بلاگ Live TSE

گزارش بورس امروز؛ یکشنبه، 14 فروردین 1401

1401-01-14 حامد عبدی پور

گزارش بورس امروز

تابلوخوانی پیشرفته و گزارش زنده بازار بورس
فیلترنویسی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی
رصد جریان نقدینگی به همراه تحرکات مهم سهم ها
یکشنبه، 14 فروردین 1401

گزارش بورس امروز، یکشنبه 14 فروردین 1401، که با تکیه بر علم تابلوخوانی پیشرفته و فیلترنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی تهیه شده است شامل دو بخش است:

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای  وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد

و بخش نوتیفیکیشن (اعلان) که تحرکات سهم ها و صندوق ها (مانند خرید درشت حقیقی، فروش درشت حقیقی، حجم مشکوک، احتمال عرضه شدن صف خرید، احتمال عرضه شدن صف فروش، جهش و کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی، کد به کد، آنالیز پیش گشایش بازار و گزارش پایانی بازار، نمادهای مناسب برای بررسی جهت سرخطی)  را اعلام میکند.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.
مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.
در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.
ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی
ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار
سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار
ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های با درامد ثابت، خروج و ورود پول حقوقی به به صندوق های با درامد ثابت،ورود و خروج پول درشت حقیقی به به صندوق های با درامد ثابت
خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

بخش نوتیفیکیشن (اعلان) شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها:

 • خسته نباشید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید
 • در پایان بازار آماری از تحرکات بازار رو خدمتتون اعلام میکنم….
 • برترین حجم مشکوک های امروز
 • 1- نماد فملي با حجم معاملات 271.48 میلیون سهم (2.92 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 212.47 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد گدنا با حجم معاملات 42.89 میلیون سهم (14.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 59.98 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد آريا با حجم معاملات 5.03 میلیون سهم (2.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 45.52 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كرماشا با حجم معاملات 6.13 میلیون سهم (4.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 34.61 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد ولساپا با حجم معاملات 208.78 میلیون سهم (4.83 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.81 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز
 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 121.46 میلیارد تومان و حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 103.42 میلیارد تومان و حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 89.02 میلیارد تومان و حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد پالايش با برآیند ورود پول درشت 35.05 میلیارد تومان و حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد گدنا با برآیند ورود پول درشت 29.40 میلیارد تومان و حجم 14.75 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق كمند با برآیند خروج پول درشت 130.25 میلیارد تومان و حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 77.94 میلیارد تومان و حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- صندوق كيان با برآیند خروج پول درشت 32.32 میلیارد تومان و حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق كارا با برآیند خروج پول درشت 25.52 میلیارد تومان و حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد وبملت با برآیند خروج پول درشت 23.31 میلیارد تومان و حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • صف خریدهای بارز امروز
 • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 229.92 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد ورنا با ارزش صف خرید 201.31 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد وپارس با ارزش صف خرید 39.21 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد كالا با ارزش صف خرید 35.81 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد رمپنا با ارزش صف خرید 34.10 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد سخاش با ارزش صف خرید 14.66 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد خاذين با ارزش صف خرید 13.42 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد خكار با ارزش صف خرید 10.67 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد فخاس با ارزش صف خرید 9.58 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد كطبس با ارزش صف خرید 9.23 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد گكيش با ارزش صف خرید 4.23 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.92 میلیارد تومان .  
 • __________________________________________
 • 12:30:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1005 بار با میانگین 159 م.ت و پول درشت فروش 217 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 121.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:29:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 471 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 95 بار با میانگین 421 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -130.14 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 467 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 95 بار با میانگین 421 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -128.75 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:28:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 359 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 103 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -77.62 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 421 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 322 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.96 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 463 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 435 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -125.40 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 610 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 132 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:27:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 407 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.44 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:46؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وسپه با حجم 6.31 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 32.37 م.ت و سرانه فروش 50.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.64. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:26:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1001 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 217 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 119.85 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:26:01؛ حجم مشکوک در صندوق فراز (در آخرین قیمت %0.25) با حجم 4.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.61 و سرانه خرید 27.76 م.ت و سرانه فروش 4.20 م.ت .  
 • 12:25:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 453 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -124.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 450 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -122.77 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 212 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 61 بار با میانگین 239 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.40 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 368 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 183 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.93 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 182 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.67 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:24:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.40 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:48؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 6.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 31.55 م.ت و سرانه فروش 49.77 م.ت .  
 • 12:23:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 448 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -120.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 985 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 217 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 117.14 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.33 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:23:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 985 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 217 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 117.14 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 100.25 و سرانه خرید 194.48 م.ت و سرانه فروش 1.94 م.ت .  
 • 12:22:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 379 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.29 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 176 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.06 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:25؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.78 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:22:12؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 3.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 92.12 و سرانه خرید 179.64 م.ت و سرانه فروش 1.95 م.ت .  
 • 12:21:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 107 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.54 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:54؛ حجم مشکوک در نماد نمرينو (در آخرین قیمت %3.10) با حجم 2.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 8.06 م.ت و سرانه فروش 15.90 م.ت .  
 • 12:21:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 280 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت فروش 107 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.54 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 811 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %6.98) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 40.41 م.ت و سرانه فروش 26.62 م.ت .  
 • 12:21:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد واتي (در آخرین قیمت %2.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 811 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.29 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:21:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 170 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %1.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 148 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.85 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 439 بار با میانگین 360 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -118.96 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 145 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -17.45 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:20:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %7.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 376 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.93 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:19:48؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.77 و سرانه خرید 87.51 م.ت و سرانه فروش 113.97 م.ت .  
 • 12:18:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 430 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 89 بار با میانگین 437 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -117.38 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:46؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %1.08) با حجم 4.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 36.65 م.ت و سرانه فروش 58.98 م.ت .  
 • 12:18:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غگل (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 132 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.26 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 14.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:18:19؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گدنا با حجم 14.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.14 م.ت و سرانه فروش 4.40 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 9.58. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.58 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:18:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 12.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.58 و سرانه خرید 42.14 م.ت و سرانه فروش 4.40 م.ت .  
 • 12:18:04؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 12.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 9.58 و سرانه خرید 42.14 م.ت و سرانه فروش 4.40 م.ت .  
 • 12:18:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 1216 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.74 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 589 بار با میانگین 194 م.ت و پول درشت فروش 131 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 100.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:17:36؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد كماسه با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.45 م.ت و سرانه فروش 25.71 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.37. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 12:17:12؛ حجم مشکوک در نماد لپيام (در آخرین قیمت %2.28) با حجم 3.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.02 و سرانه خرید 10.84 م.ت و سرانه فروش 10.60 م.ت .  
 • 12:17:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 352 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 348 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -76.61 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.52 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 942 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.35 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:16:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.40 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:15:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپترو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 303 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 979 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 217 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 115.70 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 728 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.89 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 6.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 390 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.85 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:14:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 977 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 217 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 114.50 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 969 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 217 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 112.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 588 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 131 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 98.89 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:13:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد كمنگنز (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 942 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.18 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 112 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.95 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:12:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 59.17 م.ت و سرانه فروش 15.59 م.ت .  
 • 12:12:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.34 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:11:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.26 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 62 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.11 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:10:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.43 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:09:40؛ حجم مشکوک در نماد تملت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 70.87 و سرانه خرید 143.86 م.ت و سرانه فروش 2.03 م.ت .  
 • 12:08:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 418 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -115.99 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:08:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %3.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 140 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.38 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:42؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 4.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 25.47 م.ت و سرانه فروش 42.69 م.ت .  
 • 12:06:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.21 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:06:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.61 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:05:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد پلاسك (در آخرین قیمت %-5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 326 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.31 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:52؛ حجم مشکوک در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.73) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 24.52 م.ت و سرانه فروش 120.65 م.ت .  
 • 12:04:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 754 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:04:00؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 4.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 20.95 م.ت و سرانه فروش 13.12 م.ت .  
 • 12:04:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 450 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:03:35؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 3.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 12.64 و سرانه خرید 19.84 م.ت و سرانه فروش 1.57 م.ت .  
 • 12:03:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %1.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.07 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 157 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.52 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:02:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد غصينو (در آخرین قیمت %-1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.32 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 725 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:01:17؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %4.23) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.77 و سرانه خرید 44.21 م.ت و سرانه فروش 15.94 م.ت .  
 • 12:00:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 417 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-4.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 236 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.56 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد خكاوه (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1160 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 12:00:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 855 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:59:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 404 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 515 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -114.84 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 824 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:57:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.76 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 400 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 515 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -113.52 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 746 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد شگويا (در آخرین قیمت %3.48)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 177 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 147 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:56:15؛ حجم مشکوک در نماد وسبحان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.11 و سرانه خرید 19.53 م.ت و سرانه فروش 9.26 م.ت .  
 • 11:55:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.30)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 87 بار با میانگین 203 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:54:21؛ حجم مشکوک در نماد ونيكي (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 20.85 م.ت و سرانه فروش 14.79 م.ت .  
 • 11:54:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 1015 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 283 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:53:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 395 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 69 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -111.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:52:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد اهرم (در آخرین قیمت %8.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 952 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 216 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 110.42 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخاور (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 812 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 228 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.98 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:51:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 952 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت فروش 216 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 110.42 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 194 بار با میانگین 158 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 16.39 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:50:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 390 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -110.26 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 342 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 91 بار با میانگین 352 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -75.57 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 385 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -108.81 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:49:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %2.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 288 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 382 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -107.35 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 264 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 93 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.38 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 548 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 284 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:48:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 208 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 61 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 9.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 334 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -74.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد كماسه (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.50 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 334 بار با میانگین 318 م.ت و پول درشت خرید 90 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -74.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 260 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.93 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:47:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 59 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.75 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 579 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 131 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 97.44 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:46:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %-2.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.50 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.82 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 377 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -104.11 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 152 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.31 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:45:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 350 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 87.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 376 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -102.89 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:44:17؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %-1.99) با حجم 5.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.67 و سرانه خرید 131.46 م.ت و سرانه فروش 49.30 م.ت .  
 • 11:43:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد دلر (در آخرین قیمت %-1.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 375 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -101.77 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 331 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 88 بار با میانگین 359 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -72.72 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:43:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.63 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 7.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:57؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 7.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.86 و سرانه خرید 29.34 م.ت و سرانه فروش 5.01 م.ت .  
 • 11:42:47؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 6.55 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.86 و سرانه خرید 29.34 م.ت و سرانه فروش 5.01 م.ت .  
 • 11:42:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 172 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.89 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 572 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 130 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 96.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.81)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 172 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 59 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.89 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:33؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قنقش (در آخرین قیمت %-3.94) با حجم 5.28 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 169.86 م.ت و سرانه فروش 51.70 م.ت .  
 • 11:42:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد قنقش (در آخرین قیمت %-3.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 561 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:42:08؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %3.33) با حجم 3.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 15.27 م.ت و سرانه فروش 16.71 م.ت .  
 • 11:42:07؛ حجم مشکوک در نماد قنقش (در آخرین قیمت %-3.98) با حجم 4.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.10 و سرانه خرید 13.36 م.ت و سرانه فروش 133.56 م.ت .  
 • 11:42:07؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد قنقش با حجم 4.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.36 م.ت و سرانه فروش 133.56 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.10. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 5.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:41:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 372 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -98.95 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 76 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.35 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 372 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -97.26 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:40:10؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 22.49 م.ت و سرانه فروش 20.09 م.ت .  
 • 11:39:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.27 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 288 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.53 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:39:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قصفها (در آخرین قیمت %4.59) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.9 م.ت .  
 • 11:38:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدير (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.77 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 235 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:38:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 325 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 383 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبانك (در آخرین قیمت %4.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 653 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.19 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.66) با حجم 5.18 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.88 و سرانه خرید 65.50 م.ت و سرانه فروش 13.41 م.ت .  
 • 11:37:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد زفكا (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:37:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 347 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 86.40 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:34:16؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 30.74 م.ت و سرانه فروش 13.11 م.ت .  
 • 11:33:55؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %-1.32) با حجم 28.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 21.43 م.ت و سرانه فروش 23.04 م.ت .  
 • 11:33:36؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.83 و سرانه خرید 17.72 م.ت و سرانه فروش 3.04 م.ت .  
 • 11:33:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %-0.34) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.8 م.ت .  
 • 11:33:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.65 و سرانه خرید 18.88 م.ت و سرانه فروش 1.62 م.ت .  
 • 11:33:25؛ حجم مشکوک در نماد سلار (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 5.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.40 و سرانه خرید 14.75 م.ت و سرانه فروش 36.42 م.ت .  
 • 11:33:12؛ حجم مشکوک در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 55.46 م.ت و سرانه فروش 39.02 م.ت .  
 • 11:32:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1162 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 368 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -96.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:32:03؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.30 و سرانه خرید 27.99 م.ت و سرانه فروش 5.28 م.ت .  
 • 11:32:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 368 بار با میانگین 357 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -96.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:47؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 321 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 75 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -70.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:31:35؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 366 بار با میانگین 354 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 519 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -94.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 343 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 85.34 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 364 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -91.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 341 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 83.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 362 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -89.43 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارزش (در آخرین قیمت %3.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 206 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:30:19؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 4.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.27 و سرانه خرید 28.00 م.ت و سرانه فروش 5.31 م.ت .  
 • 11:30:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 336 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 82.27 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چفيبر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.3 م.ت .  
 • 11:29:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.76 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 361 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -87.53 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 41 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت فروش 21 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.76 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:29:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ونيرو (در آخرین قیمت %3.83) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.7 م.ت .  
 • 11:28:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1104 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.21 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.39 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 471 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:28:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 317 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 75 بار با میانگین 388 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -68.96 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 353 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -85.93 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد غنوش (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.54 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد پترول (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 173 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.90 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 563 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 127 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 93.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:27:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد زدشت با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 42.86 م.ت و سرانه فروش 35.41 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.21. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:26:59؛ حجم مشکوک در نماد سبزوا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.59 و سرانه خرید 18.26 م.ت و سرانه فروش 7.05 م.ت .  
 • 11:26:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 136 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.15 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:25:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 73 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.99 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28 م.ت و سرانه فروش 19.67 م.ت .  
 • 11:24:40؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-2.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 397 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:24:40؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بمپنا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 28 م.ت و سرانه فروش 19.67 م.ت .  
 • 11:24:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 489 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.96 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد سيمرغ (در آخرین قیمت %-0.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.15 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:23:12؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.54 و سرانه خرید 62.29 م.ت و سرانه فروش 13.73 م.ت .  
 • 11:22:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.68 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:15؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 28.60 م.ت و سرانه فروش 23.28 م.ت .  
 • 11:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:21:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت فروش 9 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.58 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:20:48؛ حجم مشکوک در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.23) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.47 و سرانه خرید 105.58 م.ت و سرانه فروش 19.31 م.ت .  
 • 11:20:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 347 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 522 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -83.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:53؛ حجم مشکوک در نماد ثزاگرس (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 4.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 11.40 م.ت و سرانه فروش 49.97 م.ت .  
 • 11:19:44؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 604 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:19:32؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-3.57) با حجم 3.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 11.30 م.ت و سرانه فروش 17.70 م.ت .  
 • 11:19:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد فوكا (در آخرین قیمت %2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 703 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.41 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد جم (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 852 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 311 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 76.60 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:18:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 69 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 397 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.83 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:17:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 302 بار با میانگین 257 م.ت و پول درشت فروش 42 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 72.27 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 344 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 526 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -81.60 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 300 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 74 بار با میانگین 386 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -65.91 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 905 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 211 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 102.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:16:11؛ حجم مشکوک در نماد بنو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 13.40 م.ت و سرانه فروش 12.32 م.ت .  
 • 11:14:49؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.91 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.52)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.54 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:49؛ خرید درشت حقیقی در صندوق فيروزا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 477 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.91 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 880 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 186 بار با میانگین 179 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 100.56 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:14:14؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد بنو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت .  
 • 11:13:39؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.91 و سرانه خرید 69.64 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .  
 • 11:13:39؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 4.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.91 و سرانه خرید 69.64 م.ت و سرانه فروش 14.18 م.ت .  
 • 11:13:27؛ حجم مشکوک در نماد اطلس (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.92 و سرانه خرید 69.59 م.ت و سرانه فروش 14.13 م.ت .  
 • 11:13:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 297 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -63.95 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 870 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 185 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 99.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.74 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 337 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 526 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -80.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.74 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %3.06) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.73 و سرانه خرید 67.07 م.ت و سرانه فروش 14.19 م.ت .  
 • 11:12:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 337 بار با میانگین 341 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 526 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -80.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 441 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.74 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 865 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 185 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 97.55 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:12:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1619 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 293 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -62.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 861 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 185 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 96.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.10 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:11:05؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كروي با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 94.07 م.ت و سرانه فروش 21.00 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 4.48. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:10:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1471 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.63 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1102 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.04 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت خرید 43 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1102 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.04 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزر (در آخرین قیمت %4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق سپيدما (در آخرین قیمت %0.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:10:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 287 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 390 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.08 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:09:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-1.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 287 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 247 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.72 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد اطلس (در آخرین قیمت %2.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.04 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 856 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 185 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 95.15 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.07 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %-4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 636 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 77 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.52 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:08:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ودي با حجم 5.36 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.54 م.ت و سرانه فروش 32.03 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.11. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 11:07:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.34)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 232 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.69 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:28؛ حجم مشکوک در نماد دامين (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 8.52 م.ت و سرانه فروش 11.72 م.ت .  
 • 11:07:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 704 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.57 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 5.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:07:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 223 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.75 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 330 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 526 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -78.31 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 217 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.11 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 206 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.45 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.78 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %4.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 132 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.74 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 201 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت فروش 68 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:06:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 64 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 203 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:05:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.57 و سرانه خرید 32.90 م.ت و سرانه فروش 21.00 م.ت .  
 • 11:05:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 373 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 369 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.89 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 401 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.41 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:03:08؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.77 و سرانه خرید 91.02 م.ت و سرانه فروش 19.09 م.ت .  
 • 11:02:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 386 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 164 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:02:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 33 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 246 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.38 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 322 بار با میانگین 342 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 531 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -75.65 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:01:42؛ حجم مشکوک در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 34.73 م.ت و سرانه فروش 23.19 م.ت .  
 • 11:01:25؛ حجم مشکوک در نماد كفرآور (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 17.93 م.ت و سرانه فروش 36.19 م.ت .  
 • 11:01:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 281 بار با میانگین 310 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 391 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -59.90 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 280 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 70 بار با میانگین 391 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -58.60 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 184 بار با میانگین 165 م.ت و پول درشت فروش 67 بار با میانگین 156 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 19.82 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.38 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 11:00:14؛ حجم مشکوک در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 2.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 51.75 م.ت و سرانه فروش 30.03 م.ت .  
 • 11:00:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 277 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -57.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 369 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.76 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.90 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.33 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 275 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-3.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.33 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.40 و سرانه خرید 41.17 م.ت و سرانه فروش 12.11 م.ت .  
 • 10:59:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 291 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.70 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاراك (در آخرین قیمت %4.49)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:59:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 60 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 414 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 369 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 314 بار با میانگین 340 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -72.79 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 821 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت فروش 185 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 91.20 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:58:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 269 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.33 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 438 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.72 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:57:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 814 بار با میانگین 150 م.ت و پول درشت فروش 185 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 89.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 810 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 185 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 87.64 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد نوري (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 141 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.87 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:56:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 810 بار با میانگین 149 م.ت و پول درشت فروش 185 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 87.64 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:55:54؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لسرما (در آخرین قیمت %2.36) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.2 م.ت .  
 • 10:55:37؛ حجم مشکوک در نماد توريل (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 14.61 م.ت و سرانه فروش 19.79 م.ت .  
 • 10:55:25؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.61 و سرانه خرید 29.01 م.ت و سرانه فروش 6.29 م.ت .  
 • 10:55:11؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 35.33 م.ت و سرانه فروش 24.86 م.ت .  
 • 10:54:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد كنور (در آخرین قیمت %3.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1105 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.82 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:54:50؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.84) با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.20 و سرانه خرید 20.49 م.ت و سرانه فروش 1.83 م.ت .  
 • 10:53:20؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 14.49 م.ت و سرانه فروش 18.16 م.ت .  
 • 10:53:20؛ حجم مشکوک در نماد لبوتان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 17.74 م.ت و سرانه فروش 11.56 م.ت .  
 • 10:53:09؛ حجم مشکوک در نماد پكوير (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.54 و سرانه خرید 26.76 م.ت و سرانه فروش 7.56 م.ت .  
 • 10:52:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سكرد (در آخرین قیمت %4.87) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.4 م.ت .  
 • 10:51:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آسيا (در آخرین قیمت %2.02) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.1 م.ت .  
 • 10:51:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 287 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 41 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 65.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 265 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 67 بار با میانگین 403 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.55 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %1.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 162 بار با میانگین 172 م.ت و پول درشت فروش 60 بار با میانگین 159 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.34 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 286 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 302 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:50:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.40 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:50؛ حجم مشکوک در نماد جم (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 17.31 م.ت و سرانه فروش 18.34 م.ت .  
 • 10:49:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 465 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.38 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 306 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.74 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 647 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.88 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:28؛ حجم مشکوک در نماد سصوفي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 26.57 م.ت و سرانه فروش 12.87 م.ت .  
 • 10:49:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 306 بار با میانگین 346 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -71.74 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 647 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.88 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 27 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:49:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فسبزوار (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 343 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:36؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %-4.12)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 278 بار با میانگین 243 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 62.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:48:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 170 بار با میانگین 152 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 244 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.70 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 153 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.50 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:32؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد چكارن (در آخرین قیمت %1.60) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.7 م.ت .  
 • 10:47:22؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.34 و سرانه خرید 28.01 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت .  
 • 10:47:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 285 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.21 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:47:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وسين (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1485 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.38 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فروس با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 29.39 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:46:39؛ حجم مشکوک در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.39 و سرانه خرید 28.79 م.ت و سرانه فروش 20.73 م.ت .  
 • 10:46:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 463 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 351 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:46:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد شخارك (در آخرین قیمت %2.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسان (در آخرین قیمت %1.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 402 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.50 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:45:19؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وسين (در آخرین قیمت %2.45) با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.9 م.ت .  
 • 10:45:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 647 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.83 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:44:57؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 33.18 م.ت و سرانه فروش 19.66 م.ت .  
 • 10:44:49؛ حجم مشکوک در نماد وسين (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 16.09 م.ت و سرانه فروش 17.33 م.ت .  
 • 10:44:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرچشمه (در آخرین قیمت %3.84) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.9 م.ت .  
 • 10:43:52؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فالوم (در آخرین قیمت %1.27) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.35 م.ت و سرانه فروش 13.80 م.ت .  
 • 10:43:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد يارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 730 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.8 م.ت .  
 • 10:42:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:51؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد اخابر (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.8 م.ت .  
 • 10:42:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 275 بار با میانگین 168 م.ت و پول درشت خرید 192 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.45 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:42:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.72 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 150 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.99 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:44؛ حجم مشکوک در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 24.86 م.ت و سرانه فروش 20.46 م.ت .  
 • 10:41:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.80 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.67 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:41:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شفا (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.2 م.ت .  
 • 10:41:12؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ثنام (در آخرین قیمت %-2.89) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.1 م.ت .  
 • 10:40:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.64 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.52 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 3.12 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:39:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 264 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 329 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.32 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:56؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كلوند (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.1 م.ت .  
 • 10:38:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 198 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.21 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 51 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -11.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 523 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:29؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 20.69 م.ت و سرانه فروش 28.51 م.ت .  
 • 10:38:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 291 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -69.65 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:38:18؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 2.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.37 و سرانه خرید 29.04 م.ت و سرانه فروش 12.25 م.ت .  
 • 10:38:08؛ حجم مشکوک در نماد شدوص (در آخرین قیمت %1.84) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 14.13 م.ت و سرانه فروش 17.43 م.ت .  
 • 10:37:48؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %1.22) با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 26.74 م.ت و سرانه فروش 12.32 م.ت .  
 • 10:37:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 289 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -68.53 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:37؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %1.06) با حجم 2.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 26.78 م.ت و سرانه فروش 12.39 م.ت .  
 • 10:37:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 243 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 417 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -49.48 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.98 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:37:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 44 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.79 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 473 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.31 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 759 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 254 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.78 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.61 و سرانه خرید 45.85 م.ت و سرانه فروش 12.70 م.ت .  
 • 10:36:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.57 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:36:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.12 و سرانه خرید 84.96 م.ت و سرانه فروش 20.64 م.ت .  
 • 10:36:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد حكشتي (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 254 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 184 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.44 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:35:44؛ حجم مشکوک در نماد وهامون (در آخرین قیمت %3.42) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.13 و سرانه خرید 10.62 م.ت و سرانه فروش 2.07 م.ت .  
 • 10:35:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.35 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:57؛ حجم مشکوک در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 49.01 م.ت و سرانه فروش 16.43 م.ت .  
 • 10:34:56؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.55 و سرانه خرید 86.19 م.ت و سرانه فروش 18.94 م.ت .  
 • 10:34:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 268 بار با میانگین 238 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.77 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 258 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 54.08 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:34:49؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد شمواد با حجم 2.61 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.79 م.ت و سرانه فروش 39.26 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.66. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:34:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 282 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت خرید 64 بار با میانگین 532 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -67.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:58؛ حجم مشکوک در نماد پلاست (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 2.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.93 و سرانه خرید 19.98 م.ت و سرانه فروش 21.53 م.ت .  
 • 10:33:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 152 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 55 بار با میانگین 160 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 17.26 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:33:17؛ حجم مشکوک در نماد ودي (در آخرین قیمت %0.65) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 18.81 م.ت و سرانه فروش 10.02 م.ت .  
 • 10:33:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 234 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 417 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -45.11 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:57؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 4.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.98 و سرانه خرید 23.47 م.ت و سرانه فروش 24.07 م.ت .  
 • 10:32:57؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %-0.58) با حجم 6.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 19.23 م.ت و سرانه فروش 69.78 م.ت .  
 • 10:32:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 275 بار با میانگین 361 م.ت و پول درشت خرید 62 بار با میانگین 542 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -65.69 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %3.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:32:12؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتايد (در آخرین قیمت %-2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 316 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.27 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 269 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -64.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:45؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.99 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.81 و سرانه خرید 29.89 م.ت و سرانه فروش 16.49 م.ت .  
 • 10:31:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 269 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -64.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 258 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 37 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.98 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 232 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 417 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -43.64 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 49 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.82 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 265 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -63.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:31:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 30 بار با میانگین 195 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.19 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 245 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.69 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 258 بار با میانگین 369 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -61.67 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 253 بار با میانگین 367 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -59.28 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:30:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 142 بار با میانگین 171 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالايش (در آخرین قیمت %0.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 126 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت فروش 54 بار با میانگین 158 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.58 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:29:32؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 63.70 م.ت و سرانه فروش 36.95 م.ت .  
 • 10:29:31؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.72 و سرانه خرید 63.70 م.ت و سرانه فروش 36.95 م.ت .  
 • 10:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 72 بار با میانگین 258 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.37 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.75 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:50؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.54 و سرانه خرید 56.86 م.ت و سرانه فروش 36.99 م.ت .  
 • 10:28:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.75 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 19 بار با میانگین 381 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 8.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 4.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %2.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 120 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.43 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 250 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -55.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 249 بار با میانگین 348 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -53.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:28:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 344 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -51.77 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 338 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -50.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 228 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 60 بار با میانگین 417 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 248 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -48.63 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:27:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 243 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:26:36؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.78 و سرانه خرید 29.89 م.ت و سرانه فروش 16.78 م.ت .  
 • 10:26:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد تاپيكو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 170 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.44 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 777 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 148 بار با میانگین 177 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 84.99 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 246 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:21؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.84)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.51 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:25:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 246 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -42.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 713 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت فروش 89 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 83.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 105 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 310 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -24.69 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 669 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 89 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 75.86 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 244 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.67 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 669 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 89 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 75.86 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:11؛ حجم مشکوک در نماد ساوه (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.78 و سرانه خرید 22.68 م.ت و سرانه فروش 6.00 م.ت .  
 • 10:24:11؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.98 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 96 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.98 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:24:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 141 م.ت و پول درشت فروش 25 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد فنفت (در آخرین قیمت %-2.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 555 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 162 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.18 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 25 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.53 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:23:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 223 بار با میانگین 297 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -41.45 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:22:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 621 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 85 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 68.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 166 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 13.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحيا (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 365 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبشهر (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.68 م.ت و سرانه فروش 14.90 م.ت .  
 • 10:21:20؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاذر (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.78 م.ت و سرانه فروش 12.67 م.ت .  
 • 10:21:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 127 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 207 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:21:11؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.82 و سرانه خرید 29.10 م.ت و سرانه فروش 10.31 م.ت .  
 • 10:20:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبريز (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.15 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسعدي (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.7 م.ت .  
 • 10:20:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 249 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 51.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:20:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 165 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.20 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 314 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.33 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 241 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -39.62 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.48 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 247 بار با میانگین 221 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 593 بار با میانگین 139 م.ت و پول درشت فروش 85 بار با میانگین 201 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 65.20 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 319 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.19 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %1.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 343 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.64 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:22؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فايرا (در آخرین قیمت %4.08) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.12 م.ت و سرانه فروش 18.02 م.ت .  
 • 10:19:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 408 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:19:06؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 487 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.33 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 81 بار با میانگین 305 م.ت و پول درشت خرید 20 بار با میانگین 330 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:18:48؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.88 و سرانه خرید 13.81 م.ت و سرانه فروش 15.77 م.ت .  
 • 10:18:47؛ حجم مشکوک در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.39 و سرانه خرید 20.77 م.ت و سرانه فروش 3.85 م.ت .  
 • 10:18:39؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.8 م.ت .  
 • 10:17:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 234 بار با میانگین 304 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.72 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:57؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 163 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.63 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:42؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 17.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.31 و سرانه خرید 83.15 م.ت و سرانه فروش 4.54 م.ت .  
 • 10:17:42؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 17.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.31 و سرانه خرید 83.15 م.ت و سرانه فروش 4.54 م.ت .  
 • 10:17:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 16.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.35 و سرانه خرید 83.13 م.ت و سرانه فروش 4.53 م.ت .  
 • 10:17:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %2.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.90 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 69 بار با میانگین 133 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.18 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 16.63 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %3.04) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.8 م.ت .  
 • 10:17:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 12.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:17:30؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %3.04) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.8 م.ت .  
 • 10:17:09؛ حجم مشکوک در نماد ثنظام (در آخرین قیمت %-0.84) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 15.22 م.ت و سرانه فروش 14.34 م.ت .  
 • 10:17:09؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 10.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.39 و سرانه خرید 28.81 م.ت و سرانه فروش 4.51 م.ت .  
 • 10:16:59؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 7.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.83 و سرانه خرید 26.10 م.ت و سرانه فروش 4.48 م.ت .  
 • 10:16:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 216 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -40.18 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:16:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 232 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -36.45 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 242 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.77 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 239 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.21 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:15:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 210 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -38.78 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:14:38؛ حجم مشکوک در نماد پرديس (در آخرین قیمت %1.12) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.74 و سرانه خرید 11.58 م.ت و سرانه فروش 15.74 م.ت .  
 • 10:13:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد كاما با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 27.13 م.ت و سرانه فروش 18.63 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.46. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 10:13:39؛ حجم مشکوک در نماد ونفت (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.92 و سرانه خرید 19.27 م.ت و سرانه فروش 10.03 م.ت .  
 • 10:13:33؛ حجم مشکوک در نماد غسالم (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.88 و سرانه خرید 20.45 م.ت و سرانه فروش 10.86 م.ت .  
 • 10:12:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد گدنا (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.26 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد شاوان (در آخرین قیمت %0.39)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 134 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.37 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:12:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 264 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 494 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -7.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:50؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.05 و سرانه خرید 72.17 م.ت و سرانه فروش 7.18 م.ت .  
 • 10:11:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.91 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:26؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ودي (در آخرین قیمت %0.65) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 10.6 م.ت .  
 • 10:11:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.41 و سرانه خرید 74.73 م.ت و سرانه فروش 7.18 م.ت .  
 • 10:11:25؛ حجم مشکوک در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 10.41 و سرانه خرید 74.73 م.ت و سرانه فروش 7.18 م.ت .  
 • 10:11:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.17 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:11:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.90 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 228 بار با میانگین 302 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 241 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:10:45؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %2.04) با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.5 م.ت .  
 • 10:09:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 207 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 59 بار با میانگین 422 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -37.26 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:08:47؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كبافق (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 11.7 م.ت .  
 • 10:08:11؛ حجم مشکوک در نماد ولصنم (در آخرین قیمت %2.70) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 11.32 م.ت و سرانه فروش 19.07 م.ت .  
 • 10:07:26؛ فروش درشت حقیقی در نماد قچار (در آخرین قیمت %-4.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 537 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.07 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:06:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 182 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.76 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 195 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -35.26 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:54؛ حجم مشکوک در نماد كهمدا (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 32.51 م.ت و سرانه فروش 12.32 م.ت .  
 • 10:05:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شخارك (در آخرین قیمت %0.82) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .  
 • 10:05:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 218 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.70 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:05:22؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شخارك (در آخرین قیمت %0.82) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.0 م.ت .  
 • 10:05:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 217 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.59 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:04:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسرب (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 9.9 م.ت .  
 • 10:03:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 686 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.57 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:03:32؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %2.24) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.64 و سرانه خرید 18.60 م.ت و سرانه فروش 2.80 م.ت .  
 • 10:03:26؛ حجم مشکوک در نماد پارسيان (در آخرین قیمت %0.47) با حجم 3.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.64 و سرانه خرید 18.60 م.ت و سرانه فروش 2.80 م.ت .  
 • 10:03:25؛ حجم مشکوک در نماد بوعلي (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.27 و سرانه خرید 27.43 م.ت و سرانه فروش 6.42 م.ت .  
 • 10:02:46؛ حجم مشکوک در نماد غپينو (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 15.14 م.ت و سرانه فروش 13.12 م.ت .  
 • 10:02:35؛ حجم مشکوک در نماد دبالك (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.22 و سرانه خرید 19.28 م.ت و سرانه فروش 15.81 م.ت .  
 • 10:01:58؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد وبيمه (در آخرین قیمت %0.34) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.6 م.ت .  
 • 10:01:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 67 بار با میانگین 324 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.49 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 212 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.43 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:01:13؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 23.15 م.ت و سرانه فروش 16.77 م.ت .  
 • 10:00:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 64 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -13.94 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:35؛ حجم مشکوک در نماد كوثر (در آخرین قیمت %3.68) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 11.86 م.ت و سرانه فروش 14.82 م.ت .  
 • 10:00:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 185 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -33.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 10:00:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 210 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -31.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %-0.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 156 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 180 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.34 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمين (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 207 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 496 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 206 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 541 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.20 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 328 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.05 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 182 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -32.32 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 39 بار با میانگین 246 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 257 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.51 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:59:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -30.55 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:58:54؛ حجم مشکوک در نماد سدور (در آخرین قیمت %4.51) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.81 و سرانه خرید 13.47 م.ت و سرانه فروش 16.73 م.ت .  
 • 09:58:46؛ حجم مشکوک در نماد ساوه (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.39 و سرانه خرید 29.24 م.ت و سرانه فروش 6.66 م.ت .  
 • 09:57:42؛ حجم مشکوک در نماد فتوسا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.73 و سرانه خرید 17.73 م.ت و سرانه فروش 2.03 م.ت .  
 • 09:57:05؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 46.00 م.ت و سرانه فروش 25.96 م.ت .  
 • 09:56:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 68 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.95 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 57 بار با میانگین 120 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.73 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:25؛ حجم مشکوک در نماد فملي (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 21.80 م.ت و سرانه فروش 16.95 م.ت .  
 • 09:56:25؛ فروش درشت حقیقی در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %4.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 353 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 319 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:56:08؛ حجم مشکوک در نماد تاصيكو (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 39.00 م.ت و سرانه فروش 17.23 م.ت .  
 • 09:56:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %-1.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 241 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.57 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:55:52؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %0.33) با حجم 17.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 24.40 م.ت و سرانه فروش 22.78 م.ت .  
 • 09:54:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 541 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -28.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:42؛ حجم مشکوک در نماد وپترو (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 1.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 15.05 م.ت و سرانه فروش 16.47 م.ت .  
 • 09:54:41؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.76 و سرانه خرید 18.64 م.ت و سرانه فروش 24.64 م.ت .  
 • 09:54:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 199 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت خرید 61 بار با میانگین 541 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -26.81 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:54:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 174 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -29.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 339 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.54 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:53:37؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 23.63 م.ت و سرانه فروش 19.60 م.ت .  
 • 09:53:36؛ حجم مشکوک در نماد سشمال (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 4.19 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.21 و سرانه خرید 23.63 م.ت و سرانه فروش 19.60 م.ت .  
 • 09:53:08؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %-0.50) با حجم 2.28 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 24.98 م.ت و سرانه فروش 37.99 م.ت .  
 • 09:52:55؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %-2.97) با حجم 3.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.23 و سرانه خرید 14.25 م.ت و سرانه فروش 60.83 م.ت .  
 • 09:52:49؛ حجم مشکوک در نماد قاسم (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 14.69 م.ت و سرانه فروش 18.77 م.ت .  
 • 09:52:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 31 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.75 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 197 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:52:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.8 م.ت .  
 • 09:52:09؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %3.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.42 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 167 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -27.87 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 793 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.58 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:51:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 187 بار با میانگین 299 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 579 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.53 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 186 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 579 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.51 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:50:40؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.82 و سرانه خرید 25.28 م.ت و سرانه فروش 30.70 م.ت .  
 • 09:50:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 186 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 579 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -22.51 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 178 بار با میانگین 296 م.ت و پول درشت خرید 56 بار با میانگین 579 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 758 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -20.99 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد دتوزيع (در آخرین قیمت %-0.86) با حجم 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.5 م.ت .  
 • 09:49:22؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %-0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 540 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.16 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 758 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 213 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.98 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:49:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 178 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 593 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.75 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 176 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 593 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.91 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 174 بار با میانگین 271 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 593 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.07 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:48:05؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.26 و سرانه خرید 53.11 م.ت و سرانه فروش 23.46 م.ت .  
 • 09:48:05؛ حجم مشکوک در نماد شمواد (در آخرین قیمت %-3.95) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 24.07 م.ت و سرانه فروش 21.29 م.ت .  
 • 09:48:03؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.28 و سرانه خرید 53.45 م.ت و سرانه فروش 23.45 م.ت .  
 • 09:47:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 248 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 602 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %0.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.44 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:47:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 156 بار با میانگین 309 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 461 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -25.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:46:29؛ حجم مشکوک در نماد ولغدر (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.89 و سرانه خرید 16.36 م.ت و سرانه فروش 18.29 م.ت .  
 • 09:46:07؛ حجم مشکوک در نماد بترانس (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 18.63 م.ت و سرانه فروش 14.52 م.ت .  
 • 09:46:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 454 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:45:55؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 2.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 26.86 م.ت و سرانه فروش 24.61 م.ت .  
 • 09:45:29؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 16.52 م.ت و سرانه فروش 19.37 م.ت .  
 • 09:45:23؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %-4.95) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 12.84 م.ت و سرانه فروش 27.64 م.ت .  
 • 09:45:21؛ حجم مشکوک در نماد چدن (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 15.72 م.ت و سرانه فروش 11.13 م.ت .  
 • 09:45:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 155 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 466 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -23.70 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:32؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %-2.93) با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.63 و سرانه خرید 17.80 م.ت و سرانه فروش 28.18 م.ت .  
 • 09:44:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %-0.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1085 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:44:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد آپ (در آخرین قیمت %2.63) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.7 م.ت .  
 • 09:43:42؛ حجم مشکوک در نماد هجرت (در آخرین قیمت %-3.03) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 20.61 م.ت و سرانه فروش 31.32 م.ت .  
 • 09:43:04؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد غپينو (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.6 م.ت .  
 • 09:42:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خديزل (در آخرین قیمت %4.28)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 180 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:47؛ حجم مشکوک در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.50 و سرانه خرید 32.89 م.ت و سرانه فروش 21.86 م.ت .  
 • 09:42:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-1.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1017 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فاراك (در آخرین قیمت %1.88) با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.4 م.ت .  
 • 09:42:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %2.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 202 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.68 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:42:00؛ حجم مشکوک در نماد غدشت (در آخرین قیمت %-1.50) با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 9.60 م.ت و سرانه فروش 12.23 م.ت .  
 • 09:41:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 147 بار با میانگین 298 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 476 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -21.37 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:41:53؛ حجم مشکوک در نماد فمراد (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 21.33 م.ت و سرانه فروش 24.74 م.ت .  
 • 09:40:52؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 72.59 م.ت و سرانه فروش 46.67 م.ت .  
 • 09:40:49؛ حجم مشکوک در نماد سيلام (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 72.59 م.ت و سرانه فروش 46.67 م.ت .  
 • 09:40:13؛ حجم مشکوک در نماد وسرمد (در آخرین قیمت %0.25) با حجم 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 10.93 م.ت و سرانه فروش 43.69 م.ت .  
 • 09:40:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 137 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.34 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 273 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 132 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.58 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:16؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 40.13 م.ت و سرانه فروش 31.56 م.ت .  
 • 09:39:10؛ حجم مشکوک در نماد سمازن (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 58.50 و سرانه خرید 121.10 م.ت و سرانه فروش 2.07 م.ت .  
 • 09:39:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 55 بار با میانگین 285 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.74 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.28 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 50.61 م.ت و سرانه فروش 21.26 م.ت .  
 • 09:39:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %-0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 110 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 57 بار با میانگین 182 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:39:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثشاهد (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 164 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 255 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:58؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.38 و سرانه خرید 50.61 م.ت و سرانه فروش 21.26 م.ت .  
 • 09:38:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 350 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.18 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.37 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:38:27؛ حجم مشکوک در نماد خمهر (در آخرین قیمت %2.26) با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.05 و سرانه خرید 19.74 م.ت و سرانه فروش 18.80 م.ت .  
 • 09:38:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 217 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.37 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 450 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 122 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 70.76 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپديس (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 169 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.77 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 450 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت فروش 122 بار با میانگین 104 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 70.76 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.39 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:39؛ حجم مشکوک در نماد كزغال (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.81 و سرانه خرید 20.75 م.ت و سرانه فروش 5.45 م.ت .  
 • 09:37:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:35؛ حجم مشکوک در نماد كتوكا (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.56 و سرانه خرید 27.90 م.ت و سرانه فروش 17.93 م.ت .  
 • 09:37:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 300 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.73 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:34؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خساپا با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 157.48 م.ت و سرانه فروش 23.85 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 6.60. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:37:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 282 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 112 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 56.21 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 179 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 33.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:26؛ حجم مشکوک در نماد سخزر (در آخرین قیمت %4.53) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.08 و سرانه خرید 49.58 م.ت و سرانه فروش 16.09 م.ت .  
 • 09:37:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.14 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:37:18؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 22.91 م.ت و سرانه فروش 25.03 م.ت .  
 • 09:37:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -18.14 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 262 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.75 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:35؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.10 و سرانه خرید 26.32 م.ت و سرانه فروش 12.54 م.ت .  
 • 09:36:35؛ حجم مشکوک در نماد پكرمان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.83 و سرانه خرید 17.83 م.ت و سرانه فروش 21.54 م.ت .  
 • 09:36:34؛ حجم مشکوک در نماد كروي (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 44.35 م.ت و سرانه فروش 27.40 م.ت .  
 • 09:36:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 233 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 50.39 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 700 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.70 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:36:00؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 23.40 م.ت و سرانه فروش 17.21 م.ت .  
 • 09:35:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 202 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 107 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.91 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 697 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -15.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 226 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 48.81 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:35:24؛ فروش درشت حقیقی در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:57؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 21.86 م.ت و سرانه فروش 17.64 م.ت .  
 • 09:34:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 225 بار با میانگین 211 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:39؛ حجم مشکوک در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.34 و سرانه خرید 74.42 م.ت و سرانه فروش 22.25 م.ت .  
 • 09:34:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -14.00 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 217 بار با میانگین 212 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 46.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:34:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 219 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 574 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -12.51 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:51؛ حجم مشکوک در نماد نوري (در آخرین قیمت %3.25) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.73 و سرانه خرید 16.57 م.ت و سرانه فروش 22.82 م.ت .  
 • 09:33:43؛ حجم مشکوک در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.22 و سرانه خرید 109.45 م.ت و سرانه فروش 20.97 م.ت .  
 • 09:33:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امين يكم (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 185 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 194 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.71 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد رمپنا (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 135 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 116 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.84 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:29؛ حجم مشکوک در نماد آبادا (در آخرین قیمت %0.71) با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.97 و سرانه خرید 9.16 م.ت و سرانه فروش 4.66 م.ت .  
 • 09:33:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 173 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت فروش 36 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.93 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:33:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 234 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 7.10 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 215 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 44.70 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:42؛ حجم مشکوک در نماد ستران (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 26.77 م.ت و سرانه فروش 24.63 م.ت .  
 • 09:32:36؛ حجم مشکوک در نماد ختور (در آخرین قیمت %3.01) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 13.29 م.ت و سرانه فروش 17.82 م.ت .  
 • 09:32:29؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 21.72 م.ت و سرانه فروش 18.15 م.ت .  
 • 09:32:24؛ حجم مشکوک در نماد ارفع (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.07 و سرانه خرید 40.90 م.ت و سرانه فروش 8.06 م.ت .  
 • 09:32:24؛ حجم مشکوک در نماد تاپكيش (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.41 و سرانه خرید 25.35 م.ت و سرانه فروش 17.96 م.ت .  
 • 09:32:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 209 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 42.80 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 575 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -10.82 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:32:02؛ حجم مشکوک در نماد دكپسول (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.78 و سرانه خرید 17.16 م.ت و سرانه فروش 22.01 م.ت .  
 • 09:31:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 295 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 220 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.70 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.37)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 256 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 142 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.92 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 231 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -5.58 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:18؛ حجم مشکوک در نماد فنورد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.96 و سرانه خرید 16.94 م.ت و سرانه فروش 17.71 م.ت .  
 • 09:31:11؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.21 و سرانه خرید 29.26 م.ت و سرانه فروش 4.06 م.ت .  
 • 09:31:10؛ حجم مشکوک در نماد هرمز (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.62 و سرانه خرید 47.30 م.ت و سرانه فروش 10.23 م.ت .  
 • 09:31:10؛ حجم مشکوک در نماد شكبير (در آخرین قیمت %2.96) با حجم 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.21 و سرانه خرید 29.26 م.ت و سرانه فروش 4.06 م.ت .  
 • 09:31:10؛ حجم مشکوک در نماد ثقزوي (در آخرین قیمت %2.91) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.11 م.ت و سرانه فروش 16.89 م.ت .  
 • 09:31:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق ماني (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:31:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 163 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:49؛ حجم مشکوک در نماد هاي وب (در آخرین قیمت %1.93) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.72 و سرانه خرید 18.19 م.ت و سرانه فروش 25.16 م.ت .  
 • 09:30:40؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %2.49) با حجم 1.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 18.85 م.ت و سرانه فروش 21.89 م.ت .  
 • 09:30:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 321 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 187 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 5.41 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:29؛ حجم مشکوک در نماد كاوه (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 14.26 م.ت و سرانه فروش 15.08 م.ت .  
 • 09:30:28؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.86 و سرانه خرید 65.97 م.ت و سرانه فروش 23.09 م.ت .  
 • 09:30:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 157 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.37 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 646 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 111 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -9.57 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 118 بار با میانگین 223 م.ت و پول درشت فروش 26 بار با میانگین 124 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.06 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 301 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.08 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 142 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:30:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 154 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 212 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.79 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:46؛ حجم مشکوک در نماد تليسه (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 22.78 م.ت و سرانه فروش 14.05 م.ت .  
 • 09:29:42؛ حجم مشکوک در نماد غپآذر (در آخرین قیمت %-3.85) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.28 و سرانه خرید 10.42 م.ت و سرانه فروش 37.65 م.ت .  
 • 09:29:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 207 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 41.56 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:35؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 25.13 م.ت و سرانه فروش 24.24 م.ت .  
 • 09:29:34؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خصدرا (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.5 م.ت .  
 • 09:29:34؛ حجم مشکوک در نماد وجامي (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 2.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 25.13 م.ت و سرانه فروش 24.24 م.ت .  
 • 09:29:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 160 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 152 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.30 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:29:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 103 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 117 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 21.48 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 90 بار با میانگین 227 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 122 بار با میانگین 312 م.ت و پول درشت خرید 39 بار با میانگین 471 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -19.69 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 53 بار با میانگین 303 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 15.67 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:26؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %3.15) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 19.02 م.ت و سرانه فروش 20.77 م.ت .  
 • 09:28:26؛ حجم مشکوک در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.99 و سرانه خرید 27.67 م.ت و سرانه فروش 13.87 م.ت .  
 • 09:28:26؛ حجم مشکوک در نماد شپارس (در آخرین قیمت %3.15) با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 19.02 م.ت و سرانه فروش 20.77 م.ت .  
 • 09:28:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 364 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 143 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.41 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 202 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 40.29 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:28:07؛ حجم مشکوک در نماد فجر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.64 و سرانه خرید 28.04 م.ت و سرانه فروش 10.62 م.ت .  
 • 09:28:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 418 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 193 بار با میانگین 201 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.84 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:27:31؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فپنتا با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 53.71 م.ت و سرانه فروش 21.38 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.51. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:27:28؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فملي (در آخرین قیمت %2.94) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.2 م.ت .  
 • 09:27:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كسرا (در آخرین قیمت %2.79) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 18.8 م.ت .  
 • 09:27:09؛ حجم مشکوک در نماد سشرق (در آخرین قیمت %4.96) با حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 29.55 م.ت و سرانه فروش 18.49 م.ت .  
 • 09:26:59؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.59 و سرانه خرید 41.39 م.ت و سرانه فروش 69.87 م.ت .  
 • 09:26:57؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.58 و سرانه خرید 48.50 م.ت و سرانه فروش 18.81 م.ت .  
 • 09:26:34؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.53 و سرانه خرید 72.51 م.ت و سرانه فروش 20.54 م.ت .  
 • 09:26:06؛ حجم مشکوک در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.79) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 23.30 م.ت و سرانه فروش 45.55 م.ت .  
 • 09:25:56؛ حجم مشکوک در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.84 و سرانه خرید 53.97 م.ت و سرانه فروش 19.00 م.ت .  
 • 09:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 33 بار با میانگین 374 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 11.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.31 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.52 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:15؛ حجم مشکوک در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.99) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.25 و سرانه خرید 10.57 م.ت و سرانه فروش 42.04 م.ت .  
 • 09:25:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %4.22)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 328 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 6.52 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:08؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.28 و سرانه خرید 69.94 م.ت و سرانه فروش 13.24 م.ت .  
 • 09:25:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 191 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 37.79 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:25:02؛ حجم مشکوک در نماد فخوز (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 25.96 م.ت و سرانه فروش 12.20 م.ت .  
 • 09:24:57؛ حجم مشکوک در نماد شگويا (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 14.15 م.ت و سرانه فروش 12.54 م.ت .  
 • 09:24:50؛ حجم مشکوک در نماد فسپا (در آخرین قیمت %4.50) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.64 و سرانه خرید 16.26 م.ت و سرانه فروش 25.32 م.ت .  
 • 09:24:39؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 88 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.28 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %3.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 556 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 4.63 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 181 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 35.45 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:24:04؛ فروش درشت حقیقی در نماد سكرما (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 151 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.35 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:59؛ حجم مشکوک در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.39 و سرانه خرید 17.39 م.ت و سرانه فروش 44.53 م.ت .  
 • 09:23:59؛ حجم مشکوک در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.04 و سرانه خرید 26.16 م.ت و سرانه فروش 25.12 م.ت .  
 • 09:23:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فولاد (در آخرین قیمت %3.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 629 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:50؛ حجم مشکوک در نماد سلار (در آخرین قیمت %-2.71) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.94 و سرانه خرید 46.52 م.ت و سرانه فروش 49.72 م.ت .  
 • 09:23:49؛ حجم مشکوک در نماد سكرما (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.62 و سرانه خرید 94.44 م.ت و سرانه فروش 36.00 م.ت .  
 • 09:23:45؛ حجم مشکوک در نماد سلار (در آخرین قیمت %-2.71) با حجم 2.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 50.14 م.ت و سرانه فروش 50.11 م.ت .  
 • 09:23:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.1 م.ت .  
 • 09:23:37؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.85 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:23:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 50.1 م.ت .  
 • 09:23:35؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد كدما (در آخرین قیمت %1.13) با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 12.1 م.ت .  
 • 09:23:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد شپلي (در آخرین قیمت %-2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 568 بار با میانگین 138 م.ت و پول درشت فروش 70 بار با میانگین 204 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 64.09 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 167 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 176 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 34.35 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:07؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد سلار (در آخرین قیمت %-2.88) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 149.82 م.ت و سرانه فروش 131.81 م.ت .  
 • 09:22:05؛ حجم مشکوک در نماد افرا (در آخرین قیمت %-3.16) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 10.94 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .  
 • 09:22:01؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلي (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 173 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.04 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.32 و سرانه خرید 83.84 م.ت و سرانه فروش 36.12 م.ت .  
 • 09:22:00؛ حجم مشکوک در نماد سفارس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 30.49 م.ت و سرانه فروش 14.13 م.ت .  
 • 09:22:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 168 بار با میانگین 193 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 32.47 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:21:43؛ حجم مشکوک در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.66 و سرانه خرید 34.76 م.ت و سرانه فروش 13.05 م.ت .  
 • 09:20:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 196 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 127 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:20:31؛ حجم مشکوک در نماد سپاها (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.92 و سرانه خرید 72.54 م.ت و سرانه فروش 14.74 م.ت .  
 • 09:20:12؛ حجم مشکوک در نماد غويتا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.70 و سرانه خرید 23.97 م.ت و سرانه فروش 14.11 م.ت .  
 • 09:19:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 167 بار با میانگین 188 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 74 بار با میانگین 200 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -6.23 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.31 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:19:08؛ حجم مشکوک در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.52 و سرانه خرید 43.02 م.ت و سرانه فروش 28.31 م.ت .  
 • 09:19:08؛ حجم مشکوک در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 24.50 م.ت و سرانه فروش 21.66 م.ت .  
 • 09:18:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد دارا يكم (در آخرین قیمت %0.29)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 66 بار با میانگین 198 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.46 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:44؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %1.77) با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.1 م.ت .  
 • 09:18:15؛ حجم مشکوک در نماد سامان (در آخرین قیمت %3.00) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 47.67 م.ت و سرانه فروش 41.60 م.ت .  
 • 09:18:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 29 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -4.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:13؛ فروش درشت حقیقی در نماد سرو (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 568 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.28 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:18:13؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد زدشت (در آخرین قیمت %4.07) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 20.9 م.ت .  
 • 09:18:04؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد ثنور با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.64 م.ت و سرانه فروش 50.81 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.27. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:18:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كيان (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 226 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 245 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -3.03 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:17:57؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %-0.04) با حجم 11.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.92 و سرانه خرید 27.92 م.ت و سرانه فروش 30.35 م.ت .  
 • 09:17:53؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.85 و سرانه خرید 127.80 م.ت و سرانه فروش 18.67 م.ت .  
 • 09:17:46؛ حجم مشکوک در نماد وسديد (در آخرین قیمت %2.07) با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 12.53 م.ت و سرانه فروش 17.84 م.ت .  
 • 09:17:09؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 68.77 م.ت و سرانه فروش 81.22 م.ت .  
 • 09:17:06؛ حجم مشکوک در نماد آريا (در آخرین قیمت %4.15) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.66 و سرانه خرید 11.24 م.ت و سرانه فروش 17.04 م.ت .  
 • 09:16:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %-0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 161 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.67 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 160 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 30.35 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:30؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.47 و سرانه خرید 49.54 م.ت و سرانه فروش 33.61 م.ت .  
 • 09:16:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.17 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:16:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كمند (در آخرین قیمت %0.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 179 م.ت و پول درشت خرید 18 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.16 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:48؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.72 و سرانه خرید 54.85 م.ت و سرانه فروش 14.75 م.ت .  
 • 09:15:43؛ حجم مشکوک در نماد قثابت (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.40 و سرانه خرید 23.54 م.ت و سرانه فروش 16.82 م.ت .  
 • 09:15:37؛ حجم مشکوک در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 38.74 م.ت و سرانه فروش 12.82 م.ت .  
 • 09:15:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.40 و سرانه خرید 75.67 م.ت و سرانه فروش 17.18 م.ت .  
 • 09:15:16؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %3.40) با حجم 4.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.70 و سرانه خرید 67.13 م.ت و سرانه فروش 96.33 م.ت .  
 • 09:15:14؛ حجم مشکوک در نماد سغرب (در آخرین قیمت %4.38) با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 19.21 م.ت و سرانه فروش 30.94 م.ت .  
 • 09:15:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فباهنر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.06 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:15:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 154 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 29.27 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:59؛ فروش درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2706 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 858 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.84 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:28؛ حجم مشکوک در نماد كاما (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.77 و سرانه خرید 28.73 م.ت و سرانه فروش 16.25 م.ت .  
 • 09:14:27؛ حجم مشکوک در نماد فپنتا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.34 و سرانه خرید 49.67 م.ت و سرانه فروش 14.85 م.ت .  
 • 09:14:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.98 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:14:13؛ حجم مشکوک در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %3.36) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.42 و سرانه خرید 40.85 م.ت و سرانه فروش 11.95 م.ت .  
 • 09:14:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد ولساپا (در آخرین قیمت %3.42)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:56؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.60) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 25.52 م.ت و سرانه فروش 15.76 م.ت .  
 • 09:13:56؛ حجم مشکوک در نماد وسپه (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.26 و سرانه خرید 17.29 م.ت و سرانه فروش 13.74 م.ت .  
 • 09:13:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 134 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 26.34 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:13:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كامياب (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 315 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 217 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.93 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %2.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 300 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -2.81 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:12:00؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 130 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 25.29 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق كارا (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -8.24 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 122 بار با میانگین 195 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 23.85 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 523 بار با میانگین 140 م.ت و پول درشت فروش 66 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 59.22 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وهنر (در آخرین قیمت %2.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.51 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 8.83 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:11:23؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 8.83 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 33.68 م.ت و سرانه فروش 34.09 م.ت .  
 • 09:11:11؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 33.68 م.ت و سرانه فروش 34.09 م.ت .  
 • 09:11:11؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 37.33 م.ت و سرانه فروش 22.42 م.ت .  
 • 09:11:11؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وهنر با حجم 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 33.68 م.ت و سرانه فروش 34.09 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.99. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 21.31 برابر حجم میانگین ماهانه بود .  
 • 09:11:09؛ حجم مشکوک در نماد وهنر (در آخرین قیمت %2.97) با حجم 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.99 و سرانه خرید 33.68 م.ت و سرانه فروش 34.09 م.ت .  
 • 09:11:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 465 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 66 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 52.62 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:51؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %2.37) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.41 و سرانه خرید 41.46 م.ت و سرانه فروش 100.27 م.ت .  
 • 09:10:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد خاور (در آخرین قیمت %2.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 143 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 427 بار با میانگین 144 م.ت و پول درشت فروش 66 بار با میانگین 209 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 47.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:10:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 387 بار با میانگین 131 م.ت و پول درشت فروش 53 بار با میانگین 211 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 39.65 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 533 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -16.86 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 113 بار با میانگین 197 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 22.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:05؛ فروش درشت حقیقی در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %2.32)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 154 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: -1.54 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:09:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد رنيك (در آخرین قیمت %1.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 858 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.43 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 100 بار با میانگین 204 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 20.44 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:49؛ حجم مشکوک در نماد رنيك (در آخرین قیمت %1.76) با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.89 و سرانه خرید 40.05 م.ت و سرانه فروش 21.20 م.ت .  
 • 09:08:38؛ حجم مشکوک در نماد ثنور (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.34 و سرانه خرید 12.10 م.ت و سرانه فروش 36.06 م.ت .  
 • 09:08:31؛ حجم مشکوک در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.93 و سرانه خرید 69.18 م.ت و سرانه فروش 23.65 م.ت .  
 • 09:08:12؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 27.98 و سرانه خرید 115.84 م.ت و سرانه فروش 4.14 م.ت .  
 • 09:08:12؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 2.02 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:08:05؛ حجم مشکوک در نماد فخاس (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 7.00 و سرانه خرید 28.96 م.ت و سرانه فروش 4.14 م.ت .  
 • 09:06:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 88 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 18.12 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:06:11؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.84 و سرانه خرید 93.06 م.ت و سرانه فروش 32.79 م.ت .  
 • 09:05:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 303 بار با میانگین 126 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 38.20 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزاميا (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.81 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 257 بار با میانگین 123 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 31.61 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 82 بار با میانگین 116 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 9.55 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:04:23؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 41.07 م.ت و سرانه فروش 33.27 م.ت .  
 • 09:03:57؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.01 و سرانه خرید 88.90 م.ت و سرانه فروش 29.54 م.ت .  
 • 09:03:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 14.90 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:55؛ حجم مشکوک در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %4.88) با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.01 و سرانه خرید 88.90 م.ت و سرانه فروش 29.54 م.ت .  
 • 09:03:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.66 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:03:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 191 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 12.41 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 54 بار با میانگین 190 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 10.25 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 108 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 3.13 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:48؛ حجم مشکوک در نماد بورس (در آخرین قیمت %4.80) با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.65 و سرانه خرید 46.95 م.ت و سرانه فروش 72.60 م.ت .  
 • 09:02:44؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 64.44 م.ت و سرانه فروش 50.14 م.ت .  
 • 09:02:41؛ حجم مشکوک در نماد ثمسكن (در آخرین قیمت %4.39) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.29 و سرانه خرید 64.44 م.ت و سرانه فروش 50.14 م.ت .  
 • 09:02:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:07؛ حجم مشکوک در نماد كاسپين (در آخرین قیمت %2.27) با حجم 3.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.75 و سرانه خرید 107.02 م.ت و سرانه فروش 142.43 م.ت .  
 • 09:02:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد شيراز (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 112 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:02:05؛ حجم مشکوک در نماد كرماشا (در آخرین قیمت %1.29) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.42 و سرانه خرید 38.32 م.ت و سرانه فروش 90.57 م.ت .  
 • 09:02:05؛ حجم مشکوک در نماد ملت (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.34 و سرانه خرید 39.39 م.ت و سرانه فروش 29.48 م.ت .  
 • 09:02:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پتاير (در آخرین قیمت %4.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.27 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • 09:01:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد سيدكو (در آخرین قیمت %1.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 118 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند پول درشت (امروز: 1.53 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.00) میلیارد تومان است. حجم امروز 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه است.  
 • بریم سراغ بازار 
 • __________________________________________
 • حالا می خوام پیش گشایش رو براتون آنالیز کنم …
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد وساپا با ارزش صف خرید 406.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 140.67 م.ت .  
 • 2- نماد ورنا با ارزش صف خرید 320.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 120.51 م.ت .  
 • 3- نماد خگستر با ارزش صف خرید 155.72 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 99.06 م.ت .  
 • 4- نماد وپارس با ارزش صف خرید 86.07 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 63.01 م.ت .  
 • 5- نماد كالا با ارزش صف خرید 70.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 142.13 م.ت .  
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 77.60 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها
 • 1- نماد شكلر با ارزش صف خرید 51.91 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 210.18 م.ت .  
 • 2- نماد سخاش با ارزش صف خرید 48.92 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 181.20 م.ت .  
 • 3- نماد كاسپين با ارزش صف خرید 3.87 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 168.15 م.ت .  
 • 4- نماد كالا با ارزش صف خرید 70.36 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 142.13 م.ت .  
 • 5- نماد وساپا با ارزش صف خرید 406.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 140.67 م.ت .  
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها
 • 1- نماد وحافظ با ارزش صف فروش 9.08 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 77.60 م.ت .  
 • سلام. صبح تون بخیر. من ربات Live TSE هستم که تحرکات مفید بازار امروز رو با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی براتون رصد می­کنم.
 • تحرکات قابل توجه دیروز شامل :
 • برترین حجم مشکوک های دیروز
 • 1- نماد نوري با حجم معاملات 6.77 میلیون سهم (2.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 76.26 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد كرماشا با حجم معاملات 13.49 میلیون سهم (19.6 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 75.14 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد آريا با حجم معاملات 7.17 میلیون سهم (4.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 62.19 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد دكپسول با حجم معاملات 8.06 میلیون سهم (8.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 29.36 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد دتوزيع با حجم معاملات 5.84 میلیون سهم (5.16 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 17.00 میلیارد تومان .  
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز
 • 1- نماد خگستر با برآیند ورود پول درشت 75.45 میلیارد تومان و حجم 2.01 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد خساپا با برآیند ورود پول درشت 72.97 میلیارد تومان و حجم 1.92 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد كرماشا با برآیند ورود پول درشت 42.40 میلیارد تومان و حجم 19.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- نماد نوري با برآیند ورود پول درشت 10.14 میلیارد تومان و حجم 2.74 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد اهرم با برآیند ورود پول درشت 8.29 میلیارد تومان و حجم 4.82 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز
 • 1- صندوق كامياب با برآیند خروج پول درشت 7.24 میلیارد تومان و حجم 0.6 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 2- نماد دارا يكم با برآیند خروج پول درشت 6.21 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 3- نماد دكپسول با برآیند خروج پول درشت 5.80 میلیارد تومان و حجم 8.59 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 4- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 5.32 میلیارد تومان و حجم 0.5 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • 5- نماد شلرد با برآیند خروج پول درشت 5.16 میلیارد تومان و حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه .  
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 166.22 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات شيميايي با برآیند ورود پول درشت 51.50 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند ورود پول درشت 19.85 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند ورود پول درشت 13.18 میلیارد تومان . 
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند خروج پول درشت 16.55 میلیارد تومان . 
 • 2- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند خروج پول درشت 12.83 میلیارد تومان . 
 • 3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 10.71 میلیارد تومان . 
 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 6.05 میلیارد تومان . 
 • صف خریدهای بارز دیروز
 • 1- نماد ورنا با ارزش صف خرید 170.97 میلیارد تومان .  
 • 2- نماد وپارس با ارزش صف خرید 30.44 میلیارد تومان .  
 • 3- نماد شكلر با ارزش صف خرید 18.78 میلیارد تومان .  
 • 4- نماد خوساز با ارزش صف خرید 18.25 میلیارد تومان .  
 • 5- نماد سامان با ارزش صف خرید 16.58 میلیارد تومان .  
 • 6- نماد فخاس با ارزش صف خرید 12.38 میلیارد تومان .  
 • 7- نماد خكار با ارزش صف خرید 10.08 میلیارد تومان .  
 • 8- نماد وهنر با ارزش صف خرید 7.36 میلیارد تومان .  
 • 9- نماد كاسپين با ارزش صف خرید 6.96 میلیارد تومان .  
 • 10- نماد كوثر با ارزش صف خرید 5.25 میلیارد تومان .  
 • 11- نماد قشهد با ارزش صف خرید 1.53 میلیارد تومان .  
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.38 میلیارد تومان .  
 • 13- نماد تكنو با ارزش صف خرید 1.07 میلیارد تومان .  

کلمات کلیدی:

یکشنبه، 14 فروردین 1401, آنالیز پیش گشایش بازار, ارزش معاملات, پول داغ, پول هوشمند, تابلوخوانی, چربش, حجم مشکوک, حقوقی, خرید داغ, خرید درشت حقیقی, سرانه خرید, سرانه خریدار حقیقی بازار, سرانه فروش, سرانه فروشنده حقیقی بازار, سرخطی, شنبه, صف خرید, صف خرید سنگین, صف فروش, فروش داغ, فروش درشت حقیقی, فیلتر, فیلترنویسی, قدرت خریدار حقیقی, قدرت خریدار حقیقی صندوق ها, کد به کد, کراس رو به بالا سرانه خریدار حقیقی, گزارش بازار, گزارش بازار بورس, گزارش پایانی بازار, گزارش زنده, گزارش زنده بازار بورس, هیجان, ورود و خروج پول حقیقی به بازار, ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها, وضعیت نمادهای بازار, سرخطی, صف خرید سنگین

برایمان بگویید نظر شما در مورد بازار امروز چه بود؟ و چه معاملاتی انجام دادید؟

مطالب مرتبط

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 10 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-10 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 9 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-09 مسعود اسماعیلی

گزارش بورس امروز و پیش بینی بورس فردا بورس 8 خرداد 1402 – گزارش بازار بورس

1402-03-08 مسعود اسماعیلی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mojtaba
میهمان
mojtaba
1 سال قبل

اقا عالیه دمتون گرم خسته نباشید