بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 10 اردیبهشت 1401

1401-02-10 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
شنبه، 10 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، شنبه 10 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خزاميا با حجم معاملات 107.69 میلیون سهم (2.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 104.64 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد غزر با حجم معاملات 33.92 میلیون سهم (2.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.91 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شيراز با حجم معاملات 4.85 میلیون سهم (4.26 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 36.66 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد غمينو با حجم معاملات 55.19 میلیون سهم (6.71 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 36.07 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد افرا با حجم معاملات 11.20 میلیون سهم (3.44 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.71 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 24.13 میلیارد تومان و حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان و حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 11.79 میلیارد تومان و حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد زفكا با برآیند ورود پول درشت 10.15 میلیارد تومان و حجم 8.81 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد هاي وب با برآیند ورود پول درشت 8.34 میلیارد تومان و حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 70.50 میلیارد تومان و حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد افرا با برآیند خروج پول درشت 16.76 میلیارد تومان و حجم 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 14.31 میلیارد تومان و حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق پارند با برآیند خروج پول درشت 12.97 میلیارد تومان و حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد تاپيكو با برآیند خروج پول درشت 11.96 میلیارد تومان و حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 23.96 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 20.90 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 15.47 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 14.79 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 10.81 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 165.81 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 40.21 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 32.11 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 27.91 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 14.95 میلیارد تومان . 
 • __
 • 12:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.03 ؛ 3روزه: -2.80 ؛ هفتگی: -4.63 ؛ دو هفته: 3.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 3.72 ؛ هفتگی: 4.58 ؛ دو هفته: 2.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.61 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -1.25 ؛ دو هفته: -1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: -0.40 ؛ هفتگی: -0.40 ؛ دو هفته: -0.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -3.14 ؛ هفتگی: -4.61 ؛ دو هفته: -10.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -2.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:26؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 36.10 م.ت و سرانه فروش 39.97 م.ت .  
 • 12:29:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سدشت با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.65 م.ت و سرانه فروش 16.24 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:29:04؛ حجم مشکوک در نماد گپارس (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 20.48 م.ت و سرانه فروش 10.13 م.ت .  
 • 12:29:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سدشت با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.65 م.ت و سرانه فروش 16.24 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:28:41؛ حجم مشکوک در نماد سجام (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 5.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 7.11 م.ت و سرانه فروش 14.91 م.ت .  
 • 12:28:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.83 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: -17.12 ؛ دو هفته: -29.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %3.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.95 ؛ هفتگی: 0.94 ؛ دو هفته: -1.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.14 ؛ 3روزه: 0.72 ؛ هفتگی: 0.98 ؛ دو هفته: 1.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:50؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 21.37 م.ت و سرانه فروش 31.26 م.ت .  
 • 12:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 185 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.12 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -0.87 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -12.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كگلح (در آخرین قیمت %-0.82) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.49 و سرانه خرید 18.17 م.ت و سرانه فروش 7.30 م.ت .  
 • 12:26:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %-1.44) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.4 م.ت .  
 • 12:26:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.69 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 176 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.43 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سبزوا با حجم 5.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.73 م.ت و سرانه فروش 22.63 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.65. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:25:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 204 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 142 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.23 ؛ 3روزه: 81.67 ؛ هفتگی: 180.70 ؛ دو هفته: 321.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 437 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 124 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -70.27 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبشهر با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.17 م.ت و سرانه فروش 19.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.72. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:25:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: -3.24 ؛ هفتگی: -3.58 ؛ دو هفته: -4.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.64 ؛ 3روزه: 1.03 ؛ هفتگی: -0.74 ؛ دو هفته: 4.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 777 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -0.41 ؛ دو هفته: 29.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:56؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 10.76 م.ت و سرانه فروش 13.45 م.ت .  
 • 12:23:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.89 ؛ هفتگی: 0.99 ؛ دو هفته: 0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 398 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 117 بار با میانگین 334 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -68.65 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 381 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 114 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -67.33 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.01 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.62 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آسام (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 6.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.14 و سرانه خرید 13.63 م.ت و سرانه فروش 2.22 م.ت .  
 • 12:19:00؛ حجم مشکوک در نماد آسام (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 6.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.14 و سرانه خرید 13.63 م.ت و سرانه فروش 2.22 م.ت .  
 • 12:18:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آسام (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.14 و سرانه خرید 13.63 م.ت و سرانه فروش 2.22 م.ت .  
 • 12:18:43؛ حجم مشکوک در نماد آسام (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.14 و سرانه خرید 13.63 م.ت و سرانه فروش 2.22 م.ت .  
 • 12:18:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.18 ؛ 3روزه: -21.51 ؛ هفتگی: -43.93 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 378 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 114 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -64.03 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %-0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -1.09 ؛ هفتگی: -1.38 ؛ دو هفته: -3.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 3.91 ؛ هفتگی: 3.39 ؛ دو هفته: 2.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: 2.15 ؛ دو هفته: 0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.22 ؛ 3روزه: -1.12 ؛ هفتگی: -3.42 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 3.38 ؛ هفتگی: 6.29 ؛ دو هفته: 5.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:32؛ حجم مشکوک در نماد ولقمان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 17.16 م.ت و سرانه فروش 15.93 م.ت .  
 • 12:15:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 3.38 ؛ هفتگی: 6.29 ؛ دو هفته: 5.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 0.15 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: -0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافق (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.36 م.ت و سرانه فروش 15.00 م.ت .  
 • 12:13:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.76 ؛ 3روزه: -21.51 ؛ هفتگی: -43.93 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:55؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %3.48) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 13.70 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت .  
 • 12:12:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.45 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 372 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 113 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -62.79 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -6.42 ؛ هفتگی: -7.98 ؛ دو هفته: -15.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 530 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -0.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.30 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 6.00 ؛ دو هفته: 6.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شنفت با حجم 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.87 م.ت و سرانه فروش 25.62 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.14. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:08:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -3.05 ؛ هفتگی: -3.18 ؛ دو هفته: -2.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شنفت با حجم 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.87 م.ت و سرانه فروش 25.62 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.14. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:08:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.34 ؛ 3روزه: 8.94 ؛ هفتگی: 6.41 ؛ دو هفته: 20.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.59 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 338 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.94 ؛ 3روزه: 0.19 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 6.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 24.43 م.ت و سرانه فروش 16.23 م.ت .  
 • 12:06:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكيمي با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.11 م.ت و سرانه فروش 26.87 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.57. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:05:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 367 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 113 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.67 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.60 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: -5.60 ؛ دو هفته: -4.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 5.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.38 و سرانه خرید 81.78 م.ت و سرانه فروش 9.76 م.ت .  
 • 12:01:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 5.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.38 و سرانه خرید 81.78 م.ت و سرانه فروش 9.76 م.ت .  
 • 11:59:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.63 ؛ 3روزه: -9.37 ؛ هفتگی: -15.25 ؛ دو هفته: -2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چخزر با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.80 م.ت و سرانه فروش 2.47 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:59:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 525 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.43 ؛ 3روزه: -32.45 ؛ هفتگی: -35.79 ؛ دو هفته: -19.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چخزر با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.80 م.ت و سرانه فروش 2.47 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:59:04؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 24.92 م.ت و سرانه فروش 36.97 م.ت .  
 • 11:59:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 525 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.43 ؛ 3روزه: -32.45 ؛ هفتگی: -35.79 ؛ دو هفته: -19.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چخزر با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.80 م.ت و سرانه فروش 2.47 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:58:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.01 ؛ 3روزه: -7.90 ؛ هفتگی: -8.81 ؛ دو هفته: -8.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: -0.98 ؛ دو هفته: -0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 525 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.19 ؛ 3روزه: -32.45 ؛ هفتگی: -35.79 ؛ دو هفته: -19.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.57 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -6.42 ؛ هفتگی: -7.98 ؛ دو هفته: -15.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.23 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 3.45 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: -1.85 ؛ هفتگی: -4.01 ؛ دو هفته: -8.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 358 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -60.38 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.29 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.74 ؛ 3روزه: -20.15 ؛ هفتگی: -78.64 ؛ دو هفته: -99.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپآذر با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.97 م.ت و سرانه فروش 32.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.64. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:51:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.85 ؛ 3روزه: -4.80 ؛ هفتگی: -10.72 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 338 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.55 ؛ 3روزه: 0.19 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -0.77 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 355 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 110 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -59.31 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %-5.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: -1.80 ؛ دو هفته: -0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -6.33 ؛ هفتگی: -6.74 ؛ دو هفته: -8.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.47 ؛ هفتگی: 0.60 ؛ دو هفته: -0.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -1.12 ؛ هفتگی: -3.42 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:26؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 18.42 م.ت و سرانه فروش 16.43 م.ت .  
 • 11:45:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 593 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: -2.80 ؛ هفتگی: -4.63 ؛ دو هفته: 3.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 345 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.23 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.44 ؛ هفتگی: -0.94 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 342 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 103 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.12 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.09 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 3.45 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.39 م.ت و سرانه فروش 16.62 م.ت .  
 • 11:40:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.4 م.ت .  
 • 11:40:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.39 م.ت و سرانه فروش 16.62 م.ت .  
 • 11:40:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 779 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 338 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: 0.19 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:58؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %-1.38) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 17.22 م.ت و سرانه فروش 22.08 م.ت .  
 • 11:39:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 13.24 م.ت و سرانه فروش 9.50 م.ت .  
 • 11:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 1.94 ؛ هفتگی: 1.96 ؛ دو هفته: 1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 13.24 م.ت و سرانه فروش 9.50 م.ت .  
 • 11:39:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 1.94 ؛ هفتگی: 1.96 ؛ دو هفته: 1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 340 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 103 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.37 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: -18.71 ؛ هفتگی: -36.57 ؛ دو هفته: -14.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.13 ؛ 3روزه: 0.72 ؛ هفتگی: 0.98 ؛ دو هفته: 1.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:16؛ حجم مشکوک در نماد سقاين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 18.86 م.ت و سرانه فروش 17.62 م.ت .  
 • 11:34:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: 0.35 ؛ هفتگی: 0.24 ؛ دو هفته: 0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 511 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.61 ؛ 3روزه: -8.05 ؛ هفتگی: -7.84 ؛ دو هفته: 14.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: 0.35 ؛ هفتگی: 0.24 ؛ دو هفته: 0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:10؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.83 و سرانه خرید 48.18 م.ت و سرانه فروش 9.98 م.ت .  
 • 11:31:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 335 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.27 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %1.61) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.0 م.ت .  
 • 11:30:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.41 ؛ 3روزه: 0.35 ؛ هفتگی: 0.24 ؛ دو هفته: 0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:18؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.72 و سرانه خرید 34.41 م.ت و سرانه فروش 9.25 م.ت .  
 • 11:29:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.23 ؛ 3روزه: 8.94 ؛ هفتگی: 6.41 ؛ دو هفته: 20.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %-5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: 1.67 ؛ دو هفته: 1.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -2.80 ؛ هفتگی: -4.63 ؛ دو هفته: 3.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 334 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.65 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: -6.44 ؛ هفتگی: -6.43 ؛ دو هفته: -4.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.38 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.10 ؛ 3روزه: -4.21 ؛ هفتگی: -4.94 ؛ دو هفته: -1.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخاش (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -1.11 ؛ هفتگی: -1.44 ؛ دو هفته: -1.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.10 ؛ 3روزه: -4.21 ؛ هفتگی: -4.94 ؛ دو هفته: -1.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 693 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 1.21 ؛ هفتگی: 0.73 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 7.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 64.65 م.ت و سرانه فروش 37.78 م.ت .  
 • 11:24:20؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 17.96 م.ت و سرانه فروش 14.60 م.ت .  
 • 11:24:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثامان با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.95 م.ت و سرانه فروش 14.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:23:17؛ حجم مشکوک در نماد نيرو (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 35.56 م.ت و سرانه فروش 31.18 م.ت .  
 • 11:22:23؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 101.56 م.ت و سرانه فروش 55.76 م.ت .  
 • 11:22:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 329 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.28 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: -0.35 ؛ دو هفته: -0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:59؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 20.86 م.ت و سرانه فروش 127.42 م.ت .  
 • 11:20:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.66 ؛ 3روزه: -20.15 ؛ هفتگی: -78.64 ؛ دو هفته: -99.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:39؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 32.89 م.ت و سرانه فروش 25.32 م.ت .  
 • 11:20:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.66 ؛ 3روزه: -20.15 ؛ هفتگی: -78.64 ؛ دو هفته: -99.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .  
 • 11:20:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 0.34 ؛ هفتگی: 0.32 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:21؛ حجم مشکوک در نماد پاكشو (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 12.39 م.ت و سرانه فروش 14.42 م.ت .  
 • 11:20:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 324 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.04 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 520 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.27 ؛ 3روزه: -0.68 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:48؛ حجم مشکوک در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.56 و سرانه خرید 22.59 م.ت و سرانه فروش 2.99 م.ت .  
 • 11:19:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.79 ؛ 3روزه: 8.94 ؛ هفتگی: 6.41 ؛ دو هفته: 20.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كوير با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.28 م.ت و سرانه فروش 23.34 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.51. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:19:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -6.02 ؛ دو هفته: -0.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگستر (در آخرین قیمت %5.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.03 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -0.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.86 ؛ 3روزه: -1.16 ؛ هفتگی: -7.03 ؛ دو هفته: -7.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 33.94 م.ت و سرانه فروش 24.14 م.ت .  
 • 11:18:19؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 33.94 م.ت و سرانه فروش 24.14 م.ت .  
 • 11:17:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.66 ؛ 3روزه: 3.17 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.30 ؛ 3روزه: 3.17 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %1.49) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 11:16:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.19 ؛ 3روزه: -3.97 ؛ هفتگی: -4.56 ؛ دو هفته: 1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 320 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.01 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:23؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 11.67 م.ت و سرانه فروش 8.41 م.ت .  
 • 11:13:38؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ويسا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.67 م.ت و سرانه فروش 10.46 م.ت .  
 • 11:12:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 772 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 460 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.86 ؛ 3روزه: -0.68 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:53؛ حجم مشکوک در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.49 و سرانه خرید 12.69 م.ت و سرانه فروش 2.31 م.ت .  
 • 11:11:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.59 ؛ هفتگی: 1.15 ؛ دو هفته: -0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:27؛ حجم مشکوک در نماد ولقمان (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 18.72 م.ت و سرانه فروش 16.52 م.ت .  
 • 11:11:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -4.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -1.63 ؛ هفتگی: 8.34 ؛ دو هفته: 9.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 814 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: 1.91 ؛ هفتگی: 1.42 ؛ دو هفته: 3.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پاسا با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.18 م.ت و سرانه فروش 13.54 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.27. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:08:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 2.83 ؛ هفتگی: 2.46 ؛ دو هفته: 3.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.76 ؛ 3روزه: -1.16 ؛ هفتگی: -7.03 ؛ دو هفته: -7.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.9 م.ت .  
 • 11:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.29 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:55؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 6.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 62.53 م.ت و سرانه فروش 35.66 م.ت .  
 • 11:06:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زفكا با حجم 6.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.53 م.ت و سرانه فروش 35.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.75. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:06:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.12 ؛ هفتگی: -3.42 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 59.49 م.ت و سرانه فروش 34.45 م.ت .  
 • 11:06:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 5.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 59.49 م.ت و سرانه فروش 34.45 م.ت .  
 • 11:06:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.48 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:12؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نيرو (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.74 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .  
 • 11:06:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.23 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 307 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.03 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:02؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 13.31 م.ت و سرانه فروش 13.75 م.ت .  
 • 11:05:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 307 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.03 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %-3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -3.24 ؛ هفتگی: -3.58 ؛ دو هفته: -4.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمرجان (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1118 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: 1.67 ؛ دو هفته: 1.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.71 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.65 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: -17.12 ؛ دو هفته: -29.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.71 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:26؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %-0.36) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 13.39 م.ت و سرانه فروش 27.53 م.ت .  
 • 11:04:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.65 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: -17.12 ؛ دو هفته: -29.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.71 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 303 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.90 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:48؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 17.04 م.ت و سرانه فروش 10.89 م.ت .  
 • 11:03:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 770 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 6.00 ؛ دو هفته: 6.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.35 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:58؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 16.72 م.ت و سرانه فروش 21.33 م.ت .  
 • 10:59:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.83 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.25 ؛ 3روزه: -13.26 ؛ هفتگی: -25.83 ؛ دو هفته: 23.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: -7.90 ؛ هفتگی: -8.81 ؛ دو هفته: -8.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 446 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -12.97 ؛ هفتگی: -17.58 ؛ دو هفته: -86.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:38؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 7.21 م.ت و سرانه فروش 46.92 م.ت .  
 • 10:56:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.0 م.ت .  
 • 10:55:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.27 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.66 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: 7.11 ؛ دو هفته: 13.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 5.97 ؛ هفتگی: 2.20 ؛ دو هفته: -16.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.52 ؛ 3روزه: 61.50 ؛ هفتگی: 109.45 ؛ دو هفته: -43.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.99 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-3.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.43 ؛ 3روزه: 61.50 ؛ هفتگی: 109.45 ؛ دو هفته: -43.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.52 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: 7.11 ؛ دو هفته: 13.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:34؛ حجم مشکوک در نماد شتوكا (در آخرین قیمت %-6.00) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.03 م.ت و سرانه فروش 15.28 م.ت .  
 • 10:51:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: 0.46 ؛ هفتگی: 0.46 ؛ دو هفته: 0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1319 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.28 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: -2.48 ؛ دو هفته: -7.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 846 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.38 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: -2.48 ؛ دو هفته: -7.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.26 ؛ 3روزه: 4.66 ؛ هفتگی: 6.13 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.2 م.ت .  
 • 10:50:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشاذر با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.63 م.ت و سرانه فروش 25.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.66. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:49:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 294 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.76 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -2.04 ؛ هفتگی: -7.89 ؛ دو هفته: -14.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:46؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-6.00) با حجم 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 14.37 م.ت و سرانه فروش 23.32 م.ت .  
 • 10:48:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -6.42 ؛ هفتگی: -7.98 ؛ دو هفته: -15.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -9.66 ؛ دو هفته: -7.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشرين (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.68 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: -1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.22 ؛ 3روزه: 4.66 ؛ هفتگی: 6.13 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -3.02 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: 1.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 289 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 86 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.63 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -4.63 ؛ هفتگی: -5.06 ؛ دو هفته: -5.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.84 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:00؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %1.21) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 8.25 م.ت و سرانه فروش 36.21 م.ت .  
 • 10:44:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.43 ؛ 3روزه: 1.16 ؛ هفتگی: 1.03 ؛ دو هفته: -0.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.05 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -0.31 ؛ دو هفته: -0.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: 1.96 ؛ هفتگی: 1.50 ؛ دو هفته: -10.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:10؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.80) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.38 م.ت و سرانه فروش 15.26 م.ت .  
 • 10:43:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1150 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -11.07 ؛ دو هفته: -19.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:54؛ حجم مشکوک در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %3.96) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 15.04 م.ت .  
 • 10:42:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكار (در آخرین قیمت %-5.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -0.61 ؛ دو هفته: -3.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: 4.66 ؛ هفتگی: 6.13 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:36؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپسا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.44 م.ت و سرانه فروش 11.63 م.ت .  
 • 10:40:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: 1.03 ؛ هفتگی: -0.74 ؛ دو هفته: 4.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -2.61 ؛ دو هفته: -0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.63 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -5.24 ؛ هفتگی: -1.72 ؛ دو هفته: -1.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -3.55 ؛ هفتگی: -8.55 ؛ دو هفته: -14.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.16 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:37؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.72) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 9.16 م.ت و سرانه فروش 7.93 م.ت .  
 • 10:37:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -2.71 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: 9.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:19؛ حجم مشکوک در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 11.95 م.ت و سرانه فروش 9.07 م.ت .  
 • 10:37:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 281 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.11 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 278 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.65 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -1.16 ؛ هفتگی: -7.03 ؛ دو هفته: -7.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.30 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.83 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.09 ؛ 3روزه: -13.26 ؛ هفتگی: -25.83 ؛ دو هفته: 23.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:16؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %1.35) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 32.30 م.ت و سرانه فروش 31.83 م.ت .  
 • 10:35:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.49 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.76 ؛ 3روزه: -4.80 ؛ هفتگی: -10.72 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالبر (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .  
 • 10:33:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %5.57) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .  
 • 10:33:11؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 47.71 م.ت و سرانه فروش 35.38 م.ت .  
 • 10:32:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 49 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.40 ؛ 3روزه: -2.59 ؛ هفتگی: -2.97 ؛ دو هفته: -9.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %4.22) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 10:31:56؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 16.18 م.ت و سرانه فروش 24.41 م.ت .  
 • 10:31:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.46 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.62 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:17؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 12.61 م.ت و سرانه فروش 3.97 م.ت .  
 • 10:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.64 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:08؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 36.35 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت .  
 • 10:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.64 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وثوق با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.35 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.40 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.07 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -4.21 ؛ هفتگی: -4.94 ؛ دو هفته: -1.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.37 ؛ 3روزه: -20.15 ؛ هفتگی: -78.64 ؛ دو هفته: -99.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.73 ؛ 3روزه: -4.80 ؛ هفتگی: -10.72 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 31.24 ؛ هفتگی: 34.02 ؛ دو هفته: 34.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:16؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 20.66 م.ت و سرانه فروش 24.54 م.ت .  
 • 10:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %-2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.76 ؛ 3روزه: 1.92 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:54؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 31.98 م.ت و سرانه فروش 15.58 م.ت .  
 • 10:24:41؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 25.23 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت .  
 • 10:24:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.60 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -6.66 ؛ دو هفته: 32.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:10؛ حجم مشکوک در نماد شزنگ (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.75 و سرانه خرید 229.19 م.ت و سرانه فروش 19.51 م.ت .  
 • 10:23:29؛ حجم مشکوک در نماد ولكار (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 2.77 م.ت و سرانه فروش 2.88 م.ت .  
 • 10:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.28 ؛ 3روزه: -4.80 ؛ هفتگی: -10.72 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.37 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 270 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.60 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.27 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -20.15 ؛ هفتگی: -78.64 ؛ دو هفته: -99.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.23 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 479 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.45 ؛ 3روزه: -9.37 ؛ هفتگی: -15.25 ؛ دو هفته: -2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.80 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساينا (در آخرین قیمت %3.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -6.33 ؛ هفتگی: -6.74 ؛ دو هفته: -8.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 467 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.34 ؛ 3روزه: -9.37 ؛ هفتگی: -15.25 ؛ دو هفته: -2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.27 ؛ 3روزه: -9.37 ؛ هفتگی: -15.25 ؛ دو هفته: -2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.23 ؛ 3روزه: 3.17 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -3.50 ؛ هفتگی: 2.04 ؛ دو هفته: -3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %1.35) با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 37.40 م.ت و سرانه فروش 30.10 م.ت .  
 • 10:18:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: 0.88 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.6 م.ت .  
 • 10:16:54؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تكمبا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.87 م.ت و سرانه فروش 12.21 م.ت .  
 • 10:16:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.06 و سرانه خرید 144.42 م.ت و سرانه فروش 23.83 م.ت .  
 • 10:16:49؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 30.60 م.ت و سرانه فروش 35.63 م.ت .  
 • 10:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.04 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -2.44 ؛ هفتگی: -8.32 ؛ دو هفته: 16.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.04 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 49 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.07 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.22 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -6.66 ؛ دو هفته: 32.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:11؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 37.62 م.ت و سرانه فروش 35.28 م.ت .  
 • 10:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.22 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -6.66 ؛ دو هفته: 32.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %-2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:02؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 23.93 م.ت و سرانه فروش 17.31 م.ت .  
 • 10:16:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %-2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 56.77 ؛ هفتگی: 54.75 ؛ دو هفته: 60.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتوكا با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.00 م.ت و سرانه فروش 24.22 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:15:37؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %3.88) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 13.36 م.ت و سرانه فروش 26.55 م.ت .  
 • 10:15:37؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %1.45) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.45 و سرانه خرید 10.69 م.ت و سرانه فروش 3.10 م.ت .  
 • 10:15:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.16 ؛ 3روزه: -32.45 ؛ هفتگی: -35.79 ؛ دو هفته: -19.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.4 م.ت .  
 • 10:14:53؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %-2.67) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 8.63 م.ت و سرانه فروش 11.80 م.ت .  
 • 10:14:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %-4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -2.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.4 م.ت .  
 • 10:14:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.76 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -6.66 ؛ دو هفته: 32.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .  
 • 10:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.41 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -6.66 ؛ دو هفته: 32.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.21 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %-1.66) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 10:13:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.87 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -10.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.82 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: -5.60 ؛ دو هفته: -4.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.37 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -6.66 ؛ دو هفته: 32.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.57 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 264 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.14 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.09 ؛ 3روزه: -32.45 ؛ هفتگی: -35.79 ؛ دو هفته: -19.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 4.22 ؛ هفتگی: 3.23 ؛ دو هفته: 2.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.46 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.34 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.37 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -2.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:37؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 11.00 م.ت و سرانه فروش 12.22 م.ت .  
 • 10:10:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پتاير با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.99 م.ت و سرانه فروش 25.97 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:10:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 1.00 ؛ هفتگی: -3.52 ؛ دو هفته: -9.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.34 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.42 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.30 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:14؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %-0.47) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 13.33 م.ت و سرانه فروش 10.05 م.ت .  
 • 10:07:40؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 11.64 م.ت و سرانه فروش 38.83 م.ت .  
 • 10:07:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.93 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 5.97 ؛ هفتگی: 2.20 ؛ دو هفته: -16.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.95 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -1.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.58 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -4.80 ؛ هفتگی: -10.72 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 256 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 80 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.86 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: 0.18 ؛ دو هفته: 0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:29؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.87 و سرانه خرید 25.54 م.ت و سرانه فروش 8.90 م.ت .  
 • 10:05:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كاما با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.20 م.ت و سرانه فروش 19.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:05:22؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 37.19 م.ت و سرانه فروش 32.46 م.ت .  
 • 10:05:14؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %5.86) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 46.80 م.ت و سرانه فروش 19.69 م.ت .  
 • 10:05:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 21.51 ؛ هفتگی: 22.19 ؛ دو هفته: 20.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.68 ؛ 3روزه: -2.45 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:52؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 28.15 م.ت و سرانه فروش 16.99 م.ت .  
 • 10:04:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.16 ؛ 3روزه: -9.37 ؛ هفتگی: -15.25 ؛ دو هفته: -2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:17؛ حجم مشکوک در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.02 و سرانه خرید 10.41 م.ت و سرانه فروش 1.73 م.ت .  
 • 10:04:04؛ حجم مشکوک در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 29.78 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت .  
 • 10:03:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.35 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.08 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 30.79 م.ت و سرانه فروش 15.47 م.ت .  
 • 10:03:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 30.79 م.ت و سرانه فروش 15.47 م.ت .  
 • 10:03:39؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 30.79 م.ت و سرانه فروش 15.47 م.ت .  
 • 10:03:31؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.44) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 12.28 م.ت و سرانه فروش 68.80 م.ت .  
 • 10:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.01 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:24؛ حجم مشکوک در نماد تابا (در آخرین قیمت %-1.62) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 10.79 م.ت و سرانه فروش 13.56 م.ت .  
 • 10:03:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -10.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.03 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:53؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 34.54 م.ت و سرانه فروش 16.46 م.ت .  
 • 10:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.21 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 38.30 م.ت و سرانه فروش 32.78 م.ت .  
 • 10:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.21 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.87 ؛ 3روزه: -2.45 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.40 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: -2.48 ؛ دو هفته: -7.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:40؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 14.13 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت .  
 • 10:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -2.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.03 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.82 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:19؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 22.37 م.ت و سرانه فروش 19.82 م.ت .  
 • 10:01:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.82 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 18.74 ؛ هفتگی: 22.38 ؛ دو هفته: 6.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:42؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 12.84 م.ت و سرانه فروش 27.76 م.ت .  
 • 10:00:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 246 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.22 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثعتما (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.9 م.ت .  
 • 09:59:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.78 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 241 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.72 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:27؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %1.13) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 13.48 م.ت .  
 • 09:58:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 237 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.21 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:07؛ حجم مشکوک در نماد كمينا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.62 و سرانه خرید 61.38 م.ت و سرانه فروش 13.30 م.ت .  
 • 09:58:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 237 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.21 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 102 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.14 ؛ 3روزه: 81.67 ؛ هفتگی: 180.70 ؛ دو هفته: 321.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:45؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 39.28 م.ت و سرانه فروش 31.14 م.ت .  
 • 09:57:45؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 6.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 63.40 م.ت و سرانه فروش 47.40 م.ت .  
 • 09:57:33؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 13.90 م.ت و سرانه فروش 19.37 م.ت .  
 • 09:57:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.03 ؛ 3روزه: 81.67 ؛ هفتگی: 180.70 ؛ دو هفته: 321.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %4.65) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.6 م.ت .  
 • 09:57:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ددام با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 59.71 م.ت و سرانه فروش 25.14 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.38. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.80 ؛ 3روزه: 81.67 ؛ هفتگی: 180.70 ؛ دو هفته: 321.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وملل با حجم 4.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 65.76 م.ت و سرانه فروش 84.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:55:50؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 60.31 م.ت و سرانه فروش 84.04 م.ت .  
 • 09:55:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.43 ؛ 3روزه: 81.67 ؛ هفتگی: 180.70 ؛ دو هفته: 321.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %5.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -0.31 ؛ دو هفته: -0.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 231 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.89 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.96 ؛ 3روزه: -13.26 ؛ هفتگی: -25.83 ؛ دو هفته: 23.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا (در آخرین قیمت %1.76) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:54:34؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 27.30 م.ت و سرانه فروش 17.14 م.ت .  
 • 09:54:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.68 ؛ 3روزه: -1.36 ؛ هفتگی: -1.62 ؛ دو هفته: -2.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا (در آخرین قیمت %1.76) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:54:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد بايكا (در آخرین قیمت %2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -1.42 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:59؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %0.59) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 21.67 م.ت و سرانه فروش 29.73 م.ت .  
 • 09:53:49؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %0.59) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 21.67 م.ت و سرانه فروش 29.73 م.ت .  
 • 09:53:47؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 22.26 م.ت و سرانه فروش 12.33 م.ت .  
 • 09:53:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.6 م.ت .  
 • 09:53:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 2.77 ؛ هفتگی: 4.72 ؛ دو هفته: 10.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 223 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.75 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88.5 م.ت .  
 • 09:52:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 09:52:18؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 82.06 م.ت و سرانه فروش 89.03 م.ت .  
 • 09:51:50؛ حجم مشکوک در نماد بايكا (در آخرین قیمت %-1.75) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 13.96 م.ت و سرانه فروش 8.18 م.ت .  
 • 09:51:43؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 12.00 م.ت و سرانه فروش 16.40 م.ت .  
 • 09:51:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: -2.80 ؛ هفتگی: -1.33 ؛ دو هفته: -0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:10؛ حجم مشکوک در نماد رافزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.98 و سرانه خرید 9.67 م.ت و سرانه فروش 2.43 م.ت .  
 • 09:51:10؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بايكا (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.97 م.ت و سرانه فروش 8.19 م.ت .  
 • 09:50:36؛ حجم مشکوک در نماد بايكا (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 9.47 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .  
 • 09:48:42؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 65.95 م.ت و سرانه فروش 28.57 م.ت .  
 • 09:48:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1165 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 1.40 ؛ هفتگی: 9.12 ؛ دو هفته: 12.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:37؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 35.55 م.ت و سرانه فروش 24.40 م.ت .  
 • 09:48:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.54 ؛ 3روزه: -8.05 ؛ هفتگی: -7.84 ؛ دو هفته: 14.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 09:48:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پكوير با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.81 م.ت و سرانه فروش 11.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.30. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:47:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -6.16 ؛ هفتگی: -6.40 ؛ دو هفته: -10.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.65 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.7 م.ت .  
 • 09:45:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.43 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شرانل با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 56.89 م.ت و سرانه فروش 18.04 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.15. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:44:53؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 23.40 م.ت و سرانه فروش 11.77 م.ت .  
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -2.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.73 ؛ 3روزه: -2.45 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:56؛ حجم مشکوک در نماد غشان (در آخرین قیمت %-5.75) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 11.05 م.ت و سرانه فروش 15.02 م.ت .  
 • 09:43:56؛ حجم مشکوک در نماد سقاين (در آخرین قیمت %1.75) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 37.91 م.ت و سرانه فروش 12.62 م.ت .  
 • 09:43:29؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 16.31 م.ت و سرانه فروش 12.09 م.ت .  
 • 09:43:29؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.30 و سرانه خرید 15.76 م.ت و سرانه فروش 4.77 م.ت .  
 • 09:43:28؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.76) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 11.64 م.ت و سرانه فروش 3.93 م.ت .  
 • 09:43:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %1.96) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .  
 • 09:43:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: -8.05 ؛ هفتگی: -7.84 ؛ دو هفته: 14.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 212 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.40 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:28؛ حجم مشکوک در نماد سقاين (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 40.48 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت .  
 • 09:42:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: 3.17 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.61 ؛ هفتگی: 1.04 ؛ دو هفته: 0.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:49؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 11.71 م.ت و سرانه فروش 3.83 م.ت .  
 • 09:41:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلامي (در آخرین قیمت %-0.47) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.8 م.ت .  
 • 09:41:03؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %-1.87) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 8.80 م.ت و سرانه فروش 21.95 م.ت .  
 • 09:41:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 207 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.14 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:54؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.79 و سرانه خرید 40.37 م.ت و سرانه فروش 10.64 م.ت .  
 • 09:40:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.9 م.ت .  
 • 09:40:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: 0.54 ؛ دو هفته: -0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 57.88 م.ت و سرانه فروش 18.16 م.ت .  
 • 09:40:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: 0.54 ؛ دو هفته: -0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:34؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 44.72 م.ت و سرانه فروش 30.88 م.ت .  
 • 09:40:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.62 ؛ 3روزه: -2.45 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:06؛ حجم مشکوک در نماد مرقام (در آخرین قیمت %-3.77) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 9.47 م.ت و سرانه فروش 32.37 م.ت .  
 • 09:40:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.62 ؛ 3روزه: -2.45 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شنفت با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 82.17 م.ت و سرانه فروش 22.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:39:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: 37.76 ؛ هفتگی: 26.46 ؛ دو هفته: -6.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 09:39:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خشرق (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.5 م.ت .  
 • 09:38:52؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 14.50 م.ت و سرانه فروش 19.10 م.ت .  
 • 09:38:23؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 46.43 م.ت و سرانه فروش 18.86 م.ت .  
 • 09:38:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.75 ؛ 3روزه: -32.45 ؛ هفتگی: -35.79 ؛ دو هفته: -19.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %1.03) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.8 م.ت .  
 • 09:37:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 199 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.64 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروي (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.2 م.ت .  
 • 09:37:31؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.91 و سرانه خرید 36.49 م.ت و سرانه فروش 12.56 م.ت .  
 • 09:37:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروي (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.2 م.ت .  
 • 09:37:27؛ حجم مشکوک در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.73 و سرانه خرید 40.06 م.ت و سرانه فروش 14.65 م.ت .  
 • 09:37:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.57 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -1.73 ؛ دو هفته: -2.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1127 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 1.91 ؛ هفتگی: 1.42 ؛ دو هفته: 3.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: -0.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:15؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 10.07 م.ت و سرانه فروش 12.57 م.ت .  
 • 09:37:08؛ حجم مشکوک در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %5.74) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 19.64 م.ت و سرانه فروش 19.20 م.ت .  
 • 09:37:00؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 17.68 م.ت و سرانه فروش 16.38 م.ت .  
 • 09:36:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.63 ؛ 3روزه: 8.25 ؛ هفتگی: 7.84 ؛ دو هفته: 6.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:34؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 33.57 م.ت و سرانه فروش 25.53 م.ت .  
 • 09:36:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:19؛ حجم مشکوک در نماد قرن (در آخرین قیمت %3.59) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 17.53 م.ت و سرانه فروش 11.92 م.ت .  
 • 09:36:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -0.86 ؛ دو هفته: -1.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:12؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 28.45 م.ت و سرانه فروش 21.37 م.ت .  
 • 09:36:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.44 ؛ 3روزه: 8.25 ؛ هفتگی: 7.84 ؛ دو هفته: 6.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:12؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-6.00) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 16.53 م.ت و سرانه فروش 21.29 م.ت .  
 • 09:36:12؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 28.45 م.ت و سرانه فروش 21.37 م.ت .  
 • 09:36:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.55 ؛ 3روزه: -1.73 ؛ هفتگی: -1.73 ؛ دو هفته: -2.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.44 ؛ 3روزه: 8.25 ؛ هفتگی: 7.84 ؛ دو هفته: 6.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.86 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:53؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.16 و سرانه خرید 58.21 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .  
 • 09:35:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.50 ؛ 3روزه: -7.90 ؛ هفتگی: -8.81 ؛ دو هفته: -8.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.86 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:50؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %-2.87) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 13.24 م.ت و سرانه فروش 17.37 م.ت .  
 • 09:35:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.11 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:39؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 80.09 م.ت و سرانه فروش 58.36 م.ت .  
 • 09:35:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.11 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.44 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: -3.50 ؛ هفتگی: 2.04 ؛ دو هفته: -3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 63 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.33 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 37.76 ؛ هفتگی: 26.46 ؛ دو هفته: -6.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:13؛ حجم مشکوک در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %-2.62) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 16.14 م.ت و سرانه فروش 54.88 م.ت .  
 • 09:34:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 55.97 م.ت و سرانه فروش 25.05 م.ت .  
 • 09:34:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %3.42) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.3 م.ت .  
 • 09:34:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 55.97 م.ت و سرانه فروش 25.05 م.ت .  
 • 09:34:50؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.18 و سرانه خرید 74.97 م.ت و سرانه فروش 23.57 م.ت .  
 • 09:34:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %3.42) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.3 م.ت .  
 • 09:34:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.8 م.ت .  
 • 09:34:25؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 30.92 م.ت و سرانه فروش 16.22 م.ت .  
 • 09:34:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.36 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.4 م.ت .  
 • 09:33:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.80 ؛ 3روزه: -11.94 ؛ هفتگی: -24.90 ؛ دو هفته: 55.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 188 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.17 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:48؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 28.94 م.ت و سرانه فروش 37.10 م.ت .  
 • 09:33:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 188 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.17 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %5.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.45 ؛ 3روزه: -2.45 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 180 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.09 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:38؛ حجم مشکوک در نماد مديريت (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 17.88 م.ت و سرانه فروش 10.69 م.ت .  
 • 09:32:19؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 11.47 م.ت و سرانه فروش 13.87 م.ت .  
 • 09:31:43؛ حجم مشکوک در نماد تكشا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 11.43 م.ت و سرانه فروش 13.75 م.ت .  
 • 09:31:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 5.29 ؛ هفتگی: 4.95 ؛ دو هفته: 5.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.35 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.74 ؛ 3روزه: -32.45 ؛ هفتگی: -35.79 ؛ دو هفته: -19.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -9.37 ؛ هفتگی: -15.25 ؛ دو هفته: -2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 659 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.46 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: -17.12 ؛ دو هفته: -29.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.98 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:36؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %-1.12) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 11.77 م.ت و سرانه فروش 14.79 م.ت .  
 • 09:30:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-1.39) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.1 م.ت .  
 • 09:30:33؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 25.31 م.ت و سرانه فروش 16.10 م.ت .  
 • 09:30:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.06 ؛ 3روزه: 81.67 ؛ هفتگی: 180.70 ؛ دو هفته: 321.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.91 ؛ 3روزه: -13.26 ؛ هفتگی: -25.83 ؛ دو هفته: 23.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: -2.03 ؛ هفتگی: -17.12 ؛ دو هفته: -29.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: -5.14 ؛ هفتگی: -11.07 ؛ دو هفته: -19.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.83 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.17 ؛ 3روزه: 2.58 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 4.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:28؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %3.70) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 24.96 م.ت و سرانه فروش 22.27 م.ت .  
 • 09:29:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.67 ؛ 3روزه: -11.94 ؛ هفتگی: -24.90 ؛ دو هفته: 55.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:13؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.64) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 13.52 م.ت و سرانه فروش 47.10 م.ت .  
 • 09:29:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1275 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.83 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -10.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.37 ؛ 3روزه: -11.94 ؛ هفتگی: -24.90 ؛ دو هفته: 55.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.05 ؛ 3روزه: -11.94 ؛ هفتگی: -24.90 ؛ دو هفته: 55.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:37؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 52.07 م.ت و سرانه فروش 36.87 م.ت .  
 • 09:28:26؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 40.82 م.ت و سرانه فروش 19.89 م.ت .  
 • 09:28:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.69 ؛ 3روزه: -4.80 ؛ هفتگی: -10.72 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.53 ؛ 3روزه: -4.80 ؛ هفتگی: -10.72 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.76 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.73 ؛ 3روزه: 0.96 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: 3.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.73 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -11.94 ؛ هفتگی: -24.90 ؛ دو هفته: 55.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:48؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.88 و سرانه خرید 31.05 م.ت و سرانه فروش 10.79 م.ت .  
 • 09:27:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 8.94 ؛ هفتگی: 6.41 ؛ دو هفته: 20.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زملارد (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.7 م.ت .  
 • 09:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.75 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: 0.07 ؛ دو هفته: -0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زملارد (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.7 م.ت .  
 • 09:27:19؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 36.18 م.ت و سرانه فروش 24.74 م.ت .  
 • 09:27:14؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 62.07 م.ت و سرانه فروش 20.58 م.ت .  
 • 09:27:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.69 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.51 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:01؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 50.31 م.ت و سرانه فروش 66.66 م.ت .  
 • 09:27:01؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.41 و سرانه خرید 69.12 م.ت و سرانه فروش 28.66 م.ت .  
 • 09:26:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -13.04 ؛ هفتگی: -25.04 ؛ دو هفته: -55.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.62 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -1.84 ؛ دو هفته: -1.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.5 م.ت .  
 • 09:26:34؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 10.16 م.ت و سرانه فروش 11.81 م.ت .  
 • 09:26:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %-2.07) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .  
 • 09:26:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 153 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.36 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:16؛ حجم مشکوک در نماد بكام (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.66 و سرانه خرید 46.50 م.ت و سرانه فروش 9.98 م.ت .  
 • 09:26:11؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 20.18 م.ت و سرانه فروش 13.73 م.ت .  
 • 09:26:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-2.21) با حجم 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:26:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.85 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -53.93 ؛ دو هفته: -232.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.67 و سرانه خرید 71.83 م.ت و سرانه فروش 15.38 م.ت .  
 • 09:25:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غمارگ با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.60 م.ت و سرانه فروش 38.03 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.25. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.80 و سرانه خرید 73.76 م.ت و سرانه فروش 15.38 م.ت .  
 • 09:24:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.33 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -1.84 ؛ دو هفته: -1.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:43؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.17 و سرانه خرید 63.71 م.ت و سرانه فروش 15.28 م.ت .  
 • 09:24:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -9.37 ؛ هفتگی: -15.25 ؛ دو هفته: -2.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 09:24:23؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 35.73 م.ت و سرانه فروش 11.53 م.ت .  
 • 09:24:06؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %5.53) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 12.03 م.ت و سرانه فروش 16.22 م.ت .  
 • 09:24:06؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %-2.44) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 15.10 م.ت و سرانه فروش 17.69 م.ت .  
 • 09:24:01؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 10.96 م.ت و سرانه فروش 17.83 م.ت .  
 • 09:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: 0.96 ؛ هفتگی: 0.62 ؛ دو هفته: 3.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:29؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 29.05 م.ت و سرانه فروش 16.74 م.ت .  
 • 09:23:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دروز با حجم 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 86.94 م.ت و سرانه فروش 29.92 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:23:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وگستر (در آخرین قیمت %-0.63) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.0 م.ت .  
 • 09:23:03؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %0.68) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 39.12 م.ت و سرانه فروش 32.22 م.ت .  
 • 09:22:58؛ حجم مشکوک در نماد حرهشا (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 28.82 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت .  
 • 09:22:50؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 13.87 م.ت و سرانه فروش 19.71 م.ت .  
 • 09:22:41؛ حجم مشکوک در نماد كوير (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 16.91 م.ت و سرانه فروش 18.27 م.ت .  
 • 09:22:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -18.71 ؛ هفتگی: -36.57 ؛ دو هفته: -14.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:31؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %3.31) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 19.59 م.ت و سرانه فروش 13.14 م.ت .  
 • 09:22:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -18.71 ؛ هفتگی: -36.57 ؛ دو هفته: -14.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:17؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %3.47) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 20.43 م.ت و سرانه فروش 23.54 م.ت .  
 • 09:21:39؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 15.86 م.ت و سرانه فروش 14.16 م.ت .  
 • 09:21:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 652 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.66 ؛ 3روزه: -3.97 ؛ هفتگی: -4.56 ؛ دو هفته: 1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.28 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:10؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %1.65) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 14.15 م.ت و سرانه فروش 20.13 م.ت .  
 • 09:21:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:00؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 18.10 م.ت و سرانه فروش 14.14 م.ت .  
 • 09:20:59؛ حجم مشکوک در نماد شپاس (در آخرین قیمت %3.37) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 20.82 م.ت و سرانه فروش 22.74 م.ت .  
 • 09:20:49؛ حجم مشکوک در نماد بكام (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.33 و سرانه خرید 40.44 م.ت و سرانه فروش 9.34 م.ت .  
 • 09:20:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ملت (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .  
 • 09:20:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -1.84 ؛ دو هفته: -1.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ملت (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .  
 • 09:20:34؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %1.35) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 30.52 م.ت و سرانه فروش 24.80 م.ت .  
 • 09:20:28؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 22.93 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .  
 • 09:20:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -2.45 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -4.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:26؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 32.08 م.ت و سرانه فروش 37.16 م.ت .  
 • 09:19:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %0.41) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .  
 • 09:19:44؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 39.16 م.ت و سرانه فروش 33.57 م.ت .  
 • 09:19:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %0.41) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .  
 • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %-0.67) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 14.65 م.ت و سرانه فروش 24.20 م.ت .  
 • 09:19:29؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %4.40) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 23.13 م.ت .  
 • 09:19:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.25 ؛ 3روزه: -86.98 ؛ هفتگی: -99.77 ؛ دو هفته: -133.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 651 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: 0.07 ؛ دو هفته: -0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.1 م.ت .  
 • 09:18:53؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 27.16 م.ت و سرانه فروش 19.17 م.ت .  
 • 09:18:44؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-2.72) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 23.69 م.ت و سرانه فروش 18.62 م.ت .  
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.76 و سرانه خرید 46.10 م.ت و سرانه فروش 12.26 م.ت .  
 • 09:18:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.2 م.ت .  
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.19 و سرانه خرید 52.32 م.ت و سرانه فروش 16.42 م.ت .  
 • 09:18:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -4.80 ؛ هفتگی: -10.72 ؛ دو هفته: -16.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.62 ؛ 3روزه: -21.51 ؛ هفتگی: -43.93 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 61.50 ؛ هفتگی: 109.45 ؛ دو هفته: -43.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -1.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:42؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.91 م.ت و سرانه فروش 13.16 م.ت .  
 • 09:17:34؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 40.28 م.ت و سرانه فروش 27.04 م.ت .  
 • 09:17:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.04 ؛ 3روزه: -19.49 ؛ هفتگی: -14.62 ؛ دو هفته: -21.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:23؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 47.01 م.ت و سرانه فروش 40.66 م.ت .  
 • 09:17:19؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 11.16 م.ت و سرانه فروش 11.79 م.ت .  
 • 09:17:15؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 4.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 81.16 م.ت و سرانه فروش 69.33 م.ت .  
 • 09:17:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آبين با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 81.16 م.ت و سرانه فروش 69.33 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.17. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 21.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.86 ؛ 3روزه: -21.51 ؛ هفتگی: -43.93 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 40.17 ؛ هفتگی: 41.12 ؛ دو هفته: 80.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:01؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 8.61 م.ت و سرانه فروش 16.78 م.ت .  
 • 09:17:00؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 23.77 م.ت و سرانه فروش 26.81 م.ت .  
 • 09:17:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 40.17 ؛ هفتگی: 41.12 ؛ دو هفته: 80.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد آبين (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 111 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.41 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 44.4 م.ت .  
 • 09:16:48؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 5.22 م.ت و سرانه فروش 110.18 م.ت .  
 • 09:16:32؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 62.71 م.ت و سرانه فروش 55.63 م.ت .  
 • 09:16:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد آبين (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.60 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: -0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:27؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 32.21 م.ت و سرانه فروش 30.02 م.ت .  
 • 09:16:24؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 64.21 م.ت و سرانه فروش 32.76 م.ت .  
 • 09:16:23؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %-4.47) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 16.69 م.ت و سرانه فروش 15.16 م.ت .  
 • 09:16:23؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 64.21 م.ت و سرانه فروش 32.76 م.ت .  
 • 09:16:12؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 104.77 م.ت و سرانه فروش 54.57 م.ت .  
 • 09:16:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.85) با حجم 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 31.88 م.ت و سرانه فروش 30.48 م.ت .  
 • 09:15:56؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.02) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 10.94 م.ت و سرانه فروش 44.29 م.ت .  
 • 09:15:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غفارس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.2 م.ت .  
 • 09:15:52؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 15.73 م.ت و سرانه فروش 8.17 م.ت .  
 • 09:15:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:06؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 29.37 م.ت و سرانه فروش 12.14 م.ت .  
 • 09:15:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.23) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.8 م.ت .  
 • 09:14:46؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 47.21 م.ت و سرانه فروش 17.77 م.ت .  
 • 09:14:31؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %-2.04) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 11.28 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .  
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 18.72 م.ت و سرانه فروش 14.42 م.ت .  
 • 09:13:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 3.06 ؛ هفتگی: 2.88 ؛ دو هفته: 1.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:29؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 41.60 م.ت و سرانه فروش 22.37 م.ت .  
 • 09:13:27؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 54.39 م.ت و سرانه فروش 46.82 م.ت .  
 • 09:13:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.64 ؛ 3روزه: 2.83 ؛ هفتگی: 2.46 ؛ دو هفته: 3.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:17؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-6.00) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 14.85 م.ت و سرانه فروش 32.76 م.ت .  
 • 09:13:17؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 8.14 م.ت و سرانه فروش 16.56 م.ت .  
 • 09:13:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 3.45 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:09؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 14.10 م.ت و سرانه فروش 11.50 م.ت .  
 • 09:12:53؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %5.73) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 16.10 م.ت و سرانه فروش 19.68 م.ت .  
 • 09:12:49؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 36.81 م.ت و سرانه فروش 31.09 م.ت .  
 • 09:12:41؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 59.68 م.ت و سرانه فروش 28.79 م.ت .  
 • 09:12:17؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 121.24 م.ت و سرانه فروش 45.50 م.ت .  
 • 09:12:07؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 21.07 م.ت و سرانه فروش 19.04 م.ت .  
 • 09:12:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.40 ؛ 3روزه: 0.49 ؛ هفتگی: 0.53 ؛ دو هفته: 0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:47؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %-1.18) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 18.32 م.ت و سرانه فروش 12.54 م.ت .  
 • 09:11:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.34 ؛ 3روزه: -2.59 ؛ هفتگی: -2.97 ؛ دو هفته: -9.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:31؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 24.31 م.ت و سرانه فروش 22.20 م.ت .  
 • 09:11:04؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 38.62 م.ت و سرانه فروش 39.29 م.ت .  
 • 09:10:39؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 25.59 م.ت و سرانه فروش 41.87 م.ت .  
 • 09:10:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2653 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.65 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -10.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 32.01 م.ت و سرانه فروش 30.96 م.ت .  
 • 09:10:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2653 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.65 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -10.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -19.49 ؛ هفتگی: -14.62 ؛ دو هفته: -21.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:39؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %4.68) با حجم 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 31.92 م.ت و سرانه فروش 33.66 م.ت .  
 • 09:09:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -19.49 ؛ هفتگی: -14.62 ؛ دو هفته: -21.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 2.58 ؛ هفتگی: 1.88 ؛ دو هفته: 4.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -21.51 ؛ هفتگی: -43.93 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:08؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %3.62) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.97 و سرانه خرید 110.04 م.ت و سرانه فروش 27.75 م.ت .  
 • 09:09:07؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 37.59 م.ت و سرانه فروش 24.69 م.ت .  
 • 09:09:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -21.51 ؛ هفتگی: -43.93 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.66 ؛ 3روزه: -2.59 ؛ هفتگی: -2.97 ؛ دو هفته: -9.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:02؛ حجم مشکوک در نماد مديريت (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 19.15 م.ت و سرانه فروش 12.35 م.ت .  
 • 09:08:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.39 ؛ 3روزه: -2.59 ؛ هفتگی: -2.97 ؛ دو هفته: -9.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.64 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -18.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:20؛ حجم مشکوک در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 1.12 م.ت و سرانه فروش 283.69 م.ت .  
 • 09:07:55؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 24.12 م.ت و سرانه فروش 19.20 م.ت .  
 • 09:07:55؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.65 و سرانه خرید 80.85 م.ت و سرانه فروش 30.55 م.ت .  
 • 09:07:21؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 23.53 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .  
 • 09:07:15؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.14 و سرانه خرید 71.18 م.ت و سرانه فروش 22.66 م.ت .  
 • 09:06:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -2.34 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق تصميم (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1332 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -10.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.01 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:25؛ حجم مشکوک در نماد غصينو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 27.21 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت .  
 • 09:06:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.01 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -2.59 ؛ هفتگی: -2.97 ؛ دو هفته: -9.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -3.14 ؛ هفتگی: -4.61 ؛ دو هفته: -10.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:25؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.46) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 26.37 م.ت و سرانه فروش 33.91 م.ت .  
 • 09:03:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 102 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.83 ؛ 3روزه: -19.49 ؛ هفتگی: -14.62 ؛ دو هفته: -21.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:27؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 40.43 م.ت و سرانه فروش 35.19 م.ت .  
 • 09:03:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.61 ؛ 3روزه: 1.92 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: 2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 79.21 م.ت و سرانه فروش 37.68 م.ت .  
 • 09:03:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.41 و سرانه خرید 78.22 م.ت و سرانه فروش 22.92 م.ت .  
 • 09:03:13؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.41 و سرانه خرید 78.22 م.ت و سرانه فروش 22.92 م.ت .  
 • 09:03:06؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 81.13 م.ت و سرانه فروش 33.81 م.ت .  
 • 09:03:06؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %0.40) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 68.89 م.ت و سرانه فروش 69.76 م.ت .  
 • 09:02:53؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.43 و سرانه خرید 86.59 م.ت و سرانه فروش 19.54 م.ت .  
 • 09:02:43؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 81.13 م.ت و سرانه فروش 33.81 م.ت .  
 • 09:02:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.80 ؛ 3روزه: 5.97 ؛ هفتگی: 2.20 ؛ دو هفته: -16.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:31؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 75.75 م.ت و سرانه فروش 20.33 م.ت .  
 • 09:02:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1421 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: 0.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -21.51 ؛ هفتگی: -43.93 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 38.71 م.ت و سرانه فروش 13.24 م.ت .  
 • 09:02:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -21.51 ؛ هفتگی: -43.93 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 38.71 م.ت و سرانه فروش 13.24 م.ت .  
 • 09:02:03؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 24.87 م.ت و سرانه فروش 13.24 م.ت .  
 • 09:01:48؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.84) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 23.79 م.ت و سرانه فروش 12.66 م.ت .  
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %3.91) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 75.81 م.ت و سرانه فروش 49.38 م.ت .  
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 96.40 م.ت و سرانه فروش 47.84 م.ت .  
 • 09:01:28؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %0.03) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 78.89 م.ت و سرانه فروش 73.17 م.ت .  
 • 09:01:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1308 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 3.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.99 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 41.41 م.ت و سرانه فروش 27.77 م.ت .  
 • 09:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.99 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:54؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 77.74 م.ت و سرانه فروش 35.39 م.ت .  
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-3.02) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 67.28 م.ت و سرانه فروش 331.94 م.ت .  
 • 09:00:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.98 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:44؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 54.81 م.ت و سرانه فروش 45.78 م.ت .  
 • 09:00:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.98 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: 2.63 ؛ دو هفته: 26.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 64.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 111.14 م.ت .  
 • 2- نماد دجابر با ارزش صف خرید 33.05 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 100.77 م.ت .  
 • 3- نماد خزاميا با ارزش صف خرید 29.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 78.21 م.ت .  
 • 4- نماد فسازان با ارزش صف خرید 27.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 101.03 م.ت .  
 • 5- نماد بتك با ارزش صف خرید 27.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 146.07 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد پسهند با ارزش صف خرید 2.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 196.57 م.ت .  
 • 2- نماد درهآور با ارزش صف خرید 9.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 183.71 م.ت .  
 • 3- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 12.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 152.70 م.ت .  
 • 4- نماد بتك با ارزش صف خرید 27.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 146.07 م.ت .  
 • 5- نماد شفا با ارزش صف خرید 20.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.07 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 109.30 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با تقاضا ی 71.16 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 68.23 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 53.01 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه فلزات اساسي با تقاضا ی 51.79 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با عرضه ی -2.17 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه استخراج كانه هاي فلزي با عرضه ی -1.29 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با عرضه ی -1.22 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه ساخت محصولات فلزي با عرضه ی -1.21 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه كاشي و سراميك با عرضه ی -1.11 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وساپا با حجم معاملات 412.46 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 229.15 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ورنا با حجم معاملات 250.64 میلیون سهم (2.64 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 156.13 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خاور با حجم معاملات 712.50 میلیون سهم (3.71 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 133.59 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد ثاميد با حجم معاملات 559.38 میلیون سهم (28.51 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 94.51 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كدما با حجم معاملات 8.28 میلیون سهم (2.88 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.84 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 47.40 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد ثاميد با برآیند ورود پول درشت 31.24 میلیارد تومان و حجم 28.51 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 21.34 میلیارد تومان و حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد وساپا با برآیند ورود پول درشت 17.13 میلیارد تومان و حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 14.24 میلیارد تومان و حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 56.57 میلیارد تومان و حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 27.30 میلیارد تومان و حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 22.83 میلیارد تومان و حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خاور با برآیند خروج پول درشت 19.97 میلیارد تومان و حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وگردش با برآیند خروج پول درشت 14.65 میلیارد تومان و حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 77.19 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 24.37 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 7.57 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 6.41 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با برآیند ورود پول درشت 5.09 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 106.64 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 29.09 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 28.48 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 11.89 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 11.84 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وصنعت با ارزش صف خرید 21.66 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد فتوسا با ارزش صف خرید 13.60 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد كفرآور با ارزش صف خرید 13.55 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد آبين با ارزش صف خرید 10.89 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فسازان با ارزش صف خرید 10.15 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد شوينده با ارزش صف خرید 9.35 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد تكنو با ارزش صف خرید 7.79 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد سفار با ارزش صف خرید 5.47 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد وسنا با ارزش صف خرید 5.47 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد فلات با ارزش صف خرید 3.73 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد سنوين با ارزش صف خرید 3.09 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 2.51 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

شنبه، 10 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها