بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ شنبه، 21 اسفند 1400

1400-12-21 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ شنبه، 21 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شپديس با حجم معاملات 3.92 میلیون سهم (3.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.91 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد پارس با حجم معاملات 3.50 میلیون سهم (8.22 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.92 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد غبشهر با حجم معاملات 137.27 میلیون سهم (13.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.84 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شيراز با حجم معاملات 6.77 میلیون سهم (9.05 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.45 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد واحيا با حجم معاملات 16.00 میلیون سهم (6.31 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.41 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شيراز با برآیند ورود پول درشت 23.22 میلیارد تومان و حجم 9.05 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شپديس با برآیند ورود پول درشت 18.30 میلیارد تومان و حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پارس با برآیند ورود پول درشت 17.72 میلیارد تومان و حجم 8.22 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 16.41 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 7.15 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 98.38 میلیارد تومان و حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 92.09 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 86.36 میلیارد تومان و حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 41.22 میلیارد تومان و حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 29.49 میلیارد تومان و حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 48.69 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه استخراج ساير معادن با برآیند ورود پول درشت 7.02 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور با برآیند ورود پول درشت 5.16 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 176.83 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 139.11 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 121.56 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 112.16 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 19.54 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد جوين با ارزش صف خرید 17.04 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد غدام با ارزش صف خرید 9.39 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وهنر با ارزش صف خرید 7.68 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خعمرا با ارزش صف خرید 4.10 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.57 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد معيار با ارزش صف خرید 2.34 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 1030 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 98.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 295 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 92.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 294 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 90.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 292 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 87.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 291 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 85.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 412 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 1284 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:55؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 15.21 م.ت و سرانه فروش 10.48 م.ت .  
 • 12:27:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 1253 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 289 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 82.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 1248 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 287 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 79.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %-3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:36؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 8.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.46 و سرانه خرید 58.70 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 12:25:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 284 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 76.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 1021 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 94.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 1236 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 281 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:06؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.38) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 18.37 م.ت و سرانه فروش 40.49 م.ت .  
 • 12:23:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 281 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:22:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 869 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 412 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 725 م.ت و پول درشت فروش 100 بار با میانگین 547 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:21:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 853 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 412 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 275 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت خرید 110 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 73.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 274 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 110 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:19:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 847 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 796 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 413 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 46.54 م.ت و سرانه فروش 25.02 م.ت .  
 • 12:15:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 263 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 67.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 262 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 66.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 261 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:14:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 1341 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 85.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.85 و سرانه خرید 61.87 م.ت و سرانه فروش 12.75 م.ت .  
 • 12:11:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 254 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 62.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:09:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 12:09:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:07:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 22.68 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .  
 • 12:07:18؛ حجم مشکوک در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 22.68 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .  
 • 12:06:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 249 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 60.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:06:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 589 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 429 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 836 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 418 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 58.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:03:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 778 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 575 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:03:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 763 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 575 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:49؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 12.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 44.95 م.ت و سرانه فروش 45.76 م.ت .  
 • 12:02:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 808 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 628 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 854 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:59:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 6.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 35.97 م.ت و سرانه فروش 28.17 م.ت .  
 • 11:58:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 786 م.ت و پول درشت فروش 87 بار با میانگین 585 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:57:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 11.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 243 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:22؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 6.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 35.88 م.ت و سرانه فروش 26.88 م.ت .  
 • 11:52:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:43؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 27.78 م.ت و سرانه فروش 14.63 م.ت .  
 • 11:50:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:49:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 1078 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 92.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:49:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 684 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:49:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 236 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 95 بار با میانگین 447 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:12؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وساخت با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.58 م.ت و سرانه فروش 31.65 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.37. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:46:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 413 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:33؛ حجم مشکوک در نماد كگهر (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 19.31 م.ت و سرانه فروش 16.63 م.ت .  
 • 11:45:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 229 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 94 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 1416 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 84.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 1408 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 82.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:42:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:40:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 1123 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 90.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:40:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 845 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:39:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1449 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:39:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:39:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 817 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:38:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:38:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:37:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 1036 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:44؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 7.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 559.74 و سرانه خرید 279.87 م.ت و سرانه فروش 0.50 م.ت .  
 • 11:35:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 759 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 743 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 1395 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 80.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 1400 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 79.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 1392 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 77.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 219 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:09؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 37.77 م.ت و سرانه فروش 17.86 م.ت .  
 • 11:30:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 212 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:34؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %3.10) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 12.47 م.ت و سرانه فروش 12.78 م.ت .  
 • 11:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:27:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 382 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 205 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 1177 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 88.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:16؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 1179 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 87.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 675 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 382 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 382 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 703 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:24:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 1219 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 86.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:24:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:24:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %-1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 450 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت فروش 69 بار با میانگین 471 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:17:52؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 513.84 و سرانه خرید 256.92 م.ت و سرانه فروش 0.50 م.ت .  
 • 11:17:42؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 463.64 و سرانه خرید 231.82 م.ت و سرانه فروش 0.50 م.ت .  
 • 11:17:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 462 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:14:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 196 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 462 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:14:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:13:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:25؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 6.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 34.38 م.ت و سرانه فروش 17.38 م.ت .  
 • 11:12:16؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 6.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 34.38 م.ت و سرانه فروش 17.38 م.ت .  
 • 11:12:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 188 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 462 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:11:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 459 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 824 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:47؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 18.20 م.ت و سرانه فروش 20.84 م.ت .  
 • 11:06:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .  
 • 11:06:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .  
 • 11:04:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 183 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 462 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 1255 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 84.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:27؛ حجم مشکوک در نماد ويسا (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 4.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 36.65 م.ت و سرانه فروش 26.29 م.ت .  
 • 11:00:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 176 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:25؛ حجم مشکوک در نماد ويسا (در آخرین قیمت %0.42) با حجم 4.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 36.65 م.ت و سرانه فروش 26.29 م.ت .  
 • 11:00:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:15؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 5.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 42.60 م.ت و سرانه فروش 26.00 م.ت .  
 • 10:59:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:58:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 781 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 678 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 600 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 1312 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 83.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:56:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 1541 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 76.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1492 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1400 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:07؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 56.49 م.ت و سرانه فروش 16.06 م.ت .  
 • 10:54:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:09؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 41.46 م.ت و سرانه فروش 25.97 م.ت .  
 • 10:53:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 1371 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 81.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 793 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 382 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 1392 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 80.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:52:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 1387 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 78.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:51:43؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.69 و سرانه خرید 51.04 م.ت و سرانه فروش 13.85 م.ت .  
 • 10:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-3.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %3.88) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.8 م.ت .  
 • 10:48:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 86 بار با میانگین 477 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:48:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %3.88) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.8 م.ت .  
 • 10:47:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 1404 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 76.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:46:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت خرید 86 بار با میانگین 477 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:46:21؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 10.80 م.ت و سرانه فروش 26.34 م.ت .  
 • 10:46:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت خرید 86 بار با میانگین 477 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:45:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تپكو با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.65 م.ت و سرانه فروش 14.49 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.29. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:44:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:57؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 36.78 م.ت و سرانه فروش 37.41 م.ت .  
 • 10:42:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:41:02؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %2.36) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 16.67 م.ت و سرانه فروش 10.81 م.ت .  
 • 10:40:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ويسا (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.8 م.ت .  
 • 10:39:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:51؛ حجم مشکوک در نماد وپسا (در آخرین قیمت %-1.21) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 23.36 م.ت و سرانه فروش 31.52 م.ت .  
 • 10:39:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:23؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد حسينا با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 6.94 م.ت و سرانه فروش 83.32 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.08. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:39:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:38؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وپسا با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.27 م.ت و سرانه فروش 58.91 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.36. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:36:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 46.86 م.ت و سرانه فروش 24.08 م.ت .  
 • 10:35:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %-4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 579 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:46؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فاسمين با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.51 م.ت و سرانه فروش 48.93 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.36. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:27:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1397 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 489 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 43.73 م.ت و سرانه فروش 35.95 م.ت .  
 • 10:26:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 489 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وآذر با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.23 م.ت و سرانه فروش 34.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.56. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:23:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 762 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:27؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 7.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 31.51 م.ت و سرانه فروش 27.38 م.ت .  
 • 10:23:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پتاير با حجم 6.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.51 م.ت و سرانه فروش 27.38 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.15. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.82 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:23:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 459 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:15؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %-4.54) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 18.41 م.ت و سرانه فروش 16.84 م.ت .  
 • 10:21:33؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.05 و سرانه خرید 69.52 م.ت و سرانه فروش 22.76 م.ت .  
 • 10:20:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 46.06 م.ت و سرانه فروش 28.10 م.ت .  
 • 10:20:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 1636 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:19:44؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 25.30 م.ت و سرانه فروش 14.08 م.ت .  
 • 10:19:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 874 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:19:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 798 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:18:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:18:21؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 27.61 م.ت و سرانه فروش 18.93 م.ت .  
 • 10:18:20؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 41.36 م.ت و سرانه فروش 18.63 م.ت .  
 • 10:17:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وامير (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:16:40؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 13.08 م.ت و سرانه فروش 19.29 م.ت .  
 • 10:16:17؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %-4.86) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 13.03 م.ت .  
 • 10:14:23؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 18.89 م.ت و سرانه فروش 14.56 م.ت .  
 • 10:13:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:23؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.37 و سرانه خرید 89.64 م.ت و سرانه فروش 16.70 م.ت .  
 • 10:13:15؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 54.92 م.ت و سرانه فروش 25.72 م.ت .  
 • 10:13:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 660 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:12:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 1615 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 74.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 949 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 412 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:53؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 9.26 م.ت و سرانه فروش 23.99 م.ت .  
 • 10:10:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:30؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %1.59) با حجم 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 18.23 م.ت و سرانه فروش 29.20 م.ت .  
 • 10:10:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 38.78 م.ت و سرانه فروش 24.84 م.ت .  
 • 10:10:30؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %1.59) با حجم 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 18.23 م.ت و سرانه فروش 29.20 م.ت .  
 • 10:10:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 33.03 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت .  
 • 10:09:23؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 33.03 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت .  
 • 10:09:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 1601 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 1609 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:07:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:38؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 9.65 م.ت و سرانه فروش 56.01 م.ت .  
 • 10:06:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:31؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.06 و سرانه خرید 445.29 م.ت و سرانه فروش 22.20 م.ت .  
 • 10:06:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 345 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1634 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:37؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 21.62 م.ت و سرانه فروش 24.72 م.ت .  
 • 10:03:30؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كروي با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.64 م.ت و سرانه فروش 24.74 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:02:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 1695 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 68.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 1690 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 66.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 783 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:53؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 18.75 م.ت و سرانه فروش 30.23 م.ت .  
 • 10:01:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 783 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 452 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1649 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 1734 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 1626 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 73.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 1751 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 63.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1349 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1324 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 1732 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 59.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 1746 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 58.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1811 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 1746 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 58.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 486 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 1138 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 1798 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 895 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 1758 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 895 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1127 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.79 و سرانه خرید 80.43 م.ت و سرانه فروش 13.88 م.ت .  
 • 09:58:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 1759 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:41؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.66 و سرانه خرید 365.67 م.ت و سرانه فروش 16.14 م.ت .  
 • 09:58:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1128 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:31؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.65 و سرانه خرید 78.47 م.ت و سرانه فروش 13.88 م.ت .  
 • 09:58:01؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %-0.82) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 45.71 م.ت و سرانه فروش 29.94 م.ت .  
 • 09:58:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 804 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:58:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 1814 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:51؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 15.86 م.ت و سرانه فروش 76.81 م.ت .  
 • 09:57:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 1622 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:57:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 1582 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 1585 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 1608 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1322 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1164 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:00؛ حجم مشکوک در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.93 و سرانه خرید 37.86 م.ت و سرانه فروش 12.94 م.ت .  
 • 09:56:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 642 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:41؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وبرق با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.50 م.ت و سرانه فروش 247.50 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.03. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 1701 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 71.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:08؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شپلي با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.45 م.ت و سرانه فروش 32.07 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.51. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 583 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 757 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:38؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %0.91) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 24.14 م.ت و سرانه فروش 29.50 م.ت .  
 • 09:54:35؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 17.22 م.ت و سرانه فروش 32.98 م.ت .  
 • 09:54:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 1060 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1359 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:20؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 16.20 م.ت و سرانه فروش 11.48 م.ت .  
 • 09:53:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 1038 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:57؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 16.30 م.ت و سرانه فروش 12.45 م.ت .  
 • 09:51:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 847 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:56؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 13.38 م.ت و سرانه فروش 31.15 م.ت .  
 • 09:50:07؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 18.43 م.ت و سرانه فروش 15.43 م.ت .  
 • 09:49:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:48؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 16.02 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 09:49:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 519 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شيراز با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 109.05 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.13. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:47:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 362 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:39؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 31.03 م.ت و سرانه فروش 28.36 م.ت .  
 • 09:46:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 1631 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 66.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 368 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.74 و سرانه خرید 105.23 م.ت و سرانه فروش 12.04 م.ت .  
 • 09:44:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.74 و سرانه خرید 105.23 م.ت و سرانه فروش 12.04 م.ت .  
 • 09:44:21؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 5.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 27.91 م.ت و سرانه فروش 26.05 م.ت .  
 • 09:43:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:25؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 13.80 م.ت و سرانه فروش 17.63 م.ت .  
 • 09:42:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:26؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 13.80 م.ت و سرانه فروش 17.63 م.ت .  
 • 09:42:26؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:41:02؛ حجم مشکوک در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 46.36 م.ت و سرانه فروش 47.36 م.ت .  
 • 09:40:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 522 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 1644 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 65.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:11؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 12.46 م.ت و سرانه فروش 16.92 م.ت .  
 • 09:40:04؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 18.73 م.ت و سرانه فروش 11.90 م.ت .  
 • 09:39:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 1655 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:39:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:39:28؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 13.91 م.ت و سرانه فروش 20.48 م.ت .  
 • 09:39:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:51؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %1.72) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 13.17 م.ت و سرانه فروش 19.48 م.ت .  
 • 09:38:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 548 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1403 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:36؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 20.02 م.ت و سرانه فروش 15.08 م.ت .  
 • 09:37:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1403 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1307 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:13؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 11.91 م.ت و سرانه فروش 11.02 م.ت .  
 • 09:35:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1263 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1376 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:21؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-0.96) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 11.33 م.ت و سرانه فروش 25.55 م.ت .  
 • 09:35:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1108 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:01؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %0.80) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 17.77 م.ت و سرانه فروش 12.22 م.ت .  
 • 09:34:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 870 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 349 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:37؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 54.27 م.ت و سرانه فروش 25.46 م.ت .  
 • 09:33:51؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 2061 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 455 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:33:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دماوند با حجم 4.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.72 م.ت و سرانه فروش 22.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 13.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:32:34؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 35.50 م.ت و سرانه فروش 14.14 م.ت .  
 • 09:32:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 1716 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 63.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2212 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:11؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 10.11 م.ت و سرانه فروش 104.50 م.ت .  
 • 09:32:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 899 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:53؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 22.47 م.ت و سرانه فروش 53.83 م.ت .  
 • 09:31:48؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد حتايد با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.47 م.ت و سرانه فروش 53.83 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.42. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:31:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-3.97) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:31:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 1834 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 62.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:31:19؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.40 و سرانه خرید 98.05 م.ت و سرانه فروش 11.67 م.ت .  
 • 09:30:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 1837 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 60.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:45؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-1.74) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 21.75 م.ت و سرانه فروش 25.89 م.ت .  
 • 09:30:40؛ حجم مشکوک در نماد خموتور (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 9.37 م.ت و سرانه فروش 10.76 م.ت .  
 • 09:30:40؛ حجم مشکوک در نماد خموتور (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 9.37 م.ت و سرانه فروش 10.76 م.ت .  
 • 09:30:12؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %1.32) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 23.26 م.ت و سرانه فروش 18.20 م.ت .  
 • 09:29:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:04؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 59.19 م.ت و سرانه فروش 56.79 م.ت .  
 • 09:28:41؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 28.02 م.ت و سرانه فروش 11.37 م.ت .  
 • 09:28:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 493 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 498 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:03؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-1.14) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 14.78 م.ت و سرانه فروش 14.48 م.ت .  
 • 09:27:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %-1.69) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .  
 • 09:26:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:11؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 17.94 م.ت و سرانه فروش 12.66 م.ت .  
 • 09:25:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:25:16؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 13.81 م.ت و سرانه فروش 16.80 م.ت .  
 • 09:24:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %4.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 457 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1101 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1014 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 841 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 682 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1098 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 349 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 1094 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:06؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %3.66) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 15.40 م.ت و سرانه فروش 10.85 م.ت .  
 • 09:22:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 1193 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 349 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .  
 • 09:22:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 1929 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .  
 • 09:22:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 1949 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:07؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 28.21 م.ت و سرانه فروش 19.07 م.ت .  
 • 09:22:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 1949 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:10؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 6.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 52.60 م.ت و سرانه فروش 57.60 م.ت .  
 • 09:21:00؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 19.38 م.ت و سرانه فروش 8.60 م.ت .  
 • 09:20:56؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-1.20) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 13.22 م.ت و سرانه فروش 15.25 م.ت .  
 • 09:20:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 1960 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:45؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 61.27 م.ت و سرانه فروش 22.05 م.ت .  
 • 09:20:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 656 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:15؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 38.50 م.ت و سرانه فروش 16.91 م.ت .  
 • 09:20:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كبافق با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.48 م.ت و سرانه فروش 16.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.28. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:19:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:26؛ حجم مشکوک در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-1.85) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 36.67 م.ت و سرانه فروش 32.09 م.ت .  
 • 09:19:18؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 11.95 م.ت و سرانه فروش 105.50 م.ت .  
 • 09:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 774 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 682 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:49؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.60 و سرانه خرید 118.64 م.ت و سرانه فروش 12.36 م.ت .  
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.84 م.ت و سرانه فروش 16.95 م.ت .  
 • 09:18:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %0.59) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .  
 • 09:18:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1758 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 34.64 م.ت و سرانه فروش 28.92 م.ت .  
 • 09:18:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارس (در آخرین قیمت %-0.03) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.8 م.ت .  
 • 09:17:13؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 30.29 م.ت و سرانه فروش 19.86 م.ت .  
 • 09:17:04؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.46) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 52.81 م.ت و سرانه فروش 30.16 م.ت .  
 • 09:17:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 484 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:38؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 40.06 م.ت و سرانه فروش 19.31 م.ت .  
 • 09:16:37؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.70 و سرانه خرید 58.92 م.ت و سرانه فروش 10.33 م.ت .  
 • 09:16:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %4.50) با حجم 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.2 م.ت .  
 • 09:16:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:49؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 14.56 م.ت و سرانه فروش 14.25 م.ت .  
 • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %-4.53) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 16.77 م.ت و سرانه فروش 28.52 م.ت .  
 • 09:15:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فكمند (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .  
 • 09:15:31؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 8.60 م.ت و سرانه فروش 32.59 م.ت .  
 • 09:15:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فكمند (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .  
 • 09:15:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2237 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.25) با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.4 م.ت .  
 • 09:15:07؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 7.95 م.ت و سرانه فروش 99.69 م.ت .  
 • 09:15:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.25) با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.4 م.ت .  
 • 09:14:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1237 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:28؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 42.52 م.ت و سرانه فروش 27.77 م.ت .  
 • 09:14:11؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %1.50) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 29.15 م.ت و سرانه فروش 38.72 م.ت .  
 • 09:14:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 9.63 م.ت و سرانه فروش 22.89 م.ت .  
 • 09:13:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:12؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.60) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 23.25 م.ت و سرانه فروش 69.76 م.ت .  
 • 09:13:07؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.25) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 30.30 م.ت و سرانه فروش 31.32 م.ت .  
 • 09:12:45؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 29.98 م.ت و سرانه فروش 89.78 م.ت .  
 • 09:12:21؛ حجم مشکوک در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-0.13) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 2.67 م.ت و سرانه فروش 59.05 م.ت .  
 • 09:12:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:02؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 20.16 م.ت و سرانه فروش 96.94 م.ت .  
 • 09:11:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:11:20؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %0.90) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 40.05 م.ت و سرانه فروش 25.10 م.ت .  
 • 09:11:14؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 17.18 م.ت .  
 • 09:11:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 651 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:39؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 20.43 م.ت و سرانه فروش 30.85 م.ت .  
 • 09:10:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 515 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 386 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:23؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 21.66 م.ت و سرانه فروش 18.27 م.ت .  
 • 09:10:15؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.11) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 22.02 م.ت و سرانه فروش 25.24 م.ت .  
 • 09:10:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 604 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 819 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:59؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %3.02) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 78.16 م.ت و سرانه فروش 49.57 م.ت .  
 • 09:09:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1419 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:46؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %2.23) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 34.98 م.ت و سرانه فروش 26.09 م.ت .  
 • 09:09:43؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %2.23) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 34.98 م.ت و سرانه فروش 26.09 م.ت .  
 • 09:09:37؛ حجم مشکوک در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 19.01 م.ت و سرانه فروش 38.76 م.ت .  
 • 09:09:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 457 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 2154 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 928 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:42؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 9.34 م.ت و سرانه فروش 30.44 م.ت .  
 • 09:08:41؛ حجم مشکوک در نماد قشير (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 26.68 م.ت و سرانه فروش 14.84 م.ت .  
 • 09:08:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1051 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:14؛ حجم مشکوک در نماد سرو (در آخرین قیمت %-2.00) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 11.07 م.ت و سرانه فروش 57.80 م.ت .  
 • 09:08:14؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 8.87 م.ت و سرانه فروش 30.16 م.ت .  
 • 09:08:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 2516 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 52.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:06؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 57.62 م.ت و سرانه فروش 62.27 م.ت .  
 • 09:08:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 2585 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1210 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1940 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:55؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %-0.82) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 10.13 م.ت و سرانه فروش 15.45 م.ت .  
 • 09:07:50؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.69 و سرانه خرید 140.51 م.ت و سرانه فروش 38.06 م.ت .  
 • 09:07:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 43.56 م.ت و سرانه فروش 28.08 م.ت .  
 • 09:07:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 2803 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:06؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.46) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 16.85 م.ت و سرانه فروش 21.86 م.ت .  
 • 09:07:03؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 14.53 م.ت و سرانه فروش 35.48 م.ت .  
 • 09:06:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 3081 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:06:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 3285 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:06:03؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 28.70 م.ت و سرانه فروش 15.00 م.ت .  
 • 09:05:59؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 19.10 م.ت و سرانه فروش 31.17 م.ت .  
 • 09:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 827 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:57؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 18.69 م.ت و سرانه فروش 33.77 م.ت .  
 • 09:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 827 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2012 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2012 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:54؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.02) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 12.77 م.ت و سرانه فروش 32.51 م.ت .  
 • 09:05:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2012 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 3696 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:34؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 7.87 م.ت و سرانه فروش 313.71 م.ت .  
 • 09:05:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1047 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1314 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:18؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 41.17 م.ت و سرانه فروش 32.89 م.ت .  
 • 09:05:17؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %0.41) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 6.31 م.ت و سرانه فروش 21.82 م.ت .  
 • 09:05:16؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 9.47 م.ت و سرانه فروش 52.59 م.ت .  
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1278 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:12؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 55.22 م.ت و سرانه فروش 40.00 م.ت .  
 • 09:05:12؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 10.75 م.ت و سرانه فروش 34.95 م.ت .  
 • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %1.11) با حجم 4.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 63.42 م.ت و سرانه فروش 69.63 م.ت .  
 • 09:04:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 4742 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:26؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 19.32 م.ت و سرانه فروش 66.29 م.ت .  
 • 09:03:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 8050 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1297 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:29؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 19.06 م.ت و سرانه فروش 41.57 م.ت .  
 • 09:03:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:17؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 16.60 م.ت و سرانه فروش 19.25 م.ت .  
 • 09:03:17؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 12.14 م.ت و سرانه فروش 48.99 م.ت .  
 • 09:03:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 5204 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2254 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 807 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1557 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:36؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 33.37 م.ت و سرانه فروش 70.17 م.ت .  
 • 09:02:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 7473 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 5286 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:26؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 39.43 م.ت و سرانه فروش 53.94 م.ت .  
 • 09:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1500 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:12؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 13.33 م.ت و سرانه فروش 53.02 م.ت .  
 • 09:02:08؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.15) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 27.61 م.ت و سرانه فروش 18.54 م.ت .  
 • 09:02:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1650 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:03؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.83 و سرانه خرید 661.32 م.ت و سرانه فروش 39.30 م.ت .  
 • 09:02:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1504 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1671 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2521 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1671 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنوال (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:49؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 12.31 م.ت و سرانه فروش 73.48 م.ت .  
 • 09:01:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1502 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1896 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:28؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 74.59 م.ت و سرانه فروش 159.07 م.ت .  
 • 09:01:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 10937 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 43.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 74.64 م.ت و سرانه فروش 159.17 م.ت .  
 • 09:01:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3917 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 14070 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 10.40 م.ت و سرانه فروش 92.50 م.ت .  
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 58.04 م.ت و سرانه فروش 71.98 م.ت .  
 • 09:00:54؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 58.04 م.ت و سرانه فروش 71.98 م.ت .  
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 20.31 م.ت و سرانه فروش 135.55 م.ت .  
 • 09:00:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 18299 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 36.35 م.ت و سرانه فروش 106.91 م.ت .  
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 20.31 م.ت و سرانه فروش 135.55 م.ت .  
 • 09:00:50؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %2.12) با حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 79.80 م.ت و سرانه فروش 81.73 م.ت .  
 • 09:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1402 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 18299 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:49؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 36.35 م.ت و سرانه فروش 106.91 م.ت .  
 • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 79.80 م.ت و سرانه فروش 81.73 م.ت .  
 • 09:00:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3462 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3779 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1657 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 827 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:46؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 56.00 م.ت و سرانه فروش 38.25 م.ت .  
 • 09:00:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 827 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:44؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 56.00 م.ت و سرانه فروش 38.25 م.ت .  
 • 09:00:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2674 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:41؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 102.50 م.ت و سرانه فروش 92.12 م.ت .  
 • 09:00:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 4510 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شلرد با ارزش صف خرید 46.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 155.22 م.ت .  
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 34.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.26 م.ت .  
 • 3- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 28.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.36 م.ت .  
 • 4- نماد واحيا با ارزش صف خرید 21.73 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 156.30 م.ت .  
 • 5- نماد خبنيان با ارزش صف خرید 19.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 21.41 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد خودرو با ارزش صف فروش 80.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.48 م.ت .  
 • 2- نماد خساپا با ارزش صف فروش 17.11 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 49.02 م.ت .  
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 16.32 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.59 م.ت .  
 • 4- نماد زنجان با ارزش صف فروش 12.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 47.75 م.ت .  
 • 5- نماد خپارس با ارزش صف فروش 11.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.46 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شيراز با ارزش صف خرید 5.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 368.90 م.ت .  
 • 2- نماد واحيا با ارزش صف خرید 21.73 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 156.30 م.ت .  
 • 3- نماد شلرد با ارزش صف خرید 46.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 155.22 م.ت .  
 • 4- نماد معيار با ارزش صف خرید 3.29 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 113.29 م.ت .  
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 14.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 99.31 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 6.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.58 م.ت .  
 • 2- نماد فاسمين با ارزش صف فروش 3.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 96.67 م.ت .  
 • 3- نماد سلار با ارزش صف فروش 2.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 90.79 م.ت .  
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف فروش 3.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 90.28 م.ت .  
 • 5- نماد حكشتي با ارزش صف فروش 9.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 88.04 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شتران با حجم معاملات 481.27 میلیون سهم (3.12 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 254.56 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 270.13 میلیون سهم (2.92 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 183.31 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ميدكو با حجم معاملات 21.42 میلیون سهم (3.67 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 97.08 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد پترول با حجم معاملات 217.60 میلیون سهم (3.73 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 47.59 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سدبير با حجم معاملات 10.67 میلیون سهم (5.89 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 35.05 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 66.03 میلیارد تومان و حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 49.22 میلیارد تومان و حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 25.56 میلیارد تومان و حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 20.42 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 17.10 میلیارد تومان و حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 17.10 میلیارد تومان و حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 16.76 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شكام با برآیند خروج پول درشت 16.70 میلیارد تومان و حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 12.09 میلیارد تومان و حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 11.82 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 95.34 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 60.22 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 13.16 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه محصولات كاغذي با برآیند ورود پول درشت 5.39 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 23.47 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 19.80 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 6.07 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 5.68 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد واحيا با ارزش صف خرید 17.81 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 15.93 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 13.48 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد دماوند با ارزش صف خرید 7.85 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.54 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 6.23 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد حپترو با ارزش صف خرید 4.55 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، شنبه، 21 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار.

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها