بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ چهارشنبه، 10 فروردین 1401

1401-01-10 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
چهارشنبه، 10 فروردین 1401

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد نوري با حجم معاملات 6.77 میلیون سهم (2.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 76.26 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد كرماشا با حجم معاملات 13.49 میلیون سهم (19.6 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 75.14 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد آريا با حجم معاملات 7.17 میلیون سهم (4.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 62.19 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد دكپسول با حجم معاملات 8.06 میلیون سهم (8.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.36 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد دتوزيع با حجم معاملات 5.84 میلیون سهم (5.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 17.00 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 75.45 میلیارد تومان و حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 72.97 میلیارد تومان و حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد كرماشا با برآیند ورود پول درشت 42.40 میلیارد تومان و حجم 19.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد نوري با برآیند ورود پول درشت 10.14 میلیارد تومان و حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد اهرم با برآیند ورود پول درشت 8.29 میلیارد تومان و حجم 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كامياب با برآیند خروج پول درشت 7.24 میلیارد تومان و حجم 0.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند خروج پول درشت 6.21 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دكپسول با برآیند خروج پول درشت 5.80 میلیارد تومان و حجم 8.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 5.32 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 5.16 میلیارد تومان و حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 166.22 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 51.50 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 19.85 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 13.18 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 16.55 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 12.83 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 10.71 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 6.05 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 170.97 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 30.44 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شكلر با ارزش صف خرید 18.78 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خوساز با ارزش صف خرید 18.25 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سامان با ارزش صف خرید 16.58 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد فخاس با ارزش صف خرید 12.38 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد خكار با ارزش صف خرید 10.08 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وهنر با ارزش صف خرید 7.36 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد كاسپين با ارزش صف خرید 6.96 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد كوثر با ارزش صف خرید 5.25 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد قشهد با ارزش صف خرید 1.53 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.38 میلیارد تومان .  
 • 13- نماد تكنو با ارزش صف خرید 1.07 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 407 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 72.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %-2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 181 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 136 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:09؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %2.19) با حجم 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 15.04 م.ت و سرانه فروش 20.20 م.ت .  
 • 12:27:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 391 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 68.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 376 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 66.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:58؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد پرداخت با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.44 م.ت و سرانه فروش 27.22 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.35. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:23:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 373 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:22:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:22:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:40؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.59 و سرانه خرید 89.58 م.ت و سرانه فروش 11.80 م.ت .  
 • 12:17:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:15:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد والبر با حجم 5.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.52 م.ت و سرانه فروش 21.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.50. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:13:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:11:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %-1.80) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.3 م.ت .  
 • 12:11:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 353 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:10:59؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 38.19 م.ت و سرانه فروش 22.16 م.ت .  
 • 12:09:00؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 8.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 5.58 م.ت و سرانه فروش 7.62 م.ت .  
 • 12:08:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 345 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 56.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:08:34؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 5.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 5.58 م.ت و سرانه فروش 7.62 م.ت .  
 • 12:08:03؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 5.58 م.ت و سرانه فروش 7.61 م.ت .  
 • 12:07:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 339 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:03:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثامان (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:03:15؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 17.52 م.ت و سرانه فروش 18.27 م.ت .  
 • 12:03:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 707 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .  
 • 12:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %0.63) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .  
 • 12:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 123 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 330 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 319 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.8 م.ت .  
 • 12:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 314 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:00:08؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 9.94 م.ت و سرانه فروش 14.35 م.ت .  
 • 11:58:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 19.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 289 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 18.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.34 و سرانه خرید 115.48 م.ت و سرانه فروش 21.64 م.ت .  
 • 11:58:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 282 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:58:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 41.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 103 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 248 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 592 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 237 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 74.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 248 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 228 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:30؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.53 و سرانه خرید 31.55 م.ت و سرانه فروش 3.70 م.ت .  
 • 11:53:06؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.52 و سرانه خرید 31.51 م.ت و سرانه فروش 3.70 م.ت .  
 • 11:52:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 165 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 18.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:51:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 199 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 158 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 17.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 188 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 747 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 376 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:47:07؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 26.25 م.ت و سرانه فروش 19.59 م.ت .  
 • 11:46:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 100 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:45:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:41:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:41:44؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 15.06 م.ت و سرانه فروش 21.32 م.ت .  
 • 11:40:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:38:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تليسه با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.35 م.ت و سرانه فروش 8.57 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.44. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:36:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 14.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:36:32؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 16.87 م.ت و سرانه فروش 18.04 م.ت .  
 • 11:35:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:35؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.52 و سرانه خرید 39.62 م.ت و سرانه فروش 15.75 م.ت .  
 • 11:34:22؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 10.41 م.ت و سرانه فروش 16.90 م.ت .  
 • 11:34:20؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 32.25 م.ت و سرانه فروش 13.93 م.ت .  
 • 11:33:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-4.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:13؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 54.82 م.ت و سرانه فروش 50.91 م.ت .  
 • 11:30:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 118 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 14.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:30:06؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 13.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.09 و سرانه خرید 108.51 م.ت و سرانه فروش 17.82 م.ت .  
 • 11:29:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 13.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.69 و سرانه خرید 136.98 م.ت و سرانه فروش 17.82 م.ت .  
 • 11:29:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.96 م.ت و سرانه فروش 24.57 م.ت .  
 • 11:29:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:42؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 36.56 م.ت و سرانه فروش 22.02 م.ت .  
 • 11:26:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:25:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 746 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 587 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 237 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 72.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 762 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 978 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:04؛ حجم مشکوک در نماد دسينا (در آخرین قیمت %4.48) با حجم 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 15.69 م.ت و سرانه فروش 14.02 م.ت .  
 • 11:20:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.91 و سرانه خرید 42.06 م.ت و سرانه فروش 14.46 م.ت .  
 • 11:20:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.91 و سرانه خرید 42.06 م.ت و سرانه فروش 14.46 م.ت .  
 • 11:20:17؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.65 و سرانه خرید 38.36 م.ت و سرانه فروش 14.46 م.ت .  
 • 11:20:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 464 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.25) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.4 م.ت .  
 • 11:14:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 441 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 1070 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 431 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:05:42؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 22.25 م.ت و سرانه فروش 9.26 م.ت .  
 • 11:03:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:01:09؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 8.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.58 و سرانه خرید 106.75 م.ت و سرانه فروش 19.12 م.ت .  
 • 11:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.28 و سرانه خرید 101.03 م.ت و سرانه فروش 19.12 م.ت .  
 • 10:59:21؛ حجم مشکوک در نماد آرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 7.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 10.20 م.ت و سرانه فروش 12.88 م.ت .  
 • 10:59:19؛ حجم مشکوک در نماد آرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 7.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 10.20 م.ت و سرانه فروش 12.88 م.ت .  
 • 10:58:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %1.65) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.3 م.ت .  
 • 10:54:36؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 6.61 م.ت و سرانه فروش 14.69 م.ت .  
 • 10:53:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:50:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دابور (در آخرین قیمت %-0.76) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .  
 • 10:48:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:46:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 825 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 431 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:45:33؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 26.97 م.ت و سرانه فروش 15.83 م.ت .  
 • 10:45:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 721 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:42:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 360 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:32:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .  
 • 10:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:35؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.50 و سرانه خرید 24.82 م.ت و سرانه فروش 7.09 م.ت .  
 • 10:28:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حآسا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.6 م.ت .  
 • 10:28:26؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %2.51) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.49 و سرانه خرید 17.00 م.ت و سرانه فروش 1.48 م.ت .  
 • 10:27:02؛ حجم مشکوک در نماد ثامان (در آخرین قیمت %-3.88) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 11.24 م.ت و سرانه فروش 36.92 م.ت .  
 • 10:25:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 707 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:57؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثقزوي با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.58 م.ت و سرانه فروش 18.17 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.53. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:21:18؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.76 م.ت و سرانه فروش 15.96 م.ت .  
 • 10:21:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:16:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غناب (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 58 م.ت و سرانه فروش 18.87 م.ت .  
 • 10:14:44؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-3.00) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 15.97 م.ت و سرانه فروش 27.30 م.ت .  
 • 10:14:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 116 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:49؛ حجم مشکوک در نماد صنم (در آخرین قیمت %0.01) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 11.37 م.ت و سرانه فروش 2131.38 م.ت .  
 • 10:13:09؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.16 و سرانه خرید 14.96 م.ت و سرانه فروش 2.90 م.ت .  
 • 10:10:59؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 29.80 م.ت و سرانه فروش 13.13 م.ت .  
 • 10:10:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:10:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:09:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.10 و سرانه خرید 88.27 م.ت و سرانه فروش 21.55 م.ت .  
 • 10:09:56؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.10 و سرانه خرید 88.27 م.ت و سرانه فروش 21.55 م.ت .  
 • 10:08:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:06:37؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 16.55 م.ت و سرانه فروش 4.44 م.ت .  
 • 10:05:25؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %-1.32) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 11.12 م.ت و سرانه فروش 12.77 م.ت .  
 • 10:05:14؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خفولا با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.90 م.ت و سرانه فروش 71.60 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.46. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:03:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:00؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 23.81 م.ت و سرانه فروش 16.56 م.ت .  
 • 10:01:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.83) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.71 و سرانه خرید 196.55 م.ت و سرانه فروش 11.76 م.ت .  
 • 10:01:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:30؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %3.82) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 10.37 م.ت و سرانه فروش 17.00 م.ت .  
 • 10:00:30؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.83) با حجم 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.21 و سرانه خرید 170.03 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 10:00:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 575 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 231 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 71.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:54:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 600 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.83) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.80 و سرانه خرید 198.65 م.ت و سرانه فروش 12.57 م.ت .  
 • 09:53:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.83) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.81 و سرانه خرید 198.83 م.ت و سرانه فروش 12.58 م.ت .  
 • 09:53:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .  
 • 09:53:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:52:17؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.92) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.33 و سرانه خرید 180.23 م.ت و سرانه فروش 12.58 م.ت .  
 • 09:52:17؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-1.69) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 7.62 م.ت و سرانه فروش 11.51 م.ت .  
 • 09:51:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-1.11) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .  
 • 09:50:44؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.83) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.01 و سرانه خرید 76.00 م.ت و سرانه فروش 12.64 م.ت .  
 • 09:50:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1092 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:36؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 26.71 م.ت و سرانه فروش 17.68 م.ت .  
 • 09:50:22؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 21.50 م.ت و سرانه فروش 13.32 م.ت .  
 • 09:48:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:51؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 18.80 م.ت و سرانه فروش 13.43 م.ت .  
 • 09:47:19؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 33.46 م.ت و سرانه فروش 33.01 م.ت .  
 • 09:47:05؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.28 و سرانه خرید 85.62 م.ت و سرانه فروش 20.02 م.ت .  
 • 09:47:04؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دبالك با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 85.62 م.ت و سرانه فروش 20.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.28. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:45:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 974 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 600 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:06؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %-2.44) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 15.71 م.ت و سرانه فروش 22.31 م.ت .  
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 30.89 م.ت .  
 • 09:43:31؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 30.89 م.ت .  
 • 09:43:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %2.30) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.4 م.ت .  
 • 09:42:28؛ حجم مشکوک در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 20.16 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت .  
 • 09:42:13؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %0.66) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 10.87 م.ت و سرانه فروش 15.27 م.ت .  
 • 09:42:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1179 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 491 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:29؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %1.53) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.93 و سرانه خرید 13.00 م.ت و سرانه فروش 4.43 م.ت .  
 • 09:40:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آبادا (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.4 م.ت .  
 • 09:39:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:52؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 23.71 م.ت و سرانه فروش 20.35 م.ت .  
 • 09:38:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:18؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 4.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 133.77 م.ت و سرانه فروش 60.25 م.ت .  
 • 09:38:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:32؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 26.26 م.ت و سرانه فروش 23.68 م.ت .  
 • 09:37:18؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 17.06 م.ت و سرانه فروش 13.36 م.ت .  
 • 09:37:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.89 م.ت و سرانه فروش 19.40 م.ت .  
 • 09:36:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:49؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 17.79 م.ت و سرانه فروش 20.26 م.ت .  
 • 09:36:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.6 م.ت .  
 • 09:35:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:17؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 30.64 م.ت و سرانه فروش 21.11 م.ت .  
 • 09:35:17؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 21.15 م.ت و سرانه فروش 20.36 م.ت .  
 • 09:34:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:42؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 35.64 م.ت و سرانه فروش 54.54 م.ت .  
 • 09:33:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.5 م.ت .  
 • 09:32:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.72) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.2 م.ت .  
 • 09:30:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.98 و سرانه خرید 88.63 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .  
 • 09:30:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.98 و سرانه خرید 88.63 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .  
 • 09:30:35؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.98 و سرانه خرید 88.63 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .  
 • 09:30:33؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 8.44 م.ت و سرانه فروش 14.88 م.ت .  
 • 09:30:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.9 م.ت .  
 • 09:30:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .  
 • 09:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرا (در آخرین قیمت %-0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:33؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 40.65 م.ت و سرانه فروش 18.62 م.ت .  
 • 09:29:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.36) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.4 م.ت .  
 • 09:29:01؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %-2.58) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 20.09 م.ت و سرانه فروش 26.45 م.ت .  
 • 09:28:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %4.22) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .  
 • 09:28:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قزوين (در آخرین قیمت %3.59) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.5 م.ت .  
 • 09:25:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 506 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 70.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آريا با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.92 م.ت و سرانه فروش 21.58 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.90. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:48؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 4.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 57.26 م.ت و سرانه فروش 55.13 م.ت .  
 • 09:24:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 491 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 67.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آريا با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.92 م.ت و سرانه فروش 21.58 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.90. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:20؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 42.58 م.ت و سرانه فروش 22.12 م.ت .  
 • 09:24:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1060 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:29؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 10.20 م.ت و سرانه فروش 18.02 م.ت .  
 • 09:23:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 20.89 م.ت و سرانه فروش 24.10 م.ت .  
 • 09:22:32؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 29.90 م.ت و سرانه فروش 88.66 م.ت .  
 • 09:22:32؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 7.74 م.ت و سرانه فروش 25.21 م.ت .  
 • 09:22:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-2.30) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.6 م.ت .  
 • 09:22:17؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 20.62 م.ت و سرانه فروش 22.61 م.ت .  
 • 09:21:48؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %1.27) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 26.80 م.ت و سرانه فروش 29.50 م.ت .  
 • 09:20:54؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 32.54 م.ت و سرانه فروش 21.53 م.ت .  
 • 09:20:53؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.28 و سرانه خرید 62.64 م.ت و سرانه فروش 19.12 م.ت .  
 • 09:20:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 486 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 66.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.01 م.ت و سرانه فروش 8.84 م.ت .  
 • 09:19:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 481 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 64.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.01 م.ت و سرانه فروش 8.84 م.ت .  
 • 09:18:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 455 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 160 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 57.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.07) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.7 م.ت .  
 • 09:18:20؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 14.25 م.ت و سرانه فروش 38.49 م.ت .  
 • 09:18:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:51؛ حجم مشکوک در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 25.06 م.ت و سرانه فروش 28.49 م.ت .  
 • 09:16:39؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 14.72 م.ت و سرانه فروش 15.88 م.ت .  
 • 09:16:14؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 25.98 م.ت و سرانه فروش 20.01 م.ت .  
 • 09:16:08؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 25.90 م.ت و سرانه فروش 19.88 م.ت .  
 • 09:15:44؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 62.28 م.ت و سرانه فروش 32.92 م.ت .  
 • 09:15:43؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.91 و سرانه خرید 42.73 م.ت و سرانه فروش 8.70 م.ت .  
 • 09:15:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد والبر با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.35 م.ت و سرانه فروش 31.23 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.06. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:15:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.1 م.ت .  
 • 09:15:14؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %2.13) با حجم 7.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 37.50 م.ت و سرانه فروش 60.57 م.ت .  
 • 09:15:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 71.96 م.ت و سرانه فروش 23.19 م.ت .  
 • 09:15:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 71.96 م.ت و سرانه فروش 23.19 م.ت .  
 • 09:14:48؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 71.96 م.ت و سرانه فروش 23.19 م.ت .  
 • 09:14:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 103 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:38؛ حجم مشکوک در نماد والبر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.63 و سرانه خرید 50.15 م.ت و سرانه فروش 19.06 م.ت .  
 • 09:14:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 497 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 117 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:19؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %1.23) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 31.06 م.ت و سرانه فروش 65.82 م.ت .  
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.12 و سرانه خرید 42.42 م.ت و سرانه فروش 19.98 م.ت .  
 • 09:11:04؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 91.22 م.ت و سرانه فروش 63.70 م.ت .  
 • 09:10:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 497 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:14؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-0.65) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 63.70 م.ت و سرانه فروش 70.06 م.ت .  
 • 09:09:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 497 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:48؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.67 و سرانه خرید 148.39 م.ت و سرانه فروش 26.19 م.ت .  
 • 09:09:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:30؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.65 و سرانه خرید 170.39 م.ت و سرانه فروش 16.00 م.ت .  
 • 09:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 446 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 158 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:59؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.28 و سرانه خرید 66.10 م.ت و سرانه فروش 12.51 م.ت .  
 • 09:08:02؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 28.45 م.ت و سرانه فروش 15.30 م.ت .  
 • 09:08:02؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 63.59 م.ت و سرانه فروش 34.19 م.ت .  
 • 09:07:18؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 52.42 م.ت و سرانه فروش 100.41 م.ت .  
 • 09:07:09؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 90.23 م.ت و سرانه فروش 31.84 م.ت .  
 • 09:07:04؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 22.86 م.ت و سرانه فروش 24.29 م.ت .  
 • 09:06:37؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.26 و سرانه خرید 139.37 م.ت و سرانه فروش 19.19 م.ت .  
 • 09:06:29؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.12 و سرانه خرید 138.00 م.ت و سرانه فروش 44.21 م.ت .  
 • 09:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 431 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 151 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:06:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 309 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:49؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.66 و سرانه خرید 230.23 م.ت و سرانه فروش 18.18 م.ت .  
 • 09:05:30؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %4.52) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.40 و سرانه خرید 197.96 م.ت و سرانه فروش 44.99 م.ت .  
 • 09:05:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1469 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 252 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:37؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 23.48 م.ت و سرانه فروش 23.74 م.ت .  
 • 09:04:31؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 79.59 م.ت و سرانه فروش 82.27 م.ت .  
 • 09:04:30؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 79.59 م.ت و سرانه فروش 82.27 م.ت .  
 • 09:04:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 223 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:25؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.28 و سرانه خرید 146.45 م.ت و سرانه فروش 34.22 م.ت .  
 • 09:03:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 219 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:56؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 95.08 م.ت و سرانه فروش 36.02 م.ت .  
 • 09:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 139 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:51؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 107.20 م.ت و سرانه فروش 46.98 م.ت .  
 • 09:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:34؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 26.51 م.ت و سرانه فروش 46.15 م.ت .  
 • 09:02:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:30؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 26.51 م.ت و سرانه فروش 46.15 م.ت .  
 • 09:02:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:50؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 166.86 م.ت و سرانه فروش 100.20 م.ت .  
 • 09:01:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:48؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 97.08 م.ت و سرانه فروش 88.53 م.ت .  
 • 09:01:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:47؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 104.72 م.ت و سرانه فروش 97.37 م.ت .  
 • 09:01:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:44؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 50.47 م.ت و سرانه فروش 249.68 م.ت .  
 • 09:01:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:36؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 176.85 م.ت و سرانه فروش 129.69 م.ت .  
 • 09:01:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 330.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 127.88 م.ت .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 301.89 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 131.83 م.ت .  
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 78.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.89 م.ت .  
 • 4- نماد سامان با ارزش صف خرید 59.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 49.40 م.ت .  
 • 5- نماد شكلر با ارزش صف خرید 46.11 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 174.66 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 13.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 91.30 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد زكشت با ارزش صف خرید 21.75 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 224.24 م.ت .  
 • 2- نماد دكپسول با ارزش صف خرید 2.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 204.69 م.ت .  
 • 3- نماد هجرت با ارزش صف خرید 19.79 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 175.17 م.ت .  
 • 4- نماد شكلر با ارزش صف خرید 46.11 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 174.66 م.ت .  
 • 5- نماد دتوزيع با ارزش صف خرید 12.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 172.97 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 13.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 91.30 م.ت .  
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 2.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 78.35 م.ت .  
 • 3- نماد خفولا با ارزش صف فروش 2.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 70.06 م.ت .  
 • 4- نماد غناب با ارزش صف فروش 2.25 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 31.69 م.ت .  
 • 5- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 2.74 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 30.78 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خگستر با حجم معاملات 1678.15 میلیون سهم (8.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 524.92 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خساپا با حجم معاملات 1295.82 میلیون سهم (2.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 265.83 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وتجارت با حجم معاملات 742.89 میلیون سهم (3.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 158.21 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد فرابورس با حجم معاملات 64.48 میلیون سهم (3.13 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 78.87 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سمگا با حجم معاملات 75.06 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 72.36 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 161.91 میلیارد تومان و حجم 8.02 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شستا با برآیند ورود پول درشت 40.86 میلیارد تومان و حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 14.69 میلیارد تومان و حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد دتوزيع با برآیند ورود پول درشت 9.78 میلیارد تومان و حجم 6.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند ورود پول درشت 6.26 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 73.95 میلیارد تومان و حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 58.60 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 45.14 میلیارد تومان و حجم 1.5 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند خروج پول درشت 21.72 میلیارد تومان و حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شاوان با برآیند خروج پول درشت 16.77 میلیارد تومان و حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 67.60 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 32.74 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 119.58 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 88.12 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 35.61 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 17.70 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 17.12 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 165.91 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 48.18 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد سامان با ارزش صف خرید 39.76 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد زكشت با ارزش صف خرید 20.17 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خوساز با ارزش صف خرید 18.36 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد شكلر با ارزش صف خرید 18.13 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فخاس با ارزش صف خرید 13.34 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد هجرت با ارزش صف خرید 12.02 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد كاسپين با ارزش صف خرید 8.08 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.67 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد قزوين با ارزش صف خرید 6.65 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد شپارس با ارزش صف خرید 6.28 میلیارد تومان .  
 • 13- نماد دشيمي با ارزش صف خرید 6.24 میلیارد تومان .  
 • 14- نماد دتوليد با ارزش صف خرید 4.77 میلیارد تومان .  
 • 15- نماد گكيش با ارزش صف خرید 4.61 میلیارد تومان .  
 • 16- نماد دبالك با ارزش صف خرید 3.00 میلیارد تومان .  
 • 17- نماد دسينا با ارزش صف خرید 1.79 میلیارد تومان .  
 • 18- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.34 میلیارد تومان .  
 • 19- نماد دالبر با ارزش صف خرید 1.14 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

چهارشنبه، 10 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 26 فروردین 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-01-26 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 25 فروردین 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-01-25 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 21 فروردین 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-01-21 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mojtaba
میهمان
mojtaba
2 سال قبل

اقا عالیه دمتون گرم خسته نباشید