بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ شنبه، 30 بهمن 1400

1400-11-30 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش بازار بورس تهران؛ شنبه، 30 بهمن 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار بورس تهران 27 بهمن 1400 وضعیت نمادهای بازار چربش هیجان
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وپاسار با حجم معاملات 82.25 میلیون سهم (3.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.94 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كگل با حجم معاملات 17.39 میلیون سهم (3.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 38.53 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حكشتي با حجم معاملات 26.68 میلیون سهم (3.19 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سيمرغ با حجم معاملات 12.85 میلیون سهم (4.89 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 28.23 میلیارد تومان .
 • 5- نماد مفاخر با حجم معاملات 5.89 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.54 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 18.97 میلیارد تومان و حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 18.46 میلیارد تومان و حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 12.91 میلیارد تومان و حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 10.66 میلیارد تومان و حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد حفارس با برآیند ورود پول درشت 8.26 میلیارد تومان و حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 56.33 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 32.98 میلیارد تومان و حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 17.44 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 16.97 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 11.65 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 32.41 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 19.41 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 7.01 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 136.17 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 25.35 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 20.13 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 18.69 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 16.11 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد فولاي با ارزش صف خرید 18.73 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وپست با ارزش صف خرید 5.30 میلیارد تومان .
 • 3- نماد قشرين با ارزش صف خرید 2.45 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %3.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:46؛ حجم مشکوک در نماد كمينا (در آخرین قیمت %2.58) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 25.59 م.ت و سرانه فروش 12.43 م.ت .
 • 12:21:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:35؛ حجم مشکوک در نماد ولانا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 20.44 م.ت و سرانه فروش 17.30 م.ت .
 • 12:19:25؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 5.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 8.44 م.ت و سرانه فروش 23.47 م.ت .
 • 12:19:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:10؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 8.29 م.ت و سرانه فروش 23.47 م.ت .
 • 12:18:04؛ حجم مشکوک در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 7.13 م.ت و سرانه فروش 43.94 م.ت .
 • 12:17:32؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.43 و سرانه خرید 32.54 م.ت و سرانه فروش 7.35 م.ت .
 • 12:17:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 478 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 447 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:15؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.50) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 50.32 م.ت و سرانه فروش 29.57 م.ت .
 • 12:14:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %-4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:10؛ حجم مشکوک در نماد وآرين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 29.81 م.ت و سرانه فروش 19.98 م.ت .
 • 12:11:40؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %1.46) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 8.70 م.ت و سرانه فروش 8.00 م.ت .
 • 12:09:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:00؛ حجم مشکوک در نماد وآرين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 30.83 م.ت و سرانه فروش 23.13 م.ت .
 • 12:00:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 752 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 753 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:32؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 12.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 12.23 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت .
 • 11:37:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 659 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 527 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %3.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 4.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 344.84 م.ت و سرانه فروش 123.49 م.ت .
 • 11:36:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 4.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 344.84 م.ت و سرانه فروش 123.49 م.ت .
 • 11:36:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 912 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 527 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:01؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 260.03 م.ت و سرانه فروش 123.49 م.ت .
 • 11:31:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 527 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %-1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:30؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 6.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 14.04 م.ت و سرانه فروش 15.20 م.ت .
 • 11:19:20؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.54 و سرانه خرید 157.97 م.ت و سرانه فروش 62.31 م.ت .
 • 11:18:47؛ حجم مشکوک در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 7.94 م.ت و سرانه فروش 9.93 م.ت .
 • 11:17:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 808 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 501 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:48؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 25.32 م.ت و سرانه فروش 15.93 م.ت .
 • 11:06:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 452 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1496 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1010 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:53؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد حفارس با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 55.68 م.ت و سرانه فروش 28.60 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.95. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:59:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 55.68 م.ت و سرانه فروش 28.60 م.ت .
 • 10:59:38؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 16.80 م.ت و سرانه فروش 12.82 م.ت .
 • 10:59:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 102 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:04؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 7.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 10.76 م.ت و سرانه فروش 13.85 م.ت .
 • 10:53:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 850 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1069 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1132 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:48؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-2.39) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 30.10 م.ت و سرانه فروش 37.02 م.ت .
 • 10:43:56؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 21.64 م.ت و سرانه فروش 13.02 م.ت .
 • 10:42:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:26؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 16.34 م.ت و سرانه فروش 13.20 م.ت .
 • 10:38:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 25.46 م.ت و سرانه فروش 19.14 م.ت .
 • 10:37:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:26؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد تكشا با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.66 م.ت و سرانه فروش 20.77 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.80. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:35:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتايد با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.86 م.ت و سرانه فروش 23.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:31:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 44.61 م.ت و سرانه فروش 14.99 م.ت .
 • 10:30:54؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 37.54 م.ت و سرانه فروش 15.53 م.ت .
 • 10:30:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 815 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وآذر با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.39 م.ت و سرانه فروش 16.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.13. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:28:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونوين با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.21 م.ت و سرانه فروش 10.44 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:26:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:17؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 16.41 م.ت و سرانه فروش 11.35 م.ت .
 • 10:23:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:21؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %-0.47) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 2.50 م.ت و سرانه فروش 8.22 م.ت .
 • 10:21:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:44؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 11.70 م.ت و سرانه فروش 12.97 م.ت .
 • 10:18:59؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-0.18) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 18.05 م.ت و سرانه فروش 9.52 م.ت .
 • 10:19:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1343 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 548 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:04؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %3.52) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 18.33 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .
 • 10:10:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 884 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:53؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 40.19 م.ت و سرانه فروش 14.87 م.ت .
 • 10:06:24؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 13.90 م.ت و سرانه فروش 13.26 م.ت .
 • 10:05:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:03؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.85 و سرانه خرید 48.95 م.ت و سرانه فروش 8.37 م.ت .
 • 10:04:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 699 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونوين با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.90 م.ت و سرانه فروش 8.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:04:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.67 و سرانه خرید 39.26 م.ت و سرانه فروش 8.41 م.ت .
 • 10:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.1 م.ت .
 • 10:03:05؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 17.12 م.ت و سرانه فروش 4.75 م.ت .
 • 10:03:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:39؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 25.56 م.ت و سرانه فروش 14.80 م.ت .
 • 10:02:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 826 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 837 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:47؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-1.52) با حجم 5.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 9.21 م.ت و سرانه فروش 11.29 م.ت .
 • 10:01:40؛ حجم مشکوک در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %-1.52) با حجم 5.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 9.17 م.ت و سرانه فروش 11.31 م.ت .
 • 10:00:22؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 8.49 م.ت و سرانه فروش 6.76 م.ت .
 • 10:00:15؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %1.03) با حجم 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 8.49 م.ت و سرانه فروش 6.76 م.ت .
 • 09:59:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 893 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 837 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:49؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 13.85 م.ت و سرانه فروش 10.87 م.ت .
 • 09:56:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1062 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 837 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:53؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 32.68 م.ت و سرانه فروش 19.63 م.ت .
 • 09:52:25؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 16.87 م.ت و سرانه فروش 24.90 م.ت .
 • 09:51:50؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 22.91 م.ت و سرانه فروش 15.20 م.ت .
 • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 690 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 648 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1352 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 592 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1560 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1422 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:49؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-4.30) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 8.01 م.ت و سرانه فروش 3.08 م.ت .
 • 09:49:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:58؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %-3.65) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 8.97 م.ت و سرانه فروش 14.79 م.ت .
 • 09:48:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .
 • 09:48:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قثابت با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.21 م.ت و سرانه فروش 14.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.72. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:47:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 734 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 795 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1684 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1098 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:44؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 21.73 م.ت و سرانه فروش 19.54 م.ت .
 • 09:41:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %0.82) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .
 • 09:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:52؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 29.20 م.ت و سرانه فروش 11.52 م.ت .
 • 09:38:31؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %4.56) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 24.08 م.ت و سرانه فروش 22.96 م.ت .
 • 09:38:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1759 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 764 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:00؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 6.72 م.ت و سرانه فروش 14.26 م.ت .
 • 09:38:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %2.32) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .
 • 09:37:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1512 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:34؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 34.63 م.ت و سرانه فروش 18.74 م.ت .
 • 09:36:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 738 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 548 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 811 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1525 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 334 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 973 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپلي با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 79.81 م.ت و سرانه فروش 20.07 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:30:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:09؛ حجم مشکوک در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 25.70 م.ت .
 • 09:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:01؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %4.74) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 30.09 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .
 • 09:26:56؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %-1.30) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 40.64 م.ت و سرانه فروش 37.58 م.ت .
 • 09:26:06؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 20.91 م.ت و سرانه فروش 11.17 م.ت .
 • 09:25:10؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 38.41 م.ت و سرانه فروش 10.68 م.ت .
 • 09:23:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 812 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 772 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:26؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.31) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 11.07 م.ت و سرانه فروش 17.82 م.ت .
 • 09:23:20؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.31) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 11.07 م.ت و سرانه فروش 17.82 م.ت .
 • 09:23:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:36؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.32) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 13.39 م.ت و سرانه فروش 12.33 م.ت .
 • 09:21:30؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-1.95) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 10.02 م.ت و سرانه فروش 18.09 م.ت .
 • 09:21:24؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.29) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 13.38 م.ت و سرانه فروش 12.32 م.ت .
 • 09:20:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:43؛ حجم مشکوک در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 9.00 م.ت و سرانه فروش 38.37 م.ت .
 • 09:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:48؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-3.24) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 8.12 م.ت و سرانه فروش 18.52 م.ت .
 • 09:17:19؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.31 م.ت و سرانه فروش 11.03 م.ت .
 • 09:16:56؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.47) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 68.84 م.ت و سرانه فروش 61.38 م.ت .
 • 09:16:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .
 • 09:15:46؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 19.35 م.ت و سرانه فروش 14.96 م.ت .
 • 09:15:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1044 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:40؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.76 م.ت و سرانه فروش 14.39 م.ت .
 • 09:15:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:46؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 17.22 م.ت و سرانه فروش 10.31 م.ت .
 • 09:14:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1033 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:01؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كطبس با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 4.25 م.ت و سرانه فروش 53.29 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.08. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:12:54؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.49) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 11.17 م.ت و سرانه فروش 29.07 م.ت .
 • 09:12:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:24؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.28) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 34.26 م.ت و سرانه فروش 25.43 م.ت .
 • 09:11:36؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.92) با حجم 153.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 11.06 م.ت و سرانه فروش 25.39 م.ت .
 • 09:11:30؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.92) با حجم 151.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 11.06 م.ت و سرانه فروش 25.39 م.ت .
 • 09:11:24؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.92) با حجم 147.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 11.06 م.ت و سرانه فروش 25.39 م.ت .
 • 09:11:12؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سفارود با حجم 138.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.51 م.ت و سرانه فروش 25.21 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.38. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 171.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:09:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 951 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 568 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:12؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.37 و سرانه خرید 73.19 م.ت و سرانه فروش 21.72 م.ت .
 • 09:07:17؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %2.22) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 50.74 م.ت و سرانه فروش 78.37 م.ت .
 • 09:07:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 6523 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:50؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 47.38 م.ت و سرانه فروش 50.57 م.ت .
 • 09:06:34؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 29.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 16.69 م.ت و سرانه فروش 74.89 م.ت .
 • 09:06:01؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 37.47 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .
 • 09:05:26؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 40.79 م.ت و سرانه فروش 21.07 م.ت .
 • 09:05:08؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 69.02 م.ت و سرانه فروش 31.17 م.ت .
 • 09:04:29؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 26.42 م.ت و سرانه فروش 23.68 م.ت .
 • 09:04:00؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 62.04 م.ت و سرانه فروش 28.11 م.ت .
 • 09:03:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:36؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 69.85 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .
 • 09:02:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1742 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:11؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 26.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 8.03 م.ت و سرانه فروش 84.14 م.ت .
 • 09:02:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:04؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 26.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 8.03 م.ت و سرانه فروش 84.14 م.ت .
 • 09:01:58؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-3.16) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 30.94 م.ت و سرانه فروش 95.02 م.ت .
 • 09:01:38؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 86.52 م.ت و سرانه فروش 82.81 م.ت .
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 86.52 م.ت و سرانه فروش 82.81 م.ت .
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 7362 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 5506 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وسالت با ارزش صف خرید 36.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 49.16 م.ت .
 • 2- نماد فولاي با ارزش صف خرید 33.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.75 م.ت .
 • 3- نماد سيمرغ با ارزش صف خرید 28.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.60 م.ت .
 • 4- نماد وپست با ارزش صف خرید 14.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 68.94 م.ت .
 • 5- نماد بكاب با ارزش صف خرید 13.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.97 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وسخوز با ارزش صف فروش 17.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 14.26 م.ت .
 • 2- نماد وشمال با ارزش صف فروش 16.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 15.58 م.ت .
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 16.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.63 م.ت .
 • 4- نماد وسخراج با ارزش صف فروش 10.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 33.01 م.ت .
 • 5- نماد سدبير با ارزش صف فروش 9.71 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.64 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد سكارون با ارزش صف خرید 5.57 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 107.06 م.ت .
 • 2- نماد فولاي با ارزش صف خرید 33.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.75 م.ت .
 • 3- نماد سيمرغ با ارزش صف خرید 28.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.60 م.ت .
 • 4- نماد پلاسك با ارزش صف خرید 2.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 100.23 م.ت .
 • 5- نماد شتهران با ارزش صف خرید 2.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 91.74 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 2.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.81 م.ت .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 10.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.59 م.ت .
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 16.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.63 م.ت .
 • 4- نماد غنوش با ارزش صف فروش 3.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 60.31 م.ت .
 • 5- نماد كايتا با ارزش صف فروش 2.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.05 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد كرازي با حجم معاملات 163.43 میلیون سهم (3.76 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.47 میلیارد تومان .
 • 2- نماد سخواف با حجم معاملات 23.91 میلیون سهم (10.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.27 میلیارد تومان .
 • 3- نماد كيسون با حجم معاملات 104.05 میلیون سهم (5.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.77 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وآذر با حجم معاملات 3.89 میلیون سهم (3.5 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.41 میلیارد تومان .
 • 5- نماد ساذري با حجم معاملات 21.24 میلیون سهم (113.25 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.68 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 19.46 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 13.83 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد سخواف با برآیند ورود پول درشت 12.36 میلیارد تومان و حجم 10.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 8.92 میلیارد تومان و حجم 1.6 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق امين يكم با برآیند ورود پول درشت 8.48 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 23.94 میلیارد تومان و حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پالايش با برآیند خروج پول درشت 14.90 میلیارد تومان و حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 10.89 میلیارد تومان و حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد واحيا با برآیند خروج پول درشت 9.47 میلیارد تومان و حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد كيميا با برآیند خروج پول درشت 9.39 میلیارد تومان و حجم 5.06 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 13.83 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند ورود پول درشت 11.55 میلیارد تومان .
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 8.12 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 25.44 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 17.34 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 16.88 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 14.47 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 8.09 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد فولاي با ارزش صف خرید 13.89 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خفولا با ارزش صف خرید 5.45 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فلات با ارزش صف خرید 3.07 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فاما با ارزش صف خرید 1.96 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، شنبه 30 بهمن 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها