بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ چهارشنبه، 17 فروردین 1401

1401-01-17 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
چهارشنبه، 17 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، چهارشنبه 17 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد خساپا با حجم معاملات 1702.98 میلیون سهم (2.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 395.60 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد سمگا با حجم معاملات 129.85 میلیون سهم (4.76 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 129.81 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد فرابورس با حجم معاملات 83.82 میلیون سهم (3.45 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 120.31 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كالا با حجم معاملات 45.30 میلیون سهم (3.43 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 119.36 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد ولساپا با حجم معاملات 668.46 میلیون سهم (13.28 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 119.35 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند ورود پول درشت 64.70 میلیارد تومان و حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد پترول با برآیند ورود پول درشت 35.49 میلیارد تومان و حجم 4.98 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد سمگا با برآیند ورود پول درشت 27.89 میلیارد تومان و حجم 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق افران با برآیند ورود پول درشت 18.71 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد تجلي با برآیند ورود پول درشت 12.49 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 89.94 میلیارد تومان و حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد شتران با برآیند خروج پول درشت 48.80 میلیارد تومان و حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد خساپا با برآیند خروج پول درشت 32.80 میلیارد تومان و حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد بالاس با برآیند خروج پول درشت 26.71 میلیارد تومان و حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد كالا با برآیند خروج پول درشت 25.97 میلیارد تومان و حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه هتل و رستوران با برآیند ورود پول درشت 28.40 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 15.09 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 11.31 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند ورود پول درشت 10.64 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 7.31 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 163.24 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند خروج پول درشت 73.10 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند خروج پول درشت 42.47 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه پيمانكاري صنعتي با برآیند خروج پول درشت 28.39 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه فلزات اساسي با برآیند خروج پول درشت 24.14 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 218.96 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 44.97 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 39.91 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خاذين با ارزش صف خرید 12.07 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خكار با ارزش صف خرید 8.84 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد گكيش با ارزش صف خرید 3.92 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد سمتاز با ارزش صف خرید 0.73 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:29:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %4.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 50 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.60 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 594 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -89.47 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم پيلن (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: -3.79 ؛ هفتگی: -4.65 ؛ دو هفته: -5.43) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:25؛ حجم مشکوک در نماد سهرمز (در آخرین قیمت %1.39) با حجم 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 9.29 م.ت و سرانه فروش 16.72 م.ت .  
 • 12:28:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -1.45 ؛ هفتگی: -1.45 ؛ دو هفته: -0.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.53 ؛ 3روزه: -1.61 ؛ هفتگی: 0.98 ؛ دو هفته: 5.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 586 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -88.04 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.33 ؛ 3روزه: 3.04 ؛ هفتگی: 3.28 ؛ دو هفته: 1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 414 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.46 ؛ 3روزه: 0.61 ؛ هفتگی: 1.94 ؛ دو هفته: 2.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 582 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -86.90 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 516 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.78 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: -2.22 ؛ دو هفته: -3.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:23؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %-4.37) با حجم 5.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 12.77 م.ت و سرانه فروش 9.62 م.ت .  
 • 12:25:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 469 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 516 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.78 ؛ 3روزه: -0.67 ؛ هفتگی: -2.22 ؛ دو هفته: -3.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:25:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.96 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد حآفرين (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: -0.03 ؛ هفتگی: -4.08 ؛ دو هفته: -4.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 440 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.98 ؛ 3روزه: -9.22 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -4.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 444 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.89 ؛ 3روزه: -9.22 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -4.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 474 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 269 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.58 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 255 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 177 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.97 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 513 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.85 ؛ 3روزه: -9.22 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -4.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %-2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.84 ؛ 3روزه: 11.89 ؛ هفتگی: -5.67 ؛ دو هفته: 71.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.23 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:35؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 9.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.54 و سرانه خرید 144.84 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 12:21:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.62 ؛ 3روزه: -7.65 ؛ هفتگی: -17.16 ؛ دو هفته: -35.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.42 ؛ 3روزه: 10.76 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 10.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 374 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 5.44 ؛ دو هفته: 4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 721 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.53 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %-0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -3.79 ؛ هفتگی: -2.03 ؛ دو هفته: -2.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.59 ؛ 3روزه: -9.22 ؛ هفتگی: -1.60 ؛ دو هفته: -4.53) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.15 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 10.51 ؛ دو هفته: 22.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -1.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %-0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 409 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 823 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 4.05 ؛ هفتگی: 4.12 ؛ دو هفته: 5.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد چخزر (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -0.13 ؛ هفتگی: -1.49 ؛ دو هفته: -1.56) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 735 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.33 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.72 ؛ 3روزه: 4.23 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -4.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.22 ؛ 3روزه: 5.31 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -18.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد غچين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1070 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.27 ؛ هفتگی: -0.58 ؛ دو هفته: -0.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:17؛ حجم مشکوک در نماد تكمبا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 14.13 م.ت و سرانه فروش 13.46 م.ت .  
 • 12:16:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.79 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %3.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.39 ؛ 3روزه: 5.31 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -18.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 102 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.95 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.3 م.ت .  
 • 12:16:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.32 ؛ 3روزه: 5.31 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -18.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وفتخار (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.3 م.ت .  
 • 12:15:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وايران (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.00 ؛ 3روزه: 0.01 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 2.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.00 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.76 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدام (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -3.40 ؛ هفتگی: -4.23 ؛ دو هفته: -8.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.96 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:59؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.00 و سرانه خرید 48.52 م.ت و سرانه فروش 24.26 م.ت .  
 • 12:13:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.55 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 2.83 ؛ هفتگی: 2.55 ؛ دو هفته: 2.21) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 1.70 ؛ هفتگی: 6.40 ؛ دو هفته: 6.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.30 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 25.38 م.ت و سرانه فروش 16.32 م.ت .  
 • 12:12:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %-0.49) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.8 م.ت .  
 • 12:12:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.48 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.55 ؛ دو هفته: 4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -7.03 ؛ دو هفته: 0.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.00 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.50 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:34؛ حجم مشکوک در نماد قشهد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 55.66 م.ت و سرانه فروش 32.74 م.ت .  
 • 12:10:15؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غاذر با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.19 م.ت و سرانه فروش 19.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:10:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 642 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: -0.75 ؛ هفتگی: -0.76 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.88 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.51 ؛ 3روزه: -0.16 ؛ هفتگی: -1.15 ؛ دو هفته: -1.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.54 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:11؛ خرید درشت حقیقی در صندوق سپاس (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.68 ؛ 3روزه: -11.22 ؛ هفتگی: -11.36 ؛ دو هفته: -10.10) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.74 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: -1.06 ؛ دو هفته: -0.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %-4.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -0.89 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: -0.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %0.71) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 12:07:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.28 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:07:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مداران (در آخرین قیمت %0.71) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.1 م.ت .  
 • 12:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشهد (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.96 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.13 ؛ دو هفته: 0.24) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.59 ؛ 3روزه: 26.14 ؛ هفتگی: 17.95 ؛ دو هفته: 22.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:06؛ حجم مشکوک در نماد قشهد (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 5.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.76 و سرانه خرید 28.85 م.ت و سرانه فروش 10.45 م.ت .  
 • 12:06:01؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.75 و سرانه خرید 60.96 م.ت و سرانه فروش 22.18 م.ت .  
 • 12:06:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 425 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 219 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.18 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.08 ؛ 3روزه: 26.14 ؛ هفتگی: 17.95 ؛ دو هفته: 22.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.78 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.21 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد زبينا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: -0.32 ؛ هفتگی: -0.17 ؛ دو هفته: -0.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 48 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -6.82 ؛ دو هفته: -6.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:31؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 40.21 م.ت و سرانه فروش 28.20 م.ت .  
 • 12:03:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.83 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-4.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.10 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 10.51 ؛ دو هفته: 22.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:02؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 3.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 33.61 م.ت و سرانه فروش 22.85 م.ت .  
 • 12:02:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.09 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 247 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 176 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.34 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتوكا (در آخرین قیمت %-1.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -0.73 ؛ هفتگی: -0.57 ؛ دو هفته: -1.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.74 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 232 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 176 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.87 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.71 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگل (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .  
 • 11:57:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -5.59 ؛ هفتگی: -5.40 ؛ دو هفته: -5.80) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ودي با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.26 م.ت و سرانه فروش 24.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:56:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 4.54 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 10.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:13؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 47.22 م.ت و سرانه فروش 24.06 م.ت .  
 • 11:56:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: 4.54 ؛ هفتگی: 2.24 ؛ دو هفته: 10.33) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 276 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -47.91 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 255 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.44 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:55:11؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 12.93 م.ت و سرانه فروش 49.70 م.ت .  
 • 11:54:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.85 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.00 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 239 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.49 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 196 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.62 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 570 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -83.84 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد بكاب (در آخرین قیمت %-0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: -1.88 ؛ دو هفته: -1.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 127 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.40 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:33؛ حجم مشکوک در نماد غدام (در آخرین قیمت %3.15) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 11.48 م.ت و سرانه فروش 21.47 م.ت .  
 • 11:51:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.28 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 193 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.50 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خنصير (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 332 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: 1.61 ؛ هفتگی: 5.48 ؛ دو هفته: -1.18) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.63 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 193 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.61 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.61 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.73 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: 9.32 ؛ هفتگی: 10.51 ؛ دو هفته: 22.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:35؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.01 و سرانه خرید 168.35 م.ت و سرانه فروش 41.94 م.ت .  
 • 11:49:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ومهان با حجم 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 159.06 م.ت و سرانه فروش 24.99 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.36. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 12.95 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:49:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.36 و سرانه خرید 159.06 م.ت و سرانه فروش 24.99 م.ت .  
 • 11:49:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.52 ؛ 3روزه: -9.17 ؛ هفتگی: -7.22 ؛ دو هفته: -2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.19 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختور (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.20 ؛ 3روزه: -4.15 ؛ هفتگی: -1.99 ؛ دو هفته: -2.60) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 173 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.32 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 377 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 225 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -10.21 ؛ هفتگی: -10.00 ؛ دو هفته: -10.23) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 563 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -82.84 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 366 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 196 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.51 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %2.03) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 77.27 م.ت و سرانه فروش 35.05 م.ت .  
 • 11:47:27؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %2.03) با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.20 و سرانه خرید 77.27 م.ت و سرانه فروش 35.05 م.ت .  
 • 11:47:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-3.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 350 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 196 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.85 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غدام با حجم 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.09 م.ت و سرانه فروش 21.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.57. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:46:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.19 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول با حجم 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 67.20 م.ت و سرانه فروش 20.64 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:45:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.55 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.00 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد بميلا (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -4.13 ؛ هفتگی: -4.77 ؛ دو هفته: -4.90) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.40 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 557 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -81.80 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:34؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %2.58) با حجم 2.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 12.88 م.ت و سرانه فروش 14.51 م.ت .  
 • 11:43:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 557 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -81.80 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.26 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: -0.60 ؛ دو هفته: 2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:49؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %-1.86) با حجم 5.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 22.37 م.ت و سرانه فروش 16.46 م.ت .  
 • 11:42:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.26 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد حفاري (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 356 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: -0.60 ؛ دو هفته: 2.30) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 172 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.10 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.15 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:41:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا با حجم 5.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 98.16 م.ت و سرانه فروش 27.62 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.55. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:40:54؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.27 و سرانه خرید 90.20 م.ت و سرانه فروش 17.11 م.ت .  
 • 11:40:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.26 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 542 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -80.26 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:31؛ حجم مشکوک در نماد تنوين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.27 و سرانه خرید 90.20 م.ت و سرانه فروش 17.11 م.ت .  
 • 11:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 542 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -80.26 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 536 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -79.11 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.13 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.41 ؛ 3روزه: -10.86 ؛ هفتگی: -4.10 ؛ دو هفته: 9.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.29 ؛ 3روزه: 26.14 ؛ هفتگی: 17.95 ؛ دو هفته: 22.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.23 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-4.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.01 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد دزهراوي (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 384 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: -0.94 ؛ دو هفته: -1.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-3.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.23 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %0.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 588 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.20 ؛ 3روزه: -2.42 ؛ هفتگی: -2.45 ؛ دو هفته: 1.47) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:29؛ حجم مشکوک در نماد ما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.61 و سرانه خرید 14.17 م.ت و سرانه فروش 8.80 م.ت .  
 • 11:37:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 237 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 290 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.74 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.07 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:06؛ حجم مشکوک در نماد پخش (در آخرین قیمت %4.15) با حجم 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 18.41 م.ت و سرانه فروش 23.84 م.ت .  
 • 11:37:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.07 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد همراه (در آخرین قیمت %-0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 389 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 2.64 ؛ هفتگی: 2.29 ؛ دو هفته: 3.49) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 530 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -77.31 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 79 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.13 ؛ 3روزه: 10.76 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 10.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:36:15؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 20.42 م.ت و سرانه فروش 29.21 م.ت .  
 • 11:36:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 7.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 21.26 و سرانه خرید 141.81 م.ت و سرانه فروش 6.67 م.ت .  
 • 11:36:15؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 20.42 م.ت و سرانه فروش 29.21 م.ت .  
 • 11:35:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 62 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.54 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:35:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 521 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -76.20 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.25 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.55 ؛ دو هفته: 4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:33:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.13 ؛ 3روزه: -1.66 ؛ هفتگی: -1.44 ؛ دو هفته: -2.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %-1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.76 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: 2.07 ؛ دو هفته: 4.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:21؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 5.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 5.81 م.ت و سرانه فروش 5.75 م.ت .  
 • 11:32:15؛ حجم مشکوک در نماد پارتا (در آخرین قیمت %2.72) با حجم 5.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 5.81 م.ت و سرانه فروش 5.75 م.ت .  
 • 11:31:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -2.17 ؛ هفتگی: -0.79 ؛ دو هفته: 2.51) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 323 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.52 ؛ 3روزه: -1.61 ؛ هفتگی: 0.98 ؛ دو هفته: 5.85) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:26؛ حجم مشکوک در نماد فلامي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 22.10 م.ت و سرانه فروش 13.89 م.ت .  
 • 11:29:45؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %1.56) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 30.32 م.ت و سرانه فروش 28.70 م.ت .  
 • 11:28:49؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.93 و سرانه خرید 110.77 م.ت و سرانه فروش 28.21 م.ت .  
 • 11:28:43؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شفا با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 110.77 م.ت و سرانه فروش 28.21 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.93. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 4.91 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:28:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.20 و سرانه خرید 104.72 م.ت و سرانه فروش 20.12 م.ت .  
 • 11:28:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.63 ؛ هفتگی: -0.48 ؛ دو هفته: -1.61) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.35 ؛ 3روزه: -0.72 ؛ هفتگی: -1.14 ؛ دو هفته: -1.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت خرید 29 بار با میانگین 375 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: 5.31 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -18.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:25؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 4.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 32.61 م.ت و سرانه فروش 34.33 م.ت .  
 • 11:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.24 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:19؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 3.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 39.11 م.ت و سرانه فروش 29.23 م.ت .  
 • 11:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 252 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.24 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:26:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %-0.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.35 ؛ 3روزه: -10.86 ؛ هفتگی: -4.10 ؛ دو هفته: 9.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.30 ؛ 3روزه: -9.73 ؛ هفتگی: -11.08 ؛ دو هفته: -10.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.96 ؛ 3روزه: 3.41 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 8.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 506 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -74.39 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.87 ؛ هفتگی: -2.90 ؛ دو هفته: -3.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.96 ؛ 3روزه: 3.41 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 8.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد جوين (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 716 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: 0.66 ؛ هفتگی: -0.01 ؛ دو هفته: -0.11) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 495 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -73.09 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %3.42) با حجم 3.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 39.85 م.ت و سرانه فروش 29.42 م.ت .  
 • 11:24:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.21 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: 3.41 ؛ هفتگی: 6.35 ؛ دو هفته: 8.36) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.49 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 477 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.23 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.87 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:45؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 4.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 55.53 م.ت و سرانه فروش 40.22 م.ت .  
 • 11:23:45؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.43 و سرانه خرید 9.26 م.ت و سرانه فروش 21.69 م.ت .  
 • 11:23:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 477 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.23 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.87 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.18 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.35 ؛ 3روزه: 117.66 ؛ هفتگی: 125.54 ؛ دو هفته: 212.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 432 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -66.50 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 400 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ هفتگی: -1.75 ؛ دو هفته: -2.20) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 221 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.79 ؛ 3روزه: 377.03 ؛ هفتگی: 362.25 ؛ دو هفته: 407.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-4.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 238 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.26 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ماديرا با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.76 م.ت و سرانه فروش 9.33 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.44. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.90 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-1.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 104 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.99 ؛ 3روزه: 117.66 ؛ هفتگی: 125.54 ؛ دو هفته: 212.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 374 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.49 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %-2.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 194 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.04 ؛ 3روزه: 377.03 ؛ هفتگی: 362.25 ؛ دو هفته: 407.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.70 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 301 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.31 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %-1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 286 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.70 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:22:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %-3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 1.61 ؛ هفتگی: 2.50 ؛ دو هفته: 1.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 806 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.70 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 264 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.95 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.48 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: 3.47 ؛ دو هفته: 2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد نطرين (در آخرین قیمت %4.46) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.6 م.ت .  
 • 11:21:23؛ حجم مشکوک در نماد كصدف (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 9.67 م.ت و سرانه فروش 18.92 م.ت .  
 • 11:21:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 225 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.28 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنورد (در آخرین قیمت %2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 508 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: -0.38 ؛ هفتگی: -0.44 ؛ دو هفته: -1.27) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.73 ؛ 3روزه: 11.23 ؛ هفتگی: 9.40 ؛ دو هفته: 17.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 213 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.35 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 182 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 151 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.01 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.79 ؛ 3روزه: -1.61 ؛ هفتگی: -2.62 ؛ دو هفته: 13.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:44؛ حجم مشکوک در نماد غگلپا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 14.68 م.ت و سرانه فروش 15.89 م.ت .  
 • 11:18:32؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.54) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.71 و سرانه خرید 45.17 م.ت و سرانه فروش 26.37 م.ت .  
 • 11:18:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 861 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.58 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 265 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.23 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 281 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.05 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1134 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.45 ؛ 3روزه: 8.80 ؛ هفتگی: 8.76 ؛ دو هفته: 7.96) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.98 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.21 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.57 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.82 و سرانه خرید 121.35 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت .  
 • 11:16:32؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.82 و سرانه خرید 121.35 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت .  
 • 11:16:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا با حجم 5.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 121.35 م.ت و سرانه فروش 17.79 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.82. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:16:22؛ حجم مشکوک در نماد آوا (در آخرین قیمت %-1.02) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 9.22 م.ت و سرانه فروش 23.04 م.ت .  
 • 11:16:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.98 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -6.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %0.11)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.34 ؛ 3روزه: -10.86 ؛ هفتگی: -4.10 ؛ دو هفته: 9.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:15:41؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %3.42) با حجم 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 40.48 م.ت و سرانه فروش 29.50 م.ت .  
 • 11:15:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.13 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 189 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.29 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %2.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.19 ؛ 3روزه: -7.19 ؛ هفتگی: -10.97 ؛ دو هفته: -16.70) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.17 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.70 ؛ 3روزه: 10.76 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 10.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 888 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.65 ؛ 3روزه: -4.56 ؛ هفتگی: -3.83 ؛ دو هفته: -5.35) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 601 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.24 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:16؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %-1.39) با حجم 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.49 و سرانه خرید 6.79 م.ت و سرانه فروش 13.94 م.ت .  
 • 11:09:32؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 20.40 م.ت و سرانه فروش 20.30 م.ت .  
 • 11:09:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.71 ؛ 3روزه: 1.20 ؛ هفتگی: 1.54 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فجر با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.97 م.ت و سرانه فروش 14.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:08:41؛ حجم مشکوک در نماد زنگان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 31.90 م.ت و سرانه فروش 18.89 م.ت .  
 • 11:08:25؛ حجم مشکوک در نماد ثرود (در آخرین قیمت %3.87) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 16.00 م.ت و سرانه فروش 18.81 م.ت .  
 • 11:07:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 101 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -0.06 ؛ هفتگی: -1.66 ؛ دو هفته: -3.29) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 3.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 59.69 م.ت و سرانه فروش 38.02 م.ت .  
 • 11:07:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %2.34) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.1 م.ت .  
 • 11:07:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: 2.07 ؛ دو هفته: 4.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.31 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.71 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بركت (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -2.62 ؛ هفتگی: -2.64 ؛ دو هفته: 0.42) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.28 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-2.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.70 ؛ 3روزه: 11.23 ؛ هفتگی: 9.40 ؛ دو هفته: 17.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.93 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -6.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكام (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.3 م.ت .  
 • 11:06:16؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 8.89 م.ت و سرانه فروش 13.99 م.ت .  
 • 11:06:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.93 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -6.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:16؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بكام (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.3 م.ت .  
 • 11:06:14؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد توريل با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.30 م.ت و سرانه فروش 20.29 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.79. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 155 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 190 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -7.43 ؛ هفتگی: -8.91 ؛ دو هفته: -31.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.71 ؛ 3روزه: -5.68 ؛ هفتگی: -6.29 ؛ دو هفته: -7.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:40؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %-2.47) با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 21.26 م.ت و سرانه فروش 46.59 م.ت .  
 • 11:05:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خودكفا با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.99 م.ت و سرانه فروش 19.65 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.32. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:04:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.05 و سرانه خرید 124.40 م.ت و سرانه فروش 15.46 م.ت .  
 • 11:04:34؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %0.69) با حجم 9.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.58 م.ت و سرانه فروش 17.52 م.ت .  
 • 11:04:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سمگا با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 62.72 م.ت و سرانه فروش 36.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.72. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:04:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 52.03 م.ت و سرانه فروش 25.73 م.ت .  
 • 11:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.36 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 175 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.90 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.02 و سرانه خرید 52.03 م.ت و سرانه فروش 25.73 م.ت .  
 • 11:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.36 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:04:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 175 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.90 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:39؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد تايرا با حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 51.24 م.ت و سرانه فروش 24.75 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.07. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 6.16 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 162 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.06 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:27؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.55 و سرانه خرید 63.14 م.ت و سرانه فروش 24.75 م.ت .  
 • 11:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 162 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 27.06 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.11 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.45 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: 3.47 ؛ دو هفته: 2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختراك (در آخرین قیمت %-4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1222 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -5.28 ؛ هفتگی: -5.33 ؛ دو هفته: -3.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.45 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: 3.47 ؛ دو هفته: 2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.80 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:20؛ حجم مشکوک در نماد وپخش (در آخرین قیمت %-1.42) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 7.03 م.ت و سرانه فروش 15.03 م.ت .  
 • 11:02:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %-0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.80 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:06؛ حجم مشکوک در نماد وثنو (در آخرین قیمت %1.38) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 13.46 م.ت و سرانه فروش 16.77 م.ت .  
 • 11:02:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارين (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 848 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -10.11 ؛ هفتگی: -9.00 ؛ دو هفته: -16.17) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 374 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.16 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 5.44 ؛ دو هفته: 4.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.38 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: 3.47 ؛ دو هفته: 2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:44؛ حجم مشکوک در نماد ساربيل (در آخرین قیمت %3.25) با حجم 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 9.19 م.ت و سرانه فروش 10.72 م.ت .  
 • 11:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.38 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: 3.47 ؛ دو هفته: 2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:08؛ حجم مشکوک در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.35) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 29.31 م.ت و سرانه فروش 26.22 م.ت .  
 • 11:01:08؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %4.35) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.31 م.ت و سرانه فروش 26.22 م.ت .  
 • 11:01:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.31 ؛ 3روزه: -0.72 ؛ هفتگی: -1.14 ؛ دو هفته: -1.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.52 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -6.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زنگان با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.09 م.ت و سرانه فروش 15.74 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:00:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.49 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -3.55 ؛ دو هفته: -8.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %3.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 267 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.40 ؛ 3روزه: 2.42 ؛ هفتگی: -2.11 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:45؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وايران با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.35 م.ت و سرانه فروش 10.79 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.35. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:58:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.15 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وامير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: -0.11 ؛ دو هفته: -1.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سفارس (در آخرین قیمت %-0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 372 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: 0.61 ؛ هفتگی: 1.94 ؛ دو هفته: 2.41) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد قثابت (در آخرین قیمت %2.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 259 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.26 ؛ 3روزه: -0.81 ؛ هفتگی: -1.18 ؛ دو هفته: -1.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-4.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.46 ؛ 3روزه: 11.23 ؛ هفتگی: 9.40 ؛ دو هفته: 17.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 179 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.72 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 460 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.25 ؛ هفتگی: -0.34 ؛ دو هفته: 1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 184 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.87 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 701 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 0.44 ؛ هفتگی: -0.65 ؛ دو هفته: -0.26) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاذر با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.68 م.ت و سرانه فروش 17.97 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.26. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:56:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.77 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.54 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.77 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:25؛ حجم مشکوک در نماد كحافظ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 31.11 م.ت و سرانه فروش 12.28 م.ت .  
 • 10:56:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.54 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 28.77 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.70 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.00 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 68.93 م.ت و سرانه فروش 18.83 م.ت .  
 • 10:55:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: -1.45 ؛ هفتگی: -6.21 ؛ دو هفته: -7.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 97 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.72 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.93 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.67 و سرانه خرید 67.86 م.ت و سرانه فروش 18.51 م.ت .  
 • 10:54:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 171 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.40 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.79 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: -17.95 ؛ هفتگی: -27.22 ؛ دو هفته: -45.59) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %-0.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.31 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:00؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.78 و سرانه خرید 66.72 م.ت و سرانه فروش 17.67 م.ت .  
 • 10:53:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %-2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -2.96 ؛ هفتگی: -2.50 ؛ دو هفته: -1.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:27؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 76.29 م.ت و سرانه فروش 16.60 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:53:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 93 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.54 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.92 ؛ 3روزه: 10.76 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 10.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 84 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.56 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:53:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.54)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 160 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.60 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:52:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 4.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 28.77 و سرانه خرید 155.65 م.ت و سرانه فروش 5.41 م.ت .  
 • 10:52:55؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 4.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 28.77 و سرانه خرید 155.65 م.ت و سرانه فروش 5.41 م.ت .  
 • 10:52:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.77 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 92 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.95 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.12 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.37 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.12 ؛ 3روزه: 11.23 ؛ هفتگی: 9.40 ؛ دو هفته: 17.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.37 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:51:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.60 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 214 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.95 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ولغدر با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.78 م.ت و سرانه فروش 31.91 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.75. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:50:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %-0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 174 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 1.70 ؛ هفتگی: 6.40 ؛ دو هفته: 6.79) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %-0.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.50 ؛ 3روزه: 23.38 ؛ هفتگی: 40.63 ؛ دو هفته: 74.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.44 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-4.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.54 ؛ 3روزه: -5.68 ؛ هفتگی: -6.29 ؛ دو هفته: -7.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وامير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.1 م.ت .  
 • 10:49:33؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %-0.50) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.7 م.ت .  
 • 10:49:18؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.6 م.ت .  
 • 10:49:15؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 22.60 م.ت و سرانه فروش 22.62 م.ت .  
 • 10:49:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %-2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 11.23 ؛ هفتگی: 9.40 ؛ دو هفته: 17.22) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.75 ؛ 3روزه: -16.76 ؛ هفتگی: -16.76 ؛ دو هفته: -27.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: -0.75 ؛ هفتگی: -0.76 ؛ دو هفته: -0.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.62 ؛ 3روزه: -16.76 ؛ هفتگی: -16.76 ؛ دو هفته: -27.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.95 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.28 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:32؛ حجم مشکوک در نماد ثپرديس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.58 و سرانه خرید 29.19 م.ت و سرانه فروش 18.49 م.ت .  
 • 10:48:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.86 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 85 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.02 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: -16.76 ؛ هفتگی: -16.76 ؛ دو هفته: -27.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-1.46)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.88 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجام (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.2 م.ت .  
 • 10:46:23؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-1.46) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 11.86 م.ت و سرانه فروش 12.45 م.ت .  
 • 10:45:14؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 22.24 م.ت و سرانه فروش 17.20 م.ت .  
 • 10:45:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: -1.61 ؛ هفتگی: -2.62 ؛ دو هفته: 13.28) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:01؛ حجم مشکوک در نماد مديريت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.65 و سرانه خرید 17.45 م.ت و سرانه فروش 3.09 م.ت .  
 • 10:44:55؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.18) با حجم 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.36 و سرانه خرید 64.52 م.ت و سرانه فروش 27.36 م.ت .  
 • 10:44:44؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.78) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.31 و سرانه خرید 10.37 م.ت و سرانه فروش 33.08 م.ت .  
 • 10:42:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.00 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 138 بار با میانگین 147 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.18 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.13 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:30؛ حجم مشکوک در نماد دفارا (در آخرین قیمت %-0.70) با حجم 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 19.25 م.ت و سرانه فروش 25.96 م.ت .  
 • 10:41:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.13 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:11؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %2.33) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 14.21 م.ت و سرانه فروش 31.26 م.ت .  
 • 10:41:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.26 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 84 بار با میانگین 139 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.24 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:40:47؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وامير با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.17 م.ت و سرانه فروش 19.67 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.22 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:40:42؛ حجم مشکوک در نماد وامير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 17.17 م.ت و سرانه فروش 19.67 م.ت .  
 • 10:40:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.63 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:57؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زكشت با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28.98 م.ت و سرانه فروش 11.63 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.49. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:38:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 128 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 93 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.22 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت خرید 31 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.68 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 187 م.ت و پول درشت فروش 93 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.61 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.64 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .  
 • 10:34:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 153 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.24 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:35؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %0.60) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.12 و سرانه خرید 88.75 م.ت و سرانه فروش 28.43 م.ت .  
 • 10:34:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: -0.48 ؛ هفتگی: -4.62 ؛ دو هفته: -6.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: -8.42 ؛ هفتگی: -7.34 ؛ دو هفته: -8.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 19.29 م.ت و سرانه فروش 16.04 م.ت .  
 • 10:33:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: -8.42 ؛ هفتگی: -7.34 ؛ دو هفته: -8.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 119 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 92 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.58 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 24.03 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.45 و سرانه خرید 100.82 م.ت و سرانه فروش 29.19 م.ت .  
 • 10:32:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 3014 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.77 ؛ 3روزه: -2.88 ؛ هفتگی: 39.69 ؛ دو هفته: 39.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:55؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 100.82 م.ت و سرانه فروش 29.19 م.ت .  
 • 10:32:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 240 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.83 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.46 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: -5.75 ؛ هفتگی: -7.52 ؛ دو هفته: -7.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %3.67) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.7 م.ت .  
 • 10:30:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1046 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.67 ؛ هفتگی: 1.02 ؛ دو هفته: 1.52) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:42؛ حجم مشکوک در نماد شپترو (در آخرین قیمت %2.99) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.05 و سرانه خرید 118.56 م.ت و سرانه فروش 9.84 م.ت .  
 • 10:28:58؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %1.98) با حجم 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 15.54 م.ت و سرانه فروش 16.12 م.ت .  
 • 10:28:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 291 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 89 بار با میانگین 168 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.51 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.42 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: 2.07 ؛ دو هفته: 4.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد ساروم (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.29 ؛ 3روزه: 3.04 ؛ هفتگی: 3.28 ؛ دو هفته: 1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: -1.68 ؛ هفتگی: -1.40 ؛ دو هفته: -1.14) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.50 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.51 ؛ 3روزه: -5.68 ؛ هفتگی: -6.29 ؛ دو هفته: -7.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %-2.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.35 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ هفتگی: -1.06 ؛ دو هفته: -0.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:32؛ حجم مشکوک در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 22.86 م.ت و سرانه فروش 23.41 م.ت .  
 • 10:22:14؛ حجم مشکوک در نماد كمينا (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 9.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.13 و سرانه خرید 26.78 م.ت و سرانه فروش 201.75 م.ت .  
 • 10:22:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: 3.11 ؛ هفتگی: 3.70 ؛ دو هفته: 3.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمينا (در آخرین قیمت %-2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 923 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.60 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 0.45 ؛ دو هفته: 0.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.24 ؛ 3روزه: -5.68 ؛ هفتگی: -6.29 ؛ دو هفته: -7.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 559 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.53 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 2.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:50؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-1.81) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 16.64 م.ت و سرانه فروش 16.23 م.ت .  
 • 10:18:49؛ حجم مشکوک در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-1.81) با حجم 3.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 16.64 م.ت و سرانه فروش 16.23 م.ت .  
 • 10:18:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.07 ؛ 3روزه: -5.68 ؛ هفتگی: -6.29 ؛ دو هفته: -7.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.3 م.ت .  
 • 10:17:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمحركه با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.46 م.ت و سرانه فروش 33.50 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.00. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:17:00؛ حجم مشکوک در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 23.34 م.ت و سرانه فروش 13.54 م.ت .  
 • 10:16:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: -2.55 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -1.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:16؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 38.53 م.ت و سرانه فروش 30.21 م.ت .  
 • 10:16:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 345 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.10 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرازي (در آخرین قیمت %-4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 3.61 ؛ هفتگی: 2.88 ؛ دو هفته: 2.03) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.96 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:09؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تمحركه (در آخرین قیمت %-1.81) با حجم 2.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.32 م.ت و سرانه فروش 16.80 م.ت .  
 • 10:14:34؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %1.75) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 24.09 م.ت و سرانه فروش 18.00 م.ت .  
 • 10:13:32؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 11.56 م.ت و سرانه فروش 15.28 م.ت .  
 • 10:12:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 150 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.98 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:07؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %3.70) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 54.66 م.ت و سرانه فروش 52.93 م.ت .  
 • 10:12:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.58 ؛ 3روزه: -8.42 ؛ هفتگی: -7.34 ؛ دو هفته: -8.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %0.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.26 ؛ 3روزه: -10.86 ؛ هفتگی: -4.10 ؛ دو هفته: 9.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 453 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.75 ؛ 3روزه: 1.49 ؛ هفتگی: 1.16 ؛ دو هفته: -5.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:11؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 75.59 م.ت و سرانه فروش 57.78 م.ت .  
 • 10:09:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 576 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.38 ؛ 3روزه: -3.63 ؛ هفتگی: -8.74 ؛ دو هفته: -26.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.88 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:03؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 17.45 م.ت و سرانه فروش 16.87 م.ت .  
 • 10:08:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 145 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.88 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:07:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد كمينا (در آخرین قیمت %-2.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 771 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.60 ؛ هفتگی: 0.45 ؛ دو هفته: 0.45) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:55؛ حجم مشکوک در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 23.40 م.ت و سرانه فروش 19.41 م.ت .  
 • 10:06:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 70 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.32 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:49؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %1.25) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 3.39 م.ت و سرانه فروش 21.34 م.ت .  
 • 10:06:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %4.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.02 ؛ 3روزه: -1.07 ؛ هفتگی: -1.27 ؛ دو هفته: -0.69) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 162 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 232 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.24 ؛ 3روزه: 17.44 ؛ هفتگی: -32.44 ؛ دو هفته: -35.12) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:48؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %2.59) با حجم 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 16.15 م.ت و سرانه فروش 18.78 م.ت .  
 • 10:05:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.75 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:31؛ حجم مشکوک در نماد كمينا (در آخرین قیمت %-2.81) با حجم 5.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.08 و سرانه خرید 42.08 م.ت و سرانه فروش 520.15 م.ت .  
 • 10:04:27؛ حجم مشکوک در نماد اپرداز (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.44 و سرانه خرید 18.43 م.ت و سرانه فروش 12.81 م.ت .  
 • 10:03:54؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شلرد با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 94.80 م.ت و سرانه فروش 50.22 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.89. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:03:13؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %3.63) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 20.92 م.ت و سرانه فروش 16.82 م.ت .  
 • 10:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -2.38 ؛ هفتگی: -0.96 ؛ دو هفته: -0.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:02:55؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حريل (در آخرین قیمت %2.29) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.2 م.ت .  
 • 10:02:36؛ حجم مشکوک در نماد كمينا (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.15 و سرانه خرید 57.10 م.ت و سرانه فروش 380.08 م.ت .  
 • 10:02:34؛ حجم مشکوک در نماد كمينا (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 58.27 م.ت و سرانه فروش 349.64 م.ت .  
 • 10:02:23؛ حجم مشکوک در نماد سفاسي (در آخرین قیمت %2.12) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 10.79 م.ت و سرانه فروش 12.22 م.ت .  
 • 10:02:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: -0.52 ؛ هفتگی: -3.55 ؛ دو هفته: -8.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 57.30 م.ت و سرانه فروش 31.00 م.ت .  
 • 10:01:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.62 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:28؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.85 و سرانه خرید 57.30 م.ت و سرانه فروش 31.00 م.ت .  
 • 10:01:28؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد سمگا با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.30 م.ت و سرانه فروش 31.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.85. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:01:01؛ حجم مشکوک در نماد كفرا (در آخرین قیمت %-3.38) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 8.50 م.ت و سرانه فروش 14.30 م.ت .  
 • 10:00:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.41 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: 2.07 ؛ دو هفته: 4.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:35؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 53.39 م.ت و سرانه فروش 40.59 م.ت .  
 • 10:00:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.84 ؛ 3روزه: 117.66 ؛ هفتگی: 125.54 ؛ دو هفته: 212.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 127 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.85 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 56.75 م.ت و سرانه فروش 28.76 م.ت .  
 • 09:59:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.52 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 567 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -6.08 ؛ هفتگی: -9.30 ؛ دو هفته: -5.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.25 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:46؛ حجم مشکوک در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.18 و سرانه خرید 12.58 م.ت و سرانه فروش 10.65 م.ت .  
 • 09:58:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.34 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %0.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.06 ؛ 3روزه: 1.69 ؛ هفتگی: -7.03 ؛ دو هفته: 0.73) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شكلر (در آخرین قیمت %4.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 423 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 1.37 ؛ هفتگی: 2.07 ؛ دو هفته: 4.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %3.18) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 09:57:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.37 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %3.18) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 09:57:40؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 20.91 م.ت و سرانه فروش 10.65 م.ت .  
 • 09:57:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 80 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.07 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:57:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.08 ؛ 3روزه: -2.55 ؛ هفتگی: -1.94 ؛ دو هفته: -1.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.61 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومعادن (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.77 ؛ 3روزه: -63.45 ؛ هفتگی: -67.19 ؛ دو هفته: -84.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.06 ؛ 3روزه: 10.76 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 10.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:38؛ حجم مشکوک در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 21.01 م.ت و سرانه فروش 14.96 م.ت .  
 • 09:56:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.33 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:25؛ حجم مشکوک در نماد ساروم (در آخرین قیمت %2.87) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 9.33 م.ت و سرانه فروش 22.96 م.ت .  
 • 09:56:21؛ حجم مشکوک در نماد زبينا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 19.37 م.ت و سرانه فروش 14.22 م.ت .  
 • 09:56:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.26 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -1.19 ؛ هفتگی: -0.88 ؛ دو هفته: 0.15) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.17 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.92 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %-3.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: -5.68 ؛ هفتگی: -6.29 ؛ دو هفته: -7.97) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -0.28 ؛ هفتگی: 0.22 ؛ دو هفته: -0.40) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 673 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.82 ؛ 3روزه: -3.63 ؛ هفتگی: -8.74 ؛ دو هفته: -26.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شسپا (در آخرین قیمت %-1.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 610 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: -0.72 ؛ هفتگی: -1.14 ؛ دو هفته: -1.05) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:29؛ حجم مشکوک در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 43.53 م.ت و سرانه فروش 27.32 م.ت .  
 • 09:53:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.14 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكاپا (در آخرین قیمت %2.69) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.3 م.ت .  
 • 09:53:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 249 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.03 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:47؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.63 م.ت و سرانه فروش 13.39 م.ت .  
 • 09:52:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1674 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.55 ؛ 3روزه: -3.63 ؛ هفتگی: -8.74 ؛ دو هفته: -26.89) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.91 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.23 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:44؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 46.65 م.ت و سرانه فروش 38.60 م.ت .  
 • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.81 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.63 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:27؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قزوين (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.9 م.ت .  
 • 09:51:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 263 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: -1.65 ؛ هفتگی: -2.04 ؛ دو هفته: 0.25) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 5.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 19.83 م.ت و سرانه فروش 9.57 م.ت .  
 • 09:50:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.79 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.48 ؛ 3روزه: -34.43 ؛ هفتگی: -37.63 ؛ دو هفته: 61.44) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گكوثر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.5 م.ت .  
 • 09:49:24؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %3.71) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .  
 • 09:49:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %1.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 130 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.43 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.38 ؛ 3روزه: 10.76 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 10.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:01؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 39.63 و سرانه خرید 142.67 م.ت و سرانه فروش 3.60 م.ت .  
 • 09:49:01؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %3.76) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.5 م.ت .  
 • 09:48:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.40 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:33؛ حجم مشکوک در نماد كرمان (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 17.87 م.ت و سرانه فروش 13.03 م.ت .  
 • 09:48:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.8 م.ت .  
 • 09:48:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.61 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.16 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.79 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:14؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.94 و سرانه خرید 64.20 م.ت و سرانه فروش 21.86 م.ت .  
 • 09:47:10؛ حجم مشکوک در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.40 و سرانه خرید 104.06 م.ت و سرانه فروش 14.07 م.ت .  
 • 09:46:17؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.3 م.ت .  
 • 09:46:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 461 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.66 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 2.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:57؛ حجم مشکوک در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 16.65 م.ت و سرانه فروش 15.91 م.ت .  
 • 09:45:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كرمان (در آخرین قیمت %4.43) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.7 م.ت .  
 • 09:45:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-1.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: -10.67 ؛ هفتگی: -22.73 ؛ دو هفته: -28.76) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.40 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.80 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.53 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:03؛ حجم مشکوک در نماد شلعاب (در آخرین قیمت %-2.54) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 9.45 م.ت و سرانه فروش 16.97 م.ت .  
 • 09:44:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.78 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:58؛ حجم مشکوک در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 51.66 م.ت و سرانه فروش 19.86 م.ت .  
 • 09:43:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: -1.45 ؛ هفتگی: -6.21 ؛ دو هفته: -7.01) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 146 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: -4.52 ؛ هفتگی: -9.54 ؛ دو هفته: -29.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:43:23؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.17 و سرانه خرید 15.60 م.ت و سرانه فروش 90.21 م.ت .  
 • 09:42:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد تايرا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 419 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ هفتگی: -1.66 ؛ دو هفته: -0.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 36.12 م.ت و سرانه فروش 27.61 م.ت .  
 • 09:42:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.30 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:46؛ حجم مشکوک در نماد چخزر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.83 و سرانه خرید 15.00 م.ت و سرانه فروش 3.92 م.ت .  
 • 09:42:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 293 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.58 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:35؛ حجم مشکوک در نماد ثاباد (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.53 و سرانه خرید 15.31 م.ت و سرانه فروش 28.92 م.ت .  
 • 09:41:35؛ حجم مشکوک در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 28.49 م.ت و سرانه فروش 16.42 م.ت .  
 • 09:41:27؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.50) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 27.93 م.ت و سرانه فروش 16.64 م.ت .  
 • 09:41:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %-2.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 501 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.00 ؛ 3روزه: -9.17 ؛ هفتگی: -7.22 ؛ دو هفته: -2.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خوساز (در آخرین قیمت %3.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 3.11 ؛ هفتگی: 3.70 ؛ دو هفته: 3.74) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:40:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 0.10 ؛ هفتگی: 0.14 ؛ دو هفته: -1.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:59؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 28.19 م.ت و سرانه فروش 32.34 م.ت .  
 • 09:39:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1064 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 2.80 ؛ هفتگی: 2.50 ؛ دو هفته: 5.08) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:23؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %-0.91) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.2 م.ت .  
 • 09:39:15؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.30 و سرانه خرید 11.44 م.ت و سرانه فروش 8.83 م.ت .  
 • 09:39:05؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 15.08 م.ت و سرانه فروش 16.01 م.ت .  
 • 09:39:03؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 67.84 م.ت و سرانه فروش 28.54 م.ت .  
 • 09:38:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.11 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:34؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.38 و سرانه خرید 99.95 م.ت و سرانه فروش 22.83 م.ت .  
 • 09:38:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.38 و سرانه خرید 99.90 م.ت و سرانه فروش 22.82 م.ت .  
 • 09:38:29؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 22.04 م.ت و سرانه فروش 20.78 م.ت .  
 • 09:38:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.64 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 2.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:23؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.76 م.ت و سرانه فروش 25.80 م.ت .  
 • 09:38:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.37 ؛ 3روزه: -14.26 ؛ هفتگی: -16.85 ؛ دو هفته: -26.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:19؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.76 و سرانه خرید 87.30 م.ت و سرانه فروش 23.20 م.ت .  
 • 09:37:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 497 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.87 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 2.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 603 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.90 ؛ 3روزه: 5.31 ؛ هفتگی: -1.76 ؛ دو هفته: -18.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:08؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 53.62 م.ت و سرانه فروش 23.55 م.ت .  
 • 09:37:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %-1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: 16.51 ؛ هفتگی: 19.00 ؛ دو هفته: 19.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.98 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 2.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:56؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %-1.60) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 22.05 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .  
 • 09:36:56؛ حجم مشکوک در نماد غمينو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 23.58 م.ت و سرانه فروش 14.16 م.ت .  
 • 09:36:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 512 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.98 ؛ 3روزه: 1.90 ؛ هفتگی: 1.90 ؛ دو هفته: 2.32) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دتوليد با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.43 م.ت و سرانه فروش 21.83 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.12. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:36:16؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 50.66 م.ت و سرانه فروش 27.59 م.ت .  
 • 09:36:02؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 40.92 م.ت و سرانه فروش 21.29 م.ت .  
 • 09:35:47؛ حجم مشکوک در نماد ماديرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.91 و سرانه خرید 17.61 م.ت و سرانه فروش 6.06 م.ت .  
 • 09:35:43؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خكمك (در آخرین قیمت %4.49) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.8 م.ت .  
 • 09:35:37؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.42 و سرانه خرید 45.71 م.ت و سرانه فروش 13.36 م.ت .  
 • 09:35:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -10.86 ؛ هفتگی: -4.10 ؛ دو هفته: 9.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %3.22) با حجم 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.9 م.ت .  
 • 09:35:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.99 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:35؛ حجم مشکوک در نماد دتوليد (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 21.79 م.ت و سرانه فروش 18.84 م.ت .  
 • 09:34:28؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.73 و سرانه خرید 43.35 م.ت و سرانه فروش 9.16 م.ت .  
 • 09:34:22؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.52 و سرانه خرید 18.47 م.ت و سرانه فروش 7.34 م.ت .  
 • 09:34:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.10 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: -1.21 ؛ دو هفته: -0.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:56؛ حجم مشکوک در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %3.09) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.26 و سرانه خرید 9.12 م.ت و سرانه فروش 2.80 م.ت .  
 • 09:33:43؛ حجم مشکوک در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 33.19 و سرانه خرید 129.46 م.ت و سرانه فروش 3.90 م.ت .  
 • 09:33:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شنفت (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.49 ؛ 3روزه: 10.76 ؛ هفتگی: 10.76 ؛ دو هفته: 10.86) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:08؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %4.59) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.16 م.ت و سرانه فروش 29.93 م.ت .  
 • 09:32:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %-1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 108 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.45 ؛ 3روزه: 26.14 ؛ هفتگی: 17.95 ؛ دو هفته: 22.07) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:25؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %1.62) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 36.17 م.ت و سرانه فروش 25.70 م.ت .  
 • 09:32:03؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 28.67 م.ت و سرانه فروش 23.89 م.ت .  
 • 09:31:39؛ حجم مشکوک در نماد كرازي (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 9.29 م.ت و سرانه فروش 17.35 م.ت .  
 • 09:31:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %3.08) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.7 م.ت .  
 • 09:31:21؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %0.22) با حجم 7.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 63.68 م.ت و سرانه فروش 60.09 م.ت .  
 • 09:31:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.57 ؛ 3روزه: 117.66 ؛ هفتگی: 125.54 ؛ دو هفته: 212.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:55؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.55 و سرانه خرید 16.39 م.ت و سرانه فروش 6.43 م.ت .  
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 8.28 م.ت و سرانه فروش 15.82 م.ت .  
 • 09:30:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.27 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:54؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.55 و سرانه خرید 16.39 م.ت و سرانه فروش 6.43 م.ت .  
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک در نماد پرداخت (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.52 و سرانه خرید 8.28 م.ت و سرانه فروش 15.82 م.ت .  
 • 09:30:54؛ حجم مشکوک در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 10.49 م.ت و سرانه فروش 11.01 م.ت .  
 • 09:30:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 247 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.27 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:48؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 62.01 م.ت و سرانه فروش 49.58 م.ت .  
 • 09:30:42؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %-2.87) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 10.18 م.ت و سرانه فروش 34.88 م.ت .  
 • 09:30:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -0.64 ؛ هفتگی: -1.32 ؛ دو هفته: -0.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:21؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %3.41) با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 30.30 م.ت و سرانه فروش 33.28 م.ت .  
 • 09:30:03؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.07 و سرانه خرید 39.86 م.ت و سرانه فروش 13.00 م.ت .  
 • 09:30:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.80 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:56؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %-0.86) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 11.07 م.ت و سرانه فروش 40.37 م.ت .  
 • 09:29:55؛ حجم مشکوک در نماد خوساز (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.69 و سرانه خرید 108.53 م.ت و سرانه فروش 23.13 م.ت .  
 • 09:29:50؛ حجم مشکوک در نماد وملي (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 12.82 م.ت و سرانه فروش 18.21 م.ت .  
 • 09:29:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خوساز با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 108.53 م.ت و سرانه فروش 23.13 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.69. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 5.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:29:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.23 ؛ 3روزه: -5.20 ؛ هفتگی: -10.07 ؛ دو هفته: -14.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:04؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.08 و سرانه خرید 12.55 م.ت و سرانه فروش 6.04 م.ت .  
 • 09:29:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.4 م.ت .  
 • 09:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.21 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:29؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 39.19 م.ت و سرانه فروش 25.39 م.ت .  
 • 09:28:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.21 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:28؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 17.97 م.ت و سرانه فروش 24.87 م.ت .  
 • 09:28:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپارس با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 36.22 م.ت و سرانه فروش 23.47 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.54. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:28:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %-0.15) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.8 م.ت .  
 • 09:28:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %-0.51) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.3 م.ت .  
 • 09:27:49؛ حجم مشکوک در نماد بكاب (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 12.56 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .  
 • 09:27:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.08 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:52؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 23.15 م.ت و سرانه فروش 25.25 م.ت .  
 • 09:26:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 122 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.73 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:26:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.58 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:24؛ حجم مشکوک در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.06) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.01 و سرانه خرید 0.91 م.ت و سرانه فروش 95.56 م.ت .  
 • 09:24:55؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %1.72) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 16.50 م.ت و سرانه فروش 10.93 م.ت .  
 • 09:24:49؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %1.72) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 16.50 م.ت و سرانه فروش 10.93 م.ت .  
 • 09:24:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.18 ؛ 3روزه: 6.98 ؛ هفتگی: 7.97 ؛ دو هفته: 8.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:43؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 36.98 م.ت و سرانه فروش 32.17 م.ت .  
 • 09:24:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.81 ؛ 3روزه: -10.74 ؛ هفتگی: -12.86 ؛ دو هفته: -17.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:32؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فجر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.8 م.ت و سرانه فروش 9.69 م.ت .  
 • 09:24:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .  
 • 09:24:20؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبرق با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 137.97 م.ت و سرانه فروش 46.56 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:24:19؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.96 و سرانه خرید 137.97 م.ت و سرانه فروش 46.56 م.ت .  
 • 09:24:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.56) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.4 م.ت .  
 • 09:24:07؛ حجم مشکوک در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %2.10) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 69.02 م.ت و سرانه فروش 52.23 م.ت .  
 • 09:23:54؛ حجم مشکوک در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-1.85) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.32 و سرانه خرید 7.67 م.ت و سرانه فروش 24.32 م.ت .  
 • 09:23:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.18 ؛ 3روزه: -7.65 ؛ هفتگی: -17.16 ؛ دو هفته: -35.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:18؛ حجم مشکوک در نماد همراه (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.55 و سرانه خرید 13.26 م.ت و سرانه فروش 24.10 م.ت .  
 • 09:22:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-1.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 115 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.54 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:16؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 66.29 م.ت و سرانه فروش 47.72 م.ت .  
 • 09:21:11؛ حجم مشکوک در نماد انار (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 1.53 م.ت و سرانه فروش 0.87 م.ت .  
 • 09:21:08؛ حجم مشکوک در نماد انار (در آخرین قیمت %0.28) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 1.53 م.ت و سرانه فروش 0.87 م.ت .  
 • 09:20:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.12 ؛ 3روزه: 2.42 ؛ هفتگی: -2.11 ؛ دو هفته: -0.91) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خمحركه با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 121.14 م.ت و سرانه فروش 14.13 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 8.57. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:20:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحركه (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.57 و سرانه خرید 121.14 م.ت و سرانه فروش 14.13 م.ت .  
 • 09:20:20؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.7 م.ت .  
 • 09:20:19؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.67 م.ت و سرانه فروش 21.98 م.ت .  
 • 09:20:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وگردش (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.51 ؛ 3روزه: -7.65 ؛ هفتگی: -17.16 ؛ دو هفته: -35.54) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.96 ؛ 3روزه: 6.98 ؛ هفتگی: 7.97 ؛ دو هفته: 8.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.31 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.96 ؛ 3روزه: 6.98 ؛ هفتگی: 7.97 ؛ دو هفته: 8.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:54؛ حجم مشکوک در نماد پيزد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.87 و سرانه خرید 12.47 م.ت و سرانه فروش 6.68 م.ت .  
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 34 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.31 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.96 ؛ 3روزه: 6.98 ؛ هفتگی: 7.97 ؛ دو هفته: 8.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:33؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 31.28 م.ت و سرانه فروش 43.29 م.ت .  
 • 09:18:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.28 ؛ 3روزه: 117.66 ؛ هفتگی: 125.54 ؛ دو هفته: 212.92) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:59؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.75 و سرانه خرید 279.52 م.ت و سرانه فروش 20.33 م.ت .  
 • 09:17:56؛ حجم مشکوک در نماد پسهند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 17.48 م.ت و سرانه فروش 16.37 م.ت .  
 • 09:17:49؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.8 م.ت .  
 • 09:17:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.37 ؛ 3روزه: 6.36 ؛ هفتگی: -4.34 ؛ دو هفته: 31.78) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:27؛ حجم مشکوک در نماد غنوش (در آخرین قیمت %4.73) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 13.55 م.ت و سرانه فروش 17.44 م.ت .  
 • 09:16:21؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حتوكا (در آخرین قیمت %1.45) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 72.91 م.ت و سرانه فروش 47.77 م.ت .  
 • 09:15:59؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %4.54) با حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 29.09 م.ت و سرانه فروش 43.99 م.ت .  
 • 09:15:49؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %2.75) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 20.31 م.ت و سرانه فروش 22.75 م.ت .  
 • 09:15:30؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %2.89) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 41.11 م.ت و سرانه فروش 40.17 م.ت .  
 • 09:15:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %-0.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.17 ؛ 3روزه: 86.27 ؛ هفتگی: 20.48 ؛ دو هفته: 77.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %3.11) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .  
 • 09:14:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.66 ؛ 3روزه: 58.55 ؛ هفتگی: 59.83 ؛ دو هفته: 88.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 774 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: -1.18 ؛ هفتگی: 3.47 ؛ دو هفته: 2.02) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:29؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 16.07 م.ت و سرانه فروش 22.30 م.ت .  
 • 09:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.99 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 18.67 م.ت و سرانه فروش 27.33 م.ت .  
 • 09:13:50؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.69) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 31.79 م.ت و سرانه فروش 56.56 م.ت .  
 • 09:12:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %1.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.93 ؛ 3روزه: 23.07 ؛ هفتگی: -4.85 ؛ دو هفته: 130.82) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: 1.41 ؛ هفتگی: 1.55 ؛ دو هفته: 4.04) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:46؛ حجم مشکوک در نماد سنير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.43 و سرانه خرید 48.88 م.ت و سرانه فروش 14.23 م.ت .  
 • 09:12:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.85 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 14.29 ؛ هفتگی: 14.64 ؛ دو هفته: 14.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.16 ؛ 3روزه: 23.38 ؛ هفتگی: 40.63 ؛ دو هفته: 74.66) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.23 ؛ 3روزه: -2.34 ؛ هفتگی: -4.80 ؛ دو هفته: -0.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:45؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 49.47 م.ت و سرانه فروش 65.87 م.ت .  
 • 09:11:05؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %3.72) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 17.63 م.ت و سرانه فروش 23.16 م.ت .  
 • 09:10:58؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.67 و سرانه خرید 79.80 م.ت و سرانه فروش 29.88 م.ت .  
 • 09:10:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 42 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.06 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.93 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:38؛ حجم مشکوک در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %2.11) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 73.18 م.ت و سرانه فروش 38.00 م.ت .  
 • 09:10:35؛ حجم مشکوک در نماد ورازي (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 20.65 م.ت و سرانه فروش 33.66 م.ت .  
 • 09:10:11؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 22.27 م.ت و سرانه فروش 24.88 م.ت .  
 • 09:09:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 534 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.51 ؛ 3روزه: 58.55 ؛ هفتگی: 59.83 ؛ دو هفته: 88.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.49 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.62 ؛ 3روزه: 58.55 ؛ هفتگی: 59.83 ؛ دو هفته: 88.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %3.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.09 ؛ 3روزه: 58.55 ؛ هفتگی: 59.83 ؛ دو هفته: 88.94) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.01 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:55؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 30.40 م.ت و سرانه فروش 23.29 م.ت .  
 • 09:08:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 227 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.91 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.35 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:07:29؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 29.67 م.ت و سرانه فروش 25.78 م.ت .  
 • 09:07:20؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.66 و سرانه خرید 92.25 م.ت و سرانه فروش 55.73 م.ت .  
 • 09:06:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.70 ؛ 3روزه: 1.20 ؛ هفتگی: 1.54 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1049 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 4.05 ؛ هفتگی: 4.12 ؛ دو هفته: 5.83) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:52؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.24) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 23.55 م.ت و سرانه فروش 42.15 م.ت .  
 • 09:06:46؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.62) با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 34.77 م.ت و سرانه فروش 44.79 م.ت .  
 • 09:06:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.39 ؛ 3روزه: 1.20 ؛ هفتگی: 1.54 ؛ دو هفته: 0.75) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.92 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:33؛ حجم مشکوک در نماد كفپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.94 و سرانه خرید 90.51 م.ت و سرانه فروش 30.75 م.ت .  
 • 09:06:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.92 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 97.13 م.ت و سرانه فروش 50.77 م.ت .  
 • 09:06:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.91 و سرانه خرید 97.13 م.ت و سرانه فروش 50.77 م.ت .  
 • 09:05:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: -11.81 ؛ هفتگی: -2.56 ؛ دو هفته: -4.37) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.84 ؛ 3روزه: 4.23 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -4.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 106 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.65 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %0.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.03 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 317 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.59 ؛ 3روزه: 4.23 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -4.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:05:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 106 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 196 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.65 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 97 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.00 ؛ 3روزه: 377.03 ؛ هفتگی: 362.25 ؛ دو هفته: 407.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:47؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 103.05 م.ت و سرانه فروش 47.30 م.ت .  
 • 09:04:42؛ حجم مشکوک در نماد كالا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 26.14 م.ت و سرانه فروش 45.09 م.ت .  
 • 09:04:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 189 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.49 ؛ 3روزه: 377.03 ؛ هفتگی: 362.25 ؛ دو هفته: 407.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد كالا (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.25 ؛ 3روزه: -8.79 ؛ هفتگی: -1.36 ؛ دو هفته: 2.62) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:58؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %4.15) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 28.37 م.ت و سرانه فروش 70.17 م.ت .  
 • 09:03:39؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.11 و سرانه خرید 24.32 م.ت و سرانه فروش 217.34 م.ت .  
 • 09:03:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.35 ؛ 3روزه: 377.03 ؛ هفتگی: 362.25 ؛ دو هفته: 407.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 121 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.94 ؛ 3روزه: 204.71 ؛ هفتگی: 277.55 ؛ دو هفته: 577.31) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخاش (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: -2.94 ؛ هفتگی: -2.94 ؛ دو هفته: -3.87) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %1.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.59 ؛ 3روزه: 377.03 ؛ هفتگی: 362.25 ؛ دو هفته: 407.99) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:44؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %1.90) با حجم 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 96.27 م.ت و سرانه فروش 95.02 م.ت .  
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.27 و سرانه خرید 24.59 م.ت و سرانه فروش 92.05 م.ت .  
 • 09:01:03؛ حجم مشکوک در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 97.47 م.ت و سرانه فروش 40.79 م.ت .  
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد سصفها (در آخرین قیمت %-4.59) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 75.25 م.ت و سرانه فروش 76.70 م.ت .  
 • 09:00:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.25 ؛ 3روزه: -19.48 ؛ هفتگی: -21.32 ؛ دو هفته: -4.77) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 101 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 102 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.53 ؛ 3روزه: 14.76 ؛ هفتگی: 10.97 ؛ دو هفته: 16.50) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 800 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.40 ؛ 3روزه: 4.23 ؛ هفتگی: -0.67 ؛ دو هفته: -4.38) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد ومهان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 101 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 8.83 ؛ هفتگی: 9.46 ؛ دو هفته: 10.95) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:50؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %4.58) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 27.89 م.ت و سرانه فروش 37.81 م.ت .  
 • 09:00:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شيران (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.22 ؛ 3روزه: -3.11 ؛ هفتگی: -6.82 ؛ دو هفته: -6.19) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 3.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 88.70 م.ت و سرانه فروش 117.61 م.ت .  
 • 09:00:48؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.50 و سرانه خرید 72.38 م.ت و سرانه فروش 28.95 م.ت .  
 • 09:00:45؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %1.34) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 89.14 م.ت و سرانه فروش 127.44 م.ت .  
 • 09:00:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %1.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.43 ؛ 3روزه: 0.20 ؛ هفتگی: -0.00 ؛ دو هفته: 8.93) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 391.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 138.40 م.ت .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 153.82 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 65.93 م.ت .  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 113.88 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 97.75 م.ت .  
 • 4- نماد تنوين با ارزش صف خرید 90.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 139.12 م.ت .  
 • 5- نماد ولساپا با ارزش صف خرید 81.64 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 59.63 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد سصفها با ارزش صف فروش 4.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.32 م.ت .  
 • 2- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 3.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.04 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد تنوين با ارزش صف خرید 90.99 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 139.12 م.ت .  
 • 2- نماد ورنا با ارزش صف خرید 391.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 138.40 م.ت .  
 • 3- نماد خوساز با ارزش صف خرید 17.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.38 م.ت .  
 • 4- نماد شنفت با ارزش صف خرید 52.51 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 125.33 م.ت .  
 • 5- نماد وكادو با ارزش صف خرید 18.96 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.02 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد ثاباد با ارزش صف فروش 3.57 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 209.74 م.ت .  
 • 2- نماد كمينا با ارزش صف فروش 2.54 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 133.57 م.ت .  
 • 3- نماد سصفها با ارزش صف فروش 4.48 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 95.32 م.ت .  
 • 4- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 3.84 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 64.04 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شپنا با حجم معاملات 392.84 میلیون سهم (2.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 302.09 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ومعادن با حجم معاملات 136.76 میلیون سهم (6.83 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 169.07 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد بورس با حجم معاملات 62.08 میلیون سهم (3.38 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 62.86 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد رمپنا با حجم معاملات 20.12 میلیون سهم (2.82 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 32.30 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد وصندوق با حجم معاملات 22.75 میلیون سهم (4.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.63 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 113.15 میلیارد تومان و حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 90.05 میلیارد تومان و حجم 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 32.23 میلیارد تومان و حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 16.64 میلیارد تومان و حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد بورس با برآیند ورود پول درشت 12.90 میلیارد تومان و حجم 3.38 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- نماد ومعادن با برآیند خروج پول درشت 62.44 میلیارد تومان و حجم 6.83 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 47.21 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 38.52 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 23.14 میلیارد تومان و حجم 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد آريان با برآیند خروج پول درشت 12.99 میلیارد تومان و حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 102.67 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 88.93 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 37.70 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه مخابرات با برآیند ورود پول درشت 7.91 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 6.31 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 93.87 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند خروج پول درشت 61.51 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند خروج پول درشت 34.18 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 18.40 میلیارد تومان . 
 • 5- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند خروج پول درشت 12.95 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 254.96 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 47.71 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد لوتوس با ارزش صف خرید 35.92 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد تنوين با ارزش صف خرید 22.31 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد خاذين با ارزش صف خرید 9.47 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد خكار با ارزش صف خرید 9.34 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد كمنگنز با ارزش صف خرید 8.04 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد سيلام با ارزش صف خرید 6.20 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد وهنر با ارزش صف خرید 6.08 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد داوه با ارزش صف خرید 3.83 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد تكنو با ارزش صف خرید 1.01 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

چهارشنبه، 17 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 24 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-24 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 23 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-23 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 20 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-20 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها