بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ یکشنبه، 1 اسفند 1400

1400-12-01 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش بازار بورس تهران؛ یکشنبه، 1 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است.

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

گزارش بازار بورس تهران وضعیت نمادهای بازار چربش هیجان
سرانه خریدار حقیقی بازار سرانه فروشنده حقیقی بازار قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول حقیقی به بازار ارزش معاملات حقوقی
قدرت خریدار حقیقی صندوق ها ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد فولاي با حجم معاملات 51.63 میلیون سهم (13.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 39.62 میلیارد تومان .
 • 2- نماد خكاوه با حجم معاملات 61.44 میلیون سهم (3.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.09 میلیارد تومان .
 • 3- نماد سدبير با حجم معاملات 10.90 میلیون سهم (7.09 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.00 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فجام با حجم معاملات 34.07 میلیون سهم (5.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 13.67 میلیارد تومان .
 • 5- نماد بشهاب با حجم معاملات 1.15 میلیون سهم (4.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 12.18 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 37.32 میلیارد تومان و حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 29.45 میلیارد تومان و حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق پارند با برآیند ورود پول درشت 18.35 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كارين با برآیند ورود پول درشت 16.60 میلیارد تومان و حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 11.01 میلیارد تومان و حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 58.01 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد سامان با برآیند خروج پول درشت 10.35 میلیارد تومان و حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 7.34 میلیارد تومان و حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد تماوند با برآیند خروج پول درشت 7.21 میلیارد تومان و حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 5.76 میلیارد تومان و حجم 0.6 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 31.34 میلیارد تومان .
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 17.34 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 22.42 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 15.86 میلیارد تومان .
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 14.29 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 7.77 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 5.77 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد واحصا با ارزش صف خرید 17.24 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 9.38 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حسينا با ارزش صف خرید 5.70 میلیارد تومان .
 • 4- نماد خفولا با ارزش صف خرید 4.81 میلیارد تومان .
 • 5- نماد پلاسك با ارزش صف خرید 1.37 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:28:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوثر (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 505 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:55؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 8.11 م.ت و سرانه فروش 7.50 م.ت .
 • 12:21:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 985 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:03؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پلوله (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .
 • 12:18:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1024 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1014 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:59؛ حجم مشکوک در نماد دعبيد (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 5.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 7.26 م.ت و سرانه فروش 7.46 م.ت .
 • 12:15:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1659 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 1011 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1268 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:45؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.16) با حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 12.58 م.ت و سرانه فروش 29.95 م.ت .
 • 12:14:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 967 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 947 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 926 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 916 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 837 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:15؛ حجم مشکوک در نماد وتوشه (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 11.92 م.ت و سرانه فروش 7.10 م.ت .
 • 12:09:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 812 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 745 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 715 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 559 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2160 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:34؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %-0.16) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 15.54 م.ت و سرانه فروش 11.31 م.ت .
 • 12:00:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:24؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 379 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:58:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 379 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بموتو (در آخرین قیمت %3.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلات (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 458 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:35:11؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %0.45) با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 11.50 م.ت و سرانه فروش 37.10 م.ت .
 • 11:33:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 22.13 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .
 • 11:32:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 146 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 513 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:48؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 12.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 38.13 م.ت و سرانه فروش 37.27 م.ت .
 • 11:29:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 446 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 783 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:11؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 8.83 م.ت و سرانه فروش 27.54 م.ت .
 • 11:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 446 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 446 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 488 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 30.31 م.ت و سرانه فروش 29.04 م.ت .
 • 11:23:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:51؛ حجم مشکوک در نماد چفيبر (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 11.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 10.21 م.ت و سرانه فروش 19.77 م.ت .
 • 11:16:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 511 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:13:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد هاي وب با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.83 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.21. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:08:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:53؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 37.00 م.ت و سرانه فروش 18.25 م.ت .
 • 11:06:53؛ حجم مشکوک در نماد چفيبر (در آخرین قیمت %1.50) با حجم 7.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 9.42 م.ت و سرانه فروش 24.55 م.ت .
 • 11:06:42؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %1.74) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 12.13 م.ت و سرانه فروش 32.13 م.ت .
 • 11:05:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:27؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.57) با حجم 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 7.70 م.ت و سرانه فروش 22.77 م.ت .
 • 11:03:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 499 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:41؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %-1.43) با حجم 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 10.33 م.ت و سرانه فروش 10.86 م.ت .
 • 11:01:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:37؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %0.74) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 15.21 م.ت و سرانه فروش 29.99 م.ت .
 • 10:58:33؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 14.53 م.ت و سرانه فروش 40.41 م.ت .
 • 10:58:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 323 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 580 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:09؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 5.28 م.ت و سرانه فروش 12.30 م.ت .
 • 10:53:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 511 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:32؛ حجم مشکوک در نماد چفيبر (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 8.84 م.ت و سرانه فروش 26.84 م.ت .
 • 10:51:11؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 28.33 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .
 • 10:51:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:21؛ حجم مشکوک در نماد چفيبر (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 7.86 م.ت و سرانه فروش 25.20 م.ت .
 • 10:49:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وكادو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.7 م.ت .
 • 10:48:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:19؛ حجم مشکوک در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 47.75 و سرانه خرید 34.38 م.ت و سرانه فروش 0.72 م.ت .
 • 10:46:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:35؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 22.44 م.ت و سرانه فروش 18.57 م.ت .
 • 10:42:24؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %-3.78) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 10.37 م.ت و سرانه فروش 25.86 م.ت .
 • 10:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:02؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 17.51 م.ت و سرانه فروش 20.60 م.ت .
 • 10:41:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 551 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 551 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 561 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 22.98 م.ت و سرانه فروش 15.78 م.ت .
 • 10:24:28؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 18.36 م.ت و سرانه فروش 23.06 م.ت .
 • 10:24:27؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 11.07 م.ت و سرانه فروش 12.07 م.ت .
 • 10:24:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلامي با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.95 م.ت و سرانه فروش 20.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.55. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:21:47؛ حجم مشکوک در صندوق داريك (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.00 م.ت و سرانه فروش 0.56 م.ت .
 • 10:20:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:07؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %3.87) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 58.77 م.ت و سرانه فروش 37.49 م.ت .
 • 10:16:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 664 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 609 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:11؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 15.74 م.ت و سرانه فروش 8.86 م.ت .
 • 10:15:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 639 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:48؛ حجم مشکوک در نماد قشرين (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 80.76 م.ت و سرانه فروش 25.35 م.ت .
 • 10:10:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قشرين با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 75.57 م.ت و سرانه فروش 24.23 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.12. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 13.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:09:16؛ حجم مشکوک در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 6.39 م.ت و سرانه فروش 26.60 م.ت .
 • 10:06:40؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %-1.41) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 24.42 م.ت و سرانه فروش 28.26 م.ت .
 • 10:01:17؛ حجم مشکوک در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 3.14 م.ت و سرانه فروش 115.47 م.ت .
 • 10:01:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 603 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:13؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.10 و سرانه خرید 16.90 م.ت و سرانه فروش 2.38 م.ت .
 • 09:54:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 768 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 19.53 م.ت و سرانه فروش 13.10 م.ت .
 • 09:50:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1030 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 476 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %2.52) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .
 • 09:48:26؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 16.31 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .
 • 09:48:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.59) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 195.9 م.ت .
 • 09:48:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 19.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 38.78 م.ت و سرانه فروش 29.81 م.ت .
 • 09:47:46؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 19.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 38.78 م.ت و سرانه فروش 29.81 م.ت .
 • 09:47:41؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 33.01 م.ت و سرانه فروش 39.15 م.ت .
 • 09:47:31؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 13.36 م.ت .
 • 09:47:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 994 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 862 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:57؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 539 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 751 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 651 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:49؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 20.50 م.ت و سرانه فروش 17.19 م.ت .
 • 09:42:49؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت و سرانه فروش 17.19 م.ت .
 • 09:42:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 757 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 658 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 16.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 40.63 م.ت و سرانه فروش 20.06 م.ت .
 • 09:41:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 16.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 40.63 م.ت و سرانه فروش 20.06 م.ت .
 • 09:41:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 858 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 13.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 724 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 643 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1029 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:25؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 9.30 م.ت و سرانه فروش 15.80 م.ت .
 • 09:38:09؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 11.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 27.33 م.ت و سرانه فروش 20.58 م.ت .
 • 09:38:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 784 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:57؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 10.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.59 م.ت و سرانه فروش 19.84 م.ت .
 • 09:37:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:33؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 8.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.26 م.ت و سرانه فروش 20.11 م.ت .
 • 09:37:27؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 8.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.26 م.ت و سرانه فروش 20.11 م.ت .
 • 09:36:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 762 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 677 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:39؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 16.49 م.ت و سرانه فروش 22.12 م.ت .
 • 09:33:31؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.13 م.ت و سرانه فروش 13.17 م.ت .
 • 09:32:54؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 14.48 م.ت و سرانه فروش 18.81 م.ت .
 • 09:32:20؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:56؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ديران با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.88 م.ت و سرانه فروش 21.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.59. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:31:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %-2.82) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .
 • 09:31:06؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.84 م.ت و سرانه فروش 23.71 م.ت .
 • 09:30:48؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 22.81 م.ت و سرانه فروش 24.58 م.ت .
 • 09:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:39؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 37.74 م.ت و سرانه فروش 13.33 م.ت .
 • 09:29:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 726 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 681 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:58؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 3.05 م.ت و سرانه فروش 314.17 م.ت .
 • 09:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4043 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:52؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 3.05 م.ت و سرانه فروش 3.73 م.ت .
 • 09:28:28؛ حجم مشکوک در نماد شرنگي (در آخرین قیمت %0.37) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 10.45 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت .
 • 09:27:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.1 م.ت .
 • 09:26:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:54؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 31.18 م.ت و سرانه فروش 15.59 م.ت .
 • 09:24:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1156 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1210 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.11) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.3 م.ت .
 • 09:20:55؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 9.39 م.ت و سرانه فروش 23.72 م.ت .
 • 09:20:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 553 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 13.40 م.ت و سرانه فروش 45.23 م.ت .
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 9.39 م.ت و سرانه فروش 23.72 م.ت .
 • 09:19:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 553 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:06؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 32.80 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .
 • 09:18:55؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد لپارس با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.18 م.ت و سرانه فروش 72.11 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.17. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:18:13؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 12.24 م.ت و سرانه فروش 67.26 م.ت .
 • 09:18:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:35؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.32) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 19.95 م.ت و سرانه فروش 18.72 م.ت .
 • 09:17:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:42؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 36.63 م.ت و سرانه فروش 22.76 م.ت .
 • 09:16:01؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 6.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 55.82 م.ت و سرانه فروش 58.76 م.ت .
 • 09:15:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.01) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .
 • 09:14:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1174 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:17؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-3.70) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 21.19 م.ت و سرانه فروش 31.58 م.ت .
 • 09:13:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1713 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:41؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 39.90 م.ت و سرانه فروش 51.26 م.ت .
 • 09:13:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1021 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:06؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %3.62) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 81.54 م.ت و سرانه فروش 44.08 م.ت .
 • 09:12:32؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.16) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 27.25 م.ت و سرانه فروش 45.63 م.ت .
 • 09:11:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:20؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 37.94 م.ت و سرانه فروش 20.62 م.ت .
 • 09:11:10؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 38.49 م.ت و سرانه فروش 28.09 م.ت .
 • 09:10:40؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 35.97 م.ت و سرانه فروش 245.62 م.ت .
 • 09:10:31؛ حجم مشکوک در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 153.06 م.ت و سرانه فروش 227.58 م.ت .
 • 09:10:20؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 33.03 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت .
 • 09:10:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.73 و سرانه خرید 67.51 م.ت و سرانه فروش 24.76 م.ت .
 • 09:09:04؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.73 و سرانه خرید 67.51 م.ت و سرانه فروش 24.76 م.ت .
 • 09:08:43؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 23.40 م.ت و سرانه فروش 18.46 م.ت .
 • 09:08:41؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 23.16 م.ت و سرانه فروش 17.88 م.ت .
 • 09:08:37؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 21.61 م.ت و سرانه فروش 15.17 م.ت .
 • 09:08:33؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.78) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.54 م.ت و سرانه فروش 171.48 م.ت .
 • 09:08:26؛ حجم مشکوک در صندوق سيناد (در آخرین قیمت %-0.78) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.54 م.ت و سرانه فروش 171.48 م.ت .
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 56.63 م.ت و سرانه فروش 20.18 م.ت .
 • 09:07:41؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %2.61) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.40 و سرانه خرید 98.16 م.ت و سرانه فروش 28.88 م.ت .
 • 09:07:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 776 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:25؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %2.12) با حجم 4.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 55.32 م.ت و سرانه فروش 79.17 م.ت .
 • 09:07:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1084 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2388 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:47؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.08 و سرانه خرید 53.22 م.ت و سرانه فروش 13.04 م.ت .
 • 09:06:36؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.30 و سرانه خرید 64.71 م.ت و سرانه فروش 19.60 م.ت .
 • 09:06:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 688 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.75) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 35.24 م.ت و سرانه فروش 29.99 م.ت .
 • 09:05:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1801 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1190 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:13؛ حجم مشکوک در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 20.52 م.ت و سرانه فروش 21.28 م.ت .
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1237 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1295 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 848 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:49؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 42.23 م.ت و سرانه فروش 28.07 م.ت .
 • 09:04:25؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 3.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 105.21 م.ت و سرانه فروش 84.17 م.ت .
 • 09:04:10؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-2.14) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.62 و سرانه خرید 71.40 م.ت و سرانه فروش 19.70 م.ت .
 • 09:04:07؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 99.31 م.ت و سرانه فروش 53.09 م.ت .
 • 09:03:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1088 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:29؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.29) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 78.12 م.ت و سرانه فروش 91.14 م.ت .
 • 09:03:23؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 91.41 م.ت و سرانه فروش 87.25 م.ت .
 • 09:03:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 601 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2353 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:11؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.66) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 56.72 م.ت و سرانه فروش 86.61 م.ت .
 • 09:02:07؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 15.03 م.ت و سرانه فروش 42.72 م.ت .
 • 09:02:07؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 96.79 م.ت و سرانه فروش 67.28 م.ت .
 • 09:02:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 4317 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1945 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1374 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد فولاي با ارزش صف خرید 40.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 87.59 م.ت .
 • 2- نماد وسالت با ارزش صف خرید 39.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.96 م.ت .
 • 3- نماد وبملت با ارزش صف خرید 38.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 100.72 م.ت .
 • 4- نماد واحصا با ارزش صف خرید 19.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.79 م.ت .
 • 5- نماد جوين با ارزش صف خرید 15.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 46.13 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وشمال با ارزش صف فروش 23.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 15.52 م.ت .
 • 2- نماد وسخوز با ارزش صف فروش 18.67 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 13.40 م.ت .
 • 3- نماد غدشت با ارزش صف فروش 15.77 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.18 م.ت .
 • 4- نماد غنوش با ارزش صف فروش 10.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.06 م.ت .
 • 5- نماد وسخراج با ارزش صف فروش 10.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 33.00 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد حسينا با ارزش صف خرید 6.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 154.82 م.ت .
 • 2- نماد واحصا با ارزش صف خرید 19.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.79 م.ت .
 • 3- نماد وبملت با ارزش صف خرید 38.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 100.72 م.ت .
 • 4- نماد شپلي با ارزش صف خرید 2.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 99.14 م.ت .
 • 5- نماد فولاي با ارزش صف خرید 40.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 87.59 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 15.77 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.18 م.ت .
 • 2- نماد غنوش با ارزش صف فروش 10.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.06 م.ت .
 • 3- نماد لپارس با ارزش صف فروش 2.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.79 م.ت .
 • 4- نماد وسين با ارزش صف فروش 3.79 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.16 م.ت .
 • 5- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 3.83 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.12 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وپاسار با حجم معاملات 82.25 میلیون سهم (3.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.94 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كگل با حجم معاملات 17.39 میلیون سهم (3.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 38.53 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حكشتي با حجم معاملات 26.68 میلیون سهم (3.19 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.14 میلیارد تومان .
 • 4- نماد سيمرغ با حجم معاملات 12.85 میلیون سهم (4.89 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 28.23 میلیارد تومان .
 • 5- نماد مفاخر با حجم معاملات 5.89 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 19.54 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 18.97 میلیارد تومان و حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 18.46 میلیارد تومان و حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 12.91 میلیارد تومان و حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 10.66 میلیارد تومان و حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد حفارس با برآیند ورود پول درشت 8.26 میلیارد تومان و حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 56.33 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 32.98 میلیارد تومان و حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 17.44 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد اتكاي با برآیند خروج پول درشت 16.97 میلیارد تومان و حجم 1 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد فولاد با برآیند خروج پول درشت 11.65 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 32.41 میلیارد تومان .
 • 2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 19.41 میلیارد تومان .
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 7.01 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 136.17 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 25.35 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 20.13 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 18.69 میلیارد تومان .
 • 5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 16.11 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد فولاي با ارزش صف خرید 18.73 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وپست با ارزش صف خرید 5.30 میلیارد تومان .
 • 3- نماد قشرين با ارزش صف خرید 2.45 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، یکشنبه 1 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها