بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401

1401-02-18 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
یکشنبه، 18 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، یکشنبه 18 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد هاي وب با حجم معاملات 147.79 میلیون سهم (4.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 148.64 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد تليسه با حجم معاملات 163.36 میلیون سهم (5.78 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 74.81 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شاوان با حجم معاملات 4.15 میلیون سهم (4.33 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 71.74 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد البرز با حجم معاملات 193.22 میلیون سهم (3.08 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 47.33 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد زگلدشت با حجم معاملات 41.64 میلیون سهم (8.58 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.48 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 60.59 میلیارد تومان و حجم 1.3 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد آساس با برآیند ورود پول درشت 22.43 میلیارد تومان و حجم 20.81 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 21.75 میلیارد تومان و حجم 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد فزر با برآیند ورود پول درشت 11.44 میلیارد تومان و حجم 2 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 10.58 میلیارد تومان و حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 54.32 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 18.78 میلیارد تومان و حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 17.78 میلیارد تومان و حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 17.13 میلیارد تومان و حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 14.94 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 35.58 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند ورود پول درشت 13.18 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف با برآیند ورود پول درشت 8.18 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 6.61 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 124.65 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 41.02 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 22.26 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 21.64 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 20.76 میلیارد تومان . 
 • _________________
 • 12:29:48؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 11.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 33.25 م.ت و سرانه فروش 40.73 م.ت .  
 • 12:29:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: -11.20 ؛ هفتگی: -11.92 ؛ دو هفته: -17.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: -4.36 ؛ هفتگی: -2.92 ؛ دو هفته: -11.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 41 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.77 ؛ 3روزه: -1.28 ؛ هفتگی: -1.28 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 11.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.72 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:46؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سنوين (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 10.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.1 م.ت .  
 • 12:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.83 ؛ 3روزه: -23.42 ؛ هفتگی: -32.38 ؛ دو هفته: -44.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %6.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.29 ؛ دو هفته: -1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.63 ؛ 3روزه: 58.25 ؛ هفتگی: 58.25 ؛ دو هفته: 42.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد نوين (در آخرین قیمت %-1.07) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 13.84 م.ت و سرانه فروش 6.78 م.ت .  
 • 12:26:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.83 ؛ 3روزه: -22.06 ؛ هفتگی: -34.47 ؛ دو هفته: -81.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.60 ؛ 3روزه: -6.51 ؛ هفتگی: -17.89 ؛ دو هفته: -5.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:36؛ حجم مشکوک در نماد ثشرق (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 10.36 م.ت و سرانه فروش 18.23 م.ت .  
 • 12:25:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 248 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.78 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.54 ؛ 3روزه: -2.15 ؛ هفتگی: -7.14 ؛ دو هفته: -17.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.14 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.84 ؛ 3روزه: 32.53 ؛ هفتگی: 33.40 ؛ دو هفته: 29.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %-3.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.35 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: -1.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 385 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.69 ؛ 3روزه: 0.76 ؛ هفتگی: -10.30 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:00؛ حجم مشکوک در نماد ويستا (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 12.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 5.12 م.ت و سرانه فروش 9.02 م.ت .  
 • 12:23:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.77 ؛ 3روزه: -1.89 ؛ هفتگی: -3.31 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -4.36 ؛ هفتگی: -2.92 ؛ دو هفته: -11.98) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.60 ؛ 3روزه: 3.50 ؛ هفتگی: 4.40 ؛ دو هفته: -2.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.57 ؛ 3روزه: 32.53 ؛ هفتگی: 33.40 ؛ دو هفته: 29.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 941 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 506 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.78 ؛ 3روزه: 5.33 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -22.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.22 ؛ 3روزه: -38.78 ؛ هفتگی: -30.55 ؛ دو هفته: -34.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد هاي وب با حجم 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.10 م.ت و سرانه فروش 30.93 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.97. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:21:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكارون (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 0.15 ؛ هفتگی: -1.25 ؛ دو هفته: -1.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 607 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 2.00 ؛ هفتگی: 2.18 ؛ دو هفته: 4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:18؛ حجم مشکوک در نماد ثروتم (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 23.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 16.98 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .  
 • 12:20:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ددام با حجم 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.18 م.ت و سرانه فروش 19.05 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.74. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:20:15؛ حجم مشکوک در نماد ثروتم (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 23.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 16.98 م.ت و سرانه فروش 16.20 م.ت .  
 • 12:19:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -1.81 ؛ دو هفته: -0.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: -11.94 ؛ هفتگی: -15.94 ؛ دو هفته: -33.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.50 ؛ 3روزه: -2.15 ؛ هفتگی: -7.14 ؛ دو هفته: -17.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.86 ؛ 3روزه: 29.14 ؛ هفتگی: 19.41 ؛ دو هفته: 15.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.37 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.59 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -6.34 ؛ هفتگی: -8.58 ؛ دو هفته: -7.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: 11.52 ؛ هفتگی: 12.48 ؛ دو هفته: 12.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 420 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 379 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.35 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 1.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.29 ؛ 3روزه: -3.66 ؛ هفتگی: -3.66 ؛ دو هفته: -13.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.22 ؛ 3روزه: -1.88 ؛ هفتگی: -6.21 ؛ دو هفته: 4.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.85 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -11.20 ؛ دو هفته: -16.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 468 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.40 ؛ 3روزه: -1.89 ؛ هفتگی: -3.31 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:10؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 34.41 و سرانه خرید 86.36 م.ت و سرانه فروش 2.51 م.ت .  
 • 12:16:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.88 ؛ هفتگی: -6.21 ؛ دو هفته: 4.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:08؛ حجم مشکوک در نماد ثهام (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 7.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 35.91 م.ت و سرانه فروش 33.50 م.ت .  
 • 12:16:05؛ حجم مشکوک در نماد ثهام (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 7.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 35.91 م.ت و سرانه فروش 33.50 م.ت .  
 • 12:15:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.59 ؛ هفتگی: -0.60 ؛ دو هفته: -0.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 318 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.99 ؛ 3روزه: -16.37 ؛ هفتگی: -57.75 ؛ دو هفته: -142.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:14؛ حجم مشکوک در نماد نتوس (در آخرین قیمت %-2.11) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 11.26 م.ت و سرانه فروش 12.37 م.ت .  
 • 12:15:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 318 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.99 ؛ 3روزه: -16.37 ؛ هفتگی: -57.75 ؛ دو هفته: -142.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فافق (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1054 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.41 ؛ دو هفته: -1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.11 ؛ 3روزه: -3.17 ؛ هفتگی: -3.60 ؛ دو هفته: -2.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فافق (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1054 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.41 ؛ دو هفته: -1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:40؛ حجم مشکوک در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %-3.26) با حجم 4.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 55.25 م.ت .  
 • 12:13:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.9 م.ت .  
 • 12:13:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.07 ؛ 3روزه: 55.82 ؛ هفتگی: 52.95 ؛ دو هفته: 58.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:24؛ حجم مشکوک در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 13.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 27.85 و سرانه خرید 72.13 م.ت و سرانه فروش 2.59 م.ت .  
 • 12:12:52؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قجام با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.59 م.ت و سرانه فروش 37.46 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.44. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:12:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپاكسا (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 12.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 27.58 و سرانه خرید 71.43 م.ت و سرانه فروش 2.59 م.ت .  
 • 12:12:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: -4.63 ؛ هفتگی: -7.24 ؛ دو هفته: -24.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.01 ؛ 3روزه: 0.04 ؛ هفتگی: 0.04 ؛ دو هفته: -6.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگلستا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 470 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.85 ؛ هفتگی: -3.10 ؛ دو هفته: -3.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.54 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: 3.69 ؛ دو هفته: 1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.38 ؛ 3روزه: 0.39 ؛ هفتگی: 0.39 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %-2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 365 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -4.90 ؛ هفتگی: -1.09 ؛ دو هفته: -10.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.92 ؛ 3روزه: 8.17 ؛ هفتگی: 7.05 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.46 ؛ 3روزه: 9.38 ؛ هفتگی: 5.63 ؛ دو هفته: -0.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.25 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: 3.69 ؛ دو هفته: 1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1102 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.20 ؛ 3روزه: -1.13 ؛ هفتگی: -1.23 ؛ دو هفته: -3.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.27 ؛ 3روزه: -4.28 ؛ هفتگی: -8.89 ؛ دو هفته: -18.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.67 ؛ 3روزه: 8.78 ؛ هفتگی: 11.55 ؛ دو هفته: 13.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.80 ؛ 3روزه: -19.21 ؛ هفتگی: -31.96 ؛ دو هفته: -32.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وارس (در آخرین قیمت %-2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1125 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.45 ؛ هفتگی: -4.60 ؛ دو هفته: -7.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.44 ؛ 3روزه: -19.21 ؛ هفتگی: -31.96 ؛ دو هفته: -32.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:51؛ حجم مشکوک در نماد دكيمي (در آخرین قیمت %0.81) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 37.10 م.ت و سرانه فروش 29.02 م.ت .  
 • 12:05:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: 3.69 ؛ دو هفته: 1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.39 ؛ 3روزه: -19.21 ؛ هفتگی: -31.96 ؛ دو هفته: -32.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %5.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.98 ؛ 3روزه: -1.85 ؛ هفتگی: -3.28 ؛ دو هفته: -5.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 944 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.72 ؛ 3روزه: -0.07 ؛ هفتگی: 1.38 ؛ دو هفته: 10.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:43؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 744 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.83 ؛ 3روزه: -3.83 ؛ هفتگی: -7.76 ؛ دو هفته: -10.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.81 ؛ 3روزه: -16.37 ؛ هفتگی: -57.75 ؛ دو هفته: -142.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.27 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 279 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 175 بار با میانگین 323 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.49 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گكوثر با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.53 م.ت و سرانه فروش 16.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 575 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 2.53 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 2.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 270 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 170 بار با میانگین 318 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -56.49 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.27 ؛ 3روزه: 9.38 ؛ هفتگی: 5.63 ؛ دو هفته: -0.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.51 ؛ 3روزه: -12.64 ؛ هفتگی: -15.53 ؛ دو هفته: -22.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -1.01 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -3.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.52 ؛ 3روزه: 8.17 ؛ هفتگی: 7.05 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.59 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 3.45 ؛ دو هفته: -4.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.20 ؛ 3روزه: 8.17 ؛ هفتگی: 7.05 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.02 ؛ 3روزه: 8.17 ؛ هفتگی: 7.05 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: 1.24 ؛ هفتگی: -2.69 ؛ دو هفته: -2.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 71 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.43 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 1.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:57؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 140.04 م.ت و سرانه فروش 264.28 م.ت .  
 • 11:54:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.86 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 1.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وآوا (در آخرین قیمت %5.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.28 ؛ دو هفته: -2.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وآوا با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.40 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.04. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:54:11؛ حجم مشکوک در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %-4.09) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 13.36 م.ت و سرانه فروش 28.62 م.ت .  
 • 11:54:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ثمسكن با حجم 5.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.79 م.ت و سرانه فروش 37.61 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.14. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:54:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وآوا با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.40 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.04. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:54:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.49 ؛ 3روزه: -4.04 ؛ هفتگی: 4.25 ؛ دو هفته: -4.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.37 ؛ 3روزه: 58.25 ؛ هفتگی: 58.25 ؛ دو هفته: 42.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -1.32 ؛ هفتگی: -1.46 ؛ دو هفته: 1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:05؛ حجم مشکوک در نماد سنوين (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 6.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 26.28 م.ت و سرانه فروش 33.70 م.ت .  
 • 11:52:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.10 ؛ هفتگی: -1.01 ؛ دو هفته: -7.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %-4.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 3.12 ؛ هفتگی: 1.58 ؛ دو هفته: 3.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.10 ؛ هفتگی: -1.01 ؛ دو هفته: -7.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.15 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 95 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.23 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 2.51 ؛ دو هفته: 10.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.66 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 2.51 ؛ دو هفته: 10.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.64 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 74 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.48 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 2.51 ؛ دو هفته: 10.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: 0.51 ؛ دو هفته: -0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.01 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -4.41 ؛ دو هفته: -3.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:18؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.66) با حجم 4.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 20.22 م.ت و سرانه فروش 26.80 م.ت .  
 • 11:50:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: 0.51 ؛ دو هفته: -0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.01 ؛ 3روزه: -5.02 ؛ هفتگی: -4.41 ؛ دو هفته: -3.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.70 ؛ 3روزه: -22.06 ؛ هفتگی: -34.47 ؛ دو هفته: -81.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 339 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.82 ؛ 3روزه: 8.87 ؛ هفتگی: 5.57 ؛ دو هفته: 3.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.64 ؛ 3روزه: -1.48 ؛ هفتگی: -29.89 ؛ دو هفته: -53.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 491 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.51 ؛ 3روزه: -3.83 ؛ هفتگی: -7.76 ؛ دو هفته: -10.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 251 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 147 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.44 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 98 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1368 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.61 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -2.31 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:12؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاهواز با حجم 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 83.70 م.ت و سرانه فروش 34.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.43. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:48:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 183 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 141 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.82 ؛ 3روزه: 79.22 ؛ هفتگی: 114.80 ؛ دو هفته: 307.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.70 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:38؛ حجم مشکوک در نماد حفاري (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 31.57 م.ت و سرانه فروش 15.54 م.ت .  
 • 11:48:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 141 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.14 ؛ 3روزه: 79.22 ؛ هفتگی: 114.80 ؛ دو هفته: 307.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 6.94 ؛ هفتگی: 9.63 ؛ دو هفته: 11.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:39؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %-1.50) با حجم 6.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 26.19 م.ت و سرانه فروش 37.23 م.ت .  
 • 11:46:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 6.94 ؛ هفتگی: 9.63 ؛ دو هفته: 11.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.25 ؛ 3روزه: -14.60 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: 6.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: 32.53 ؛ هفتگی: 33.40 ؛ دو هفته: 29.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.69 ؛ 3روزه: -1.88 ؛ هفتگی: -6.21 ؛ دو هفته: 4.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 249 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت خرید 147 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -54.30 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:03؛ حجم مشکوک در نماد ثتوسا (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 18.29 م.ت و سرانه فروش 21.84 م.ت .  
 • 11:41:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.18 ؛ 3روزه: 7.40 ؛ هفتگی: 14.60 ؛ دو هفته: 15.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 76 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.44 ؛ 3روزه: -38.78 ؛ هفتگی: -30.55 ؛ دو هفته: -34.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.17 ؛ 3روزه: 2.92 ؛ هفتگی: 9.99 ؛ دو هفته: 6.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.10 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 11215 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.43 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -0.24 ؛ دو هفته: -0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 20.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 20.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 39.27 و سرانه خرید 356.15 م.ت و سرانه فروش 9.07 م.ت .  
 • 11:36:59؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 20.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 39.27 و سرانه خرید 356.15 م.ت و سرانه فروش 9.07 م.ت .  
 • 11:36:59؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 58.14 م.ت و سرانه فروش 36.51 م.ت .  
 • 11:36:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 13.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 39.27 و سرانه خرید 356.14 م.ت و سرانه فروش 9.07 م.ت .  
 • 11:36:46؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 13.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 39.27 و سرانه خرید 356.14 م.ت و سرانه فروش 9.07 م.ت .  
 • 11:36:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %-4.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -0.42 ؛ هفتگی: -0.42 ؛ دو هفته: -1.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 6117 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.23 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: -0.24 ؛ دو هفته: -0.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:46؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 13.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 356.14 م.ت و سرانه فروش 9.07 م.ت .  
 • 11:36:34؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 9.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 7.02 م.ت و سرانه فروش 9.02 م.ت .  
 • 11:36:32؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 9.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 7.02 م.ت و سرانه فروش 9.02 م.ت .  
 • 11:36:20؛ حجم مشکوک در نماد آساس (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 7.01 م.ت و سرانه فروش 9.11 م.ت .  
 • 11:34:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .  
 • 11:32:34؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گوهران (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.91 م.ت و سرانه فروش 8.84 م.ت .  
 • 11:32:22؛ حجم مشکوک در صندوق فردا (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 26.18 م.ت و سرانه فروش 25.97 م.ت .  
 • 11:30:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 243 بار با میانگین 413 م.ت و پول درشت خرید 140 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.09 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.67 ؛ 3روزه: -9.83 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -17.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.9 م.ت .  
 • 11:29:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: 9.38 ؛ هفتگی: 5.63 ؛ دو هفته: -0.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -1.38 ؛ هفتگی: -2.57 ؛ دو هفته: -2.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.72 ؛ 3روزه: -38.78 ؛ هفتگی: -30.55 ؛ دو هفته: -34.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.76 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -11.20 ؛ دو هفته: -16.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: -0.52 ؛ دو هفته: -9.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كشرق (در آخرین قیمت %2.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 787 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 0.41 ؛ هفتگی: 0.45 ؛ دو هفته: 0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 241 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 140 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.63 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.24 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.18 ؛ 3روزه: -4.28 ؛ هفتگی: -8.89 ؛ دو هفته: -18.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.90 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -2.31 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.68 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.63 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %-1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: -0.07 ؛ هفتگی: 1.38 ؛ دو هفته: 10.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 237 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.63 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 228 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.18 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.97 ؛ 3روزه: 3.49 ؛ هفتگی: 1.56 ؛ دو هفته: 10.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %5.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.82 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -2.31 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-1.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.35 ؛ 3روزه: 3.50 ؛ هفتگی: 4.40 ؛ دو هفته: -2.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:12؛ حجم مشکوک در نماد ويستا (در آخرین قیمت %1.17) با حجم 6.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 3.87 م.ت و سرانه فروش 2.18 م.ت .  
 • 11:17:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 225 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.54 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 224 بار با میانگین 400 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.53 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.11 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.87 ؛ دو هفته: -14.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 224 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.32 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 224 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 138 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.12 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:48؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 45.03 م.ت و سرانه فروش 30.88 م.ت .  
 • 11:14:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.57 ؛ 3روزه: -6.51 ؛ هفتگی: -17.89 ؛ دو هفته: -5.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفنر (در آخرین قیمت %-1.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 599 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: 1.70 ؛ هفتگی: 2.25 ؛ دو هفته: 1.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.57 ؛ 3روزه: -6.51 ؛ هفتگی: -17.89 ؛ دو هفته: -5.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد سباقر (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -2.00 ؛ دو هفته: -2.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد لطيف (در آخرین قیمت %0.44) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.97 و سرانه خرید 14.98 م.ت و سرانه فروش 1.88 م.ت .  
 • 11:12:22؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.67 م.ت و سرانه فروش 14.16 م.ت .  
 • 11:11:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: -38.78 ؛ هفتگی: -30.55 ؛ دو هفته: -34.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:49؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 42.46 م.ت و سرانه فروش 33.47 م.ت .  
 • 11:10:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %5.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.69 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -2.31 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.97 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.87 ؛ دو هفته: -14.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %5.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.69 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -2.31 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.95 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.87 ؛ دو هفته: -14.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 8.78 ؛ هفتگی: 11.55 ؛ دو هفته: 13.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 221 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 136 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.27 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.62 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: -1.87 ؛ دو هفته: -14.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:42؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 22.01 م.ت و سرانه فروش 20.67 م.ت .  
 • 11:08:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 393 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 64 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 61.03 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:36؛ حجم مشکوک در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.82 و سرانه خرید 42.31 م.ت و سرانه فروش 23.22 م.ت .  
 • 11:07:24؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 38.86 م.ت و سرانه فروش 20.07 م.ت .  
 • 11:07:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -2.85 ؛ هفتگی: -4.37 ؛ دو هفته: -7.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.72 ؛ 3روزه: 0.13 ؛ هفتگی: 1.65 ؛ دو هفته: -0.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -1.85 ؛ هفتگی: -3.28 ؛ دو هفته: -5.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.91 ؛ 3روزه: 179.65 ؛ هفتگی: 188.06 ؛ دو هفته: 247.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.82 ؛ 3روزه: -23.42 ؛ هفتگی: -32.38 ؛ دو هفته: -44.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 86 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.91 ؛ 3روزه: 179.65 ؛ هفتگی: 188.06 ؛ دو هفته: 247.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -2.31 ؛ دو هفته: -1.39) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:11؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %4.06) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.3 م.ت .  
 • 11:05:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: -11.20 ؛ هفتگی: -11.92 ؛ دو هفته: -17.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد افق (در آخرین قیمت %3.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.83 ؛ 3روزه: -2.66 ؛ هفتگی: -8.63 ؛ دو هفته: -9.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:51؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد قلرست با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.43 م.ت و سرانه فروش 23.25 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.84. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:04:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: -5.87 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -8.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:20؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %-1.32) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 11.40 م.ت و سرانه فروش 24.89 م.ت .  
 • 11:03:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.01 ؛ 3روزه: 3.50 ؛ هفتگی: 4.40 ؛ دو هفته: -2.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 377 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.95 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 365 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 58.72 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.37 ؛ 3روزه: -19.21 ؛ هفتگی: -31.96 ؛ دو هفته: -32.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 356 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 55.98 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 335 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.75 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.53 ؛ 3روزه: -22.06 ؛ هفتگی: -34.47 ؛ دو هفته: -81.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.89 ؛ 3روزه: 179.65 ؛ هفتگی: 188.06 ؛ دو هفته: 247.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.40 ؛ 3روزه: -38.78 ؛ هفتگی: -30.55 ؛ دو هفته: -34.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %2.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.33 ؛ 3روزه: -3.83 ؛ هفتگی: 14.51 ؛ دو هفته: 30.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.61 ؛ 3روزه: 179.65 ؛ هفتگی: 188.06 ؛ دو هفته: 247.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.23 ؛ 3روزه: -1.30 ؛ هفتگی: -17.46 ؛ دو هفته: -31.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.53 ؛ 3روزه: -1.48 ؛ هفتگی: -29.89 ؛ دو هفته: -53.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 327 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.61 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.37 ؛ 3روزه: -8.84 ؛ هفتگی: -14.96 ؛ دو هفته: -13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 326 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.63 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:35؛ حجم مشکوک در نماد آرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 9.78 م.ت و سرانه فروش 9.71 م.ت .  
 • 11:00:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: 0.51 ؛ دو هفته: -0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 323 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.31 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 496 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.77 ؛ 3روزه: -9.83 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -17.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.30 ؛ 3روزه: -1.48 ؛ هفتگی: -29.89 ؛ دو هفته: -53.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.98 ؛ 3روزه: -9.83 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -17.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -1.06 ؛ هفتگی: -0.85 ؛ دو هفته: -0.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.61 ؛ 3روزه: -9.83 ؛ هفتگی: -14.22 ؛ دو هفته: -17.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: 2.92 ؛ هفتگی: 9.99 ؛ دو هفته: 6.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -1.76 ؛ هفتگی: -3.14 ؛ دو هفته: -5.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 797 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 1.57 ؛ هفتگی: -0.12 ؛ دو هفته: -0.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 55 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.67 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپونه (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.4 م.ت .  
 • 10:50:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 304 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 55 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.53 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:16؛ حجم مشکوک در نماد غپونه (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 17.20 م.ت و سرانه فروش 17.77 م.ت .  
 • 10:50:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-0.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.44 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 3.45 ؛ دو هفته: -4.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.58 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 1.24 ؛ هفتگی: -2.69 ؛ دو هفته: -2.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ هفتگی: -2.88 ؛ دو هفته: -3.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:41؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %-0.06) با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 21.15 م.ت و سرانه فروش 27.66 م.ت .  
 • 10:47:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: -1.55 ؛ دو هفته: -3.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %2.12) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 10:44:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %-0.10) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.4 م.ت .  
 • 10:44:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %-2.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.62 ؛ 3روزه: -1.28 ؛ هفتگی: -1.28 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -2.15 ؛ هفتگی: -7.14 ؛ دو هفته: -17.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.77 ؛ 3روزه: -23.42 ؛ هفتگی: -32.38 ؛ دو هفته: -44.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.04 ؛ 3روزه: 8.17 ؛ هفتگی: 7.05 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.67 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -11.33 ؛ دو هفته: -30.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.00 ؛ 3روزه: -4.04 ؛ هفتگی: 4.25 ؛ دو هفته: -4.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: -1.31 ؛ دو هفته: -1.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 462 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.09 ؛ 3روزه: 0.65 ؛ هفتگی: -2.53 ؛ دو هفته: -25.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:03؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 16.49 م.ت و سرانه فروش 29.20 م.ت .  
 • 10:37:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: -6.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 10:37:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.39 ؛ 3روزه: -10.02 ؛ هفتگی: -10.99 ؛ دو هفته: -12.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: -6.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كيسون (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.3 م.ت .  
 • 10:36:36؛ حجم مشکوک در نماد وآتوس (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 16.44 م.ت و سرانه فروش 14.28 م.ت .  
 • 10:36:35؛ حجم مشکوک در نماد وآتوس (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 16.40 م.ت و سرانه فروش 14.24 م.ت .  
 • 10:36:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %-1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -3.21 ؛ هفتگی: -4.96 ؛ دو هفته: -12.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.86 ؛ 3روزه: 29.14 ؛ هفتگی: 19.41 ؛ دو هفته: 15.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:34؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %28.52) با حجم 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 17.52 م.ت و سرانه فروش 35.04 م.ت .  
 • 10:34:33؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %28.52) با حجم 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 17.52 م.ت و سرانه فروش 35.04 م.ت .  
 • 10:34:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.63 ؛ 3روزه: 0.46 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: 1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد دامين (در آخرین قیمت %-5.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -0.99 ؛ هفتگی: -1.10 ؛ دو هفته: -1.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 299 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 55 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.42 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.46 ؛ 3روزه: -5.52 ؛ هفتگی: -4.39 ؛ دو هفته: -7.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وآتوس (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.0 م.ت .  
 • 10:29:32؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 24.66 م.ت و سرانه فروش 29.11 م.ت .  
 • 10:28:52؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %4.49) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 21.52 م.ت و سرانه فروش 27.99 م.ت .  
 • 10:28:51؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.31) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 10.09 م.ت و سرانه فروش 34.68 م.ت .  
 • 10:28:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 377 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.87 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 283 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 55 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.57 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 712 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.99 ؛ 3روزه: 0.65 ؛ هفتگی: -2.53 ؛ دو هفته: -25.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.45 ؛ 3روزه: 0.46 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: 1.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:13؛ حجم مشکوک در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.23) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 25.30 م.ت و سرانه فروش 16.27 م.ت .  
 • 10:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.89 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:25؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 17.48 م.ت و سرانه فروش 16.63 م.ت .  
 • 10:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.89 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:24؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 22.65 م.ت و سرانه فروش 37.44 م.ت .  
 • 10:24:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 402 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.60 ؛ 3روزه: 0.76 ؛ هفتگی: -10.30 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.47) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.4 م.ت .  
 • 10:24:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.6 م.ت .  
 • 10:23:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد غاذر (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.13 ؛ هفتگی: 1.65 ؛ دو هفته: -0.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.46 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: -1.28 ؛ هفتگی: -1.28 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-2.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -5.89 ؛ هفتگی: -5.72 ؛ دو هفته: 5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.04 ؛ 3روزه: -14.40 ؛ هفتگی: -13.08 ؛ دو هفته: -43.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.3 م.ت .  
 • 10:20:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -2.15 ؛ هفتگی: -2.45 ؛ دو هفته: -4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.15 ؛ 3روزه: -14.60 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: 6.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.3 م.ت .  
 • 10:19:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: -0.72 ؛ دو هفته: -2.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %3.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.87 ؛ هفتگی: -1.30 ؛ دو هفته: 0.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد چكاوه (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: -0.72 ؛ دو هفته: -2.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:43؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.35 و سرانه خرید 16.92 م.ت و سرانه فروش 3.89 م.ت .  
 • 10:14:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.64 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -11.33 ؛ دو هفته: -30.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -4.28 ؛ هفتگی: -8.89 ؛ دو هفته: -18.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.61 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -11.33 ؛ دو هفته: -30.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.06 ؛ 3روزه: -16.37 ؛ هفتگی: -57.75 ؛ دو هفته: -142.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.61 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -11.33 ؛ دو هفته: -30.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.35 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -11.33 ؛ دو هفته: -30.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.76 ؛ 3روزه: -14.60 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: 6.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:07؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 28.75 م.ت و سرانه فروش 11.17 م.ت .  
 • 10:10:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %3.42) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.8 م.ت .  
 • 10:10:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: 29.14 ؛ هفتگی: 19.41 ؛ دو هفته: 15.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.00 ؛ 3روزه: -1.30 ؛ هفتگی: -17.46 ؛ دو هفته: -31.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:03؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 21.51 م.ت و سرانه فروش 29.51 م.ت .  
 • 10:09:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.55 ؛ 3روزه: -0.00 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: 0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:34؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 21.19 م.ت و سرانه فروش 21.47 م.ت .  
 • 10:09:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ميهن با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.19 م.ت و سرانه فروش 21.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.99. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:09:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.48 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -11.20 ؛ دو هفته: -16.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 826 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: -7.50 ؛ دو هفته: 0.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.6 م.ت .  
 • 10:08:27؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 27.62 م.ت و سرانه فروش 27.77 م.ت .  
 • 10:07:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: 29.14 ؛ هفتگی: 19.41 ؛ دو هفته: 15.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.42 ؛ 3روزه: -53.82 ؛ هفتگی: -71.93 ؛ دو هفته: -66.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.31 ؛ 3روزه: 29.14 ؛ هفتگی: 19.41 ؛ دو هفته: 15.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: -0.39 ؛ هفتگی: 1.34 ؛ دو هفته: 2.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.59 ؛ 3روزه: -2.72 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -3.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:46؛ حجم مشکوک در نماد لكما (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 13.27 م.ت و سرانه فروش 9.56 م.ت .  
 • 10:05:45؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.61) با حجم 4.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 33.25 م.ت و سرانه فروش 28.96 م.ت .  
 • 10:05:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 338 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.91 ؛ 3روزه: -4.04 ؛ هفتگی: 4.25 ؛ دو هفته: -4.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -7.72 ؛ هفتگی: -7.44 ؛ دو هفته: -10.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 372 م.ت و پول درشت خرید 94 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.64 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.03 ؛ 3روزه: -19.21 ؛ هفتگی: -31.96 ؛ دو هفته: -32.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:00؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-2.95) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 18.92 م.ت و سرانه فروش 17.76 م.ت .  
 • 10:04:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.94 ؛ 3روزه: -38.78 ؛ هفتگی: -30.55 ؛ دو هفته: -34.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 94 بار با میانگین 373 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.68 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 2.92 ؛ هفتگی: 9.99 ؛ دو هفته: 6.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 94 بار با میانگین 357 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.19 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 93 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.12 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 138 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 93 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.21 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.56 ؛ 3روزه: -6.51 ؛ هفتگی: -17.89 ؛ دو هفته: -5.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.74 ؛ 3روزه: -14.60 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: 6.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %-1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -1.80 ؛ دو هفته: -4.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.51 ؛ 3روزه: -19.21 ؛ هفتگی: -31.96 ؛ دو هفته: -32.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ركيش (در آخرین قیمت %2.56) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.3 م.ت .  
 • 10:00:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-1.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 3.50 ؛ هفتگی: 4.40 ؛ دو هفته: -2.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.71 ؛ 3روزه: -6.09 ؛ هفتگی: 7.68 ؛ دو هفته: 61.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:57؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %1.20) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 24.06 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .  
 • 10:00:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: 3.69 ؛ دو هفته: 1.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:53؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %5.71) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 36.64 م.ت و سرانه فروش 14.29 م.ت .  
 • 09:59:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 1016 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.61 ؛ 3روزه: 36.82 ؛ هفتگی: 58.40 ؛ دو هفته: 50.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:30؛ حجم مشکوک در نماد دشيري (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 12.48 م.ت و سرانه فروش 13.08 م.ت .  
 • 09:59:30؛ حجم مشکوک در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.32) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 28.00 م.ت و سرانه فروش 64.27 م.ت .  
 • 09:59:30؛ حجم مشکوک در نماد دشيري (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 12.48 م.ت و سرانه فروش 13.08 م.ت .  
 • 09:59:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.17 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.04 ؛ 3روزه: -6.09 ؛ هفتگی: 7.68 ؛ دو هفته: 61.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: -3.86 ؛ هفتگی: -11.33 ؛ دو هفته: -30.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.70 ؛ 3روزه: -6.09 ؛ هفتگی: 7.68 ؛ دو هفته: 61.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 3.45 ؛ دو هفته: -4.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.15 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -3.17 ؛ هفتگی: -3.60 ؛ دو هفته: -2.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %1.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.14 ؛ 3روزه: -53.82 ؛ هفتگی: -71.93 ؛ دو هفته: -66.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: -6.09 ؛ هفتگی: 7.68 ؛ دو هفته: 61.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.32 ؛ 3روزه: 3.49 ؛ هفتگی: 1.56 ؛ دو هفته: 10.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:54؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 9.15 م.ت و سرانه فروش 20.18 م.ت .  
 • 09:55:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.32 ؛ 3روزه: 3.49 ؛ هفتگی: 1.56 ؛ دو هفته: 10.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد لطيف (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 0.71 ؛ دو هفته: 2.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -3.17 ؛ هفتگی: -3.60 ؛ دو هفته: -2.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:58؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 12.93 م.ت و سرانه فروش 20.12 م.ت .  
 • 09:52:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.10 ؛ 3روزه: 3.49 ؛ هفتگی: 1.56 ؛ دو هفته: 10.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: 7.40 ؛ هفتگی: 14.60 ؛ دو هفته: 15.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.98 ؛ 3روزه: -1.30 ؛ هفتگی: -17.46 ؛ دو هفته: -31.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:53؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %1.83) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 20.01 م.ت و سرانه فروش 22.51 م.ت .  
 • 09:51:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.09 ؛ 3روزه: -4.88 ؛ هفتگی: -7.47 ؛ دو هفته: 6.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.21 ؛ 3روزه: 3.49 ؛ هفتگی: 1.56 ؛ دو هفته: 10.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %2.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.09 ؛ 3روزه: -4.88 ؛ هفتگی: -7.47 ؛ دو هفته: 6.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: -1.22 ؛ هفتگی: -3.13 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.86 ؛ 3روزه: -1.30 ؛ هفتگی: -17.46 ؛ دو هفته: -31.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:44؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 24.88 م.ت و سرانه فروش 16.72 م.ت .  
 • 09:49:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.16 ؛ 3روزه: -14.40 ؛ هفتگی: -13.08 ؛ دو هفته: -43.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.31 ؛ 3روزه: -22.06 ؛ هفتگی: -34.47 ؛ دو هفته: -81.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:32؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %4.66) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 30.54 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .  
 • 09:48:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.12 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.71 ؛ 3روزه: 8.87 ؛ هفتگی: 5.57 ؛ دو هفته: 3.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.77 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:56؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %3.53) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 9.81 م.ت و سرانه فروش 15.82 م.ت .  
 • 09:46:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: 11.52 ؛ هفتگی: 12.48 ؛ دو هفته: 12.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.65 ؛ 3روزه: 3.49 ؛ هفتگی: 1.56 ؛ دو هفته: 10.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: -1.30 ؛ هفتگی: -17.46 ؛ دو هفته: -31.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:28؛ حجم مشکوک در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 13.81 م.ت و سرانه فروش 36.08 م.ت .  
 • 09:46:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.80 ؛ 3روزه: -1.30 ؛ هفتگی: -17.46 ؛ دو هفته: -31.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 964 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.93 ؛ 3روزه: -1.13 ؛ هفتگی: -1.23 ؛ دو هفته: -3.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:03؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 22.14 م.ت و سرانه فروش 11.30 م.ت .  
 • 09:45:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.72 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 1.17 ؛ هفتگی: 0.74 ؛ دو هفته: 4.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %-1.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 1.44 ؛ هفتگی: 1.54 ؛ دو هفته: 0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.27 ؛ 3روزه: -1.88 ؛ هفتگی: -6.21 ؛ دو هفته: 4.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 3.49 ؛ هفتگی: 1.56 ؛ دو هفته: 10.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.28 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -12.11 ؛ دو هفته: -14.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 3.49 ؛ هفتگی: 1.56 ؛ دو هفته: 10.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 239 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 32 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.34 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %3.26) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.64 و سرانه خرید 31.38 م.ت و سرانه فروش 8.63 م.ت .  
 • 09:43:36؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %2.90) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 28.95 م.ت و سرانه فروش 12.10 م.ت .  
 • 09:43:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.00 ؛ 3روزه: 79.22 ؛ هفتگی: 114.80 ؛ دو هفته: 307.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:25؛ حجم مشکوک در نماد نطرين (در آخرین قیمت %-2.23) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 7.68 م.ت و سرانه فروش 13.46 م.ت .  
 • 09:43:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.00 ؛ 3روزه: 79.22 ؛ هفتگی: 114.80 ؛ دو هفته: 307.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .  
 • 09:42:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-0.39) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.9 م.ت .  
 • 09:42:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.84 ؛ 3روزه: 79.22 ؛ هفتگی: 114.80 ؛ دو هفته: 307.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.12 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.60 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: -6.09 ؛ هفتگی: 7.68 ؛ دو هفته: 61.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:08؛ حجم مشکوک در نماد فاما (در آخرین قیمت %3.57) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 12.87 م.ت و سرانه فروش 11.50 م.ت .  
 • 09:41:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %1.70) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .  
 • 09:40:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %-0.96) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.2 م.ت .  
 • 09:40:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -14.40 ؛ هفتگی: -13.08 ؛ دو هفته: -43.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:32؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %2.78) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 32.98 م.ت و سرانه فروش 23.06 م.ت .  
 • 09:39:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %-2.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -5.52 ؛ هفتگی: -4.39 ؛ دو هفته: -7.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 580 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -4.28 ؛ هفتگی: -8.89 ؛ دو هفته: -18.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 281 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.98 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.63 ؛ 3روزه: 8.87 ؛ هفتگی: 5.57 ؛ دو هفته: 3.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.58 ؛ 3روزه: -6.09 ؛ هفتگی: 7.68 ؛ دو هفته: 61.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -22.06 ؛ هفتگی: -34.47 ؛ دو هفته: -81.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.71 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 339 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: 2.53 ؛ هفتگی: 2.60 ؛ دو هفته: 2.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %-0.54) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.0 م.ت .  
 • 09:37:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:21؛ حجم مشکوک در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 18.07 م.ت و سرانه فروش 21.40 م.ت .  
 • 09:36:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.44 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 2.51 ؛ دو هفته: 10.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.91 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -12.11 ؛ دو هفته: -14.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 0.17 ؛ هفتگی: 3.45 ؛ دو هفته: -4.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: -1.48 ؛ هفتگی: -29.89 ؛ دو هفته: -53.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:50؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %0.40) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.8 م.ت .  
 • 09:35:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %0.53) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.0 م.ت .  
 • 09:35:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: -53.82 ؛ هفتگی: -71.93 ؛ دو هفته: -66.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -12.65 ؛ هفتگی: -17.81 ؛ دو هفته: -29.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %-2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.29 ؛ دو هفته: -5.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:40؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 37.96 م.ت و سرانه فروش 25.41 م.ت .  
 • 09:33:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 394 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.90 ؛ 3روزه: -4.38 ؛ هفتگی: -6.94 ؛ دو هفته: -6.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:26؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 140.6 م.ت و سرانه فروش 51.80 م.ت .  
 • 09:33:21؛ حجم مشکوک در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 43.10 م.ت و سرانه فروش 21.52 م.ت .  
 • 09:33:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولراز (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.55 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.29 ؛ دو هفته: -5.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:13؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 60.24 م.ت و سرانه فروش 105.42 م.ت .  
 • 09:33:05؛ حجم مشکوک در نماد ولراز (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 60.24 م.ت و سرانه فروش 105.42 م.ت .  
 • 09:32:56؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %-0.20) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 9.45 م.ت و سرانه فروش 28.60 م.ت .  
 • 09:32:26؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 15.52 م.ت و سرانه فروش 20.08 م.ت .  
 • 09:32:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 8.87 ؛ هفتگی: 5.57 ؛ دو هفته: 3.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -19.21 ؛ هفتگی: -31.96 ؛ دو هفته: -32.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 224 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 144 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.94 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.76 ؛ 3روزه: -10.02 ؛ هفتگی: -10.99 ؛ دو هفته: -12.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 224 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 144 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.94 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:45؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %-1.62) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 8.20 م.ت و سرانه فروش 25.50 م.ت .  
 • 09:31:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %1.01) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .  
 • 09:31:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت .  
 • 09:31:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -11.22 ؛ هفتگی: -12.44 ؛ دو هفته: -22.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:57؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 155.18 م.ت و سرانه فروش 167.57 م.ت .  
 • 09:30:36؛ حجم مشکوک در نماد بسويچ (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 15.37 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .  
 • 09:30:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.9 م.ت .  
 • 09:30:30؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %2.74) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 17.09 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت .  
 • 09:30:27؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %-5.45) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 9.21 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .  
 • 09:30:27؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %-2.87) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 9.43 م.ت و سرانه فروش 28.14 م.ت .  
 • 09:30:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %1.37) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:30:17؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد بنو با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.11 م.ت و سرانه فروش 21.92 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.19. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:30:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %1.37) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.6 م.ت .  
 • 09:30:16؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 43.41 م.ت و سرانه فروش 17.23 م.ت .  
 • 09:30:07؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.75) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 12.36 م.ت و سرانه فروش 23.70 م.ت .  
 • 09:30:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.17 ؛ 3روزه: 2.19 ؛ هفتگی: 3.03 ؛ دو هفته: 0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 2.19 ؛ هفتگی: 3.03 ؛ دو هفته: 0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:21؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %1.37) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.52 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت .  
 • 09:29:21؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 20.58 م.ت و سرانه فروش 18.15 م.ت .  
 • 09:29:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %5.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 2.19 ؛ هفتگی: 3.03 ؛ دو هفته: 0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:21؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %1.37) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.52 م.ت و سرانه فروش 11.83 م.ت .  
 • 09:29:16؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %1.10) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 14.82 م.ت و سرانه فروش 20.43 م.ت .  
 • 09:28:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %-0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 7.40 ؛ هفتگی: 14.60 ؛ دو هفته: 15.16) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %1.42) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 09:28:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 363 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.67 ؛ 3روزه: -71.38 ؛ هفتگی: -95.23 ؛ دو هفته: -237.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.72 ؛ 3روزه: -16.37 ؛ هفتگی: -57.75 ؛ دو هفته: -142.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -11.94 ؛ هفتگی: -15.94 ؛ دو هفته: -33.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:37؛ حجم مشکوک در نماد بكام (در آخرین قیمت %-2.54) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 7.13 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت .  
 • 09:27:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1622 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: 2.31 ؛ هفتگی: 2.31 ؛ دو هفته: 3.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:13؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 69.66 م.ت و سرانه فروش 53.27 م.ت .  
 • 09:26:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -8.84 ؛ هفتگی: -14.96 ؛ دو هفته: -13.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.97 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:32؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %5.77) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 19.95 م.ت و سرانه فروش 12.60 م.ت .  
 • 09:26:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.97 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:27؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %-1.89) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 9.82 م.ت و سرانه فروش 13.07 م.ت .  
 • 09:26:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.5 م.ت .  
 • 09:26:15؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 67.23 م.ت و سرانه فروش 27.63 م.ت .  
 • 09:26:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.5 م.ت .  
 • 09:26:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -4.00 ؛ دو هفته: -47.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: -38.78 ؛ هفتگی: -30.55 ؛ دو هفته: -34.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:52؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 23.26 م.ت و سرانه فروش 31.73 م.ت .  
 • 09:25:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.47 ؛ 3روزه: -16.37 ؛ هفتگی: -57.75 ؛ دو هفته: -142.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: -14.60 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: 6.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.30 ؛ 3روزه: 58.25 ؛ هفتگی: 58.25 ؛ دو هفته: 42.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:12؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.77) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 26.62 م.ت و سرانه فروش 28.60 م.ت .  
 • 09:25:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.94 ؛ 3روزه: -16.37 ؛ هفتگی: -57.75 ؛ دو هفته: -142.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:00؛ حجم مشکوک در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.75) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 27.05 م.ت و سرانه فروش 12.34 م.ت .  
 • 09:25:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 131 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.94 ؛ 3روزه: -16.37 ؛ هفتگی: -57.75 ؛ دو هفته: -142.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 2140 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.56 ؛ 3روزه: 5.33 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -22.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:27؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %2.38) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 9.74 م.ت و سرانه فروش 11.80 م.ت .  
 • 09:24:26؛ حجم مشکوک در نماد حاريا (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 20.59 م.ت و سرانه فروش 28.79 م.ت .  
 • 09:24:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -14.60 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: 6.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:22؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.33) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 15.33 م.ت و سرانه فروش 29.38 م.ت .  
 • 09:24:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.18 ؛ 3روزه: -14.60 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: 6.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:16؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %-2.87) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 9.61 م.ت و سرانه فروش 21.28 م.ت .  
 • 09:24:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.0 م.ت .  
 • 09:23:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: -2.24 ؛ هفتگی: -2.36 ؛ دو هفته: -2.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.61 ؛ 3روزه: -0.65 ؛ هفتگی: 1.51 ؛ دو هفته: -3.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:32؛ حجم مشکوک در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %-2.81) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 16.74 م.ت و سرانه فروش 30.15 م.ت .  
 • 09:23:02؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.41) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 14.27 م.ت و سرانه فروش 13.48 م.ت .  
 • 09:23:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-5.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.44 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 2.51 ؛ دو هفته: 10.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.53 ؛ 3روزه: 0.79 ؛ هفتگی: 13.91 ؛ دو هفته: 123.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:54؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 16.86 م.ت و سرانه فروش 22.94 م.ت .  
 • 09:22:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.53 ؛ 3روزه: 0.79 ؛ هفتگی: 13.91 ؛ دو هفته: 123.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.5 م.ت .  
 • 09:22:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.01 ؛ 3روزه: -4.90 ؛ هفتگی: -1.09 ؛ دو هفته: -10.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.5 م.ت .  
 • 09:22:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.1 م.ت .  
 • 09:22:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.81 ؛ 3روزه: -10.31 ؛ هفتگی: -12.11 ؛ دو هفته: -14.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.01 ؛ 3روزه: -4.90 ؛ هفتگی: -1.09 ؛ دو هفته: -10.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.02) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.5 م.ت .  
 • 09:22:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.1 م.ت .  
 • 09:22:34؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 26.88 م.ت و سرانه فروش 14.15 م.ت .  
 • 09:22:14؛ حجم مشکوک در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 23.62 م.ت و سرانه فروش 44.68 م.ت .  
 • 09:22:10؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %-5.98) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 19.43 م.ت و سرانه فروش 37.81 م.ت .  
 • 09:21:49؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %-2.91) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.36 م.ت و سرانه فروش 17.12 م.ت .  
 • 09:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.50 ؛ 3روزه: 179.65 ؛ هفتگی: 188.06 ؛ دو هفته: 247.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:47؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 22.27 م.ت و سرانه فروش 22.66 م.ت .  
 • 09:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.50 ؛ 3روزه: 179.65 ؛ هفتگی: 188.06 ؛ دو هفته: 247.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.85 ؛ 3روزه: 55.82 ؛ هفتگی: 52.95 ؛ دو هفته: 58.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.6 م.ت .  
 • 09:21:12؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.14 و سرانه خرید 30.93 م.ت و سرانه فروش 14.48 م.ت .  
 • 09:21:12؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %3.55) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 22.39 م.ت و سرانه فروش 26.80 م.ت .  
 • 09:21:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.47 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -11.20 ؛ دو هفته: -16.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:05؛ حجم مشکوک در نماد سنوين (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 43.45 م.ت و سرانه فروش 51.90 م.ت .  
 • 09:21:04؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 17.10 م.ت و سرانه فروش 15.58 م.ت .  
 • 09:21:04؛ حجم مشکوک در نماد سنوين (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 43.45 م.ت و سرانه فروش 51.90 م.ت .  
 • 09:21:04؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %5.93) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 17.10 م.ت و سرانه فروش 15.58 م.ت .  
 • 09:20:38؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 16.37 م.ت و سرانه فروش 13.62 م.ت .  
 • 09:20:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.58 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: 36.82 ؛ هفتگی: 58.40 ؛ دو هفته: 50.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 188 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -6.51 ؛ هفتگی: -17.89 ؛ دو هفته: -5.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.50 ؛ 3روزه: 36.82 ؛ هفتگی: 58.40 ؛ دو هفته: 50.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.72 ؛ 3روزه: -4.04 ؛ هفتگی: 4.25 ؛ دو هفته: -4.71) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.03 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 164 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.90 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:58؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 14.03 م.ت و سرانه فروش 30.38 م.ت .  
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %-0.75) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 11.90 م.ت و سرانه فروش 9.58 م.ت .  
 • 09:19:55؛ حجم مشکوک در نماد زشريف (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 24.20 م.ت و سرانه فروش 15.82 م.ت .  
 • 09:19:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 140 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.03 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 322 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.81 ؛ 3روزه: -3.83 ؛ هفتگی: 14.51 ؛ دو هفته: 30.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: -0.08 ؛ هفتگی: -8.33 ؛ دو هفته: -82.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.61 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %-2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.71 ؛ 3روزه: -1.30 ؛ هفتگی: -17.46 ؛ دو هفته: -31.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 148 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.49 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.36 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.28 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:29؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 16.79 م.ت و سرانه فروش 14.28 م.ت .  
 • 09:19:26؛ حجم مشکوک در نماد سباقر (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.67 و سرانه خرید 17.52 م.ت و سرانه فروش 26.04 م.ت .  
 • 09:19:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 144 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.80 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: -14.60 ؛ هفتگی: -17.37 ؛ دو هفته: 6.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:05؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.60) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 6.83 م.ت و سرانه فروش 17.25 م.ت .  
 • 09:19:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %1.64) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.6 م.ت .  
 • 09:18:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -2.02 ؛ هفتگی: 1.43 ؛ دو هفته: -3.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 135 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.44 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: 36.82 ؛ هفتگی: 58.40 ؛ دو هفته: 50.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 9.38 ؛ هفتگی: 5.63 ؛ دو هفته: -0.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: 36.82 ؛ هفتگی: 58.40 ؛ دو هفته: 50.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.70 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %-4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.53 ؛ هفتگی: -0.30 ؛ دو هفته: 0.88) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:11؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 33.60 م.ت و سرانه فروش 30.78 م.ت .  
 • 09:18:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.54 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 358 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -53.82 ؛ هفتگی: -71.93 ؛ دو هفته: -66.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 117 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.56 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 109 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.71 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 251 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -38.78 ؛ هفتگی: -30.55 ؛ دو هفته: -34.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:44؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 120.45 م.ت و سرانه فروش 104.56 م.ت .  
 • 09:16:36؛ حجم مشکوک در نماد بميلا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 36.78 م.ت و سرانه فروش 28.16 م.ت .  
 • 09:16:30؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %1.40) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 63.94 م.ت و سرانه فروش 59.66 م.ت .  
 • 09:16:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.08 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.94 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 11.52 ؛ هفتگی: 12.48 ؛ دو هفته: 12.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:49؛ خرید درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -3.83 ؛ هفتگی: -7.76 ؛ دو هفته: -10.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:44؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 27.78 م.ت و سرانه فروش 32.84 م.ت .  
 • 09:15:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %3.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.92 ؛ 3روزه: 25.48 ؛ هفتگی: -5.74 ؛ دو هفته: 49.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 09:15:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 3774 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.55 ؛ 3روزه: 5.33 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -22.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 09:15:11؛ حجم مشکوک در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.56) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 64.83 م.ت و سرانه فروش 43.77 م.ت .  
 • 09:15:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %2.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 7.36 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -23.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.4 م.ت .  
 • 09:14:41؛ حجم مشکوک در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 15.13 م.ت و سرانه فروش 16.77 م.ت .  
 • 09:14:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: -1.22 ؛ هفتگی: -3.13 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 3273 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.55 ؛ 3روزه: 5.33 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -22.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.42 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -11.20 ؛ دو هفته: -16.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2696 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.70 ؛ 3روزه: 5.33 ؛ هفتگی: -0.13 ؛ دو هفته: -22.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.57 ؛ 3روزه: -7.55 ؛ هفتگی: -5.90 ؛ دو هفته: -14.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: -12.64 ؛ هفتگی: -15.53 ؛ دو هفته: -22.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد تليسه (در آخرین قیمت %2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 2.35 ؛ هفتگی: 2.51 ؛ دو هفته: 10.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:26؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 33.26 م.ت و سرانه فروش 27.32 م.ت .  
 • 09:13:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 32.53 ؛ هفتگی: 33.40 ؛ دو هفته: 29.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.93 ؛ 3روزه: 79.22 ؛ هفتگی: 114.80 ؛ دو هفته: 307.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:17؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %3.80) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 12.28 م.ت و سرانه فروش 14.15 م.ت .  
 • 09:12:54؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 40.43 م.ت و سرانه فروش 23.07 م.ت .  
 • 09:12:52؛ حجم مشکوک در نماد غديس (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 18.49 م.ت و سرانه فروش 25.40 م.ت .  
 • 09:12:26؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 19.55 م.ت و سرانه فروش 33.39 م.ت .  
 • 09:12:16؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 21.37 م.ت و سرانه فروش 67.28 م.ت .  
 • 09:11:56؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %3.12) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 10.36 م.ت و سرانه فروش 26.24 م.ت .  
 • 09:11:46؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %-0.61) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 11.28 م.ت و سرانه فروش 28.85 م.ت .  
 • 09:11:36؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 14.81 م.ت و سرانه فروش 56.51 م.ت .  
 • 09:11:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 427 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: -0.43 ؛ هفتگی: 1.31 ؛ دو هفته: 1.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:23؛ حجم مشکوک در نماد دروز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 76.64 م.ت و سرانه فروش 55.35 م.ت .  
 • 09:11:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %2.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -4.88 ؛ هفتگی: -7.47 ؛ دو هفته: 6.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %2.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 350 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: 0.92 ؛ هفتگی: 0.08 ؛ دو هفته: -3.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.78 ؛ 3روزه: 79.22 ؛ هفتگی: 114.80 ؛ دو هفته: 307.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.94 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 106 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.70 ؛ 3روزه: -0.22 ؛ هفتگی: -0.22 ؛ دو هفته: -0.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -2.72 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -3.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:20؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.85 و سرانه خرید 72.85 م.ت و سرانه فروش 9.28 م.ت .  
 • 09:10:12؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.89) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 13.54 م.ت و سرانه فروش 17.56 م.ت .  
 • 09:09:50؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 40.74 م.ت و سرانه فروش 27.30 م.ت .  
 • 09:09:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-0.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 179.65 ؛ هفتگی: 188.06 ؛ دو هفته: 247.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.97 ؛ 3روزه: 8.17 ؛ هفتگی: 7.05 ؛ دو هفته: -5.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:56؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 18.97 م.ت و سرانه فروش 16.98 م.ت .  
 • 09:08:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.21 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:44؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 38.46 م.ت و سرانه فروش 46.83 م.ت .  
 • 09:08:44؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %3.29) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 33.77 م.ت و سرانه فروش 19.89 م.ت .  
 • 09:08:36؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %4.20) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 12.78 م.ت و سرانه فروش 30.08 م.ت .  
 • 09:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.04 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:29؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.56) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 15.60 م.ت و سرانه فروش 20.66 م.ت .  
 • 09:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-1.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.04 ؛ 3روزه: 57.64 ؛ هفتگی: 58.27 ؛ دو هفته: 49.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:26؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %5.75) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 16.85 م.ت و سرانه فروش 16.77 م.ت .  
 • 09:08:26؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 17.48 م.ت و سرانه فروش 26.34 م.ت .  
 • 09:08:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %2.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:59؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %2.17) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 18.53 م.ت و سرانه فروش 36.81 م.ت .  
 • 09:07:59؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 33.06 م.ت و سرانه فروش 41.61 م.ت .  
 • 09:07:27؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 16.48 م.ت و سرانه فروش 21.81 م.ت .  
 • 09:07:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.94 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -1.31 ؛ دو هفته: 6.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.72 و سرانه خرید 194.81 م.ت و سرانه فروش 9.40 م.ت .  
 • 09:06:55؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 20.84 م.ت و سرانه فروش 30.80 م.ت .  
 • 09:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.40 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -11.20 ؛ دو هفته: -16.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.96 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:50؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 24.17 م.ت و سرانه فروش 35.74 م.ت .  
 • 09:05:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.90 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -1.31 ؛ دو هفته: 6.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.93 ؛ 3روزه: -0.77 ؛ هفتگی: -1.31 ؛ دو هفته: 6.67) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:12؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %0.73) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 4.11 م.ت و سرانه فروش 3.28 م.ت .  
 • 09:04:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %-1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -1.35 ؛ هفتگی: -1.37 ؛ دو هفته: -2.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.69 ؛ 3روزه: 20.82 ؛ هفتگی: 20.52 ؛ دو هفته: 169.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -5.87 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -8.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:42؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 20.82 م.ت و سرانه فروش 29.72 م.ت .  
 • 09:03:42؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.31 و سرانه خرید 62.40 م.ت و سرانه فروش 27.03 م.ت .  
 • 09:03:35؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 20.42 م.ت و سرانه فروش 24.34 م.ت .  
 • 09:03:22؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %-1.96) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 28.73 م.ت و سرانه فروش 26.53 م.ت .  
 • 09:03:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.23 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -11.20 ؛ دو هفته: -16.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:57؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.20) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.38 و سرانه خرید 20.69 م.ت و سرانه فروش 54.38 م.ت .  
 • 09:02:56؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 34.16 م.ت و سرانه فروش 20.58 م.ت .  
 • 09:02:02؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 26.59 م.ت و سرانه فروش 130.10 م.ت .  
 • 09:02:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.85 ؛ 3روزه: -7.25 ؛ هفتگی: -11.20 ؛ دو هفته: -16.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:43؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 35.92 م.ت و سرانه فروش 68.58 م.ت .  
 • 09:01:15؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 37.58 م.ت و سرانه فروش 20.54 م.ت .  
 • 09:00:56؛ حجم مشکوک در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.48 و سرانه خرید 37.48 م.ت و سرانه فروش 78.39 م.ت .  
 • 09:00:51؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 30.68 م.ت و سرانه فروش 54.70 م.ت .  
 • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %-4.96) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 33.58 م.ت و سرانه فروش 77.09 م.ت .  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 948.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.35 م.ت .  
 • 2- نماد وسينا با ارزش صف خرید 147.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 84.15 م.ت .  
 • 3- نماد شپاكسا با ارزش صف خرید 127.29 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 54.89 م.ت .  
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 52.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 109.70 م.ت .  
 • 5- نماد پتاير با ارزش صف خرید 26.44 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 38.99 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 14.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 614.80 م.ت .  
 • 2- نماد ثقزوي با ارزش صف فروش 8.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.67 م.ت .  
 • 3- نماد ورازي با ارزش صف فروش 4.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 29.51 م.ت .  
 • 4- نماد ولراز با ارزش صف فروش 3.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.08 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد زكشت با ارزش صف خرید 5.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 154.82 م.ت .  
 • 2- نماد دقاضي با ارزش صف خرید 2.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 138.60 م.ت .  
 • 3- نماد شبريز با ارزش صف خرید 948.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 132.35 م.ت .  
 • 4- نماد خكاوه با ارزش صف خرید 52.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 109.70 م.ت .  
 • 5- نماد بتك با ارزش صف خرید 14.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 107.54 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 14.76 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 614.80 م.ت .  
 • 2- نماد كفرآور با ارزش صف فروش 2.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 74.24 م.ت .  
 • 3- نماد ثقزوي با ارزش صف فروش 8.02 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.67 م.ت .  
 • 4- نماد ولراز با ارزش صف فروش 3.97 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 37.08 م.ت .  
 • 5- نماد ورازي با ارزش صف فروش 4.34 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 29.51 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با تقاضا ی 971.86 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 167.14 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 162.23 میلیارد تومان و تعداد 11 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با تقاضا ی 59.08 میلیارد تومان و تعداد 5 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 52.52 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -19.24 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با عرضه ی -10.98 میلیارد تومان و تعداد 2 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با عرضه ی -4.89 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با عرضه ی -1.37 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه هتل و رستوران با عرضه ی -0.82 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد هاي وب با حجم معاملات 182.18 میلیون سهم (6.27 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 174.50 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد بوعلي با حجم معاملات 5.11 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 47.01 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد زگلدشت با حجم معاملات 41.52 میلیون سهم (13.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.42 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد جم پيلن با حجم معاملات 2.52 میلیون سهم (2.96 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 41.90 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد غدام با حجم معاملات 5.41 میلیون سهم (4.89 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.34 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 97.46 میلیارد تومان و حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 48.03 میلیارد تومان و حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 31.35 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خكاوه با برآیند ورود پول درشت 30.09 میلیارد تومان و حجم 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 27.69 میلیارد تومان و حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 53.70 میلیارد تومان و حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 50.06 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 46.15 میلیارد تومان و حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد هاي وب با برآیند خروج پول درشت 38.06 میلیارد تومان و حجم 6.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 19.85 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 171.42 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 30.89 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 20.81 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 20.43 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 9.80 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 181.95 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه اطلاعات و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 38.35 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 34.58 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 26.19 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 21.03 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 542.96 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وسينا با ارزش صف خرید 51.99 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شپاكسا با ارزش صف خرید 49.25 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شگل با ارزش صف خرید 6.14 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد فسازان با ارزش صف خرید 5.78 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها