بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ سه شنبه، 24 اسفند 1400

1400-12-24 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛سه شنبه، 24 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد هماي با حجم معاملات 162.73 میلیون سهم (7.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 162.86 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 3.31 میلیون سهم (4.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.04 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فنفت با حجم معاملات 8.05 میلیون سهم (3.49 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد واحيا با حجم معاملات 12.42 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.51 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كمنگنز با حجم معاملات 14.40 میلیون سهم (3.17 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 82.71 میلیارد تومان و حجم 7.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 38.30 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 38.05 میلیارد تومان و حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 30.46 میلیارد تومان و حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 9.28 میلیارد تومان و حجم 0.7 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 56.30 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 27.17 میلیارد تومان و حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد آريان با برآیند خروج پول درشت 11.24 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 10.95 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 113.11 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 41.84 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 17.79 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 13.92 میلیارد تومان .
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 11.28 میلیارد تومان .
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 6.93 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد غدام با ارزش صف خرید 10.79 میلیارد تومان .
 • 2- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 7.44 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.96 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فگستر با ارزش صف خرید 6.82 میلیارد تومان .
 • 5- نماد اوان با ارزش صف خرید 6.76 میلیارد تومان .
 • 6- نماد لابسا با ارزش صف خرید 5.50 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 11.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.7 م.ت .
 • 12:29:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 240 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 728 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1028 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 82.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:08؛ حجم مشکوک در نماد فوكا (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 71.81 م.ت و سرانه فروش 41.72 م.ت .
 • 12:27:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 824 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:55؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %2.73) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 13.87 م.ت و سرانه فروش 6.36 م.ت .
 • 12:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 758 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 186 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خگستر با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 68.15 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.29. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:20:05؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 7.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 25.37 م.ت و سرانه فروش 9.81 م.ت .
 • 12:20:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %1.00) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.3 م.ت .
 • 12:19:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:44؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غصينو با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.14 م.ت و سرانه فروش 39.14 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.34. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:17:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 684 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .
 • 12:15:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 121 بار با میانگین 709 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1028 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 79.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 415 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 522 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2251 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:48؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %0.48) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 20.90 م.ت و سرانه فروش 13.81 م.ت .
 • 12:07:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 693 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1028 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 73.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1138 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:35؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-2.52) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 5.10 م.ت و سرانه فروش 60.44 م.ت .
 • 12:06:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 642 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 530 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 794 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 793 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 958 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1246 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:24؛ حجم مشکوک در نماد تابا (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 12.26 م.ت و سرانه فروش 35.93 م.ت .
 • 11:52:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 693 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1028 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 72.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:33؛ حجم مشکوک در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22) با حجم 6.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 127.35 م.ت و سرانه فروش 69.45 م.ت .
 • 11:52:24؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 34.18 م.ت و سرانه فروش 30.80 م.ت .
 • 11:52:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 220 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:31؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 12.77 م.ت و سرانه فروش 9.89 م.ت .
 • 11:50:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت خرید 93 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:20؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 8.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.94 م.ت و سرانه فروش 20.88 م.ت .
 • 11:36:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 27.96 م.ت و سرانه فروش 26.48 م.ت .
 • 11:30:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شلرد با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.56 م.ت و سرانه فروش 38.93 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.02. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:30:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1416 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:58؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 37.84 م.ت و سرانه فروش 26.40 م.ت .
 • 11:26:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 208 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3029 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-2.08) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.54 م.ت و سرانه فروش 13.55 م.ت .
 • 11:25:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 191 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 21.09 م.ت و سرانه فروش 12.70 م.ت .
 • 11:24:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 182 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 173 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 151 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .
 • 11:16:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشهر (در آخرین قیمت %-0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 931 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:01؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %-0.51) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 39.08 م.ت و سرانه فروش 48.66 م.ت .
 • 11:14:48؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 5.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 14.26 م.ت و سرانه فروش 38.29 م.ت .
 • 11:14:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 146 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:02:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 748 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:53؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 20.08 م.ت و سرانه فروش 18.86 م.ت .
 • 10:58:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 159 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:45؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 35.76 م.ت و سرانه فروش 10.15 م.ت .
 • 10:47:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 138 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:34؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 38.79 م.ت و سرانه فروش 21.91 م.ت .
 • 10:34:05؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 4.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 130.41 م.ت .
 • 10:33:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1464 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خگستر با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.51 م.ت و سرانه فروش 20.76 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.01. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:29:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 153 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 151 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسين (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .
 • 10:27:28؛ حجم مشکوک در نماد قشكر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 19.94 م.ت و سرانه فروش 9.59 م.ت .
 • 10:27:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 143 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:24؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 14.84 م.ت و سرانه فروش 11.89 م.ت .
 • 10:26:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 132 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:39؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 67.46 م.ت و سرانه فروش 41.89 م.ت .
 • 10:22:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-0.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:48؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %2.09) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 7.72 م.ت و سرانه فروش 29.12 م.ت .
 • 10:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:33؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 7.07 م.ت و سرانه فروش 12.63 م.ت .
 • 10:08:36؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 18.69 م.ت .
 • 10:06:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:23؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بشهاب با حجم 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.56 م.ت و سرانه فروش 44.42 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.35. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:01:49؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 34.16 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 09:58:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:35؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 10.21 م.ت و سرانه فروش 4.48 م.ت .
 • 09:55:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:58؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 50.37 م.ت و سرانه فروش 28.76 م.ت .
 • 09:50:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 24.18 م.ت و سرانه فروش 22.50 م.ت .
 • 09:48:41؛ حجم مشکوک در نماد تپولا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 16.78 م.ت و سرانه فروش 26.99 م.ت .
 • 09:47:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 607 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.1 م.ت .
 • 09:44:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 872 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 977 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:29؛ حجم مشکوک در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.24) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 154.47 م.ت و سرانه فروش 106.59 م.ت .
 • 09:44:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 925 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:49؛ حجم مشکوک در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 11.79 م.ت و سرانه فروش 9.41 م.ت .
 • 09:43:49؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %-4.81) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 16.19 م.ت و سرانه فروش 26.55 م.ت .
 • 09:43:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 900 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 900 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 3821 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 535 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:35؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 7.13 م.ت و سرانه فروش 26.85 م.ت .
 • 09:42:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 900 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 798 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:47؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 19.02 م.ت و سرانه فروش 13.23 م.ت .
 • 09:39:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 698 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:08؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 13.71 م.ت و سرانه فروش 10.80 م.ت .
 • 09:38:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:21؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %1.25) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 12.38 م.ت و سرانه فروش 13.29 م.ت .
 • 09:37:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:51؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 43.68 م.ت و سرانه فروش 20.28 م.ت .
 • 09:36:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:48؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 21.99 م.ت و سرانه فروش 6.01 م.ت .
 • 09:35:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.04 م.ت و سرانه فروش 19.79 م.ت .
 • 09:35:32؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.49 و سرانه خرید 37.69 م.ت و سرانه فروش 6.87 م.ت .
 • 09:35:16؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 16.25 م.ت و سرانه فروش 19.29 م.ت .
 • 09:35:16؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 16.68 م.ت و سرانه فروش 12.72 م.ت .
 • 09:35:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4779 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:47؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 21.04 م.ت و سرانه فروش 280.94 م.ت .
 • 09:34:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1956 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:42؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 3.66 م.ت و سرانه فروش 1.83 م.ت .
 • 09:34:31؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 17.99 م.ت و سرانه فروش 15.27 م.ت .
 • 09:34:27؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %4.14) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 17.99 م.ت و سرانه فروش 15.27 م.ت .
 • 09:34:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 7534 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:16؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 15.33 م.ت و سرانه فروش 39.26 م.ت .
 • 09:33:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .
 • 09:33:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:18؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.94 و سرانه خرید 54.38 م.ت و سرانه فروش 18.49 م.ت .
 • 09:30:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:05؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 21.99 م.ت و سرانه فروش 6.01 م.ت .
 • 09:29:05؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.26 و سرانه خرید 47.81 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .
 • 09:29:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:00؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.71 و سرانه خرید 237.75 م.ت و سرانه فروش 14.23 م.ت .
 • 09:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:55؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %2.78) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 7.74 م.ت و سرانه فروش 23.27 م.ت .
 • 09:26:44؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بشهاب با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.88 م.ت و سرانه فروش 61.30 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.29. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:26:42؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 38.76 م.ت و سرانه فروش 19.96 م.ت .
 • 09:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:19؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 18.35 م.ت و سرانه فروش 58.14 م.ت .
 • 09:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:06؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 15.02 م.ت و سرانه فروش 9.86 م.ت .
 • 09:24:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.2 م.ت .
 • 09:24:38؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 5.31 م.ت و سرانه فروش 26.80 م.ت .
 • 09:24:21؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-0.05) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 16.22 م.ت و سرانه فروش 14.97 م.ت .
 • 09:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.60 و سرانه خرید 52.83 م.ت و سرانه فروش 6.14 م.ت .
 • 09:23:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.40 و سرانه خرید 52.02 م.ت و سرانه فروش 6.19 م.ت .
 • 09:23:10؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-3.86) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 15.29 م.ت و سرانه فروش 27.40 م.ت .
 • 09:22:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .
 • 09:22:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:35؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 32.30 م.ت و سرانه فروش 16.98 م.ت .
 • 09:21:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1870 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:41؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 21.06 م.ت و سرانه فروش 14.36 م.ت .
 • 09:19:01؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 17.30 م.ت و سرانه فروش 19.35 م.ت .
 • 09:18:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 891 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:46؛ حجم مشکوک در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.69 و سرانه خرید 36.76 م.ت و سرانه فروش 6.46 م.ت .
 • 09:18:42؛ حجم مشکوک در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.69 و سرانه خرید 36.56 م.ت و سرانه فروش 6.42 م.ت .
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 29.27 م.ت و سرانه فروش 33.55 م.ت .
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 37.05 م.ت و سرانه فروش 387.46 م.ت .
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 62.28 م.ت و سرانه فروش 80.42 م.ت .
 • 09:18:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:29؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.64 م.ت و سرانه فروش 10.28 م.ت .
 • 09:18:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.40 و سرانه خرید 63.01 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .
 • 09:18:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.40 و سرانه خرید 63.01 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .
 • 09:18:17؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.40 و سرانه خرید 63.01 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .
 • 09:17:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 864 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.9 م.ت .
 • 09:17:02؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.52 و سرانه خرید 45.59 م.ت و سرانه فروش 18.12 م.ت .
 • 09:16:54؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 37.04 م.ت و سرانه فروش 383.02 م.ت .
 • 09:16:25؛ حجم مشکوک در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.23) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.64 و سرانه خرید 155.86 م.ت و سرانه فروش 11.43 م.ت .
 • 09:16:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2107 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:20؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-1.53) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 2.69 م.ت و سرانه فروش 4.15 م.ت .
 • 09:16:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورازي با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.00 م.ت و سرانه فروش 27.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.20. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:16:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 827 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:59؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 53.13 م.ت و سرانه فروش 24.44 م.ت .
 • 09:15:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-0.99) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .
 • 09:15:03؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 17.02 م.ت و سرانه فروش 15.32 م.ت .
 • 09:14:47؛ حجم مشکوک در نماد كگل (در آخرین قیمت %1.57) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 11.98 م.ت و سرانه فروش 34.63 م.ت .
 • 09:14:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:36؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 9.96 م.ت و سرانه فروش 41.53 م.ت .
 • 09:14:17؛ حجم مشکوک در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 23.45 م.ت و سرانه فروش 170.24 م.ت .
 • 09:13:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 780 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.76 و سرانه خرید 95.01 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
 • 09:11:22؛ حجم مشکوک در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.76 و سرانه خرید 95.01 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
 • 09:11:06؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 49.15 م.ت و سرانه فروش 22.35 م.ت .
 • 09:10:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1915 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:17؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 20.35 م.ت و سرانه فروش 16.39 م.ت .
 • 09:09:53؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.02 م.ت و سرانه فروش 360.33 م.ت .
 • 09:09:52؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.02 م.ت و سرانه فروش 360.33 م.ت .
 • 09:09:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.15 و سرانه خرید 83.18 م.ت و سرانه فروش 11.64 م.ت .
 • 09:09:13؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.48 و سرانه خرید 164.36 م.ت و سرانه فروش 7.31 م.ت .
 • 09:09:09؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.69 و سرانه خرید 120.11 م.ت و سرانه فروش 17.96 م.ت .
 • 09:08:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:42؛ حجم مشکوک در نماد كگل (در آخرین قیمت %1.18) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 8.30 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .
 • 09:08:39؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 34.53 م.ت .
 • 09:08:38؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 34.53 م.ت .
 • 09:08:08؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.99 و سرانه خرید 53.23 م.ت و سرانه فروش 17.80 م.ت .
 • 09:07:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 983 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:06؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 56.08 م.ت و سرانه فروش 67.42 م.ت .
 • 09:07:01؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 39.34 م.ت و سرانه فروش 19.87 م.ت .
 • 09:07:00؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 37.42 م.ت و سرانه فروش 18.76 م.ت .
 • 09:05:31؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 60.22 م.ت و سرانه فروش 73.49 م.ت .
 • 09:05:22؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 39.28 م.ت و سرانه فروش 34.97 م.ت .
 • 09:04:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.36) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 17.41 م.ت و سرانه فروش 115.66 م.ت .
 • 09:02:57؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.17 و سرانه خرید 322.54 م.ت و سرانه فروش 14.55 م.ت .
 • 09:02:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:44؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.80 و سرانه خرید 804.68 م.ت و سرانه فروش 74.51 م.ت .
 • 09:02:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:15؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 44.96 م.ت و سرانه فروش 14.99 م.ت .
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 36.00 و سرانه خرید 3318.40 م.ت و سرانه فروش 92.18 م.ت .
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 44.96 م.ت و سرانه فروش 14.99 م.ت .
 • 09:01:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3325 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 29.17 م.ت و سرانه فروش 86.20 م.ت .
 • 09:01:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وسالت با ارزش صف خرید 36.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 71.07 م.ت .
 • 2- نماد لابسا با ارزش صف خرید 23.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.47 م.ت .
 • 3- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 20.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 20.68 م.ت .
 • 4- نماد غدام با ارزش صف خرید 19.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.61 م.ت .
 • 5- نماد فگستر با ارزش صف خرید 17.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 66.73 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 25.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.95 م.ت .
 • 2- نماد غدشت با ارزش صف فروش 17.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.68 م.ت .
 • 3- نماد سدبير با ارزش صف فروش 14.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.70 م.ت .
 • 4- نماد بشهاب با ارزش صف فروش 10.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 101.83 م.ت .
 • 5- نماد توسن با ارزش صف فروش 5.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.85 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد واحيا با ارزش صف خرید 2.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 197.61 م.ت .
 • 2- نماد بالاس با ارزش صف خرید 6.24 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 183.63 م.ت .
 • 3- نماد اوان با ارزش صف خرید 15.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 126.45 م.ت .
 • 4- نماد نبروج با ارزش صف خرید 2.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.72 م.ت .
 • 5- نماد بميلا با ارزش صف خرید 12.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 113.76 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد توسن با ارزش صف فروش 5.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.85 م.ت .
 • 2- نماد قنقش با ارزش صف فروش 5.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 107.76 م.ت .
 • 3- نماد ثاباد با ارزش صف فروش 3.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 107.67 م.ت .
 • 4- نماد بشهاب با ارزش صف فروش 10.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 101.83 م.ت .
 • 5- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 25.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.95 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شلرد با حجم معاملات 118.21 میلیون سهم (13.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 137.20 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 4.39 میلیون سهم (7.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.31 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شكام با حجم معاملات 12.84 میلیون سهم (4.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39.69 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شيران با حجم معاملات 9.98 میلیون سهم (4.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.16 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پتاير با حجم معاملات 97.19 میلیون سهم (4.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.98 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 13.40 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 11.28 میلیارد تومان و حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 30.86 میلیارد تومان و حجم 13.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بشهاب با برآیند خروج پول درشت 22.88 میلیارد تومان و حجم 7.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.65 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق سپر با برآیند خروج پول درشت 15.19 میلیارد تومان و حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شكام با برآیند خروج پول درشت 14.45 میلیارد تومان و حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 5.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 78.82 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 27.29 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 24.67 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با برآیند خروج پول درشت 22.82 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 22.46 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 9.80 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.23 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بميلا با ارزش صف خرید 8.03 میلیارد تومان .
 • 5- نماد داوه با ارزش صف خرید 5.36 میلیارد تومان .
 • 6- نماد دماوند با ارزش صف خرید 5.26 میلیارد تومان .
 • 7- نماد اوان با ارزش صف خرید 4.51 میلیارد تومان .
 • 8- نماد تكنو با ارزش صف خرید 0.69 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، سه شنبه، 24 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Abolfazl
میهمان
Abolfazl
1 سال قبل

عالی

Abolfazl
میهمان
Abolfazl
1 سال قبل

عالی بود