بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 20 فروردین 1401

1401-01-20 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
شنبه، 20 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، شنبه 20 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خگستر با حجم معاملات 1297.75 میلیون سهم (3.83 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 502.24 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شبريز با حجم معاملات 20.92 میلیون سهم (4.61 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 88.36 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وپارس با حجم معاملات 311.04 میلیون سهم (11.95 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 65.00 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كنور با حجم معاملات 13.00 میلیون سهم (7.13 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.93 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد توسن با حجم معاملات 12.06 میلیون سهم (3.42 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.59 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 43.72 میلیارد تومان و حجم 3.83 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شبريز با برآیند ورود پول درشت 41.66 میلیارد تومان و حجم 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 23.08 میلیارد تومان و حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خبهمن با برآیند ورود پول درشت 18.36 میلیارد تومان و حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق اعتماد با برآیند ورود پول درشت 13.98 میلیارد تومان و حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 32.56 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 30.26 میلیارد تومان و حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد شپنا با برآیند خروج پول درشت 23.43 میلیارد تومان و حجم 1.3 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 17.77 میلیارد تومان و حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد كنور با برآیند خروج پول درشت 14.48 میلیارد تومان و حجم 7.13 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 42.35 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 36.01 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 47.24 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند خروج پول درشت 33.87 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 23.89 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 20.54 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 13.02 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 31.87 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد كيميا با ارزش صف خرید 27.36 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد خاذين با ارزش صف خرید 14.34 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خكار با ارزش صف خرید 11.46 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وشهر با ارزش صف خرید 4.01 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد كپشير با ارزش صف خرید 3.37 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.54 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 0.90 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.64 ؛ هفتگی: -1.68 ؛ دو هفته: -2.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.36 ؛ 3روزه: -22.44 ؛ هفتگی: -26.34 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:36؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 4.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 15.64 م.ت و سرانه فروش 16.57 م.ت .  
 • 12:29:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 3.37 ؛ هفتگی: 4.24 ؛ دو هفته: 4.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.51 ؛ 3روزه: -22.44 ؛ هفتگی: -26.34 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:41؛ حجم مشکوک در نماد غشان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 18.27 م.ت و سرانه فروش 11.51 م.ت .  
 • 12:27:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -8.11 ؛ هفتگی: -11.74 ؛ دو هفته: -13.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:22؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فوكا با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.37 م.ت و سرانه فروش 42.08 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.34. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:27:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 158 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.96 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شبريز با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 100.77 م.ت و سرانه فروش 21.23 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.75. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:27:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.26 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.78 ؛ 3روزه: -8.37 ؛ هفتگی: -6.12 ؛ دو هفته: 1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد سغرب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -2.47 ؛ دو هفته: -4.72) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:33؛ حجم مشکوک در نماد شصدف (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 20.96 م.ت و سرانه فروش 12.39 م.ت .  
 • 12:25:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -6.68 ؛ هفتگی: -8.16 ؛ دو هفته: -8.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:38؛ حجم مشکوک در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 26.30 م.ت و سرانه فروش 15.34 م.ت .  
 • 12:23:22؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %0.27) با حجم 3.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 15.31 م.ت و سرانه فروش 5.58 م.ت .  
 • 12:23:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.57 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: -10.52 ؛ دو هفته: -16.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.40 ؛ 3روزه: -22.44 ؛ هفتگی: -26.34 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 393 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.59 ؛ 3روزه: -4.26 ؛ هفتگی: -7.00 ؛ دو هفته: -2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 118 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.72 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.7 م.ت .  
 • 12:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 108 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.85 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:07؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 31.50 م.ت و سرانه فروش 17.16 م.ت .  
 • 12:22:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 146 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.92 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.43 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد وايران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.91 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: 1.12 ؛ دو هفته: 3.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 247 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 118 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.53 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وايران با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.77 م.ت و سرانه فروش 19.02 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:20:44؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 25.09 م.ت و سرانه فروش 20.53 م.ت .  
 • 12:19:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: 0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.59 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.83 ؛ 3روزه: 16.31 ؛ هفتگی: 24.15 ؛ دو هفته: 71.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 350 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.56 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.07 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.16 ؛ 3روزه: -3.48 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -13.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.64 ؛ 3روزه: -8.37 ؛ هفتگی: -6.12 ؛ دو هفته: 1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 428 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: 1.92 ؛ دو هفته: 2.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.50 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 134 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.46 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1425 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: 1.26 ؛ هفتگی: 1.04 ؛ دو هفته: 0.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.25 ؛ 3روزه: 1.99 ؛ هفتگی: 8.93 ؛ دو هفته: 10.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 316 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.97 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 335 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.39 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:46؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 28.53 م.ت و سرانه فروش 14.14 م.ت .  
 • 12:11:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %2.77) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.9 م.ت .  
 • 12:10:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %-3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.99 ؛ 3روزه: -2.28 ؛ هفتگی: -3.23 ؛ دو هفته: -5.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:19؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.58 و سرانه خرید 101.52 م.ت و سرانه فروش 18.20 م.ت .  
 • 12:10:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 326 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.93 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: -4.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.9 م.ت .  
 • 12:06:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شخارك (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -0.70 ؛ هفتگی: 0.96 ؛ دو هفته: 2.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.43 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 312 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.02 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد مفاخر با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 61.90 م.ت و سرانه فروش 31.27 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.98. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:05:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.09 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.83 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:14؛ حجم مشکوک در نماد توسن (در آخرین قیمت %-2.21) با حجم 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.58 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 3.51 م.ت .  
 • 12:05:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -4.07 ؛ هفتگی: -5.75 ؛ دو هفته: -9.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.80 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دفارا (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.6 م.ت .  
 • 12:04:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.82 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.64 ؛ 3روزه: -3.56 ؛ هفتگی: -2.67 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 161 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.28 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: 0.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.11 ؛ 3روزه: -14.78 ؛ هفتگی: -7.79 ؛ دو هفته: 18.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:43؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 24.35 م.ت و سرانه فروش 12.34 م.ت .  
 • 12:01:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.60 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: -1.80 ؛ هفتگی: -1.12 ؛ دو هفته: -2.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.52 ؛ 3روزه: -14.78 ؛ هفتگی: -7.79 ؛ دو هفته: 18.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.07 ؛ 3روزه: -14.78 ؛ هفتگی: -7.79 ؛ دو هفته: 18.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 4.53 ؛ هفتگی: 3.76 ؛ دو هفته: 6.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:05؛ حجم مشکوک در نماد وپويا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 13.21 م.ت و سرانه فروش 3.54 م.ت .  
 • 11:59:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.52 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -3.48 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -13.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.74 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 230 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.12 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.02 ؛ 3روزه: -3.27 ؛ هفتگی: -2.51 ؛ دو هفته: -3.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %0.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: -4.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 28 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.39 ؛ 3روزه: -14.78 ؛ هفتگی: -7.79 ؛ دو هفته: 18.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 214 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.74 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.45 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 202 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.90 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 147 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.28 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 143 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.85 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 191 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.77 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 679 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -1.35 ؛ هفتگی: -1.40 ؛ دو هفته: -1.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.79 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.48 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.54 ؛ 3روزه: -10.76 ؛ هفتگی: -5.98 ؛ دو هفته: 3.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 284 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.54 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.40 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: 0.17 ؛ دو هفته: 1.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خگستر با حجم 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 66.10 م.ت و سرانه فروش 41.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:48:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %-0.84) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.77 و سرانه خرید 14.92 م.ت و سرانه فروش 5.39 م.ت .  
 • 11:47:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: -10.52 ؛ دو هفته: -16.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.13 ؛ 3روزه: -10.76 ؛ هفتگی: -5.98 ؛ دو هفته: 3.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.30 ؛ 3روزه: -22.44 ؛ هفتگی: -26.34 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.22 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -1.88 ؛ هفتگی: -1.89 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.07 ؛ 3روزه: -6.23 ؛ هفتگی: -7.46 ؛ دو هفته: -26.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.9 م.ت .  
 • 11:42:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.33 ؛ 3روزه: -22.44 ؛ هفتگی: -26.34 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: -22.44 ؛ هفتگی: -26.34 ؛ دو هفته: -47.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:23؛ حجم مشکوک در نماد اعتلا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .  
 • 11:41:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 139 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.28 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -7.18 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: 0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.02 و سرانه خرید 83.01 م.ت و سرانه فروش 16.54 م.ت .  
 • 11:40:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.06 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -10.61 ؛ دو هفته: -1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 380 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: -0.47 ؛ هفتگی: 5.98 ؛ دو هفته: 7.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 114 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.27 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:57؛ حجم مشکوک در نماد دكوثر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 19.00 م.ت و سرانه فروش 13.31 م.ت .  
 • 11:35:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.48 ؛ 3روزه: -18.13 ؛ هفتگی: 1.14 ؛ دو هفته: 6.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.03 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.92 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.75 ؛ 3روزه: -3.27 ؛ هفتگی: -2.51 ؛ دو هفته: -3.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:17؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 4.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 11.92 م.ت و سرانه فروش 75.35 م.ت .  
 • 11:27:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 111 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.25 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.11 ؛ هفتگی: -0.75 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:20؛ حجم مشکوک در نماد نيرو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 16.44 م.ت و سرانه فروش 23.91 م.ت .  
 • 11:27:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 31.65 م.ت و سرانه فروش 16.05 م.ت .  
 • 11:27:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 6.12 ؛ هفتگی: 7.50 ؛ دو هفته: 8.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.84 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.07 ؛ 3روزه: -6.23 ؛ هفتگی: -7.46 ؛ دو هفته: -26.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.92 ؛ 3روزه: -10.76 ؛ هفتگی: -5.98 ؛ دو هفته: 3.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 435 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 467 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.99 ؛ 3روزه: -6.23 ؛ هفتگی: -7.46 ؛ دو هفته: -26.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.43 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.81 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.58 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.2 م.ت .  
 • 11:20:17؛ حجم مشکوک در نماد وحكمت (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 17.14 م.ت و سرانه فروش 16.08 م.ت .  
 • 11:19:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.66 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 91 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.53 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد معيار (در آخرین قیمت %2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 584 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 2.22 ؛ هفتگی: 2.01 ؛ دو هفته: 2.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.83 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -2.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خلنت (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 452 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -1.98 ؛ دو هفته: -3.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: 0.80 ؛ هفتگی: 0.74 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: 0.38 ؛ دو هفته: 0.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.40 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -3.48 ؛ هفتگی: -8.57 ؛ دو هفته: -13.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 563 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 568 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.50 ؛ 3روزه: -6.23 ؛ هفتگی: -7.46 ؛ دو هفته: -26.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.50 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 61 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.49 ؛ 3روزه: -36.51 ؛ هفتگی: -26.63 ؛ دو هفته: -23.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.56 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 104 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.03 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %-0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.76 ؛ هفتگی: 0.88 ؛ دو هفته: 3.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.0 م.ت .  
 • 11:09:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.72 ؛ 3روزه: -12.80 ؛ هفتگی: -46.41 ؛ دو هفته: -112.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.85 ؛ 3روزه: -3.56 ؛ هفتگی: -2.67 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: -0.54 ؛ دو هفته: 1.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %0.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.40 ؛ 3روزه: -35.11 ؛ هفتگی: -36.10 ؛ دو هفته: -78.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.00 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:01؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 22.80 م.ت و سرانه فروش 12.68 م.ت .  
 • 11:06:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.96 و سرانه خرید 65.99 م.ت و سرانه فروش 16.65 م.ت .  
 • 11:06:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.66 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.3 م.ت .  
 • 11:06:42؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-1.36) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.94 م.ت و سرانه فروش 8.00 م.ت .  
 • 11:06:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 61 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -36.51 ؛ هفتگی: -26.63 ؛ دو هفته: -23.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.09 ؛ 3روزه: 23.41 ؛ هفتگی: 17.74 ؛ دو هفته: 11.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.39 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.11 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.84 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.07 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:22؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.06 و سرانه خرید 50.48 م.ت و سرانه فروش 16.52 م.ت .  
 • 11:04:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.60 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.94 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.49 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.20 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: -10.12 ؛ دو هفته: -4.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.33 ؛ 3روزه: -12.80 ؛ هفتگی: -46.41 ؛ دو هفته: -112.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 254 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.85 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 580 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.66 ؛ دو هفته: -1.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: 0.41 ؛ دو هفته: 0.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:10؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دكپسول با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.29 م.ت و سرانه فروش 16.03 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.95. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:52:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 79 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 480 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.21 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -10.61 ؛ دو هفته: -1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:33؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شلرد با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 45.04 م.ت و سرانه فروش 102.20 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.44. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:51:22؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 18.65 م.ت و سرانه فروش 14.91 م.ت .  
 • 10:50:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غاذر با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.58 م.ت و سرانه فروش 18.90 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:50:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.34 ؛ 3روزه: -14.78 ؛ هفتگی: -7.79 ؛ دو هفته: 18.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:12؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 16.63 م.ت و سرانه فروش 15.53 م.ت .  
 • 10:49:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: -14.78 ؛ هفتگی: -7.79 ؛ دو هفته: 18.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:38؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 11.85 م.ت و سرانه فروش 8.96 م.ت .  
 • 10:48:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.29 ؛ 3روزه: 19.21 ؛ هفتگی: 12.10 ؛ دو هفته: 7.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:00؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %1.82) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت و سرانه فروش 8.56 م.ت .  
 • 10:44:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: 0.75 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 1.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.13 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.41 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %-1.01) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 10:42:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -10.76 ؛ هفتگی: -5.98 ؛ دو هفته: 3.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.21) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.0 م.ت .  
 • 10:39:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.86 ؛ 3روزه: -14.78 ؛ هفتگی: -7.79 ؛ دو هفته: 18.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %4.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -2.72 ؛ دو هفته: 0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دلقما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.3 م.ت .  
 • 10:37:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: -4.62 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -6.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:38؛ حجم مشکوک در نماد داراب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 7.81 م.ت و سرانه فروش 5.66 م.ت .  
 • 10:34:21؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %-2.30) با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 17.30 م.ت و سرانه فروش 14.63 م.ت .  
 • 10:33:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.99 ؛ 3روزه: 19.21 ؛ هفتگی: 12.10 ؛ دو هفته: 7.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 1.26 ؛ هفتگی: 1.04 ؛ دو هفته: 0.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: 23.18 ؛ هفتگی: 23.18 ؛ دو هفته: 23.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: -18.13 ؛ هفتگی: 1.14 ؛ دو هفته: 6.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.13 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 37.38 م.ت و سرانه فروش 17.77 م.ت .  
 • 10:28:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -12.80 ؛ هفتگی: -46.41 ؛ دو هفته: -112.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.80 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: -3.27 ؛ هفتگی: -2.51 ؛ دو هفته: -3.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-3.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.03 ؛ 3روزه: 16.31 ؛ هفتگی: 24.15 ؛ دو هفته: 71.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.2 م.ت .  
 • 10:25:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.73 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:56؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 37.34 م.ت و سرانه فروش 17.41 م.ت .  
 • 10:23:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %-2.55) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.2 م.ت .  
 • 10:23:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -4.62 ؛ هفتگی: -5.23 ؛ دو هفته: -6.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:07؛ حجم مشکوک در نماد اپال (در آخرین قیمت %-1.40) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 4.61 م.ت و سرانه فروش 2.23 م.ت .  
 • 10:23:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -5.37 ؛ هفتگی: -4.36 ؛ دو هفته: -3.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.09 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -3.28 ؛ هفتگی: -1.85 ؛ دو هفته: -3.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:56؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثنوسا با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.97 م.ت و سرانه فروش 20.11 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.89. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:22:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -3.34 ؛ هفتگی: -2.24 ؛ دو هفته: 0.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.79 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.43 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.38 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %1.64) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.8 م.ت .  
 • 10:17:32؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 21.24 م.ت و سرانه فروش 12.74 م.ت .  
 • 10:17:21؛ حجم مشکوک در نماد نيرو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 14.35 م.ت و سرانه فروش 12.84 م.ت .  
 • 10:17:21؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 17.56 م.ت و سرانه فروش 17.63 م.ت .  
 • 10:17:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %2.60) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .  
 • 10:17:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.98 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %-1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -0.26 ؛ دو هفته: -1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.63 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.58 ؛ 3روزه: -12.63 ؛ هفتگی: -20.61 ؛ دو هفته: -38.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.67 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:29؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 18.70 م.ت و سرانه فروش 12.11 م.ت .  
 • 10:14:27؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 10.79 م.ت و سرانه فروش 33.39 م.ت .  
 • 10:14:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 176 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.13 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:36؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.00 و سرانه خرید 35.43 م.ت و سرانه فروش 11.80 م.ت .  
 • 10:13:26؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غويتا با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.90 م.ت و سرانه فروش 11.48 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.39. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:12:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.48 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 58 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.28 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.82 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:34؛ حجم مشکوک در نماد زملارد (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.79 و سرانه خرید 10.64 م.ت و سرانه فروش 2.22 م.ت .  
 • 10:11:25؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 10.49 م.ت و سرانه فروش 22.63 م.ت .  
 • 10:11:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.29 و سرانه خرید 39.19 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .  
 • 10:11:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.29 و سرانه خرید 39.19 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .  
 • 10:11:15؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد پكرمان با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.49 م.ت و سرانه فروش 22.63 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.46. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:11:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سنير با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.91 م.ت و سرانه فروش 20.94 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.48. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:09:38؛ حجم مشکوک در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 22.85 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .  
 • 10:09:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نيرو (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .  
 • 10:06:38؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %1.40) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 4.51 م.ت و سرانه فروش 39.00 م.ت .  
 • 10:06:38؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %4.30) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 13.17 م.ت و سرانه فروش 15.85 م.ت .  
 • 10:05:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -18.13 ؛ هفتگی: 1.14 ؛ دو هفته: 6.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:31؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 21.75 م.ت و سرانه فروش 15.59 م.ت .  
 • 10:04:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 145 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.96 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.84 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %3.01) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.7 م.ت .  
 • 10:02:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -2.57 ؛ هفتگی: -3.40 ؛ دو هفته: -5.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 509 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: 0.84 ؛ دو هفته: 1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:32؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 10.71 م.ت و سرانه فروش 9.25 م.ت .  
 • 10:02:19؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فرآور با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.69 م.ت و سرانه فروش 30.39 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.58. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:02:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -3.27 ؛ هفتگی: -2.51 ؛ دو هفته: -3.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:34؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 52.29 م.ت و سرانه فروش 50.09 م.ت .  
 • 10:01:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -0.93 ؛ هفتگی: 4.37 ؛ دو هفته: 9.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.67 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -1.83 ؛ هفتگی: -1.43 ؛ دو هفته: -4.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:48؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 17.37 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت .  
 • 10:00:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -8.28 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -26.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:28؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 31.62 م.ت و سرانه فروش 18.08 م.ت .  
 • 09:59:52؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 30.02 م.ت و سرانه فروش 27.99 م.ت .  
 • 09:59:31؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 26.30 م.ت و سرانه فروش 13.01 م.ت .  
 • 09:59:30؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.65 م.ت و سرانه فروش 17.17 م.ت .  
 • 09:59:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -2.40 ؛ هفتگی: -2.40 ؛ دو هفته: -2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.75 ؛ 3روزه: 0.99 ؛ هفتگی: 1.14 ؛ دو هفته: 0.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:38؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 44.39 م.ت و سرانه فروش 59.95 م.ت .  
 • 09:56:20؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 11.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 66.08 م.ت و سرانه فروش 41.26 م.ت .  
 • 09:54:23؛ حجم مشکوک در نماد خاهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 17.90 م.ت و سرانه فروش 10.46 م.ت .  
 • 09:53:54؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 33.51 م.ت و سرانه فروش 25.25 م.ت .  
 • 09:53:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.33 ؛ 3روزه: -8.28 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -26.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت .  
 • 09:52:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.97 ؛ 3روزه: -8.28 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -26.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.96 ؛ 3روزه: -8.28 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -26.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:39؛ حجم مشکوک در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %-4.05) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 9.01 م.ت و سرانه فروش 15.39 م.ت .  
 • 09:51:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.56) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .  
 • 09:51:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.63 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-0.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -14.78 ؛ هفتگی: -7.79 ؛ دو هفته: 18.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:50؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 73.59 م.ت و سرانه فروش 42.80 م.ت .  
 • 09:50:41؛ حجم مشکوک در نماد سفار (در آخرین قیمت %3.39) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 32.65 م.ت و سرانه فروش 28.05 م.ت .  
 • 09:50:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %1.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 5.95 ؛ هفتگی: 5.70 ؛ دو هفته: 5.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:10؛ حجم مشکوک در نماد وايران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 18.84 م.ت و سرانه فروش 12.25 م.ت .  
 • 09:50:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.25 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.19 ؛ 3روزه: -22.95 ؛ هفتگی: -15.93 ؛ دو هفته: -12.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:08؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %4.26) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 16.58 م.ت و سرانه فروش 15.77 م.ت .  
 • 09:48:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.89 ؛ 3روزه: 16.31 ؛ هفتگی: 24.15 ؛ دو هفته: 71.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.14 ؛ 3روزه: -0.73 ؛ هفتگی: 1.65 ؛ دو هفته: 6.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.49 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 1.01 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -7.63 ؛ هفتگی: -11.47 ؛ دو هفته: -9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:49؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 12.16 م.ت و سرانه فروش 30.46 م.ت .  
 • 09:46:44؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.80 و سرانه خرید 10.29 م.ت و سرانه فروش 5.73 م.ت .  
 • 09:46:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.72 ؛ 3روزه: 16.31 ؛ هفتگی: 24.15 ؛ دو هفته: 71.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 537 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 80.60 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:16؛ حجم مشکوک در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.31 و سرانه خرید 43.84 م.ت و سرانه فروش 10.18 م.ت .  
 • 09:45:54؛ حجم مشکوک در نماد داراب (در آخرین قیمت %0.93) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 6.88 م.ت و سرانه فروش 5.58 م.ت .  
 • 09:45:53؛ حجم مشکوک در نماد داراب (در آخرین قیمت %0.93) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 6.88 م.ت و سرانه فروش 5.58 م.ت .  
 • 09:45:53؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 11.62 م.ت .  
 • 09:45:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 0.23 ؛ هفتگی: -0.05 ؛ دو هفته: 0.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 530 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 77.78 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 529 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 76.60 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:04؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 29.24 م.ت و سرانه فروش 16.50 م.ت .  
 • 09:44:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 4103 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.31 ؛ 3روزه: -3.91 ؛ هفتگی: -5.10 ؛ دو هفته: -6.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %-0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -7.18 ؛ هفتگی: -1.78 ؛ دو هفته: 0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.51 و سرانه خرید 34.51 م.ت و سرانه فروش 9.82 م.ت .  
 • 09:44:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.64 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -0.71 ؛ دو هفته: -0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 734 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.07 ؛ 3روزه: -5.18 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 1.64 ؛ هفتگی: 0.47 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 09:43:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 527 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 75.55 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: -2.44 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -2.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:46؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-1.98) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 7.60 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .  
 • 09:42:38؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-1.98) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 7.60 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .  
 • 09:42:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 524 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 74.29 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:30؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %-0.41) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 19.87 م.ت و سرانه فروش 20.07 م.ت .  
 • 09:41:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.71 ؛ 3روزه: -3.56 ؛ هفتگی: -2.67 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1087 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.01 ؛ 3روزه: -5.18 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 636 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.62 ؛ 3روزه: -31.90 ؛ هفتگی: -20.47 ؛ دو هفته: -12.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:28؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 12.25 م.ت و سرانه فروش 78.15 م.ت .  
 • 09:41:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: 3.95 ؛ دو هفته: 1.84) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-3.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 67.62 ؛ هفتگی: 70.99 ؛ دو هفته: 96.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:18؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ولساپا با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.81 م.ت و سرانه فروش 75.02 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.16. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:41:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 518 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 72.83 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 495 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 63.93 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.94 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 459 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.17 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 446 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.67 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.71 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 324 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -4.15 ؛ هفتگی: -3.73 ؛ دو هفته: -7.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-2.15) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:40:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 439 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.62 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.51 ؛ 3روزه: -3.56 ؛ هفتگی: -2.67 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -0.73 ؛ هفتگی: 1.65 ؛ دو هفته: 6.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.00 ؛ 3روزه: -3.56 ؛ هفتگی: -2.67 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 39 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.48 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 427 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.64 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1086 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.91 ؛ 3روزه: -5.18 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 3410 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.23 ؛ 3روزه: -3.91 ؛ هفتگی: -5.10 ؛ دو هفته: -6.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:27؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 19.42 م.ت و سرانه فروش 21.49 م.ت .  
 • 09:39:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.47 ؛ 3روزه: -3.56 ؛ هفتگی: -2.67 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 389 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.68 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:08؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %3.11) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 29.58 م.ت و سرانه فروش 23.32 م.ت .  
 • 09:38:38؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 4.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 34.02 م.ت و سرانه فروش 30.89 م.ت .  
 • 09:38:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 378 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.82 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 370 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.65 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:52؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 15.53 م.ت و سرانه فروش 13.27 م.ت .  
 • 09:37:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.4 م.ت .  
 • 09:37:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قاسم با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.34 م.ت و سرانه فروش 13.34 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.52. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:37:00؛ حجم مشکوک در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 20.34 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .  
 • 09:36:53؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 15.99 م.ت و سرانه فروش 11.34 م.ت .  
 • 09:36:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 366 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.35 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1279 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.81 ؛ 3روزه: -5.18 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -4.84 ؛ هفتگی: -3.37 ؛ دو هفته: 2.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:34؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 17.03 م.ت و سرانه فروش 61.89 م.ت .  
 • 09:35:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %-2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 8.50 ؛ هفتگی: 11.10 ؛ دو هفته: 11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1273 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.51 ؛ 3روزه: -5.18 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:07؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-0.37) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 26.30 م.ت و سرانه فروش 26.57 م.ت .  
 • 09:35:07؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 18.47 م.ت و سرانه فروش 7.79 م.ت .  
 • 09:34:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %0.76) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.9 م.ت .  
 • 09:34:46؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.62 و سرانه خرید 87.35 م.ت و سرانه فروش 15.53 م.ت .  
 • 09:34:32؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 26.01 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت .  
 • 09:34:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.16 ؛ 3روزه: -9.93 ؛ هفتگی: -14.94 ؛ دو هفته: -18.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:22؛ حجم مشکوک در نماد فسديد (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 35.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 65.81 م.ت و سرانه فروش 723.91 م.ت .  
 • 09:34:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.46 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 29.33 ؛ هفتگی: 27.26 ؛ دو هفته: 22.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:25؛ حجم مشکوک در نماد فسديد (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 33.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 72.31 م.ت و سرانه فروش 650.82 م.ت .  
 • 09:33:24؛ حجم مشکوک در نماد فسديد (در آخرین قیمت %-0.94) با حجم 33.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 78.50 م.ت و سرانه فروش 627.99 م.ت .  
 • 09:33:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 766 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -5.18 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:27؛ حجم مشکوک در نماد ريشمك (در آخرین قیمت %4.30) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 11.56 م.ت و سرانه فروش 18.09 م.ت .  
 • 09:32:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.80 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.3 م.ت .  
 • 09:32:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: -9.93 ؛ هفتگی: -14.94 ؛ دو هفته: -18.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آبين (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 3.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 31.8 م.ت .  
 • 09:32:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 4363 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.73 ؛ 3روزه: -3.91 ؛ هفتگی: -5.10 ؛ دو هفته: -6.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 535 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -5.18 ؛ هفتگی: -4.82 ؛ دو هفته: -3.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:43؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.65) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 11.23 م.ت و سرانه فروش 21.00 م.ت .  
 • 09:31:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 357 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.51 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: -18.13 ؛ هفتگی: 1.14 ؛ دو هفته: 6.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 344 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 101 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.97 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %-2.01) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .  
 • 09:29:44؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 20.40 م.ت و سرانه فروش 29.46 م.ت .  
 • 09:29:39؛ حجم مشکوک در نماد مداران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 20.38 م.ت و سرانه فروش 29.44 م.ت .  
 • 09:29:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %-3.07) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .  
 • 09:29:09؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %0.82) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 16.74 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .  
 • 09:29:09؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 27.18 م.ت و سرانه فروش 19.22 م.ت .  
 • 09:29:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.16 ؛ 3روزه: -22.95 ؛ هفتگی: -15.93 ؛ دو هفته: -12.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 3691 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.38 ؛ 3روزه: -3.91 ؛ هفتگی: -5.10 ؛ دو هفته: -6.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2810 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.81 ؛ 3روزه: -3.91 ؛ هفتگی: -5.10 ؛ دو هفته: -6.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:46؛ حجم مشکوک در نماد كيسون (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 14.90 م.ت و سرانه فروش 51.37 م.ت .  
 • 09:28:44؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 8.75 م.ت و سرانه فروش 26.68 م.ت .  
 • 09:28:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 318 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 92 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.05 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:13؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %-2.60) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 31.24 م.ت و سرانه فروش 33.82 م.ت .  
 • 09:27:48؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 27.04 م.ت و سرانه فروش 14.04 م.ت .  
 • 09:27:22؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 18.56 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .  
 • 09:26:57؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 14.17 م.ت و سرانه فروش 13.75 م.ت .  
 • 09:26:50؛ حجم مشکوک در نماد كنور (در آخرین قیمت %-4.65) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 8.26 م.ت و سرانه فروش 24.71 م.ت .  
 • 09:26:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.06 ؛ 3روزه: -27.38 ؛ هفتگی: -43.04 ؛ دو هفته: 42.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.82 ؛ 3روزه: -36.51 ؛ هفتگی: -26.63 ؛ دو هفته: -23.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:07؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 20.51 م.ت و سرانه فروش 20.49 م.ت .  
 • 09:25:55؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %-0.66) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 51.04 م.ت و سرانه فروش 31.21 م.ت .  
 • 09:25:27؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %-0.52) با حجم 6.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 1.03 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .  
 • 09:25:12؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %-0.52) با حجم 5.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.07 و سرانه خرید 1.03 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .  
 • 09:25:09؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %2.41) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 24.95 م.ت و سرانه فروش 20.05 م.ت .  
 • 09:25:09؛ حجم مشکوک در نماد داريوش (در آخرین قیمت %-0.52) با حجم 5.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 1.03 م.ت و سرانه فروش 0.52 م.ت .  
 • 09:25:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 2.18 ؛ هفتگی: 0.82 ؛ دو هفته: -18.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:41؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 34.40 م.ت و سرانه فروش 29.93 م.ت .  
 • 09:24:39؛ حجم مشکوک در نماد آبين (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 34.40 م.ت و سرانه فروش 29.93 م.ت .  
 • 09:24:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد آبين با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.40 م.ت و سرانه فروش 29.93 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.15. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 11.13 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:15؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 60.76 م.ت و سرانه فروش 45.60 م.ت .  
 • 09:24:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.26 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.12 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-3.25) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.2 م.ت .  
 • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %-4.92) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 13.30 م.ت و سرانه فروش 27.41 م.ت .  
 • 09:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.59 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:30؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 24.55 م.ت و سرانه فروش 20.89 م.ت .  
 • 09:23:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 346.42 ؛ هفتگی: 354.00 ؛ دو هفته: 383.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:26؛ حجم مشکوک در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 14.96 م.ت و سرانه فروش 21.63 م.ت .  
 • 09:21:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.7 م.ت .  
 • 09:21:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %1.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 09:20:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -12.80 ؛ هفتگی: -46.41 ؛ دو هفته: -112.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:55؛ حجم مشکوک در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %-2.79) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.02 و سرانه خرید 9.59 م.ت و سرانه فروش 436.53 م.ت .  
 • 09:20:49؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 9.46 م.ت و سرانه فروش 19.48 م.ت .  
 • 09:20:06؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 18.47 م.ت و سرانه فروش 29.25 م.ت .  
 • 09:19:47؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 26.23 م.ت و سرانه فروش 20.27 م.ت .  
 • 09:19:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد اتكاي (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1541 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.62 ؛ 3روزه: -2.28 ؛ هفتگی: -3.23 ؛ دو هفته: -5.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-2.32) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.7 م.ت .  
 • 09:19:10؛ حجم مشکوک در نماد سخوز (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 22.53 م.ت و سرانه فروش 20.58 م.ت .  
 • 09:19:08؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 9.62 م.ت و سرانه فروش 22.02 م.ت .  
 • 09:18:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.42 ؛ 3روزه: 16.31 ؛ هفتگی: 24.15 ؛ دو هفته: 71.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:27؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 21.68 م.ت و سرانه فروش 35.36 م.ت .  
 • 09:18:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1490 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.57 ؛ 3روزه: -22.95 ؛ هفتگی: -15.93 ؛ دو هفته: -12.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:09؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.68 و سرانه خرید 16.82 م.ت و سرانه فروش 4.57 م.ت .  
 • 09:18:04؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.66 و سرانه خرید 77.61 م.ت و سرانه فروش 8.96 م.ت .  
 • 09:17:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 295 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 80 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.95 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:18؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 20.97 م.ت و سرانه فروش 15.45 م.ت .  
 • 09:17:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 285 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 80 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.91 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 272 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت فروش 80 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.45 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:44؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 27.31 م.ت و سرانه فروش 14.35 م.ت .  
 • 09:16:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 265 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 80 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.99 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.03 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: -26.69 ؛ هفتگی: -39.51 ؛ دو هفته: -101.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:20؛ حجم مشکوک در نماد وسپهر (در آخرین قیمت %4.07) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.34 و سرانه خرید 17.40 م.ت و سرانه فروش 5.21 م.ت .  
 • 09:16:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 5.58 ؛ هفتگی: 5.36 ؛ دو هفته: 4.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 244 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 70 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.19 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:39؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.79 و سرانه خرید 23.38 م.ت و سرانه فروش 13.03 م.ت .  
 • 09:15:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 225 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت فروش 70 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.33 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1066 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -22.95 ؛ هفتگی: -15.93 ؛ دو هفته: -12.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:28؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %3.11) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 19.99 م.ت و سرانه فروش 27.21 م.ت .  
 • 09:15:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %-2.81) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.1 م.ت .  
 • 09:15:16؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 24.54 م.ت و سرانه فروش 58.79 م.ت .  
 • 09:15:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت فروش 70 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.21 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.29 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-2.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -8.37 ؛ هفتگی: -6.12 ؛ دو هفته: 1.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 107 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 1.99 ؛ هفتگی: 8.93 ؛ دو هفته: 10.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.45 ؛ هفتگی: -1.68 ؛ دو هفته: -3.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:01؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 12.60 م.ت و سرانه فروش 12.37 م.ت .  
 • 09:13:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.48 ؛ 3روزه: -36.51 ؛ هفتگی: -26.63 ؛ دو هفته: -23.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.15 ؛ 3روزه: -35.11 ؛ هفتگی: -36.10 ؛ دو هفته: -78.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:11؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 28.04 م.ت و سرانه فروش 14.02 م.ت .  
 • 09:12:42؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-1.26) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 16.89 م.ت و سرانه فروش 20.32 م.ت .  
 • 09:12:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.48 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: 1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:00؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %-0.21) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 23.24 م.ت و سرانه فروش 69.91 م.ت .  
 • 09:11:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.28 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: 1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %-4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -22.95 ؛ هفتگی: -15.93 ؛ دو هفته: -12.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.93 ؛ 3روزه: -35.11 ؛ هفتگی: -36.10 ؛ دو هفته: -78.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.39 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: 1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -37.23 ؛ هفتگی: -47.66 ؛ دو هفته: -30.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.94 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.91 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:52؛ حجم مشکوک در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 17.94 م.ت و سرانه فروش 29.89 م.ت .  
 • 09:09:38؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 25.96 م.ت و سرانه فروش 26.89 م.ت .  
 • 09:09:05؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 42.62 م.ت و سرانه فروش 32.14 م.ت .  
 • 09:08:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: -12.63 ؛ هفتگی: -20.61 ؛ دو هفته: -38.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.92 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: 1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:14؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 64.87 م.ت و سرانه فروش 79.63 م.ت .  
 • 09:08:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.75 ؛ 3روزه: 68.48 ؛ هفتگی: 244.87 ؛ دو هفته: 529.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 474 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.42 ؛ 3روزه: -6.76 ؛ هفتگی: -6.98 ؛ دو هفته: -6.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:23؛ حجم مشکوک در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.76) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.21 و سرانه خرید 7.15 م.ت و سرانه فروش 33.99 م.ت .  
 • 09:07:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.64 ؛ 3روزه: -3.33 ؛ هفتگی: -8.80 ؛ دو هفته: -13.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:09؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 7.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 78.12 م.ت و سرانه فروش 58.07 م.ت .  
 • 09:06:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: 1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:55؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 28.56 م.ت و سرانه فروش 94.82 م.ت .  
 • 09:05:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.00 ؛ 3روزه: -125.13 ؛ هفتگی: 4.49 ؛ دو هفته: -72.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.14 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -10.61 ؛ دو هفته: -1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:53؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 28.56 م.ت و سرانه فروش 94.82 م.ت .  
 • 09:05:52؛ حجم مشکوک در نماد وكادو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 64.22 م.ت و سرانه فروش 85.98 م.ت .  
 • 09:05:41؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 40.63 م.ت و سرانه فروش 19.35 م.ت .  
 • 09:05:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.54 ؛ 3روزه: -0.21 ؛ هفتگی: -0.21 ؛ دو هفته: 1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:22؛ حجم مشکوک در نماد ومدير (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.80 و سرانه خرید 121.23 م.ت و سرانه فروش 17.83 م.ت .  
 • 09:05:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -31.90 ؛ هفتگی: -20.47 ؛ دو هفته: -12.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:46؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 80.39 م.ت و سرانه فروش 45.54 م.ت .  
 • 09:04:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 107 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.53 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.63 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.96 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:00؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %1.18) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 19.48 م.ت و سرانه فروش 81.82 م.ت .  
 • 09:03:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.55 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %-0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.50 ؛ 3روزه: 82.47 ؛ هفتگی: 298.28 ؛ دو هفته: 477.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومدير (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 0.72 ؛ هفتگی: 0.95 ؛ دو هفته: 2.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:21؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 26.08 م.ت و سرانه فروش 154.47 م.ت .  
 • 09:01:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 23.18 ؛ هفتگی: 23.18 ؛ دو هفته: 23.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.01 ؛ 3روزه: -1.95 ؛ هفتگی: -1.67 ؛ دو هفته: -2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %4.47) با حجم 5.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 83.94 م.ت و سرانه فروش 73.51 م.ت .  
 • 09:01:09؛ حجم مشکوک در نماد وپارس (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 5.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 83.94 م.ت و سرانه فروش 73.51 م.ت .  
 • 09:01:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: 0.81 ؛ هفتگی: 1.01 ؛ دو هفته: -1.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 74.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 90.53 م.ت .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 70.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 62.64 م.ت .  
 • 3- نماد كيميا با ارزش صف خرید 64.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 88.41 م.ت .  
 • 4- نماد خاذين با ارزش صف خرید 34.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 52.49 م.ت .  
 • 5- نماد خكار با ارزش صف خرید 22.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 56.61 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد خودرو با ارزش صف فروش 22.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.31 م.ت .  
 • 2- نماد وسديد با ارزش صف فروش 7.27 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 4.47 م.ت .  
 • 3- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 6.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.18 م.ت .  
 • 4- نماد گشان با ارزش صف فروش 4.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.20 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد تنوين با ارزش صف خرید 4.23 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 156.63 م.ت .  
 • 2- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 74.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 90.53 م.ت .  
 • 3- نماد كيميا با ارزش صف خرید 64.19 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 88.41 م.ت .  
 • 4- نماد گكيش با ارزش صف خرید 4.13 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 86.03 م.ت .  
 • 5- نماد كماسه با ارزش صف خرید 14.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 79.59 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 6.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.18 م.ت .  
 • 2- نماد گشان با ارزش صف فروش 4.68 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.20 م.ت .  
 • 3- نماد بورس با ارزش صف فروش 2.52 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.93 م.ت .  
 • 4- نماد خودرو با ارزش صف فروش 22.93 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 51.31 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1702.98 میلیون سهم (2.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 395.60 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد سمگا با حجم معاملات 129.85 میلیون سهم (4.76 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 129.81 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فرابورس با حجم معاملات 83.82 میلیون سهم (3.45 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 120.31 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كالا با حجم معاملات 45.30 میلیون سهم (3.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 119.36 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد ولساپا با حجم معاملات 668.46 میلیون سهم (13.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 119.35 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 64.70 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پترول با برآیند ورود پول درشت 35.49 میلیارد تومان و حجم 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد سمگا با برآیند ورود پول درشت 27.89 میلیارد تومان و حجم 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 18.71 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد تجلي با برآیند ورود پول درشت 12.49 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 89.94 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 48.80 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 32.80 میلیارد تومان و حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد بالاس با برآیند خروج پول درشت 26.71 میلیارد تومان و حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد كالا با برآیند خروج پول درشت 25.97 میلیارد تومان و حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 28.40 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 15.09 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 11.31 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 10.64 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 7.31 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 163.24 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 73.10 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 42.47 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه پيمانكاري صنعتي با برآیند خروج پول درشت 28.39 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 24.14 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 218.96 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 44.97 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 39.91 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خاذين با ارزش صف خرید 12.07 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خكار با ارزش صف خرید 8.84 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد گكيش با ارزش صف خرید 3.92 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 0.73 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

شنبه، 20 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس
2 سال قبل

Hi there!