بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ سه شنبه، 20 اردیبهشت 1401

1401-02-20 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
سه شنبه، 20 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، سه شنبه 20 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد زپارس با حجم معاملات 35.68 میلیون سهم (295.39 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 126.34 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد خكاوه با حجم معاملات 134.38 میلیون سهم (10.58 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 116.31 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد غزر با حجم معاملات 49.40 میلیون سهم (2.78 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 60.12 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد سيمرغ با حجم معاملات 19.93 میلیون سهم (2.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 57.11 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وسينا با حجم معاملات 157.64 میلیون سهم (9.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.72 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد سيمرغ با برآیند ورود پول درشت 15.18 میلیارد تومان و حجم 2.8 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد زپارس با برآیند ورود پول درشت 14.36 میلیارد تومان و حجم 295.39 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 14.13 میلیارد تومان و حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شبريز با برآیند ورود پول درشت 9.19 میلیارد تومان و حجم 0.9 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد غكورش با برآیند ورود پول درشت 9.12 میلیارد تومان و حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 19.08 میلیارد تومان و حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد تاپيكو با برآیند خروج پول درشت 18.71 میلیارد تومان و حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد وسينا با برآیند خروج پول درشت 17.28 میلیارد تومان و حجم 9.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 12.27 میلیارد تومان و حجم 0.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد دروز با برآیند خروج پول درشت 11.69 میلیارد تومان و حجم 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 54.31 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند ورود پول درشت 22.97 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه ساير واسطه گريهاي مالي با برآیند ورود پول درشت 10.68 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 7.81 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 42.13 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 31.80 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 24.66 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 24.49 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 22.75 میلیارد تومان . 
 •  
 • 12:29:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.27 ؛ 3روزه: -4.68 ؛ هفتگی: -7.58 ؛ دو هفته: -16.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.89 ؛ هفتگی: 0.32 ؛ دو هفته: 7.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: -2.19 ؛ دو هفته: -3.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.66 ؛ 3روزه: -0.95 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: -6.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.08 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد هجرت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 0.07 ؛ هفتگی: 0.07 ؛ دو هفته: -0.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.36 ؛ هفتگی: -1.01 ؛ دو هفته: -1.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد زكشت (در آخرین قیمت %-1.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.86 ؛ هفتگی: -2.13 ؛ دو هفته: -3.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.14 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -4.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.43 ؛ 3روزه: -11.53 ؛ هفتگی: -12.29 ؛ دو هفته: -10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.20 ؛ 3روزه: -11.53 ؛ هفتگی: -12.29 ؛ دو هفته: -10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: 3.62 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.0 م.ت .  
 • 12:24:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 956 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 631 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.19 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.42 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:44؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %0.04) با حجم 4.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 6.53 م.ت و سرانه فروش 5.12 م.ت .  
 • 12:22:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 885 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 631 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.70 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 590 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.88 ؛ 3روزه: -10.94 ؛ هفتگی: -15.09 ؛ دو هفته: -35.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: 0.46 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 891 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 631 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.03 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 141 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.88 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.60 ؛ 3روزه: 4.80 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: -0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: 3.56 ؛ هفتگی: 4.59 ؛ دو هفته: 3.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.89 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: -0.36 ؛ دو هفته: 0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 6.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.28 و سرانه خرید 79.85 م.ت و سرانه فروش 18.65 م.ت .  
 • 12:21:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 97 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.53 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمهر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.89 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: -0.36 ؛ دو هفته: 0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.48 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.91 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.91 ؛ دو هفته: -2.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:37؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.83 ؛ 3روزه: 11.33 ؛ هفتگی: 9.96 ؛ دو هفته: 9.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: -0.49 ؛ دو هفته: -5.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.55 ؛ 3روزه: -46.41 ؛ هفتگی: -47.13 ؛ دو هفته: -39.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.24 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.94 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1611 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.22 ؛ 3روزه: -0.11 ؛ هفتگی: -1.29 ؛ دو هفته: -5.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:33؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 12.12 م.ت و سرانه فروش 23.18 م.ت .  
 • 12:19:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.70 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 670 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: -0.11 ؛ هفتگی: -1.29 ؛ دو هفته: -5.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.08 ؛ 3روزه: 18.98 ؛ هفتگی: 29.58 ؛ دو هفته: 10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 883 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 631 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.01 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %-1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.44 ؛ هفتگی: 0.65 ؛ دو هفته: 0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -2.49 ؛ هفتگی: -2.48 ؛ دو هفته: -4.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 836 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 574 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.49 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:27؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %0.22) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 6.15 م.ت و سرانه فروش 5.14 م.ت .  
 • 12:18:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 836 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 574 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.49 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.82 ؛ 3روزه: -9.13 ؛ هفتگی: -9.45 ؛ دو هفته: -18.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد بپيوند (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 0.75 ؛ دو هفته: 3.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.00 ؛ 3روزه: -17.93 ؛ هفتگی: -26.24 ؛ دو هفته: -31.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.64 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:45؛ حجم مشکوک در صندوق صايند (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 3.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 45.67 م.ت و سرانه فروش 48.13 م.ت .  
 • 12:14:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.99 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 329 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.50 ؛ 3روزه: -10.94 ؛ هفتگی: -15.09 ؛ دو هفته: -35.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 787 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -4.39 ؛ هفتگی: -7.04 ؛ دو هفته: -28.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.48 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.82 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 5.61 ؛ هفتگی: 5.34 ؛ دو هفته: 4.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.17 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 329 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.42 ؛ 3روزه: -10.94 ؛ هفتگی: -15.09 ؛ دو هفته: -35.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 43 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.77 ؛ 3روزه: -8.14 ؛ هفتگی: 42.03 ؛ دو هفته: 63.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 52 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.51 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 371 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: -4.46 ؛ هفتگی: -6.44 ؛ دو هفته: -11.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.69 ؛ 3روزه: -11.53 ؛ هفتگی: -12.29 ؛ دو هفته: -10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.49 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.41 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.07 ؛ 3روزه: -8.57 ؛ هفتگی: -50.60 ؛ دو هفته: -63.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حگردش با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.55 م.ت و سرانه فروش 23.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.82. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:07:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قشير (در آخرین قیمت %3.44) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .  
 • 12:07:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 45 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.87 ؛ 3روزه: -28.61 ؛ هفتگی: -19.69 ؛ دو هفته: -96.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 985 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 547 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.28 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -3.47 ؛ دو هفته: -5.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 457 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.03 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -1.14 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:06؛ حجم مشکوک در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 6.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 32.85 م.ت و سرانه فروش 164.40 م.ت .  
 • 12:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.08 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -1.14 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:50؛ حجم مشکوک در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 32.10 م.ت و سرانه فروش 83.32 م.ت .  
 • 12:06:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسينا (در آخرین قیمت %1.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 166 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.32 ؛ 3روزه: 1.21 ؛ هفتگی: 1.21 ؛ دو هفته: 1.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: -1.04 ؛ هفتگی: -0.64 ؛ دو هفته: -1.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %-5.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 741 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: -1.31 ؛ هفتگی: -2.42 ؛ دو هفته: -4.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -3.20 ؛ هفتگی: -3.04 ؛ دو هفته: -6.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 898 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 547 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -3.25 ؛ هفتگی: -3.47 ؛ دو هفته: -5.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.61 ؛ 3روزه: -0.95 ؛ هفتگی: -3.65 ؛ دو هفته: -6.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.71 ؛ 3روزه: -3.30 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -2.39 ؛ هفتگی: -5.26 ؛ دو هفته: -5.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.15 ؛ 3روزه: -0.79 ؛ هفتگی: 0.11 ؛ دو هفته: 1.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1882 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.58 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -0.99 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.35 ؛ 3روزه: -17.93 ؛ هفتگی: -26.24 ؛ دو هفته: -31.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.19 ؛ 3روزه: 21.02 ؛ هفتگی: 76.42 ؛ دو هفته: 76.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.20 ؛ 3روزه: 18.15 ؛ هفتگی: 19.60 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.03 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -3.51 ؛ دو هفته: -1.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 790 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: -1.89 ؛ دو هفته: -2.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:52؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد رنيك با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.33 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.84. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:52:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.05 ؛ 3روزه: -8.57 ؛ هفتگی: -50.60 ؛ دو هفته: -63.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-3.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.60 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -5.70 ؛ دو هفته: -11.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.99 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.91 ؛ دو هفته: -2.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -3.30 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1335 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -0.99 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپونه (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .  
 • 11:47:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.23 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 680 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -0.99 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:10؛ حجم مشکوک در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 21.02 م.ت و سرانه فروش 20.88 م.ت .  
 • 11:43:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد غسالم (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.10 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 2.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.28 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -11.46 ؛ دو هفته: -14.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:55؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 20.29 م.ت و سرانه فروش 14.11 م.ت .  
 • 11:42:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.10 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -4.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -5.63 ؛ هفتگی: -5.63 ؛ دو هفته: -5.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.10 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -4.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسينا (در آخرین قیمت %1.64) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.2 م.ت .  
 • 11:41:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 3.21 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد غسالم (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 578 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.01 ؛ 3روزه: -0.26 ؛ هفتگی: 1.57 ؛ دو هفته: 2.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.18 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.37 ؛ 3روزه: -46.41 ؛ هفتگی: -47.13 ؛ دو هفته: -39.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %-2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 719 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: -4.40 ؛ هفتگی: -3.76 ؛ دو هفته: -10.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 111 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 0.77 ؛ هفتگی: 0.77 ؛ دو هفته: 0.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.77 ؛ دو هفته: -3.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.21 ؛ 3روزه: -1.50 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -4.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.32 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -26.95 ؛ دو هفته: -25.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: 4.80 ؛ هفتگی: 0.05 ؛ دو هفته: -0.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.66 ؛ 3روزه: 18.98 ؛ هفتگی: 29.58 ؛ دو هفته: 10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.70 ؛ 3روزه: -0.61 ؛ هفتگی: 0.92 ؛ دو هفته: -4.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.65 ؛ 3روزه: 0.55 ؛ هفتگی: 1.77 ؛ دو هفته: 6.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %-0.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -4.40 ؛ هفتگی: -3.76 ؛ دو هفته: -10.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.12 ؛ 3روزه: -1.38 ؛ هفتگی: 0.52 ؛ دو هفته: 9.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد حخزر (در آخرین قیمت %-2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 738 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: 0.46 ؛ دو هفته: 0.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.78 ؛ 3روزه: -28.61 ؛ هفتگی: -19.69 ؛ دو هفته: -96.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 522 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.41 ؛ 3روزه: -3.44 ؛ هفتگی: -8.59 ؛ دو هفته: -15.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -0.31 ؛ هفتگی: -1.57 ؛ دو هفته: -0.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:07؛ حجم مشکوک در نماد قيستو (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 33.77 م.ت و سرانه فروش 28.65 م.ت .  
 • 11:28:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفناور (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -0.31 ؛ هفتگی: -1.57 ؛ دو هفته: -0.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: -2.16 ؛ هفتگی: -2.84 ؛ دو هفته: -2.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: -17.93 ؛ هفتگی: -26.24 ؛ دو هفته: -31.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.7 م.ت .  
 • 11:23:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.55 ؛ 3روزه: 0.55 ؛ هفتگی: 1.77 ؛ دو هفته: 6.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.54 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -2.91 ؛ دو هفته: -2.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.78 ؛ 3روزه: -28.61 ؛ هفتگی: -19.69 ؛ دو هفته: -96.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.26 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -5.70 ؛ دو هفته: -11.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -26.95 ؛ دو هفته: -25.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -3.30 ؛ هفتگی: -5.29 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %3.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 9.00 ؛ هفتگی: 11.60 ؛ دو هفته: 13.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 45 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.14 ؛ 3روزه: 101.73 ؛ هفتگی: 183.73 ؛ دو هفته: 222.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1703 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -15.94 ؛ هفتگی: -15.94 ؛ دو هفته: -15.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.09 ؛ 3روزه: 16.43 ؛ هفتگی: 9.80 ؛ دو هفته: 77.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:16؛ حجم مشکوک در نماد زپارس (در آخرین قیمت %38.01) با حجم 216.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 109.59 م.ت و سرانه فروش 119.89 م.ت .  
 • 11:14:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.84 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.52 ؛ 3روزه: -10.41 ؛ هفتگی: -11.86 ؛ دو هفته: -19.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.61 ؛ 3روزه: -20.22 ؛ هفتگی: -20.08 ؛ دو هفته: -47.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: 2.61 ؛ دو هفته: 2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -5.70 ؛ دو هفته: -11.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 1.85 ؛ هفتگی: 4.43 ؛ دو هفته: 5.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %-1.49) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.6 م.ت .  
 • 11:06:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.96 ؛ 3روزه: -11.24 ؛ هفتگی: -19.81 ؛ دو هفته: -28.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كوير (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -1.56 ؛ هفتگی: -2.39 ؛ دو هفته: 8.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 5.61 ؛ هفتگی: 5.34 ؛ دو هفته: 4.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشمال (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 555 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 1.95 ؛ هفتگی: 1.19 ؛ دو هفته: 2.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.61 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.71 ؛ هفتگی: -1.85 ؛ دو هفته: -1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -4.01 ؛ هفتگی: -5.70 ؛ دو هفته: -11.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 452 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -11.46 ؛ دو هفته: -14.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %-1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -2.26 ؛ هفتگی: -3.91 ؛ دو هفته: -2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:24؛ حجم مشکوک در نماد زپارس (در آخرین قیمت %40.01) با حجم 142.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 159.77 م.ت و سرانه فروش 128.53 م.ت .  
 • 10:55:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.47 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -15.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %43.60) با حجم 136.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 165.56 م.ت و سرانه فروش 130.58 م.ت .  
 • 10:52:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 848 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.20 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:02؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-2.26) با حجم 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 23.97 م.ت و سرانه فروش 57.28 م.ت .  
 • 10:51:45؛ حجم مشکوک در نماد شسم (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 8.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 13.80 م.ت و سرانه فروش 29.41 م.ت .  
 • 10:51:39؛ حجم مشکوک در نماد شسم (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 8.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 13.80 م.ت و سرانه فروش 29.41 م.ت .  
 • 10:51:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 247 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 65 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 122.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.99) با حجم 95.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.45 و سرانه خرید 243.64 م.ت و سرانه فروش 70.56 م.ت .  
 • 10:50:30؛ حجم مشکوک در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.99) با حجم 95.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.45 و سرانه خرید 243.64 م.ت و سرانه فروش 70.56 م.ت .  
 • 10:50:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.78 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.46 ؛ دو هفته: -0.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 77.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.37 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -15.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 110 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.16 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 67.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: -46.41 ؛ هفتگی: -47.13 ؛ دو هفته: -39.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 110 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.16 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 67.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 233 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 103 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.33 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 110 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.50 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 67.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.28 ؛ 3روزه: 18.98 ؛ هفتگی: 29.58 ؛ دو هفته: 10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:44؛ حجم مشکوک در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.99) با حجم 64.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 227.19 م.ت و سرانه فروش 82.37 م.ت .  
 • 10:47:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %46.99) با حجم 58.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.04 و سرانه خرید 225.07 م.ت و سرانه فروش 74.05 م.ت .  
 • 10:46:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: -3.63 ؛ هفتگی: -5.43 ؛ دو هفته: -3.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.30 ؛ 3روزه: 9.07 ؛ هفتگی: 9.07 ؛ دو هفته: 7.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: 0.78 ؛ هفتگی: 0.78 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:31؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 6.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 81.25 م.ت و سرانه فروش 64.29 م.ت .  
 • 10:46:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: 0.78 ؛ هفتگی: 0.78 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.10 و سرانه خرید 89.21 م.ت و سرانه فروش 7.37 م.ت .  
 • 10:46:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.26 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: 1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حشكوه با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.29 م.ت و سرانه فروش 31.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.81. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:44:50؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 34.83 م.ت و سرانه فروش 19.42 م.ت .  
 • 10:44:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.02 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: 1.75 ؛ دو هفته: -2.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.39 ؛ 3روزه: -3.63 ؛ هفتگی: -5.43 ؛ دو هفته: -3.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 0.42 ؛ هفتگی: 2.61 ؛ دو هفته: 2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 211 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 95 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.76 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصنعت (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: -2.57 ؛ دو هفته: -2.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 3.56 ؛ هفتگی: 4.59 ؛ دو هفته: 3.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -1.48 ؛ هفتگی: -2.61 ؛ دو هفته: -2.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 198 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 88 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.30 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 1.81 ؛ دو هفته: 2.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.50 ؛ 3روزه: -10.41 ؛ هفتگی: -11.86 ؛ دو هفته: -19.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 124 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 1.81 ؛ دو هفته: 2.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:44؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 34.46 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .  
 • 10:34:16؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %-5.93) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 15.03 م.ت و سرانه فروش 28.82 م.ت .  
 • 10:34:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سشمال (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 1.95 ؛ هفتگی: 1.19 ؛ دو هفته: 2.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 514 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -3.30 ؛ هفتگی: -3.29 ؛ دو هفته: 2.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:58؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 42.37 م.ت و سرانه فروش 23.16 م.ت .  
 • 10:33:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد قلرست (در آخرین قیمت %3.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -0.95 ؛ دو هفته: -1.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:40؛ حجم مشکوک در نماد جهرم (در آخرین قیمت %1.78) با حجم 8.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 14.37 م.ت و سرانه فروش 13.18 م.ت .  
 • 10:33:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 1.48 ؛ هفتگی: 0.67 ؛ دو هفته: 2.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 86 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.98 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.09 ؛ 3روزه: -1.38 ؛ هفتگی: 0.52 ؛ دو هفته: 9.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.3 م.ت .  
 • 10:32:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 86 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.89 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خكاوه با حجم 5.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 86.88 م.ت و سرانه فروش 62.53 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:32:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -1.10 ؛ دو هفته: -1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 779 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -3.23 ؛ هفتگی: -3.74 ؛ دو هفته: -5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -26.95 ؛ دو هفته: -25.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:37؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 23.46 م.ت و سرانه فروش 18.21 م.ت .  
 • 10:31:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %40.01) با حجم 53.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.27 و سرانه خرید 233.84 م.ت و سرانه فروش 71.51 م.ت .  
 • 10:31:19؛ حجم مشکوک در نماد زپارس (در آخرین قیمت %40.01) با حجم 53.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.27 و سرانه خرید 233.84 م.ت و سرانه فروش 71.51 م.ت .  
 • 10:31:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %40.01) با حجم 53.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.27 و سرانه خرید 233.84 م.ت و سرانه فروش 71.51 م.ت .  
 • 10:31:12؛ حجم مشکوک در نماد زپارس (در آخرین قیمت %40.01) با حجم 53.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.27 و سرانه خرید 233.84 م.ت و سرانه فروش 71.51 م.ت .  
 • 10:31:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد زپارس (در آخرین قیمت %40.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.45 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 53.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 1.81 ؛ دو هفته: 2.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:42؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 40.43 م.ت و سرانه فروش 33.06 م.ت .  
 • 10:27:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -3.94 ؛ هفتگی: -6.86 ؛ دو هفته: -12.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.30 ؛ 3روزه: -2.08 ؛ هفتگی: -3.78 ؛ دو هفته: -10.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 886 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.19 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -10.41 ؛ هفتگی: -11.86 ؛ دو هفته: -19.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.7 م.ت .  
 • 10:25:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .  
 • 10:25:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -6.59 ؛ هفتگی: -12.51 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .  
 • 10:25:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 1.42 ؛ هفتگی: 1.52 ؛ دو هفته: -3.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -6.59 ؛ هفتگی: -12.51 ؛ دو هفته: -11.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:38؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %4.41) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.8 م.ت .  
 • 10:25:13؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كفرآور با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.73 م.ت و سرانه فروش 19.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:24:50؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 25.64 م.ت و سرانه فروش 23.02 م.ت .  
 • 10:24:29؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 14.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 40.73 م.ت و سرانه فروش 40.02 م.ت .  
 • 10:24:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 442 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -2.08 ؛ هفتگی: -3.78 ؛ دو هفته: -10.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.54 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: -3.95 ؛ دو هفته: -7.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:57؛ حجم مشکوک در نماد سهگمت (در آخرین قیمت %-1.36) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 26.86 م.ت .  
 • 10:22:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.68 ؛ 3روزه: -28.61 ؛ هفتگی: -19.69 ؛ دو هفته: -96.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.60 ؛ 3روزه: -11.53 ؛ هفتگی: -12.29 ؛ دو هفته: -10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.50 ؛ 3روزه: 85.90 ؛ هفتگی: 98.24 ؛ دو هفته: 127.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %4.16) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.0 م.ت .  
 • 10:20:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1815 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.64 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: -0.56 ؛ دو هفته: -3.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:24؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %-5.96) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 10.55 م.ت و سرانه فروش 33.88 م.ت .  
 • 10:19:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %4.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -3.63 ؛ هفتگی: -5.43 ؛ دو هفته: -3.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: -3.95 ؛ دو هفته: -7.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 30.34 م.ت و سرانه فروش 20.99 م.ت .  
 • 10:18:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 0.55 ؛ هفتگی: 1.77 ؛ دو هفته: 6.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 101.73 ؛ هفتگی: 183.73 ؛ دو هفته: 222.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 35.78 م.ت و سرانه فروش 21.40 م.ت .  
 • 10:17:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 35.78 م.ت و سرانه فروش 21.40 م.ت .  
 • 10:16:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.25 ؛ 3روزه: -10.94 ؛ هفتگی: -15.09 ؛ دو هفته: -35.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -0.15 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: -2.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 372 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.86 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.75 ؛ دو هفته: -0.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.43 ؛ 3روزه: -2.76 ؛ هفتگی: -2.84 ؛ دو هفته: -2.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.59 ؛ 3روزه: -11.53 ؛ هفتگی: -12.29 ؛ دو هفته: -10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جهرم (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 6.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 10:14:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملي (در آخرین قیمت %-2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -4.33 ؛ هفتگی: -9.07 ؛ دو هفته: -15.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جهرم (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 6.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 10:13:49؛ حجم مشکوک در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 11.51 م.ت و سرانه فروش 25.74 م.ت .  
 • 10:13:27؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 18.59 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .  
 • 10:12:57؛ حجم مشکوک در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %0.55) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 17.18 م.ت و سرانه فروش 26.12 م.ت .  
 • 10:11:20؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 29.00 م.ت و سرانه فروش 20.95 م.ت .  
 • 10:10:25؛ حجم مشکوک در نماد غچين (در آخرین قیمت %3.79) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 16.68 م.ت و سرانه فروش 20.47 م.ت .  
 • 10:10:22؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد دروز با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.63 م.ت و سرانه فروش 73.85 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.36. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:08:48؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %-2.84) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 31.93 م.ت و سرانه فروش 58.18 م.ت .  
 • 10:08:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %-2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.83 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.82 ؛ دو هفته: -1.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %5.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -3.76 ؛ هفتگی: -4.39 ؛ دو هفته: -19.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:28؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %-2.84) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 5.90 م.ت و سرانه فروش 92.38 م.ت .  
 • 10:08:28؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد دقاضي با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 5.90 م.ت و سرانه فروش 92.38 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.06. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:08:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -1.27 ؛ دو هفته: 2.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1021 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: -3.44 ؛ هفتگی: -8.59 ؛ دو هفته: -15.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: 5.87 ؛ هفتگی: 5.33 ؛ دو هفته: 5.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:36؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 26.70 م.ت و سرانه فروش 17.84 م.ت .  
 • 10:06:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشهد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.6 م.ت .  
 • 10:05:44؛ حجم مشکوک در نماد ويستا (در آخرین قیمت %0.45) با حجم 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 0.84 م.ت و سرانه فروش 6.41 م.ت .  
 • 10:05:42؛ حجم مشکوک در نماد ويستا (در آخرین قیمت %0.45) با حجم 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 0.84 م.ت و سرانه فروش 6.41 م.ت .  
 • 10:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.11 ؛ 3روزه: -10.94 ؛ هفتگی: -15.09 ؛ دو هفته: -35.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .  
 • 10:02:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.08 ؛ 3روزه: -3.28 ؛ هفتگی: -2.88 ؛ دو هفته: 2.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:08؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 11.99 م.ت و سرانه فروش 12.13 م.ت .  
 • 10:00:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -2.45 ؛ دو هفته: 17.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.86 ؛ 3روزه: -1.79 ؛ هفتگی: 1.75 ؛ دو هفته: -2.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -0.36 ؛ هفتگی: -0.50 ؛ دو هفته: 0.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.55 ؛ 3روزه: -2.39 ؛ هفتگی: 0.65 ؛ دو هفته: 0.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبنيان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -1.14 ؛ هفتگی: -1.14 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:59؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 15.78 م.ت و سرانه فروش 16.61 م.ت .  
 • 09:58:13؛ حجم مشکوک در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.13 و سرانه خرید 82.21 م.ت و سرانه فروش 26.23 م.ت .  
 • 09:58:13؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 27.13 م.ت و سرانه فروش 21.75 م.ت .  
 • 09:58:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سيمرغ با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.11 م.ت و سرانه فروش 41.15 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:57:45؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 30.27 م.ت و سرانه فروش 39.17 م.ت .  
 • 09:56:46؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 19.36 م.ت و سرانه فروش 11.78 م.ت .  
 • 09:56:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -2.39 ؛ هفتگی: 0.65 ؛ دو هفته: 0.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.66 ؛ هفتگی: -0.68 ؛ دو هفته: -1.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: -3.95 ؛ دو هفته: -7.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:23؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 52.87 م.ت و سرانه فروش 32.19 م.ت .  
 • 09:56:13؛ حجم مشکوک در نماد وبازار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 6.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 2.68 م.ت و سرانه فروش 2.51 م.ت .  
 • 09:56:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 435 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: 9.34 ؛ هفتگی: 9.70 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:11؛ حجم مشکوک در نماد وبازار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 6.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 2.68 م.ت و سرانه فروش 2.51 م.ت .  
 • 09:56:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 435 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: 9.34 ؛ هفتگی: 9.70 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -1.04 ؛ هفتگی: -0.64 ؛ دو هفته: -1.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:35؛ حجم مشکوک در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %4.12) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 9.93 م.ت و سرانه فروش 18.23 م.ت .  
 • 09:55:27؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 30.64 م.ت و سرانه فروش 33.29 م.ت .  
 • 09:55:12؛ حجم مشکوک در نماد چافست (در آخرین قیمت %-4.84) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 15.03 م.ت و سرانه فروش 16.91 م.ت .  
 • 09:54:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 9.07 ؛ هفتگی: 9.07 ؛ دو هفته: 7.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:37؛ حجم مشکوک در نماد غشان (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 22.26 م.ت و سرانه فروش 15.09 م.ت .  
 • 09:54:21؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 28.91 م.ت و سرانه فروش 18.80 م.ت .  
 • 09:53:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -4.69 ؛ هفتگی: -7.21 ؛ دو هفته: -8.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.25 ؛ 3روزه: 18.98 ؛ هفتگی: 29.58 ؛ دو هفته: 10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.60 ؛ 3روزه: -28.61 ؛ هفتگی: -19.69 ؛ دو هفته: -96.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -8.46 ؛ هفتگی: -12.84 ؛ دو هفته: -12.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.23 ؛ 3روزه: -11.53 ؛ هفتگی: -12.29 ؛ دو هفته: -10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 131 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.03 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -3.73 ؛ دو هفته: -5.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 47.72 م.ت و سرانه فروش 29.66 م.ت .  
 • 09:51:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 47.65 م.ت و سرانه فروش 29.62 م.ت .  
 • 09:51:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 120 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.43 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -3.73 ؛ دو هفته: -5.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: -2.49 ؛ هفتگی: -2.48 ؛ دو هفته: -4.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:42؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 26.40 م.ت و سرانه فروش 37.65 م.ت .  
 • 09:50:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -46.41 ؛ هفتگی: -47.13 ؛ دو هفته: -39.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غگلستا با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.79 م.ت و سرانه فروش 16.19 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:49:29؛ حجم مشکوک در نماد مرقام (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 23.37 م.ت و سرانه فروش 13.59 م.ت .  
 • 09:49:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.77 ؛ 3روزه: -10.94 ؛ هفتگی: -15.09 ؛ دو هفته: -35.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشهر (در آخرین قیمت %-0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.11 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.59 ؛ دو هفته: 0.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد مرقام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.18 ؛ هفتگی: 0.56 ؛ دو هفته: -3.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.92 ؛ 3روزه: -10.94 ؛ هفتگی: -15.09 ؛ دو هفته: -35.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خچرخش با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 58.98 م.ت و سرانه فروش 27.99 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.11. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:48:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.36 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -3.73 ؛ دو هفته: -5.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:48؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 32.75 م.ت و سرانه فروش 30.19 م.ت .  
 • 09:47:13؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 4.92 ؛ هفتگی: 6.06 ؛ دو هفته: 7.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:52؛ حجم مشکوک در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 8.49 م.ت و سرانه فروش 34.75 م.ت .  
 • 09:46:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 09:46:40؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 16.15 م.ت و سرانه فروش 16.91 م.ت .  
 • 09:46:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.20 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -15.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 16.43 ؛ هفتگی: 9.80 ؛ دو هفته: 77.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:35؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 18.01 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .  
 • 09:45:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.79 ؛ 3روزه: 1.17 ؛ هفتگی: 10.64 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:40؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %0.40) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 22.72 م.ت و سرانه فروش 39.21 م.ت .  
 • 09:44:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.15 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -15.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:13؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 26.79 م.ت و سرانه فروش 9.64 م.ت .  
 • 09:44:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فردا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1519 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.96 ؛ 3روزه: 2.64 ؛ هفتگی: 4.03 ؛ دو هفته: 2.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.52 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.46 ؛ دو هفته: -0.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %-1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: -10.78 ؛ دو هفته: -17.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:47؛ حجم مشکوک در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 29.97 م.ت و سرانه فروش 16.94 م.ت .  
 • 09:42:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.49 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: 3.46 ؛ دو هفته: 7.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 2.66 ؛ هفتگی: 3.30 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.98 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -15.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 1.17 ؛ هفتگی: 10.64 ؛ دو هفته: 21.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:48؛ حجم مشکوک در نماد بزاگرس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 30.77 م.ت و سرانه فروش 10.55 م.ت .  
 • 09:41:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: -9.92 ؛ دو هفته: -15.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.16 ؛ 3روزه: 18.15 ؛ هفتگی: 19.60 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:17؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 12.62 م.ت و سرانه فروش 11.57 م.ت .  
 • 09:41:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.16 ؛ 3روزه: 18.15 ؛ هفتگی: 19.60 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 101.73 ؛ هفتگی: 183.73 ؛ دو هفته: 222.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -15.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: -2.93 ؛ هفتگی: 4.27 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.32 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: 3.62 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -15.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 09:40:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.2 م.ت .  
 • 09:40:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.75) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .  
 • 09:40:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.00 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -3.73 ؛ دو هفته: -5.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.73 ؛ 3روزه: -8.14 ؛ هفتگی: 42.03 ؛ دو هفته: 63.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.74 ؛ هفتگی: 0.75 ؛ دو هفته: -0.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -3.73 ؛ دو هفته: -5.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.38 ؛ 3روزه: -8.14 ؛ هفتگی: 42.03 ؛ دو هفته: 63.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:58؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 11.52 م.ت و سرانه فروش 15.65 م.ت .  
 • 09:37:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -4.82 ؛ هفتگی: -6.87 ؛ دو هفته: -8.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:46؛ حجم مشکوک در نماد غشان (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 17.95 م.ت و سرانه فروش 10.39 م.ت .  
 • 09:37:36؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 32.60 م.ت و سرانه فروش 13.06 م.ت .  
 • 09:37:28؛ حجم مشکوک در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %3.97) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 17.82 م.ت و سرانه فروش 9.53 م.ت .  
 • 09:37:01؛ حجم مشکوک در نماد وآوا (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 11.61 م.ت و سرانه فروش 9.66 م.ت .  
 • 09:36:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.9 م.ت .  
 • 09:36:27؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.11 و سرانه خرید 92.76 م.ت و سرانه فروش 29.86 م.ت .  
 • 09:36:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -9.91 ؛ هفتگی: -11.58 ؛ دو هفته: -15.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -8.57 ؛ هفتگی: -50.60 ؛ دو هفته: -63.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:55؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 18.97 م.ت و سرانه فروش 16.76 م.ت .  
 • 09:35:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1007 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: 0.93 ؛ هفتگی: 3.62 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:32؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %3.93) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 20.09 م.ت و سرانه فروش 17.07 م.ت .  
 • 09:35:31؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 22.76 م.ت و سرانه فروش 47.50 م.ت .  
 • 09:35:26؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ورازي با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.16 م.ت و سرانه فروش 41.01 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.32. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:35:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 0.09 ؛ هفتگی: 5.18 ؛ دو هفته: 10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 189 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 166 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.34 ؛ 3روزه: 10.98 ؛ هفتگی: 10.98 ؛ دو هفته: 10.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:43؛ حجم مشکوک در نماد جهرم (در آخرین قیمت %0.11) با حجم 4.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 12.09 م.ت و سرانه فروش 14.89 م.ت .  
 • 09:34:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 421 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 1.82 ؛ دو هفته: 1.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -20.22 ؛ هفتگی: -20.08 ؛ دو هفته: -47.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: -1.97 ؛ دو هفته: -2.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 9.32 ؛ دو هفته: 8.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: -19.09 ؛ هفتگی: -22.10 ؛ دو هفته: -28.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:04؛ حجم مشکوک در نماد زكشت (در آخرین قیمت %1.65) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 12.77 م.ت و سرانه فروش 20.87 م.ت .  
 • 09:32:53؛ حجم مشکوک در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.92) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 19.89 م.ت و سرانه فروش 14.14 م.ت .  
 • 09:32:50؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %1.51) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 44.09 م.ت و سرانه فروش 20.14 م.ت .  
 • 09:32:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %0.54) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.8 م.ت .  
 • 09:32:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -2.32 ؛ هفتگی: -3.00 ؛ دو هفته: -2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:31؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 21.62 م.ت و سرانه فروش 17.80 م.ت .  
 • 09:32:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.44 ؛ 3روزه: 21.02 ؛ هفتگی: 76.42 ؛ دو هفته: 76.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 09:30:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لكما (در آخرین قیمت %-0.52) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.7 م.ت .  
 • 09:30:37؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %-5.93) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 14.76 م.ت و سرانه فروش 31.91 م.ت .  
 • 09:30:37؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.85 م.ت و سرانه فروش 23.11 م.ت .  
 • 09:30:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 221 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 0.12 ؛ هفتگی: 1.82 ؛ دو هفته: 1.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %3.05) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.9 م.ت .  
 • 09:30:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولاي (در آخرین قیمت %5.53) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت .  
 • 09:29:53؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 17.06 م.ت و سرانه فروش 18.86 م.ت .  
 • 09:29:53؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 17.39 م.ت و سرانه فروش 19.46 م.ت .  
 • 09:29:33؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 12.64 م.ت .  
 • 09:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.06 ؛ 3روزه: -11.53 ؛ هفتگی: -12.29 ؛ دو هفته: -10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:58؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %-0.59) با حجم 7.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 18.00 م.ت و سرانه فروش 31.16 م.ت .  
 • 09:28:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد غزر (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.79 ؛ هفتگی: 0.11 ؛ دو هفته: 1.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:08؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %5.82) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.7 م.ت .  
 • 09:27:33؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %3.63) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 20.12 م.ت و سرانه فروش 26.20 م.ت .  
 • 09:27:32؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %-2.15) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 30.04 م.ت و سرانه فروش 42.55 م.ت .  
 • 09:27:24؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %3.52) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 15.50 م.ت و سرانه فروش 18.27 م.ت .  
 • 09:27:11؛ حجم مشکوک در نماد غفارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 17.85 م.ت و سرانه فروش 14.24 م.ت .  
 • 09:27:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.4 م.ت .  
 • 09:26:57؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %-0.35) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 17.65 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .  
 • 09:26:57؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 17.86 م.ت و سرانه فروش 15.92 م.ت .  
 • 09:26:02؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.29) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 19.91 م.ت و سرانه فروش 21.33 م.ت .  
 • 09:25:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -3.41 ؛ هفتگی: -7.54 ؛ دو هفته: -6.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:55؛ حجم مشکوک در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 8.21 م.ت و سرانه فروش 60.28 م.ت .  
 • 09:25:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -3.41 ؛ هفتگی: -7.54 ؛ دو هفته: -6.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:42؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %1.02) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .  
 • 09:25:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثرود (در آخرین قیمت %5.91) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 09:25:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 1.36 ؛ دو هفته: 0.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.43 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: 1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:11؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 36.14 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .  
 • 09:25:02؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 16.27 م.ت و سرانه فروش 26.57 م.ت .  
 • 09:24:59؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 25.28 م.ت و سرانه فروش 15.69 م.ت .  
 • 09:24:35؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 35.42 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت .  
 • 09:24:35؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 34.85 م.ت و سرانه فروش 82.54 م.ت .  
 • 09:24:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 105 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -4.46 ؛ هفتگی: -6.44 ؛ دو هفته: -11.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:11؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %3.96) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.95 و سرانه خرید 37.42 م.ت و سرانه فروش 12.67 م.ت .  
 • 09:24:10؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.52 و سرانه خرید 55.77 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .  
 • 09:24:11؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %3.96) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.95 و سرانه خرید 37.42 م.ت و سرانه فروش 12.67 م.ت .  
 • 09:23:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.07 ؛ 3روزه: 18.15 ؛ هفتگی: 19.60 ؛ دو هفته: 9.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:46؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 23.31 م.ت و سرانه فروش 21.81 م.ت .  
 • 09:23:46؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 45.25 م.ت و سرانه فروش 25.14 م.ت .  
 • 09:23:35؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 26.21 م.ت و سرانه فروش 20.79 م.ت .  
 • 09:23:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.38 ؛ 3روزه: -8.14 ؛ هفتگی: 42.03 ؛ دو هفته: 63.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غپآذر با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.25 م.ت و سرانه فروش 25.14 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.80. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:23:14؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %5.89) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 27.19 م.ت و سرانه فروش 21.05 م.ت .  
 • 09:23:10؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %2.53) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 28.16 م.ت و سرانه فروش 19.41 م.ت .  
 • 09:23:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -28.61 ؛ هفتگی: -19.69 ؛ دو هفته: -96.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غفارس (در آخرین قیمت %3.37) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.2 م.ت .  
 • 09:22:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.70 ؛ 3روزه: 1.39 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: 0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:16؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 11.33 م.ت و سرانه فروش 10.64 م.ت .  
 • 09:22:01؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %-4.01) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 11.59 م.ت و سرانه فروش 22.25 م.ت .  
 • 09:21:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.0 م.ت .  
 • 09:21:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غسالم (در آخرین قیمت %-2.20) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .  
 • 09:21:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.05 ؛ 3روزه: 8.48 ؛ هفتگی: 7.81 ؛ دو هفته: 14.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:45؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 25.58 م.ت و سرانه فروش 49.21 م.ت .  
 • 09:20:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -8.14 ؛ هفتگی: 42.03 ؛ دو هفته: 63.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %1.37) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.3 م.ت .  
 • 09:20:42؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 11.32 م.ت و سرانه فروش 15.72 م.ت .  
 • 09:20:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كطبس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ هفتگی: -9.92 ؛ دو هفته: -15.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:34؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 22.81 م.ت و سرانه فروش 16.46 م.ت .  
 • 09:20:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.21 ؛ 3روزه: 21.02 ؛ هفتگی: 76.42 ؛ دو هفته: 76.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %-1.39) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.7 م.ت .  
 • 09:20:28؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %3.38) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 15.85 م.ت و سرانه فروش 26.90 م.ت .  
 • 09:20:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %-1.39) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.7 م.ت .  
 • 09:20:24؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 32.83 م.ت و سرانه فروش 20.88 م.ت .  
 • 09:20:12؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 16.06 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 09:20:03؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 21.96 م.ت و سرانه فروش 9.84 م.ت .  
 • 09:19:25؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.24) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 23.27 م.ت و سرانه فروش 16.84 م.ت .  
 • 09:19:25؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 27.61 م.ت و سرانه فروش 17.53 م.ت .  
 • 09:18:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 3.56 ؛ هفتگی: 4.59 ؛ دو هفته: 3.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -10.41 ؛ هفتگی: -11.86 ؛ دو هفته: -19.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 3.56 ؛ هفتگی: 4.59 ؛ دو هفته: 3.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.55 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: -1.74 ؛ دو هفته: 1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:26؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 8.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 53.36 م.ت و سرانه فروش 54.56 م.ت .  
 • 09:18:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.19 ؛ 3روزه: 18.98 ؛ هفتگی: 29.58 ؛ دو هفته: 10.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %0.67) با حجم 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.7 م.ت .  
 • 09:18:13؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.65 و سرانه خرید 36.05 م.ت و سرانه فروش 13.62 م.ت .  
 • 09:18:13؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %-0.79) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 18.93 م.ت .  
 • 09:18:03؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 34.43 م.ت و سرانه فروش 145.52 م.ت .  
 • 09:18:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.99 ؛ 3روزه: -11.53 ؛ هفتگی: -12.29 ؛ دو هفته: -10.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -1.54 ؛ دو هفته: -5.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: 0.44 ؛ دو هفته: -2.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:47؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد دروز با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.20 م.ت و سرانه فروش 162.10 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.14. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:17:25؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.23) با حجم 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 76.68 م.ت و سرانه فروش 64.63 م.ت .  
 • 09:17:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.47 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: 3.46 ؛ دو هفته: 7.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:12؛ حجم مشکوک در نماد جهرم (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 12.79 م.ت و سرانه فروش 16.58 م.ت .  
 • 09:17:06؛ حجم مشکوک در نماد وسينا (در آخرین قیمت %3.59) با حجم 5.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 47.04 م.ت و سرانه فروش 69.76 م.ت .  
 • 09:17:06؛ حجم مشکوک در نماد جهرم (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 13.08 م.ت و سرانه فروش 17.12 م.ت .  
 • 09:16:58؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 35.32 م.ت و سرانه فروش 56.73 م.ت .  
 • 09:16:42؛ حجم مشکوک در نماد غپاك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 21.02 م.ت و سرانه فروش 12.36 م.ت .  
 • 09:16:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.32 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: 3.46 ؛ دو هفته: 7.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: 3.46 ؛ دو هفته: 7.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.79 ؛ 3روزه: -11.24 ؛ هفتگی: -19.81 ؛ دو هفته: -28.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:53؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چافست (در آخرین قیمت %-4.84) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.1 م.ت .  
 • 09:15:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.03) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 33.68 م.ت و سرانه فروش 15.48 م.ت .  
 • 09:15:32؛ حجم مشکوک در نماد پتاير (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 11.42 م.ت و سرانه فروش 23.32 م.ت .  
 • 09:15:02؛ حجم مشکوک در نماد فروي (در آخرین قیمت %-5.33) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 14.59 م.ت و سرانه فروش 24.70 م.ت .  
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 19.99 م.ت و سرانه فروش 18.42 م.ت .  
 • 09:14:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -12.42 ؛ هفتگی: -13.97 ؛ دو هفته: -19.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1145 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 9.34 ؛ هفتگی: 9.70 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:15؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-2.68) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 28.01 م.ت و سرانه فروش 31.46 م.ت .  
 • 09:13:02؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %2.74) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 28.63 م.ت و سرانه فروش 22.41 م.ت .  
 • 09:12:57؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 24.58 م.ت و سرانه فروش 33.26 م.ت .  
 • 09:12:45؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 13.23 م.ت و سرانه فروش 14.22 م.ت .  
 • 09:12:19؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 25.28 م.ت و سرانه فروش 14.95 م.ت .  
 • 09:12:06؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %1.41) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 32.22 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت .  
 • 09:12:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -7.36 ؛ هفتگی: -12.95 ؛ دو هفته: -18.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد پلاست (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.52 ؛ 3روزه: -6.61 ؛ هفتگی: -7.74 ؛ دو هفته: -4.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.68 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.61 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.96 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:24؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 17.37 م.ت و سرانه فروش 45.17 م.ت .  
 • 09:11:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.96 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:19؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %-1.39) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 15.17 م.ت و سرانه فروش 12.56 م.ت .  
 • 09:11:19؛ حجم مشکوک در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 10.64 م.ت و سرانه فروش 112.96 م.ت .  
 • 09:11:15؛ حجم مشکوک در نماد غزر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 16.59 م.ت و سرانه فروش 12.86 م.ت .  
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.94) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 10.63 م.ت و سرانه فروش 112.82 م.ت .  
 • 09:10:53؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 79.70 م.ت و سرانه فروش 60.04 م.ت .  
 • 09:10:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.34 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -0.60 ؛ هفتگی: -1.10 ؛ دو هفته: -4.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكار (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.61 ؛ 3روزه: -1.25 ؛ هفتگی: -2.61 ؛ دو هفته: -0.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:12؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 17.69 م.ت و سرانه فروش 44.04 م.ت .  
 • 09:09:09؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 17.69 م.ت و سرانه فروش 44.04 م.ت .  
 • 09:08:56؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 55.23 م.ت و سرانه فروش 36.48 م.ت .  
 • 09:08:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وشهر (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.91 ؛ 3روزه: 0.47 ؛ هفتگی: 0.59 ؛ دو هفته: 0.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:50؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 5.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 56.07 م.ت و سرانه فروش 54.62 م.ت .  
 • 09:07:05؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.85) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 75.64 م.ت و سرانه فروش 38.36 م.ت .  
 • 09:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -6.37 ؛ دو هفته: -0.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:51؛ حجم مشکوک در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 28.72 م.ت و سرانه فروش 33.98 م.ت .  
 • 09:04:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدشت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.82 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.93 ؛ دو هفته: -2.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:33؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 7.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 118.06 م.ت و سرانه فروش 103.44 م.ت .  
 • 09:04:18؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-1.29) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 75.29 م.ت و سرانه فروش 63.56 م.ت .  
 • 09:04:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 155 بار با میانگین 117 م.ت و پول درشت فروش 161 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.40 ؛ 3روزه: 10.98 ؛ هفتگی: 10.98 ؛ دو هفته: 10.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.30 ؛ 3روزه: 21.02 ؛ هفتگی: 76.42 ؛ دو هفته: 76.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:31؛ حجم مشکوک در نماد وسينا (در آخرین قیمت %4.13) با حجم 4.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 64.12 م.ت و سرانه فروش 101.75 م.ت .  
 • 09:03:25؛ حجم مشکوک در نماد وسينا (در آخرین قیمت %4.13) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 63.97 م.ت و سرانه فروش 102.62 م.ت .  
 • 09:03:24؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %1.03) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 17.96 م.ت و سرانه فروش 25.39 م.ت .  
 • 09:03:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسينا (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 100 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.20 ؛ 3روزه: 1.21 ؛ هفتگی: 1.21 ؛ دو هفته: 1.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.93 ؛ 3روزه: -4.66 ؛ هفتگی: -10.20 ؛ دو هفته: -17.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.63 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:15؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %5.85) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 62.32 م.ت و سرانه فروش 33.37 م.ت .  
 • 09:03:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.63 ؛ 3روزه: 26.27 ؛ هفتگی: 27.21 ؛ دو هفته: 24.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:58؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 46.74 م.ت و سرانه فروش 25.70 م.ت .  
 • 09:02:58؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 17.83 م.ت و سرانه فروش 18.12 م.ت .  
 • 09:02:51؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %1.29) با حجم 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 55.58 م.ت و سرانه فروش 66.97 م.ت .  
 • 09:02:51؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-1.29) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 67.05 م.ت و سرانه فروش 66.26 م.ت .  
 • 09:02:50؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %1.73) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 31.40 م.ت و سرانه فروش 82.53 م.ت .  
 • 09:02:50؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 63.97 م.ت و سرانه فروش 33.63 م.ت .  
 • 09:02:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.75 ؛ هفتگی: 0.39 ؛ دو هفته: -2.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:46؛ حجم مشکوک در نماد وشهر (در آخرین قیمت %1.09) با حجم 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 55.58 م.ت و سرانه فروش 66.97 م.ت .  
 • 09:02:45؛ حجم مشکوک در نماد آريان (در آخرین قیمت %1.86) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 132.62 م.ت و سرانه فروش 324.99 م.ت .  
 • 09:02:45؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 120.61 م.ت و سرانه فروش 44.37 م.ت .  
 • 09:02:45؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 6.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 106.26 م.ت و سرانه فروش 103.99 م.ت .  
 • 09:02:45؛ حجم مشکوک در نماد كخاك (در آخرین قیمت %1.73) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 32.76 م.ت و سرانه فروش 83.61 م.ت .  
 • 09:02:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.34 ؛ 3روزه: 2.42 ؛ هفتگی: 2.33 ؛ دو هفته: 2.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:39؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 6.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 106.26 م.ت و سرانه فروش 103.99 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 282.23 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 121.34 م.ت .  
 • 2- نماد شپاكسا با ارزش صف خرید 84.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 61.75 م.ت .  
 • 3- نماد وسينا با ارزش صف خرید 63.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 81.63 م.ت .  
 • 4- نماد بفجر با ارزش صف خرید 42.33 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 94.27 م.ت .  
 • 5- نماد شگل با ارزش صف خرید 41.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 109.69 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 18.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 554.52 م.ت .  
 • 2- نماد ورازي با ارزش صف فروش 10.62 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 28.71 م.ت .  
 • 3- نماد گكيش با ارزش صف فروش 10.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.26 م.ت .  
 • 4- نماد گنگين با ارزش صف فروش 4.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.27 م.ت .  
 • 5- نماد دقاضي با ارزش صف فروش 4.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.82 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد مفاخر با ارزش صف خرید 7.15 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 596.16 م.ت .  
 • 2- نماد وسپهر با ارزش صف خرید 3.49 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.95 م.ت .  
 • 3- نماد كقزوي با ارزش صف خرید 18.18 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 130.79 م.ت .  
 • 4- نماد فاما با ارزش صف خرید 2.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 127.89 م.ت .  
 • 5- نماد شساخت با ارزش صف خرید 4.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 126.52 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 18.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 554.52 م.ت .  
 • 2- نماد لپارس با ارزش صف فروش 3.73 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 106.53 م.ت .  
 • 3- نماد گنگين با ارزش صف فروش 4.70 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 102.27 م.ت .  
 • 4- نماد گكيش با ارزش صف فروش 10.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 98.26 م.ت .  
 • 5- نماد دقاضي با ارزش صف فروش 4.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.82 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با تقاضا ی 298.30 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 138.60 میلیارد تومان و تعداد 7 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 69.43 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با تقاضا ی 42.44 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 39.53 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -17.87 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -15.06 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با عرضه ی -11.36 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با عرضه ی -6.21 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه قند و شكر با عرضه ی -2.58 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد سيمرغ با حجم معاملات 28.54 میلیون سهم (4.81 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 77.75 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد غزر با حجم معاملات 62.40 میلیون سهم (4.13 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 75.38 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فلوله با حجم معاملات 310.26 میلیون سهم (3.95 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 73.55 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد جم با حجم معاملات 14.58 میلیون سهم (9.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 69.70 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد پتاير با حجم معاملات 338.99 میلیون سهم (7.58 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.87 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد كقزوي با برآیند ورود پول درشت 42.94 میلیارد تومان و حجم 8.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد جم با برآیند ورود پول درشت 29.18 میلیارد تومان و حجم 9.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد فلوله با برآیند ورود پول درشت 15.75 میلیارد تومان و حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق آساميد با برآیند ورود پول درشت 13.93 میلیارد تومان و حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد خپارس با برآیند ورود پول درشت 12.26 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند خروج پول درشت 48.23 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 40.58 میلیارد تومان و حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شبندر با برآیند خروج پول درشت 23.95 میلیارد تومان و حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 22.01 میلیارد تومان و حجم 2.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 19.17 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند ورود پول درشت 42.53 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 122.98 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 50.07 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 49.07 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 46.70 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 38.95 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد شپاكسا با ارزش صف خرید 37.89 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وسينا با ارزش صف خرید 33.63 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شگل با ارزش صف خرید 11.87 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد آريان با ارزش صف خرید 8.92 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد لازما با ارزش صف خرید 7.55 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد فسازان با ارزش صف خرید 6.65 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد تكنو با ارزش صف خرید 5.59 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد ثعتما با ارزش صف خرید 4.75 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد وآتوس با ارزش صف خرید 3.24 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد وسنا با ارزش صف خرید 3.00 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد پلاست با ارزش صف خرید 1.84 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

سه شنبه، 20 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها