بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ دوشنبه، 29 فروردین 1401

1401-01-29 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
دوشنبه، 29 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، دوشنبه 29 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شبريز با حجم معاملات 19.16 میلیون سهم (3.13 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 90.14 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد قچار با حجم معاملات 75.14 میلیون سهم (9.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 88.31 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد پارسان با حجم معاملات 25.51 میلیون سهم (6.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 79.92 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شجم با حجم معاملات 60.04 میلیون سهم (10.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 72.07 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وبانك با حجم معاملات 75.71 میلیون سهم (10.7 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 71.98 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شستا با برآیند ورود پول درشت 69.54 میلیارد تومان و حجم 2.4 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 54.26 میلیارد تومان و حجم 1.7 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 40.88 میلیارد تومان و حجم 6.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد وبانك با برآیند ورود پول درشت 27.48 میلیارد تومان و حجم 10.7 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد ومهان با برآیند ورود پول درشت 26.81 میلیارد تومان و حجم 6.06 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 78.99 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد قچار با برآیند خروج پول درشت 57.78 میلیارد تومان و حجم 9.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد حفارس با برآیند خروج پول درشت 32.16 میلیارد تومان و حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 24.92 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد زاگرس با برآیند خروج پول درشت 22.69 میلیارد تومان و حجم 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 106.02 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 15.49 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 11.55 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند ورود پول درشت 10.83 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 5.92 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 116.05 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 70.67 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 63.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 26.93 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 23.07 میلیارد تومان . 
 • __
 • 12:29:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.32 ؛ 3روزه: 17.03 ؛ هفتگی: 20.85 ؛ دو هفته: 12.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:38؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد گنگين با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.36 م.ت و سرانه فروش 168.84 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.11. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:29:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 738 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.81 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.44 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -4.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 347 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 126 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -79.47 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.75 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.44 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -4.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:05؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %16.40) با حجم 6.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 29.75 م.ت و سرانه فروش 18.29 م.ت .  
 • 12:29:05؛ حجم مشکوک در نماد حشكوه (در آخرین قیمت %-2.41) با حجم 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 15.91 م.ت و سرانه فروش 29.76 م.ت .  
 • 12:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 976 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.70 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.21 ؛ 3روزه: 68.13 ؛ هفتگی: 67.82 ؛ دو هفته: 63.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -1.01 ؛ دو هفته: 0.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.72 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.96 ؛ 3روزه: -18.64 ؛ هفتگی: -23.47 ؛ دو هفته: -47.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.11 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %15.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.56 ؛ 3روزه: -4.15 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: -4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.93 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %15.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.56 ؛ 3روزه: -4.15 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: -4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %-2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -1.31 ؛ دو هفته: -2.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.87 ؛ 3روزه: 0.11 ؛ هفتگی: -0.02 ؛ دو هفته: -12.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:55؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %0.52) با حجم 3.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 9.32 م.ت و سرانه فروش 4.95 م.ت .  
 • 12:26:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 349 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.07 ؛ 3روزه: -2.36 ؛ هفتگی: -8.65 ؛ دو هفته: -19.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:38؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 76.34 م.ت و سرانه فروش 38.93 م.ت .  
 • 12:26:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -4.44 ؛ هفتگی: -6.28 ؛ دو هفته: -10.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:54؛ حجم مشکوک در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 28.70 م.ت و سرانه فروش 12.71 م.ت .  
 • 12:25:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.29 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.25 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 64 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.68 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: -6.24 ؛ هفتگی: -5.82 ؛ دو هفته: -7.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 64 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.68 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:32؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %3.65) با حجم 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 24.84 م.ت و سرانه فروش 31.61 م.ت .  
 • 12:24:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 682 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 3.10 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 3.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:18؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 18.53 م.ت و سرانه فروش 14.68 م.ت .  
 • 12:24:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %-2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.26 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -3.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.50 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.05 ؛ 3روزه: -2.09 ؛ هفتگی: -7.51 ؛ دو هفته: 5.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:24؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 9.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.90 و سرانه خرید 115.16 م.ت و سرانه فروش 29.56 م.ت .  
 • 12:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.05 ؛ 3روزه: -2.09 ؛ هفتگی: -7.51 ؛ دو هفته: 5.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1520 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.17 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -1.31 ؛ هفتگی: -8.73 ؛ دو هفته: -17.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شمواد با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.55 م.ت و سرانه فروش 43.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-3.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: 0.23 ؛ دو هفته: -10.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -1.31 ؛ هفتگی: -8.73 ؛ دو هفته: -17.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شمواد با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.55 م.ت و سرانه فروش 43.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:22:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد اوان (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.43 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -1.59 ؛ دو هفته: -0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چدن با حجم 4.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 106.74 م.ت و سرانه فروش 29.35 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.64. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.20 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -4.49 ؛ دو هفته: -2.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد چدن با حجم 4.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 106.74 م.ت و سرانه فروش 29.35 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.64. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 371 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.24 ؛ 3روزه: 17.03 ؛ هفتگی: 20.85 ؛ دو هفته: 12.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.05 ؛ 3روزه: 2.49 ؛ هفتگی: 1.85 ؛ دو هفته: -10.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.70 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -4.49 ؛ دو هفته: -2.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1698 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.29 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %-0.62) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 16.77 م.ت و سرانه فروش 13.12 م.ت .  
 • 12:19:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1690 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.45 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.37 ؛ 3روزه: 5.91 ؛ هفتگی: -11.24 ؛ دو هفته: -44.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.84 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -0.64 ؛ دو هفته: -0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.92 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 7.87 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 960 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.77 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -24.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فگستر با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.61 م.ت و سرانه فروش 3.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 645 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.05 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سفارس با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 146.21 م.ت و سرانه فروش 23.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.62 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سفارس با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 146.21 م.ت و سرانه فروش 23.16 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.31. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبانك با حجم 7.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 224.04 م.ت و سرانه فروش 20.19 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 11.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 9.14 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 621 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.80 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:33؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 7.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 15.98 م.ت و سرانه فروش 23.26 م.ت .  
 • 12:17:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكيمي با حجم 5.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.98 م.ت و سرانه فروش 34.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.90. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.66 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:16:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.19 ؛ 3روزه: 7.11 ؛ هفتگی: 6.54 ؛ دو هفته: 6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.73 ؛ 3روزه: 68.13 ؛ هفتگی: 67.82 ؛ دو هفته: 63.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 6.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.80 و سرانه خرید 325.86 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .  
 • 12:16:22؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 6.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.80 و سرانه خرید 325.86 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .  
 • 12:16:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.73 ؛ 3روزه: 68.13 ؛ هفتگی: 67.82 ؛ دو هفته: 63.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.91 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 7.87 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.96 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -24.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %-1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: 0.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 693 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.66 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 682 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 3.10 ؛ هفتگی: 2.85 ؛ دو هفته: 3.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.15 ؛ 3روزه: -23.08 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: 117.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.83 ؛ 3روزه: 31.52 ؛ هفتگی: 148.64 ؛ دو هفته: 149.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.88 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.42 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -4.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 1.94 ؛ هفتگی: 0.72 ؛ دو هفته: -3.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %-4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -6.24 ؛ هفتگی: -5.82 ؛ دو هفته: -7.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 117 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -4.49 ؛ دو هفته: -2.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.45 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 7.87 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: 4.67 ؛ هفتگی: 3.70 ؛ دو هفته: 6.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:47؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 89.57 م.ت و سرانه فروش 39.70 م.ت .  
 • 12:12:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: 4.67 ؛ هفتگی: 3.70 ؛ دو هفته: 6.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -5.38 ؛ هفتگی: -6.99 ؛ دو هفته: -16.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.68 ؛ 3روزه: 68.13 ؛ هفتگی: 67.82 ؛ دو هفته: 63.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كفپارس با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 105.05 م.ت و سرانه فروش 36.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 30.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:11:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خفنر با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 69.26 م.ت و سرانه فروش 14.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.71. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:11:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -2.96 ؛ هفتگی: -6.93 ؛ دو هفته: -9.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.36 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 203 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.03 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:36؛ حجم مشکوک در نماد وآرين (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 14.55 م.ت و سرانه فروش 17.03 م.ت .  
 • 12:10:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.15 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 413 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 605 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: -2.66 ؛ هفتگی: -4.09 ؛ دو هفته: 1.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 337 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 118 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -78.38 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 334 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 118 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -76.66 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.73 ؛ 3روزه: 31.52 ؛ هفتگی: 148.64 ؛ دو هفته: 149.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.09 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:48؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ورنا با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 152.64 م.ت و سرانه فروش 52.43 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.91. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:07:33؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.34 و سرانه خرید 136.29 م.ت و سرانه فروش 25.51 م.ت .  
 • 12:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.82 ؛ هفتگی: -5.20 ؛ دو هفته: -1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.25 ؛ 3روزه: 12.21 ؛ هفتگی: 7.76 ؛ دو هفته: 6.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.68 ؛ 3روزه: 2.75 ؛ هفتگی: 3.43 ؛ دو هفته: 8.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %5.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 0.63 ؛ دو هفته: 1.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %5.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 374 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.18 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 0.50 ؛ دو هفته: -2.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %12.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -4.15 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: -4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:22؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %12.50) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 19.71 م.ت و سرانه فروش 16.63 م.ت .  
 • 12:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 374 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.35 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 0.50 ؛ دو هفته: -2.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.55 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: -6.96 ؛ دو هفته: 18.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.59 و سرانه خرید 155.92 م.ت و سرانه فروش 20.55 م.ت .  
 • 12:04:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.55 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: -6.96 ؛ دو هفته: 18.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.85 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: 0.57 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1023 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -5.73 ؛ هفتگی: -8.75 ؛ دو هفته: -11.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:38؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.85 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: 0.57 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 330 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 116 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -74.59 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 0.31 ؛ هفتگی: 0.21 ؛ دو هفته: -0.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 869 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.95 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -7.60 ؛ دو هفته: -24.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -1.01 ؛ دو هفته: 0.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1010 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -2.41 ؛ هفتگی: -3.32 ؛ دو هفته: -1.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 453 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.02 ؛ 3روزه: -2.13 ؛ هفتگی: -10.27 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 453 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -2.13 ؛ هفتگی: -10.27 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.77 ؛ 3روزه: 9.33 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -38.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.28 ؛ 3روزه: 2.75 ؛ هفتگی: 3.43 ؛ دو هفته: 8.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.88 ؛ 3روزه: -2.36 ؛ هفتگی: -8.65 ؛ دو هفته: -19.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كساوه با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 107.48 م.ت و سرانه فروش 61.94 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.74. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:58:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -2.74 ؛ دو هفته: -8.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:40؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كساوه با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 107.48 م.ت و سرانه فروش 61.94 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.74. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:58:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خراسان با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.73 م.ت و سرانه فروش 53.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:58:14؛ حجم مشکوک در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 51.12 م.ت و سرانه فروش 33.47 م.ت .  
 • 11:58:14؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 11.03 م.ت و سرانه فروش 20.10 م.ت .  
 • 11:58:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خراسان با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.73 م.ت و سرانه فروش 53.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:58:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.33 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -4.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 905 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.32 ؛ 3روزه: -9.93 ؛ هفتگی: -9.28 ؛ دو هفته: -12.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ستران با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.00 م.ت و سرانه فروش 15.69 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.93. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:56:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 113 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.36 ؛ 3روزه: 14.95 ؛ هفتگی: 14.97 ؛ دو هفته: 17.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد تماوند (در آخرین قیمت %-2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 1.86 ؛ هفتگی: 0.80 ؛ دو هفته: -1.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فگستر با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.30 م.ت و سرانه فروش 3.63 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.32. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:56:01؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.01) با حجم 9.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 35.78 م.ت و سرانه فروش 46.62 م.ت .  
 • 11:55:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: -0.90 ؛ دو هفته: -4.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: -6.96 ؛ دو هفته: 18.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبهنوش (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: -0.90 ؛ دو هفته: -4.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:06؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %0.36) با حجم 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 19.32 م.ت و سرانه فروش 11.58 م.ت .  
 • 11:54:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.87 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:17؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 31.04 م.ت و سرانه فروش 41.90 م.ت .  
 • 11:54:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.87 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: 2.25 ؛ هفتگی: 3.15 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:57؛ حجم مشکوک در نماد شتوكا (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 17.53 م.ت و سرانه فروش 12.78 م.ت .  
 • 11:53:57؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.78) با حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 20.69 م.ت و سرانه فروش 26.22 م.ت .  
 • 11:53:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.61 ؛ 3روزه: -2.36 ؛ هفتگی: -8.65 ؛ دو هفته: -19.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 325 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 115 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -73.12 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.88 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: -2.54 ؛ دو هفته: -0.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.25 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.12 ؛ 3روزه: 12.21 ؛ هفتگی: 7.76 ؛ دو هفته: 6.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غزر با حجم 10.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.24 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 27.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:51:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 587 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 245 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.65 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 746 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: -0.38 ؛ دو هفته: 0.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -5.38 ؛ هفتگی: -6.99 ؛ دو هفته: -16.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 5.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.97 و سرانه خرید 102.88 م.ت و سرانه فروش 25.91 م.ت .  
 • 11:50:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پارسان با حجم 5.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 102.88 م.ت و سرانه فروش 25.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.97. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:50:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 199 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.94 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -3.49 ؛ هفتگی: -10.50 ؛ دو هفته: -21.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.76 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:31؛ حجم مشکوک در نماد قشهد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 29.26 م.ت و سرانه فروش 14.09 م.ت .  
 • 11:49:28؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 7.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 19.52 م.ت و سرانه فروش 38.02 م.ت .  
 • 11:49:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: 0.57 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سيتا با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.99 م.ت و سرانه فروش 3.59 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.13. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:49:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 4.67 ؛ هفتگی: 3.70 ؛ دو هفته: 6.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 98 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.98 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1365 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.17 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.93 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 473 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.24 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.14 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 575 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 245 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 53.16 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.33 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.1 م.ت .  
 • 11:47:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.88 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.29 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -4.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.91 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 175 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.64 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خصدرا با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.69 م.ت و سرانه فروش 18.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:45:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -1.11 ؛ دو هفته: 1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 990 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.88 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 605 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -2.66 ؛ هفتگی: -4.09 ؛ دو هفته: 1.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وصندوق با حجم 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.37 م.ت و سرانه فروش 27.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:44:07؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شستا با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.48 م.ت و سرانه فروش 17.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.66. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:43:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 416 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 69.54 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.60 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.59 ؛ 3روزه: 9.33 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -38.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 410 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 67.09 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 399 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 65.26 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 387 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 63.67 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 378 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.19 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.39 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 7.87 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 378 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.19 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.56 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -3.68 ؛ دو هفته: -5.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثتران با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.39 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:41:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 551 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.00 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:01؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثتران با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.39 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:40:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 373 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 61.11 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 361 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 58.38 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:56؛ حجم مشکوک در نماد ثغرب (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 23.87 م.ت و سرانه فروش 20.84 م.ت .  
 • 11:39:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1469 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.36 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.64 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 180 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.38 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 20.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1081 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.75 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:07؛ حجم مشکوک در نماد حفارس (در آخرین قیمت %0.55) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 20.28 م.ت و سرانه فروش 30.19 م.ت .  
 • 11:39:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.68 ؛ 3روزه: 0.11 ؛ هفتگی: -0.02 ؛ دو هفته: -12.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 321 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 112 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.65 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبرق با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 123.50 م.ت و سرانه فروش 58.81 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:38:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 148 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 79 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.79 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكار (در آخرین قیمت %-2.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -1.46 ؛ هفتگی: -3.97 ؛ دو هفته: -4.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 148 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 79 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.79 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 350 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 55.30 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 451 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.27 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: 2.88 ؛ دو هفته: -18.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 347 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.27 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.64 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 242 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 14.26 ؛ هفتگی: 13.01 ؛ دو هفته: 11.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:19؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 18.41 م.ت و سرانه فروش 63.29 م.ت .  
 • 11:36:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.56 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: -2.00 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: -27.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 5.22 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: 8.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:08؛ حجم مشکوک در نماد ولكار (در آخرین قیمت %4.71) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 33.32 و سرانه خرید 24.32 م.ت و سرانه فروش 0.73 م.ت .  
 • 11:34:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 341 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.94 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:59؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 30.49 م.ت و سرانه فروش 20.90 م.ت .  
 • 11:34:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 341 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.94 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.45 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:44؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.82 و سرانه خرید 13.75 م.ت و سرانه فروش 3.60 م.ت .  
 • 11:34:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قلرست (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -1.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.26 ؛ هفتگی: -8.58 ؛ دو هفته: 2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1138 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.13 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.26 ؛ هفتگی: -8.58 ؛ دو هفته: 2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1024 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.31 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاذر با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 73.37 م.ت و سرانه فروش 24.51 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.99. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:33:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.57 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وهامون (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 0.18 ؛ هفتگی: 0.11 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:15؛ حجم مشکوک در نماد واعتبار (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 8.94 م.ت و سرانه فروش 11.55 م.ت .  
 • 11:32:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 318 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 112 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -70.55 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.12 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -8.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -5.12 ؛ هفتگی: -5.80 ؛ دو هفته: -5.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -3.43 ؛ هفتگی: -2.75 ؛ دو هفته: -4.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.23 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 162 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.98 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:51؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.80) با حجم 7.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.19 و سرانه خرید 17.19 م.ت و سرانه فروش 90.26 م.ت .  
 • 11:30:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.12 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -8.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.53 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.37 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سغدير (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 14.54 م.ت و سرانه فروش 10.54 م.ت .  
 • 11:29:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.74 ؛ 3روزه: 62.02 ؛ هفتگی: 71.39 ؛ دو هفته: 73.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:15؛ حجم مشکوک در نماد رانفور (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 51.07 م.ت و سرانه فروش 64.97 م.ت .  
 • 11:29:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.74 ؛ 3روزه: 62.02 ؛ هفتگی: 71.39 ؛ دو هفته: 73.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -0.44 ؛ هفتگی: -1.52 ؛ دو هفته: -2.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 150 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.94 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -1.31 ؛ دو هفته: -2.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: 12.21 ؛ هفتگی: 7.76 ؛ دو هفته: 6.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.96 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -1.53 ؛ دو هفته: -4.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.08 ؛ 3روزه: 7.11 ؛ هفتگی: 6.54 ؛ دو هفته: 6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 110 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.86 ؛ 3روزه: 14.95 ؛ هفتگی: 14.97 ؛ دو هفته: 17.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:23؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.58 و سرانه خرید 43.47 م.ت و سرانه فروش 16.88 م.ت .  
 • 11:26:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: -4.04 ؛ هفتگی: -8.96 ؛ دو هفته: -19.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 676 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -2.74 ؛ دو هفته: -8.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.55 ؛ 3روزه: 9.33 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -38.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:52؛ حجم مشکوک در نماد سغدير (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 13.20 م.ت و سرانه فروش 10.67 م.ت .  
 • 11:25:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.63 ؛ 3روزه: 62.02 ؛ هفتگی: 71.39 ؛ دو هفته: 73.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ونوين با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.93 م.ت و سرانه فروش 21.01 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.57. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -2.74 ؛ دو هفته: -8.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپرور (در آخرین قیمت %-1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 2.33 ؛ هفتگی: 2.01 ؛ دو هفته: 1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -2.74 ؛ دو هفته: -8.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 964 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.86 ؛ 3روزه: -9.93 ؛ هفتگی: -9.28 ؛ دو هفته: -12.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:58؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %0.54) با حجم 11.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 15.23 م.ت و سرانه فروش 30.93 م.ت .  
 • 11:23:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 334 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 51.88 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %2.67) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 11:22:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.55 ؛ 3روزه: 7.11 ؛ هفتگی: 6.54 ؛ دو هفته: 6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:29؛ حجم مشکوک در نماد رانفور (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 116.60 م.ت و سرانه فروش 47.63 م.ت .  
 • 11:22:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 508 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 184 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 51.87 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1128 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: -0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -1.13 ؛ دو هفته: -4.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 551 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.27 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.04 ؛ 3روزه: 7.11 ؛ هفتگی: 6.54 ؛ دو هفته: 6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.62 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -2.32 ؛ دو هفته: -3.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: 0.23 ؛ دو هفته: -10.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.04 ؛ 3روزه: 7.11 ؛ هفتگی: 6.54 ؛ دو هفته: 6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:54؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 26.40 م.ت و سرانه فروش 25.36 م.ت .  
 • 11:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.62 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -2.32 ؛ دو هفته: -3.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: 0.23 ؛ دو هفته: -10.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.04 ؛ 3روزه: 7.11 ؛ هفتگی: 6.54 ؛ دو هفته: 6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: -6.96 ؛ دو هفته: 18.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحور (در آخرین قیمت %3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 687 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 1.36 ؛ هفتگی: 1.18 ؛ دو هفته: 1.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:22؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 29.60 م.ت .  
 • 11:18:07؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 21.28 م.ت و سرانه فروش 12.59 م.ت .  
 • 11:17:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.48 ؛ 3روزه: 7.11 ؛ هفتگی: 6.54 ؛ دو هفته: 6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %1.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.54 ؛ 3روزه: 11.77 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: 12.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:37؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 8.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 8.19 م.ت و سرانه فروش 7.93 م.ت .  
 • 11:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.61 ؛ 3روزه: 28.31 ؛ هفتگی: 6.75 ؛ دو هفته: 36.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1418 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.84 ؛ 3روزه: -9.93 ؛ هفتگی: -9.28 ؛ دو هفته: -12.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:09؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 49.37 م.ت و سرانه فروش 34.64 م.ت .  
 • 11:15:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 503 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 183 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.86 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.29 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 914 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.83 ؛ 3روزه: -9.93 ؛ هفتگی: -9.28 ؛ دو هفته: -12.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.10 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.77 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:24؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 19.75 م.ت و سرانه فروش 28.72 م.ت .  
 • 11:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.38 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 146 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.80 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 298 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -69.38 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -7.62 ؛ هفتگی: -8.40 ؛ دو هفته: -10.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:03؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشمال (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت و سرانه فروش 10.20 م.ت .  
 • 11:11:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 370 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.64 ؛ 3روزه: -17.02 ؛ هفتگی: -32.93 ؛ دو هفته: -69.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.35 ؛ 3روزه: -2.36 ؛ هفتگی: -8.65 ؛ دو هفته: -19.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.31 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.64 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 292 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -67.83 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 566 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.12 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -4.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.65 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -0.58 ؛ دو هفته: -1.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.48 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -3.68 ؛ دو هفته: -5.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپيام (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:38؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.55 و سرانه خرید 77.32 م.ت و سرانه فروش 21.77 م.ت .  
 • 11:09:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپيام (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: -0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-5.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -1.76 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.96 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 4.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 61.46 م.ت و سرانه فروش 21.77 م.ت .  
 • 11:09:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.53 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.42) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 20.99 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .  
 • 11:08:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -5.47 ؛ هفتگی: 2.27 ؛ دو هفته: -3.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:20؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.75 و سرانه خرید 59.73 م.ت و سرانه فروش 21.72 م.ت .  
 • 11:06:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.54 ؛ 3روزه: -18.64 ؛ هفتگی: -23.47 ؛ دو هفته: -47.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.12 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لخزر (در آخرین قیمت %1.52) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.7 م.ت .  
 • 11:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.62 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: -3.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.51 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: -0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 928 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.14 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 61.09 م.ت و سرانه فروش 21.95 م.ت .  
 • 11:03:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.34 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.12 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شخارك (در آخرین قیمت %2.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -3.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:50؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 23.03 م.ت و سرانه فروش 15.85 م.ت .  
 • 11:01:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 138 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.04 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -2.14 ؛ هفتگی: -1.17 ؛ دو هفته: 0.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 9.66 ؛ هفتگی: 10.70 ؛ دو هفته: 16.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .  
 • 10:57:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.32 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 594 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.21 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:46؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 36.88 م.ت و سرانه فروش 48.50 م.ت .  
 • 10:57:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %5.67) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.7 م.ت .  
 • 10:57:26؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 15.08 م.ت و سرانه فروش 49.61 م.ت .  
 • 10:57:18؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 44.34 و سرانه خرید 943.50 م.ت و سرانه فروش 21.28 م.ت .  
 • 10:57:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 12.33 ؛ هفتگی: 8.44 ؛ دو هفته: 7.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 59.44 م.ت و سرانه فروش 29.76 م.ت .  
 • 10:57:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 485 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 177 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 49.09 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 134 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.81 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 28.31 ؛ هفتگی: 6.75 ؛ دو هفته: 36.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.11 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 353 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 24.27 ؛ هفتگی: 11.30 ؛ دو هفته: 8.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 652 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.12 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ركيش (در آخرین قیمت %1.75) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.1 م.ت .  
 • 10:55:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.87 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كمينا (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.0 م.ت .  
 • 10:55:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 281 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 93 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -66.78 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:19؛ حجم مشکوک در نماد غمهرا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 24.82 م.ت و سرانه فروش 24.82 م.ت .  
 • 10:53:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرود (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.8 م.ت .  
 • 10:53:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.64 ؛ 3روزه: -11.35 ؛ هفتگی: -15.38 ؛ دو هفته: -11.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرود (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.8 م.ت .  
 • 10:53:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.17 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 428 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.83 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -0.56 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: -0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:30؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 6.89 م.ت و سرانه فروش 22.42 م.ت .  
 • 10:52:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.86 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.51 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.91 ؛ 3روزه: 3.96 ؛ هفتگی: -4.43 ؛ دو هفته: 0.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:37؛ حجم مشکوک در نماد فيروزه (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 29.35 م.ت و سرانه فروش 17.99 م.ت .  
 • 10:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.42 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:09؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 17.55 م.ت و سرانه فروش 33.28 م.ت .  
 • 10:50:59؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ودي با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.44 م.ت و سرانه فروش 20.10 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:50:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.17 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 276 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -65.58 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.95 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد اپال (در آخرین قیمت %-0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 3.92 ؛ هفتگی: 4.69 ؛ دو هفته: 4.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.45 ؛ 3روزه: 9.33 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -38.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.17 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.90 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 274 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -64.27 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.90 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -3.68 ؛ دو هفته: -5.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 327 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.65 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:27؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 35.87 م.ت و سرانه فروش 24.34 م.ت .  
 • 10:48:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفانو (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 0.69 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولراز با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.87 م.ت و سرانه فروش 24.34 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.47. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:47:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.40 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -3.68 ؛ دو هفته: -5.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.42 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: -6.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.34 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 7.87 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:10؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 8.42 م.ت و سرانه فروش 8.07 م.ت .  
 • 10:45:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %5.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 413 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -3.68 ؛ دو هفته: -5.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:09؛ حجم مشکوک در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 36.57 م.ت و سرانه فروش 16.78 م.ت .  
 • 10:45:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد تابا (در آخرین قیمت %-2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 271 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.91 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.72 ؛ 3روزه: 1.85 ؛ هفتگی: 2.01 ؛ دو هفته: -2.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -13.10 ؛ هفتگی: -14.98 ؛ دو هفته: -11.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غبهار با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.93 م.ت و سرانه فروش 12.26 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.81. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:44:35؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 38.37 م.ت و سرانه فروش 30.72 م.ت .  
 • 10:43:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.32 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 7.87 ؛ دو هفته: 0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -4.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 325 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 49.49 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:43؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 44.49 م.ت و سرانه فروش 37.32 م.ت .  
 • 10:42:29؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 55.41 م.ت و سرانه فروش 27.82 م.ت .  
 • 10:42:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.90 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 639 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 7.81 ؛ هفتگی: 7.18 ؛ دو هفته: 9.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.83 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: 68.13 ؛ هفتگی: 67.82 ؛ دو هفته: 63.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.52 ؛ 3روزه: 28.31 ؛ هفتگی: 6.75 ؛ دو هفته: 36.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 320 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.35 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 407 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.63 ؛ 3روزه: -17.02 ؛ هفتگی: -32.93 ؛ دو هفته: -69.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 12.21 ؛ هفتگی: 7.76 ؛ دو هفته: 6.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.66 م.ت و سرانه فروش 35.13 م.ت .  
 • 10:40:34؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.21 و سرانه خرید 13.02 م.ت و سرانه فروش 2.50 م.ت .  
 • 10:40:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.82 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 39.66 م.ت و سرانه فروش 35.13 م.ت .  
 • 10:40:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: -0.98 ؛ دو هفته: -4.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 411 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 2.70 ؛ هفتگی: 2.06 ؛ دو هفته: 0.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:34؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %3.48) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 10.72 م.ت و سرانه فروش 16.96 م.ت .  
 • 10:39:18؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 28.16 م.ت و سرانه فروش 14.33 م.ت .  
 • 10:39:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 9.33 ؛ هفتگی: -4.68 ؛ دو هفته: -38.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:49؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.84) با حجم 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 13.85 م.ت و سرانه فروش 20.16 م.ت .  
 • 10:38:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.35 ؛ هفتگی: 0.40 ؛ دو هفته: 0.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 316 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.10 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.26 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.89) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 24.01 م.ت و سرانه فروش 11.82 م.ت .  
 • 10:37:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.64 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 114 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.45 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:40؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 27.82 م.ت و سرانه فروش 15.58 م.ت .  
 • 10:37:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 114 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 63 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.45 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:24؛ حجم مشکوک در نماد ثعمرا (در آخرین قیمت %5.67) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 17.78 م.ت و سرانه فروش 18.55 م.ت .  
 • 10:37:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 265 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 88 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -60.80 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 309 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.97 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.50 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 309 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.97 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.62 ؛ 3روزه: 62.02 ؛ هفتگی: 71.39 ؛ دو هفته: 73.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:15؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 28.97 م.ت و سرانه فروش 19.76 م.ت .  
 • 10:36:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 440 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 151 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.39 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: 20.93 ؛ هفتگی: 21.89 ؛ دو هفته: 23.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 429 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 146 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.13 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:27؛ حجم مشکوک در نماد تابا (در آخرین قیمت %-1.17) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 8.24 م.ت و سرانه فروش 18.09 م.ت .  
 • 10:34:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %5.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.53 ؛ 3روزه: 9.55 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: 8.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.21 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 7.11 ؛ هفتگی: 6.54 ؛ دو هفته: 6.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.73 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 415 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 146 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.63 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:37؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شكام با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 121.27 م.ت و سرانه فروش 89.32 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:32:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:36؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %5.89) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 20.69 م.ت و سرانه فروش 11.60 م.ت .  
 • 10:32:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 9.55 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: 8.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 7.44 ؛ هفتگی: 7.65 ؛ دو هفته: 6.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.30 ؛ هفتگی: -1.04 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 98 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.48 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 2.12 ؛ هفتگی: 2.29 ؛ دو هفته: 1.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 98 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.48 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمهر با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.13 م.ت و سرانه فروش 28.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.71. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:30:50؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 134.91 م.ت و سرانه فروش 90.97 م.ت .  
 • 10:30:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.95 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 786 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.98 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:45؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.35 و سرانه خرید 47.14 م.ت و سرانه فروش 20.10 م.ت .  
 • 10:29:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.12 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:44؛ حجم مشکوک در نماد ثاصفا (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 10.00 م.ت و سرانه فروش 12.67 م.ت .  
 • 10:29:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.12 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:21؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %3.11) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 14.90 م.ت و سرانه فروش 10.23 م.ت .  
 • 10:29:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 531 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 409 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.26 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 0.50 ؛ دو هفته: -2.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.53 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: -6.13 ؛ دو هفته: -50.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 1.93 ؛ هفتگی: 1.37 ؛ دو هفته: -4.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 303 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.57 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 170.15 م.ت و سرانه فروش 81.74 م.ت .  
 • 10:27:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.48 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: -3.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 302 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.50 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:21؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.46 و سرانه خرید 280.18 م.ت و سرانه فروش 37.54 م.ت .  
 • 10:27:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1137 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.02 ؛ 3روزه: -2.41 ؛ هفتگی: -3.32 ؛ دو هفته: -1.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.83 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 294 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.86 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حآفرين با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.51 م.ت و سرانه فروش 16.77 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.30. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:26:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 253 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.01 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.84 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -1.53 ؛ دو هفته: -4.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 110 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.50 ؛ 3روزه: 14.95 ؛ هفتگی: 14.97 ؛ دو هفته: 17.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 173 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.62 ؛ 3روزه: 6.79 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: 1.80 ؛ هفتگی: 1.29 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:43؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 14.96 م.ت و سرانه فروش 17.36 م.ت .  
 • 10:25:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: 1.80 ؛ هفتگی: 1.29 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 284 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.24 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:35؛ حجم مشکوک در نماد غشوكو (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 32.54 م.ت و سرانه فروش 18.30 م.ت .  
 • 10:25:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 284 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.24 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:18؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %13.60) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 28.00 م.ت و سرانه فروش 19.41 م.ت .  
 • 10:25:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.57 ؛ 3روزه: 25.88 ؛ هفتگی: 24.06 ؛ دو هفته: 26.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.2 م.ت .  
 • 10:24:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.52 ؛ 3روزه: -11.35 ؛ هفتگی: -15.38 ؛ دو هفته: -11.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.57 ؛ 3روزه: 25.88 ؛ هفتگی: 24.06 ؛ دو هفته: 26.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.2 م.ت .  
 • 10:24:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.44 ؛ هفتگی: -1.52 ؛ دو هفته: -2.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 105 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.35 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:25؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %3.24) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 22.74 م.ت و سرانه فروش 11.81 م.ت .  
 • 10:24:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.82 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:02؛ حجم مشکوک در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 26.01 م.ت و سرانه فروش 11.71 م.ت .  
 • 10:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.86 ؛ 3روزه: 25.88 ؛ هفتگی: 24.06 ؛ دو هفته: 26.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 276 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.03 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.16 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 270 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.72 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:58؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 17.35 م.ت و سرانه فروش 98.57 م.ت .  
 • 10:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 247 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.65 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.27 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 247 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.65 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:35؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 17.63 م.ت و سرانه فروش 15.06 م.ت .  
 • 10:22:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 241 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.53 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.76 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.28 ؛ 3روزه: 58.88 ؛ هفتگی: 32.93 ؛ دو هفته: -9.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 7.44 ؛ هفتگی: 7.65 ؛ دو هفته: 6.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 232 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.39 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.52 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 229 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.13 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.88 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 229 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.13 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 1.56 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -10.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:32؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 52.95 م.ت و سرانه فروش 56.00 م.ت .  
 • 10:21:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 219 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.72 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 209 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.59 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.4 م.ت .  
 • 10:20:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ هفتگی: -3.68 ؛ دو هفته: -5.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 245 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.71 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:35؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 23.21 م.ت و سرانه فروش 14.45 م.ت .  
 • 10:20:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 245 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.71 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.10 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 204 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.47 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 739 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.41 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:13؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 58.75 م.ت و سرانه فروش 28.11 م.ت .  
 • 10:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.41 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:06؛ حجم مشکوک در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 18.38 م.ت و سرانه فروش 64.61 م.ت .  
 • 10:20:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.71 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -0.47 ؛ هفتگی: -0.47 ؛ دو هفته: -1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:36؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %1.95) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 23.10 م.ت و سرانه فروش 26.87 م.ت .  
 • 10:19:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 195 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.08 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.52 ؛ 3روزه: -1.66 ؛ هفتگی: -5.18 ؛ دو هفته: -4.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .  
 • 10:19:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.02 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .  
 • 10:19:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 189 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.89 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.67 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 189 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.89 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: -0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.29 ؛ 3روزه: -1.66 ؛ هفتگی: -5.18 ؛ دو هفته: -4.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حتوكا با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.05 م.ت و سرانه فروش 31.80 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:18:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -1.57 ؛ هفتگی: -1.16 ؛ دو هفته: -1.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:31؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 6.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 1.11 م.ت و سرانه فروش 2.70 م.ت .  
 • 10:18:30؛ حجم مشکوک در نماد ثبهساز (در آخرین قیمت %0.97) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 7.03 م.ت و سرانه فروش 4.14 م.ت .  
 • 10:18:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.09 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: -6.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %5.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -1.66 ؛ هفتگی: -5.18 ؛ دو هفته: -4.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 237 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 82 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.09 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 182 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.81 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:56؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 22.40 م.ت و سرانه فروش 14.19 م.ت .  
 • 10:17:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: 0.83 ؛ هفتگی: -0.36 ؛ دو هفته: -1.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:51؛ حجم مشکوک در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %5.35) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 25.84 م.ت و سرانه فروش 19.09 م.ت .  
 • 10:17:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.25 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:11؛ حجم مشکوک در نماد فروي (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 14.43 م.ت و سرانه فروش 8.33 م.ت .  
 • 10:17:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 185 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 108 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.49 ؛ 3روزه: 20.60 ؛ هفتگی: -32.87 ؛ دو هفته: 8.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سغدير (در آخرین قیمت %-0.44) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت و سرانه فروش 10.73 م.ت .  
 • 10:16:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:53؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سغدير (در آخرین قیمت %-0.44) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت و سرانه فروش 10.73 م.ت .  
 • 10:16:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.68 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.16 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 0.50 ؛ دو هفته: -2.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 0.50 ؛ دو هفته: -2.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %4.35) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 23.98 م.ت و سرانه فروش 11.80 م.ت .  
 • 10:15:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.58 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.90 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: 1.13 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:14؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 33.54 م.ت و سرانه فروش 35.61 م.ت .  
 • 10:15:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: 1.13 ؛ دو هفته: -0.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.41 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:04؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 11.80 م.ت و سرانه فروش 22.32 م.ت .  
 • 10:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.41 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 36.24 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت .  
 • 10:15:04؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 11.80 م.ت و سرانه فروش 22.32 م.ت .  
 • 10:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.41 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.53 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 233 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.95 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:58؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زبينا با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.24 م.ت و سرانه فروش 21.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.66. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:14:30؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.63 م.ت و سرانه فروش 10.46 م.ت .  
 • 10:14:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.35 ؛ 3روزه: 10.01 ؛ هفتگی: 4.99 ؛ دو هفته: -8.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:39؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 46.56 م.ت و سرانه فروش 36.03 م.ت .  
 • 10:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.18 ؛ 3روزه: -11.35 ؛ هفتگی: -15.38 ؛ دو هفته: -11.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.18 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:29؛ حجم مشکوک در نماد چافست (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 20.55 م.ت و سرانه فروش 10.77 م.ت .  
 • 10:13:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.18 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.85 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.9 م.ت .  
 • 10:12:50؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-4.42) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 22.22 م.ت و سرانه فروش 37.51 م.ت .  
 • 10:12:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.48 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 226 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.82 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.32 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:06؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 18.80 م.ت و سرانه فروش 12.72 م.ت .  
 • 10:12:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفن (در آخرین قیمت %4.18) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.8 م.ت .  
 • 10:11:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.18 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:15؛ حجم مشکوک در نماد وسنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 48.77 م.ت و سرانه فروش 63.36 م.ت .  
 • 10:11:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.18 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسنا با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.42 م.ت و سرانه فروش 62.61 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.05 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسنا با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.42 م.ت و سرانه فروش 62.61 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.08. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:10:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 178 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.37 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 20.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.98 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:32؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وآذر با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.56 م.ت و سرانه فروش 30.74 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.67. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:09:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.4 م.ت .  
 • 10:09:42؛ حجم مشکوک در نماد وسنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 72.15 م.ت و سرانه فروش 66.33 م.ت .  
 • 10:09:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 222 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 79 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.71 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:42؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 4.05 م.ت و سرانه فروش 8.32 م.ت .  
 • 10:08:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 449 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.49 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 220 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.91 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.52 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 219 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.55 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:10؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 27.69 م.ت و سرانه فروش 16.07 م.ت .  
 • 10:08:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 219 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.55 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:09؛ حجم مشکوک در نماد مارون (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 4.09 م.ت و سرانه فروش 8.31 م.ت .  
 • 10:07:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 334 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.03 ؛ 3روزه: -2.36 ؛ هفتگی: -8.65 ؛ دو هفته: -19.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:24؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 19.72 م.ت و سرانه فروش 6.54 م.ت .  
 • 10:07:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.95 و سرانه خرید 43.29 م.ت و سرانه فروش 22.18 م.ت .  
 • 10:07:24؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 19.72 م.ت و سرانه فروش 6.54 م.ت .  
 • 10:07:22؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 19.72 م.ت و سرانه فروش 6.54 م.ت .  
 • 10:07:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.83 ؛ 3روزه: 58.88 ؛ هفتگی: 32.93 ؛ دو هفته: -9.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 68.13 ؛ هفتگی: 67.82 ؛ دو هفته: 63.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:59؛ حجم مشکوک در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 25.81 م.ت و سرانه فروش 11.70 م.ت .  
 • 10:06:58؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 26.49 م.ت و سرانه فروش 20.49 م.ت .  
 • 10:06:53؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 44.52 م.ت و سرانه فروش 21.69 م.ت .  
 • 10:06:44؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.71) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 19.88 م.ت و سرانه فروش 31.37 م.ت .  
 • 10:06:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.35 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:37؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %2.14) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 0.84 م.ت و سرانه فروش 2.68 م.ت .  
 • 10:06:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.47 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:36؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %2.14) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 0.84 م.ت و سرانه فروش 2.68 م.ت .  
 • 10:06:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.47 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:29؛ حجم مشکوک در نماد خپويش (در آخرین قیمت %-3.07) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 19.69 م.ت .  
 • 10:06:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.75 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.15 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.64 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1125 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -1.42 ؛ هفتگی: 2.95 ؛ دو هفته: 3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.61 ؛ 3روزه: -8.11 ؛ هفتگی: -12.97 ؛ دو هفته: -39.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:50؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 15.34 م.ت و سرانه فروش 67.06 م.ت .  
 • 10:04:36؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 44.50 م.ت و سرانه فروش 26.30 م.ت .  
 • 10:04:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 774 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: 1.93 ؛ دو هفته: 0.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 215 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.35 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 0.26 ؛ هفتگی: -8.58 ؛ دو هفته: 2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.72 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پيزد با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.99 م.ت و سرانه فروش 6.79 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:03:46؛ حجم مشکوک در نماد كوثر (در آخرین قیمت %0.90) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 7.74 م.ت و سرانه فروش 31.64 م.ت .  
 • 10:03:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.21 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.51 ؛ هفتگی: 0.46 ؛ دو هفته: -0.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 61 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.05 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 31.55 م.ت و سرانه فروش 24.42 م.ت .  
 • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %-1.43) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 6.14 م.ت و سرانه فروش 14.89 م.ت .  
 • 10:03:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -1.53 ؛ دو هفته: -4.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.10 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.09 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 212 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.25 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.81 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:54؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 43.44 م.ت و سرانه فروش 39.60 م.ت .  
 • 10:01:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %1.84) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.6 م.ت .  
 • 10:01:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 209 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.21 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.14 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.34 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:33؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 19.28 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 10:00:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.12 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپترو (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 09:59:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.04 ؛ 3روزه: -23.08 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: 117.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپترو (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 09:59:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.17 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:54؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %-3.07) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 11.18 م.ت و سرانه فروش 12.61 م.ت .  
 • 09:58:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.13 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 1.91 ؛ هفتگی: 1.84 ؛ دو هفته: 1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %5.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1053 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -3.32 ؛ هفتگی: -4.27 ؛ دو هفته: -5.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.80 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.54 ؛ 3روزه: 13.82 ؛ هفتگی: 11.81 ؛ دو هفته: 25.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -2.36 ؛ هفتگی: -8.65 ؛ دو هفته: -19.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 168 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.03 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 20.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %1.52) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.9 م.ت .  
 • 09:57:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.29 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 118 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.14 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:49؛ حجم مشکوک در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.37 و سرانه خرید 21.37 م.ت و سرانه فروش 57.76 م.ت .  
 • 09:56:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %5.38) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.8 م.ت .  
 • 09:56:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 866 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 981 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.98 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -0.53 ؛ دو هفته: -6.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:30؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.38 م.ت و سرانه فروش 8.65 م.ت .  
 • 09:56:22؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 26.58 م.ت و سرانه فروش 15.16 م.ت .  
 • 09:56:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.02 ؛ 3روزه: -11.35 ؛ هفتگی: -15.38 ؛ دو هفته: -11.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 71 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.47 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 09:55:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.62 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: -10.82 ؛ دو هفته: -31.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: -23.08 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: 117.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -4.66 ؛ هفتگی: -12.62 ؛ دو هفته: -7.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.87 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.32 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 293 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.30 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:56؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 12.07 م.ت و سرانه فروش 38.22 م.ت .  
 • 09:54:56؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 14.26 م.ت و سرانه فروش 16.13 م.ت .  
 • 09:54:56؛ حجم مشکوک در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 12.07 م.ت و سرانه فروش 38.22 م.ت .  
 • 09:54:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.49 ؛ 3روزه: 14.95 ؛ هفتگی: 14.97 ؛ دو هفته: 17.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.71 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.02 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 282 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.15 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -2.09 ؛ هفتگی: -7.51 ؛ دو هفته: 5.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 592 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.73 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.10 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.00 ؛ 3روزه: 14.26 ؛ هفتگی: 13.01 ؛ دو هفته: 11.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 271 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.79 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 197 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.32 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.74 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:22؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 22.79 م.ت و سرانه فروش 14.94 م.ت .  
 • 09:53:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 433 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.85 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -7.28 ؛ دو هفته: -7.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.03 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.83 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 39.45 م.ت و سرانه فروش 28.10 م.ت .  
 • 09:52:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 943 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.77 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 234 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.91 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:28؛ حجم مشکوک در نماد مرقام (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 8.30 م.ت و سرانه فروش 15.88 م.ت .  
 • 09:52:28؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 35.13 م.ت و سرانه فروش 28.57 م.ت .  
 • 09:52:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -8.51 ؛ هفتگی: -11.12 ؛ دو هفته: -18.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.44 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.29 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.01 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:41؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.29 و سرانه خرید 64.52 م.ت و سرانه فروش 28.20 م.ت .  
 • 09:51:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.01 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:40؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 64.49 م.ت و سرانه فروش 28.63 م.ت .  
 • 09:51:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.8 م.ت .  
 • 09:51:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 209 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.16 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.8 م.ت .  
 • 09:51:25؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-3.87) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 9.34 م.ت و سرانه فروش 15.72 م.ت .  
 • 09:51:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.96 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.68 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 5.91 ؛ هفتگی: -11.24 ؛ دو هفته: -44.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.68 ؛ 3روزه: 1.27 ؛ هفتگی: -33.60 ؛ دو هفته: -32.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.71 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 464 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -3.49 ؛ هفتگی: -10.50 ؛ دو هفته: -21.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.24 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:36؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %3.87) با حجم 5.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 44.07 م.ت و سرانه فروش 83.11 م.ت .  
 • 09:49:30؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 151.90 م.ت و سرانه فروش 43.12 م.ت .  
 • 09:49:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وكادو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.82 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:14؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %0.32) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 7.84 م.ت و سرانه فروش 4.78 م.ت .  
 • 09:48:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 191 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.69 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:46؛ حجم مشکوک در نماد نوين (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 8.07 م.ت و سرانه فروش 10.12 م.ت .  
 • 09:48:46؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.34) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 10.01 م.ت و سرانه فروش 62.10 م.ت .  
 • 09:48:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 190 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.41 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وكادو با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 151.97 م.ت و سرانه فروش 40.82 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.72. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 15.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:48:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.40 ؛ 3روزه: 13.82 ؛ هفتگی: 11.81 ؛ دو هفته: 25.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.66 ؛ 3روزه: 58.88 ؛ هفتگی: 32.93 ؛ دو هفته: -9.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:06؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %1.69) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 8.59 م.ت و سرانه فروش 11.70 م.ت .  
 • 09:47:58؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 24.65 م.ت و سرانه فروش 22.50 م.ت .  
 • 09:47:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %4.12) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.5 م.ت .  
 • 09:47:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.48 ؛ 3روزه: 58.88 ؛ هفتگی: 32.93 ؛ دو هفته: -9.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.55 ؛ 3روزه: 62.02 ؛ هفتگی: 71.39 ؛ دو هفته: 73.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.48 ؛ 3روزه: 58.88 ؛ هفتگی: 32.93 ؛ دو هفته: -9.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:51؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.49 و سرانه خرید 189.11 م.ت و سرانه فروش 29.12 م.ت .  
 • 09:47:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1027 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.86 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.47 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:02؛ حجم مشکوک در نماد وهامون (در آخرین قیمت %2.45) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.01 و سرانه خرید 12.79 م.ت و سرانه فروش 1.42 م.ت .  
 • 09:47:00؛ حجم مشکوک در نماد نوين (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 6.84 م.ت و سرانه فروش 9.17 م.ت .  
 • 09:46:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 182 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.61 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 1005 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.61 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.75 ؛ 3روزه: -7.24 ؛ هفتگی: -17.67 ؛ دو هفته: -35.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:28؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 25.80 و سرانه خرید 345.95 م.ت و سرانه فروش 13.41 م.ت .  
 • 09:46:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.65 ؛ 3روزه: 58.88 ؛ هفتگی: 32.93 ؛ دو هفته: -9.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %2.60) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 09:46:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.67 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %2.60) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 09:45:53؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.23) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 12.43 م.ت و سرانه فروش 12.92 م.ت .  
 • 09:45:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %3.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 546 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 6.09 ؛ هفتگی: 3.18 ؛ دو هفته: 5.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.01 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:29؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.64) با حجم 8.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 39.29 م.ت و سرانه فروش 24.45 م.ت .  
 • 09:45:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %1.46) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.8 م.ت .  
 • 09:45:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.89 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.24 ؛ 3روزه: -5.38 ؛ هفتگی: -6.99 ؛ دو هفته: -16.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %3.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 9.55 ؛ هفتگی: 8.36 ؛ دو هفته: 8.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.21 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 1.20 ؛ هفتگی: -2.11 ؛ دو هفته: -1.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.99 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.77 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:32؛ حجم مشکوک در نماد خموتور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 22.32 م.ت و سرانه فروش 13.33 م.ت .  
 • 09:43:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شجم با حجم 5.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.36 م.ت و سرانه فروش 72.45 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.64. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.20 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:43:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 48.89 م.ت و سرانه فروش 23.54 م.ت .  
 • 09:43:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 950 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.12 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 628 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 981 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: -3.89 ؛ هفتگی: -0.53 ؛ دو هفته: -6.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:59؛ حجم مشکوک در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 34.47 م.ت و سرانه فروش 19.70 م.ت .  
 • 09:42:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.03 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: -6.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:54؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 13.01 م.ت و سرانه فروش 33.36 م.ت .  
 • 09:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.86 ؛ 3روزه: -2.02 ؛ هفتگی: -3.82 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.61) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.09 و سرانه خرید 45.18 م.ت و سرانه فروش 21.57 م.ت .  
 • 09:42:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 823 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.97 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:15؛ حجم مشکوک در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 32.42 م.ت و سرانه فروش 19.62 م.ت .  
 • 09:42:03؛ حجم مشکوک در نماد قشرين (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 13.12 م.ت و سرانه فروش 13.01 م.ت .  
 • 09:41:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1018 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.65 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:46؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 19.84 م.ت و سرانه فروش 13.39 م.ت .  
 • 09:41:33؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 26.68 م.ت و سرانه فروش 36.87 م.ت .  
 • 09:41:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وصندوق با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.68 م.ت و سرانه فروش 36.87 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.72. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:41:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.14 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 880 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -11.35 ؛ هفتگی: -15.38 ؛ دو هفته: -11.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1781 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.12 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -2.46 ؛ هفتگی: 3.36 ؛ دو هفته: -0.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.12 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -5.12 ؛ دو هفته: -4.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.65 ؛ 3روزه: -7.24 ؛ هفتگی: -17.67 ؛ دو هفته: -35.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 161 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.88 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2009 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.57 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.32 ؛ دو هفته: 0.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:19؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.45 و سرانه خرید 43.33 م.ت و سرانه فروش 17.71 م.ت .  
 • 09:40:17؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.67 و سرانه خرید 77.29 م.ت و سرانه فروش 13.62 م.ت .  
 • 09:40:06؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 9.33 م.ت و سرانه فروش 9.78 م.ت .  
 • 09:39:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.85 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 20.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.03 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ومهان با حجم 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 114.84 م.ت و سرانه فروش 58.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.57 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:39:44؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 114.84 م.ت و سرانه فروش 58.46 م.ت .  
 • 09:39:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -4.25 ؛ دو هفته: 2.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 118.13 م.ت و سرانه فروش 57.06 م.ت .  
 • 09:39:29؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 27.12 م.ت و سرانه فروش 42.52 م.ت .  
 • 09:39:27؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-4.36) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 13.35 م.ت و سرانه فروش 27.54 م.ت .  
 • 09:39:27؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 27.12 م.ت و سرانه فروش 42.52 م.ت .  
 • 09:39:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -1.76 ؛ هفتگی: -2.75 ؛ دو هفته: -3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.88 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:10؛ حجم مشکوک در نماد شاملا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 34.71 م.ت و سرانه فروش 21.79 م.ت .  
 • 09:38:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 5.91 ؛ هفتگی: -11.24 ؛ دو هفته: -44.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.68 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %3.01) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .  
 • 09:37:56؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %-1.44) با حجم 5.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 24.69 م.ت و سرانه فروش 46.26 م.ت .  
 • 09:37:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.26 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 20.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -23.08 ؛ هفتگی: -36.23 ؛ دو هفته: 117.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.26 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 20.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.66 ؛ 3روزه: -2.63 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:38؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %3.41) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 14.38 م.ت و سرانه فروش 27.96 م.ت .  
 • 09:37:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.74 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -7.28 ؛ دو هفته: -7.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.74 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -7.28 ؛ دو هفته: -7.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %2.45) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 09:36:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 42.79 م.ت و سرانه فروش 15.13 م.ت .  
 • 09:36:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 443 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.22 ؛ 3روزه: -2.02 ؛ هفتگی: -3.82 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.68 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: 2.88 ؛ دو هفته: -18.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.77 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:35؛ حجم مشکوک در نماد اپال (در آخرین قیمت %-1.65) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 13.89 م.ت و سرانه فروش 11.33 م.ت .  
 • 09:36:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.77 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:34؛ حجم مشکوک در نماد شخارك (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.62 و سرانه خرید 23.39 م.ت و سرانه فروش 8.94 م.ت .  
 • 09:36:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:20؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 40.64 م.ت و سرانه فروش 37.28 م.ت .  
 • 09:36:09؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.22 و سرانه خرید 170.15 م.ت و سرانه فروش 13.92 م.ت .  
 • 09:36:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قلرست (در آخرین قیمت %-1.29) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .  
 • 09:35:25؛ حجم مشکوک در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %1.75) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 14.43 م.ت و سرانه فروش 17.40 م.ت .  
 • 09:34:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غبهار (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.0 م.ت .  
 • 09:34:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.60 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.40 ؛ 3روزه: -5.38 ؛ هفتگی: -6.99 ؛ دو هفته: -16.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %3.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 28.31 ؛ هفتگی: 6.75 ؛ دو هفته: 36.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:18؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 11.43 م.ت و سرانه فروش 15.07 م.ت .  
 • 09:34:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.51 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.11 ؛ 3روزه: 58.88 ؛ هفتگی: 32.93 ؛ دو هفته: -9.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:33؛ حجم مشکوک در نماد خفناور (در آخرین قیمت %2.74) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 17.93 م.ت و سرانه فروش 15.14 م.ت .  
 • 09:33:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -9.83 ؛ هفتگی: -22.27 ؛ دو هفته: -40.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:24؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 7.34 م.ت و سرانه فروش 7.23 م.ت .  
 • 09:33:24؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 25.67 م.ت و سرانه فروش 23.91 م.ت .  
 • 09:33:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.13 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -7.28 ؛ دو هفته: -7.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %2.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.98 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:59؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.10 م.ت و سرانه فروش 15.34 م.ت .  
 • 09:32:45؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 19.58 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت .  
 • 09:32:37؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 22.92 م.ت و سرانه فروش 9.54 م.ت .  
 • 09:32:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.53 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: -10.82 ؛ دو هفته: -31.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:24؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 15.35 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .  
 • 09:32:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.2 م.ت .  
 • 09:32:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %3.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.48 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -0.73 ؛ دو هفته: -0.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 2.28 ؛ هفتگی: 2.28 ؛ دو هفته: 0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.14 ؛ 3روزه: 4.25 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.22 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: -10.82 ؛ دو هفته: -31.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.60 ؛ 3روزه: 4.25 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 671 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.44 ؛ 3روزه: -17.02 ؛ هفتگی: -32.93 ؛ دو هفته: -69.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:26؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.65) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 40.55 م.ت و سرانه فروش 29.31 م.ت .  
 • 09:31:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: 4.25 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:09؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 13.26 م.ت و سرانه فروش 35.07 م.ت .  
 • 09:31:02؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 17.65 م.ت و سرانه فروش 22.61 م.ت .  
 • 09:30:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشرين (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .  
 • 09:30:55؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 19.52 م.ت و سرانه فروش 20.97 م.ت .  
 • 09:30:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشرين (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .  
 • 09:30:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-0.30) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.3 م.ت .  
 • 09:30:49؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 35.23 م.ت و سرانه فروش 18.33 م.ت .  
 • 09:30:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-0.30) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.3 م.ت .  
 • 09:30:45؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 22.06 م.ت و سرانه فروش 14.60 م.ت .  
 • 09:30:43؛ حجم مشکوک در نماد سشرق (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 14.04 م.ت و سرانه فروش 20.19 م.ت .  
 • 09:30:43؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 42.31 م.ت و سرانه فروش 47.99 م.ت .  
 • 09:30:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: -2.13 ؛ هفتگی: -10.27 ؛ دو هفته: -17.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %4.14) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .  
 • 09:30:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.17 ؛ 3روزه: 10.01 ؛ هفتگی: 4.99 ؛ دو هفته: -8.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.52) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.59 و سرانه خرید 103.04 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .  
 • 09:30:13؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.52) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.59 و سرانه خرید 103.04 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .  
 • 09:30:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 1.24 ؛ هفتگی: 0.55 ؛ دو هفته: -0.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:51؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 24.65 م.ت و سرانه فروش 10.68 م.ت .  
 • 09:29:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %5.18) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 09:29:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.56 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.50 ؛ 3روزه: -2.63 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.03 ؛ 3روزه: 62.02 ؛ هفتگی: 71.39 ؛ دو هفته: 73.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.59 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:59؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 44.40 م.ت و سرانه فروش 31.75 م.ت .  
 • 09:28:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.59 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:53؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %5.58) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.97 و سرانه خرید 34.14 م.ت و سرانه فروش 11.48 م.ت .  
 • 09:28:48؛ حجم مشکوک در نماد كپرور (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 7.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 34.55 م.ت و سرانه فروش 44.03 م.ت .  
 • 09:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.40 ؛ 3روزه: 10.01 ؛ هفتگی: 4.99 ؛ دو هفته: -8.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.86 و سرانه خرید 41.71 م.ت و سرانه فروش 14.57 م.ت .  
 • 09:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.40 ؛ 3روزه: 10.01 ؛ هفتگی: 4.99 ؛ دو هفته: -8.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 492 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.25 ؛ 3روزه: 32.60 ؛ هفتگی: 20.50 ؛ دو هفته: 14.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.21 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 426 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: 0.21 ؛ هفتگی: 0.56 ؛ دو هفته: -0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:06؛ حجم مشکوک در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.75 و سرانه خرید 40.03 م.ت و سرانه فروش 14.57 م.ت .  
 • 09:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.75 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 683 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 1.80 ؛ هفتگی: 1.29 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:04؛ حجم مشکوک در نماد شغدير (در آخرین قیمت %3.55) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 12.69 م.ت و سرانه فروش 15.37 م.ت .  
 • 09:27:47؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 26.90 م.ت و سرانه فروش 56.13 م.ت .  
 • 09:27:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.68 ؛ 3روزه: 10.71 ؛ هفتگی: 13.35 ؛ دو هفته: -0.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.12 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:42؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 36.67 م.ت و سرانه فروش 28.73 م.ت .  
 • 09:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.12 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.31 و سرانه خرید 100.62 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت .  
 • 09:27:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد نمرينو با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.90 م.ت و سرانه فروش 56.13 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.48. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.30 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:27:33؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.31 و سرانه خرید 100.62 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت .  
 • 09:27:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.65 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 114.68 م.ت و سرانه فروش 50.59 م.ت .  
 • 09:27:26؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 114.68 م.ت و سرانه فروش 50.59 م.ت .  
 • 09:27:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %3.03) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.3 م.ت .  
 • 09:27:11؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %3.69) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 14.38 م.ت و سرانه فروش 9.10 م.ت .  
 • 09:27:03؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %1.80) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.77 م.ت و سرانه فروش 17.10 م.ت .  
 • 09:26:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 2.49 ؛ هفتگی: 1.85 ؛ دو هفته: -10.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:54؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %5.32) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.61 و سرانه خرید 48.00 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .  
 • 09:26:48؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 50.77 م.ت و سرانه فروش 20.54 م.ت .  
 • 09:26:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 9.74 ؛ هفتگی: 13.12 ؛ دو هفته: 11.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:19؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %5.32) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 54.34 م.ت و سرانه فروش 18.61 م.ت .  
 • 09:26:14؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 13.20 م.ت و سرانه فروش 12.67 م.ت .  
 • 09:26:14؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 44.08 م.ت و سرانه فروش 21.36 م.ت .  
 • 09:26:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.07 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -8.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.11 ؛ 3روزه: -58.92 ؛ هفتگی: -51.34 ؛ دو هفته: -132.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:43؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %5.32) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 56.21 م.ت و سرانه فروش 18.39 م.ت .  
 • 09:25:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.45 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.84 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -7.24 ؛ هفتگی: -17.67 ؛ دو هفته: -35.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد مدير (در آخرین قیمت %5.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -1.43 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: -1.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -8.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:35؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1199 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.24 ؛ 3روزه: 5.82 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: -4.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:22؛ حجم مشکوک در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.86 و سرانه خرید 39.17 م.ت و سرانه فروش 10.16 م.ت .  
 • 09:24:22؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 13.39 م.ت و سرانه فروش 27.49 م.ت .  
 • 09:24:08؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 14.25 م.ت و سرانه فروش 22.23 م.ت .  
 • 09:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -13.60 ؛ هفتگی: -15.42 ؛ دو هفته: -19.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.72 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:30؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 64.67 م.ت و سرانه فروش 56.22 م.ت .  
 • 09:23:19؛ حجم مشکوک در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 33.49 م.ت و سرانه فروش 23.65 م.ت .  
 • 09:23:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.35 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.70 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -8.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.90 و سرانه خرید 23.29 م.ت و سرانه فروش 4.75 م.ت .  
 • 09:23:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.23 و سرانه خرید 70.40 م.ت و سرانه فروش 13.47 م.ت .  
 • 09:23:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 22.09 م.ت و سرانه فروش 7.99 م.ت .  
 • 09:23:01؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 20.91 م.ت و سرانه فروش 13.94 م.ت .  
 • 09:22:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.22 و سرانه خرید 70.37 م.ت و سرانه فروش 13.47 م.ت .  
 • 09:22:57؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.22 و سرانه خرید 70.37 م.ت و سرانه فروش 13.47 م.ت .  
 • 09:22:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.90 و سرانه خرید 23.29 م.ت و سرانه فروش 4.75 م.ت .  
 • 09:22:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: 0.61 ؛ دو هفته: 0.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 58.88 ؛ هفتگی: 32.93 ؛ دو هفته: -9.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:43؛ خرید درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 579 م.ت و پول درشت فروش 65 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.68 ؛ 3روزه: -28.22 ؛ هفتگی: -19.57 ؛ دو هفته: -102.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: -4.41 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: -7.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:15؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %1.52) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 10.85 م.ت و سرانه فروش 14.40 م.ت .  
 • 09:22:03؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.81) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 8.96 م.ت و سرانه فروش 12.78 م.ت .  
 • 09:21:44؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %-2.60) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 18.61 م.ت و سرانه فروش 35.82 م.ت .  
 • 09:21:40؛ خرید درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1255 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 5.82 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: -4.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:05؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-1.13) با حجم 6.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 17.74 م.ت و سرانه فروش 80.14 م.ت .  
 • 09:20:44؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 24.22 م.ت و سرانه فروش 12.96 م.ت .  
 • 09:20:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -7.28 ؛ دو هفته: -7.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: -4.98 ؛ هفتگی: -23.55 ؛ دو هفته: -35.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: 15.77 ؛ دو هفته: 11.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:06؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 50.20 م.ت و سرانه فروش 82.05 م.ت .  
 • 09:19:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.64 ؛ 3روزه: 32.60 ؛ هفتگی: 20.50 ؛ دو هفته: 14.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:39؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.21 و سرانه خرید 25.70 م.ت و سرانه فروش 4.93 م.ت .  
 • 09:19:38؛ حجم مشکوک در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.30 و سرانه خرید 29.34 م.ت و سرانه فروش 12.78 م.ت .  
 • 09:19:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: -5.38 ؛ هفتگی: -6.99 ؛ دو هفته: -16.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:27؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.41 و سرانه خرید 57.86 م.ت و سرانه فروش 24.05 م.ت .  
 • 09:19:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.47 ؛ 3روزه: 14.95 ؛ هفتگی: 14.97 ؛ دو هفته: 17.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:21؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 24.99 م.ت و سرانه فروش 14.10 م.ت .  
 • 09:19:11؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 63.22 م.ت و سرانه فروش 17.55 م.ت .  
 • 09:19:11؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 32.80 م.ت و سرانه فروش 39.18 م.ت .  
 • 09:19:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.59 ؛ 3روزه: 32.60 ؛ هفتگی: 20.50 ؛ دو هفته: 14.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:07؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %-2.66) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.35 و سرانه خرید 16.54 م.ت و سرانه فروش 47.74 م.ت .  
 • 09:19:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.59 ؛ 3روزه: 32.60 ؛ هفتگی: 20.50 ؛ دو هفته: 14.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1547 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.36 ؛ 3روزه: -17.02 ؛ هفتگی: -32.93 ؛ دو هفته: -69.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 3.39 ؛ هفتگی: 2.88 ؛ دو هفته: -18.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:48؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 16.04 م.ت و سرانه فروش 23.25 م.ت .  
 • 09:18:44؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.36) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 21.88 م.ت و سرانه فروش 16.78 م.ت .  
 • 09:18:40؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.01 و سرانه خرید 51.27 م.ت و سرانه فروش 12.77 م.ت .  
 • 09:18:40؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 22.92 م.ت و سرانه فروش 16.17 م.ت .  
 • 09:18:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد چدن (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: -0.25 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 796 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.98 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: -10.82 ؛ دو هفته: -31.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:30؛ حجم مشکوک در نماد وليز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 18.61 م.ت و سرانه فروش 21.48 م.ت .  
 • 09:18:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 28.31 ؛ هفتگی: 6.75 ؛ دو هفته: 36.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:29؛ حجم مشکوک در نماد وليز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 18.61 م.ت و سرانه فروش 21.48 م.ت .  
 • 09:18:08؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 20.93 م.ت و سرانه فروش 28.34 م.ت .  
 • 09:18:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.88 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: -10.82 ؛ دو هفته: -31.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:56؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 23.57 م.ت و سرانه فروش 16.44 م.ت .  
 • 09:17:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 32.60 ؛ هفتگی: 20.50 ؛ دو هفته: 14.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 09:17:40؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 16.48 م.ت و سرانه فروش 10.99 م.ت .  
 • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد سيتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.98 و سرانه خرید 23.75 م.ت و سرانه فروش 4.77 م.ت .  
 • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.94 و سرانه خرید 19.21 م.ت و سرانه فروش 6.53 م.ت .  
 • 09:17:04؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 19.60 م.ت و سرانه فروش 18.90 م.ت .  
 • 09:16:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.14 ؛ 3روزه: 52.49 ؛ هفتگی: 42.89 ؛ دو هفته: 107.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:17؛ حجم مشکوک در نماد وبانك (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.29 و سرانه خرید 22.87 م.ت و سرانه فروش 6.95 م.ت .  
 • 09:16:04؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %-0.45) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 15.02 م.ت و سرانه فروش 23.93 م.ت .  
 • 09:15:38؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 34.27 م.ت و سرانه فروش 27.75 م.ت .  
 • 09:15:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 539 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -2.02 ؛ هفتگی: -3.82 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:07؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.24 م.ت و سرانه فروش 28.35 م.ت .  
 • 09:14:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.48 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:53؛ حجم مشکوک در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 32.93 م.ت و سرانه فروش 20.51 م.ت .  
 • 09:14:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 52.17 ؛ هفتگی: -3.54 ؛ دو هفته: 53.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: -1.24 ؛ هفتگی: -4.86 ؛ دو هفته: -10.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:22؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.35 و سرانه خرید 86.08 م.ت و سرانه فروش 25.71 م.ت .  
 • 09:14:15؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 22.36 م.ت و سرانه فروش 9.65 م.ت .  
 • 09:13:57؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %2.60) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 15.88 م.ت و سرانه فروش 30.26 م.ت .  
 • 09:13:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 848 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: -2.41 ؛ هفتگی: -3.32 ؛ دو هفته: -1.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1259 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 8.08 ؛ هفتگی: 7.70 ؛ دو هفته: 7.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:04؛ حجم مشکوک در نماد شفارس (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 18.16 م.ت و سرانه فروش 16.98 م.ت .  
 • 09:12:35؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 23.44 م.ت و سرانه فروش 15.25 م.ت .  
 • 09:12:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.54 ؛ 3روزه: 20.60 ؛ هفتگی: -32.87 ؛ دو هفته: 8.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -4.41 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: -7.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: -147.14 ؛ هفتگی: -173.85 ؛ دو هفته: -137.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.73 ؛ 3روزه: 20.60 ؛ هفتگی: -32.87 ؛ دو هفته: 8.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.93 ؛ 3روزه: 14.26 ؛ هفتگی: 13.01 ؛ دو هفته: 11.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %4.01) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 22.55 م.ت و سرانه فروش 38.23 م.ت .  
 • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %5.29) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 18.01 م.ت و سرانه فروش 15.78 م.ت .  
 • 09:12:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 3.65 ؛ هفتگی: 0.19 ؛ دو هفته: -5.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:08؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.37) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 30.99 م.ت و سرانه فروش 14.19 م.ت .  
 • 09:12:04؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 16.28 م.ت و سرانه فروش 22.67 م.ت .  
 • 09:12:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد زنگان (در آخرین قیمت %-5.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -1.35 ؛ دو هفته: 3.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:43؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.81) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.02 و سرانه خرید 67.06 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت .  
 • 09:11:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.93 ؛ 3روزه: 47.85 ؛ هفتگی: 160.60 ؛ دو هفته: 165.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.44 ؛ 3روزه: -62.83 ؛ هفتگی: -104.04 ؛ دو هفته: -71.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.07 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:27؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.25 و سرانه خرید 88.34 م.ت و سرانه فروش 39.24 م.ت .  
 • 09:11:17؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %-5.42) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 16.54 م.ت و سرانه فروش 63.22 م.ت .  
 • 09:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.06 ؛ 3روزه: 47.85 ؛ هفتگی: 160.60 ؛ دو هفته: 165.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.25 ؛ 3روزه: -62.83 ؛ هفتگی: -104.04 ؛ دو هفته: -71.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.03 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:00؛ حجم مشکوک در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 33.52 م.ت و سرانه فروش 41.20 م.ت .  
 • 09:10:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.66 ؛ 3روزه: 47.85 ؛ هفتگی: 160.60 ؛ دو هفته: 165.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: -2.63 ؛ هفتگی: -1.20 ؛ دو هفته: -3.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:28؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 5.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.63 و سرانه خرید 117.72 م.ت و سرانه فروش 44.81 م.ت .  
 • 09:10:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 158 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.46 ؛ 3روزه: 6.79 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.88 ؛ 3روزه: 47.85 ؛ هفتگی: 160.60 ؛ دو هفته: 165.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.88 ؛ 3روزه: 6.79 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -2.98 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: -6.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 0.79 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: 1.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.58 ؛ 3روزه: -62.83 ؛ هفتگی: -104.04 ؛ دو هفته: -71.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 13.82 ؛ هفتگی: 11.81 ؛ دو هفته: 25.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:06؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 101.35 م.ت و سرانه فروش 36.07 م.ت .  
 • 09:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.96 ؛ 3روزه: 47.85 ؛ هفتگی: 160.60 ؛ دو هفته: 165.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.33 ؛ 3روزه: 6.79 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.19 ؛ 3روزه: 6.79 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:16؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.59 و سرانه خرید 89.53 م.ت و سرانه فروش 24.95 م.ت .  
 • 09:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.94 ؛ 3روزه: 6.79 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 135 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.86 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 20.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:43؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.56 و سرانه خرید 80.16 م.ت و سرانه فروش 22.51 م.ت .  
 • 09:07:50؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 24.50 م.ت و سرانه فروش 49.15 م.ت .  
 • 09:07:42؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %5.86) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 38.12 م.ت و سرانه فروش 17.54 م.ت .  
 • 09:07:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: 2.25 ؛ هفتگی: 3.15 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 574 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.38 ؛ 3روزه: 25.88 ؛ هفتگی: 24.06 ؛ دو هفته: 26.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.03 و سرانه خرید 400.01 م.ت و سرانه فروش 79.53 م.ت .  
 • 09:07:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 383 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 574 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 25.88 ؛ هفتگی: 24.06 ؛ دو هفته: 26.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:07؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.98 و سرانه خرید 396.19 م.ت و سرانه فروش 79.53 م.ت .  
 • 09:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -18.36 ؛ هفتگی: -21.16 ؛ دو هفته: -25.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.32 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -4.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 2.75 ؛ هفتگی: 3.43 ؛ دو هفته: 8.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 108.44 م.ت و سرانه فروش 36.38 م.ت .  
 • 09:06:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: 22.11 ؛ هفتگی: 10.86 ؛ دو هفته: -6.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:08؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 32.04 م.ت و سرانه فروش 22.41 م.ت .  
 • 09:06:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: -0.91 ؛ هفتگی: -0.91 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 576 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 17.03 ؛ هفتگی: 20.85 ؛ دو هفته: 12.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:17؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.05) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 13.25 م.ت و سرانه فروش 30.54 م.ت .  
 • 09:05:13؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.79 و سرانه خرید 100.76 م.ت و سرانه فروش 36.07 م.ت .  
 • 09:05:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.77 و سرانه خرید 101.00 م.ت و سرانه فروش 36.41 م.ت .  
 • 09:05:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.66 ؛ 3روزه: 0.40 ؛ هفتگی: -2.27 ؛ دو هفته: -4.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.80 ؛ 3روزه: 14.26 ؛ هفتگی: 13.01 ؛ دو هفته: 11.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:36؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-3.19) با حجم 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.18 و سرانه خرید 37.08 م.ت و سرانه فروش 204.86 م.ت .  
 • 09:03:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: 14.95 ؛ هفتگی: 14.97 ؛ دو هفته: 17.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:54؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 126.65 م.ت و سرانه فروش 200.69 م.ت .  
 • 09:03:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 47 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.94 ؛ 3روزه: 14.95 ؛ هفتگی: 14.97 ؛ دو هفته: 17.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:29؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 78.06 م.ت و سرانه فروش 103.93 م.ت .  
 • 09:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.66 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:40؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 15.42 م.ت و سرانه فروش 271.33 م.ت .  
 • 09:02:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: -1.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:35؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 11.25 م.ت و سرانه فروش 227.74 م.ت .  
 • 09:01:52؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 99.35 م.ت و سرانه فروش 42.96 م.ت .  
 • 09:01:45؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 30.27 م.ت و سرانه فروش 23.32 م.ت .  
 • 09:01:40؛ حجم مشکوک در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 134.48 م.ت و سرانه فروش 63.28 م.ت .  
 • 09:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 583 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 0.60 ؛ دو هفته: 0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:35؛ حجم مشکوک در نماد كپرور (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 5.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 76.80 م.ت و سرانه فروش 89.82 م.ت .  
 • 09:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 583 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 0.60 ؛ دو هفته: 0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -0.41 ؛ دو هفته: -0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:32؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 115.50 م.ت و سرانه فروش 238.34 م.ت .  
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -0.41 ؛ دو هفته: -0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 751 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.07 ؛ 3روزه: -5.79 ؛ هفتگی: -9.98 ؛ دو هفته: -5.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 115.50 م.ت و سرانه فروش 238.34 م.ت .  
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 55.10 م.ت و سرانه فروش 15.67 م.ت .  
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد كپرور (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 5.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 76.80 م.ت و سرانه فروش 89.82 م.ت .  
 • 09:01:28؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 64.86 م.ت و سرانه فروش 219.95 م.ت .  
 • 09:01:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.49 ؛ 3روزه: 11.77 ؛ هفتگی: 12.04 ؛ دو هفته: 12.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.48) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 142.17 م.ت و سرانه فروش 82.45 م.ت .  
 • 09:01:27؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.48) با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 142.17 م.ت و سرانه فروش 82.45 م.ت .  
 • 09:01:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 142.17 م.ت و سرانه فروش 82.45 م.ت .  
 • 09:01:24؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 142.17 م.ت و سرانه فروش 82.45 م.ت .  
 • 09:01:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 125 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.77 ؛ 3روزه: 7.50 ؛ هفتگی: 4.36 ؛ دو هفته: 20.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.29 ؛ 3روزه: 2.95 ؛ هفتگی: 2.47 ؛ دو هفته: -2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 852 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.70 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 1.43 ؛ دو هفته: 0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 109.88 م.ت و سرانه فروش 70.98 م.ت .  
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 27.23 م.ت و سرانه فروش 80.16 م.ت .  
 • 09:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.53 ؛ 3روزه: 31.52 ؛ هفتگی: 148.64 ؛ دو هفته: 149.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.55 و سرانه خرید 109.88 م.ت و سرانه فروش 70.98 م.ت .  
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 27.23 م.ت و سرانه فروش 80.16 م.ت .  
 • 09:01:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.53 ؛ 3روزه: 31.52 ؛ هفتگی: 148.64 ؛ دو هفته: 149.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 86.79 م.ت و سرانه فروش 31.86 م.ت .  
 • 09:01:04؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 86.79 م.ت و سرانه فروش 31.86 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 61.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 153.25 م.ت .  
 • 2- نماد وپست با ارزش صف خرید 60.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 117.83 م.ت .  
 • 3- نماد غزر با ارزش صف خرید 59.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 85.66 م.ت .  
 • 4- نماد وكبهمن با ارزش صف خرید 49.56 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.14 م.ت .  
 • 5- نماد غديس با ارزش صف خرید 43.28 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.57 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 19.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 193.33 م.ت .  
 • 2- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 8.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 553.44 م.ت .  
 • 3- نماد كحافظ با ارزش صف فروش 4.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.21 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد مبين با ارزش صف خرید 6.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 250.33 م.ت .  
 • 2- نماد شكام با ارزش صف خرید 28.55 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 219.65 م.ت .  
 • 3- نماد كروي با ارزش صف خرید 5.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 202.98 م.ت .  
 • 4- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 15.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 165.15 م.ت .  
 • 5- نماد اوان با ارزش صف خرید 5.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 161.24 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 8.86 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 553.44 م.ت .  
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 19.14 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 193.33 م.ت .  
 • 3- نماد كحافظ با ارزش صف فروش 4.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.21 م.ت .  
 • 4- نماد وزمين با ارزش صف فروش 2.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 84.70 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 160.10 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 128.84 میلیارد تومان و تعداد 10 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با تقاضا ی 119.03 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 83.54 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 74.10 میلیارد تومان و تعداد 11 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -9.33 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه كاشي و سراميك با عرضه ی -5.90 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با عرضه ی -3.48 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -2.09 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با عرضه ی -1.42 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد وتوصا با حجم معاملات 208.79 میلیون سهم (26.11 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 232.79 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد آريا با حجم معاملات 11.63 میلیون سهم (3.34 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 115.38 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ورنا با حجم معاملات 210.72 میلیون سهم (4.22 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 109.76 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد هاي وب با حجم معاملات 92.29 میلیون سهم (4.94 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 78.02 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد همراه با حجم معاملات 54.22 میلیون سهم (7.47 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 54.13 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 25.03 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 24.83 میلیارد تومان و حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد فاسمين با برآیند ورود پول درشت 18.54 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد نوري با برآیند ورود پول درشت 17.65 میلیارد تومان و حجم 2.1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شجم با برآیند ورود پول درشت 16.44 میلیارد تومان و حجم 6.14 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 51.97 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 51.94 میلیارد تومان و حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 47.22 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خبهمن با برآیند خروج پول درشت 24.69 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 23.33 میلیارد تومان و حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 64.87 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 31.46 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 22.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 21.88 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 14.02 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 108.60 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 76.90 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 21.96 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 17.77 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 12.88 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد وكبهمن با ارزش صف خرید 15.88 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد غديس با ارزش صف خرید 15.60 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وشهر با ارزش صف خرید 12.31 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد ثقزوي با ارزش صف خرید 9.01 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد كفپارس با ارزش صف خرید 8.99 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد وكادو با ارزش صف خرید 8.82 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد نمرينو با ارزش صف خرید 8.32 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد آبين با ارزش صف خرید 6.35 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 3.36 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.24 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 2.88 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد سدشت با ارزش صف خرید 2.61 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

دوشنبه، 29 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها