؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %-0.57) با حجم 9.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 19.25 م.ت و سرانه فروش 29.51 م.ت .  
 • 09:15:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 60.38 م.ت و سرانه فروش 18.37 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.37) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 6.63 م.ت و سرانه فروش 367.48 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 154.45 م.ت و سرانه فروش 64.77 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.41 و سرانه خرید 42.43 م.ت و سرانه فروش 7.84 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 29.40 م.ت و سرانه فروش 22.74 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 78.49 م.ت و سرانه فروش 38.78 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد فاراك (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 22.44 م.ت و سرانه فروش 40.83 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.49 و سرانه خرید 94.58 م.ت و سرانه فروش 38.03 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %-0.57) با حجم 9.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 19.25 م.ت و سرانه فروش 29.51 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 17.86 م.ت و سرانه فروش 32.76 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 60.38 م.ت و سرانه فروش 18.37 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 48.93 م.ت و سرانه فروش 66.85 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 69.74 م.ت و سرانه فروش 29.66 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.62 و سرانه خرید 78.40 م.ت و سرانه فروش 29.93 م.ت .  
 • 09:15:12؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.67) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 58.47 م.ت و سرانه فروش 43.73 م.ت .  
 • 09:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 102 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد تكشا با حجم معاملات 6.91 میلیون سهم (5.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.26 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وخاور با حجم معاملات 35.06 میلیون سهم (4.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.15 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ولساپا با حجم معاملات 100.35 میلیون سهم (3.5 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.11 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وامير با حجم معاملات 0.44 میلیون سهم (10.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.28 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فاراك با حجم معاملات 87.27 میلیون سهم (3.06 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 11.77 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 37.41 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 30.48 میلیارد تومان و حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 30.46 میلیارد تومان و حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 18.60 میلیارد تومان و حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق ثبات با برآیند ورود پول درشت 14.53 میلیارد تومان و حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 23.60 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 19.59 میلیارد تومان و حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 14.54 میلیارد تومان و حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 8.42 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 7.15 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 71.83 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 58.97 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 44.40 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 15.55 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه پيمانكاري صنعتي با برآیند ورود پول درشت 9.61 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 9.46 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 7.76 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 141.37 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 105.31 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فجوش با ارزش صف خرید 9.84 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 9.58 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد تكنو با ارزش صف خرید 6.28 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.77 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

شنبه، 6 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها