بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 23 فروردین 1401

1401-01-24 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
سه شنبه، 23 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، سه شنبه 23 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 998.81 میلیون سهم (42.21 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 475.61 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 572.83 میلیون سهم (57.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 269.02 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ملت با حجم معاملات 373.28 میلیون سهم (9.62 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 55.76 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد مفاخر با حجم معاملات 7.74 میلیون سهم (2.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.79 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كهمدا با حجم معاملات 31.76 میلیون سهم (8.44 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.44 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد ورنا با برآیند ورود پول درشت 116.97 میلیارد تومان و حجم 57.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 84.97 میلیارد تومان و حجم 42.21 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند ورود پول درشت 29.76 میلیارد تومان و حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد مفاخر با برآیند ورود پول درشت 12.18 میلیارد تومان و حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 8.39 میلیارد تومان و حجم 0.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد تجلي با برآیند خروج پول درشت 65.42 میلیارد تومان و حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 48.12 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دارا يكم با برآیند خروج پول درشت 43.49 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 36.54 میلیارد تومان و حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 23.10 میلیارد تومان و حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 57.54 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 30.43 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 8.33 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 103.21 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 101.22 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 95.90 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 90.80 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 37.04 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد وسپهر با ارزش صف خرید 12.09 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وشهر با ارزش صف خرید 8.96 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 8.42 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد سنير با ارزش صف خرید 7.92 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كطبس با ارزش صف خرید 6.89 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد نمرينو با ارزش صف خرید 5.92 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد آبين با ارزش صف خرید 5.47 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد داوه با ارزش صف خرید 4.81 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد كباده با ارزش صف خرید 3.53 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد تكنو با ارزش صف خرید 2.22 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 2.14 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 64 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.18 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 297 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.49 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.86 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.88 ؛ 3روزه: -11.61 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:23؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 32.24 م.ت و سرانه فروش 30.94 م.ت .  
 • 12:26:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.39 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.16 ؛ 3روزه: 12.09 ؛ هفتگی: 13.59 ؛ دو هفته: 12.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 435 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.42 ؛ 3روزه: 9.29 ؛ هفتگی: 14.18 ؛ دو هفته: 17.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 282 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.59 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.25 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -8.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:00؛ حجم مشکوک در نماد دشيري (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 6.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 15.06 م.ت و سرانه فروش 22.93 م.ت .  
 • 12:25:00؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد دزهراوي با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.15 م.ت و سرانه فروش 15.80 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.83. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:23:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 193 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -64.44 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.29 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -6.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.79 ؛ 3روزه: -11.61 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 171 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.87 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.46 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 2.12 ؛ دو هفته: 42.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -60.47 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %-2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.38 ؛ 3روزه: 2.20 ؛ هفتگی: 1.39 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.23 ؛ 3روزه: -18.63 ؛ هفتگی: -75.34 ؛ دو هفته: -126.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.70 ؛ 3روزه: -16.58 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -69.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.18 ؛ 3روزه: -18.63 ؛ هفتگی: -75.34 ؛ دو هفته: -126.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.55 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -0.81 ؛ دو هفته: -3.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فراز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -0.55 ؛ دو هفته: 0.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهير (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.46 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -2.11 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: 0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.48 ؛ 3روزه: -2.57 ؛ هفتگی: -1.50 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 1.84 ؛ هفتگی: 1.10 ؛ دو هفته: 3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 694 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.63 ؛ 3روزه: -8.20 ؛ هفتگی: -23.95 ؛ دو هفته: -27.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1091 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.06 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: -1.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:21؛ حجم مشکوک در نماد بهير (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 30.33 م.ت و سرانه فروش 38.93 م.ت .  
 • 12:14:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.10 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -6.39 ؛ دو هفته: -11.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.51 ؛ 3روزه: -4.07 ؛ هفتگی: -5.62 ؛ دو هفته: -10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:10؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فخوز با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.85 م.ت و سرانه فروش 41.80 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.24. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:13:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -56.10 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.74 ؛ 3روزه: 9.79 ؛ هفتگی: 9.56 ؛ دو هفته: -14.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 632 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: 1.85 ؛ دو هفته: 1.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.28 ؛ 3روزه: 6.01 ؛ هفتگی: -4.78 ؛ دو هفته: 8.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: 0.03 ؛ دو هفته: 2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.41 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد معيار (در آخرین قیمت %1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 1.58 ؛ هفتگی: 3.82 ؛ دو هفته: 3.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 150 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.77 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.69 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -8.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهير (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.42 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.07 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 166 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.23 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:16؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 15.28 م.ت و سرانه فروش 14.97 م.ت .  
 • 12:10:03؛ حجم مشکوک در نماد لازما (در آخرین قیمت %-1.96) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 10.28 م.ت و سرانه فروش 11.96 م.ت .  
 • 12:09:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.66 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 5.30 ؛ هفتگی: 4.73 ؛ دو هفته: 5.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: 1.20 ؛ دو هفته: -1.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:36؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غگل با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.22 م.ت و سرانه فروش 24.69 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.54. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:07:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.89 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -4.86 ؛ دو هفته: -1.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: 0.54 ؛ هفتگی: 0.29 ؛ دو هفته: -3.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.16 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -1.43 ؛ هفتگی: -2.30 ؛ دو هفته: 1.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: -3.27 ؛ هفتگی: -3.67 ؛ دو هفته: -5.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 2.39 ؛ هفتگی: 1.46 ؛ دو هفته: 0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.21 ؛ 3روزه: 6.01 ؛ هفتگی: -4.78 ؛ دو هفته: 8.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.97 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.45 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.21 ؛ 3روزه: 10.80 ؛ هفتگی: 6.73 ؛ دو هفته: 5.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهير (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.78 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.38 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:01؛ حجم مشکوک در نماد بهير (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 19.85 م.ت و سرانه فروش 35.80 م.ت .  
 • 12:03:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.67 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 257 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.59 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.56 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.35 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.70 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.20 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.34 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.56 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.78 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.75 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.56 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:37؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد معيار با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.50 م.ت و سرانه فروش 74.95 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.21. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:01:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -2.79 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -3.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: 10.80 ؛ هفتگی: 6.73 ؛ دو هفته: 5.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-4.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.11 ؛ 3روزه: 12.09 ؛ هفتگی: 13.59 ؛ دو هفته: 12.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:26؛ حجم مشکوک در نماد بهير (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 14.35 م.ت و سرانه فروش 33.97 م.ت .  
 • 11:58:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 391 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -2.76 ؛ دو هفته: -2.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 380 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.55 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.21 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.74 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.73 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 132 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.10 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.42 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 246 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.00 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بهير با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.19 م.ت و سرانه فروش 57.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.14. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:54:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.39 ؛ 3روزه: -51.36 ؛ هفتگی: -57.69 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بهير با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.19 م.ت و سرانه فروش 57.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.14. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:54:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 380 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -1.58 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.11 ؛ 3روزه: -6.30 ؛ هفتگی: -7.53 ؛ دو هفته: -8.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: 9.29 ؛ هفتگی: 14.18 ؛ دو هفته: 17.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.45 ؛ 3روزه: -5.42 ؛ هفتگی: -3.88 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.77 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.75 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.04 ؛ 3روزه: 0.49 ؛ هفتگی: 0.36 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -5.54 ؛ هفتگی: -6.38 ؛ دو هفته: -8.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-3.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.32 ؛ 3روزه: -7.36 ؛ هفتگی: -4.59 ؛ دو هفته: -2.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.16 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.51 ؛ 3روزه: -2.64 ؛ هفتگی: -13.34 ؛ دو هفته: -9.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.08 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 196 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.60 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.51 ؛ 3روزه: -2.64 ؛ هفتگی: -13.34 ؛ دو هفته: -9.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.91 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.53 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.03 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -1.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.82 ؛ هفتگی: -2.33 ؛ دو هفته: -2.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -1.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.76 ؛ 3روزه: -11.61 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.98 ؛ 3روزه: -51.36 ؛ هفتگی: -57.69 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.40 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.62 ؛ 3روزه: 6.54 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 448 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: 3.18 ؛ هفتگی: 2.54 ؛ دو هفته: 14.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.82 ؛ 3روزه: 10.30 ؛ هفتگی: 15.97 ؛ دو هفته: 84.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.51 ؛ 3روزه: -51.36 ؛ هفتگی: -57.69 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.10 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -8.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.69 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.78 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.14 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 226 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.82 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %0.25) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.2 م.ت .  
 • 11:42:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-3.56) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .  
 • 11:42:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 728 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.03 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.41 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.40 ؛ 3روزه: -14.90 ؛ هفتگی: -95.50 ؛ دو هفته: -100.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %-4.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.94 ؛ هفتگی: -0.78 ؛ دو هفته: 0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 945 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.61 ؛ 3روزه: -1.04 ؛ هفتگی: -0.80 ؛ دو هفته: 16.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1018 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.41 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: -10.46 ؛ هفتگی: -12.07 ؛ دو هفته: -23.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: -10.46 ؛ هفتگی: -12.07 ؛ دو هفته: -23.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 537 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.44 ؛ 3روزه: -2.64 ؛ هفتگی: -13.34 ؛ دو هفته: -9.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.12 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 220 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.47 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.41 ؛ 3روزه: -16.58 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -69.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.74 ؛ 3روزه: -16.58 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -69.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.62 ؛ 3روزه: -16.58 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -69.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 3.04 ؛ هفتگی: 2.94 ؛ دو هفته: 2.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.63 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.22 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1191 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: 1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:08؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 13.46 م.ت و سرانه فروش 13.75 م.ت .  
 • 11:25:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %0.33) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.8 م.ت .  
 • 11:25:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.64 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 166 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.02 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.01 ؛ 3روزه: -18.63 ؛ هفتگی: -75.34 ؛ دو هفته: -126.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 1.31 ؛ هفتگی: 1.41 ؛ دو هفته: 3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.22 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -3.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.99 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.23 ؛ 3روزه: -4.36 ؛ هفتگی: -6.08 ؛ دو هفته: -11.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 435 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.08 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 204 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.89 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -6.39 ؛ دو هفته: -11.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.11 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 2.12 ؛ دو هفته: 42.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ملت با حجم 8.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.27 م.ت و سرانه فروش 28.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:15:55؛ حجم مشکوک در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 13.37 م.ت و سرانه فروش 16.68 م.ت .  
 • 11:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 10.80 ؛ هفتگی: 6.73 ؛ دو هفته: 5.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 149 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.12 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-4.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.58 ؛ 3روزه: -2.64 ؛ هفتگی: -13.34 ؛ دو هفته: -9.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: 1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: -1.01 ؛ هفتگی: -3.19 ؛ دو هفته: -9.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.25 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -4.42 ؛ دو هفته: -1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.70 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.48 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 10.52 ؛ هفتگی: 10.73 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.29 ؛ 3روزه: -2.46 ؛ هفتگی: 31.29 ؛ دو هفته: 22.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.30 ؛ 3روزه: -11.61 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 374 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.54 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -58.50 ؛ دو هفته: -300.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.09 ؛ 3روزه: -2.46 ؛ هفتگی: 31.29 ؛ دو هفته: 22.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.59 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 448 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 3.18 ؛ هفتگی: 2.54 ؛ دو هفته: 14.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.46 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: 1.41 ؛ دو هفته: 0.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.16 ؛ 3روزه: 6.01 ؛ هفتگی: -4.78 ؛ دو هفته: 8.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.23 ؛ هفتگی: -3.53 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.75 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.46 ؛ 3روزه: -1.78 ؛ هفتگی: -5.44 ؛ دو هفته: -5.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:59؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 4.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 11.70 م.ت و سرانه فروش 22.62 م.ت .  
 • 11:04:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.14 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -4.42 ؛ دو هفته: -1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: 2.60 ؛ هفتگی: 3.76 ؛ دو هفته: 2.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.92 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -4.42 ؛ دو هفته: -1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.00 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.50 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.31 ؛ 3روزه: 4.75 ؛ هفتگی: -9.42 ؛ دو هفته: -9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:02؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 45.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 166.58 م.ت و سرانه فروش 55.85 م.ت .  
 • 11:02:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -4.88 ؛ هفتگی: -4.88 ؛ دو هفته: -4.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.00 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 829 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 369 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 121.88 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 42.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 820 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 369 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 120.82 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 41.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.13 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.79 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 564 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -7.05 ؛ دو هفته: -9.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:01؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوشه (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.2 م.ت و سرانه فروش 14.48 م.ت .  
 • 10:59:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.74 ؛ 3روزه: -54.64 ؛ هفتگی: -47.62 ؛ دو هفته: 367.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1381 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.42 ؛ 3روزه: -8.20 ؛ هفتگی: -23.95 ؛ دو هفته: -27.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.00 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 799 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.67 ؛ 3روزه: -8.20 ؛ هفتگی: -23.95 ؛ دو هفته: -27.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 801 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 342 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 119.16 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 40.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:35؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 16.84 م.ت و سرانه فروش 14.86 م.ت .  
 • 10:57:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: -1.08 ؛ هفتگی: 12.25 ؛ دو هفته: 16.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كشرق (در آخرین قیمت %1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: -0.68 ؛ هفتگی: -1.25 ؛ دو هفته: -2.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:59؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %1.01) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 21.43 م.ت و سرانه فروش 15.31 م.ت .  
 • 10:56:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.13 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 0.71 ؛ دو هفته: -0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -7.05 ؛ دو هفته: -9.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.01 ؛ 3روزه: -2.46 ؛ هفتگی: 31.29 ؛ دو هفته: 22.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1038 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.38 ؛ 3روزه: -23.81 ؛ هفتگی: -50.66 ؛ دو هفته: -64.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: 0.51 ؛ هفتگی: 0.25 ؛ دو هفته: -1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %-4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -0.46 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: 0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 937 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.37 ؛ 3روزه: -23.81 ؛ هفتگی: -50.66 ؛ دو هفته: -64.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 928 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.35 ؛ 3روزه: -23.81 ؛ هفتگی: -50.66 ؛ دو هفته: -64.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:58؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 13.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 21.84 م.ت و سرانه فروش 29.36 م.ت .  
 • 10:53:49؛ حجم مشکوک در نماد فنرژي (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 11.97 م.ت و سرانه فروش 26.33 م.ت .  
 • 10:53:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 869 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.96 ؛ 3روزه: -23.81 ؛ هفتگی: -50.66 ؛ دو هفته: -64.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1090 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 593 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 115.71 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 28.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 702 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.92 ؛ 3روزه: -23.81 ؛ هفتگی: -50.66 ؛ دو هفته: -64.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1090 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 593 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 115.71 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 28.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساذري (در آخرین قیمت %0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.76 ؛ هفتگی: -0.76 ؛ دو هفته: -0.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.2 م.ت .  
 • 10:51:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.55 ؛ 3روزه: 9.79 ؛ هفتگی: 9.56 ؛ دو هفته: -14.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 380 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.17 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -58.50 ؛ دو هفته: -300.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -4.36 ؛ هفتگی: -6.08 ؛ دو هفته: -11.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %-2.43) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.8 م.ت .  
 • 10:49:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 186 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.35 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.23 ؛ 3روزه: -16.58 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -69.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 2.12 ؛ دو هفته: 42.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.72 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %-4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.31 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.42 ؛ 3روزه: -3.82 ؛ هفتگی: -9.12 ؛ دو هفته: -14.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:12؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %-3.79) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 11.18 م.ت و سرانه فروش 17.89 م.ت .  
 • 10:44:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.02 ؛ 3روزه: -3.27 ؛ هفتگی: -3.67 ؛ دو هفته: -5.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.80 ؛ 3روزه: -51.36 ؛ هفتگی: -57.69 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:57؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %0.70) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 15.19 م.ت و سرانه فروش 30.17 م.ت .  
 • 10:43:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.11 ؛ 3روزه: 4.77 ؛ هفتگی: -1.80 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.64 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: 4.77 ؛ هفتگی: -1.80 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.15 ؛ هفتگی: 0.27 ؛ دو هفته: 0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1082 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 586 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 114.66 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 28.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1075 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 586 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 113.37 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 28.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.64 ؛ 3روزه: -1.81 ؛ هفتگی: 0.73 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1075 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 586 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 113.37 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 28.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.16 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:12؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 8.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 9.33 م.ت و سرانه فروش 49.49 م.ت .  
 • 10:39:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -6.39 ؛ دو هفته: -11.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.55 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %-4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 469 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -2.64 ؛ هفتگی: -13.34 ؛ دو هفته: -9.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرود (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -0.51 ؛ دو هفته: -0.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:07؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 16.83 م.ت و سرانه فروش 13.35 م.ت .  
 • 10:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 111 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.91 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -4.81 ؛ دو هفته: -5.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:22؛ حجم مشکوک در نماد سرود (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 24.14 م.ت و سرانه فروش 42.43 م.ت .  
 • 10:35:24؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-2.02) با حجم 27.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 105.21 م.ت و سرانه فروش 67.58 م.ت .  
 • 10:33:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.01 ؛ 3روزه: -3.82 ؛ هفتگی: -9.12 ؛ دو هفته: -14.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: 5.30 ؛ هفتگی: 4.73 ؛ دو هفته: 5.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.25 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -0.52 ؛ دو هفته: -3.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.04 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -3.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 3.61 ؛ هفتگی: -1.11 ؛ دو هفته: -4.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.06 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.10 ؛ 3روزه: -9.02 ؛ هفتگی: -15.86 ؛ دو هفته: -13.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.49 ؛ هفتگی: 0.36 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 731 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.23 ؛ 3روزه: -14.90 ؛ هفتگی: -95.50 ؛ دو هفته: -100.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: -1.14 ؛ دو هفته: 1.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.35 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.84 ؛ هفتگی: -1.64 ؛ دو هفته: 6.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.09 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.97 ؛ دو هفته: -10.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.19 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.93 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 783 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 332 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 116.15 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 39.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:30؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-1.24) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 20.35 م.ت و سرانه فروش 21.21 م.ت .  
 • 10:25:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 176 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.45 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.02 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -58.50 ؛ دو هفته: -300.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.17 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.77 ؛ 3روزه: 25.96 ؛ هفتگی: 6.17 ؛ دو هفته: 25.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.56 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: 0.12 ؛ دو هفته: -3.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:08؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 7.33 م.ت و سرانه فروش 25.10 م.ت .  
 • 10:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 486 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.38 ؛ 3روزه: 2.48 ؛ هفتگی: 6.60 ؛ دو هفته: -11.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد داريوش (در آخرین قیمت %-1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1000 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.39 ؛ 3روزه: -2.46 ؛ هفتگی: 31.29 ؛ دو هفته: 22.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -16.58 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -69.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: 0.69 ؛ هفتگی: -1.38 ؛ دو هفته: 6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -1.16 ؛ دو هفته: 6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:56؛ حجم مشکوک در نماد دلقما (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 7.30 م.ت و سرانه فروش 19.00 م.ت .  
 • 10:17:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: 11.13 ؛ هفتگی: 9.00 ؛ دو هفته: 8.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.83 ؛ 3روزه: -18.63 ؛ هفتگی: -75.34 ؛ دو هفته: -126.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: 11.13 ؛ هفتگی: 9.00 ؛ دو هفته: 8.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: 26.39 ؛ هفتگی: 23.54 ؛ دو هفته: 26.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 718 م.ت و پول درشت فروش 51 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.69 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -58.50 ؛ دو هفته: -300.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:43؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 9.73 م.ت و سرانه فروش 14.80 م.ت .  
 • 10:16:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -3.24 ؛ دو هفته: -7.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.27 ؛ 3روزه: 9.79 ؛ هفتگی: 9.56 ؛ دو هفته: -14.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 9.29 ؛ هفتگی: 14.18 ؛ دو هفته: 17.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -1.81 ؛ هفتگی: 0.73 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 9.29 ؛ هفتگی: 14.18 ؛ دو هفته: 17.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.0 م.ت .  
 • 10:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 0.87 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: -3.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 777 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 330 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 115.07 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 38.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %-0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 793 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.14 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: -18.67 ؛ دو هفته: -20.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.82 ؛ 3روزه: 9.79 ؛ هفتگی: 9.56 ؛ دو هفته: -14.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:25؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 62.62 م.ت و سرانه فروش 21.16 م.ت .  
 • 10:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.49 ؛ 3روزه: -18.63 ؛ هفتگی: -75.34 ؛ دو هفته: -126.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:24؛ حجم مشکوک در نماد لوتوس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 62.62 م.ت و سرانه فروش 21.16 م.ت .  
 • 10:13:13؛ حجم مشکوک در نماد قشرين (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 28.92 م.ت و سرانه فروش 23.88 م.ت .  
 • 10:13:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت فروش 57 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.78 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:31؛ حجم مشکوک در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %3.67) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 25.03 م.ت و سرانه فروش 14.10 م.ت .  
 • 10:11:01؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.28) با حجم 7.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 20.78 م.ت و سرانه فروش 29.98 م.ت .  
 • 10:10:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -1.01 ؛ هفتگی: -3.19 ؛ دو هفته: -9.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: -3.82 ؛ هفتگی: -9.12 ؛ دو هفته: -14.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 0.69 ؛ هفتگی: -1.38 ؛ دو هفته: 6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: 2.58 ؛ دو هفته: 8.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: -7.36 ؛ هفتگی: -4.59 ؛ دو هفته: -2.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: 2.58 ؛ دو هفته: 8.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 10:08:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -4.36 ؛ هفتگی: -6.08 ؛ دو هفته: -11.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1090 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -4.38 ؛ هفتگی: 18.97 ؛ دو هفته: 18.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: 2.58 ؛ دو هفته: 8.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:28؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %-4.91) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 8.64 م.ت و سرانه فروش 12.72 م.ت .  
 • 10:07:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كسرام با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.01 م.ت و سرانه فروش 25.45 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.86. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:07:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.52 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:04؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 13.94 م.ت و سرانه فروش 57.93 م.ت .  
 • 10:07:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 0.25 ؛ دو هفته: 0.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:50؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 16.72 م.ت و سرانه فروش 72.74 م.ت .  
 • 10:06:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.51 ؛ 3روزه: -10.24 ؛ هفتگی: -4.60 ؛ دو هفته: -11.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.04 ؛ 3روزه: -9.02 ؛ هفتگی: -15.86 ؛ دو هفته: -13.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.72 ؛ 3روزه: 6.87 ؛ هفتگی: 5.97 ؛ دو هفته: 7.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.97 ؛ دو هفته: -10.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.91 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.97 ؛ دو هفته: -10.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:45؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.03) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 17.49 م.ت و سرانه فروش 19.16 م.ت .  
 • 10:04:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.48 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %-4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.08 ؛ هفتگی: 12.25 ؛ دو هفته: 16.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.38 ؛ هفتگی: 0.69 ؛ دو هفته: 0.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:24؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.96 م.ت و سرانه فروش 26.26 م.ت .  
 • 10:03:58؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 6.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 27.14 م.ت و سرانه فروش 27.60 م.ت .  
 • 10:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 777 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 329 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 113.89 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 38.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت فروش 57 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.75 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -8.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: 6.01 ؛ هفتگی: -4.78 ؛ دو هفته: 8.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -8.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.52 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -6.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.42 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -6.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.42 ؛ 3روزه: -2.46 ؛ هفتگی: 31.29 ؛ دو هفته: 22.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.02 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.04 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -7.79 ؛ هفتگی: -10.84 ؛ دو هفته: -18.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.04 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.97 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -1.81 ؛ هفتگی: 0.73 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:30؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 25.33 م.ت و سرانه فروش 29.19 م.ت .  
 • 10:01:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكوثر با حجم 8.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.86 م.ت و سرانه فروش 52.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 43.50 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:01:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.80 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:48؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد تجلي با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.93 م.ت و سرانه فروش 133.92 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.10. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:00:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.06 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.24 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.07 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.73 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.18 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.64 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:51؛ حجم مشکوک در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 12.12 م.ت و سرانه فروش 118.55 م.ت .  
 • 09:59:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.28 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.63 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.77 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:20؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.71) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.79 م.ت و سرانه فروش 37.76 م.ت .  
 • 09:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 774 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 329 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112.85 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 37.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -3.82 ؛ هفتگی: -9.12 ؛ دو هفته: -14.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.09 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 769 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 329 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 110.80 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 37.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:41؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %-2.42) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 14.53 م.ت و سرانه فروش 18.30 م.ت .  
 • 09:58:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.59 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.29 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:27؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 36.44 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت .  
 • 09:58:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.53 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -4.93 ؛ دو هفته: 11.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:57؛ حجم مشکوک در نماد وپويا (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 10.17 م.ت و سرانه فروش 6.58 م.ت .  
 • 09:57:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.93 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: 0.72 ؛ دو هفته: -0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %-4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 761 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: 0.12 ؛ دو هفته: -3.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.93 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: 0.72 ؛ دو هفته: -0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-4.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.88 ؛ 3روزه: 12.09 ؛ هفتگی: 13.59 ؛ دو هفته: 12.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 763 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 315 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107.90 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 35.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.55 ؛ 3روزه: -51.36 ؛ هفتگی: -57.69 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 763 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 315 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 107.90 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 35.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -16.58 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -69.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:23؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 14.29 م.ت و سرانه فروش 23.23 م.ت .  
 • 09:57:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.91 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 8.00 ؛ هفتگی: 9.38 ؛ دو هفته: 14.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-3.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.01 ؛ هفتگی: -3.19 ؛ دو هفته: -9.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.00 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:30؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %-4.76) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 9.43 م.ت و سرانه فروش 13.20 م.ت .  
 • 09:56:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 754 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 106.86 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 34.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 5.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 49.43 م.ت و سرانه فروش 30.46 م.ت .  
 • 09:56:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -3.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:10؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 19.81 م.ت و سرانه فروش 23.11 م.ت .  
 • 09:56:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.53 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 730 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102.88 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 34.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %-4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: -2.11 ؛ دو هفته: -2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-3.89) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 09:55:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 699 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 97.24 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 32.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.76 ؛ 3روزه: -6.12 ؛ هفتگی: -0.46 ؛ دو هفته: 4.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.52 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.28 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.54 ؛ 3روزه: 2.09 ؛ هفتگی: 0.22 ؛ دو هفته: -2.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.40 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -4.93 ؛ دو هفته: 11.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.67 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كهمدا با حجم 4.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.90 م.ت و سرانه فروش 24.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.03. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:54:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 8.00 ؛ هفتگی: 9.38 ؛ دو هفته: 14.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.27 ؛ هفتگی: -3.74 ؛ دو هفته: -0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -2.75 ؛ دو هفته: -2.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كهمدا با حجم 4.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.90 م.ت و سرانه فروش 24.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.03. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:54:28؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 20.82 م.ت و سرانه فروش 24.13 م.ت .  
 • 09:54:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 695 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 95.97 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 32.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.87 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 692 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 94.94 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 32.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:51؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.82) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 40.28 م.ت و سرانه فروش 48.26 م.ت .  
 • 09:53:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 692 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 94.94 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 32.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:39؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-2.21) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 49.51 م.ت .  
 • 09:53:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.72 ؛ 3روزه: 12.09 ؛ هفتگی: 13.59 ؛ دو هفته: 12.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 684 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 92.63 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 31.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:06؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %-3.61) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 8.76 م.ت و سرانه فروش 48.12 م.ت .  
 • 09:52:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 774 م.ت و پول درشت فروش 49 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.93 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -58.50 ؛ دو هفته: -300.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:36؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 14.02 م.ت و سرانه فروش 15.89 م.ت .  
 • 09:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.11 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: -18.67 ؛ دو هفته: -20.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:35؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %0.78) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 22.18 م.ت و سرانه فروش 22.28 م.ت .  
 • 09:52:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.11 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: -18.67 ؛ دو هفته: -20.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:10؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.04 و سرانه خرید 3.70 م.ت و سرانه فروش 84.76 م.ت .  
 • 09:51:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 672 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 89.85 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 30.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.73 ؛ 3روزه: -2.46 ؛ هفتگی: 31.29 ؛ دو هفته: 22.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -2.46 ؛ هفتگی: 31.29 ؛ دو هفته: 22.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.64 ؛ 3روزه: 2.48 ؛ هفتگی: 6.60 ؛ دو هفته: -11.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.92 ؛ 3روزه: 4.75 ؛ هفتگی: -9.42 ؛ دو هفته: -9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.96 ؛ 3روزه: -51.36 ؛ هفتگی: -57.69 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.34 ؛ 3روزه: 4.75 ؛ هفتگی: -9.42 ؛ دو هفته: -9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.34 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.70 ؛ 3روزه: 12.09 ؛ هفتگی: 13.59 ؛ دو هفته: 12.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1084 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.34 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: -18.67 ؛ دو هفته: -20.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.9 م.ت .  
 • 09:50:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.34 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: 12.09 ؛ هفتگی: 13.59 ؛ دو هفته: 12.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 995 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 523 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 111.76 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 24.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -2.75 ؛ دو هفته: -2.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.82 ؛ 3روزه: 4.75 ؛ هفتگی: -9.42 ؛ دو هفته: -9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:46؛ حجم مشکوک در نماد قشرين (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 38.90 م.ت و سرانه فروش 32.29 م.ت .  
 • 09:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.61 ؛ 3روزه: 12.09 ؛ هفتگی: 13.59 ؛ دو هفته: 12.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.61 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: -0.26 ؛ دو هفته: -0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 668 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 88.65 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 30.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -3.98 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: -7.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.45 ؛ 3روزه: 2.09 ؛ هفتگی: 0.22 ؛ دو هفته: -2.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قشرين با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.90 م.ت و سرانه فروش 32.29 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.20. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:48:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.55 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 2.48 ؛ هفتگی: 6.60 ؛ دو هفته: -11.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 660 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 86.68 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 30.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:14؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 12.91 م.ت و سرانه فروش 9.14 م.ت .  
 • 09:48:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:04؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 32.48 م.ت و سرانه فروش 15.51 م.ت .  
 • 09:48:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -5.09 ؛ هفتگی: -8.66 ؛ دو هفته: -15.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وحافظ با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.48 م.ت و سرانه فروش 15.51 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.09. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:47:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-2.91) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.4 م.ت .  
 • 09:47:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: 1.22 ؛ هفتگی: 0.63 ؛ دو هفته: 2.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:31؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 28.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.86 و سرانه خرید 181.38 م.ت و سرانه فروش 63.46 م.ت .  
 • 09:47:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 642 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 313 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.75 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 28.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-2.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.05 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا با حجم 25.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 203.64 م.ت و سرانه فروش 53.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.84. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 193.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:47:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد مديريت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 1.51 ؛ هفتگی: 1.33 ؛ دو هفته: 1.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.54 ؛ هفتگی: 0.29 ؛ دو هفته: -3.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 388 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 65.03 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 20.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:26؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 7.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 97.49 م.ت و سرانه فروش 63.30 م.ت .  
 • 09:46:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 836 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.20 ؛ 3روزه: -14.90 ؛ هفتگی: -95.50 ؛ دو هفته: -100.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:24؛ حجم مشکوک در نماد مديريت (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 9.94 م.ت و سرانه فروش 6.49 م.ت .  
 • 09:46:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 292 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.73 ؛ هفتگی: -1.98 ؛ دو هفته: -3.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 387 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.78 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 19.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:07؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 18.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.88 و سرانه خرید 174.25 م.ت و سرانه فروش 44.86 م.ت .  
 • 09:45:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 372 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 60.25 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.47 ؛ 3روزه: -14.90 ؛ هفتگی: -95.50 ؛ دو هفته: -100.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 372 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.17 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 17.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 552 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.07 ؛ 3روزه: -14.90 ؛ هفتگی: -95.50 ؛ دو هفته: -100.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرين (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1336 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: -0.06 ؛ دو هفته: -1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.33 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: -18.67 ؛ دو هفته: -20.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.16 ؛ 3روزه: -11.61 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.70 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.68 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -8.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:56؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 24.65 م.ت و سرانه فروش 16.33 م.ت .  
 • 09:44:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.60 ؛ 3روزه: -51.36 ؛ هفتگی: -57.69 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكار (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -0.51 ؛ دو هفته: -0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 369 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 57.37 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 15.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.42 ؛ 3روزه: -14.90 ؛ هفتگی: -95.50 ؛ دو هفته: -100.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 14.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.02 و سرانه خرید 152.34 م.ت و سرانه فروش 37.88 م.ت .  
 • 09:44:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 363 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 55.73 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 53.80 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:40؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 8.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 25.49 م.ت و سرانه فروش 33.17 م.ت .  
 • 09:43:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 583 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.93 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: -18.67 ؛ دو هفته: -20.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 583 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.93 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 52.31 م.ت و سرانه فروش 22.09 م.ت .  
 • 09:43:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 6.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 105.39 م.ت و سرانه فروش 56.85 م.ت .  
 • 09:42:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.31 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.69 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -58.50 ؛ دو هفته: -300.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.01 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:02؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 9.59 م.ت و سرانه فروش 38.61 م.ت .  
 • 09:41:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 574 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.67 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.46 ؛ 3روزه: -2.57 ؛ هفتگی: -1.50 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 107.81 م.ت و سرانه فروش 59.88 م.ت .  
 • 09:41:29؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 32.58 م.ت و سرانه فروش 31.56 م.ت .  
 • 09:41:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.46 ؛ 3روزه: -2.57 ؛ هفتگی: -1.50 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.69 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 107.14 م.ت و سرانه فروش 60.22 م.ت .  
 • 09:41:17؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 108.87 م.ت و سرانه فروش 60.53 م.ت .  
 • 09:41:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 821 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.72 ؛ 3روزه: -8.30 ؛ هفتگی: -17.52 ؛ دو هفته: -11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -11.03 ؛ هفتگی: -18.67 ؛ دو هفته: -20.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.66 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.38 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: 6.87 ؛ هفتگی: 5.97 ؛ دو هفته: 7.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.79 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 6.54 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 345 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.52 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.20 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.76 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:17؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 107.59 م.ت و سرانه فروش 52.68 م.ت .  
 • 09:38:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 6.54 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 566 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.89 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:01؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 25.03 م.ت و سرانه فروش 32.73 م.ت .  
 • 09:36:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.05 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:27؛ حجم مشکوک در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 16.39 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .  
 • 09:36:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 4.31 ؛ هفتگی: 3.53 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1306 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -0.95 ؛ هفتگی: -9.16 ؛ دو هفته: -10.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.38 ؛ 3روزه: 10.30 ؛ هفتگی: 15.97 ؛ دو هفته: 84.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.15 ؛ 3روزه: 10.30 ؛ هفتگی: 15.97 ؛ دو هفته: 84.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.02 ؛ 3روزه: 10.30 ؛ هفتگی: 15.97 ؛ دو هفته: 84.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:04؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 7.97 م.ت و سرانه فروش 25.94 م.ت .  
 • 09:34:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.98 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:36؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 8.83 م.ت و سرانه فروش 6.44 م.ت .  
 • 09:34:16؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 26.67 م.ت و سرانه فروش 35.13 م.ت .  
 • 09:34:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.40 ؛ 3روزه: 14.34 ؛ هفتگی: 13.98 ؛ دو هفته: 3.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %1.87) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 09:33:41؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %-4.67) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 10.88 م.ت و سرانه فروش 23.93 م.ت .  
 • 09:33:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 659 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.44 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 15.70 م.ت و سرانه فروش 34.72 م.ت .  
 • 09:32:48؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %3.45) با حجم 5.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 43.60 م.ت و سرانه فروش 21.14 م.ت .  
 • 09:32:43؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 43.60 م.ت و سرانه فروش 21.14 م.ت .  
 • 09:32:34؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 43.60 م.ت و سرانه فروش 21.14 م.ت .  
 • 09:32:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.43 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:30؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 122.89 م.ت و سرانه فروش 52.90 م.ت .  
 • 09:32:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.43 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 917 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 467 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 109.31 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 21.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 653 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 0.86 ؛ دو هفته: -1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:15؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.12 و سرانه خرید 49.77 م.ت و سرانه فروش 12.07 م.ت .  
 • 09:32:15؛ حجم مشکوک در نماد كيميا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.43 و سرانه خرید 111.02 م.ت و سرانه فروش 32.38 م.ت .  
 • 09:31:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 910 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 467 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 108.30 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 20.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.93 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 910 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 467 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 108.30 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 20.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:39؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.69) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 10.60 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .  
 • 09:31:33؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 21.16 م.ت و سرانه فروش 30.40 م.ت .  
 • 09:31:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %3.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 418 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 1.32 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -15.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -2.57 ؛ هفتگی: -1.50 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:16؛ حجم مشکوک در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 15.57 م.ت و سرانه فروش 34.12 م.ت .  
 • 09:30:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 900 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 467 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 106.09 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 20.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 1028 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 364 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.17 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -58.50 ؛ دو هفته: -300.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-1.55) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.2 م.ت .  
 • 09:30:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.67 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.89 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 40.35 م.ت و سرانه فروش 15.74 م.ت .  
 • 09:30:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 364 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.31 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -58.50 ؛ دو هفته: -300.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 40.35 م.ت و سرانه فروش 15.74 م.ت .  
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 24.72 م.ت و سرانه فروش 44.67 م.ت .  
 • 09:30:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.29 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:24؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 21.84 م.ت و سرانه فروش 24.76 م.ت .  
 • 09:29:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 768 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.64 ؛ 3روزه: -8.30 ؛ هفتگی: -17.52 ؛ دو هفته: -11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:41؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 22.89 م.ت و سرانه فروش 24.08 م.ت .  
 • 09:29:40؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 15.89 م.ت و سرانه فروش 28.38 م.ت .  
 • 09:29:41؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 22.89 م.ت و سرانه فروش 24.08 م.ت .  
 • 09:29:35؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %1.20) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 21.20 م.ت و سرانه فروش 29.01 م.ت .  
 • 09:29:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 811 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.87 ؛ 3روزه: -13.86 ؛ هفتگی: 3.63 ؛ دو هفته: -272.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:16؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 33.75 م.ت و سرانه فروش 17.68 م.ت .  
 • 09:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %-3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 2.12 ؛ دو هفته: 42.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.95 ؛ 3روزه: 76.22 ؛ هفتگی: 91.61 ؛ دو هفته: 174.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.86 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:22؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 21.40 م.ت و سرانه فروش 15.43 م.ت .  
 • 09:28:20؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.52) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 17.26 م.ت و سرانه فروش 12.56 م.ت .  
 • 09:28:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.97 و سرانه خرید 39.38 م.ت و سرانه فروش 13.28 م.ت .  
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 9.13 م.ت و سرانه فروش 21.95 م.ت .  
 • 09:28:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.97 و سرانه خرید 39.38 م.ت و سرانه فروش 13.28 م.ت .  
 • 09:27:57؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 29.12 م.ت و سرانه فروش 13.31 م.ت .  
 • 09:27:57؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %0.54) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 28.08 م.ت و سرانه فروش 22.09 م.ت .  
 • 09:27:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.82 ؛ 3روزه: -65.98 ؛ هفتگی: -8.74 ؛ دو هفته: 241.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كهمدا با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.12 م.ت و سرانه فروش 13.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.19. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 392 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.70 ؛ 3روزه: 10.30 ؛ هفتگی: 15.97 ؛ دو هفته: 84.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: 4.75 ؛ هفتگی: -9.42 ؛ دو هفته: -9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.85 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 884 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 460 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 103.77 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 20.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -4.76 ؛ هفتگی: -7.28 ؛ دو هفته: -14.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:57؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 12.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 151.87 م.ت و سرانه فروش 39.95 م.ت .  
 • 09:26:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.18 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:50؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 12.13 م.ت و سرانه فروش 23.56 م.ت .  
 • 09:26:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.18 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.80 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:47؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %0.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 13.47 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .  
 • 09:26:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.80 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:11؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %3.03) با حجم 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 17.80 م.ت و سرانه فروش 8.21 م.ت .  
 • 09:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.85 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 305 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.89 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:54؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 57.77 م.ت و سرانه فروش 30.50 م.ت .  
 • 09:25:47؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-4.91) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 9.26 م.ت و سرانه فروش 27.43 م.ت .  
 • 09:25:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 6.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.5 م.ت .  
 • 09:25:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.82 ؛ 3روزه: 6.42 ؛ هفتگی: 11.29 ؛ دو هفته: 29.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:29؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 6.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 35.66 م.ت و سرانه فروش 36.98 م.ت .  
 • 09:25:29؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 13.51 م.ت و سرانه فروش 16.26 م.ت .  
 • 09:25:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.74 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:02؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 24.78 و سرانه خرید 100.84 م.ت و سرانه فروش 4.07 م.ت .  
 • 09:25:01؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %-1.02) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 16.55 م.ت و سرانه فروش 19.94 م.ت .  
 • 09:24:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.55 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.80 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:50؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 19.29 م.ت و سرانه فروش 14.54 م.ت .  
 • 09:24:49؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 19.76 م.ت و سرانه فروش 49.48 م.ت .  
 • 09:24:49؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 13.65 م.ت و سرانه فروش 44.78 م.ت .  
 • 09:24:43؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 41.21 م.ت و سرانه فروش 34.05 م.ت .  
 • 09:24:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.32 ؛ 3روزه: -22.92 ؛ هفتگی: -25.32 ؛ دو هفته: -33.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 870 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 457 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 101.67 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 19.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 861 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 457 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 100.44 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 19.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -14.90 ؛ هفتگی: -95.50 ؛ دو هفته: -100.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:07؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %-1.64) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 9.90 م.ت و سرانه فروش 29.76 م.ت .  
 • 09:23:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: 12.09 ؛ هفتگی: 13.59 ؛ دو هفته: 12.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.54 ؛ 3روزه: 50.08 ؛ هفتگی: 35.47 ؛ دو هفته: 13.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %-1.17) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.2 م.ت .  
 • 09:22:12؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.15) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 23.73 م.ت و سرانه فروش 30.01 م.ت .  
 • 09:22:11؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %3.66) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 29.17 م.ت و سرانه فروش 26.34 م.ت .  
 • 09:21:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.70 ؛ 3روزه: -3.51 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -15.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 857 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 457 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 99.10 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 19.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:46؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 49.86 م.ت و سرانه فروش 41.72 م.ت .  
 • 09:21:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ملت با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.63 م.ت و سرانه فروش 31.20 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.49. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:21:40؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %-0.28) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 53.69 م.ت و سرانه فروش 56.04 م.ت .  
 • 09:21:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: 76.22 ؛ هفتگی: 91.61 ؛ دو هفته: 174.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:24؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %-0.91) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 10.87 م.ت و سرانه فروش 9.94 م.ت .  
 • 09:21:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -2.19 ؛ هفتگی: -2.03 ؛ دو هفته: 1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:15؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 50.51 م.ت و سرانه فروش 59.89 م.ت .  
 • 09:21:08؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 21.20 م.ت و سرانه فروش 28.76 م.ت .  
 • 09:21:03؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.08 و سرانه خرید 84.75 م.ت و سرانه فروش 27.52 م.ت .  
 • 09:21:01؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 260.88 م.ت و سرانه فروش 95.34 م.ت .  
 • 09:21:01؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %0.11) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 21.42 م.ت و سرانه فروش 35.83 م.ت .  
 • 09:20:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -8.30 ؛ هفتگی: -17.52 ؛ دو هفته: -11.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:46؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %3.14) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 22.56 م.ت و سرانه فروش 29.25 م.ت .  
 • 09:20:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 296 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.75 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:24؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 24.87 م.ت و سرانه فروش 35.53 م.ت .  
 • 09:20:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 590 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.76 ؛ 3روزه: -5.19 ؛ هفتگی: -12.33 ؛ دو هفته: -48.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:05؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %3.24) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 27.59 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .  
 • 09:19:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 289 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.61 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:34؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-3.47) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 13.08 م.ت و سرانه فروش 21.69 م.ت .  
 • 09:19:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.7 م.ت .  
 • 09:19:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %-1.93) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.4 م.ت .  
 • 09:18:41؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %3.59) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 55.44 م.ت و سرانه فروش 38.40 م.ت .  
 • 09:18:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 6.01 ؛ هفتگی: -4.78 ؛ دو هفته: 8.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.11 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:33؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 34.58 م.ت و سرانه فروش 19.33 م.ت .  
 • 09:18:21؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 23.74 م.ت و سرانه فروش 9.00 م.ت .  
 • 09:18:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 266 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.77 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 258 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.07 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.64 ؛ 3روزه: 4.02 ؛ هفتگی: 7.38 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:04؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %0.64) با حجم 5.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 42.91 م.ت و سرانه فروش 42.05 م.ت .  
 • 09:17:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 253 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.60 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:30؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 28.20 م.ت و سرانه فروش 28.67 م.ت .  
 • 09:17:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كسرام با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.20 م.ت و سرانه فروش 28.67 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:17:25؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 19.62 م.ت و سرانه فروش 32.71 م.ت .  
 • 09:17:17؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 17.58 م.ت و سرانه فروش 21.06 م.ت .  
 • 09:17:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 9.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.69 و سرانه خرید 137.54 م.ت و سرانه فروش 37.29 م.ت .  
 • 09:17:17؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 17.58 م.ت و سرانه فروش 21.06 م.ت .  
 • 09:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 604 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: -4.07 ؛ هفتگی: -5.62 ؛ دو هفته: -10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.64 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:44؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 18.54 م.ت و سرانه فروش 29.19 م.ت .  
 • 09:16:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سبهان (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 409 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: -0.11 ؛ دو هفته: 0.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %3.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 832 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 97.60 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 18.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:16؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 48.97 م.ت و سرانه فروش 39.18 م.ت .  
 • 09:16:11؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 48.20 م.ت و سرانه فروش 61.60 م.ت .  
 • 09:16:03؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %3.52) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 9.65 م.ت و سرانه فروش 24.56 م.ت .  
 • 09:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 822 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 95.29 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 18.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 239 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.49 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:48؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 51.61 م.ت و سرانه فروش 21.62 م.ت .  
 • 09:15:47؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 26.03 م.ت و سرانه فروش 41.08 م.ت .  
 • 09:15:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.61 ؛ 3روزه: -9.01 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -6.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:37؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 51.59 م.ت و سرانه فروش 21.61 م.ت .  
 • 09:15:36؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.59 و سرانه خرید 137.31 م.ت و سرانه فروش 38.24 م.ت .  
 • 09:15:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قلرست با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.56 م.ت و سرانه فروش 21.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:15:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 215 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.11 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قلرست با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.56 م.ت و سرانه فروش 21.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 808 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 93.79 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 17.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.82 ؛ 3روزه: -51.36 ؛ هفتگی: -57.69 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 808 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 93.79 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 17.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:21؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 26.57 م.ت و سرانه فروش 17.25 م.ت .  
 • 09:15:18؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 11.84 م.ت و سرانه فروش 18.16 م.ت .  
 • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافق (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 5.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.6 م.ت .  
 • 09:15:00؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 29.29 م.ت و سرانه فروش 28.00 م.ت .  
 • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافق (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 5.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.6 م.ت .  
 • 09:14:42؛ حجم مشکوک در نماد سمايه (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 17.32 م.ت و سرانه فروش 15.79 م.ت .  
 • 09:14:40؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 15.70 م.ت و سرانه فروش 24.80 م.ت .  
 • 09:14:33؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-4.77) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 15.59 م.ت و سرانه فروش 16.64 م.ت .  
 • 09:14:29؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %0.48) با حجم 17.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 175.82 م.ت و سرانه فروش 91.76 م.ت .  
 • 09:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 208 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.18 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 781 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 438 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 90.47 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 17.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:18؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %0.40) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 11.31 م.ت و سرانه فروش 22.48 م.ت .  
 • 09:14:17؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %3.94) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 15.99 م.ت و سرانه فروش 21.80 م.ت .  
 • 09:13:56؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 47.11 م.ت و سرانه فروش 79.58 م.ت .  
 • 09:13:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 789 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 201 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.79 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:26؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 26.44 م.ت و سرانه فروش 18.06 م.ت .  
 • 09:13:17؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %-2.73) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 28.54 م.ت و سرانه فروش 29.27 م.ت .  
 • 09:13:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.56 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:59؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.69 و سرانه خرید 35.97 م.ت و سرانه فروش 13.38 م.ت .  
 • 09:12:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 189 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.87 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 758 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 433 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 87.41 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.71 ؛ 3روزه: -54.64 ؛ هفتگی: -47.62 ؛ دو هفته: 367.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وشمال با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.93 م.ت و سرانه فروش 17.92 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.00. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:12:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 753 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 433 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 86.17 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 27.34 م.ت و سرانه فروش 12.55 م.ت .  
 • 09:12:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.97 ؛ دو هفته: -10.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 184 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.68 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.41 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.55 و سرانه خرید 127.69 م.ت و سرانه فروش 36.01 م.ت .  
 • 09:11:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.41 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -3.42 ؛ هفتگی: -35.32 ؛ دو هفته: -22.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 738 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 429 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.87 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 177 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.66 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلات با حجم 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 638.93 م.ت و سرانه فروش 277.79 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.30. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:10:46؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 14.34 م.ت و سرانه فروش 27.17 م.ت .  
 • 09:10:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.36 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.34 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.60 ؛ 3روزه: -11.61 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:42؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.98 و سرانه خرید 122.88 م.ت و سرانه فروش 30.90 م.ت .  
 • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.34 ؛ 3روزه: 88.75 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: 10.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.60 ؛ 3روزه: -11.61 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -18.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:29؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.59 و سرانه خرید 238.87 م.ت و سرانه فروش 36.24 م.ت .  
 • 09:10:23؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %0.66) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 47.86 م.ت و سرانه فروش 56.74 م.ت .  
 • 09:10:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: 0.47 ؛ دو هفته: 0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 1.16 ؛ هفتگی: -0.57 ؛ دو هفته: -13.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:04؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 32.00 م.ت و سرانه فروش 30.58 م.ت .  
 • 09:10:04؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 84.75 م.ت و سرانه فروش 28.47 م.ت .  
 • 09:10:00؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %-4.13) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 15.47 م.ت و سرانه فروش 41.25 م.ت .  
 • 09:09:54؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.43 و سرانه خرید 197.78 م.ت و سرانه فروش 36.45 م.ت .  
 • 09:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.79 ؛ 3روزه: -22.92 ؛ هفتگی: -25.32 ؛ دو هفته: -33.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 136 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.46 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:50؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 78.34 م.ت و سرانه فروش 84.45 م.ت .  
 • 09:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 1.22 ؛ هفتگی: 0.63 ؛ دو هفته: 2.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:34؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 17.03 م.ت و سرانه فروش 47.55 م.ت .  
 • 09:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.36 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -14.75 ؛ دو هفته: -20.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:04؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %1.29) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 62.20 م.ت و سرانه فروش 76.69 م.ت .  
 • 09:07:56؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.33 و سرانه خرید 180.81 م.ت و سرانه فروش 33.93 م.ت .  
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 28.63 م.ت و سرانه فروش 9.61 م.ت .  
 • 09:07:40؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %0.80) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 32.49 م.ت و سرانه فروش 26.43 م.ت .  
 • 09:07:39؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 10.75 م.ت و سرانه فروش 23.22 م.ت .  
 • 09:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -6.87 ؛ هفتگی: -7.28 ؛ دو هفته: -11.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.37 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:17؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %0.70) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 57.01 م.ت و سرانه فروش 40.64 م.ت .  
 • 09:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 712 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 82.84 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:18؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 85.06 م.ت و سرانه فروش 124.98 م.ت .  
 • 09:06:14؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %1.29) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 66.62 م.ت و سرانه فروش 96.56 م.ت .  
 • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %0.37) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 43.07 م.ت و سرانه فروش 55.22 م.ت .  
 • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 20.47 م.ت و سرانه فروش 38.11 م.ت .  
 • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 43.28 م.ت و سرانه فروش 37.17 م.ت .  
 • 09:06:07؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %0.37) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 43.07 م.ت و سرانه فروش 55.22 م.ت .  
 • 09:06:03؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 637.66 م.ت و سرانه فروش 303.65 م.ت .  
 • 09:06:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.26 ؛ 3روزه: -23.74 ؛ هفتگی: -25.90 ؛ دو هفته: -31.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:02؛ حجم مشکوک در نماد فلات (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 637.66 م.ت و سرانه فروش 303.65 م.ت .  
 • 09:06:01؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.77) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 60.30 م.ت و سرانه فروش 59.71 م.ت .  
 • 09:05:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 689 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 80.05 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.84 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: 0.72 ؛ دو هفته: -0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:37؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-1.95) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 23.53 م.ت و سرانه فروش 25.08 م.ت .  
 • 09:05:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -4.07 ؛ هفتگی: -5.62 ؛ دو هفته: -10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 675 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.03 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.23 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -4.93 ؛ دو هفته: 11.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 675 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.03 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 668 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 412 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 75.47 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:57؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 39.27 م.ت و سرانه فروش 48.99 م.ت .  
 • 09:04:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.97 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 641 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 397 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 72.96 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:38؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 77.15 م.ت و سرانه فروش 140.31 م.ت .  
 • 09:04:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 117.94 م.ت و سرانه فروش 31.05 م.ت .  
 • 09:04:27؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 77.15 م.ت و سرانه فروش 140.31 م.ت .  
 • 09:04:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -3.24 ؛ دو هفته: -7.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 624 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 397 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 70.14 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.64 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: 0.72 ؛ دو هفته: -0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 624 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 397 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 70.14 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.87 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 609 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 397 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 68.27 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:28؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %3.80) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 24.03 م.ت و سرانه فروش 22.90 م.ت .  
 • 09:03:28؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.48 و سرانه خرید 67.31 م.ت و سرانه فروش 10.39 م.ت .  
 • 09:03:25؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.48 و سرانه خرید 67.31 م.ت و سرانه فروش 10.39 م.ت .  
 • 09:03:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.17 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -4.93 ؛ دو هفته: 11.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 580 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 381 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 66.10 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:02؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.20 و سرانه خرید 114.32 م.ت و سرانه فروش 12.42 م.ت .  
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 18.14 م.ت و سرانه فروش 144.44 م.ت .  
 • 09:02:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 573 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 381 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 64.66 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.82 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.80 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -4.93 ؛ دو هفته: 11.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 560 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 381 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 63.00 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:39؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 18.11 م.ت و سرانه فروش 34.31 م.ت .  
 • 09:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 560 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 381 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 63.00 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.58 و سرانه خرید 114.34 م.ت و سرانه فروش 10.81 م.ت .  
 • 09:02:28؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-4.86) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 6.34 م.ت و سرانه فروش 95.36 م.ت .  
 • 09:02:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.24 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 544 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 371 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.53 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:57؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.15 و سرانه خرید 135.61 م.ت و سرانه فروش 12.16 م.ت .  
 • 09:01:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.15 و سرانه خرید 135.61 م.ت و سرانه فروش 12.16 م.ت .  
 • 09:01:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.15 و سرانه خرید 135.61 م.ت و سرانه فروش 12.16 م.ت .  
 • 09:01:46؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.15 و سرانه خرید 135.61 م.ت و سرانه فروش 12.16 م.ت .  
 • 09:01:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.41 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.23 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 527 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 371 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 55.95 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:35؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.68 و سرانه خرید 93.28 م.ت و سرانه فروش 12.15 م.ت .  
 • 09:01:27؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 42.54 م.ت و سرانه فروش 79.59 م.ت .  
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 68.71 م.ت و سرانه فروش 84.18 م.ت .  
 • 09:01:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.87 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -4.93 ؛ دو هفته: 11.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 11.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 224.03 م.ت و سرانه فروش 122.23 م.ت .  
 • 09:01:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 510 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 371 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 53.00 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.59 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: -0.26 ؛ دو هفته: -0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:06؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 40.26 م.ت و سرانه فروش 81.29 م.ت .  
 • 09:01:04؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 10.87 م.ت و سرانه فروش 35.48 م.ت .  
 • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.89 و سرانه خرید 50.63 م.ت و سرانه فروش 17.49 م.ت .  
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.89 و سرانه خرید 50.63 م.ت و سرانه فروش 17.49 م.ت .  
 • 09:00:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 326 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 170 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 51.07 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 11.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 151.36 م.ت و سرانه فروش 84.10 م.ت .  
 • 09:00:53؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 9.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 151.36 م.ت و سرانه فروش 84.10 م.ت .  
 • 09:00:53؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 56.88 م.ت و سرانه فروش 33.61 م.ت .  
 • 09:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 282 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.68 ؛ 3روزه: 29.71 ؛ هفتگی: 32.71 ؛ دو هفته: 35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: 3.45 ؛ هفتگی: 4.06 ؛ دو هفته: 5.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:50؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %2.65) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 56.86 م.ت و سرانه فروش 88.81 م.ت .  
 • 09:00:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: 3.45 ؛ هفتگی: 4.06 ؛ دو هفته: 5.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 25.51 م.ت و سرانه فروش 62.07 م.ت .  
 • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 120.13 م.ت و سرانه فروش 119.34 م.ت .  
 • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 25.51 م.ت و سرانه فروش 62.07 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم 
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 420.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.52 م.ت .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 202.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.67 م.ت .  
 • 3- نماد كيميا با ارزش صف خرید 102.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.48 م.ت .  
 • 4- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 53.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.01 م.ت .  
 • 5- نماد دكوثر با ارزش صف خرید 31.77 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 78.64 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فاسمين با ارزش صف فروش 32.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 162.52 م.ت .  
 • 2- نماد گنگين با ارزش صف فروش 22.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 145.56 م.ت .  
 • 3- نماد ذوب با ارزش صف فروش 7.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.88 م.ت .  
 • 4- نماد سكارون با ارزش صف فروش 6.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 85.77 م.ت .  
 • 5- نماد فايرا با ارزش صف فروش 6.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 172.12 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد فرآور با ارزش صف خرید 4.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 181.76 م.ت .  
 • 2- نماد ورنا با ارزش صف خرید 420.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.52 م.ت .  
 • 3- نماد وساپا با ارزش صف خرید 202.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.67 م.ت .  
 • 4- نماد سبهان با ارزش صف خرید 8.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.09 م.ت .  
 • 5- نماد شرانل با ارزش صف خرید 3.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 131.30 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد شلرد با ارزش صف فروش 9.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 206.09 م.ت .  
 • 2- نماد فايرا با ارزش صف فروش 6.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 172.12 م.ت .  
 • 3- نماد فاسمين با ارزش صف فروش 32.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 162.52 م.ت .  
 • 4- نماد گنگين با ارزش صف فروش 22.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 145.56 م.ت .  
 • 5- نماد ذوب با ارزش صف فروش 7.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.88 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 480.49 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 234.52 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با تقاضا ی 54.52 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با تقاضا ی 48.21 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه مواد و محصولات دارويي با تقاضا ی 45.76 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -21.87 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با عرضه ی -4.32 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با عرضه ی -3.33 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه مخابرات با عرضه ی -0.87 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با عرضه ی -0.83 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خبهمن با حجم معاملات 1450.86 میلیون سهم (8.87 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 296.60 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با حجم معاملات 330.28 میلیون سهم (7.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 74.93 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وساپا با حجم معاملات 132.69 میلیون سهم (7.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 63.00 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد اخابر با حجم معاملات 64.51 میلیون سهم (3.58 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 53.66 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد گشان با حجم معاملات 15.64 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.55 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خبهمن با برآیند ورود پول درشت 31.84 میلیارد تومان و حجم 8.87 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 27.78 میلیارد تومان و حجم 7.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شسپا با برآیند ورود پول درشت 11.80 میلیارد تومان و حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد همراه با برآیند ورود پول درشت 11.51 میلیارد تومان و حجم 5.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 6.10 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 30.22 میلیارد تومان و حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 20.14 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 19.55 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 18.11 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد آريان با برآیند خروج پول درشت 17.99 میلیارد تومان و حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه مخابرات با برآیند ورود پول درشت 8.91 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 57.31 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 36.96 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 36.93 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 27.56 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 25.59 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد كيميا با ارزش صف خرید 41.18 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 26.81 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خكار با ارزش صف خرید 13.72 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد دكوثر با ارزش صف خرید 11.57 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خاذين با ارزش صف خرید 11.19 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد وسپهر با ارزش صف خرید 10.79 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 8.32 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وشهر با ارزش صف خرید 7.13 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد آبين با ارزش صف خرید 5.22 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد كپشير با ارزش صف خرید 3.46 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد ولپارس با ارزش صف خرید 3.17 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1.18 میلیارد تومان .  

 

کلمات کلیدی:

سه شنبه، 23 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها