بلاگ Live TSE

گزارش بازار بورس؛ یکشنبه، 15 اسفند 1400

1400-12-15 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

گزارش زنده بازار بورس تهران؛ یکشنبه، 15 اسفند 1400

گزارش امروز از دو بخش تشکیل شده است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار)  را اعلام میکند.

رصد لحظه ای بورس:

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات بازار بورس و فرابورس بدون احتساب معاملات بلوکی و صندوق های درامد ثابت
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به صندوق های با درآمد ثابت
سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد شبندر با حجم معاملات 332.73 میلیون سهم (3.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 241.45 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 223.36 میلیون سهم (2.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 139.80 میلیارد تومان .
 • 3- نماد حكشتي با حجم معاملات 44.90 میلیون سهم (2.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.49 میلیارد تومان .
 • 4- نماد كچاد با حجم معاملات 30.20 میلیون سهم (6.78 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.47 میلیارد تومان .
 • 5- نماد زشگزا با حجم معاملات 63.43 میلیون سهم (13.45 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.50 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 75.02 میلیارد تومان و حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 67.12 میلیارد تومان و حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 62.17 میلیارد تومان و حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 47.00 میلیارد تومان و حجم 2.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 44.48 میلیارد تومان و حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 130.53 میلیارد تومان و حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 53.19 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 34.07 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 21.93 میلیارد تومان و حجم 1.1 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 17.01 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 197.12 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 72.06 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 24.17 میلیارد تومان .
 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان .
 • 5- گروه استخراج كانه هاي فلزي با برآیند ورود پول درشت 19.22 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 238.59 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند خروج پول درشت 14.91 میلیارد تومان .
 • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 12.06 میلیارد تومان .
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 7.34 میلیارد تومان .
 • 5- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند خروج پول درشت 5.09 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد فايرا با ارزش صف خرید 43.20 میلیارد تومان .
 • 2- نماد شلرد با ارزش صف خرید 15.41 میلیارد تومان .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 13.35 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.15 میلیارد تومان .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 7.56 میلیارد تومان .
 • 6- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.17 میلیارد تومان .
 • 7- نماد گكيش با ارزش صف خرید 2.02 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:29:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 794 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:43؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 25.40 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .
 • 12:29:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 327 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 794 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %0.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 460 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 185 بار با میانگین 776 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 129.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 315 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 183 بار با میانگین 778 م.ت و پول درشت خرید 42 بار با میانگین 327 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 128.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 65 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 794 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 1463 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1598 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 67.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1065 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1088 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:26:25؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %4.14) با حجم 6.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 54.54 م.ت و سرانه فروش 77.01 م.ت .
 • 12:26:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 487 م.ت و پول درشت خرید 129 بار با میانگین 334 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 51.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:08؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 19.69 م.ت و سرانه فروش 16.43 م.ت .
 • 12:24:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 1461 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1598 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 65.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد كيمياتك (در آخرین قیمت %0.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2089 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 929 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 475 م.ت و پول درشت فروش 23 بار با میانگین 282 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:41؛ حجم مشکوک در نماد فسازان (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 7.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 4.48 م.ت و سرانه فروش 4.02 م.ت .
 • 12:24:36؛ حجم مشکوک در نماد فسازان (در آخرین قیمت %2.15) با حجم 7.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 4.48 م.ت و سرانه فروش 4.02 م.ت .
 • 12:24:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 432 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 1448 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1598 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 57 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 837 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 1448 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1598 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:55؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %-0.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 135 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 837 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 192 بار با میانگین 482 م.ت و پول درشت خرید 128 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 49.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %4.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 229 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 1460 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1598 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 60.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد تنوين (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دارو با حجم 6.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.44 م.ت و سرانه فروش 14.97 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.16. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.05 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:22:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دارو با حجم 6.99 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.44 م.ت و سرانه فروش 14.97 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.16. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.05 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:21:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 189 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت خرید 125 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 837 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 189 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت خرید 125 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 837 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:21؛ حجم مشکوک در نماد نوين (در آخرین قیمت %1.01) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 7.01 م.ت و سرانه فروش 12.18 م.ت .
 • 12:19:09؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 16.84 م.ت و سرانه فروش 9.63 م.ت .
 • 12:19:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 13.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:18:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 718 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 353 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.01 و سرانه خرید 23.83 م.ت و سرانه فروش 7.91 م.ت .
 • 12:17:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:17:34؛ حجم مشکوک در نماد دفرا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 13.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.90 و سرانه خرید 67.42 م.ت و سرانه فروش 23.24 م.ت .
 • 12:17:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 258 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:48؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 11.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 25.66 م.ت و سرانه فروش 16.47 م.ت .
 • 12:16:17؛ حجم مشکوک در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.32 و سرانه خرید 18.84 م.ت و سرانه فروش 14.30 م.ت .
 • 12:16:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 712 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 353 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 788 م.ت و پول درشت خرید 40 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 127.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 122 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 45.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:13:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:04؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.97 و سرانه خرید 24.41 م.ت و سرانه فروش 25.06 م.ت .
 • 12:11:16؛ حجم مشکوک در نماد ميهن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 3.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 20.67 م.ت و سرانه فروش 10.72 م.ت .
 • 12:10:50؛ حجم مشکوک در نماد كشرق (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 5.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 19.08 م.ت و سرانه فروش 22.87 م.ت .
 • 12:08:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 811 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 125.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:36؛ حجم مشکوک در نماد وزمين (در آخرین قیمت %-0.99) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 15.69 م.ت و سرانه فروش 24.62 م.ت .
 • 12:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:07:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد وملل (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 825 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 124.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:11؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 5.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.67 و سرانه خرید 31.90 م.ت و سرانه فروش 11.93 م.ت .
 • 12:06:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 165 بار با میانگین 825 م.ت و پول درشت خرید 38 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 124.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 870 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 725 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 353 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 495 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 163 بار با میانگین 823 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 122.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 893 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 848 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %2.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 780 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 509 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 475 م.ت و پول درشت خرید 120 بار با میانگین 325 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 159 بار با میانگین 827 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 121.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:54؛ حجم مشکوک در نماد شصفها (در آخرین قیمت %-1.98) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 23.42 م.ت و سرانه فروش 52.17 م.ت .
 • 12:01:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 434 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:01:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 816 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 118.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:00:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثاخت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 711 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.63 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:59؛ حجم مشکوک در نماد غشاذر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.37 و سرانه خرید 13.59 م.ت و سرانه فروش 9.89 م.ت .
 • 11:57:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 153 بار با میانگین 829 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 116.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 533 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 401 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 621 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 525 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 702 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 151 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 115.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 1484 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 1848 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 149 بار با میانگین 834 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 114.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 401 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:27؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد بشهاب با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.84 م.ت و سرانه فروش 46.30 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.30. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:54:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 401 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 47 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:53:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:53:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %5.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 23.69 م.ت و سرانه فروش 12.05 م.ت .
 • 11:52:53؛ فروش درشت حقیقی در نماد آگاس (در آخرین قیمت %5.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 23.69 م.ت و سرانه فروش 12.05 م.ت .
 • 11:52:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 836 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 112.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 695 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 681 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:52:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 158 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت خرید 114 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:51:58؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 23.32 م.ت و سرانه فروش 12.04 م.ت .
 • 11:51:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 674 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:51:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:54؛ حجم مشکوک در نماد شليا (در آخرین قیمت %-2.52) با حجم 3.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 35.15 م.ت و سرانه فروش 53.08 م.ت .
 • 11:49:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 144 بار با میانگین 837 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 110.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 625 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:49:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 154 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت خرید 113 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 536 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريان (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 220 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:48:06؛ حجم مشکوک در نماد معيار (در آخرین قیمت %-2.94) با حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 33.42 م.ت و سرانه فروش 46.78 م.ت .
 • 11:47:55؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 4.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 14.64 م.ت و سرانه فروش 13.19 م.ت .
 • 11:46:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 1496 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 998 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 69.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 401 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:46:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 1489 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 998 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 67.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شجم (در آخرین قیمت %-3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 1464 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 998 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 64.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 620 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 150 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت خرید 113 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 1457 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 998 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 336 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:08؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وآذر با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.78 م.ت و سرانه فروش 12.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:43:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 1452 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 998 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:14؛ حجم مشکوک در نماد ركيش (در آخرین قیمت %-3.19) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 8.30 م.ت و سرانه فروش 9.24 م.ت .
 • 11:43:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 186 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 139 بار با میانگین 855 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 108.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 516 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:40؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.1 م.ت .
 • 11:42:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:42:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 145 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 113 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:56؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 10.95 م.ت و سرانه فروش 10.00 م.ت .
 • 11:41:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 586 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %3.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 502 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 401 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 136 بار با میانگین 866 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 107.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:08؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 9.01 م.ت و سرانه فروش 6.52 م.ت .
 • 11:41:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت فروش 38 بار با میانگین 659 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 21 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:40:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 488 م.ت و پول درشت خرید 113 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 135 بار با میانگین 865 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 106.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:39:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ونوين (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:38:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.26)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1125 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 133 بار با میانگین 869 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 105.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد تكشا (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 146 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 573 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 507 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 136 بار با میانگین 480 م.ت و پول درشت خرید 111 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 573 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 134 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 297 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 132 بار با میانگین 858 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 103.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:35:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 130 بار با میانگین 861 م.ت و پول درشت خرید 34 بار با میانگین 294 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 101.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:33:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 499 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 320 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:59؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 3.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 84.19 م.ت و سرانه فروش 62.25 م.ت .
 • 11:32:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.44)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 602 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 100.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 874 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 98.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 59 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 696 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 230 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 871 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 96.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 545 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:06؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد دارو با حجم 6.90 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.17 م.ت و سرانه فروش 16.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.05. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.05 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:30:55؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %1.01) با حجم 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 23.95 م.ت و سرانه فروش 6.79 م.ت .
 • 11:30:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:54؛ حجم مشکوک در نماد زيتون (در آخرین قیمت %1.01) با حجم 5.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 23.95 م.ت و سرانه فروش 6.79 م.ت .
 • 11:30:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 126 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت خرید 100 بار با میانگین 309 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:12؛ حجم مشکوک در نماد شليا (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 25.23 م.ت و سرانه فروش 42.68 م.ت .
 • 11:30:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 877 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 95.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد زقيام (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 352 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %4.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 466 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:21؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 6.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 16.62 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .
 • 11:28:19؛ حجم مشکوک در نماد دارو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 6.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 16.21 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .
 • 11:28:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 119 بار با میانگین 873 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 94.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 550 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 118 بار با میانگین 842 م.ت و پول درشت خرید 33 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 89.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 396 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.0 م.ت .
 • 11:27:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 520 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 120 بار با میانگین 382 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 116 بار با میانگین 844 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 88.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.1 م.ت .
 • 11:26:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1372 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:28؛ حجم مشکوک در نماد دشيمي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 13.63 م.ت و سرانه فروش 13.93 م.ت .
 • 11:26:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1372 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 719 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 340 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد زاگرس (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 492 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 128 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:02؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %1.38) با حجم 2.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.94 و سرانه خرید 34.28 م.ت و سرانه فروش 17.67 م.ت .
 • 11:25:18؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.43 و سرانه خرید 28.71 م.ت و سرانه فروش 6.48 م.ت .
 • 11:25:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 114 بار با میانگین 850 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 87.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 475 م.ت و پول درشت فروش 15 بار با میانگین 366 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 399 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:24:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 899 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %1.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 183 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:23:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 1500 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:21:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.17 و سرانه خرید 42.20 م.ت و سرانه فروش 13.33 م.ت .
 • 11:21:11؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 29.55 م.ت و سرانه فروش 13.68 م.ت .
 • 11:20:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 857 م.ت و پول درشت خرید 32 بار با میانگین 304 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 85.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 121 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:20:13؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 2.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 18.00 م.ت و سرانه فروش 22.97 م.ت .
 • 11:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:46؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.76) با حجم 3.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.04 و سرانه خرید 91.56 م.ت و سرانه فروش 10.13 م.ت .
 • 11:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:19:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد پرديس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 511 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:42؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.70 و سرانه خرید 17.74 م.ت و سرانه فروش 6.57 م.ت .
 • 11:18:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %3.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:45؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.18 و سرانه خرید 17.81 م.ت و سرانه فروش 8.17 م.ت .
 • 11:17:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 1527 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 57.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 447 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 1532 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 56.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:51؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 27.27 م.ت و سرانه فروش 10.53 م.ت .
 • 11:15:36؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 14.54 م.ت و سرانه فروش 13.88 م.ت .
 • 11:15:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 111 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت خرید 95 بار با میانگین 306 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:51؛ حجم مشکوک در نماد دلقما (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 9.32 م.ت و سرانه فروش 9.33 م.ت .
 • 11:14:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 1470 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:14:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 107 بار با میانگین 875 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 84.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:13:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 311 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:13:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 83.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:13:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 103 بار با میانگین 879 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 81.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:12:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %2.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 398 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:12:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 1475 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1217 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 48.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 572 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 883 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 79.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 100 بار با میانگین 849 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 105 بار با میانگین 392 م.ت و پول درشت خرید 94 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 470 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 293 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 98 بار با میانگین 817 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 444 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:29؛ حجم مشکوک در نماد آوا (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 2.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 6.47 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .
 • 11:08:15؛ حجم مشکوک در نماد اهرم (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 2.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.16 و سرانه خرید 73.51 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت .
 • 11:08:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 97 بار با میانگین 742 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 62.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:02؛ حجم مشکوک در نماد وپسا (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 14.97 م.ت و سرانه فروش 12.11 م.ت .
 • 11:07:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 30 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 525 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:07:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت خرید 94 بار با میانگین 307 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:57؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %3.70) با حجم 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 13.71 م.ت و سرانه فروش 31.44 م.ت .
 • 11:06:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 509 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 313 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:54؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 26.62 م.ت و سرانه فروش 11.14 م.ت .
 • 11:03:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:03:03؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.44 و سرانه خرید 25.94 م.ت و سرانه فروش 10.63 م.ت .
 • 11:02:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 92 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:00:38؛ حجم مشکوک در نماد لبوتان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 11.28 م.ت و سرانه فروش 10.96 م.ت .
 • 11:00:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 431 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 312 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:59:54؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 24.73 م.ت و سرانه فروش 13.30 م.ت .
 • 10:58:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 12.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 66.35 م.ت و سرانه فروش 43.58 م.ت .
 • 10:57:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.96 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:35؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 16.81 م.ت و سرانه فروش 10.33 م.ت .
 • 10:57:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:59؛ حجم مشکوک در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 12.14 م.ت و سرانه فروش 10.73 م.ت .
 • 10:56:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثنوسا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 244 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:39؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %0.19) با حجم 1.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 18.94 م.ت و سرانه فروش 24.60 م.ت .
 • 10:56:27؛ حجم مشکوک در نماد فيروزه (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 3.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.45 و سرانه خرید 10.61 م.ت و سرانه فروش 23.57 م.ت .
 • 10:56:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 852 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 100 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:56:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:48؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 12.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.14 و سرانه خرید 56.22 م.ت و سرانه فروش 13.58 م.ت .
 • 10:55:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 12.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:55:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 21.52 م.ت و سرانه فروش 7.56 م.ت .
 • 10:55:16؛ حجم مشکوک در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.85 و سرانه خرید 21.52 م.ت و سرانه فروش 7.56 م.ت .
 • 10:55:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كچاد با حجم 3.97 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.33 م.ت و سرانه فروش 7.58 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:54:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.21 و سرانه خرید 23.61 م.ت و سرانه فروش 10.70 م.ت .
 • 10:54:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:54:38؛ حجم مشکوک در نماد فيروزه (در آخرین قیمت %2.17) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.44 و سرانه خرید 10.61 م.ت و سرانه فروش 24.09 م.ت .
 • 10:54:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %1.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:53:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 321 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 24.92 م.ت و سرانه فروش 11.14 م.ت .
 • 10:52:43؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.24 و سرانه خرید 24.92 م.ت و سرانه فروش 11.14 م.ت .
 • 10:52:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 701 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.48 و سرانه خرید 47.33 م.ت و سرانه فروش 13.62 م.ت .
 • 10:52:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 452 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:03؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 7.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.31 و سرانه خرید 45.24 م.ت و سرانه فروش 13.68 م.ت .
 • 10:51:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غگرجي (در آخرین قیمت %-0.06) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.0 م.ت .
 • 10:51:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 41.61 م.ت و سرانه فروش 13.78 م.ت .
 • 10:51:07؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 41.61 م.ت و سرانه فروش 13.78 م.ت .
 • 10:51:06؛ حجم مشکوک در نماد اوان (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.67 و سرانه خرید 26.83 م.ت و سرانه فروش 10.06 م.ت .
 • 10:50:18؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد پترول با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.73 م.ت و سرانه فروش 8.36 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.84. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:50:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %3.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:46؛ حجم مشکوک در نماد درازك (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.17 و سرانه خرید 19.48 م.ت و سرانه فروش 16.64 م.ت .
 • 10:49:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 521 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 192 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 43.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:08؛ حجم مشکوک در نماد زماهان (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 20.37 م.ت و سرانه فروش 12.72 م.ت .
 • 10:49:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 83 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 43.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:39؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 32.75 م.ت و سرانه فروش 13.83 م.ت .
 • 10:48:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 269 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:15؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 12.00 م.ت و سرانه فروش 8.65 م.ت .
 • 10:48:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 553 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 218 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:48:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1544 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:46؛ حجم مشکوک در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 16.44 م.ت و سرانه فروش 12.81 م.ت .
 • 10:47:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دابور (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.1 م.ت .
 • 10:46:31؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پخش (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.4 م.ت .
 • 10:46:13؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 23.49 م.ت و سرانه فروش 29.13 م.ت .
 • 10:45:31؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 3.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 32.55 م.ت و سرانه فروش 14.30 م.ت .
 • 10:45:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:44:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 639 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 42.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 404 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:52؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %3.52) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.72 و سرانه خرید 27.93 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت .
 • 10:42:51؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 23.39 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .
 • 10:42:25؛ حجم مشکوک در نماد ساذري (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 16.24 م.ت و سرانه فروش 14.57 م.ت .
 • 10:42:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 566 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 585 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 256 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 665 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 631 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:47؛ حجم مشکوک در نماد زكوثر (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.22 و سرانه خرید 16.92 م.ت و سرانه فروش 5.26 م.ت .
 • 10:41:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 665 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 631 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:21؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 32.05 م.ت و سرانه فروش 31.75 م.ت .
 • 10:41:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 900 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 708 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 631 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:39:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:38:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 75 بار با میانگین 663 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:38:29؛ حجم مشکوک در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %4.86) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.51 و سرانه خرید 24.00 م.ت و سرانه فروش 15.89 م.ت .
 • 10:38:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:38:07؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 14.69 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت .
 • 10:38:07؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 18.63 م.ت و سرانه فروش 18.29 م.ت .
 • 10:38:00؛ حجم مشکوک در نماد زگلدشت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 18.63 م.ت و سرانه فروش 18.29 م.ت .
 • 10:37:43؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 21.67 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .
 • 10:36:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 669 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:36:42؛ حجم مشکوک در نماد دلر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 18.80 م.ت و سرانه فروش 18.91 م.ت .
 • 10:36:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 669 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:49؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.72 و سرانه خرید 50.88 م.ت و سرانه فروش 13.69 م.ت .
 • 10:35:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 289 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 298 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:35:02؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 3.52 م.ت و سرانه فروش 11.71 م.ت .
 • 10:34:52؛ حجم مشکوک در نماد شكربن (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 19.36 م.ت و سرانه فروش 11.38 م.ت .
 • 10:34:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.45 و سرانه خرید 46.92 م.ت و سرانه فروش 13.60 م.ت .
 • 10:34:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:53؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.56 و سرانه خرید 35.06 م.ت و سرانه فروش 13.67 م.ت .
 • 10:33:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 43 بار با میانگین 1602 م.ت و پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1259 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:33:06؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %4.34) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.1 م.ت .
 • 10:32:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد بفجر (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2544 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 14.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:39؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 14.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 18.38 م.ت و سرانه فروش 7.07 م.ت .
 • 10:32:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 656 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:36؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 14.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 18.38 م.ت و سرانه فروش 7.07 م.ت .
 • 10:32:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 859 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 656 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:24؛ حجم مشکوک در نماد بفجر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 3.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.60 و سرانه خرید 18.38 م.ت و سرانه فروش 7.07 م.ت .
 • 10:32:24؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 31.26 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .
 • 10:32:23؛ حجم مشکوک در نماد غشهداب (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 21.66 م.ت و سرانه فروش 16.54 م.ت .
 • 10:31:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 71 بار با میانگین 664 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 347 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.45) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.0 م.ت .
 • 10:30:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:28:37؛ حجم مشکوک در نماد كي بي سي (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 7.92 م.ت و سرانه فروش 19.90 م.ت .
 • 10:28:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:48؛ فروش درشت حقیقی در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 5112 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:27:40؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كي بي سي با حجم 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.68 م.ت و سرانه فروش 19.59 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.39. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:27:30؛ حجم مشکوک در نماد كاردان (در آخرین قیمت %5.26) با حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.57 و سرانه خرید 6.14 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت .
 • 10:27:22؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 3.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.98 و سرانه خرید 27.64 م.ت و سرانه فروش 3.96 م.ت .
 • 10:27:20؛ حجم مشکوک در نماد مبين (در آخرین قیمت %0.10) با حجم 3.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.98 و سرانه خرید 27.64 م.ت و سرانه فروش 3.96 م.ت .
 • 10:27:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 1647 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 686 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 660 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 1761 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2654 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد سپيد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 393 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:26:00؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 4.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 22.19 م.ت و سرانه فروش 16.08 م.ت .
 • 10:25:55؛ حجم مشکوک در نماد وبهمن (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 4.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 21.68 م.ت و سرانه فروش 15.96 م.ت .
 • 10:24:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 1695 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1710 م.ت و پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1324 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 1819 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2654 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 56.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 887 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:10؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 9.49 م.ت و سرانه فروش 13.03 م.ت .
 • 10:21:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 351 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 355 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 744 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 415 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 381 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 399 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:41؛ حجم مشکوک در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 11.90 م.ت و سرانه فروش 45.03 م.ت .
 • 10:18:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1875 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2654 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 55.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 1819 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1451 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 41.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 1842 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1451 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 161 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 383 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:17:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1893 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2654 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 587 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1402 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:34؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 23.32 م.ت و سرانه فروش 16.73 م.ت .
 • 10:16:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1402 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 289 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:16:18؛ حجم مشکوک در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.74 و سرانه خرید 33.99 م.ت و سرانه فروش 12.40 م.ت .
 • 10:15:16؛ حجم مشکوک در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %0.50) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.04 و سرانه خرید 22.13 م.ت و سرانه فروش 10.83 م.ت .
 • 10:15:14؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 7.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 40.62 م.ت و سرانه فروش 22.42 م.ت .
 • 10:15:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 7.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 40.62 م.ت و سرانه فروش 22.42 م.ت .
 • 10:14:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:10؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 6.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.63 و سرانه خرید 37.17 م.ت و سرانه فروش 22.86 م.ت .
 • 10:13:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 1982 م.ت و پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1451 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:50؛ حجم مشکوک در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %0.43) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 9.23 م.ت و سرانه فروش 7.29 م.ت .
 • 10:12:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 795 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:11:37؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 24.20 م.ت و سرانه فروش 11.49 م.ت .
 • 10:08:00؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.24 و سرانه خرید 64.93 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .
 • 10:07:59؛ حجم مشکوک در نماد وتوس (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 3.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.24 و سرانه خرید 64.93 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت .
 • 10:07:53؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وتوس با حجم 2.55 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 64.93 م.ت و سرانه فروش 15.33 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.24. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 16.05 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:07:43؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.29 و سرانه خرید 28.71 م.ت و سرانه فروش 12.52 م.ت .
 • 10:06:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:06:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 827 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:01:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد هماي (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 123 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:42؛ حجم مشکوک در نماد چكارن (در آخرین قیمت %-1.03) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 18.49 م.ت و سرانه فروش 23.35 م.ت .
 • 09:59:27؛ حجم مشکوک در نماد درهآور (در آخرین قیمت %-4.17) با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 11.02 م.ت و سرانه فروش 27.60 م.ت .
 • 09:59:26؛ حجم مشکوک در نماد شراز (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 21.46 م.ت و سرانه فروش 16.08 م.ت .
 • 09:59:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غويتا (در آخرین قیمت %1.72) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.2 م.ت .
 • 09:59:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 677 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:00؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %-2.82) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 11.50 م.ت و سرانه فروش 47.09 م.ت .
 • 09:57:50؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 20.31 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .
 • 09:56:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 868 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 755 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:33؛ حجم مشکوک در نماد شكلر (در آخرین قیمت %-2.05) با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 14.21 م.ت و سرانه فروش 19.36 م.ت .
 • 09:54:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 907 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %-3.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 169 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:40؛ حجم مشکوک در نماد شوينده (در آخرین قیمت %3.91) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 14.41 م.ت و سرانه فروش 13.89 م.ت .
 • 09:52:03؛ حجم مشکوک در نماد وبازار (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 4.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 12.12 م.ت و سرانه فروش 6.87 م.ت .
 • 09:52:02؛ حجم مشکوک در نماد وبازار (در آخرین قیمت %0.26) با حجم 4.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 12.12 م.ت و سرانه فروش 6.87 م.ت .
 • 09:51:52؛ فروش درشت حقیقی در نماد ميدكو (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %2.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 2534 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 2160 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 913 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 360 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 2141 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 2654 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 52.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 275 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 318 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:40؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %3.19) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.96 و سرانه خرید 15.13 م.ت و سرانه فروش 7.73 م.ت .
 • 09:49:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 442 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.86 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 724 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 678 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ياقوت (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:47:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 924 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:38؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %-4.93) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 12.32 م.ت و سرانه فروش 20.00 م.ت .
 • 09:46:25؛ حجم مشکوک در نماد فكمند (در آخرین قیمت %-2.90) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 13.12 م.ت و سرانه فروش 14.27 م.ت .
 • 09:46:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 997 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 407 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 554 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 683 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:57؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 18.17 م.ت و سرانه فروش 35.47 م.ت .
 • 09:44:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 326 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:41؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.07 و سرانه خرید 22.34 م.ت و سرانه فروش 10.81 م.ت .
 • 09:41:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 413 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:01؛ حجم مشکوک در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.33 و سرانه خرید 7.43 م.ت و سرانه فروش 22.73 م.ت .
 • 09:40:51؛ حجم مشکوک در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.21 و سرانه خرید 63.37 م.ت و سرانه فروش 15.05 م.ت .
 • 09:40:09؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.01 و سرانه خرید 15.39 م.ت و سرانه فروش 7.64 م.ت .
 • 09:40:03؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وبرق با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 24.97 م.ت و سرانه فروش 20.31 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.23. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:39:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 851 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تيپيكو (در آخرین قیمت %-0.55) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.65 م.ت و سرانه فروش 7.38 م.ت .
 • 09:37:35؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.87 و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 6.86 م.ت .
 • 09:37:25؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد غكورش با حجم 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.67 م.ت و سرانه فروش 6.86 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.87. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:36:56؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %1.92) با حجم 3.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 29.54 م.ت و سرانه فروش 22.26 م.ت .
 • 09:36:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 1062 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 441 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:36؛ حجم مشکوک در نماد فزرين (در آخرین قیمت %-4.19) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 11.46 م.ت و سرانه فروش 11.34 م.ت .
 • 09:35:51؛ حجم مشکوک در نماد كچاد (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.31 و سرانه خرید 12.19 م.ت و سرانه فروش 9.29 م.ت .
 • 09:35:20؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.13 و سرانه خرید 121.45 م.ت و سرانه فروش 29.42 م.ت .
 • 09:35:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %-0.50)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %2.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.90 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:34:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %1.71) با حجم 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 37.7 م.ت .
 • 09:34:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ديران (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 251 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 894 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 725 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد درهآور (در آخرین قیمت %-4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 948 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 725 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:38؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 25.41 و سرانه خرید 173.31 م.ت و سرانه فروش 6.82 م.ت .
 • 09:31:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 853 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 725 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:36؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد صبا (در آخرین قیمت %-0.18) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 7.2 م.ت .
 • 09:30:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1167 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:12؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خفولا (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.26 م.ت و سرانه فروش 21.36 م.ت .
 • 09:29:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 532 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:06؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %-2.06) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 14.43 م.ت و سرانه فروش 9.67 م.ت .
 • 09:28:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 1460 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 64.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:22؛ حجم مشکوک در نماد آپ (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.77 و سرانه خرید 23.19 م.ت و سرانه فروش 8.38 م.ت .
 • 09:28:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 1467 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 63.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:51؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %1.91) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 16.09 م.ت و سرانه فروش 13.40 م.ت .
 • 09:26:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 1526 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:37؛ حجم مشکوک در نماد ارزش (در آخرین قیمت %1.55) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 9.09 م.ت و سرانه فروش 19.77 م.ت .
 • 09:24:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:32؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شتران با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 220.80 م.ت و سرانه فروش 25.48 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 8.67. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:24:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 1489 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1431 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 53.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 145 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 113 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:36؛ حجم مشکوک در نماد رانفور (در آخرین قیمت %2.51) با حجم 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 4.78 م.ت و سرانه فروش 48.05 م.ت .
 • 09:23:32؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.34 و سرانه خرید 203.32 م.ت و سرانه فروش 24.37 م.ت .
 • 09:23:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 1463 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 51.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1185 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 1451 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:40؛ حجم مشکوک در نماد خلنت (در آخرین قیمت %4.07) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.03 و سرانه خرید 11.40 م.ت و سرانه فروش 11.12 م.ت .
 • 09:22:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 436 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 596 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 1543 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 367 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 48.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:35؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.73 و سرانه خرید 16.39 م.ت و سرانه فروش 9.47 م.ت .
 • 09:21:35؛ حجم مشکوک در نماد شيران (در آخرین قیمت %2.18) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 24.41 م.ت و سرانه فروش 11.86 م.ت .
 • 09:21:24؛ حجم مشکوک در نماد پارس (در آخرین قیمت %-1.12) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 21.28 م.ت و سرانه فروش 39.60 م.ت .
 • 09:19:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 714 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد رانفور (در آخرین قیمت %2.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 598 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:22؛ حجم مشکوک در نماد غكورش (در آخرین قیمت %4.72) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 13.13 م.ت و سرانه فروش 6.92 م.ت .
 • 09:19:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 978 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:11؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %3.58) با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.84 و سرانه خرید 16.71 م.ت و سرانه فروش 9.08 م.ت .
 • 09:19:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شپنا با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 98.73 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 5.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:18:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1338 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:43؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.17 و سرانه خرید 136.04 م.ت و سرانه فروش 42.97 م.ت .
 • 09:18:30؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شاوان با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 130.99 م.ت و سرانه فروش 42.24 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:18:10؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %1.39) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 29.98 م.ت و سرانه فروش 42.57 م.ت .
 • 09:18:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 2028 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:42؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.76 و سرانه خرید 28.51 م.ت و سرانه فروش 16.17 م.ت .
 • 09:17:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1489 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:01؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 125.48 م.ت و سرانه فروش 41.59 م.ت .
 • 09:17:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 971 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 125.48 م.ت و سرانه فروش 41.59 م.ت .
 • 09:17:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:56؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.00) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.54 و سرانه خرید 7.80 م.ت و سرانه فروش 14.52 م.ت .
 • 09:16:55؛ حجم مشکوک در نماد واميد (در آخرین قیمت %1.23) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 3.35 م.ت و سرانه فروش 8.39 م.ت .
 • 09:16:55؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 35.47 م.ت و سرانه فروش 26.54 م.ت .
 • 09:16:47؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %3.94) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 25.41 م.ت و سرانه فروش 30.31 م.ت .
 • 09:16:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %1.28) با حجم 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.7 م.ت .
 • 09:16:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.9 م.ت .
 • 09:16:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1339 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 860 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.9 م.ت .
 • 09:16:30؛ حجم مشکوک در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.92 و سرانه خرید 49.12 م.ت و سرانه فروش 16.84 م.ت .
 • 09:16:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1339 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 860 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.38 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.15) با حجم 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.9 م.ت .
 • 09:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 591 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1225 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 948 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:58؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 47.18 م.ت و سرانه فروش 16.08 م.ت .
 • 09:15:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 937 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 335 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:41؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.89 و سرانه خرید 106.85 م.ت و سرانه فروش 15.51 م.ت .
 • 09:15:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1432 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1444 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:29؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %1.59) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.9 م.ت .
 • 09:15:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:05؛ حجم مشکوک در صندوق آكورد (در آخرین قیمت %0.05) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.16 و سرانه خرید 19.08 م.ت و سرانه فروش 119.56 م.ت .
 • 09:15:05؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حسير (در آخرین قیمت %3.96) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.5 م.ت .
 • 09:14:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 746 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 296 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:49؛ حجم مشکوک در نماد حسير (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 12.53 م.ت و سرانه فروش 12.51 م.ت .
 • 09:14:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:33؛ حجم مشکوک در نماد كگاز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 30.61 م.ت و سرانه فروش 20.66 م.ت .
 • 09:14:28؛ حجم مشکوک در نماد كگاز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 30.61 م.ت و سرانه فروش 19.28 م.ت .
 • 09:14:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 937 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 913 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:00؛ حجم مشکوک در نماد تپكو (در آخرین قیمت %2.95) با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 16.48 م.ت و سرانه فروش 10.34 م.ت .
 • 09:13:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 882 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 1551 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 19.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:15؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.34 و سرانه خرید 107.41 م.ت و سرانه فروش 32.18 م.ت .
 • 09:12:51؛ حجم مشکوک در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %2.54) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 27.62 م.ت و سرانه فروش 22.78 م.ت .
 • 09:12:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 997 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:36؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 27.43 م.ت و سرانه فروش 22.21 م.ت .
 • 09:12:28؛ حجم مشکوک در نماد فزر (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.48 و سرانه خرید 19.80 م.ت و سرانه فروش 7.98 م.ت .
 • 09:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 2394 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:39؛ حجم مشکوک در نماد حتايد (در آخرین قیمت %3.64) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.01 و سرانه خرید 22.20 م.ت و سرانه فروش 21.96 م.ت .
 • 09:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 2394 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:37؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %-2.05) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 13.09 م.ت و سرانه فروش 18.19 م.ت .
 • 09:11:36؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-3.75) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 23.74 م.ت و سرانه فروش 46.63 م.ت .
 • 09:11:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 946 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 744 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:54؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 15.04 م.ت و سرانه فروش 50.45 م.ت .
 • 09:10:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 1699 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 1551 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 1107 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1478 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:10:03؛ حجم مشکوک در نماد تپمپي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.90 و سرانه خرید 44.81 م.ت و سرانه فروش 23.55 م.ت .
 • 09:09:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1581 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:46؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.28 و سرانه خرید 104.73 م.ت و سرانه فروش 19.82 م.ت .
 • 09:09:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 1581 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 1288 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:27؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %-0.65) با حجم 3.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 58.56 م.ت و سرانه فروش 23.11 م.ت .
 • 09:09:15؛ حجم مشکوک در نماد شبريز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 23.73 م.ت و سرانه فروش 13.14 م.ت .
 • 09:09:06؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %3.23) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 27.75 م.ت و سرانه فروش 15.88 م.ت .
 • 09:09:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 2675 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 42.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:57؛ حجم مشکوک در نماد بشهاب (در آخرین قیمت %-4.76) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.69 و سرانه خرید 18.33 م.ت و سرانه فروش 26.75 م.ت .
 • 09:08:56؛ حجم مشکوک در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.85 و سرانه خرید 48.07 م.ت و سرانه فروش 12.50 م.ت .
 • 09:08:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 1258 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 970 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:33؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.60) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 40.26 م.ت و سرانه فروش 41.00 م.ت .
 • 09:08:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 754 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:26؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 19.96 م.ت و سرانه فروش 22.13 م.ت .
 • 09:08:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 577 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:23؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.24 و سرانه خرید 129.55 م.ت و سرانه فروش 39.95 م.ت .
 • 09:08:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1849 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 1439 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 426 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:28؛ حجم مشکوک در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 42.62 م.ت و سرانه فروش 30.75 م.ت .
 • 09:07:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1412 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:24؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 27.15 م.ت و سرانه فروش 33.47 م.ت .
 • 09:07:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2026 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1833 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 593 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:58؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 22.44 و سرانه خرید 105.25 م.ت و سرانه فروش 4.69 م.ت .
 • 09:06:55؛ حجم مشکوک در نماد پترول (در آخرین قیمت %4.71) با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 20.06 م.ت و سرانه فروش 7.74 م.ت .
 • 09:06:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 2706 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:48؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 21.06 م.ت و سرانه فروش 19.27 م.ت .
 • 09:06:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1563 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:34؛ حجم مشکوک در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 14.52 و سرانه خرید 65.91 م.ت و سرانه فروش 4.54 م.ت .
 • 09:06:31؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %-1.99) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 80.86 م.ت و سرانه فروش 30.13 م.ت .
 • 09:06:30؛ حجم مشکوک در نماد غناب (در آخرین قیمت %-1.99) با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.68 و سرانه خرید 80.86 م.ت و سرانه فروش 30.13 م.ت .
 • 09:06:30؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 27.93 م.ت و سرانه فروش 22.44 م.ت .
 • 09:06:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 2993 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 35.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1610 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2763 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:54؛ حجم مشکوک در نماد خرينگ (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.74 و سرانه خرید 32.67 م.ت و سرانه فروش 18.79 م.ت .
 • 09:05:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2763 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:53؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5237 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 2933 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1288 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:50؛ حجم مشکوک در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 16.20 م.ت و سرانه فروش 55.78 م.ت .
 • 09:05:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 2933 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1288 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:06؛ حجم مشکوک در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.58) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.47 و سرانه خرید 112.31 م.ت و سرانه فروش 25.10 م.ت .
 • 09:04:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1878 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 3420 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 7978 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 1036 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 672 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 9567 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 12935 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1871 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 4370 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2636 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 4684 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:58؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 34.63 م.ت و سرانه فروش 38.14 م.ت .
 • 09:03:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 4684 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:54؛ حجم مشکوک در نماد حگردش (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 21.21 م.ت و سرانه فروش 12.73 م.ت .
 • 09:03:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد كلر (در آخرین قیمت %-4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1137 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 4294 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %3.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 19447 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:23؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.20 و سرانه خرید 52.37 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .
 • 09:03:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 3013 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 3367 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:52؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.27 و سرانه خرید 45.94 م.ت و سرانه فروش 20.28 م.ت .
 • 09:02:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1256 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2194 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:47؛ حجم مشکوک در نماد حسينا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 80.53 م.ت و سرانه فروش 49.75 م.ت .
 • 09:01:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 10863 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 21.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 54.09 م.ت و سرانه فروش 54.56 م.ت .
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد كماسه (در آخرین قیمت %-4.23) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 20.63 م.ت و سرانه فروش 45.10 م.ت .
 • 09:01:14؛ حجم مشکوک در نماد شاوان (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 54.09 م.ت و سرانه فروش 54.56 م.ت .
 • 09:01:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1045 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:08؛ حجم مشکوک در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %0.70) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 35.40 م.ت و سرانه فروش 88.69 م.ت .
 • 09:01:08؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 54.72 م.ت و سرانه فروش 152.04 م.ت .
 • 09:01:07؛ حجم مشکوک در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-4.89) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.14 و سرانه خرید 26.53 م.ت و سرانه فروش 196.32 م.ت .
 • 09:01:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %-4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2160 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:06؛ حجم مشکوک در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.90) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 54.72 م.ت و سرانه فروش 152.04 م.ت .
 • 09:01:06؛ حجم مشکوک در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.57 و سرانه خرید 131.41 م.ت و سرانه فروش 28.78 م.ت .
 • 09:01:06؛ فروش درشت حقیقی در نماد سدبير (در آخرین قیمت %-4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 7040 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 15506 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد كروي با ارزش صف خرید 89.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.11 م.ت .
 • 2- نماد فايرا با ارزش صف خرید 65.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.80 م.ت .
 • 3- نماد جوين با ارزش صف خرید 29.80 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 45.16 م.ت .
 • 4- نماد وسالت با ارزش صف خرید 26.78 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 57.73 م.ت .
 • 5- نماد سدبير با ارزش صف خرید 21.21 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 116.55 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 26.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 125.63 م.ت .
 • 2- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 16.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.15 م.ت .
 • 3- نماد فزر با ارزش صف فروش 16.30 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 15.01 م.ت .
 • 4- نماد حفارس با ارزش صف فروش 8.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.08 م.ت .
 • 5- نماد زنجان با ارزش صف فروش 6.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 28.13 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شاوان با ارزش صف خرید 5.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 196.72 م.ت .
 • 2- نماد حسينا با ارزش صف خرید 3.82 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 190.81 م.ت .
 • 3- نماد كروي با ارزش صف خرید 89.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 148.11 م.ت .
 • 4- نماد فايرا با ارزش صف خرید 65.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 129.80 م.ت .
 • 5- نماد شتران با ارزش صف خرید 15.35 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 118.09 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 26.26 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 125.63 م.ت .
 • 2- نماد شرنگي با ارزش صف فروش 16.31 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.15 م.ت .
 • 3- نماد قشير با ارزش صف فروش 5.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 66.38 م.ت .
 • 4- نماد كباده با ارزش صف فروش 2.10 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.54 م.ت .
 • 5- نماد كايتا با ارزش صف فروش 3.05 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 57.59 م.ت .
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد شستا با حجم معاملات 3045.79 میلیون سهم (18.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 289.26 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حكشتي با حجم معاملات 44.53 میلیون سهم (3.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فاسمين با حجم معاملات 25.87 میلیون سهم (7.51 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 48.36 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وغدير با حجم معاملات 32.79 میلیون سهم (2.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.79 میلیارد تومان .
 • 5- نماد واحصا با حجم معاملات 5.22 میلیون سهم (6.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.42 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 62.08 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند ورود پول درشت 45.96 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 38.17 میلیارد تومان و حجم 1.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 27.36 میلیارد تومان و حجم 0.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 25.00 میلیارد تومان و حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 100.92 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 69.18 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 23.73 میلیارد تومان و حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق امين يكم با برآیند خروج پول درشت 22.43 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 11.97 میلیارد تومان و حجم 1.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 72.68 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسي با برآیند ورود پول درشت 51.51 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند ورود پول درشت 45.03 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 39.30 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 9.66 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 176.94 میلیارد تومان .
 • 2- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 12.75 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند خروج پول درشت 12.43 میلیارد تومان .
 • 4- گروه قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 6.90 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 6.65 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد سدبير با ارزش صف خرید 28.43 میلیارد تومان .
 • 2- نماد كروي با ارزش صف خرید 26.42 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 26.06 میلیارد تومان .
 • 4- نماد جوين با ارزش صف خرید 12.29 میلیارد تومان .
 • 5- نماد كبافق با ارزش صف خرید 10.86 میلیارد تومان .
 • 6- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.43 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.99 میلیارد تومان .
 • 8- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.38 میلیارد تومان .
 • 9- نماد سكارون با ارزش صف خرید 5.18 میلیارد تومان .
 • 10- نماد ثاصفا با ارزش صف خرید 5.01 میلیارد تومان .
 • 11- نماد غمهرا با ارزش صف خرید 4.57 میلیارد تومان .
 • 12- نماد ولصنم با ارزش صف خرید 2.72 میلیارد تومان .
 • 13- نماد وتوس با ارزش صف خرید 2.66 میلیارد تومان .
 • 14- نماد سايرا با ارزش صف خرید 1.61 میلیارد تومان .
 • 15- نماد ساربيل با ارزش صف خرید 1.10 میلیارد تومان .

کلمات کلیدی:

گزارش زنده بازار بورس، یکشنبه، 15 اسفند 1400، وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها ، ارزش معاملات، خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار، گزارش پایانی بازار

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 4 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-04 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 3 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-03 LIVE TSE

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا شاخص بورس امروز 2 تیر 1403 – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1403-04-02 LIVE TSE

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها