بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 4 اردیبهشت 1401

1401-02-04 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
یکشنبه، 4 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، یک شنبه 4 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد سپيد با حجم معاملات 32.64 میلیون سهم (2.98 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 72.99 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد زاگرس با حجم معاملات 3.71 میلیون سهم (5.23 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 65.43 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد صبا با حجم معاملات 121.06 میلیون سهم (6.56 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 56.83 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد فسبزوار با حجم معاملات 18.70 میلیون سهم (5.05 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 51.29 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سيمرغ با حجم معاملات 17.10 میلیون سهم (3.44 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 43.09 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد هماي با برآیند ورود پول درشت 16.11 میلیارد تومان و حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق فيروزا با برآیند ورود پول درشت 10.32 میلیارد تومان و حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 9.30 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد حتايد با برآیند ورود پول درشت 5.83 میلیارد تومان و حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 51.38 میلیارد تومان و حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 42.68 میلیارد تومان و حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 36.22 میلیارد تومان و حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد زاگرس با برآیند خروج پول درشت 26.55 میلیارد تومان و حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق آكورد با برآیند خروج پول درشت 21.42 میلیارد تومان و حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 6.20 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 5.37 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 132.49 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 96.98 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 66.78 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 23.92 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 23.53 میلیارد تومان . 
 • __________________________________________
 • 12:29:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 864 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.05 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.82 ؛ 3روزه: 34.54 ؛ هفتگی: 40.03 ؛ دو هفته: 38.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -3.68 ؛ هفتگی: -2.40 ؛ دو هفته: 0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:56؛ حجم مشکوک در نماد دپارس (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 5.53 م.ت و سرانه فروش 26.55 م.ت .  
 • 12:27:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 763 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.14 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:42؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.58 ؛ 3روزه: -7.93 ؛ هفتگی: -7.61 ؛ دو هفته: -15.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:16؛ حجم مشکوک در نماد دسينا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.92 و سرانه خرید 51.76 م.ت و سرانه فروش 13.22 م.ت .  
 • 12:26:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 699 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.21 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %3.82) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.2 م.ت .  
 • 12:25:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.36 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -8.18 ؛ دو هفته: -15.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرديس (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -2.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 643 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.21 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: 48.03 ؛ هفتگی: 48.26 ؛ دو هفته: 48.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.2 م.ت .  
 • 12:23:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.90 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غاذر با حجم 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.11 م.ت و سرانه فروش 42.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:22:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.28 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 1.84 ؛ دو هفته: 1.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.43 ؛ 3روزه: -14.08 ؛ هفتگی: 9.36 ؛ دو هفته: -9.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: 48.03 ؛ هفتگی: 48.26 ؛ دو هفته: 48.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.48 ؛ 3روزه: 4.33 ؛ هفتگی: 5.17 ؛ دو هفته: -22.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.35 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پرديس (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 37.62 م.ت و سرانه فروش 8.20 م.ت .  
 • 12:18:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.60 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -3.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:56؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 3.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 27.02 م.ت و سرانه فروش 24.11 م.ت .  
 • 12:16:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-5.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 462 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.38 ؛ 3روزه: -6.11 ؛ هفتگی: -7.18 ؛ دو هفته: -12.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 493 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: 0.75 ؛ دو هفته: 2.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 723 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.42 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.57 ؛ 3روزه: -60.25 ؛ هفتگی: -66.02 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 4.54 ؛ هفتگی: 6.28 ؛ دو هفته: 8.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.73 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.75 ؛ 3روزه: 4.43 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: -4.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.24 ؛ 3روزه: -15.32 ؛ هفتگی: 53.15 ؛ دو هفته: 51.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -1.89 ؛ هفتگی: -2.11 ؛ دو هفته: 0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 462 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -6.11 ؛ هفتگی: -7.18 ؛ دو هفته: -12.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -1.08 ؛ هفتگی: -0.81 ؛ دو هفته: -3.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:49؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %3.55) با حجم 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 26.00 م.ت و سرانه فروش 25.70 م.ت .  
 • 12:07:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وهامون (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 1.09 ؛ دو هفته: 3.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:28؛ حجم مشکوک در نماد داوه (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.33 و سرانه خرید 79.74 م.ت و سرانه فروش 23.92 م.ت .  
 • 12:07:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %3.60) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.2 م.ت .  
 • 12:06:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -2.26 ؛ هفتگی: 5.75 ؛ دو هفته: 7.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:49؛ حجم مشکوک در نماد دشيري (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 26.44 م.ت و سرانه فروش 21.15 م.ت .  
 • 12:02:48؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كاذر با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.41 م.ت و سرانه فروش 38.59 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.43. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:02:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -4.92 ؛ هفتگی: -5.62 ؛ دو هفته: -17.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:48؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كاذر با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.41 م.ت و سرانه فروش 38.59 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.43. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:02:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 592 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -1.87 ؛ دو هفته: -5.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -2.21 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: -1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 684 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -0.81 ؛ دو هفته: 3.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:49؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.68) با حجم 7.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 28.60 م.ت و سرانه فروش 25.82 م.ت .  
 • 11:57:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.85 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: 3.16 ؛ دو هفته: 4.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.61 ؛ 3روزه: 17.47 ؛ هفتگی: 17.64 ؛ دو هفته: 9.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-4.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.02 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -3.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-4.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.35 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -3.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.46 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.26 ؛ 3روزه: 23.78 ؛ هفتگی: 31.36 ؛ دو هفته: 28.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.60 ؛ 3روزه: 17.47 ؛ هفتگی: 17.64 ؛ دو هفته: 9.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -0.79 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 283 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 63 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -56.88 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.69 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %5.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: -15.86 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -20.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.66 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1244 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: -3.00 ؛ هفتگی: -2.95 ؛ دو هفته: -0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %5.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: -15.86 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -20.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.66 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.56 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.43 ؛ 3روزه: 16.80 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: -10.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 707 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.92 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 811 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.92 ؛ 3روزه: -1.41 ؛ هفتگی: -1.86 ؛ دو هفته: -3.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 576 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.00 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:17؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 16.26 م.ت و سرانه فروش 14.81 م.ت .  
 • 11:46:05؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 29.74 م.ت و سرانه فروش 31.59 م.ت .  
 • 11:45:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-4.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.23 ؛ 3روزه: 34.54 ؛ هفتگی: 40.03 ؛ دو هفته: 38.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.99 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.06 ؛ 3روزه: -19.02 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 130.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-5.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: 10.19 ؛ هفتگی: 9.34 ؛ دو هفته: 8.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1516 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.63 ؛ 3روزه: -8.63 ؛ هفتگی: -10.36 ؛ دو هفته: -25.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.21 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فوكا با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.81 م.ت و سرانه فروش 14.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.17. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:42:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: 2.55 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گكوثر با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.62 م.ت و سرانه فروش 23.71 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.21. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:40:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: 0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.83 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 31 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.79 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.36 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 711 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.61 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 10.19 ؛ هفتگی: 9.34 ؛ دو هفته: 8.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: 48.03 ؛ هفتگی: 48.26 ؛ دو هفته: 48.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 471 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: 1.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.83 ؛ 3روزه: -33.26 ؛ هفتگی: -40.13 ؛ دو هفته: -28.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 384 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 341 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.38 ؛ 3روزه: 125.11 ؛ هفتگی: 135.44 ؛ دو هفته: 108.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.48 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 276 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.80 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %3.60) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.2 م.ت .  
 • 11:35:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 375 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 341 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.78 ؛ 3روزه: 125.11 ؛ هفتگی: 135.44 ؛ دو هفته: 108.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قپيرا (در آخرین قیمت %3.60) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.2 م.ت .  
 • 11:35:11؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-5.43) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.22 م.ت و سرانه فروش 13.65 م.ت .  
 • 11:33:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 272 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.79 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:22؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 91.27 م.ت و سرانه فروش 48.45 م.ت .  
 • 11:33:09؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.53 ؛ 3روزه: -7.93 ؛ هفتگی: -7.61 ؛ دو هفته: -15.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 387 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -5.94 ؛ هفتگی: -9.27 ؛ دو هفته: -7.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.74 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -8.29 ؛ دو هفته: -15.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 270 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.67 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.87 ؛ 3روزه: 30.32 ؛ هفتگی: 30.94 ؛ دو هفته: 32.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 782 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 323 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: -1.41 ؛ دو هفته: 0.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.32 ؛ 3روزه: 7.79 ؛ هفتگی: 14.28 ؛ دو هفته: 13.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 687 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.02 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -8.18 ؛ دو هفته: -15.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 702 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.52 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 843 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.64 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-5.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.15 ؛ 3روزه: 34.54 ؛ هفتگی: 40.03 ؛ دو هفته: 38.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:59؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 3366 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.58 ؛ 3روزه: 7.58 ؛ هفتگی: 7.51 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.49 ؛ 3روزه: 17.47 ؛ هفتگی: 17.64 ؛ دو هفته: 9.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %-0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1050 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 439 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 1.36 ؛ هفتگی: 11.06 ؛ دو هفته: 10.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:07؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 3090 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.48 ؛ 3روزه: 7.58 ؛ هفتگی: 7.51 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2674 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.82 ؛ 3روزه: 7.58 ؛ هفتگی: 7.51 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.34 ؛ هفتگی: -1.41 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:52؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2674 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.82 ؛ 3روزه: 7.58 ؛ هفتگی: 7.51 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1775 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.22 ؛ 3روزه: 7.58 ؛ هفتگی: 7.51 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 876 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.84 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.55 ؛ 3روزه: 0.82 ؛ هفتگی: 1.67 ؛ دو هفته: -9.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:05؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1291 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.28 ؛ 3روزه: 7.58 ؛ هفتگی: 7.51 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.47 ؛ 3روزه: 0.82 ؛ هفتگی: 1.67 ؛ دو هفته: -9.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 1135 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.59 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:31؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 14.29 م.ت و سرانه فروش 54.27 م.ت .  
 • 11:22:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 702 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.39 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %5.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: -0.52 ؛ دو هفته: -0.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.54 ؛ 3روزه: -60.25 ؛ هفتگی: -66.02 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 761 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.17 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:51؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 22.09 م.ت و سرانه فروش 26.37 م.ت .  
 • 11:20:51؛ حجم مشکوک در نماد ثهام (در آخرین قیمت %1.74) با حجم 11.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 51.93 م.ت و سرانه فروش 33.46 م.ت .  
 • 11:20:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: 17.47 ؛ هفتگی: 17.64 ؛ دو هفته: 9.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 479 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت خرید 94 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.45 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.66 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.56 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.24 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.06 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: 5.00 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -2.68 ؛ هفتگی: -2.08 ؛ دو هفته: -2.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.53 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: 16.80 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: -10.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 267 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.64 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:51؛ حجم مشکوک در نماد حخزر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 42.10 م.ت و سرانه فروش 21.08 م.ت .  
 • 11:17:51؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.26 و سرانه خرید 15.62 م.ت و سرانه فروش 1.89 م.ت .  
 • 11:17:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.79 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:39؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 17.59 م.ت و سرانه فروش 19.54 م.ت .  
 • 11:15:07؛ حجم مشکوک در نماد لخانه (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 6.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 11.17 م.ت و سرانه فروش 31.63 م.ت .  
 • 11:15:05؛ حجم مشکوک در نماد لخانه (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 6.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 11.17 م.ت و سرانه فروش 31.63 م.ت .  
 • 11:14:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.28 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:41؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 24.30 م.ت و سرانه فروش 19.84 م.ت .  
 • 11:13:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.72 ؛ 3روزه: -33.26 ؛ هفتگی: -40.13 ؛ دو هفته: -28.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 262 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.54 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 2.55 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: 7.58 ؛ هفتگی: 7.51 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 2.55 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.13 ؛ 3روزه: -0.68 ؛ هفتگی: 0.44 ؛ دو هفته: -2.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.34) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت .  
 • 11:12:09؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %-1.92) با حجم 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.66 م.ت و سرانه فروش 49.61 م.ت .  
 • 11:11:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.61 ؛ 3روزه: -6.60 ؛ هفتگی: -5.14 ؛ دو هفته: -6.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %0.41) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .  
 • 11:11:33؛ حجم مشکوک در نماد بگيلان (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.72 و سرانه خرید 14.26 م.ت و سرانه فروش 1.33 م.ت .  
 • 11:11:33؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بجهرم با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.15 م.ت و سرانه فروش 15.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.34. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:09:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت .  
 • 11:07:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 463 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.23 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 166 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.14 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.74 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:51؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.35) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 16.58 م.ت و سرانه فروش 18.44 م.ت .  
 • 11:06:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.56 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: 7.79 ؛ هفتگی: 14.28 ؛ دو هفته: 13.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.07 ؛ 3روزه: 34.54 ؛ هفتگی: 40.03 ؛ دو هفته: 38.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 474 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: 0.75 ؛ دو هفته: 2.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.28 ؛ 3روزه: 4.33 ؛ هفتگی: 5.17 ؛ دو هفته: -22.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %0.72) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 11:04:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.36 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:23؛ حجم مشکوک در صندوق گنجينه (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.66 م.ت و سرانه فروش 49.61 م.ت .  
 • 11:04:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.50 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.19 م.ت و سرانه فروش 10.21 م.ت .  
 • 11:02:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.54 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -8.29 ؛ دو هفته: -15.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 4.94 ؛ هفتگی: 3.30 ؛ دو هفته: -0.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 2.89 ؛ هفتگی: 0.34 ؛ دو هفته: 0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:57؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 5.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 21.37 م.ت و سرانه فروش 28.54 م.ت .  
 • 11:00:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %-3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 4.48 ؛ هفتگی: 4.87 ؛ دو هفته: 5.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -6.60 ؛ هفتگی: -5.14 ؛ دو هفته: -6.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: 3.41 ؛ دو هفته: 5.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:42؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %4.52) با حجم 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 35.77 م.ت و سرانه فروش 20.19 م.ت .  
 • 10:57:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.94 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 357 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -12.45 ؛ دو هفته: -13.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: 9.56 ؛ هفتگی: 13.25 ؛ دو هفته: 4.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.74 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1485 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.83 ؛ 3روزه: -1.41 ؛ هفتگی: -1.86 ؛ دو هفته: -3.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:38؛ حجم مشکوک در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 16.35 م.ت و سرانه فروش 15.32 م.ت .  
 • 10:55:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -14.08 ؛ هفتگی: 9.36 ؛ دو هفته: -9.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %-0.02) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.1 م.ت .  
 • 10:53:56؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 13.90 م.ت و سرانه فروش 21.00 م.ت .  
 • 10:53:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.60 ؛ 3روزه: -8.38 ؛ هفتگی: -8.51 ؛ دو هفته: -9.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.44 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:40؛ حجم مشکوک در نماد سباقر (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 4.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 24.61 م.ت و سرانه فروش 10.43 م.ت .  
 • 10:51:58؛ حجم مشکوک در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 12.63 م.ت و سرانه فروش 5.40 م.ت .  
 • 10:51:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 772 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: 1.47 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: -2.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.79 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:47؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 14.28 م.ت و سرانه فروش 13.39 م.ت .  
 • 10:50:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بجهرم با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.47 م.ت و سرانه فروش 14.03 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.88. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:49:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -8.38 ؛ هفتگی: -8.51 ؛ دو هفته: -9.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -4.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -15.32 ؛ هفتگی: 53.15 ؛ دو هفته: 51.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبهان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.68 ؛ هفتگی: -1.02 ؛ دو هفته: -2.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.75) با حجم 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.36 و سرانه خرید 20.62 م.ت و سرانه فروش 3.24 م.ت .  
 • 10:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 676 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.42 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.75) با حجم 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.36 و سرانه خرید 20.62 م.ت و سرانه فروش 3.24 م.ت .  
 • 10:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 676 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.42 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:15؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 4.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.74 و سرانه خرید 18.60 م.ت و سرانه فروش 3.24 م.ت .  
 • 10:44:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 819 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.22 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1008 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.80 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.25 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -9.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:20؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 16.93 م.ت و سرانه فروش 135.33 م.ت .  
 • 10:44:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.25 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -9.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.91 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -8.18 ؛ دو هفته: -15.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 459 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 3.78 ؛ دو هفته: 1.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.73 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 449 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.12 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:43؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 27.47 م.ت و سرانه فروش 16.40 م.ت .  
 • 10:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 449 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.12 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: 0.75 ؛ دو هفته: 2.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.68 ؛ هفتگی: 0.44 ؛ دو هفته: -2.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.23 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.41 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %3.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 71 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.90 ؛ 3روزه: -19.02 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 130.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: 16.80 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: -10.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.88 ؛ 3روزه: -15.66 ؛ هفتگی: -30.59 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد سباقر (در آخرین قیمت %1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: 1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: 30.32 ؛ هفتگی: 30.94 ؛ دو هفته: 32.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد سباقر (در آخرین قیمت %1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: 1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.36 ؛ 3روزه: -14.49 ؛ هفتگی: -27.78 ؛ دو هفته: -18.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:50؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 115 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.09 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.2 م.ت .  
 • 10:38:37؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 22.02 م.ت و سرانه فروش 10.55 م.ت .  
 • 10:38:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.58 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.2 م.ت .  
 • 10:38:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-3.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -6.11 ؛ هفتگی: -7.18 ؛ دو هفته: -12.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 621 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.39 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 245 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.44 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.15 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.44 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.15 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.54 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -8.18 ؛ دو هفته: -15.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خشرق (در آخرین قیمت %3.54) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .  
 • 10:37:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 443 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.07 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خشرق (در آخرین قیمت %3.54) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .  
 • 10:36:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاور با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.76 م.ت و سرانه فروش 30.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:36:31؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %-1.99) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.65 م.ت و سرانه فروش 16.08 م.ت .  
 • 10:36:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.17 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -4.26 ؛ دو هفته: -79.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.14 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.57 ؛ 3روزه: -33.26 ؛ هفتگی: -40.13 ؛ دو هفته: -28.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 83 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.99 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 595 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.93 ؛ 3روزه: 23.78 ؛ هفتگی: 31.36 ؛ دو هفته: 28.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -1.06 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 236 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.43 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .  
 • 10:31:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 235 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.01 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.20 ؛ 3روزه: -14.49 ؛ هفتگی: -27.78 ؛ دو هفته: -18.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 434 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.46 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:54؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %-4.44) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 9.66 م.ت و سرانه فروش 15.98 م.ت .  
 • 10:28:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فجر با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 55.23 م.ت و سرانه فروش 19.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:27:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.13 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:32؛ حجم مشکوک در نماد سباقر (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 5.73 م.ت و سرانه فروش 13.58 م.ت .  
 • 10:27:24؛ حجم مشکوک در نماد سباقر (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 5.73 م.ت و سرانه فروش 13.58 م.ت .  
 • 10:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 105 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.73 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 426 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.41 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.09 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -4.26 ؛ دو هفته: -79.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:45؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 106 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.02 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -4.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:35؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %-3.97) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 30.75 م.ت و سرانه فروش 59.57 م.ت .  
 • 10:25:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -4.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.69 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -4.26 ؛ دو هفته: -79.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -15.32 ؛ هفتگی: 53.15 ؛ دو هفته: 51.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.49 ؛ 3روزه: -7.93 ؛ هفتگی: -7.61 ؛ دو هفته: -15.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:36؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 104 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.86 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.41 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -4.26 ؛ دو هفته: -79.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.61 ؛ 3روزه: 4.43 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: -4.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.65 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -6.19 ؛ دو هفته: -6.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 281 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 241 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.98 ؛ 3روزه: 125.11 ؛ هفتگی: 135.44 ؛ دو هفته: 108.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:36؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 8.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 24.78 م.ت و سرانه فروش 19.23 م.ت .  
 • 10:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 899 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.11 ؛ هفتگی: 0.11 ؛ دو هفته: -0.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 271 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 237 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.78 ؛ 3روزه: 125.11 ؛ هفتگی: 135.44 ؛ دو هفته: 108.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 7.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 23.72 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .  
 • 10:20:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 257 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 237 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: 125.11 ؛ هفتگی: 135.44 ؛ دو هفته: 108.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -6.09 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 810 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.62 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: 0.82 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.19 ؛ 3روزه: 4.33 ؛ هفتگی: 5.17 ؛ دو هفته: -22.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.87 ؛ 3روزه: 4.33 ؛ هفتگی: 5.17 ؛ دو هفته: -22.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 10:18:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %0.59) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.4 م.ت .  
 • 10:17:58؛ حجم مشکوک در نماد وهور (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 19.58 م.ت و سرانه فروش 14.41 م.ت .  
 • 10:17:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 409 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.78 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.50 ؛ 3روزه: 7.61 ؛ هفتگی: 7.11 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: 5.00 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -9.47 ؛ هفتگی: -10.37 ؛ دو هفته: -10.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 227 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.80 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 581 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.66 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: 4.43 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: -4.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:16؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 13.93 م.ت و سرانه فروش 58.49 م.ت .  
 • 10:14:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %3.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 105 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.80 ؛ 3روزه: -19.02 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 130.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-4.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 17.47 ؛ هفتگی: 17.64 ؛ دو هفته: 9.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:00؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 20.60 م.ت و سرانه فروش 19.78 م.ت .  
 • 10:13:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 400 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت خرید 78 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.78 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 78 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 80 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.94 ؛ 3روزه: 78.20 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: -141.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -33.26 ؛ هفتگی: -40.13 ؛ دو هفته: -28.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:52؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 31.92 م.ت و سرانه فروش 21.38 م.ت .  
 • 10:11:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 31.92 م.ت و سرانه فروش 21.38 م.ت .  
 • 10:11:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.53 ؛ 3روزه: -9.60 ؛ هفتگی: -15.79 ؛ دو هفته: -35.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 3.16 ؛ هفتگی: 3.16 ؛ دو هفته: 2.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 31.87 م.ت و سرانه فروش 21.35 م.ت .  
 • 10:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 3.16 ؛ هفتگی: 3.16 ؛ دو هفته: 2.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.90 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.98 ؛ 3روزه: 34.54 ؛ هفتگی: 40.03 ؛ دو هفته: 38.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:50؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.42 و سرانه خرید 14.37 م.ت و سرانه فروش 3.25 م.ت .  
 • 10:10:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -4.52 ؛ دو هفته: -4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غبهنوش با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.02 م.ت و سرانه فروش 36.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.55. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:08:37؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 8.90 م.ت و سرانه فروش 14.11 م.ت .  
 • 10:08:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.01 ؛ 3روزه: -14.49 ؛ هفتگی: -27.78 ؛ دو هفته: -18.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:57؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 5.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 19.18 م.ت و سرانه فروش 14.70 م.ت .  
 • 10:07:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.01 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وساخت (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 10:07:17؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %5.76) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.89 و سرانه خرید 12.23 م.ت و سرانه فروش 2.50 م.ت .  
 • 10:07:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: -1.07 ؛ دو هفته: -1.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:57؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 46.35 م.ت و سرانه فروش 72.23 م.ت .  
 • 10:06:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.45 ؛ 3روزه: -9.60 ؛ هفتگی: -15.79 ؛ دو هفته: -35.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:27؛ حجم مشکوک در نماد بكهنوج (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 14.14 م.ت و سرانه فروش 10.29 م.ت .  
 • 10:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.08 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:03؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 17.51 م.ت و سرانه فروش 23.72 م.ت .  
 • 10:04:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %0.96) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.8 م.ت .  
 • 10:04:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %0.93) با حجم 4.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 18.27 م.ت و سرانه فروش 14.26 م.ت .  
 • 10:04:02؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 39.71 م.ت و سرانه فروش 22.12 م.ت .  
 • 10:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.65 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 12.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 60.7 م.ت .  
 • 10:03:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: 4.26 ؛ هفتگی: 3.46 ؛ دو هفته: 1.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.41 ؛ هفتگی: -1.17 ؛ دو هفته: -3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:49؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.14 و سرانه خرید 84.68 م.ت و سرانه فروش 20.47 م.ت .  
 • 10:02:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.45 ؛ 3روزه: 4.43 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: -4.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشوكو با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 81.78 م.ت و سرانه فروش 7.96 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 10.27. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:01:01؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 10.78 م.ت و سرانه فروش 60.82 م.ت .  
 • 10:00:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سفاسي با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.78 م.ت و سرانه فروش 60.82 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.18. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:00:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.13 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد سفاسي با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.78 م.ت و سرانه فروش 60.82 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.18. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:59:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 222 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.70 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:22؛ حجم مشکوک در نماد وصنعت (در آخرین قیمت %15.71) با حجم 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 71.11 م.ت و سرانه فروش 50.39 م.ت .  
 • 09:59:14؛ حجم مشکوک در نماد نطرين (در آخرین قیمت %5.32) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 12.19 م.ت و سرانه فروش 11.30 م.ت .  
 • 09:59:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -6.40 ؛ هفتگی: -9.63 ؛ دو هفته: -10.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:49؛ حجم مشکوک در نماد كترام (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 35.95 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت .  
 • 09:58:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.84 ؛ 3روزه: -19.02 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 130.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:32؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 24.09 م.ت و سرانه فروش 18.95 م.ت .  
 • 09:58:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.70 و سرانه خرید 35.09 م.ت و سرانه فروش 3.28 م.ت .  
 • 09:57:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %3.72) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.0 م.ت .  
 • 09:56:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.94 ؛ 3روزه: -14.49 ؛ هفتگی: -27.78 ؛ دو هفته: -18.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:31؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %5.57) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.13 و سرانه خرید 10.65 م.ت و سرانه فروش 2.58 م.ت .  
 • 09:55:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 441 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -3.05 ؛ هفتگی: -5.69 ؛ دو هفته: -1.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 215 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.53 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساراب (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.00 ؛ هفتگی: 0.32 ؛ دو هفته: 0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: 0.51 ؛ دو هفته: 0.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 532 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.54 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:47؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 28.26 م.ت و سرانه فروش 14.24 م.ت .  
 • 09:52:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 532 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.54 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -1.74 ؛ هفتگی: -1.99 ؛ دو هفته: -6.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.77) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 09:52:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.84 ؛ 3روزه: 34.54 ؛ هفتگی: 40.03 ؛ دو هفته: 38.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 9.56 ؛ هفتگی: 13.25 ؛ دو هفته: 4.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 210 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.26 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:22؛ حجم مشکوک در نماد اتكام (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 16.16 م.ت و سرانه فروش 14.60 م.ت .  
 • 09:52:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 210 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.26 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:01؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 74.38 و سرانه خرید 44.63 م.ت و سرانه فروش 0.60 م.ت .  
 • 09:51:53؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %-2.82) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 9.52 م.ت و سرانه فروش 13.27 م.ت .  
 • 09:51:39؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.77) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 14.83 م.ت و سرانه فروش 15.52 م.ت .  
 • 09:51:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.51 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-2.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.17 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:51؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 43.16 م.ت و سرانه فروش 45.57 م.ت .  
 • 09:50:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.15 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:44؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.81 م.ت و سرانه فروش 18.45 م.ت .  
 • 09:50:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 1.77 ؛ هفتگی: 3.68 ؛ دو هفته: 2.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وهور (در آخرین قیمت %2.55) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .  
 • 09:49:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -4.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 205 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.03 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:49؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 7.63 م.ت و سرانه فروش 38.53 م.ت .  
 • 09:47:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.69 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 78 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.56 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.28 ؛ 3روزه: -5.57 ؛ هفتگی: -8.30 ؛ دو هفته: -13.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: 3.90 ؛ دو هفته: 4.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:35؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.25 و سرانه خرید 25.49 م.ت و سرانه فروش 3.09 م.ت .  
 • 09:45:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-0.32) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.3 م.ت .  
 • 09:45:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.60 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.62 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %0.74) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 18.04 م.ت و سرانه فروش 14.51 م.ت .  
 • 09:44:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %0.74) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 18.04 م.ت و سرانه فروش 14.51 م.ت .  
 • 09:43:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.08 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.50 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:37؛ حجم مشکوک در نماد ولپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.14 و سرانه خرید 17.57 م.ت و سرانه فروش 2.46 م.ت .  
 • 09:42:37؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.22 و سرانه خرید 35.52 م.ت و سرانه فروش 8.42 م.ت .  
 • 09:42:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.94 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.08 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.06 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:29؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 15.96 م.ت و سرانه فروش 14.76 م.ت .  
 • 09:42:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 569 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.06 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -15.86 ؛ هفتگی: -16.24 ؛ دو هفته: -20.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:10؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.49 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:04؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 9.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 9.10 م.ت و سرانه فروش 96.41 م.ت .  
 • 09:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 539 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.11 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 731 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: 0.45 ؛ هفتگی: 2.93 ؛ دو هفته: -0.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:52؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 20.26 م.ت و سرانه فروش 14.89 م.ت .  
 • 09:39:38؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 6.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 9.77 م.ت و سرانه فروش 66.07 م.ت .  
 • 09:39:21؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 34.19 و سرانه خرید 394.90 م.ت و سرانه فروش 11.55 م.ت .  
 • 09:39:14؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 48.14 م.ت و سرانه فروش 62.30 م.ت .  
 • 09:39:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.76 ؛ 3روزه: -10.45 ؛ هفتگی: -20.07 ؛ دو هفته: 152.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:54؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %4.31) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 28.77 م.ت و سرانه فروش 23.74 م.ت .  
 • 09:38:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.9 م.ت .  
 • 09:38:45؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 18.75 م.ت و سرانه فروش 13.90 م.ت .  
 • 09:38:39؛ حجم مشکوک در نماد مرقام (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 12.55 م.ت و سرانه فروش 13.49 م.ت .  
 • 09:38:13؛ حجم مشکوک در نماد شليا (در آخرین قیمت %0.96) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 21.85 م.ت و سرانه فروش 27.00 م.ت .  
 • 09:38:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 171 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.48 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -0.45 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:53؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 18.36 م.ت و سرانه فروش 152.80 م.ت .  
 • 09:37:49؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 17.54 م.ت و سرانه فروش 12.72 م.ت .  
 • 09:37:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %0.35) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.7 م.ت .  
 • 09:37:21؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 70.92 م.ت و سرانه فروش 39.78 م.ت .  
 • 09:37:20؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 34.27 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .  
 • 09:37:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %5.79) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .  
 • 09:37:09؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-0.18) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 18.10 م.ت و سرانه فروش 15.08 م.ت .  
 • 09:37:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.04 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.59 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 7.79 ؛ هفتگی: 14.28 ؛ دو هفته: 13.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 30.32 ؛ هفتگی: 30.94 ؛ دو هفته: 32.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:37؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %-4.52) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 11.62 م.ت و سرانه فروش 12.01 م.ت .  
 • 09:35:32؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 13.59 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت .  
 • 09:35:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.42 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:01؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 18.13 م.ت و سرانه فروش 11.84 م.ت .  
 • 09:34:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 76 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.45 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:37؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 24.94 م.ت و سرانه فروش 35.23 م.ت .  
 • 09:34:32؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %2.52) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 21.59 م.ت و سرانه فروش 17.24 م.ت .  
 • 09:34:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -2.34 ؛ هفتگی: 0.52 ؛ دو هفته: -0.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.95 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:22؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 9.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 81.73 م.ت و سرانه فروش 84.80 م.ت .  
 • 09:34:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.95 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:12؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %3.76) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 65.51 م.ت و سرانه فروش 33.64 م.ت .  
 • 09:34:12؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %-3.51) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 11.93 م.ت و سرانه فروش 17.88 م.ت .  
 • 09:33:53؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 32.51 و سرانه خرید 612.55 م.ت و سرانه فروش 18.84 م.ت .  
 • 09:33:46؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 12.65 م.ت و سرانه فروش 15.20 م.ت .  
 • 09:33:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.62 ؛ 3روزه: -14.49 ؛ هفتگی: -27.78 ؛ دو هفته: -18.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:26؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.94 و سرانه خرید 54.37 م.ت و سرانه فروش 18.51 م.ت .  
 • 09:33:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.62 ؛ 3روزه: -14.49 ؛ هفتگی: -27.78 ؛ دو هفته: -18.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وشمال با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 54.37 م.ت و سرانه فروش 18.51 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.94. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:33:07؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 32.23 م.ت و سرانه فروش 14.45 م.ت .  
 • 09:32:43؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %3.59) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.15 و سرانه خرید 54.05 م.ت و سرانه فروش 25.10 م.ت .  
 • 09:31:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2510 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.02 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -9.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:15؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.84) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 12.39 م.ت و سرانه فروش 53.15 م.ت .  
 • 09:31:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 908 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.82 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.37 ؛ دو هفته: -9.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %5.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.15 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.92 ؛ دو هفته: 1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -2.80 ؛ هفتگی: 2.35 ؛ دو هفته: 3.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.86 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:39؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 29.62 م.ت و سرانه فروش 20.98 م.ت .  
 • 09:30:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.86 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.74 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %-1.00) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.1 م.ت .  
 • 09:30:17؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت فروش 75 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.30 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %2.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.55 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -4.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.51 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 342 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.38 ؛ 3روزه: -28.64 ؛ هفتگی: -63.55 ؛ دو هفته: -53.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: -4.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.51 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 7.59 ؛ هفتگی: 11.97 ؛ دو هفته: 9.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.83 ؛ 3روزه: 34.54 ؛ هفتگی: 40.03 ؛ دو هفته: 38.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 7.59 ؛ هفتگی: 11.97 ؛ دو هفته: 9.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 145 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.62 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 09:27:25؛ حجم مشکوک در نماد ديران (در آخرین قیمت %2.36) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 15.19 م.ت و سرانه فروش 20.93 م.ت .  
 • 09:27:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپر (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 1.47 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: -2.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:06؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %-3.22) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 13.94 م.ت و سرانه فروش 17.88 م.ت .  
 • 09:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.08 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:59؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-5.70) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 10.75 م.ت و سرانه فروش 33.39 م.ت .  
 • 09:27:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.08 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:45؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 18.74 م.ت و سرانه فروش 23.86 م.ت .  
 • 09:26:14؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 17.30 م.ت و سرانه فروش 46.34 م.ت .  
 • 09:26:08؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثقزوي با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.38 م.ت و سرانه فروش 46.54 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.37. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:25:51؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 30.91 م.ت و سرانه فروش 16.70 م.ت .  
 • 09:25:45؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 16.15 م.ت و سرانه فروش 10.72 م.ت .  
 • 09:25:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %3.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 4.26 ؛ هفتگی: 3.46 ؛ دو هفته: 1.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:15؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 17.31 م.ت و سرانه فروش 26.83 م.ت .  
 • 09:25:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.45 ؛ 3روزه: -60.25 ؛ هفتگی: -66.02 ؛ دو هفته: -76.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:02؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.22) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 31.14 م.ت .  
 • 09:24:57؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 14.07 م.ت و سرانه فروش 19.43 م.ت .  
 • 09:24:51؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 27.88 م.ت و سرانه فروش 20.73 م.ت .  
 • 09:24:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-0.72) با حجم 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.4 م.ت .  
 • 09:24:06؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 36.33 م.ت و سرانه فروش 24.33 م.ت .  
 • 09:23:55؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.22) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 18.45 م.ت و سرانه فروش 31.14 م.ت .  
 • 09:23:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-1.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -14.08 ؛ هفتگی: 9.36 ؛ دو هفته: -9.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 450 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.05 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -12.45 ؛ دو هفته: -13.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.41 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:44؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %1.94) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 21.81 م.ت و سرانه فروش 44.11 م.ت .  
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 450 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.05 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -12.45 ؛ دو هفته: -13.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.41 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-3.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -38.18 ؛ هفتگی: -51.23 ؛ دو هفته: -53.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.87 ؛ 3روزه: -2.76 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -1.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:06؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.45) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 23.86 م.ت و سرانه فروش 19.47 م.ت .  
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 14.84 م.ت و سرانه فروش 49.66 م.ت .  
 • 09:22:53؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 26.26 م.ت و سرانه فروش 13.06 م.ت .  
 • 09:22:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 7.61 ؛ هفتگی: 7.11 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 16.80 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: -10.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .  
 • 09:21:50؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 31.09 م.ت و سرانه فروش 18.97 م.ت .  
 • 09:21:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.39 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.38 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %4.20) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.7 م.ت .  
 • 09:21:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.02 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -12.45 ؛ دو هفته: -13.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.44 ؛ 3روزه: -14.49 ؛ هفتگی: -27.78 ؛ دو هفته: -18.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %-2.03) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.0 م.ت .  
 • 09:20:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.63 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -12.45 ؛ دو هفته: -13.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:24؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %0.60) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.73 م.ت و سرانه فروش 58.68 م.ت .  
 • 09:20:16؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 44.01 م.ت و سرانه فروش 59.55 م.ت .  
 • 09:20:05؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 8.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 63.68 م.ت و سرانه فروش 100.54 م.ت .  
 • 09:20:04؛ حجم مشکوک در نماد صبا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 17.92 م.ت و سرانه فروش 21.10 م.ت .  
 • 09:19:54؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 6.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 78.12 م.ت و سرانه فروش 121.19 م.ت .  
 • 09:19:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 371 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -33.26 ؛ هفتگی: -40.13 ؛ دو هفته: -28.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 127 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.60 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:20؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.15) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 23.74 م.ت و سرانه فروش 11.97 م.ت .  
 • 09:19:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %0.30) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .  
 • 09:18:52؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 54.15 م.ت و سرانه فروش 33.01 م.ت .  
 • 09:18:41؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %2.42) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 14.77 م.ت و سرانه فروش 20.50 م.ت .  
 • 09:18:35؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 49.65 م.ت و سرانه فروش 21.22 م.ت .  
 • 09:18:35؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %-5.94) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 13.72 م.ت و سرانه فروش 9.65 م.ت .  
 • 09:18:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 7.61 ؛ هفتگی: 7.11 ؛ دو هفته: 0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.56 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:48؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 15.22 م.ت و سرانه فروش 17.69 م.ت .  
 • 09:17:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %3.08) با حجم 4.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.8 م.ت .  
 • 09:17:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.00 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: -3.00 ؛ دو هفته: -8.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:36؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 28.15 م.ت و سرانه فروش 13.55 م.ت .  
 • 09:17:30؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 41.38 م.ت و سرانه فروش 65.63 م.ت .  
 • 09:17:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.76 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: -3.00 ؛ دو هفته: -8.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:02؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 31.15 م.ت و سرانه فروش 21.78 م.ت .  
 • 09:16:59؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %-2.08) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 10.87 م.ت و سرانه فروش 22.26 م.ت .  
 • 09:16:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -29.32 ؛ هفتگی: -31.71 ؛ دو هفته: -22.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:19؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 18.33 م.ت و سرانه فروش 18.93 م.ت .  
 • 09:16:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.07 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:09؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %3.93) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 31.68 م.ت و سرانه فروش 26.96 م.ت .  
 • 09:16:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.07 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.22 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %5.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.92 ؛ دو هفته: 1.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:55؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 6.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 76.68 م.ت و سرانه فروش 93.72 م.ت .  
 • 09:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 642 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.98 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دجابر با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 79.51 م.ت و سرانه فروش 70.26 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.13. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 82.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:15:45؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 79.51 م.ت و سرانه فروش 70.26 م.ت .  
 • 09:15:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.78 ؛ 3روزه: 0.90 ؛ هفتگی: 1.71 ؛ دو هفته: 1.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:36؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 53.68 م.ت و سرانه فروش 36.60 م.ت .  
 • 09:15:29؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 71.63 م.ت و سرانه فروش 38.31 م.ت .  
 • 09:15:22؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 71.63 م.ت و سرانه فروش 38.31 م.ت .  
 • 09:14:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.12 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:52؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %-0.24) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 53.72 م.ت و سرانه فروش 56.83 م.ت .  
 • 09:14:43؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 24.38 م.ت و سرانه فروش 47.85 م.ت .  
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %-5.68) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 12.95 م.ت و سرانه فروش 24.93 م.ت .  
 • 09:14:17؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 22.50 م.ت و سرانه فروش 23.61 م.ت .  
 • 09:14:08؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.19) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 42.09 م.ت و سرانه فروش 32.79 م.ت .  
 • 09:14:03؛ حجم مشکوک در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 30.19 م.ت و سرانه فروش 183.95 م.ت .  
 • 09:13:45؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 40.84 م.ت و سرانه فروش 41.57 م.ت .  
 • 09:13:08؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %0.59) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 30.43 م.ت و سرانه فروش 13.47 م.ت .  
 • 09:13:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.99 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:52؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-3.01) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 22.17 م.ت و سرانه فروش 17.37 م.ت .  
 • 09:12:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غدام با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.66 م.ت و سرانه فروش 55.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:12:49؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %0.77) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 25.67 م.ت و سرانه فروش 35.08 م.ت .  
 • 09:12:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غدام با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.66 م.ت و سرانه فروش 55.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:12:31؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 106.16 م.ت و سرانه فروش 99.60 م.ت .  
 • 09:12:28؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %2.51) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 16.56 م.ت و سرانه فروش 33.28 م.ت .  
 • 09:12:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.08 ؛ دو هفته: 4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.20 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:03؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 22.20 م.ت و سرانه فروش 15.74 م.ت .  
 • 09:11:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.07 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:27؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 54.55 م.ت و سرانه فروش 67.65 م.ت .  
 • 09:11:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 435 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.61 ؛ 3روزه: -5.57 ؛ هفتگی: -8.30 ؛ دو هفته: -13.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %-1.09) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 22.22 م.ت و سرانه فروش 20.20 م.ت .  
 • 09:11:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -5.57 ؛ هفتگی: -8.30 ؛ دو هفته: -13.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 7.58 ؛ هفتگی: 7.51 ؛ دو هفته: 10.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.74 ؛ 3روزه: 191.22 ؛ هفتگی: 216.03 ؛ دو هفته: 225.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-5.98) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 14.58 م.ت و سرانه فروش 17.13 م.ت .  
 • 09:10:55؛ حجم مشکوک در نماد صبا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 13.18 م.ت و سرانه فروش 18.61 م.ت .  
 • 09:10:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.04 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 48.03 ؛ هفتگی: 48.26 ؛ دو هفته: 48.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.37 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: -1.73 ؛ دو هفته: -7.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:20؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 46.98 م.ت و سرانه فروش 29.76 م.ت .  
 • 09:10:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -3.05 ؛ هفتگی: -5.69 ؛ دو هفته: -1.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.00 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:20؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.52 و سرانه خرید 461.40 م.ت و سرانه فروش 22.48 م.ت .  
 • 09:09:11؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %-3.25) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 21.88 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت .  
 • 09:09:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.79 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 1.07 ؛ هفتگی: 1.43 ؛ دو هفته: 1.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.67 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: -5.41 ؛ دو هفته: -15.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.93 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:46؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 12.00 م.ت و سرانه فروش 611.41 م.ت .  
 • 09:07:26؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 34.47 م.ت و سرانه فروش 17.85 م.ت .  
 • 09:07:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.42 ؛ 3روزه: 125.11 ؛ هفتگی: 135.44 ؛ دو هفته: 108.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.85 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: -9.60 ؛ هفتگی: -15.79 ؛ دو هفته: -35.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.29 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:14؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-2.66) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 22.58 م.ت و سرانه فروش 20.32 م.ت .  
 • 09:06:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.18 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.82 ؛ 3روزه: -19.02 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 130.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.31 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:58؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 90.91 م.ت و سرانه فروش 36.81 م.ت .  
 • 09:05:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.59 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 0.73 ؛ هفتگی: 0.81 ؛ دو هفته: 0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:29؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 252.53 م.ت و سرانه فروش 84.24 م.ت .  
 • 09:05:27؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 252.53 م.ت و سرانه فروش 84.24 م.ت .  
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.97 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -2.29 ؛ هفتگی: 23.73 ؛ دو هفته: 21.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.64 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.21 ؛ 3روزه: -11.15 ؛ هفتگی: -24.07 ؛ دو هفته: -53.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.73 ؛ 3روزه: -10.45 ؛ هفتگی: -20.07 ؛ دو هفته: 152.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.12 ؛ 3روزه: -10.45 ؛ هفتگی: -20.07 ؛ دو هفته: 152.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 7.59 ؛ هفتگی: 11.97 ؛ دو هفته: 9.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:32؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 2.35 م.ت و سرانه فروش 551.14 م.ت .  
 • 09:03:28؛ حجم مشکوک در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 2.35 م.ت و سرانه فروش 551.14 م.ت .  
 • 09:03:19؛ حجم مشکوک در نماد صبا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 17.81 م.ت و سرانه فروش 17.34 م.ت .  
 • 09:03:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 519 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.12 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: -10.05 ؛ دو هفته: -7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:05؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %3.54) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 14.55 م.ت و سرانه فروش 39.28 م.ت .  
 • 09:03:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.33 ؛ 3روزه: -19.02 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 130.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:59؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 19.24 م.ت و سرانه فروش 29.58 م.ت .  
 • 09:02:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.18 ؛ 3روزه: -19.02 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 130.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.47 ؛ 3روزه: -19.02 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: 130.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:52؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.84) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 77.73 م.ت و سرانه فروش 54.24 م.ت .  
 • 09:02:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.84) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 79.05 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .  
 • 09:02:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.84) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 79.05 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .  
 • 09:02:37؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.84) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 79.05 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .  
 • 09:02:04؛ حجم مشکوک در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %-3.71) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 31.93 م.ت و سرانه فروش 24.03 م.ت .  
 • 09:01:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارود (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.27 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: -0.26 ؛ دو هفته: -0.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.83 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: 3.16 ؛ دو هفته: 4.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.59 ؛ 3روزه: -2.99 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -2.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:02؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.84) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.20 و سرانه خرید 45.20 م.ت و سرانه فروش 10.76 م.ت .  
 • 09:01:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.59 ؛ 3روزه: -2.99 ؛ هفتگی: -2.79 ؛ دو هفته: -2.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 126.51 م.ت و سرانه فروش 1012.08 م.ت .  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %0.96) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 62.91 م.ت و سرانه فروش 163.19 م.ت .  
 • 09:01:00؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 126.51 م.ت و سرانه فروش 1012.08 م.ت .  
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %0.96) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 62.91 م.ت و سرانه فروش 163.19 م.ت .  
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 19.60 م.ت و سرانه فروش 74.63 م.ت .  
 • 09:00:58؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 126.51 م.ت و سرانه فروش 1012.08 م.ت .  
 • 09:00:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.31 ؛ 3روزه: 1.61 ؛ هفتگی: 2.65 ؛ دو هفته: 3.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 72.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 91.37 م.ت .  
 • 2- نماد ماديرا با ارزش صف خرید 57.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 49.28 م.ت .  
 • 3- نماد ثاميد با ارزش صف خرید 49.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 44.73 م.ت .  
 • 4- نماد خاهن با ارزش صف خرید 49.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 78.04 م.ت .  
 • 5- نماد دجابر با ارزش صف خرید 47.72 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.84 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد سنير با ارزش صف فروش 13.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 68.12 م.ت .  
 • 2- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 13.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 556.10 م.ت .  
 • 3- نماد زاگرس با ارزش صف فروش 5.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 1752.12 م.ت .  
 • 4- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 103.55 م.ت .  
 • 5- نماد سفارود با ارزش صف فروش 3.56 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 99.00 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد دارو با ارزش صف خرید 3.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 307.99 م.ت .  
 • 2- نماد فجر با ارزش صف خرید 22.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 204.53 م.ت .  
 • 3- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 8.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 154.71 م.ت .  
 • 4- نماد داسوه با ارزش صف خرید 4.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 135.82 م.ت .  
 • 5- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 14.79 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 118.28 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد زاگرس با ارزش صف فروش 5.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 1752.12 م.ت .  
 • 2- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 13.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 556.10 م.ت .  
 • 3- نماد وزمين با ارزش صف فروش 2.72 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 123.86 م.ت .  
 • 4- نماد سكارون با ارزش صف فروش 4.04 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 103.55 م.ت .  
 • 5- نماد سفارود با ارزش صف فروش 3.56 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 99.00 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 107.18 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه مواد و محصولات دارويي با تقاضا ی 72.08 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 61.75 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري با تقاضا ی 56.98 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با تقاضا ی 56.47 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -8.44 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه سيمان، آهك و گچ با عرضه ی -4.33 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1.96 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با عرضه ی -0.87 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه پيمانكاري صنعتي با عرضه ی -0.84 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد دارا يكم با حجم معاملات 45.62 میلیون سهم (2.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 555.75 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وبانك با حجم معاملات 118.43 میلیون سهم (10.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 119.84 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وپارس با حجم معاملات 430.62 میلیون سهم (6.33 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 101.60 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وتوصا با حجم معاملات 80.87 میلیون سهم (3.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 92.94 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سپيد با حجم معاملات 35.45 میلیون سهم (3.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 76.05 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 103.26 میلیارد تومان و حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 102.89 میلیارد تومان و حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 84.00 میلیارد تومان و حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد وبانك با برآیند ورود پول درشت 22.42 میلیارد تومان و حجم 10.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وپارس با برآیند ورود پول درشت 18.41 میلیارد تومان و حجم 6.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد چكارن با برآیند خروج پول درشت 14.98 میلیارد تومان و حجم 5.12 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد هماي با برآیند خروج پول درشت 12.47 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 11.91 میلیارد تومان و حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 10.77 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد ورنا با برآیند خروج پول درشت 9.90 میلیارد تومان و حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 187.71 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 59.64 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 30.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 15.86 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه كاشي و سراميك با برآیند ورود پول درشت 5.53 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 29.94 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 26.75 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 25.46 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 17.34 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات كاغذي با برآیند خروج پول درشت 14.76 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد خاهن با ارزش صف خرید 61.05 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد دجابر با ارزش صف خرید 30.94 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وشهر با ارزش صف خرید 16.66 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد آبين با ارزش صف خرید 11.48 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد گكيش با ارزش صف خرید 8.54 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 6.34 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد غشوكو با ارزش صف خرید 6.27 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد فسازان با ارزش صف خرید 5.56 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.77 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وسنا با ارزش صف خرید 3.38 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد حرهشا با ارزش صف خرید 3.11 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد ولانا با ارزش صف خرید 2.09 میلیارد تومان .  
 • 13- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 2.03 میلیارد تومان .  
 • 14- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 1.34 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

یکشنبه، 4 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها