بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ چهارشنبه، 18 اسفند 1400

1400-12-18 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ چهارشنبه، 18 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شتران با حجم معاملات 481.27 میلیون سهم (3.12 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 254.56 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 270.13 میلیون سهم (2.92 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 183.31 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ميدكو با حجم معاملات 21.42 میلیون سهم (3.67 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 97.08 میلیارد تومان .
 • 4- نماد پترول با حجم معاملات 217.60 میلیون سهم (3.73 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 47.59 میلیارد تومان .
 • 5- نماد سدبير با حجم معاملات 10.67 میلیون سهم (5.89 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 35.05 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 66.03 میلیارد تومان و حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 49.22 میلیارد تومان و حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 25.56 میلیارد تومان و حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 20.42 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 17.10 میلیارد تومان و حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 17.10 میلیارد تومان و حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 16.76 میلیارد تومان و حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شكام با برآیند خروج پول درشت 16.70 میلیارد تومان و حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 12.09 میلیارد تومان و حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 11.82 میلیارد تومان و حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 95.34 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 60.22 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 13.16 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات كاغذي با برآیند ورود پول درشت 5.39 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 23.47 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 19.80 میلیارد تومان .
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 6.07 میلیارد تومان .
 • 5- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 5.68 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد واحيا با ارزش صف خرید 17.81 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوين با ارزش صف خرید 15.93 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 13.48 میلیارد تومان .
 • 4- نماد دماوند با ارزش صف خرید 7.85 میلیارد تومان .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.54 میلیارد تومان .
 • 6- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 6.23 میلیارد تومان .
 • 7- نماد حپترو با ارزش صف خرید 4.55 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 838 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 66.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 829 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 64.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 408 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 889 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 789 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 794 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:19؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 565 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:26؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 36.11 م.ت و سرانه فروش 33.49 م.ت .
 • 12:22:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 876 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:05؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.32 و سرانه خرید 56.03 م.ت و سرانه فروش 8.86 م.ت .
 • 12:21:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 876 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:43؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 11.14 م.ت و سرانه فروش 9.50 م.ت .
 • 12:18:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيستم (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2570 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:43؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 7.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 28.21 م.ت و سرانه فروش 34.37 م.ت .
 • 12:14:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 953 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:25؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 338 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 952 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 478 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:11:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 940 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 939 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 881 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 621 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 613 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:22؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %3.07) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 37.51 م.ت و سرانه فروش 30.71 م.ت .
 • 12:07:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 4499 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 593 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:37؛ حجم مشکوک در نماد كگهر (در آخرین قیمت %0.43) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 6.95 م.ت و سرانه فروش 22.71 م.ت .
 • 11:58:33؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كي بي سي با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.99 م.ت و سرانه فروش 42.84 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.28. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:58:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:36؛ حجم مشکوک در نماد شفارا (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 55.87 م.ت و سرانه فروش 25.45 م.ت .
 • 11:56:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:49؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %3.15) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 24.37 م.ت و سرانه فروش 10.97 م.ت .
 • 11:55:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:53:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 657 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:51:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كماسه با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 90.88 م.ت و سرانه فروش 14.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:50:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:47:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:06؛ حجم مشکوک در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 23.12 م.ت و سرانه فروش 9.24 م.ت .
 • 11:44:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شتران با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.41 م.ت و سرانه فروش 22.19 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.05. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:41:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 712 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 566 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 899 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:35:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 731 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:35:08؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 5.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 35.77 م.ت و سرانه فروش 20.34 م.ت .
 • 11:33:06؛ حجم مشکوک در نماد شكف (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 235.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.80 م.ت و سرانه فروش 15.26 م.ت .
 • 11:33:05؛ حجم مشکوک در نماد شكف (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 235.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.80 م.ت و سرانه فروش 15.26 م.ت .
 • 11:32:56؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 29.08 م.ت و سرانه فروش 14.70 م.ت .
 • 11:32:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %4.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 538 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:43؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %-1.98) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.7 م.ت و سرانه فروش 24.29 م.ت .
 • 11:29:29؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد غناب با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.78 م.ت و سرانه فروش 28.42 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 3.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:28:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:35؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 21.04 م.ت و سرانه فروش 93.75 م.ت .
 • 11:28:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1331 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 583 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 583 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:18؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 20.99 م.ت و سرانه فروش 28.39 م.ت .
 • 11:27:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 588 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:45؛ حجم مشکوک در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 21.67 م.ت و سرانه فروش 12.66 م.ت .
 • 11:24:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:39؛ حجم مشکوک در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 21.00 م.ت و سرانه فروش 12.24 م.ت .
 • 11:22:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 783 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:49؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كيسون با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.11 م.ت و سرانه فروش 18.37 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.50. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:21:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:09؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 15.80 م.ت و سرانه فروش 20.61 م.ت .
 • 11:20:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولانا (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.71 م.ت و سرانه فروش 19.32 م.ت .
 • 11:19:10؛ حجم مشکوک در نماد سرود (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 53.43 م.ت و سرانه فروش 19.13 م.ت .
 • 11:18:16؛ حجم مشکوک در نماد فن آوا (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 28.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 15.31 م.ت و سرانه فروش 14.77 م.ت .
 • 11:16:08؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %-0.24) با حجم 9.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 24.31 م.ت و سرانه فروش 24.40 م.ت .
 • 11:15:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 645 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %-0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 888 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:55؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سمايه با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.36 م.ت و سرانه فروش 21.55 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.34. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 5.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:14:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1660 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:12:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:12:07؛ حجم مشکوک در نماد فن آوا (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 25.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 15.10 م.ت و سرانه فروش 14.02 م.ت .
 • 11:12:01؛ حجم مشکوک در نماد فن آوا (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 25.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 15.10 م.ت و سرانه فروش 14.02 م.ت .
 • 11:11:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 718 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:48؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 29.01 م.ت و سرانه فروش 22.20 م.ت .
 • 11:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 718 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2464 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1792 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 449 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 892 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 765 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:29؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 10.85 م.ت .
 • 11:01:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 623 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:01:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:46؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-0.70) با حجم 16.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 16.24 م.ت و سرانه فروش 16.42 م.ت .
 • 10:57:25؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 22.46 م.ت و سرانه فروش 11.79 م.ت .
 • 10:56:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 814 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:44؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.33 م.ت و سرانه فروش 17.25 م.ت .
 • 10:51:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:36؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 14.52 م.ت و سرانه فروش 20.30 م.ت .
 • 10:47:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 881 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:46؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 25.63 م.ت و سرانه فروش 11.77 م.ت .
 • 10:46:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 741 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:45:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:38؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %-1.39) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 12.50 م.ت و سرانه فروش 14.84 م.ت .
 • 10:39:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 992 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 480 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:37:31؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 52.80 م.ت و سرانه فروش 33.28 م.ت .
 • 10:37:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 988 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 952 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:32؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.77 و سرانه خرید 12.35 م.ت و سرانه فروش 2.59 م.ت .
 • 10:35:30؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 24.31 م.ت و سرانه فروش 24.50 م.ت .
 • 10:35:30؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 34.99 م.ت و سرانه فروش 22.24 م.ت .
 • 10:35:00؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 8.81 م.ت و سرانه فروش 10.65 م.ت .
 • 10:34:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 1015 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 1003 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 2894 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 526 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 916 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 3013 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:37؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 43.86 م.ت و سرانه فروش 133.51 م.ت .
 • 10:33:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2631 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:30؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.87) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 3.24 م.ت و سرانه فروش 27.21 م.ت .
 • 10:33:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2631 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 1021 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:20؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 43.86 م.ت و سرانه فروش 48.07 م.ت .
 • 10:33:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 1591 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1707 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 696 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 1591 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1707 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:56؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 21.18 م.ت و سرانه فروش 18.72 م.ت .
 • 10:32:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1567 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1707 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:55؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 41.51 م.ت و سرانه فروش 23.44 م.ت .
 • 10:32:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1567 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1707 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1513 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1707 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:40؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 35.99 م.ت و سرانه فروش 18.11 م.ت .
 • 10:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1513 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1707 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 864 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 1303 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 1745 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:21؛ حجم مشکوک در نماد خموتور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 21.01 م.ت و سرانه فروش 7.55 م.ت .
 • 10:31:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 537 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:41؛ حجم مشکوک در نماد خموتور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 14.23 م.ت و سرانه فروش 7.53 م.ت .
 • 10:30:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 34.20 م.ت و سرانه فروش 27.22 م.ت .
 • 10:29:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.1 م.ت .
 • 10:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:46؛ حجم مشکوک در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.30 و سرانه خرید 155.97 م.ت و سرانه فروش 29.41 م.ت .
 • 10:28:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 660 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فنفت با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 124.79 م.ت و سرانه فروش 15.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 8.00. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:28:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 527 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 1301 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1785 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:29؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 16.12 م.ت و سرانه فروش 15.06 م.ت .
 • 10:25:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.61) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .
 • 10:23:23؛ حجم مشکوک در نماد خموتور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 13.14 م.ت و سرانه فروش 7.62 م.ت .
 • 10:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:49؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 16.28 م.ت و سرانه فروش 24.93 م.ت .
 • 10:17:32؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 7.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.74 و سرانه خرید 40.52 م.ت و سرانه فروش 6.01 م.ت .
 • 10:16:58؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 14.56 م.ت و سرانه فروش 14.54 م.ت .
 • 10:16:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فتوسا با حجم 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.84 م.ت و سرانه فروش 5.43 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:16:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 777 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:58؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.20 و سرانه خرید 86.67 م.ت و سرانه فروش 27.07 م.ت .
 • 10:15:56؛ حجم مشکوک در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.96 و سرانه خرید 38.17 م.ت و سرانه فروش 9.65 م.ت .
 • 10:15:45؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.36 و سرانه خرید 17.15 م.ت و سرانه فروش 2.33 م.ت .
 • 10:15:20؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.35 و سرانه خرید 34.33 م.ت و سرانه فروش 3.67 م.ت .
 • 10:14:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:36؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.01 و سرانه خرید 57.31 م.ت و سرانه فروش 19.02 م.ت .
 • 10:13:40؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 26.81 م.ت و سرانه فروش 16.44 م.ت .
 • 10:13:24؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:42؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-1.93) با حجم 10.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 18.95 م.ت و سرانه فروش 21.21 م.ت .
 • 10:11:29؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-1.93) با حجم 7.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 21.13 م.ت و سرانه فروش 14.26 م.ت .
 • 10:11:28؛ حجم مشکوک در نماد كهرام (در آخرین قیمت %-1.93) با حجم 7.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 21.13 م.ت و سرانه فروش 14.26 م.ت .
 • 10:11:28؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كهرام با حجم 7.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.13 م.ت و سرانه فروش 14.26 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.48. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 12.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:10:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:35؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-1.79) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.56 م.ت و سرانه فروش 6.58 م.ت .
 • 10:10:21؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 6.19 م.ت و سرانه فروش 4.21 م.ت .
 • 10:10:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .
 • 10:09:01؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.86) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 12.37 م.ت و سرانه فروش 15.42 م.ت .
 • 10:09:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .
 • 10:08:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:08:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 702 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:47؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.17 و سرانه خرید 33.82 م.ت و سرانه فروش 10.68 م.ت .
 • 10:06:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:40؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %0.91) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 13.94 م.ت و سرانه فروش 18.96 م.ت .
 • 10:06:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غاذر با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 52.86 م.ت و سرانه فروش 26.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.97. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:06:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قرن با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.01 م.ت و سرانه فروش 8.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:06:17؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %0.91) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 13.81 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .
 • 10:06:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قرن با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.01 م.ت و سرانه فروش 8.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:05:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:04:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد معيار با حجم 10.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 103.36 م.ت و سرانه فروش 173.39 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.37 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:00:40؛ حجم مشکوک در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 10.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 103.36 م.ت و سرانه فروش 173.39 م.ت .
 • 10:00:13؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 49.63 م.ت و سرانه فروش 23.80 م.ت .
 • 09:59:31؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 13.18 م.ت و سرانه فروش 18.88 م.ت .
 • 09:59:23؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %-1.57) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 21.22 م.ت و سرانه فروش 13.40 م.ت .
 • 09:58:27؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 10.67 م.ت و سرانه فروش 12.28 م.ت .
 • 09:58:12؛ حجم مشکوک در نماد قشير (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 5.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 29.89 م.ت و سرانه فروش 33.12 م.ت .
 • 09:57:57؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 51.36 م.ت و سرانه فروش 24.37 م.ت .
 • 09:57:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 535 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:26؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %-3.42) با حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.23 م.ت و سرانه فروش 31.12 م.ت .
 • 09:54:03؛ حجم مشکوک در نماد قشير (در آخرین قیمت %-4.68) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 5.97 م.ت و سرانه فروش 63.26 م.ت .
 • 09:52:16؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 10.17 م.ت و سرانه فروش 13.79 م.ت .
 • 09:48:41؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 36.43 م.ت و سرانه فروش 11.43 م.ت .
 • 09:48:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.44) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.4 م.ت .
 • 09:47:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.1 م.ت .
 • 09:46:58؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 30.76 م.ت و سرانه فروش 23.29 م.ت .
 • 09:46:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:56؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 43.57 م.ت و سرانه فروش 16.00 م.ت .
 • 09:45:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:46؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %-4.50) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 15.67 م.ت و سرانه فروش 55.29 م.ت .
 • 09:43:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:55؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 22.28 م.ت و سرانه فروش 36.53 م.ت .
 • 09:43:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:43:49؛ حجم مشکوک در نماد كباده (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 22.28 م.ت و سرانه فروش 36.53 م.ت .
 • 09:43:36؛ حجم مشکوک در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 71.00 م.ت و سرانه فروش 89.18 م.ت .
 • 09:43:33؛ حجم مشکوک در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 71.00 م.ت و سرانه فروش 89.18 م.ت .
 • 09:42:29؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.34 م.ت و سرانه فروش 32.81 م.ت .
 • 09:42:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %-4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 497 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:22؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 45.41 م.ت و سرانه فروش 18.34 م.ت .
 • 09:40:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.5 م.ت .
 • 09:38:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .
 • 09:37:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.64 و سرانه خرید 72.89 م.ت و سرانه فروش 12.93 م.ت .
 • 09:35:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.64 و سرانه خرید 72.89 م.ت و سرانه فروش 12.93 م.ت .
 • 09:35:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:25؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.24 و سرانه خرید 40.84 م.ت و سرانه فروش 12.62 م.ت .
 • 09:34:37؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %3.15) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 27.04 م.ت و سرانه فروش 40.82 م.ت .
 • 09:32:30؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 22.81 م.ت و سرانه فروش 8.59 م.ت .
 • 09:32:29؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 9.99 م.ت و سرانه فروش 11.29 م.ت .
 • 09:32:12؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.65) با حجم 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 34.31 م.ت و سرانه فروش 27.41 م.ت .
 • 09:32:11؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 62.65 م.ت و سرانه فروش 22.74 م.ت .
 • 09:32:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %3.91) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 28.52 م.ت و سرانه فروش 18.48 م.ت .
 • 09:31:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %3.91) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 28.52 م.ت و سرانه فروش 18.48 م.ت .
 • 09:30:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-0.77) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .
 • 09:30:39؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 9.12 م.ت و سرانه فروش 17.58 م.ت .
 • 09:29:49؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 36.99 م.ت و سرانه فروش 23.80 م.ت .
 • 09:29:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.47 و سرانه خرید 61.10 م.ت و سرانه فروش 17.62 م.ت .
 • 09:29:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.47 و سرانه خرید 61.10 م.ت و سرانه فروش 17.62 م.ت .
 • 09:29:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:01؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 8.32 م.ت و سرانه فروش 22.72 م.ت .
 • 09:28:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1496 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:49؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.80 و سرانه خرید 49.51 م.ت و سرانه فروش 17.68 م.ت .
 • 09:27:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ويسا (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 44.0 م.ت .
 • 09:26:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %0.64) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.8 م.ت .
 • 09:25:43؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 29.27 م.ت و سرانه فروش 10.53 م.ت .
 • 09:25:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:45؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 25.09 م.ت و سرانه فروش 28.69 م.ت .
 • 09:24:32؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 16.67 م.ت و سرانه فروش 19.26 م.ت .
 • 09:24:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:08؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 22.49 م.ت و سرانه فروش 13.48 م.ت .
 • 09:24:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:37؛ حجم مشکوک در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.80) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 9.28 م.ت و سرانه فروش 22.66 م.ت .
 • 09:22:07؛ حجم مشکوک در نماد فروي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 12.59 م.ت و سرانه فروش 8.87 م.ت .
 • 09:21:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:28؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %3.63) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 34.61 م.ت و سرانه فروش 21.44 م.ت .
 • 09:20:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:18؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %3.98) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 35.40 م.ت و سرانه فروش 21.40 م.ت .
 • 09:20:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:59؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 151.33 م.ت و سرانه فروش 64.19 م.ت .
 • 09:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:06؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 26.39 م.ت و سرانه فروش 17.03 م.ت .
 • 09:19:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .
 • 09:18:44؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 15.66 م.ت و سرانه فروش 13.81 م.ت .
 • 09:18:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 773 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:56؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %-2.56) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 11.96 م.ت و سرانه فروش 22.67 م.ت .
 • 09:16:53؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 35.62 م.ت و سرانه فروش 30.21 م.ت .
 • 09:16:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:18؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 6.70 م.ت و سرانه فروش 9.73 م.ت .
 • 09:14:45؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.90) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 8.10 م.ت و سرانه فروش 33.89 م.ت .
 • 09:14:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:58؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 12.26 م.ت و سرانه فروش 11.23 م.ت .
 • 09:13:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 939 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:51؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %0.01) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 24.35 م.ت و سرانه فروش 67.64 م.ت .
 • 09:13:36؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 24.25 م.ت و سرانه فروش 13.75 م.ت .
 • 09:13:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 702 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:57؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 29.16 م.ت و سرانه فروش 16.40 م.ت .
 • 09:12:04؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %0.47) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 35.17 م.ت و سرانه فروش 65.66 م.ت .
 • 09:12:04؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 44.27 م.ت و سرانه فروش 82.28 م.ت .
 • 09:11:56؛ حجم مشکوک در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.11) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 25.65 م.ت و سرانه فروش 32.12 م.ت .
 • 09:11:46؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %1.34) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 29.12 م.ت و سرانه فروش 17.38 م.ت .
 • 09:11:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1204 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:29؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-1.66) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 36.04 م.ت و سرانه فروش 62.29 م.ت .
 • 09:11:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1241 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:23؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %2.64) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 57.28 م.ت و سرانه فروش 19.32 م.ت .
 • 09:11:23؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1241 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:56؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 90.91 م.ت و سرانه فروش 76.92 م.ت .
 • 09:10:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 3865 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 4170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 4083 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 4170 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:19؛ حجم مشکوک در نماد بركت (در آخرین قیمت %4.72) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 15.85 م.ت و سرانه فروش 11.92 م.ت .
 • 09:10:03؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 36.74 م.ت و سرانه فروش 36.71 م.ت .
 • 09:09:55؛ حجم مشکوک در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 83.21 م.ت و سرانه فروش 969.26 م.ت .
 • 09:09:24؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 30.04 م.ت و سرانه فروش 24.85 م.ت .
 • 09:08:59؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 36.74 م.ت و سرانه فروش 36.71 م.ت .
 • 09:08:48؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.36 و سرانه خرید 152.24 م.ت و سرانه فروش 8.29 م.ت .
 • 09:08:47؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.36 و سرانه خرید 152.24 م.ت و سرانه فروش 8.29 م.ت .
 • 09:08:30؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 24.22 م.ت و سرانه فروش 19.53 م.ت .
 • 09:08:24؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 5.54 م.ت و سرانه فروش 66.50 م.ت .
 • 09:08:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:08؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %1.76) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 15.07 م.ت و سرانه فروش 21.16 م.ت .
 • 09:08:08؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.62 و سرانه خرید 72.89 م.ت و سرانه فروش 20.14 م.ت .
 • 09:07:56؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.51 م.ت و سرانه فروش 36.71 م.ت .
 • 09:07:20؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 69.83 م.ت و سرانه فروش 46.61 م.ت .
 • 09:07:14؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 29.47 م.ت و سرانه فروش 84.18 م.ت .
 • 09:07:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 606 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:10؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.89 و سرانه خرید 100.72 م.ت و سرانه فروش 20.60 م.ت .
 • 09:06:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2672 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1675 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2747 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1675 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:10؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 82.71 م.ت و سرانه فروش 75.52 م.ت .
 • 09:05:46؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 20.62 م.ت و سرانه فروش 24.89 م.ت .
 • 09:05:46؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %3.98) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.18 و سرانه خرید 170.92 م.ت و سرانه فروش 40.87 م.ت .
 • 09:05:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:14؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 114.20 م.ت و سرانه فروش 63.18 م.ت .
 • 09:05:13؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.25) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 4.39 م.ت و سرانه فروش 34.73 م.ت .
 • 09:05:02؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.77) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 9.85 م.ت و سرانه فروش 27.33 م.ت .
 • 09:04:41؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.44) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 36.20 م.ت و سرانه فروش 24.88 م.ت .
 • 09:04:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2377 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:24؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %0.46) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 35.49 م.ت و سرانه فروش 80.65 م.ت .
 • 09:03:24؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 92.04 م.ت و سرانه فروش 42.29 م.ت .
 • 09:03:20؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 92.04 م.ت و سرانه فروش 42.29 م.ت .
 • 09:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %2.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1115 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1384 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 135.44 م.ت و سرانه فروش 57.03 م.ت .
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 40.14 م.ت و سرانه فروش 25.90 م.ت .
 • 09:01:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:11؛ حجم مشکوک در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 5.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 100.22 م.ت و سرانه فروش 83.23 م.ت .
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 5.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 100.17 م.ت و سرانه فروش 83.19 م.ت .
 • 09:01:08؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 57.74 م.ت و سرانه فروش 75.87 م.ت .
 • 09:01:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 13229 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2923 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 1.90 م.ت و سرانه فروش 3.81 م.ت .
 • 09:00:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1537 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 92.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.36 م.ت .
 • 2- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 61.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 62.46 م.ت .
 • 3- نماد شلرد با ارزش صف خرید 48.73 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 103.03 م.ت .
 • 4- نماد واحيا با ارزش صف خرید 26.23 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 138.78 م.ت .
 • 5- نماد جوين با ارزش صف خرید 24.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 46.53 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد غدشت با ارزش صف فروش 16.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.89 م.ت .
 • 2- نماد سدبير با ارزش صف فروش 13.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.82 م.ت .
 • 3- نماد وبرق با ارزش صف فروش 6.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.54 م.ت .
 • 4- نماد قشير با ارزش صف فروش 5.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.23 م.ت .
 • 5- نماد غناب با ارزش صف فروش 4.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 32.43 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد معيار با ارزش صف خرید 2.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 346.04 م.ت .
 • 2- نماد ثاباد با ارزش صف خرید 2.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 304.51 م.ت .
 • 3- نماد شكام با ارزش صف خرید 6.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.38 م.ت .
 • 4- نماد واحيا با ارزش صف خرید 26.23 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 138.78 م.ت .
 • 5- نماد نبروج با ارزش صف خرید 5.29 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.17 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد قنقش با ارزش صف فروش 3.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 190.63 م.ت .
 • 2- نماد وبرق با ارزش صف فروش 6.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 144.54 م.ت .
 • 3- نماد سلار با ارزش صف فروش 3.94 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 100.91 م.ت .
 • 4- نماد سدبير با ارزش صف فروش 13.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.82 م.ت .
 • 5- نماد غشوكو با ارزش صف فروش 3.45 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 76.62 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، چهارشنبه، 18 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار.

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها