بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 28 فروردین 1401

1401-01-28 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
یکشنبه، 28 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، یکشنبه 28 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد وتوصا با حجم معاملات 208.79 میلیون سهم (26.11 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 232.79 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد آريا با حجم معاملات 11.63 میلیون سهم (3.34 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 115.38 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد ورنا با حجم معاملات 210.72 میلیون سهم (4.22 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 109.76 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد هاي وب با حجم معاملات 92.29 میلیون سهم (4.94 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 78.02 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد همراه با حجم معاملات 54.22 میلیون سهم (7.47 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 54.13 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 25.03 میلیارد تومان و حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد حكشتي با برآیند ورود پول درشت 24.83 میلیارد تومان و حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد فاسمين با برآیند ورود پول درشت 18.54 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد نوري با برآیند ورود پول درشت 17.65 میلیارد تومان و حجم 2.1 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شجم با برآیند ورود پول درشت 16.44 میلیارد تومان و حجم 6.14 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 51.97 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 51.94 میلیارد تومان و حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 47.22 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خبهمن با برآیند خروج پول درشت 24.69 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 23.33 میلیارد تومان و حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 64.87 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 31.46 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 22.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 21.88 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 14.02 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 108.60 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 76.90 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 21.96 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 17.77 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 12.88 میلیارد تومان . 
 • ______________________
 • 12:29:54؛ حجم مشکوک در نماد واعتبار (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 15.47 م.ت و سرانه فروش 13.20 م.ت .  
 • 12:29:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 625 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.44 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.86 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 7.49 ؛ دو هفته: 5.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.12 ؛ 3روزه: -7.46 ؛ هفتگی: -8.14 ؛ دو هفته: -4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:34؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 18.47 م.ت و سرانه فروش 19.65 م.ت .  
 • 12:29:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 671 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.12 ؛ 3روزه: -7.46 ؛ هفتگی: -8.14 ؛ دو هفته: -4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: 0.61 ؛ دو هفته: -3.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.13 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -3.42 ؛ دو هفته: -7.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.42 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -3.42 ؛ دو هفته: -7.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.98 ؛ 3روزه: -0.79 ؛ هفتگی: -3.47 ؛ دو هفته: -4.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 19.40 م.ت و سرانه فروش 10.34 م.ت .  
 • 12:28:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.94 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.81 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -3.42 ؛ دو هفته: -7.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:14؛ حجم مشکوک در صندوق داريك (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 2.48 م.ت و سرانه فروش 12.40 م.ت .  
 • 12:28:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.70 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -3.42 ؛ دو هفته: -7.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد گنگين (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.75 ؛ 3روزه: -0.35 ؛ هفتگی: -3.42 ؛ دو هفته: -7.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: -6.01 ؛ هفتگی: -12.72 ؛ دو هفته: -16.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.95 ؛ 3روزه: -7.46 ؛ هفتگی: -8.14 ؛ دو هفته: -4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.36 ؛ 3روزه: -0.96 ؛ هفتگی: 2.17 ؛ دو هفته: 6.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.61 ؛ 3روزه: 3.02 ؛ هفتگی: 4.05 ؛ دو هفته: 4.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.16 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: 13.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 5.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.47 و سرانه خرید 64.10 م.ت و سرانه فروش 14.33 م.ت .  
 • 12:26:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.16 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: 13.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.23 ؛ 3روزه: 6.46 ؛ هفتگی: 6.92 ؛ دو هفته: 15.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.55 ؛ 3روزه: 6.46 ؛ هفتگی: 6.92 ؛ دو هفته: 15.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -1.34 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:50؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 27.27 م.ت و سرانه فروش 29.61 م.ت .  
 • 12:24:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -1.34 ؛ دو هفته: -3.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.18 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.89 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -8.39 ؛ دو هفته: -9.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.61 و سرانه خرید 61.70 م.ت و سرانه فروش 17.09 م.ت .  
 • 12:23:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.92 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 578 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.62 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: 1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.64 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: 13.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:23؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 6.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 29.16 م.ت و سرانه فروش 30.53 م.ت .  
 • 12:21:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: 0.10 ؛ دو هفته: 0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.58 ؛ 3روزه: 2.17 ؛ هفتگی: 2.21 ؛ دو هفته: 2.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.50 ؛ 3روزه: -17.45 ؛ هفتگی: -31.60 ؛ دو هفته: -72.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.86 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 7.49 ؛ دو هفته: 5.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 713 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.47 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.68 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 12.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 133 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 177 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.86 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 578 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.37 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: 1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.56 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: 13.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غگيلا با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.72 م.ت و سرانه فروش 3.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.12. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:52؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 21.49 م.ت و سرانه فروش 15.30 م.ت .  
 • 12:17:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.32 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 12.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.84 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -6.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.32 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 12.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.77 ؛ 3روزه: 4.70 ؛ هفتگی: 4.52 ؛ دو هفته: 5.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.04 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: 13.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.4 م.ت .  
 • 12:16:44؛ حجم مشکوک در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.97 و سرانه خرید 36.94 م.ت و سرانه فروش 7.43 م.ت .  
 • 12:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.17 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 12.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.53 ؛ 3روزه: -4.40 ؛ هفتگی: -3.70 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.97 ؛ 3روزه: -18.11 ؛ هفتگی: -19.20 ؛ دو هفته: -30.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.17 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 12.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.53 ؛ 3روزه: -4.40 ؛ هفتگی: -3.70 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد دشيري (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.51 ؛ هفتگی: -0.65 ؛ دو هفته: -0.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.24 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.29 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.24 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 0.39 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:20؛ حجم مشکوک در نماد دشيري (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 12.50 م.ت و سرانه فروش 24.51 م.ت .  
 • 12:13:48؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.71 م.ت و سرانه فروش 13.60 م.ت .  
 • 12:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.39 ؛ 3روزه: -7.95 ؛ هفتگی: -17.01 ؛ دو هفته: -29.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.63 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -6.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.39 ؛ 3روزه: -7.95 ؛ هفتگی: -17.01 ؛ دو هفته: -29.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.82 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: 0.64 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 766 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.23 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.79 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.68 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بوعلي با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.09 م.ت و سرانه فروش 7.58 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.63. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 810 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.86 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بوعلي با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.09 م.ت و سرانه فروش 7.58 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.63. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:07:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -1.80 ؛ هفتگی: -4.96 ؛ دو هفته: -5.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %-1.42) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .  
 • 12:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.00 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 12.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:50؛ حجم مشکوک در نماد لطيف (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.65 و سرانه خرید 8.93 م.ت و سرانه فروش 1.92 م.ت .  
 • 12:05:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.77 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 7.49 ؛ دو هفته: 5.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1294 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1294 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.30 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.12 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -5.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.34 ؛ 3روزه: 5.89 ؛ هفتگی: 7.14 ؛ دو هفته: 10.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.59 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -6.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.34 ؛ 3روزه: 5.89 ؛ هفتگی: 7.14 ؛ دو هفته: 10.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شصدف (در آخرین قیمت %1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: 0.61 ؛ دو هفته: -3.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.17 ؛ 3روزه: -0.96 ؛ هفتگی: 2.17 ؛ دو هفته: 6.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرام (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -4.60 ؛ هفتگی: -4.24 ؛ دو هفته: -3.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.46 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: 0.64 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.71 ؛ 3روزه: 0.45 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:03؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 40.88 م.ت و سرانه فروش 17.13 م.ت .  
 • 11:57:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.70 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 7.49 ؛ دو هفته: 5.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.56 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 57.83 م.ت و سرانه فروش 19.54 م.ت .  
 • 11:56:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 9.53 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 39.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: 5.89 ؛ هفتگی: 7.14 ؛ دو هفته: 10.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.98 ؛ 3روزه: -4.40 ؛ هفتگی: -3.70 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد قلرست (در آخرین قیمت %-1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -0.52 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 27.55 م.ت و سرانه فروش 18.40 م.ت .  
 • 11:54:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %0.39) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.4 م.ت .  
 • 11:53:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: 1.17 ؛ دو هفته: 0.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 478 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: -3.02 ؛ هفتگی: -3.61 ؛ دو هفته: -4.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.11 ؛ 3روزه: 3.68 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.99 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -5.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.54) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.3 م.ت .  
 • 11:50:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد اميد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -1.40 ؛ دو هفته: -1.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-3.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.38 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -5.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 458 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 496 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.71 ؛ 3روزه: 0.45 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.09 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -5.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.5 م.ت .  
 • 11:47:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.41 ؛ 3روزه: 0.45 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: -0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -1.91 ؛ هفتگی: -0.39 ؛ دو هفته: 4.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.54 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: -6.30 ؛ دو هفته: -14.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 689 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.83 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: -6.30 ؛ دو هفته: -14.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 490 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.08 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -5.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولبهمن با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.17 م.ت و سرانه فروش 31.41 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.06. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.63 ؛ 3روزه: -4.40 ؛ هفتگی: -3.70 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.54 ؛ هفتگی: 0.24 ؛ دو هفته: -3.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.85 ؛ 3روزه: -8.41 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -5.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:26؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 32.70 م.ت و سرانه فروش 31.92 م.ت .  
 • 11:44:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.65 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 3.71 ؛ هفتگی: 3.85 ؛ دو هفته: 4.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:33؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 20.95 م.ت و سرانه فروش 15.03 م.ت .  
 • 11:43:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيميا (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 3.71 ؛ هفتگی: 3.85 ؛ دو هفته: 4.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 27.04 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .  
 • 11:41:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1073 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -1.22 ؛ دو هفته: 0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.09 ؛ 3روزه: -0.96 ؛ هفتگی: 2.17 ؛ دو هفته: 6.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.66 ؛ 3روزه: -1.16 ؛ هفتگی: -0.78 ؛ دو هفته: -21.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.58 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 1366 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1688 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.26 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:43؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 20.96 م.ت و سرانه فروش 30.11 م.ت .  
 • 11:37:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %3.12) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.3 م.ت .  
 • 11:37:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 718 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.79 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -8.39 ؛ دو هفته: -9.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.10 ؛ 3روزه: 3.68 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 0.75 ؛ هفتگی: 0.93 ؛ دو هفته: 0.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 132 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 172 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.80 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 163 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.78 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:02؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 24.39 م.ت و سرانه فروش 13.55 م.ت .  
 • 11:31:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.97 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 965 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.75 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد يارا (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 739 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: 0.22 ؛ دو هفته: -1.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وهور (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.4 م.ت .  
 • 11:28:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.40 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 129 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 153 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.49 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.98 ؛ 3روزه: 3.68 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:19؛ حجم مشکوک در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 36.93 م.ت و سرانه فروش 26.67 م.ت .  
 • 11:26:46؛ حجم مشکوک در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 24.14 م.ت و سرانه فروش 19.17 م.ت .  
 • 11:26:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.81 ؛ 3روزه: 3.68 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:04؛ حجم مشکوک در نماد واعتبار (در آخرین قیمت %3.90) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 18.69 م.ت و سرانه فروش 11.79 م.ت .  
 • 11:24:44؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 10.19 م.ت و سرانه فروش 13.38 م.ت .  
 • 11:24:32؛ حجم مشکوک در نماد ثمين (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 39.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.60 و سرانه خرید 208.57 م.ت و سرانه فروش 16.55 م.ت .  
 • 11:24:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.3 م.ت .  
 • 11:22:41؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خوساز با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 66.38 م.ت و سرانه فروش 49.17 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:22:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بورس با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.00 م.ت و سرانه فروش 22.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.53. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:21:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.22 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -4.99 ؛ دو هفته: -5.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1893 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 485 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.71 ؛ 3روزه: -6.53 ؛ هفتگی: -8.10 ؛ دو هفته: 0.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.10 ؛ 3روزه: -19.19 ؛ هفتگی: -27.02 ؛ دو هفته: -38.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.94 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -4.99 ؛ دو هفته: -5.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 907 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: -1.33 ؛ هفتگی: -1.22 ؛ دو هفته: 3.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 0.53 ؛ هفتگی: -0.31 ؛ دو هفته: -7.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: 3.68 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.99 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: 13.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -8.61 ؛ هفتگی: -11.32 ؛ دو هفته: 19.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوثر (در آخرین قیمت %-3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 519 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 2.68 ؛ هفتگی: 3.39 ؛ دو هفته: 3.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:35؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %3.62) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 16.04 م.ت و سرانه فروش 28.78 م.ت .  
 • 11:12:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %3.87) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.6 م.ت .  
 • 11:12:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %4.19) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .  
 • 11:11:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 1380 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.25 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.58 ؛ 3روزه: -3.94 ؛ هفتگی: -3.52 ؛ دو هفته: -5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.42 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 7.49 ؛ دو هفته: 5.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.03 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.08 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: 0.64 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.64 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 978 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.97 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 838 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.49 ؛ هفتگی: 0.25 ؛ دو هفته: 0.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 165 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.30 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.14 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -5.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 165 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.30 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.83 ؛ 3روزه: -7.46 ؛ هفتگی: -8.14 ؛ دو هفته: -4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:35؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 7.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 44.09 م.ت و سرانه فروش 26.27 م.ت .  
 • 11:06:28؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 6.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 13.19 م.ت و سرانه فروش 41.01 م.ت .  
 • 11:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.34 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 2.76 ؛ دو هفته: 3.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:17؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 4.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 13.19 م.ت و سرانه فروش 41.08 م.ت .  
 • 11:05:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 1251 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.80 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:05؛ حجم مشکوک در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 13.19 م.ت و سرانه فروش 41.08 م.ت .  
 • 11:05:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 1251 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.80 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1317 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.43 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %3.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 2.76 ؛ دو هفته: 3.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 2.17 ؛ هفتگی: 2.21 ؛ دو هفته: 2.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 0.13 ؛ هفتگی: -0.03 ؛ دو هفته: -0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.69 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 5.89 ؛ هفتگی: 7.14 ؛ دو هفته: 10.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمين (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2170 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.06 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 37.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:38؛ حجم مشکوک در نماد ثمين (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 35.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.61 و سرانه خرید 149.01 م.ت و سرانه فروش 22.55 م.ت .  
 • 11:02:37؛ حجم مشکوک در نماد ثمين (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 35.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 15.48 م.ت و سرانه فروش 22.55 م.ت .  
 • 11:01:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1330 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.32 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.27 ؛ 3روزه: -0.88 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -9.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1056 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.93 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 642 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.03 ؛ 3روزه: 4.21 ؛ هفتگی: 12.17 ؛ دو هفته: 21.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:08؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %1.83) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 16.37 م.ت و سرانه فروش 21.24 م.ت .  
 • 10:58:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.52 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.78 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: -1.16 ؛ هفتگی: -0.78 ؛ دو هفته: -21.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -4.59 ؛ هفتگی: -4.72 ؛ دو هفته: -7.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.92 ؛ 3روزه: -10.35 ؛ هفتگی: -12.83 ؛ دو هفته: -21.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:50؛ حجم مشکوک در نماد رانفور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 25.01 م.ت و سرانه فروش 21.45 م.ت .  
 • 10:56:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.51 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -6.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -5.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.77 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.58 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 124 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.57 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.16 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.27 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.25 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 973 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.61 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.99 و سرانه خرید 35.19 م.ت و سرانه فروش 11.75 م.ت .  
 • 10:54:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: -12.27 ؛ هفتگی: -21.22 ؛ دو هفته: -34.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:09؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وساپا با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.29 م.ت و سرانه فروش 92.36 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.51. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:53:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 120 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.49 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1145 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.84 ؛ 3روزه: 60.37 ؛ هفتگی: 67.01 ؛ دو هفته: 73.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 980 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.02 ؛ 3روزه: 60.37 ؛ هفتگی: 67.01 ؛ دو هفته: 73.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 806 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 60.37 ؛ هفتگی: 67.01 ؛ دو هفته: 73.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 34.95 م.ت و سرانه فروش 27.20 م.ت .  
 • 10:53:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 806 م.ت و پول درشت فروش 46 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 60.37 ؛ هفتگی: 67.01 ؛ دو هفته: 73.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.44 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: 0.64 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.32 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: 0.64 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %2.82) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.2 م.ت .  
 • 10:52:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كخاك (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.0 م.ت .  
 • 10:52:16؛ حجم مشکوک در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.00) با حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 27.00 م.ت و سرانه فروش 27.27 م.ت .  
 • 10:52:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كخاك (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.0 م.ت .  
 • 10:51:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.88 ؛ 3روزه: 4.21 ؛ هفتگی: 12.17 ؛ دو هفته: 21.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 3.68 ؛ هفتگی: -0.69 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: 0.64 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.32 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.33) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.6 م.ت .  
 • 10:49:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.92 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1306 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -0.96 ؛ هفتگی: 2.17 ؛ دو هفته: 6.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.35 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.51 ؛ 3روزه: -3.93 ؛ هفتگی: -6.10 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.35 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.25 ؛ 3روزه: -17.45 ؛ هفتگی: -31.60 ؛ دو هفته: -72.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.70 ؛ هفتگی: 7.49 ؛ دو هفته: 5.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.68 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.14 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:25؛ حجم مشکوک در نماد قشهد (در آخرین قیمت %2.37) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 11.55 م.ت و سرانه فروش 11.88 م.ت .  
 • 10:47:25؛ حجم مشکوک در نماد بخاور (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 9.75 م.ت .  
 • 10:47:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.14 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 5.85 ؛ دو هفته: 6.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:51؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 10.67 م.ت و سرانه فروش 27.34 م.ت .  
 • 10:46:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.62 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 448 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -3.12 ؛ هفتگی: -1.53 ؛ دو هفته: -10.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 107 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.92 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %4.04) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت .  
 • 10:44:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.16 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -4.83 ؛ دو هفته: -7.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.09 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -4.83 ؛ دو هفته: -7.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 429 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.55 ؛ 3روزه: -18.11 ؛ هفتگی: -19.20 ؛ دو هفته: -30.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.80 ؛ هفتگی: -4.96 ؛ دو هفته: -5.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:55؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 28.26 م.ت و سرانه فروش 13.79 م.ت .  
 • 10:41:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: -4.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -6.01 ؛ هفتگی: -12.72 ؛ دو هفته: -16.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.46 ؛ 3روزه: -3.01 ؛ هفتگی: -5.57 ؛ دو هفته: -14.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 899 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.53 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 584 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 667 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: -0.57 ؛ دو هفته: -0.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.0 م.ت .  
 • 10:38:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -6.01 ؛ هفتگی: -12.72 ؛ دو هفته: -16.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.0 م.ت .  
 • 10:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.06 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: -17.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:44؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 33.40 م.ت و سرانه فروش 13.60 م.ت .  
 • 10:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.06 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: -17.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 273 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.12 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.95 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 12.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.86 ؛ 3روزه: 4.21 ؛ هفتگی: 12.17 ؛ دو هفته: 21.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 269 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.90 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.79 ؛ 3روزه: -2.43 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: 12.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.6 م.ت .  
 • 10:35:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 0.08 ؛ دو هفته: 0.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.6 م.ت .  
 • 10:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -0.88 ؛ هفتگی: -0.60 ؛ دو هفته: -6.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 646 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -1.26 ؛ دو هفته: -2.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.20 ؛ 3روزه: -8.33 ؛ هفتگی: -8.00 ؛ دو هفته: -29.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.15 ؛ 3روزه: 4.21 ؛ هفتگی: 12.17 ؛ دو هفته: 21.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 106 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.88 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:57؛ حجم مشکوک در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 39.84 م.ت و سرانه فروش 24.23 م.ت .  
 • 10:34:41؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 8.28 م.ت و سرانه فروش 37.13 م.ت .  
 • 10:33:58؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-1.00) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.25 م.ت و سرانه فروش 19.03 م.ت .  
 • 10:33:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خفناور با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.40 م.ت و سرانه فروش 31.22 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.59. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:32:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت .  
 • 10:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.64 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: -17.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -18.11 ؛ هفتگی: -19.20 ؛ دو هفته: -30.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.64 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: -17.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 157 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.75 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: -0.88 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -9.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.71 ؛ 3روزه: -8.33 ؛ هفتگی: -8.00 ؛ دو هفته: -29.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 190 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.12 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.69 ؛ 3روزه: -8.33 ؛ هفتگی: -8.00 ؛ دو هفته: -29.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.88 ؛ 3روزه: -8.33 ؛ هفتگی: -8.00 ؛ دو هفته: -29.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.7 م.ت .  
 • 10:27:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 966 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.90 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 262 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.41 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.67 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.29 ؛ 3روزه: -8.33 ؛ هفتگی: -8.00 ؛ دو هفته: -29.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.58 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.18 ؛ 3روزه: -8.33 ؛ هفتگی: -8.00 ؛ دو هفته: -29.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حكشتي با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.44 م.ت و سرانه فروش 23.96 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.69. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:26:19؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.67 م.ت و سرانه فروش 20.92 م.ت .  
 • 10:26:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 4.21 ؛ هفتگی: 12.17 ؛ دو هفته: 21.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.11 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: 1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 990 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.91 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.64 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.27 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: 1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.63 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: 1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خموتور (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.16 ؛ دو هفته: -0.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -1.33 ؛ هفتگی: -1.22 ؛ دو هفته: 3.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:09؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 11.45 م.ت و سرانه فروش 13.41 م.ت .  
 • 10:21:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 948 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.46 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 765 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1654 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.45 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.51 ؛ 3روزه: 3.02 ؛ هفتگی: 4.05 ؛ دو هفته: 4.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:56؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 26.60 م.ت و سرانه فروش 15.32 م.ت .  
 • 10:20:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خموتور (در آخرین قیمت %0.45) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 10:20:46؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 19.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 52.56 م.ت و سرانه فروش 109.58 م.ت .  
 • 10:20:02؛ حجم مشکوک در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %4.71) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 13.87 م.ت و سرانه فروش 18.40 م.ت .  
 • 10:19:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: -8.33 ؛ هفتگی: -8.00 ؛ دو هفته: -29.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -8.33 ؛ هفتگی: -8.00 ؛ دو هفته: -29.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 259 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.27 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:18؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 40.00 م.ت و سرانه فروش 28.22 م.ت .  
 • 10:18:11؛ حجم مشکوک در نماد فافق (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 20.83 م.ت و سرانه فروش 19.54 م.ت .  
 • 10:18:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 564 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 3.61 ؛ هفتگی: 2.58 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.50 ؛ 3روزه: 9.60 ؛ هفتگی: 10.98 ؛ دو هفته: 8.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.19 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -1.68 ؛ دو هفته: -2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 252 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.86 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 125 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.05 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -0.58 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.19 ؛ 3روزه: 9.60 ؛ هفتگی: 10.98 ؛ دو هفته: 8.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 245 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.12 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-0.51) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.6 م.ت .  
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.01 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %-0.51) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.6 م.ت .  
 • 10:13:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساذري (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.7 م.ت .  
 • 10:13:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.62 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:20؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 37.42 م.ت و سرانه فروش 29.90 م.ت .  
 • 10:13:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.63 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.42 ؛ 3روزه: 3.02 ؛ هفتگی: 4.05 ؛ دو هفته: 4.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:28؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.63) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 26.66 م.ت و سرانه فروش 17.62 م.ت .  
 • 10:12:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.22 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:06؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شمواد با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.23 م.ت و سرانه فروش 40.19 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.55. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:11:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.51 ؛ 3روزه: 60.37 ؛ هفتگی: 67.01 ؛ دو هفته: 73.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 513 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.65 ؛ 3روزه: -7.46 ؛ هفتگی: -8.14 ؛ دو هفته: -4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .  
 • 10:10:27؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 16.49 م.ت و سرانه فروش 3.59 م.ت .  
 • 10:10:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.53 ؛ 3روزه: -4.23 ؛ هفتگی: -24.31 ؛ دو هفته: -47.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 149 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.69 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.95 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: 1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.5 م.ت .  
 • 10:09:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.68 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -6.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 10:08:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.97 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 227 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.95 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.97 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 142 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.66 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.81 ؛ 3روزه: -2.89 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: -3.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.45 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: 5.85 ؛ دو هفته: 6.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:39؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %3.74) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 33.34 م.ت و سرانه فروش 22.54 م.ت .  
 • 10:05:38؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 19.33 م.ت و سرانه فروش 13.68 م.ت .  
 • 10:05:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 87 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.07 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.01 ؛ 3روزه: -37.76 ؛ هفتگی: 83.55 ؛ دو هفته: 47.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:53؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 19.99 م.ت و سرانه فروش 17.27 م.ت .  
 • 10:04:53؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 29.96 م.ت و سرانه فروش 37.19 م.ت .  
 • 10:04:32؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خكار با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.02 م.ت و سرانه فروش 25.75 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.31. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:03:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %-1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -2.91 ؛ هفتگی: -3.48 ؛ دو هفته: -5.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.99 ؛ 3روزه: -4.23 ؛ هفتگی: -24.31 ؛ دو هفته: -47.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.63 ؛ 3روزه: -4.23 ؛ هفتگی: -24.31 ؛ دو هفته: -47.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:52؛ حجم مشکوک در نماد كايتا (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 9.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 18.78 م.ت و سرانه فروش 84.65 م.ت .  
 • 10:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 3.02 ؛ هفتگی: 4.05 ؛ دو هفته: 4.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 597 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 0.39 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبوعلي با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.59 م.ت و سرانه فروش 21.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.48. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:01:37؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 19.39 م.ت و سرانه فروش 15.79 م.ت .  
 • 10:01:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.79) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.5 م.ت .  
 • 10:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.77 ؛ 3روزه: -3.14 ؛ هفتگی: -8.01 ؛ دو هفته: -7.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-2.46) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.0 م.ت .  
 • 10:00:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: -4.23 ؛ هفتگی: -24.31 ؛ دو هفته: -47.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-2.46) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.0 م.ت .  
 • 10:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:56؛ حجم مشکوک در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-3.64) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 22.26 م.ت و سرانه فروش 65.65 م.ت .  
 • 10:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:27؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 14.81 م.ت و سرانه فروش 33.64 م.ت .  
 • 10:00:25؛ حجم مشکوک در نماد خپويش (در آخرین قیمت %-0.84) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 31.97 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت .  
 • 10:00:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.63 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: -0.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:24؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد خاذين با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.54 م.ت و سرانه فروش 23.65 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.57. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:00:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.35 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -6.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:14؛ حجم مشکوک در نماد خپويش (در آخرین قیمت %-0.84) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 22.92 م.ت و سرانه فروش 16.65 م.ت .  
 • 10:00:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:52؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 26.80 م.ت و سرانه فروش 12.99 م.ت .  
 • 09:59:39؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 32.42 م.ت و سرانه فروش 21.02 م.ت .  
 • 09:59:30؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وساپا با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 44.40 م.ت و سرانه فروش 98.47 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.45. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:59:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %3.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 373 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 502 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.24 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 17.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:38؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 10.86 م.ت و سرانه فروش 25.20 م.ت .  
 • 09:58:17؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %3.41) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 26.08 م.ت و سرانه فروش 25.29 م.ت .  
 • 09:58:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -4.83 ؛ دو هفته: -7.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.45 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد مدير (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 14.41 م.ت .  
 • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %1.48) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 8.49 م.ت و سرانه فروش 32.86 م.ت .  
 • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد فنوال (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 13.34 م.ت و سرانه فروش 14.41 م.ت .  
 • 09:57:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -4.60 ؛ هفتگی: 1.11 ؛ دو هفته: -3.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:16؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 20.95 م.ت و سرانه فروش 51.34 م.ت .  
 • 09:57:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.6 م.ت .  
 • 09:56:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.79 ؛ 3روزه: -2.89 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: -3.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-2.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: -4.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.79 ؛ 3روزه: -2.89 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: -3.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.41 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:31؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.26 و سرانه خرید 30.28 م.ت و سرانه فروش 9.30 م.ت .  
 • 09:56:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.41 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -0.25 ؛ هفتگی: -0.33 ؛ دو هفته: 0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دماوند (در آخرین قیمت %1.02) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 09:55:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.88 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:37؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.54 و سرانه خرید 22.38 م.ت و سرانه فروش 4.93 م.ت .  
 • 09:55:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.68 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:45؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %3.93) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 12.65 م.ت و سرانه فروش 21.73 م.ت .  
 • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:40؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 44.96 م.ت و سرانه فروش 21.70 م.ت .  
 • 09:54:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %2.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.88 ؛ هفتگی: -0.70 ؛ دو هفته: -9.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:25؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 34.36 م.ت و سرانه فروش 21.54 م.ت .  
 • 09:54:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.54 ؛ 3روزه: -2.89 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: -3.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:03؛ حجم مشکوک در نماد مدير (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 6.28 م.ت و سرانه فروش 28.93 م.ت .  
 • 09:54:00؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.04 م.ت و سرانه فروش 13.25 م.ت .  
 • 09:53:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.22 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:00؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.04 م.ت و سرانه فروش 13.25 م.ت .  
 • 09:53:14؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 19.14 م.ت و سرانه فروش 41.05 م.ت .  
 • 09:53:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.22 ؛ هفتگی: -0.43 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 488 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 0.68 ؛ هفتگی: -0.04 ؛ دو هفته: -0.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 402 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: 1.59 ؛ دو هفته: -1.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:44؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 11.21 م.ت و سرانه فروش 16.49 م.ت .  
 • 09:52:11؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 33.23 م.ت و سرانه فروش 18.70 م.ت .  
 • 09:51:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: -7.70 ؛ هفتگی: -9.05 ؛ دو هفته: -16.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:08؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %2.43) با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 10.18 م.ت و سرانه فروش 13.81 م.ت .  
 • 09:51:04؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %0.83) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 47.77 م.ت و سرانه فروش 45.43 م.ت .  
 • 09:51:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 131 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.63 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.18 ؛ 3روزه: 8.40 ؛ هفتگی: 8.74 ؛ دو هفته: 2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:40؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 36.27 م.ت و سرانه فروش 25.29 م.ت .  
 • 09:50:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 107.06 م.ت و سرانه فروش 55.98 م.ت .  
 • 09:50:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -3.56 ؛ دو هفته: 0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.41 ؛ 3روزه: -3.94 ؛ هفتگی: -3.52 ؛ دو هفته: -5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.9 م.ت .  
 • 09:49:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1419 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: 1.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:17؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 7.62 م.ت و سرانه فروش 12.71 م.ت .  
 • 09:48:44؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 89.82 م.ت و سرانه فروش 37.59 م.ت .  
 • 09:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 211 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.79 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شفا با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 129.39 م.ت و سرانه فروش 59.44 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.18. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.58 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.56 ؛ 3روزه: -7.46 ؛ هفتگی: -8.14 ؛ دو هفته: -4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 367 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 496 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.13 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 2.98 ؛ هفتگی: 4.62 ؛ دو هفته: -6.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:13؛ حجم مشکوک در نماد فگستر (در آخرین قیمت %3.68) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 10.23 م.ت و سرانه فروش 4.79 م.ت .  
 • 09:45:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -12.27 ؛ هفتگی: -21.22 ؛ دو هفته: -34.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 188 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.92 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:13؛ حجم مشکوک در نماد كايتا (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 7.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 16.86 م.ت و سرانه فروش 85.56 م.ت .  
 • 09:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 188 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.92 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:05؛ حجم مشکوک در نماد كايتا (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 7.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 16.86 م.ت و سرانه فروش 85.56 م.ت .  
 • 09:45:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.55 م.ت و سرانه فروش 13.15 م.ت .  
 • 09:44:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.56 ؛ 3روزه: -1.40 ؛ هفتگی: -2.85 ؛ دو هفته: -5.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-0.45) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.3 م.ت .  
 • 09:44:50؛ حجم مشکوک در نماد اپال (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 11.27 م.ت و سرانه فروش 6.65 م.ت .  
 • 09:44:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 359 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 496 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.76 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.71 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.32 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.18 و سرانه خرید 146.06 م.ت و سرانه فروش 34.97 م.ت .  
 • 09:42:30؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.18 و سرانه خرید 146.06 م.ت و سرانه فروش 34.97 م.ت .  
 • 09:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 146 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.67 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:31؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 19.18 م.ت و سرانه فروش 13.18 م.ت .  
 • 09:41:01؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 10.11 م.ت و سرانه فروش 21.16 م.ت .  
 • 09:40:33؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 43.14 م.ت و سرانه فروش 23.94 م.ت .  
 • 09:40:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دسانكو با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.14 م.ت و سرانه فروش 23.94 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:39:16؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %1.78) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 18.57 م.ت و سرانه فروش 19.68 م.ت .  
 • 09:39:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 144 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.26 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:07؛ حجم مشکوک در نماد تماوند (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 20.16 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .  
 • 09:39:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 144 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.26 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -2.70 ؛ دو هفته: -2.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %0.87) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .  
 • 09:37:43؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 10.08 م.ت و سرانه فروش 20.97 م.ت .  
 • 09:37:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكارون (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1858 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 268 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.59 ؛ 3روزه: 0.32 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -0.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:32؛ حجم مشکوک در نماد سكارون (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.16 و سرانه خرید 72.66 م.ت و سرانه فروش 22.99 م.ت .  
 • 09:37:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %3.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -3.84 ؛ هفتگی: -4.73 ؛ دو هفته: -4.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 136 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.02 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:50؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 15.26 م.ت و سرانه فروش 16.55 م.ت .  
 • 09:36:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -1.12 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: -2.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قثابت با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.15 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.84. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:36:38؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.20 و سرانه خرید 23.53 م.ت و سرانه فروش 2.87 م.ت .  
 • 09:36:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -1.12 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: -2.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قثابت با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.15 م.ت و سرانه فروش 20.72 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.84. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:36:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.87 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.41 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.60 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:52؛ حجم مشکوک در نماد خفنر (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 32.23 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 09:34:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.08 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 30.17 م.ت و سرانه فروش 18.50 م.ت .  
 • 09:34:52؛ حجم مشکوک در نماد خفنر (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 32.23 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 09:34:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.08 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.33 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 353 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 494 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.73 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 15.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.32 ؛ 3روزه: 60.37 ؛ هفتگی: 67.01 ؛ دو هفته: 73.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.51 ؛ 3روزه: 60.37 ؛ هفتگی: 67.01 ؛ دو هفته: 73.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.03 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %-0.72) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 09:33:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.95 ؛ 3روزه: -37.76 ؛ هفتگی: 83.55 ؛ دو هفته: 47.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1549 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.10 ؛ 3روزه: -4.29 ؛ هفتگی: -8.68 ؛ دو هفته: -17.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:46؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 29.23 م.ت و سرانه فروش 18.58 م.ت .  
 • 09:32:39؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 17.69 م.ت و سرانه فروش 17.55 م.ت .  
 • 09:32:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.7 م.ت .  
 • 09:32:14؛ حجم مشکوک در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 41.65 و سرانه خرید 131.60 م.ت و سرانه فروش 3.16 م.ت .  
 • 09:32:08؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 35.57 م.ت و سرانه فروش 25.71 م.ت .  
 • 09:31:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زكشت با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.19 م.ت و سرانه فروش 39.48 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:31:38؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-1.47) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 8.26 م.ت و سرانه فروش 13.37 م.ت .  
 • 09:31:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.56 ؛ 3روزه: -1.29 ؛ هفتگی: -2.02 ؛ دو هفته: 1.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فسرب با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.81 م.ت و سرانه فروش 16.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.13. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:31:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -18.11 ؛ هفتگی: -19.20 ؛ دو هفته: -30.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.04 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:11؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 32.75 م.ت و سرانه فروش 14.94 م.ت .  
 • 09:31:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.75 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:36؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %-0.58) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 13.20 م.ت و سرانه فروش 15.82 م.ت .  
 • 09:30:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.36 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:25؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %-3.37) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 10.47 م.ت و سرانه فروش 13.89 م.ت .  
 • 09:30:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.31 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.28 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 345 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 494 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.56 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 15.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خاهن با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.70 م.ت و سرانه فروش 13.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:30:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.53 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:05؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 21.92 م.ت و سرانه فروش 24.14 م.ت .  
 • 09:30:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.53 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.90 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:57؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %-0.92) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 17.66 م.ت و سرانه فروش 24.53 م.ت .  
 • 09:29:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.06 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:33؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 42.09 م.ت و سرانه فروش 22.32 م.ت .  
 • 09:29:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -7.03 ؛ هفتگی: -5.50 ؛ دو هفته: 6.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: -7.84 ؛ دو هفته: 2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.65 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %-3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: -7.84 ؛ دو هفته: 2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:08؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 23.51 م.ت و سرانه فروش 17.98 م.ت .  
 • 09:29:02؛ حجم مشکوک در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %4.22) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 23.51 م.ت و سرانه فروش 17.98 م.ت .  
 • 09:28:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.55 ؛ 3روزه: -0.30 ؛ هفتگی: -0.88 ؛ دو هفته: -0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:48؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 35.26 م.ت و سرانه فروش 19.23 م.ت .  
 • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 36.17 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .  
 • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %-2.36) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 7.46 م.ت و سرانه فروش 9.41 م.ت .  
 • 09:28:48؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 35.26 م.ت و سرانه فروش 19.23 م.ت .  
 • 09:28:47؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 36.17 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .  
 • 09:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1518 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: -0.14 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:30؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %2.62) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 15.04 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت .  
 • 09:28:30؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %-4.69) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 9.68 م.ت و سرانه فروش 7.54 م.ت .  
 • 09:28:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -47.49 ؛ هفتگی: -40.70 ؛ دو هفته: -33.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.52 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:25؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %2.62) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 15.04 م.ت و سرانه فروش 16.75 م.ت .  
 • 09:28:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.52 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -7.03 ؛ هفتگی: -5.50 ؛ دو هفته: 6.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:17؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %-1.85) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 15.63 م.ت و سرانه فروش 12.95 م.ت .  
 • 09:28:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.03 ؛ 3روزه: -17.45 ؛ هفتگی: -31.60 ؛ دو هفته: -72.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.19 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -5.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:58؛ حجم مشکوک در نماد شغدير (در آخرین قیمت %1.85) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 14.88 م.ت و سرانه فروش 16.13 م.ت .  
 • 09:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.92 ؛ 3روزه: -37.76 ؛ هفتگی: 83.55 ؛ دو هفته: 47.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.72 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:53؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 13.35 م.ت و سرانه فروش 40.14 م.ت .  
 • 09:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.92 ؛ 3روزه: -37.76 ؛ هفتگی: 83.55 ؛ دو هفته: 47.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.72 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 116.05 م.ت و سرانه فروش 78.99 م.ت .  
 • 09:27:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 978 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.96 ؛ 3روزه: -4.91 ؛ هفتگی: -4.54 ؛ دو هفته: -15.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.79 ؛ 3روزه: 8.40 ؛ هفتگی: 8.74 ؛ دو هفته: 2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1976 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.98 ؛ 3روزه: -4.29 ؛ هفتگی: -8.68 ؛ دو هفته: -17.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:53؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 9.68 م.ت و سرانه فروش 21.29 م.ت .  
 • 09:26:48؛ حجم مشکوک در نماد ولبهمن (در آخرین قیمت %0.22) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 21.65 م.ت و سرانه فروش 20.79 م.ت .  
 • 09:26:40؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.10 و سرانه خرید 38.68 م.ت و سرانه فروش 12.49 م.ت .  
 • 09:26:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.15 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -6.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:29؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-3.20) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 20.89 م.ت و سرانه فروش 26.35 م.ت .  
 • 09:26:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمهر با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.84 م.ت و سرانه فروش 25.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:26:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.43 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:05؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %2.36) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 15.49 م.ت و سرانه فروش 17.74 م.ت .  
 • 09:25:46؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 10.77 م.ت و سرانه فروش 23.54 م.ت .  
 • 09:25:33؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 26.90 م.ت و سرانه فروش 20.58 م.ت .  
 • 09:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كايتا (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 678 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.20 ؛ دو هفته: -0.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.45 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.41 ؛ 3روزه: 8.63 ؛ هفتگی: 40.35 ؛ دو هفته: 35.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:53؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.82) با حجم 3.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.91 و سرانه خرید 98.16 م.ت و سرانه فروش 33.77 م.ت .  
 • 09:24:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.40 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -16.13 ؛ هفتگی: -18.96 ؛ دو هفته: -50.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد همراه با حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 119.86 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.25 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.74 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -6.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد همراه با حجم 3.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 119.86 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 8.25 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.3 م.ت .  
 • 09:24:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.42 و سرانه خرید 119.86 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت .  
 • 09:24:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.25 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.68 و سرانه خرید 111.27 م.ت و سرانه فروش 12.82 م.ت .  
 • 09:24:24؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.68 و سرانه خرید 111.27 م.ت و سرانه فروش 12.82 م.ت .  
 • 09:24:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.38 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:15؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.36) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 18.41 م.ت و سرانه فروش 26.37 م.ت .  
 • 09:24:09؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.68 و سرانه خرید 109.27 م.ت و سرانه فروش 12.59 م.ت .  
 • 09:24:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.70 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غشهداب با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 116.20 م.ت و سرانه فروش 26.29 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:23:52؛ حجم مشکوک در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.06 و سرانه خرید 20.19 م.ت و سرانه فروش 3.99 م.ت .  
 • 09:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.83 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-3.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.43 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:47؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %0.89) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 37.38 م.ت و سرانه فروش 46.78 م.ت .  
 • 09:23:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: -19.19 ؛ هفتگی: -27.02 ؛ دو هفته: -38.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.66 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:31؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.23 و سرانه خرید 98.67 م.ت و سرانه فروش 23.35 م.ت .  
 • 09:23:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 360 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.08 ؛ 3روزه: 9.61 ؛ هفتگی: 9.78 ؛ دو هفته: 13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.86 ؛ 3روزه: -21.89 ؛ هفتگی: -70.10 ؛ دو هفته: 84.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 821 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.50 ؛ 3روزه: 9.61 ؛ هفتگی: 9.78 ؛ دو هفته: 13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.69 ؛ 3روزه: 8.40 ؛ هفتگی: 8.74 ؛ دو هفته: 2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:04؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 210.88 م.ت و سرانه فروش 102.94 م.ت .  
 • 09:23:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شكام با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 210.88 م.ت و سرانه فروش 102.94 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.05. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:22:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.05 و سرانه خرید 210.88 م.ت و سرانه فروش 102.94 م.ت .  
 • 09:22:45؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 46.08 م.ت و سرانه فروش 21.32 م.ت .  
 • 09:22:45؛ حجم مشکوک در نماد خمحور (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 35.41 م.ت و سرانه فروش 22.75 م.ت .  
 • 09:22:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %1.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 341 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 494 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.46 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 197.38 م.ت و سرانه فروش 102.94 م.ت .  
 • 09:22:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 821 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.60 ؛ 3روزه: 9.61 ؛ هفتگی: 9.78 ؛ دو هفته: 13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:22؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %3.34) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 20.97 م.ت و سرانه فروش 18.51 م.ت .  
 • 09:22:17؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافق (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.38 م.ت و سرانه فروش 21.45 م.ت .  
 • 09:22:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: 0.40 ؛ دو هفته: 0.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 920 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 9.61 ؛ هفتگی: 9.78 ؛ دو هفته: 13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.78 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 920 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 9.61 ؛ هفتگی: 9.78 ؛ دو هفته: 13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:54؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 7.36 م.ت و سرانه فروش 16.83 م.ت .  
 • 09:21:53؛ حجم مشکوک در نماد لابسا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 14.11 م.ت و سرانه فروش 23.52 م.ت .  
 • 09:21:54؛ حجم مشکوک در نماد خكار (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 7.36 م.ت و سرانه فروش 16.83 م.ت .  
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 249.16 م.ت و سرانه فروش 105.10 م.ت .  
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 40.80 م.ت و سرانه فروش 41.18 م.ت .  
 • 09:21:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: 1.00 ؛ هفتگی: -0.39 ؛ دو هفته: -1.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.18 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:19؛ حجم مشکوک در نماد خمحور (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 36.91 م.ت و سرانه فروش 15.92 م.ت .  
 • 09:21:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 920 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.86 ؛ 3روزه: 9.61 ؛ هفتگی: 9.78 ؛ دو هفته: 13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: -5.24 ؛ دو هفته: -6.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: 13.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:39؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 26.68 م.ت و سرانه فروش 28.52 م.ت .  
 • 09:20:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.02 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 729 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: -3.01 ؛ هفتگی: -5.57 ؛ دو هفته: -14.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.15 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.69 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:04؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 25.47 م.ت و سرانه فروش 21.58 م.ت .  
 • 09:20:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.69 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.88 ؛ 3روزه: -8.05 ؛ هفتگی: -2.33 ؛ دو هفته: -5.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 3.61 ؛ هفتگی: 2.58 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: 2.11 ؛ هفتگی: 1.39 ؛ دو هفته: 6.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.53 ؛ 3روزه: -117.66 ؛ هفتگی: -216.02 ؛ دو هفته: 72.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:13؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 4.52 م.ت و سرانه فروش 29.25 م.ت .  
 • 09:19:03؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 29.32 و سرانه خرید 393.12 م.ت و سرانه فروش 13.41 م.ت .  
 • 09:18:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 27.28 م.ت و سرانه فروش 15.73 م.ت .  
 • 09:17:50؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-0.62) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 32.90 م.ت و سرانه فروش 42.29 م.ت .  
 • 09:17:33؛ حجم مشکوک در نماد بجهرم (در آخرین قیمت %3.60) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 14.46 م.ت و سرانه فروش 8.10 م.ت .  
 • 09:17:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.67 ؛ 3روزه: 0.28 ؛ هفتگی: -2.13 ؛ دو هفته: -3.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.98 ؛ 3روزه: 0.28 ؛ هفتگی: -2.13 ؛ دو هفته: -3.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.52 و سرانه خرید 91.19 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .  
 • 09:16:51؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.52 و سرانه خرید 91.19 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .  
 • 09:16:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فزرين با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 91.19 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 8.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 19.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:16:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.52 و سرانه خرید 91.19 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .  
 • 09:16:45؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 10.87 م.ت و سرانه فروش 14.39 م.ت .  
 • 09:16:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.50 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:36؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.00 و سرانه خرید 114.09 م.ت و سرانه فروش 10.37 م.ت .  
 • 09:16:24؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 23.59 م.ت و سرانه فروش 12.55 م.ت .  
 • 09:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.78 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.71 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:45؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 29.84 م.ت و سرانه فروش 21.99 م.ت .  
 • 09:15:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 2.11 ؛ هفتگی: 1.39 ؛ دو هفته: 6.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.32 ؛ 3روزه: -0.01 ؛ هفتگی: -0.04 ؛ دو هفته: -2.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 330 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 494 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.67 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:25؛ حجم مشکوک در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 16.30 م.ت و سرانه فروش 16.29 م.ت .  
 • 09:15:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.3 م.ت .  
 • 09:15:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.49 م.ت و سرانه فروش 22.78 م.ت .  
 • 09:15:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.4 م.ت .  
 • 09:14:42؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 16.13 م.ت و سرانه فروش 12.31 م.ت .  
 • 09:14:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.09 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %3.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -6.52 ؛ هفتگی: -7.19 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:22؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 30.75 م.ت و سرانه فروش 11.89 م.ت .  
 • 09:14:13؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %3.16) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 17.08 م.ت و سرانه فروش 29.07 م.ت .  
 • 09:14:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 498 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 0.26 ؛ هفتگی: 0.42 ؛ دو هفته: -1.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:49؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 12.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 72.75 م.ت و سرانه فروش 182.45 م.ت .  
 • 09:13:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -1.91 ؛ هفتگی: -0.39 ؛ دو هفته: 4.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:40؛ حجم مشکوک در نماد شبصير (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 33.93 م.ت و سرانه فروش 18.07 م.ت .  
 • 09:13:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -1.91 ؛ هفتگی: -0.39 ؛ دو هفته: 4.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.00 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:14؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 18.82 م.ت و سرانه فروش 12.66 م.ت .  
 • 09:12:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 304 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 441 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.50 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1793 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 1.00 ؛ هفتگی: -0.39 ؛ دو هفته: -1.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:12؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 27.87 م.ت و سرانه فروش 30.35 م.ت .  
 • 09:12:09؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 29.49 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت .  
 • 09:12:08؛ حجم مشکوک در نماد ساراب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 27.87 م.ت و سرانه فروش 30.35 م.ت .  
 • 09:12:02؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.71 و سرانه خرید 31.34 م.ت و سرانه فروش 11.58 م.ت .  
 • 09:11:41؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 40.25 م.ت و سرانه فروش 81.81 م.ت .  
 • 09:11:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.09 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:01؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.81 و سرانه خرید 65.39 م.ت و سرانه فروش 17.15 م.ت .  
 • 09:10:51؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.83 و سرانه خرید 42.03 م.ت و سرانه فروش 14.86 م.ت .  
 • 09:10:34؛ حجم مشکوک در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.88 و سرانه خرید 387.37 م.ت و سرانه فروش 56.30 م.ت .  
 • 09:10:34؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 20.55 م.ت و سرانه فروش 46.66 م.ت .  
 • 09:10:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2900 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3764 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.03 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:39؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3764 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 502 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.76 ؛ 3روزه: 2.76 ؛ هفتگی: 21.05 ؛ دو هفته: -37.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -1.12 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: -2.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:23؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 31.66 م.ت و سرانه فروش 26.80 م.ت .  
 • 09:09:17؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.11 و سرانه خرید 29.68 م.ت و سرانه فروش 9.54 م.ت .  
 • 09:09:13؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %2.05) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 14.55 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت .  
 • 09:09:10؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 71.91 م.ت و سرانه فروش 54.48 م.ت .  
 • 09:09:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %3.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 292 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 438 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.20 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:53؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %-0.25) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 16.20 م.ت و سرانه فروش 28.17 م.ت .  
 • 09:08:46؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.57 و سرانه خرید 101.73 م.ت و سرانه فروش 15.48 م.ت .  
 • 09:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.43 ؛ 3روزه: 8.40 ؛ هفتگی: 8.74 ؛ دو هفته: 2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:26؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 47.18 م.ت و سرانه فروش 21.70 م.ت .  
 • 09:08:14؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 60.14 م.ت و سرانه فروش 40.88 م.ت .  
 • 09:07:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 8.40 ؛ هفتگی: 8.74 ؛ دو هفته: 2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:25؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 33.15 م.ت و سرانه فروش 49.30 م.ت .  
 • 09:07:11؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 15.07 م.ت و سرانه فروش 25.52 م.ت .  
 • 09:07:04؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 23.08 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .  
 • 09:06:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.40 ؛ 3روزه: 2.17 ؛ هفتگی: 3.29 ؛ دو هفته: 2.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:57؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %-0.64) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 31.07 م.ت و سرانه فروش 44.66 م.ت .  
 • 09:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %0.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -2.89 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: -3.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:55؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 37.52 م.ت و سرانه فروش 44.34 م.ت .  
 • 09:04:50؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 62.26 م.ت و سرانه فروش 24.58 م.ت .  
 • 09:04:46؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %3.25) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.19 و سرانه خرید 209.07 م.ت و سرانه فروش 40.28 م.ت .  
 • 09:04:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: 2.17 ؛ هفتگی: 3.29 ؛ دو هفته: 2.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:19؛ حجم مشکوک در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.14 و سرانه خرید 107.76 م.ت و سرانه فروش 17.55 م.ت .  
 • 09:04:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 138.38 ؛ هفتگی: 167.94 ؛ دو هفته: 171.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: 1.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 247 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 391 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.91 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:27؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %-4.94) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 9.89 م.ت و سرانه فروش 13.27 م.ت .  
 • 09:03:24؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 8.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 131.24 م.ت و سرانه فروش 401.64 م.ت .  
 • 09:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:03؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 131.41 م.ت و سرانه فروش 415.57 م.ت .  
 • 09:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورنا (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: 139.23 ؛ هفتگی: 139.88 ؛ دو هفته: 140.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 255 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 72 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.80 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:55؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 126.17 م.ت و سرانه فروش 266.54 م.ت .  
 • 09:02:49؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.57) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 32.11 م.ت و سرانه فروش 26.68 م.ت .  
 • 09:02:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 3644 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.64 ؛ 3روزه: -6.53 ؛ هفتگی: -8.10 ؛ دو هفته: 0.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:42؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 48.66 م.ت و سرانه فروش 22.14 م.ت .  
 • 09:02:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 114 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:41؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 28.82 م.ت .  
 • 09:02:35؛ حجم مشکوک در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.03 و سرانه خرید 98.05 م.ت و سرانه فروش 16.27 م.ت .  
 • 09:02:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: 85.01 ؛ هفتگی: 83.84 ؛ دو هفته: 80.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:27؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 127.65 م.ت و سرانه فروش 144.03 م.ت .  
 • 09:02:26؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.13 و سرانه خرید 29.68 م.ت و سرانه فروش 7.18 م.ت .  
 • 09:02:27؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 127.65 م.ت و سرانه فروش 144.03 م.ت .  
 • 09:02:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 753 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.68 ؛ 3روزه: 9.61 ؛ هفتگی: 9.78 ؛ دو هفته: 13.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:17؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 127.65 م.ت و سرانه فروش 144.03 م.ت .  
 • 09:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.78 ؛ 3روزه: 0.65 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:17؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 32.56 م.ت و سرانه فروش 39.34 م.ت .  
 • 09:02:17؛ حجم مشکوک در نماد وتوصا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 127.65 م.ت و سرانه فروش 144.03 م.ت .  
 • 09:02:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.78 ؛ 3روزه: 0.65 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:16؛ حجم مشکوک در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 31.92 م.ت و سرانه فروش 41.54 م.ت .  
 • 09:02:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 117 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.75 ؛ 3روزه: -5.62 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 7.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.54 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: 0.58 ؛ دو هفته: -0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:10؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 57.40 م.ت و سرانه فروش 45.31 م.ت .  
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاروم (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 0.91 ؛ هفتگی: 0.48 ؛ دو هفته: -0.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وتوصا با ارزش صف خرید 156.40 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 117.15 م.ت .  
 • 2- نماد غزر با ارزش صف خرید 82.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 92.47 م.ت .  
 • 3- نماد هاي وب با ارزش صف خرید 74.69 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 104.90 م.ت .  
 • 4- نماد غديس با ارزش صف خرید 55.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 155.91 م.ت .  
 • 5- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 47.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 96.99 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 39.01 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 256.63 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد وكادو با ارزش صف خرید 27.90 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 184.78 م.ت .  
 • 2- نماد غديس با ارزش صف خرید 55.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 155.91 م.ت .  
 • 3- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 9.50 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 141.78 م.ت .  
 • 4- نماد شاروم با ارزش صف خرید 12.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 137.29 م.ت .  
 • 5- نماد توريل با ارزش صف خرید 4.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 127.90 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد كبافق با ارزش صف فروش 2.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 302.90 م.ت .  
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 39.01 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 256.63 م.ت .  
 • 3- نماد وزمين با ارزش صف فروش 2.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.49 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با تقاضا ی 254.18 میلیارد تومان و تعداد 9 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با تقاضا ی 144.54 میلیارد تومان و تعداد 6 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه اطلاعات و ارتباطات با تقاضا ی 73.74 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 70.52 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 62.93 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -22.77 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه فلزات اساسي با عرضه ی -8.42 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه استخراج كانه هاي فلزي با عرضه ی -4.95 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با عرضه ی -1.46 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي با عرضه ی -1.12 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد ورنا با حجم معاملات 303.25 میلیون سهم (8.14 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 156.26 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وساپا با حجم معاملات 301.75 میلیون سهم (3.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 150.59 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وتوصا با حجم معاملات 95.65 میلیون سهم (25.32 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 102.00 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد وآذر با حجم معاملات 6.41 میلیون سهم (2.86 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 55.69 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد شگويا با حجم معاملات 37.94 میلیون سهم (4.27 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.07 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد وتوصا با برآیند ورود پول درشت 85.66 میلیارد تومان و حجم 25.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شكام با برآیند ورود پول درشت 11.98 میلیارد تومان و حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد هاي وب با برآیند ورود پول درشت 11.87 میلیارد تومان و حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد غديس با برآیند ورود پول درشت 11.43 میلیارد تومان و حجم 5.88 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شگويا با برآیند ورود پول درشت 11.32 میلیارد تومان و حجم 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 69.02 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 24.93 میلیارد تومان و حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 22.63 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 21.84 میلیارد تومان و حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 15.91 میلیارد تومان و حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه سرمايه گذاريها با برآیند ورود پول درشت 73.30 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 45.80 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 19.03 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه اطلاعات و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 11.87 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند ورود پول درشت 9.13 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 141.99 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.46 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 22.09 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 11.62 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند خروج پول درشت 5.75 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد تليسه با ارزش صف خرید 13.19 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وشهر با ارزش صف خرید 10.84 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد نمرينو با ارزش صف خرید 8.30 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كپرور با ارزش صف خرید 6.90 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 6.83 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.88 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد تكنو با ارزش صف خرید 3.69 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد كباده با ارزش صف خرید 3.22 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 2.01 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد سنوين با ارزش صف خرید 1.88 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

یکشنبه، 28 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها