بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 19 اردیبهشت 1401

1401-02-19 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
دوشنبه، 19 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، دوشنبه 19 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد سيمرغ با حجم معاملات 28.54 میلیون سهم (4.81 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 77.75 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد غزر با حجم معاملات 62.40 میلیون سهم (4.13 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 75.38 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فلوله با حجم معاملات 310.26 میلیون سهم (3.95 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 73.55 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد جم با حجم معاملات 14.58 میلیون سهم (9.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 69.70 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد پتاير با حجم معاملات 338.99 میلیون سهم (7.58 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.87 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد كقزوي با برآیند ورود پول درشت 42.94 میلیارد تومان و حجم 8.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد جم با برآیند ورود پول درشت 29.18 میلیارد تومان و حجم 9.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد فلوله با برآیند ورود پول درشت 15.75 میلیارد تومان و حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق آساميد با برآیند ورود پول درشت 13.93 میلیارد تومان و حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد خپارس با برآیند ورود پول درشت 12.26 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 48.23 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 40.58 میلیارد تومان و حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 23.95 میلیارد تومان و حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.01 میلیارد تومان و حجم 2.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 19.17 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند ورود پول درشت 42.53 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 122.98 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 50.07 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 49.07 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 46.70 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 38.95 میلیارد تومان . 
 • _________________
 • 12:29:48؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 81.06 م.ت و سرانه فروش 29.42 م.ت .  
 • 12:29:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.32 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -12.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.37 ؛ 3روزه: -6.38 ؛ هفتگی: -5.85 ؛ دو هفته: -15.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 0.48 ؛ هفتگی: 1.17 ؛ دو هفته: -5.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-5.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -2.64 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: -2.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.45 ؛ 3روزه: 44.64 ؛ هفتگی: 48.43 ؛ دو هفته: 23.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.53 ؛ 3روزه: -4.42 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -12.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1955 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.82 ؛ 3روزه: -8.16 ؛ هفتگی: -5.81 ؛ دو هفته: -5.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.10 ؛ 3روزه: -11.92 ؛ هفتگی: -13.04 ؛ دو هفته: -27.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 339 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.55 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:03؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 23.48 م.ت و سرانه فروش 24.41 م.ت .  
 • 12:25:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 569 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: -1.86 ؛ هفتگی: -1.97 ؛ دو هفته: -2.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.68 ؛ هفتگی: 2.53 ؛ دو هفته: -2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -4.91 ؛ هفتگی: -6.07 ؛ دو هفته: -7.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.95 ؛ 3روزه: 44.64 ؛ هفتگی: 48.43 ؛ دو هفته: 23.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.81 ؛ 3روزه: -11.92 ؛ هفتگی: -13.04 ؛ دو هفته: -27.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %-1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -1.22 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: 0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.95 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.05 ؛ 3روزه: 44.64 ؛ هفتگی: 48.43 ؛ دو هفته: 23.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -2.77 ؛ دو هفته: -4.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.13 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.12 ؛ 3روزه: -41.91 ؛ هفتگی: -35.14 ؛ دو هفته: -38.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: -7.52 ؛ دو هفته: -8.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.93 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.25 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %-5.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.85 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: -0.19 ؛ دو هفته: 3.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.78 ؛ 3روزه: -5.16 ؛ هفتگی: -6.94 ؛ دو هفته: -8.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 10.45 ؛ هفتگی: 10.60 ؛ دو هفته: 8.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.36 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.87 ؛ 3روزه: -21.07 ؛ هفتگی: -47.29 ؛ دو هفته: -147.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.46 ؛ 3روزه: -21.07 ؛ هفتگی: -47.29 ؛ دو هفته: -147.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -5.16 ؛ هفتگی: -6.94 ؛ دو هفته: -8.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.90 ؛ 3روزه: -17.72 ؛ هفتگی: -23.75 ؛ دو هفته: -30.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.29 ؛ 3روزه: -1.87 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -8.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-2.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.48 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 3.92 ؛ دو هفته: -9.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.90 ؛ 3روزه: -17.72 ؛ هفتگی: -23.75 ؛ دو هفته: -30.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.88 ؛ 3روزه: -1.87 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -8.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.69 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قيستو با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88.02 م.ت و سرانه فروش 20.71 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.25. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:15:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.93 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ هفتگی: -16.46 ؛ دو هفته: -21.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.57 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.47 ؛ 3روزه: 3.71 ؛ هفتگی: 4.11 ؛ دو هفته: 4.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.10 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.42 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: 12.52 ؛ دو هفته: 18.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.45 ؛ 3روزه: 0.89 ؛ هفتگی: 0.25 ؛ دو هفته: -7.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-5.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.26 ؛ 3روزه: -2.68 ؛ هفتگی: -3.11 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.32 ؛ 3روزه: 0.89 ؛ هفتگی: 0.25 ؛ دو هفته: -7.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.96 ؛ 3روزه: 0.89 ؛ هفتگی: 0.25 ؛ دو هفته: -7.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.40 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زدشت با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 87.49 م.ت و سرانه فروش 29.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:10:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد نيرو (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 452 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -0.62 ؛ دو هفته: -0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زدشت با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 87.49 م.ت و سرانه فروش 29.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:09:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 1.81 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -1.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.88 ؛ 3روزه: -17.72 ؛ هفتگی: -23.75 ؛ دو هفته: -30.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:22؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.28 و سرانه خرید 72.85 م.ت و سرانه فروش 22.18 م.ت .  
 • 12:09:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.95 ؛ 3روزه: 11.00 ؛ هفتگی: 17.15 ؛ دو هفته: 71.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.70 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.20 ؛ 3روزه: -4.42 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -12.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.95 ؛ 3روزه: 11.00 ؛ هفتگی: 17.15 ؛ دو هفته: 71.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 475 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.25 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %-2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -17.89 ؛ هفتگی: -23.21 ؛ دو هفته: -1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.34 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قلرست با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 27.27 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:07:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 105 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.64 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:36؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قلرست با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.06 م.ت و سرانه فروش 27.27 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:07:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.79 ؛ 3روزه: -6.92 ؛ هفتگی: -2.52 ؛ دو هفته: -2.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.94 ؛ 3روزه: 4.98 ؛ هفتگی: 4.25 ؛ دو هفته: 11.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 621 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 487 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.87 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -0.11 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: -0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 164 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 116 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.27 ؛ 3روزه: 71.36 ؛ هفتگی: 87.00 ؛ دو هفته: 267.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.81 ؛ 3روزه: -17.72 ؛ هفتگی: -23.75 ؛ دو هفته: -30.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.74 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.91 ؛ 3روزه: -5.99 ؛ هفتگی: -9.15 ؛ دو هفته: -17.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.29 ؛ 3روزه: -5.23 ؛ هفتگی: -5.06 ؛ دو هفته: -5.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.92 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -5.23 ؛ هفتگی: -5.06 ؛ دو هفته: -5.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.24 ؛ 3روزه: -12.19 ؛ هفتگی: -4.67 ؛ دو هفته: -40.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 334 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.25 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.36 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: 0.70 ؛ دو هفته: 1.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تپمپي با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.19 م.ت و سرانه فروش 21.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:04:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.34 ؛ 3روزه: -2.68 ؛ هفتگی: -3.11 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: -1.66 ؛ هفتگی: -1.37 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: 11.00 ؛ هفتگی: 17.15 ؛ دو هفته: 71.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.74 ؛ 3روزه: -17.72 ؛ هفتگی: -23.75 ؛ دو هفته: -30.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: 11.00 ؛ هفتگی: 17.15 ؛ دو هفته: 71.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثاخت با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.40 م.ت و سرانه فروش 25.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.90. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:02:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خشرق با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.86 م.ت و سرانه فروش 20.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.28. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:01:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.66 ؛ 3روزه: 0.51 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -6.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.49 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 363 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.21 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خشرق (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.25 ؛ هفتگی: -0.83 ؛ دو هفته: -2.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.06 ؛ 3روزه: 0.65 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: 2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -17.89 ؛ هفتگی: -23.21 ؛ دو هفته: -1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.26 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت خرید 80 بار با میانگین 461 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.03 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.86 ؛ 3روزه: -4.42 ؛ هفتگی: -5.64 ؛ دو هفته: -12.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -4.92 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: -7.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت خرید 80 بار با میانگین 461 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.84 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: -1.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.17 ؛ 3روزه: 0.09 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -7.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.88 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.90 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -6.18 ؛ دو هفته: -3.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.16 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.10 ؛ 3روزه: -4.13 ؛ هفتگی: -5.70 ؛ دو هفته: -7.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 461 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.44 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.86 ؛ 3روزه: 4.98 ؛ هفتگی: 4.25 ؛ دو هفته: 11.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زگلدشت با حجم 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.37 م.ت و سرانه فروش 28.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:54:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.02 ؛ 3روزه: 0.65 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: 2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زگلدشت با حجم 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.37 م.ت و سرانه فروش 28.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:53:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.31 ؛ 3روزه: 0.65 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: 2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 3.92 ؛ دو هفته: -9.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 461 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.23 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -3.76 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.35 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 132 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.64 ؛ 3روزه: 30.57 ؛ هفتگی: 28.54 ؛ دو هفته: 28.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 106 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.63 ؛ 3روزه: 71.36 ؛ هفتگی: 87.00 ؛ دو هفته: 267.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -4.97 ؛ هفتگی: -6.85 ؛ دو هفته: -8.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:38؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-5.93) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 21.08 م.ت و سرانه فروش 58.74 م.ت .  
 • 11:50:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.27 ؛ 3روزه: -2.38 ؛ هفتگی: 3.61 ؛ دو هفته: 3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %-6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.59 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -2.82 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: -2.19 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -7.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.31 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.50 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.43 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.36 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -3.84 ؛ هفتگی: -19.89 ؛ دو هفته: -13.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.83 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 643 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.79 ؛ 3روزه: -2.38 ؛ هفتگی: 3.61 ؛ دو هفته: 3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %-4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -0.72 ؛ دو هفته: -2.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.91 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.68 ؛ 3روزه: 0.58 ؛ هفتگی: -0.46 ؛ دو هفته: -2.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -2.97 ؛ هفتگی: -1.59 ؛ دو هفته: -1.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:38؛ حجم مشکوک در نماد ويستا (در آخرین قیمت %-1.53) با حجم 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 1.91 م.ت و سرانه فروش 6.17 م.ت .  
 • 11:42:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.02 ؛ 3روزه: -9.09 ؛ هفتگی: -16.33 ؛ دو هفته: -18.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: 9.42 ؛ هفتگی: 13.28 ؛ دو هفته: 13.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.15 ؛ 3روزه: 0.09 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -7.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.55 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:35؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.86) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 23.85 م.ت و سرانه فروش 13.06 م.ت .  
 • 11:38:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-5.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.60 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:47؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %0.49) با حجم 11.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.81 و سرانه خرید 9.44 م.ت و سرانه فروش 0.53 م.ت .  
 • 11:37:34؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %0.49) با حجم 11.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 17.81 و سرانه خرید 9.44 م.ت و سرانه فروش 0.53 م.ت .  
 • 11:36:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 2.48 ؛ هفتگی: 2.15 ؛ دو هفته: 5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.99 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 0.41 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروي (در آخرین قیمت %-3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: -0.64 ؛ دو هفته: -1.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -3.90 ؛ دو هفته: -4.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %-5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 402 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: 0.08 ؛ هفتگی: 3.32 ؛ دو هفته: 5.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرود (در آخرین قیمت %4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.0 م.ت .  
 • 11:32:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -4.00 ؛ دو هفته: -10.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: 12.52 ؛ دو هفته: 18.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 463 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.22 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: 12.52 ؛ دو هفته: 18.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.70 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.43 ؛ دو هفته: -6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 552 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -3.90 ؛ دو هفته: -4.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.96 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:07؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 20.71 م.ت و سرانه فروش 64.22 م.ت .  
 • 11:28:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.69 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.43 ؛ دو هفته: -6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 63 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.11 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 645 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 487 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.79 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.36 ؛ هفتگی: -0.83 ؛ دو هفته: -1.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.07 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 675 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.76 ؛ 3روزه: -2.38 ؛ هفتگی: 3.61 ؛ دو هفته: 3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: -1.48 ؛ دو هفته: -0.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.33 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.43 ؛ دو هفته: -6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.81 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 488 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.26 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.43 ؛ دو هفته: -6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: -0.49 ؛ هفتگی: 0.99 ؛ دو هفته: -3.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 2.17 ؛ هفتگی: 2.39 ؛ دو هفته: -6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.34 ؛ 3روزه: 3.44 ؛ هفتگی: 2.83 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:38؛ حجم مشکوک در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 35.45 م.ت و سرانه فروش 49.92 م.ت .  
 • 11:24:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.98 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.43 ؛ دو هفته: -6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.02 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 786 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.50 ؛ 3روزه: -2.38 ؛ هفتگی: 3.61 ؛ دو هفته: 3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.96 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.40 ؛ 3روزه: -21.07 ؛ هفتگی: -47.29 ؛ دو هفته: -147.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 518 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.63 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.04 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1867 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: -2.38 ؛ هفتگی: 3.61 ؛ دو هفته: 3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:13؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 5.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 45.16 م.ت و سرانه فروش 21.64 م.ت .  
 • 11:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1867 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: -2.38 ؛ هفتگی: 3.61 ؛ دو هفته: 3.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 5.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 45.15 م.ت و سرانه فروش 21.64 م.ت .  
 • 11:22:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: -0.23 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:33؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-2.13) با حجم 5.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 38.07 م.ت و سرانه فروش 40.32 م.ت .  
 • 11:22:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1430 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.43 ؛ 3روزه: -2.30 ؛ هفتگی: -3.19 ؛ دو هفته: -18.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: -0.23 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 544 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.42 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.86 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپونه (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 11:21:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.11 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: -0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.66 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 457 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.80 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.78 ؛ 3روزه: -2.68 ؛ هفتگی: -3.11 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غفارس (در آخرین قیمت %2.73) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 11:18:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1884 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.68 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.45 ؛ 3روزه: -2.68 ؛ هفتگی: -3.11 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.78 ؛ 3روزه: -0.49 ؛ هفتگی: -0.88 ؛ دو هفته: 0.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 8.98 ؛ هفتگی: 8.58 ؛ دو هفته: 8.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.17 ؛ 3روزه: -12.19 ؛ هفتگی: -4.67 ؛ دو هفته: -40.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 406 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.77 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 0.41 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:33؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 22.41 م.ت و سرانه فروش 17.60 م.ت .  
 • 11:12:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 11.00 ؛ هفتگی: 17.15 ؛ دو هفته: 71.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.42 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:06؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمينا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.71 م.ت و سرانه فروش 15.72 م.ت .  
 • 11:07:36؛ حجم مشکوک در نماد تپولا (در آخرین قیمت %2.74) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 26.04 م.ت و سرانه فروش 14.46 م.ت .  
 • 11:07:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-3.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -7.29 ؛ دو هفته: -11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: 0.51 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -6.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 1.80 ؛ هفتگی: 3.02 ؛ دو هفته: 1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-5.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.68 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.67 ؛ 3روزه: 4.25 ؛ هفتگی: 11.70 ؛ دو هفته: 12.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.13 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -17.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %-2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -3.26 ؛ دو هفته: -4.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.17 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -6.18 ؛ دو هفته: -3.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1775 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 528 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -4.01 ؛ دو هفته: -4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 0.41 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:15؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %9.50) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 25.20 م.ت و سرانه فروش 21.94 م.ت .  
 • 11:02:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: -0.25 ؛ هفتگی: -0.93 ؛ دو هفته: 0.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپولا (در آخرین قیمت %0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.62 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثمين (در آخرین قیمت %-0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 0.12 ؛ دو هفته: 0.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.24 ؛ 3روزه: -9.09 ؛ هفتگی: -16.33 ؛ دو هفته: -18.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاذين با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 86.21 م.ت و سرانه فروش 7.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 12.13. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:00:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: -3.28 ؛ دو هفته: -5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-3.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.05 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -2.11 ؛ دو هفته: -5.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 686 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: 0.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: 3.71 ؛ هفتگی: 4.11 ؛ دو هفته: 4.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -0.40 ؛ هفتگی: -0.51 ؛ دو هفته: -4.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %-2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -5.16 ؛ هفتگی: -6.94 ؛ دو هفته: -8.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.99 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 0.41 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 691 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 487 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.56 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %-1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: 3.82 ؛ هفتگی: 1.15 ؛ دو هفته: -0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 634 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 487 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.89 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -3.05 ؛ دو هفته: -2.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 487 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.81 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.67 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 24.17 و سرانه خرید 113.61 م.ت و سرانه فروش 4.70 م.ت .  
 • 10:51:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 23.98 و سرانه خرید 112.70 م.ت و سرانه فروش 4.70 م.ت .  
 • 10:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %-5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 1.18 ؛ هفتگی: 1.68 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 551 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.13 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 360 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: 64.61 ؛ دو هفته: 57.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.09 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 532 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.02 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 106 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.48 ؛ 3روزه: 30.57 ؛ هفتگی: 28.54 ؛ دو هفته: 28.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.12 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:58؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %9.32) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 24.04 م.ت و سرانه فروش 30.78 م.ت .  
 • 10:46:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.12 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:46؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %-0.89) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 28.10 م.ت و سرانه فروش 25.99 م.ت .  
 • 10:46:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 339 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -6.38 ؛ هفتگی: -5.85 ؛ دو هفته: -15.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.73 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.59 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 625 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.17 ؛ هفتگی: -6.33 ؛ دو هفته: -8.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:07؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.39) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 56.84 م.ت و سرانه فروش 22.97 م.ت .  
 • 10:45:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.20 ؛ 3روزه: -21.07 ؛ هفتگی: -47.29 ؛ دو هفته: -147.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.74 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.74 ؛ 3روزه: 44.64 ؛ هفتگی: 48.43 ؛ دو هفته: 23.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:34؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %-0.09) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 10.88 م.ت و سرانه فروش 6.41 م.ت .  
 • 10:44:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.74 ؛ 3روزه: 44.64 ؛ هفتگی: 48.43 ؛ دو هفته: 23.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 2192 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 408 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.93 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1626 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 408 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.53 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.57 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1626 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 408 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.53 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -1.09 ؛ دو هفته: 0.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 1.18 ؛ هفتگی: 0.96 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.34 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 1.10 ؛ دو هفته: 1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %-0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.22 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: 0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:23؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 18.94 م.ت و سرانه فروش 13.42 م.ت .  
 • 10:41:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.99 ؛ 3روزه: -1.26 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: -4.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثاخت با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.34 م.ت و سرانه فروش 19.07 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.48. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:40:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %0.59) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .  
 • 10:40:19؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 28.61 م.ت و سرانه فروش 23.98 م.ت .  
 • 10:40:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %0.59) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .  
 • 10:39:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: -5.99 ؛ هفتگی: -9.15 ؛ دو هفته: -17.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.78 ؛ 3روزه: 2.02 ؛ هفتگی: 4.51 ؛ دو هفته: 1.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.48 ؛ دو هفته: -2.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 691 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.99 ؛ 3روزه: -12.19 ؛ هفتگی: -4.67 ؛ دو هفته: -40.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 493 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.24 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.49 ؛ 3روزه: -17.72 ؛ هفتگی: -23.75 ؛ دو هفته: -30.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:56؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وگردش با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.56 م.ت و سرانه فروش 101.71 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.23. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:37:19؛ حجم مشکوک در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 11.75 م.ت و سرانه فروش 8.68 م.ت .  
 • 10:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.66 ؛ 3روزه: -12.19 ؛ هفتگی: -4.67 ؛ دو هفته: -40.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 10:36:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -6.18 ؛ دو هفته: -3.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.02 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.45 ؛ 3روزه: -12.19 ؛ هفتگی: -4.67 ؛ دو هفته: -40.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.92 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -12.19 ؛ هفتگی: -4.67 ؛ دو هفته: -40.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.25 ؛ 3روزه: 44.64 ؛ هفتگی: 48.43 ؛ دو هفته: 23.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:05؛ حجم مشکوک در نماد ولملت (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 21.91 م.ت و سرانه فروش 27.10 م.ت .  
 • 10:33:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-3.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -2.11 ؛ دو هفته: -5.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 4.25 ؛ هفتگی: 11.70 ؛ دو هفته: 12.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:24؛ حجم مشکوک در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 18.25 م.ت و سرانه فروش 31.59 م.ت .  
 • 10:31:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: -1.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 493 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.09 ؛ 3روزه: -91.20 ؛ هفتگی: -120.16 ؛ دو هفته: -69.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.23 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -3.43 ؛ دو هفته: -6.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.75 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: -0.49 ؛ هفتگی: 0.99 ؛ دو هفته: -3.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 10:24:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: 0.51 ؛ هفتگی: -1.70 ؛ دو هفته: -6.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.97 ؛ 3روزه: -18.68 ؛ هفتگی: -57.09 ؛ دو هفته: -71.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.63 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 1.75 ؛ دو هفته: 2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.85 ؛ 3روزه: -41.91 ؛ هفتگی: -35.14 ؛ دو هفته: -38.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:55؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 11.82 م.ت و سرانه فروش 12.23 م.ت .  
 • 10:21:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.63 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 1.75 ؛ دو هفته: 2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.85 ؛ 3روزه: -41.91 ؛ هفتگی: -35.14 ؛ دو هفته: -38.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %-5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.30 ؛ هفتگی: 0.51 ؛ دو هفته: 3.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.86 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.72 ؛ 3روزه: -5.99 ؛ هفتگی: -9.15 ؛ دو هفته: -17.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:04؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 10.41 م.ت و سرانه فروش 20.96 م.ت .  
 • 10:20:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.87 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.0 م.ت .  
 • 10:19:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.12 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -17.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -2.18 ؛ هفتگی: -5.53 ؛ دو هفته: 8.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.12 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -17.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:06؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.28) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 17.74 م.ت و سرانه فروش 24.75 م.ت .  
 • 10:18:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %0.57) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.6 م.ت .  
 • 10:17:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.70 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وهنر (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: -0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.70 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-3.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -4.13 ؛ هفتگی: -5.70 ؛ دو هفته: -7.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -1.72 ؛ دو هفته: -3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.49 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: 64.61 ؛ دو هفته: 57.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -2.19 ؛ دو هفته: -3.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خصدرا با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.31 م.ت و سرانه فروش 29.87 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:13:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.69 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -4.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:37؛ حجم مشکوک در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 26.97 م.ت و سرانه فروش 33.76 م.ت .  
 • 10:13:36؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 45.21 م.ت و سرانه فروش 24.13 م.ت .  
 • 10:13:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %-1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: -5.44 ؛ دو هفته: -4.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 0.95 ؛ هفتگی: 0.95 ؛ دو هفته: 4.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 0.10 ؛ هفتگی: 0.88 ؛ دو هفته: 0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.49 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:43؛ حجم مشکوک در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 24.18 م.ت و سرانه فروش 20.87 م.ت .  
 • 10:11:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 4.25 ؛ هفتگی: 11.70 ؛ دو هفته: 12.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:24؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 14.48 م.ت و سرانه فروش 12.71 م.ت .  
 • 10:11:20؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.24) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 22.17 م.ت و سرانه فروش 15.20 م.ت .  
 • 10:09:54؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 18.77 م.ت و سرانه فروش 28.47 م.ت .  
 • 10:09:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.54 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.52 ؛ 3روزه: -18.68 ؛ هفتگی: -57.09 ؛ دو هفته: -71.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -7.63 ؛ هفتگی: -14.37 ؛ دو هفته: -14.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 10:09:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.12 ؛ 3روزه: -18.68 ؛ هفتگی: -57.09 ؛ دو هفته: -71.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.27 ؛ 3روزه: -18.68 ؛ هفتگی: -57.09 ؛ دو هفته: -71.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -1.66 ؛ هفتگی: -1.37 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: -2.73 ؛ دو هفته: -4.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:23؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 19.36 و سرانه خرید 182.20 م.ت و سرانه فروش 9.41 م.ت .  
 • 10:08:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: -2.73 ؛ دو هفته: -4.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:32؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %-5.77) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 10.58 م.ت و سرانه فروش 16.85 م.ت .  
 • 10:06:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %2.53) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.90 و سرانه خرید 76.18 م.ت و سرانه فروش 26.25 م.ت .  
 • 10:06:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %2.53) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.90 و سرانه خرید 76.18 م.ت و سرانه فروش 26.25 م.ت .  
 • 10:06:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -5.99 ؛ هفتگی: -9.15 ؛ دو هفته: -17.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: 0.78 ؛ هفتگی: 0.78 ؛ دو هفته: -2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.41 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 8.89 ؛ دو هفته: 17.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.36 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 8.89 ؛ دو هفته: 17.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد دبالك (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 1.45 ؛ هفتگی: 1.45 ؛ دو هفته: 0.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: 30.57 ؛ هفتگی: 28.54 ؛ دو هفته: 28.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:20؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 179.15 م.ت و سرانه فروش 120.79 م.ت .  
 • 10:05:20؛ حجم مشکوک در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 8.92 م.ت و سرانه فروش 13.88 م.ت .  
 • 10:05:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: 30.57 ؛ هفتگی: 28.54 ؛ دو هفته: 28.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.48 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 8.89 ؛ دو هفته: 17.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 8.89 ؛ دو هفته: 17.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دبالك (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 4.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.7 م.ت .  
 • 10:04:04؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 12.39 م.ت و سرانه فروش 20.24 م.ت .  
 • 10:03:48؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 128.90 م.ت و سرانه فروش 93.85 م.ت .  
 • 10:03:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 675 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.35 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -1.33 ؛ دو هفته: -9.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:05؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 23.88 م.ت و سرانه فروش 28.09 م.ت .  
 • 10:02:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -5.32 ؛ هفتگی: -3.97 ؛ دو هفته: 0.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:22؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %3.51) با حجم 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 23.66 م.ت و سرانه فروش 27.88 م.ت .  
 • 10:01:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -7.38 ؛ هفتگی: -11.81 ؛ دو هفته: -47.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:48؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 133.20 م.ت و سرانه فروش 50.41 م.ت .  
 • 10:01:24؛ حجم مشکوک در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 7.61 م.ت و سرانه فروش 13.16 م.ت .  
 • 10:00:55؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 19.00 م.ت و سرانه فروش 12.10 م.ت .  
 • 10:00:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-5.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1388 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.01 ؛ هفتگی: -1.46 ؛ دو هفته: -0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:31؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %-2.91) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 23.49 م.ت و سرانه فروش 52.47 م.ت .  
 • 10:00:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد حاريا (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -2.81 ؛ دو هفته: -3.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:11؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 17.56 م.ت و سرانه فروش 23.42 م.ت .  
 • 10:00:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -6.40 ؛ هفتگی: -11.52 ؛ دو هفته: -15.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:03؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 28.24 م.ت و سرانه فروش 29.91 م.ت .  
 • 10:00:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -6.40 ؛ هفتگی: -11.52 ؛ دو هفته: -15.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %-1.90) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.5 م.ت .  
 • 09:59:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-5.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: 1.76 ؛ هفتگی: 6.66 ؛ دو هفته: 10.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسديد با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.55 م.ت و سرانه فروش 25.50 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:59:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.26 ؛ 3روزه: -0.86 ؛ هفتگی: -0.97 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 265.5 م.ت و سرانه فروش 22.63 م.ت .  
 • 09:59:21؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 8.20 م.ت و سرانه فروش 22.63 م.ت .  
 • 09:59:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 1.50 ؛ هفتگی: 1.75 ؛ دو هفته: 2.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:31؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 42.64 م.ت و سرانه فروش 19.12 م.ت .  
 • 09:58:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: -8.92 ؛ دو هفته: -29.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:53؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 24.61 م.ت و سرانه فروش 33.88 م.ت .  
 • 09:57:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد افق با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.61 م.ت و سرانه فروش 33.88 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:56:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.62 ؛ هفتگی: -2.19 ؛ دو هفته: -1.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.72 ؛ 3روزه: -6.92 ؛ هفتگی: -2.52 ؛ دو هفته: -2.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.05 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -17.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-3.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 457 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -2.68 ؛ هفتگی: -3.11 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: 12.52 ؛ دو هفته: 18.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:22؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.25 و سرانه خرید 222.18 م.ت و سرانه فروش 24.02 م.ت .  
 • 09:53:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتوكا با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 222.18 م.ت و سرانه فروش 24.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.25. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:52:49؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 44.01 م.ت و سرانه فروش 37.88 م.ت .  
 • 09:52:26؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.56 م.ت و سرانه فروش 16.18 م.ت .  
 • 09:52:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.56 ؛ 3روزه: 71.36 ؛ هفتگی: 87.00 ؛ دو هفته: 267.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 1.16 ؛ هفتگی: 2.11 ؛ دو هفته: 4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %-0.97) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .  
 • 09:50:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.21 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.66 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 9.42 ؛ هفتگی: 13.28 ؛ دو هفته: 13.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:51؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 38.37 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .  
 • 09:48:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: -2.73 ؛ دو هفته: -4.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.40 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:29؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %-1.66) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 13.77 م.ت و سرانه فروش 18.75 م.ت .  
 • 09:47:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: -17.72 ؛ هفتگی: -23.75 ؛ دو هفته: -30.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.98 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:25؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.08 و سرانه خرید 152.91 م.ت و سرانه فروش 37.45 م.ت .  
 • 09:47:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فالوم با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 152.91 م.ت و سرانه فروش 37.45 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.14 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:47:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %-1.84) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.5 م.ت .  
 • 09:46:50؛ حجم مشکوک در نماد فالوم (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.89 و سرانه خرید 141.67 م.ت و سرانه فروش 24.06 م.ت .  
 • 09:46:09؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 17.51 م.ت و سرانه فروش 15.25 م.ت .  
 • 09:45:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:19؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 10.27 م.ت و سرانه فروش 11.65 م.ت .  
 • 09:44:52؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %-1.92) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 16.26 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .  
 • 09:44:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 452 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.15 ؛ 3روزه: -6.31 ؛ هفتگی: -10.89 ؛ دو هفته: -11.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.23 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 1.76 ؛ هفتگی: 6.66 ؛ دو هفته: 10.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -4.73 ؛ دو هفته: -13.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.37 ؛ هفتگی: 1.05 ؛ دو هفته: -13.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.59 ؛ 3روزه: 44.64 ؛ هفتگی: 48.43 ؛ دو هفته: 23.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.87 ؛ 3روزه: -1.26 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: -4.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:16؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 41.65 م.ت و سرانه فروش 20.17 م.ت .  
 • 09:43:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -3.84 ؛ هفتگی: -19.89 ؛ دو هفته: -13.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.33 ؛ 3روزه: 3.44 ؛ هفتگی: 2.83 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.63 ؛ 3روزه: 3.44 ؛ هفتگی: 2.83 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %-3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.70 ؛ 3روزه: 3.82 ؛ هفتگی: 1.15 ؛ دو هفته: -0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.63 ؛ 3روزه: 3.44 ؛ هفتگی: 2.83 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:40؛ حجم مشکوک در نماد وثخوز (در آخرین قیمت %-2.90) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.72 و سرانه خرید 26.52 م.ت و سرانه فروش 4.64 م.ت .  
 • 09:42:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.05 ؛ 3روزه: 1.30 ؛ هفتگی: -1.98 ؛ دو هفته: -9.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:16؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.87 و سرانه خرید 35.45 م.ت و سرانه فروش 12.37 م.ت .  
 • 09:41:48؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 68.26 م.ت و سرانه فروش 44.98 م.ت .  
 • 09:41:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -7.38 ؛ هفتگی: -11.81 ؛ دو هفته: -47.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:54؛ حجم مشکوک در نماد وثخوز (در آخرین قیمت %-2.90) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.75 و سرانه خرید 29.00 م.ت و سرانه فروش 5.04 م.ت .  
 • 09:40:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 7.37 ؛ هفتگی: 2.10 ؛ دو هفته: -3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 209 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.08 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 192 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.13 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:41؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 13.67 م.ت و سرانه فروش 15.98 م.ت .  
 • 09:39:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.84 ؛ 3روزه: -1.26 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: -4.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:34؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.50) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 27.95 م.ت .  
 • 09:39:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.00 ؛ 3روزه: -9.09 ؛ هفتگی: -16.33 ؛ دو هفته: -18.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.47 ؛ دو هفته: 4.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كساپا با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 89.74 م.ت و سرانه فروش 25.50 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:38:56؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 89.74 م.ت و سرانه فروش 25.50 م.ت .  
 • 09:38:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.92 ؛ 3روزه: -9.09 ؛ هفتگی: -16.33 ؛ دو هفته: -18.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:28؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 30.24 م.ت و سرانه فروش 32.02 م.ت .  
 • 09:38:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.00 ؛ 3روزه: 71.36 ؛ هفتگی: 87.00 ؛ دو هفته: 267.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:59؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 68.69 م.ت و سرانه فروش 42.25 م.ت .  
 • 09:37:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.71 ؛ 3روزه: -9.09 ؛ هفتگی: -16.33 ؛ دو هفته: -18.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:52؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 58.89 م.ت و سرانه فروش 43.22 م.ت .  
 • 09:37:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 175 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.06 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.65 ؛ 3روزه: -9.09 ؛ هفتگی: -16.33 ؛ دو هفته: -18.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:29؛ حجم مشکوک در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.82 و سرانه خرید 84.62 م.ت و سرانه فروش 17.57 م.ت .  
 • 09:37:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.41 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 172 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.73 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:11؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 6.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.33 و سرانه خرید 171.88 م.ت و سرانه فروش 23.45 م.ت .  
 • 09:37:11؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 6.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.33 و سرانه خرید 171.88 م.ت و سرانه فروش 23.45 م.ت .  
 • 09:37:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 11.00 ؛ هفتگی: 17.15 ؛ دو هفته: 71.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2661 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.20 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:43؛ حجم مشکوک در نماد حريل (در آخرین قیمت %5.85) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 23.77 م.ت و سرانه فروش 10.04 م.ت .  
 • 09:36:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.73 ؛ 3روزه: 6.37 ؛ هفتگی: 14.53 ؛ دو هفته: 16.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.3 م.ت .  
 • 09:36:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -6.40 ؛ هفتگی: -11.52 ؛ دو هفته: -15.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.3 م.ت .  
 • 09:36:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 4.98 ؛ هفتگی: 4.25 ؛ دو هفته: 11.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.88 ؛ 3روزه: 6.37 ؛ هفتگی: 14.53 ؛ دو هفته: 16.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 4.98 ؛ هفتگی: 4.25 ؛ دو هفته: 11.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 975 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.78 ؛ 3روزه: 6.92 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: 1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.06 ؛ 3روزه: -21.07 ؛ هفتگی: -47.29 ؛ دو هفته: -147.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.80 ؛ 3روزه: 3.44 ؛ هفتگی: 2.83 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:21؛ حجم مشکوک در نماد كاريس (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.84 و سرانه خرید 71.81 م.ت و سرانه فروش 14.84 م.ت .  
 • 09:35:21؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 30.43 م.ت و سرانه فروش 22.61 م.ت .  
 • 09:35:21؛ حجم مشکوک در نماد كاريس (در آخرین قیمت %0.14) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.84 و سرانه خرید 71.81 م.ت و سرانه فروش 14.84 م.ت .  
 • 09:35:06؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %-2.59) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 11.46 م.ت و سرانه فروش 23.16 م.ت .  
 • 09:34:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 153 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.64 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -4.89 ؛ هفتگی: -5.46 ؛ دو هفته: -8.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 148 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.21 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 139 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.71 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:21؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 48.97 م.ت و سرانه فروش 29.48 م.ت .  
 • 09:34:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.30 ؛ 3روزه: 3.44 ؛ هفتگی: 2.83 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.63 ؛ 3روزه: 0.43 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -17.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.13 ؛ 3روزه: -9.09 ؛ هفتگی: -16.33 ؛ دو هفته: -18.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:56؛ حجم مشکوک در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 38.85 م.ت و سرانه فروش 52.47 م.ت .  
 • 09:33:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.55 و سرانه خرید 144.74 م.ت و سرانه فروش 19.18 م.ت .  
 • 09:33:56؛ حجم مشکوک در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 38.85 م.ت و سرانه فروش 52.47 م.ت .  
 • 09:33:56؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.55 و سرانه خرید 144.74 م.ت و سرانه فروش 19.18 م.ت .  
 • 09:33:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.16 ؛ 3روزه: 3.44 ؛ هفتگی: 2.83 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:33؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %-1.13) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 27.38 م.ت و سرانه فروش 17.83 م.ت .  
 • 09:33:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.97 ؛ 3روزه: 0.09 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -7.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:20؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 51.95 م.ت و سرانه فروش 34.52 م.ت .  
 • 09:33:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.94 ؛ 3روزه: 28.23 ؛ هفتگی: 30.72 ؛ دو هفته: 19.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.26 ؛ 3روزه: 0.09 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -7.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پتاير با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.96 م.ت و سرانه فروش 25.28 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.94. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:33:03؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 48.96 م.ت و سرانه فروش 25.28 م.ت .  
 • 09:32:36؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 17.89 م.ت و سرانه فروش 12.63 م.ت .  
 • 09:32:36؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 20.54 م.ت و سرانه فروش 27.14 م.ت .  
 • 09:32:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.71 ؛ 3روزه: -4.97 ؛ هفتگی: -6.85 ؛ دو هفته: -8.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:16؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 51.01 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت .  
 • 09:32:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.71 ؛ 3روزه: -4.97 ؛ هفتگی: -6.85 ؛ دو هفته: -8.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.58 ؛ 3روزه: 0.09 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -7.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.35 ؛ 3روزه: 0.09 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -7.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:48؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 18.76 م.ت و سرانه فروش 21.64 م.ت .  
 • 09:31:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.38 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -1.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.90 ؛ 3روزه: 71.36 ؛ هفتگی: 87.00 ؛ دو هفته: 267.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.38 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -1.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:53؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 22.24 م.ت و سرانه فروش 20.58 م.ت .  
 • 09:30:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.2 م.ت .  
 • 09:30:23؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 51.62 م.ت و سرانه فروش 30.86 م.ت .  
 • 09:30:16؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.03) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 24.78 م.ت و سرانه فروش 92.01 م.ت .  
 • 09:30:15؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 12.80 م.ت و سرانه فروش 12.68 م.ت .  
 • 09:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -1.00 ؛ دو هفته: -1.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.13 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.8 م.ت .  
 • 09:29:55؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 31.04 م.ت و سرانه فروش 15.67 م.ت .  
 • 09:29:49؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %1.76) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 17.32 م.ت و سرانه فروش 34.93 م.ت .  
 • 09:29:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:37؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 10.54 م.ت و سرانه فروش 14.30 م.ت .  
 • 09:29:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.50) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 28.70 م.ت و سرانه فروش 21.40 م.ت .  
 • 09:29:15؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 14.94 م.ت و سرانه فروش 33.20 م.ت .  
 • 09:29:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -0.40 ؛ هفتگی: -0.51 ؛ دو هفته: -4.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:28:59؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %-4.05) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 11.55 م.ت و سرانه فروش 18.55 م.ت .  
 • 09:28:59؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 15.92 م.ت و سرانه فروش 38.26 م.ت .  
 • 09:28:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.19 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: -7.72 ؛ دو هفته: -12.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.02 ؛ 3روزه: -21.07 ؛ هفتگی: -47.29 ؛ دو هفته: -147.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.42 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-3.05) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 14.75 م.ت و سرانه فروش 23.16 م.ت .  
 • 09:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.85 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: -7.72 ؛ دو هفته: -12.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.62 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: -1.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.78 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ هفتگی: -16.46 ؛ دو هفته: -21.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:16؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 14.94 م.ت و سرانه فروش 9.47 م.ت .  
 • 09:26:48؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-1.92) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 9.16 م.ت و سرانه فروش 39.57 م.ت .  
 • 09:26:48؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 10.55 م.ت و سرانه فروش 18.19 م.ت .  
 • 09:26:48؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-1.92) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 9.16 م.ت و سرانه فروش 39.57 م.ت .  
 • 09:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: -1.49 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:42؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 40.64 م.ت و سرانه فروش 55.99 م.ت .  
 • 09:26:42؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 33.64 م.ت و سرانه فروش 41.07 م.ت .  
 • 09:26:37؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.59 و سرانه خرید 116.56 م.ت و سرانه فروش 5.66 م.ت .  
 • 09:26:13؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.40) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 25.54 م.ت و سرانه فروش 18.83 م.ت .  
 • 09:26:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.46 ؛ 3روزه: -11.92 ؛ هفتگی: -13.04 ؛ دو هفته: -27.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.00 ؛ 3روزه: 44.64 ؛ هفتگی: 48.43 ؛ دو هفته: 23.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %-2.16) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 09:25:46؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.54) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.7 م.ت و سرانه فروش 14.90 م.ت .  
 • 09:25:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.51 و سرانه خرید 166.54 م.ت و سرانه فروش 25.59 م.ت .  
 • 09:25:46؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.51 و سرانه خرید 166.54 م.ت و سرانه فروش 25.59 م.ت .  
 • 09:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.45 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:46؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.54) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.7 م.ت و سرانه فروش 14.90 م.ت .  
 • 09:25:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 11.79 ؛ هفتگی: 8.89 ؛ دو هفته: 17.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:30؛ حجم مشکوک در نماد غچين (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 14.73 م.ت و سرانه فروش 18.69 م.ت .  
 • 09:25:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.21 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -11.92 ؛ هفتگی: -13.04 ؛ دو هفته: -27.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآوا (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.9 م.ت .  
 • 09:25:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 402 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 501 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -12.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:39؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 44.82 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .  
 • 09:24:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-3.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 3.92 ؛ دو هفته: -9.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.12 ؛ 3روزه: 71.36 ؛ هفتگی: 87.00 ؛ دو هفته: 267.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:33؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 15.41 م.ت و سرانه فروش 24.79 م.ت .  
 • 09:24:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.72 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: -7.72 ؛ دو هفته: -12.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 11.00 ؛ هفتگی: 17.15 ؛ دو هفته: 71.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:13؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.71 و سرانه خرید 222.18 م.ت و سرانه فروش 28.80 م.ت .  
 • 09:23:08؛ حجم مشکوک در نماد غچين (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 13.96 م.ت و سرانه فروش 18.03 م.ت .  
 • 09:23:08؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %3.98) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 27.23 م.ت و سرانه فروش 17.34 م.ت .  
 • 09:23:08؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %-4.58) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 11.66 م.ت و سرانه فروش 15.63 م.ت .  
 • 09:22:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.12) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.1 م.ت .  
 • 09:22:38؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %1.35) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 9.76 م.ت و سرانه فروش 16.85 م.ت .  
 • 09:22:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 501 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -12.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 6.37 ؛ هفتگی: 14.53 ؛ دو هفته: 16.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:24؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 34.69 م.ت و سرانه فروش 40.13 م.ت .  
 • 09:22:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 537 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.76 ؛ هفتگی: -1.22 ؛ دو هفته: 1.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:13؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.82) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 27.50 م.ت و سرانه فروش 19.74 م.ت .  
 • 09:21:59؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تايرا با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 93.16 م.ت و سرانه فروش 47.92 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.94. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.44 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:21:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.53 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.83 و سرانه خرید 148.39 م.ت و سرانه فروش 25.44 م.ت .  
 • 09:21:25؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.83 و سرانه خرید 148.39 م.ت و سرانه فروش 25.44 م.ت .  
 • 09:21:22؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.10) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 26.57 م.ت و سرانه فروش 23.73 م.ت .  
 • 09:21:20؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %1.66) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 11.77 م.ت و سرانه فروش 18.68 م.ت .  
 • 09:21:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.3 م.ت .  
 • 09:21:15؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 14.87 م.ت و سرانه فروش 14.56 م.ت .  
 • 09:21:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .  
 • 09:20:52؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.83) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 16.03 م.ت و سرانه فروش 49.88 م.ت .  
 • 09:20:39؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 23.71 م.ت و سرانه فروش 26.50 م.ت .  
 • 09:20:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ هفتگی: -16.46 ؛ دو هفته: -21.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:19؛ حجم مشکوک در نماد خشرق (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 25.07 م.ت و سرانه فروش 18.05 م.ت .  
 • 09:20:18؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %1.66) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 40.57 م.ت و سرانه فروش 44.26 م.ت .  
 • 09:20:12؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %5.21) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 29.78 م.ت و سرانه فروش 22.54 م.ت .  
 • 09:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.39 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:59؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 32.49 م.ت و سرانه فروش 18.58 م.ت .  
 • 09:19:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.17 و سرانه خرید 107.39 م.ت و سرانه فروش 25.77 م.ت .  
 • 09:19:53؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.92 و سرانه خرید 164.95 م.ت و سرانه فروش 42.03 م.ت .  
 • 09:19:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.18 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -0.84 ؛ دو هفته: -2.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.30 و سرانه خرید 129.87 م.ت و سرانه فروش 20.61 م.ت .  
 • 09:19:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.30 و سرانه خرید 129.87 م.ت و سرانه فروش 20.61 م.ت .  
 • 09:19:22؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.30 و سرانه خرید 129.87 م.ت و سرانه فروش 20.61 م.ت .  
 • 09:19:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.72 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -8.26 ؛ دو هفته: -14.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %1.46) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:19:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.03 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.35 ؛ دو هفته: 1.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:05؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %-0.51) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 13.72 م.ت و سرانه فروش 17.28 م.ت .  
 • 09:19:05؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.63 و سرانه خرید 87.01 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .  
 • 09:19:00؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 24.79 م.ت و سرانه فروش 15.57 م.ت .  
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.78 م.ت و سرانه فروش 14.36 م.ت .  
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 9.27 م.ت و سرانه فروش 18.34 م.ت .  
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %5.65) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 24.57 م.ت و سرانه فروش 15.07 م.ت .  
 • 09:18:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.71 ؛ 3روزه: -2.99 ؛ هفتگی: -3.81 ؛ دو هفته: 1.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:12؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 29.52 م.ت و سرانه فروش 13.25 م.ت .  
 • 09:18:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %3.60) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.2 م.ت .  
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %-4.20) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 9.45 م.ت و سرانه فروش 15.09 م.ت .  
 • 09:18:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %3.60) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.2 م.ت .  
 • 09:17:52؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 25.27 م.ت و سرانه فروش 16.70 م.ت .  
 • 09:17:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 3.44 ؛ هفتگی: 2.83 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:34؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 69.50 م.ت و سرانه فروش 132.10 م.ت .  
 • 09:17:19؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %0.39) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 27.16 م.ت و سرانه فروش 29.12 م.ت .  
 • 09:17:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.90 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 1.10 ؛ دو هفته: 1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:51؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %2.52) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 15.81 م.ت و سرانه فروش 27.48 م.ت .  
 • 09:16:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.64 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.89 ؛ 3روزه: 91.63 ؛ هفتگی: 77.68 ؛ دو هفته: 108.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:27؛ حجم مشکوک در نماد فروي (در آخرین قیمت %-2.80) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 9.80 م.ت و سرانه فروش 25.44 م.ت .  
 • 09:16:27؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %-0.71) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 14.39 م.ت و سرانه فروش 24.70 م.ت .  
 • 09:16:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .  
 • 09:16:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.02 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -37.72 ؛ دو هفته: -81.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.05 ؛ 3روزه: -6.31 ؛ هفتگی: -10.89 ؛ دو هفته: -11.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:07؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 10.14 م.ت و سرانه فروش 12.58 م.ت .  
 • 09:16:02؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %1.61) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 12.98 م.ت و سرانه فروش 18.54 م.ت .  
 • 09:15:48؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.22 و سرانه خرید 136.18 م.ت و سرانه فروش 18.85 م.ت .  
 • 09:15:42؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 35.03 م.ت و سرانه فروش 29.50 م.ت .  
 • 09:15:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2477 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.70 ؛ 3روزه: 6.92 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: 1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:27؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.03) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 24.45 م.ت و سرانه فروش 26.97 م.ت .  
 • 09:15:25؛ حجم مشکوک در نماد مرقام (در آخرین قیمت %-1.61) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 16.49 م.ت و سرانه فروش 19.05 م.ت .  
 • 09:15:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -17.72 ؛ هفتگی: -23.75 ؛ دو هفته: -30.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:44؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 18.48 م.ت و سرانه فروش 39.86 م.ت .  
 • 09:14:21؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 57.32 م.ت و سرانه فروش 37.18 م.ت .  
 • 09:13:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاملا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 0.25 ؛ دو هفته: -2.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.41 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: -7.72 ؛ دو هفته: -12.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:52؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.13 و سرانه خرید 61.41 م.ت و سرانه فروش 19.61 م.ت .  
 • 09:13:51؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 42.24 م.ت و سرانه فروش 26.65 م.ت .  
 • 09:13:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.82 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 1.10 ؛ دو هفته: 1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:37؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 43.38 و سرانه خرید 113.22 م.ت و سرانه فروش 2.61 م.ت .  
 • 09:13:28؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 43.39 و سرانه خرید 111.94 م.ت و سرانه فروش 2.58 م.ت .  
 • 09:13:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 1.10 ؛ دو هفته: 1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:04؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 6495 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.71 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.85 ؛ 3روزه: -41.91 ؛ هفتگی: -35.14 ؛ دو هفته: -38.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 2.02 ؛ هفتگی: 4.51 ؛ دو هفته: 1.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:40؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 21.64 م.ت و سرانه فروش 18.62 م.ت .  
 • 09:11:28؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.52) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 17.32 م.ت و سرانه فروش 19.00 م.ت .  
 • 09:11:20؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %1.54) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 50.53 م.ت و سرانه فروش 68.54 م.ت .  
 • 09:11:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.69 ؛ 3روزه: -6.71 ؛ هفتگی: -6.91 ؛ دو هفته: 2.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:44؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 43.00 م.ت .  
 • 09:09:40؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 16.09 م.ت و سرانه فروش 18.81 م.ت .  
 • 09:09:13؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 18.48 م.ت .  
 • 09:08:56؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 56.50 م.ت و سرانه فروش 31.39 م.ت .  
 • 09:08:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.09 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.95 ؛ 3روزه: -5.08 ؛ هفتگی: -10.10 ؛ دو هفته: 2.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 4428 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.43 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:38؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 21.15 م.ت و سرانه فروش 22.11 م.ت .  
 • 09:07:38؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.83 و سرانه خرید 52.50 م.ت و سرانه فروش 13.71 م.ت .  
 • 09:07:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:34؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.47 و سرانه خرید 78.39 م.ت و سرانه فروش 14.32 م.ت .  
 • 09:07:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -1.00 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:16؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.77) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 22.61 م.ت و سرانه فروش 27.76 م.ت .  
 • 09:07:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -1.00 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:13؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 65.00 م.ت و سرانه فروش 60.44 م.ت .  
 • 09:07:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.41 ؛ 3روزه: -1.82 ؛ هفتگی: -1.96 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:59؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 65.00 م.ت و سرانه فروش 60.44 م.ت .  
 • 09:06:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.89 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.39 ؛ 3روزه: -18.68 ؛ هفتگی: -57.09 ؛ دو هفته: -71.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:18؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2952 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.95 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.59 ؛ دو هفته: -7.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:04؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 24.19 م.ت و سرانه فروش 30.90 م.ت .  
 • 09:05:54؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 49.85 م.ت و سرانه فروش 73.41 م.ت .  
 • 09:05:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.87 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: -0.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:30؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 15.19 م.ت و سرانه فروش 18.38 م.ت .  
 • 09:05:24؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 25.83 م.ت و سرانه فروش 28.30 م.ت .  
 • 09:05:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.23 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:12؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 84.08 م.ت و سرانه فروش 61.15 م.ت .  
 • 09:04:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.64 ؛ 3روزه: -9.09 ؛ هفتگی: -16.33 ؛ دو هفته: -18.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:18؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 30.95 م.ت و سرانه فروش 22.16 م.ت .  
 • 09:03:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: -18.68 ؛ هفتگی: -57.09 ؛ دو هفته: -71.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.71 ؛ 3روزه: -6.31 ؛ هفتگی: -10.89 ؛ دو هفته: -11.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:54؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.26 و سرانه خرید 55.53 م.ت و سرانه فروش 17.05 م.ت .  
 • 09:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.90 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -0.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:37؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 66.19 م.ت و سرانه فروش 54.81 م.ت .  
 • 09:02:30؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.40 و سرانه خرید 185.54 م.ت و سرانه فروش 22.09 م.ت .  
 • 09:02:29؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %3.47) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 43.38 م.ت و سرانه فروش 160.30 م.ت .  
 • 09:02:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 515 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -2.19 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -7.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:25؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %4.43) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 17.71 م.ت و سرانه فروش 29.09 م.ت .  
 • 09:02:08؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 18.63 م.ت و سرانه فروش 23.10 م.ت .  
 • 09:01:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %5.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.93 ؛ 3روزه: -0.69 ؛ هفتگی: -1.75 ؛ دو هفته: -1.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:46؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %1.40) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 21.91 م.ت و سرانه فروش 109.32 م.ت .  
 • 09:01:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 1.23 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: -1.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:33؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 275.47 م.ت و سرانه فروش 151.51 م.ت .  
 • 09:01:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.69 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -0.54 ؛ دو هفته: -0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:29؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 21.50 م.ت و سرانه فروش 31.19 م.ت .  
 • 09:01:25؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 49.37 م.ت و سرانه فروش 162.73 م.ت .  
 • 09:01:24؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 49.37 م.ت و سرانه فروش 162.73 م.ت .  
 • 09:01:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.17 ؛ 3روزه: -2.10 ؛ هفتگی: -2.81 ؛ دو هفته: -4.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %1.53) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 94.20 م.ت و سرانه فروش 274.36 م.ت .  
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.35 و سرانه خرید 96.28 م.ت و سرانه فروش 22.15 م.ت .  
 • 09:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.88 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -2.98 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: 0.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1809 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: 1.11 ؛ دو هفته: 1.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:04؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.25 و سرانه خرید 192.17 م.ت و سرانه فروش 45.22 م.ت .  
 • 09:01:04؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-3.65) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 47.09 م.ت و سرانه فروش 327.80 م.ت .  
 • 09:01:04؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 117.83 م.ت و سرانه فروش 58.91 م.ت .  
 • 09:01:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.08 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.89 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: 3.09 ؛ دو هفته: 3.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -0.84 ؛ دو هفته: -2.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:56؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %3.81) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 33.49 م.ت و سرانه فروش 24.21 م.ت .  
 • 09:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -0.84 ؛ دو هفته: -2.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.54 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -0.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %2.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 7.97 ؛ هفتگی: 6.92 ؛ دو هفته: 7.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:53؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 79.15 م.ت و سرانه فروش 61.46 م.ت .  
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %2.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 7.97 ؛ هفتگی: 6.92 ؛ دو هفته: 7.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:52؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 79.15 م.ت و سرانه فروش 61.46 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 618.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.34 م.ت .  
 • 2- نماد بفجر با ارزش صف خرید 149.53 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 112.43 م.ت .  
 • 3- نماد وسينا با ارزش صف خرید 125.57 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.44 م.ت .  
 • 4- نماد شپاكسا با ارزش صف خرید 96.56 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 55.34 م.ت .  
 • 5- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 57.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.56 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 14.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 600.00 م.ت .  
 • 2- نماد ورازي با ارزش صف فروش 11.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 30.37 م.ت .  
 • 3- نماد گكيش با ارزش صف فروش 10.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 124.42 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد مبين با ارزش صف خرید 26.44 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 182.33 م.ت .  
 • 2- نماد حتوكا با ارزش صف خرید 27.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 174.20 م.ت .  
 • 3- نماد زكشت با ارزش صف خرید 12.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 164.35 م.ت .  
 • 4- نماد زدشت با ارزش صف خرید 17.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.17 م.ت .  
 • 5- نماد شبريز با ارزش صف خرید 618.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.34 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 14.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 600.00 م.ت .  
 • 2- نماد سبهان با ارزش صف فروش 2.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 167.70 م.ت .  
 • 3- نماد گكيش با ارزش صف فروش 10.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 124.42 م.ت .  
 • 4- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 2.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.86 م.ت .  
 • 5- نماد ورازي با ارزش صف فروش 11.03 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 30.37 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با تقاضا ی 614.23 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با تقاضا ی 175.24 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 145.20 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 134.64 میلیارد تومان و تعداد 8 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 111.88 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -14.32 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -14.05 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با عرضه ی -11.65 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -4.78 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با عرضه ی -1.90 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد هاي وب با حجم معاملات 147.79 میلیون سهم (4.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 148.64 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد تليسه با حجم معاملات 163.36 میلیون سهم (5.78 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 74.81 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شاوان با حجم معاملات 4.15 میلیون سهم (4.33 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 71.74 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد البرز با حجم معاملات 193.22 میلیون سهم (3.08 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 47.33 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد زگلدشت با حجم معاملات 41.64 میلیون سهم (8.58 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.48 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 60.59 میلیارد تومان و حجم 1.3 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد آساس با برآیند ورود پول درشت 22.43 میلیارد تومان و حجم 20.81 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 21.75 میلیارد تومان و حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 11.44 میلیارد تومان و حجم 2 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 10.58 میلیارد تومان و حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 54.32 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 18.78 میلیارد تومان و حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 17.78 میلیارد تومان و حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 17.13 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 14.94 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 35.58 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 13.18 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف با برآیند ورود پول درشت 8.18 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 6.61 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 124.65 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 41.02 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 22.26 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 21.64 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 20.76 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 407.18 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد بفجر با ارزش صف خرید 75.69 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وسينا با ارزش صف خرید 52.10 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شگل با ارزش صف خرید 10.59 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فسازان با ارزش صف خرید 6.83 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد دبالك با ارزش صف خرید 6.24 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد وشهر با ارزش صف خرید 5.58 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وسنا با ارزش صف خرید 3.26 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد ولانا با ارزش صف خرید 1.38 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

دوشنبه، 19 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها