بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ یکشنبه، 22 اسفند 1400

1400-12-22 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ یکشنبه، 22 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد ميدكو با حجم معاملات 21.57 میلیون سهم (3.11 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 96.48 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وگردش با حجم معاملات 71.88 میلیون سهم (3.4 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 77.87 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وآذر با حجم معاملات 5.41 میلیون سهم (2.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 30.47 میلیارد تومان .
 • 4- نماد گنگين با حجم معاملات 8.00 میلیون سهم (4.15 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.11 میلیارد تومان .
 • 5- نماد شيراز با حجم معاملات 3.77 میلیون سهم (3.6 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 24.29 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 14.14 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 13.12 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 8.50 میلیارد تومان و حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد بالاس با برآیند ورود پول درشت 6.29 میلیارد تومان و حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 21.70 میلیارد تومان و حجم 3.4 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 14.50 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 12.11 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 11.06 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 10.13 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه پيمانكاري صنعتي با برآیند ورود پول درشت 6.34 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 5.04 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 34.14 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 34.02 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 15.64 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 14.78 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 13.09 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد شلرد با ارزش صف خرید 27.27 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.16 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غدام با ارزش صف خرید 8.01 میلیارد تومان .
 • 4- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 6.02 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بميلا با ارزش صف خرید 3.93 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:51؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.20) با حجم 616.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 38.74 م.ت و سرانه فروش 84.21 م.ت .
 • 12:28:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 689 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 171 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:23؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-2.53) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 21.57 م.ت و سرانه فروش 18.46 م.ت .
 • 12:24:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .
 • 12:24:43؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 5.86 م.ت .
 • 12:24:41؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %1.87) با حجم 8.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 25.47 م.ت و سرانه فروش 25.19 م.ت .
 • 12:24:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 500.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 74 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:06؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 410.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 35.90 م.ت و سرانه فروش 71.19 م.ت .
 • 12:18:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:36؛ حجم مشکوک در نماد فسازان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 16.23 م.ت و سرانه فروش 7.29 م.ت .
 • 12:13:47؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 6.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 10.11 م.ت و سرانه فروش 12.10 م.ت .
 • 12:11:50؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 14.26 م.ت و سرانه فروش 5.86 م.ت .
 • 12:08:30؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %1.84) با حجم 5.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 48.52 م.ت و سرانه فروش 53.68 م.ت .
 • 12:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 8.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.6 م.ت .
 • 12:07:17؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 6.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 10.01 م.ت و سرانه فروش 12.11 م.ت .
 • 12:06:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 568 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:57؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد حپترو با حجم 5.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.81 م.ت و سرانه فروش 22.33 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.80. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:01:00؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 13.31 م.ت و سرانه فروش 74.11 م.ت .
 • 12:00:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 724 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:07؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 1.79 م.ت و سرانه فروش 235.96 م.ت .
 • 11:56:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت فروش 90 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 646 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:53:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 646 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:51:07؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 26.35 م.ت و سرانه فروش 24.20 م.ت .
 • 11:50:16؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 22.27 م.ت و سرانه فروش 24.20 م.ت .
 • 11:50:16؛ حجم مشکوک در نماد تپولا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 17.84 م.ت و سرانه فروش 15.14 م.ت .
 • 11:50:16؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 22.27 م.ت و سرانه فروش 24.20 م.ت .
 • 11:50:03؛ حجم مشکوک در نماد آسام (در آخرین قیمت %-1.63) با حجم 4.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 10.75 م.ت و سرانه فروش 5.59 م.ت .
 • 11:48:04؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %4.13) با حجم 4.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.27 و سرانه خرید 9.05 م.ت و سرانه فروش 2.12 م.ت .
 • 11:46:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپولا (در آخرین قیمت %3.79) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .
 • 11:45:25؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 7.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 18.76 م.ت و سرانه فروش 24.15 م.ت .
 • 11:45:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:08؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.52 و سرانه خرید 22.46 م.ت و سرانه فروش 8.93 م.ت .
 • 11:45:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:50؛ حجم مشکوک در نماد ويسا (در آخرین قیمت %-0.42) با حجم 4.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 36.56 م.ت و سرانه فروش 24.70 م.ت .
 • 11:43:50؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 18.76 م.ت و سرانه فروش 24.08 م.ت .
 • 11:43:25؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 18.76 م.ت و سرانه فروش 24.08 م.ت .
 • 11:41:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %-0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:10؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 17.01 م.ت و سرانه فروش 13.24 م.ت .
 • 11:35:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:55؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %1.54) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 31.90 م.ت و سرانه فروش 28.37 م.ت .
 • 11:33:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1526 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:43؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.45 م.ت و سرانه فروش 18.28 م.ت .
 • 11:29:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:38؛ حجم مشکوک در نماد ويسا (در آخرین قیمت %-1.95) با حجم 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 27.98 م.ت و سرانه فروش 28.04 م.ت .
 • 11:28:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.4 م.ت .
 • 11:26:24؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %0.90) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 19.50 م.ت و سرانه فروش 22.01 م.ت .
 • 11:26:00؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 14.54 م.ت و سرانه فروش 7.60 م.ت .
 • 11:25:49؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 12.53 م.ت .
 • 11:21:33؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 83 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:34؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.81 و سرانه خرید 7.85 م.ت و سرانه فروش 2.06 م.ت .
 • 11:12:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالبر (در آخرین قیمت %2.03) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .
 • 11:11:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1029 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:20؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.50) با حجم 273.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 41.39 م.ت و سرانه فروش 64.67 م.ت .
 • 11:06:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 551 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:41؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 186.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 161.33 م.ت و سرانه فروش 96.80 م.ت .
 • 10:57:23؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 123.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 161.33 م.ت و سرانه فروش 96.80 م.ت .
 • 10:56:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:18؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 76.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.14 و سرانه خرید 270.24 م.ت و سرانه فروش 65.23 م.ت .
 • 10:55:16؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 70.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.25 و سرانه خرید 310.11 م.ت و سرانه فروش 42.77 م.ت .
 • 10:54:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:16؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خديزل با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.03 م.ت و سرانه فروش 20.04 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.60. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:51:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:28؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 23.10 م.ت و سرانه فروش 116.28 م.ت .
 • 10:46:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 648 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:57؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بشهاب با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.55 م.ت و سرانه فروش 557.42 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.04. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:45:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:57؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كلر با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.20 م.ت و سرانه فروش 156.48 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.05. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:39:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:38:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:21؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 34.43 م.ت و سرانه فروش 205.87 م.ت .
 • 10:34:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 548 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:56؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 16.83 م.ت و سرانه فروش 13.77 م.ت .
 • 10:31:20؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 35.12 م.ت و سرانه فروش 50.35 م.ت .
 • 10:27:03؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %-2.75) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 18.79 م.ت و سرانه فروش 18.46 م.ت .
 • 10:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:12؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 13.31 م.ت و سرانه فروش 11.64 م.ت .
 • 10:23:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %-4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1147 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:54؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.78 و سرانه خرید 34.23 م.ت و سرانه فروش 9.05 م.ت .
 • 10:20:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1311 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 507 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:38؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 9.89 م.ت و سرانه فروش 6.98 م.ت .
 • 10:14:01؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 6.93 م.ت و سرانه فروش 89.71 م.ت .
 • 10:12:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وزمين (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1212 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:50؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 17.06 م.ت و سرانه فروش 21.17 م.ت .
 • 10:10:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.0 م.ت .
 • 10:08:49؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 11.88 م.ت و سرانه فروش 6.39 م.ت .
 • 10:08:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:48؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %0.21) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.32 و سرانه خرید 65.71 م.ت و سرانه فروش 19.81 م.ت .
 • 10:01:24؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %0.21) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 53.70 م.ت و سرانه فروش 24.61 م.ت .
 • 10:00:34؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 40.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 36.56 م.ت و سرانه فروش 33.84 م.ت .
 • 10:00:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تليسه با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.89 م.ت و سرانه فروش 8.61 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.54. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:57:37؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.85 و سرانه خرید 43.61 م.ت و سرانه فروش 11.33 م.ت .
 • 09:55:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 34.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 34.98 م.ت و سرانه فروش 29.28 م.ت .
 • 09:55:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد اتكام با حجم 31.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.46 م.ت و سرانه فروش 28.57 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.28. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 26.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:55:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:50؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 25.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 35.49 م.ت و سرانه فروش 22.29 م.ت .
 • 09:54:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 23.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 33.02 م.ت و سرانه فروش 22.18 م.ت .
 • 09:53:35؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.83 و سرانه خرید 178.38 م.ت و سرانه فروش 12.03 م.ت .
 • 09:53:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ختراك با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 178.38 م.ت و سرانه فروش 12.03 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 14.83. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:53:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 18.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:40؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 16.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 26.16 م.ت و سرانه فروش 21.93 م.ت .
 • 09:52:29؛ حجم مشکوک در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 18.07 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .
 • 09:52:21؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %-1.70) با حجم 4.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 19.17 م.ت و سرانه فروش 55.31 م.ت .
 • 09:50:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كمرجان با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.08 م.ت و سرانه فروش 16.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:49:52؛ حجم مشکوک در نماد سخواف (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 11.80 م.ت و سرانه فروش 16.52 م.ت .
 • 09:48:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 14.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 25.19 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت .
 • 09:46:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 13.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 24.57 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت .
 • 09:46:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 13.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 24.88 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت .
 • 09:46:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-1.37) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .
 • 09:45:31؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %-4.75) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 13.01 م.ت و سرانه فروش 31.92 م.ت .
 • 09:45:29؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %-4.75) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 13.01 م.ت و سرانه فروش 31.92 م.ت .
 • 09:45:29؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 26.31 م.ت و سرانه فروش 44.93 م.ت .
 • 09:44:52؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.84) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.89 م.ت و سرانه فروش 10.80 م.ت .
 • 09:44:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 555 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.7 م.ت .
 • 09:43:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:38؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 30.43 م.ت و سرانه فروش 15.89 م.ت .
 • 09:40:17؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 7.61 م.ت و سرانه فروش 80.25 م.ت .
 • 09:40:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:30؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 18.15 م.ت و سرانه فروش 12.56 م.ت .
 • 09:39:29؛ حجم مشکوک در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 14.07 م.ت و سرانه فروش 16.37 م.ت .
 • 09:39:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:33؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 18.14 م.ت و سرانه فروش 8.96 م.ت .
 • 09:37:58؛ حجم مشکوک در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 7.70 م.ت و سرانه فروش 30.92 م.ت .
 • 09:37:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-2.31) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.95 م.ت و سرانه فروش 8.03 م.ت .
 • 09:36:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 847 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:52؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 63.62 م.ت و سرانه فروش 24.71 م.ت .
 • 09:36:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سيمرغ با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 63.60 م.ت و سرانه فروش 24.70 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.57. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:36:44؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 18.85 م.ت و سرانه فروش 10.72 م.ت .
 • 09:36:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سيمرغ با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 63.60 م.ت و سرانه فروش 24.70 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.57. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:47؛ حجم مشکوک در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 31.49 م.ت و سرانه فروش 23.62 م.ت .
 • 09:32:59؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 12.28 م.ت و سرانه فروش 22.73 م.ت .
 • 09:32:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 853 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:52؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 10.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 25.11 م.ت و سرانه فروش 20.87 م.ت .
 • 09:31:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 853 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:15؛ حجم مشکوک در صندوق نهال (در آخرین قیمت %-0.03) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 6.39 م.ت و سرانه فروش 10.52 م.ت .
 • 09:31:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:40؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وبرق با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.15 م.ت و سرانه فروش 123.71 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.41. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:30:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:15؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 25.54 م.ت و سرانه فروش 17.78 م.ت .
 • 09:29:54؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 22.35 م.ت و سرانه فروش 17.76 م.ت .
 • 09:29:48؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 22.35 م.ت و سرانه فروش 17.76 م.ت .
 • 09:29:26؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 3.90 م.ت و سرانه فروش 30.09 م.ت .
 • 09:28:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:18؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-0.15) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 50.12 م.ت و سرانه فروش 87.05 م.ت .
 • 09:26:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1103 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:53؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 10.08 م.ت و سرانه فروش 81.43 م.ت .
 • 09:24:44؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 24.63 م.ت و سرانه فروش 37.60 م.ت .
 • 09:24:25؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 5.55 م.ت و سرانه فروش 253.77 م.ت .
 • 09:24:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1349 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:35؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %-2.04) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 13.07 م.ت و سرانه فروش 18.17 م.ت .
 • 09:22:30؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %-2.04) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 13.07 م.ت و سرانه فروش 18.17 م.ت .
 • 09:22:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.3 م.ت .
 • 09:22:20؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 10.90 م.ت و سرانه فروش 222.97 م.ت .
 • 09:22:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.3 م.ت .
 • 09:22:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1161 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:45؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 8.41 م.ت و سرانه فروش 46.22 م.ت .
 • 09:20:38؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 21.92 م.ت و سرانه فروش 14.95 م.ت .
 • 09:20:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:59؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-1.52) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 15.50 م.ت و سرانه فروش 16.30 م.ت .
 • 09:19:59؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 12.18 م.ت و سرانه فروش 12.33 م.ت .
 • 09:19:59؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-1.52) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 15.50 م.ت و سرانه فروش 16.30 م.ت .
 • 09:19:49؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 18.32 م.ت و سرانه فروش 19.91 م.ت .
 • 09:19:47؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 18.32 م.ت و سرانه فروش 19.91 م.ت .
 • 09:19:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.3 م.ت .
 • 09:19:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 81.63 م.ت و سرانه فروش 44.16 م.ت .
 • 09:19:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 81.63 م.ت و سرانه فروش 44.16 م.ت .
 • 09:19:14؛ حجم مشکوک در نماد قشير (در آخرین قیمت %4.34) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 16.04 م.ت و سرانه فروش 13.72 م.ت .
 • 09:18:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 129.66 م.ت و سرانه فروش 55.05 م.ت .
 • 09:16:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:39؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 32.48 م.ت و سرانه فروش 24.85 م.ت .
 • 09:16:27؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 73.83 م.ت و سرانه فروش 204.07 م.ت .
 • 09:16:25؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد واحصا با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 73.83 م.ت و سرانه فروش 204.07 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.36. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:16:18؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سدبير با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.25 م.ت و سرانه فروش 37.25 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.41. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:16:17؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 34.34 م.ت و سرانه فروش 17.22 م.ت .
 • 09:16:18؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سدبير با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.25 م.ت و سرانه فروش 37.25 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.41. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:16:12؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 73.83 م.ت و سرانه فروش 204.07 م.ت .
 • 09:16:04؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 26.99 م.ت و سرانه فروش 24.69 م.ت .
 • 09:15:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:44؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 17.50 م.ت و سرانه فروش 15.71 م.ت .
 • 09:15:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.53 م.ت و سرانه فروش 24.77 م.ت .
 • 09:15:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-1.55) با حجم 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.2 م.ت .
 • 09:15:07؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.07) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 21.72 م.ت .
 • 09:15:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-1.55) با حجم 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.2 م.ت .
 • 09:14:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد هامرز (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 7028 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:02؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.79) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 32.84 م.ت و سرانه فروش 36.92 م.ت .
 • 09:13:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:19؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.55) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 21.94 م.ت و سرانه فروش 21.76 م.ت .
 • 09:13:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:00؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 14.57 م.ت و سرانه فروش 163.93 م.ت .
 • 09:12:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:49؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %3.67) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 17.37 م.ت و سرانه فروش 18.92 م.ت .
 • 09:11:40؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 19.22 م.ت و سرانه فروش 26.33 م.ت .
 • 09:11:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:15؛ حجم مشکوک در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 21.54 م.ت و سرانه فروش 635.56 م.ت .
 • 09:10:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 810 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 963 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:51؛ حجم مشکوک در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.04 و سرانه خرید 0.89 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت .
 • 09:08:07؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %3.03) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.23 م.ت و سرانه فروش 17.05 م.ت .
 • 09:07:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 123.40 م.ت و سرانه فروش 65.04 م.ت .
 • 09:05:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 104 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:47؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 13.93 م.ت و سرانه فروش 24.65 م.ت .
 • 09:04:16؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 43.98 م.ت و سرانه فروش 78.67 م.ت .
 • 09:04:15؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 43.69 م.ت و سرانه فروش 22.93 م.ت .
 • 09:03:52؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 29.96 م.ت و سرانه فروش 28.39 م.ت .
 • 09:02:25؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 47.34 م.ت و سرانه فروش 27.34 م.ت .
 • 09:01:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1531 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:35؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %0.90) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 65.51 م.ت و سرانه فروش 99.34 م.ت .
 • 09:01:34؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %0.90) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 65.51 م.ت و سرانه فروش 99.34 م.ت .
 • 09:01:31؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.64 و سرانه خرید 279.14 م.ت و سرانه فروش 76.76 م.ت .
 • 09:01:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:13؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 23.63 م.ت و سرانه فروش 130.86 م.ت .
 • 09:01:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:01؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 10.52 م.ت و سرانه فروش 45.60 م.ت .
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.24 و سرانه خرید 207.66 م.ت و سرانه فروش 13.63 م.ت .
 • 09:00:57؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 224.96 م.ت و سرانه فروش 119.40 م.ت .
 • 09:00:56؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.24 و سرانه خرید 207.66 م.ت و سرانه فروش 13.63 م.ت .
 • 09:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1586 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:53؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 224.96 م.ت و سرانه فروش 119.40 م.ت .
 • 09:00:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1586 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شلرد با ارزش صف خرید 45.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.76 م.ت .
 • 2- نماد كدما با ارزش صف خرید 37.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 72.85 م.ت .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 31.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.45 م.ت .
 • 4- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 24.63 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 21.96 م.ت .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 21.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.04 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد بشهاب با ارزش صف فروش 16.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 237.70 م.ت .
 • 2- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 10.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 108.97 م.ت .
 • 3- نماد زنجان با ارزش صف فروش 8.38 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 40.47 م.ت .
 • 4- نماد وبرق با ارزش صف فروش 6.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 115.43 م.ت .
 • 5- نماد وگردش با ارزش صف فروش 6.01 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 130.67 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد ثاباد با ارزش صف خرید 3.85 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 350.32 م.ت .
 • 2- نماد بالاس با ارزش صف خرید 4.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 194.08 م.ت .
 • 3- نماد ختراك با ارزش صف خرید 3.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 152.78 م.ت .
 • 4- نماد شلرد با ارزش صف خرید 45.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.76 م.ت .
 • 5- نماد بميلا با ارزش صف خرید 6.47 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.14 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد بشهاب با ارزش صف فروش 16.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 237.70 م.ت .
 • 2- نماد وگردش با ارزش صف فروش 6.01 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 130.67 م.ت .
 • 3- نماد وبرق با ارزش صف فروش 6.58 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 115.43 م.ت .
 • 4- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 10.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 108.97 م.ت .
 • 5- نماد غشوكو با ارزش صف فروش 4.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 89.93 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شپديس با حجم معاملات 3.92 میلیون سهم (3.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.91 میلیارد تومان .
 • 2- نماد پارس با حجم معاملات 3.50 میلیون سهم (8.22 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.92 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غبشهر با حجم معاملات 137.27 میلیون سهم (13.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.84 میلیارد تومان .
 • 4- نماد شيراز با حجم معاملات 6.77 میلیون سهم (9.05 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.45 میلیارد تومان .
 • 5- نماد واحيا با حجم معاملات 16.00 میلیون سهم (6.31 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.41 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شيراز با برآیند ورود پول درشت 23.22 میلیارد تومان و حجم 9.05 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شپديس با برآیند ورود پول درشت 18.30 میلیارد تومان و حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد پارس با برآیند ورود پول درشت 17.72 میلیارد تومان و حجم 8.22 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 16.41 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 7.15 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 98.38 میلیارد تومان و حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 92.09 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 86.36 میلیارد تومان و حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 41.22 میلیارد تومان و حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 29.49 میلیارد تومان و حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 48.69 میلیارد تومان .
 • 2- گروه استخراج ساير معادن با برآیند ورود پول درشت 7.02 میلیارد تومان .
 • 3- گروه تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور با برآیند ورود پول درشت 5.16 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 176.83 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 139.11 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 121.56 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 112.16 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 19.54 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد جوين با ارزش صف خرید 17.04 میلیارد تومان .
 • 2- نماد غدام با ارزش صف خرید 9.39 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وهنر با ارزش صف خرید 7.68 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خعمرا با ارزش صف خرید 4.10 میلیارد تومان .
 • 5- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.57 میلیارد تومان .
 • 6- نماد معيار با ارزش صف خرید 2.34 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، یکشنبه، 22 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 5 مهر 1402 – گزارش بازار بورس

1402-07-05 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
5 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حامد
میهمان
حامد
1 سال قبل

در خصوص نوتیف نماد بالاس توضیح میدید؟

حامد
میهمان
حامد
1 سال قبل

سلام ممنون از شما

محمد
میهمان
محمد
1 سال قبل

با سلا و عرض ادب