بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ شنبه، 17 اردیبهشت 1401

1401-02-17 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
شنبه، 17 اردیبهشت1401

گزارش بورس امروز، شنبه 17 اردیبهشت 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد هاي وب با حجم معاملات 182.18 میلیون سهم (6.27 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 174.50 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد بوعلي با حجم معاملات 5.11 میلیون سهم (2.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 47.01 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد زگلدشت با حجم معاملات 41.52 میلیون سهم (13.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.42 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد جم پيلن با حجم معاملات 2.52 میلیون سهم (2.96 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 41.90 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد غدام با حجم معاملات 5.41 میلیون سهم (4.89 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 37.34 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 97.46 میلیارد تومان و حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 48.03 میلیارد تومان و حجم 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 31.35 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خكاوه با برآیند ورود پول درشت 30.09 میلیارد تومان و حجم 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 27.69 میلیارد تومان و حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 53.70 میلیارد تومان و حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 50.06 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 46.15 میلیارد تومان و حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد هاي وب با برآیند خروج پول درشت 38.06 میلیارد تومان و حجم 6.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 19.85 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 171.42 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 30.89 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 20.81 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 20.43 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند ورود پول درشت 9.80 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 181.95 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه اطلاعات و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 38.35 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 34.58 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 26.19 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 21.03 میلیارد تومان . 
 • _________________
 • 12:29:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-3.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.55 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 2.65 ؛ دو هفته: -7.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 421 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.14 ؛ 3روزه: 1.86 ؛ هفتگی: 0.17 ؛ دو هفته: -9.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -8.60 ؛ هفتگی: -9.96 ؛ دو هفته: -12.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 164 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.70 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 257 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 145 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.91 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.37 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: 1.38 ؛ دو هفته: 3.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 4.63 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: 3.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.10 ؛ 3روزه: -8.77 ؛ هفتگی: -10.18 ؛ دو هفته: -9.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 488 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 97.25 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 233 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.50 ؛ 3روزه: 9.70 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: 16.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.50 ؛ 3روزه: 11.17 ؛ هفتگی: 11.70 ؛ دو هفته: 12.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد كترام (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 427 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: -2.40 ؛ دو هفته: -1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 233 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.50 ؛ 3روزه: 9.70 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: 16.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 487 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 95.95 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:08؛ حجم مشکوک در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %0.52) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 19.26 م.ت و سرانه فروش 28.03 م.ت .  
 • 12:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 377 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 283 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.35 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 731 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: -1.36 ؛ هفتگی: -2.80 ؛ دو هفته: -5.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 128 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -0.02 ؛ هفتگی: 0.09 ؛ دو هفته: -5.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 91 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.36 ؛ 3روزه: 9.70 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: 16.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %-2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 317 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.50 ؛ 3روزه: 11.17 ؛ هفتگی: 11.70 ؛ دو هفته: 12.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 443 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 250 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.43 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.88 ؛ 3روزه: -3.95 ؛ هفتگی: -5.75 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 646 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: -0.28 ؛ دو هفته: -0.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.59 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -4.35 ؛ دو هفته: 56.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.69) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.2 م.ت .  
 • 12:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.79 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %-0.92) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .  
 • 12:27:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.33 ؛ 3روزه: -3.62 ؛ هفتگی: -4.22 ؛ دو هفته: -8.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:07؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قهكمت (در آخرین قیمت %-0.92) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.6 م.ت .  
 • 12:27:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.03 ؛ 3روزه: 74.30 ؛ هفتگی: 78.17 ؛ دو هفته: 74.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: 1.21 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: 19.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:49؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.50 و سرانه خرید 30.42 م.ت و سرانه فروش 8.69 م.ت .  
 • 12:26:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 439 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 358 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.08 ؛ 3روزه: 1.21 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: 19.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.30 ؛ 3روزه: 2.79 ؛ هفتگی: 3.71 ؛ دو هفته: 5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.28 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -2.89 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 440 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 250 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.39 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 479 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 89.67 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.65 ؛ 3روزه: 61.11 ؛ هفتگی: 55.60 ؛ دو هفته: 56.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 370 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 283 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.97 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 665 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.84 ؛ 3روزه: -5.19 ؛ هفتگی: -7.62 ؛ دو هفته: -7.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -2.54 ؛ هفتگی: -3.81 ؛ دو هفته: -13.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد داوه (در آخرین قیمت %-5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1043 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -1.36 ؛ هفتگی: -2.80 ؛ دو هفته: -5.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 253 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 141 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.51 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.74 ؛ 3روزه: -3.95 ؛ هفتگی: -5.75 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.92 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: -5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 13.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:15؛ حجم مشکوک در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.31 و سرانه خرید 27.95 م.ت و سرانه فروش 8.45 م.ت .  
 • 12:23:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 4.25 ؛ هفتگی: 3.70 ؛ دو هفته: 4.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 84 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.76 ؛ 3روزه: 9.70 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: 16.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 84 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.76 ؛ 3روزه: 9.70 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: 16.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 345 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 279 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.88 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.50 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: -6.86 ؛ دو هفته: -79.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.95 ؛ 3روزه: 74.30 ؛ هفتگی: 78.17 ؛ دو هفته: 74.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %-1.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 541 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.73 ؛ 3روزه: -3.95 ؛ هفتگی: -5.75 ؛ دو هفته: -17.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 346 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.80 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.38 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -4.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:04؛ حجم مشکوک در نماد حخزر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 60.92 م.ت و سرانه فروش 29.83 م.ت .  
 • 12:19:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 330 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 279 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.14 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -2.54 ؛ هفتگی: -3.16 ؛ دو هفته: -4.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 343 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.74 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد غديس (در آخرین قیمت %5.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 371 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: 1.79 ؛ هفتگی: -2.31 ؛ دو هفته: -11.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 436 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 248 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.38 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -52.59 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.79 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -3.82 ؛ دو هفته: -11.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 318 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.30 ؛ 3روزه: 9.22 ؛ هفتگی: 11.24 ؛ دو هفته: 10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كگل (در آخرین قیمت %0.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: -4.04 ؛ هفتگی: -5.63 ؛ دو هفته: -6.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: -5.57 ؛ هفتگی: -3.74 ؛ دو هفته: -0.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 343 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.68 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيلام (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -1.34 ؛ دو هفته: -0.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.51 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -4.35 ؛ دو هفته: 56.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %-5.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 543 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: 0.05 ؛ هفتگی: 1.38 ؛ دو هفته: 3.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.51 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -4.35 ؛ دو هفته: 56.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 475 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 88.67 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:48؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا (در آخرین قیمت %1.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 66 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.03 ؛ 3روزه: -1.68 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -3.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.46 ؛ هفتگی: -4.27 ؛ دو هفته: -6.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا (در آخرین قیمت %1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.93 ؛ 3روزه: -1.68 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -3.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد شصفها (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: -0.24 ؛ هفتگی: 0.87 ؛ دو هفته: -3.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا (در آخرین قیمت %1.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.89 ؛ 3روزه: -1.68 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -3.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.63 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت خرید 24 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: 3.17 ؛ هفتگی: 1.64 ؛ دو هفته: 15.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 370 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.37 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: -6.86 ؛ دو هفته: -79.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 420 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 235 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.03 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %-0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 1.29 ؛ هفتگی: 1.54 ؛ دو هفته: 1.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 305 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 244 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.39 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -1.08 ؛ هفتگی: -11.51 ؛ دو هفته: -18.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكام (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 299 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.53 ؛ 3روزه: -8.03 ؛ هفتگی: -8.98 ؛ دو هفته: -31.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.43 ؛ 3روزه: -0.46 ؛ هفتگی: -0.98 ؛ دو هفته: -5.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فبيرا (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.6 م.ت .  
 • 12:06:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.91 ؛ 3روزه: 74.30 ؛ هفتگی: 78.17 ؛ دو هفته: 74.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.93 ؛ 3روزه: -10.96 ؛ هفتگی: -19.54 ؛ دو هفته: -8.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.20 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -0.31 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:00؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.50 ؛ 3روزه: -1.68 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -3.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.08 ؛ 3روزه: 74.30 ؛ هفتگی: 78.17 ؛ دو هفته: 74.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 159 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.84 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 296 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 244 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.26 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 336 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 45.38 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %3.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 313 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.06 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -5.88 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:32؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا (در آخرین قیمت %1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.49 ؛ 3روزه: -1.68 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -3.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 274 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت فروش 244 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.65 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:49؛ خرید درشت حقیقی در صندوق طلا (در آخرین قیمت %1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.44 ؛ 3روزه: -1.68 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -3.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 272 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 244 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.05 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلقما (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1306 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.26 ؛ دو هفته: 0.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 415 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 233 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.80 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.82 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -1.33 ؛ دو هفته: -3.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.57 ؛ 3روزه: -9.89 ؛ هفتگی: -9.60 ؛ دو هفته: -37.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.96 ؛ 3روزه: -3.62 ؛ هفتگی: -4.22 ؛ دو هفته: -8.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.98 ؛ 3روزه: 74.30 ؛ هفتگی: 78.17 ؛ دو هفته: 74.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 320 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 43.41 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.17 ؛ 3روزه: -3.60 ؛ هفتگی: 0.03 ؛ دو هفته: -0.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 298 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.07 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 455 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 85.79 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:10؛ حجم مشکوک در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 14.10 م.ت و سرانه فروش 19.11 م.ت .  
 • 11:59:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد تبرك (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 274 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 4.63 ؛ هفتگی: 4.82 ؛ دو هفته: 3.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاذر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 460 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.58 ؛ 3روزه: 0.16 ؛ هفتگی: 0.60 ؛ دو هفته: -4.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:23؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-4.07) با حجم 12.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 17.65 م.ت و سرانه فروش 29.32 م.ت .  
 • 11:59:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 411 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 223 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.60 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: -4.09 ؛ دو هفته: -3.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 265 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 244 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.74 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:47؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.16 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -2.89 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.36 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: 1.16 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:58:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.21 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد واميد (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -2.87 ؛ هفتگی: -7.45 ؛ دو هفته: -22.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %-3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.50 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -1.33 ؛ دو هفته: -3.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 448 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.30 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 606 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.31 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: 1.74 ؛ دو هفته: 2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 30.82 م.ت و سرانه فروش 19.73 م.ت .  
 • 11:54:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.58 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 733 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.25 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: 1.74 ؛ دو هفته: 2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 404 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 220 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.56 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:25؛ حجم مشکوک در نماد فسديد (در آخرین قیمت %0.99) با حجم 6.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 26.62 م.ت و سرانه فروش 32.73 م.ت .  
 • 11:52:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 318 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.29 ؛ 3روزه: 9.22 ؛ هفتگی: 11.24 ؛ دو هفته: 10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.22 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -5.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 2.18 ؛ دو هفته: 1.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:01؛ حجم مشکوک در نماد فسديد (در آخرین قیمت %0.99) با حجم 6.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 26.32 م.ت و سرانه فروش 32.36 م.ت .  
 • 11:52:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: 0.14 ؛ هفتگی: 2.18 ؛ دو هفته: 1.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 1.13 ؛ هفتگی: -0.59 ؛ دو هفته: -0.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 288 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.76 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سامان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 485 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.94 ؛ 3روزه: -3.68 ؛ هفتگی: -1.19 ؛ دو هفته: -4.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -8.77 ؛ هفتگی: -10.18 ؛ دو هفته: -9.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.60 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: 1.74 ؛ دو هفته: 2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 441 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 82.68 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 2.21 ؛ هفتگی: 1.74 ؛ دو هفته: 2.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 399 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 220 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.09 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.36 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1316 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: -1.08 ؛ دو هفته: -0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 258 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 244 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.40 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.30 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: -3.00 ؛ دو هفته: 9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 122 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.95 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 397 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 219 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.87 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبجنو (در آخرین قیمت %-0.04) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.7 م.ت .  
 • 11:46:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.86 ؛ 3روزه: 2.79 ؛ هفتگی: 3.71 ؛ دو هفته: 5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 153 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.75 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 1.18 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -2.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.96 ؛ هفتگی: -2.69 ؛ دو هفته: -2.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: 2.46 ؛ هفتگی: 0.91 ؛ دو هفته: -4.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.78 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 393 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 218 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.29 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.18 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: 1.76 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 211 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 120 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.66 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: 1.76 ؛ دو هفته: 1.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1155 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -0.29 ؛ هفتگی: -1.08 ؛ دو هفته: -0.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 281 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.59 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.87 ؛ 3روزه: 11.17 ؛ هفتگی: 11.70 ؛ دو هفته: 12.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.04 ؛ 3روزه: -2.50 ؛ هفتگی: -4.55 ؛ دو هفته: -14.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:42؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 18.47 م.ت و سرانه فروش 20.09 م.ت .  
 • 11:41:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.04 ؛ 3روزه: -2.50 ؛ هفتگی: -4.55 ؛ دو هفته: -14.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 209 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 120 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.31 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.59 ؛ 3روزه: -8.44 ؛ هفتگی: -11.90 ؛ دو هفته: -28.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %1.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.35 ؛ 3روزه: 5.66 ؛ هفتگی: 5.47 ؛ دو هفته: 4.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:52؛ حجم مشکوک در نماد سيستم (در آخرین قیمت %-0.34) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 32.64 م.ت و سرانه فروش 27.44 م.ت .  
 • 11:39:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.30 ؛ 3روزه: -2.50 ؛ هفتگی: -4.55 ؛ دو هفته: -14.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 391 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 0.48 ؛ هفتگی: -1.13 ؛ دو هفته: -0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: 74.30 ؛ هفتگی: 78.17 ؛ دو هفته: 74.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:31؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.98 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -2.89 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد كقزوي (در آخرین قیمت %-0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -9.55 ؛ هفتگی: -14.45 ؛ دو هفته: -15.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 539 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 272 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.66 ؛ 3روزه: -8.44 ؛ هفتگی: -10.63 ؛ دو هفته: 1.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 391 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 216 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.15 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 696 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.75 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-1.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -5.83 ؛ هفتگی: -5.30 ؛ دو هفته: -6.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 390 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 216 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.83 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.16 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 388 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 216 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.71 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:12؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %2.40) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 19.75 م.ت و سرانه فروش 23.00 م.ت .  
 • 11:35:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %4.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.93 ؛ 3روزه: 2.79 ؛ هفتگی: 3.71 ؛ دو هفته: 5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 384 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 216 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.07 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 574 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -8.60 ؛ هفتگی: -9.96 ؛ دو هفته: -12.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:09؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %3.63) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 13.98 م.ت و سرانه فروش 26.36 م.ت .  
 • 11:32:59؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.83) با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 35.81 م.ت و سرانه فروش 14.67 م.ت .  
 • 11:32:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.73 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -3.82 ؛ دو هفته: -11.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: 1.33 ؛ دو هفته: -1.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.51 ؛ 3روزه: -1.13 ؛ هفتگی: -3.52 ؛ دو هفته: -13.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.44 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 630 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.70 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -46.12 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 381 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 213 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.63 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-1.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.06 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: -0.89 ؛ دو هفته: 4.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 136 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -44.93 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 433 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 81.57 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:54؛ حجم مشکوک در نماد شساخت (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 18.47 م.ت و سرانه فروش 19.59 م.ت .  
 • 11:28:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1069 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.11 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 1.46 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:40؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %0.74) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 22.67 م.ت و سرانه فروش 21.61 م.ت .  
 • 11:28:28؛ حجم مشکوک در نماد ثمين (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 9.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 15.00 م.ت و سرانه فروش 10.25 م.ت .  
 • 11:28:23؛ حجم مشکوک در نماد ثمين (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 9.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 16.16 م.ت و سرانه فروش 10.75 م.ت .  
 • 11:28:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.66 ؛ 3روزه: -5.19 ؛ هفتگی: -7.62 ؛ دو هفته: -7.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.87 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.69 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 560 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.92 ؛ 3روزه: -10.96 ؛ هفتگی: -19.54 ؛ دو هفته: -8.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.28 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:09؛ حجم مشکوک در نماد وسكاب (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 12.06 م.ت و سرانه فروش 16.86 م.ت .  
 • 11:25:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -1.33 ؛ دو هفته: -3.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.14 ؛ 3روزه: 9.22 ؛ هفتگی: 11.24 ؛ دو هفته: 10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 408 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.80 ؛ 3روزه: 11.17 ؛ هفتگی: 11.70 ؛ دو هفته: 12.06) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 374 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 212 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.53 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.56 ؛ هفتگی: -0.31 ؛ دو هفته: -1.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.64 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -3.82 ؛ دو هفته: -11.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پكوير با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.45 م.ت و سرانه فروش 14.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.40. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:20:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: -3.73 ؛ هفتگی: -5.52 ؛ دو هفته: -4.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.86 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.98 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد حخزر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1167 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: 0.20 ؛ دو هفته: -0.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.61 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكرما (در آخرین قیمت %-4.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.36 ؛ هفتگی: -0.01 ؛ دو هفته: -0.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 375 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.37 ؛ 3روزه: -2.61 ؛ هفتگی: -4.80 ؛ دو هفته: -3.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.41 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %0.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -5.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.54 ؛ 3روزه: -9.89 ؛ هفتگی: -9.60 ؛ دو هفته: -37.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 368 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 211 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.51 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:15؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.64 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -2.89 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد زماهان (در آخرین قیمت %-1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: -0.15 ؛ دو هفته: 0.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.24 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: 2.46 ؛ هفتگی: 0.91 ؛ دو هفته: -4.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:13:55؛ حجم مشکوک در نماد سباقر (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 26.51 م.ت و سرانه فروش 31.82 م.ت .  
 • 11:12:55؛ حجم مشکوک در نماد كاريس (در آخرین قیمت %0.65) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 9.45 م.ت و سرانه فروش 15.84 م.ت .  
 • 11:12:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.87 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.03 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 266 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 164 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.52 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:03؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 28.67 م.ت و سرانه فروش 30.57 م.ت .  
 • 11:10:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 362 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 211 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.40 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 423 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 80.48 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.51 ؛ 3روزه: -8.44 ؛ هفتگی: -11.90 ؛ دو هفته: -28.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 423 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 80.48 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 188 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 261 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.51 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 357 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 211 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.38 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 355 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 211 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.22 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.38 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %-2.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.63 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: -12.79 ؛ دو هفته: -17.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.86 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 360 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 73.11 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:48؛ حجم مشکوک در نماد فافزا (در آخرین قیمت %2.23) با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.22 و سرانه خرید 45.48 م.ت و سرانه فروش 20.45 م.ت .  
 • 11:04:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %-0.13) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.9 م.ت .  
 • 11:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.40 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: 0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.75 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.40 ؛ 3روزه: 0.02 ؛ هفتگی: 0.02 ؛ دو هفته: 0.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:07؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %-1.45) با حجم 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 12.97 م.ت و سرانه فروش 19.93 م.ت .  
 • 11:03:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تپمپي با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 46.88 م.ت و سرانه فروش 20.10 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.33. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:03:50؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد فافزا با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 53.87 م.ت و سرانه فروش 20.73 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 2.60. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:03:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.78 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: -3.00 ؛ دو هفته: 9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولاژ (در آخرین قیمت %0.31) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.3 م.ت .  
 • 11:02:36؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافزا (در آخرین قیمت %-2.90) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 77.91 م.ت و سرانه فروش 24.39 م.ت .  
 • 11:02:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 3.04 ؛ هفتگی: 2.97 ؛ دو هفته: -0.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:36؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فافزا (در آخرین قیمت %-2.90) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 77.91 م.ت و سرانه فروش 24.39 م.ت .  
 • 11:02:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فافزا (در آخرین قیمت %-2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.38 ؛ 3روزه: -0.50 ؛ هفتگی: -0.78 ؛ دو هفته: -1.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 342 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 206 بار با میانگین 308 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.91 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:09؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 17.84 م.ت و سرانه فروش 14.41 م.ت .  
 • 10:57:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %1.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 703 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -2.25 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:22؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 4.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 37.87 م.ت و سرانه فروش 59.41 م.ت .  
 • 10:56:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 92 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.28 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 172 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 92 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.03 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.24 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: 1.16 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.71 ؛ 3روزه: -2.50 ؛ هفتگی: -4.55 ؛ دو هفته: -14.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 92 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.60 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %3.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.40 ؛ 3روزه: 7.15 ؛ هفتگی: 6.38 ؛ دو هفته: 1.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:35؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-2.12) با حجم 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 16.46 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .  
 • 10:54:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.53 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:23؛ حجم مشکوک در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 56.17 م.ت و سرانه فروش 31.52 م.ت .  
 • 10:52:48؛ حجم مشکوک در نماد وتوسم (در آخرین قیمت %0.85) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 9.43 م.ت و سرانه فروش 12.77 م.ت .  
 • 10:52:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 349 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 71.81 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد داسوه (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 2.56 ؛ هفتگی: 3.00 ؛ دو هفته: 11.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 347 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 70.77 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 7.15 ؛ هفتگی: 6.38 ؛ دو هفته: 1.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 93 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.64 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 7.15 ؛ هفتگی: 6.38 ؛ دو هفته: 1.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: 7.31 ؛ هفتگی: -16.51 ؛ دو هفته: -22.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.16 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.34 ؛ 3روزه: -9.89 ؛ هفتگی: -9.60 ؛ دو هفته: -37.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -3.78 ؛ هفتگی: -3.40 ؛ دو هفته: -6.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 345 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 69.50 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:40؛ حجم مشکوک در نماد حخزر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.35 و سرانه خرید 47.10 م.ت و سرانه فروش 14.08 م.ت .  
 • 10:48:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 340 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 66.86 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 161 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.32 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %-0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -2.61 ؛ هفتگی: -4.80 ؛ دو هفته: -3.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 334 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 204 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.87 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ددام (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: 2.92 ؛ دو هفته: 2.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %5.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 361 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 1.30 ؛ هفتگی: 6.64 ؛ دو هفته: 14.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2753 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.77 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.95 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.44 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2348 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.74 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 218 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.92 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 2078 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.39 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.32 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 331 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 200 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.86 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:43:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.36 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.37 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 492 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.00 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:39؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %5.83) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 29.46 م.ت و سرانه فروش 14.59 م.ت .  
 • 10:41:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 492 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.00 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 335 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 64.18 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1867 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.33 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.40 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1642 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.21 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %-0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.35 ؛ 3روزه: 1.58 ؛ هفتگی: 1.38 ؛ دو هفته: 0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %1.02) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.8 م.ت .  
 • 10:39:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 321 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 198 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.71 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:17؛ حجم مشکوک در نماد وبوعلي (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 11.97 م.ت و سرانه فروش 18.75 م.ت .  
 • 10:38:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 115 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.78 ؛ 3روزه: -10.59 ؛ هفتگی: -20.66 ؛ دو هفته: -41.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:03؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %1.50) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.9 م.ت .  
 • 10:37:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %5.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 253 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.58 ؛ 3روزه: -2.50 ؛ هفتگی: -4.55 ؛ دو هفته: -14.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -2.61 ؛ هفتگی: -4.80 ؛ دو هفته: -3.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 316 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 198 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.68 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.50 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -4.35 ؛ دو هفته: 56.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.07 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.37 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -4.35 ؛ دو هفته: 56.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 146 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.40 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:00؛ حجم مشکوک در نماد نطرين (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 8.83 م.ت و سرانه فروش 11.91 م.ت .  
 • 10:34:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.02 ؛ 3روزه: 9.22 ؛ هفتگی: 11.24 ؛ دو هفته: 10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.09 ؛ 3روزه: -0.10 ؛ هفتگی: -0.10 ؛ دو هفته: 1.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %5.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -1.08 ؛ هفتگی: -11.51 ؛ دو هفته: -18.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 326 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.31 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:43؛ حجم مشکوک در نماد فاهواز (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 15.21 م.ت و سرانه فروش 11.09 م.ت .  
 • 10:33:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 298 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 58.61 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 310 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 198 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.33 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.15 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد كساوه (در آخرین قیمت %-1.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -3.38 ؛ هفتگی: -8.18 ؛ دو هفته: -16.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %1.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 165 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.34 ؛ 3روزه: -4.79 ؛ هفتگی: -6.58 ؛ دو هفته: -23.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 294 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.48 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:46؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.84) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 21.14 م.ت و سرانه فروش 24.31 م.ت .  
 • 10:31:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 288 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.81 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.83 ؛ 3روزه: -4.79 ؛ هفتگی: -6.58 ؛ دو هفته: -23.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.87 ؛ 3روزه: -4.79 ؛ هفتگی: -6.58 ؛ دو هفته: -23.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 1.21 ؛ هفتگی: -1.42 ؛ دو هفته: 19.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.87 ؛ 3روزه: -4.79 ؛ هفتگی: -6.58 ؛ دو هفته: -23.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %-1.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: -0.89 ؛ دو هفته: 4.58) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.03 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 303 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 198 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.03 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 287 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 49.58 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 204 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 174 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.28 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 283 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.41 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 270 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.09 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 197 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 174 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.10 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.01 ؛ 3روزه: -23.19 ؛ هفتگی: -31.69 ؛ دو هفته: -28.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 203 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.37 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.65 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 108 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 33 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.19 ؛ 3روزه: -10.59 ؛ هفتگی: -20.66 ؛ دو هفته: -41.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %-0.13) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.3 م.ت .  
 • 10:25:57؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %1.14) با حجم 5.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 16.96 م.ت و سرانه فروش 25.04 م.ت .  
 • 10:25:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 297 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 198 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.81 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.90 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.89 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگستر (در آخرین قیمت %-5.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.60 ؛ هفتگی: -1.23 ؛ دو هفته: -1.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 294 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 198 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.64 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:12؛ حجم مشکوک در نماد آ س پ (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 16.10 م.ت و سرانه فروش 16.16 م.ت .  
 • 10:22:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -34.65 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.43 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 2.65 ؛ دو هفته: -7.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.30 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -4.56 ؛ دو هفته: -4.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.84 ؛ 3روزه: -3.47 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -2.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1169 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.67 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 289 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 196 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.44 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:05؛ حجم مشکوک در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 24.98 م.ت و سرانه فروش 20.79 م.ت .  
 • 10:18:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.38 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: 2.79 ؛ هفتگی: 3.71 ؛ دو هفته: 5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.28 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %3.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.46 ؛ 3روزه: 2.79 ؛ هفتگی: 3.71 ؛ دو هفته: 5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %2.03) با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.3 م.ت .  
 • 10:16:28؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 7.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 17.43 م.ت و سرانه فروش 31.93 م.ت .  
 • 10:16:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %-0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: -9.89 ؛ هفتگی: -9.60 ؛ دو هفته: -37.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.11 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.23 ؛ 3روزه: -6.55 ؛ هفتگی: -7.83 ؛ دو هفته: -13.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.17 ؛ 3روزه: -6.68 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -15.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.89 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.88 ؛ 3روزه: 1.10 ؛ هفتگی: -0.53 ؛ دو هفته: -3.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:13؛ حجم مشکوک در نماد ساينا (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 17.87 م.ت و سرانه فروش 15.30 م.ت .  
 • 10:13:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.78 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:13:13؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 47.80 م.ت و سرانه فروش 29.78 م.ت .  
 • 10:13:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.84 ؛ 3روزه: -6.68 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -15.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:48؛ حجم مشکوک در نماد آسيا (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 33.92 م.ت و سرانه فروش 15.43 م.ت .  
 • 10:12:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.77 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: -5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 274 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 193 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.41 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 270 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 193 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.72 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.35 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -4.79 ؛ هفتگی: -6.58 ؛ دو هفته: -23.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.00 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -4.79 ؛ هفتگی: -6.58 ؛ دو هفته: -23.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:09:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %-3.16) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.7 م.ت .  
 • 10:09:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.80 ؛ 3روزه: -6.68 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -15.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.11 ؛ 3روزه: -10.59 ؛ هفتگی: -20.66 ؛ دو هفته: -41.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %-4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: 5.89 ؛ دو هفته: 1.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 105 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.11 ؛ 3روزه: -10.59 ؛ هفتگی: -20.66 ؛ دو هفته: -41.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:05؛ حجم مشکوک در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 24.81 م.ت و سرانه فروش 43.23 م.ت .  
 • 10:06:48؛ حجم مشکوک در نماد رتكو (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 19.17 م.ت و سرانه فروش 14.35 م.ت .  
 • 10:06:47؛ حجم مشکوک در نماد رتكو (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 19.17 م.ت و سرانه فروش 14.35 م.ت .  
 • 10:06:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد كپشير (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -1.67 ؛ هفتگی: -1.46 ؛ دو هفته: -2.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -12.25 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -90.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:15؛ حجم مشکوک در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 24.98 م.ت و سرانه فروش 22.67 م.ت .  
 • 10:05:26؛ حجم مشکوک در نماد سباقر (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 39.96 م.ت و سرانه فروش 19.44 م.ت .  
 • 10:05:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 616 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.79 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 153 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.35 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 262 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 191 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.61 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.75 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:37؛ حجم مشکوک در صندوق خاتم (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 24.98 م.ت و سرانه فروش 22.36 م.ت .  
 • 10:03:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.75 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:05؛ حجم مشکوک در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 36.50 م.ت و سرانه فروش 84.97 م.ت .  
 • 10:03:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.62 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.15 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: 1.16 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 121 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 83 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.06 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 138 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.57 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.53 ؛ 3روزه: 7.99 ؛ هفتگی: 9.89 ؛ دو هفته: 11.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 3.04 ؛ هفتگی: 2.97 ؛ دو هفته: -0.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.90 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:42؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 19.29 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .  
 • 10:00:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.37 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %-1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 517 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.40 ؛ 3روزه: -5.19 ؛ هفتگی: -7.62 ؛ دو هفته: -7.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.21 ؛ 3روزه: 7.31 ؛ هفتگی: -16.51 ؛ دو هفته: -22.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:26؛ حجم مشکوک در نماد قمرو (در آخرین قیمت %0.11) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 12.73 م.ت و سرانه فروش 15.12 م.ت .  
 • 09:58:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 2.95 ؛ هفتگی: 5.42 ؛ دو هفته: 5.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 185 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.43 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:12؛ حجم مشکوک در نماد بنيرو (در آخرین قیمت %4.20) با حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 22.16 م.ت و سرانه فروش 13.21 م.ت .  
 • 09:58:12؛ حجم مشکوک در نماد دسبحان (در آخرین قیمت %-3.40) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 9.91 م.ت و سرانه فروش 11.00 م.ت .  
 • 09:58:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 185 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.43 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:02؛ حجم مشکوک در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.95) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.46 و سرانه خرید 37.44 م.ت و سرانه فروش 15.20 م.ت .  
 • 09:57:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 184 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 7.31 ؛ هفتگی: -16.51 ؛ دو هفته: -22.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سفار (در آخرین قیمت %-2.27) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.2 م.ت .  
 • 09:56:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %-0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.47 ؛ 3روزه: -3.96 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: 5.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد انرژي3 (در آخرین قیمت %1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: -4.36 ؛ هفتگی: -7.00 ؛ دو هفته: -13.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:31؛ حجم مشکوک در نماد خچرخش (در آخرین قیمت %3.20) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 10.50 م.ت و سرانه فروش 13.73 م.ت .  
 • 09:55:42؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فلامي (در آخرین قیمت %-1.49) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .  
 • 09:55:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 238 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 169 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.36 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.04 ؛ 3روزه: 5.97 ؛ هفتگی: 8.03 ؛ دو هفته: 8.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 83 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.01 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %3.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 461 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.53 ؛ 3روزه: -2.50 ؛ هفتگی: -4.55 ؛ دو هفته: -14.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبصير (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -6.55 ؛ هفتگی: -7.83 ؛ دو هفته: -13.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -2.92 ؛ هفتگی: 0.31 ؛ دو هفته: 0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:15؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %1.89) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.57 م.ت و سرانه فروش 21.19 م.ت .  
 • 09:53:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.13 ؛ 3روزه: 1.86 ؛ هفتگی: 0.17 ؛ دو هفته: -9.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:54؛ حجم مشکوک در نماد قشرين (در آخرین قیمت %-0.35) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 7.87 م.ت و سرانه فروش 16.93 م.ت .  
 • 09:52:33؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %0.34) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 12.59 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .  
 • 09:52:19؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 28.78 م.ت و سرانه فروش 17.32 م.ت .  
 • 09:52:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 232 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 166 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.06 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.31 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 59.3 م.ت .  
 • 09:51:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 174 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 126 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.28 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 2.95 ؛ هفتگی: 5.42 ؛ دو هفته: 5.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 98 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.11 ؛ 3روزه: -4.39 ؛ هفتگی: -5.51 ؛ دو هفته: -14.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:38؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 26.10 م.ت و سرانه فروش 41.05 م.ت .  
 • 09:50:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 30.42 م.ت و سرانه فروش 25.28 م.ت .  
 • 09:50:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 30.42 م.ت و سرانه فروش 25.28 م.ت .  
 • 09:49:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %5.88) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.8 م.ت .  
 • 09:49:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 1.12 ؛ هفتگی: -1.68 ؛ دو هفته: 0.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 226 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 166 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.89 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.12 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -4.56 ؛ دو هفته: -4.57) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-2.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.80 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: -11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.81 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:26؛ حجم مشکوک در نماد ثالوند (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.89 و سرانه خرید 33.85 م.ت و سرانه فروش 11.71 م.ت .  
 • 09:47:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 106 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.72 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: -4.30 ؛ دو هفته: -9.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.17 ؛ 3روزه: 7.99 ؛ هفتگی: 9.89 ؛ دو هفته: 11.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:34؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 19.30 م.ت و سرانه فروش 14.73 م.ت .  
 • 09:47:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ هفتگی: -4.30 ؛ دو هفته: -9.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.17 ؛ 3روزه: 7.99 ؛ هفتگی: 9.89 ؛ دو هفته: 11.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.47 ؛ 3روزه: -8.60 ؛ هفتگی: -9.96 ؛ دو هفته: -12.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.07 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -2.54 ؛ هفتگی: -3.16 ؛ دو هفته: -4.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:54؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 17.55 م.ت و سرانه فروش 17.44 م.ت .  
 • 09:46:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.47 ؛ 3روزه: -9.72 ؛ هفتگی: -9.75 ؛ دو هفته: -14.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -16.34 ؛ هفتگی: -15.46 ؛ دو هفته: -1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:33؛ حجم مشکوک در نماد لابسا (در آخرین قیمت %1.04) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 8.84 م.ت و سرانه فروش 17.02 م.ت .  
 • 09:45:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شساخت (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .  
 • 09:45:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %5.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.20 ؛ 3روزه: -4.39 ؛ هفتگی: -5.51 ؛ دو هفته: -14.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:05؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 24.30 م.ت و سرانه فروش 25.51 م.ت .  
 • 09:44:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 263 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.49 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-1.88) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 09:44:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.62 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 212 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 156 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.86 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكنار با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.70 م.ت و سرانه فروش 26.57 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.74. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.57 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:42:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.22 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تكنار با حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.70 م.ت و سرانه فروش 26.57 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.74. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.57 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:42:45؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-0.33) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 27.58 م.ت .  
 • 09:42:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %-4.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: -1.13 ؛ هفتگی: -3.52 ؛ دو هفته: -13.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %-2.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 0.71 ؛ هفتگی: 2.65 ؛ دو هفته: -7.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:45؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.99 م.ت و سرانه فروش 12.75 م.ت .  
 • 09:41:23؛ حجم مشکوک در نماد خكرمان (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 26.45 م.ت و سرانه فروش 13.96 م.ت .  
 • 09:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-1.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 129 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: 61.11 ؛ هفتگی: 55.60 ؛ دو هفته: 56.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.24 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: -6.86 ؛ دو هفته: -79.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:35؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 56.18 م.ت و سرانه فروش 35.56 م.ت .  
 • 09:40:33؛ حجم مشکوک در نماد سمتاز (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 56.18 م.ت و سرانه فروش 35.56 م.ت .  
 • 09:40:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.33 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %1.05) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.7 م.ت .  
 • 09:39:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.63 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.40 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: -12.79 ؛ دو هفته: -17.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %1.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 505 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 250 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.78 ؛ هفتگی: -2.25 ؛ دو هفته: -0.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.77 ؛ 3روزه: 4.80 ؛ هفتگی: 9.14 ؛ دو هفته: 8.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.83 ؛ 3روزه: -3.47 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -2.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:21؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.16 و سرانه خرید 75.58 م.ت و سرانه فروش 23.89 م.ت .  
 • 09:38:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.79 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:20؛ حجم مشکوک در نماد تكنار (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.16 و سرانه خرید 75.58 م.ت و سرانه فروش 23.89 م.ت .  
 • 09:38:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.79 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: -12.79 ؛ دو هفته: -17.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.3 م.ت .  
 • 09:38:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 78 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.12 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -3.60 ؛ هفتگی: 0.03 ؛ دو هفته: -0.65) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.40 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -2.89 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -0.12 ؛ هفتگی: -1.61 ؛ دو هفته: -5.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 251 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.44 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -0.31 ؛ دو هفته: -0.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 149 بار با میانگین 276 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.46 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:28؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.85) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 39.35 م.ت و سرانه فروش 53.10 م.ت .  
 • 09:36:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %1.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.33 ؛ هفتگی: -3.00 ؛ دو هفته: 9.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %5.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.12 ؛ 3روزه: 1.86 ؛ هفتگی: 0.17 ؛ دو هفته: -9.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.06 ؛ 3روزه: -6.66 ؛ هفتگی: -9.31 ؛ دو هفته: -11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قرن (در آخرین قیمت %0.38) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.0 م.ت .  
 • 09:35:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.15 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 91 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.72 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.24 ؛ 3روزه: 5.63 ؛ هفتگی: 26.10 ؛ دو هفته: 161.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.3 م.ت .  
 • 09:34:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.11 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:50؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.28 و سرانه خرید 90.59 م.ت و سرانه فروش 27.61 م.ت .  
 • 09:33:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.32 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -16.34 ؛ هفتگی: -15.46 ؛ دو هفته: -1.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 61.11 ؛ هفتگی: 55.60 ؛ دو هفته: 56.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:51؛ حجم مشکوک در نماد وحافظ (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 28.79 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .  
 • 09:32:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 816 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: 3.17 ؛ هفتگی: 1.64 ؛ دو هفته: 15.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:58؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 11.16 م.ت .  
 • 09:31:43؛ حجم مشکوک در نماد وگستر (در آخرین قیمت %-2.44) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 11.66 م.ت و سرانه فروش 17.97 م.ت .  
 • 09:31:24؛ حجم مشکوک در نماد غگيلا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.19 و سرانه خرید 9.47 م.ت و سرانه فروش 4.33 م.ت .  
 • 09:31:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 266 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.48 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: 1.16 ؛ دو هفته: -1.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:56؛ حجم مشکوک در نماد دجابر (در آخرین قیمت %-1.13) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 35.32 م.ت و سرانه فروش 15.99 م.ت .  
 • 09:30:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -5.57 ؛ هفتگی: -3.74 ؛ دو هفته: -0.55) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:26؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %1.66) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.77 م.ت و سرانه فروش 16.47 م.ت .  
 • 09:30:01؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 22.76 م.ت و سرانه فروش 21.36 م.ت .  
 • 09:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.41 ؛ 3روزه: -9.72 ؛ هفتگی: -9.75 ؛ دو هفته: -14.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:20؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %2.16) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 19.12 م.ت و سرانه فروش 22.58 م.ت .  
 • 09:29:16؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-4.41) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 13.21 م.ت و سرانه فروش 20.02 م.ت .  
 • 09:29:02؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 100.03 م.ت و سرانه فروش 54.06 م.ت .  
 • 09:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 504 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.09 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:46؛ حجم مشکوک در نماد فولاي (در آخرین قیمت %-2.49) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 11.70 م.ت و سرانه فروش 13.88 م.ت .  
 • 09:28:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.76 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.89 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: -6.86 ؛ دو هفته: -79.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:16؛ حجم مشکوک در نماد غگل (در آخرین قیمت %3.70) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 21.20 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .  
 • 09:28:13؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 21.64 م.ت و سرانه فروش 10.44 م.ت .  
 • 09:27:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 1.86 ؛ هفتگی: 0.17 ؛ دو هفته: -9.63) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 140 بار با میانگین 275 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.33 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمينو (در آخرین قیمت %1.58) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.4 م.ت .  
 • 09:27:27؛ حجم مشکوک در نماد شسپا (در آخرین قیمت %3.99) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 24.84 م.ت و سرانه فروش 22.76 م.ت .  
 • 09:27:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.54 ؛ 3روزه: -23.19 ؛ هفتگی: -31.69 ؛ دو هفته: -28.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:27:03؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 19.46 م.ت و سرانه فروش 25.03 م.ت .  
 • 09:25:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1817 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.63 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:56؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-4.76) با حجم 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 19.60 م.ت و سرانه فروش 43.52 م.ت .  
 • 09:25:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.83 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1575 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -0.87 ؛ دو هفته: -1.34) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: 5.63 ؛ هفتگی: 26.10 ؛ دو هفته: 161.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:25؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفارس (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .  
 • 09:25:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -10.26 ؛ هفتگی: -12.79 ؛ دو هفته: -17.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 242 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.58 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:16؛ حجم مشکوک در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.31) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 19.48 م.ت و سرانه فروش 44.65 م.ت .  
 • 09:25:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 242 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.58 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.47 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: -6.86 ؛ دو هفته: -79.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.32 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شغدير (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.4 م.ت .  
 • 09:24:35؛ حجم مشکوک در نماد وكبهمن (در آخرین قیمت %-3.29) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 11.24 م.ت و سرانه فروش 4.97 م.ت .  
 • 09:24:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 190 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 139 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:55؛ حجم مشکوک در نماد واتي (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 34.89 م.ت و سرانه فروش 40.93 م.ت .  
 • 09:23:46؛ حجم مشکوک در نماد پلوله (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 25.01 م.ت و سرانه فروش 18.92 م.ت .  
 • 09:23:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.4 م.ت .  
 • 09:23:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %3.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: 7.99 ؛ هفتگی: 9.89 ؛ دو هفته: 11.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 681 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 3.17 ؛ هفتگی: 1.64 ؛ دو هفته: 15.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 189 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 139 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:07؛ حجم مشکوک در نماد كپارس (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.03 و سرانه خرید 44.17 م.ت و سرانه فروش 21.78 م.ت .  
 • 09:23:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 189 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 139 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.29 ؛ 3روزه: -23.19 ؛ هفتگی: -31.69 ؛ دو هفته: -28.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.22 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:38؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %0.96) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 14.57 م.ت و سرانه فروش 13.00 م.ت .  
 • 09:22:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.83 ؛ 3روزه: -23.19 ؛ هفتگی: -31.69 ؛ دو هفته: -28.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: 2.79 ؛ هفتگی: 3.71 ؛ دو هفته: 5.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:04؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 12.12 م.ت و سرانه فروش 22.02 م.ت .  
 • 09:22:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 249 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.81 ؛ 3روزه: -23.19 ؛ هفتگی: -31.69 ؛ دو هفته: -28.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آساميد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.73 ؛ 3روزه: -3.47 ؛ هفتگی: -4.13 ؛ دو هفته: -2.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 262 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: -6.86 ؛ دو هفته: -79.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.81) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:21:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 238 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.48 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.81) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:21:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.6 م.ت .  
 • 09:21:44؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 11.84 م.ت و سرانه فروش 14.93 م.ت .  
 • 09:21:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 238 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.48 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بهپاك (در آخرین قیمت %5.81) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:21:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.94) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.6 م.ت .  
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 25.92 م.ت و سرانه فروش 19.72 م.ت .  
 • 09:21:33؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %1.29) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 14.87 م.ت و سرانه فروش 14.87 م.ت .  
 • 09:21:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %-1.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 576 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.20 ؛ 3روزه: 1.38 ؛ هفتگی: 1.63 ؛ دو هفته: 2.68) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -9.72 ؛ هفتگی: -9.75 ؛ دو هفته: -14.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:27؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 31.77 م.ت و سرانه فروش 28.12 م.ت .  
 • 09:21:21؛ حجم مشکوک در نماد وصنعت (در آخرین قیمت %-3.89) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 8.90 م.ت و سرانه فروش 10.66 م.ت .  
 • 09:21:19؛ حجم مشکوک در نماد فبستم (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 32.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 18.11 م.ت و سرانه فروش 33.59 م.ت .  
 • 09:21:10؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.87) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 51.14 م.ت و سرانه فروش 34.54 م.ت .  
 • 09:20:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 155 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.76 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %5.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 96 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.58 ؛ 3روزه: 9.70 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: 16.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 74.30 ؛ هفتگی: 78.17 ؛ دو هفته: 74.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:19؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 28.84 م.ت و سرانه فروش 10.78 م.ت .  
 • 09:20:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -0.09 ؛ هفتگی: 3.65 ؛ دو هفته: 3.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -1.27 ؛ دو هفته: -1.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .  
 • 09:19:51؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 45.64 م.ت و سرانه فروش 28.06 م.ت .  
 • 09:19:47؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.98) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 25.83 م.ت و سرانه فروش 28.92 م.ت .  
 • 09:19:46؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 29.44 م.ت و سرانه فروش 23.82 م.ت .  
 • 09:19:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -6.65 ؛ هفتگی: 4.98 ؛ دو هفته: 14.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:28؛ حجم مشکوک در نماد وشمال (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 10.37 م.ت و سرانه فروش 11.37 م.ت .  
 • 09:19:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.06 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %4.24) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 10.21 م.ت و سرانه فروش 23.76 م.ت .  
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %5.69) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 28.43 م.ت و سرانه فروش 22.40 م.ت .  
 • 09:19:06؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.33 ؛ 3روزه: -0.84 ؛ هفتگی: -2.89 ؛ دو هفته: -4.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2019 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.02 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 1.46 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دسانكو (در آخرین قیمت %0.70) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.5 م.ت .  
 • 09:18:39؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %5.46) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.23 و سرانه خرید 36.98 م.ت و سرانه فروش 16.60 م.ت .  
 • 09:18:32؛ حجم مشکوک در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.27) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.00 و سرانه خرید 0.01 م.ت و سرانه فروش 247.04 م.ت .  
 • 09:18:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 234 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.46 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.51 و سرانه خرید 29.03 م.ت و سرانه فروش 8.28 م.ت .  
 • 09:18:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 234 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.46 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:02؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %2.77) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.1 م.ت .  
 • 09:17:48؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-4.84) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 14.71 م.ت و سرانه فروش 62.71 م.ت .  
 • 09:17:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.40 ؛ 3روزه: -6.68 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -15.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:22؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 16.60 م.ت و سرانه فروش 15.73 م.ت .  
 • 09:17:05؛ حجم مشکوک در نماد سنوين (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 26.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 86.70 م.ت و سرانه فروش 82.93 م.ت .  
 • 09:17:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %3.53) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 38.2 م.ت .  
 • 09:16:55؛ حجم مشکوک در نماد خودكفا (در آخرین قیمت %-1.25) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 13.40 م.ت و سرانه فروش 22.56 م.ت .  
 • 09:16:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.16 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق دارا (در آخرین قیمت %0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1009 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 0.86 ؛ هفتگی: 1.46 ؛ دو هفته: 1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-5.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -3.82 ؛ دو هفته: -11.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.79 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.42 ؛ 3روزه: -6.68 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -15.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.69 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 51 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -56.76 ؛ هفتگی: -28.68 ؛ دو هفته: -31.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.50 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 402 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.51 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:41؛ حجم مشکوک در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 12.07 م.ت و سرانه فروش 40.89 م.ت .  
 • 09:15:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 424 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.48 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:20؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %0.57) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 17.14 م.ت و سرانه فروش 29.67 م.ت .  
 • 09:15:09؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 26.79 م.ت و سرانه فروش 122.00 م.ت .  
 • 09:15:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.73 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %-5.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -3.64 ؛ هفتگی: -3.82 ؛ دو هفته: -11.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.43 ؛ 3روزه: -2.23 ؛ هفتگی: -2.65 ؛ دو هفته: -5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.92 ؛ 3روزه: 9.22 ؛ هفتگی: 11.24 ؛ دو هفته: 10.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:52؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 55.00 م.ت و سرانه فروش 45.87 م.ت .  
 • 09:13:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 3.20 ؛ هفتگی: -6.86 ؛ دو هفته: -79.48) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.75 ؛ 3روزه: -40.16 ؛ هفتگی: -60.39 ؛ دو هفته: -54.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:38؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 16.94 م.ت و سرانه فروش 33.43 م.ت .  
 • 09:13:31؛ حجم مشکوک در نماد سنوين (در آخرین قیمت %2.86) با حجم 17.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 69.09 م.ت و سرانه فروش 65.52 م.ت .  
 • 09:13:21؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %-2.84) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 20.64 م.ت و سرانه فروش 16.18 م.ت .  
 • 09:13:10؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %1.03) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 45.08 م.ت و سرانه فروش 34.73 م.ت .  
 • 09:13:09؛ حجم مشکوک در نماد فبستم (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 21.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 13.88 م.ت و سرانه فروش 29.54 م.ت .  
 • 09:13:05؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.43 و سرانه خرید 112.47 م.ت و سرانه فروش 32.79 م.ت .  
 • 09:13:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: -0.46 ؛ هفتگی: -0.98 ؛ دو هفته: -5.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:51؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %1.67) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.10 و سرانه خرید 16.65 م.ت و سرانه فروش 15.10 م.ت .  
 • 09:12:50؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 25.87 م.ت و سرانه فروش 17.43 م.ت .  
 • 09:12:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %5.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: 3.94 ؛ هفتگی: 2.97 ؛ دو هفته: 27.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1102 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.30 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:20؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %0.88) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 21.05 م.ت و سرانه فروش 34.43 م.ت .  
 • 09:12:19؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 23.26 م.ت و سرانه فروش 37.61 م.ت .  
 • 09:12:16؛ حجم مشکوک در نماد كبافق (در آخرین قیمت %3.92) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 29.46 م.ت و سرانه فروش 22.40 م.ت .  
 • 09:12:14؛ حجم مشکوک در نماد فبستم (در آخرین قیمت %1.46) با حجم 20.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 13.73 م.ت و سرانه فروش 29.72 م.ت .  
 • 09:12:06؛ حجم مشکوک در نماد فبستم (در آخرین قیمت %1.46) با حجم 20.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 13.73 م.ت و سرانه فروش 29.72 م.ت .  
 • 09:12:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1067 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.13 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:58؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %-1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 148 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.46 ؛ 3روزه: -92.64 ؛ هفتگی: -75.98 ؛ دو هفته: -266.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:48؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 24.27 م.ت و سرانه فروش 40.14 م.ت .  
 • 09:11:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1097 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -19.64 ؛ هفتگی: -27.86 ؛ دو هفته: -73.81) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 113 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.99 ؛ 3روزه: -6.68 ؛ هفتگی: 0.49 ؛ دو هفته: -15.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.79) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.49 و سرانه خرید 46.48 م.ت و سرانه فروش 18.68 م.ت .  
 • 09:11:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.68 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.30 ؛ دو هفته: -0.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.51 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.02 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: -0.51 ؛ دو هفته: -0.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:01؛ حجم مشکوک در نماد غمارگ (در آخرین قیمت %5.62) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 16.35 م.ت و سرانه فروش 24.68 م.ت .  
 • 09:11:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.51 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.02 ؛ 3روزه: 0.03 ؛ هفتگی: -0.51 ؛ دو هفته: -0.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:00؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سلار با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88.24 م.ت و سرانه فروش 45.01 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:10:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 223 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.92 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:54؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-2.28) با حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 23.12 م.ت و سرانه فروش 39.98 م.ت .  
 • 09:10:54؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.50 و سرانه خرید 57.82 م.ت و سرانه فروش 16.52 م.ت .  
 • 09:10:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.73 ؛ 3روزه: -4.33 ؛ هفتگی: -19.23 ؛ دو هفته: -25.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 220 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 36.71 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:41؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.50 و سرانه خرید 57.82 م.ت و سرانه فروش 16.52 م.ت .  
 • 09:10:27؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.05) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 17.13 م.ت و سرانه فروش 7.78 م.ت .  
 • 09:10:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.02 ؛ 3روزه: -6.66 ؛ هفتگی: -9.31 ؛ دو هفته: -11.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:23؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.27) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 22.50 م.ت و سرانه فروش 13.39 م.ت .  
 • 09:10:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: -12.05 ؛ هفتگی: -32.09 ؛ دو هفته: -135.46) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:21؛ حجم مشکوک در صندوق اوصتا (در آخرین قیمت %0.27) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 22.50 م.ت و سرانه فروش 13.39 م.ت .  
 • 09:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 205 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.12 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 182 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.34 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 205 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.12 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:06؛ حجم مشکوک در نماد قلرست (در آخرین قیمت %0.95) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 13.95 م.ت و سرانه فروش 26.58 م.ت .  
 • 09:09:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.53 و سرانه خرید 93.64 م.ت و سرانه فروش 20.66 م.ت .  
 • 09:09:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.43 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 119 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -1.36 ؛ هفتگی: -1.47 ؛ دو هفته: -1.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:52؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 61.17 م.ت و سرانه فروش 79.28 م.ت .  
 • 09:09:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 166 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.24 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:35؛ حجم مشکوک در نماد زنجان (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 18.59 م.ت و سرانه فروش 24.44 م.ت .  
 • 09:09:26؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.16 و سرانه خرید 51.22 م.ت و سرانه فروش 16.21 م.ت .  
 • 09:09:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.83 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:21؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.34 و سرانه خرید 88.52 م.ت و سرانه فروش 20.39 م.ت .  
 • 09:09:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 163 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.68 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 132 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.14 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:01؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.83 و سرانه خرید 33.75 م.ت و سرانه فروش 18.45 م.ت .  
 • 09:08:54؛ حجم مشکوک در نماد خاذين (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 15.69 م.ت و سرانه فروش 21.80 م.ت .  
 • 09:08:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: 5.97 ؛ هفتگی: 8.03 ؛ دو هفته: 8.13) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.31 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 156 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.55 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:34؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %5.90) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 44.72 م.ت و سرانه فروش 28.00 م.ت .  
 • 09:08:27؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 58.51 م.ت و سرانه فروش 23.15 م.ت .  
 • 09:08:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 99 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.92 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:11؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.87 و سرانه خرید 103.46 م.ت و سرانه فروش 26.75 م.ت .  
 • 09:08:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد گكيش (در آخرین قیمت %-2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.19 ؛ هفتگی: -1.99 ؛ دو هفته: -2.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:07؛ حجم مشکوک در نماد گكيش (در آخرین قیمت %-2.90) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 29.75 م.ت و سرانه فروش 25.07 م.ت .  
 • 09:07:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:45؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 50.23 م.ت و سرانه فروش 30.79 م.ت .  
 • 09:07:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 147 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.61 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:36؛ حجم مشکوک در نماد ثاميد (در آخرین قیمت %4.70) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.07 و سرانه خرید 35.08 م.ت و سرانه فروش 6.92 م.ت .  
 • 09:07:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 255 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.12 ؛ 3روزه: 44.57 ؛ هفتگی: 52.41 ؛ دو هفته: 23.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 141 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.65 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 71 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.87 ؛ 3روزه: 9.70 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: 16.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: 2.22 ؛ هفتگی: 2.48 ؛ دو هفته: -4.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:10؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 13.24 م.ت و سرانه فروش 49.46 م.ت .  
 • 09:07:09؛ حجم مشکوک در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 99.44 م.ت و سرانه فروش 57.96 م.ت .  
 • 09:07:09؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %-3.56) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 19.10 م.ت و سرانه فروش 87.64 م.ت .  
 • 09:07:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.43 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %6.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.72 ؛ 3روزه: 9.70 ؛ هفتگی: 2.80 ؛ دو هفته: 16.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:47؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %-0.53) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 24.43 م.ت و سرانه فروش 22.89 م.ت .  
 • 09:06:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 138 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.64 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:17؛ حجم مشکوک در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %5.97) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.72 و سرانه خرید 87.12 م.ت و سرانه فروش 11.29 م.ت .  
 • 09:06:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبهرن (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -1.22 ؛ دو هفته: 1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:06؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 37.41 م.ت و سرانه فروش 37.82 م.ت .  
 • 09:06:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.51 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:52؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 81.25 م.ت و سرانه فروش 60.47 م.ت .  
 • 09:05:50؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.99) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 36.63 م.ت و سرانه فروش 17.77 م.ت .  
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.82 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: -0.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.97 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -5.88 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.68 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:36؛ حجم مشکوک در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.92) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 22.30 م.ت و سرانه فروش 33.77 م.ت .  
 • 09:05:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 662 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.97 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -5.88 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.68 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:35؛ حجم مشکوک در نماد سلار (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 75.59 م.ت و سرانه فروش 75.42 م.ت .  
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 133 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.57 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.72 ؛ 3روزه: 4.80 ؛ هفتگی: 9.14 ؛ دو هفته: 8.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:20؛ حجم مشکوک در نماد قجام (در آخرین قیمت %-1.94) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 23.19 م.ت و سرانه فروش 63.73 م.ت .  
 • 09:05:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %5.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.72 ؛ 3روزه: 4.80 ؛ هفتگی: 9.14 ؛ دو هفته: 8.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:18؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 84.54 م.ت و سرانه فروش 44.38 م.ت .  
 • 09:05:18؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 56.85 م.ت و سرانه فروش 54.65 م.ت .  
 • 09:05:18؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 84.54 م.ت و سرانه فروش 44.38 م.ت .  
 • 09:05:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.23 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1345 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.69 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -5.88 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:09؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.40 و سرانه خرید 36.82 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .  
 • 09:05:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1345 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.69 ؛ 3روزه: -16.09 ؛ هفتگی: -5.88 ؛ دو هفته: -2.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:56؛ حجم مشکوک در نماد سنوين (در آخرین قیمت %0.62) با حجم 11.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 58.39 م.ت و سرانه فروش 84.56 م.ت .  
 • 09:04:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.75 ؛ 3روزه: 62.11 ؛ هفتگی: 129.87 ؛ دو هفته: 330.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:50؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 30.31 م.ت و سرانه فروش 43.14 م.ت .  
 • 09:04:48؛ حجم مشکوک در نماد دقاضي (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 12.73 م.ت و سرانه فروش 43.77 م.ت .  
 • 09:04:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.90 ؛ 3روزه: -4.39 ؛ هفتگی: -5.51 ؛ دو هفته: -14.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.80 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.42 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:35؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 6.79 م.ت و سرانه فروش 124.26 م.ت .  
 • 09:04:35؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %-2.82) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 19.97 م.ت و سرانه فروش 19.02 م.ت .  
 • 09:04:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %5.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 111 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.11 ؛ 3روزه: -4.39 ؛ هفتگی: -5.51 ؛ دو هفته: -14.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:27؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %-5.97) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.06 و سرانه خرید 6.75 م.ت و سرانه فروش 111.59 م.ت .  
 • 09:04:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.52 ؛ 3روزه: -2.95 ؛ هفتگی: -6.20 ؛ دو هفته: -9.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.24 ؛ 3روزه: -0.41 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -0.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.27 ؛ 3روزه: -2.95 ؛ هفتگی: -6.20 ؛ دو هفته: -9.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:55؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %-4.85) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 21.91 م.ت و سرانه فروش 14.58 م.ت .  
 • 09:03:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.83 ؛ 3روزه: 15.00 ؛ هفتگی: 6.93 ؛ دو هفته: 11.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 125 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.77 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 114 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 7.62 ؛ هفتگی: 5.87 ؛ دو هفته: -5.09) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:09؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 213.40 م.ت و سرانه فروش 96.94 م.ت .  
 • 09:03:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد قجام (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 101 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.14 ؛ هفتگی: -0.26 ؛ دو هفته: -1.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:07؛ حجم مشکوک در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 213.40 م.ت و سرانه فروش 96.94 م.ت .  
 • 09:03:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 141 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.09 ؛ 3روزه: -1.52 ؛ هفتگی: -1.68 ؛ دو هفته: -1.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وآذر (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: -3.15 ؛ هفتگی: -3.15 ؛ دو هفته: -15.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 61.80 م.ت و سرانه فروش 84.74 م.ت .  
 • 09:03:01؛ حجم مشکوک در نماد سنوين (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 10.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 38.97 م.ت و سرانه فروش 141.26 م.ت .  
 • 09:03:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %5.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.22 ؛ 3روزه: 86.90 ؛ هفتگی: 124.94 ؛ دو هفته: 149.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:58؛ حجم مشکوک در نماد سنوين (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 10.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 38.97 م.ت و سرانه فروش 141.26 م.ت .  
 • 09:02:58؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %-2.11) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 67.95 م.ت و سرانه فروش 77.24 م.ت .  
 • 09:02:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنوين (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 134 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 10.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.27 ؛ 3روزه: 1.65 ؛ هفتگی: 1.75 ؛ دو هفته: 0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:55؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 61.80 م.ت و سرانه فروش 84.74 م.ت .  
 • 09:02:48؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 32.38 م.ت و سرانه فروش 215.88 م.ت .  
 • 09:02:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.95 ؛ 3روزه: -2.95 ؛ هفتگی: -6.20 ؛ دو هفته: -9.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: 0.52 ؛ هفتگی: -1.34 ؛ دو هفته: 1.64) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %-5.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 580 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 1.65 ؛ هفتگی: 1.75 ؛ دو هفته: 0.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:32؛ حجم مشکوک در نماد شسينا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 20.90 م.ت و سرانه فروش 35.74 م.ت .  
 • 09:01:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1744 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.74 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -1.93 ؛ دو هفته: -2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:22؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %5.96) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 57.44 م.ت و سرانه فروش 79.57 م.ت .  
 • 09:01:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1744 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.74 ؛ 3روزه: -0.54 ؛ هفتگی: -1.93 ؛ دو هفته: -2.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:12؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %6.00) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 49.23 م.ت و سرانه فروش 69.93 م.ت .  
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %5.14) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 89.03 م.ت و سرانه فروش 85.50 م.ت .  
 • 09:00:53؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %5.14) با حجم 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 89.03 م.ت و سرانه فروش 85.50 م.ت .  
 • 09:00:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 85 بار با میانگین 103 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.76 ؛ 3روزه: -10.59 ؛ هفتگی: -20.66 ؛ دو هفته: -41.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 1196.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 136.14 م.ت .  
 • 2- نماد شپاكسا با ارزش صف خرید 121.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 52.88 م.ت .  
 • 3- نماد هاي وب با ارزش صف خرید 35.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.76 م.ت .  
 • 4- نماد شپنا با ارزش صف خرید 28.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.18 م.ت .  
 • 5- نماد شگل با ارزش صف خرید 20.61 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 77.47 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 6.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 605.90 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 1196.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 136.14 م.ت .  
 • 2- نماد واتي با ارزش صف خرید 2.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 134.26 م.ت .  
 • 3- نماد وبوعلي با ارزش صف خرید 5.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 83.01 م.ت .  
 • 4- نماد كصدف با ارزش صف خرید 2.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.56 م.ت .  
 • 5- نماد هاي وب با ارزش صف خرید 35.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 80.76 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد انرژي1 با ارزش صف فروش 6.06 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 605.90 م.ت .  
 • گروه های پرتقاضا
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با تقاضا ی 1224.51 میلیارد تومان و تعداد 3 نماد صف خرید. 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با تقاضا ی 167.86 میلیارد تومان و تعداد 4 نماد صف خرید. 
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با تقاضا ی 43.03 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 4- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با تقاضا ی 39.70 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف خرید. 
 • 5- گروه اطلاعات و ارتباطات با تقاضا ی 33.57 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف خرید. 
 • گروه های پرعرضه
 • 1- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با عرضه ی -7.47 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 2- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با عرضه ی -6.50 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با عرضه ی -2.37 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • 4- گروه استخراج زغال سنگ با عرضه ی -0.68 میلیارد تومان و تعداد 1 نماد صف فروش. 
 • 5- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با عرضه ی -0.59 میلیارد تومان و تعداد 0 نماد صف فروش. 
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد پارسيان با حجم معاملات 175.85 میلیون سهم (9.9 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 72.86 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شاوان با حجم معاملات 2.90 میلیون سهم (3.37 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.84 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد غدام با حجم معاملات 6.72 میلیون سهم (8.35 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.71 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد ثاميد با حجم معاملات 170.42 میلیون سهم (3.36 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.71 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خودكفا با حجم معاملات 34.76 میلیون سهم (3.31 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 27.71 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 77.72 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 38.39 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 24.30 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 17.90 میلیارد تومان و حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- صندوق كيان با برآیند ورود پول درشت 12.64 میلیارد تومان و حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 27.81 میلیارد تومان و حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 26.39 میلیارد تومان و حجم 0.8 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد سمگا با برآیند خروج پول درشت 19.02 میلیارد تومان و حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد اطلس با برآیند خروج پول درشت 13.35 میلیارد تومان و حجم 2 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وبصادر با برآیند خروج پول درشت 11.71 میلیارد تومان و حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 97.18 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 19.79 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند ورود پول درشت 15.79 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه محصولات شيميايي با برآیند خروج پول درشت 30.83 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 20.79 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 19.59 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 18.33 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 17.37 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد شبريز با ارزش صف خرید 475.25 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد شپاكسا با ارزش صف خرید 35.80 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شپترو با ارزش صف خرید 11.46 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد شگل با ارزش صف خرید 10.46 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وشهر با ارزش صف خرید 10.27 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد آبين با ارزش صف خرید 9.98 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد فسازان با ارزش صف خرید 4.42 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وسنا با ارزش صف خرید 3.61 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد تكنار با ارزش صف خرید 2.54 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

شنبه، 17 اردیبهشت 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 9 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-09 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 8 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-08 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 7 خرداد 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-03-07 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها