بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ سه شنبه، 9 فروردین 1401

1401-01-09 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
سه شنبه، 9 فروردین 1401

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خگستر با حجم معاملات 1678.15 میلیون سهم (8.02 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 524.92 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خساپا با حجم معاملات 1295.82 میلیون سهم (2.84 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 265.83 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وتجارت با حجم معاملات 742.89 میلیون سهم (3.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 158.21 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد فرابورس با حجم معاملات 64.48 میلیون سهم (3.13 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 78.87 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سمگا با حجم معاملات 75.06 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 72.36 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 161.91 میلیارد تومان و حجم 8.02 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شستا با برآیند ورود پول درشت 40.86 میلیارد تومان و حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد وتجارت با برآیند ورود پول درشت 14.69 میلیارد تومان و حجم 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد دتوزيع با برآیند ورود پول درشت 9.78 میلیارد تومان و حجم 6.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند ورود پول درشت 6.26 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 73.95 میلیارد تومان و حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 58.60 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 45.14 میلیارد تومان و حجم 1.5 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند خروج پول درشت 21.72 میلیارد تومان و حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شاوان با برآیند خروج پول درشت 16.77 میلیارد تومان و حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 67.60 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 32.74 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 119.58 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 88.12 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 35.61 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 17.70 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 17.12 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 165.91 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 48.18 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد سامان با ارزش صف خرید 39.76 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد زكشت با ارزش صف خرید 20.17 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خوساز با ارزش صف خرید 18.36 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد شكلر با ارزش صف خرید 18.13 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فخاس با ارزش صف خرید 13.34 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد هجرت با ارزش صف خرید 12.02 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد كاسپين با ارزش صف خرید 8.08 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.67 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد قزوين با ارزش صف خرید 6.65 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد شپارس با ارزش صف خرید 6.28 میلیارد تومان .  
 • 13- نماد دشيمي با ارزش صف خرید 6.24 میلیارد تومان .  
 • 14- نماد دتوليد با ارزش صف خرید 4.77 میلیارد تومان .  
 • 15- نماد گكيش با ارزش صف خرید 4.61 میلیارد تومان .  
 • 16- نماد دبالك با ارزش صف خرید 3.00 میلیارد تومان .  
 • 17- نماد دسينا با ارزش صف خرید 1.79 میلیارد تومان .  
 • 18- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.34 میلیارد تومان .  
 • 19- نماد دالبر با ارزش صف خرید 1.14 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1407 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 919 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 161.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 456 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 394 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 450 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 394 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:29:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:28:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 241 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:27:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:26:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:25:09؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.56) با حجم 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 15.29 م.ت و سرانه فروش 69.82 م.ت .  
 • 12:24:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:24:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 232 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:23:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 224 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:20:48؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 8.29 م.ت و سرانه فروش 9.83 م.ت .  
 • 12:18:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:18:28؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.30 و سرانه خرید 69.04 م.ت و سرانه فروش 7.42 م.ت .  
 • 12:17:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 274 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 370 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 59.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:17:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حپترو با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.42 م.ت و سرانه فروش 14.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.47. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:16:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 210 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 196 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:16:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:13:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:12:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:11:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد واحصا با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 82.79 م.ت و سرانه فروش 61.01 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:09:38؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.88 و سرانه خرید 13.89 م.ت و سرانه فروش 4.82 م.ت .  
 • 12:08:34؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 13.68 م.ت و سرانه فروش 21.16 م.ت .  
 • 12:08:13؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تكمبا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.91 م.ت و سرانه فروش 11.92 م.ت .  
 • 12:08:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 376 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 358 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:05:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 371 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 358 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:51؛ حجم مشکوک در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 8.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.03 و سرانه خرید 12.34 م.ت و سرانه فروش 440.02 م.ت .  
 • 12:04:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:04:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 2013 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:03:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:02:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 180 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:16؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 46.21 م.ت و سرانه فروش 41.17 م.ت .  
 • 12:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 435 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 12:01:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:57:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 266 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:56:24؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 12.87 م.ت و سرانه فروش 16.26 م.ت .  
 • 11:56:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:55:34؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شمواد با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.36 م.ت و سرانه فروش 29.07 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 1.11. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:55:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:54:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 573 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 48.87 م.ت و سرانه فروش 40.83 م.ت .  
 • 11:53:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:53:13؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.20 و سرانه خرید 55.76 م.ت و سرانه فروش 7.74 م.ت .  
 • 11:53:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 48.87 م.ت و سرانه فروش 40.83 م.ت .  
 • 11:53:13؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.20 و سرانه خرید 55.76 م.ت و سرانه فروش 7.74 م.ت .  
 • 11:53:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:52:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 255 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 427 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:52:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 409 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:52:18؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %-0.36) با حجم 73.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 1.01 م.ت و سرانه فروش 1.01 م.ت .  
 • 11:51:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:50:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.7 م.ت .  
 • 11:49:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 253 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 427 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:48:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1354 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 914 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 156.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:46:34؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 16.76 م.ت و سرانه فروش 26.66 م.ت .  
 • 11:44:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:44:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسين (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .  
 • 11:43:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:43:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1309 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 900 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 148.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:42:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1303 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 900 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 145.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:42:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:41:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1299 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 900 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 143.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:41:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خگستر با حجم 6.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 118.61 م.ت و سرانه فروش 50.55 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:39:38؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.05 و سرانه خرید 223.80 م.ت و سرانه فروش 55.32 م.ت .  
 • 11:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1215 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 900 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 133.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:39:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1215 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 900 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 133.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:37:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1207 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 900 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 130.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:35:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:34:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:54؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 28.27 م.ت و سرانه فروش 22.38 م.ت .  
 • 11:32:44؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 11.39 م.ت و سرانه فروش 10.01 م.ت .  
 • 11:32:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 527 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 72.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:32:12؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 23.42 م.ت و سرانه فروش 22.22 م.ت .  
 • 11:32:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 243 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:31:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 238 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 52.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:29:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 237 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:28:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:26:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حآفرين با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.91 م.ت و سرانه فروش 33.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.83. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1685 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 233 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 417 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:23:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 810 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:22:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:21:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:19:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:18:38؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 6.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 10.12 م.ت و سرانه فروش 8.99 م.ت .  
 • 11:18:35؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 6.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 10.12 م.ت و سرانه فروش 8.99 م.ت .  
 • 11:17:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:16:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 573 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:15:50؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 7.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 8.78 م.ت و سرانه فروش 4.31 م.ت .  
 • 11:15:45؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 7.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 8.78 م.ت و سرانه فروش 4.31 م.ت .  
 • 11:13:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:12:02؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 11.31 م.ت و سرانه فروش 9.00 م.ت .  
 • 11:10:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1186 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 889 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 123.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1183 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 889 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 121.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1183 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 889 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 121.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 511 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:09:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيدار (در آخرین قیمت %4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:08:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 222 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 424 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1156 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 889 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 117.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:07:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1145 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 889 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 116.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:06:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 797 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:05:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 490 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 67.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:05:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 459 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:04:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 435 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 60.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:04:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 416 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 406 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:03:05؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 21.71 م.ت و سرانه فروش 26.44 م.ت .  
 • 11:02:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 218 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 394 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:02:10؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %0.68) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 10.32 م.ت و سرانه فروش 13.78 م.ت .  
 • 11:01:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 378 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 11:00:07؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 18.44 م.ت و سرانه فروش 14.34 م.ت .  
 • 10:59:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1103 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 869 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 111.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:22؛ حجم مشکوک در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 13.86 م.ت و سرانه فروش 9.05 م.ت .  
 • 10:59:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1103 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 869 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 111.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:59:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1095 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 869 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 109.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 698 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:57:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:55:10؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.36) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 23.04 م.ت و سرانه فروش 76.59 م.ت .  
 • 10:55:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شاملا با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.10 م.ت و سرانه فروش 22.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.15. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:54:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:54:49؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 19.78 و سرانه خرید 22.95 م.ت و سرانه فروش 1.16 م.ت .  
 • 10:53:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 369 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:53:19؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 15.81 و سرانه خرید 18.50 م.ت و سرانه فروش 1.17 م.ت .  
 • 10:50:27؛ حجم مشکوک در نماد شليا (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 29.06 م.ت و سرانه فروش 29.49 م.ت .  
 • 10:50:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:49:49؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 26.85 م.ت و سرانه فروش 21.38 م.ت .  
 • 10:47:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 354 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:47:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:47:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %3.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 339 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:44:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 209 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:43:51؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 26.45 م.ت و سرانه فروش 47.68 م.ت .  
 • 10:41:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .  
 • 10:40:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1054 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:40:02؛ حجم مشکوک در نماد پاسا (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 9.75 م.ت و سرانه فروش 19.45 م.ت .  
 • 10:39:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2072 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:39:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:38:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 808 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:37:36؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 13.39 م.ت و سرانه فروش 10.31 م.ت .  
 • 10:37:22؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 3139 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 784 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:36:02؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-0.24) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 8.38 م.ت و سرانه فروش 11.15 م.ت .  
 • 10:35:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:35:02؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 15.50 م.ت و سرانه فروش 15.83 م.ت .  
 • 10:34:05؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 32.47 م.ت و سرانه فروش 19.22 م.ت .  
 • 10:33:12؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 26.00 م.ت و سرانه فروش 25.11 م.ت .  
 • 10:33:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 928 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:31:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:30:47؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 29.89 م.ت و سرانه فروش 16.68 م.ت .  
 • 10:30:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:54؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 14.40 م.ت و سرانه فروش 30.36 م.ت .  
 • 10:29:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1088 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 866 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 107.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 595 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 372 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:29:15؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 14.02 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .  
 • 10:29:00؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 23.90 م.ت و سرانه فروش 29.95 م.ت .  
 • 10:29:00؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %0.98) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 16.97 م.ت و سرانه فروش 10.51 م.ت .  
 • 10:29:00؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 23.90 م.ت و سرانه فروش 29.95 م.ت .  
 • 10:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:28:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ثبات (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 673 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:27:54؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 20.71 م.ت و سرانه فروش 14.93 م.ت .  
 • 10:27:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 190 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:26:45؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 12.73 م.ت و سرانه فروش 9.84 م.ت .  
 • 10:25:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 684 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:25:43؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %1.09) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 17.05 م.ت و سرانه فروش 14.52 م.ت .  
 • 10:25:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسينا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:23:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:22:50؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 17.31 م.ت و سرانه فروش 17.63 م.ت .  
 • 10:22:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:21:33؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.30 و سرانه خرید 14.51 م.ت و سرانه فروش 6.32 م.ت .  
 • 10:20:42؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 10.90 م.ت و سرانه فروش 15.43 م.ت .  
 • 10:20:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:20:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:20:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:20:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:20:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:20:07؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.62 و سرانه خرید 188.98 م.ت و سرانه فروش 19.64 م.ت .  
 • 10:19:41؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.31) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 17.61 م.ت و سرانه فروش 64.18 م.ت .  
 • 10:18:43؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 33.39 م.ت و سرانه فروش 31.67 م.ت .  
 • 10:18:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 513 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:17:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:17:18؛ حجم مشکوک در نماد رتكو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 31.20 م.ت و سرانه فروش 32.37 م.ت .  
 • 10:16:38؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 29.51 م.ت و سرانه فروش 15.55 م.ت .  
 • 10:16:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:15:34؛ حجم مشکوک در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 8.23 م.ت و سرانه فروش 42.98 م.ت .  
 • 10:14:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زيتون (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 338 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:13:33؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %-0.55) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 20.81 م.ت و سرانه فروش 29.96 م.ت .  
 • 10:13:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:11:39؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 23.38 م.ت و سرانه فروش 15.58 م.ت .  
 • 10:10:34؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 117.87 م.ت و سرانه فروش 52.98 م.ت .  
 • 10:09:49؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 23.99 م.ت و سرانه فروش 11.05 م.ت .  
 • 10:09:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 338 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 45.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 178 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:08:29؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.34) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 62.12 م.ت و سرانه فروش 42.77 م.ت .  
 • 10:06:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 311 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 289 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:05:10؛ حجم مشکوک در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 13.03 م.ت و سرانه فروش 14.54 م.ت .  
 • 10:05:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 261 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:04:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:03:54؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %0.52) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 18.44 م.ت و سرانه فروش 15.76 م.ت .  
 • 10:03:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1009 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 857 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 98.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:02:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:01:50؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 26.20 م.ت و سرانه فروش 22.69 م.ت .  
 • 10:01:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 10:00:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:59:23؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 19.50 و سرانه خرید 106.26 م.ت و سرانه فروش 5.45 م.ت .  
 • 09:59:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پيزد با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 122.46 م.ت و سرانه فروش 3.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 36.45. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:58:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.44 م.ت و سرانه فروش 21.15 م.ت .  
 • 09:58:42؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.75 و سرانه خرید 24.96 م.ت و سرانه فروش 4.34 م.ت .  
 • 09:58:35؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.68) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 23.13 م.ت و سرانه فروش 9.91 م.ت .  
 • 09:57:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خبازرس (در آخرین قیمت %-2.63) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.8 م.ت .  
 • 09:56:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 87 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:56:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 765 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 88.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:55:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حاريا با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.80 م.ت و سرانه فروش 23.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:54:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.1 م.ت .  
 • 09:53:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:15؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 33.97 م.ت و سرانه فروش 26.35 م.ت .  
 • 09:53:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:14؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 23.32 م.ت و سرانه فروش 18.67 م.ت .  
 • 09:53:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:53:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دسانكو با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.30 م.ت و سرانه فروش 22.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:52:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 742 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 83.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 738 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 82.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:36؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 30.32 م.ت و سرانه فروش 20.66 م.ت .  
 • 09:51:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 738 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 82.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:51:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 118 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 93 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 729 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 79.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 722 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 76.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:28؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.12) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 9.73 م.ت و سرانه فروش 68.62 م.ت .  
 • 09:50:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 694 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 65.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 685 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:50:08؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 8.11 م.ت و سرانه فروش 9.00 م.ت .  
 • 09:50:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 685 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:53؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.31 و سرانه خرید 32.78 م.ت و سرانه فروش 3.18 م.ت .  
 • 09:49:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 682 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 62.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 666 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 60.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:49:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 659 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1192 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 635 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 56.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:55؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 16.95 م.ت و سرانه فروش 31.77 م.ت .  
 • 09:48:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 635 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 56.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 631 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:48:38؛ حجم مشکوک در نماد قنيشا (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 10.38 م.ت و سرانه فروش 11.00 م.ت .  
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:25؛ حجم مشکوک در نماد دسبحا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 6.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 20.53 م.ت و سرانه فروش 12.08 م.ت .  
 • 09:47:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 614 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 52.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:47:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:18؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 21.73 م.ت و سرانه فروش 16.41 م.ت .  
 • 09:46:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:46:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:45؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %1.19) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 21.82 م.ت و سرانه فروش 20.08 م.ت .  
 • 09:45:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دارو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.0 م.ت .  
 • 09:45:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 190 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دارو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 41.0 م.ت .  
 • 09:45:16؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 40.04 م.ت و سرانه فروش 40.09 م.ت .  
 • 09:45:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 604 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:45:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 183 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:50؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 24.69 م.ت و سرانه فروش 26.77 م.ت .  
 • 09:44:50؛ حجم مشکوک در نماد وهامون (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.25 و سرانه خرید 20.92 م.ت و سرانه فروش 2.04 م.ت .  
 • 09:44:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 166 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:36؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %2.61) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 9.16 م.ت و سرانه فروش 12.75 م.ت .  
 • 09:44:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:44:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 592 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 610 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:43:36؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.67) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 12.46 م.ت و سرانه فروش 8.85 م.ت .  
 • 09:43:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:41؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 35.65 م.ت و سرانه فروش 16.60 م.ت .  
 • 09:42:37؛ حجم مشکوک در نماد درازك (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 4.66 م.ت و سرانه فروش 39.73 م.ت .  
 • 09:42:35؛ حجم مشکوک در نماد درازك (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 4.66 م.ت و سرانه فروش 39.73 م.ت .  
 • 09:42:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:42:12؛ حجم مشکوک در نماد وهامون (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.91 و سرانه خرید 20.90 م.ت و سرانه فروش 2.11 م.ت .  
 • 09:41:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:41:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:41:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 35.80 م.ت و سرانه فروش 14.75 م.ت .  
 • 09:41:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 36.28 م.ت و سرانه فروش 14.68 م.ت .  
 • 09:40:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:40؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.39) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 66.20 م.ت و سرانه فروش 36.67 م.ت .  
 • 09:40:31؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 61.18 م.ت و سرانه فروش 76.49 م.ت .  
 • 09:40:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد درهآور با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.18 م.ت و سرانه فروش 76.49 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:40:24؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 43.28 م.ت و سرانه فروش 27.67 م.ت .  
 • 09:40:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:40:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:39:30؛ حجم مشکوک در نماد سمايه (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 9.09 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .  
 • 09:39:16؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.23 و سرانه خرید 207.57 م.ت و سرانه فروش 39.66 م.ت .  
 • 09:39:04؛ حجم مشکوک در نماد شبصير (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 25.60 م.ت و سرانه فروش 24.22 م.ت .  
 • 09:38:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:38:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 525 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سمگا با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 159.24 م.ت و سرانه فروش 20.68 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.70. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:37:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.8 م.ت .  
 • 09:37:34؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.70 و سرانه خرید 159.24 م.ت و سرانه فروش 20.68 م.ت .  
 • 09:37:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:37:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كرمان با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.88 م.ت و سرانه فروش 17.61 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:36:52؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 13.15 م.ت و سرانه فروش 12.54 م.ت .  
 • 09:36:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 623 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:36:32؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 33.26 م.ت و سرانه فروش 27.67 م.ت .  
 • 09:36:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:55؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 33.05 م.ت و سرانه فروش 14.11 م.ت .  
 • 09:35:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.2 م.ت .  
 • 09:35:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:35:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.2 م.ت .  
 • 09:34:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:45؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 37.44 م.ت و سرانه فروش 33.26 م.ت .  
 • 09:34:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:34:35؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %3.69) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 27.08 م.ت و سرانه فروش 28.93 م.ت .  
 • 09:33:57؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 141.64 م.ت و سرانه فروش 68.46 م.ت .  
 • 09:33:34؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 33.18 م.ت و سرانه فروش 25.29 م.ت .  
 • 09:33:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:33:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.06) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.0 م.ت .  
 • 09:33:02؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.12 و سرانه خرید 195.30 م.ت و سرانه فروش 27.43 م.ت .  
 • 09:32:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ختور با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 195.30 م.ت و سرانه فروش 27.43 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.12. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:32:42؛ حجم مشکوک در نماد سفانو (در آخرین قیمت %4.07) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 54.21 م.ت و سرانه فروش 19.28 م.ت .  
 • 09:32:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دارو با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 91.71 م.ت و سرانه فروش 51.77 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.32 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:32:38؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.12 و سرانه خرید 195.30 م.ت و سرانه فروش 27.43 م.ت .  
 • 09:32:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دارو با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 91.71 م.ت و سرانه فروش 51.77 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.77. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.32 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:32:30؛ حجم مشکوک در نماد سفانو (در آخرین قیمت %4.07) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.65 و سرانه خرید 52.55 م.ت و سرانه فروش 19.83 م.ت .  
 • 09:32:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:32:23؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.44 و سرانه خرید 64.73 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .  
 • 09:32:22؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.44 و سرانه خرید 64.73 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .  
 • 09:32:05؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-0.88) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 7.54 م.ت و سرانه فروش 10.16 م.ت .  
 • 09:31:09؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 16.66 م.ت و سرانه فروش 20.59 م.ت .  
 • 09:31:08؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-4.09) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 17.55 م.ت و سرانه فروش 41.60 م.ت .  
 • 09:31:08؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %3.28) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 23.24 م.ت و سرانه فروش 14.78 م.ت .  
 • 09:30:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:30:47؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-4.22) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 14.68 م.ت و سرانه فروش 31.64 م.ت .  
 • 09:30:29؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.42) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 37.08 م.ت .  
 • 09:30:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 605 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 301 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:58؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 15.02 م.ت و سرانه فروش 98.04 م.ت .  
 • 09:29:56؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.84 و سرانه خرید 177.68 م.ت و سرانه فروش 46.27 م.ت .  
 • 09:29:32؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.93 و سرانه خرید 162.58 م.ت و سرانه فروش 41.36 م.ت .  
 • 09:29:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 146 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 421 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %-1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 232 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:29:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فلوله با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 48.90 م.ت و سرانه فروش 48.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.00. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:29:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 224 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:54؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-2.50) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 11.63 م.ت و سرانه فروش 22.16 م.ت .  
 • 09:28:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 222 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 205 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:42؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-0.98) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 17.68 م.ت .  
 • 09:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:28:09؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 17.46 م.ت و سرانه فروش 12.54 م.ت .  
 • 09:28:03؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 49.93 م.ت و سرانه فروش 43.70 م.ت .  
 • 09:27:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 191 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:47؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.05 و سرانه خرید 116.28 م.ت و سرانه فروش 28.69 م.ت .  
 • 09:27:47؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 43.00 م.ت و سرانه فروش 18.26 م.ت .  
 • 09:27:47؛ حجم مشکوک در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.05 و سرانه خرید 116.28 م.ت و سرانه فروش 28.69 م.ت .  
 • 09:27:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 184 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1493 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:27:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكپسول با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.04 م.ت و سرانه فروش 6.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:27:40؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %-1.20) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 10.17 م.ت و سرانه فروش 14.69 م.ت .  
 • 09:27:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكپسول با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.04 م.ت و سرانه فروش 6.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:26:51؛ حجم مشکوک در نماد دسبحا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 28.63 م.ت و سرانه فروش 15.78 م.ت .  
 • 09:26:51؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 24.73 م.ت و سرانه فروش 45.67 م.ت .  
 • 09:26:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت .  
 • 09:26:45؛ حجم مشکوک در نماد دسبحا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 28.63 م.ت و سرانه فروش 15.78 م.ت .  
 • 09:26:37؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %3.17) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 13.64 م.ت و سرانه فروش 9.77 م.ت .  
 • 09:26:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد آرام (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:34؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %3.58) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 21.20 م.ت و سرانه فروش 16.24 م.ت .  
 • 09:26:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:19؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 11.85 م.ت و سرانه فروش 19.68 م.ت .  
 • 09:26:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:26:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 683 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:25:57؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 44.76 م.ت و سرانه فروش 23.29 م.ت .  
 • 09:25:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 109.10 م.ت و سرانه فروش 36.66 م.ت .  
 • 09:25:51؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.23) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 27.17 م.ت و سرانه فروش 41.00 م.ت .  
 • 09:25:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ستران با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 44.72 م.ت و سرانه فروش 23.27 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.92. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:25:22؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %1.19) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.48 م.ت و سرانه فروش 17.38 م.ت .  
 • 09:25:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 683 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:57؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 24.48 م.ت و سرانه فروش 13.88 م.ت .  
 • 09:24:45؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 5.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.44 و سرانه خرید 108.55 م.ت و سرانه فروش 31.55 م.ت .  
 • 09:24:32؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 21.01 م.ت و سرانه فروش 28.81 م.ت .  
 • 09:24:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فرابورس با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.09 م.ت و سرانه فروش 16.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 184 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:19؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %3.87) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 39.08 م.ت و سرانه فروش 27.10 م.ت .  
 • 09:24:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %-3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:24:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 153 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 127 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونيكي با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.66 م.ت و سرانه فروش 39.28 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.73. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:23:39؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.23 و سرانه خرید 60.58 م.ت و سرانه فروش 9.73 م.ت .  
 • 09:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:24؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.03 و سرانه خرید 61.31 م.ت و سرانه فروش 12.19 م.ت .  
 • 09:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 144 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 127 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.03 و سرانه خرید 61.31 م.ت و سرانه فروش 12.19 م.ت .  
 • 09:23:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 144 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 127 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دتوزيع با حجم 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 318.60 م.ت و سرانه فروش 21.66 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 14.71. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.30 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:23:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:23:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.71 و سرانه خرید 318.60 م.ت و سرانه فروش 21.66 م.ت .  
 • 09:23:05؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.49) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 31.64 م.ت .  
 • 09:23:05؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.71 و سرانه خرید 318.60 م.ت و سرانه فروش 21.66 م.ت .  
 • 09:23:05؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.49) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 31.64 م.ت .  
 • 09:22:39؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 22.63 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .  
 • 09:22:39؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 16.23 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .  
 • 09:22:39؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 22.63 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .  
 • 09:22:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آبادا با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.81 م.ت و سرانه فروش 6.04 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.45. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:22:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:15؛ حجم مشکوک در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 4.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 13.69 م.ت و سرانه فروش 1464.44 م.ت .  
 • 09:22:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2922 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:09؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.01) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 44.55 م.ت و سرانه فروش 60.89 م.ت .  
 • 09:22:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:22:03؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 20.63 م.ت و سرانه فروش 8.87 م.ت .  
 • 09:21:46؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 30.57 م.ت و سرانه فروش 12.65 م.ت .  
 • 09:21:45؛ حجم مشکوک در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 11.10 م.ت و سرانه فروش 22.02 م.ت .  
 • 09:21:45؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 30.57 م.ت و سرانه فروش 12.65 م.ت .  
 • 09:21:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 49.21 و سرانه خرید 246.05 م.ت و سرانه فروش 5.00 م.ت .  
 • 09:21:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 46.13 و سرانه خرید 230.66 م.ت و سرانه فروش 5.00 م.ت .  
 • 09:21:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 799 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 472 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:21:09؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 46.13 و سرانه خرید 230.66 م.ت و سرانه فروش 5.00 م.ت .  
 • 09:21:00؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 46.13 و سرانه خرید 230.66 م.ت و سرانه فروش 5.00 م.ت .  
 • 09:21:00؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 49.14 م.ت و سرانه فروش 43.99 م.ت .  
 • 09:20:59؛ حجم مشکوک در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 24.57 م.ت و سرانه فروش 22.77 م.ت .  
 • 09:20:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:20:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد هاي وب با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.88 م.ت و سرانه فروش 32.98 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.57. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:20:37؛ حجم مشکوک در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 13.69 م.ت و سرانه فروش 6.55 م.ت .  
 • 09:20:32؛ حجم مشکوک در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 13.69 م.ت و سرانه فروش 6.55 م.ت .  
 • 09:20:32؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 11.87 م.ت و سرانه فروش 8.07 م.ت .  
 • 09:20:06؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 75.90 م.ت و سرانه فروش 36.89 م.ت .  
 • 09:19:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:40؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %2.61) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 18.82 م.ت و سرانه فروش 20.04 م.ت .  
 • 09:19:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 377 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:19:07؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 67.38 م.ت و سرانه فروش 29.98 م.ت .  
 • 09:19:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 366 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:18:54؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.48) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 24.46 م.ت و سرانه فروش 31.06 م.ت .  
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 12.21 م.ت و سرانه فروش 12.88 م.ت .  
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 15.46 م.ت و سرانه فروش 40.63 م.ت .  
 • 09:17:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:17:18؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 28.49 م.ت و سرانه فروش 31.10 م.ت .  
 • 09:17:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دتماد با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.00 م.ت و سرانه فروش 46.64 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.69. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:16:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتماد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:15؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 14.77 م.ت و سرانه فروش 18.45 م.ت .  
 • 09:16:15؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %3.25) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 19.93 م.ت و سرانه فروش 28.60 م.ت .  
 • 09:16:15؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 64.94 م.ت و سرانه فروش 32.09 م.ت .  
 • 09:16:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:16:04؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.21 و سرانه خرید 154.85 م.ت و سرانه فروش 29.73 م.ت .  
 • 09:15:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وتجارت با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 154.85 م.ت و سرانه فروش 29.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.21. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:15:54؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 22.14 م.ت و سرانه فروش 15.04 م.ت .  
 • 09:15:39؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 36.78 م.ت و سرانه فروش 50.61 م.ت .  
 • 09:15:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:15:01؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.15 و سرانه خرید 113.51 م.ت و سرانه فروش 36.03 م.ت .  
 • 09:14:56؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.29 و سرانه خرید 30.24 م.ت و سرانه فروش 4.81 م.ت .  
 • 09:14:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:14:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:13:55؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 26.84 م.ت و سرانه فروش 25.41 م.ت .  
 • 09:13:48؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 56.82 م.ت و سرانه فروش 38.87 م.ت .  
 • 09:13:48؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 22.32 م.ت و سرانه فروش 18.22 م.ت .  
 • 09:13:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ددام با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 116.26 م.ت و سرانه فروش 34.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:13:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:55؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.36 و سرانه خرید 191.22 م.ت و سرانه فروش 16.84 م.ت .  
 • 09:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:12:29؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.27 و سرانه خرید 140.70 م.ت و سرانه فروش 9.86 م.ت .  
 • 09:12:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شفا با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 140.70 م.ت و سرانه فروش 9.86 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 14.27. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:12:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:11:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:57؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %2.36) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 32.22 م.ت و سرانه فروش 40.71 م.ت .  
 • 09:10:51؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 10.53 م.ت و سرانه فروش 25.51 م.ت .  
 • 09:10:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:32؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 32.25 م.ت و سرانه فروش 21.01 م.ت .  
 • 09:10:30؛ حجم مشکوک در نماد دتماد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.00 و سرانه خرید 94.93 م.ت و سرانه فروش 18.98 م.ت .  
 • 09:10:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:10:17؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 55.08 م.ت و سرانه فروش 59.17 م.ت .  
 • 09:09:54؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 36.70 م.ت و سرانه فروش 104.24 م.ت .  
 • 09:09:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:27؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.38 و سرانه خرید 109.38 م.ت و سرانه فروش 24.98 م.ت .  
 • 09:09:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 164 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:09:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 102 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:08:10؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 27.16 م.ت و سرانه فروش 14.55 م.ت .  
 • 09:07:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد دماوند (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 16.00 م.ت و سرانه فروش 27.46 م.ت .  
 • 09:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 135 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 135 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:06:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:05:13؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %0.40) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 26.54 م.ت و سرانه فروش 98.73 م.ت .  
 • 09:05:05؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 12.51 م.ت و سرانه فروش 32.70 م.ت .  
 • 09:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 355 بار با میانگین 109 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:04:04؛ حجم مشکوک در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %3.44) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 44.82 م.ت و سرانه فروش 33.51 م.ت .  
 • 09:03:57؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 16.04 و سرانه خرید 57.58 م.ت و سرانه فروش 3.59 م.ت .  
 • 09:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:39؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 50.16 م.ت و سرانه فروش 27.83 م.ت .  
 • 09:02:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %3.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 109 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1154 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:02:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:24؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %-0.02) با حجم 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 966.41 م.ت و سرانه فروش 144.96 م.ت .  
 • 09:01:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %-0.02) با حجم 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.67 و سرانه خرید 966.41 م.ت و سرانه فروش 144.96 م.ت .  
 • 09:01:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %2.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:20؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 61.36 م.ت و سرانه فروش 226.55 م.ت .  
 • 09:01:20؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 58.95 م.ت و سرانه فروش 35.61 م.ت .  
 • 09:01:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 103 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد درازك (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 110 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:01:19؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 61.36 م.ت و سرانه فروش 226.55 م.ت .  
 • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد دابور (در آخرین قیمت %2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 104 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • 09:00:49؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 108.01 م.ت و سرانه فروش 95.59 م.ت .  
 • 09:00:49؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 36.27 م.ت و سرانه فروش 54.15 م.ت .  
 • 09:00:49؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 108.01 م.ت و سرانه فروش 95.59 م.ت .  
 • 09:00:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 341 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 315.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.64 م.ت .  
 • 2- نماد وساپا با ارزش صف خرید 233.20 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 121.40 م.ت .  
 • 3- نماد خگستر با ارزش صف خرید 176.83 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 96.68 م.ت .  
 • 4- نماد وپارس با ارزش صف خرید 105.65 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.54 م.ت .  
 • 5- نماد وتجارت با ارزش صف خرید 89.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 69.50 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 10.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.14 م.ت .  
 • 2- نماد ورازي با ارزش صف فروش 3.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 23.22 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد هجرت با ارزش صف خرید 14.22 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 284.37 م.ت .  
 • 2- نماد دكپسول با ارزش صف خرید 6.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 197.99 م.ت .  
 • 3- نماد زكشت با ارزش صف خرید 17.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 180.70 م.ت .  
 • 4- نماد پخش با ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 169.84 م.ت .  
 • 5- نماد دلر با ارزش صف خرید 12.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 169.36 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد سلار با ارزش صف فروش 2.37 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.91 م.ت .  
 • 2- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 10.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.14 م.ت .  
 • 3- نماد تمحركه با ارزش صف فروش 2.29 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 31.31 م.ت .  

کلمات کلیدی:

سه شنبه، 9 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها