بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 30 فروردین 1401

1401-01-30 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
سه شنبه، 30 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، سه شنبه 30 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد ورنا با حجم معاملات 209.73 میلیون سهم (3.3 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 120.29 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ختوقا با حجم معاملات 184.16 میلیون سهم (3.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 55.52 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد سپيد با حجم معاملات 25.68 میلیون سهم (3.07 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 52.89 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد گدنا با حجم معاملات 31.78 میلیون سهم (4.09 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.46 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فلوله با حجم معاملات 211.13 میلیون سهم (3.72 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.16 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 36.53 میلیارد تومان و حجم 1.9 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 33.70 میلیارد تومان و حجم 1.4 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 23.32 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 14.21 میلیارد تومان و حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد چكارن با برآیند ورود پول درشت 13.30 میلیارد تومان و حجم 5.94 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 40.41 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شبريز با برآیند خروج پول درشت 15.56 میلیارد تومان و حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد سدبير با برآیند خروج پول درشت 13.60 میلیارد تومان و حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد فملي با برآیند خروج پول درشت 13.25 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 11.70 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 42.31 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 16.70 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه محصولات كاغذي با برآیند ورود پول درشت 12.84 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند ورود پول درشت 10.69 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 39.31 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 23.76 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 22.54 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند خروج پول درشت 14.72 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 14.20 میلیارد تومان . 
 • ______________________
 • 12:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -2.74 ؛ هفتگی: -3.06 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.60 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: 8.23 ؛ هفتگی: -8.41 ؛ دو هفته: -23.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -1.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -2.74 ؛ هفتگی: -3.06 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %-1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 6.75 ؛ هفتگی: 3.54 ؛ دو هفته: 1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سقاين (در آخرین قیمت %-0.70) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.7 م.ت .  
 • 12:27:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: 0.25 ؛ دو هفته: 0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.57 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغدير (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 0.46 ؛ هفتگی: 0.46 ؛ دو هفته: 0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 219 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 119 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.47 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.25 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -27.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 308 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 200 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.66 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.65 ؛ 3روزه: -2.18 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: -10.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.12 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -27.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:41؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 7.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 11.66 م.ت و سرانه فروش 27.66 م.ت .  
 • 12:26:13؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %-0.44) با حجم 7.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 22.83 م.ت و سرانه فروش 26.29 م.ت .  
 • 12:26:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.76 ؛ هفتگی: -1.53 ؛ دو هفته: -0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:50؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 38.59 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت .  
 • 12:25:13؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %3.38) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 22.87 م.ت و سرانه فروش 13.59 م.ت .  
 • 12:25:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.63 ؛ 3روزه: 10.13 ؛ هفتگی: 53.75 ؛ دو هفته: -21.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 620 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.12 ؛ 3روزه: -1.11 ؛ هفتگی: -3.12 ؛ دو هفته: -10.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -9.38 ؛ هفتگی: -9.10 ؛ دو هفته: -12.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 981 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.81 ؛ 3روزه: -35.75 ؛ هفتگی: -36.53 ؛ دو هفته: -42.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.24 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.28 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: 0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %-4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.59 ؛ 3روزه: 2.28 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 2.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 690 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 0.20 ؛ دو هفته: -0.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.15 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.07 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -27.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 639 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.56 ؛ 3روزه: 2.28 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 2.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %9.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 424 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 116 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.53 ؛ 3روزه: -45.83 ؛ هفتگی: -91.90 ؛ دو هفته: 270.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -8.69 ؛ هفتگی: -15.82 ؛ دو هفته: -29.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.75 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -6.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -6.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.48 ؛ 3روزه: 0.67 ؛ هفتگی: -0.26 ؛ دو هفته: -1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.58 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: 0.95 ؛ دو هفته: 1.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.18 ؛ 3روزه: 73.16 ؛ هفتگی: 54.05 ؛ دو هفته: -3.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:35؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 9.95 م.ت و سرانه فروش 27.92 م.ت .  
 • 12:20:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 72 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.34 ؛ 3روزه: -84.19 ؛ هفتگی: -179.22 ؛ دو هفته: -226.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: 2.28 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 2.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:50؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 9.95 م.ت و سرانه فروش 28.10 م.ت .  
 • 12:17:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.54 ؛ 3روزه: 61.63 ؛ هفتگی: 60.98 ؛ دو هفته: 58.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.41 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 0.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.00 ؛ 3روزه: -5.26 ؛ هفتگی: -8.27 ؛ دو هفته: -14.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.82 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 4.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.61 و سرانه خرید 30.56 م.ت و سرانه فروش 8.46 م.ت .  
 • 12:14:33؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 4.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.61 و سرانه خرید 30.56 م.ت و سرانه فروش 8.46 م.ت .  
 • 12:14:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %-2.34) با حجم 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.61 و سرانه خرید 30.66 م.ت و سرانه فروش 8.50 م.ت .  
 • 12:14:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %-2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.88 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -0.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -6.48 ؛ هفتگی: 1.47 ؛ دو هفته: 2.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -0.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:27؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %0.93) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 20.14 م.ت و سرانه فروش 13.77 م.ت .  
 • 12:13:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %3.96) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 22.02 م.ت و سرانه فروش 12.98 م.ت .  
 • 12:11:47؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %-3.50) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 17.86 م.ت و سرانه فروش 7.84 م.ت .  
 • 12:11:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 10.23 ؛ هفتگی: 8.28 ؛ دو هفته: 13.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-3.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.17 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 288 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 186 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.43 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.78 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -27.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %10.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 414 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 116 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.21 ؛ 3روزه: -45.83 ؛ هفتگی: -91.90 ؛ دو هفته: 270.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %10.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 367 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 116 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.19 ؛ 3روزه: -45.83 ؛ هفتگی: -91.90 ؛ دو هفته: 270.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1632 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.40 ؛ 3روزه: -18.31 ؛ هفتگی: -26.66 ؛ دو هفته: -50.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -4.95 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -1.81 ؛ هفتگی: -9.86 ؛ دو هفته: -4.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:38؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.75 م.ت و سرانه فروش 11.18 م.ت .  
 • 12:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1457 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.69 ؛ 3روزه: -35.75 ؛ هفتگی: -36.53 ؛ دو هفته: -42.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.79 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.21 ؛ 3روزه: 6.60 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.68 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-3.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.68 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.58 ؛ 3روزه: 28.78 ؛ هفتگی: 26.41 ؛ دو هفته: 27.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:47؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 29.65 م.ت و سرانه فروش 18.99 م.ت .  
 • 12:02:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %8.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 351 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت فروش 116 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.39 ؛ 3روزه: -45.83 ؛ هفتگی: -91.90 ؛ دو هفته: 270.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سهگمت با حجم 4.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.59 م.ت و سرانه فروش 16.58 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.27. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:01:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 3.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 39.02 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .  
 • 12:01:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.22 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -27.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.15 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -27.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.14 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 0.19 ؛ هفتگی: -14.97 ؛ دو هفته: -17.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2347 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.20 ؛ 3روزه: 3.63 ؛ هفتگی: 0.51 ؛ دو هفته: -5.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:56؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 17.95 م.ت و سرانه فروش 9.11 م.ت .  
 • 11:57:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 644 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: 0.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:38؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 37.84 م.ت و سرانه فروش 14.57 م.ت .  
 • 11:57:20؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 3.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.77 و سرانه خرید 35.72 م.ت و سرانه فروش 12.89 م.ت .  
 • 11:56:13؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 5.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 24.56 م.ت و سرانه فروش 25.47 م.ت .  
 • 11:55:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -1.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.88 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -12.65 ؛ دو هفته: 18.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 263 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 172 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.01 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.76) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 37.66 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .  
 • 11:55:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %-0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: 11.76 ؛ هفتگی: 10.66 ؛ دو هفته: 6.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: -11.04 ؛ هفتگی: -19.64 ؛ دو هفته: -38.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:33؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %0.76) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 21.95 م.ت و سرانه فروش 13.83 م.ت .  
 • 11:49:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1447 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.99 ؛ 3روزه: -35.75 ؛ هفتگی: -36.53 ؛ دو هفته: -42.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.70 ؛ هفتگی: 0.48 ؛ دو هفته: 0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.67 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %-2.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 7.01 ؛ هفتگی: 8.51 ؛ دو هفته: 7.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.65 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.48 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.30 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 21.49 م.ت و سرانه فروش 13.03 م.ت .  
 • 11:44:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.89 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -27.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %-3.83) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .  
 • 11:44:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 0.51 ؛ هفتگی: -4.09 ؛ دو هفته: -6.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: 0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.02 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.0 م.ت .  
 • 11:42:41؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 16.64 م.ت و سرانه فروش 23.32 م.ت .  
 • 11:40:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: -5.01 ؛ دو هفته: -4.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: 2.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: -63.55 ؛ هفتگی: -67.35 ؛ دو هفته: -74.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 3.37 ؛ هفتگی: 2.74 ؛ دو هفته: 0.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -0.07 ؛ هفتگی: 0.28 ؛ دو هفته: 1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:11؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شمواد با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.55 م.ت و سرانه فروش 42.89 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.55. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:36:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-5.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.72 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: -5.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:23؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 43.75 م.ت و سرانه فروش 19.30 م.ت .  
 • 11:35:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.30 ؛ 3روزه: -11.44 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -5.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 408 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.76 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: -0.49 ؛ دو هفته: 0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.71 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -8.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: 14.98 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -7.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتماد (در آخرین قیمت %-0.29) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.1 م.ت .  
 • 11:34:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %-0.99) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.26 م.ت و سرانه فروش 13.34 م.ت .  
 • 11:34:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: -5.01 ؛ دو هفته: -4.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.36 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -5.30 ؛ دو هفته: -20.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:31؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-0.85) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.50 و سرانه خرید 16.29 م.ت و سرانه فروش 2.96 م.ت .  
 • 11:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 0.67 ؛ هفتگی: -0.26 ؛ دو هفته: -1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.40 و سرانه خرید 60.02 م.ت و سرانه فروش 17.66 م.ت .  
 • 11:32:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.01 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 0.92 ؛ دو هفته: 2.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.11 ؛ 3روزه: -12.26 ؛ هفتگی: -32.46 ؛ دو هفته: 59.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:58؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 38.47 م.ت و سرانه فروش 17.56 م.ت .  
 • 11:31:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گكوثر با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.60 م.ت و سرانه فروش 18.38 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.56. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:31:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.43 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 351 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 157 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.74 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 340 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 157 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.47 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.40 ؛ 3روزه: -14.02 ؛ هفتگی: -15.56 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:40؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 24.66 م.ت و سرانه فروش 26.49 م.ت .  
 • 11:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.28 ؛ 3روزه: -14.02 ؛ هفتگی: -15.56 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:57؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 13.99 م.ت و سرانه فروش 19.39 م.ت .  
 • 11:27:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.16 ؛ 3روزه: -14.02 ؛ هفتگی: -15.56 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.99 ؛ 3روزه: -14.02 ؛ هفتگی: -15.56 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:22؛ حجم مشکوک در نماد وكار (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 14.29 م.ت و سرانه فروش 5.77 م.ت .  
 • 11:26:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.82 ؛ 3روزه: -14.02 ؛ هفتگی: -15.56 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:44؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 11.94 م.ت و سرانه فروش 12.96 م.ت .  
 • 11:23:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.69 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 5.19 ؛ دو هفته: -2.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:49؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 28.60 م.ت و سرانه فروش 18.33 م.ت .  
 • 11:22:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سغدير (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 14.63 م.ت و سرانه فروش 11.39 م.ت .  
 • 11:22:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 245 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 165 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.00 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.29 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.3 م.ت .  
 • 11:20:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.41 ؛ 3روزه: -14.02 ؛ هفتگی: -15.56 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.59 ؛ 3روزه: -14.02 ؛ هفتگی: -15.56 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:43؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 23.28 م.ت و سرانه فروش 11.58 م.ت .  
 • 11:17:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2111 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: -35.75 ؛ هفتگی: -36.53 ؛ دو هفته: -42.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.60 ؛ 3روزه: -3.96 ؛ هفتگی: -5.45 ؛ دو هفته: -12.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 957 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.50 ؛ 3روزه: -35.75 ؛ هفتگی: -36.53 ؛ دو هفته: -42.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 182 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.25 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.43 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 303 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 138 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.72 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.70 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -12.65 ؛ دو هفته: 18.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قلرست (در آخرین قیمت %3.91) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.1 م.ت .  
 • 11:15:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.53 ؛ 3روزه: -6.85 ؛ هفتگی: -11.63 ؛ دو هفته: -27.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.66 ؛ 3روزه: 6.19 ؛ هفتگی: 2.56 ؛ دو هفته: -23.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.11 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: 3.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: -5.46 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: -10.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -11.04 ؛ هفتگی: -19.64 ؛ دو هفته: -38.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -2.35 ؛ هفتگی: -2.69 ؛ دو هفته: 1.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 473 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: 12.27 ؛ هفتگی: 11.18 ؛ دو هفته: 12.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.45 ؛ 3روزه: 6.19 ؛ هفتگی: 2.56 ؛ دو هفته: -23.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 519 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.42 ؛ 3روزه: 6.19 ؛ هفتگی: 2.56 ؛ دو هفته: -23.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.73 ؛ 3روزه: -11.33 ؛ هفتگی: -19.49 ؛ دو هفته: -35.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ هفتگی: 0.92 ؛ دو هفته: 2.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 291 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 134 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.17 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.71 ؛ 3روزه: -11.33 ؛ هفتگی: -19.49 ؛ دو هفته: -35.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.55 ؛ 3روزه: -1.62 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.0 م.ت .  
 • 11:07:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 279 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.03 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 273 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 133 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.58 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.08 و سرانه خرید 52.17 م.ت و سرانه فروش 16.93 م.ت .  
 • 11:05:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: -6.26 ؛ هفتگی: -6.74 ؛ دو هفته: -8.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.22 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خفنر با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.74 م.ت و سرانه فروش 13.04 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.13. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:04:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: -33.39 ؛ هفتگی: -30.54 ؛ دو هفته: -32.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:31؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.45 م.ت و سرانه فروش 17.56 م.ت .  
 • 11:02:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 0.59 ؛ هفتگی: -1.91 ؛ دو هفته: -2.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -1.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -0.01 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -2.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپارس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 0.11 ؛ هفتگی: 0.33 ؛ دو هفته: -0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.85 ؛ 3روزه: 73.16 ؛ هفتگی: 54.05 ؛ دو هفته: -3.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.31) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 39.62 م.ت و سرانه فروش 13.59 م.ت .  
 • 11:00:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 10:59:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.47 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: -0.49 ؛ دو هفته: 0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 250 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 117 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.99 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 245 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 117 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.42 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.83 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 23.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:44؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 21.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.70 و سرانه خرید 35.27 م.ت و سرانه فروش 7.50 م.ت .  
 • 10:58:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 20.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.70 و سرانه خرید 35.27 م.ت و سرانه فروش 7.50 م.ت .  
 • 10:58:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -33.39 ؛ هفتگی: -30.54 ؛ دو هفته: -32.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.60 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.87 ؛ 3روزه: 1.54 ؛ هفتگی: 1.36 ؛ دو هفته: 2.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2470 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.94 ؛ 3روزه: -18.31 ؛ هفتگی: -26.66 ؛ دو هفته: -50.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -1.85 ؛ هفتگی: -0.90 ؛ دو هفته: -2.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:07؛ حجم مشکوک در نماد خفنر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 13.46 م.ت و سرانه فروش 12.36 م.ت .  
 • 10:53:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.92 و سرانه خرید 32.14 م.ت و سرانه فروش 8.19 م.ت .  
 • 10:53:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.64 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 16.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.03 و سرانه خرید 290.47 م.ت و سرانه فروش 20.71 م.ت .  
 • 10:53:23؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 16.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.03 و سرانه خرید 290.47 م.ت و سرانه فروش 20.71 م.ت .  
 • 10:53:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:32؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.95 و سرانه خرید 30.48 م.ت و سرانه فروش 7.71 م.ت .  
 • 10:52:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زكوثر با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.48 م.ت و سرانه فروش 7.71 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.95. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:52:19؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 35.68 م.ت و سرانه فروش 19.53 م.ت .  
 • 10:52:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.57 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 680 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: 0.95 ؛ دو هفته: 1.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:55؛ حجم مشکوک در نماد چافست (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 14.34 م.ت و سرانه فروش 10.03 م.ت .  
 • 10:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -12.65 ؛ دو هفته: 18.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 31.48 و سرانه خرید 250.91 م.ت و سرانه فروش 7.97 م.ت .  
 • 10:50:29؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-0.80) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 11.49 م.ت و سرانه فروش 79.01 م.ت .  
 • 10:50:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.43 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.29 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1759 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 633 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -1.37 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -2.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 3380 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.76 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: 0.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.42 ؛ 3روزه: 28.78 ؛ هفتگی: 26.41 ؛ دو هفته: 27.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:47؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.60) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 53.74 م.ت و سرانه فروش 26.73 م.ت .  
 • 10:47:45؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 28.61 و سرانه خرید 228.62 م.ت و سرانه فروش 7.99 م.ت .  
 • 10:47:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 212 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 137 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.32 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:18؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 19.73 م.ت و سرانه فروش 16.81 م.ت .  
 • 10:45:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 6.45 ؛ هفتگی: 6.79 ؛ دو هفته: 9.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %-2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 34.44 ؛ هفتگی: 32.45 ؛ دو هفته: 44.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.12 و سرانه خرید 28.81 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت .  
 • 10:44:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلوله با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.15 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.71. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:43:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: 0.71 ؛ دو هفته: -3.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 45.63 م.ت و سرانه فروش 13.86 م.ت .  
 • 10:42:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.12 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -2.75 ؛ دو هفته: -5.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:34؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 28.79 م.ت و سرانه فروش 13.52 م.ت .  
 • 10:42:16؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 14.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.85 و سرانه خرید 28.32 م.ت و سرانه فروش 2.61 م.ت .  
 • 10:42:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 12.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 85.28 و سرانه خرید 67.37 م.ت و سرانه فروش 0.79 م.ت .  
 • 10:42:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وكبهمن با حجم 10.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.37 م.ت و سرانه فروش 0.79 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 85.28. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 222.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:41:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 10.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 85.28 و سرانه خرید 67.37 م.ت و سرانه فروش 0.79 م.ت .  
 • 10:41:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 8.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 85.28 و سرانه خرید 67.37 م.ت و سرانه فروش 0.79 م.ت .  
 • 10:41:47؛ حجم مشکوک در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %1.39) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 17.09 م.ت و سرانه فروش 15.41 م.ت .  
 • 10:41:47؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 8.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 85.28 و سرانه خرید 67.37 م.ت و سرانه فروش 0.79 م.ت .  
 • 10:41:36؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 5.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 221.82 و سرانه خرید 86.51 م.ت و سرانه فروش 0.39 م.ت .  
 • 10:41:20؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 337.03 و سرانه خرید 131.44 م.ت و سرانه فروش 0.39 م.ت .  
 • 10:40:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -11.07 ؛ هفتگی: -11.08 ؛ دو هفته: -15.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.46 ؛ 3روزه: -1.69 ؛ هفتگی: -2.88 ؛ دو هفته: -2.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.69 ؛ 3روزه: -7.11 ؛ هفتگی: -7.13 ؛ دو هفته: -8.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5154 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.15 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: 0.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.53 و سرانه خرید 178.69 م.ت و سرانه فروش 7.93 م.ت .  
 • 10:38:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.53 و سرانه خرید 178.69 م.ت و سرانه فروش 7.93 م.ت .  
 • 10:37:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -7.14 ؛ هفتگی: -7.14 ؛ دو هفته: -7.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:42؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %-1.37) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 21.00 م.ت و سرانه فروش 25.59 م.ت .  
 • 10:35:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.17 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: 15.64 ؛ هفتگی: 13.55 ؛ دو هفته: 16.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:57؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 21.76 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .  
 • 10:34:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.76 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:56؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 12.95 م.ت و سرانه فروش 8.91 م.ت .  
 • 10:33:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -2.75 ؛ دو هفته: -5.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.29 ؛ 3روزه: 2.72 ؛ هفتگی: 1.52 ؛ دو هفته: 0.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.53 ؛ 3روزه: 61.63 ؛ هفتگی: 60.98 ؛ دو هفته: 58.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:06؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 24.04 م.ت و سرانه فروش 12.58 م.ت .  
 • 10:31:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: -1.62 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 402 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -5.15 ؛ هفتگی: -5.61 ؛ دو هفته: -9.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حسير با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.85 م.ت و سرانه فروش 18.29 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.25. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:31:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفنر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .  
 • 10:31:12؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 24.88 م.ت و سرانه فروش 18.59 م.ت .  
 • 10:30:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پارسيان با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.75 م.ت و سرانه فروش 5.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:29:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -10.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 10:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 10.23 ؛ هفتگی: 8.28 ؛ دو هفته: 13.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: -1.72 ؛ هفتگی: -7.04 ؛ دو هفته: -7.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.10 ؛ 3روزه: 9.37 ؛ هفتگی: 59.09 ؛ دو هفته: 68.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:27؛ حجم مشکوک در نماد كاريس (در آخرین قیمت %0.62) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 13.46 م.ت و سرانه فروش 11.29 م.ت .  
 • 10:26:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.0 م.ت .  
 • 10:25:38؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 25.38 م.ت و سرانه فروش 24.43 م.ت .  
 • 10:25:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1289 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -0.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %-3.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 6.53 ؛ هفتگی: 5.97 ؛ دو هفته: 7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 2.72 ؛ هفتگی: 1.52 ؛ دو هفته: 0.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:22؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 53.79 م.ت و سرانه فروش 27.95 م.ت .  
 • 10:24:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.98 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 53.79 م.ت و سرانه فروش 27.95 م.ت .  
 • 10:24:09؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 30.19 م.ت و سرانه فروش 25.59 م.ت .  
 • 10:23:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.90 ؛ 3روزه: 9.37 ؛ هفتگی: 59.09 ؛ دو هفته: 68.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 4.00 ؛ هفتگی: 4.57 ؛ دو هفته: 4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:16؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 29.62 م.ت و سرانه فروش 11.05 م.ت .  
 • 10:22:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.79 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.23 ؛ 3روزه: -11.44 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -5.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمحور (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.3 م.ت .  
 • 10:21:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.08 ؛ دو هفته: 0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -2.74 ؛ هفتگی: -3.06 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:35؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 27.08 م.ت و سرانه فروش 12.16 م.ت .  
 • 10:20:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -1.81 ؛ هفتگی: -9.86 ؛ دو هفته: -4.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:18؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %-3.10) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 8.38 م.ت و سرانه فروش 31.85 م.ت .  
 • 10:19:16؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 38.89 م.ت و سرانه فروش 13.76 م.ت .  
 • 10:19:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: -1.69 ؛ هفتگی: -2.88 ؛ دو هفته: -2.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -5.04 ؛ هفتگی: -11.71 ؛ دو هفته: -17.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.86 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:06؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %2.78) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 30.15 م.ت و سرانه فروش 21.40 م.ت .  
 • 10:16:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.52 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: -0.49 ؛ دو هفته: 0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 114 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.50 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.48 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.08 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.69 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:25؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 18.36 م.ت و سرانه فروش 17.38 م.ت .  
 • 10:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 73 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.54 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3818 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.82 ؛ 3روزه: -18.31 ؛ هفتگی: -26.66 ؛ دو هفته: -50.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:46؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.12 م.ت و سرانه فروش 10.75 م.ت .  
 • 10:13:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -2.08 ؛ دو هفته: -1.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: 5.09 ؛ هفتگی: -3.74 ؛ دو هفته: 12.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:07؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 14.53 م.ت و سرانه فروش 15.57 م.ت .  
 • 10:12:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %1.85) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .  
 • 10:12:19؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 23.13 م.ت و سرانه فروش 26.66 م.ت .  
 • 10:11:53؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-2.35) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 9.21 م.ت و سرانه فروش 17.64 م.ت .  
 • 10:11:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بمپنا با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.78 م.ت و سرانه فروش 13.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.97. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:11:09؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 26.78 م.ت و سرانه فروش 13.60 م.ت .  
 • 10:10:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.42 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.52 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:09؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 18.42 م.ت و سرانه فروش 13.51 م.ت .  
 • 10:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.75 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.21 ؛ 3روزه: 21.28 ؛ هفتگی: 15.92 ؛ دو هفته: 22.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.26 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:12؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %0.27) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 8.11 م.ت و سرانه فروش 26.41 م.ت .  
 • 10:08:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: 61.63 ؛ هفتگی: 60.98 ؛ دو هفته: 58.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:48؛ حجم مشکوک در نماد خمحور (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 19.29 م.ت و سرانه فروش 23.63 م.ت .  
 • 10:07:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 66 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.20 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: 6.60 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 66 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -1.11 ؛ هفتگی: -3.12 ؛ دو هفته: -10.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 66 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.67 ؛ 3روزه: 12.03 ؛ هفتگی: -21.18 ؛ دو هفته: -9.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:12؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.84 و سرانه خرید 22.89 م.ت و سرانه فروش 4.73 م.ت .  
 • 10:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3544 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.54 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: 0.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.01 ؛ هفتگی: -0.72 ؛ دو هفته: -2.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:57؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.84 و سرانه خرید 108.33 م.ت و سرانه فروش 8.44 م.ت .  
 • 10:05:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -12.26 ؛ هفتگی: -32.46 ؛ دو هفته: 59.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.43 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.64) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.4 م.ت .  
 • 10:04:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: 5.09 ؛ هفتگی: -3.74 ؛ دو هفته: 12.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:50؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 29.60 م.ت و سرانه فروش 15.87 م.ت .  
 • 10:03:32؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 17.32 م.ت و سرانه فروش 19.18 م.ت .  
 • 10:03:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 8.23 ؛ هفتگی: -8.41 ؛ دو هفته: -23.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 29.25 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 10:03:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.43 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: -1.67 ؛ دو هفته: -26.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.19 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -11.33 ؛ هفتگی: -19.49 ؛ دو هفته: -35.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:50؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.31 و سرانه خرید 56.10 م.ت و سرانه فروش 16.95 م.ت .  
 • 10:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.68 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: -0.49 ؛ دو هفته: 0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:11؛ حجم مشکوک در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 149.00 م.ت و سرانه فروش 115.36 م.ت .  
 • 10:00:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.69 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.33 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.4 م.ت .  
 • 09:59:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: 0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:57؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 33.56 م.ت و سرانه فروش 25.61 م.ت .  
 • 09:57:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1941 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.94 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: 0.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:25؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.96 و سرانه خرید 50.25 م.ت و سرانه فروش 8.43 م.ت .  
 • 09:57:24؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.96 و سرانه خرید 50.25 م.ت و سرانه فروش 8.43 م.ت .  
 • 09:57:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.75 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:24؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %5.77) با حجم 3.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 38.76 م.ت و سرانه فروش 38.27 م.ت .  
 • 09:55:53؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.51) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 18.29 م.ت و سرانه فروش 13.86 م.ت .  
 • 09:55:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.41 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 58 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.49 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -11.33 ؛ هفتگی: -19.49 ؛ دو هفته: -35.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:46؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 20.15 م.ت و سرانه فروش 42.38 م.ت .  
 • 09:53:39؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 32.35 م.ت و سرانه فروش 31.20 م.ت .  
 • 09:53:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.41 ؛ 3روزه: -2.18 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: -10.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.45 ؛ 3روزه: 46.37 ؛ هفتگی: 44.55 ؛ دو هفته: 43.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 5.57 ؛ هفتگی: 4.02 ؛ دو هفته: 0.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:02؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 38.17 م.ت و سرانه فروش 38.30 م.ت .  
 • 09:52:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 718 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: -2.80 ؛ هفتگی: -1.82 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:33؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 20.00 م.ت و سرانه فروش 11.79 م.ت .  
 • 09:52:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 372 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.83 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.15 ؛ 3روزه: -11.44 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -5.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:10؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 53.45 م.ت و سرانه فروش 23.89 م.ت .  
 • 09:51:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %3.44) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:51:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 372 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.47 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:16؛ حجم مشکوک در نماد شليا (در آخرین قیمت %4.61) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 18.28 م.ت و سرانه فروش 46.02 م.ت .  
 • 09:50:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.04 ؛ هفتگی: 4.12 ؛ دو هفته: 10.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -63.55 ؛ هفتگی: -67.35 ؛ دو هفته: -74.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 372 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.27 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 127 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 372 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.58 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:09؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 110.08 م.ت و سرانه فروش 120.28 م.ت .  
 • 09:48:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.21 ؛ 3روزه: 21.28 ؛ هفتگی: 15.92 ؛ دو هفته: 22.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 181 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.70 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.3 م.ت .  
 • 09:47:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.04 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.26 ؛ 3روزه: 10.13 ؛ هفتگی: 53.75 ؛ دو هفته: -21.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 146 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.91 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 65.08 م.ت و سرانه فروش 37.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:47:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.63) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.3 م.ت .  
 • 09:46:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 12.90 ؛ هفتگی: 11.18 ؛ دو هفته: 11.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -7.33 ؛ هفتگی: -21.14 ؛ دو هفته: -22.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.34 ؛ 3روزه: 10.13 ؛ هفتگی: 53.75 ؛ دو هفته: -21.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 114 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.64 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:29؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 31.48 م.ت و سرانه فروش 16.14 م.ت .  
 • 09:46:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.67 ؛ 3روزه: 10.13 ؛ هفتگی: 53.75 ؛ دو هفته: -21.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.38 ؛ 3روزه: 10.13 ؛ هفتگی: 53.75 ؛ دو هفته: -21.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:27؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %2.31) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 9.79 م.ت و سرانه فروش 16.79 م.ت .  
 • 09:45:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 98 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.13 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 98 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.11 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:18؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 30.82 م.ت و سرانه فروش 15.78 م.ت .  
 • 09:44:02؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %5.89) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 13.03 م.ت و سرانه فروش 14.03 م.ت .  
 • 09:43:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.55 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -2.18 ؛ هفتگی: -3.36 ؛ دو هفته: -10.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:41؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %5.89) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 12.97 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .  
 • 09:43:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.32 ؛ 3روزه: -84.19 ؛ هفتگی: -179.22 ؛ دو هفته: -226.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.9 م.ت .  
 • 09:43:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .  
 • 09:43:12؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 30.49 م.ت و سرانه فروش 14.48 م.ت .  
 • 09:42:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.77 ؛ 3روزه: -8.81 ؛ هفتگی: -8.70 ؛ دو هفته: -10.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -3.53 ؛ دو هفته: -0.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:32؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.89 و سرانه خرید 107.62 م.ت و سرانه فروش 18.26 م.ت .  
 • 09:42:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.78 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:24؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 15.67 م.ت و سرانه فروش 20.14 م.ت .  
 • 09:42:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.17 ؛ 3روزه: 21.28 ؛ هفتگی: 15.92 ؛ دو هفته: 22.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.04 ؛ 3روزه: 10.13 ؛ هفتگی: 53.75 ؛ دو هفته: -21.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.27 ؛ 3روزه: -84.19 ؛ هفتگی: -179.22 ؛ دو هفته: -226.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.71 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.65 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.40 و سرانه خرید 98.59 م.ت و سرانه فروش 18.26 م.ت .  
 • 09:41:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 10.13 ؛ هفتگی: 53.75 ؛ دو هفته: -21.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.99 ؛ 3روزه: 21.28 ؛ هفتگی: 15.92 ؛ دو هفته: 22.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.41 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:05؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 9.08 م.ت و سرانه فروش 15.74 م.ت .  
 • 09:40:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.20 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.11 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.75 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:30؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 56.28 م.ت و سرانه فروش 37.79 م.ت .  
 • 09:40:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.39 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.68 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 55.93 م.ت و سرانه فروش 28.55 م.ت .  
 • 09:39:46؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 55.93 م.ت و سرانه فروش 28.55 م.ت .  
 • 09:39:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.68 ؛ 3روزه: 21.28 ؛ هفتگی: 15.92 ؛ دو هفته: 22.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %-0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 5.85 ؛ هفتگی: 4.66 ؛ دو هفته: -2.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.95 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.78 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.53 ؛ 3روزه: 21.28 ؛ هفتگی: 15.92 ؛ دو هفته: 22.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 41.33 م.ت و سرانه فروش 33.42 م.ت .  
 • 09:38:58؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-1.12) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 5.36 م.ت و سرانه فروش 42.82 م.ت .  
 • 09:38:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %3.62) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.6 م.ت .  
 • 09:38:27؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 36.55 م.ت و سرانه فروش 63.85 م.ت .  
 • 09:38:20؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 15.01 م.ت و سرانه فروش 22.94 م.ت .  
 • 09:38:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 6.60 ؛ هفتگی: 2.79 ؛ دو هفته: 1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:49؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 15.50 م.ت و سرانه فروش 19.17 م.ت .  
 • 09:36:32؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 62.74 م.ت و سرانه فروش 35.46 م.ت .  
 • 09:36:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.69 ؛ هفتگی: -2.88 ؛ دو هفته: -2.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 69.20 م.ت و سرانه فروش 35.46 م.ت .  
 • 09:36:20؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 42.10 م.ت و سرانه فروش 32.30 م.ت .  
 • 09:35:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %-1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 5.32 ؛ هفتگی: 5.06 ؛ دو هفته: 4.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:50؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %-1.14) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 16.47 م.ت .  
 • 09:35:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.30) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.4 م.ت .  
 • 09:35:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .  
 • 09:35:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .  
 • 09:34:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.30 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -10.06 ؛ هفتگی: -12.61 ؛ دو هفته: -11.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:42؛ حجم مشکوک در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 16.62 م.ت و سرانه فروش 11.44 م.ت .  
 • 09:34:42؛ حجم مشکوک در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-1.48) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 15.58 م.ت و سرانه فروش 15.44 م.ت .  
 • 09:33:48؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 19.79 م.ت و سرانه فروش 21.99 م.ت .  
 • 09:33:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.09 ؛ 3روزه: -84.19 ؛ هفتگی: -179.22 ؛ دو هفته: -226.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:14؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 17.03 م.ت و سرانه فروش 13.68 م.ت .  
 • 09:32:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -12.65 ؛ دو هفته: 18.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.45 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -5.30 ؛ دو هفته: -20.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: -1.17 ؛ دو هفته: -3.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.9 م.ت .  
 • 09:31:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.19 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:10؛ حجم مشکوک در صندوق نهال (در آخرین قیمت %0.68) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 47.60 م.ت و سرانه فروش 39.62 م.ت .  
 • 09:30:53؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %1.72) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 11.16 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .  
 • 09:30:53؛ حجم مشکوک در نماد شغدير (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 16.60 م.ت و سرانه فروش 15.23 م.ت .  
 • 09:30:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.99 ؛ 3روزه: -84.19 ؛ هفتگی: -179.22 ؛ دو هفته: -226.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:47؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %1.72) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 11.16 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .  
 • 09:30:45؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 5.59 م.ت و سرانه فروش 87.75 م.ت .  
 • 09:30:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.60) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.1 م.ت .  
 • 09:30:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.77 و سرانه خرید 69.23 م.ت و سرانه فروش 14.51 م.ت .  
 • 09:30:38؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 11.98 م.ت و سرانه فروش 10.27 م.ت .  
 • 09:30:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.98 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.28 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.80) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.48 و سرانه خرید 65.14 م.ت و سرانه فروش 18.71 م.ت .  
 • 09:30:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.13 و سرانه خرید 46.90 م.ت و سرانه فروش 14.98 م.ت .  
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.13 و سرانه خرید 46.90 م.ت و سرانه فروش 14.98 م.ت .  
 • 09:30:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 862 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:45؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 25.04 م.ت و سرانه فروش 14.96 م.ت .  
 • 09:29:45؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.77) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 32.32 م.ت و سرانه فروش 72.04 م.ت .  
 • 09:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: 1.95 ؛ دو هفته: -8.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.5 م.ت .  
 • 09:28:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.6 م.ت .  
 • 09:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.14 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:13؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %0.77) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 25.59 م.ت و سرانه فروش 18.34 م.ت .  
 • 09:27:56؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 23.20 م.ت و سرانه فروش 15.64 م.ت .  
 • 09:27:43؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.16) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 39.36 م.ت و سرانه فروش 35.59 م.ت .  
 • 09:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.35 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:34؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 20.63 م.ت و سرانه فروش 15.49 م.ت .  
 • 09:27:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.62) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 09:27:22؛ حجم مشکوک در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 39.06 م.ت و سرانه فروش 29.39 م.ت .  
 • 09:26:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: 1.14 ؛ هفتگی: -0.52 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:53؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 15.45 م.ت و سرانه فروش 24.04 م.ت .  
 • 09:26:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 73.16 ؛ هفتگی: 54.05 ؛ دو هفته: -3.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:19؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 11.90 م.ت و سرانه فروش 16.17 م.ت .  
 • 09:26:00؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 27.59 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .  
 • 09:26:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.61 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 5.13 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 46.37 ؛ هفتگی: 44.55 ؛ دو هفته: 43.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:35؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.43 و سرانه خرید 50.76 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .  
 • 09:25:30؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %5.47) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 14.27 م.ت و سرانه فروش 14.94 م.ت .  
 • 09:25:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 887 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.55 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 5.19 ؛ دو هفته: -2.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 27.83 ؛ هفتگی: 27.83 ؛ دو هفته: 28.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:12؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-4.74) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 28.35 م.ت و سرانه فروش 60.71 م.ت .  
 • 09:24:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.29 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:30؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %3.82) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 19.09 م.ت و سرانه فروش 16.30 م.ت .  
 • 09:24:29؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 17.16 م.ت و سرانه فروش 20.95 م.ت .  
 • 09:24:25؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 14.71 م.ت و سرانه فروش 7.67 م.ت .  
 • 09:24:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.21 ؛ 3روزه: 6.19 ؛ هفتگی: 2.56 ؛ دو هفته: -23.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.28 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:11؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 69.86 م.ت و سرانه فروش 31.08 م.ت .  
 • 09:24:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.66 ؛ 3روزه: -3.69 ؛ هفتگی: -4.38 ؛ دو هفته: -6.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:51؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 17.88 م.ت و سرانه فروش 33.66 م.ت .  
 • 09:23:29؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.35 و سرانه خرید 91.23 م.ت و سرانه فروش 9.76 م.ت .  
 • 09:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2385 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: -18.31 ؛ هفتگی: -26.66 ؛ دو هفته: -50.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.92 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:56؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 12.69 م.ت و سرانه فروش 10.94 م.ت .  
 • 09:22:53؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %1.56) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 20.65 م.ت و سرانه فروش 22.45 م.ت .  
 • 09:22:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 552 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.59 ؛ هفتگی: -1.59 ؛ دو هفته: -4.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:48؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.21) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 9.11 م.ت و سرانه فروش 15.16 م.ت .  
 • 09:22:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -6.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.1 م.ت .  
 • 09:22:14؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %0.29) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 11.28 م.ت و سرانه فروش 18.12 م.ت .  
 • 09:21:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.35 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.86 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.18 ؛ 3روزه: -199.98 ؛ هفتگی: -136.43 ؛ دو هفته: -132.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:22؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 82.10 م.ت و سرانه فروش 281.40 م.ت .  
 • 09:21:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.82 ؛ 3روزه: 9.37 ؛ هفتگی: 59.09 ؛ دو هفته: 68.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:48؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 9.08 م.ت و سرانه فروش 13.59 م.ت .  
 • 09:20:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1427 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.55 ؛ 3روزه: 6.19 ؛ هفتگی: 2.56 ؛ دو هفته: -23.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 8.23 ؛ هفتگی: -8.41 ؛ دو هفته: -23.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1601 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 6.19 ؛ هفتگی: 2.56 ؛ دو هفته: -23.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.2 م.ت .  
 • 09:19:49؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 15.20 م.ت و سرانه فروش 36.20 م.ت .  
 • 09:19:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-0.66) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.9 م.ت .  
 • 09:19:20؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %-0.53) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 26.52 م.ت و سرانه فروش 30.08 م.ت .  
 • 09:19:14؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.51 م.ت و سرانه فروش 27.13 م.ت .  
 • 09:19:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 945 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 6.19 ؛ هفتگی: 2.56 ؛ دو هفته: -23.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-1.41) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .  
 • 09:18:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.1 م.ت .  
 • 09:18:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .  
 • 09:17:55؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 27.76 م.ت و سرانه فروش 24.44 م.ت .  
 • 09:17:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 14.98 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -7.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.60 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.37 ؛ 3روزه: 21.28 ؛ هفتگی: 15.92 ؛ دو هفته: 22.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.79 ؛ 3روزه: 79.07 ؛ هفتگی: 95.03 ؛ دو هفته: 110.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:27؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 23.75 م.ت و سرانه فروش 31.68 م.ت .  
 • 09:17:22؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 8.18 م.ت و سرانه فروش 8.10 م.ت .  
 • 09:17:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.4 م.ت .  
 • 09:17:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.59) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.2 م.ت .  
 • 09:16:59؛ حجم مشکوک در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 50.26 م.ت و سرانه فروش 29.68 م.ت .  
 • 09:16:58؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.79) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 13.19 م.ت و سرانه فروش 19.79 م.ت .  
 • 09:16:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: 21.28 ؛ هفتگی: 15.92 ؛ دو هفته: 22.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:51؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 34.67 م.ت و سرانه فروش 27.23 م.ت .  
 • 09:16:06؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 16.72 م.ت و سرانه فروش 17.73 م.ت .  
 • 09:15:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 09:15:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 09:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.51 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.3 م.ت .  
 • 09:15:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: 132.17 ؛ دو هفته: 164.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.36 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:09؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %2.31) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 18.67 م.ت و سرانه فروش 32.46 م.ت .  
 • 09:14:22؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 19.37 م.ت و سرانه فروش 34.70 م.ت .  
 • 09:14:15؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 16.00 م.ت و سرانه فروش 17.95 م.ت .  
 • 09:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: 8.35 ؛ دو هفته: 31.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1145 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 5.19 ؛ دو هفته: -2.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:07؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %2.23) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 20.21 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت .  
 • 09:12:51؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 25.59 م.ت و سرانه فروش 11.88 م.ت .  
 • 09:12:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.08 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:37؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.60 م.ت و سرانه فروش 15.06 م.ت .  
 • 09:12:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.24 و سرانه خرید 67.44 م.ت و سرانه فروش 15.91 م.ت .  
 • 09:12:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.41 ؛ 3روزه: 12.32 ؛ هفتگی: 15.21 ؛ دو هفته: 29.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:19؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.69) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 86.56 م.ت و سرانه فروش 56.87 م.ت .  
 • 09:12:15؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 32.51 م.ت و سرانه فروش 15.91 م.ت .  
 • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %-0.92) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 13.51 م.ت و سرانه فروش 13.76 م.ت .  
 • 09:10:59؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-1.21) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 31.51 م.ت و سرانه فروش 62.51 م.ت .  
 • 09:11:00؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 9.03 م.ت و سرانه فروش 29.08 م.ت .  
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 9.03 م.ت و سرانه فروش 29.08 م.ت .  
 • 09:10:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 61.63 ؛ هفتگی: 60.98 ؛ دو هفته: 58.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:11؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 44.79 م.ت و سرانه فروش 424.24 م.ت .  
 • 09:09:55؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 27.52 م.ت و سرانه فروش 26.29 م.ت .  
 • 09:09:55؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-4.48) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 33.01 م.ت و سرانه فروش 65.69 م.ت .  
 • 09:09:48؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.73 و سرانه خرید 44.36 م.ت و سرانه فروش 5.08 م.ت .  
 • 09:09:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.77 ؛ 3روزه: 3.42 ؛ هفتگی: 1.08 ؛ دو هفته: -1.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:28؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 13.33 م.ت و سرانه فروش 19.91 م.ت .  
 • 09:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.87 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.06 ؛ 3روزه: 3.42 ؛ هفتگی: 1.08 ؛ دو هفته: -1.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1144 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 5.19 ؛ دو هفته: -2.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:19؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.55) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 40.57 م.ت و سرانه فروش 25.82 م.ت .  
 • 09:07:21؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 27.35 م.ت و سرانه فروش 13.87 م.ت .  
 • 09:07:05؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %5.15) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 16.82 م.ت .  
 • 09:06:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.78 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -1.72 ؛ هفتگی: -7.04 ؛ دو هفته: -7.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.89 ؛ 3روزه: -0.98 ؛ هفتگی: -1.08 ؛ دو هفته: -1.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 878 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.63 ؛ 3روزه: -2.80 ؛ هفتگی: -1.82 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.75 ؛ 3روزه: -0.98 ؛ هفتگی: -1.08 ؛ دو هفته: -1.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.01 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:36؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %0.61) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 31.22 م.ت و سرانه فروش 89.07 م.ت .  
 • 09:04:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.41 ؛ 3روزه: -0.98 ؛ هفتگی: -1.08 ؛ دو هفته: -1.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:19؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %2.52) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 27.98 م.ت و سرانه فروش 19.94 م.ت .  
 • 09:04:19؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 63.00 م.ت و سرانه فروش 49.58 م.ت .  
 • 09:04:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 111 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.92 ؛ 3روزه: -0.98 ؛ هفتگی: -1.08 ؛ دو هفته: -1.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:06؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 48.09 م.ت و سرانه فروش 38.86 م.ت .  
 • 09:03:56؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 49.16 م.ت و سرانه فروش 25.13 م.ت .  
 • 09:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: 6.47 ؛ هفتگی: 137.37 ؛ دو هفته: 138.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:26؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 53.17 م.ت و سرانه فروش 17.36 م.ت .  
 • 09:03:17؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 33.10 م.ت و سرانه فروش 45.56 م.ت .  
 • 09:02:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1507 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.51 ؛ 3روزه: -2.80 ؛ هفتگی: -1.82 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:30؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 29.68 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .  
 • 09:01:50؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 78.59 م.ت و سرانه فروش 37.44 م.ت .  
 • 09:01:38؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 78.59 م.ت و سرانه فروش 37.44 م.ت .  
 • 09:01:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.60 ؛ 3روزه: 3.42 ؛ هفتگی: 1.08 ؛ دو هفته: -1.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:03؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 28.07 م.ت و سرانه فروش 97.76 م.ت .  
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 34.02 م.ت و سرانه فروش 187.11 م.ت .  
 • 09:01:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.93 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %1.39) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 24.03 م.ت و سرانه فروش 78.09 م.ت .  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 42.67 م.ت و سرانه فروش 78.57 م.ت .  
 • 09:00:54؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 28.07 م.ت و سرانه فروش 97.76 م.ت .  
 • 09:00:33؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 147.82 م.ت و سرانه فروش 67.19 م.ت .  
 • 09:00:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.54 ؛ 3روزه: 19.33 ؛ هفتگی: 19.52 ؛ دو هفته: 20.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:31؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %2.64) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 147.82 م.ت و سرانه فروش 67.19 م.ت .  
 • 09:00:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.70 ؛ 3روزه: 0.78 ؛ هفتگی: 0.80 ؛ دو هفته: 0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وپست با ارزش صف خرید 128.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.94 م.ت .  
 • 2- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 53.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.82 م.ت .  
 • 3- نماد وكبهمن با ارزش صف خرید 45.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 62.00 م.ت .  
 • 4- نماد دجابر با ارزش صف خرید 36.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.46 م.ت .  
 • 5- نماد تليسه با ارزش صف خرید 30.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 48.76 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 14.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 573.14 م.ت .  
 • 2- نماد نمرينو با ارزش صف فروش 3.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 117.44 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد دجابر با ارزش صف خرید 36.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.46 م.ت .  
 • 2- نماد فوكا با ارزش صف خرید 12.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 109.28 م.ت .  
 • 3- نماد وپست با ارزش صف خرید 128.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.94 م.ت .  
 • 4- نماد گكيش با ارزش صف خرید 10.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.55 م.ت .  
 • 5- نماد شتهران با ارزش صف خرید 3.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 99.11 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 14.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 573.14 م.ت .  
 • 2- نماد سكارون با ارزش صف فروش 2.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 174.27 م.ت .  
 • 3- نماد نمرينو با ارزش صف فروش 3.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 117.44 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 174.92 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 95.73 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 70.86 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه مواد و محصولات دارويي با تقاضا ی 65.49 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با تقاضا ی 58.91 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -15.84 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -4.58 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با عرضه ی -3.32 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با عرضه ی -2.43 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با عرضه ی -2.27 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شبريز با حجم معاملات 19.16 میلیون سهم (3.13 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 90.14 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد قچار با حجم معاملات 75.14 میلیون سهم (9.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 88.31 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد پارسان با حجم معاملات 25.51 میلیون سهم (6.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 79.92 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شجم با حجم معاملات 60.04 میلیون سهم (10.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 72.07 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وبانك با حجم معاملات 75.71 میلیون سهم (10.7 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 71.98 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شستا با برآیند ورود پول درشت 69.54 میلیارد تومان و حجم 2.4 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 54.26 میلیارد تومان و حجم 1.7 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 40.88 میلیارد تومان و حجم 6.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد وبانك با برآیند ورود پول درشت 27.48 میلیارد تومان و حجم 10.7 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد ومهان با برآیند ورود پول درشت 26.81 میلیارد تومان و حجم 6.06 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 78.99 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد قچار با برآیند خروج پول درشت 57.78 میلیارد تومان و حجم 9.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد حفارس با برآیند خروج پول درشت 32.16 میلیارد تومان و حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 24.92 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد زاگرس با برآیند خروج پول درشت 22.69 میلیارد تومان و حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 106.02 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 15.49 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 11.55 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند ورود پول درشت 10.83 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 5.92 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 116.05 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 70.67 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 63.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 26.93 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 23.07 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وپست با ارزش صف خرید 43.41 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وكبهمن با ارزش صف خرید 18.67 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد تليسه با ارزش صف خرید 15.22 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وشهر با ارزش صف خرید 10.63 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد دجابر با ارزش صف خرید 9.77 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد ثپرديس با ارزش صف خرید 7.82 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد گكيش با ارزش صف خرید 5.58 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 5.42 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد ولشرق با ارزش صف خرید 4.77 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.39 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 2.02 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

سه شنبه، 30 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
46 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمید احمدی
میهمان
حمید احمدی
2 سال قبل

حقیقی های خرد تحت هیجان در منفی ها فروشنده بودند و حقیقی های کلان در منفی ها خریدار بودند.

عباسزاده
میهمان
عباسزاده
2 سال قبل

اگر سرانه خرید بازار از سرانه فروش آن بیشتر باشد به این معناست که خریداران بر فروشندگان برتری دارند. اگر سرانه فروش بازار از سرانه خرید آن بیشتر باشد به این معناست که فروشندگان بر خریداران برتری دارند.

مهدی
میهمان
مهدی
2 سال قبل

سلام احتمال شناسایی سیو سود در برخی پولهای هوشمند با احتمال نزدیک شدن به مقاومت وواگرایی درشاخص کل در ار اس ای

hashem mozafari
میهمان
hashem mozafari
2 سال قبل

سلام حقیفی خرد داره می فروشه ولی حقیقی درشت داره می خره هیجان منفی تو حقیقی خردولی قدرت خریدار با حقیقی
درشته
hm1358m@gmail.com

جواد قدسی
میهمان
جواد قدسی
2 سال قبل

مثبت بودن پول درشت نشان دهنده اینه که خریدار حقیقی درشت میخره و اینکه پول حقیقی منفیه نشان دهنده اینه که حقوقی هم خریداره.در کل معناش اینه که حقیقی خورد داره میفروشه و حقیقی کلان و حقوقی همزمان خریدار هستن

مهرداد
میهمان
مهرداد
2 سال قبل

حقیقی های خرد تحت هیجان در منفی ها فروشنده بودند و حقیقی های کلان در منفی ها خریدار بودند
akbar1358r@gmail.com

هادی قدسی
میهمان
هادی قدسی
2 سال قبل

مثبت بودن پول درشت به معنای این است که خریدار حقیقی درحال خرید درشت است و پول حقیقی منفی است بیانگر خرید حقوقی است و به این معناست که فروشنده خرد در حال فروش به خریدار حقیقی درشت و‌ حقوقی به طور همزمان است.

سید میثم موسوی
میهمان
سید میثم موسوی
2 سال قبل

واگرایی بین پول درشت حقیقی و پول حقیقی داریم وقتی پول درشت به سمت پایین باشه و پول حقیقی سمت بالا یعنی حقوقی بازار فروشنده است ، اگه سرانه خرید بازار هم همون لحظه به سمت بالا کراس کنه میتونه سیگنال ورود باشد ، به عبارتی بزرگای سهم دارن سهام دار خرد خارج میکنن.

مریم ربیعی
میهمان
مریم ربیعی
2 سال قبل

فروش در سقف بالاست و در کف خریدار داره خرید درشت

حامد یعقوبی
میهمان
حامد یعقوبی
2 سال قبل

خریدار خرد ترسیده خالی میکنه خریدار درشت از ترس خریدار خرد استفاده کرده میخره

محمدرضا آصفی
میهمان
محمدرضا آصفی
2 سال قبل

حقیقی های خرد تحت هیجان در منفی ها فروشنده بودند و حقیقی های کلان در منفی ها خریدار بودند.

محمدرضا سهرابی
میهمان
محمدرضا سهرابی
2 سال قبل

پول بزرگ تو بازاره نوسانیا سیو سود میکنن بازار در حال رنجه

امین
میهمان
امین
2 سال قبل

سلام جواب فروش هیجانی اماتورها و خرید حرفه ای ها هست

مجید فارسی
میهمان
مجید فارسی
2 سال قبل

حقیقی های خرد تحت هیجان در منفی ها فروشنده بودند و حقیقی های کلان در منفی ها خریدار بودند

محمد مصطفوی
میهمان
محمد مصطفوی
2 سال قبل

در این شرایط خریداران درشت از خریداران خرد خرید میکنن

سیدفخرالدین میرباقری=09132211708
میهمان
سیدفخرالدین میرباقری=09132211708
2 سال قبل

پول خرد داره خارج میشه و پول درشت داره وارد میشه

افشار
میهمان
افشار
2 سال قبل

ورود پول هوشمند داشته و قدرت خریدار بالابوده بدلیل اینکه خریدار درشت از از خرد خرید کرده

مینا شرفی
میهمان
مینا شرفی
2 سال قبل

وجود فروشنده خرد و خریدارهای بزرگ در بازار – که نکته مثبتیه

مهدی
میهمان
مهدی
2 سال قبل

سلام اقای عبدی پور دلیل این اتفاق وجود خریداران عمده و دانه درشت و فروش حقیقی های خرد هست

محمد رحمانی
میهمان
محمد رحمانی
2 سال قبل

سلام، بازار نیاز به اصلاح داره ولی بزرگان با تزریق پول به یه سری نمادهای خاص فعلا مانع شدن. بوی خالی کردن میاد که فرصت بیشتر برای این کار دارن میخرن از نظر من

علیرضا اعتدالی
میهمان
علیرضا اعتدالی
2 سال قبل

دلیل واگرایی این هست که در کلیت بازار حقوقی درحال خرید از حقیقی خرد هست و همزمان حقیقی های درشت همراه با حقوقی ها درحال خرید از سهامدار خرد هستند.

ابوالفضل صیدابادی
میهمان
ابوالفضل صیدابادی
2 سال قبل

باسلام وارزوی قبولی طاعات شما دوستان وعرض خسته نباشید.
فکرمیکنم این موضوع نشانگر اینه که خرید های ریز حقیقی در حال کاهش است وخرید های درشت حقیقی هادرخال افزایش است.یعنی بیشتر حقیقی ها درشت میخرند.

مراد سیفی
میهمان
مراد سیفی
2 سال قبل

نشان میدهد خریداران درشت مایل به خرید در قیمتهای مثبت یا بالا نیستند و. تمایل به خرید در قیمتهای پایینتر و منفی دارند ..در مقابل غالب حقیقی های خرد هیجانی رفتار میکنند و هر چه قیمت پایین‌تر میرود و منفی تر میشود سفارش فروش بیشتری قرار میدهند.لذا مردم سهام خودشان را در قیمتهای پایین می‌فروشند و دانه درشتها در قیمتهای پایین میخرند

محسن
میهمان
محسن
2 سال قبل

بازیگرهای سهام درحال خرید در کف و سهام دار خرد با رنج منفی های بازار در حال فروش = پول درشت میخره و پول خرد میفروشه = جمع کردن بازیگران و بزرگان و فروش عوام

مرجانه معصومی
میهمان
مرجانه معصومی
2 سال قبل

وقتی این واگرایی بین پول درشت حقیقی و پول حقیقی داریم برای ورود به نظر من باید کمی صبر کرد وقتی پول درشت به سمت بالا باشه و پول حقیقی سمت پایین یعنی درشت های بازار خریدارن و اگه سرانه خرید بازار هم همون لحظه به سمت بالا کراس کنه میتونه ورود رو تایید کنه ، ولی اگر برعکس باشه یعنی پول حقیقی + و به سمت ورود و پول درشت – و به سمت پایین ، برای خرید هم باید صبر کرد و اینکه در زمان شکست خط 0 به پایین سیگنال خروج صادر میشه برامون .

محمد
میهمان
محمد
2 سال قبل

یا دارن درشت میخرن یا درشت خالی میکنن و مردم عادی هنوز متوجه نشدن بهتره کمی صبر کنیم تا جهت بازار مشخص بشه.

ميثم باقري
میهمان
ميثم باقري
2 سال قبل

دليل آن خروج سهامدار خرد و جز از نماد مذكور و ورود پول هوشمند و درشت از طرف بازيگر (يا افراد خاص مطلع) ميباشد كه دلايل آن مي تواند ناشي از سر به سر شدن يا رسيدن به مقاومت در نمودار براي سهامدار خرد باشد

میلاد حسنوند
میهمان
میلاد حسنوند
2 سال قبل

یعنی پولهای درشت حقیقی درحال خرید از و پولهای خرد حقیقی در حال فروش هستند

فاطمه دوستی
میهمان
فاطمه دوستی
2 سال قبل

با عرض سلام و خسته نباشید،
واگرایی نشان از خرید اشخاص بزرگ با سرمایه های بزرگ و فروش افراد خرد با سرمایه های کوچک

مهدی حسین زاده
میهمان
مهدی حسین زاده
2 سال قبل

به نظر من حالت عامیانه دارن سهم هارو از دست حقیقی های ریز در میارن همین

وحدت
میهمان
وحدت
2 سال قبل

سلام . حقیقی های خرد و بدون اطلاع از بازار طبق هیجان میفروشند . ولی حقیقی های درشت که اطلاع کاملی از بازار دارند در حال خرید هستند

محمدجواد شعبانی پور
میهمان
محمدجواد شعبانی پور
2 سال قبل

حقیقی های خرد با هیجان در منفی ها فروشنده و حقیقی های کلان در منفی ها خریدار هستن

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
2 سال قبل

خریدار درشت از فروشنده خرد میخرن.کلی میشه که رنج منفی بازار خریدار داره

پویان عزیزی
میهمان
پویان عزیزی
2 سال قبل

پول درشت در منفیها نشسته و پایین سهمها میخره
چشم انداز بازار رو مثبت ارزیابی کرده که میخره.این یعنی اینکه بازار فعلا ترسی نداره و میشه با بزرگا همراه شد

اکرم سیدی
میهمان
اکرم سیدی
2 سال قبل

بهدلیل رسیدن به مقاومت فروش سهامدار خرد وخرید درشت ووارد شدن پول درشت این واگرایی ایجاد شده

rasoul amanpour
میهمان
rasoul amanpour
2 سال قبل

حقیقی ها قوی در قیمت پایین خریدار فروشنده های خرد در قیمت پایین بازار دلیل میتونه باشه.و سرانه خرید و ورود پول هوشمند به بازار رو به بالا هست

مهرشاد
میهمان
مهرشاد
2 سال قبل

خریدارهای درشت از فروشندگان خرد خرید میکنن.کلی میشه که رنج منفی بازار خریدار داره

محمد علی اکبری
میهمان
محمد علی اکبری
2 سال قبل

پولهای درشت در حال خرید و حقیقیهای خرد در حال فروشند

frzad
میهمان
frzad
2 سال قبل

خرید درشت حقیقی ها در لول های پایین سهم ها نشان از ارزندگی سهم ها داره که میتونه از دید حرفه ای آنها دارد اما برای خریداران حقیقی خرد بخاطر ریوارد به ریسکهای کم و غیر جذاب پس از رشد اخیر خرید ها با احتیاط بیشتر و میزان کمتر رخ می دهد

داریوش نادری
میهمان
داریوش نادری
2 سال قبل

بازار داره راه خودش رو پیدا میکنه. اگه دستوری کنترل نشه به موازات سایر بازارها انشالله بالا خواهد رفت. معامله ای هم نشد فقط نظاره گر بودم برای ورود

مصطفی پور
میهمان
مصطفی پور
2 سال قبل

صف خرید ها دارن عرضه میشن وپایانی داره پر میشه.

معصومه
میهمان
معصومه
2 سال قبل

منظورش اینه که حقوقی و حقیقی حرفه ایی خریدار هستن وحقیقی خرد فروشنده.وقتی پول حقیقی منفی باشه یعنی حقوقی خریداره و وقتی پول درشت حقیقی مثبت هست یعنی پول درشت حقیقی کلان و حقوقی خریدارهستن

سعید نصاری
میهمان
سعید نصاری
2 سال قبل

دوستان متاسفانه خریدار خرد بدلیل نداشتن اطلاعات رانتی, درگیری و همبستگی 100 درصدی با پارامتر هیجانات بازار رو داره و شما اگه دقت کنید دقیقا از زمانی که نمودار هیجان افت خودش رو شروع کرده(ساعت 10) نمودار خرید و فروش پول درشت فروش حقیقی خرد رو نشون میده ولی حقیقی درشت چون اطلاع داره . رانت داره و یا هر چیز دیگه ای برعکس حقیقی خرد عمل میکنه و همراه حقوقی خریدار شروع به خرید درشت میکنه و برنده این تورنومنت میشه به همین سادگی (البته برای دونه درشت ها نه سهامدار خرد به دلایلی که عرض کردم ) .

داوود مظفری
میهمان
داوود مظفری
2 سال قبل

با سلام و خداقوت حدود ساعت 9:30 بوده که این اواگرایی رخ داده اگر این نمودار رو با نمودار نمادها مقایسه کنیم متوجه یک موضوع جالب میشیم و اینکه دقیقا سر ساعت مذکور9:30 تعداد نماد های منفی زیادتر میشه ظاهرا حقیقی های خرد ترسیده میشن و از بازار کنار رفتن و نکته جالب تر اینکه سر ساعت 11:30 بعد از فرو کش کردن هیجان در نمودار نمادها پر واضح هست که مجددا نماد ها به سمت سبز شدن رفتن اما خبری از حقیقی های خرد نیس که دقیقادر نمودار برایند مشخصه که پول های درشت حقیقی هستن که باعث سبز شدن نمادها شده ، میشه احتمال دادو به این نتیجه رسید که نهنگ ها در ساعت 9:30 پول های خرد را بلعیده و در ساعت 11:30 جنگ جنگ نهنگ ها یا همون پول درشت ها بوده و خریداران برنده این جنگ……….البته که شاید این تحلیل یا تفسیر اشتباهی باشه

داوود مظفری
میهمان
داوود مظفری
2 سال قبل
پاسخ به  داوود مظفری

البته ساعت 10:30 دقیق تر هست که در واقع پس از وارد شدن ترس به حقیقی های خرد دونه درشت ها برنده این بازی شدن