بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ دوشنبه، 23 اسفند 1400

1400-12-23 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ دوشنبه، 23 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شلرد با حجم معاملات 118.21 میلیون سهم (13.29 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 137.20 میلیارد تومان .
 • 2- نماد بشهاب با حجم معاملات 4.39 میلیون سهم (7.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.31 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شكام با حجم معاملات 12.84 میلیون سهم (4.54 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39.69 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شيران با حجم معاملات 9.98 میلیون سهم (4.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 18.16 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پتاير با حجم معاملات 97.19 میلیون سهم (4.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 15.98 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 13.40 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كارا با برآیند ورود پول درشت 11.28 میلیارد تومان و حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 30.86 میلیارد تومان و حجم 13.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بشهاب با برآیند خروج پول درشت 22.88 میلیارد تومان و حجم 7.38 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.65 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق سپر با برآیند خروج پول درشت 15.19 میلیارد تومان و حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شكام با برآیند خروج پول درشت 14.45 میلیارد تومان و حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 5.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 78.82 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 27.29 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 24.67 میلیارد تومان .
 • 4- گروه ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي با برآیند خروج پول درشت 22.82 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 22.46 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد آ س پ با ارزش صف خرید 9.80 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.23 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد بميلا با ارزش صف خرید 8.03 میلیارد تومان .
 • 5- نماد داوه با ارزش صف خرید 5.36 میلیارد تومان .
 • 6- نماد دماوند با ارزش صف خرید 5.26 میلیارد تومان .
 • 7- نماد اوان با ارزش صف خرید 4.51 میلیارد تومان .
 • 8- نماد تكنو با ارزش صف خرید 0.69 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غپاك (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 20.41 م.ت و سرانه فروش 12.40 م.ت .
 • 12:25:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:41؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %1.57) با حجم 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 23.12 م.ت و سرانه فروش 9.81 م.ت .
 • 12:24:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:45؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.11) با حجم 9.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 225.54 م.ت و سرانه فروش 347.87 م.ت .
 • 12:22:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 625 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.1 م.ت .
 • 12:22:19؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 20.65 م.ت و سرانه فروش 20.85 م.ت .
 • 12:19:56؛ حجم مشکوک در نماد سفانو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 36.41 م.ت و سرانه فروش 16.44 م.ت .
 • 12:17:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپاك (در آخرین قیمت %-3.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:52؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.10) با حجم 5.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 109.42 م.ت و سرانه فروش 348.08 م.ت .
 • 12:00:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1030 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:22؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 13.38 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 11:58:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 439 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:53:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 444 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 206 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 427 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:26؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 8.28 م.ت و سرانه فروش 10.18 م.ت .
 • 11:41:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 474 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 396 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %-1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 613 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:37؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.01 و سرانه خرید 14.09 م.ت و سرانه فروش 2.81 م.ت .
 • 11:34:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 441 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 205 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:42؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 12.42 م.ت و سرانه فروش 25.98 م.ت .
 • 11:21:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:01؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %4.57) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 12.83 م.ت و سرانه فروش 10.94 م.ت .
 • 11:18:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2864 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 603 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2311 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 603 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:57؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 25.10 م.ت و سرانه فروش 348.46 م.ت .
 • 11:16:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:36؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %-3.57) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 13.81 م.ت و سرانه فروش 25.27 م.ت .
 • 11:07:44؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.40 و سرانه خرید 10.69 م.ت و سرانه فروش 1.67 م.ت .
 • 11:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 724 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:02:38؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 12.70 م.ت و سرانه فروش 13.95 م.ت .
 • 10:56:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:34؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 694 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 680 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %-1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:40؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 15.36 م.ت و سرانه فروش 9.43 م.ت .
 • 10:37:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 4795 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2099 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 3641 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2099 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شفارس با حجم 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.76 م.ت و سرانه فروش 20.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.82. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.15 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:32:37؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 148.30 م.ت و سرانه فروش 425.85 م.ت .
 • 10:32:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 2661 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2099 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:27؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 6.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 15.59 م.ت و سرانه فروش 100.50 م.ت .
 • 10:32:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 2381 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2099 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1821 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2099 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:55؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 21.60 م.ت و سرانه فروش 12.07 م.ت .
 • 10:29:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 547 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:38؛ حجم مشکوک در نماد وپسا (در آخرین قیمت %-2.24) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 17.37 م.ت و سرانه فروش 19.86 م.ت .
 • 10:27:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:41؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 31.85 م.ت و سرانه فروش 21.02 م.ت .
 • 10:27:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حريل با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.79 م.ت و سرانه فروش 6.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.00. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 714 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 651 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:34؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 45.24 م.ت و سرانه فروش 63.41 م.ت .
 • 10:25:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 446 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 911 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 799 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:19؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 25.77 م.ت و سرانه فروش 231.22 م.ت .
 • 10:22:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:17؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.50) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 25.69 م.ت و سرانه فروش 96.33 م.ت .
 • 10:22:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %1.09) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.91 م.ت و سرانه فروش 12.83 م.ت .
 • 10:21:15؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 6.66 م.ت و سرانه فروش 16.26 م.ت .
 • 10:20:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2028 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:00؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 15.25 م.ت و سرانه فروش 13.91 م.ت .
 • 10:19:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 644 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 576 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:30؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 15.85 م.ت .
 • 10:11:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 391 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 180 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:48؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.64 و سرانه خرید 19.58 م.ت و سرانه فروش 1.84 م.ت .
 • 10:06:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1039 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:23؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 17.28 م.ت و سرانه فروش 80.73 م.ت .
 • 10:04:22؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 19.21 م.ت و سرانه فروش 38.46 م.ت .
 • 10:03:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:33؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 21.96 م.ت و سرانه فروش 20.12 م.ت .
 • 10:02:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:55؛ حجم مشکوک در صندوق فراز (در آخرین قیمت %0.01) با حجم 8.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 1.43 م.ت و سرانه فروش 10.16 م.ت .
 • 10:01:53؛ حجم مشکوک در صندوق فراز (در آخرین قیمت %0.01) با حجم 8.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 1.43 م.ت و سرانه فروش 10.16 م.ت .
 • 10:00:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:04؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 14.85 م.ت و سرانه فروش 9.07 م.ت .
 • 09:58:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 580 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:37؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شلرد با حجم 10.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 106.56 م.ت و سرانه فروش 85.82 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:57:30؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 9.90 م.ت و سرانه فروش 161.35 م.ت .
 • 09:57:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 572 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:19؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 8.25 م.ت و سرانه فروش 14.36 م.ت .
 • 09:57:07؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 10.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 106.98 م.ت و سرانه فروش 85.79 م.ت .
 • 09:55:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:40؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 14.89 م.ت و سرانه فروش 10.40 م.ت .
 • 09:55:17؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 12.85 م.ت و سرانه فروش 60.27 م.ت .
 • 09:55:17؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 8.43 م.ت و سرانه فروش 7.41 م.ت .
 • 09:55:13؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بشهاب با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.89 م.ت و سرانه فروش 60.50 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.21. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:54:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 379 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 178 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %-2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:32؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 32.04 م.ت و سرانه فروش 32.50 م.ت .
 • 09:54:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 366 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 178 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:52؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.03) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 17.09 م.ت و سرانه فروش 12.38 م.ت .
 • 09:53:05؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 11.80 م.ت و سرانه فروش 19.40 م.ت .
 • 09:52:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 647 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:53؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 41.15 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .
 • 09:51:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 759 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:17؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 30.42 م.ت و سرانه فروش 13.59 م.ت .
 • 09:49:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:27؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %2.66) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.91 م.ت و سرانه فروش 13.99 م.ت .
 • 09:48:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1377 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1018 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 333 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 168 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 646 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .
 • 09:41:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 758 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 315 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 167 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پتاير با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.79 م.ت و سرانه فروش 24.97 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:38:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 302 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 164 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:56؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-3.32) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 26.45 م.ت و سرانه فروش 47.28 م.ت .
 • 09:37:41؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 30.07 م.ت و سرانه فروش 24.99 م.ت .
 • 09:37:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شلرد با حجم 7.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 164.62 م.ت و سرانه فروش 83.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:37:00؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %3.26) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.29 و سرانه خرید 15.81 م.ت و سرانه فروش 6.91 م.ت .
 • 09:36:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:19؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 6.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 165.22 م.ت و سرانه فروش 82.05 م.ت .
 • 09:34:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-2.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:18؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 12.31 م.ت و سرانه فروش 25.68 م.ت .
 • 09:31:13؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 9.43 م.ت و سرانه فروش 15.75 م.ت .
 • 09:31:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:37؛ حجم مشکوک در نماد ثشرق (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 13.64 م.ت و سرانه فروش 26.60 م.ت .
 • 09:30:36؛ حجم مشکوک در نماد ثشرق (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 13.64 م.ت و سرانه فروش 26.60 م.ت .
 • 09:30:17؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %2.82) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 16.24 م.ت و سرانه فروش 18.41 م.ت .
 • 09:30:17؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-1.19) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 8.78 م.ت و سرانه فروش 12.89 م.ت .
 • 09:30:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:26؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 13.00 م.ت و سرانه فروش 27.10 م.ت .
 • 09:25:13؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %3.43) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.62 و سرانه خرید 30.61 م.ت و سرانه فروش 11.69 م.ت .
 • 09:24:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %2.53) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 36.52 م.ت و سرانه فروش 16.86 م.ت .
 • 09:24:14؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %3.03) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 12.63 م.ت و سرانه فروش 16.50 م.ت .
 • 09:24:11؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %2.17) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 16.51 م.ت و سرانه فروش 13.21 م.ت .
 • 09:24:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 694 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفناور (در آخرین قیمت %2.82) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.51 م.ت و سرانه فروش 13.21 م.ت .
 • 09:22:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1366 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.92) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.17 م.ت و سرانه فروش 15.68 م.ت .
 • 09:21:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 997 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:01؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 17.81 م.ت و سرانه فروش 25.75 م.ت .
 • 09:20:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1237 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 29.25 م.ت و سرانه فروش 24.85 م.ت .
 • 09:18:36؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.03 م.ت و سرانه فروش 25.35 م.ت .
 • 09:18:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1129 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 149.7 م.ت .
 • 09:16:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2712 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:22؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 16.94 م.ت و سرانه فروش 20.85 م.ت .
 • 09:16:12؛ حجم مشکوک در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 19.58 م.ت و سرانه فروش 63.33 م.ت .
 • 09:16:08؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %-1.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 20.62 م.ت و سرانه فروش 20.58 م.ت .
 • 09:15:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %-2.83) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .
 • 09:15:44؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 14.76 م.ت و سرانه فروش 11.11 م.ت .
 • 09:15:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1012 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:55؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %-4.08) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 22.09 م.ت و سرانه فروش 29.45 م.ت .
 • 09:14:49؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 30.29 م.ت و سرانه فروش 20.19 م.ت .
 • 09:14:16؛ حجم مشکوک در نماد كگل (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 10.53 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت .
 • 09:14:16؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 22.12 م.ت و سرانه فروش 12.93 م.ت .
 • 09:13:25؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 12.16 م.ت .
 • 09:13:19؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %4.31) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 11.76 م.ت و سرانه فروش 36.45 م.ت .
 • 09:13:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:42؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.04 و سرانه خرید 13.24 م.ت و سرانه فروش 300.95 م.ت .
 • 09:08:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:17؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-0.55) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 21.48 م.ت و سرانه فروش 18.48 م.ت .
 • 09:08:11؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 45.94 م.ت و سرانه فروش 25.30 م.ت .
 • 09:07:55؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.65 و سرانه خرید 58.61 م.ت و سرانه فروش 22.09 م.ت .
 • 09:07:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1052 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:53؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-1.26) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 46.02 م.ت و سرانه فروش 33.59 م.ت .
 • 09:06:28؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %0.65) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 15.94 م.ت و سرانه فروش 25.47 م.ت .
 • 09:05:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:31؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 10.64 م.ت و سرانه فروش 27.13 م.ت .
 • 09:05:22؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 28.85 م.ت و سرانه فروش 49.98 م.ت .
 • 09:05:00؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.26) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 78.93 م.ت و سرانه فروش 31.24 م.ت .
 • 09:04:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:42؛ حجم مشکوک در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.73 و سرانه خرید 108.49 م.ت و سرانه فروش 16.11 م.ت .
 • 09:04:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 715 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:40؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %0.69) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 6.61 م.ت و سرانه فروش 15.34 م.ت .
 • 09:03:02؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 100.63 م.ت و سرانه فروش 168.68 م.ت .
 • 09:02:55؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.71 و سرانه خرید 139.10 م.ت و سرانه فروش 14.32 م.ت .
 • 09:02:54؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.71 و سرانه خرید 139.10 م.ت و سرانه فروش 14.32 م.ت .
 • 09:02:44؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.61 و سرانه خرید 210.99 م.ت و سرانه فروش 37.64 م.ت .
 • 09:02:18؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 13.71 م.ت و سرانه فروش 41.13 م.ت .
 • 09:02:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:58؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 14.36 م.ت و سرانه فروش 224.20 م.ت .
 • 09:01:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:08؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 126.46 م.ت و سرانه فروش 178.46 م.ت .
 • 09:01:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 126.46 م.ت و سرانه فروش 178.46 م.ت .
 • 09:01:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 149 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 19.74 م.ت و سرانه فروش 33.65 م.ت .
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 19.74 م.ت و سرانه فروش 33.65 م.ت .
 • 09:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:59؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-4.53) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 35.60 م.ت و سرانه فروش 44.61 م.ت .
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-3.37) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 122.10 م.ت و سرانه فروش 51.38 م.ت .
 • 09:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد كدما با ارزش صف خرید 45.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 52.62 م.ت .
 • 2- نماد شلرد با ارزش صف خرید 35.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.30 م.ت .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 29.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 62.57 م.ت .
 • 4- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 19.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 20.47 م.ت .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 16.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 67.25 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 18.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.64 م.ت .
 • 2- نماد سدبير با ارزش صف فروش 10.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.14 م.ت .
 • 3- نماد زنجان با ارزش صف فروش 9.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 33.32 م.ت .
 • 4- نماد خنصير با ارزش صف فروش 6.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.08 م.ت .
 • 5- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 6.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.37 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد واحصا با ارزش صف خرید 10.73 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 206.32 م.ت .
 • 2- نماد اوان با ارزش صف خرید 12.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.66 م.ت .
 • 3- نماد دكپسول با ارزش صف خرید 12.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 125.84 م.ت .
 • 4- نماد بميلا با ارزش صف خرید 9.43 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.91 م.ت .
 • 5- نماد شلرد با ارزش صف خرید 35.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.30 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد پارتا با ارزش صف فروش 5.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 172.30 م.ت .
 • 2- نماد مفاخر با ارزش صف فروش 3.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 168.96 م.ت .
 • 3- نماد توسن با ارزش صف فروش 5.56 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 113.53 م.ت .
 • 4- نماد قنقش با ارزش صف فروش 4.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 112.64 م.ت .
 • 5- نماد بشهاب با ارزش صف فروش 5.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.10 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد ميدكو با حجم معاملات 21.17 میلیون سهم (3.05 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 94.69 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وگردش با حجم معاملات 71.88 میلیون سهم (3.4 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 77.87 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وآذر با حجم معاملات 5.41 میلیون سهم (2.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.45 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گنگين با حجم معاملات 7.96 میلیون سهم (4.12 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.95 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شيراز با حجم معاملات 3.77 میلیون سهم (3.6 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 24.29 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 14.92 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 11.85 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 8.10 میلیارد تومان و حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 6.31 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد بالاس با برآیند ورود پول درشت 5.74 میلیارد تومان و حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 21.71 میلیارد تومان و حجم 3.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 14.36 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 12.87 میلیارد تومان و حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 10.86 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 10.60 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 7.30 میلیارد تومان .
 • 2- گروه پيمانكاري صنعتي با برآیند ورود پول درشت 5.93 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 35.11 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 34.83 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 17.66 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 16.93 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 13.55 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد شلرد با ارزش صف خرید 27.27 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.16 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.01 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 5.98 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بميلا با ارزش صف خرید 3.93 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، دوشنبه، 23 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها